+ All Categories
Home > Documents > Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum...

Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum...

Date post: 12-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 31 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Negru Mircea Adresă(e) Str. Oborul Nou, Nr. 13, Bloc P 10, Ap. 262, cod 021442, Sectorul 2, Bucureşti, Romania Telefon(oane) Fix: Mobil: (40) 0766 286 525 Fax(uri) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 28.07.1967 Sex Masculin Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupaţional Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative Expertiză profesională Perioada 01.01.2005 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. – titular prin concurs, poz. 28 în Statul de funcţii al Facultăţii de Istorie de la data de 01.01.2005 până la data de 01.10.2010. Titlul a fost acordat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5429/2004, titular în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret, disciplinele Preistorie generală şi arheologie I, Istorie antică universală. Numirea s-a făcut de Rectorul Universităţii Spiru Haret prin Decizia nr. 100/03.01.2005. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie, din cadrul Facultatii de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie din Bucuresti, de la data de 01.10.2010 până în prezent. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Drept, Stiinte Politice si Administratrive, din cadrul Facultatii de Drept, Stiinte Politice si Administratrive din Bucuresti, de la data de 01.10.2015 până în prezent.
Transcript
Page 1: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Negru Mircea

Adresă(e) Str. Oborul Nou, Nr. 13, Bloc P 10, Ap. 262, cod 021442, Sectorul 2, Bucureşti, Romania

Telefon(oane) Fix: Mobil: (40) 0766 286 525

Fax(uri)

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 28.07.1967

Sex Masculin

Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupaţional

Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative

Expertiză profesională

Perioada 01.01.2005 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. – titular prin concurs, poz. 28 în Statul de

funcţii al Facultăţii de Istorie de la data de 01.01.2005 până la data de 01.10.2010. Titlul a fost acordat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5429/2004, titular în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret, disciplinele Preistorie generală şi arheologie I, Istorie antică universală. Numirea s-a făcut de Rectorul Universităţii Spiru Haret prin Decizia nr. 100/03.01.2005. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie, din cadrul Facultatii de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie din Bucuresti, de la data de 01.10.2010 până în prezent. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Drept, Stiinte Politice si Administratrive, din cadrul Facultatii de Drept, Stiinte Politice si Administratrive din Bucuresti, de la data de 01.10.2015 până în prezent.

Page 2: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

2

Activităţi şi responsabilităţi principale

Responsabilităţi administrative

Expert evaluator ARACIS http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/878/ Expert evaluator in baza de date a Comisiei Europene

pentru programe de cercetare Horizon 2020, COST, EEA https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/my_expert.html

Expert in Registrul Arheologilor din România, Ministerul Culturii, seria AM-E 271

Expert in bunuri arheologice si istorice, Ministerul Culturii

Cercetarea patrimoniului arheologic conducerea de cercetări arheologice sistematice, în calitate

de arheolog expert, în cadrul Planului Naţional de Cercetare Arheologică aprobat anual prin Ordinul Ministrului Culturii, in situri si monumente istorice de categoriile A (nationala) si B (locala)

expertizarea patrimoniului cultural arheologic mobil, în calitate de expert în bunuri arheologice, pentru introducerea sa în expoziţiile de bază ori temporare ale unor muzee din Bucuresti si din ţara

coordonarea/participarea şi redactarea de Studii istorice de fundamentare (sectiunea monumente istorice) pentru Planurile de Urbanism General ale unor localităţi din judetele Ilfov si Olt, la solicitarea autoritatilor publice locale si Directiilor judetene de cultura, cu finantare din fonduri publice nationale

coordonarea si implementarea de contracte de cercetare preventivă in domeniul patrimoniului cultural (arheologic) cu beneficiari autorităţi publice, societăţi comerciale şi persoane private, cu finantare din fonduri nationale sau europene neramburasabile, respectiv finanţare privata

Activităţi didactice susţinerea de cursuri si seminarii de istorie veche a

românilor, universală si patrimoniu cultural/arheologic participarea la elaborarea de curriculla in cadrul dosarelor

pentru evaluarea externa a ARACIS, pentru programele de studiu istorie (3 dosare in anul 2011) si arhivistica (1 dosar in 2014), in calitate de membru în comisiile de autoevaluare internă si in Comisia de calitate

coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor

Activităţi în domeniul cultural participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

cu comunicări despre patrimoniul arheologic al României organizarea de evenimente publice de popularizare a

patrimoniului cultural (Noaptea Muzeeelor, expoziţii în colaborare cu muzeele de istorie)

Membru in Consiliul Facultatii de Facultatăţii de Relati Internationale, Istorie si Filosofie (2012 – 2015)

Membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Facultatii (2012 – 2015)

Director al Centrului de cercetare Istoria civilizatiei românesti în context european (2008 – 2015)

Page 3: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

3

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internationale, Istorie si Filosofie, Bucuresti, str. Ion Ghica, nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior

Perioada 01.10.2003-01.10.2004 Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr., asociat Activităţi şi responsabilităţi principale

susţinerea de cursuri si seminarii de istorie veche a românilor, universală

elaborarea de fişe ale disciplinelor şi suporturi de cursuri în format printat şi electronic, pentru studenţii în domeniul istorie

evaluarea semestrială, respectiv prin examen de licenţă a studenţilor în domeniul istorie;

coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (adeverinţă ataşată)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior

Perioada 1993-2004 Funcţia sau postul ocupat Muzeograf Arheolog Activităţi şi responsabilităţi principale

Expertizarea si inventarierea patrimoniului arheologic Activităti de cercetare a istorie vechi Coordonare săpături arheologice Organizare de expozitii cu tematică de istorie veche si arheologie Publicarea de studii de istorie veche si arheologie

Numele şi adresa angajatorului

Muzeul Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 2

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sectia de Arheologie

Perioada 1991-1993 Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetător Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităti de cercetare a istorie vechi Participare in colectiv la cercetări arheologice Publicarea de studii de istorie veche si arheologie Expertizarea si inventarierea patrimoniului arheologic

Numele şi adresa angajatorului

Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, Craiova, Bd. Unirii, nr. 12

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sectia de Istorie Veche si Arheologie

Educaţie şi formare 1986 - prezent

Perioada 1986-1991 Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenţă, Istorie, Specializarea Istorie veche a românilor şi universală

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Istoria veche, medie, modernă şi contemporană a românilor Istoria veche, medie, modernă şi contemporană universală Arheologie generală Cursuri speciale de arheologie si istorie veche Pedagogie Didactica istoriei Filosofie

Page 4: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

4

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie Instituţie de învăţământ superior şi cercetare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Licenţă

