Home >Documents >Curriculum vitae Europass - umfst.ro · Teza de Doctorat cu titlul: „Malformatii congenitale de...

Curriculum vitae Europass - umfst.ro · Teza de Doctorat cu titlul: „Malformatii congenitale de...

Date post:02-Sep-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale Nume / Prenume DOROȘ GABRIELA - SIMONA Adresă(e) Piața Ion Dimitrie Suciu Nr. 1 Ap. 3, RO–300093  Timișoara,  România Telefon(oane) + 40 256 435 330 Mobil: +40 744 777 427 E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Română Data  naşterii 12.05.1962 Sex Feminin

  Experienţa profesională

  Perioada 2003 – Prezent Conferențiar Universitar, prin concurs, conform OM. Nr. 4084 din 04.06.2003 si a deciziei Senatului

  Universitatii  Nr.368  din  11.02.2003,  la  UMF  „Victor  Babes”  din  Timisoara Activitate  didactică  şi  de  cercetare  în  domeniul Pediatrie Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  „Victor  Babeş” din Timişoara,  

  Str. Piața  Eftimie  Murgu  nr.  2, cod 300041,Timișoara, România Învăţământ superior – activitate   didactică – cercetare cu   integrare   clinică la Spital Clinic   de  Urgență

  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara Perioada 2001 – 2003 Șef Lucrări, prin concurs, Nr. 831, si a Deciziei Senatului din 14.03.2001, cu Nr comunicare

  87/22.03.2001,  la  UMF  „Victor  Babeș” din Timisoara Activitate  didactică  şi  de  cercetare  în  domeniul  Pediatrie Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  „Victor  Babeş” din Timişoara,  

  Str. Piața  Eftimie  Murgu  nr.  2, cod 300041,Timișoara,  România Învăţământ   superior   – activitate   didactică   – cercetare   cu   integrare   clinică la Spital Clinic de Urgenta

  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timisoara Perioada 1994 – 2001 Asistent Universitar, prin  concurs  la  UMF  „Victor  Babes”  din  Timisoara Activitate  didactică  şi  de  cercetare  în  domeniul  Pediatrie Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  „Victor  Babeş” din Timişoara,  

  Str. Piața  Eftimie  Murgu  nr.  2, cod 300041,Timișoara,  România Învăţământ   superior   – activitate   didactică   – cercetare   cu   integrare   clinică la Spital Clinic de Urgenta

  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timisoara Perioada 1991 – 1994 Preparator, prin concurs la UMF Timisoara Activitate  didactică  şi  de  cercetare  în  domeniul  Pediatrie Universitatea de Medicină  şi  Farmacie  din  Timişoara,  

  Str. Piața  Eftimie  Murgu  nr.  2, cod 300041,Timișoara,  România Învăţământ   superior   – activitate   didactică   – cercetare   cu   integrare   clinică la Spital Clinic de Urgenta

  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timisoara Perioada 2005 – Prezent Medic primar pediatrie,

  Medic specialist cardiologie, Atestat de Studii Complementare în Cardiologie Pediatrică - Șef Sectie IV Pediatrie din  01.01.2005,  conform  Dispoziției  DSP  Timiș,  Nr. 7/05.01.2005  și  a  Adresei  MS. Nr. VIIIB/O.B./14548/20.12.2004

  Integrare  clinică-Spitalul  Clinic  de  Urgenta  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie Str. Iosif Nemoianu  Nr.  2,  300011,  Timișoara,  România

  Augustin Curticapean

  Augustin Curticapean

  Augustin Curticapean

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Perioada 2000-2004 Funcţia  sau  postul  ocupat Director Adjunct Medical - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara Activitate  administrativă  de  conducere și  de  administrare Spitalul  Clinic  de  Urgență  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara, Str. Iosif Nemoianu Nr. 2, 300011,

  Timișoara,  România Perioada 2012 – Prezent Atestat de Studii Complementare în Cardiologie Pediatrică,  conform  aprobării  MS  nr.  

  RA/51/12.11.2012 Perioada 2000 – Prezent Competență în Echocardiografie,  prin  Examen  de  Atestare,  conform  Certficat  de  Competență  Seria  

  C, Nr. 004368, din 02.11.2000 Perioada 1999 – 2012 Supraspecializare Cardiologie Pediatrica, prin Referat MS nr. GH/7504/1999, conform Certficat de

  Competență   Seria   C,   Nr.   001989,   din   11.09.1999,   Nr.   inregistrare   4305/1999   la   Spitalul   Clinic   de  Urgență  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie

  Perioada 1999 – Prezent Medic specialist în specialitatea Cardiologie, a II-a specialitate, prin Examen, sesiunea octombrie

  1999, confirmat prin OMS. 900/1999, la Spitalul Clinic de Urgență   pentru   Copii   „Louis   Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie

  Integrare  clinică Spitalul  Clinic  de  Urgenta  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie

  Str. Iosif  Nemoianu  Nr.  2,  300011,  Timișoara,  România 1999 Competență în Ecografie Generală,  prin  Examen  de  Atestare,  conform  Certficat  de  Competență  Seria  

  C, Nr. 001764, din 14.05.1999 Perioada 1998 – Prezent Medic primar în specialitatea Pediatrie, prin Examen de Primariat, conform OMS. Nr. 694/1998, la

  Spitalul  Clinic  de  Urgență  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie Integrare  clinică Spitalul  Clinic  de  Urgenta  pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie

  Str. Iosif Nemoianu Nr. 2, 300011,  Timișoara,  România Perioada 1994 – 1998 Medic specialist în specialitatea Pediatrie, prin Examen de Specialitate, sesiunea ianuarie 1994,

  confirmat prin OMS. Nr. 240/1994, la  Spitalul  Clinic  Nr.  3  de  Copii  Timișoara,  Clinica  III  Pediatrie Integrare  clinică Spitalul   Clinic   Nr.   3   de   Copii   Timișoara,   Clinica   III   Pediatrie,   Str.   Iosif   Nemoianu   Nr.   2,   300011,

  Timișoara,  România Perioada 1988 – 1994 Medic pediatru Stagiar Activitate  clinică Spitalul Clinic  Nr.  3  de  Copii  Timișoara, Str.  Iosif  Nemoianu  Nr.  2,  300011,  Timișoara,  România Educaţie şi formare Calificarea  /  diploma  obţinută Doctor în Medicină - Diploma seria C. Nr 0004226 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, eliberata cu

  Nr.  51  din  27.11.2002,  eliberată  în  baza  Ordinului  Ministrului  Educației  și  Cercetării  nr.  4900/11.11.2002. Teza de Doctorat cu titlul: „Malformatii congenitale de cord la copil. Studiu clinic, monitorizare si conduita terapeutica moderna in complicatii”.

  Disciplinele principale studiate / competenţe  profesionale  dobândite

  Disciplina Pediatrie,  Cardiologie  pediatrică. Doctor  în  medicină.

  Numele  şi  tipul  instituţiei  de  învăţământ  /  furnizorului  de  formare

  Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  „Victor  Babeş”  din  Timişoara,  România

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Perioada 1988 – 1994 Calificarea  /  diploma  obţinută Medic pediatru Stagiar Numele  şi  tipul  instituţiei  de  învăţământ  /  furnizorului  de  formare

  Spitalul   Clinic   Nr.   3   de   Copii   Timișoara,   Clinica   I   Pediatrie,   Str.   Iosif   Nemoianu   Nr.   2,   300011,  Timișoara,  România

  Perioada 1982 – 1988 Calificarea  /  diploma  obţinută Doctor Medic Disciplinele principale studiate / competenţe  profesionale  dobândite

  Diploma de Doctor - Medic în specialitatea Pediatrie,  Nr.  2535  (Minister),  eliberată cu Nr. 9 (Institut) din 09.02.1989

  Numele  şi  tipul  instituţiei  de  învăţământ  /  furnizorului  de  formare

  Institutul  de  Medicină  din  Timișoara,  Facultatea  de  Medicină și  Stomatologie, Specialitatea Pediatrie

  Perioada 1977 - 1981 Calificarea  /  diploma  obţinută Bacalaureat Disciplinele principale studiate / competenţe  profesionale  dobândite

  Diplomă de Bacalaureat Laborant biochimie

  Numele  şi  tipul  instituţiei  de  învăţământ  /  furnizorului  de  formare

  Liceul de Filologie – Istorie  Timișoara,  Secția  Chimie  Biologie

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba(i)  maternă(e) Română

  Limba(i)  străină(e)  cunoscută(e) Engleză,  Germană,  Franceză Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

  conversaţie Discurs oral Exprimare  scrisă

  Limba  engleză C1

  Utilizator experimentat

  C1

  Utilizator experimentat

  C1

  Utilizator experimentat

  C1

  Utilizator experimentat

  C1

  Utilizator experimentat

  Limba  franceză B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  Limba  germană

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  B2

  Utilizator independent

  Competenţe  şi  abilităţi  sociale Am capacitate de  adaptare  rapidă   la  schimbările  din  domeniu.  Prin  activitatea  profesională  pe care o desfășor  am  dobândit  abilitatea  de a colabora și  de de a ajuta persoanele din jur. Am  dobândit  competențe  de  comunicare   foarte  bune  prin  activitatea  didactică,  pe  care  o  desfășor   în  cadrul  Universității  de  Medicină  șu  Farmacie  „Victor  Babeș” Timișoara  și  prin  activitatea  clinică,  pe  care  o  desfășor  în  cadrul  Spitalului  Clinic  de  Urgență pentru  Copii  „Louis  Turcanu”  Timișoara.

  Competenţe   şi   aptitudini  organizatorice

  Am aptitudinea de a lucra în   echipă,   aptitudine   dobândită   prin   activitatea   desfășurată   ca  membru   în  organe   colgiale   și   prin   activitatea   de   cercetare,   fiind   membru   în   diferite   echipe de cercetare. Am capacitatea  de  a  coordona,  îndruma  şi  organiza  diferite  activităţi   specifice domeniului de activitate. Am  competențe  organizațional/manageriale   foarte  bune,  dobândite  prin  organizarea  unor  evenimente medicale.

  Competenţe  şi  aptitudini  tehnice Aptitudini tehnice in utilizarea bazelor de date.

  Competenţe  şi  aptitudini  de  utilizare  a calculatorului

  Am  competența  necesară  să  utilizez  un computer cu sistem de operare Windows. Am  competența  necesară  să  utilizez  Microsoft  Office  Essential  Tools.

  Permis(e) de conducere Categoria B

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Informaţii suplimentare Activitate didactica

  Cursuri pentru studenți: 1. Margit  Şerban,  Carmen  Golea,  Maria  Cucuruz  şi  colectivul - Doros Gabriela. CURS DE PEDIATRIE PENTRU STUDENŢI,  Editura  Brumar,  Timişoara,  1998,  ISBN  973-9295-20-7 2. Margit   Şerban,  Gabriela Doroş,   Smaranda   Arghirescu,   Mihaela   Bataneanţ,  Mihai Gafencu. ELEMENTE DE PEDIATRIE PENTRU   STUDENŢII   FACULTĂŢII   DE   STOMATOLOGIE,   Editura   Brumar,   Timişoara,   2001,   ISBN  973-8057-32-9 3. Margit   Şerban,  Gabriela Doroş,   Carmen  Petrescu,   Anca  Popoiu,   Smaranda  Arghirescu,  Mihaela   Bataneanţ, Mihai Gafencu. ESSENTIALS OF PEDIATRICS FOR STUDENTS, Editura  Brumar,   Timişoara,   2001,   ISBN   973-8057-71-X 4. Margit   Şerban,  Gabriela Doroş,   Carmen  Petrescu,   Smaranda  Arghirescu,   Anca  Popoiu,  Mihaela   Bataneanţ,  Mihai Gafencu. ESSENTIALS OF PEDIATRICS FOR STUDENTS,  VOL.  2,  Editura  Brumar,  Timişoara,  2002,  ISBN  973-8057-71-X, ISBN 973-602-019-3 5. Margit Serban, Gabriela Doros, Smaranda Argirescu, Mihaela Bataneant, Estera Boeriu, Mihai Gafencu, Jijo John, Maria Pop, Violeta Stan. TUTORIALS IN PEDIATRIC AMBULATORY CARE, Editura Brumar, 2007, ISBN 9789736022692

  Membru Organe Conducere: Senatul UMF „Victor  Babes”  din  Timișoara din noua legislatura 2016 – Prezent Senatul UMF  „Victor  Babes”  din  Timișoara legislatia 2012-2016 Comisia de Etică a Senatului UMF  „Victor  Babes”  din  Timișoara  în  legislatura 2012-2016

  Comisii de Examen Specialitate Pediatrie: Membru in Comisii de Examen Specialitate Pediatrie Membru in Comisii de Examen Primariat Pediatrie Membru in Comisii de Doctorat Membru in Comisii de Licenta Membru in Comisii de Rezidentiat

  Organizator Organizare Evenimente Științifice: Organizator - Congresul  National  de  Cardiologie,  Sinaia,  edițiile  2015,  2016,  2017;; Membru  în  Comitetul  de  organizare  și  în  Comitetului  Științific  - Conferința  Națională  a    Grupurilor  de  Lucru  a  Societății  Române  de  Cardiologie,  Sibiu,  edițiile  2015, 2017; Organizator  și  lector  - „Cordul – de  la  funcție  la  disfuncție”, 11.06.2016 - 16.06.2016, Timișoara; Organizator - “Abordarea  diagnostică  și  terapeutică  modernă  a  patologiei  cardiovasculare  pediatrice  și  neonatale”,  Curs  SRC,  Timișoara, 17.11. 2015; Membru   în   Comitetul   de   organizare   și   în   Comitetului   Științific   - Congresul National de Pediatrie, Timisoara, 2015; Organizator - „9th  EUROPEAN  ECHOCARDIOGRAPHY  COURSE  ON  CONGENITAL  HEART  DISEASE”, Timișoara,  15 -18 Oct. 2014;

  Membru  în  Comitetul  Științific  - 15th Congress of the International Society of Holter and Noninvazive Electrocardiography,    Timișoara, 30.05.2013-01.06.2013; Organizator - „Simpozion  de  Cardiologie  Pediatrică  cu  participare  Internatională”,  Timișoara,  18.04.2012.

