+ All Categories
Home > Documents > Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA...

Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA...

Date post: 14-Jun-2019
Category:
Upload: duonglien
View: 250 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 13 /13
1 Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Informaţii personale Nume / Prenume Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA NICOLETA Adresă(e) Str. Somesului nr 2-12, sc. 1, ap. 603, Cod postal 400145, Cluj-Napoca, Romania Telefon(oane) Mobil: +40 721 226 002 Fax(uri) E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii 19.07.1967 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Sef de lucrari medicina interna, medic primar medicina interna si gastroenterologie Experienţa profesională Perioada Octombrie 2001-până în prezent Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări, medic primar Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ medical, activitate medicală şi cercetare ştiinţifică Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Haţieganu” IRGH „Prof. Dr. O. Fodor” Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina Medicala III Educaţie şi formare Perioada 1995-1999 Calificarea / diploma obţinută Medic specialist gastroenterolog
Transcript
Page 1: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

1

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA NICOLETA

Adresă(e) Str. Somesului nr 2-12, sc. 1, ap. 603, Cod postal 400145, Cluj-Napoca, Romania

Telefon(oane) Mobil: +40 721 226 002

Fax(uri)

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 19.07.1967

Sex feminin

Locul de muncă vizat /

Domeniul ocupaţional

Sef de lucrari medicina interna, medic primar medicina interna si

gastroenterologie

Experienţa profesională

Perioada Octombrie 2001-până în prezent

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări, medic primar

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Învăţământ medical, activitate medicală şi cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Haţieganu”

IRGH „Prof. Dr. O. Fodor”

Tipul activităţii sau sectorul de

activitate

Disciplina Medicala III

Educaţie şi formare

Perioada 1995-1999

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist gastroenterolog

Page 2: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

2

Disciplinele principale

studiate / competenţe

profesionale dobândite

Rezidenţiat gastroenterologie; activitate medicală, diagnostic şi tratament

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. O. Fodor”,

UMF Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea

naţională sau internaţională

ISCED 5A

Perioada

1995-2002

Calificarea / diploma obţinută Teza de doctorat în medicină internă

Page 3: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

3

Disciplinele principale

studiate / competenţe

profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada

Calificarea /diploma obţinută

Disciplinele principale

studiate/competenţe profesionale

dobândite

Numele instituţiei

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale

studiate/competenţe profesionale

dobândite

Numele instituţiei

Nivelul în clasificarea naţională

sau internaţională

Perioada

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele

principale/competenţe dobândite

Numele instituţiei

Cercetare ştiinţifică clinică

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

ISCED 5A

1992-1995

Medic specialist medicină internă

Rezidenţiat medicină internă, activitate medicală, diagnostic şi tratament

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. O. Fodor”

UMF Cluj-Napoca

ISCED 5A

1985-1991

Diploma de Doctor

Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

ISCED 5A

1981-1985

Bacalaureat

Secţia fizică-chimie

Liceul „Emanuil Gojdu” Oradea

Page 4: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

4

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă

maternă, vezi instrucţiunile)

Limba română

Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2

Limba franceză B2 B2 B1 B1 B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, adaptabilitate

Competenţe şi aptitudini

organizatorice

Director medical din anul 2011 la Institutul Regional de Gastroenterologie și

Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca

Competenţe şi aptitudini

tehnice

Ecografie generală abdominală şi Doppler, ecocardiografie

Competenţe şi aptitudini de

utilizare a calculatorului

General: Windows, Office, Internet

Competenţe şi aptitudini

artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere B

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de

exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi

instrucţiunile)

Page 5: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

5

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Activitate ştiinţifică:

-prezentări la manifestări ştiinţifice: orale (23 ca prim autor), postere 5 (3 ca prim

autor şi 2 coautor)

-articole publicate ca rezumat: 7 (2 ca prim autor: 1 in revistă naţională şi 1 în

revistă internaţională; 5 ca şi coautor)

-articole in extenso publicate: 16 (9 ca prim sau ultim autor dintre care 2 ISI ca

prim autor şi 7 ca şi coautor din care 2 in publicatii ISI)

-cercetare clinică în 4 granturi naţionale finalizate pe post de cercetator

-responsabil comunicare grant POSDRU „TRANSCENT”

-capitole în cărţi medicale: 25 ca prim autor

-participări la manifestări ştiinţifice: 50

-cărţi: 1 ca autor unic

Membru societăţi ştiinţifice sau profesionale: Societatea Română de Ultrasonografie aplicată în Medicină şi Biologie (SRUMB) şi membru afiliat al Societăţii Europene de Ultrasonografie aplicată în Medicină şi Biologie (EFSUMB); al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie -membru de onoare al Asociaţiei Sano-Hep din România CARTE: Cavaşi A. Protocoale de diagnostic şi tratament în gastroenterologie, hepatologie şi medicină internă. Ed Med Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2011 ISBN 978-973-693-473-5 Anexa 2 A: ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ Prezentări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale - prezentări orale - postere: Prezentări orale (20): First- author (19): 1. Petrica A. Aplicaţii ale agenţilor de contrast (Levovist) în patologia tumorală hepatică. Consideraţii teoretice. Seminarul Anual al

Centrului de Formare în Ultrasonografie, 1999, Cluj-Napoca 2. Petrică A. Explorarea ultrasonografică vasculară. Vena cavă inferioară şi sistemul port. Primul Congres de Ultrasonografie în

Medicină (A Treia Conferinţă Naţională), Bucureşti 2000, 27-31 mai 3. Petrică A. Criteriile Eco-Doppler de nerezecabilitate ale unei tumori hepatice. Masă rotundă: Tumori hepatice nerezecabile.

Strategie diagnostică. Posibilităţi terapeutice. Cluj-Napoca, IOC, 5 decembrie 2000 4. Petrică A. Patogeneza ascitei. Al XI-lea Congres Naţional de Hepatologie Bucureşti, octombrie 2001 5. Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării acute de Propranolol şi Isosorbid mononitrat evaluate prin ecografia

Doppler, Simpozionul Naţional de Gastroenterologie Cluj-Napoca, iunie 2002 lucrare premiată 6. Cavaşi A. Fibrogeneza hepatică. Al XXVII-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă

Poiana-Braşov, 15-17 iunie 2006 7. Cavaşi A. Colangita sclerozantă primitivă. Actualităţi în patologia Bilio-Pancreatică, Cluj-Napoca, colaborare Medicala III-Spitalul

de Urgenţă Floreasca, 19.05-10.05.2008 8. Cavaşi A, Cavaşi E. Sindromul hepatorenal. Al X-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie

Digestivă Iaşi, 19-21 iunie 2008 9. Cavaşi A, Cavaşi E. Opţiuni de retratament ale nonresponderilor cu hepatită cronică virală C. Simpozion organizat de Sano-Hep,

Braşov, mai 2009

Page 6: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

6

10. Cavaşi A. Particularităţi de manifestare clinică în enteropatia glutenică. Al XXIX-lea Simpozion de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Cluj-Napoca, 18-20 iunie 2009

11. Cavaşi A. Enteropatia glutenică. Diagnostic şi tratament. Şcoala Naţională de vară –ediţia a VI-a Şuior, Maramureş 1-3 iulie 2010

12. Cavaşi A. Cardiomiopatia cirotică. Şcoala Naţională de vară –ediţia a VII-a Şuior, Maramureş 1-3 iulie 2011 13. Cavaşi A. Hepatita cronică virală şi sarcina. Prima ediţie HepatoPac, Cluj-Napoca, 30 martie 2012 14. Cavaşi A. Tratamentul farmacologic al sindromului hepatorenal. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice

virale, Ediţia a VII-a, Sibiu, 10-12 mai 2012 15. Cavaşi A. Diagnosticul sindromului hepatorenal. Masa rotundă: Diagnosticul cirozei hepatice şi a complicaţiilor sale. Al XXXII-lea

Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Târgu-Mureş, 14-16 iunie 2012 16. Cavaşi A. Boli condiţionate de IgG4. Şcoala Naţională de vară-ediţia a VIII-a Şuior, Maramureş, 28-30 iunie 2012 17. Cavaşi A. Particularităţi de manifestare clinică în boala celiacă. Workshop de alergie alimentară, SRAIC, Cluj-Napoca, 9-10

noiembrie 2012 18. Cavaşi A. Tripla terapie în România. Congresul Internaţional al Pacienţilor cu afecţiuni hepatice organizat de Sano-Hep

România, Braşov, mai 2013 19. Cavaşi A. Infecţiile bacteriene în cirozele hepatice. Şcoala Naţională de Vară Medicină Internă-Gastroenterologie, Păltiniş, 3-6

iulie 2013 20. Cavaşi A. Controverse în managementul hipertensiunii portale. Moderator masă rotundă Diagnosticul şi tratamentul

hipertensiunii portale. Al XXXIV-lea Congres National de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Oradea, 11-14 iunie 2014

21. Cavași A. Amiloidoza gastrointestinală și hepatică. Şcoala Naţională de Vară Medicină Internă-Gastroenterologie, Păltiniş, 1-4 iulie 2015

22. Cavași A. Hepato-pulmonary syndrome and porto-pulmonary hypertension. 3rd Transylvanian Meeting for Liver Interventions, Cluj-Napoca, octombrie 2015

23. Cavași A. Evaluarea hipertensiunii portale prin ultrasonografie abdominală. Masa rotundă: Diagnosticul invaziv și neinvaziv al hipertensiunii portale. Al XXXVI-lea Congres National de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Cluj-Napoca, 8-11 iunie 2016

Coautor (1):

1. Badea R, Spârchez Z, Petrică A. Arhitectura 3D a patologiei vasculare abdominale evidenţiată prin ultrasonografie. Seminarul Anual al Centrului de Formare în Ultrasonografie, 1999, Cluj-Napoca

Prezentări postere internaţionale

Coautor (1): 1. Grigorescu M, Erdossy S, Petrică A. Ursodeoxycholic acid potentiation of the activity of antioxidating systems in alcoholic liver

cirrhosis. 3 rd United European Gastroenterology Week, Oslo, 1994

Prezentări postere naţionale (3): Prim autor (2): 1. Cavaşi A, Cavaşi E, Sitar-Tăut A, Grigorescu M. Analiza factorilor de risc ai sindromului hepatorenal. Al XXXI-lea Simpozion

Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Mamaia, 19-21 mai 2011 2. Cavaşi A, Cavaşi E, Sitar-Tăut A, Grigorescu M. Cistatina C- alternativa creatininei în evaluarea funcţiei renale la pacienţii cu

ciroză hepatică avansată. Al XXXI-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Mamaia, 19-21 mai 2011

Coautor (1): 1. Grigorescu M, Petrică A, Badea R. Noninvasive assessment by Echo-Doppler of portal hypertension in liver cirrhosis. Zilele UMF

“Iuliu Haţieganu” dec 1994

Page 7: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

7

Anexa 2B: ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ a.Rezumate: 1. Rezumate naţionale

Prim autor (1) 1. Petrică A, Haş V, Badea R, Grigorescu M. Studiul ecografic Doppler pulsat al efectelor Molsidominei şi ale Propranololului

asupra hemodinamicii portale în cirozele hepatice. Prima Conferinţă Naţională de Ultrasonografie, 1998, vol de rezumate, 55-56 Coautor (5): 1. Grigorescu M, Badea R, Petrică A, Cipăian C, Barbonţa D. Hepatic carcinoma on cirrhotic liver. Romanian Journal of

gastroenterology, 1993, 2, Suppl 2, 53 2. Haş V, Petrică A, Badea R, Grigorescu M. Modificări ale dinamicii arteriale hepatice şi renale la pacienţii cu ciroză hepatică,

evaluate prin metoda ecografiei Doppler. Prima Conferinţă Naţională de Ultrasonografie, 1998, 57-58 3. Crişan D, Radu C, Grigorescu MD, Damian D, Szanto P, Cavaşi A, Habic A, Grigorescu M. The predictive role of interferon

gamma inductible protein-10 for virological response in chronic hepatitis C. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Supplement 1, june 2013, 40-41

4. Crişan D, Grigorescu MD, Radu C, Habic A, Cavaşi A, Grigorescu M. Could interferon-gamma-inductible protein 10 (IP-10) level be a substitute for IL-28B or are they additive methods in order to predict hepatitis C treatment response? Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Supplement 1, june 2013, 40-41

5. Grigorescu MD, Crişan D, Radu C, Damian D, Cavaşi A, Habic A, Grigorescu M. CYP27B1-1260 promoter polymorphisms predict the virologic response in chronic HCV infection. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Supplement 1, june 2013, 40-41 premiul III al SRGH, în cadrul celui de-al XXXIII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Timişoara, 12-15 iunie 2013

2. Rezumate internaţionale: Prim autor (1) 1. Petrică A, Spârchez Z, Badea R. Improved Ultrasound diagnosis of liver metastases with stimulated acoustic emission in the late phase imaging with Levovist. Ultrasound in Medicine and Biology, WFUMB 2000, may Florence, Abstracts, 2000, A155 Anexa 2B: ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ b. Articole in extenso: 1. Reviste ştiinţifice româneşti Prim autor sau ultim autor (7): 1.Grigorescu M, Ştef G, Damian D, Toma M, Petrică A. Carcinomul hepatic pe ficatul cirotic - studiu retrospectiv pe 5 ani. Clujul Medical 1997, vol LXXI, 2: 182-187 2. Badea R, Petrică A. Contrast ultrasonography in the exploration of hepatic tumours. Romanian Journal of Gastroenterology, 1998, 7(1): 73-77 3. Petrică A, Spârchez Z, Badea R, Iştoc A. Diagnosticul metastazelor hepatice prin emisie acustică stimulată în faza tardivă postvasculară a ecografiei cu contrast (studiu preliminar). Revista Română de Ultrasonografie 2000, 2, 149-153 4. Petrică A, Grigorescu M, Murg N. Evaluarea ecografică Doppler a hemodinamicii portale în cirozele hepatice. Clujul Medical 2001; 4: 494-498 5. Iobagiu S, Pascu O, Popovici C, Petrică A. The effects of Infliximab in a patient with Crohn’s disease and dilated cardiomyopathy. Romanian J of gastroenterol 2001; 10: 225-228 6. Petrică A, Grigorescu M, Murg N. Modificări ale hemodinamicii arteriale hepatice, renale şi splenice la pacienţii cu ciroză hepatică evaluate prin metoda ecografică Doppler. Clujul Medical 2002; 1: 65-69 7. Cavaşi A. Propranolol effects on portal pressure in cirrhotic patients. Letter to the Editor, Rom J of Gastroenterol 2003; 2: 171-172 -Coautor (6): 1. Grigorescu M, Petrică A, Grigorescu-Sido P, Muwafak A, Porr P, Szanto P. Ursodeoxycholic acid treatment in chronic active

hepatitis B. Romanian Journal of Gastroenterology 1994; 4: 207-210

Page 8: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

8

2. Cazacu M, Simon I, Badea R, Petrică A, Constantinescu D, Rednic N, Galatâr N. Pre-treatment staging of rectal cancer. The value of endosonography. Romanian Journal of Gastroenterology, 1998, 7, 269-271 3. Cavaşi E, Cavaşi A, Grigorescu M. Aportul ecografiei Doppler în diagnosticul sindromului hepatorenal. Clujul Medical 2009; 82: 552-556 4. Tripon S, Grigorescu M, Suteu T, Branda H, Cavaşi A, Spârchez Z, Chiorean E, Badea R. Efficacy of ultrasound as a screening

test for early detection of hepatocellular carcinoma. A 6-year prospective study by ultrasound and alpha-fetoprotein. Medical Ultrasonography, 2009, 11 (4): 17-24

5. Tripon S, Grigorescu M, Chiorean E, Cavaşi A, Badea R. Screeningul pacienţilor cu ciroză în vederea diagnosticului precoce al carcinomului hepatocelular. Clujul Medical 2010, 83, 133-140

6. Graur F, Neagos H, Cavaşi A, Al Hajjar N. Biliary Cast – Complication of Cholangitis and Pancreatitis in a pancreas divisum patient. Chirurgia, 2014, 109: 685-688

2 a. Reviste ISI - ISI total (1) - Prim autor 1. Cavaşi A, Cavaşi E, Grigorescu M, Tăut-Sitar A. Relationship between NT-proBNP and cardio-renal dysfunction in patients with

advanced liver cirrhosis, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2014, 23: 51-56 2. Cavasi A, Mercea V, Anton O, Puia I.C. Therapeutic challenges for symptomatic portal cavernoma cholangiopathy. J

Gastrointestin Liver Dis, september 2016, Vol 25, No 3: 395-399

-Coautor 1. Lupşe M, Mircean V, Cavaşi A, Mihalca A. Poster presentation: Recurrent subcutaneous human Dirofilariasis due to Dirofilaria

repens after surgical removal of the worm and antihelmintic treatment. Parasites & Vectors 2014, 7(S1): P3 2. Pop A, Procopet B, Stefanescu H, Cavasi A, Tantau M, Andreica V. Clostridium difficile screening in cirrhosis: one for all, or some

for one? Digestive Diseases & Sciences, Dec 2015, Vol 60, Issue 12, 3825

Teza de doctorat

Studiul circulaţiei portale prin metoda Echo-Doppler în cirozele hepatice. Posibilităţi terapeutice

medicamentoase, iulie 2002

Capitole în cărţi

1. Adriana Petrică, M. Grigorescu. Tratamentul medicamentos al hipertensiunii portale. În Chirurgia hipertensiunii

portale, sub red. L. Vlad, Ed Casa Cărţii de Ştiinţă, 1997, 227-245 2. Badea R, Adriana Petrică. Hipertensiunea portală. În Tratat de Gastroenterologie clinic, sub red: M. Grigorescu, O.

Pascu, Ed Tehnică Bucureşti, vol II, 1997 3. Adriana Petrică. Abcesul hepatic piogen. În Tratat de Gastroenterologie clinic, sub red: M. Grigorescu, O. Pascu, Ed

Tehnică Bucureşti, vol II, 1997 4. Grigorescu M, Adriana Petrică. Afecţiunile vasculare hepatice. În Tratat de Gastroenterologie clinic, sub red: M.

Grigorescu, O. Pascu, Ed Tehnică Bucureşti, vol II, 1997 5. Adriana Petrică, M. Grigorescu. Tratamentul ascitei. În Chirurgia hipertensiunii portale, sub red. L. Vlad, Ed Casa

Cărţii de Ştiinţă, 1997

Page 9: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

9

6. Adriana Petrică, D. Dejica. Hepatite autoimune. În Medicina internă, vol IV, sub red V. Şerban, Ed Excelsior, Timişoara, 1997

7. Adriana Petrică. Ecografie toracică. În Ecografie specială. Prelegeri ale cursului pentru examenul de competenţă, sub red: Sorin Dudea, Radu Badea, Tipografia UMF Cluj-Napoca, 1998

8. Grigorescu M, Adriana Petrică. Sindromul intestinului subţire scurt. În Tratat de gastroenterologie, vol 1, sub red. Mircea Grigorescu, Ed Medicală Naţională, 2001, 810-819

9. Adriana Petrică, Grigorescu M. Enterocolita de iradiere. În Tratat de gastroenterologie, vol 2, sub red. Mircea Grigorescu, Ed Medicală Naţională, 2001, 223-230

10. Adriana Cavaşi, I. Fodor. Patologia hepatică indusă de alcool. În Esenţialul în Gastroenterologie şi Hepatologie, sub red. O. Pascu, Ed Naţional 2003, 330-338

11. Adriana Cavaşi, E. Cavaşi, L. Vlad. Hipertensiunea portală. În Tratat de Hepatologie, sub red M. Grigorescu, Ed Medicală Naţională, Bucureşti 2004, 157-191

12. Adriana Cavaşi. Ecografia sistemului vascular port. În Tratat de Hepatologie, sub red M. Grigorescu, Ed Medicală Naţională, Bucureşti 2004, 1126-1136

13. Adriana Cavaşi. Fibrogeneza hepatică-Metabolismul matricei extracelulare. În Tratat de Hepatologie, sub red M. Grigorescu, Ed Medicală Naţională, Bucureşti 2004, 110-124

14. Adriana Cavaşi, E. Cavaşi. Sindromul hepatorenal. În Actualităţi în patologia ficatului, sub red M. Beuran, M. Grigorescu, Ed Med Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 2008, 43-58

15. Adriana Cavaşi. Patologia hepatică indusă de alcool. În Gastroenterologie. Hepatologie. Bazele practicii clinice, sub red O. Pascu, M. Grigorescu, M. Acalovschi, V. Andreica, Ed Med Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 2007, 502-512

16. Adriana Cavaşi. Sindromul hepatorenal. În Gastroenterologie. Hepatologie. Bazele practicii clinice, sub red O. Pascu, M. Grigorescu, M. Acalovschi, V. Andreica, Ed Med Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 2007, 432-440

17. Adriana Cavaşi. Hepatitele autoimune- evaluare diagnostică şi tratament. În Actualităţi medico-chirurgicale în patologia digestivă sub red M. Beuran, M. Grigorescu, Ed Med Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 2010, vol II, 492-500

18. Adriana Cavaşi. Tratamentul farmacologic al sindromului hepatorenal. În Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cornice virale, sub red. Mircea Grigorescu şi Carol Stanciu, Ed Med Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2012, 257-263

19. Adriana Cavaşi, Cavaşi E. Screeningul şi supravegherea cancerului esofagian. În Tratat de oncologie digestivă, sub red. Mircea Grigorescu, Alexandru Irimie, Mircea Beuran, Ed Academiei Române, 2013, 191-198

20. Adriana Cavaşi. Colangiocarcinomul. Tabloul clinic. Istoria Naturală. În Tratat de oncologie digestivă, sub red. Mircea Grigorescu, Alexandru Irimie, Mircea Beuran, Ed Academiei Române, 2014, 419-424

21. Adriana Cavaşi. Limfoamele cu celule T. Epidemiologie. Tabloul clinic și evoluție naturală. Evaluarea diagnostică. În Tratat de oncologie digestivă, sub red. Mircea Grigorescu, Alexandru Irimie, Mircea Beuran, Ed Academiei Române, 2015, 885-903

22. Adriana Cavași. Hepatitele cronice virale. In Ingrijiri calificate in medicina internă. Manual pentru asistenți medicali. Sub red. Daniela Matei. Ed Med Universitară Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2016, 293-310

23. Adriana Cavași. Patologia hepatică indusă de alcool. In Ingrijiri calificate in medicina internă. Manual pentru asistenți medicali. Sub red. Daniela Matei. Ed Med Universitară Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2016, 334-345

24. Adriana Cavași. Hepatita medicamentoasă. In Ingrijiri calificate in medicina internă. Manual pentru asistenți medicali. Sub red. Daniela Matei. Ed Med Universitară Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2016, 345-354

25. Adriana Cavași. Ficatul gras nonalcoolic. In Ingrijiri calificate in medicina internă. Manual pentru asistenți medicali. Sub red. Daniela Matei. Ed Med Universitară Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2016, 354-363

Page 10: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

10

Anexa 2 C: Granturi Cercetare clinică (4)- finalizate

Programul/Proiectul Funcţia

“Algoritm de diagnostic stadial şi de predicţie a

evoluţiei fibrozei hepatice folosind tehnici

ultrasonografice non-invazive, optimizat prin analiza

stocastica si de imaginii " SONOFIBROCAST,

Coordonator: UMF Cluj - prof.dr. Radu Badea,

Finantator: MEC prin programul CNMP. Programul

Cercetare de Excelenta - Modulul I, Proiect CEEX

CNMP, nr. 041-71/2007

cercetător

Sistem inteligent de detectare si evaluare neinvaziva a

fibrozei, restructurarii si a nodulilor displazici ai

ficatului cu ajutorul ultrasonografiei 2D/3D si a

markerilor moleculari - SIDEF”, proiect finanţat de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România prin

Programul Cercetare de Excelenţă (CEEX); autoritate

contractantă: Academia de Ştiinţe Medicale; cod

proiect: 71/2006

cercetător

Predictia evolutiei si estimarea raspunsului la

tratament a tumorilor maligne, prin modelare

morfologica si hemodinamica, utilizand tehnici

imagistice, matematice si de inteligenta artificiala –

ANGIOTUMOR, proiect finanţat de Ministerul

Educaţiei şi Cercetării din România prin Programul

Cercetare de Excelenţă (CEEX); autoritate

contractantă: Academia de Ştiinţe Medicale; cod

proiect: 138/2006

cercetător

Ficatul gras nealcoolic, hepatita virală C şi litiaza

biliară - Componente ale sindromului metabolic.

Epidemiologie clinică, aspecte patogenetice, mijloace

neinvazive de diagnostic – FINALISM, , proiect

finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din

România prin Programul Cercetare de Excelenţă

(CEEX); autoritate contractantă: Academia de Ştiinţe

Medicale

cercetător

• Responsabil comunicare grant POSDRU „TRANSCENT” Activitate de tutoriat: mentor grant studenta Carla Palcău, UMF Cluj-Napoca, 2011 Conducător lucrări de licență studenți medicină generală ai UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Coordonator Curs Postuniversitar "Urgențe în Gastroenterologie" 2012, 2013, 2016

Page 11: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

11

Premii: -Premiul I din partea Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie și a Societății Române de Endoscopie Digestivă pentru lucrarea "Studiul comparativ al efectelor administrării acute de Propranolol și Isosorbid mononitrat evaluate prin ecografie Doppler" prezentată în cadrul Simpozionului Național de gastroenterologie desfășurat în Cluj-Napoca în perioada 13-16 iunie 2002 - premiul III al SRGH, pentru Grigorescu MD, Crişan D, Radu C, Damian D, Cavaşi A, Habic A, Grigorescu M. CYP27B1-1260 promoter polymorphisms predict the virologic response in chronic HCV infection. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Supplement 1, june 2013, 40-41 prezentată în cadrul celui de-al XXXIII-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Timişoara, 12-15 iunie 2013 -premiul Academiei Romane in 2013 pentru Tratat de Oncologie Digestivă, vol. I sub red Mircea Grigorescu, Alexandru Irimie, Mircea Beuran, Ed. Academiei Romane, 2013, in care am scris capitolul Adriana Cavasi, Cavasi E. Screeningul si supravegherea cancerului esofagian, pag 191-198

Data Semnătura, 02.09.2017 Dr. Cavaşi Adriana Nicoleta

Page 12: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

12

Page 13: Curriculum vitae Europass Nume, Prenume CAVAŞI ADRIANA ...bii.irgh.ro/wp-content/uploads/2017/10/Adriana-Cavasi.pdf · Petrică A. Studiul comparativ al efectelor administrării

13


Recommended