+ All Categories
Home > Documents > Cursul 5 - Administrarea sistemelor de...

Cursul 5 - Administrarea sistemelor de...

Date post: 02-Feb-2020
Category:
Author: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 6 /6
Cursul 5 Administrarea sistemelor de fis , iere Utilizarea Sistemelor de Operare (USO) 23 octombrie 2017 Departamentul de Calculatoare CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 1/47 Moto Jesus saves. Buddha makes incremental backups. CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 2/47 Procese s , i utilizatori r o o t p r o g r a m i n i t p a r o l u t i l i z a t o r s e m n a l p r o c e s i e r a r h i e d e p r o c e s e p s p a s s w d t o p s u p k i l l c o n c e p t e c o m e n z i p r o c e s p r i n t e p r i v i l e g i u p s t r e e k i l l s u d o U I D P I D CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 3/47 Parola utilizatorilor CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 4/47 ˆ In aceast˘ a s˘ apt˘ amˆ an˘ a la USO I weekly quest 3 ˆ ın week end-ul 27-29 octombrie 2017 I miercuri, 25 octombrie 2017, ˆ ıncepe laboratorul 5: Gestiunea sistemului de fis , iere I tema 1 are termen vineri, 27 noiembrie 2017, 23:55 I ˆ ıntrebat , i, ˆ ıntrebat , i, ˆ ıntrebat , i I folosit , i forumul I ajutat , i colegii pe forum I https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament I sect , iunea ,,Recomand˘ ari de comunicare electronic˘ a” I sect , iunea ,,Realizarea temelor” I slide-urile cursului 6: ,,Interfat , ın linia de comand˘ a” vor fi publicate vineri, 27 octombrie 2017 CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 5/47 Suport de curs I Suport (Introducere ˆ ın sisteme de operare) I Sect , iunea 4.3.7: Backup I Sect , iunea 4.5: Drepturi de acces I Sect , iunea 4.7: Tipuri de sisteme de fis , iere I Sect , iunea 4.8: Lucrul cu sistemele de fis , iere CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 6/47 Nevoia de sistem de fis , iere I organizarea informat , iilor I stocarea permanent˘ a de date I rularea de executabile s , i crearea de procese I instalarea de aplicat , ii (pachete) I partajarea de informat , ie CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 8/47 Ce ne dorim de la sistemul de fis , iere? I a ne ajute s , i s˘ a ne fac˘ a viat , a mai us , oar˘ ın organizarea informat , iilor I funct , ionalitate I performant , ˘ a (vitez˘ a, capacitate) I disponibilitate, fiabilitate I interfat , ˘ a facil˘ a I securitate CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis ,iere 9/47
Transcript
Page 1: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

Cursul 5Administrarea sistemelor de fis, iere

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)23 octombrie 2017

Departamentul de Calculatoare

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 1/47

Moto

Jesus saves. Buddha makes incremental backups.

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 2/47

Procese s, i utilizatori

rootprogram

init

parol utilizator

semnal

proces

ierarhie de

procese

ps

passwd

topsu

pkill

concepte

comenzi

proces

p rinte

privilegiu

pstree

kill

sudo

UID PID

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 3/47

Parola utilizatorilor

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 4/47

In aceasta saptamana la USO

I weekly quest 3 ın week end-ul 27-29 octombrie 2017

I miercuri, 25 octombrie 2017, ıncepe laboratorul 5: Gestiuneasistemului de fis, iere

I tema 1 are termen vineri, 27 noiembrie 2017, 23:55I ıntrebat, i, ıntrebat, i, ıntrebat, iI folosit, i forumulI ajutat, i colegii pe forumI https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament

I sect, iunea ,,Recomandari de comunicare electronica”I sect, iunea ,,Realizarea temelor”

I slide-urile cursului 6: ,,Interfat, a ın linia de comanda” vor fipublicate vineri, 27 octombrie 2017

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 5/47

Suport de curs

I Suport (Introducere ın sisteme de operare)I Sect, iunea 4.3.7: BackupI Sect, iunea 4.5: Drepturi de accesI Sect, iunea 4.7: Tipuri de sisteme de fis, iereI Sect, iunea 4.8: Lucrul cu sistemele de fis, iere

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 6/47

Nevoia de sistem de fis, iere

I organizarea informat, iilor

I stocarea permanenta de date

I rularea de executabile s, i crearea de procese

I instalarea de aplicat, ii (pachete)

I partajarea de informat, ie

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 8/47

Ce ne dorim de la sistemul de fis, iere?