  Coordonator Licente Coordonare  Lucrări  de  Licență: 2008 RELAXAREA DIAFRAGMATICA IN PATOLOGIA CARDIACA A COPILULUI- STUDIU CLINIC 2009 TEHNICI MODERNE DE EXPLORARE A MCC LA COPIL CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA IN PATOLOGIA PEDIATRICA ASPECTE HISTOPATOLOGICE SI DE TRATAMENT IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA PULMONARA SECUNDARA MALFORMATIILOR CONGENITALE DE CORD LA COPIL 2010 ROLUL EXPLORARII ANGIO - CT SI RMN IN PATOLOGIA AORTICA LA COPIL 2011 STENOZA AORTICA SI SINDROMUL WILLIAMS – STUDIU CLINIC

  http://www.okian.ro/autor-5622405-margit-serban.htmlhttp://www.okian.ro/autor-9610737-gabriela-doros.htmlhttp://www.okian.ro/editura-26973-brumar.html

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  CORDUL UNIVENTRICULAR SI OPERATIA FONTAN LA COPIL – POSIBILITATI SI LIMITE 2012 ASPECTE MODERNE DE TRATAMENT IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA PULMONARA SECUNDARA MALFORMATIILOR CONGENITALE DE CORD LA COPIL MALFORMATIILE CONGENITALE DE CORD IN SINDROMUL DOWN AFECTAREA CARDIOVASCULARA IN PATOLOGIA ONCOLOGICA LA COPIL 2013 ROLUL IMAGISTICII ANGIO CT IN PATOLOGIA OBSTRUCTIVA VASCULARA DIN MALFORMATIILE CONGENITALE DE CORD LA COPIL DRENAJUL VENOS PULMONAR ABERANT LA NOU NASCUT SI COPIL PERICARDITELE LA COPIL 2014 ASPECTE ANATOMO-IMAGISTICE IN SINDROMUL HETEROTAXIC LA COPIL HIPERTENSIUNEA ARTERIALA PULMONARA LA COPIL-ASPECTE MODERNE DE ABORDARE SI TRATAMENT 2015 TETRALOGIA FALLOT – DIAGNOSTIC, TRATAMENT SI PROGNOSTIC LA COPIL AFECTIUNILE AORTEI IN PATOLOGIA CARDIACA PEDIATRICA – STUDIU CLINIC CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA LA COPIL – STUDIU CLINIC 2016 RELAXAREA DIAFRAGMATICA IN PATOLOGIA CARDIACA 2017 BOALA KAWASAKI LA COPIL – STUDIU CLINIC

  Activitate profesională Membru Societăți Profesionale:

  Membru a Societatii Romane de Pediatrie Membră  a  Societatii Romane de Cardiologie Membru fondator a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrica din Societatea Romana de Cardiologie Membră  a  Societatii  Romane  de  Genetica  Medicala Presedinta a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrica a SRC din septembrie 2014 Membra a Societatii Europene de Genetica Umana (ESHG - European Society of Human Genetics) Membră  a  Societatii Europene de Cardiologie (ESC) Membră   a   Asociatiei Europene de Cardiologie Pediatrica si Boli Congenitale Cardiace (AEPC - Associaton of European Pediatric Cardiology and Congenitals)

  Decoratii Ordinul  „Meritul  Sanitar”  în  Gradul de Ofiter cu  Însemn pentru Civili acordat  prin  Decret  Prezidențial  Nr. 1102 din 10.12.2004.

  Cursuri de perfectionare Internaționale: 1. ESC - Education  and  Training  Programme  “Diagnosis  and  Management  of  Heart  Failure  –

  Current  status  and  future  developments”,  Timisoara,  Romania,  5-6 June, 1998, 20 hours CME credits

  2. ESC - Education  and  Training  Programme  ”Imaging  in  Heart  Failure”,  Budapest,  Hungary,  2-4 December, 1998

  3. ESC - Education  and  Training  Programme  “Hypertension  Transition  To  Heart  Failure  And  Organ  Damage”,  Bucharest,  Romania,  26-28 October, 2000, 20 hours CME credits

  4. Ippokrates Seminar on Pediatric cardiology, Innsbruck, Austria, 2005 5. Ippokrates Seminar on Pediatric cardiology, Athens, Greece, 2006 6. “Echocardiography  in  Congenital  and  Pediatric  Heart  Disease”,  course  under  the  auspice  of  

  European Association for Echocardiography, Association for European Pediatric Cardiology and Belgian Working Group for Non-invasive Cardiac Imaging Leuven, Belgium, 20-23 September 2006, 22 external CME credits

  7. “  Cardiac  Rehabilitation  in  Europe”  ESC  Course,  Timisoara,  Romania,  27  January  2006 8. “Pediatric  Arrhythmology”  – international course Targu Mures, Romania, 30.04.- 02.05.2007 9. EAE  Educational  Course:  “Doppler  Echocardiography:  from  Basics  to  Advanced  

  Applications”,  Bucharest,  Romania,  29-31 March 2007, 13 CME credits 10. AEPC Arrhythmia Teaching Course, Heartcenter Leipzig, Germany, 20-21.04.2007, 15 CME 11. EAE  Educational  Course:  “Doppler  Echocardiography:  from  Basics  to  Advanced  

  Applications”,  Bucharest,  Romania,  29-31 March 2007, 13 CME 12. “Fetal  echocardiography”  – international course Targu Mures, Romania, 8.10.2008 13. Children Hospital Of Philladelphia seminar in pediatric cardiology, Austrian-American

  Foundation, Salzburg, Austria, 8-14.03.2009 14. “Update”  course  on  Pediatric  Dysrhythmias  and  Electrophisiology,  AEPC,  Innsbruck,  Austria,    

  26.05. 2010 15. „The  Physiology,  Patophysiology  and  Pharmacology  of  the  Cardiovascular  System”-Szeged,

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Hungary, 17.12.2012 16. „13th  european  Round  table  on  Fabry  Disease”- Madrid, Spain, 19-20.04.2013 17. „Curs  international  de  Electrocardiografie  neinvaziva  si  Holter”- Timisoara, Romania, 30.05-

  01.06.2013 18. „Update  teaching  course-Imaging  and  Surgical”- London, England, 22.05.2013 19. “Curs  International  de  Electrocardiologie  Neinvaziva  si  Holter”,  Timisoara,  Romania,  30  mai  –

  01 iunie, 2013, 18 credite EMC 20. 9th European Echocardiography Course on congenital heart disease, Timisoara, Romania,

  15-18 October, 2014 Naționale:

  1. Simpozionul  “Probleme  Practice  in  Terapia  HIV”,  Timisoara,  24  noiembrie  2000, 10 credite EMC

  2. Simpozionul  “Bolile  alergice  respiratorii  – de  la  ghiduri  catre  pacienti”,  Arad,  28  iunie  2006, 4 credite EMC

  3. Simpozionul  “Beneficiile  terapiei  antihypertensive  combinate  in  tratamentul  HTA”,  Timisoara,  18 septembrie 2007, 2 credite EMC

  4. Workshop-ul  “O  noua  abordare  a  ITR.Zmax  – Tehnologie  Inovatoare”,  Timisoara,  30  octombrie 2007, 3 credite EMC

  5. Simpozionul  “Optiunea  terapeutica  strategica  in  infectiile  de  tract  respirator”,  Timisoara,  11  iunie 2008, 5 credite EMC

  6. Curs  presimpozion,  “Curs  Ecocardiografie  Fetala”,  Tg.  Mures,  8  octombrie  2008, 6 credite EMC

  7. Simpozionul  “Actualitati  in  Tratamentul  Infectiilor  Respiratorii”,  Timisoara,  25  februrie  2009, 3 credite EMC

  8. Curs  presimpozion:  “Ecocardiografie  Fetală”;;  al  IV-lea  Simpozion  Național    de  Cardiologie  Pediatrică,  Tîrgu  Mureș,  Romania  15-17 octombrie 2009

  9. “Boala  de  erflux  gastro-esofagian  la  copil”,  Iași,  Romania,  21  octombrie  2009 10. “Astmul  copilului  mic”  Iași,  Romania,  21  octombrie  2009 11. Simpozionul de Cardiologie Pediatrica cu participare internationala, Timisoara, 18 aprilie

  2012, 4 credite EMC 12. Simpozionul de Imunodeficiente Primare, al 79-lea J Project Meeting, Timisoara, 24-25

  octombrie 2012, 4 credite EMC 13. Cursul  “  Esentialul  in  Imunodeficientele  Primare”,  Timisoara,  octombrie  2012, 5 credite EMC 14. Cursul  “Terapii  Modernein  Afectiunile  Vasculare”,  Timisoara,  15  credite  EMC 15. Simpozionul  “  Abordarea  tetravalenta  a  tratamentului  in  infectiile  respiratorii”,  Timisoara,

  05.11.2013, 5 credite EMC 16. Simpozionul de Cardiomiopatie hipertrofica, Sibiu, Romania, 9-10 mai, 2015, 5 credite EMC 17. Cursul  “Abordarea  diagnostică  și  terapeutică  modernă  a  patologiei  cardiovasculare  pediatrice  

  și  neonatale”,  Timișoara,  17  noiembrie  2015, 6 EMC Monografii publicate Autor de Capitol în Tratat:

  Sectiunea   II,   Cap.   16.   „Algoritmul   diagnostic   in   cardiopatiile   congenitale   si   accesul   logic   si   eficient la metode diagnostice”   din   Tratat de cardiopatii congenitale, sub redactia Ion Socoteanu, Editura Academiei Romane, Bucuresti 2010, 2921 pag; 2 Vol. ISBN 978-973-27-1795-0, vol. I – 2010.- ISBN 978-973-27-1796-7.

  Monografii Autor: 1. G. Doros, M. Gafencu. ELECTROCARDIOGRAFIE PEDIATRICA. Ed. Hestia, Timisoara, 2000, 136 pag. ISBN 973-9420-69-9; 2. G. Doros. ECG IN PRACTICA PEDIATRICA. Ed. Mirton, Timisoara, 2017, 184 pag. ISBN 978-973-52-1728-0.

  Monografii Coautor: 1. C. Golea, G. Doros, A Fufezan. MALFORMATIILE CONGENITALE DE CORD LA COPIL. Ed. Mirton, Timisoara, 1996, 218 pag. ISBN 973-578-107-7; 2. C. Golea, G Doros, M. Gafencu. CORDUL PULMONAR CRONIC LA COPIL. Ed. Waldpress, Timisoara, 1998, 155 pag. ISBN 973-96706-1-x; 3. Mihai Gafencu, Violeta Stan, Doros Gabriela. SITUATII MEDICALE CU RISC IN COPILARIE. Ed. Brumar, Timisoara, 2006, 112 pag. ISBN 973-602-125-4; 4. M. Gafencu, M.Puiu, V. Stan, G. Doros. SINDROMUL   DOWN,   DE   LA   ÎNGRIJIRE   LA   ÎNŢELEGERE   ŞI  ACCEPTARE. Ed. Brumar, Timisoara, 2005, pag 235. ISBN 973-602-137-8; 5. M. Gafencu, G. Doros, A. Nedelcu. SUBSTANTE CU POTENTIAL TOXIC IN PEDIATRIE. Ed. Brumar, Timisoara, 2008, 157 pag. ISBN 978-973-602-326-2;

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  6. Maria Puiu (coordonator) si coautorii: ....G. Doros. ALERTA MEDICALA IN BOLILE GENETICE RARE. Ed. Victor Babes, Timisoara, 2011, 468 pag. 978-606-8054-39-1; 7. M. Puiu si coautorii...G. Doros. MIC GHID DE DIAGNOSTIC IN BOLILE RARE. Ed. Victor Babes, Timisoara, 2009, 184 pag. ISBN 978-606-92022-0-3; 8. Maria Puiu (coordonator) si coautorii:...G. Doros. ESENTIALUL IN 101 BOLI GENETICE RARE. Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2007, 511 pag. ISBN 978-973-638-327-4; 9. I.P. Velea, C. Paul, S. Brink - editori si coautorii:.G. Doros. UPDATE IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND DIABETES. Ed. Mirton. Timisoara, 2015, 210 pag. ISBN 978-973-52-1530-9; 10. I.P. Velea, C. Paul, S. Brink - editori si coautorii:...G. Doros. THEORETICAL AND PRACTICAL UPDATE IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY AND DIABETES. Ed. Mirton, Timisoara, 2014, 226 pag. ISBN 978-973-52-1441-8;

  11. G. Tatu-Chitoiu, A. Petris (coordonatori) si colaboratorii:...G. Doros. SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE. Ed. SRC., Bucuresti, 2016, 74 pagini, ISBN 978-973-1810-60-7.

  Invited speaker Manifestari internationale 1. 15th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiography, 30th May-1st June 2013, Timisoara, Romania

  Manifestari nationale cu participare internationala 1. Congres National de Pediatrie cu participare internationala, Timisoara, 2-5 Septembrie 2015, invitat din partea Societatii Romane de Pediatrie, organizator al sesiunii de Cardiologie, moderator – chair, alaturi de Robin Martin(Bristol, UK)

  Manifestari nationale 1. Al 47 –lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, 20-23. Sept 2008, invitata la Round Table (Chair: John Hess-Germany, Rodica Toganel-Romania) EPIDEMIOLOGICAL, MEDICAL AND SOCIAL DIMENSIONS OF PULMONARY HYPERTENSION IN THE YEAR 2008 IN THE WORLD. 2. Al 51-lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, 4-6 Octombrie 2012, invitata ca moderator, organizator, lector al sesiunii orale CAZURI CLINICE IN PATOLOGIA PEDIATRICA, din partea SRC, Prof. Toganel Rodica – Presedinte a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrica a SRC 3. Conferinta Nationala a Grupurilor de Lucru SRC, Poiana Brasov, 16-18 Mai 2013, invitata ca moderator si organizator al sesiunii orale INSUFICIENTA CARDIACA LA COPIL, din partea SRC, Prof. Toganel Rodica – Presedinte a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrica 4. Congresul  Societatii  Romane  de  Hipertensiune  „Certitudini  si  dileme  in  hipertensiunea  arteriala”  Bucuresti, 18-20 Sept 2013, la invitatia D-nei Presedinta a Societatii Romane de Hipertensiune, Prof. Maria Dorobantu, cu tema DIAGNOSTIC PARTICULARITIES OF HYPERTENSION IN PEDIATRIC PATIENTS. 5. Al 53-lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, 2-4 octombrie 2014 - invitata din partea SRC, in calitate de Presedinta a Grupului de Lucru de Cardiologie Pediatrica, moderator si organizator al sesiunii orale MALFORMATII CONGENITALE DE CORD – PREZENTARI DE CAZURI, 6. PHADER Spring Forum, Sibiu, 26 Feb-1 Mart 2016, invitata si ca moderator si lector, de catre Prof. Ion Coman, Presedinte al manifestarii si Past President SRC, cu tema CARDIOPATII CONGENITALE – DATE GENERALE – REALITATI SI PERSPECTIVE IN ROMANIA, la sesiunea „Hipertensiunea  pulmonara  in  cardiopatiile  congenitale”

  Congrese Participare la Congrese Internationale:

  1. European Respiratory Society Annual Congress 2005, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005 2. The 46th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), San Francisco,

  CA, 27-30 September, 2006 3. 6th International Prader-Willi Syndrome Conference, 1st Romanian Prader-Willi Syndrome and Rare

  Diseases Conference, Rare Diseases Awareness Programme, Cluj-Napoca, Romania, 24 June 2007 4. The 25th International  Congress  of  Pediatrics  “for  the  health  and  well-being  of  our  children”,  Athens,  

  Greece, 25-30 August, 2007, 30 CME credits 5. International Congress of Pediatrics, Sibiu 2007 – European Capital of Culture, 23-30 September 2007,

  22 EMC credits 6. 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID, Graz, Austria,

  13-17 May, 2008 7. EUROSON 2008, The XXth Congress of European Federation of Societies For Ultrasound in Medicine

  and Biology in conjunction with The XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology, 31 May – 3 June 2008, 17 CME

  8. 8th International pulmonary Hypertension Forum, Early Action in Pulmonary Hypertension: Combining evidence and Experience; Barcelona, Spain, 20-22 March 2009

  9. 41st Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Sao Paulo, Brasil, October 5-9, 2009 (PN.007 – RENO-URINARY DYSFUNCTION IN CANCER PATIENTS UNDERGOING

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  HEMATOPOETIC STEM CELL TRANSPLANTATION) 10. 6th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, November 18-22, 2009,

  Buenos Aires, Argentina. 11. 44th Annual General Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology, May 26-29, 2010,

  Innsbruck, 21 hours of external CME credits 12. A  doua  Conferință  Est-Europeană  privind  sindromul  Prader  Willi,  Timisoara,  2010,  16  EMC 13. 10th International  Pulmonary  Hypertension  Forum  “A  Decade  of  Progress  in  Pulmonary  Hypertension  –

  Improving  Outcomes  for  the  Future”,  Munich,  Germany,  25-27 March 2011 14. 45th Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology, Granada, Spain, May 18-21,

  2011, 16 hours of external CME credits 15. The 16th International meeting of Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders

  (DLTH),  Timișoara,Romania, 19-21 mai 2011, 26 EMC 16. Congresul  international  TIMMEDICA,  Timișoara,  Romania,  16-18 iunie 2011, 14 EMC 17. 10th BANTAO Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and

  Artificial Organs, Chalkidiki, Greece, 13-15 October 2011 18. 11th International  Pulmonary    Hypertension  Forum,  “Pulmonary  Hypertension  Management  – Bridging

  Present  and  Future”,  Dublin,  Ireland,  11-13 May 2012 19. 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26,

  2012, Istanbul, Turkey, 17 external CME credits 20. 12th International  pulmonary    Hypertension  Forum,  “A  Paradigm  Shift  – Advances in Pulmonary

  Hypertension”,  Hamburg,  Germany,  12-14 April 2013 21. 13th European Round Table on Fabry Disease, Madrid Spain, 19-20 Apryl, 2013, 8 European CME

  credits 22. 47th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 22-25,

  2013, London, England, 16 external CME credits 23. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research – ESPR, Porto, Portugal, 11-14

  October,2013, 21 European CME credits 24. 13th International Pulmonary Hypertension Forum, Lisbon, Portugal, 4-6 April, 2014 25. 48th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Helsinki,

  Finland, May 21-24, 2014, 22 external CME credits 26. 14th International  Pulmonary    Hypertension  Forum,  “Moving  Forward  Toghether  – Improving Outcomes

  Today”,  Copenhagen,  Denmark,  27-29 March, 2015 27. 49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology, Prague, Czech Republic,

  May 20-23, 2015, 21 external CME credits 28. 15th International  Pulmonary  Hypertension  Forum,  “Expanding  Horizons  – Staying ahead of Disease

  Progression”,  Barcelona,  Spain,  18-20 March, 2016 29. 50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Rome, Italy,

  June 1-4, 2016 30. 16th International pulmonary Hypertension Forum, Vienna, Austria, 10-12 March 2017 31. AEPC 2017 Congress, 29 March-1 April 2017, Lyon, France, 22 external CME credits.

  Participare la Congrese Nationale: 1. Al 39-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  27-30 septembrie 2000, 30 EMC 2. Al 42-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  23-27 septembrie 2003, 26 EMC 3. Al 7-lea  Congres  Național  de  Pediatrie,  Galați,  Romania,  28  septembrie-01 octombrie 2005, 43,2 EMC 4. Al XXXI-lea Congres National de Otolaringologie si Chirurgie Cervico-Faciala cu participare

  international,  “Realizari  si  Perspective  in  Otolaringologie”,  Timisoara,  3-6 mai 2006, 18 EMC 5. Al VII-lea Congres National de Farmacologie, Terapeutica si Toxicologie Clinica – cu participare

  international, Timisoara, Romania, 24-27 mai 2006, 25 EMC 6. Cursul  “Aritmologie  Pediatrica”,  Tg.  Mures,  30  aprilie  – 2 mai 2007, 12 EMC 7. Conferința  națională  a  grupurilor  de  lucru  ale  Societatii  Romane  de  Cardiologie  cu  participare  

  internationala,  Brașov,  Romania,  3-5 mai 2007, 13 EMC 8. Al 47-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  20-23 septembrie 2008, 21 EMC 9. Al III-lea Simpozion National de Cardiologie Pediatrica, Tg. Mures, 9-12 octombrie 2008, 16 EMC 10. Conferința  națională  a  grupurilor  de  lucru  (Societatea  Romana  de  Cardiologie),  Brașov,  Romania,  7-9

  mai 2009, 14 EMC 11. Al 48-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  19-22 septembrie 2009, 21 EMC 12. Al IV-lea  Simpozion  Național    de  Cardiologie  Pediatrică,  Tîrgu  Mureș,  Romania  15-17 octombrie 2009,

  12 EMC 13. Al IX-lea  Congres  Național  de  Pediatrie,  cu  participare  internațională,    Iași,  Romania,  21-24 octombrie

  2009, 17 EMC 14. Al III-lea  Congres  Național    de  Genetică  Medicală,  cu  participare  internațională,  Timișoara,  Romania,  

  22-25 septembrie, 2010 15. Al 49-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  7-9 octombrie, 2010, 17 EMC 16. Conferința  națională  a  grupurilor  de  lucru  (Societatea  Romana  de  Cardiologie),  Brașov,  Romania,  5-7

  mai 2011, 12 EMC 17. Al X-lea  Congres  Național  de  Pediatrie,  București,  Romania,  18  septembrie-01 octombrie 2011, 18 EMC

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  18. Al 8-lea  Congres  Național  al  Societății  Române  de  Oropedie  și  Traumatologie  Pediatrică,cu  participare  internațională,  Timișoara,  Romania  06-08 octombrie 2011

  19. Al XI-lea  Congres  Național  de  Pediatrie,  cu  participare  internațională,    Tg.  Mures,  Romania,  septembrie  2013, 18 EMC

  20. A-4-a Conferinta de ORL Pediatrie, Poiana Brasov, Romania, 12-14 septembrie 2013, 12 EMC 21. “Congresul  National  de  Diabet,  Nutritie  si  Endocrinologie  Pediatrica  – cu  participare  international”,  

  Timisoara, 14-17 mai, 2014, 15 EMC 22. “Congresul  Societatii  Romane  de  Hipertensiune”,  Bucuresti,  Romania,  18-20 septembrie 2014, 16 EMC 23. Al 53-lea  Congres  Național  de  Cardiologie,  Sinaia,  Romania,  2-4 octombrie 2014, 17 EMC 24. “National  Congress  of  the  Romanian  Society  of  Hypertension”,  Bucharest,  Romania,  18-20 September,

  2014, 14 external CME credits 25. Al 54-lea  Congres  Național  de  Cardiologie, Sinaia, Romania, 17-19 septembrie 2015, 17 external CME,

  18 EMC 26. Conferința  națională  a  grupurilor  de  lucru  - Societatea Romana de Cardiologie, Sibiu, Romania, 7-9 mai

  2015, 13 EMC 27. PHADER  Spring  Forum,  “Rolul  imagisticii  in  hipertensiunea  pulmonara”,  Sibiu, 03-04 martie 2017, 7

  EMC 28. Conferința  națională  a  grupurilor  de  lucru  - Societatea Romana de Cardiologie, Sibiu, Romania, 4-6 mai

  2017, 15 EMC. Publicații Articole ISI:

