+ All Categories
Home > Documents > CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat...

CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat...

Date post: 01-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 82 /82
Transcript
Page 1: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.
Page 2: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

80

CUPRINS

INTRODUCERE

Cuvântul Episcopului ................................. 1

Cuvânt înainte ................................................. 2

DEPARTAMENTE

Departamentul de Asistenţă Socială ......... 5

Departamentul Socio-Medical .................. 15

Departamentul de Voluntariat ................ 21

Departamentul Intervenţii în situaţii de

urgenţă .............................................................. 47

Departamentul de Proiecte ..................... 51

Departamentul de Fundraising ................ 57

Departamentul Economic .......................... 63

Departamentul Public Relation ................ 67

Departamentul Financiar ............................ 76

COLABORATORI

Parteneri ........................................................ 78

Sponsori ........................................................ 79

Finanţatori .................................................... 79

Donatori ....................................................... 79

�������:

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea sprijină în mod caritabil şi fără discriminare de orice fel per-soanele şi familiile din comunitate aflate în dificultate.

�������� � ��

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea derulează proiecte, pro-grame şi servicii sociale integrate care răspund inovativ necesităţi-lor familiilor aflate în dificultate, persoanelor fără adăpost şi vârst-nicilor.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea aplică un management eficient, având o echipă motiva-tă şi închegată care se formează continuu.

Promovând voluntariatul, Asociaţia Caritas Eparhial Ora-dea susţine valorile creştine şi educarea populaţiei spre caritate.

Organizaţia are filiale regio-nale şi subfiliale, se autosusţine fi-nanciar, contribuie la dezvoltarea locală şi regională, este credibilă şi vizibilă în comunitate.

Page 3: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

1

„Ubi caritas et amor, Deus ibi est” sună versurile unui vechi cântec gregorian. Melodiile cântului gregorian sunt foarte apropiate de cân-tul liturgic bizantin, de cântul nostru liturgic, se pliază pe sufletul omului și îl ajută să se apropie de Dumnezeu cu iubire și de om cu dăruire și caritate.

Munca pe care o depune Asociaţia Caritas Eparhial Oradea o putem caracteriza ca fiind o melodie venită din străfundul istoriei, care se grefează pe persoana umană astăzi, pe persoana umană cu problemele ei, în totalitatea și în complexitatea ei. Această melodie, această muncă îmbină dramul de caritate cu un munte de iubire pe care Caritas-ul le oferă celui în nevoi și astfel, îl poartă pe Dumnezeu în lume.

CARITAS -2010

Dragostea și caritatea ni-l aduc pe Dumnezeu; munca și dăruirea ne fac mai jertfelnici; muzica și poezia ne ajută să înţelegem viaţa în latura ei armo-nioasă, să fim mai buni, să iertăm, să îl înţelegem pe aproapele. Și, toate acestea se înlănţuie într-un efort constant, de zi cu zi și se transformă în rugăciune de laudă și mărire, de slavă și mulţumire pentru că El, Domnul, vă binecuvântează cu cei pe care, generic, îi numiţi „beneficiari”.

Vă îndemn pe toţi cei care sunteţi angrenaţi în Asociaţia Caritas Eparhial Oradea să nu uitaţi nici o clipă că „ubi caritas et amor, Deus ibi est”, iar binecu-vântarea Domnului nu va întârzia să se coboare peste fiecare dintre dumneavoastră, peste toţi cărora le daţi o mâna de ajutor și de care sunteţi aproape și peste toţi cei pe care îi iubiţi și îi purtaţi în inimă și în suflet.

+ Virgil BERCEAEpiscop

Page 4: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

2

Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie. Însă, dacă în anii trecuţi vorbeam despre creșterea echipei sau a numărului de voluntari, despre iniţierea unor acti-vităţi noi sau dezvoltarea departamentelor, în acest an am construit, la propriu, împreună: angajaţi, vo-luntari, parteneri.

Anul 2010 a fost pentru organizaţie anul investiţiilor majore. Motto-ul anului nu a fost ales întâmplător. Am angrenat tot ce avem mai bun în noi: sufletul, inteligenţa și voinţa. De aceea, două obiective ce ni le propuneam în fiecare an și le re-propuneam anul următor, în 2010 au fost realizate. Primul obiectiv, construirea parterului și a etaju-lui I la Casa Frenţiu a fost realizat datorită sprijinu-lui oferit, în mare parte, de Renovabis, Asociazione Chiese dell`est, dar și a donatorilor români, prin di-recţionarea a 2% din impozitul pe venit. Al doilea obiectiv, construirea cantinei sociale, a fost realizat,

în sensul că a demarat construcţia, în luna februarie 2010, pe un teren primit în concesiune de la Pri-măria Oradea prin Consiliu Local și prin sprijinul financiar acordat de Congregaţia Surorilor Misionare Franciscane ale lui Isus din Italia.

Anul 2010, datorită profesionalismului asistenţilor sociali care lucrează în Departamentul de Asistenţă Socială, a însemnat creșterea calităţii serviciilor oferite. Acest lucru a fost posibil datorită fiecărei intervenţii personalizate, a zecilor de ore acordate de asistenţi fiecărui caz în parte. Prin urmare, în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar, s-a intervenit prin asigurarea satisfacerii nevoilor de bază: mâncare, alimente, haine. S-a continuat, acolo unde a fost cazul, și cu alte intervenţii pe care le veţi găsi în paginile acestui raport.

Anul 2010 a însemnat de asemenea o re-cunoaștere mai mare a capacităţii organizaţiei prin acreditarea a încă două servicii a Centrului

Construim împreună!

Page 5: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

3

de Îngrijire la Domiciliu: Servicii de îngrijire și asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstni-ce și Servicii de îngrijire și asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap precum și încheie-rea unui contract de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

Anul 2010 a adus un plus de confort pen-tru cei 113 voluntari activi din Departamentul de Voluntariat care, prin munca depusă în tim-pul lor liber, au reușit să aducă un zâmbet copii-lor, mulţumire adulţilor și seninătate bătrânilor. Pentru ei am reușit să amenajăm un sediu, un spaţiu special pentru desfășurarea activităţilor.

Anul 2010 a reprezentat pentru Departa-mentul de Proiecte o activitate intensă. Au fost scri-se 11 proiecte, iar implementarea celor aprobate a însemnat diversificarea activităţii organizaţiei.

Anul 2010 a fost un an de stabilitate și de creștere pentru Departamentul de Fundraising. Am investit în atragerea și formarea de voluntari care să se specializeze în acest domeniu, am con-tinuat și dezvoltat evenimentele și campaniile anterioare, am identificat și testat noi metode. Prin urmare, a crescut atât numărul donatorilor individuali, cât și al sponsorilor.

Anul 2010 a însemnat pentru Librăria Gutenberg desfășurarea multor evenimente cu care s-au obișnuit deja iubitorii de cultură: de la întâlniri cu elevii orădeni, până la lansări im-portante de carte, întâlniri care au făcut tot mai mulţi orădeni să-i treacă pragul.

Anul 2010 a însemnat mulţi pași înainte și pentru croitoria CEO, reușindu-se achiziţio-narea unei mașini de brodat, dar și diversificarea produselor realizate în croitorie.

Anul 2010... Așa cum este firesc am tre-cut în acest cuvânt doar câteva indicii a ceea ce cuprinde acest raport. Fiecare departament va prezenta pe larg activitățile, realizările, precum și obstacolele întâmpinate. Privind în urmă, ana-lizând toate câte am realizat în 2010, cu suflet și din suflet, și nu doar ca angajaţi în domeniul social, putem spune și noi cu Sfântul Pavel: Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voas-tră, ci vă dăm prilejul să vă mândriţi cu noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţișare, și nu cu ce este în inimă. (2 Cor. 5.12)

Anul 2011. Va fi anul provocărilor: fina-lizarea lucrărilor la Cantina Socială care va aduce servicii noi atât pentru organizaţie, cât și pentru comunitatea din Oradea. A doua provocare este continuarea lucrărilor la Casa Frenţiu prin rea-lizarea etajului II și a acoperișului. A treia pro-vocare va fi deschiderea de noi filiale la Zalău, Șimleul Silvaniei și Tășnad. A patra provocare, accesare de fonduri de la autoritatea guverna-mentală. Dar aceste provocări nu le vom învinge decât cu ajutorul dumneavoastră, cititori ai aces-tui raport. Domnul să binecuvânteze implicare dumneavoastră, voluntară, financiară sau spiri-tuală. Continuaţi să credeţi în noi! Îndrăzniţi să continuaţi să ajutaţi! Și noi promitem că nu vă vom dezamăgi.

Pr. Olimpiu TODOREANPreședinte

Page 6: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

4

Page 7: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

5

Departamentul de Asistenţă SocialăCoordonator Rita Szopos

În anul 2010 Departamentul de Asistenţă Socială a confruntat sărăcia și criza economică din perspectiva carităţii atât în oferirea serviciilor cât și în asigurarea resurselor pentru susţinerea activităţilor derulate. Prin serviciile noastre am intervenit cu scopul de a proteja și a reda demnitatea oamenilor aflaţi în situaţii critice. Pierderea siguranţei locuinţei sau a venitului care asigura decenţa vieţii zilnice, școlarizarea, hrănirea și îmbrăcarea copiilor, plata obligaţiilor lunare sunt principalele probleme întâmpinate de beneficiarii asociaţiei.

Datorită eforturilor depuse de a veni în sprijinul celor aflaţi în nevoie, nici anul acesta nu am rămas indiferenţi faţă de dificultăţile întâmpinate de beneficiari, nu ne-am întors faţa de la suferinţele lor și ţinându-i de mână am înfruntat cu succes momentele de criză.

Succesul în asistenţa socială este caracterizat de pași mici, care conduc spre siguranţă, stabilitate, speranţă. Asistenţii sociali au luptat împotriva disperării, suferinţei, foamei, singurătăţii și au oferit șansa redobândirii calităţii vieţii dorite de beneficiar. Munca lor este strict ghidată de dorinţa celor aflaţi în nevoie de a se reîntoarce la normalitatea definită de societate.

Asistenţa socială în anul 2010 a însemnat asigurarea unui loc în care suferinţa a fost înţeleasă, în care cel obosit s-a odihnit, cel flămând a fost hrănit și în care singurătatea a găsit companie. Am fost o oază de recreere printr-un zâmbet, prin redarea speranţei, prin acceptare și toleranţă.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SUPORT PENTRU PERSOANE ŞI FAMILII AFLATE ÎN DIFICULTATE

În anul 2010 numărul persoanelor care au fost nevoite să apeleze la servicii sociale a crescut semnificativ. Vorbim de persoane care până la pierderea locului de muncă sau a locuinţei s-au gospodărit din resurse proprii. Astfel, am încercat să oferim o mână de ajutor și o șansă unui număr cât mai mare de solicitanţi.

În acest fel, 138 de familii au fost sprijinite în cadrul serviciului. Prevenirea pierderii stabilităţii și menţinerea stabilităţii prin completarea resurselor familiei au fost principalele obiective ale activităţii desfășurate. Am intervenit și în situaţii critice, mobilizând toate resursele, atât pe cele ale asociaţiei cât și pe cele ale beneficiarilor. Specificul muncii noastre constă în oferirea unui sprijin personalizat, bazat pe nevoile beneficiarilor, respectând limitele de competenţă și limitele impuse de resursele care pot fi mobilizate pentru soluţionarea problemelor solicitanţilor.

Intervenţia în cazul fiecărei persoane s-a bazat pe o evaluare detaliată și pe stabilirea clară a responsabilităţii părţilor. Nevoile și problemele cu care se confruntă fiecare familie solicită o intervenţie personalizată. Munca asistenţilor sociali se desfășoară într-un cadru bine definit de normele și standardele de calitate în vigoare precum și de valorile promovate de asociaţie.

Page 8: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

6

Distribuire pachete alimentareNr. beneficiari: 127 familii/anScurtă descriere a activităţii: Pentru

fiecare beneficiar, în Planul Personalizat de Intervenţie se stabilește numărul de pachete alimentare de care poate beneficia pe parcursul anului contractual în funcţie de nevoile identificate. Pachetele de alimente conţin alimente de bază și completează resursele familiei. Ele sunt solicitate de familie în situaţii de criză. Alimentele distribuite au fost asigurate integral din resursele proprii ale organizaţiei. Valoarea alimentelor distribuite a fost de 45.572,28 Lei.

Scopul activităţii: completarea resurselor realizate de familie și oferirea de sprijin în situaţii de criză. Această activitate este o resursă importantă folosită în cadrul intervenţiilor în gestionarea eficientă a resurselor familiilor cu un venit instabil sau insuficient.

Categoriile de beneficiari în rândul cărora am intervenit în anul 2010 sunt:

persoane fără adăpost;- familii aflate în dificultate; - persoane singure, vârstnice;- copii care frecventează o formă de -

învățământ și care provin din familii defavorizate.

Am răspuns eficient nevoilor întâmpinate de beneficiari prin următoarele activităţi:

Consiliere365 întâlniri.Scurtă descriere a activităţii: Prin această

activitate oferim beneficiarilor posibilitatea ca într-un cadru sigur să împartă problemele de natură financiară, materială, relaţională și emoţională cu un profesionist care facilitează găsirea unor soluţii.

Scopul activităţii: motivare, îndrumare, căutare de soluţii la problemele întâmpinate de beneficiari (ex. educarea copilului, gestionarea resurselor), stabilirea responsabilităţilor părţilor în cadrul intervenţiei și a pașilor intervenţiei.

Mărturie beneficiar:

Aici oamenii mă primesc cu căldură și acceptare. Mă ascultă când am o problemă sau mă frământă ceva. Primesc îndrumare și întotdeauna un zâmbet. Acest lucru este foarte important pentru mine, pentru că trăiesc singur. Caritas este pe primul loc. Mă simt ca acasă, parcă aș veni acasă la familia mea.

Page 9: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

7

Distribuire îmbrăcăminteNr. beneficiari: 113 persoane.Scurtă descriere a activităţii: O dată pe

lună, fiecare beneficiar poate solicita un schimb de haine pentru fiecare membru al familiei sale. Această activitate a fost solicitată cel mai des de persoanele fără adăpost și de familiile cu mulţi copii. Hainele distribuite sunt primite din donaţii și activitatea se desfășoară cu sprijinul permanent al voluntarilor. Valoarea îmbrăcăminţii distribuite este de 7.220,51 Lei.

Scopul activităţii: asigurarea vestimentaţiei adecvate fiecărui sezon în rândul familiilor și persoanelor care nu-și permit achiziţionarea îmbrăcăminţii corespunzătoare.

Prezentare caz

Doamna B. solicită sprijin în achitarea datoriei acumulate la întreţinere. Îmi povestește că, din salariul realizat nu reușește să asigure un minim necesar de hrană și să achite și toate obligaţiile lunare. Având în vedere că nu oferim sprijin financiar, i-am propus un alt fel de colaborare. În fiecare lună la salariu și la avans plătește suma maximă posibilă din resursele realizate, iar când prezintă chitanţa doveditoare primește un pachet alimentar care cuprinde acele produse alimentare de bază de care oricum ar avea nevoie. Și-a achitat astfel, integral datoria în decurs de 6 luni.

Prin această activitate acoperim cele mai stringente nevoi, însă efectul acestei activităţi nu se rezumă numai la oferirea unor alimente de bază. În cazurile în care familiile s-au îndatorat din cauza lipsei resurselor pentru hrană și pentru obligaţiile lunare, pachetele alimentare oferite pot readuce familia la independenţa financiară.

Page 10: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

8

Distribuire masă caldăNr. beneficiari: 60 persoane/an.Scurtă descriere a activităţii: Primul pas în

refacerea vieţii destrămate este acoperirea celor mai stringente nevoi: hrană, vestimentaţie și asigurarea unui loc stabil de locuit. Prin această activitate răspundem nevoilor specifice ale persoanelor fără adăpost și ale persoanelor singure, vârstnice, care nu dispun de resursele materiale și financiare necesare asigurării și/sau pregătirii unei mese calde. Zilnic, în caserole de unică folosinţă sunt distribuite cu sprijinul voluntarilor, 30 de porţii de mâncare. Beneficiarii acestei activităţi sunt persoanele la care nu ne uităm pe stradă sau dacă ne uităm, privirea noastră arată dispreţuire și ignorare. Însă o masă caldă oferită cu dragoste, o masă care ţine în viaţă omul, o hrană după care nu trebuie să cotrobăie în tomberoane poate face minuni.

Scopul activităţii: creșterea calităţii vieţii prin asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare.

Pentru a înţelege esenţa acestei activităţi voi prezenta un caz:

La sediul asociaţiei se prezintă un cuplu necăsătorit care solicită masă caldă. Intrând în

Mărturie beneficiar:

Noi nu avem apă curentă. Trebuie să aduc apă de la piaţă pentru a spăla hainele celor 7 copii. Cum cresc copii, hainele copiilor mai mari sunt folosite de cei mai mici. Când deja hainele sunt rupte sau cu pete care nu mai ies, le pun deoparte și fac foc cu ele iarna. Fără hainele primite lunar de la Caritas nu aș avea cum să-i îmbrac pe cei 7 copii.

Page 11: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

9

discuţie cu aceștia aflu că au împlinit 60 de ani, au stat o perioadă lungă fără adăpost, dar acum au găsit o locuinţă părăsită unde au făcut curăţenie și speră să poată rămâne acolo pe perioada iernii. Am început oferirea mesei calde. Bărbatul, care avea meseria de zidar lucra ocazional și primea în schimb câte o pătură, o mobilă sau un covor. Mâncarea fiind asigurată, tot ce câștiga bărbatul puneau deoparte.

După câteva săptămâni, îmi comunică că a apărut proprietarul locuinţei, care văzând cum au curăţat-o le-a permis să stea acolo, fără să plătească chirie, numai să aibă grijă de imobil. La vizita de evaluare am văzut o sărăcie absolută și o curăţenie impecabilă, deși femeia avea probleme majore cu vederea din cauza diabetului.

La o lună de la începerea intervenţiei femeia a depus dosarul pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă. Între timp, bărbatul lucrează ocazional și își caută de lucru în continuare. Cel mai des vine după mâncare sau îmbrăcăminte numai femeia, care abia vede, timp în care bărbatul lucrează.

După trei luni de sprijin, beneficiarii aduc înapoi bonul de masă caldă. Au primit decizia de pensionare și urmează să primească pensia. Bărbatul a fost angajat pe perioadă de probă la curăţenie la blocuri.

Dacă analizăm situaţia cuplului și a evoluţiei, observăm că au fost foarte mulţi factori care au facilitat ca situaţia lor să devină stabilă. Însă, cum spuneau și ei, primul, și cel mai important lucru a fost masa caldă pe care o împărţeau să le ajungă la cele trei mese principale. După ce existenţa lor a fost asigurată și au avut haine de schimb curate le-a fost mult mai ușor să facă următorii pași.

Mărturie beneficiar:

Mă numesc Morar Maria, sunt beneficiar la “masă caldă”, care pentru mine este de foarte mare ajutor, deoarece am o pensie de boală mică. Dacă nu aș primi această masă caldă ar fi zile când nu aș avea ce mânca. Vă mulţumesc foarte mult pentru acest ajutor și vă doresc tuturor multă sănătate și putere pentru ceea ce faceţi, ajutându-i pe cei nevoiași.

Page 12: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

10

Suntem conștienţi că nu este posibil ca fiecare caz să se termine cu un succes atât de mare, însă nici nu avem de unde să știm care caz va merge mai departe prin ajutorul nostru și care va rămâne la același nivel. De aceea încercăm să oferim o șansă cât mai multor persoane, pentru că hrana care ne ţine în viaţă poate salva într-adevăr Viaţa.

În anul 2010 această activitate a fost subvenţionată pe baza Legii 34/1998, prin aprobare de la Consiliul Local Oradea. Subvenţia în cuantum de 7.100 Lei a fost folosită în lunile mai-iulie pentru susţinerea acestei activităţi. Costul total al activităţii pentru o lună este de 9.300 Lei.

Distribuire materiale de igienăNr. beneficiari: 17 persoane.Scurtă descriere a activităţii: În

rândul familiilor asistate, asigurarea ma-terialelor necesare igienei corporale și a curăţeniei din jurul casei este o problemă majoră. Prin această activitate am distri-

buit detergent de rufe, săpun, șampon precum și scutece pentru menţinerea igienei corporale a tine-rilor cu handicap din familiile asistate.

Scopul activităţii: completarea resurselor familiei pentru asigurarea igienei corporale.

10

Page 13: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

11

Ajutor pentru nevoile specifice ale beneficiarilorNr. beneficiari: 61 persoane.Scurtă descriere a activităţii: Prin

această activitate răspundem inovativ nevoilor beneficiarilor, identificate în cursul procesului de lucru. În cadrul activităţii am oferit rechizite, mobilă, lemne de foc și lapte praf pentru nou născuţi. De asemenea, am sprijinit familiile care întâmpinau dificultăţi în achitarea datoriei acumulate, completând suma pe care familia a strâns-o pentru a scăpa de datorie. În situaţii de criză, am oferit sprijin în achiziţionarea tratamentelor prescrise de medic pentru copii și adulţi.

Scopul activităţii: prevenirea pierderii stabilităţii familiei precum și facilitarea dezvoltării armonioase a copiilor și prevenirea abandonului școlar cauzat de probleme financiare.

Mărturie beneficiar:

Fetiţa mea va începe clasa a V-a. Am transferat-o într-o școală mai bună, unde merg numai copii cu părinţi care au mulţi bani. Noi abia trăim de pe o zi pe alta. Aș dori să-i pot oferi copilului meu tot ce are nevoie la școală, ca să nu-i fie rușine că nu are haine și rechizite școlare cum au ceilalţi copii. Dacă îi cumpăr tot ce are nevoie, nu voi avea nici bani de pâine o lună, și iarăși rămân în urmă cu chiria.

11

Page 14: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

12

Obţinerea actelor de identitateNr. beneficiari: 13 persoane.Scurtă descriere a activităţii: În cadrul acestei

activităţi, beneficiarii sunt însoţiţi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Oradea, primesc îndrumare și sunt asistaţi în întocmirea și depunerea documentelor necesare reînnoirii actului de identitate. Asociaţia le pune la dispoziţie resursele financiare necesare obţinerii cărţii de identitate.

Scopul activităţii: obţinerea și reînnoirea actelor de identitate și a actelor oficiale pentru beneficiarii asistaţi.

Reprezentarea intereselor beneficiarilor, colaborarea cu alte instituţii şi informarea cu privire la drepturile beneficiarilorNr. beneficiari: 10 persoane.Scurtă descriere a activităţii: În cadrul acestor

activităţi beneficiarii sunt îndrumaţi și ghidaţi către serviciile și instituţiile de profil care sunt competente în rezolvarea problemelor întâmpinate. Din nefericire, nu o dată, asistentul social a observat că beneficiarul însoţit la diferite instituţii este luat în serios doar în prezenţa unei persoane care este bine îmbrăcată și poate să reprezinte interesele și drepturile beneficiarului.

Scopul activităţii: facilitarea accesului la servicii a beneficiarilor, reprezentarea intereselor la diferite instituţii și îndrumare și colaborare cu alte instituţii pentru a răspunde eficient nevoilor beneficiarilor.

Medierea munciiNr. beneficiari: 5 persoane.Scurtă descriere a activităţii: consultarea

listelor locurilor de muncă vacante de la AJOFM, întocmirea și redactarea unui curriculum vitae și pregătirea pentru interviu sunt principalele activităţi desfășurate. Însă încurajarea și motivarea

beneficiarului de a se angaja după nenumărate eșecuri este o importantă componentă a muncii zilnice a asistenţilor sociali.

Scopul activităţii: găsirea și menţinerea unui loc de muncă care asigură venitul constant al familiei.

Mărturie beneficiar:

Atunci când am bătut la ușa Caritas-ului am fost debusolat, pășeam în întuneric. Eram într-o situaţie jalnică, eram dezorientat și singur. Spre marea mea surprindere nu am fost refuzat, deși la asta mă așteptam, fiind tot timpul singur în momentele cheie din viaţa mea. Prin acompaniere, primirea călduroasă am primit îndrumare. Parcă povara mea a fost mai mică după ce am spus-o asistentului social. Având sprijinul de aici am putut merge mai departe în toate problemele fiecărei zile: ce să mănânc, cu cine vorbesc, cu ce mă îmbrac, unde mă duc. Din poziţia de boschetar am ajuns cu sprijinul Caritas-ului acolo unde sunt acum, ca fiica mea să fie mândră de mine. Caritas mi-a dat direcţie. M-a ajutat să nu cad în depresie sau să încep să beau. A fost o busolă pentru mine. Acum sunt mai apropiat de normal. Văd de unde am pornit și unde am ajuns.

Page 15: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

13

Practica de specialitate

“Universitatea Emanuel din Oradea apreciază relația de colaborare cu ACEO în ceea ce privește practica de specialitate a studenților. Apreciem profesionalis-mul și dedicarea asistentului social din asociație în munca de coordonare a practicii studenților, în for-marea și asumarea rolului de asistent social potrivit categoriei de beneficiari sprijiniți de ACEO. În acest sens, studentele practicante au avut oportunitatea să interacționeze direct cu beneficiarii asociației, să iden-tifice problemele relevante ale acestora, să cunoască și să implementeze instrumentele de lucru folosite de asociație în evaluarea cazurilor.”

Cu respect, Carmen Platona

Planuri pentru 2011Departamentul de Asistenţă Socială se pre-

gătește intens de deschiderea Centrului Social în care vom dezvolta serviciile existente. Pe lângă des-chiderea cantinei sociale care înseamnă un număr mai mare de beneficiari deserviţi, vom dispune și de o sală de mese, lucru esenţial în servirea unei mese în condiţii decente pentru persoanele fără adăpost. Lângă cantina socială va funcţiona serviciul care va

StatisticăReligia beneficiarilor:

Starea de sănătate:În anul 2010 un număr de 425 de persoane

au beneficiat de ajutorul asociaţiei.Un număr de 132 de persoane suferă de una

sau mai multe din următoarele afecţiuni:

oferi posibilitatea persoanelor fără adăpost de a-și menţine igiena corporală prin accesul la dușuri. De asemenea, acest centru social va găzdui și mame ado-lescente. Printre planuri se regăsește și iniţierea unui serviciu after - school.

2011 va fi anul schimbării, a dezvoltării, a continuităţii. Dezvoltarea și restructurarea activităţilor derulate vor însemna atât noi provocări cât și noi oportunităţi.

Venitul pe membru de familie:

Page 16: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

14

Page 17: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

15

DEPARTAMENTULSOCIO-MEDICALCoordonator Simona Todorean

În anul 2010 Centrul de Îngrijire Socio-Medicală la Domiciliu și-a continuat activitatea începută în anul precedent, într-o zi cu semnificaţie importanţă pentru vârstnici și bolnavi, „Ziua internaţionala a bolnavului”, 11 februarie.

Obiectivele CID sunt:Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a per-soanelor vârstnice, a celor cu deficienţe locomotorii parţiale sau totale, a celor imobilizaţi la pat, incapabili de a desfășura singuri activităţile de bază.Reabilitarea, menţinerea, respectiv ameli-orarea stării de sănătate, sporirea accesului populaţiei vârstnice la servicii medicale primare și asistenţă socială. Sprijinirea aparţinătorilor în îngrijirea persoanelor dependente, prin oferirea ser-viciilor acreditate urmărind evitarea insti-tuţionalizării categoriei de beneficiari cu venituri reduse.Acordarea de materiale sanitare în limita posibilităţilor și a resurselor asociaţiei.Oferirea de dispozitive medicale (cadre de mers, cărucioare, cârje, bastoane).

Beneficiarii sunt persoane din Oradea cu venit minim garantat, vârstnici și persoane cu certificat de handicap fără însoţitor.

În acest an am efectuat un număr de 1.080 de vizite la domiciliu pentru efectuarea de tratamente medicale, perfuzii, pansamente ale plăgilor diverse,

Page 18: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

16

toaleta bolnavului, măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale. Am acordat materiale sanitare în valoare de 8.033 Lei. Pentru activitatea centrului, în anul 2010 s-au efectuat 3.381 km. Am acordat ajutor material constând în medicamente și numerar în valoare de 4.048 Lei.

Am participat împreună cu centrele de îngrijire la domiciliu din cadrul Confederaţiei Caritas Romania la expoziţia de fotografie organizată la Palatul Parlamentului în data de 1 octombrie 2010, cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicului. Aceste fotografii au reflectat atât real, cât și artistic, activitatea noastră în sprijinirea persoanelor vârstnice.

Tot cu ocazia Zilei Persoanelor Vârstnice am participat la concertul organizat de Administraţia Social Comunitară Oradea, împreună cu un număr de 6 beneficiari ai asociaţiei.

Page 19: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

17

În anul 2010 am obţinut acreditarea pentru două servicii: Servicii de îngrijire și asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice și Servicii de îngrijire și asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap. Tot în acest an am încheiat Contractul de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

Am participat, împreună cu Caritas Catolica, la acţiunea „Un milion de stele”, ca semn de solidaritate cu cei bolnavi, săraci și marginalizaţi. La eveniment au participat alături de noi un număr impresionant de orădeni sensibili la problemele legate de aceste

Page 20: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

18

Mărturie:

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea este o rază de lumină și de speranţă pentru mulţi oameni care au parte în viaţa zilnică de necazuri de ordin social sau probleme de sănătate. Adeseori am citit în presa locală

categorii sociale. A fost a doua colaborare în acest sens cu Caritas Catolica și sperăm ca pe viitor astfel de acţiuni comune să fie mai dese și în beneficiul persoanelor aflate în dificultate.

Pe lângă aceste informaţii strict tehnice trebuie amintit faptul că prezenţa noastră alături de pacienţi și aparţinători nu poate fi cuantificată în timp și valoare exactă. Faptul că am ascultat pur și simplu omul aflat într-o situaţie delicată de sănătate, i-am dat un sfat sau am fost alături când a pierdut pe cineva drag ajută mai mult decât orice.

despre acţiunile caritabile pe care le desfășoară fundaţia pentru a alina suferinţele și lipsurile oamenilor necăjiţi. Și eu, Perneș Florica, mamă a trei băieţi și văduvă de doi ani mă confrunt, zi de zi, cu boala nemiloasă a fiului meu mai mic, Rareș. El a orbit la 24 de ani din cauza unei hidrocefalii depistate prea târziu. A fost operat la cap, dar a rămas orb și paralizat la picioare. Caritas Eparhial mă ajută în fiecare zi în mod gratuit să-l îngrijesc pe fiul meu pentru că escarele pe care le are la picioare sunt greu vindecabile. Ţin să mulţumesc pe această cale președintelui și membrilor asociaţiei, în numele fiului meu, pentru bunătatea sufletească și dăruirea profesională cu care își desfășoară activitatea fiecare persoană din Caritas Eparhial Oradea.

Cu stimă și consideraţie deosebită vă mulţumește Perneș Florica și fiul ei, Rareș.

Page 21: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

19

Mărturie:

La sfârșitul anului 2008 soţul meu, Precup Octavian a suferit un grav accident. Această nenorocire ne-a transformat viaţa într-un coșmar. Eram dezorientată și do-ream să caut ajutor pentru simplul motiv că aveam deja în grijă pe fratele meu care are probleme psihice și de care sunt responsabilă. Covârșită de griji și probleme, auzisem de Caritas Eparhial Oradea și în cel mai scurt timp m-am prezentat pe strada Mihai Pavel numărul 2, la sediul lor, unde am găsit tineri amabili care mi-au expus pe scurt cu ce ne-ar putea ajuta. Astfel că, am cerut să beneficiez de un serviciu pentru întreţinerea igienei cor-porale a soţului meu de 3 ori pe săptămână.

Suntem mulţumiţi de serviciile aduse mai ales de când ne ajută domnul Cristian, un tânăr crescut în spiritul bunei credinţe și al ajutorului dat aproapelui. Afirm acest lucru cu toată responsabilitatea căci dânsul

vine de 3 ori pe săptămână în casa noastră și este veșnic jovial și optimist, ceea ce este cât se poate de necesar și benefic într-un mediu în care trăiește o persoană grav bolnavă. Tot aici trebuie să menţionăm faptul că dânsul a fost înlocuit în perioada de concediu de doamna Simona care, plină de bunăvoinţă, ne-a fost de mult folos și ne-a încurajat.

Constatăm cu multă bucurie că servicii-le Caritas Eparhial Oradea se multiplică în permanenţă și calitatea crește. Noi sperăm ca președintele asociaţiei, Olimpiu Todorean va înfiinţa și o cantină pentru persoanele în vârstă, care să ne transporte mâncarea la do-miciliu. Acest lucru ne-ar fi de un real folos. Ar fi minunat căci ne-ar scuti de multe dru-muri și totodată ne-ar ajuta pe toţi care de-a lungul vieţii ne-am pierdut puterea.

Cu cele mai frumoase gânduri, familia Precup.

Page 22: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

20

Page 23: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

21

DEPARTAMENTUL DE VOLUNTARIATCoordonator Ana-Maria Lazăr Iulia Iova

Descriere generalăVoluntariatul este o componentă fundamen-

tală a societăţii civile. El însufleţește cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: pacea, libertatea, oportunita-tea, siguranţa și justiţia pentru toate persoanele.

În această epocă a globalizării și a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup – reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite și susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui și de atașamentul faţă de aproapele; persoanele pot să își exercite drepturile și responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă și se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, realizându-și astfel întregul potenţial uman.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a înţeles faptul că se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în comunităţi sănătoase, puternice, să lucrăm împreună la identificarea de soluţii pentru provocările pe care le întâlnim și să conturăm destinul nostru comun. În anul 2010 numărul voluntarilor activi a fost de 113, iar numărul de ore de activitate oferite de aceștia spre binele aproapelui nostru a fost de 4.663. Cuantificate, ele au o valoare de 18.559 Lei.

Toţi aceștia au demonstrat că voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia “Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea.”

Structura Departamentului de VoluntariatNe bucurăm de o largă varietate de

persoane, diferite în funcţie de vârstă, naţionalitate și ocupaţie, care aleg să devină voluntarii ACEO. Prin urmare, voluntarii au vârsta cuprinsă între 14 și 74 de ani, aparţin unor naţionalităţi diferite (români, maghiari, italieni, spanioli, americani, un arab, un irlandez), iar ca ocupaţie, voluntarii sunt elevi sau studenţi, persoane care au un loc de muncă, persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă sau pensionari.

Anul acesta am reușit să amenajăm un spaţiu special pentru desfășurarea activităţilor

Page 24: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

22

voluntarilor, un sediu pentru Departamentul de voluntari. Aici se desfășoară întâlnirile voluntarilor și diferite activităţi, cum ar fi realizarea felicitărilor, repetiţii ale clovnilor, întâlniri de evaluare etc. Voluntarii beneficiază de un spaţiu special numai pentru ei în care se pot întâlni și pot socializa unii cu alţii în timp ce își desfășoară activităţile.

Activitatea voluntarilorCa în fiecare an, am încercat dezvoltarea

activităţilor oferite voluntarilor, ţinând cont și de ideile și opiniile lor referitoare la îmbunătăţirea derulării activităţilor. În anul 2010 voluntarii s-au implicat în:

Activităţi sociale:distribuirea mesei calde, zilnic, la sediul organizaţiei (20 voluntari, 289 ore);

aranjarea/distribuirea de îmbrăcăminte, săptămânal, la sediul organizaţiei (23 voluntari, 328 ore);

Page 25: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

23

vizite la domiciliul beneficiarilor și acordarea de sprijin pentru diferite activităţi casnice (3 voluntari, 8 ore);vizite la domiciliul beneficiarilor și oferirea de servicii medicale la domiciliu (2 voluntari, 26 de ore).

Activităţi de fundraising și de promovare:distribuirea de materiale promoţionale, periodic, în locaţii strategice (6 voluntari, 13 ore);

distribuirea de plicuri cu formulare 2%, la începutul anului (5 voluntari, 51 ore);documentare, informare și aplicare de metode noi de fundraising (3 voluntari, 161 ore);sprijin la activităţile economice desfășurate de organizaţie (în croitorie, periodic, atunci când cererea pentru anumite produse este mai mare; în librărie, periodic, în special cu ocazia unor evenimente organizate aici; confecţionare felicitări, periodic, la sediul organizaţiei) (33 voluntari, 1.916 ore);

Page 26: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

24

colecte de alimente (de două ori pe an, la un supermarket și la 5 biserici din Oradea) (66 voluntari, 873 ore);campania de rechizite, spectacole ale clovnilor la grădiniţe: (14 voluntari, 134 ore).

Page 27: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

25

Activităţi culturale:participarea la cursul de formare de clovni (anual, la sediul organizaţiei) și la întâlniri de perfecţionare pentru clovni (22 voluntari, 290 ore);vizite la spitalul de copii (săptămânal) (16 voluntari, 125 ore);Marșul Nasului Roșu un eveniment desfășurat în premieră în Oradea, cu ocazia celebrări la nivel internaţional a Zilei Nasului Roșu. Această manifestaţie a adus zâmbete pe buzele tuturor trecătorilor și un nas roșu, la propriu. (16 voluntari, 3 ore).

Page 28: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

26

Activităţi administrative:actualizare bază de date, traduceri, transport mobilă, etc. (31 voluntari, 281 ore).

Rezultate şi beneficii pe termen lungVoluntariatul permite vizualizarea rezultate-

lor imediate ale muncii depuse. Însă pe lângă acestea există și rezultate pe termen lung, schimbări semni-ficative la nivelul nevoii asupra căreia s-a intervenit. Voluntarii noștri au luptat împotriva sărăciei și a ex-cluziunii sociale prin implicarea în toate activităţile asociaţiei. Dar pe lângă acestea, ei și-au dezvoltat abilităţi ca empatia, creativitatea, munca în echipă, ascultarea activă și acceptarea necondiţionată.

Rezultatul cel mai semnificativ al activităţii voluntarilor este susţinerea celor 138 de familii, be-neficiari ai serviciilor de asistenţă socială. Pe lângă ajutorul material pe care beneficiarii îl primesc ca urmare a sprijinului acordat de voluntari și care con-stă în alimente de bază, hrană caldă, îmbrăcăminte, beneficiarii pot primi alte ajutoare pentru nevoi-le specifice cum ar fi: rechizite, produse de igienă, sprijin pentru achitarea unor facturi la electricitate sau chirie, sprijin pentru obţinerea actelor de iden-titate sau a altor documente oficiale.

Prin implicarea voluntarilor la Centrul de Îngrijire la Domiciliu, persoanele singure, în special cele în vârstă și suferinde, nu s-au mai simţit excluse, ci au avut o companie și un suport practic pentru activităţile de zi cu zi.

Page 29: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

27

De asemenea, prin Programul „Prieteni pen-tru un zâmbet”, câteva zeci de copii spitalizaţi au primit vizita clovnilor Caritas iar alte câteva sute au beneficiat de spectacole ale acelorași clovni.

Seminariile de promovare a voluntariatului au prezentat unui număr de peste 200 de persoane cu vârste cuprinse între 14 – 20 de ani informaţii despre voluntariat și au răspuns întrebărilor tineri-lor referitoare la acest concept.

Totodată, cei 113 de voluntarii au avut posi-bilitatea să își asume responsabilităţi, să-și petreacă timpul liber într-un mod util, să cunoască persoane noi, să lege priete-nii, să înveţe lucruri noi practicându-le, să ofere ceva din ceea ce au primit, într-un cuvânt, să facă ceva pentru schimba-rea lumii.

Motivarea şi recunoaşterea meritelorVoluntarii reprezintă o partea

importantă a ACEO. Fiecare din ei este motivat de altceva, iar sarcina coordonatorului de voluntari este aceea de a încuraja și de a crește motivaţia voluntarilor prin diferite mijloace.

Recunoașterea meritelor voluntarilor este, de asemenea, esenţială. În acest sens, voluntarii sunt promovaţi în mass-media, iar cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntarilor (5 decembrie) se organizează Ziua Voluntarului Caritas, o zi special dedicată tuturor voluntarilor Caritas pentru recunoașterea meritelor lor și aducerii de mulţumiri pentru timpul dedicat voluntariatului.

După fiecare activitate, voluntarii sunt încurajaţi să ofere feed-back și să evalueze desfășurarea activităţii. În acest fel, ei se simt ca parte a echipei Caritas, adevărate resurse pentru rezolvarea problemelor sociale.

Un exemplu de motivare a voluntarilor este concursul desfășurat de asociaţia noastră cu ocazia campaniei 2%. Voluntarii care au adunat un număr minim de 40 de formulare 2% au avut ocazia să meargă la Praga, transportul, cazarea și două mese pe zi fiind asigurate de asociaţie. Astfel, în perioada 25-26 septembrie 2010, șapte voluntari ai asociaţiei noastre au vizitat orașul Praga și câteva din cele mai cunoscute atracţii turistice ale acestuia.

Page 30: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

28

Serviciul European de VoluntariatAsociaţia Caritas Eparhial Oradea a început,

pentru prima dată, implementarea unui proiect în ca-drul Serviciului European de Voluntariat. Proiectul intitulat ,,Voluntariat pentru cauze sociale” a avut o valoare de 10.300 € și s-a desfășurat pe o perioadă de 8 luni (01.10.2009 – 01.07.2010). Asociaţia noastră a găzduit doi voluntari internaţionali: Stephen Mur-phy – Irlanda și Ahmet Necdet Cupur – Turcia, pe o perioadă de 6 luni.

Prin acest proiect, Caritas Eparhial Oradea a reușit să ofere tinerilor posibilitatea de implicare în reducerea sărăciei și creșterea bunăstării comunităţii din Oradea. Prin oferirea unor sarcini diversificate și concretizate în activităţi de voluntariat, am reușit să promovăm o cetăţenie activă și să oferim cadrul po-trivit pentru dezvoltarea solidarităţii, a toleranţei și, nu în ultimul rând, posibilitatea dezvoltării personale a celor implicaţi. Prin colaborarea dintre acești tineri proveniţi din medii și culturi diferite, în vederea re-alizării activităţilor proiectului i-am ajutat pe tineri să înţeleagă că acest lucru poate deveni realitate. Prin interacţiunea directă am promovat diversitatea cultu-rală și dialogul intercultural al tinerilor proveniţi din mai multe ţări.

Temele proiectului au fost cooperare pentru dez-voltare și asistenţă socială pentru că proiectul s-a desfășu-rat într-o organizaţie non-profit în aria asistenţei socia-le. Prin activităţile la care voluntarii au participat aceștia au învăţat principii și metode de sprijinire a familiilor aflate în dificultate din comunitate. Voluntarii interna-ţionali au sprijinit programele și serviciile de asistenţă socială existente și au cooperat cu alţi voluntari pentru eficientizarea lor. Prin participarea în acest proiect toţi cei implicaţi au descoperit/ redescoperit beneficiile colaborării: 138 de familii sprijinite cu alimente pe par-cursul unui an întreg, sprijinirea celor mai sărace dintre familii la plata facturilor, sprijinirea copiilor defavorizaţi cu rechizite pentru prevenirea abandonului școlar.

Voluntarii străini au avut parte de o experienţă pe care au descris-o ca fiind unică în viaţă. Voluntarii și-au dezvoltat diverse abilităţi cum ar fi: comunicarea într-o limbă străină, competenţele digitale, sociale și civice, dorinţa de iniţiativă și implicare, pe măsură ce au devenit tot mai conștienţi de diversitatea culturală în care trăiesc. O parte semnificativă a stagiului a re-prezentat-o procesul de învăţare a învăţării (learning to learn) prin metodele non-formale. Participarea în comunitate nu doar prin activităţile de voluntariat, ci și prin petrecerea timpului liber în comunitate i-au ajutat pe voluntari să înţeleagă termenul de diversita-te culturală și să aprecieze diferenţele.

Page 31: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

29

Ziua Voluntarului Caritas- a cincea ediţie - Cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a

Voluntarilor, Caritas Eparhial Oradea a organizat Ziua Voluntarului Caritas, a 5-a ediţie, joi, 9 decembrie 2010, în sala festivă a Liceului Greco Catolic din Oradea. Asociaţia se bucură de sprijinul a 150 de voluntari înscriși în baza unui contract de voluntariat. Voluntarii au fost premiaţi pentru activitatea depusă în 2010.

La eveniment a fost prezent PSS Virgil Bercea – Episcopul Eparhiei de Oradea, Adina Patroc din partea ASCO, voluntari precum și alte persoane care au dorit să fie alături de voluntari. Evenimentul a fost transmis în direct pe internet de către www.cristv.ro.

În cadrul evenimentului au fost prezentate activităţile în care voluntarii s-au implicat în 2010 și pentru care au fost premiaţi.

Momentele artistice au fost asigurate de: Cvartetul de coarde Re-belle – Popa Teodorian, Costin Eva, Vulturar Vasile și Cocora Bogdan cu un recital de Alexander Glazunov din lucrarea intitulată „Nouvelle” și Wolfgang Amadeus Mozart – „Divertisment”.

Domnul Crișan Ionel este una din persoanele care a beneficiat direct de sprijinul voluntarilor. Prin

interpretarea, la fluier, a două colinde și prin recitarea unei poezii, dânsul a dorit să le mulţumească voluntarilor, în numele tuturor persoanelor care au beneficiat de ajutor din partea lor.

Au mai cântat Csordas Brigitta și Alexandru Mureșan: „Concert pentru două viori în re minor” de Johan Sebastian Bach.

Un alt moment a fost oferit de trupa de teatru a Liceului „Lucian Blaga”, sub îndrumarea doamnei profesoare Sânziana Neșiu prin piesa „D-ale noastre”, un pamflet la situaţia politică a ţării, cu scenariu original scris chiar de membrii trupei.

Ultimul moment artistic a fost oferit de cel mai tânăr magician profesionist din România, campion internaţional al magiei și cea mai tânără iluzionistă din România: Eduard Maliţa și Bianca Oniţa.

Toţi voluntarii prezenţi au fost invitaţi pe scena pentru a le fi oferit un simbol al recunoștinţei asociaţiei.

Nominalizările şi premiile acordate

Premiul pentru Programul „O Masă Caldă”Nominalizaţii au fost: Bencheu Georgeta, Dat Liviu, Oprean Ligia, Burdaș Ciprian, Papiţ Alin.Premiul s-a acordat voluntarului: Liviu Dat.

Page 32: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

30

Premiul pentru Programul „Bunul Samaritean”Nominalizaţii au fost: Alina Banciu, Liviu Dat, Georgeta Finna, Melania Sărăcuţ, Timeea Szombati.Premiul s-a acordat voluntarei: Alina Banciu.

Premiul pentru Servicii de Îngrijire la DomiciliuPremiul s-a acordat voluntarei: Voichiţa Vâșcan.

Premiu Special unei persoane care a sprijinit constant Centrul de Îngrijire la Domiciliu.Premiul s-a acordat voluntarei: dr. Narcisa Cizmaș.

Premiul pentru Campania 2%Nominalizaţii au fost: Georgeta Finna, Alexandru Mureșan.Premiul s-a acordat voluntarei: Georgeta Finna.

Premiul Colecta de Crăciun 2009Nominalizaţii au fost: Cornelia Vesea, Levente Toth, Georgeta Finna, Radu Chirodea, Ioana Aciu.Premiul s-a acordat voluntarei: Cornelia Vesea.

Premiul Colecta de Paști 2010Nominalizaţii au fost: Ioan Bodea, Alexandru Farc, Alina Banciu, Vlad Raita.Premiul s-a acordat voluntarului: Ioan Bodea.

Premiul pentru Strângere de FonduriNominalizaţii au fost: Alexandru Mureșan, Georgeta Finna.Premiul s-a acordat voluntarului: Alexandru Mureșan.

Premiul pentru Activitatea EconomicăNominalizaţii au fost: Georgeta Bencheu, Roberta Anca.Premiul s-a acordat voluntarei: Roberta Anca.

Premiul „Prieteni pentru un zâmbet”Nominalizaţii au fost: Alexandru Farc, Laura Pușcaș.Premiul s-a acordat voluntarului: Alexandru Farc.

Premiul pentru Activităţi AdministrativeNominalizaţii au fost: Georgeta Finna, Alexandru Mureșan, Mariana Mureșan.Premiul s-a acordat voluntarei: Mariana Mureșan

Premiu Special: Surorile Franciscane Misionare ale lui Cristos: Pier-Paola, Maria și Kasia.

Premiu special acordat voluntarilor americani John Gardiner și Stuart Johnsen.

Premiul pentru Disponibilitate s-a acordat voluntarei: Timeea Szombati.

Premiul ,,Cel mai Activ Voluntar” s-a acordat voluntarului: Alexandru Mureșan.

Premiul Voluntarul Anului s-a acordat voluntarei: Georgeta Finna.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2010Sub mottoul FII UN STAR, FII

VOLUNTAR, în perioada 19 - 25 aprilie 2010, s-a desfășurat Săptămâna Naţională a Voluntariatului - SNV 2010 în toate comunităţile din Romania unde există centre de voluntariat, organizaţii care implică voluntari și oameni cu iniţiativă.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) este un eveniment naţional iniţiat și coordonat de către ProVobis - Centrul Naţional de Voluntariat, începând cu anul 2002 și implementat în colaborare cu Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat și partenerii locali ai SNV (în Oradea, Administraţia Socială Comunitară Oradea prin Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea).

Caritas Eparhial Oradea s-a implicat în acest eveniment cu voluntari și iniţiative astfel:

Promovarea Voluntariatului (3 Seminarii): 22-26 aprilie 2010, Universitatea Oradea;

Page 33: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

31

Să ne cunoaștem Voluntarii (Seară Interculturală): 22 aprilie 2011, 17.00 Oradea; sediul Caritas Eparhial, str. Episcop Mihai Pavel nr. 3;Curs de Formare clovni: 24 aprilie 2010, 10.00-11.00 Oradea; sediul Caritas Eparhial, Str. Episcop Mihai Pavel nr. 3;Clovnii Încurajează Arta și Protecţia Mediului; 24 aprilie 2010, 16.00 – 18.00 Oradea, Parcul Bălcescu;Întâlnirea Tinerilor: 24 aprilie 2010, 10.00 – 18.00; Marin, Sălaj;

Mărturii ale voluntarilor

„Sunt o persoană foarte deschisă, de aceea cred că pot să mă implic ușor în proiecte și activităţi, precum voluntariatul. Cu ajutorul voluntariatului am învăţat să privesc mai realist lumea; dacă înainte să fac voluntariat vedeam totul perfect și frumos, mi-am dat seama că în jurul meu sunt foarte mulţi oameni care au nevoie de ajutor, care nu au ce pune pe masă la prânz sau copii care nu au cu ce scrie la școală. Aceste persoane primesc ajutor de la organizaţii care colaborează cu voluntari,

„Sunt o persoană în vârstă, cu o viaţă destul de chinuită, suferindă de diverse boli aferente vârstei. În altă ordine de idei, fiind singura rămasă în viaţă, m-am implicat în acest voluntariat pentru a-mi umple golul din viaţă și datorită milei ce o simt faţă de persoanele ajutate de Caritas.” Ligia Oprean (Portret de voluntar, Ediţia a IV-a, Pro Vobis – 2010).

printre care mă număr și eu. Cea mai mare răsplata pentru munca depusă de mine este mulţumirea din privirea beneficiarilor. Cel mai important lucru învăţat în urma activităţii de voluntariat este aprecierea, chiar și pentru ultima firmitură de pâine, pentru că știu că sunt persoane care ar da orice să poată mânca o felie de pâine pe zi, dar care, nu au posibilitatea.” Georgeta Finna (Portret de voluntar, Ediţia a IV-a, Pro Vobis – 2010).

Voluntarul anului 2010

Page 34: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

32

NUMĂRUL DE VOLUNTARI

DUPĂ SEX DUPĂ VÂRSTĂ

Pentru anul 2011 avem câteva propuneri pentru dezvoltarea continuă a departamentului. În acest sens, ne dorim:

să extindem activitatea voluntarilor − clovni și în instituţii ai căror principali beneficiari sunt copiii;să implicăm voluntari Caritas în − Serviciului European de Voluntariat;să implicăm cât mai mulţi voluntari − Caritas în activităţi de strângere de fonduri.

Mesaj de mulţumire

Vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi oferit în cadrul activităţilor Caritas Eparhial Oradea: timp, energie, talente, zâmbete, ajutor, compasiune, înţelegere, răbdare, grijă.

Implicarea voastră ne dă posibilitatea să îi ajutăm pe cei aflaţi în nevoie.

Mulţumim că sunteţi voluntari Caritas.Domnul să vă răsplătească munca!

Page 35: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

33

CRISTINA TODOREAN„Îmi doresc să schimb lumea”

Tânăra s-a implicat în voluntariat încă de la 14 ani.ProfilNăscută: 1 mai 1992, Baia MareStudii: Elevă în clasa a XII-a la Liceul Greco CatolicFamilie: Un frate, PaulCristina și-a descoperit dorinţa de a-i ajuta pe

ceilalţi la vârsta de 14 ani. La început a fost fascinată de documentarele TV. Apoi a dat frâu liber imboldului pe care îl simţea ori de câte ori urmărea activităţile voluntarilor și s-a înscris în organizaţia Caritas Eparhial. Din acel moment, viaţa ei s-a împărţit constant între școală și campaniile umanitare.

„Prima campanie la care am participat a fost o acţiune menită să ajute o casă de bătrâni. Încercam, alături de colegii mei, să-i convingem pe trecători să doneze 2 la sută din profit pentru o cauză nobilă. Eram dornică să ajut și bucuroasă că pot cunoaște atâţia oameni noi. Parcă mi se deschisese un alt orizont”, a povestit Cristina.

Voluntarul clovnDe atunci, proiectele s-au ţinut lanţ. De la pregătirea

pachetelor pentru nevoiași, la colectarea alimentelor sau banilor pentru rechizite școlare, până la acţiuni stradale de conștientizare a oamenilor. Adevărata cale de a oferi ajutor a descoperit-o însă odată ce a învăţat din trucurile clovnilor. Deghizată în clovnul Floricel, Cristina a reușit să aducă speranţă și bucurie în sufletele copiilor. „De două ori pe săptămână mergem la Spitalul pentru Copii. Ne jucăm cu ei, îi învăţăm să modeleze baloane, îi încurajăm și, prin terapia râsului, îi facem să uite de suferinţă”, a spus tânăra. Un caz care a marcat-o a fost în perioada în care clovnii vizitau și copiii care suferă de boli incurabile. „Am cunoscut un băieţel bolnav de leucemie. Era doar în clasa a II-a. Se bucura atât de tare că cineva se joacă cu el, încât am luat decizia să-l vizitez constant”, și-a amintit fata.

În calitate de clovn, Cristina călătorește și prin împrejurimile Oradei unde susţine spectacole pentru copiii săraci. „Întotdeauna e sala plină. Sunt fericiţi că se

gândește cineva la ei. Deși, uneori, dincolo de zâmbet, citesc în ochii lor o durere ascunsă”, spune adolescenta. Caritas Eparhial i-a răsplătit efortul prin premiul pentru „Cel mai activ voluntar al anului 2009”.

Membru în organizaţia „Salvaţi Copiii”La începutul anului, Cristina s-a implicat în campania

„Sigur.Info” a organizaţiei „Salvaţi Copiii”. Rolul ei a fost de a le explica adulţilor pericolele la care sunt expuși copiii care stau nesupravegheaţi pe internet, de la accesarea site-urilor nerecomandate, la abuzuri și furt de identitate. La finele campaniei, Cristina a fost una dintre cele două persoane din România alese pentru a participa la Forumul European al Tinerilor din Luxemburg. Cristina reușește să se împartă între școală și voluntariat. Singurul ei regret este că nu are mai mult timp de oferit celor ce au nevoie.

Page 36: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

34

MARIANA MUREŞANlucrează ca voluntar și după 50 de ani

După ce o viaţă întreagă s-a ocupat de contabilitate, de familie și de educaţia copiilor, orădeanca a simţit că lipsește ceva din sufletul ei. Munca alături de tineri dedicaţi a făcut-o să se simtă împlinită.

ProfilNăscută: 29 ianuarie 1954, OradeaOcupaţie: EconomistFamilie: Căsătorită, doi băieţiAlegerea ei a fost determinată de băiatul cel

mic, care a decis să-și dedice timpul beneficiarilor Caritas Eparhial. „Voluntariatul a apărut în viaţa mea ca o minune. Prima oară, datorită fiului cel mic. Mă temeam că nu o să pot ţine pasul cu el”, povestește Mariana. „Soarta a făcut să-l întâlnească pe preotul Olimpiu Todorean, care se ocupă de voluntarii Caritas Eparhial. De atunci, copilul meu a început să se schimbe în bine”, spune femeia.

Ca orice mamă, Mariana a vrut să cunoască oamenii alături de care copilul se dezvoltă armonios. Așa a descoperit familia fără vârstă a celor care își dedică timpul liber oamenilor mai puţin norocoși. „M-au cucerit din primul moment voluntarii, prin optimismul lor și prin energia cu care se implică. Mi-am dat seama că prin profesia de economist, le pot fi de ajutor”, spune Mariana. Primul proiect în care s-a implicat a fost colectarea de fonduri de la cei care donează 2% din impozit.

Premiul pentru cel mai implicat voluntarDe la primele fonduri colectate până la premiul

pentru implicare a fost doar un pas. „La început mi-a fost greu să abordez oamenii. Dar cauza pentru care luptam mă împingea înainte. Am stat pe străzi ore în șir încercând să-i conving”, își amintește voluntara. După doi ani însă, Mariana se mândrește că a reușit să-i facă pe o parte din orădeni să-și învingă teama.

„Am satisfacţia că oamenii nu mai fug de noi. Ei știu că pot face un bine și vor să îl facă. Noi suntem

un popor lipsit de încredere. Oamenii nu dădeau bani, pentru că se temeau că nu vor ajunge la beneficiari. Acum, sunt mulţi care vin singuri și mă întreabă de donaţii. Alţi orădeni spun că ajută alte organizaţii. Nu mă supăr. Important este să ajute, nu pe cine ajută”, explică Mariana. Dincolo de fonduri, voluntara se implică și în distribuirea de haine și alimente. În afara organizaţiei, ea încearcă să fie un exemplu pentru cei din jur.

„Am văzut într-o seară o doamnă, care aduna gunoaiele aruncate pe stradă, într-o pungă. De atunci, fac asta în fiecare zi. Dimineaţa devreme sau seara, ies înarmată cu pungi și mănuși. Ziua nu merg. Știu că oamenii s-ar uita ciudat la mine. Am renunţat să încerc să-i schimb pe alţii. Dacă văd că se poate face un bine cât de mic, pun mâna și-l fac eu”, a explicat Mariana Mureșan. (adevarul.ro)

Page 37: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

35

LAURA PUŞCAŞ,clovnul care vindecă prin zâmbet

De mai bine de patru ani, Laura, deghizată în clovnul „Mironosiţa”, cucerește inimile micuţilor de la Spitalul de Copii.

ProfilNăscută: 28 iunie 1994Studii: Clasa a IX-a la Liceul de Artă, profil arhi-

tecturăFamilie: O soră, OanaLaura a cochetat cu scena încă de la vârsta de cinci ani

,când a urmat primele cursuri de modeling. După nume-roase prezentări și apariţii TV, s-a hotărât să încerce și alte experienţe artistice. „Toate cursurile pe care le-am urmat în clasele primare au fost datorită mamei mele, care m-a îndrumat și m-a sprijinit”, spune Laura.

„După modeling, am urmat cursuri de balet și de pictură. Ambele experienţe m-au ajutat să mă dezvolt și să-mi descopăr sensibilitatea”, povestește adolescen-ta. La vârsta de 12 ani, Laura s-a hotărât să-și foloseas-că talentul pentru a face un bine celor din jur. Tot la îndemnul mamei, fata s-a înscris la cursurile de clovni organizate de Caritas Eparhial.

„Am văzut anunţul în ziar și la început nu m-a entuziasmat ideea. După primele ore în compania clovnilor însă am simţit că mă îndrăgostesc de scenă”. Primele lecţii pe care le-a luat au învăţat-o ce înseam-nă machiajul, mișcarea scenică, care e importanţa unui costum și cum să cucerească audienţa cu baloane și trucuri. Dincolo de abecedarul actoricesc, fata a mai primit însă o lecţie importantă.

Job cu răbdare „Instructorii ne-au explicat că vom lucra cu copii.

Ne-au îndemnat să fim răbdători, înţelegători și des-chiși în faţa lor”, povestește liceanca. După o lună și ju-mătate de „antrenament”, Laura a ajuns în prima vizită la Spitalul de Copii. „Am avut emoţii. Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri. La început am fost spectator. Am urmărit cum colegii mei vorbesc cu copiii și îi ui-mesc cu trucuri”, își amintește eleva. „La cea de-a doua vizită am fost personaj principal. De la primul balon

dăruit am fost întâmpinată de micuţi cu un zâmbet larg. Primul zâmbet nu îl uiţi niciodată. Îţi încălzește sufletul”, explică Laura. De atunci, fata e nelipsită de la vizitele printre copiii suferinzi . „Menirea clovnului-voluntar este ca prin imaginaţie și glume să-i facă pe copii să uite de injecţii, de operaţie sau de recuperare”, explică voluntara.

Pentru copii săraciPe lângă vizitele din spital, de un an, Laura s-a înscris

și în proiectul de spectacole pentru micuţii din mediul rural. „Personajul meu este Mironosiţa. Sunt un clovn care vrea multă atenţie și pentru a o obţine, plânge și ţipă tot timpul”, își explică Laura personajul. „Sentimen-tul scenei este sublim. Știu că aduc o bucurie prichinde-ilor care nu au acces la spectacole”. De când este clovn și voluntar, Laura spune că viaţa i s-a schimbat radical. „Mi-am dat seama că un zâmbet e mai valoros decât toţi banii”, a declarat adolescenta. (adevarul.ro)

Page 38: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

36

ALEXANDRU PETRICAŞ,student la teologie și voluntar: „Menirea mea este să ajut oameni”

Remarcat pentru blândeţe și calm, băiatul a fost îndrumat de profesori pe drumul lung al preoţiei. Deși în clasele primare a făcut atletism la Liceul Sportiv, tânărul și-a dat seama că are o chemare aparte pe care trebuie să o urmeze.

ProfilNăscut: 17.05. 1988, OradeaStudii: Student anul III la Teologie, profil

PastoralăFamilie: Necăsătorit „Când am terminat clasele primare, învăţătoarea

i-a sfătuit pe părinţii mei să-mi pună în valoare spiritul. Așa am ajuns de la atletism la școala greco-catolică”, își începe povestea Alexandru.

Chiar dacă la început nu s-a simţit fascinat de preoţie, orădeanul a înţeles că se poate pune cu ușurinţă în postura de a fi un sprijin pentru oamenii nevoiași. „Iniţial am început o colaborare cu Radio Maria. Visul meu la finalul liceului era să devin jurnalist. Prin acest radio, am avut oportunitatea de a pătrunde în tainele meseriei și de a fi de folos în același timp, pentru că este radioul Bisericii Greco-Catolice”, explică Alexandru. Ucenicia în radio l-a ajutat să intre în contact cu oamenii și, mai ales, cu nevoile lor. „Eram în clasa a XII-a când m-am decis să aflu ce înseamnă să fii voluntar. M-am dus la Asociaţia Caritas Eparhial și am spus că vreau să fiu de ajutor”, spune tânărul.

„Prima experienţă cutremurătoare a fost atunci când am intrat în contact cu săracii care beneficiază de o masă caldă. Când îi vezi plângând că n-au o pâine, înţelegi ce înseamnă suferinţa”, își amintește orădeanul. Au urmat patru ani în care Alexandru s-a implicat în toate proiectele existente, de la strângeri de fonduri și colecte de alimente la împărţitul hainelor și igienizarea de apartamente. „Din fiecare activitate am avut ceva de învăţat. Dacă nu m-aș fi implicat în igienizarea apartamentelor, spre exemplu, cred că nici

acum nu aș fi știut să repar o priză sau să ţin o bidinea în mână”, susţine tânărul.

Mentor pentru tineriDe la voluntariat la convingerea că e născut

pentru preoţie nu a mai fost decât un pas. „În ultimul moment am hotărât să renunţ la jurnalism și să merg mai departe pe studii teologice. Datorită muncii de voluntar, am înţeles că oamenii, oricât de săraci ar fi, au mai multă nevoie de afecţiune decât de bani. Ca preot, îi pot ajuta tot timpul”, explică Alexandru.

Pentru a-și pregăti mai bine viitoarea profesie, studentul s-a oferit să sprijine și parohiile care se ocupă de îndrumarea adolescenţilor. „Rolul meu este să discut cu liceeni sau copii, subiecte care îi macină. Abordăm orice subiect, de la cum poţi combate frica la utilitatea internetului”, susţine Alexandru. (adevarul.ro)

Page 39: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

37

SIMONA TODOREANasistentă pentru oameni

În tinereţe a fost strungar, dar a realizat că asistenţa medicală i se potrivește mai bine. În afara cabinetului, femeia ajută oamenii săraci. Povestea Simonei începe în anul 1989, când proaspăta absolventă de liceu, profilul sculer-matriţer, s-a angajat într-o fabrică de piese auto, la strung.

ProfilNăscută: 22 mai 1971, Baia MareStudii: Școala Postliceală Christiana, Facultatea de

TeologieFamilie: Căsătorită, doi copii „A fost o perioada foarte grea. Nu mă simţeam

atrasă de meserie. Eram singura femeie din secţie și visam pe ascuns să devin profesoară de română”, spune Simona. După doi ani de lucru în secţie, Simona s-a măritat și și-a dedicat timpul maternităţii.

„M-am retras din fabrică și, pentru o perioadă, mi-am dedicat timpul copiilor mei, mai ales că au venit la scurt timp unul după altul”, explică femeia. Cu toate că înainta în vârstă, Simona s-a dovedit o adevărată luptătoare și a continuat să se dezvolte profesional. Visele și le-a transformat în planuri realizabile, așa că mijlocul anilor ‘90 a surprins-o din nou pe băncile școlii. „M-am înscris la Facultatea de Teologie și la Școala Postliceală Christina. În trei ani, am ajuns asistent medical generalist”, povestește Simona Todorean. Șansa a făcut ca cea de-a doua carieră să-i surâdă încă de la primii pași. „Am avut norocul să întâlnesc un medic cu care să comunic foarte bine. Lucrez cu plăcere la același cabinet de zece ani. Mă ghidez după două principii: să muncesc repede și să nu fac discriminări între pacienţi”, spune femeia.

Sprijin fără discriminăriUnul dintre motivele pentru care Simona a ales

să fie asistent medical a fost iubirea faţă de semeni. „Mi-a plăcut mereu să lucrez cu oamenii. Am o mare slăbiciune pentru cei mai în vârstă. Știu că ei au fost privaţi de multe lucruri în trecut și mi se pare trist că

se confruntă cu lipsuri și acum”, explică Simona, care s-a hotărât să-și petreacă timpul liber ajutându-i pe cei care nu-și permit asistenţă medicală.

„Am fost voluntar în diverse proiecte ale Caritas Eparhial și când s-a deschis Centrul de Îngrijire la Do-miciliu, am acceptat să fiu coordonator”, spune femeia. Simona are atribuţii și responsabilităţi birocratice, dar nu ezită să îngrijească beneficiarii de câte ori este ne-cesar. „Mă ocup de mici tratamente, injecţii, pansări. În schimb cea mai mare nevoie a acestor oameni este nevoia de atenţie. Faptul că vorbești cu ei cinci minute, că-i faci să zâmbească, să uite puţin de griji, îţi dă cea mai mare satisfacţie”, explică orădeanca.

Cazurile dureroase pe care le-a întâlnit, au întărit-o și au ajutat-o să-și înţeleagă menirea. „Am întâlnit tineri bolnavi, paralizaţi, de care nu are cine să se îngrijească. Chiar dacă te doare sufletul, te călești și încerci din răsputeri să le dai o rază de speranţă”, spune Simona. (adevarul.ro)

Page 40: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

38

LIVIU DATagent de turism, mesager al milei

Tânărul a visat de mic să lucreze în domeniul turismului, dar și-a dat seama că meseria nu-l reprezintă. El și-a schimbat opţiunea și a ales să se facă preot.

ProfilNăscut: 19 mai 1982Familie: NecăsătoritÎn copilărie, Liviu visa cu ochii deschiși la o meserie

care să-i permită să vadă lumea. „Când eram copil, în orele de după școală, îmi ajutam părinţii în gospodărie. În puţinele momente libere, făceam drumeţii. Eram pasionat de excursii și de ideea de a descoperi locuri noi. Mă visam comis-voiajor sau agent de turism”, povestește orădeanul. Așa se face că Liviu că s-a îndreptat spre Facultatea de Istorie-Geografie, pentru a-și împlini dorinţa. „După ce am ajuns în facultate, mi-a dat seama că genul acesta de job nu mă reprezintă. După primul an de studiu, am decis să renunţ”, explică tânărul.

De la profan la preoţieA urmat o perioadă în care bărbatul s-a străduit să-

și găsească adevăratul drum. „Eu am fost un adolescent și un tânăr cu o viaţă normală. Faţă de biserică aveam o atitudine creștinească, dar nu exagerată”, spune Liviu. „Dacă mi-ar fi spus cineva că o să mă fac preot, aș fi râs. Și totuși, într-o zi, am simţit că asta trebuie să fac. Nici acum nu-mi pot explica ce s-a întâmplat”, spune orădeanul. Primele șase luni de facultate au fost cele mai grele. „Aveam colegi de la licee confesionale care s-au acomodat mult mai ușor. Pentru mine a fost o trecere bruscă de la mediul profan, la sacru. De la haine, atitudine și cuvintele folosite, până la genul de informaţii pe care le asimilezi, totul era schimbat”, explică tânărul.

Hrănește oamenii săraciDupă primul semestru în care orădeanul a muncit

pe brânci pentru a recupera carenţele, Liviu și-a dat seama că poate pune în practică învăţătura, înainte de a avea o parohie. „Sunt foarte mulţi preoţi care predică despre milostenie. Dar puţini dintre ei, se arată milostivi”, spune studentul. Așa s-a hotărât să

se apuce de voluntariat. De un an de zile, el împarte mâncare și haine săracilor, săptămânal. „Înainte de a intra în Caritas Eparhial, am avut ocazia de a vedea ce înseamnă voluntariatul în străinătate. Tinerii de acolo fac totul din suflet, nu se șochează și nu simt dezgust, indiferent de cum arată beneficiarul din faţa lor”, spune studentul. „Am încercat să aplic această atitudine acasă. Împart haine și mâncare, fără să fac diferenţe între nevoiași. Dincolo de hrană, le pot oferi un și un sfat. Sunt oameni care nu au cu cine schimba o vorbă. Ei nu mai contează pentru nimeni”, spune tânărul. „Mulţi gândesc că cei care sunt pe stradă, pot fi de vină pentru cum au ajuns. Eu mă gândesc de câte ori îi văd că e vina mea, vina noastră, vina societăţii. Sunt atitudini care pot doborî oameni”, explică Liviu. (adevarul.ro)

Page 41: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

39

DAMIAN ANDREICApsihologul care dăruiește bucurie copiilor

Absolvent al Facultăţii de Psihologie, tânărul a înţeles că poţi ajuta oamenii și dacă le dăruiești un zâmbet. Damian a visat să fie un sprijin pentru cei aflaţi în suferinţă. Suflet sensibil, orădeanul și-a intrat în atribuţii încă de la o vârstă fragedă, când salva animalele părăsite și le adăpostea la el acasă, chiar dacă locuia într-un apartament de bloc.

ProfilNăscut: 01.11.1988, OradeaStudii: Facultatea de Psihologie, OradeaFamilie: O soră mai mică, Ramona „Mi-am dorit întotdeauna să mă fac util. Și am visat

la o meserie prin care să ajut oameni. Speram să ajung doctor”, povestește tânărul. Suflet sensibil, orădeanul și-a intrat în atribuţii încă de la o vârstă fragedă, când salva animalele părăsite și le adăpostea la el acasă, chiar dacă locuia într-un apartament de bloc.

„Am avut toate tipurile de animale de la pisci, câi-ni, pești și hamsteri până la arici și uliu”, explică băiatul. Damian s-a decis la vârsta adolescenţei să urmeze cur-surile liceului sanitar. „Mi-am dorit să ajung în spitale, în practică, să am grijă de cei bolnavi” spune tânărul.

Pe drumuri de muntePerioada adolescenţei i-a dat ocazia de a-și

descoperi noi ambiţii. Îndrăgostit de drumeţii și de provocări, Damian a intrat în marea familie a cercetașilor, pentru a-și testa limitele. „Cercetășia a fost una dintre perioadele decisive din viaţa mea, care m-a ajutat să mă cunosc mai bine și să mă formez ca om. De la escaladări și trasee dificile până la responsabilitatea pe care ţi-o dă funcţia de lider în grupuri de copii, anii petrecuţi alături de cercetași m-au făcut să descopăr secrete ale naturii și ale naturii umane”, mărturisește tânărul. De la Organizaţia Cercetașilor la Caritas Eparhial, nu a mai fost decât un pas. „Alături de cercetași am descoperit și importanţa voluntariatului. Atunci mi-am zis: dacă tot am două ore libere, decât să lenevesc, mai bine fac ceva util”, spune Damian.

Orădeanul a început cu munca de jos, fără să-i pese de atribuţiile care-i reveneau. „Am acceptat tot ce mi s-a cerut să fac fără să mă simt prost pentru asta. Am descărcat camioane de ajutoare, am schimbat butelii, am făcut curat în depozite și în fiecare moment m-am bucurat că pot face ceva util”, povestește orădeanul.

Clovnul din inima celor miciTreptat, voluntarul bun la toate a început să-și

ia responsabilităţi din ce în ce mai mari. A ajuns să facă fundraising, să scrie proiecte și să organizeze traininguri. Marea descoperirea fost însă cursul pentru clovni. „M-a atras mai ales pentru că eu aveam și o trupă de pantomimă în liceu. În plus, rolul clovnului voluntar este să redea speranţa din sufletul copiilor din spitale sau a săracilor care nu-și permit un spectacol de teatru”. Prin clovni, Damian a îmbinat dorinţa de a ajuta cu talentul. (adevarul.ro)

Page 42: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

40

ALEXANDRU MUREŞANartistul care strânge fonduri

Tânărul orădean este o fire optimistă, plină de energie, care se află mereu în căutarea unor noi provocări. Din copilărie până la maturitate, tânărul și-a schimbat de multe ori visele și ocupaţia oscilând între o carieră în dans și un job care să-i asigure viitorul.

ProfilNăscut: 7 ianuarie 1990Studii: Anul II la Relaţii InternaţionaleFamilie: Un frate mai mare, AndreiÎnscris ca voluntar într-o organizaţie locală,

Alexandru a descoperit că meseria de „fundraiser“ i se potrivește ca o mănușă, exact când, din pricina unui accident, a renunţat la dans.

„Primul contact cu domeniul artistic l-am avut în clasa I-a. Eu visam să fiu poliţist, iar părinţii m-au trimis la ore de vioară”, povestește amuzat orădeanul. După opt de ani de studiu, Alexandru a renunţat la vioară și a pornit în căutarea unor noi experienţe. „În adolescenţă am încercat câte puţin din fiecare. Am fost cercetaș, am făcut dansuri de societate și hip-hop și m-am apucat de voluntariat”, susţine tânărul. „Lumea dansului m-a atras enorm. M-am înscris în două trupe locale și am practicat street dance-ul vreme de cinci ani. Am fost remarcaţi în concursuri naţionale și internaţionale”, explică Alex. Când a venit vremea să-și aleagă o facultate, orădeanul a oscilat între coregrafie și topografie.

„Am vrut să continui cariera artistică. Dar am observat pe pielea mea că din asta nu poţi trăi. Am ales topografia pentru că am știu că trebuie să am o meserie în mână, prin care să pot întreţine o viitoare familie.

Voluntarul bun la toatePlanurile de viitor ale lui Alex s-au spulberat atunci

când n-a mai putut să danseze. „Am făcut o entorsă cu rupere de menisc și am fost nevoit să renunţ”, spune tânărul. Deloc deznădăjduit, băiatul a continuat să se dedice muncii de voluntar. „Voluntariatul mă atrage pentru că îmi dă posibilitatea să evadez din cotidian și

să fiu util în același timp. Răsplata atunci când știi că ai ajutat un sărman este de o mie de ori mai mare decât dacă ai câștiga bani pe care să-i risipești pe mofturi“, crede băiatul.

În organizaţie, Alex s-a făcut util de la început „Am făcut de toate, de la împărţit pliante la curăţenie sau distribuire de haine”, susţine tânărul. De curând, Alexandru s-a decis să se deghizeze și în clovn pentru a bucura copii. „Când ești printre copii, te transfigurezi și iese la iveală partea ludică din tine. Alături de ei, nu ai voie să fii altfel decât fericit și poţi face un mare bine, printr-o simplă joacă”, spune orădeanul.

Cea mai importantă descoperire ca voluntar a fost însă fundrasingul. „Domeniul m-a atras atât de mult, încât am renunţat la Topografie și m-am apucat de Relaţii Internaţionale”, crede voluntarul. (adevarul.ro)

Page 43: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

41

ROBERTA ANCAcopilul clovn care vrea o lume fericită

Fetiţa luptă pentru a aduce bucurie tuturor copii-lor bolnavi sau nevoiași de la 11 ani. Ea crede că cel mai important cadou pe care poţi să-l faci este speranţa.

ProfilNăscută: 20 februarie 1996Familie: Singură la părinţiEducaţie: Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea,

clasa a IX-aRoberta s-a apucat de voluntariat la vârsta de

doar 11 ani, la îndemnul mamei. „Mama mi-a spus de mic copil că e foarte bine să ajuţi oamenii. Mi-a insuflat generozitte faţă de cei din jurul meu”, explică Roberta.

Fără să știe că voluntariatul o va transforma și o va ajuta să-și învingă emotivitatea, fata a decis să se înscrie într-un ONG local. „Am fost un copil foarte timid. Din pricina emotivităţii nu reușeam să comu-nic cu cei din jur sau să fiu prietenoasă. Faptul că am fost nevoită să interacţionez cu oameni necunoscuţi și să-i conving să întindă o mână de ajutor nevoiași-lor m-a transformat în alt om”, povestește eleva.

Primii pași în voluntariat i-a făcut colectând ali-mente pentru săraci în mall-urile orădene. De atunci au trecut trei ani, timp în care fata s-a decis să acorde o importanţă din ce în ce mai mare sufletului, conștiin-ţei și personalităţii umane. „Anul acesta am dat admi-tere la liceu. Înainte de a alege colegiul, am stat să mă gândesc ce carieră îmi doresc. Apoi mi-am dat seama că e prea devreme pentru asta și am decis să-mi aleg o școală care să mă pregătească pentru viaţă, nu pentru un job. Am optat pentru Liceul Teologic Greco-Cato-lic”, spune Roberta.

Clovnul PufiDeși a decis să-și îmbogăţească sufletul, Roberta

recunoaște că are un vis ascuns, pe care vrea să-l îm-plinească după absolvire. „Singurul lucru care îmi vine în minte când mă gândesc la o profesie este actoria. Mi-aș dori foarte mult să fiu actriţă de comedie sau să joc în filme”, povestește adolescenta.

Dragostea pentru artă i-a venit tot în timpul acţi-unilor de voluntariat. „În organizaţie există posibilita-tea de a face cursuri de clovn. Apoi, mergi în spitale să înveselești copii bolnavi, mergi la grădiniţe sau faci spectacole pentru copiii săraci din judeţ”, explică Ro-berta. Pentru a fi sigură că va stârni zâmbetele micuţi-lor, Roberta și-a creat un personaj extrem de zglobiu, numit Pufi.

„Pufi ţopăie tot timpul și vorbește piţigăiat. În tim-pul spectacolelor se duce pe marginea scenei și se joa-că cu copiii. Încă muncesc la dezvoltarea personajului, dar cea mai importantă idee este să inspire optimism și să dăruiască speranţă”, mărturisește orădeanca.

Chiar dacă a început vacanţa și abia a scăpat de ad-mitere, Roberta abia așteaptă să ajungă în spital, pen-tru a dărui baloane copiilor bolnavi. „Îmi place să mă transpun într-un personaj care provoacă bucurie. Să faci copiii să zâmbească e cea mai frumoasă răsplată pe care poţi să o primești. Simţi că n-ai muncit în zadar”. (adevarul.ro)

Page 44: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

42

ALINA BANCIUface voluntariat și ajută oamenii nevoiași

A fost crescută după Biblie, cu reguli foarte stricte. Tocmai pentru că a avut o copilărie dificilă, Alina Banciu face muncă de voluntariat pentru persoanele sărace. „În copilărie, singurul loc în care mă găsea mama era ori la bibliotecă, ori în sala de lectură”, spune Alina.

ProfilNăscută: 11 decembrie 1972 , BrașovStudii: Specializată în domenii de secretariat, sport

și limbi străineFamilie: Căsătorită, un copilMentalitatea comunistă este singura barieră de care

se mai izbește orădeanca în munca sa de voluntariat. Tânăra s-a născut în Brașov, dar la vârsta de un an a fost „adoptată” de Oradea, care i-a oferit posibilitatea să întindă o mână de ajutor persoanelor cu care soarta nu a fost foarte darnică. „Am știut că vocaţia mea este să ajut oamenii, încă de la vârsta de șase ani, când am început să cunosc violenţa în familie și după ce tata ne-a părăsit”, mărturisește Alina. Tinerei nu i-a fost deloc ușor, dar atât ea, cât și sora și cei doi fraţi ai săi au încercat să-și facă viaţa mai frumoasă, astfel că s-au înscris în diferite cluburi sportive.

„Tot de la vârsta de șase ani am început să practic judo împreună cu sora mea. Fratele mai mare făcea lupte libere, iar cel mai mic făcea breakdance. Ţin minte că, pentru raţia de alimente, trebuia să avem rezultate foarte bune, deoarece altfel nu o primeam”, spune Alina. A practicat judo timp de 25 de ani, interval în care a primit zeci de premii, dar a fost nevoită să renunţe pentru a-și întemeia o familie. De meserie este secretară, dar are nenumărate studii în sport și limbi străine, iar pe lângă aceasta este și voluntar la Asociaţia Caritas Eparhial din Oradea.

„În copilărie, singurul loc în care mă găsea mama era ori la bibliotecă, ori în sala de lectură. O apreciez pe mama mea pentru că a știut să ne facă viaţa ușoară

și de la ea am învăţat să împart orice felie de pâine”, mai spune tânăra. Alina a remarcat în meseria de voluntariat că oamenii săraci sunt cei care ajută oamenii săraci. În opinia sa, majoritatea persoanelor nu sunt deschise spre nou, ba mai mult, sunt foarte reticente faţă de actele de caritate. „Simt să pot să ajut oamenii și singurul beneficiu pe care îl am este satisfacţia atunci când reușesc să le smulg oamenilor un zâmbet”, mai amintește Alina. (adevarul.ro)

Page 45: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

43

OCTAVIA TOCAItânăra voluntara care are o pasiune pentru teatru

Octavia s-a apucat de voluntariat în clasa a VII-a. Fata crede că, dacă nu te implici într-un necaz, devii o parte din problemă. Fire generoasă, mereu în sprijinul celorlalţi, Renata a realizat la 13 ani, că voluntariatul e mai bună cale prin care poate fi aproape de oameni.

ProfilNăscută: 7 august 1992Studii: Clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Mihai

Eminescu“Familie: Singură la părinţi „Am decis să mă înscriu în ONG-ul Caritas

Eparhial, după ce am aflat că voluntarii înscriși aici sunt de folos oamenilor săraci, care au nevoie de o masă caldă sau de îmbrăcăminte și copiilor defavorizaţi”, spune Octavia. Fata a colectat alimente de sărbători, a împărţit formulare prin care se donează impozitul pe profit și a distribuit mâncare.

„Când am făcut fundraising, am avut norocul de a întâlni oameni deschiși. Am înţeles că a fi voluntar nu înseamnă să dai fără să primești. Primești bucuria de a schimba, cât de puţin, un lucru în bine”, susţine orădeanca. Octavia crede că s-a maturizat în contact cu vârstnicii care primeau o masă caldă și care au ajutat-o să vadă și alte aspecte ale vieţii. „E o mare realizare să știi că atins cu ceva viaţa unui om”, spune adolescenta.

Pasionată de teatruÎn cadrul asociaţiei, Octavia a avut ocazia de a

interacţiona și cu cei mici. „Am aflat că se organizează spectacole cu clovni pentru copii din judeţ care nu au acces la astfel de evenimente. M-am bucurat pentru că astfel îmi puteam îndeplini două dorinţe: să fiu voluntar și să joc teatru”, explică eleva. Primul ei personaj a fost Cookie bucătarul, un clovn hazliu cu burtă falsă.

„Când lucrezi cu copiii îţi exersezi răbdarea, pentru că sunt neastâmpărați, dar simţi și o mare

bucurie”, spune Octavia. În paralel cu voluntariatul, fata urmează și cursuri de teatru în cadrul ONG-ului Experiment Teatru Clandestin. „Fac cursuri de doi ani și asta m-a ajutat să mă dezinhib și să mă cunosc mai bine”, a subliniat Octavia. (adevarul.ro)

Page 46: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

44

TIMEEA SZOMBATIvoluntar pentru o lume mai bună

Suflet boem, tânăra a găsit în voluntariat șansa de a schimba în bine comunitatea prin puterea exemplului. Timeea se descrie o fire veselă și deschisă, gata oricând să dăruiască un zâmbet.

ProfilNăscută: 7 aprilie 1995Familie: Un frate și o sorăStudii: Colegiul Tehnic „Traian Vuia“, profil

economic „Sunt o persoană sociabilă. Încerc să înveselesc

atmosfera prin glume și să am grijă de cei pe care alţii îi ignoră”, povestește fata. Voluntar a ajuns din întâmplare, în clasa a IX-a, când s-a îndrăgostit de clovni. „Traversam strada și m-am văzut înconjurată de clovni care încercau să mă imite. M-au binedispus și am realizat că mi-ar plăcea să fac asta”, spune fata. Din dorinţa de a face oamenii să râdă, fata a urmat cinci luni cursurile de clovni și a învăţat ce înseamnă să interacţionezi cu oamenii. „Mi-am dat seama că în cadrul ONG-ului Caritas Eparhial poţi să faci mai mult și m-am apucat de voluntariat”, explică Timeea.

Colecte prin felicităriA trecut un an de la decizia luată, timp în care

Timeea s-a implicat în viaţa comunităţii. „Am împărţit haine pentru săraci am strâns bani pentru copiii care au nevoie de rechizite și am fost în spitale să împart baloane micuţilor bolnavi”, spune tânăra.

De copii s-a atașat cel mai mult. Ei au convins-o că i s-ar potrivi meseria de educatoare și că voluntariatul este o activitate pentru toată viaţa. „Copiii sunt sinceri, inventivi și știu să se bucure din suflet”, spune tânăra. În această lună Timeea a descoperit o altă latură artistică în activitatea de voluntariat.

„Confecţionez felicitări pentru Crăciun. Lucrate manual, felicitările sunt făcute din materiale reciclabile și sunt unicat. Mă bucur că un lucru ieșit din mâna mea ar putea fi apreciat de oameni și că banii strânși îi vor ajuta pe cei mai puţin norocoși”, a mai spus fata. (adevarul.ro)

Page 47: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

45

ANNAMARIA GEORGIEŞ HAJNALKAKaratista pasionată de astronomie

Annamaria își împarte viața între școală, acțiuni de voluntariat, cursuri de karate și astronomie.

ProfilNăscută: 17 octombrie 1993, OradeaStudii: Eleva în clasa a XI – a la Colegiul Național

„Mihai Eminescu”Familie: Un frate mai micTânăra de 17 ani din Oradea este elevă în clasa al

XI – a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Cu toate că școala îi ocupă o mare parte din timp, Annamaria are o grămadă de pasiuni la care nu vrea să renunțe. De aproape un an face muncă de voluntariat la Asociația Caritas Eparhial din Oradea și împreună cu alți tineri au grijă ca viețile mai multor oameni bătuți de soartă să fie mai frumoase. Tânăra spune că „meseria” de voluntar îi oferă cele mai mari satisfacții, incomparabile cu cele de natură materială. „Mereu am simțit nevoia să ajut oamenii nevoiași și tocmai de aceea m-am înscris la un curs de clovni. De la o prietenă am aflat că pot să devin voluntar la Asociația Caritas Eparhial și că pot să fiu angrenată în activitățile care mie îmi plac mult”, explică Annamaria. În copilărie, în timp ce alți copii se jucau cu mingea în fața casei și mergeau în excursii, tânăra oferea mese calde nevoiașilor care locuiau la groapa de gunoi, din afara orașului. „Condițiile acolo erau mizere. Familii întregi locuiau în case de lemn construite de ei, în într-un singur pat dormeau părinții împreună cu cei cinci copii”, ași amintește voluntara.

Fiind că este o fire energică, părinții fetei au decis să o înscrie la cursurile de karate. „Până acum am dat 13 examene la karate și încă mai am mult de învățat. Pot să spun că sunt undeva la mijloc pentru că am dobândit centura maro pentru avansați. Nu o să renunț la acest sport, mai mult o să învăț și mai mult, fiu devin din ce în ce mai bună”, spune Annamaria. Nu a renunțat însă să fie alături de colegii ei de la asociație și să ajute de fiecare dată persoanele cu o condiție materială precară. Annamaria recunoaște că inițial i-a fost destul de greu

să se descurce cu școala, cu munca de voluntariat și karatele, dar nu s-a dat niciodată bătută. Mai mult, orădeanca face și cursuri de astronomie pentru că este pasionată de studierea stelelor. „La început totul a fost o glumă, dar în timp mi-am dat seama că astronomia mă preocupă mai mult decât aș fi crezut. Chiar am participat la un concurs unde, din 140 de participanți, m-am clasat pe locul 40”, mărturisește karatista. Pentru că mai are puțin până la finalizarea liceului, Annamria se pregătește pentru o nouă etapă din viața ei, din care vor face parte și acțiunile de voluntariat. (adevarul.ro)

Page 48: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

46

Page 49: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

47

DEPARTAMENTUL DE INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂCoordonator Adela Ghiţulescu

Pentru Departamentul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţă, după un an 2009 liniștit, anul 2010 a fost unul plin de evenimente. Au avut loc mai multe calamităţi, atât pe plan internaţional cât și pe plan naţional.

Abia ce a început anul și Insulele Haiti au fost zguduite de un cutremur uriaș. A urmat o colectă naţională în bisericile catolice și banii au fost direcţionaţi către programele de reconstrucţie.

Vara a început rău pentru Europa, timp de mai multe săptămâni mai multe state au fost inundate, printre care Ungaria, Polonia și Slovacia au suferit pagube imense. S-a oferit sprijin ţărilor afectate dar nici nu s-au întreprins bine primele măsuri, că inundaţiile au lovit și România. Echipele Caritas au fost printre primele prezente la faţa locului, acordând ajutoare de urgenţă și continuând apoi cu programe de reconstrucţie pe termen mediu și lung.

În ciuda tuturor acestor evenimente, au continuat și activităţile care au fost planificate pentru acest an. A continuat implementarea proiectului naţional de reducere a riscului de dezastre: Pregătirea pentru catastrofe pe plan comunitar. Proiectul este implementat de Caritas Eparhial Oradea în două localităţi: Plopiș și Pericei (jud. Sălaj).

Două persoane din echipa de intervenţii în situaţii de urgenţă au participat alături de colegii din toată ţara la primele două module de formare în acordarea de suport psiho- social persoanelor afectate de calamităţi.

Printre planurile pe care le avem pentru acest an se numără: desfășurarea ultimelor activităţi prevăzute în proiectul mai sus menţionat, atât în Plopiș cât și în Pericei; actualizarea Planului Eparhial Pentru Situaţii de Urgenţă precum și formarea în acest domeniu a noilor persoane care vor face parte din echipa eparhială.

CUTREMUR DEVASTATOR ÎN HAITI În ziua de 12 ianuarie, un cutremur devastator

a lovit orașul Port-au-Prince, capitala statului Haiti și regiunile din vecinătate. Efectele au fost imense: 220.000 morţi, 300.000 de răniţi și circa 1.300.000 de oameni fără adăpost.

În semn de solidaritate cu oamenii afectaţi de cutremur, toate organizaţiile Caritas din România au organizat o colectă în bisericile din întreaga ţară, la data de 31 ianuarie pentru a contribui la programele de ajutorare și reabilitare derulate prin reţeaua Caritas Internationalis.

Ca urmare a colectei naţionale “Fă un gest de solidaritate!”, s-a strâns suma de 956.552 Lei. Acești bani sunt folosiţi în concordanţă cu acţiunile de ajutorare desfășurate de alte state, toate fiind coordonate de Caritas Haiti și sprijinite de Caritas Internationalis. Din suma obţinută, Confederaţia Caritas România a finanţat: reconstrucţia Căminului Saint Vincent de Paul (50.000 Euro), un program de prevenire a holerei (50.000 Euro), precum și alte programe de reconstrucţie și de reducere a riscului de dezastre.

Page 50: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

48

INUNDAŢII ÎN EUROPAÎn lunile mai și iunie, zone importante din

Europa centrală au fost afectate de inundaţii de proporţii.

În Ungaria, opt judeţe din nord-estul ţării au fost declarate zone calamitate. Mii de oameni au fost evacuaţi și iar pagubele au fost însemnate: case și drumuri distruse, peste 220.000 hectare de terenuri agricole sub apă.

În Polonia, două valuri de inundaţii au afectat 564 de localităţi, iar 30.000 de persoane au fost evacuate.

În estul Slovaciei, 18.000 de gospodării au fost inundate și aproximativ 2.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuinţele.

O nouă colectă naţională a fost planificată, de data aceasta pentru victimele inundaţiilor din Europa. Suma obţinută, de 520.000 Lei (aproximativ 120.000 Euro) a fost folosită pentru finanţarea programelor de ajutorare și reabilitare pe care le-au desfășurat organizaţiile partenere din ţările afectate.

În Ungaria a fost sprijinit un program de reconstrucţie/reabilitare a unor case de locuit în nord-estul ţării (80.000 Euro). În plus, o echipă de specialiști a plecat în Ungaria pentru a sprijini echipele de intervenţie ale Caritas-ului local.

În Polonia a fost finanţată reconstrucţia unui centru de reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din dieceza Sandomierz.

SOLIDARI CU MOLDOVA: APA TRECE OAMENII RĂMÂN! La doar doi ani după inundaţiile de

proporţii care au lovit România, în iunie și iulie 2010, mai multe regiuni din ţară au fost, din nou, afectate de inundaţii. Conform statisticilor, peste o sută de localităţi au fost afectate, mai mult de 18.000 de persoane au fost evacuate, au fost distruse mii de gospodării și locuinţe, mii de hectare de teren arabil, pășuni și fâneţe.

Echipele de angajați și voluntari au făcut anchete sociale pentru a asigura un sprijin real în reabilitarea sau reconstruirea locuinţelor. Voluntarii au vizitat ceea ce a mai rămas din locuinţele sinistraţilor, le-au ascultat mărturiile și le-au cunoscut suferinţele și sentimentul de nesiguranţă pe care aceștia îl trăiesc datorită faptului că, pentru moment, din partea autorităţilor nu au primit decât promisiuni generoase.

Caritas a fost printre primele organizaţii prezente în zonă pentru intervenţii de urgenţă. Iar pe termen mediu, familiile cele mai afectate sunt sprijinite până la revenirea la viaţa lor obișnuită. Ajutorul are în vedere asigurarea surselor de subzistenţă și repararea caselor. Familiile care trăiesc din agricultură și și-au pierdut recolta primesc un suport alimentar pentru o anumită perioadă și hrană pentru animale. Programele agricole

Page 51: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

49

(distribuţii de seminţe, îngrășăminte, unelte, furaje, animale) sprijină familiile la restabilirea surselor de subzistenţă. De asemenea, sobele și lemnele de foc reprezintă un sprijin esenţial pentru multe familii în perioada de iarnă.

Caritas-ul ajută de asemenea familiile ale căror case au fost avariate, cu consultanţă tehnică și materiale de construcţii. În cazul caselor complet distruse, Caritas-ul va asigura materiale și lucrări de construcţie complementare celor oferite de guvern.

Toate aceste programe au ca scop revenirea la o viaţă autonomă și demnă.

Alăturat vă prezentăm două cazuri, așa cum ne-au fost relatate de către colegii noștri de la Caritas Iași:

Deosebită a fost întâlnirea cu un sinistrat mai în vârstă, domnul Mihai: Într-o săptămână și-a înmormântat soţia și apa i-a luat tot ce avea. Era un om gospodar și priceput. Am putut vedea resturile din ceea ce odată fusese o gospodărie foarte îngrijită, despre care nea Mihai ne povestește cu nostalgie. Pentru că este un om priceput avea și tot felul de unelte și mașinării cu care lucra, însă „acum toate acestea sunt distruse și pline de mâl, și nu vor mai funcționa niciodată. Casa mea este căzută. După o muncă de o viață am ajuns singur, să trăiesc într-un modul... ce s-a ales de viața mea...” ne-a spus cu lacrimi în ochi nea Mihai. Suferinţa lui (acum locuiește într-un container albastru) ne-a cutremurat și, văzând lacrimile lui, ne-am gândit că merită și chiar trebuie să facem orice fel de efort pentru a ajunge la toţi cei care au nevoie de prezenţa noastră.

În Baraţi a fost impresionantă întâlnirea cu soții Mocanu. Sunt doi bătrâni simpatici și plini de optimism. În casa acestora, apa a fost de aproape 2 metri. Dar când am intrat în aceasta casă, cu greu am putut să credem că a fost inundată. Acești oameni, ajutați doar de fiica lor, s-au pus pe treabă și au curăţat și șters aproape în totalitate urmele dezastrului. Mărturie mai stau ușile care nu se mai închid sau mormanul de mobile stricate din curte. Dar am fost invitați într-o casă curată, aerisită și primitoare în care cu greu îţi dai seama că a fost apa de 2 metri.

Page 52: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

50

Page 53: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

51

DEPARTAMENTUL DE PROIECTECoordonator Adela Ghiţulescu

Departamentul de proiecte este unul dintre cele mai vechi departamente care funcţionează în cadrul organizaţiei, fiind creat odată cu departamentul social și de voluntariat.

Rolul acestui departament este acela de a scrie și de a implementa proiecte pentru celelalte departamente ale organizaţiei. Proiectele susţin activitatea organizaţiei și o dezvoltă. Datorită proiectelor care se scriu și se implementează an de an se diversifică activitatea organizaţiei.

În anul 2010, în cadrul acestui departament au lucrat 2 persoane. Au fost scrise în total 11 proiecte, unele dintre ele fiind aprobate spre finanţare, unele respinse și unele care încă așteaptă răspuns.

Proiectele implementate anul trecut au avut ca scop susţinerea resurselor umane ale organizaţiei, formarea voluntarilor, atragerea de noi voluntari precum și dezvoltarea librăriei și a croitoriei.

SUSŢINEREA RESURSELOR UMANECoordonator proiect: Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 iulie 2009 – 30 iulie 2010Locaţia: OradeaValoare: 22.800 EuroFinanţare de la Renovabis: 17.700 Euro

51

Page 54: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

52

Scop: Sprijinirea financiară a resurselor umane ale organizaţiei.

Obiective:Asigurarea salariilor pentru specialiștii care 1.

lucrează în cadrul ACEO, pentru o perioadă de 12 luni.Oferirea de către specialiștii din cadrul 2.

ACEO de servicii profesioniste pentru cele 200 de familii asistate.

Rezultate:Cel mai important rezultat al acestui proiect

a fost stabilizarea resurselor umane ale organizaţie. Este vorba în primul rând de angajaţi, dar proiectul a avut ca efect și stabilizarea voluntarilor.

Angajaţii au fost susţinuţi să participe la cursuri și seminarii care să îi ajute să se cunoască mai bine, să acumuleze noi cunoștinţe și să deprindă noi abilităţi.

A crescut coeziunea echipei.Toate departamentele organizaţiei s-au

dezvoltat și a crescut calitatea serviciilor oferite, atât a celor sociale cât și a celor socio-medicale. Au fost scrise noi proiecte și s-au dezvoltat programele existente.

„UN TÂNĂR IMPLICAT, UN TÂNĂR MAI BOGAT”Coordonator: Iulia Iova

Perioada: 01.09.2010 – 30.11.2010Locul: OradeaValoare: 5.000 LeiSuma primită: 4.000 LeiContribuţie proprie: 1.000 LeiFinanţator: Consiliul Local al

Municipiului OradeaScop: Dezvoltarea atitudinii

civice și a simţului filantropic al tinerilor din Municipiul Oradea și încurajarea implicării civice a acestora.

Obiective: Organizarea a 4 seminarii de formare 1.

pe tema implicării civice a tinerilor în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2010 pentru studenţii din Universitatea Oradea;

Realizarea, în perioada 1 septembrie – 2. 15 septembrie 2010, de materiale informative despre implicarea civică și voluntariat.

Organizarea în perioada 15 septembrie 3. – 15 noiembrie 2010 a 8 întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale din Oradea, pe tema promovării voluntariatului în organizaţii.

Rezultate:În cadrul acestui proiect au fost realizate

2.000 de pliante despre voluntariat. Două articole au apărut în presă despre proiectul „Un tânăr implicat, un tânăr mai bogat” și finanţatorul acestuia. Un număr de opt ONG-uri au fost informate cu privire la metodele de bună practică în lucrul cu voluntarii și 207 studenţi orădeni au participat la cele patru seminarii de promovare a voluntariatului.

Page 55: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

53

PREGĂTIREA PENTRU CATASTROFE PE PLAN COMUNITARCoordonator: Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 martie 2009 – 31 martie 2011Finanţator: Caritas AustriaBuget total: 6.026,15 EuroFinanţare: 5.423, 54 EuroCo-finanţare: 602, 62 Euro.Obiective:

Dezvoltarea abilităţilor comu-1. nităţilor expuse riscului de dezastre din România privind calamităţile naturale.

Atingerea unei viziuni comu-2. ne la nivel local și naţional între partici-panţii principali privind reducerea riscu-lui de dezastre.

Activităţile proiectului au înce-put în Eparhia de Oradea în localitatea Plopiș încă din 2009, astfel că în 2010 au fost continuate activităţile începute în anul precedent. A avut loc etapa de elaborare a scenariilor cu comunitatea și a fost realizată matricea priorităţilor atât cu liderii cât și cu comunitatea. În final, a avut loc comunicarea riscurilor către comunitate.

Activităţile care urmează să mai aibă loc în Plopiș sunt: un curs de prim ajutor, realizarea pla-nului familial în toate gospodăriile și plantarea de puieţi.

În comuna Pericei, a avut loc cursul cu li-derii localităţii și trei cursuri cu voluntarii. După terminarea cursurilor, am realizat interviurile împreună cu grupul de voluntari, în zona de risc, identificată atât de autorităţi cât și de către co-munitate.

Tot împreună cu grupul de voluntari a fost desenată și harta de risc. A fost scoasă în evidenţă zona de risc a localităţii și un canal colector care este principalul motiv al inundaţiilor din zona respectivă.

Cu liderii comunităţii au fost realizate atât tabelul de analiza vulnerabilităţilor, cât și cel cu ma-tricea priorităţilor.

Etapele care urmează să se desfășoare în Pe-ricei sunt comunicarea riscurilor către comunitate, curăţarea șanţurilor și organizarea unui curs de prim ajutor.

Page 56: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

54

RESURSE PENTRU VIABILITATECoordonator proiect: Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010Locaţia: OradeaValoare: 47.850 LeiFinanţare de la ARC: 16.200 Lei

Scop: Susţinerea planului general de atragere de fonduri al organizaţiei.

Obiective:1. Obținerea de produse de la persoane fizice

în valoare de 16.500 Lei 2. Obținerea sumei de 20.000 de Lei de la 10

firme mari, în urma aplicării metodei „direct mail”.3. Obținerea din donații de la 50 de persoane

fizice (donator fideli) a sumei de 30.000 Lei (2.500 Lei/lunar).

4. Obținerea sumei de 20.000 Lei de la 20 de firme din Județul Bihor, în urma solicitărilor faţă în faţă.

5. Obţinerea sumei de 25.000 Lei în urma Campaniei 2%.

6. Atragerea de noi voluntari și implicarea unui număr de 20 dintre aceștia în activităţile de strângere de fonduri.

Rezultate:Cel mai important rezultat al acestui proiect

a fost acela că, pentru prima dată, am realizat un plan de strângere de fonduri. Ne-am stabilit obiectivele, metodele și activităţile principale, toate încadrate în timp.

Nu toate obiectivele proiectului au fost atinse conform planificării lor. Unele obiective le-am atins în totalitate, ba chiar le-am depășit, cum ar fi suma atrasă în urma campaniei 2%. Pe de altă parte, ne-am dat seama că unele obiective stabilite

au fost prea îndrăzneţe. Cu toate acestea, am avut ocazia să probăm metode noi de atragere de fonduri și să le îmbunătăţim pe unele din ele. Am înţeles în acest fel care metode ni se potrivesc, care dintre ele mai pot fi dezvoltate, dar și unde mai are echipa de lucrat pentru ca în viitor să obţină rezultate și mai bune.

AMPRENTE ÎN TIMPCoordonator: Iulia Iova

Perioada: 01.09.2010 – 30.11.2010Locul: Oradea, Aleșd, Marghita, Beiuș;Valoare: 2.270 Lei;Suma primită: 2.000 Lei;Contribuţie proprie: 270 Lei;Finanţatori: Consiliul Judeţean Bihor.

Page 57: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

55

Scop: Promovarea culturii în rândul cetăţe-nilor judeţului Bihor.

Obiective: Organizarea în perioada 20 octombrie – 1.

15 noiembrie 2010 a unui număr de 3 seminarii pe teme culturale între scriitorul Ioan F. Pop și elevii din 3 de instituţii de învăţământ din judeţul Bihor.

Organizarea evenimentului „Seara Ka-2. wabata” pentru tinerii iubitori de literatură și cultu-ră japoneză.

Rezultate: un număr de 200 de elevi partici-panţi la seminariile culturale susţinute de scriitorul Ioan F. Pop și un număr de 50 de participanţi la sea-ra Kawabata.

MAŞINA DE BRODATCoordonator proiect: Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 ianuarie 2010 – 30 aprilie 2010Locaţia: OradeaValoare: 5.000 EuroFinanţare de la Missio – ProEuropa: 3.000 Euro

Scop: Realizarea veșmintelor preoţești pentru preoţii din Eparhia de Oradea, în atelierul de croitorie al Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea.

Obiective:Achiziţionarea unei mașini de brodat 1.

și a unor programe pentru realizarea veșmintelor preoţești.

Realizarea veșmintelor preoţești cu 2. ajutorul mașinii de brodat achiziţionate, în atelierul de croitorie al asociaţiei, pentru preoţii Eparhiei de Oradea, pe o perioadă de timp nedeterminată.

Comercializarea veșmintelor în magazi-3. nul de obiecte bisericești al asociaţiei.

Rezultate:Ca urmare a implementării acestui proiect, a

fost achiziţionată o mașină de brodat. Mașina este dotată cu programe care realizează diverse modele. A început astfel producerea de veșminte preoţești în croitoria organizaţiei. Toate articolele realizate aici sunt comercializate prin magazinul de obiecte bisericești al asociaţiei.

Page 58: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

56

Page 59: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

57

DEPARTAMENTUL DE FUNDRAISINGCoordonator Adela Ghiţulescu

Probabil că departamentul care trebuie să fie cel mai creativ și cel mai inovator este cel de fundrasing. Atragerea de fonduri către programele sociale și socio-medicale derulate de asociaţie este singura modalitate prin care organizaţia își poate îndeplini misiunea. Fără fonduri, nu ar exista nici beneficiari.

Însă pentru a atrage fonduri către organizaţie, trebuie mai întâi să investești. Iar cea mai importantă investiţie pe care noi am făcut-o a fost aceea în oameni, în atragerea de voluntari către acest departament și în formarea lor alături de personalul organizaţiei. Investiţia realizată a avut efecte benefice care sperăm ca în timp să se amplifice.

Un rol important în dezvoltarea departamentului a avut-o Asociaţia pentru Relaţii Comunitare din Cluj, care ne-a ghidat pașii în acest domeniu încă de la început prin training-uri, materiale, conferinţa de atragere de fonduri, consultanţă, iar în acest an, prin impulsul pe care ni l-a dat de a realiza un plan de strângere de fonduri pentru un an de zile și susţinerea financiară a acestuia.

Realizările Departamentului de Fundraising în 2010 nu sunt numai multe, dar sunt mai ales consistente. Am continuat să utilizăm cu succes metodele de atragere de fonduri implementate în anii anteriori și am testat noi metode.

Suma obţinută în urma campaniei 2% pentru Casa Frenţiu a fost de peste 43.000 Lei. Colecta de Paști s-a desfășurat în 3 biserici din oraș, iar colecta stradală a însemnat implicarea voluntarilor clovni

care au strâns suma de 1.500 Lei, cu care au fost achiziţionate rechizite pentru elevi.

În ciuda crizei financiare din România, credincioșii care au donat în Duminica Samariteanului Milostiv au fost mai darnici ca în anul precedent.

Insatisfacţia pe care am avut-o a fost aceea că, în ciuda eforturilor depuse, nu am putut organiza Colecta anuală de Crăciun, așa cum s-a întâmplat în ultimii 5 ani.

Numărul donatorilor individuali a crescut simţitor, la fel și sumele atrase prin această metodă. Iar dacă în anii anteriori și pe parcursul anului 2010 nu am reușit să obţinem sponsorizări pentru susţinerea activităţilor, mai multe contracte de sponsorizare atât în bani, cât și în produse au fost încheiate chiar spre final de an.

Dacă în anul 2009 am amplasat o singură urna într-un magazin, în 2010 am amplasat 10 urne.

Planurile pentru anul 2011 includ continuarea și dezvoltarea metodelor utilizate cu succes în 2010, dar și testarea unor metode noi, cum ar fi evenimentele speciale.

CAMPANIA 2 %Coordonator: Olimpiu Todorean

Pentru al șaselea an consecutiv, scopul campaniei 2% derulată de Caritas Eparhial Oradea a fost strângerea de fonduri pentru construirea în

Page 60: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

58

Oradea a unei case rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, Casa Frenţiu.

Prin mecanismul 2%, persoanele fizice care au avut venituri impozabile în anul anterior, pot direcţiona 2% din valoarea impozitului care a fost perceput de stat în anul precedent, către o organizaţie neguvernamentală.

În 2010, campania a presupus distribuirea de plicuri personalizate donatorilor din anul anterior și implicarea activă a voluntarilor în atragerea donatorilor.

Numărul persoanelor care au avut încredere în proiectul propus de asociaţie și au dorit să îl sprijine a crescut de-a lungul anilor. Peste 1.000 de persoane din 15 orașe respectiv comune din ţară au direcţionat în 2010 2% din impozitul datorat

statului către asociaţia noastră. Suma obţinută, cea mai mare de până acum, depășește 43.000 Lei.

Perioada de derulare: 1 februarie – 15 mai 2010;Persoane implicate: 4 angajaţi și 23 voluntari;Rezultate: 43.152, 84 Lei.

COLECTA DE PAŞTICoordonator: Ana-Maria Lazăr

Pentru a contribui la acoperirea necesarului de alimente pe care persoanele și familiile aflate în dificultate le primesc prin serviciile de asistenţă socială acreditate, în fiecare an, în timpul Postului Mare, este organizată o colectă. Aceasta se desfășoară la bisericile greco – catolice din oraș, în fiecare duminică din perioada postului.

Credincioșii care doresc să împartă ceea ce au în cămara de alimente cu semenii lor care trăiesc de pe o zi pe alta, aduc alimente neperisabile (zahăr,

Page 61: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

59

făină, ulei, etc.) care sunt preluate de voluntarii asociaţiei. Odată înregistrate în contabilitate, alimentele sunt păstrate în depozit. De aici, ele sunt distribuite familiilor conform Planului personalizat de intervenţie, realizat pe baza anchetelor sociale și a analizei nevoilor.

Din alimentele colectate asigurăm pachetele alimentare pe toată perioada anului. De aceste pachete beneficiază peste 80 de familii aflate în dificultate. Aceste familiile au venituri mici, insuficiente pentru asigurarea măcar a unei mese pe zi. Din banii pe care-i câștigă acești oameni își achită facturile sau chiria. De asemenea, sprijinim cu pachetele alimentare persoane singure, vârstnice, care se gospodăresc dintr-un pachet luni întregi.

Perioada de derulare: 21 februarie – 28 martie 2010;Persoane implicate: 2 angajaţi și 31 voluntari;Locul desfășurării: la trei biserici din Oradea;Rezultate:

produse alimentare în valoare de - 3.181 Lei;suma donată:- 7.485 Lei.

Cantitatea de alimente colectată: ulei - 176 litri; zahăr - 171 kg; făină - 324 kg; orez - 93 kg.

COLECTA PENTRU HAITI: FĂ UN GEST DE SOLIDARITATE!Coordonator: Adela Ghiţulescu

În ziua de 12 ianuarie, un cutremur devastator a lovit orașul Port-au-Prince, capitala statului Haiti și regiunile din vecinătate. Efectele au fost imense: 220.000 morţi, 300.000 de răniţi și circa 1.300.000 de oameni fără adăpost.

În semn de solidaritate cu oamenii afectaţi de cutremur, toate organizaţiile Caritas din România au organizat o colectă în bisericile din întreaga ţară, la data de 31 ianuarie, pentru a contribui la programele de ajutorare și reabilitare derulate prin reţeaua Caritas Internationalis.

Credincioșii parohiilor din Eparhia de Oradea au răspuns cu generozitate, suma obţinută depășind cu puţin 35.000 Lei. Suma a fost direcţionată către Confederaţia România, la nivel naţional obţinându-se suma de 956.552 Lei.

Perioada de derulare: 31 ianuarie 2010;Persoane implicate: 2 angajaţi;Locul desfășurării: în parohiile greco-catolice

din Eparhia de Oradea;Rezultate:

83 de parohii- implicate în Eparhia de Oradea;

Suma de - 39.008 Lei.

Page 62: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

60

COLECTA PENTRU ROMÂNIA: SOLIDARI CU MOLDOVA. APA TRECE OAMENII RĂMÂN!Coordonator: Olimpiu Todorean

La doar 2 ani după inundaţiile de proporţii care au lovit România, în iunie și iulie 2010, mai multe regiuni din ţară au fost, din nou, afectate de inundaţii. Conform statisticilor, peste o sută de localităţi au fost afectate, mai mult de 18.000 de persoane au fost evacuate, au fost distruse mii de gospodării și locuinţe, mii de hectare de teren arabil, pășuni și fâneţe.

Caritas Eparhial Oradea a organizat o colectă specială pentru semenii noștri atât de greu încercaţi. Colecta s-a desfășurat timp de două

duminici (25 iulie și 1 august) în 72 de biserici din Eparhia de Oradea. În același timp, persoanele fizice sau juridice care au dorit să contribuie direct, au putut să o facă în perioada 12 iulie – 12 august, prin donaţie realizată direct la sediul asociaţiei sau prin sponsorizări.

Perioada de derulare: 12 iulie – 12 august 2010;Persoane implicate: 2 angajaţi;Locul desfășurării: în parohiile greco-catolice

din Eparhia de Oradea;Parteneri media: TVS, Jurnal Bihorean și

Radio Maria;Rezultate:

72- de parohii implicate;Suma de - 28.659 Lei.

COLECTA SAMARITEANUL MILOSTIVCoordonator: Olimpiu Todorean

Fiecare a doua duminică a lunii noiembrie mai este cunoscută și ca duminica samariteanului milostiv sau ziua carităţii. Cu această ocazie, în fiecare an, are loc o colectă specială.

Colecta a fost organizată în 59 de parohii, în data de 14 noiembrie. Suma donată de credincioși cu această ocazie, în valoare de 17.875 Lei, a fost utilizată pentru susţinerea financiară a programului pe care îl derulăm încă din anul 2006: O masă caldă pentru cei săraci. În cadrul lui, este servită zilnic o masă caldă pentru 30 de persoane nevoiașe, care nu au unde, cu ce sau ce să își pregătească de mâncare. Pentru mulţi dintre ei, prânzul primit la noi constituie singura masă a zilei.

Data desfășurării: 14.10.2010;Persoane implicate: 2 angajaţi;

Page 63: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

61

Locul desfășurării: în parohiile greco-catolice din Eparhia de Oradea;

Rezultate: 17.875 Lei.

COLECTA STRADALĂ DONEAZĂ PENTRU RECHIZITE! Coordonator: Damian Andreica

Nevoile familiilor pe care le asistăm sunt foarte diverse. Una din ele este aceea de a asigura rechizitele necesare copiilor pentru a putea frecventa școala. Fiind de multe ori o greutate și pentru familiile cu nivel de trai decent, achiziţionarea rechizitelor necesare pentru grădiniţă sau școală reprezintă de-a dreptul o povară pentru acei părinţi care cu greu reușesc să le asigure mâncarea.

Din dorinţa de ajuta aceste familii și mai ales de a contribui la asigurarea unui viitor mai bun pentru copiii care provin din familii vulnerabile, am demarat în anul precedent o acţiune pe care o derulăm cu voluntarii – clovni ai asociaţiei: o colectă stradală în vederea strângerii de fonduri pentru achiziţionarea de rechizite.

Fiind la a doua ediţie, colecta stradală „Donează pentru rechizite!” a luat amploare în anul 2010, atât prin creșterea numărului de zile în care a fost organizată colecta, cât și prin creșterea numărului de voluntari implicaţi.

Tinerii voluntari clovni au fost protagoniștii acestui eveniment, distribuind baloane și zâmbete trecătorilor și oferind informaţii despre scopul evenimentului.

Suma obţinută a fost utilizată pentru achiziţionarea de rechizite pentru un număr de 50 de copii școlari, preșcolari și studenţi care privind din familiile asistate.

Perioada de derulare: 8 – 12.10.2010;Locul desfășurării: zona centrală a orașului

Oradea;Persoane implicate: 2 angajaţi și 14 voluntari;

Rezultate: suma de 1.539 Lei, care a fost utilizată pentru achiziţionare de rechizite pentru 50 de copii.

Page 64: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

62

Page 65: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

63

DEPARTAMENTUL ECONOMICCoordonator Olimpiu Todorean

LIBRĂRIA GUTENBERGPe lângă miile de titluri aduse de la cele mai

bune edituri din țară, la fel ca în 2009 în 2010, în librăria Gutenberg nu au lipsit binecunoscutele evenimente cu care s-au obișnuit deja iubitorii de cultură: de la întâlniri cu elevii orădeni până la importante lansări de carte care au făcut tot mai mulți orădeni să-i treacă pragul.

Îl amintim pe matematicianul, romancierul și publicistul român contemporan Bogdan Suceavă care pe data de 7 octombrie și-a lansat noul său roman Venea din timpul diez (Polirom 2010).

De asemenea, librăria s-a bucurat să-l aibă ca invitat pe Radu Sergiu Ruba.

N-au lipsit nici anul acesta colaborări cu elevi din ciclul primar, gimnazial, cât și liceal: concursuri,

Page 66: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

64

serbări, carnavaluri, discuții pe diferite teme din literatură, geografie, istorie sau arte, toate organizate în colaborare cu învățătoarele și profesorii școlilor implicate.

Și pentru a lega mai ușor prietenia elev-carte, librăria Gutenberg a organizat Caravana Gutenberg, program desfășurat în perioada 1 martie - 24 iunie 2010. Această caravană a avut scopul de a stârni interesul elevilor pentru lumea cărţilor, ea poposind în mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Oradea, printre care: Colegiul Naţional “Iosif Vulcan”, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Colegiul Tehnic “Transilvania”, Liceul Teologic Greco-Catolic, având două activităţi principale: întâlnirea elevilor cu un scriitor de succes, precum și expoziţii de cărţi școlare cu vânzare, adresate atât elevilor, cât și profesorilor. Evenimentul s-a încheiat pe data de 27 iunie cu ocazia împlinirii a 612 ani de la nașterea lui Johann Gutenberg, metalurgist și inventator german, renumit pentru contribuţia sa remarcabilă la tehnologia tiparului.

Librăria promite ca și în 2011 să fie la fel de „proaspătă” și plină de evenimente culturale cât mai interesante și mai variate.

Alte evenimente din 2010:12 mai 2010- Lansare de carte “Viața ca un

pseudonim” de Alexandru Balog;7 octombrie 2010 – Lansare de carte “Viața

care ne trăiește” de Anatol Basarab;1-11 noiembrie 2010 – Colaborare cu

Fundația Civika în cadrul evenimentului “Lecturi Urbane” Oradea;

26 noiembrie 2010 – Seara japoneză. Lansare de carte “Locuri și adieri” de Tetsuya Kaida. Conferință George Șipoș;

16 decembrie 2010 – Lansare de carte “Genunchii Tamisei” și ediția Braille a volumului “Tratatul de liniște” de Gheorghe Vidican;

Page 67: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

65

CROITORIA CEOÎn 2010 croitoria CEO a reușit achiziţionarea

unei mașini de brodat ceea ce a făcut posibilă realizarea de veșminte preoţești. S-a continuat cu executarea de cămăși pentru preoţi, reverende, acoperitoare pentru altar, și, pentru prima dată, executarea de veșminte preoţești datorită posibilităţii de a broda, precum și alte articole la comanda clientului.

SC DONUM SRLEste firma la care Asociaţia Caritas Eparhial

Oradea este acţionar principal și, la fel ca în anii precedenţi, prin această firmă s-au derulat activităţi comerciale de vânzare cu amănuntul.

Page 68: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

66

Page 69: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

67

DEPARTAMENTUL PUBLIC RELATIONSCoordonator Olimpiu Todorean

PREMIUL SPECIAL PENTRU CAMPANIE DE VOLUNTARIAT PUBLIC

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a participat la Gala Oameni pentru oameni, ediţia a VII-a, 2010, la două secţiuni, cu două proiecte diferite. În urma jurizării ACEO a fost nominalizată la secţiunea Cea mai bună campanie de atragere de

fonduri cu proiectul: Colecta de Crăciun, precum și la secţiunea Cea mai bună campanie de voluntariat cu proiectul Oameni pentru oameni.

ACEO a primit Premiul special pentru campanie de voluntariat public, cu proiectul Oameni pentru oameni. Motivaţia Juriului: „Un proiect ce a adus zâmbetul înapoi copiilor sărmani sau bolnavi din Oradea, prin spectacole și vizite ale clovnilor-voluntari la spitalele din localitate”.

Page 70: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

68

Premiul a fost înmânat de Dorel Șandor, director Centrul pentru Studii Politice și Analize Comparative, directorului executiv al Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, Adela Ghiţulescu.

Gala Oameni pentru Oameni este un eveniment organizat de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare și Camera de Comerţ Americana în Romania. BRD Groupe Societe Generale a fost pentru al treilea an consecutiv partenerul naţional al evenimentului. Vodafone Romania și Lafarge Romania au susţinut această ediţie ca sponsori ai categoriei de voluntariat și respectiv contribuţii individuale remarcabile. Gala s-a bucurat de asemenea de parteneriatul cu Fundaţia Post Privatizare și de sprijinul partenerilor media TVR și HotNews precum și al esimplu.ro, LumeBuna.ro și stiriong.ro.

PSS VIRGIL BERCEA ÎN VIZITĂ LA CARITAS EPARHIAL ORADEA

Uniunea Europeană a dedicat anul 2010 combaterii sărăciei și excluziunii sociale, promovând în acest sens o campanie de conștientizare la nivel european.

În acest an, în paralel cu activitatea lor de zi cu zi, organizaţiile Caritas din Europa se mobilizează pentru a profita de această oportunitate valoroasă și pentru a aminti inalienabila datorie morală ca fiecare dintre noi să fie responsabil pentru celălalt, mai ales pentru cel slab și sărac. Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a acceptat invitaţia Cardinalului Vicar al Romei de a vizita duminică, 14 februarie

Page 71: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

69

2010, câteva lucrări ale Caritasu-lui din Roma.În semnul acestei comuniuni au fost invitaţi

toţi confraţii din Episcopatul european să întâlnească în mod ideal săracii Europei, îngenunchind în faţa lor și astfel să dea un exemplu nouă, tuturor.

În Eparhia de Oradea, Preasfinţia Sa Virgil Bercea a vizitat lucrările Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, joi 4 februarie, 2010, după următorul program: Vizită la Casa Frenţiu, Parcul Olosig; vizită la terenul unde se va construi cantina socială, str. Theodor Aman; vizită la Croitorie, str. Mihai Pavel nr. 4; vizită la Centru de Îngrijire la Domiciliu, str. Mihai Pavel nr. 2; vizită și distribuire haine beneficiari, sediul Caritas, str. Mihai Pavel nr. 3; vizită și servirea mesei beneficiarilor, sediul Caritas, str. Mihai Pavel nr. 3; întâlnire cu angajaţii Caritas, sediu Caritas, str. Mihai Pavel nr. 3.

PREMIU: CEL MAI BUN FUNDRAISER AL ANULUI

În perioada 25 – 26 martie 2010, o echipă formată din angajaţi și voluntari a participat la Conferinţa de atragere de fonduri din comunitate. La finalul evenimentului, Adela Ghiţulescu a primit premiul pentru cel mai bun fundraiser al anului 2009, în valoare de 500 Euro. A fost apreciată în mod deosebit implicarea voluntarilor organizaţiei în atragerea de fonduri.

Page 72: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

70

ONGFEST 2010

ONGFest – Festivalul Naţional al organizaţiilor neguvernamentale din Romania și-a deschis porţile și anul acesta pentru a promova sectorul neguvernamental din Romania în perioada 7-9 mai 2010, la București. Cu același concept ca și anul trecut, dar mai dinamic și atractiv, ONGFest ediţia 2010, a reunit peste 200 de organizaţii neguvernamentale, fundaţii corporatiste, companii implicate în activităţi de responsabilitate socială, instituţii publice și donatori.

ONGFest a fost organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) în parteneriat cu Primăria Municipiului București și Banca Comercială Română și este finanţat de Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe și EEA Grants.

Sute de oameni au trecut și pe la standul Caritas Eparhial Oradea în cele trei zile de târg. Aceștia au primit materiale și informaţii detaliate cu privire la activităţile desfășurate de noi: activităţile sociale (masa caldă, construcţia cantinei și a

Casei Frenţiu etc.), cele legate de voluntariat, activitatea clownilor și despre Serviciul European de Voluntariat.

Caritas Eparhial Oradea a fost invitată să participe la acest eveniment de către Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale. Am fost prezenţi acolo cu trei reprezentaţi ai organizaţiei dintre care un clown care a atras atenţia trecătorilor.

ACŢIUNE ŞI RUGĂCIUNE

Plecând de la îndemnul Papei Bendict al XVI-lea „operatorii caritativi să-și combine acţiunile cu rugăciunea”, rostit cu ocazia vizitei în Portugalia, mai precis la Fatima, angajaţii, membri și voluntarii Caritas Eparhial Oradea au răspuns invitaţiei făcute de Seminarul Teologic „Sfinţii

Page 73: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

71

Trei Ierarhi” din Oradea de a participa la o seară de rugăciune, în curtea seminarului, în faţa grotei Sfintei Fecioare.

Astfel, marţi 25 mai 2010, operatorii Caritas Eparhial au participat la rugăciunea „Paraclisul Maicii Domnului”, îmbinând slujirea socială cu rugăciunea.

Acţiunea se înscrie în programul de rugăciune pe care Seminarul și l-a propus cu toate asociaţiile și organizaţiile de laici din Oradea, în luna mai, lună dedicată Sfintei Fecioare Maria.

ÎN VIZITĂ LA CARITAS EPARHIAL ORADEA

În perioada 27 mai – 3 iunie 2010, Caritas Eparhial Oradea a primit vizita partenerilor din Caritas Rimini, Italia. Delegaţia partenerilor italieni, din care au făcut parte patru fete și trei băieţi, a fost condusă de directorul Caritas Rimini, pr. Renzo Gradara.

Caritas Eparhial Oradea a propus vizitatorilor un program variat, în vederea atingerii scopului acestei deplasări: cunoașterea de către tinerii

italieni a realităţii locale, în special a activităţilor în care sunt implicaţii tinerii din România, precum și oferirea unor mărturii de viaţă și de fapte.

În zilele de luni, marţi și miercuri tinerii au fost prezenţi în Oradea și au activat în cadrul asociaţiei noastre. S-au organizat în două echipe. Fetele au sortat și au pregătit haine din depozitul asociaţiei pentru copiii dintr-un orfelinat; au distribuit masa caldă celor 30 de beneficiari care primesc zilnic un prânz oferit de asociaţie și au făcut vizite în familiile beneficiarilor însoţind asistentul social. Băieţii au dat o mână de ajutor pentru pregătirea unui spaţiu care va fi destinat departamentului de voluntariat.

Tinerii italieni fac parte din Serviciul Civil și își desfășoară activitatea în cadrul Caritas Rimini. Cele câteva zile petrecute aici i-au adus în contact direct cu realitatea din România și le-au deschis interesul pentru ţara noastră și cultura română.

Această vizită a creionat calea unei potenţiale colaborări în viitor între cele două organizaţii partenere, prin exprimarea interesului tinerilor de a efectua în viitor Serviciul Civil în România.

Page 74: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

72

CEO - LA TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE OBIECTE BISERICEŞTI

Caritas Eparhial Oradea prin Croitoria CEO și Librăria Gutenberg care vinde produsele realizate în croitorie, a participat la Târgul internaţional de obiecte bisericești, Catholic expo ce a avut loc la Oradea în perioada 9-11 septembrie 2010.

Produsele realizate în croitorie se adresează unor categorii diverse – atât persoane juridice, cât și persoane fizice. În croitorie se realizează articole pentru clerici (cămăși, reverenzi etc.) dar și alte articole, destinate fie diverselor instituţii (steaguri), fie persoanelor fizice (uniforme școlare sau diverse articole la comandă).

Cumpărând produsele realizate în Croi-toria CEO și a cărţilor din Librăria Gutenberg, se dăruiește 20% din preţul produselor pentru masa de prânz a 30 de persoane nevoiașe din Oradea.

ÎN RUGĂCIUNE 24 DE ORE: „ROZARUL CARITĂŢII”

În al optulea an consecutiv, în zilele de 23-24 octombrie, 2010, a avut loc la Parohia Sfântul Gheorghe” din Oradea „Rozarul de 24 de ore”. Asociaţiile și grupurile de rugăciune din Oradea au fost invitate la Rozarul Carităţii, tema rugăciunii din acest an. Tema rugăciunii din acest nu a fost aleasă întâmplător. Dacă în anii precedenţi ne-am rugat pentru episcopii martiri, redobândirea bisericilor, pentru viaţă, familie, mame, unitate în diversitate, preoţi, anul acesta, Anul European de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, ne-a rugat în primul rând pentru toţi acei săraci care trăiesc sub limita existenţei pentru ca ei să poată avea puterea să-și găsească drumul de ieșire din sărăcia în care se zbat. În al doilea rând ne-am rugat pentru autorităţile civile pentru ca ele să găsească instrumentele și mijloacele necesare pentru a ajuta aceste persoane să-și găsească un loc de muncă și condiţii de trai corespunzătoare demnităţii unui om. În al treilea rând, dar nu și ultimul, ne-am rugat pentru ieșirea din sărăcia spirituală și morală în care ne aflăm cu toţii, mai mult sau mai puţin.

Cuvintele Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea de a ne ruga și a face fapte bune l-am transmis și noi tuturor participanţilor la acest moment de rugăciune, îndemnându-i să se întoarcă acasă, să-și trăiască credinţa prin acel „Da” și să facă fapte bune.

Page 75: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

73

UN MILION DE STELE LA ORADEA

Organizaţiile Caritas Eparhial Oradea și Caritas Catolica Oradea au organizat, la Oradea, în cadrul celei de a doua ediţii la nivel naţional, evenimentul intitulat “Un milion de stele”, sâmbătă, 13 noiembrie 2010, ora17:00, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, în Piaţa 1 Decembrie.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a oferi semne vizibile pentru o societate solidară și o lume dreaptă, de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale.

La eveniment au participat PSS László Böcskei și PSS Virgil Bercea, care au ţinut un cuvânt de încurajare și de îndemn la solidaritate cu cei care sunt în nevoie. Au participat un grup de studenţi de la Seminarul Teologic „Sfinţii Trei Ierarhi”, un grup

Page 76: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

74

de la Mânăstirea „Maica Domnului” format din tineri de la grupul „Allegria” și din parohie, un grup de tineri de la Liceul „Szent László”, angajaţi Caritas, voluntari Caritas și peste 300 de persoane care au

dorit să fie solidare cu cei săraci, bătrâni, suferinzi, prin aceste lumini simbol al luminii vieţii lor.

Suma obţinută din donaţii, în valoare de 1.069 Lei, a fost destinată Centrelor de Îngrijire la Domiciliu.

Page 77: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

75

MISTERUL TOBELOR JAPONEZE

Concertul de tobe japoneze susţinut de Takumi Kato și organizat de Caritas Eparhial Oradea a avut loc, sâmbătă, 27 noiembrie 2010 cu începere de la ora 19.00, la Liceul Greco Catolic în prezenţa a circa 300 de spectatori. Piesele au fost „Legături” (Kizuna), „O Altă provocare” (Saichosen) și „Blândeţea Bunicii” (Obaachan no nukamori), ultima interpretată la toba cea mare (odaiko), cu diametrul de 150 m având greutatea de 300 kg.

Concertul face parte din turneul din 2010 al artistului care cuprinde spectacole susţinute în Statele Unite (Chicago și Pittsburg), România (București și Oradea) și Croaţia (Zagreb).

Prin acest turneu, Kato promovează muzica tradiţională japoneză redată cu ajutorul instrumentelor de percuţie sub numele de taiko (tobe tradiţionale japoneze).

Page 78: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

76

VENITURI 2.011.550 Lei1. Donaţii

Colecta pentru Haiti Colecta Paști: Colecta pentru Moldova Colecta Duminica Samariteanului: Dr. Gabrielle Peus Missio – ProEuropa Aktion Hoffnung Opera Pane de Poveri Volkshilfe

2. Sponsorizări: Campania 2%:

3. Finanţări nerambursabile ANPCDEFP: Associazione Chiese dell’est Onlus Caritas Rimini Confederaţia Caritas România: Congregazione delle SuoreFrancescane Missionare di Cristo: Renovabis:

4. Dobânzi: 5. Subvenţii șomaj: 6 Subvenţii ASCO 7. Diferenţe curs valutar: 8. Activităţi economice:

169.739 Lei35.000 Lei 7.485 Lei28.659 Lei 17.875 lei

43.137 Lei12.630 Lei

7.953 Lei17000 Lei

47.738 Lei47.738 Lei

1.568.805 Lei42.100 Lei

364.099 Lei60.000 Lei22.831 Lei

384.480 Lei695.295 Lei

3.896 Lei7.843 Lei7.100 Lei5.013 Lei

201.416 Lei

Page 79: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

77

CHELTUIELI 720.033 Lei1. De muncă socială: Masă caldă: Îmbrăcăminte: Alimente: Financiare: Altele: 2. Administrative: 3. Activitate economică: 4. Cotizaţii:

318.022 Lei75.600 Lei18.663 Lei26.858 Lei

101.496 Lei95.408 Lei

214.099 Lei188.797 Lei

5.142 Lei

Page 80: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

78

PARTENERI

ASOCIAŢIA SOCIAL COMUNITARĂ ORADEAASOCIAŢIA AVE MIRIAM

ASOCIAŢIA CHARITATIS „SF. NICOLAE” ORADEAASOCIAŢIA D’ART

ASSOCIAZIONE DI CLOWNS IN VITA UN SORRISO ONLUS ITALIAASOCIAŢIA RADIO MARIA ROMÂNIA

BRYSON CHARITABLE GROUP (IRLANDA)COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” ORADEA

EPISCOPIA GRECO – CATOLICĂ ORADEAFACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

FACULTATEA DE ȘTIINŢE SOCIO – UMANEGRUP ȘCOLAR „ANDREI ȘAGUNA” ORADEA

GRUP ȘCOLAR „ALEXANDRU ROMAN” JURNAL BIHOREAN

METRO CASH & CARRY ORADEALICEUL „DON ORIONE” ORADEA

LICEUL „LUCIAN BLAGA”LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC GRECO – CATOLIC ORADEALICEUL TEORETIC CU PROGRAM SPORTIV “BIHORUL”

LICEUL TEORETIC GERMAN „FRIEDRICH SCHILLER” ORADEAPAROHIILE GRECO – CATOLICE DIN EPARHIA DE ORADEA

RESTAURANT LOTUSSEMINARUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC, ORADEA

SC AFORM SRLSC DIAVIC SRL

SOUTH EASTERN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPING FEDERATION (TURCIA)SPITALUL CLINIC DE COPII „GAVRIL CURTEANU” ORADEA

SPCLEP ORADEAȘCOALA CU CLASELE I – VIII „IOAN SLAVICI” ORADEA

ȘCOALA CU CLASELE I – VIII NR.16 ORADEAȘCOALA GENERALĂ „LUCREŢIA SUCIU” ORADEA

TVS ORADEAUNIVERSITATEA EMANUEL ORADEA

VIOLET CAFFE & LOUNGE

Page 81: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

79

SPONSORI

Domy General Group Poligrafia Offset Print SRL, Oradea

SC Farmacia Viridis Impex SRL SC Foisor COM SRL

SC Medofarm SRL

FINANŢATORI

AustriaMissio Pro – Europa Aktion Hoffnung

Volshile Wien, Austria

GermaniaRenovabis

Diocese Munchen-FreisingGabriele Peus-Bispink

ItaliaAssociazione Chiese delle’est Onlus

Caritas RiminiCongregazione delle Suore Francescane

Missionare di CristoOpera Pane de Poveri

RomâniaANPCDEFP – Programul „Tineret în Acţiune”

Asociaţia pentru Relaţii ComunitareEpiscopia Română Unită cu Roma, Greco-

Catolică, OradeaConfederaţia Caritas România

Consiliul Local OradeaConsiliul Judeţean Bihor

DONATORI

Parohiile Greco Catolice din Eparhia de Oradea:

Biserica Franciscană „Maica Domnului” Oradea,

Oratoriul „Maria Imaculata” Oradea, Parohia

Aleșd, Parohia Ardud, Parohia Babţa, Parohia Ban,

Parohia Băile Felix, Parohia Băiţa, Parohia Beiuș,

Parohia Beliu, Parohia Bocșa, Parohia Calea Mare,

Parohia Camăr, Parohia Câmpia, Parohia Ciocaia,

Parohia Cosniciu de Jos, Parohia Cosniciu de Sus,

Parohia Crestur, Parohia Delani, Parohia Drighiu,

Parohia Ghenetea, Parohia Girișul de Criș, Parohia

Grădinari, Parohia Gruilung, Parohia Halmășd,

Parohia Hereclean, Parohia Holod, Parohia Horoatu

Crasnei, Parohia Huseni, Parohia „Sfântul Nicolae”

Oradea, Parohia Iaz, Parohia Ioaniș, Parohia Izvoare,

Parohia „Înălţarea Domnului” Oradea, Parohia

Lucăceni, Parohia Marghita, Parohia Marin, Parohia

Nădar, Parohia Peceiu, Parohia Petrani, Parohia

Pișcolt, Parohia Petid, Parohia Porţi, Parohia

Prisaca, Parohia Racova, Parohia Sâmbăta, Parohia

Sânlazăr, Parohia Sântandrei, Parohia Sălăjeni,

Parohia Sărsig, Parohia Săuca, Parohia „Sfântul

Andrei” Carei, Parohia „Sfântul Anton” Carei,

Parohia „Sfânta Familie” Zalău, Parohia „Sfântul

Gheorghe” Oradea, Parohia „Sfânta Treime”

Oradea, Parohia Sîg, Parohia Șimleu, Parohia Ștei,

Parohia Șumal, Parohia Șuncuiuș, Parohia Valcău

de Jos, Parohia Valea lui Mihai, Parohia Vălanii de

Beius, Parohia „Sfinţi Apostoli Petru și Pavel” Zalău.

Page 82: CUPRINS - Caritas Eparhial Oradea2 Fiecare an, de la înfiinţare și până acum, a însemnat pentru Caritas Eparhial Oradea creștere și dezvoltare, iar anul 2010 nu face excepţie.

Recommended