Perioada 1993-1998 Calificarea / diploma obţinută

Teza de doctorat Doctor în Istoria Veche a Românilor şi Universală The Native Pottery of Roman Dacia, British Archaeological Reports, International Series 1097, Ed. Archaeopress, Oxford, 2003, 112 p., ISBN 978-184-171-475-2, Editura de prestigiu international (http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?continueSearch=true&pageNo=67); cartea se află in 67 de bilbioteci din afara României, în spaţiul UE şi America de Nord (conform KVK şi WorldCat)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Istorie Veche a Românilor Istorie Veche Universală Arheologie generală Patrimoniu cultural arheologic mobil şi imobil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei Naţionale – Institutul Român de Tracologie, Şcoală Doctorală

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii doctorale postuniversitare

Perioada

2010-2012

Calificarea / diploma obţinută Teza de disertatie

Master in Marketingul în contextul integrării europene Marketingul turismului cultural în Bucuresti

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Managementul programelor finanţate internaţional Fundamentele marketingului Managementul calităţii Marketing direct Marketing turistic Web-marketing

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 28.02. – 06.03.2014 Calificarea / diploma obţinută Evaluator de proiecte, Cod COR 241263, Certificat de

absolvire ANC, Seria I, nr. 00344237

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Scopul evaluarii Tipuri de evaluari Selectia proiectelor Metode si modele de evaluare a proiectelor Indicatorii utilizati in evaluarea proiectelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Macromedia Structural Consulting SRL Bucuresti Curs autorizat de ANC, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Page 5: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

5

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii de perfectionare postuniversitare

Perioada

10-16.01.2014

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect, COR 242101, Certificat de absolvire ANC Seria I, no. 00334185,

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Definirea scopului si obiectivelor proiectului Planificarea activitătilor Planificarea bugetului Managementul riscurilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Macromedia Structural Consulting SRL Bucuresti Program autorizat de ANC, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Familiei. Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii de perfectionare postuniversitare

Perioada

20-29.06.2011

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori, Cod COR 242402, Certificat de absolvire Seria G, nr. 00208530

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

proiectarea programelor de formare aplicarea metodelor şi a tehnicilor speciale de formare marketingul formării organizarea programelor şi a stagiilor de formare desfăşurarea activităţilor de formare evaluarea participanţilor la formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret Bucuresti Program autorizat CNFPA, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs postuniversitar de perfectionare

Perioada 24-30.10.2011 Calificarea / diploma obţinută Auditor in domeniu calitătii, Cod COR 214130, Certificat de

absolvire CNFPA, Seria G, nr. 0028540

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

auditarea calităţii produselor/ serviciilor- definire, caracteristici specifice, avantaje şi dezavantaje

concepte fundamentale, instrumente şi tehnici specifice, practici general acceptate în auditul calităţii

standarde aplicabile în auditul calităţii produselor/serviciilor particularităţile sistemelor de audit al calităţii produselor/

serviciilor educaţionale planificarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de audit al

calităţii produselor/ serviciilor analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului de

calitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret Bucuresti Autorizat CNFPA, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Curs postuniviersitar de perfectionare

Perioada 2004

Page 6: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

6

Calificarea / diploma obţinută ARHEOLOG EXPERT, Atestat nr. 271/2004 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Arheologie generală Istoria veche şi medievală, modernă şi contemporană a Românilor Patrimoniu cultural mobil şi imobil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Culturii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Postuniversitar

Perioada 2004 Calificarea / diploma obţinută EXPERT în Domeniul Bunuri arheologice şi istoric-

documentare; arheologie antică şi premedievală, Atestat nr. 426/2004

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Istoria veche şi medievală a Românilor Arheologie generală Patrimoniu cultural mobil şi imobil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Culturii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Postuniversitar

Perioada 2005 Calificarea / diploma obţinută ECCE / Certificate of Competency in English asa a second or

foreign language

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Limba Engleză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

The University of Michigan, English Language Institute

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Cursuri postuniversitare

Activitatea profesionala

Articole si studii relevante pentru

postul vizat Cărţi de specialitate (6) Copii atasate de pe titlul si cuprinsul cartii

1. Negru, Mircea, The Native Pottery of Roman Dacia, British Archaeological Reports, International Series 1097, Ed. Archaeopress, Oxford, 2003, 112 p., ISBN 978-184-171-475-2, teză de doctorat, CNCS, Editura de prestigiu international (http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAll.asp?continueSearch=true&pageNo=67); cartea se afla in 67 de bilbioteci din afara Romaniei, in spatiul UE şi America de Nord (conform KVK şi WorldCat), editura de prestigiu international

Page 7: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

7

2. Negru, Mircea, Badescu, Alexandru, V. Cuculea-Sandu, Militari Câmpul Boja, series VI, Settlements dating from 5th to 7th centuries AD (Archaeological Excavations since 1958 up to 2005), Bucureşti, 2009, 140 p., ISBN 978-606-92320-0-2 (KVK, in 6 biblioteci). Publicată cu finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din Ministerul Educaţiei Naţionale 3. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, D. Moise, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, Bucureşti, 2000, 358 p., Editura Vavila Edinf SRL, ISBN 973-815-508-8, 978-973-815-508-4 (KVK, in 6 biblioteci), editura recunoscuta CNCS - Publicată cu granturi de la Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 4. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Militari-Câmpul Boja. An Archaeological Site on the Territory of Bucharest. II. Pre- and Proto-Historic Settlements, CNCS, Târgovişte, 2006, 173 p. Ed. Cetatea de Scaun, CNCS, Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/, (KVK, in 11 biblioteci), ISBN 978-973-8966-07-9, editura recunoscuta CNCS - Publicată cu finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 5. Negru, Mircea, Militari Câmpul Boja Series, III, Settlements of 2nd to 4th centuries AD, Târgovişte, 2006, 148 p., Ed. Cetatea de Scaun, CNCS, Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/) ISBN 978-973-8966-41-3, editura recunoscuta CNCS - Publicată cu finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 6. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Bădescu, Alexandru, A. Comşa, Morintz, Alexandru, Militari Câmpul Boja, series IV, Archaeological Excavations from 2006-2007, Târgovişte, 2006, 138 p., Ed. Cetatea de Scaun, CNCS, Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/), ISBN 978-973-896-642-0 (KVK, in 3 biblioteci), editura recunoscuta CNCS - Publicată cu finanţare de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Volume coordonate

1. Seria Rapoarte arheologice. Romula. I Cercetările arheologice din anul 2015, Târgoviste, Ed. Cetatea de Scaun, 2016, 192 p. (editor).

Cursuri universitare 1. Negru, Mircea, Preistorie Generala şi Arheologie I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004, 143 p., ISBN 973-582-978-9, 973-582-979-7 2. Negru, Mircea, Autohtoni şi alogeni la Dunărea de Jos în mileniul I d.Hr., (KVK, in 2 biblioteci), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, 186 p., ISBN 973-725-549-6, 978-973-725-549-5 3. Negru, Mircea, Europa în perioada marilor migraţii (secolele III-V), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007, 206 p., ISBN: 978-973-725-682-9, (KVK, in 2 biblioteci) 4. Negru, Mircea, Managementul proiectelor culturale, curs online, realizat in cadrul proiectului POSDRU Adaptearea curriculumului

Page 8: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

8

din domeniile stiinte economice, stiinte sociale, arte si arhitectura la cerintele pietei muncii, în format digital (2015)

Expozitii 1. Coordonator Expozitia Muntenia ]n secolelel II-IV d.Hr., 2001-2003, realizata de Muzeul Municipiului Bucuresti în colaborare cu 13 muzee din Muntenia (Muzeul Naţional de Istorie a Romaniei, muzeul militar Naţional, muzeul brailei, Muzeul Judetean Prahova. Complexuyl muzeal cetatea de Scaun din Targoviste, Complexul Muzea Arges, Muzeul Dunarii de Jos din calarasi, muzeul Civilizaţiei gumewlnita din Oltenia, Muzeul judetea prahova, Muzeul Judetean Telorman, muzeul Judetan ialomita, Muzeul Brailei) 2. Participant la expozitia Aurul si argintul antic al Romaniei, Muzeul National de Istorie a Romaniei (decembrie 2013-decembrie 2015 http://www.mnir.ro/index.php/aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-2/ ) 3. Expozitia de baza a Muzeului Municipiului Bucuresti, Secţia de Arheologie (1997-2015)

Articole, studii, note In actele unor congrese şi simpozioane internationale, reviste recunoscute CNCS, reviste de specialitate (listă selectivă)

1. Negru, Mircea, Badescu, Alexandru, Roman Lamps from Romula, in the Acts of the 1st International Congress of Ancient Lamps, Milau, France, 2005, 115-120, CNCS, Editura de prestigiu international pentru Stiinte Umaniste (http://www.cncs-nrc.ro/ ). 2. Negru, Mircea, Some aspects of Roman hand-made pottery in Dacia, in Hommages a la memoire de Bettina Hoffmann, Editions Monique Mergoil, Millau, France, 2002, 317-323, CNCS, Editura de prestigiu international pentru Stiinte Umaniste, (http://www.cncs-nrc.ro/ ). 3. Negru, Mircea, Some aspects of the lamps discovered in the Roman forts of Muntenia, Acta Rei Cretaria Romanae Fautorum 33/1996: Congressus undevicesimus Rei Cretariae Romanae Fautorum in Dacia habitus MCMXCIV, 75-80, Abingdon, Abingdon/Bonn, DR. RUDOLF HABELT GmbH • Verlag, ISBN 978-3-7749-3620-1. (http://www.fautores.org/pages/contents_acta_1-42.htm#acta33 , 41 de aparitii in Karlsruhe Virtual Catalog – KVK) 4. Negru, Mircea, An introduction to the study of hand-made native pottery from Roman Dacia, Acta Rei Cretaria Romanae Fautorum 35/1997: Congressus vicesimus Rei Cretariae Romanae Fautorum Eboraci et Ponte Aelio habitus MCMXCVI, 97-105, Abingdon/Bonn, DR. RUDOLF HABELT GmbH • Verlag, ISBN 978-3-7749-3621-8, (http://www.fautores.org/pages/contents_acta_1-42.htm#acta35 , 40 de aparitii in Karlsruhe Virtual Catalog – KVK,) 5. Negru, Mircea, An introduction to the study of wheel-made native pottery from Roman Dacia, Rei Cretaria Romanae Fautorum, 36/2000, Germany, DR. RUDOLF HABELT GmbH •

Page 9: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

9

Verlag, 235-240, ISBN (http://www.fautores.org/pages/contents_acta_1-42.htm#acta36, 43 aparitii in Karlsruhe Virtual Catalog – KVK) 6. Negru, Mircea, Badescu, Alexandru, R. Avram, Amphorae of Kapitan II type in Roman Dacia, Rei Cretaria Romanae Fautorum 38/2003: Congressus vicesimus tertius Rei Cretariae Romanae Fautorum Romae habitus MMII, 209-215, Agindon/Bonn, DR. RUDOLF HABELT GmbH • Verlag, ISBN 978-3-7749-3622-5. (http://www.fautores.org/pages/contents_acta_1-42.htm#acta38, 39 aparitii - Karlsruhe Virtual Catalog - KVK) 7. Negru, Mircea, Bădescu, Alexandru, R. Avram, Roman lamps found at Romula, Acts of the 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices, Editua Mega, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-196 CNCS, categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/ ), ISBN: 978-973-1868-30-1. 8. Gherghe, Petre, Negru, Mircea, Firmalampen discovered in the territory of Sucidava, Acts of the 2nd International Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008, p. 87-91, CNCS, categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/ ), ISBN: 978-973-1868-30-1. 9. Negru, Mircea, L. Ota, Roman Bronze discovered on the Bucharest territory, The 16th International Congress of Antiques Bronze, Bucharest-Romania, Ed. Cetatea de Scaun, 2004, p. 332-334, CNCS, categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/), ISBN 973-792-533-5, 978-973-792-533-6 10. Negru, Mircea, An introduction to the study of native pottery from South-Carpathian Roman Dacia, The Thracian World at the crossroads of civilizations II, Bucharest, 1998, 630-643. 11. Negru Mircea, Betrachtungen zu einer in Bukarest-Militari Câmpul Boja rezent entdeckten Topferei, Thraco-Dacica, cat. C, 2013, p. 5-16 . 12. Cristian Schuster, Mircea Negru, Bucuresti-Ciurel. Asezarea de tip Glina, Cercetari Arheologice in Bucuresti, Cat. E., IX/2013, 0258-140X, p. 42-54. 13. Schuster Cristian, Negru Mircea, Cultura Verbicioara la Resca-Romula, in Drobeta, XXIII, 2013, p. 29-42 . 14. Mircea Negru – responsabil, Cătălin Şt. Hălmăgeanu (USH Bucuresti), Cristian Schuster (IAB), 82. Bucureşti, Punct: Militari-Câmpul Boja, Sectorul C, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p. 154-155. 15. Mircea Negru – responsabil (USH Bucureşti), Cristian Schuster (IAB), 83. Buftea, jud. Ilfov Punct: La Cârna, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p.155-156. 16. Mircea Negru – responsabil (USH Bucureşti), George Mihai (M Caracal), 98. Resca, com. Dobrosloveni, jud. Olt [Romula] Punct: Dispensarul uman, Scoala generală, proprietatea Cîrstea Nicusor, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p.

