+ All Categories
Home > Documents > Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

Date post: 21-Feb-2018
Category:
Upload: cristina-ionescu
View: 239 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 45

Transcript
 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  1/45

  1

  INFECIILE CILOR RESPIRATORIISUPERIOARE

  1.Rinofaringita acut (ra)1.1.!fini"i!# ra !$t! inf%a&a"ia&ucoa$!i na'a%! i faringi!n! *!!tio%ogi! inf!c"ioa$.1.+.Etio%ogi!#,ira% (-/) 0act!rii (*!r!gu% inf!c"ii $!cun*ar!).

  Factori fa,ori'an"i#,r$ta &ic2r!&aturitat!a ra3iti$&u% *i$trofiaan!&ia a2rar!a antiinf!c"ioa$$c'ut fr!c,!ntar!a co%!cti,it"ii.

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  2/45

  +

  1.4.E2i*!&io%ogi!# inci*!n" &ai cr!$cut toa&nai iarna1.5.Patog!ni!#f!no&!n! o0$tructi,!

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  3/45

  4

  1.6.Ta0%ou% c%inic# *!0ut 0ru$c (0act!rian 7)in$i*io$ (,ira%7) f!0r (486) o0$truc"i! na'a%

  rinor!! r!$2ira"i! ora% $trnut tu$! %a $ugar &aia2ar! a%i&!nta"i! *ifici% ,r$turi *iar!! agita"i!co2i%u% &ar! acu' u$cciun! na'ofaringian

  &ia%gii. E9 o0# faring! 3i2!r!&ic $!cr!tii na'a%! infuncti! *! !tio%ogi!.1.:.La0orator# ;n 2ractic nu $! uti%i'!a'

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  4/45

  5

  1.uncti,a% $trnuturi fr!c,!nt!.

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  5/45

  6

  = a*!noi*ita acut# $in*ro& inf!c"io$ i o0$tructi,$!,!r rinor!! ant. i 2o$t $tar! g!n. inf%.

  = cor2ii $trini ;n fo$!%! na'a%!# $!cr!"i!$anguino%!nt 2!r$i$t!nt *!$!ori uni%at!ra%.

  = %a nou=n$cut#atr!'ia coana% rinita gonococicrinita %u!tic.

  = %a co2i%u% &ar!# faringoa&ig*a%ita $tr!2tococic.

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  6/45

  :

  1.-.Trata&!nt#= 2r!f!ra0i% %a *o&ici%iu= crit!rii *! int!rnar!# f!0r 2!$t! 4-o !,o%u"i!2r!%ungit 2!$t! 1 'i%! $ugar &ic &oti,! $ocia%!i *! ;ngri>ir!

  Igi!no=*i!t!tic# ca&!ra (a!ri$ir! t!&2!ratura 18=+o at&o$f!r u&!*) ;&0rc&int! a*!c,at

  cur *! a!r i 0i 'i%nic!.

 • 7/24/2019 Curs 1 Infectiile Cailor Respiratorii Superioare

  7/45


Recommended