Home >Documents >Cursul 5 - Administrarea sistemelor de ... Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea...

Cursul 5 - Administrarea sistemelor de ... Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea...

Date post:02-Feb-2020
Category:
View:10 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Cursul 5 Administrarea sistemelor de fis, iere

  Utilizarea Sistemelor de Operare (USO) 23 octombrie 2017

  Departamentul de Calculatoare

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 1/47

  Moto

  Jesus saves. Buddha makes incremental backups.

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 2/47

  Procese s, i utilizatori

  rootprogram

  init

  parol utilizator

  semnal

  proces

  ierarhie de

  procese

  ps

  passwd

  top su

  pkill

  concepte

  comenzi

  proces

  p rinte

  privilegiu

  pstree

  kill

  sudo

  UID PID

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 3/47

  Parola utilizatorilor

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 4/47

  În această săptămână la USO

  I weekly quest 3 ı̂n week end-ul 27-29 octombrie 2017

  I miercuri, 25 octombrie 2017, ı̂ncepe laboratorul 5: Gestiunea sistemului de fis, iere

  I tema 1 are termen vineri, 27 noiembrie 2017, 23:55 I ı̂ntrebat, i, ı̂ntrebat, i, ı̂ntrebat, i I folosit, i forumul I ajutat, i colegii pe forum I https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament

  I sect, iunea ,,Recomandări de comunicare electronică” I sect, iunea ,,Realizarea temelor”

  I slide-urile cursului 6: ,,Interfat, a ı̂n linia de comandă” vor fi publicate vineri, 27 octombrie 2017

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 5/47

  Suport de curs

  I Suport (Introducere ı̂n sisteme de operare) I Sect, iunea 4.3.7: Backup I Sect, iunea 4.5: Drepturi de acces I Sect, iunea 4.7: Tipuri de sisteme de fis, iere I Sect, iunea 4.8: Lucrul cu sistemele de fis, iere

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 6/47

  Nevoia de sistem de fis, iere

  I organizarea informat, iilor

  I stocarea permanentă de date

  I rularea de executabile s, i crearea de procese

  I instalarea de aplicat, ii (pachete)

  I partajarea de informat, ie

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 8/47

  Ce ne dorim de la sistemul de fis, iere?

  I să ne ajute s, i să ne facă viat, a mai us, oară ı̂n organizarea informat, iilor

  I funct, ionalitate

  I performant, ă (viteză, capacitate)

  I disponibilitate, fiabilitate

  I interfat, ă facilă

  I securitate

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 9/47

  https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament

 • Ierarhia de directoare ı̂n Unix

  Intrare Rol

  / directorul rădăcină

  /bin comenzi binare (executabile) importante

  /home cont, ine directoarele de bază ale utilizatorilor

  /usr sistem de fis, iere secundar (/usr/bin, /usr/lib)

  /var date variabile (de obicei fis, iere jurnal sau cache-uri)

  /etc fis, iere de configurare

  /boot bootloader s, i informat, ii de boot

  /lib biblioteci utilizate de sistem

  /dev intrări ı̂n sistemul de fis, iere pentru dispozitive hardware

  /root home-ul superuser-ului (root)

  ∼ scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului curent ∼student scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului student

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 10/47

  Cele mai frecvente comenzi ı̂n Unix

  I ls: cont, inut director, unde pot să merg, formă de validare

  I cd: merg undeva, revenire la pozit, ia anterioară

  I cele mai multe comenzi au de-a face cu sistemul de fis, iere

  Aflare cele mai frecvente comenzi

  [email protected]:~$ history | awk -F ’[ \t]+’ ’print $3;’ | \ sort | uniq -c | sort -n -r | head -10

  124 ls

  65 cd

  23 rm

  21 vi

  21 gcc

  18 ssh

  18 fg

  17 ./a.out

  16 history

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 11/47

  Sistemul de fis, iere: Perspectiva utilizatorului

  I o interfat, ă facilă de acces la resurse (stocate persistent)

  I ı̂n general formată din fis, iere s, i directoare

  I nume de fis, ier, tip fis, ier, moduri de utilizare

  I creare, s, tergere, modificare, redenumire

  I aspecte de securitate: ce operat, ii pot efectua asupra fis, ierului

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 12/47

  Sistemul de fis, iere: Perspectiva sistemului de operare

  http://thecoffeedesk.com/geocities/rkfs.html

  E doar ca să vă speriat, i, nu e pentru examen :-)

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 13/47

  Sistemul de fis, iere: Perspectiva sistemului de operare (cont.)

  I modul de stocare a informat, iei pe un dispozitiv de stocare

  I dispozitiv de stocare: hard disk drive, CD-ROM drive, USB flash drive

  I ı̂n general stocare persistentă

  I eficient, ă ı̂n alocarea blocurilor s, i sectoarelor de pe dispozitivul de stocare

  I eficient, ă ı̂n accesarea datelor de pe dispozitivul de stocare

  I asigurarea consecvent, ei informat, iei I scandisk I fsck

  I garantarea securităt, ii

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 14/47

  Tipuri de sisteme de fis, iere

  I sisteme de fis, iere cu suport fizic I NTFS, FAT32, ext3, ReiserFS, HFS+ I ISO9660, Joliet, UDF

  I sisteme de fis, iere virtuale I procfs – informat, ii despre procese I sysfs – informat, ii despre dispozitivele hardware

  I sisteme de fis, iere pentru ret, ea I NFS (Network File System) I CIFS (Common Internet File System): Windows Sharing,

  Samba I GFS (Global File System): sistem de fis, iere distribuit

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 15/47

  Ce facem cu un sistem de fis, iere?

  I lucrul cu fis, iere s, i directoare folosind shell-ul: creare, s, tergere, redenumire, listare etc.

  I lucrul cu fis, iere folosind un alt proces sau aplicat, ie

  I deschiderea de procese din fis, iere executabile

  I operat, ii cu discuri s, i partit, ii: partit, ionare, formatare

  I montarea unei partit, ii ı̂ntr-un punct de montare s, i accesarea sistemului de fis, iere

  I investigarea s, i monitorizarea sistemului de fis, iere

  I securizarea sistemului de fis, iere

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 16/47

  Discuri s, i partit, ii

  I De ce se folosesc partit, ii? I pentru o mai bună organizare a datelor

  I partit, ie pentru sistemul de operare Windows/Linux I partit, ie pentru date (home directory) I partit, ie pentru swap

  I izolarea datelor, securitate I gestiunea spat, iului: creare, s, tergere, redimensionare partit, ii

  I tipuri de partit, ii ı̂n schema clasică de partit, ionare (MBR partitioning scheme)

  I primare (maxim 4) I extinsă – poate ı̂nlocui una din partit, iile primare I logice – se regăsesc ı̂n interiorul partit, iei extinse I ı̂n cazul GPT (GUID Partition Table) nu mai există limitări

  date de numărul de partit, ii

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 18/47

  http://thecoffeedesk.com/geocities/rkfs.html

 • Partit, ionare s, i formatare

  I partit, ionare I procesul de ı̂mpărt, ire a unui disc ı̂n partit, ii I utilitarul de bază Unix este fdisk / gdisk pentru GPT I aplicat, iile folosite pentru instalarea unui sistem de operare

  dispun de un program de tip partitioner I GParted, Partition Magic

  I formatare I procesul de creare a unui sistem de fis, iere ı̂n cadrul unei partit, ii I sistemele Linux folosesc familia de comenzi mkfs: mkfs.ext3,

  mkfs.ntfs, mkfs.vfat etc.

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 19/47

  Montarea sistemului de fis, iere

  I la pornirea SO, se ı̂ncarcă de pe disc sistemul de fis, iere rădăcină

  I ulterior, se pot monta (mount) alte sisteme de fis, iere I montarea unui nou sistem de fis, iere

  I adăugarea sistemului de fis, iere ı̂ntr-un anumit punct din ierarhia curentă de directoare (mount point)

  I pe Windows orice sistem de fis, iere se montează automat ı̂ntr-o rădăcină separată (C:\, D:\ etc.)

  I pe Unix există un singur director rădăcină

  Operat, ia de montare (mount) – comanda mount

  # mount /dev/hda7 /mnt/disk

  Operat, ia de demontare (unmount) – comanda umount

  # umount /mnt/disk

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 20/47

  Montarea automată

  I ı̂n general la USB flash drive s, i la CD-ROM

  I ı̂n momentul inserării dispozitivului, acesta este detectat s, i este montat, ı̂n general, ı̂n /media

  I alte aspecte de configurare s, i automatizare a montării se realizează ı̂n fis, ierul /etc/fstab

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 21/47

  Operat, ii cu discul

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 22/47

  Intrări ı̂n sistemul de fis, iere

  I elemente care au asociat un nume s, i au anumite funct, ionalităt, i

  I tipurile de bază sunt fis, ierele s, i directoarele

  I fis, ierele ret, in informat, ie

  I directoarele sunt colect, ii de fis, iere

  I alte tipuri: link-uri, dispozitive de tip bloc, dispozitive de tip caracter, FIFO-uri, socket, i Unix

  CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 24/47

  Link-uri

  I legături către alte intrări din sistemul de fis, iere

  I folosirea fis, ierului sau a

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended