Home >Documents >Curs IV Aminoacizi

Curs IV Aminoacizi

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:230 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  1/42

   

  AMINOACIZI

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  2/42

   

  •  aminoacizii naturali sunt 

  α- aminoacizii sintetizaţi de organismul animal

  sau vegetal

  la alcătuirea proteinelor participă

  numai 20 de aminoacizi numiţi şi fundamentali 

  (aceiaşi pentru toate vieţuitoarele)

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  3/42

   

  aminoacizii naturali conţin

  un atom de carbon asimetric,  (excepţie face glicocolul)

  •  în toţi aminoacizii naturali 

  carbonul asimetric are configuraţia S 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  4/42

   

  când parcurgem catena principală a aminoacidului

  de la gruparea carboxilică spre cea aminică,

  catena laterală va fi orientată spre stânga 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  5/42

   

  acid aminoacetic

  glicocol

  glicina l!

    acid

  α " aminopropionic

  alanina 

   #la #

    acidα " aminoizovalerianic

  valina 

  $%al %

    acid

  α " aminoizocapronic

  leucina 

  $&eu &

  acid α " amino '

  β " metilvalerianic

  izoleucina 

  $le

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  6/42

   

  fenilalanina  $*e +

    acid

  pirolidin " α " carboxilic

  prolina

  ro

  acid α" amino " β "imidazolil" proponic

  histidina

  is

    triptofan $-rp .

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  7/42

   

  acid α" amino " β "*idroxi " proponic

  serinaSer S

  treonina $-*r -

  tirozina -!r  /

  cisteina 0!s 0

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  8/42

   

  metionina  $1et 1

  acid aspartic(asparagic)

   #sp 2

  asparagina  #sn 3

  acid glutamic lu 4

  glutamina ln 5

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  9/42

   

  lizina $&!s 6

  arginina  #rg 7

  aminoacizii marcaţi cu $ sunt cei esenţiali

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  10/42

   

  glicocol

  glicina l!

  alanina   #la

   valina  $%al

   

  leucina 

  $&eu

  izoleucina  $le

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  11/42

   

  fenilalanina  $*e

   

  prolina ro

  histidinais

    triptofan $-rp

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  12/42

   

  serina Ser 

  treonina $-*r 

  tirozina -!r 

  cisteina 0!s

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  13/42

   

  metionina  $1et

  acid aspartic(asparagic)

   #sp

  asparagina  #sn

  acid glutamic lu

  glutamina ln

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  14/42

   

  lizina $&!s

    arginina  #rg

  aminoacizii marcaţi cu $  sunt cei esenţiali

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  15/42

   

  • plantele sunt capabile să sintetizeze

  toţi cei 89 de aminoacizi fundamentali

  • animalele nu au această însuşire

  • aminoaciozii care nu pot fi sintetizaţi de organism şi

  care trebuie introduşi prin *rană

  se numesc esenţiali 

  • pentru oameni, sunt consideraţi esenţiali : aminoacizi 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  16/42

   

  se mai iau în consideraţie

  aminoacizii esenţiali condiţionali arginina, cisteina, glicina, glutamina şi  tirozina 

  cei care nu sunt ceruţi în mod normal de dieta oamenilor  

  dar care trebuie suplimentaţi masiv în alimentaţia

  unor indivizi sau etnii 

  care

  nu"i sintetizează în cantităţi suficiente 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  17/42

   

  poate fi menţionată boala numită

   fenilcetonurie (6;)

   o boala genetică în care

  lipseşte sau are un nivel foarte scăzut în sânge 

  enzima fenilalaninhidroxilaza (#)

  necesară pentru convertirea

  fenilalaninei  în tirozină 

  fenilalanina este precursor al tirozinei 

   în acest caz, tirozina devine

  un aminoacid esenţial pentru bolnav

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  18/42

   

  dacă 6; nu se tratează imediat dupa naştere

  fenilalanina se acumulează in sânge şi în ţesutul cerebral

  ducând la retard psi*ic şi afectarea sistemului nervos central 

  2enumirea de aminoacid esenţial variază de la o specie la alta,

   întrucât

  diferite metabolismesunt capabile să sintetizeze substanţe

  diferite

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  19/42

   

   în termenii generali ai c*imiei şi fiziologiei, ar însemna

  procesele în care alimentele sunt transformate pentru

  a furniza energie, a construi şi menţine în viaţăcelulele şi a întreţine ţesuturile organismelor 

  4x< taurina (care nu este stricto senso un aminoacid),este esenţială pentru pisici dar nu şi pentru câini

  H2N CH2   CH2   S OH

  O

  O

  taurină

  (singurul acid sulfonic natural)