  Gabriela Doros, Cristina Olariu, Andrada Mara Ardelean, Ramona Stroescu, Mihai Gafencu. Relevance of the Cardiac Biomarkers in Children with Heart Disease Admitted for severe Cardiac Pathology, Revista de Chimie, Apryl 2017, Vol. 68, no. 4, pag. 748-753, IF 0.956 Lavinia Moleriu, Calin Jianu, Gabriel Bujanca, Gabriela Doros, Corina Misca, Ovidiu Calin Ilie, Radu Dumitru Moleriu, Adrian Cosmin Ilie. Essential Oil of Hypericum Perforatum The chemical composition and antimicrobial activity. Revista de Chimie, Apryl 2017, Vol. 68, no. 4, pag. 687-692. IF 0.956 Mihai Gafencu, Iulia Elena Jurca-Simina, Rodica Costa, Gabriela Doros. Distal renal tubular acidosis in AIDS young woman with wasting syndrome. International Urology and Nephrology, Dec. 2014, Vol. 46: 2423-2427. DOI: 10.1007/s11255-014-0840-9. IF 1.29 Ramona Florina Stroescu, Rodica Ilie, Otilia Marginean, Mihai Gafencu, Teofana Otilia Bizerea, Gabriela Simona Doros. A particular case of cytomegalovirus infection in infancy. Romanian Journal of Morphology and Embriology, 2016, Vol. 57, No. 4, pag. 1371-1374. IF 0.811 Mihai Gafencu, Raluca Isac, Rodica Costa, Gabriela Doros. Late onset of HIVAN in a young female – a case report. Romanian Journal of Morphology and Embriology, 2014, Vol. 55, No. 4, pag. 1463-1467. IF 0.811 Ramona Stroescu, Ioana Micle, Teofana Bizerea, Maria Puiu, Otilia Marginean, Gabriela Doros. Metabolic monitoring of obese children born small for gestational age. Obesity Research and Clinical Practice, November-December 2014, Vol. 8., Issue 6, e592-598. IF 2.094 M. Gafencu, T.O. Bizerea, R.F. Stroescu, R. Costa, O. Marginean, G. Doros. Thyroid disfunction in an AIDS patient – case report. Acta Endocrinologica (Buc), 2017, Vol. XIII, no. 2, p. X-X. Doi: 10.4183/aeb.2017.X IF 0.052 Ramona Stroescu, Teofana Bizerea, Gabriela Doros, Monica Marazan, Maria Lesovici, Otilia Marginean. Correlation between adipokines and carotid intima media thickness in a group of obese Romanian children: is small for gestational age status an independent factor for cardiovascular risk? Archives of Endocrinology and Metabolism, Sao Paulo, Jan/Feb. 2017, Vol. 61, no. 1, epub Sep. 05.2016. Print version ISSN 2359-3997 On-line version ISSN 2359-4292 DOI: 10.1590/2359-3997000000201 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia (titlul anterior) IF 1.028 Abigail Gabriel, Joseph Donnelly, Alexander Kuc, Daniel Good, Gabriela Doros, Petru Matusz, Marios Lukas. Ectopia Cordis: A rare Congenital Anomaly. Clinical Anatomy, 2014, Vol. 27. Issue. 8, pag. 1193-1199, ISSN 0897-3806, Online ISSN: 1098-2353, DOI: 10.1002/ca.22402. IF 1.332 F. Balli, B. Bergamini, P. Calistru, G. Doros, D. Dragomir, I. Gherghina, F. Iordachescu, G. Murgoci, D. Orasanu, D. Plesca, A. Vaccaro, R. Assereto. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. International Journal of clinical pharmacology and therapeutics, 2007, Vol. 45, No. 1, pag. 16-22, ISSN 0946-1965. IF 1.281 Gafencu M, Jurca-Simina I, Butur Marius, Boruga O, Doros Gabriela. Severe hypokalemia in HIV/AIDS wasting syndrome – a case report. Experimental & Clinical Cardiology, 20 (1), 2014, 2275-2283, ISSN 1205-6626. 2013 IF 0.758.

  Proceeding ISI: 1. Gabriela Doros, Mihai Gafencu, Margit Serban. Myocardial iskaemia in AIDS children. Proceedings of the 4th International Congress on Coronary Artery Disese, Prague, Czech Republic, Oct 21-24.2001, Monduzzi Ed. S.p.A.,

  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730&lng=en&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730&lng=en&nrm=iso

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Medimond Inc. Pag. 375-380, BX21C0459 2. Margit Serban, Smaranda Arghirescu, Rodica Costa, Claudiu Plesca, Gabriela Doros, Mihai Gafencu, bogdana Zoica. Haematological malignancies – complications of immunodeficiency in children. Proceedings of the 7th Annual Meeting of the European Hematology Association, Florence, italy, 6-9 June, 2002, Monduzzi Editore S.p.A., Medimond Inc., 2002, pag. 167-170, ISBN 88-323-2606-X 3. Boeriu Estera, Mancas Silvia, Doros Gabriela, Gafencu Mihai, Marc M., Vernic C., Serban M. Lifestile in teens-Predictor factors for cardiovascular disese. Proceedings of the 5th International Congress on Coronary Artery Disease, Florence, Italy, 19-22.10.2003, Monduzzi Ed. S.p.A., pag. 103-104.

  Extenso in Reviste Nationale necotate ISI, dar indexate: Gabriela Doros, Anca Popoiu, Cristina Olariu, Alexandra Popescu, Ramona Olteanu, Raluca Isac, Mihai Gafencu. Aortic coarctation in infants and children – diagnose, treatment and prognosis. Jurnalul Pediatrului, july-december 2015, Year XVIII, Vol. XVIII, Nr. 71-72, pag. 16-19 ISSN 2065-4855 Online ISSN 2065-4855 Ramona Stroescu, Ioana Micle, Teofana Bizerea, Monica Marazan, Maria Puiu, Gabriela Doros, Otilia Marginean. Commom carotid intima media thickness in obese children born small for gestational age versus appropiate for gestational age /Indicele intima medie carotidian la copiii obezi nascuti cu greutate mica pentru varsta gestationala versus cei nascuti cu greutate normala pentru varsta gestationala. Revista Romana de Pediatrie, 2014, Vol. LXIII, Nr. 3, pag. 270-277 / pag. 331-335 Bogdana Sabina Zoica, Gabriela Doros, Mihaela Bataneant, Oana Ciocarlie, Andrada Oprisoni, Margit Serban. Infected urachal cyst and acute appendicitis in a 1 year and 11 mo old girl. Medical Ultrasonography, 2009, Vol. 11, no. 3, pag. 79-83 ISSN 1844-4172 EISSN 2066-8643 Ramona Stroescu, Ioana Micle, Otilia Marginean, Teofana Bizerea, Monica Marazan, Maria Puiu, Ciprian Sipos, Gabriela Doros. Is Small for Gestational age Status Associated with an iIncrease Risk of Atherogenesis? Maedica – a Journal of Clinical Medicine, 2013, Vol. 8, No. 4, pag. 315-320 ISSN 1841-9038 Adela Chirita-Emandi, Gabriela Doros, Iulia Jurca Simina, Mihai Gafencu, Maria Puiu. Head circumference references for school age children in western Romania. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi, 2015, Vol. 119, no. 4, pag. 1083-1091. ISSN 0048-7848 Otilia Marginean, Giorgiana Brad, Camelia Daescu, Adrian Craciun, Marioara Boia, Andreea Militaru, Gabriela Doros, Mihai Gafencu, Dana Iacob, Daniela Chiru, Tamara Marcovici, Laura Olaru, Madalina Vasilescu, Raluca Tamasanu, Simona Farcas. Endocrine polymorphism of childhood neurofibromatosis. Jurnalul Pediatrului, July-September 2013,Year XVI, Vol. XVI, Nr. 63, pag. 45-48 ISSN 2065-4855 Mihai Gafencu, iulia Simina Jurca, Laura Leahu, Andra Mitoceanu, Otilia Marginean, Gabriela Doros, Bogdan Korbuly. Overweight pathology in children from Timis County. Jurnalul Pediatrului, July-September 2013,Year XVI, Vol. XVI, Nr. 63, pag. 27-31 ISSN 2065-4855 Anca Popoiu, Cristina Olariu, Gabriela Doros. Concepte noi in tratamentul cardiomiopatiei dilatatice a copilului. Romanian Journal of Cardiology, Revista Romana de Cardiologie, suppl. A, Progrese in Cardiologie, 2017, Vol. 27, No. 1, pag. A54-A57 ISSN 1843-9731 ISSN-l 1843-3731.

  Articole in extenso in reviste nationale cotate CNCSIS: Doroş Gabriela, Gafencu M,  ISCHEMIA  MIOCARDICĂ  TRANZITORIE  LA  NOU  NĂSCUTUL  CU  ENCEFALOPATIE  HIPOXICĂ  NEONATALĂ  (EHINN)  – Jurnalul Pediatrului, An II, vol. II, nr. 7-8, iulie-decembrie 1999, p.18-21.

  Doroş Gabriela, Apostol Carmen, Gafencu M - EFICIENŢA  PROGRAMULUI  DE  RECUPERARE KINETOTERAPEUTICĂ  ÎN  ARTRITA  REUMATOIDĂ  JUVENILĂ  - Jurnalul Pediatrului, An II, vol.II, nr. 7-8, iulie-decembrie 1999, p.58-63. ISSN: 2065 – 4855 Doroş Gabriela, Gafencu M, Cucuruz Maria, BOALA KAWASAKI – Jurnalul Pediatrului, Anul III, vol. 3, nr. 9-10, ianuarie-iunie 2000, p.55-58. ISSN: 2065 – 4855 Doroş Gabriela, Serban Margit, Cucuruz Maria, Gafencu M - DIFICULTĂŢI  DE  DIAGNOSTIC  ŞI  TRATAMENT  ÎNTR-UN  CAZ  RAR  DE  BOALĂ  KAWASAKI  – Cercetări  experimentale  medico-chirurgicale, Anul VII, nr. 2/2000,p.137-140. ISSN 1223-1533 Doroş Gabriela, Gafencu M,  ROLUL  INVESTIGAŢIEI  ELECTRO-CARDIOGRAFICE  ÎN  INTOXICAŢIA  CU  SUBSTANŢE  MEDICAMENTOASE  NECUNOSCUTE  LA  COPIL  – Cercetări  experimentale  medico-chirurgicale, Anul VII, nr. 3/2000, 210-213. ISSN 1223-1533 Doroş Gabriela, Gafencu M,  TRATAMENTUL  CU  CAPTOPRIL  LA  COPIII  CU  MALFORMAŢII  CONGENITALE  DE  CORD,  INSUFICIENŢĂ  CARDIACĂ  ŞI  HIPERTENSIUNE  PULMONARĂ  - Cercetări  experimentale  medico-chirurgicale, Anul VII, nr.4/2000, 312-316. ISSN 1223-1533 Gabriela Doros, M. Gafencu, Smaranda Arghirescu, Margit Serban. NOI CONCEPTE IN ENDOCARDITA BACTERIANA LA SUGAR SI COPIL. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2002, Anul IX, Nr. 3/2002,

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  pag. 265-267. ISSN 1223-1533 Gabriela Doros, Emilia Nicoara, Anca Popoiu, Mihai Gafencu, Bogdana Zoica, Oana Ciocarlie, Andrada Oprisoni. Complicatii severe infectioase intr-un caz neglijat de malformatie congenitala de cord necianogena la copil. Infectio.ro. Nr. 3 Noiembrie 2007 Golea Carmen, Doroş Gabriela, Gafencu M,  FIBROELASTOZA  ENDOCARDICĂ  LA  COPIL  –Jurnalul Pediatrului, An II, vol. I, nr. 5-6 ianuarie – iunie, 1999, p. 35-37. ISSN: 2065 – 4855 M. Gafencu, Gabriela Doroş,  Margit  Şerban,  PLASMAFEREZA  TERAPEUTICĂ  ÎN  ACTUALITATEA  PEDIATRICĂ  - Cercetãri  Experimentale  &  Medico- Chirurgicale. Anul VIII, Nr. 1/2001, 74-78. ISSN 1223-1533 M. Gafencu, O. Golea, Doroş Gabriela,  UTILIZAREA  PLASMAFEREZEI  TERAPEUTICE  ÎN  POLIRADICULONEVRITE - Jurnalul Pediatrului, Anul V, Vol. 5, nr. 17-18, mai-iunie 2002.PrintISSN: 2065 – 4855 M. Gafencu, Gabriela Doroş,  Smaranda  Arghirescu,  Margit  Şerban,  SUBSTANŢE  DE  ABUZ  ÎN  PRACTICA  PEDIATRICĂ  - Jurnalul pediatrului, an V, vol. 6, nr. 19-20, iul.-dec. 2002, p. 32-35. PrintISSN: 2065 – 4855 Smaranda Arghirescu, Margit Serban, Gabriela Doros, Estera Boeriu, Bogdana Zoica, M. Gafencu. CONSIDERATII PRIVIND PARTICULARITATILE CLINICO-BIOLOGICE ALE INFECTIEI LA COPILUL CU MALIGNITATE. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2003, Anul X, Nr. 1/2003, pag. 30-33, ISSN 1223-1533 Gafencu M., Golea O., Nicoara M.S., Mihailescu Doina, Mates Ancita, Totolici Camelia, Doros Gabriela, Popoiu C, Serban Margit. TERAPIA DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA COPIII CU INSUFICIENTA RENALA CRONICA. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2004, Anul XI, Nr. 4/2004, pag. 172-177. ISSN 1223-1533 M Gafencu, Doroş Gabriela, Laura Pop, Bogdana Zoica, Mihon I, G Roman, SEXUAL ABUSE – BETWEEN SHADOWS AND QUIET, Jurnalul Pediatrului, vol. VII, Nr. 25-26, June 2004, p. 33-358.PrintISSN: 2065 – 4855 Mihai Gafencu, Bogdana Zoica, Gabriela Doros, Sorin Ursoniu, Bogdan Korbuly, Kalliope Silberger, Margit Serban. TRENDS AND ATTITUDES ON DRUG ISSUES IN HIGH SCHOOL TEENAGERS. Timisoara Medical Journal, 2005, Vol. 55, Nr. 3, pag 239-243. ISSN 15835251 M. Gafencu, Gabriela Doros, I. Avram, Margit Serban. INHALANT ABUSE AND VOLATILE SOLVENT USE-THE FACTS. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2005, Anul XII, Nr. 1-2/2005, pag. 84-90. ISSN 1223-1533 M. Gafencu, Gabriela Doros, Ovidiu Golea, Smaranda Arghirescu, Margit Serban. CONTINUOUS REPLACEMENT THERAPIES IN PEDIATRICS PATIENTS. Jurnalul pediatrului, July-December 2005, Year VIII, Vol. VIII, Nr. 31--32, pag. 31-34. ISSN p 1221-7212 M .Gafencu, Gabriela Doros, I Avram, Margit Serban. ACUTE ORGANOPHOSPHORUS POISONING IN CHILDREN-OUR EXPERIENCE AND EVIDENCE BASED DATA. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2005, Anul XII, Nr. 4/2005, pag. 214-219. ISSN 1223-1533 M Matziris, A. Oprisoni, L. Stana, S. Arghirescu, M. Bataneant, G. Doros, M Serban. PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA A COPILULUI: DE LA ACUT LA CRONIC. FACTORI DE PREDICTIE EVOLUTIVA. Oncohematologia pediatrica nr. 2-3, 2006; 31-33 M. Gafencu, Gabriela Doros, R. Sandru, Margit Serban. INVESTIGATIONAL LIMITS AND MULTI-DRUG RESISTANCE  AMONG  CHILDREN”S  URINARY  TRACT  INFECTIONS-OUR RECOMMENDATIONS. Jurnalul pediatrului, January-June 2007, Year X, Vol. X, Nr. 39--40, pag. 36-43. ISSN 2065-4855 M Gafencu, Doros G, Sandru R, Popoiu A, Stan V, Zoica B, Apostol C, UN CAZ DE EXPUNERE PRELUNGITA LA MONOXID DE CARBON, Sibiul medical, vol 19, nr. 2, 2008, pp 141-148K. R. Nilima, Mihai Gafencu, Gabriela Doros, C. N. Thanki, M. Lesovici, Margit Serban. RENAL CONSEQUENCES IN HIV INFECTED CHILDREN. Jurnalul pediatrului, January-June 2009, Year XII, Vol. XII, Nr. 45-46, pag. 27-32. ISSN 2065-4855 S.B. Motoi, S. Cerbu, F. Barsasteanu, M. Mogosanu, D. Costachescu, M. Gafencu, G. Doros. MANAGEMENT OF NODULAR HEPATIC LESIONS ON MRI. Cercetari experimentale si medico-chirurgicale, 2012, Year XIX, Nr. 1-2/2012, pag. 49-53. ISSN 1223-1533 M. Gafencu. A. Lungu, O. Limoncu, G Doros. SINDROMUL HEMOLITIC-UREMIC, DATE NECESARE PRACTICIANULUI. Medic.ro. An. XII, Nr. 109(1/2016), pag. 46-50. ISSN1584-3513 e-ISSN2066-8244 ISSN-L 1584-3513 M. Gafencu, A. Emandi-Chirita, M. Puiu, I. Simina-Jurca, G. Doros. HIPERTENSIUNEA ARTERIALA LA COPII

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  SI ADOLESCENTI. Medic.ro. An. XIII, Nr. 110(2/2016), pag. 68-71. ISSN1584-3513 e-ISSN2066-8244 ISSN-L 1584-3513 M Gafencu, G Doros, Golea O, Sandru R, Serban M, Puiu M, TERAPEUTICAL ALTERNATIVES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE. Timisoara Medical Journal, vol 58 suppl 2, sept 2008, Supliment la Simpozionul national de farmacie, „Farmacia  astazi,  intre  promovare  si  cercetare”  pp 226-230 O. Marginean, D. Onet, M. Florea, G. Doros, J. Puiu, O. Belei. THE EFFECTS OF PAMIDRONATE IN AN ADOLESCENT WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA- CASE PRESENTATION. Timisoara Medical Journal, vol 58 suppl 2, sept 2008, Supliment la Simpozionul national de farmacie, „Farmacia astazi, intre promovare  si  cercetare”  pp 243-248.

  Rezumate în reviste cotate ISI - autor: 1. Doroş Gabriela, Golea Carmen, Gafencu M. VISCERAL AND CARDIAC CHANGES IN PATIENTS

  WITH JUVENILE CRONIC ARTHRITIS – The XIV EULAR 99 Congress. The VI European Paedriatic Rheumatology Congress. The X Erass Congress of International Paedriatic Rheumatology Conference, Glasgow, UK, 6-11.06.1999. Annals of the Rheumatic Diseases BMJ, 1999, p.312

  2. Doroş Gabriela, M Puiu, A Popoiu, Gafencu M, M Serban. PARTICULAR FEATURES OF THE CONGENITAL HEART DEFECT IN CHILDREN OVER MORE THEN A DECADE. European Human Genetics Conference 2005, Prague 7-10 may 2005. European Journal of Human Genetics vol. 13 supplem. 1, May 2005, pag.135. ISSN 1018-4813

  3. G. Doros, M. Gafencu, M. J. Puiu, B. S. Zoica, A. L. Oprisoni - DIAGNOSTIC ISSUES IN PATIENTS WITH ORO-FACIAL CLEFTS. European Human Genetics Conference, ESHG 2006, Amsterdam, the Netherlands. European Journal of Human Genetics, Volume 14 Supplement 1 May 2006, pag. 149. ISSN 1018-4813

  4. G. Doros, B. S. Zoica, M. Bataneant, M. Serban, M. Gafencu, O. Ciocarlie, J. Puiu - SEVERE KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA ASSOCIATED WITH KASABACH-MERRITT SYNDROME - GENES NEED TO BE IDENTIFIED. European Human Genetics Conference, ESHG 2007, Nice, France. European Journal of Human Genetics, Volume 15, Supplement 1, June 2007, pag. 93. ISSN 1018-4813

  5. G. Doros, M. Gafencu, A. Popoiu, B. Zoica, J. Puiu. SUPRAVALVULAR AORTIC STENOSIS AND WILLIAMS SYNDROME. European Human Genetics Conference, ESHG 2008, Barcelona, Spain, May 31 – June 3, 2008. European Journal of Human Genetics, Volume 16, Supplement 2, May 2008, pag. 132. ISSN 1018-4813

  6. Doros G., Zoica BS., Iacob I., Popoiu A., Gafencu M., Marusteri M., Miclaus G., Ciocarlie O., Oprisoni A. ECHOGRAPHIC FINDINGS IN A COMPLEX AND RARE VASCULAR VASCULAR MALFORMATION: PERSISTANCE OF THE PRIMITIVE HEPATIC VENOUS PLEXUS, INFERIOR VENA CAVA INTERRUPTION AND SCIMITAR SYNDROME. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. The XI Romanian Conference of Ulrasound in Medicine and Biology, 31stMay – 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. Ultraschall in Med 2008: S 59, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart-New York- ISSN 1431-4894

  7. Doros G., Popoiu A., Gafencu M., Zoica B., Ciocarlie OC., Marusteri M., Miclaus G. ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHY IN DETECTING CARDIOVASCULAR PATHOLOGY ASSOCIATED WITH DIAPHRAGMATIC RELAXATION. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. The XI Romanian Conference of Ulrasound in Medicine and Biology, 31stMay – 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. Ulraschall in der Medizin. European Journal of Ultrasound. May 2008, 29 Jahrgang, S1 2008, spag. 35

  8. G. Doros, M. Gafencu si colab. - SEVERE CONGENITAL CYPHOSCOLIOSIS ASSOCIATED WITH MULTIPLE CONGENITAL ANOMALIES IN AN ADOLESCENT BOY. European Human Genetics Conference, ESHG 2009, May 23-26, 2009, Vienna, Austria. European Journal of Human Genetics, Volume 17, Supplement 2, pag. 71. ISSN 1018-4813

  9. G. Doros, V. Stan, M. Gafencu. M. Puiu, G. Miclaus, B. Zoica. HOW A NON-COMPACTION LEFT VENTRICLE DETECT A MONOSOMY 1P36 SYNDROME. European Human Genetics Conference, ESHG 2010, June 12-15. 2010, Gothenburg, Sweeden. European Journal of Human Genetics, Volume 18, Supplement 1, June 2010, pag. 87. ISSN 1018-4813

  10. G. Doros, M. Gafencu, A. Popoiu, M. Bataneant, A. But, A. Botiz, M. Puiu. NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROME IN SIBLINGS WITH ATYPICAL CARDIAC INVOLVEMENT. European Human Genetics Conference, ESHG 2011, May 28-31, 2011, Amsterdam, The Neederlands. European Journal of Human Genetics, Volume 19 , Supplement 2 , May 2011, pag. 67. ISSN 1018-4813

  11. G. Doros, M. Gafencu, A. Popoiu, M. Bataneant, A. But, R. Ilie, R. Herbeck. NIJMEGEN BREACKAGE SYNDROME IN SIBLINGS WITH ATIPICAL SPLEEN ANGIOMAS AND PARTICULAR CARDIAC INVOLVEMENT. The 9th Balkanm Congress of Medical Genetics, Sept 15-17, 2011, Timisoara, Romania. Balkan Journal of Medical Genetics, vol 14, 2011, supplement, p 55. ISSN 1311-0160

  12. Doros G., Popoiu A., Gafencu M., Jurca-Simina I.E., Leahu L., But A. RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN SCHOOL AGE CHILDREN AND TEENAGERS. 46th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, AEPC, Istanbul, Turkey, May 23-26, 2012. Cardiology in the Young., vol. 22, suppl. 1, pag. S111. ISSN 1047-9511

  13. G. S. Doros, A. V. Popoiu, A. But, M. Gafencu. DOWN SYNDROME AND THE SPECTRUM OF ASSOCIATED MALFORMATIONS. European Human Genetics Conference, ESHG 2013, Paris, France, 08-11.june, 2013, European Journal of Human Genetics, Volume 21 Supplement 2, p 424. ISSN1018-4813

  14. Doros G, Popoiu A., M. Puiu, A. But, M Gafencu, THE IMPORTANCE OF GENETIC PROFILE FOR THROMBOPHILIA DETECTION IN PATIENTS WITH PULMONARY VENOUS THROMBOEMBOLISM

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  AFTER OPERATION FOR ANOMALOUS PULMONARY VEIN RETURN MALFORMATIONS. European Human Genetics Conference 2014, Milano, 31 May- 3 June 2014. European Journal of Human Genetics, vol. 22, supplem. 1, May 2014, pag. 409. ISSN 1018-4813

  15. Doros G., Popoiu A., But A., Gafencu M, CARDIOVASCULAR INVOLVEMENT IN CHILDREN WITH ONCOLOGIC PATHOLOGY AND IN BONE MARROW TRANSPLANTED PATIENTS. 48th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, Helsinki, Finland, 21 -14 May 2014. Cardiology in the Young, Vol. 24, Suppl. 1, pag. S107, May 2014. ISSN 1047-9511

  16. Doros G., But A.,Oprisoni, Balan A, Gafencu. M. THE ROLE OF ECHOCARDIOPHY IN CHILDRENS PULMONARY TUMORAL PATHOLOGY. The XVII National Conference of the Romanian Society of Ultrasound in medicine and Biology, Romania, Timisoara, 15-17 May 2014, SRUMB. Medical Ultrasonography An International Journal of Clinical Imaging. pag 25. ISBN: 978-973-108-579-1

  17. G. S. Doros, C. Olariu, M. Puiu, A. Popoiu, M. Gafencu, PARTICULAR FEATURES IN A COHORT OF DOWN SYNDROME PATIENTS. European Human Genetics Conference 2015, Glasgow, United Kingdom, June 6-9, 2015. European journal of Human Genetics, Vol. 23., suppl.1, June 2015, pag 425-426. ISSN1018-4813

  18. Doros G., Popoiu A., Russu G., Olariu C., Ardeoean A., Gafencu M., Miclaus G. VERY RARE ASSOCIATION OF HYPERTROPHIC CARDIOMIOPATHY WITH MYOCARDIAL CRYPTS, NONCOMPACTION OF THE LEFT VENTRICLE AND MYOCARDIAL BRIDGE IN A GIRL FROM A FAMILY WITH SUDDEN CARDIAC DEATHS. 51th annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology AEPC, Lyon , France, 29 March – 1 april 2017. Cardiology in the Young, May 2017, Vol. 27, Suppll S2, pag 142.

  Rezumate în reviste cotate ISI - coautor:

  1. M.Şerban,   S.Arghirescu,   V.   Paunescu,     M.   Bataneant,   R.   Costa,   C.   Plesea,   G.Doroş, M.Gafencu. HEMATOLOGIOCAL MALIGNANCIES – COMPLICATIONS OF IMMUNODEFICIENCY IN CHILDREN. Abstract for the 7th Meeting of the European Hematology Associatin, Florence, Italy, 6-9 June, 2002. The Hematology Journal. Vol. 3. Suppl. 1 June 2002, pag. 212. 2. M.Şerban,   S.Arghirescu,   R.Firescu,   G.Doroş, M.Gafencu, L.Ritli, B.Zoica, CANCER RELATED HYPERCALCEMIA IN CHILDREN, International Society pf Paediatric Oncology SIOP XXXVI Congress Meeting Oslo, Norway, 16-19 sept.2004, Pediatric Blood& Cancer, vol.43, Issue 4, 2004, p.474, P.J.022 3. M. Gafencu, Gabriela Doroş,   M   Puiu,   I   Micle,   A   Popoiu,   Margit   Şerban   -LAURENCE/MOON/BARDET/BIEDL SYNDROME – CASE PRESENTATION. European Human Genetics Conference 2005, Prague 7-10 may 2005. European Journal of Human Genetics vol. 13 supplem. 1, May 2005, pag. 137, ISSN 1018-4813 4. M. Gafencu, G. S. Doros, M. Puiu, V. Stan, B. Zoica, M. Serban; THE ROLE OF TEAM WORK IN SOCIAL REINSERTION FOR DOWN SYNDROME CHILDREN, ESHG 2006 - Amsterdam, the Netherlands,in European Journal of Human Genetics, Volume 14 Supplement 1 May 2006, pag. 373. ISSN 1018-4813 5. M. Puiu, M. Gafencu, G. Doros, D. Mihailov, D. Muntean; GENETICS EDUCATION- EXPERIENCE IN A GENETIC SERVICE, ESHG 2006-Amsterdam, the Netherlands, European Journal of Human Genetics,Volume 14 Supplement 1 May 2006, pag. 376. ISSN 1018-4813 6. M. Serban, M. Bataneant, s. Arghirescu, E. Boeriu, C. Jinca, R. Firescu, G. Doros, R. Badeti, D. Lighezan. OUTCOME OF CHILDREN WITH APLASTIC ANEMIA IN A DEVELOPING COUNTRY. A SINGLE CENRE EXPERIENCE. 11TH Congress of the European Hematologu Association. Amsterdam, the Netherlands, June 15-18 2006. Haematologica/the hematology journal 2006;91(s1), 517. 7. M. Serban, R. Costa, S. Arghirescu, M. Bataneant, E. Boeriu, C. Jinca, M. Balica, G. Doros. J. John. IMMUNODEFICIENCY ASSOCIATED MALIGNANT HEMOPATHIES IN CHILDREN. 12th Congress of the European Hematology Association, Vienna, Austria, 7-10 June 2007, in Haematologica - the hematology journal, pag. 270. 8. M. Gafencu, G.Doros et al. - FEMALE MONOZYGOTIC TWINS WITH FAMILIAL JUVENILE NEPHRONOPHTHISIS - A CASE REPORT, ESHG 2007, June 16-19, 2007, Nice, France. European Journal of Human Genetics, Volume 15, Supplement 1 June 2007, pag. 58. ISSN1018-4813 9. M. Gafencu, G. Doros, M. Puiu, D. Dan, A. Balint- THE ROLE OF VOLUNTEERS IN ACTIVITIES SUPPORTING RARE DISEASES ALLIANCE, ESHG 2008, May 31-June 3, 2008, Barcelona, Spain. European Journal of Human Genetics, Volume 16 Supplement 2, May 2008, pag 427, ISSN 1018-4813 10. Zoica BS., Petrescu C., Oprisoni A., Pop L., Gafencu M., Bataneant M., Doros G., Ciocarlie O., Serban M. ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF HEMATOLOGIC EMERGENCIES OF PATIENTS WITH HEMOPHILIA. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. The XI Romanian Conference of Ulrasound in Medicine and Biology, 31stMay – 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. Ulraschall in der Medizin. European Journal of Ultrasound. May 2008, 29 Jahrgang, S1 2008, spag. 36 11. Popoiu A., Doros G., Zoica B., Matu A.TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS CONNECTIONS. ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF HEMATOLOGIC EMERGENCIES OF PATIENTS WITH HEMOPHILIA. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. The XI Romanian Conference of Ulrasound in Medicine and Biology, 31stMay – 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. Ulraschall in der Medizin. European Journal of Ultrasound. May 2008, 29 Jahrgang, S1 2008, spag. 30 12. Zoica BS., Doros G., Ciocarlie O., Oprisoni A., Arghirescu S., Boeriu E., Popoiu A., Costa R., Serban M. ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF HEMATOLOGIC EMERGENCIES OF PATIENTS WITH HEMOPHILIA. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. The XI Romanian Conference of Ulrasound in Medicine and Biology, 31stMay – 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. Ulraschall in der Medizin. European Journal of Ultrasound. May 2008, 29

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  Jahrgang, S1 2008, spag. 50 13. C. Jinca, S. Arghirescu, R. Firescu, A. Oprisoni, L. Stana, R. Badeti, G. Doros., E. Boeriu, M. Serban. IMPACT OF AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION ON THE OUTCOME OF HIGH RISK LYMPHOMA PATIENTS – A SINGLE CENTRE EXPERIENCE. 34TH Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 24th Meeting of the EBMT Nurses Group. 7th Meeting on the EBMT data management group. Florence, Italy, March 30-April 2, 2008. Bone Marrow Transplantation, Vol. 41, Suppl. 1, March 2008, pag. S440 14. B. Zoica, G. Doros, M. Cucuruz, S. Arghirescu, E. Boeriu, A. Oprisoni, O. Ciocarlie, M. Gafencu, M. Serban. SONOGRAPHIC PATTERNS OF SPLENIC INVOLVEMENT IN PEDIATRIC DISEASES. A XII a Conferinta Nationala a Societatii Romane de Ultrasonografie in Medicina si Biologie, 2009. Medical Ultrasonography. An international Journal of Clinical Imaging. Vol 11, Suppl. 1, May 2009, pag. 20. 15. M. Serban, S. Arghirescu, A. Isac, C. Jinca, L. Balint-Gib, A. Oprisoni, H. Ionita, G. Doros, D. Mihailov, M. Pop. RENO-URINARY DYSFUNCTION IN CANCER PATIENTS UNDERGOING HEMATOPIOETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. SIOP XXXXI Congress Meeting, Sao Paulo, Brazil, Oct 5-9, 2009. Pediatric Blood and Cancer, Vol. 53, Issue 5, Nov. 2009, pag. 838 16. Serban M., Mihailov M., Arghirescu S., Stana L., Doros G., Badeti R., Zoica B. THROMBOTIC EVENTS IN CHILDREN WITH MALIGNANCIES. 53rd Annual Meeting Society of Thrombosis and Haemostasis Research “Research  for  tailored  diagnosis  and  treatment”.  Wien, 4-7 Feb 2009, Haemostaseologie1/2009, pag. A.80 17. M. Gafencu, G. Doros, I. Ebetiuc, M. Sandu. COMPARISON BETWEEN BACTERIAL ANTIBIOTIC RESISTANCES IN THREE CHILDREN COHORTS WITH URINARY INFECTIONS. 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Disease, Brussels, Belgium, June 9-13, 2009. The Pediatric Infectious Disease Journal, June 2009, Volume 28, Issue 6,June 2009, pag. e 15. ISSN 0891-3668 18. M. Mihailov, M. Serban, G. Doros, A. Popoiu, B. Zoicam I. Bacos, M. Puiu, I. Simedrea, O. Belei, E. Ursu. POLAND –MOBIUS SYNDROME ASSOCIATED WITH CELIAC DISEASE-CASE REPORT. ESHG Conference 2009, May 23-26, 2009, Vienna, Austria. European Journal of Human Genetics, Volume 17, Supplement 2, May 2009, pag. 75. 19. M. Gafencu, M. Puiu, C. Apostol, G. Doros. EARLY PHYSICAL THERAPY FOR CHILDREN WITH GENETIC DISORDERS. ESHG Conference 2010, June 12-15. 2010, Gothenburg, Sweeden. European Journal of Human Genetics, Volume 18, Supplement 1, June 2010, pag. 366. ISSN 1018-4813 20. A Oprisoni, S. Arghirescu, C. Jinca, L. Balint-Gib, A. Isac, V. Ordodi, M. Balica, G. Doros, M. Serban. MULTIFACTORIAL DEPENDENCE OF HEMATOPOIETIC STEM CELL GRAFT AND ITS IMPACTON THE OUTCOME OF AUTOLOGUSHAEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. 36th annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplatation. Vienna, AUSTRIA, 21-24 March, 2010. Bone Marrow Transplatation, Vol 45, suppl. 2, March 2010. Pag. S165 21. M. Gafencu, G. Doros , D. Dan, I. Jurca Simina, M. Puiu. VOLUNTEERS INVOLVED IN WORKING WITH NGO’S  FOR  RARE  DISEASES.    ESHG  Conference  2011,  May  28-31, 2011, Amsterdam, The Neederlands. European Journal of Human Genetics, Volume 19 , Supplement 2 , May 2011, pag. 67. ISSN 1018-4813 22. M. Gafencu, G. Doros, R. Costa, M. Lucan, A. Bizo, M. Puiu. TWO SIBLINGS WITH NEPHRONOPHTHISIS AND PREEMPTIVE RENAL TRANSPLANTATION - A SUCCES. The 9th Balkanm Congress of Medical Genetics, Sept 15-17, 2011, Timisoara, Romania. Balkan Journal of Medical Genetics, vol 14, 2011, supplement, p 70. ISSN 1311-0160 23. Gafencu M., Doros G., Badeti R., Vasile D. ENVENOMING BY VIPERA BERUS: A CASE REPORT OF NEUROTOXICITY. International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, 25 May – 1 June 2012, London, UK. Clincal Toxicology 2012, Vol 50, pag. 286. ISSN: 1556-3650 print/1556-9519 online 24. M. Gafencu, G.Doros, R.Costa, A.Schiller, K.Nilima, I. Jurca- Simina. RENAL INVOLVEMENT IN HIV INFECTED ROMANIAN CHILDREN. The 45th Annual Meeting on September 6th – 8th 2012, Krakow, Poland. Pediatric Nephrology, vol 27, issue 9, Sept 2012, pag. 1690. ISSN online 25. O. Ciocarlie. S. Arghirescu. A. Oprisoni, A. Balan, H. Ionita. B. Zoica. C. Jinca. A. Isac. G. Doros. M. Serban. N-TERMINAL pro-BNP NATRIURETIC PEPTIDE ROLE IN EARLY DIAGNOSIS OF HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASE AND SEVERE SEPSIS FOLLOWING ALLOGENEIC HAEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION – A SINGLE CENTRE EXPARIENCE. 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow transplantation, Geneva, Switzerland, 1-4 April 2012. Bone and Marrow Transplantation, vol. 47, suppl. 1, april 2012, pag. 189-190. 26. M. Gafencu, G. Doros, M. Puiu, D. Dan. E-LEARNING IN ROMANIA - A CHANCE FOR IMPROVING INFORMATION ABOUT RARE DISEASES. ESHG Conference2012,june 23-26 2012, Nurnberg, Germany. European Journal of Human Genetics,Volume 20 Supplement 1, 2012, p 50. ISSN 1018-4813 27. M. Gafencu, V. Stan, S. Per, Z. Andrei, G. Doros; 15 YEARS OF EDUCATION AND VOLUNTEERING SERVICE WITH DOWN SYNDROME GROUPS. ESHG Conference 2013, June 8-11, Paris, France. European Journal of Human Genetics, Volume 21, Supplement 2, p 424. ISSN: 1018-4813 28. M. Gafencu, G. Doros, D. Dan, I. Jurca Simina, L. N. Bogdan, M. Puiu, RARE DISEASES WEEK IN TIMISOARA - A CAMPAIGN WITH A GOOD START. European Human Genetics Conference 2014, Milano, 31May – 3 June 2014. European Journal of Human Genetics vol. 22, supplem. 1, May 2014, pag. 346. ISSN 1018-4813 29. M. Gafencu, G. Doros, M. Papa, D. Dan, O. Adam, Z. Andrei, M. Puiu. RARE DISEASES - ROMANIA PROGRESSES IN THE LAST YEARS. European Human Genetics Conference 2015, Glasgow, United Kingdom, June 6-9, 2015. European Journal of Human Genetics, Vol. 23., suppl.1, June 2015, p 360. ISSN 1018-4813 30. M. Gafencu, G Doros, R Costa, HIVAN IN A YOUNG CAUCASIAN FEMALE. The 5th Congress of the European Academy of Pediatric Societies EAPS, 17-21 Oct 2014, Barcelona, Spain. Archives of Disease in Childhood, Vol. 99, Suppl. 2, Oct. 2014, pag. A150. 10.1136/archdischild-2014-307384.1418. ISSN:0003-9888

  http://journals.lww.com/pidj/toc/2009/06000http://link.springer.com/article/10.1007/s00467-012-2232-7http://link.springer.com/journal/467

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  (Print) 31. R. Stroescu, I. Micle, M. Marazan, O. Marginean, T. Bizerea, G. Doros. IS SMALL FOR GESTATIONAL AGE STATUS ASSOCIATED WITH AN INCREASE RISK OF ATHEROGENESIS? 53rd Annual Meeting of the European Society of ESPE. Hormone Research in Pediatrics 2014, Vol. 82, Suppl. 1, pag. 233, ISSN: 1663-2818 (Print) e-ISSN: 1663-2826 (Online) DOI: 10.1159/issn.1663-2818 32. Gafencu M, Camelia Daescu, T Bizerea, A Lungu, G.Doros. AN UNUSUAL CASE FOR CRRT. 8th International Conference on Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy, 16-18 July 2015, London, UK. Pediatric Nephrol (2015), Vol 30, p. 2247. ISSN: 0931-041X (Print) 1432-198X IF 2,58

  Rezumate ISI Proceeding: 1. Rodica Costa, M Gafencu, Raluca Isac, Valeria Bică, Gabriela Doros, TWO CASES OF HIVAN IN YOUNG AIDS PATIENTS, Proceedings of the 7th Romanian National HIV/AIDS Congress and The 2nd Central European HIV Forum, BMC Infectious Diseases2014,14(S 4):P38, doi:10.1186/1471-2334-14-S4-P38.

  Comunicari orale internationale prim autor: 1.Gabriela Doros, M. Gafencu. THE INCIDENCE OF CONGENITAL HEART DEFECTS ASSOCIATED WITH OTHER HEREDITARY DISEASE. The 2nd International Conference of the Timisoara Institute of Cardiovascular   Medicine   „Update   in   Cardiovascular   Medicine”     Timisoara, 4-6 April 2002Abstract book in Timisoara Medical Journal, Vol. 52, Nr. 1, suppl.1, pag. 33 2. Doros G., Zoica BS., Iacob I., Popoiu A., Gafencu M., Marusteri M., Miclaus G., Ciocarlie O., Oprisoni A. ECHOGRAFPHIC FINDINGS IN A COMPLEX AND RARE VASCULAR MALFORMATION: PERSISTENCE OF THE PRIMITIVE HEPATIC VENOUS PLEXUS, INFERIOR VENA CAVA INTERRUPTION AND SCIMITAR SYNDROME. . The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 31st may, - 3rd of June 2008, Timisoara, Romania. European Journal of Ultrasound, S1-2008, pag.S59 3. G. Doros. SEVERE AND INVALIDATING KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA COMPLICATED WITH KASSABACH-MERRIT SYNDROME AND HEART FAILURE. Balkan Congress for Rare Diseases Romania, Cluj Napoca, 26-28 June 2009, Jurnalul Bolilor Rare Nr. 1 Iunie 2009, pag. 64 4. G. Doros. M. Gafencu, A Popoiu., M. Bataneant, A. But, R. Ilie, R. Herbeck. NIJMEGEN BREAKAGE SYNDROME IN SIBLINGS WITH ATYPICAL SPLEEN ANGIOMAS AND PARTICULAR CARDIAC INVOLVEMENT. 9TH Balkan Congress of Human Genetics, Timisoara, Romania, 15-17 sept 2011, publicat in BJMG Vol 14, 2011, Suppl, ISSN 1311-0160, pag. 55 5. G. Doros. HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY – RISK FACTOR FOR SUDDEN CARDIAC DEATH IN CHILDREN. Conference and Advance Research  Workshop   „Sudden  cardiac  death  and  Cardioprotection”  6-9 sept 2012, Timisoara, Hungary – Romania – Programme and abstract book, pag. 60 6. G. Doros., A. Popoiu. CARDIOGENIC SHOCK DUE TO SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA. 15th Congress of the International Society for Holte and Nonivasive Electrocardiography. 30th May – 1st June 2013, Timisoara, Romania, publicat in Cercetari experimentale si medico-chirurgicale Year XX, Nr 1/2013, pag. 21

  Comunicari orale internationale coautor: 1. E. Boeriu, G Doros, Gafencu M si colab. LIFE STYLE IN THE TEENS PREDICTOR RISK FACTOR FOR ATEROSCLEROSIS, 6th congress of international group for the prevention of atherosclerosis in childhood, Budapest, 26-27 march 2004, Final Programme, pag. 5 2. M. Gafencu, G. Doros, O. Golea, I. Szabo, R. Sandru. INDUCED DRUG RESISTANCE OF THE ORGANISMS  INVOLVED  IN  UTI’S   IN  CHILDREN  – XIX Danube Symposium of Nephrology, Krems, Austria, 28-30.08.2008, Abstractbook, p.28 3. M. Gafencu, G. Doros, A. Nedelcu, F. Ratoi, A. Babeu, F. Frunza. REQUIREMENT FOR INITIATIVE IN THE FIELD OF ACUTE POISONING SITUATIONS IN ROMANIA USING DATA FROM AN EMERGENCY CHILDREN’S  HOSPITAL  – XXVIII International Congress European Association of Poisons centers and Clinical Toxicologists- European Associatio of Poisons Centres and Clinical Toxicologists -EAPCCT, Seville, Spain, 6-9.05.2008, Programme and abstracts, p. 189 4. Popoiu A., Doros G, Zoica B., Matu A. TOTAL ANOMALOU PULMONARY VENOUS CONNECTIONS. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 31st may, - 3rd of June 2008, Timisoara, Romania, European Journal of Ultrasound, suppl. S1 – 2008, pag. S30 5. Zoica B., Petrescu C., Oprisoni A., Pop L., Bataneant M., Doros G., Ciocarlie O., Serban M. ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF HEMATOLOGIC EMERGENCIES OF PATIENTS WITH HEMOPHILLIA. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 31st may, - 3rd of June 2008, Timisoara, Romania, European Journal of Ultrasound, suppl. S1 – 2008, pag. S36 6. Zoica B., Doros G., Ciocarlie O., Arghirescu S., Boeriu E., Popoiu A., Costa R., Serban M.ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF SOLID TUMORS. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 31st may, - 3rd of June 2008, Timisoara, Romania, European Journal of Ultrasound, suppl. S1 – 2008, pag. S57 7. M. Serban, S. Arghirescu, R. Firescu, C. Jinca, A. Oprisoni, L. Stana, M. Balica, R. Badeti, G. Doros, D. Mihailov. SEMNIFICATIA TRANSPLANTULUI DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE IN TERAPIE. EXPERIENTA DEPARTAMENTULUI DE TRANSPLANT MEDULAR TIMISOARA. Al VI lea Congres International ROMTRANSPLANT, Bucuresti, 25-28 Junie 2008, Revista Romana de Transplant, Vol. 1, Suppl, 1 8. M. Gafencu, G. Doros, R. Sandru, M. Sandu, B. Zoica. DRUG RESISTANCE OF THE ORGANISMS INVOLVED IN CHILDREN URINARY TRACT INFECTIONS IN TIMISOARA PEDIATRIC HOSPITAL - 26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases – ESPID, Graz, Austria, 13-17.05.2008, Book of abstracts, p. 298 9. Gafencu M. Doros Gabriela, Frunza F., Babeu Alina. COMPARITION BETWEEN PEDIATRIC ACETAMINOPHEN POISONING IN TWO TIME INTERVALS. 10th International Congress of Clinical Pharmacology , Therapeutics and Toxicology. Sinaia, Romania, June 9-12. 2009, Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology, Vol XIII, Suppl II, June 2009, pag. 11

  http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/supplements/14/S4http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/supplements/14/S4

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  10. M Gafencu, Doros G si colab. COMPARATIVE EVALUATION OF POISONING ADMISSION IN A PEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT, EAPCCT, 29th International Congress 12-15 May 2009, Stockholm, Programme and abstracts, 11. A. Popoiu, G. Doros. NEONATAL DYSRRHYTHMIAS. 15th Congress of the International Society for Holter and Nonivasive Electrocardiography. 30th May – 1st june 2013, Timisoara, Romania, publicat in Cercetari experimentale si medico-chirurgicale Year XX, Nr 1/2013, Journal of Experimental Medical and Surgical Research, pag. 42

  12. M Gafencu, G Doros, A CASE OF PROLONGED EXPOSURE TO CARBON MONOXIDE WITH SEVERE NEUROLOGICAL SEQUEL, ICP, Melbourne, Australia, 24-29 August 2013, Abstract CD

  Postere internationale: 1. Doroş Gabriela, Gafencu M. EARLY TREATMENT WITH IMMUNOGLOBULIN IV IN KAWASAKI

  DISEASE, AN EFFICIENT WAY TO PREVENT CORONARY ANEURYSM- 3RD International Congress on Coronary Artery Disease – From Prevention to Intervention, Lyon, France, 2-5.10.2000. Abstract book, pag.14

  2. Rodica Costa, Anca Popoiu, Gabriela Doroş, M. Gafencu,  C.  Popoiu,  Margit  Şerban,  PERICARDITIS  IN  AIDS CHILDREN - XIV International AIDS Conference, Barcelona, Spain, 7-12.07.2002, Final Program

  3. M. Serban, S. Arghirecu, R. Firescu, G. Doros, M. Gafencu, L. Rittli, BS. Zoica. CANCER RELATED HYPERCALCEMIA IN CHILDREN. SIOP 2004. 36th Congress of the International Society of Pediatric Oncology SIOP 2004. Oslo-Norway, 16-19.09.2004, Final Programme

  4. M. Gafencu, G. Doros, O. Golea, M. Serban - THE HEMATOLOGICAL IMPACT OF CHRONIC RENAL FAILURE IN DIALYSED children – Abstract book of 2nd Meeting of Southeasern European Pediatric Nephrology Working Group ESPNWG, Belgrade, Serbia and Montenegro, 7-9.04.2006, Lectures at abstracts, P 81

  5. M. Gafencu, G. Doros, B. Zoica, I. Macesanu, M. Serban – TREATMENT OF RECCURENT URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN – A QUESTION OF COST AND SENSIBILITY – Abstract Book of 18th Danube Symposium of Nephrologybcojoined with the 1st Congress of Nephrology Association of Serbia and Muntenegro, 28-30.09.2006, Novi Sad, Serbia, Abstract book p. 68-69, PW18

  6. Mihailov D., Serban M., Arghirescu S., Badeti R., Tepeneu P., Doros G., Puiu M., Barsasteanu F. JOINT COMPLICATIONS IN ROMANIAN HAEMOPHILIACS. Second Eastern European Conferecnce on Rare Disease and Orphan Drugs, 8-9.09.2006, Plovdiv, Bulgaria, Abstracts, pag. 128

