Home >Documents >Curricula și programul instruirii: Dezvoltarea spiritului ... filee 1 Schimbând vieți....

Curricula și programul instruirii: Dezvoltarea spiritului ... filee 1 Schimbând vieți....

Date post:29-Oct-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • P ag

  e1

  Schimbând vieți. Deschizând minți.

  Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020

  Curricula și programul instruirii: "Dezvoltarea spiritului inovator pentru

  personalul din penitenciar"

  Proiectul ”Innovation, Development and Communication for a better education in Prison System” - 2014-1-RO01-KA204-002936 (IDECOM)

 • P ag

  e2

  AUTORI AUTORI & COORDONATORI: Nr. Nume și prenume Organizația

  1. Tiago Leitao IPS - Innovative Prison Systems Qualify Just - IT Solutions and Consulting Lda,Portugal

  2. Pedro Das Neves IPS - Innovative Prison Systems Qualify Just - IT Solutions and Consulting Lda,Portugal

  3. Susana Reis IPS - Innovative Prison Systems Qualify Just - IT Solutions and Consulting Lda,Portugal

  COLABORATORI ȘI EXPERȚI IMPLICAȚI ÎN ELABORARE: Nr. Nume și prenume Organizația

  1. Delia Borza PENITENCIARUL TIMIȘOARA, Romania

  2. Cristina Busuioc PENITENCIARUL TIMIȘOARA, Romania

  3. Andreea Szasz PENITENCIARUL TIMIȘOARA, Romania

  4. Ciprian Gavriliță PENITENCIARUL TIMIȘOARA, Romania

  5. Nuno Garcia UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal

  6. Samuel Monteiro UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal

  7. Graca Esgalhado UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal

  8. Henrique Pereira UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal

  9. Daiana Huber CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE, Romania

  10. Simona Ciuferescu CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE, Romania

  11. Kamuran Tibik CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL MUDURLUGU, Turkey

  12. Ozkan Aslipek CEZA VE TEVKIFEVLERI GENEL MUDURLUGU, Turkey

  13. Rodica Popa European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris), Nederland

  14. Busmachiu Vladislav DEPARTAMENTUL INSTITUȚIILOR PENITENCIARE, Moldova

  15. Iuliana Belcencova DEPARTAMENTUL INSTITUȚIILOR PENITENCIARE, Moldova

  16. Natalia Antonevici DEPARTAMENTUL INSTITUȚIILOR PENITENCIARE, Moldova

  17. Andreea Ionescu UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Centrul Român de Studii Penitenciare, Romania

  18. Octavian Repolschi UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Centrul Român de Studii Penitenciare, Romania

  19. Florin Lobonţ UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Centrul Român de Studii Penitenciare, Romania

 • P ag

  e3

  INDEX

  Nr. Capitol Pagini

  1. Introducere 4

  2. Curricula: "Dezvoltarea spiritului inovator pentru personalul din penitenciar"

  6

  Profilul cursanților 7

  Obiectivul cursului 7

  Modalităţi de instruire 8

  3. Conținutul programului de formare: "Dezvoltarea spiritului inovator pentru personalul din penitenciar"

  10

  Conținutul detailat al programului 10

  Metodologia de formare 15

  4. Specificații asupra conținutului programului de instruire 17

  5. Concluzii 35

 • P ag

  e4

  INTRODUCERE

  Acest produs intelectual a fost realizat în cadrul proiectului ”Innovation, Development

  and Communication for a better education in Prison System” (” Inovare, Dezvoltare și

  Comunicare pentru o mai bună educație în Sistemul Penitenciar”) - 2014-1-RO01-KA204-

  002936 (IDECOM), proiect implementat cu suportul financiar al Comisiei Europene prin

  programul Erasmus+.

  Proiectul ” Inovare, Dezvoltare și Comunicare pentru o mai bună educație în Sistemul

  Penitenciar” este un parteneriat strategic pentru educația adulților, finanțat de către Comisia

  Europeană prin programul Erasmus+.

  Parteneriatul strategic este format din:

   Penitenciarul Timișoara(Timisoara Prison) – România

   Universitatea de Vest (West University of Timisoara) - România

   Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente - România

   Departamentul Instituțiilor Penitenciare– Moldova

   Qualify Just - IT Solutions and Consultancy Lda-Portugalia

   Direcția Generală a Penitenciarelor și Caselor de Detenție- Turcia

   European Organisation of Prison and Correctional Services - Olanda

   Universidade da Beira Interior (BSafe LAB) - Portugalia

  Scopul proiectului ” Inovare, Dezvoltare și Comunicare pentru o mai bună educație în

  Sistemul Penitenciar” - 2014-1-RO01-KA204-002936 (IDECOM) este dezvoltarea și testarea de

  noi metode educaționale în cadrul pregătirii personalului din penitenciare cu privire la

  competențe transversale precum: comunicarea, competențe de lucru în echipă, TIC , inovație

  și antreprenoriat.

  Obiectivele proiectului sunt:

   identificarea de nevoi comune de formare a personalului din penitenciare, din

  domeniul competențelor transversale: comunicare, competențe de lucru în echipă,

  TIC, inovație și antreprenoriat;

   dezvoltarea unor curricule noi și inovatoare, a unor programe de formare și manuale

  pentru personalul din penitenciare în domenii relevante precum: comunicarea,

  competențe de lucru în echipă, TIC , inovație și antreprenoriat;

  Cele mai importante rezultate prevăzute sunt:

  - ”Analiza nevoilor de formare profesională a personalului” în cadrul

  competențelor vizate de acest proiect;

  - ”Platforma de învățare transnațională” (Learning Management Systems);

  - Trei curricule pentru cursuri de formare și trei manuale privind: ”Comunicare,

  TIC și Competențe de Muncă în Echipă în Penitenciar”, ”Dezvoltarea spiritului

 • P ag

  e5

  inovator pentru Personalul din Penitenciar” și ”Antreprenoriat pentru

  Personalul din Penitenciar”;

  - ”Educație și Formare - Catalogul Acțiunilor Inovative”;

  Proiectul a început cu evaluarea nevoilor personalului din penitenciare în ceea ce

  privește competențele transversale (comunicarea, competențe de lucru în echipă, TIC ,

  inovație și antreprenoriat) și cu elaborarea studiului ”Analiza nevoilor de formare profesională

  a personalului”. Acest studiu indică nevoile reale ale personalului penitenciar în domeniul

  dezvoltării abilităților de inovare.

  Pornind de la nevoi și de asemenea, după analizarea cursurilor de formare existente,

  cercetătorii de la Qualify Just - IT Solutions and Consultancy Lda și Centrul pentru Promovarea

  Învățării Permanente (CPIP) au elaborat un plan inițial al curriculei. Partenerii au furnizat

  informații inițiale care au fost integrate în această propunere.

  Planul provizoriu al curriculei a fost analizat și îmbunătățit de participanții din România,

  Ungaria, Slovenia, Bulgaria și Republica Cehă la Seminarul E1 organizat pe data de 29

  octombrie 2015 la Timișoara, România. Propunerea finală a fost validată de către participanții

  din Turcia, Bulgaria, Grecia, Georgia Azerbaidjan și Kosovo, care au participat la seminarul

  organizat în data de 28 ianuarie 2016, Ankara, Turcia.

  Conform curriculei, partenerii au dezvoltat în comun programul de formare (centrat pe

  cursant și bazat pe dificultățile de predare și învățare) ore complete la clasă, on-line și sesiuni

  practice cu privire la : ”Dezvoltarea spiritului inovator pentru Personalul Penitenciar”.

 • P ag

  e6

  Curricula: "Dezvoltarea spiritului inovator pentru Personalul din Penitenciar"

  Prezenta curriculă este elaborată în cadrul proiectului mai sus menționat. Curricula

  cursului de instruire are o structură comună, care poate fi adaptată la specificul diferitelor

  țări, cu un format mixt și presupune o abordare "bazată pe practică". Ea reflectă o abordare

  comună de dezvoltare care vizează punerea în aplicare a unor noi metode de învățare și

  predare (un nou curriculum multidisciplinar, centrat pe cursant și bazat pe dificultățile de

  predare și învățare).

  Curricula de formare trece prin mai multe etape de validare, inclusiv evenimente, astfel încât

  părțile interesate, formatorii, utilizatorii și beneficiarii contribuie la consolidarea și creșterea

  valorii sale. În prezentul document vom găsi: obiectivele, metodologiile și tehnicile, procesul

  de evaluare, conținutul fiecărei abilități, sesiunile de predare în clasă, sesiunile online,

  sesiunile practice și profilul cursanților și formatorilor.

  Abilitatea de bază vizată în această formare este:

   Inovația: procesul de creare / generare de idei noi, abordarea sau utilizarea

  instrumentelor pentru a face față unei nevoi sau unei probleme specifice.

  Prezentul curriculum beneficiază de un studiu de analiză a competențelor, bazat pe un model

  anterior și aplicat în patru țări pentru toate categoriile personalului din serviciul penitenciar.

  Evidențiem următoarele abilități sau cunoștințe care urmează să fie dezvoltate:

   deschiderea față de ieșirea din rutină în activitățile zilnice (a învăța noi moduri de a

  face lucrurile și punerea în practică a acestora);

   deschiderea spre a af

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended