Home >Documents >Curs 13 Vascular 1

Curs 13 Vascular 1

Date post:30-May-2018
Category:
View:226 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  1/50

  CURSCURSDEDE

  NEUROLOGIENEUROLOGIE

  UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIEUNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

  CAROL DAVILACAROL DAVILA

  BUCURESTIBUCURESTI

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  2/50

  BOLILE CEREBRO-VASCULAREBOLILE CEREBRO-VASCULARE

  AVC APARE PE O LEZIUNE PREEXISTENTA;AVC APARE PE O LEZIUNE PREEXISTENTA;REPREZINTA O COMPLICATIEREPREZINTA O COMPLICATIE

  A 3-A CAUZA DE MORTALITATEA 3-A CAUZA DE MORTALITATE

  (1.BC; 2. CANCER)(1.BC; 2. CANCER)

  - 1 CAUZA DE INVALIDITATE MAJORA- 1 CAUZA DE INVALIDITATE MAJORA

  - 1 CAUZA DE MORTALITATE IN ROMANIA- 1 CAUZA DE MORTALITATE IN ROMANIA INCIDENTA SCADE DATORITA PROFILAXIEI SIINCIDENTA SCADE DATORITA PROFILAXIEI SI

  EDUCATIEIEDUCATIEI

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  3/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  4/50

  Ischemia cerebral

  (AVC)

  A 3-a cauza de deces

  Cea mai frecventa

  cauza de dizabilitate

  fizica

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  5/50

  VASCULARIZATIAVASCULARIZATIA SNC 2 SURSE MAJORESNC 2 SURSE MAJORE

  - SISTEM CAROTIDIAN -- SISTEM CAROTIDIAN - 2/3 DEBIT SANGUIN CEREBRAL2/3 DEBIT SANGUIN CEREBRAL

  - SISTEM VERTEBRO-BAZILAR- SISTEM VERTEBRO-BAZILAR (ARTERELE SUBCLAVII(ARTERELE SUBCLAVII

  ARTERELE VERTEBRALE LA NIVELUL ARTERELE VERTEBRALE LA NIVELULTRUNCHIULUI CEREBRAL => Artera bazilara, ce seTRUNCHIULUI CEREBRAL => Artera bazilara, ce seramifica ) - 1/3 debit sanguin cerebralramifica ) - 1/3 debit sanguin cerebral

  - PRIMESTE 20% DIN DEBITUL CARDIAC, NECESAR- PRIMESTE 20% DIN DEBITUL CARDIAC, NECESARACTIVITATII METABOLICE EXTREM DE INTENSA (1/5ACTIVITATII METABOLICE EXTREM DE INTENSA (1/5DIN TOTALUL SOD )DIN TOTALUL SOD )

  - ARE NEVOIE DE O2 + GLUCOZA- ARE NEVOIE DE O2 + GLUCOZA

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  6/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  7/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  8/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  9/50

  ARTERA VERTEBRALAARTERA VERTEBRALA

  PORNESTE IN UNGHI DREPTPORNESTE IN UNGHI DREPTTRAIECT ASCENDENT PRIN GAURILETRAIECT ASCENDENT PRIN GAURILE

  APOFIZELOR TRANSVERSEAPOFIZELOR TRANSVERSE

  IINCONJOARA MASELE LATERALE ATLAS,NCONJOARA MASELE LATERALE ATLAS,TRAIECT ASCENDENT MAREA GAURA OCCIPITALA, TRAIECT ASCENDENT MAREA GAURA OCCIPITALA,

  TRAIECT PE FATA ANTERIOARA BULB, LA JONCTIUNEATRAIECT PE FATA ANTERIOARA BULB, LA JONCTIUNEABULBO-PONTINA SE UNESTE CU CEA OPUSA =>BULBO-PONTINA SE UNESTE CU CEA OPUSA => ARTERAARTERABAZILARABAZILARA--

  URCA LA NIVELUL PUNTII SI PEDUNCULILORURCA LA NIVELUL PUNTII SI PEDUNCULILOR

  CEREBRALI, SE IMPARTE IN RAMURILE TERMINALE : A C PCEREBRALI, SE IMPARTE IN RAMURILE TERMINALE : A C PRAMURILE TERMINALE CAROTIDA INTERNA ( CEREBRALARAMURILE TERMINALE CAROTIDA INTERNA ( CEREBRALAANTERIOARA, CEREBRALA MEDIE, COROIDIANAANTERIOARA, CEREBRALA MEDIE, COROIDIANAANTERIOARA) + CELE ALE BAZILAREI (ART CEREBRALEANTERIOARA) + CELE ALE BAZILAREI (ART CEREBRALE

  POSTERIOARE) = >POSTERIOARE) = > POLIGON WILLISPOLIGON WILLIS

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  10/50

  ARTERELE CEREBRALE ANTERIOAREARTERELE CEREBRALE ANTERIOARE TRAIECT ORIZONTALTRAIECT ORIZONTAL ASCENDENT SPRE LINIAASCENDENT SPRE LINIAMEDIANA; UNITE PRIN ART COMUNICANTEMEDIANA; UNITE PRIN ART COMUNICANTE

  ANTERIOAREANTERIOARE

  ARTERA CEREBRALA MEDIEARTERA CEREBRALA MEDIE CONTINUA CONTINUAASCENDENT SI LATERAL TRAIECTUL CAROTIDEIASCENDENT SI LATERAL TRAIECTUL CAROTIDEIINTERNEINTERNE

  INTRE ACPs SI CAROTIDE EXISTA ARTEREINTRE ACPs SI CAROTIDE EXISTA ARTERECOMUNICANTE POSTERIOARE, CE APARTIN DECOMUNICANTE POSTERIOARE, CE APARTIN DESISTEMUL VERTEBRO-BAZILAR.SISTEMUL VERTEBRO-BAZILAR.

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  11/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  12/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  13/50

  MADUVA SPINARIIMADUVA SPINARIIVASCULARIZATIE DEVASCULARIZATIE DE-TIP LONGITUDINAL (VERTICAL) = ARTERELE SPINALE-TIP LONGITUDINAL (VERTICAL) = ARTERELE SPINALE

  --

  -TIP SEGMENTAR (ORIZONTAL) = ARTERELE RADICULARE-TIP SEGMENTAR (ORIZONTAL) = ARTERELE RADICULAREARTERE SPINALEARTERE SPINALE-DOUA ANTERIOARE SI DOUA POSTERIOARE PORNESC DINDOUA ANTERIOARE SI DOUA POSTERIOARE PORNESC DINART. VERTEBRALA DIN PORTIUNEA INTRACRANIANA, ART. VERTEBRALA DIN PORTIUNEA INTRACRANIANA,

  CANALUL SPINAL.CANALUL SPINAL.-ART. ANTERIOARE SE UNESC => ART SPINALA ANT.ART. ANTERIOARE SE UNESC => ART SPINALA ANT.-ART POSTERIOARE NU => DOUA ART SPINALE POST.ART POSTERIOARE NU => DOUA ART SPINALE POST.- NU AU CALIBRU CONSTANT:- NU AU CALIBRU CONSTANT:-

  MAI MARE CERVICAL SI LOMBAR ( PLEXULUI BRAHIAL SIMAI MARE CERVICAL SI LOMBAR ( PLEXULUI BRAHIAL SI

  LOMBOSACRAT)LOMBOSACRAT)- MAI SCAZUT TORACAL ( LEZIUNILE TORACALE MAI SCAZUT TORACAL ( LEZIUNILE TORACALE SPONTANE/ CHIRURGICALE SUNT MAI GRAVE)SPONTANE/ CHIRURGICALE SUNT MAI GRAVE)

  - ASIGURA < DEBIT SANGVIN MEDULAR- ASIGURA < DEBIT SANGVIN MEDULAR

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  14/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  15/50

  ARTERE RADICULAREARTERE RADICULARE

  - REGIUNEA CERVICALA DIN ART VERTEBRALA- REGIUNEA CERVICALA DIN ART VERTEBRALA- REGIUNEA TORACALA DIN ART INTERCOSTALA- REGIUNEA TORACALA DIN ART INTERCOSTALA

  - REGIUNEA LOMBARA DIN ART LOMBARE- REGIUNEA LOMBARA DIN ART LOMBARE

  ARTERAARTERA

  SPINALA ANTERIOARA SANT MEDULAR ANTERIORSPINALA ANTERIOARA SANT MEDULAR ANTERIOR

  SPINALE POSTERIOARE POSTERO-LATERAL FATA DESPINALE POSTERIOARE POSTERO-LATERAL FATA DEMADUVAMADUVA

  RADICULARE PATRUND PRIN GAURILE INTERSPINALERADICULARE PATRUND PRIN GAURILE INTERSPINALESI SE IMPART IN RAMURI ANTERIOARE SI POSTERIOARESI SE IMPART IN RAMURI ANTERIOARE SI POSTERIOARECE MERG SPRE SPINALE => SISTEM INELAR; DE AICICE MERG SPRE SPINALE => SISTEM INELAR; DE AICIPLEACA RAMURI PENTRU PARENCHIMUL MEDULARPLEACA RAMURI PENTRU PARENCHIMUL MEDULAR

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  16/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  17/50

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  18/50

  RAMURI NUTRITIVE

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  19/50

  RAMURI NUTRITIVERAMURI NUTRITIVE

  2/3 ANTERIOARE ALE MADUVEI SPINARII SUNT IRIGATE2/3 ANTERIOARE ALE MADUVEI SPINARII SUNT IRIGATE

  DIN SISTEMUL SPINAL ANTERIORDIN SISTEMUL SPINAL ANTERIOR

  PROIECTIA CAILOR PIRAMIDALE E LA LIMITAPROIECTIA CAILOR PIRAMIDALE E LA LIMITADINTRE SISTEMUL SPINAL ANTERIOR SI POSTERIORDINTRE SISTEMUL SPINAL ANTERIOR SI POSTERIOR

  RAMURILE DIN ART SPINALE SUNT DE TIPRAMURILE DIN ART SPINALE SUNT DE TIPTERMINAL = > NU EXISTA ANASTOMOZE ANTERO-TERMINAL = > NU EXISTA ANASTOMOZE ANTERO-POSTERIORPOSTERIOR

  - ARTERELE RADICULARE NU IRIGA TOTI NERVII SPINALI,- ARTERELE RADICULARE NU IRIGA TOTI NERVII SPINALI,LA NIVEL TORACAL MAI PUTINE => SEGMENTLA NIVEL TORACAL MAI PUTINE => SEGMENTVULNERABILVULNERABIL

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  20/50

  ENCEFALUL E IRIGAT DEENCEFALUL E IRIGAT DEDOUA TIPURI DE RAMURI TERMINALE :DOUA TIPURI DE RAMURI TERMINALE :

  - RAMURI CORTICALE AU TRAIECT CURB -- RAMURI CORTICALE AU TRAIECT CURB -INCONJOARA CORTEXUL => RAMURI PENTRU CORTEXINCONJOARA CORTEXUL => RAMURI PENTRU CORTEXSI SUBCORTICAL = ART CIRCUMFERENTIALESI SUBCORTICAL = ART CIRCUMFERENTIALE

  - RAMURI SCURTE CE PLEACA IN UNGHI DREPT DIN- RAMURI SCURTE CE PLEACA IN UNGHI DREPT DIN

  POLIGON SI VASELE MARI, INTRA IN EMISFERAPOLIGON SI VASELE MARI, INTRA IN EMISFERACEREBRALA IRIGA SUBSTANTA ALBA, GANGLIONIICEREBRALA IRIGA SUBSTANTA ALBA, GANGLIONIIBAZALI, DIENCEFALBAZALI, DIENCEFAL

  PRESIUNEA IN ARTERE IN UNGHI DREPT = ARTPRESIUNEA IN ARTERE IN UNGHI DREPT = ART

  CENTRALE (PERFORANTE) E MAI MARE !CENTRALE (PERFORANTE) E MAI MARE !ARTERELE PERFORANTE AU CORESPONDENTARTERELE PERFORANTE AU CORESPONDENTPOSTERIOR ART PARAMEDIANEPOSTERIOR ART PARAMEDIANE

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  21/50

  ARTERA CEREBRALA ANTERIOARAARTERA CEREBRALA ANTERIOARA ocolete ocolete

  rostrul corpului calos, apoi ptrunde in santulrostrul corpului calos, apoi ptrunde in santul

  interemisfericinteremisferic

  *ramuri perforante -> formeaz pediculul antero-*ramuri perforante -> formeaz pediculul antero-medial almedial al aa. p. perforanteerforante -> iriga partea anterioara a-> iriga partea anterioara ahipotalamusuluihipotalamusului

  -->>ce participa la pedicululce participa la pedicululantero-antero- lateral silateral si iirigariga::

  - capul nc caudat + putam- capul nc caudat + putamenen- braul anterior capsula interna (1/2 inf)- braul anterior capsula interna (1/2 inf)= artera recurenta Heubner= artera recurenta Heubner

  *ramuri corticale -> fata mediala + pol lob frontal*ramuri corticale -> fata mediala + pol lob frontal

  -> 1/3 superioara a convexitatii fetei-> 1/3 superioara a convexitatii feteimediale lobmediale lobparietalparietal-> fata mediala lob temporal-> fata mediala lob temporal

  In ARIA MOTORIE PRIMARA irigaIn ARIA MOTORIE PRIMARA iriga

  poriunea proximal membre superioareporiunea proximal membre superioare- trunchiul- trunchiul

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  22/50

  PATOLOGICPATOLOGIC::

 • 8/9/2019 Curs 13 Vascular 1

  23/50

  PATOLOGICPATOLOGIC::

  - LEZIUNI OBSTRUCTIVE ALE ART CORTICALE =>LEZIUNI OBSTRUCTIVE ALE ART CORTICALE =>DEFICIT MOTOR (SINDROM PIRAMIDAL)DEFICIT MOTOR (SINDROM PIRAMIDAL)PREDOMINANT CRURAL SI PROXIMAL BRAHIALPREDOMINANT CRURAL SI PROXIMAL BRAHIAL- LEZIUNI LA ORIGINEA ART CEREBRALE ANTERIOARELEZIUNI LA ORIGINE

of 48

Embed Size (px)
Recommended