  7. M. Gafencu, G. Doros, M. Serban, A. Babeu, D. Mihailov, B. Zoica, Stud F. Ratoi. URGENTE TOXICOLIGICE  DIN  CADRUL  SPITALULUI  CLINIC  DE  URGENTA  PENTRU  COPII  “LOUIS  Turcanu”DIN  TIMISOARA – PROFIL   COMPARATIV.   TOXICOLOGIC   EMERGENCIES   IN   THE   “LOUIS  TURCANU”EMERGENCY     HOSPITAL   FOR   CHILDREN- A RETROSPECTIVE COMPARISON. International Congress of Pediatrics, Sibiu, Romania, 27-30.09.2007; Volum de rezumate, poster, p.446

  8. G. Doros, A. Popoiu, M. Gafencu, B. Zoica, O. Ciocarlie, M. Marusteri, G. Miclaus – RELAXAREA DIAFRAGMATICA IN PATOLOGIA CARDIOVASCULARA A COPILULUI. DIAPHRAGMATIC RELAXATION IN CARDIOVASCULAR PATHOLOGY OF THE CHILDREN - International Congress of Pediatrics, Sibiu, Romania, 27-30.09.2007; Volum de rezumate, poster, p.555

  9. G. Doros, A. Popoiu, M. Gafencu, BS. Zoica, O. Ciocarlie, A. Oprisoni, M. Marusteri, O. Gratian. MULTISLICE ANGIO CT SI RMN LA COPIII CU MALFORMATII CONGENITALE DE CORD SEVERE. MULTISLICE ANGIO CT AND MRI IN CHILDREN WITH SEVERE CONGENITAL HEART DISEASE - International Congress of Pediatrics, Sibiu, Romania, 27-30.09.2007; Volum de rezumate, poster, p.561

  10. Anca Popoiu, G. Doros, M Gafencu, B. Zoica, A. Oprisoni, O. Ciocarlie. PARTICULARITATI DE PREZENTARE CLINICA SI EVOLUTIVA IN COARCTATIA DE AORTA LA COPIL. PARTICULAR CLINICAL PRESENTATION AND FOLLOW –UP IN CHILDREN WITH AORTIC COARCTATION. - International Congress of Pediatrics, Sibiu, Romania, 27-30.09.2007; Volum de rezumate, poster, p.565

  11. G. Doros. CONGESTIVE HEART FAILURE AND KASSABACH-MERRIT SYNDROME IN A CHILD WITH A RARE GIANT KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA. 25th International Congress of Pediatrics, Athens, 25-30 August 2007, Final Programme,

  12. G. Doros, A. Popoiu, M. Gafencu, B. Zoica, O. Ciocarlie, M. Marusteri, G. Miclaus – ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHY IN DETECTING CARDIOVASCULAR PATHOLOGY ASSOCIATED WITH DIAPHRAGMATIC RELAXATION. The XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 31st may, - 3rd of June 2008, Timisoara, Romania, European Journal of Ultrasound, Suppl. S1-2008, pag. 35

  13. G. Doros, M. Gafencu, B. Zoica, J. Puiu. RARE, SEVERE AND INVALIDATING KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA COMPLICATES WITH KASABACH-MERRIT SYNDROME AND HEART FAILURE. Balkan Congress for Rare Disease, Cluj-Napoca, 26-28 June, 2009, Cluj-Napoca, Romania, Jurnalul bolilor rare, Nr 1, iunie 2009, pag. 64

  14. M. Gafencu, R. Costa, G. Doros, MJ. Puiu, A. Bizo, M. Lucan. MEDULLARY CYSTIC KIDNEY DISEASES(NEPHRONOPHTHISIS) IN TWINS. Balkan Congress for Rare Disease, Cluj-Napoca, 26-28 June, 2009, Cluj-Napoca, Romania, Jurnalul bolilor rare, Nr 1, iunie 2009, pag. 65

  15. M. Gafencu , Doros G si colab. – NEPHROPATHY IN HIV INFECTED CHILDREN FROM S-W ROMANIA, 6th word congress of the the WSPID –Buenos Aires Argentina, 18-22 nov. 2009, Final Programme pag.72

  16. M. Gafencu, G. Doros, I. Ebetiuc, M. Sandu. COMPARISON BETWEEN BACTERIAL ANTIBIOTIC RESISTANCES INTHREE CHILDREN COHORT WITH URINARY INFECTIONS. 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases ESPID 2009. Brussels, Belgium, 9-13 June, 2009, Programme, pag. 35

  17. M Gafencu, Doros G, Limoncu O, Oprescu I, Botiz A. COMPLICATION of HUS IN CHILDREN - BANTAO congress october 13-15, 2011, Chalkidiki, Greece, Abstract book, pag 123

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  18. G. Doros, A. Popoiu, M. Gafencu, B. Zoica, M. Bataneant, A. But, M. Serban – KASSABACH-MERRYT SYNDROME AND CONGESTIVE HEART FAILURE IN A CHILD WITH A RARE GIANT KAPOSIFORM HEMANGIOENDOTHELIOMA. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21. 05.2011, Abstract book

  19. A. Popoiu,G. Doros, M. Gafencu – CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS IN A CHILD-A RARE PRESENTATION IN CHILDHOOD. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21.05.2011, Abstract book

  20. B. Zoica, M. Bataneant, A. Oprisoni, A. Balan,G. Doros, O. Ciocarlie, M. Gafencu, M. Serban – DEEP VEIN THROMBOSIS – CASE REPORT OF A RARE GENETIC ASSOCIATION. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21.05.2011, Abstract book

  21. L. Pop, D. Poenaru, J. Patrascu, N. Tepeneu, Z. Sandici, D. Savescu, G. Doros, A. Balan, M. Serban. CASE REPORT ON SUCCESSFUL THERAPEUTIC APPROACH FOR HEMOPHILIC PSEUDOTUMORS – A SINGLE CENTER EXPERIENCE. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21.05.2011, Abstract book

  22. A. Balan, S. Arghirescu, C. Jinca, A, Oprisoni, A. Isac, G. Doros, D. Mihailov, V. Ordodi, M. Serban. HAEMORAGIC EVENTS IN SEVERE SEPSIS AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21.05.2011, Abstract book

  23. M. Gafencu,G. Doros, V. Deheleanu, B. Stoica, M. Serban. TWO CASES OF D-HUS WITH FAVOURABLE EVOLUTION WITHOUT PLASMA EXCHANGE. 16th International Meeting of Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders, Timisoara, 19-21.05.2011, Abstract book

  24. K. Nilima, M. Gafencu, G. Doros,M. Serban, A. Schiller, T. Vetesi et al. HIV AND THE KIDNEY: COMPARATIVE STUDY BETWEEN ROMANIAN AND INDIAN PEDIATRIC PATIENTS. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Melbourne, Australia, 16-19.11.2011, Vol. Rez. p.74

  25. M. Gafencu, D. Gabriela, B. Alina, C. Sorin, S. Maria, A. Zeno – ANTIBIOTIC PRESCRIBING IN THE FIRST LINE EMERGENCY HOSPITAL FOR CHILDREN FROM SOUTH-WESTERN ROMANIA. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Melbourne, Australia, 16-19.11.2011, Vol. Rez. p.55

  26. M Gafencu, G Doros si colab. ANTIMICROBIAL THERAPY IN UTI AMONG CHILDREN IN FIRST TWO YEARS OF LIFE, 29TH annual meeting ESPID, Hague, Olanda, 7-11 june 2011, Scientific Programme, pag. 77

  27. Gafencu M., Doros G., Badeti R., Vasilie D. ENVENOMING BY VIPERA BERUS: A CASE REPORT OF NEUROTOXICITY. European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists EAPCCT XXXII International Congress, 29 May – 1 June 2012, London, United Kingdom, Programme, pag. 31

  28. Isac R, R. Costa, G Doros, A. Micoara, M Gafencu–ANEMIA IN ANTIRETROVIRAL THERAPY EXPOSED INFANTS, 31TH annual meeting ESPID, Milan Italy 1 iunie 2013, Programme book, pag. 88

  29. M Gafencu, G Doros, A. Babeu, C. Gaboran, S. Hanini– INFECTIONS IN PEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT AND THE INFLUENCE OVER HOSPITAL ADMISSIONS, 31TH annual meeting ESPID, Milan Italy 1 iunie 2013, Programme book, pag. 81

  30. M Gafencu, G Doros si colab – GENETIC APPROACH IN RENAL DISORDERS – A 4 GENERATION FAMILY CASE PRESENTATION, THE 11TH CONGRESS of Bantao, BANTAO Journal, 2013 Timisoara, 26-29 SEPTEMBER, Abstract book, pag. 75

  31. Rodica Costa, M Gafencu, Raluca Isac, Valeria Bică, Gabriela Doros.TWO CASES OF HIVAN IN YOUNG AIDS PATIENTS, at the 7th Romanian National HIV/AIDS Congress and The 2nd Central European HIV Forum,29-31.05.2014, P38, Proceeding, Pag. 21

  32. M. Gafencu, G. Doros, R. Costa. HIVAN IN A YOUNG CAUCASIAN FEMALE. The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS, Oct 17-21, 2014, Barcelona, Spain, Final programme

  33. Dobre M., Doros IC., Balica NC, Doros G. Allergic and non-alergic rhinitis: diagnostic and management of 46 cases. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 11-15 June 2016, Vienna, Austia, Programme. Pag 171, P 874

  34. Dobre M., Doros IC., Balica NC, Poenaru M., Doros G. Allergic and non-alergic rhinitis: diagnostic and management of 46 cases. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 11-15 June 2016, Vienna, Austia, Programme, pag. 171, P 876

  35. E. Ursu, M. Serban, G. Doros, L. Cernat, D. Savescu, R. Stroescu, M. Boc, S. Arghirescu. HEPARIN RESISTENCE – A TRUE PROBLEM IN PEDIATRIC THROMBOEMBOLISM. 19th International Meeting Danubian League Thrombosis and Hemostasis, 2017, Skopie, Macedonia, Abstract book

  36. G. Doros, A. Popoiu, A. Ionac, C. Olariu, A. Ardelean, M. Gafencu, G. Miclaus. MYOCARDITIS MIMIKING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH NORMAL CORONARY ARTERIES MINCA IN AN ADOLESCENT WITH DUCHENNE DISEASE, 8th EUROPEDIATRICS CONGRESS, BUCHAREST, 7-10 JUNE2017

  37. G. Doros, A. Popoiu, G. Miclaus, C. Olariu, A. Ardelean, M. Gafencu. SEVERE CORONARY COMPLICATIONS IN TWO PATIENTS WITH KAWASAKI DISEASE: GIANT ANEURYSM OF THE LAD WITH THROMBUS FORMATION ASSOCIATED WITH MEDIUM ANEURYSM OF THE RCA AND FIBROTIC THICKEMING OF THE PROXYMAL LAD. 8th EUROPEDIATRICS CONGRESS,

  http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/supplements/14/S4http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/supplements/14/S4

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru  mai  multe  informaţii  despre  Europass  accesaţi  pagina:  http://europass.cedefop.europa.eu ©  Uniunea  Europeană,  2002-2010 24082010

  BUCHAREST, 7-10 JUNE2017 38. M. Gafencu, G. Doros, R. Isac. ACCIDENTAL POISONING IN PEDIATRIC PATIENTS- LATEST

  FOLLOW-UP. 8th EUROPEDIATRICS CONGRESS, BUCHAREST, 7-10 JUNE2017 39. R. Stroescu, D. Vlad, M. Gafencu, T. Bizerea, G. Doros, O. Marginean. THE VALUE OF ULTRASOUND

  IN YOUNG CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTION. 8th EUROPEDIATRICS CONGRESS, BUCHAREST, 7-10 JUNE2017

  40. R. Stroescu, M. Gafencu, A. Chirita, G. Doros. A RARE CAUSE FOR FAILURE TO THRIVE: NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUD. 8th EUROPEDIATRICS CONGRESS, BUCHAREST, 7-10 JUNE 2017

  Postere cu rezumat in revista ISI autor: 1. Doroş Gabriela, Golea Carmen, Gafencu M. VISCERAL AND CARDIAC CHANGES IN PATIENTS

  WITH JUVENILE CRONIC ARTHRITIS – The XIV EULAR 99 Congres- The VI European Paedriatic Rheumatology Congres – The IX Erass Congres of International Paedriatic Rheumatology Conference, Glasgow, UK, 6-11.06.1999. Annals of the Rheunatic Diseases BMJ, 1999, p.312

  2. Doroş Gabriela, M Puiu, A Popoiu, Gafencu M, M Serban. PARTICULAR FEATURES OF THE CONGENITAL HEART

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended