+ All Categories
Home > Documents > Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: ralucaelena
View: 299 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 51

Transcript
 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  1/51

  Aritmii ventriculare

  Asist. Univ. Dr. Mihaela PopescuCatedra de Cardiologie Spitalul

  Universitar de Urgenta Elias

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  2/51

  I. Blocante ale canalelor de sodiu

  II. Blocantele beta – adrenergice (beta-

  blocantele)III. Blocantele canalelor de potasiu

  IV. Blocantele canalelor de calciu

  Clasifcare Vaughan Williams

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  3/51

  I. locante ale canalelor de sodiu!I.a.Cresc durata potenţialului de acţiune:

  ◦ CHINIDINA

  ◦ !"CAINA#IDA

  DI$" I!A#IDAI.b.$cad durata potenţialului de acţiune:

  ◦ %ID"CAINA

  ◦ &'NI "INA

  ◦ #' I%' IN'

  I.c.Nu in*uenţea+, durata potenţialului de acţiune:◦ !" A&'N"NA

  ◦ &%'CAINIDA

  C"ASI#ICA$E

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  4/51

  II. locantele %eta& adrenergice '%eta &%locantele(III. locantele canalelor de potasiu :

  ◦ A#I"DA!"NA◦

  $" A%"%◦ IB I%ID'◦ D"&' I%ID'◦ V'!NA A%AN

  IV. locantele canalelor de calciu◦ DI% IA/'#◦ V'!A A#I%

  C"ASI#ICA$E

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  5/51

  Aritmogene)a

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  6/51

  Aritmogene)a'arl0a1terdepolari+ation('AD)'2 a3iodarona4 5ipo

  Dela0ed a1terdepolari+ation(DAD)'2 digo2in

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  7/51

  Cau)e de ESV si *V

  '$V apar atat pe cord nor3al4 cat si patologicTV Monomorfa este asociata de obicei cu o

  patologie cardiaca, dar poate aparea si pe cord

  structural normal.

  TV Polimorfa poate aparea in isc5e3ia

  3iocardica sau conditii care prelungesc

  repolari+area 6entriculara

  Diselectrolite3iile4 5ipo2ia sunt o alta cau+a de

  V sau '$V

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  8/51

  +*$ASIS*,"EE-*$ICU"A$E

  C"ASI#ICA$E ",W-• C"ASA & ESC A SE-*E

  • C"ASA I & ESV M,M,M,$#E/ 0 1 2 ,$A

  • C"ASA II & ESV M,-,M,$#E/ 3 1 2 ,$A• C"ASA III

  • A & ESV P,"IM,$#E

  • & ESV SIS*EMA*I4A*E ' I2 *$I5EMI-A*E(

  • C"ASA IV• A & CUP"E*E

  • & "AM ,U$I DE *V -ESUS*I-U*A

  • C"ASA V ESV CU #E-,ME- $2 *

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  9/51

  E+*$ASIS*,"EVE-*$ICU"A$E 'ESV(

  Pau)acompensatorie

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  10/51

  '$V: Bige3inis3

  Ventricular

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  11/51

  '$V: rige3inis3 Ventricular

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  12/51

  E+*$ASIS*,"EVE-*$ICU"A$E M,-,M,$#E 'ESV(

  C %'V'N !IC %A!

  BI7'#INI$#V'N !IC %A!

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  13/51

  E+*$ASIS*,"EVE-*$ICU"A$E M,-,M,$#E 'ESV(

  !I %'V'N !IC %A!

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  14/51

  E+*$ASIS*,"EVE-*$ICU"A$E P,"IM,$#E 'ESV(

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  15/51

  *A6ICA$DIA VE-*$ICU"A$A '*V(

  *ipuri de *V#ono3or1a

  oli3or1aBidirectionala&asciculara

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  16/51

  $uccesiune rapid,4 regulat, de b,t,i 6entriculare ectopice cu 1rec6enţ,8 9 ;-4 ?n conte2tul unei a1ect,ri cardiace se6ere

  V pot @◦ susţinute >◦ nesusţinute >#ecanis3

  ◦ ectopie◦ reintrare'C7

  ◦ co3ple2e !$ largi ;.9 sec.4 de1or3ate aspect B!D=B!$◦ acti6itate atrial, ( ) 6i+ibil, uneori sau absenta4 1,r, relaţie cu !$

  (disociaţie A-V)◦ rar dar patogno3onic pot apare

  capturi 6entriculare - inter3itent co3ple2e !$ suple re+ultat ali3pulsului sinusal la 6entriculb,t,i de 1u+iune - co3ple2 cu 3or1ologie inter3ediar, ?ntre cel de ba+, Eial V

  *V

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  17/51

  atai de captura si 7u)iune

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  18/51

  *A6ICA$DIE VE-*$ICU"A$A -ESUS*I-U*A'01 SEC(

  De obicei 1ara alterare 5e3odina3ica• $''• B' A B%"CAN '• A#I"DA!"NA

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  19/51

  *V SUS*I-U*A '31 SEC(• DACA ' I$ A IN$ ABI%I A ' H'#"DINA#ICA –

  • C"NV'!$I' '%'C !ICA• !A A#'N AN IA!I #IC

  • A3iodarona• ilina• Beta blocante

  • C"!'C IA DI$'%'C !"%I '#II%"!

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  20/51

  *V SUS*I-U*A '31 SEC( V "%I#"!&' C IN$ ABI%I A '

  H'#"DINA#ICA• C"NV'!$I' '%'C !ICA4 $'' $INC!"N• !A A#'N AN IA!I #IC• c N"!#A% –

  • A#I"DA!"NA4 %ID"CAINA4 B' AB%"CAN• c !'% N7I –

  • C"!'C I' '%'C !"%I ICA4 I$" !" '!'N"%4($ %&A D' #A7N'/I )

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  21/51

  -SA

  #ocusVentricular

  Activitatea atriala esteindependenta de ceaVentriculara

  Disociatie AV

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  22/51

  V8

  V

  • 8 9:; %2min• P disociat

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  23/51

  Disociatie AV in ti3pul a5icardieiVentriculare

  #recventa atriala lenta

  #recventa ventriculara rapida

  Acest 7enomen nu este echivalent cu AV grad III

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  24/51

  Disociatie AV in ti3pul BAV grad III

  #recventa atriala rapida

  recventa ventriculara lenta/ ritm de scapare

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  25/51

  V #ono3or1a

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  26/51

  V8

  V oli3or1a

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  27/51

  Cicatrice post I# Circuit de V$ustinuta #ono3or1a

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  28/51

  B!D F

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  29/51

  E

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  30/51

  '6olutia i3ediat ur3atoare este gre6ata deaparitia unui rit3 ta5icardic regulat4 cuco3ple2e largi cu aspect de B!D4 cu1rec6enta 89 ;=3in si a2a electrica careoscilea+a intre -G; B!DF HBA$ si F9 ; B!DF HB I dand aspect alternati6 de4. $e puneproble3a de DD al ta5ic reg cu co3ple2elargi. De care 6a @ leg deci+ia terapeutica.$e practica 3asa sinusului carotidian4 1ara6rea 3odi@care de rit3 sau 1rec6

  Slide anterior

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  31/51

  *ahicardie %idirectionala

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  32/51

  orsade de ointesJ

  rata3ent:• $top a3iodarona• Ad3inistrare de sul1at de 3agne+iu

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  33/51

  &lutter Ventricular

  • :; %2min/

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  34/51

  &ibrilatie Ventriculara (&V)

  $itm haotic ventricular• Deseori precipitata de *V• Fatala in cazul in care nu este tratata prompt- SEE

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  35/51

  V sustinuta: Degenerare in &V

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  36/51

  &ibrilatie atriala cu conducererapida pe calea accesorie-degenerare in &V

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  37/51

  Aritmii ventriculare inin7arctul miocardic acut

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  38/51

  A$"CIA A C C!'$ '!'A#"! A%I A II IN !A$ I A%IC'$ IN A&'C 'A/A !"7N"$ IC % '

  '!#'N % N7

  #V P$IMA$A ' 0=> h( post IM

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  39/51

  • A$"CIA A C• I$CH'#I' !'C !'N A• DI$& NC I' $'V'!A D' V'N !IC % $ AN7• HI " 'N$I N'• HI " " A$'#I'• IN&A!C ' IN IN$'

  • C"NV'!$I' '%'C !ICA $'' A$INC!"N• C!'$ ' #"! A%I A 'A !'C"C' $I ' '!#'N

  % N7• $ DI'!'A " "! NI A II D' I# %ANA A!' A

  N I D'&IB!I%A "!

  #V SECU-DA$A ' 3=>h( post IM

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  40/51

  Acti6are6entricularaectopica

  Activareventricularanormala

  ataie de 7u)iune

  !it3 Idio6entricular Accelerat( < 9;;bp3)

  Accelerare sinusala

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  41/51

  • $I*M IDI,VE-*$ICU"A$ ACCE"E$A*'$IVA(

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  42/51

  $I*M IDI,VE-*$ICU"A$ ACCE"E$A*

  A "#A I$# ACC'%'!A;K DIN $ '#I

  &!'CV'N D A !' '!& /I' !' $I AN A&'C 'A/A !"7N"$ IC %N N'C'$I A !A A#'N

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  43/51

  A$I*MII $ECU$E-*E

  • C"!'C A!'A CA /'%"!• I$CH'#I' !'C !'N A• DI$'%'C !"%I '#II• B!ADICA!DI'• $ I# %A!' $I# A ICA

  • !A A#'N C• A#I"DA!"NA• %ID"CAINA

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  44/51

  #U$*U-A E"EC*$ICA

  • &V !'C !'N A - L=54 ;= L5• !A A#'N•

  B' A B%"CAN '• A#I"DA!"NA• V'N I%A I' #'CANICA• BA%"N D' C"N !A %$A I'• AB%A IA '$V D'C%AN$A "A!'

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  45/51

  • A!I #II D' &A/A AC A (pri3a ora)• A!I #II D' &A/A $ BAC A (

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  46/51

  Diagnosticultahicardiilor

  regulate cu?$S larg

  Diagnosticul tahicardiilor regulate cu ?$S

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  47/51

  ag ost cu ta ca d o egu ate cu ?$Slarg

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  48/51

  Indicii clinice in diagnosticul*ahicardiilor cu comple@e largi

  V- nu cau+ea+a in6ariabil degradare

  5e3odina3ica pacientii pot @ constienti si

  stabili

  Istoric de boala cardiaca4 in special I# in

  antecedente sugerea+a V%a pacientul tanar 1ara boala cardiaca

  cunoscuta- $V

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  49/51

  Diagnostic Di7erential al*ahicardiilor cu comple@e largi

  Regulate◦ $V cu bloc de ra3ura

  re-e2istent

  Dependent de 1rec6enta◦

  AV! Antidro3ic◦ &lutter atrial = ta5icardie atriala cu conducere aberanta sau prin 1ascicul accesor

  ◦ TV

  Neregulate◦ &iA

  ◦ &lutter atrial = ta5icardie atriala cu conducere 6ariabila si

  Bloc de ra3ura

  Conducere antegrada prin 1ascicul accesor

  !it3 de ace 3aOer

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  50/51

  !it3 de ace-3aOer

 • 8/16/2019 Curs 4 ECG Tulburari de Ritm Aritmii Ventriculare

  51/51

  #ai 3ulte ! decat p- VP

  II


Recommended