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  20/42

   

  aminoacizii obţinuţi din sinteză 

  sunt în marea lor ma=oritate, amestecuri racemice

   dedublarea acestor amestecuri se poate face princele trei metode cunoscute

    brucina

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  21/42

   

  relaţia structură " proprietăţi

  •  grupările alifatice din lanţul lateral vor fi

  nepolare, deci *idrofobe

  •  *idrofobicitatea 

  creşte o dată cu numărul atomilor de carbon

    în cazul glicinei,

  nu putem vorbi de interacţiuni *idrofobe

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  22/42

   

  una din clasificările aminoacizilor îi imparte în

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  23/42

   

  amainoacizi  *idrofobi < #la, %al, &eu, le, 1et

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  24/42

   

  aminoacizi polari < #sn, ln, 0!s, Ser, -*r, is

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  25/42

   

  *istidina 

  are proprietăţi deosebite,

  datorită faptului că

  are un p6a > ? şi

  poate funcţiona

   în acelaşi timp ca donor şi acceptor de protoni

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  26/42

   

  aminoacizi acizi < #sp, lu

  p6a  @,:   A,B

  aminoacizi bazici < &!s,  #rg

  p6a  B9,C   B8,C

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  27/42

   

  p6a > &ogB9 Da

  6a ' constanta de disociere  sau

    " constanta de ionizare  sau

    " constanta de aciditate  sau 

  0l " E #cF A,E (acid acetic)

  acid benzoic A,8

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  28/42

   

  aminoacizi aromatici < *e, -!r, -rp

  •  detectabili prin iradiere cu ;%

  prezenţa lor în proteine

  permite dozarea acestora din soluţii

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  29/42

   

  proprietăţi fizice

    în stare solidă (mediu neutru),

  aminoacizii au o structură bipolară, de amfion (zGitterion)<

  H2N CH COOH

  R

  H3N CH COO

  R+   _ 

   în mediu acid sau în mediu bazic 

  se prezintă sub formă de ioni 

  H2N CH COOH

  R

  + H

  +

  H3N CH COOH

  R+

  H2N CH COOH

  R

  + OH _ 

  H2N CH COO

  R  _ 

  + H2O

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  30/42

   

   în soluţie apoasă, la ec*ilibru,

  cele trei forme ale aminoacidului coexistă,

  forma amfionică fiind în mare exces 

  •  când numărul sarcinilor negative 

  egalează pe cel al sarcinilor pozitive

   ne aflăm la p izoelectric (p) 

  la acest punct solubilitatea aminoacidului

  atinge un minim 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  31/42

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  32/42

   

  p > BB,8

  p > @,8

  •  la aminoacizii dicarboxilici,

   grupa 0FF din α " este cea mai acidă

  •  la diaminoacizi grupa 38  de pe catenă

  este cea mai bazică 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  33/42

   

  • aminoacizii sunt substanţe cristalizate 

  care se descompun peste 899F0

   înainte de a se topi

  •  proprietăţile c*imice ale aminoacizilor

  depind de<" dimensiunea şi forma catenei

  " încărcarea electrică

  " polaritatea" *idrofobicitatea

  " aromaticitatea lor 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  34/42

   

  proprietăţi c*imice

  • 7eacţii la grupa 38

  BH 3 " #cilarea 

   ' cu *alogenuri acide 

  de obicei se utilizează

  clorura de acetil sau benzoil  în mediu bazic

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  35/42

   

   '   cu cloroformiat de benzil 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  36/42

   

  8H 7eacţia cu F3F 

  este o reacţie de dezaminarese utilizează pentru dozarea grupelor " 38  din

  peptide şi proteine prin măsurarea volumului de 38  dega=at

  ( metoda van Sl!De )

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  37/42

   

  •  7eacţii la grupa 0FF" obţinerea de *alogenuri acide

  ca mediu de reacţie se utilizează clorura de acetil

  " obţinerea de amide ale aminoacizilor acilaţi

  se poate aplica reacţia de amidare în prezenţa 200 

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  38/42

   

  " aminoacizii dau o coloraţie caracteristică

  albastru spre violet cu nin*idrina

   

  nin*idrina

  reacţia serveşte la

  identificarea şi dozarea aminoacizilor  

  proveniţi din *idroliza proteinelor

  O

  OH

  O

  OHH2O

   _ O

  O

  O

  7 ţii bi *i i

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  39/42

   

  7eacţii bioc*imice

  •  reacţii de dezaminare

  4xcesul de aminoacizi

  (din *rană sau din metabolismul proteinelor proprii)

  se degradează la acizi cetoniciH

  •  reacţii de transaminare

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  40/42

   

  ţ

  acidul α " cetoglutaric care se formează,"  poate reacţiona cu un aminoacid oarecare

   sau,

  " poate reacţiona cu amoniacul provenit din reacţiile de

  dezaminare 

  ţii d d b il

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  41/42

   

  •  reacţii de decarboxilare

  pentru reacţia de decarboxilare există

    enzime specifice fiecărui aminoacid

  prin această reacţie se obţin Iamine biogeneI, unele cu

  puternică activitate fiziologică, cum ar fi<N

  N

  H

  CH2   CH2   NH2

  HO

  CH2   CH2   NH2

  CH2   NH2CH2   CH2   NH2

    tiramină *istamină

 • 8/18/2019 Curs IV Aminoacizi

  42/42

  •  reacţii de dezaminare şi decarboxilare

Embed Size (px)
Recommended