Page 10: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

10

176-177 17. Mircea Negru – responsabil, Cătălin Şt. Hălmăgeanu (USH Bucuresti), Cristian Schuster (IAB), 108. Vadu Anei, com. Brănesti, jud. Ilfov, Punct: Tarlaua 96, Parcela 376, Lot 2, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p. 189 18. Mircea Negru – responsabil (USH Bucureşti), George Mihai, Sabin Popovici (M Caracal), 113. Radomiresti, com. Radomiresti, Caracal, jud. Olt, Punct: DN6/E70, Lot 2, Alexandria-Craiova,, sectorul Mihăiesti-Caracal-Drăghiceni, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p. 203-204 19. Mircea Negru – responsabil (USH Bucureşti), George Mihai, Sabin Popovici (M Caracal), 118. Caracal, ud. Olt, Punct: Varianta Ocolitoare a municipiului Caracal, Ministerul Culturii, Cronica cercetarilor arheologice din Romania, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, ISBN 2343-919X, p. 214-215. 20. Cristian Schuster, Mircea Negru, Cătălin Şt. Hălmăgeanu, Notă cu privire la un lot de materiale Tei III de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja, sectorul C. Campaniile 2008 şi 2012. Buridava, Cat. E, X/2012, p. 42-54. 21. Mircea Negru, George Mihai, Cercetări de diagnostic arheologic în judeţul Olt. Campaniile arheologice din anii 2011-2012, Analele Universitatii Spiru Haret, Seria Istorie, 15, 2012, p. 41-50, ISSN 1454-5918, Categoria D, Cod 339 22. Negru, Mircea, - responsabil (USH Bucuresti), George Mihai (M Caracal), Laurenţiu Comănescu (DCPN Olt), Hotărani, comuna Fărcaşele, Judeţul Olt (Romula), în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania arheologică din anul 2011, Volum editat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia Patrimoniu Cultural şi Comisia Naţională de Arheologie, Editor: Mircea Victor Angelescu, Colegiul de Redacţie: Dana Mihai, Ioan Opriş, Raluca Iosipescu, Zeno Pinter, Adriana Pescaru Bucureşti, 2012, p. 222-223, ISSN 1454-5004. 23. Negru, Mircea, Mihai, George, Romula – capitala Daciei Malvensis, Episcopia Slatinei si Romanatilor, Anul IV, nr. 2, 2011, p. 37-48, Slatina, ISSN 1844-7554 24. Negru, Mircea, Mihai, George, Cercetări arheologice preventive la Reşca-Romula. Campaniile din perioada 2007-2010, Analele Universitatii Spiru Haret, Seria Istorie, 14, 2011, p. 99-114, ISSN 1454-5918, Categoria D, Cod 339 25. Marin Cornelia, Negru Mircea, Anthropic Landscape over Centuries, în Landscape: Perception, Understanding, Awarness and Action, Spiru Haret University, Faculty of Geography and Tourism Geography, 16-18 April 2010, Bucharest, Romania, p. 76, ISSN 978-973-163-538-5. 26. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Bucureşti-Militari Câmpul Boja. Aşezarea din secolele II-IV, în Studia Archaeologiae et Historiae Antiquae, Chişinău, 2009, 317-326, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, ISBN 978-9975-80-239-0 27. Negru, Mircea, Some considerations about the Dacian civilization from north of Lower Danube (2nd-4th centuries AD),

Page 11: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

11

Analele Universitatii Spiru Haret Bucuresti, nr. 12, 2009, p. 99-106, ISSN 1454-5918. 28. Negru, Mircea, Cristian Schuster, Consideratii privind asezarile din secolele IV-VII de la Bucuresti-Militari Câmpul Boja, Analele Universitătii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 1(15)/2009, p. 45-56, ISSN 1224-5704. 29. Schuster Cristian, Negru Mircea, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Notă cu privire la două ateliere de redus minereu aparţinând culturii Dridu de la Buftea, jud. Ilfov, în Istros, XV, Brăila, 2009, p. 319-333. 30. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Bădescu, Alexandru, Oţa, Liana, Bucureşti – Punct Ciurel în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2009, p. 275-277, ISSN 1454-5004. 31. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Morintz, Alexandru, Voluntari, jud. Ilfov în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2009, p. 358-259, ISSN 1454-5004. 32. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Morintz, Alexandru, Buftea, jud. Ilfov, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2009, p. 279-281, ISSN 1454-5004. 33. Petre Gherghe – responsabil, Lucian Amon (Univ. Craiova), Liviu Petculescu (MNIR), Cristina Mitar (MCDR Deva), Negru, Mircea, (USH Bucureşti), Mirela Cojoc (MAE Corabia), Corabia, jud. Olt [Sucidava], în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, ISSN 1454-5004, 2009, p. 101-103. 34. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Bucureşti – Punct Militari Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2009, p. 80-81, ISSN 1454-5004. 35. Negru, Mircea, Gherghe, Petre, L. Amon, Mihai, George, Reşca-Romula, jud. Olt în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, ISSN 1454-5004, 2009, p. 186-187.

Articole, note, recenzii (2008-1992) Lista selectiva

36. Mircea Negru, George Mihai, Raport privind cercetările arheologice de la Romula. Campania din anul 2006, Argessis, XVII, Pitesti, 2008, p. 39-52, ISSN 1453 – 2182 37. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Ansa cornuta in Bucuresti Militari Câmpul Boja. Betrachtungen zur Fruhhallstattzeit Raum, in Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Tulcea, Editura Dobrogea, 2008, p. 45-55, ISBN 978-973-1839-64-6. 38. Gherghe, Petre, Negru, Mircea, Roman amphorae found at Sucidava, Analele Universităţii din Craiova, 2008, p. 33-42, ISSN 1224-5704, (revista cat. B in 2008), 39. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Morintz, Alexandru, Cercetări arheologice preventive la Voluntari (judeţul Ilfov), Buridava, VI, Râmnicu Vâlcea, 2008, p. 29-35. 40. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Militari-Câmpul Boja. Aşezările din epoca fierului, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria

Page 12: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

12

Istorie, 11, 2008, 83-92, ISSN 1454-5918.. 41. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Militari-Câmpul Boja. Aşezările preistorice, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, 11, 2008, p. 93-100, ISSN 1454-5918.. 42. Negru, Mircea, Consideraţii privind cultura Militari-Chilia. Cercetările de la Bucureşti Militari Câmpul Boja, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 8, 2005, p. 103-112, ISSN 1454-5918. 43. Negru, Mircea, (în colaborare), Bucuresti. Militari-Câmpul Boja, in Cronica cercetarilor arheologice din România, Campania 2007, A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Ministerul Culturii si Cultelor - Direcţia Generală pentru Patrimoniu Cultural Naţional, Bucureşti, 2008, p. 60-63, ISBN 978-973-7930-13-2. 44. Negru, Mircea, (în colaborare), Reşca-Romula, in Cronica cercetarilor arheologice din România, Campania 2007, A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Ministerul Culturii si Cultelor - Direcţia Generală pentru Patrimoniu Cultural Naţional, Bucureşti, 2008, p. 112-114. ISBN 978-973-7930-13-2. 45. Negru, Mircea, (în colaborare), Sucidava, in Cronica cercetarilor arheologice din România, Campania 2007, A XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Ministerul Culturii si Cultelor – Direcţia Generală pentru Patrimoniu Cultural Naţional, Bucureşti, 2008, p. 257-260, ISBN 978-973-7930-13-2. 46. Negru, Mircea, Bădescu, Alexandru, R. Avram, Roman Lamps discovered in Romula, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 10, 2007, p. 103-112, ISSN 1454-5918. 47. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Ceramica Tei III de la Bucureşti Militari Câmpul Boja, Sectorul D, Drobeta, XVII, 2007, p. 52-61. 48. Negru, Mircea, Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Mihai, George, Noi informaţii cu privire la centura de apărare a oraşului Romula (judeţul Olt). Campania 2007, Drobeta, XVII, 2007, p. 109-115. 49. Emanuel Petac si Negru, Mircea, Monede descoperite la Romula în campania anului 2006, în: Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Stefan cel Mare, Domn al Moldovei (1504-2004), Chisinău, 29 septembrie-2 octombrie 2004, Editura Enciclopedică, Bucuresti, 2007, p. 149-154, ISBN 978-9975-9818-4-2 50. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Bădescu, Alexandru, Morintz, Alexandru, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, 2007, 89-90, ISBN 978-973-87004-9-9 51. Negru, Mircea, Mihai, George, Farcasele-Romula, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, 2007, 181, ISBN 978-973-87004-9-9 52. Negru, Mircea, Mihai, George, Resca-Romula, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, 2007, 292-294, ISBN 978-973-87004-9-9 53. Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Negru, Mircea, Sucidava, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Ministerul Culturii si Cultelor, 2007, 135-136, ISBN 978-973-87004-9-9. 54. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja, in Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005,

Page 13: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

13

Ministerul Culturii si Cultelor, 2006, 104-106. ISBN 973-7930-07 55. Negru, Mircea, Bădescu, Alexandru, Avram, Romeo, Vase de tip terra sigillata descoperite în Dacia Inferior (Malvensis), Muzeul Naţional de Istorie a României, Cercetări arheologice, XIV, 2006, p. 231-238. 56. Zahariade, Mihail, Negru, Mircea, Bădescu, Alexandru, Avram, Romeo, Ceramică descoperită în castrul roman de la Drajna (Campania din anul 1992), în Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, VII, 2006, Timişoara, p. 207-218, ISSN: 1453-7419. 57. Negru, Mircea, O locuinta din secolele II-III p.Chr. descoperita la Bucuresti - Militari Câmpul Boja (A dwelling of 2nd-3rd centuries AD found at Bucharest - Militari Câmpul Boja), Cercetari arheologice in Bucuresti, VI, 2005, 173-181. 58. Negru, Mircea, A mirror from the Bucharest City Museum collection, in Hommage of Doina Benea, Timisoara, 2004, 279-281. 59. Negru, Mircea, Badescu, Alexandru, Avram, Romeo, Amfore de tip Kapitan II in Dacia, in Cecrcetari arheologice, XII, Bucuresti, 2004, p. 231-240. 60. Negru, Mircea, Protejarea patrimoniului arheologic in Bucuresti. Cazul Militari-Câmpul Boja (The protection of the archaeological heritage in Bucharest. Militari Câmpul Boja case), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 18, 2004, 42-52. 61. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja (Bucharest. Militari-Câmpul Boja), Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, Ministerul Culturii si Cultelor, 2004, p. 257-259. 62. L. Hanganu, Negru, Mircea, Monede moderne descoperite in Bucuresti (Modern coins found in Bucharest), Cercetari arheologice in Bucuresti, Bucuresti, V, 2004, 8 p. 63. Negru, Mircea, Popilian, Gheorghe, Mihai, George, Nica, Marin, Ghemut, Florentina, Resca-Romula, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, 2004, p. 62-64. 64. Negru, Mircea, Cercetari arheologice in asezarea medievala timpurie de la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja”, (Archaeological in the early medieval settlement from Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de Istorie si Muzeografie, 17, 2003, 64-71. 65. Negru, Mircea, Descoperiri arheologice din secolele III si V la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja” (Archaeological discoveries from 3rd and 5th centuries AD at Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 16, 2002, 52-71. 66. Negru, Mircea, Consideratii privind cultura Militari-Chilia in vestul Munteniei (Some consideration about Militari-Chilia cultura in the western part of Muntenia), Studii si Comunicari Pitesti, 2002, 105-117. 67. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja (Bucharest. Militari-Câmpul Boja), Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, Ministerul Culturii si Cultelor, 2002, 75-77. 68. Negru, Mircea, Bucuresti. Covaci (Bucharest-Covaci), Cronica cercetărilor arheologice din România, Camapnia 2001, Ministerul Culturii si Cultelor, 2002, 72-75. 69. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja (Bucharest. Militari-Câmpul Boja), Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, Ministerul Culturii si Cultelor, 2003, 65-68.

Page 14: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

14

70. Negru, Mircea, Gh. Vieru, Doua morminte din secolele III-IV p.Chr. descoperite la Stoicanesti (Two burials from 3rd-4th century AD discovered at Stoicanesti), Cercetari in aria nord-tracă, Bucuresti, 2000, 342-345. 71. Boroneant, Vasile, Negru, Mircea, Boroneant, Adina, Chitila-Ferma (Chitila-Ferma), Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, Suceava, 2001, 15-16. 72. Manucu-Adamesteanu, Gheorghe, Negru, Mircea, Tanasescu, Florin, Descoperiri arheologice la Dragomiresti-Vale (Archaeological discoveries at Dragomiresti-Vale), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 15, 2001, 27-44. 73. Negru, Mircea, Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja” (Archaeological discoveries from 3rd century AD at Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 14, 2000, 49-55. 74. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja (Bucharest. Militari-Câmpul Boja), Cronica cercetărilor arheologice din România, Deva, 2000, 16. 75. Poll, Ingrid, Negru, Mircea, Studiu privind compozitia ceramicii din secolul al III-lea descoperita la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja”, (A study about composition of pottery from 3rd century AD discovered at Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 14, 2000, 56-59. 76. Negru, Mircea, Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja” (Archaeological discoveries from 3rd century AD at Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 13, 1999, 26-33. 77. Negru, Mircea, Bucuresti. Militari-Câmpul Boja (Bucharest. Militari-Câmpul Boja), Cronica cercetărilor arheologice din România, Vaslui, 1999, 18-20, pl. IV. 78. Negru, Mircea, Unele date privind practicarea agriculturii in vestul Munteniei in secolele II-III p.Chr. (Some dates about agriculture in west part of Muntenia in 2nd-3rd century AD), 18th National Colloquium about History of Agriculture, Caracal, 1999, 104-106. 79. Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Bucuresti-Militari “Câmpul Boja” (Archaeological discoveries from Bronze Age at Bucharest-Militari “Câmpul Boja”), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 13, 1999, 19-21. 80. Negru, Mircea, Consideratii privind cestile dacice descoperite in Dacia romană (Considerations about Dacian cups discovered in Roman Dacia), Arhivele Olteniei, SN, 13, 1998, 27-45. 81. Schuster, Cristian, Negru, Mircea, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Bucuresti-Ciurel (Archaeological discoveries from Bronze Age at Bucharest-Ciurel), Bucuresti - Materiale de istorie si Muzeografie, 12, 1998, 6-11. 1997 82. Negru, Mircea, Raport preliminar privind cercetarile arheologice de la Militari-Câmpul Boja (Preliminary report about archaeological excavation from Militari-Câmpul Boja), Cercetari in aria nord-traca, Bucuresti, 1997, 408-420. 83. Negru, Mircea, Ciuca, Ion, Ceramica dacica lucrata cu mana descoperita in asezarea civila a castrului roman de la

Page 15: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

15

Enosesti-Acidava (Hand-made pottery discovered in civilian settlement of Roman camp of Enosesti-Acidava), Arhivele Olteniei, 12, 1997, 23-29. 84. Negru, Mircea, Cercetari in Bucuresti-Calea Victoriei nr. 15 (Archaeological excavations in Bucharest-Calea Victoriei 15), Colocviul National de Istorie si Istoria Artei, Bucuresti, 1996, 43-47. 85. Negru, Mircea, Cioflan, Teodeor, Lampi din lut ars descoperite in castrul roman de la Jidava (Fired clay lamps discovered in Roman camp of Jidava), Arhivele Olteniei, SN, 11, 1996, 49-54. 86. Negru, Mircea, - “U. Hubinger, Die Antiken Lampen aus die Bonn Kunstmuseum”, Arhivele Olteniei, SN, 10, 1995, 222-223 (recenzie). 87. Negru, Mircea, - “J. Topal, Roman cemeteries of Aquincum”, Arhivele Olteniei, SN, 10, 1995, 221-222 (recenzie). 88. Negru, Mircea, - “L. Barzu, S. Brezeanu, Continuitatea românilor”, Bucuresti, 1991, in Arhivele Olteniei, SN, 9, 1992, 323-326 (recenzie).

Asociatii Profesionale National Representative in Romania of Wolfson College – University of Oxford (din anul 2002), Overseas Member of Common Room (2010-2013) https://www.alumniweb.ox.ac.uk/wolfsonians/national-representatives Membru al Asociatiei Rei Cretariae Romanae Fautores care studiază ceramica din cadrul Imperiului Roman (Abingdon-Oxford, din anul 1995) http://fautores.org/ Membru al Asociatiei pentru Studiul Lampilor Antice (Nyon-Elvetia, din 2003) http://www.lychnology.org/

Responsabil stiintific de santier arheologic sistematic numit de Ministerul Culturii

Resca-Romula – capitala provinciei romane Dacia Malvensis (2003- pana in prezent), comuna Dobrosloveni, jud. Olt, Monument Istoric de categoria A, nationala. A se vedea rapoartele de cercetare publicate si comunicarile la sesiunile nationale de rapoarte arheologice aferente acestora. Bucuresti-Militari Câmpul Boja, care a dat numele culturii Militari-Chilia atribuită geto-dacilor din Muntenia (1994 - pana in prezent). Monument Istoric de categoria A, nationala. A se vedea rapoartele de cercetare publicate si comunicarile la sesiunile nationale de rapoarte arheologice aferente acestora.

Membru in Comisii de evaluare nationale si europene/ Atestate de expertiza

ARACIS - Expert Evaluator Comisia de Istorie (din anul 2011 - până în prezent http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/2/11/ )

Page 16: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

16

Registrul National al Arheologilor din Romania, Ministerul Culturii – Arheolog Expert (din anul 2004 http://arh.cimec.ro/RegistruArheologi.aspx ) Registrul National al experitlor in bunuri de patrimoniu cultural national, Ministerul Culturii – Expert in bunuri de patrimoniu arheologic si istorie (din anul 2004 http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil_R1/sel.asp ) Expert Horizon 2020 (Bruxelles, 2014- până în prezent) Expert COST (Bruxelles, 2014 - până în prezent) Expert Evaluator FP7 (Bruxelles, 2008-2013) Expert evaluator Minsiterul educatiei Nationale – UEFISCDI (2017) Manager de proiect, COR 242101 (2014) Evaluator de proiecte COR 241263 (2014) Formator de formatori COR 242402 (2012) Auditor în domeniul calităţii COR 214130 (2012)

Contracte pentru cercetari arheologice de diagnostic şi preventive

Director de contracte si responsabil stiintific numit prin autorizatiile emise de Ministerul Culturii: valoare totala 2004-2015 cca. 498000 lei. 1. Cercetări de supraveghere arheologică la modernizarea Soselei de centură a Bucurestilor, sectorul Km 54 – km 63 (noiembrie 2013 – decembrie 2017, în valoare de 22500 euro), Beneficiar DELTA ACM SA, finantare din fonduri de la bugetul de stat http://www.cnadnr.ro/proiect.php?id=341, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 353/2013 (copie anexata), 2. Cercetari arheologice sistematice si protejarea patrimoniului arheologic imobil la Romula (Ministerul Culturii, Consiliul Judetean Olt, in valoare de 130000 LEI), fonduri nationale nerambursabile, http://www.cjolt.ro/cjolt/gallery/hot-2013/hcl115-2013.pdf 3. Cercetari arheologice sistematice si protejarea patrimoniului arheologic imobil la Romula (Consiliul Judetean Olt, 2015, in valoare de 100000 LEI), fonduri nationale nerambursabile, 4. Studiul arheologic si istoric al comunei Chiajna, jud. Ilfov (august-decembrie 2013, in valoare de 7200 lei), finantare din fonduri publice, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 256/2013 (copie anexata) 5. Cercetări de diagnostic arheologic pentru modernizarea DN6, Varianta de ocolire a Munipiului Caracal, beneficiar ROMSTRADE SA (valoare 46000 lei), finantare din fonduri europene nerambursabile POST/2010/2/1/007, http://www.cnadnr.ro/pagina.php?idg=141 , Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 163/2058/2011 (copie anexata) 6. Cercetări de diagnostic arheologic pentru POST/2011/2/1/011 Reabilitarea DN6, Alexandria-Craiova (km 90+190-km 222+183) , Lotul Mihaiesti-Drăghiceni, judetul Olt Varianta de ocolire a Munipiului Caracal, beneficiar ROMSTRADE SA (subcontract in valoare de 13000 lei), finantare din fonduri europene nerambursabile finantare din fonduri europene nerambursabile POST/2011/2/1/011,

Page 17: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

17

http://www.cnadnr.ro/pagina.php?idg=162 Universitatea Spiru Haret Subcontract RUP nr. 232/3951/2012 (copie anexata) 7. Cercetări arheologice preventive la Pantelimon (august 2013, în valoare de 8000 lei), fonduri private, USH Contract RUP nr. 346/2013 (copie anexata) 8. Cercetări arheologice preventive la Pantelimon (iulie-august, 2012, in valoare de 30300 RON), fonduri private, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 234/2013 (copie anexata) 9. Buftea, str. Manesti, nr. 28 (septembrie 2012, in valoare de 4300 RON), fonduri private, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 238/2012 (copie anexata) 10. Vladiceasca, jud. Ilfov (septembrie 2012, in valoare de 1500 RON) ), fonduri private, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 241/2012 (copie anexata) 11. Studiul arheologic pentru Planul urbanistic al Comunei Dobrosloveni din judetul Olt (2011, 8400 lei), finantare din fonduri publice nerambursabile nationale 12. Romula (2009-2012), în valoare totala de cca. 2000 RON), finantare din fonduri publice nationale si fonduri private, Universitatea Spiru Haret Contract RUP nr. 75, 95 (copii anexate)

Proiecte de cercetare

a) Director de proiecte 1. Romula – Capitala Daciei Malvensis (2007-2017) – responsabil stiintific, sit arheologic de categorie A, de importanta nationala – in derulare. Finatatori: Ministerul Culturii, Consiliul Judetean Olt, (copie de pe primele file). 2. Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic in Bucuresti (1998-2016) – responsabil stiintific, sit arheologic de categorie A, de importanta nationala – in derulare, în colaborare cu specialişti de la Muzeul Naţional de Istorie a României şi Academia Română – Institutul de Arheologie Vasile Pârvan. Acest proiect in derulare, s-a concretizat pana acum cu 5 cărţi publicate cu prin granturi oferite de catre Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Ministerul Culturii si Cultelor, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, respectiv Ministerul Educaţiei şi Cercetării (a se vedea mai sus lista lucrarilor publicate despre acest sit arheologic). 3.Unele consideratii cu privire la istoria Munteniei in secolele II-IV p.Chr. Cultura Militari-Chilia (2000), Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, Grant de cercetare de tip T (copie atasata)

Proiecte pe fonduri structurale europene

1. Expert pe termene lung, POSDRU..., Program masteral în Valorizarea patrimoniuloui cultural (2014-2015) 2. Expert pe termene lung, POSDRU, Program masteral în Diplomatie publica (2014-2015) 3. Expert pe termene lung, POSDRU, Adaptarea curriculumului din doemniile stiinte econimice, stiinte sociale, arte şi arhitectura la piaţa muncii (2014-2015)

Page 18: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

18

Cercetari arheologice sistematice si preventive Lista selectiva

1. Reşca-Romula – resedinta guvernatorului provinciei Dacia Inferior/Malvensis; responsabil stiintific din anul 2003 http://arh.cimec.ro/ListCercetare.aspx?key=public search Dobrosloveni – 34 de cercetări arheologice preventive si sistematice; http://cronica.cimec.ro/selloc.asp search Resca si Resca-Romula); membru in colectiv (1992-1998) 1992 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=780&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-1983--1992 1993 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=138&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-1994 1994 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=288&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-1995 1996 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=444&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-1996 1997 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=548&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-1997 1998 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1689&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-Atelierele-ceramice-1998 Responsabil stiintific din anul 2003 2003

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2325&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-Atelierele-ceramice-2003 2006

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3743&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Sectorul-de-nord-Cartierul-de-productie-ceramica-2006 2007

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3962&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2007 2008 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4070&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-2008 2012

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5013&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Dispensarul-uman-Scoala-generala-proprietatea-Cirstea-Nicusor-2012 Pentru anii 2009-2011 a se vedea lista lucrarilor publicate. Bucuresti-Militari “Câmpul Boja”, responsabil stiintific (2008, 2007, 2004-2001, 1996-1999, 1994) 1994

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=63&d=Bucuresti-Ciurel-Baneasa-1994 1996

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=371&d=Bucuresti-Hanul-Constantin-Voda-Militari--Campul-lui-Boja-1996 1997

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=483&d=Bucuresti-Ciurel-Militari--Campul-lui-Boja-Chitila-Ferma-1997

Page 19: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

19

1997

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=483&d=Bucuresti-Ciurel-Militari--Campul-lui-Boja-Chitila-Ferma-1997 1998

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1573&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-1998 1999 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=927&d=Bucuresti-Cartier-Militari-Campul-Boja-1999 2001

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1307&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-2001 2002

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1895&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-2002 2003

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2186&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-2003 2004

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3080&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2004 2005

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3335&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2005 2006

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3609&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2006 2007

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3837&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2007 2. Bucuresti-Ciurel 1994

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=63&d=Bucuresti-Ciurel-Baneasa-1994 2008

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4134&d=Bucuresti-Ciurel--str-Amilcar-C-Sandulescu-nr-6-8-10-2008 3. Bucuresti-Calea Victorie nr. 15 1995

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=201&d=Bucuresti-Calea-Victoriei-15-Fundatiile-Hanului-Damaris-Hotel-de-France-Grozavesti-1995 4. Bucuresti-Curtea Veche

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1306&d=Bucuresti-Curtea-Veche--str-Covaci-nr-15-17-2001

5. Jidava, in colectiv 1995

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=174&d=Campulung-Arges-castrul-Pescareasa--Jidava-1995 6. Sucidava, membru in colectiv (2007-2008) 2007

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3869&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2007 2008

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4230&d=Corabia-Olt-Sucidava--Celei-2008 7. Pantelimon, responsabil stiintific (2013, 2012)

http://arh.cimec.ro/ListCercetare.aspx?key=public search Ilfov,

Page 20: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

20

Pantelimon) 8. Voluntari 2008

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4200&d=Voluntari-Ilfov-Pipera-str-Emil-Racovita-nr-8-2008 9. Brănesti-Vadul Anei, responsabil stiintific 2012 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5026&d=Vadu-Anei-Branesti-Ilfov-Tarlaua-96-Parcela-376-Lot-2-2012 ) 10. Buftea, responsabil stiintific 2012 http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4998&d=Buftea-Ilfov-La-Carna-2012 2008, in colectiv

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4136&d=Buftea-Ilfov-Flamanzi-str-Independentei-T8-parcela-140-2008

Granturi nationale si internationale, subventii pentru lucrari de cercetare

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, granturi ANCS pentru publicare de carte (2009, 2007, 2006), a se vedea cartile publicate in lista publicatiilor (Militari Series, vol. II, III, IV si VI) 2. Ministerul Culturii si Cultelor, pentru publicare de carte (2000), a se vedea cartea Militari Campul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucurestilor (2000), a se vedea cartea publicata in lista publicatiilor 3. Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, pentru tema de cercetare, Unele consideratii cu privire la istoria Munteniei in secolele II-IV p.Chr. Cultura Militari-Chilia (2000) 5. Fundatia Soros pentru o Societatea Deschisa (2001, 2000 si 1996), pentru deplasari la congrese internationale de arheologie (a se vedea articolele publicate in actele acestor congrese ale Rei Cretariae). 6. Rei Cretariae Romanae Fautores, Abingdon-Oxford, Wien (2006, 2004, 2002, 2000, 1996), pentru deplasari la congrese internationale de arheologie (a se vedea articolele publicate in actele acestor congrese ale Rei Cretariae). 7. Oxford University, British Council, Soros Foundation, Wolfson College, stagiu Academic Visitor (2001)

Congrese Internationale 1. The XXII Limes Congress (Ruse, Bulgaria, 6-11 September

2012) http://limes2012.naim.bg/files/Limes%20Congress%202012_Programme_last.pdf

2. The 2nd International Congress of Antique Lamps (Zalau, Romania, 2006) http://www.lychnology.org/ila-meetings/zalau-cluj/

3. The 25th International Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores (Duress-Albania, 2006) http://fautores.org/pages/congresses.htm

4. The 16th International Congress of Antiques Bronze (Bucharest-Romania, 2003) http://www.instrumentum-europe.org/bibliography_15.html

5. The 1st International Congress of Antique Lamps (Nyon-Swiss, 2003) http://www.lychnology.org/ila-meetings/nyon/

Page 21: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

21

6. The 23rd International Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores (Rome-Italy, 2002)

http://fautores.org/pages/congresses.htm 7. The 22nd International Congress of Rei Cretariae Romanae

Fautores (Lyon-France, 2000) http://fautores.org/pages/congresses.htm

8. The 21st International Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores (Ephessos-Turkye, 1998)

http://fautores.org/pages/congresses.htm 9. The 20th International Congress of Rei Cretariae Romanae

Fautores (York-England, 1996) http://fautores.org/pages/congresses.htm

10. The 7th International Congress of Thracology (Constanta-Romania, 1996) http://fautores.org/pages/congresses.htm

11. Congress The 19th International of Rei Cretariae Romanae Fautores (Timişoara-România, 1994) http://fautores.org/pages/congresses.htm

Participari la sesiuni stiintifice nationale cu privire la patrimoniul arheologic Lista selectiva

1. Romula. Cercetari arheologice in sectorul de nord. Campania din anul 2014, Sesiunea nationala a Institutului de Arheologie Vasile Parvan, Bucuresti, martie 19-21 2014 (copie atasata).

2. Cercetari arheologice la Bucuresti-Militari, A 29-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Cluj, 1995)

3. Cercetari arheologice la Resca-Romula, A 30-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Braila, 1996), http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=444&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-1996

4. Cercetari arheologice la Resca-Romula, A 31-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Bucuresti, 1997)

5. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=548&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-1997

6. Cercetari arheologice la Resca-Romula, A 32-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Calarasi, 1998), http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1689&d=Resca-Romula-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-Atelierele-ceramice-1998

7. Cercetari arheologice la Bucuresti-Militari Campul Boja, 8. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1895&d=Bucuresti-

Militari--Campul-Boja-2002 9. Cercetari arheologice la Reşca-Romula, A 37-a Sesiune

Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Covasna, 2003)

10. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2325&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Villa-suburbana-Atelierele-ceramice-2003

11. Cercetari arheologice la Reşca-Romula, Cercetari arheologice la Bucuresti-Militari Campul Boja, A 38-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Cluj-Napoca, 2004)

12. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2186&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-2003

Page 22: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

22

13. Cercetari arheologice la Bucuresti-Militari Campul Boja, A 39-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Mangalia, 2005)

14. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3335&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2005

15. Cercetari arheologice la Reşca-Romula, A 40-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Constanta, 2006)

16. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3743&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Sectorul-de-nord-Cartierul-de-productie-ceramica-2006

17. Cercetari arheologice la Reşca-Romula, A 41-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice din Romania, (Tulcea, 2007)

18. http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3962&d=Resca-Dobrosloveni-Olt-Cetate-2007

Proiecte cu fonduri structurale europene

Aptitudini şi competenţe personale

Expert pe termen lung, ID 139498 - CLIO Program masteral în Valorizarea Patrimoniului (2014-2015) Expert pe termen lung, ID 139490 - Europa 2020 Program masteral în Diplomaţie Publică (2014-2015) Expert pe termen lung, Adaptarea curriculumului din domeniile stiinte economice, stiinte sociale, arte si arhitectura la cerintele pietei muncii (2014-2015)

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Engleză

Mediu Avansat Mediu Mediu Avansat

Limba Franceză Franceză

Începător

Începător

- - -

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă în calitate de

coordonator de proiecte de cercetare arheologică şi granturi de cercetare

Page 23: Curriculum vitae Europass - instarhparvan.ro secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...Curriculum vitae Negru Mircea 3 Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret Bucureşti,

Curriculum vitae Negru Mircea

23

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director al Centrului de cercetare Istoria civilizatiei românesti în context european Managementul unor echipe de cercetare interdisciplinara în cadrul proiectelor cu privire la monumentele istorice de categorie A de la Bucuresti-Militari si Resca-Romula (Jud. Olt) Coordonator si responsabil stiintific numit de Ministerul Culturii pentru cercetări arheologice sistematice si preventive

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cunoştinţe elementare de hardware, efectuare de desen tehnic.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare curentă a programelor: MS Office (Word, Baze de date Acess, Excell, Power Point), Corel Draw, Adobe PhotoShop, Blackboard, ExamProView.

Competenţe şi aptitudini artistice

Desenarea obiectelor de patrimoniu, activitate curentă. Efectuarea de fotografii cu aparate profesionale, înregistrări video, prelucrare de imagini.

Alte competenţe şi aptitudini Organizator de evenimente culturale (Noaptea Muzeelor 2012, http://www.noapteamuzeelor.ro/2012/05/11/universitatea-spiru-haret/ 2013 http://www.noapteamuzeelor.ro/2013/05/07/universitatea-spiru-haret-2/ (copie atasata scrisoarea Ministrului Culturii, 2012) Participare la organizarea de expozitii - Aurul si argintul antic al Romaniei, Muzeul National de Istorie a Romaniei (decembrie 2013-aprilie 2014 http://www.mnir.ro/index.php/aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-2/ )

Permis(e) de conducere Categoria B.

Informaţii suplimentare Autor şi coautor a 6 cărţi, 3 cursuri universitare şi peste 80 de studii, articole şi note publicate în România, Franţa şi Anglia.

Data: 14.04.2016 Conf. univ. dr. Mircea Negru


Recommended