+ All Categories
Home > Documents > Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi,...

Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi,...

Date post: 12-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 14 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 125 /125
3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50 1 Cuprins: Anunturi de intentie Banca Nationala a Moldovei ..............................................................................................................................7 ÎM Direcţia Construcţii Capitale ........................................................................................................................7 Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor ........................................................................................7 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Proceduri prin licitatie deschisa 15/00801 Cod CPV 39100000-3 - Mobilier pentru instituţiile preşcolare şi preuniversitare subordonate DETS sectorul Ciocana - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ..................................8 15/00917 Cod CPV 34300000-0 - Piese de schimp pentru tehnica militară - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ................................................................................8 15/01437 Cod CPV 45212000-6 - Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci - ADR Nord .....9 15/01446 Cod CPV 60161000-4 - Servicii de distribuire si transportare a manualelor scolare si a materialului didactic in centrele raionale - Ministerul Educației .....................................10 15/01552 Cod CPV 50421000-2 - Servicii de deservire a utilajului medical - IMSP Spitalul Clinic Republican ..............................................................................................10 15/01668 Cod CPV 45232420-2 - Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti - Agenția de Dezvoltare Regională Centru .................11 15/01669 Cod CPV 45000000-7 - „Reconstruirea blocului auxiliar al cantinei Liceului Româno -German „Mihail Kogălniceanu”, str. Miron Costin,3, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .............................................................................................11 15/01675 Cod CPV 09000000-3 - Carburanţi şi lubrifianţi - DEPARTAMENTULDOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ..............................................................................................12 15/01695 Cod CPV 30191000-4 - Materiale de birou - USM ......................................................................12 15/01700 Cod CPV 39512000-4 - Inventar moale pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sect. Rîşcani (concurs repetat) - DETS RÎŞCANI .....................................................................13 15/01702 Cod CPV 30200000-1 - Piese de schimb, dispozitive periferice şi mijloace de comunicaţii şi informatică - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII .................14 15/01703 Cod CPV 45000000-7 - „Restabilirea şi consolidarea panourilor faţadei de locuinţe din şos. Balcani, 8, scara 3, sectorul Buiucani” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ....................14 15/01720 Cod CPV 30200000-1 - Tehnica de calcul - Serviciul Stare Civilă .............................................15 15/01729 Cod CPV 45000000-7 - „Construirea unui bloc sanitar în clădirea Gimnaziului nr. 99 „Gh. Madan” din com. Truşeni” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .....................................15 15/01731 Cod CPV 39830000-9 - Consumabile si produse pentru blocul sanitar - IMSP Spitalul Clinic Republican ..............................................................................................16 15/01738 Cod CPV 55510000-8 - Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitare subordonate Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 03.09.2015-31.12.2015 - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica .....................................................16 15/01739 Cod CPV 15000000-8 - pîine albă din făină de grîu de cal.I şi pîine din făină de secară şi grîu de cal.I pentru s.Cocieri, s.Lunga, mun.Chişinău, s.Coşniţa, s.Varniţa, Centrul de instruire Bulboaca, făină de grîu, crupe, oţet de masă 9%, sfeclă roşie proaspătă - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ......................................17 15/01741 Cod CPV 30197642-8 - Achiziţionarea Hîrtiei A4 - Casa Naţională de Asigurări Sociale .......18 15/01742 Cod CPV 33696500-0 - reagenţi chimici, veselă şi accesorii de laborator - USM .....................18
Transcript
Page 1: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

1

Cuprins:

Anunturi de intentieBanca Nationala a Moldovei ..............................................................................................................................7

ÎM Direcţia Construcţii Capitale ........................................................................................................................7

Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor ........................................................................................7

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Proceduri prin licitatie deschisa15/00801 Cod CPV 39100000-3 - Mobilier pentru instituţiile preşcolare şi preuniversitare subordonate

DETS sectorul Ciocana - Directia Educatie Tineret si Sport st.Ciocana ..................................815/00917 Cod CPV 34300000-0 - Piese de schimp pentru tehnica militară - DEPARTAMENTUL 

DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ................................................................................815/01437 Cod CPV 45212000-6 - Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci - ADR Nord .....915/01446 Cod CPV 60161000-4 - Servicii de distribuire si transportare a manualelor scolare 

si a materialului didactic in centrele raionale - Ministerul Educației .....................................1015/01552 Cod CPV 50421000-2 - Servicii de deservire a utilajului medical 

- IMSP Spitalul Clinic Republican ..............................................................................................1015/01668 Cod CPV 45232420-2 - Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, 

Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti - Agenția de Dezvoltare Regională Centru .................1115/01669 Cod CPV 45000000-7 - „Reconstruirea blocului auxiliar al cantinei Liceului Româno

-German „Mihail Kogălniceanu”, str. Miron Costin,3, mun. Chişinău” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .............................................................................................11

15/01675 Cod CPV 09000000-3 - Carburanţi şi lubrifianţi - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ..............................................................................................12

15/01695 Cod CPV 30191000-4 - Materiale de birou - USM ......................................................................1215/01700 Cod CPV 39512000-4 - Inventar moale pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS 

sect. Rîşcani (concurs repetat) - DETS RÎŞCANI .....................................................................1315/01702 Cod CPV 30200000-1 - Piese de schimb, dispozitive periferice şi mijloace de comunicaţii şi 

informatică - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII .................1415/01703 Cod CPV 45000000-7 - „Restabilirea şi consolidarea panourilor faţadei de locuinţe din 

şos. Balcani, 8, scara 3, sectorul Buiucani” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ....................1415/01720 Cod CPV 30200000-1 - Tehnica de calcul - Serviciul Stare Civilă .............................................1515/01729 Cod CPV 45000000-7 - „Construirea unui bloc sanitar în clădirea Gimnaziului nr. 99 

„Gh. Madan” din com. Truşeni” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .....................................1515/01731 Cod CPV 39830000-9 - Consumabile si produse pentru blocul sanitar

- IMSP Spitalul Clinic Republican ..............................................................................................1615/01738 Cod CPV 55510000-8 - Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitare subordonate Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 03.09.2015-31.12.2015 - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica .....................................................16

15/01739 Cod CPV 15000000-8 - pîine albă din făină de grîu de cal.I şi pîine din făină de secară şi grîu de cal.I pentru s.Cocieri, s.Lunga, mun.Chişinău, s.Coşniţa, s.Varniţa, Centrul de instruire Bulboaca, făină de grîu, crupe, oţet de masă 9%, sfeclă roşie proaspătă - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII ......................................17

15/01741 Cod CPV 30197642-8 - Achiziţionarea Hîrtiei A4 - Casa Naţională de Asigurări Sociale .......1815/01742 Cod CPV 33696500-0 - reagenţi chimici, veselă şi accesorii de laborator - USM .....................18

Page 2: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

2

Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin licitatie deschisaAnunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01257 din 13.07.2015 cu privire la achiziţia de

Echipament și sisteme informatice, e-Gate, veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Poliției de Frontieră al MAI ...............................................................19

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01533 din 08.07.2015 cu privire la achiziţia de Echipament pentru stațiile terestre a centrului de tehnologii spațiale a UTM, cod CPV - 38424000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI .........................................................19

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01670 din 15.07.2015 cu privire la achiziţia de Echipament de radiocomunicaţii (terminale radio în standard TETRA), cod CPV - 32000000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Trupelor de Carabinieri ......................................................................20

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01685 din 10.07.2015 cu privire la achiziţia de Achizitionarea tehnicii de multiplicare, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA ..............................................................................................20

Anunt de modificare - La Licitaţie publică nr. 15/01689 din 17.07.2015 cu privire la achiziţia de lucrări de reparatie a drumului L266 Prepelita - Pepeni - Balasesti (tronsonul Prepelita - Pepeni), km 0-5, cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Administrația de Stat a Drumurilor ........................................................21

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri15/01563 Cod CPV 33000000-0 - medicamente pentru instituţiile subordonate DETS sect. Buiucani 

- Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani .......................................................................2115/01684 Cod CPV 45453000-7 - Achizitionarea Lucrarilor de reparatie a veceilor pentru studentii 

UASM, facultatea de Horticultura et.1 si et. 2,str. Mircesti 44, mun. Chisinau - UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA ...................................................21

15/01692 Cod CPV 35121500-3 - achiziţionarea sigiliilor de protecţie sub formă de etichete adezive pentru sigilarea maşinilor de casă şi control (MCC), conform necesităţilor IFPS pentru anul 2015. - INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA ..............................................22

15/01701 Cod CPV 33000000-0 - Reactivi - IMSP Institutul Mamei şi Copilului .....................................2215/01706 Cod CPV 45231300-8 - Lucrari de reparație al sistemului de încălzire, apeduct si canalizare 

din cadrul Grădiniței nr.104 situat în mun. Chișinău, str. Muncesti, 402, subordonată DETS sectorul Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica ..........23

15/01709 Cod CPV 45453100-8 - Lucrări de reparație al sistemului de încălzire, apeduct si canalizare din cadrul Grădiniței nr.77 situat în mun. Chișinău, str. Zelinskii, 32/72, subordonată DETS sectorul Botanica, subordonată DETS sectorul Botanica - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica .......................................................................................23

15/01710 Cod CPV 09130000-9 - Produse petroliere 2015 REPETAT - Agenția de Dezvoltare Regională Sud ......................................................................................24

15/01714 Cod CPV 15111100-0 - Produse alimentare pentru II semestru a anului 2015 : Carne de vită - INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL REPUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE ................................24

15/01717 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparație a acoperişului Procuraturii raionului Soroca - PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ...............................................25

Page 3: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

3

15/01719 Cod CPV 60400000-2 - Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia), procedură repetată. - APARATUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA ................................25

15/01722 Cod CPV 39800000-0 - detergenţi şi inventar - USM .................................................................2515/01725 Cod CPV 71220000-6 - servicii de proiectare ,,Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişului 

de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Ginta Latină” din str. Ginta Latină 7/3, sect. Ciocana” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale ....................................................................26

15/01726 Cod CPV 71220000-6 - servicii de proiectare,,Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişului de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Kiril şi Metodiu” din str. B.P. Haşdeu 72” - ÎM Direcţia Construcţii Capitale .............................................................................................26

15/01728 Cod CPV 39710000-2 - Aparate electrice de uz casnic. - I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru ........................................................................................................................27

15/01735 Cod CPV 33000000-0 - Medicamente pentru necesitatea instituţiilor de învătămînt preșcolare și preuniversitare subordonate DETS sectorul Botanica pentru anul 2015 - Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica .....................................................27

15/01745 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparaţie la Depozitul 13 al Batalionului 6 antiaerian Rg.R.A.A. (l.d.p. Dănceni). - DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII .......28

15/01748 Cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare a blocurilor sanitare, blocul principal - Biblioteca Naţională .......................................................................................28

 Anunturi de modificare/ anulare a procedurilor prin cerere 

a ofertelor de preţuriAnunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01654 din 14.07.2015 cu privire la achiziţia

de Materiale didactice, cod CPV - 30191000-4, conform necesităţilor autorităţii contractante Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei ................................................29

Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01693 din 10.07.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare,,Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişului de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Nicolae Gogol” din str. A. Şciusev 90”, cod CPV - 71220000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante ÎM Direcţia Construcţii Capitale ................................................................................29

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01613 din 06.07.2015 cu privire la achiziţia de Achizitionarea tehnicii de multiplicare, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA. ..............................................................................30

Proceduri prin licitatie deschisa676/15 Cod CPV. 79320000-3  servicii de sondaje de opinie - Consiliul pentru prevenirea si eliminarea 

discriminarii si asigurarea egalitatii ..........................................................................................30677/15 Cod CPV. 39100000-3 Mobilă pentru căminul studențesc Integrala - Universitatea de Stat 

Alecu Russo Balti .........................................................................................................................33678/15 Cod CPV. 45321000-3  lucrari de eficientizare a consumului de energie la Institutia Publica 

Gimnaziului Sergiu Moraru s. Obreja Veche, r-nul Falesti - Gimnaziul Obreja Veche Falesti ......38679/15 Cod CPV. 42914000-6 utilizator de deseuri medicale - IMSP Centrul de Sanatate Soroca ........42680/15 Cod CPV. 45233141-9 intretinerea si repartia curenta a drumurlor publice locale din

rl. Causeni - Sectia Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri Causeni ........................45681/15 Cod CPV. 14212120-7 Procurarea pietrisului pentru reparatia unor portiuni de drumuri

or. Telenesti - Primaria Telenesti Telenesti ................................................................................49682/15 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie capitala a strazii Garii si sectorului din strada

Stefan cel Mare din or. Floresti - Primaria Floresti Floresti ...................................................52683/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie capitala a strazi Livezilor - Primaria Orhei Orhei ..............55684/15 Cod CPV. 45215400-1  constructia cimitirului din satul Budesti (inclusiv etapa I) 

- Primaria Budesti Chisinau .......................................................................................................58

Page 4: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

4

685/15 Cod CPV. 45000000-7  lucrari de forarea sondei si alimentarea satului cu apa potabila - Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia ....62

686/15 Cod CPV. 60130000-8  servicii de transportare a elevilor la scoala de circumscriptie in anul scolar 2015-2016 - CR Straseni .....................................................................................65

687/15 Cod CPV. 34113000-2  autoturism - Intreprinderea pentru Silvicultura Iargara Leova IS .......68688/15 Cod CPV. 39153000-9  mobilier pentru sala de conferinte - Universitatea de Stat 

de Educatie Fizica si Sport .........................................................................................................72689/15 Cod CPV. 45232130-2  lucrari de reparatie capitala (constructia retelilelor exterioare 

de canalizare pluviala) a strazilor: Sf. Nicolaie, Sf. Maria, Sf. Gheorghe din or. Codru mun. Chisinau - Primaria Codru Chisinau ..............................................................................77

690/15 Cod CPV. 44611000-6  fermentatoare, vinificatoare  verticale din INOX - IS Combinatul de Vinuri de Calitate Milestii Mici ................................................................81

Proceduri prin cerere a ofertelor de preţuri

2305-op/15 Cod CPV. 45233222-1 lucrari de pavare si de asfaltare - Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni .....................................................................................85

2306-op/15 Cod CPV. 44110000-4 materiale de construcţie si materiale electrice - IMSP Centrul de Sanatate Cahul ............................................................................................85

2307-op/15 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Pohrebeni Orhei ..............................862308-op/15 Cod CPV. 66110000-4  servicii  financiar-bancare (servicii necesare autoritatii in vederea 

desfasurarii activitatii sale,prestate de catre o institutie financiara ce detine licenta  eliberata de catre Banca Nationala a Moldovei) - Autoritatea Aeronautica Civila ..............86

2309-op/15 Cod CPV. 45000000-7  lucrari de reparatie interioara a salii de sport a Gimnaziului Stefan cel Mare din s. Lipnic, r-nul Ocnita - Gimnaziul Stefan cel Mare Lipnic Ocnita ................87

2310-op/15 Cod CPV. 33100000-1  cabinet de fizioterapia - Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor veteranilor muncii si razboiului Cocieri Dubasari ................................................87

2311-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Tomai UTA Gagauzia .....................882312-op/15 Cod CPV. 45321000-3  termoizolarea fasadelor cu poliisteren expandat de 100mm si lucrari 

de termoizolare a planseului tavanului, acoperisului de tip sarpant cu vata minerala cu gr. de 100mm - Gimnaziul Anatol Codru Molovata Noua Dubasari ...........................................88

2313-op/15 Cod CPV. 45453000-7  renovarea interioara a salii festive si inlocuirea timplariei din mase plastice la gimnaziul din s. Balanesti, r-nul Nisporeni - Gimnaziul Balanesti Nisporeni .....89

2314-op/15 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie a unor incaperi - IMSP Policlinica Stomatologica Republicana ........................................................................89

2315-op/15 Cod CPV. 30213300-8 computere de birou cu anexe - IMSP Policlinica Stomatologica Republicana ........................................................................90

2316-op/15 Cod CPV. 33000000-0  piese de schimb utilaj medical - IMSP Policlinica Stomatologica Republicana ........................................................................90