I sa ne ajute s, i sa ne faca viat, a mai us, oara ın organizareainformat, iilor

I funct, ionalitate

I performant, a (viteza, capacitate)

I disponibilitate, fiabilitate

I interfat, a facila

I securitate

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 9/47

Page 2: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

Ierarhia de directoare ın Unix

Intrare Rol

/ directorul radacina

/bin comenzi binare (executabile) importante

/home cont, ine directoarele de baza ale utilizatorilor

/usr sistem de fis, iere secundar (/usr/bin, /usr/lib)

/var date variabile (de obicei fis, iere jurnal sau cache-uri)

/etc fis, iere de configurare

/boot bootloader s, i informat, ii de boot

/lib biblioteci utilizate de sistem

/dev intrari ın sistemul de fis, iere pentru dispozitive hardware

/root home-ul superuser-ului (root)

∼ scurtatura shell pentru directorul home al utilizatorului curent

∼student scurtatura shell pentru directorul home al utilizatorului student

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 10/47

Cele mai frecvente comenzi ın Unix

I ls: cont, inut director, unde pot sa merg, forma de validare

I cd: merg undeva, revenire la pozit, ia anterioara

I cele mai multe comenzi au de-a face cu sistemul de fis, iere

Aflare cele mai frecvente comenzi

[email protected]:~$ history | awk -F ’[ \t]+’ ’print $3;’ | \sort | uniq -c | sort -n -r | head -10

124 ls

65 cd

23 rm

21 vi

21 gcc

18 ssh

18 fg

17 ./a.out

16 history

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 11/47

Sistemul de fis, iere: Perspectiva utilizatorului

I o interfat, a facila de acces la resurse (stocate persistent)

I ın general formata din fis, iere s, i directoare

I nume de fis, ier, tip fis, ier, moduri de utilizare

I creare, s, tergere, modificare, redenumire

I aspecte de securitate: ce operat, ii pot efectua asupra fis, ierului

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 12/47

Sistemul de fis, iere: Perspectiva sistemului de operare

http://thecoffeedesk.com/geocities/rkfs.html

E doar ca sa va speriat, i, nu e pentru examen :-)

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 13/47

Sistemul de fis, iere: Perspectiva sistemului de operare (cont.)

I modul de stocare a informat, iei pe un dispozitiv de stocare

I dispozitiv de stocare: hard disk drive, CD-ROM drive, USBflash drive

I ın general stocare persistenta

I eficient, a ın alocarea blocurilor s, i sectoarelor de pe dispozitivulde stocare

I eficient, a ın accesarea datelor de pe dispozitivul de stocare

I asigurarea consecvent, ei informat, ieiI scandiskI fsck

I garantarea securitat, ii

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 14/47

Tipuri de sisteme de fis, iere

I sisteme de fis, iere cu suport fizicI NTFS, FAT32, ext3, ReiserFS, HFS+I ISO9660, Joliet, UDF

I sisteme de fis, iere virtualeI procfs – informat, ii despre proceseI sysfs – informat, ii despre dispozitivele hardware

I sisteme de fis, iere pentru ret, eaI NFS (Network File System)I CIFS (Common Internet File System): Windows Sharing,

SambaI GFS (Global File System): sistem de fis, iere distribuit

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 15/47

Ce facem cu un sistem de fis, iere?

I lucrul cu fis, iere s, i directoare folosind shell-ul: creare, s, tergere,redenumire, listare etc.

I lucrul cu fis, iere folosind un alt proces sau aplicat, ie

I deschiderea de procese din fis, iere executabile

I operat, ii cu discuri s, i partit, ii: partit, ionare, formatare

I montarea unei partit, ii ıntr-un punct de montare s, i accesareasistemului de fis, iere

I investigarea s, i monitorizarea sistemului de fis, iere

I securizarea sistemului de fis, iere

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 16/47

Discuri s, i partit, ii

I De ce se folosesc partit, ii?I pentru o mai buna organizare a datelor

I partit, ie pentru sistemul de operare Windows/LinuxI partit, ie pentru date (home directory)I partit, ie pentru swap

I izolarea datelor, securitateI gestiunea spat, iului: creare, s, tergere, redimensionare partit, ii

I tipuri de partit, ii ın schema clasica de partit, ionare (MBRpartitioning scheme)

I primare (maxim 4)I extinsa – poate ınlocui una din partit, iile primareI logice – se regasesc ın interiorul partit, iei extinseI ın cazul GPT (GUID Partition Table) nu mai exista limitari

date de numarul de partit, ii

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 18/47

Page 3: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

Partit, ionare s, i formatare

I partit, ionareI procesul de ımpart, ire a unui disc ın partit, iiI utilitarul de baza Unix este fdisk / gdisk pentru GPTI aplicat, iile folosite pentru instalarea unui sistem de operare

dispun de un program de tip partitionerI GParted, Partition Magic

I formatareI procesul de creare a unui sistem de fis, iere ın cadrul unei partit, iiI sistemele Linux folosesc familia de comenzi mkfs: mkfs.ext3,

mkfs.ntfs, mkfs.vfat etc.

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 19/47

Montarea sistemului de fis, iere

I la pornirea SO, se ıncarca de pe disc sistemul de fis, iereradacina

I ulterior, se pot monta (mount) alte sisteme de fis, iereI montarea unui nou sistem de fis, iere

I adaugarea sistemului de fis, iere ıntr-un anumit punct dinierarhia curenta de directoare (mount point)

I pe Windows orice sistem de fis, iere se monteaza automatıntr-o radacina separata (C:\, D:\ etc.)

I pe Unix exista un singur director radacina

Operat, ia de montare (mount) – comanda mount

# mount /dev/hda7 /mnt/disk

Operat, ia de demontare (unmount) – comanda umount

# umount /mnt/disk

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 20/47

Montarea automata

I ın general la USB flash drive s, i la CD-ROM

I ın momentul inserarii dispozitivului, acesta este detectat s, ieste montat, ın general, ın /media

I alte aspecte de configurare s, i automatizare a montarii serealizeaza ın fis, ierul /etc/fstab

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 21/47

Operat, ii cu discul

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 22/47

Intrari ın sistemul de fis, iere

I elemente care au asociat un nume s, i au anumite funct, ionalitat, i

I tipurile de baza sunt fis, ierele s, i directoarele

I fis, ierele ret, in informat, ie

I directoarele sunt colect, ii de fis, iere

I alte tipuri: link-uri, dispozitive de tip bloc, dispozitive de tipcaracter, FIFO-uri, socket, i Unix

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 24/47

Link-uri

I legaturi catre alte intrari din sistemul de fis, iere

I folosirea fis, ierului sau a link-ului are acelas, i efect

I utile pentru aliasuri, uniformizarea denumirii, simplificarea caiiın sistemul de fis, iere

Crearea unui link

[email protected]:~/testing$ touch file.txt

[email protected]:~/testing$ ln -s file.txt linktofile.txt

[email protected]:~/testing$ ls -l

total 0

-rw-r--r-- 1 stefanb stefanb 0 2007-10-06 17:44 file.txt

lrwxrwxrwx 1 stefanb stefanb 8 2007-10-06 17:45 linktofile.txt -> file.txt

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 25/47

Fis, iere dispozitiv

I dispozitivele sistemului sunt vazut ca fis, iere de tip special,numite fis, iere dispozitiv

I se gasesc ın directorul /dev de pe un sistem de fis, iere UnixI fis, ierele dispozitiv sunt

I fis, iere dispozitiv fizice, corespunzatoare unui dispozitiv fizic:hard disk (/dev/sda), port serial (/dev/ttyS0)

I fis, iere dispozitiv virtuale, care ofera diverse roluriI /dev/null: orice este redirectat aici se pierdeI /dev/urandom, dev/random: generator de numere aleatoareI /dev/zero: generator de zerouri

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 26/47

Tipuri de dispozitive

I dispozitivele sunt dispozitive de tip caracter s, i dispozitive detip bloc

I dispozitive de tip bloc sunt discurile: hard disk, solid statedrive, USB flash Drive, CD-ROM

I fis, ierul dispozitiv corespondent este de tip bloc sau caracterI la o listare cu ls -l se observa tipul fis, ierului (b: bloc, c:

caracter)

Listarea tipurilor de dispozitive

[email protected]:~$ ls -l /dev/sda

brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 18 08:55 /dev/sda

[email protected]:~$ ls -l /dev/ttyS0

crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 18 08:56 /dev/ttyS0

[email protected]:~$ ls -l /dev/sr0

brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 0 Oct 18 08:55 /dev/sr0

[email protected]:~$ ls -l /dev/full

crw-rw-rw- 1 root root 1, 7 Oct 18 08:55 /dev/full

[email protected]:~$ ls -l /dev/null

crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Oct 18 08:55 /dev/null

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 27/47

Page 4: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

Permisiuni de acces

I access rights, permissions

I permisiuni pe care le are un utilizator, act, iuni pe care le poaterealiza

I drepturi generice: citire s, i scriereI citire: un fis, ier/o zona de memorie poate fi vizualizat(a)I scriere: un fis, ier poate fi editat, se poate scrie ın memorie

I un utilizator poate configura drepturile pe fis, iere aflate ınproprietate sa (pe care le det, ine, pe care este owner)

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 29/47

Permisiuni de acces la sistemul de fis, iere

I permisiuni ale utilizatorilor la intrari din SF

I drepturi/permisiuni: citire, scriere, s, tergere, parcurgere

I permisiunile sunt stocate, de regula ın fis, ier

I un proces/utilizator poate opera o act, iune daca permisiuniledin fis, ier o permit pentru acel proces/utilizator

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 30/47

Drepturi de acces la SF ın Unix

I 3 tipuri de entitat, iI utilizator (user)I grup (group)I ceilalt, i (others)

I 3 tipuri de permisiuniI citire (read)I scriere (write)I execut, ie (execute)

Permisiuni ın Unix

[email protected]:~$ ls -ld repo.git/

drwxr-xr-x 7 so so 4096 Jul 22 11:49 repo.git/

rwx - drepturi pentru utilizator (det,inator)

r-x - drepturi pentru grup

r-x - drepturi pentru ceilalt,i

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 31/47

Drepturi de acces la SF ın Unix (cont.)

I drepturi pe fis, iereI read – fis, ierul poate fi citit/vizualizat (cat, less, view)I write – fis, ierul poate fi editat (vi, emacs, nano) sau s, ters (rm)I execute – fis, ierul poate fi executat/rulat (./file)

I drepturi pe directoareI read – directorul poate fi listat (ls)I write – se pot crea noi intrari (touch, mkdir) sau s, terge

intrari (rm, rmdir)I execute – fis, ierul poate fi parcurs (traversat); necesar s, i

pentru listare

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 32/47

Drepturi de acces la SF ın Unix (cont.)

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 33/47

Drepturi de acces la SF ın Unix (cont.)

I drepturile de acces pot fi reprezentate ın octal

I pentru fiecare entitate se completeaza 3 bit, i (1 sau 0)conform celor 3 drepturi

I cifre de la 0 la 7I -w- = 010 = 2I -wx = 011 = 3I r-x = 101 = 5I rw- = 110 = 6

I rwxr-xr-x = 755

I rw-r--r-- = 644

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 34/47

chmod

I change mode

I configurarea permisiunilor pe o intrare ın SF

I utilizatorul trebuie sa det, ina fis, ierul

I opt, iunea -R pentru parcurgere recursiva a directoarelor (ınadancime)

I permite configurare de drepturi ın format literal s, i octal

I u – user, g – group, o – others, a – all

I r – read, w – write, x – execute

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 35/47

chmod (cont.)

