+ All Categories
Home > Documents > Curs 7 Sist Ctb Comp

Curs 7 Sist Ctb Comp

Date post: 23-Oct-2015
Category:
Author: alina-voinea
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Curs 7 Sist Ctb Comp
Embed Size (px)
of 7 /7
SISTEME CONTABILE COMPARATE CURS 7 SISTEMUL CONTABIL DIN SUA
Transcript
Page 1: Curs 7 Sist Ctb Comp

SISTEME CONTABILE COMPARATE

CURS 7

SISTEMUL CONTABIL DIN

SUA

Page 2: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Nevoile utilizatorilor si mediul economic generalformeaza obiectivele raportarii financiar-contabileamericane

Comisia de valori mobiliare (US SEC- Securities andExchange Commission) are un rol primordialasupra societatilor de capitaluri

Sursa standardelor de contabilitate este FASB(Financial Accounting Standards Board).

Impozitarea veniturilor se face pe baza unei legiseparate - Internal Revenue Code

Profesia contabila are la baza apartenenta la AICPA– American Institute of Certified Public Accountants

Page 3: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Organisme de normalizarea a contabilitatii:

- FASB, organism privat ce se ocupa custabilirea conceptelor de contabilitatefinanciara (SFAC) si a standardelor decontabilitate/raportare financiara (SFAS/USGAAP)

- AICPA, reglementeaza activitatea contabililorsi auditorilor

- IMA (Institute of Management Accountants)

- SEC (Comisia valorilor mobiliare)

- IRS (Serviciul fiscal)

Page 4: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Standardele de contabilitate se impart in conceptede contabilitate financiara Statements ofFinancial Accounting Concepts (SFAC) sistandarde de contabilitate/raportarefinanciara (SFAS/US GAAP)

Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel, “fairlyvalue”, pozitia financiara a companiei si rezultateleacesteia.

Situatiile financiare nu sunt standardizate, chiardenumirea lor poate diferi de la o companie la alta.

Page 5: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Situatiile financiare

1. Bilantul

-se poate prezenta sub forma de lista sau cont.

- cuprinde activele, urmate de capitaluri proprii sidatorii

- gruparea activelor in bilant are la baza criteriullichiditatii imediate

- gruparea pasivelor in bilant are la baza criteriulexigibilitatii imediate

- bilantul se intocmeste dupa repartizarearezultatului

Page 6: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Situatiile financiare

2. Contul de profit si pierdere

-urmareste calcularea unui rezultat net global caresa contina toate veniturile, cheltuielile, castigurilesau pierderile

-se prezinta sub forma verticala de lista

-apar ca parte integranta in CPP si rezultatulactivitatilor intrerupte ale intreprinderii, elementeleextraordinare si incidenta modificarilor intervenitein principiile si metodele contabile aplicate.

Page 7: Curs 7 Sist Ctb Comp

Sistemul contabil din SUA

Situatiile financiare

3. Situatia fluxurilor de numerar

4. Situatia variatiei capitalurilor proprii

(Situatia rezultatului global)

5. Note la situatiile financiare


Recommended