2317-op/15 Cod CPV. 09111400-4  brichete din rumegus lemn tare - Gimnaziul Dancu Hincesti .........912318-op/15 Cod CPV. 45421130-4  Schimbarea usilor si ferestrelor in  institutie Gimnaziul Iserlia  

s.Iserlia r-n Basarabeasca - Directia Invatamint Basarabeasca .............................................912319-op/15 Cod CPV. 71520000-9  Servicii de supraveghere a lucrarilor pentru consolidarea proce

selor de eroziune si alunecari de teren in hotarele administrativ-teritoriale ale s.Covurlui rnul Leova - Primaria Covurlui Leova .....................................................................................92

2320-op/15 Cod CPV. 45453000-7 lucrari de reparatie capitala in interiorul gimnaziului - Gimnaziul A Crihan Singerei ...................................................................................................92

2321-op/15 Cod CPV. 44100000-1  materiale de constructii - Directia Regionala Ungheni a DPF .........932322-op/15 Cod CPV. 45261211-6  Lucrari de reparatie a acoperisului gimnaziului Chetris Falesti 

- Gimnaziul Chetris Falesti .........................................................................................................932323-op/15 Cod CPV. 45233142-6  Lucrari de reparatie a drumului L-252 Calugar-Musteata 

-Albinetul Nou,Falesti - CR Falesti ............................................................................................942324-op/15 Cod CPV. 42512200-0  dispozitive de climatizare de perete cu instalarea,instalatii 

de boilere - IMSP Centrul de Sanatate Taraclia .......................................................................94

Page 5: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

5

2325-op/15 Cod CPV. 19231000-4  Lengerie de pat, prosoape - Primaria Leova Leova .........................952326-op/15 Cod CPV. 03114100-4  paie balotate - Gimnaziul Bocani Falesti ..........................................952327-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie in sala de festivitati a Gimnaziului 

Rosietici,raionul Floresti - Gimnaziul Rosietici Floresti .........................................................962328-op/15 Cod CPV. 45261910-6 lucrari de reparatie capitala a acoperisului la gimnaziul Tiplesti

- Directia Educatie Singerei .......................................................................................................962329-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Cubolta, 

r-l Singerei - Primaria Cubolta Singerei ...................................................................................972330-op/15 Cod CPV. 09132000-3 benzina si motorina - IMSP Centrul de Sanatate Donduseni .........972331-op/15 Cod CPV. 45410000-4 lucrari de reparatie de categorie generala

- Liceul Teoretic Minerva Chisinau ...........................................................................................982332-op/15 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Alunis

- Primaria Alunis Riscani ...........................................................................................................982333-op/15 Cod CPV. 30213300-8  computer de birou - Directia Generala Finante a Consiliului 

Municipal Chisinau ....................................................................................................................992334-op/15 Cod CPV. 45313000-4 lucrari de instalare a ascensorului in sectia maternitate a centrului

perinatal interraional Orhei - IMSP SR Orhei ........................................................................992335-op/15 Cod CPV. 03114100-4  paie - Gimnaziul Loganesti Hincesti ................................................1002336-op/15 Cod CPV. 45233142-6 lucrari de reparatie a drumurilor locale din pietris

- Primaria Chiperceni Orhei ....................................................................................................1002337-op/15 Cod CPV. 30213300-8  tehnica de calcul - Directia Invatamint Soroca ...............................1012338-op/15 Cod CPV. 44100000-1 materiale de construcţie - Primaria Carpineni Hincesti ................1012339-op/15 Cod CPV. 18000000-9 Ștrampi - Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare Pentru

Copii Balti ..................................................................................................................................1022340-op/15 Cod CPV. 33631600-8  solutii dezinfectante - Centrul de Plasament Temporar 

si Reabilitare Pentru Copii Balti ..............................................................................................1022341-op/15 Cod CPV. 45316000-5 Reparatie capitala a iliuminarea stradala

- Primaria Haragis Cantemir ...................................................................................................1032342-op/15 Cod CPV. 32354100-0  filme pentru aparat radiologic digital - IMSP SR Ialoveni ............1032343-op/15 Cod CPV. 45000000-7  Lucrari de reparatie la Gimnaziul Grinauti-Moldova 

r.Ocnita - Gimnaziul Grinauti Moldova Ocnita .....................................................................1042344-op/15 Cod CPV. 45421100-5  Lucrari de instalare de usi,de ferestre si elimente conexe 

- Gimnaziul Visniovca Cantemir ..............................................................................................1042345-op/15 Cod CPV. 33112000-8  Sonda conexa 3.5 MFT pentru ecograful “Fillips HD-3” 

- IMSP Centrul de Sanatate Glodeni .......................................................................................1052346-op/15 Cod CPV. 15800000-6  produse alimentare - Primaria Hijdieni Glodeni ............................1052347-op/15 Cod CPV. 45233142-6  Reparatia drumurilor locale - Primaria Cernita Floresti ..............1062348-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Reparatia capitala a incaperilor institutiei din LT N.V. Gogol 

or.Basarabeasca - Directia Invatamint Basarabeasca ............................................................1062349-op/15 Cod CPV. 55320000-9  Servicii de preparare, servire hrana calda si desfacere produse 

alimentare - Primaria Mitoc Orhei ..........................................................................................1072350-op/15 Cod CPV. 45000000-7  Lucrari de renovare in interiorul Gimnaziului hadarauti 

- Gimnaziul Hadarauti Ocnita .................................................................................................1072351-op/15 Cod CPV. 45233100-0  Lucrari de reparatie a drumurilor - Primaria Sauca Ocnita ........1082352-op/15 Cod CPV. 09111100-1 carbune - Primaria Corpaci Edinet ..................................................1082353-op/15 Cod CPV. 45233222-1  lucrari de reparatie a drumurilor (asfalt) - Primaria Tirnova 

Donduseni ...................................................................................................................................1092354-op/15 Cod CPV. 45251200-3 lucrari de constructie a sistemului de apeduct si canalizare pe

str. Stefan Voda 94 A, mun. Chisinau - Primaria Vatra Chisinau .........................................1092355-op/15 Cod CPV. 79400000-8 piese de schimb - Colegiul Agricol Taul Donduseni ........................1102356-op/15 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare pentru necesitatile gradinitelor de copii din

s. Slobozia Mare, r-nul Cahul - Primaria Slobozia Mare Cahul ...........................................1102357-op/15 Cod CPV. 45000000-7  lucrari de renovare a salilor grupelor noi la Gradinita de copii 

Andries din s. Ustea, r-nul Dubasari - Primaria Ustia Dubasari ..........................................111

Page 6: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

6

2358-op/15 Cod CPV. 15000000-8 produse alimentare - Primaria Costesti Riscani .............................1112359-op/15 Cod CPV. 79900000-3  servicii de publicitate - Centrul de Instruire Continua 

in Domeniul Electoral ................................................................................................................1122360-op/15 Cod CPV. 45261910-6  lucrari de reparatie capitala acoperisului - Liceul Teoretic 

Principesa Natalia Dadiani Chisinau .......................................................................................1122361-op/15 Cod CPV. 15100000-9  produse alimentare - Primaria Palanca Stefan Voda ......................1132362-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatia drumurilor locale Comuna Galaseni, 

Raionul Riscani - Primaria Galaseni Riscani ..........................................................................1132363-op/15 Cod CPV. 45310000-3  lucrari de instalatii electrice Comuna Galaseni, Raionul Riscani 

- Primaria Galaseni Riscani ......................................................................................................1142364-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Reparatia salii sportive - Gimnaziul Troitcoe Cimislia ..................1152365-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie la LT “D. Cantemir” s. Mindresti, lichidarea 

pagubelor incendiului - Liceul Teoretic D Cantemir Mindresti Telenesti ............................1152366-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie la toclu fatadei  consiliului raional straseni 

- Aparatul Presedintelui raionului Straseni ............................................................................1162367-op/15 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare pentru necesitatile centrului de reabilitate si

plasament micleusenii pentru semestrul II - Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Straseni ....................................................................................................116

2368-op/15 Cod CPV. 15800000-6 produse alimentare - Primaria Tibirica Calarasi ............................1172369-op/15 Cod CPV. 45212224-2 Construcţia terenului de minefotbal la Gimnaziul Chipeşca, 

rl.Şoldăneşti - Instituţia Publică Gimnaziul Chipeşca ............................................................1172370-op/15 Cod CPV. 45212224-2  Lucrări de construcţie a terenului de minifotbal la Liceul Teoretic 

Olişcani, rl.Şoldăneşti - Liceul Teoretic Olişcani, rl.Şoldăneşti .............................................1182371-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de temoizolare a fasafei Liceului Teoretic “V.Cotofana”. 

- Liceul Teoretic Victor Cotofana Chetrosu Drochia ..............................................................1182372-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie curenta, schimbarea si instalarea 

geamurilor la Liceu - Liceul Teoretic Trinca Edinet ...............................................................1192373-op/15 Cod CPV. 45453000-7  Lucrari de reparatie la Liceu 

- Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Cupcini ...........................................................................1192374-op/15 Cod CPV. 45233142-6  reparatia drumului din sat - Primaria Ciripcau Floresti ...............1202375-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Dumbravita 

- Primaria Dumbravita Singerei ...............................................................................................1202376-op/15 Cod CPV. 39100000-3  mobilier - IMSP SR Hincesti .............................................................1212377-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a drumurilor locale - Primaria Zahoreni Orhei ..........1212378-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a str. Fintinilor din or. Orhei - CR Orhei .......1222379-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie capitala la nivel I Blocul CS Briceni si a 

patru blocuri sanitare - IMSP Centrul de Sanatate Briceni ..................................................1222380-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de repartie a drumului local (L-574,1 acces spre 

s. Calmatui) prin asfaltare - Primaria Calmatui Hincesti ......................................................1232381-op/15 Cod CPV. 45262220-9  forarea fintinii arteziene - Primaria Macaresti Ungheni ................1232382-op/15 Cod CPV. 45233142-6  lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Isacova 

- Primaria Isacova Orhei ...........................................................................................................1242383-op/15 Cod CPV. 45453000-7  lucrari de reparatie a acoperisului la primarie s. Riscova, 

r-nul Criuleni - Primaria Riscova Criuleni .............................................................................1242384-op/15 Cod CPV. 15000000-8  produse alimentare - Primaria Serpeni Anenii Noi .........................1252385-op/15 Cod CPV. 45233140-2  lucrari de reparatie a drumului in satul Dolinnoe, r-nul Criuleni 

- Primaria Dolinnoe Criuleni ....................................................................................................125

Page 7: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

7

ANUNŢ DE INTENŢIEBanca Nationala a Moldovei, c/f: 0000000079592Adresa: mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Persoana de contact: Colodrotchi Nina Telefon: 022409348Fax: 022228697 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA)

Tip procedură

Perioada desfăşurarii (trimestrul)

Servicii

1

Servicii de proiectare a unei clădiri de me-nire socială și administrativă amplasată pe teritoriul casei de odihnă ”La Nistru” din s. Molovata Nouă, r.Dubăsari

71220000-6 250000.00 Licitaţie publică

2015 Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIEÎM Direcţia Construcţii Capitale, c/f: 1003600096694Adresa: MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Persoana de contact: Scortescu Natalia Telefon: 022-23-49-36Fax: 022234936 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA)

Tip procedură

Perioada desfăşurarii (trimestrul)

Lucrări

1

„Reconstruirea blocului auxiliar al can-tinei Liceului „Reconstruirea blocului auxiliar al cantinei Liceului Româno-Ger-man „Mihail Kogălniceanu”, str. Miron Costin,3, mun. Chişinău”

45000000-7 1100000.00 Licitaţie publică

2015 Trimestrul III

ANUNŢ DE INTENŢIEMinisterul Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor, c/f: 1006601000015Adresa: Chișinău,bd.Ștefan cel Mare 134Persoana de contact: Aliona Marcoci Telefon: 022 251159 022251116Fax: 022238476 E-mail: [email protected]

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA)

Tip procedură

Perioada desfăşurarii (trimestrul)

Servicii

1 Servicii de cazare la hotel peste hotarile tarii 55110000-4 150000.00

Cerere a ofertelor de preţuri

2015 Trimestrul III Trimestrul IV

2 Servicii de transport aerian 60400000-2 80000.00Cerere a

ofertelor de preţuri

2015 Trimestrul III Trimestrul IV

Page 8: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

8

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 15/00801

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport st.CiocanaAdresa Aleco Russo 57Telefon/fax 022-49-96-61Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MARIAN ELENA

Obiectul achiziţiei Mobilier pentru instituţiile preşcolare şi preuniversitare subordo-nate DETS sectorul Ciocana

Cod CPV 39100000-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sectorul Ciocana, str. Aleco Russo 57, biroul 3.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Aleco Russo 57Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005153Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6425145 

Licitaţie publică Nr. 15/00917

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 022252300 2522209Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEAGA VEACESLAVObiectul achiziţiei Piese de schimp pentru tehnica militarăCod CPV 34300000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, bir. 109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări al Ministerului Apărării, bir. 103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Page 9: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

9

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101299201Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 12.08.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.08.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6636428 

Licitaţie publică Nr. 15/01437

Autoritatea contractantă ADR NordAdresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8Telefon/fax 00373 231 2-96-82Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENISObiectul achiziţiei Construcția centrului de tineret și sport din or. OtaciCod CPV 45212000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 222460113Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 BaltiCont trezorerial IDNO:1009601000267Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 222460113Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 BaltiCont trezorerial IDNO:1009601000267Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 222460113Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 BaltiCont trezorerial IDNO:1009601000267Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7340883 

Page 10: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

10

Licitaţie publică Nr. 15/01446

Autoritatea contractantă Ministerul EducațieiAdresa Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1Telefon/fax (022) 27 74 76Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ABAŞEV EUGENIU

Obiectul achiziţiei Servicii de distribuire si transportare a manualelor scolare si a materialului didactic in centrele raionale

Cod CPV 60161000-4Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Educaţiei, birou 460Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Ministerul Educaţiei, birou 444Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226401Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226401Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012901Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7356923 

Licitaţie publică Nr. 15/01552

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic RepublicanAdresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29Telefon/fax 0 22 40 36 97Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANAObiectul achiziţiei Servicii de deservire a utilajului medicalCod CPV 50421000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de şedinte nr. 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225190220

Page 11: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

11

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 14:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7519966 

Licitaţie publică Nr. 15/01668

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională CentruAdresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33Telefon/fax 268 27235Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti

Cod CPV 45232420-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexand-ru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 2251514167Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.IaloveniRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2251514167Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.IaloveniRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2251514167Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.IaloveniTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7661906 

Licitaţie publică Nr. 15/01669

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei „Reconstruirea blocului auxiliar al cantinei Liceului Româno-Ger-man „Mihail Kogălniceanu”, str. Miron Costin,3, mun. Chişinău”

Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 Chisinau

Page 12: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

12

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7661956 

Licitaţie publică Nr. 15/01675

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 022252325 252300Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEAGA VEACESLAVObiectul achiziţiei Carburanţi şi lubrifianţiCod CPV 09000000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Deparatmentul dotări al Ministerului Apărării, bir. 109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Deparatmentul dotări al Ministerului Apărării, bir. 103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101299201Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7668878 

Licitaţie publică Nr. 15/01695

Autoritatea contractantă USMAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60Telefon/fax 022 577 452Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie VIERU OLGAObiectul achiziţiei Materiale de birouCod CPV 30191000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-tral, bir.109

Page 13: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

13

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-tral, bir.109

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauCont trezorerial 225181711Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauCont trezorerial 225181711Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauCont trezorerial 225181711Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7698185 

Licitaţie publică Nr. 15/01700

Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANIAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 ATelefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CHISTRUGA-PLATONOVA OLESEA

Obiectul achiziţiei Inventar moale pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sect. Rîşcani (concurs repetat)

Cod CPV 39512000-4Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A bir. 9.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A. bir.7.Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005025Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005025Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 220100000005025Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7710854 

Page 14: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

14

Licitaţie publică Nr. 15/01702

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 022252325 252300Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEAGA VEACESLAV