Utilizare chmod

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod u+x uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-rwxr--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod o-r uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-rwxr----- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod go+w uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-rwxrw--w- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod a-w uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-r-xr----- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod 644 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ chmod 513 uso-c3.test

[email protected]:/tmp$ ls -l uso-c3.test

-r-x--x-wx 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 36/47

Page 5: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

chown

I change ownership

I schimbarea utilizatorului s, i/sau grupului unei intrari ın SF

I poate fi realizata doar de root

I opt, iunea -R pentru parcurgere recursiva

Utilizare chown

[email protected]:/tmp# ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp# chown so uso-c3.test

[email protected]:/tmp# ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 so razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp# chown :users uso-c3.test

[email protected]:/tmp# ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 so users 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

[email protected]:/tmp# chown razvan:razvan uso-c3.test

[email protected]:/tmp# ls -l uso-c3.test

-rw-r--r-- 1 razvan razvan 0 Oct 17 17:29 uso-c3.test

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 37/47

Operat, ii privilegiate/neprivilegiate ın sistemul de fis, iere

Operat, ii neprivilegiate

I pwd

I cd

I ls

I cat

I touch, mkdir, ln

I rm, rmdir

I cp, mv

I tar, gzip

I chmod

Operat, ii privilegiate

I fdisk

I mkfs

I mount

I umount

I chown

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 38/47

Pentru gestiunea spat, iului ai nevoie sa s, tii . . .

I despre discuri, dimensiuni s, i partit, ii

I despre scheme de partit, ionare

I despre sisteme de fis, iere, avantaje s, i dezavantaje

I despre operat, ii cu sistemele de fis, iere: montare, demontare

I despre permisiuni ın cadrul sistemului de fis, iere (pentrusecurizare)

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 40/47

Cuvinte cheie

I sistem de fis, iere

I fizic s, i virtual

I disc

I partit, ie

I partit, ionare

I MBR

I GPT

I formatare

I fdisk

I mkfs

I montare

I mount

I umount

I link-uri

I dispozitive

I permisiuni

I user, group, others

I read, write, execute

I chmod

I chown

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 41/47

Resurse utile

I htttp://www.dartmouth.edu/~rc/help/faq/permissions.html

I http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx

I http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726984.aspx

I http://ss64.com/bash/chmod.html

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 42/47

Unix and Linux System Administration Handbook

I 2010, 4th Edition

I Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent Hein, Ben Whaley

I una dintre cele mai apreciate cart, i de administrare Unix/Linux

I aproape 1300 de pagini, 32 de capitole

I sistemul de fis, iere, utilizatori, procese, ret, elistica, servicii,securitate, virtualizare

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 44/47

Bram Moolenaar

I autorul Vim (Vi IMproved)I Vim este unul dintre cele mai raspandite editoare ın lumea

UnixI programatori s, i administratori

I lucreaza la Google

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 45/47

Microsoft

I http://www.microsoft.com/

I Windows, Office, Internet Explorer, Xbox, Bing

I cel mai mare producator de software

I Bill Gates, Steve Ballmer

I fondata ın 1975

I DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98

I Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 10

I a cumparat Skype ın 2011

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 46/47

Page 6: Cursul 5 - Administrarea sistemelor de fisiereelf.cs.pub.ro/uso/res/cursuri/curs-05/curs-05-handout-8...Cursul 5 Administrarea sistemelor de s, iere Utilizarea Sistemelor de Operare

SSO

I Single Sign-On

I un singur acces la sistemul de autentificare ofera accesul laıntregul set de resurse

I folosirea unui sistem centralizat de servere de autentificare

CSE Dep Cursul 5, Administrarea sistemelor de fis, iere 47/47


Recommended