Obiectul achiziţiei Piese de schimb, dispozitive periferice şi mijloace de comunicaţii şi informatică

Cod CPV 30200000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir. 109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir. 103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101299201Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7712011 

Licitaţie publică Nr. 15/01703

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei „Restabilirea şi consolidarea panourilor faţadei de locuinţe din şos. Balcani, 8, scara 3, sectorul Buiucani”

Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:

Page 15: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

15

Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7712089 

Licitaţie publică Nr. 15/01720

Autoritatea contractantă Serviciul Stare CivilăAdresa str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. ChişinăuTelefon/fax (022) 25-71-63Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie PÎRGARU MARIANAObiectul achiziţiei Tehnica de calculCod CPV 30200000-1Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, bir. 514Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Mihai Viteazul nr. 11/1, mun. Chişinău, sala de protocolLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101367604Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000367601Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000367601Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7731526 

Licitaţie publică Nr. 15/01729

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţiei „Construirea unui bloc sanitar în clădirea Gimnaziului nr. 99 „Gh. Madan” din com. Truşeni”

Cod CPV 45000000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, birou nr. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100

Page 16: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

16

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7754848 

Licitaţie publică Nr. 15/01731

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic RepublicanAdresa MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29Telefon/fax 0 22 40 36 97Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANAObiectul achiziţiei Consumabile si produse pentru blocul sanitarCod CPV 39830000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Serviciul Achiziţii Publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de şedinte nr. 2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225190220Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 24.07.2015 14:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.07.2015 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7755916 

Licitaţie publică Nr. 15/01738

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11

Page 17: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

17

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Balean Svetlana

Obiectul achiziţiei

Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul in-stituţiilor de învăţămînt preuniversitare subordonate Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 03.09.2015-31.12.2015

Cod CPV 55510000-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Directia Educatie, Tineret și Sport sectorul Botanica

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Directia Educatie, Tineret și Sport sectorul Botanica. bd. Traian 21/2

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7770926 

Licitaţie publică Nr. 15/01739

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 022252325, 252300, 252149Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEAGA VEACESLAV

Obiectul achiziţiei

pîine albă din făină de grîu de cal.I şi pîine din făină de secară şi grîu de cal.I pentru s.Cocieri, s.Lunga, mun.Chişinău, s.Coşniţa, s.Varniţa, Centrul de instruire Bulboaca, făină de grîu, crupe, oţet de masă 9%, sfeclă roşie proaspătă

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.107

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101299201Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502

Page 18: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

18

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7772331 

Licitaţie publică Nr. 15/01741

Autoritatea contractantă Casa Naţională de Asigurări SocialeAdresaTelefon/fax 257551Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROZUMBETOVA TAMARAObiectul achiziţiei Achiziţionarea Hîrtiei A4Cod CPV 30197642-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3, bir. 113.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3, bir. 113.Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226817Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 260400000000000Termenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7775388 

Licitaţie publică Nr. 15/01742

Autoritatea contractantă USMAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60Telefon/fax 022 577 452Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIAObiectul achiziţiei reagenţi chimici, veselă şi accesorii de laborator

Page 19: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

19

Cod CPV 33696500-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-tral, bir.109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl. cen-tral, bir.109

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 20.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7778358 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01257 din 13.07.2015 cu privire la achiziţia de Echipament și sisteme informatice, e-Gate, veste antiglonț, dispozitive de blocare a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări regimului de vize, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamen-tul Poliției de Frontieră al MAI, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7097321 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01533 din 08.07.2015 cu privire la achiziţia de Echipament pentru stațiile terestre a centrului de tehnologii spațiale a UTM, cod CPV - 38424000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 08.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.07.2015 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 08.07.2015 11:00

Page 20: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

20

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.07.2015 11:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7496624 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01670 din 15.07.2015 cu privire la achiziţia de Echipament de radiocomunicaţii (terminale radio în standard TETRA), cod CPV - 32000000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul Trupelor de Carabinieri, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7662004 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01685 din 10.07.2015 cu privire la achiziţia de Achizitionarea tehnicii de multiplicare, cod CPV - 30000000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 15.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.07.2015 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 10.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.07.2015 10:00

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Perioada bugetară

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7691628 

Page 21: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

21

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 15/01689 din 17.07.2015 cu privire la achiziţia de lucrări de reparatie a drumului L266 Prepelita - Pepeni - Bal-asesti (tronsonul Prepelita - Pepeni), km 0-5, cod CPV - 45233142-6, conform necesităţilor autorităţii contractante Administrația de Stat a Drumurilor, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 15.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.07.2015 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 17.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.07.2015 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7694414 

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01563

Autoritatea contractantă Directia Educatie Tineret si Sport s-l BuiucaniAdresa str, I.Creanga 4/2Telefon/fax 21-03-35Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Pendus CarinaObiectul achiziţiei medicamente pentru instituţiile subordonate DETS sect. BuiucaniCod CPV 33000000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini DETS sect.Buiucani, str.Ion Creangă,4/2, bir.201Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str, I.Creanga 4/2, bir.105Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7527680 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01684

Autoritatea contractantă UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44Telefon/fax 432340Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Vrancean Vasile

Obiectul achiziţieiAchizitionarea Lucrarilor de reparatie a veceilor pentru studen-tii UASM, facultatea de Horticultura et.1 si et. 2,str. Mircesti 44, mun. Chisinau

Cod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini UASM, mun. Chisinau, str. Mircesti 44, bir. 405Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mirceşti 44Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Page 22: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

22

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 22512442430Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 22512442430Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Miron Costin’Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7689224 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01692

Autoritatea contractantăINSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOL-DOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9Telefon/fax 022221107Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NACU RENATA

Obiectul achiziţieiachiziţionarea sigiliilor de protecţie sub formă de etichete adezive pentru sigilarea maşinilor de casă şi control (MCC), conform necesităţilor IFPS pentru anul 2015.

Cod CPV 35121500-3Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IFPS, mun. Chisinau, str. Cosmonautilor 9, et. 2, bir. 278.Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7695736 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01701

Autoritatea contractantă IMSP Institutul Mamei şi CopiluluiAdresa str.Burebista, 93Telefon/fax 022-55-96-46Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBUC CORINAObiectul achiziţiei ReactiviCod CPV 33000000-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarciniLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Burebista, 93Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225152859Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ Chisinau

Page 23: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

23

Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225152859Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.’Cuza-Voda’ ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7711514 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01706

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţieiLucrari de reparație al sistemului de încălzire, apeduct si canal-izare din cadrul Grădiniței nr.104 situat în mun. Chișinău, str. Muncesti, 402, subordonată DETS sectorul Botanica

Cod CPV 45231300-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bul. Traian, 21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bul. Traian, 21/2, et.2, bir.23

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 226614Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 420515101030901Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 15:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7715319 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01709

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţiei

Lucrări de reparație al sistemului de încălzire, apeduct si canali-zare din cadrul Grădiniței nr.77 situat în mun. Chișinău, str. Ze-linskii, 32/72, subordonată DETS sectorul Botanica, subordonată DETS sectorul Botanica

Cod CPV 45453100-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir.23

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Page 24: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

24

Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 14:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 14:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7716906 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01710

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională SudAdresa bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaTelefon/fax 0 (241) 26286Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COROIAN DORINObiectul achiziţiei Produse petroliere 2015 REPETATCod CPV 09130000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică bld. Ștefan ce Mare, 12, or. Cimișlia, Republica MoldovaLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2251215117Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.CimisliaRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2251915116Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.CimisliaTermenul de depunere a ofertelor 08.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7717617 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01714

Autoritatea contractantăINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RE-PUBLICAN AL ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34Telefon/fax 022729172Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie LUCHIAN VASILE

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru II semestru a anului 2015 : Carne de vită

Cod CPV 15111100-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP Spitalul Republican al ACSR mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34, serviciul economie

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor 34Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 2264011002Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 262500000181701Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 2264011002Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 262500000181701

Page 25: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

25

Termenul de depunere a ofertelor 08.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 08.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7719555 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01717

Autoritatea contractantă PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVAAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26Telefon/fax 022-22-53-52Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie IDRICEANU VLADIMIRObiectul achiziţiei Lucrări de reparație a acoperişului Procuraturii raionului SorocaCod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Procuratura GeneralăLocul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt. 26Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7722018 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01719

Autoritatea contractantă APARATUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. 154

Telefon/fax 022-250-501 022-250-238Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MIHĂILUŢĂ ALEXANDRU

Obiectul achiziţiei Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia), procedură repetată.

Cod CPV 60400000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Piața Marii Aduneri Naționale, 1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Națio-nale, 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7729762 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01722

Autoritatea contractantă USMAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60Telefon/fax 022 577 452Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BUJOR VIRGINIAObiectul achiziţiei detergenţi şi inventarCod CPV 39800000-0

Page 26: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

26

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl,cen-tral,bir.109

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mateevici A. 60, bl,cen-tral,bir.109

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225171710Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7735336 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01725

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţieiservicii de proiectare ,,Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişu-lui de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Ginta Latină” din str. Ginta Latină 7/3, sect. Ciocana”

Cod CPV 71220000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7742199 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01726

Autoritatea contractantă ÎM Direcţia Construcţii CapitaleAdresa MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Telefon/fax 022-23-49-36Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CIBURCIU TATIANA

Obiectul achiziţieiservicii de proiectare,,Reparaţia capitală şi schimbarea acoperişu-lui de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Kiril şi Metodiu” din str. B.P. Haşdeu 72”

Cod CPV 71220000-6Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100, bir. 106

Page 27: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

27

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică MD 2004 mun. Chişinău, str. 31 August 1989,nr.100Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 461400000515201Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatRechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 225120319Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.3 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7742275 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01728

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială CentruAdresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63Telefon/fax 275121Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CURTEANU MARIAObiectul achiziţiei Aparate electrice de uz casnic.Cod CPV 39710000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, of. 208Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, of. 208Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cod fiscal 1003600153267Cont de decontare 2251017130Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauRechizitele contului de garantare a contractului:Cod fiscal 1003600153267Cont de decontare 2251017130Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 ChisinauTermenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7753706 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01735

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului BotanicaAdresa Bd. Traian 21/2Telefon/fax 022 77 67 11Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BALEAN SVETLANA

Obiectul achiziţieiMedicamente pentru necesitatea instituţiilor de învătămînt preșcolare și preuniversitare subordonate DETS sectorul Botanica pentru anul 2015

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir.23

Page 28: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

28

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica, bd. Traian 21/2, et.2, bir.23

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7762035 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01745

Autoritatea contractantă DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRIIAdresa şos. Hînceşti 84Telefon/fax 022-25-23-66, 25-24-91Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TURANIN MIHAIL

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie la Depozitul 13 al Batalionului 6 antiaerian Rg.R.A.A. (l.d.p. Dănceni).

Cod CPV 45453000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia cazare, construcţii şi evidenţă, bir.119.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şos. Hînceşti 84, Departamentul dotări, Direcţia achiziţii publice, bir.103

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000299201Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7786388 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 15/01748

Autoritatea contractantă Biblioteca NaţionalăAdresaTelefon/fax 022 22 14 75, 022 24 04 72Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŞEVELIOVA NINA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparații generale și de renovare a blocurilor sanitare, blocul principal

Cod CPV 45453000-7Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biblioteca Națională aRM strada 31 august 1989 78A,(secretariat)Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Biblioteca Națională aRM strada 31 august 1989 78A,(secretariat)Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 440115101146501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Page 29: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

29

Cont trezorerial 335902Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 440115101146501Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 335902Termenul de depunere a ofertelor 13.07.2015 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.07.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7790461 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01654 din 14.07.2015 cu privire la achiziţia de Materiale didactice, cod CPV - 30191000-4, con-form necesităţilor autorităţii contractante Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.07.2015 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 14.07.2015 11:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.07.2015 11:00

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7634253 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01693 din 10.07.2015 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare,,Reparaţia capitală şi schim-barea acoperişului de tip moale în acoperiş de tip rigid la Liceul ,,Nicolae Gogol” din str. A. Şciusev 90”, cod CPV - 71220000-6, conform necesităţilor autorităţii contractante ÎM Direcţia Construcţii Capitale, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: http://etender.gov.md/proceduricard?pid=7697463 

Page 30: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

30

Tip anunţuri: Anunţ de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!

Se anulează procedura de tip Cerere a ofertelor de preţuri nr. 15/01613 din 06.07.2015 cu privire la achiziţia de Achizitionarea tehnicii de multiplicare,  cod CPV - 30000000-9,  conform necesităţilor autorităţii  contractante UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA.

Licitaţia publică 676/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

2. IDNO: 10136010005873. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 4. Obiectul achiziției: Servicii de sondaje de opinie5. Cod CPV: 79320000-36. Data publicării anunţului de intenţie: Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Servicii de sondaje de opinie7. Conform necesităţilor Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea Egalităţii (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din bugetul de stat.Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitateUnitatea de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 79320000-3

sondaj de opinie la nivel naţional, pentru a stabili situația persoanelor cu dezabilități din Republica Moldova,în vederea îmbunătăţirii viitoarelor activităţi de sensibilizare a societății în domeniul combaterii discriminării.

minim 600 de persoane cu dizabilități locomotorii și mintale (+ 18) distribuite în proporţii aproximativ egale între mediul urban şi rural

1

Evaluarea gradului de discriminare a persoanelor cu dezabilități;Măsurarea gradului de acceptare socială a persoanelor cu dezabilități;Identificarea barierelor existente în integrarea socială a persoanelor cu dezabilități;Identificarea necesităților sociale actuale a persoanelor cu dezabilități;Rata de ocupare a unui loc de muncă de către persoanele cu dezabilități;

Page 31: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

31

8. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:  pînă la 31.12.2015-

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document

Obligativitatea

1 Oferta - original-emis de ofertant emis de ofertant Obligatoriu2 Garanţie bancară sau Transfer bancar Confirmat[ de banc deţinătoare de

contObligatoriu

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului:

Obligatoriu

4 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: Obligatoriu5 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor-copieeliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova):

Obligatoriu

6 Ultimul raport financiar-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu7 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampi

a participantuluiObligatoriu

8 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart.

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 601

Tel: /fax 022212807

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alexandr Popov-specialist Principal

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 601

10.

a) beneficiarul plăţii: Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității(b) datele bancare:Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat

(c) codul fiscal 1013601000587

(d) contul de decontare: 3359502

(e) contul trezorerial: 440115101045701

(f) contul bancar:TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială: mun.Chișinău

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a

Page 32: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

32

fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.07.2015

- pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 601

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,

pe adresa : mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 601

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0,5%. în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 601, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 676/15 din 20.07.2015, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii: Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității(b) datele bancare:Ministerul Finanţelor-Trezorpria de Stat

(c) codul fiscal 1013601000587

(d) contul de decontare: 3359502

(e) contul trezorerial: 440115101045701

(f) contul bancar:TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială: mun.Chișinău

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Page 33: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

33

Licitaţia publică 677/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

2. IDNO: 1007602000972

3. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: Mobilă pentru căminul studenţesc „Integrala”

5. Cod CPV: 39100000-3

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionăriimobilei pentru căminul studenţesc „Integrala”

conformnecesităţilor Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din:

mijloacele financiare ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor 

solicitate

Unitatea de măsură

Can-tita-tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1

39100000-3

Dulap pentru că-min studenţesc buc. 154

Dulap cu două secţii din PAL - 18 mm culoare cafeniu închisă (echiva-lent nuc) cu dimensiunile: 2100x900x450 mm.

Partea stîngă cu dimensiunile: 2100x550x450 mm se închide cu uşă plină cu 3 despărţituri, cu următoarele dimensiuni:dispărţitura de sus 300x550x450 mm,dispărţitura de mijloc 1500x550x450 mm, cu dispozitiv pentru cuiere,dispărţitura de jos 300x550x450 mm.

Partea dreaptă cu dimensiunile: 2100x350x450 mm, cu 5 despărţituri aproape egale. Partea de jos cu uşă.

Mînerele la uşi 2 bucăţi din metal: 870128-R-B1408.

Page 34: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

34

2

39100000-3

Patpentrucăminstu-denţesc cu saltea

buc. 40

Pat cu un nivel pentru o persoană din metal cu ţeavă rotundă sau pătrată cu grosimea pereţilor ţevei minim 2 mm cu dimensiunile 2000x800x850 mm, cu lamele de lemn sau metal.

Saltea din material de calitatesuperioară, arcuri care nu se deformează în timp, pînză bumbac de calitate înaltă, anticăpuşe, anticariene, antialergică. Aerisire pe întreg perimetrul saltelei, fetru termoizolator. Garanţie minim 60 luni. Dimensiunile 1900x800x120 mm.

39100000-3 buc. 57

Paturi cu douănivele, cu scară 2000x800x1700 mm analogulpatului cu un nivel cu posibilitateademontăriiîn pat simplu cu un nivel. Paturilet-rebuiesă fie completate cu saltele.

Saltea din material de calitatesuperioară, arcuri care nu se deformează în timp, pînză bumbac de calitate înaltă, anticăpuşe, anticariene, antialergică. Aerisire pe întreg perimetrul saltelei, fetru termoizolator. Garanţie minim 60 luni. Dimensiunile 1900x800x120 mm.

3 Masă pentru bucătărie buc. 59

Din carcasămetalică, cu grosimeapereţilorţevei minim 2 mm, faţamesei PAL- laminatgrosimea 18 mm, culoareacafeniuînchis (echivalentulnuc). Dimensiunile 1000x700x750 mm

4 Masă calculator buc. 154

Material – PAL laminat 18 mm

Culoare - cafeniuînchis (echivalentulnuc), cu douădispărţituri. Par-tea din stînga cu poliţă. Partea din dreaptaalcătuită din treipoliţe cu partealateralăcăptuşită. Dimensiunile 950x550x750 mm.

Page 35: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

35

5 Scaune ISO buc. 154

Tip: scaunpentruvizitatori, bază: 4 picioare, cotiere: nu este,

material carcasă: metal vopsit culoarea neagră, grosimea de minim 1,2 mm, material tapiţărie: textil, lăţime scaun: 43-43.5 cm, înălţime scaun: 47-47.5 cm, culoarea: gri închis.

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: 

10 august 2015 - 23 august 2015, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, căminul studen-ţesc „Integrala”

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Formularul ofertei (F3.1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

2 Garanțiapentru ofertă

(garanţia bancară, F3.2)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

3 Formularinformativdespreofertant (F3.3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

4

Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4);

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

5

Decizia de înregistrare a întreprinderii –emisă de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale) Confirmatprinștampila și semnătura

ofertantului (copie)Obligatoriu

6

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

7

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozite-lor, contribuţiilor– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

8

Ultimul raport financiar Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

9

Licenţa de activitate Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

10

Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / serviciilor oferite – eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

11 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal

Confirmat prinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Page 36: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

36

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălţiAdresa: mun. Bălţi, str. Puşkin, 38Tel: 0 (231) 52-4-73, 0 (231) 52-3-99Fax: 0 (231) 52-4-73E-mail:[email protected] şi funcţia persoanei responsabile: Alexandru Balanici, preşedintele grupului de lucru

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresaUniversităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi(b) datele bancareB.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A., fil. Bălţi(c) codul fiscal 1007602000972(d) contul de decontare 22512011414(e) contul trezorerial –(f) contul bancar AGRNMD2X750(g) trezoreria teritorială –

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la:10:00- pe:20.07.2015- pe adresa:mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 38, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Blocul-

Contabilităţii, Serviciulresurseumaneşiplanificareeconomică

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zileOfertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţişi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la:20.07.2015, 10:00,pe adresa:mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 38, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, BloculAd-ministrativ, nr. 1, et. 2, Sala de protocol.

Page 37: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

37

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 3 %. în formă de: Garanție bancară

- Plata prin transfer se va efectua în adresa Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 677/15 din 20.07.2015”,conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi(b) datele bancareB.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A., fil. Bălţi(c) codul fiscal 1007602000972(d) contul de decontare 22512011414(e) contul trezorerial –(f) contul bancar AGRNMD2X750(g) trezoreria teritorială –

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 38: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

38

Licitaţia publică 678/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Fălești, 

2. IDNO: 10126200115943. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică4. Obiectul achiziţiei: Lucrări de eficientizare a consumului de energie la Instituţia Publică Gimnaziul 

„Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Fălești5. Cod CPV: 45321000-36. Data publicării anunţului de intenţie:             

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Lucrări de eficientizare a consumului de energie la IP Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul FăleștiConform necesităţilor Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Fălești, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: bugetul local, grant Fondul de Eficienţă Energetică din Moldova. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 45321000-3

Lucrări de eficientizare a consumului de energie la IP Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Falesti

Deviz de cheltueli pentru volumul total de lucrări

1

În conformitate cu documentaţiatehnică şi devizul de cheltuieli din

caietul de sarcini.

7. Termenul de executare solicitat şi locul destinaţiei finale:6 luni; s. Obreja Veche, r. Fălești.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţefaţă de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinştampila şi semnătua ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanţia pentru ofertă(DO-3) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Declaraţia privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Informaţiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Experienţa similară (DO-7) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original).Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară (formularul DO-7), încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract: a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; saub) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Page 39: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

39

Informaţii privind asocierea (DO-8) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Se completează încazul în care există careva forme asocire

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Se completează în cazul în care există carevaforme de subcontractare

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii(DO-10) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declaraţia privind personalul de specialitate(DO-11)

Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj şi echipamen(DO-12) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuţie (DO-13) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare

Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licenţa de activitate (inclusivanexa la Licenţă). Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului. Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organelle Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calităţii Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deţinerii a laboratoarelor proprii autorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie). Cel puţin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de şantier (Certificat de atestare profesională)

Confirmatprinştampila şi semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanţie a lucrarilor (informaţie) Min. __2_________ani

Max. __7_________aniObligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 1706150 ei(În proporţie de 0.3- 0.6 din valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Fălești,

Adresa: satul Obreja Veche, raionul Fălești

Tel:025965758

Fax:025965758

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Mocanu Zinaida, directorul gimnaziului

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

Page 40: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

40

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer la adresa oraşul Falesti, Trezoraria de Stat cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii MF TT Falesti, Bugetul  Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti,

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;

(c) codul fiscal:1013620007536;

(d) contul de decontare : 226621

(e) contul trezorerial: 420515101077501

(f) contul bancar TREZMD2X ;

(g) trezoreria teritorială MF TTFalesti, Bugetul Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Fălești,

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.07.2015

pe adresa:MD- 5903, Instituţia Publică Gimanziul„Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti,

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Instituţia Publică Gimanziul„Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti, şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00, 

pe adresa: MD- 5903, Instituţia Publică Gimanziul„Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti,

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 3%. în formă de:

a) scrisoare de garanţie bancară;b) transfer la contul autorităţii;

Plata prin transfer se va efectua în adresa MD- 5903, Instituţia Publică Gimanziul„Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti,

cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 678/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

Page 41: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

41

(a) beneficiarul plăţii MF TT Falesti, Bugetul  Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche, raionul Fălești 

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;

(c) codul fiscal: 1013620007536; 

(d) contul de decontare : 226621

(e) contul trezorerial : 420515101077501

(f) contul bancar TREZMD2X;

(g) trezoreria teritorială MF TT  Falesti, Bugetul  Instituţia Publică Gimnaziul „Sergiu Moraru” , satul Obreja Veche, raionul Falesti,

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Page 42: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

42

Licitaţia publică 679/15

1. Denumirea autorităţii contractante:IMSP CS Soroca

2. IDNO: 1007607008571

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: Utilizator de deseuri medicale

5. Cod CPV: 42914000-6

6. Data publicării anunțului de intenție:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Utilizator de deseuri medicale conform-necesităţilor IMSP CS Soroca

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din:

Mijloace CNAM

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unita-tea de măsură

Cantita-tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Stan-darde de referinţă

1 42914000-6 Utilizator de deseuri medicale buc 1 Vezi mai jos

Specificatie tehnică

Principiul de dezinfectareDezinfectia termica

Tipurile de deseuri Deşeuri medicale din masă plastică, sticlă, instrumentariu metalic micTimpul unui ciclu(cu luarea in consideratie a etapelor de incarcare/descarcare)

Min30 min Max 90 min

Productivitate kg/H Min 20 kg/H max 30kg/HCaracteristica Deseurilor dupa prelucrare Deseurile sunt uscate, presate; Se micsoreaza in volum; Greutatea de micsorea-

za.Prezenta sistemului de control automatizat Microprocesor; Controlul parametrilor cu inregistrarea timpului si temperaturii

de procesare.Tipul de incarcare a deseurilor VerticalConsumul energetic Puterea nominal

Puterea maximala

Max22Kw

Max 70KWUtilizarea apei L/H Min 150 L/H –max200 L/HSubstante dezinfectante utilizate Hipoclorid de NA (4%)Volumul camerei Min 10l max 15 L

Page 43: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

43

Impactul asupra sanatatii personalului MinimNota Ecologica Neafectarea staţiilor de epurare a apelorDurata Ciclului minima Min 20 min max 30 minPresiunea in timpul lucrului

Registrarea(protocolarea in timpul ciclului de dezinfectie)

Min10 tone

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: timp de 30 zile din data aprobării contractului la Agenţia Achiziţii Publice

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Decizia de înregistrare a între-prinderii

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului bancar

copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participan-tului

Obligatoriu

Certificat de conformitate sau alt cer-tificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / serviciilor oferite

–eliberat de Organismul Naţional de Verificare a confor-mităţii produselor – copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului

Obligatoriu

Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4);

Original Obligatoriu

Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului

eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe par-cursul ultimilor 3 ani;

La solicitare

Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi discipli-nare faţă de funcţionarii Participantu-lui – original –

eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

La solicitare

Certificat care confirmă moda-litatea şi criteriile de calculare a preţului –

original – eliberat de Participant La solicitare

a) Copia standardelor de referin-ţă pentru mărfurile şi serviciile propuse,

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; La solicitare

Recomandaţii – original La solicitare

Page 44: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

44

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi fami-liariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Soroca

Adresa: or. Soroca str. M. Eminescu 16

Tel: 23022550

Fax:23022710

E-mail:cs. [email protected] şi funcţia persoanei responsabile: G. Grosu, şeful serviciului economic

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa IMSP CS Soroca cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii IMSP CS Soroca (b) datele bancare- Victoriabanc fil. 6 soroca;

(c) codul fiscal 1007607008571;

(d) contul de decontare-; 22510062

(f) contul bancar VICBMD2X808;

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00- pe: 20.07.2015- pe adresa:or. Soroca str. M. Eminescu 16 bir. 29.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică a membrilor grupului de lucru al IMSP CS Soroca şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,pe adresa IMSP CS Soroca

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanție bancară.

-  Prin transfer.

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 45: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

45

Licitaţia publică 680/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuria  CR Căușeni

2. IDNO:1008601000499

3. Tip procedură achiziție: licitație publică

4. Obiectul achiziției: ”Întreținereașireparațiacurentă a drumurilorpublice locale din

RaionulCăușenipentruanul 2015” (program suplimentar)

5. Cod CPV:45233141-9

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării lucrărilor la”Întreținerea și reparația curentă a drumurilor publice locale din raionul Căușeni pentru anul 2015” (program suplimentar)con-formnecesităţilorSecția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuria CR Căușeni(în continuare – Cum-părător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: bugetul local.Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă

1. 45233141-9

”Întreținerea și reparația curentă a drumurilor publice locale din raionul Căușeni pentru anul 2015 (program supli-mentar)”

Documen-tația de deviz

1 Conform listeicantităților de lucrări

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale:4 luni; drumuri publice locale din raionul Căușeni.

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumireadocumentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

Scrisoaredeînaintare (DO-1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta(DO-2) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanțiapentru ofertă(DO-3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Declarațiaprivindeligibilitatea(DO-5) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Informațiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Page 46: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

46

Experiențasimilară(DO-7) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință mini-mă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract:

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informațiiprivindasocierea(DO-8) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completeazăîn-cazulîn care ex-istăcarevaformea-sociere

Listasubantreprenorilor(DO-9) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completeazăîn-cazulîn care ex-istăcarevaforme de subcontractare

AvizulInspecției de Stat înConstrucții(DO-10) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declarațiaprivindpersonalul de specialitate(-DO-11)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajșiechipamen(DO-12) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Graficdeexecuție(DO-13) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusivanexa la Licenţă). Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditateagenerală (calcul) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului.

Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organeleInspectoratului Fiscal privinddatoriile la buget

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualulcalității Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie).

Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmareadeținerii a laboratoarelorpropri-iautorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie).

Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestareprofe-sională)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanție a lucrarilor (informație) Min.1(unu) ani

Max. 2 (doi) ani

Obligatoriu

Page 47: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

47

Ciframedieanuală de afaceripeultimii 3 ani 1470000lei

(Înproporție de 0,3-0,6 din valoareaestimativă a contractului de achizițiepublicăceurmează a fi atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri a CR Căușeni.

Adresa: or. Căușeni, bd. M.Eminescu,31Tel:024323460Fax:024322650E-mail:[email protected] şi funcţia persoanei responsabile:Radu Ecaterina, specialist principal, Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri a CR Căușeni.

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 leipentru fiecare set.

Plata se efectuează prin transfer în adresa Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a CR Căușeni.- ., cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a  CR Căușeni;(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;(c) codul fiscal 1008601000499;(d) contul de decontare 226608;(e) contul trezorerial 420515101781801;(f) contul bancar TREZMD2X ;(g) trezoreria teritorială MF TT Căușeni.Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00- pe data de:”20” iulie  2015

pe adresa:or. Căușeni, bd. M. Eminescu,31, bir.213;215.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60zileOfertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Consiliului Raional Căușeni şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

Page 48: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

48

la:”20” iulie 2015, ora 10:00pe adresa or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1,0 % în formă de:

a)scrisoare de garanţiebancară;

b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a  CR Căușeni;

cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 680/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii:Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a  CR Căușeni;(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;(c) codul fiscal 1008601000499;(d) contul de decontare 226608;(e) contul trezorerial 461400000781801;(f) codul bancar TREZMD2X ;(g) trezoreria teritorială:MF TT Căușeni

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 49: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

49

Licitaţia publică 681/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Teleneşti

2. IDNO: 1007601002072

3. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: petriş pentru reparaţia unor porţiuni de drumuri or.Teleneşti

5. Cod CPV: 14212120-7

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării petrişului pentru reparaţia unor porţiuni de drumuri or.Teleneşti conformnecesităţilor Primăria or.Teleneşti(în continuare –Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: Fondul rutier naţional

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitateUnitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referinţă

1 14212120-7 Petriş fr.20x70(mm) tn 8505-0

2 14212120 Petriş fr.5x20(mm) tn 1800-0

3 14212120 savură tn 540

4 Total

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

31 Noiembrie_2015_pe adresa Primăria or.Teleneşti str.31 August 8_cu transportul Operatorului economic

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrareaîntreprinderii; Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar; Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-zitelor, contribuţiilor;

Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar ; Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

Page 50: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

50

5 Licenţade activitate ; Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

6

Certificat de conformitate sau alt certificat echi-valent ce confirmă calitatea bunurilor / servicii-lor oferite – eliberat de Oraganismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor ;

Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere(F3.4);

Copie-confirmată prin ştampilă şi semnătura ofertantului

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: _Primăria or.Teleneşti

Adresa: Primăria or.Teleneşti str. 31 August -8.

Tel:0258-2-25-30

Fax:2-26-41E-mail:primariateleneş[email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:Vadim Lelic preşedintele grupului de lucru.

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Primăria or.Teleneşti, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii; MF TT Primăria Teleneşti Fondul Rutier Naţional

(b) datele bancare ;Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat

(c) codul fiscal; 1007601002072

(d) contul de decontare; 226641

(e) contul trezorerial ; 430515101921001

(f) contul bancar;TREZMD2x

(g) trezoreria teritorială ; Teleneşti

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00- pe: 20.07.2015- pe adresa:Primăria or.Teleneşti

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Page 51: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

51

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zileOfertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primări or.Teleneşti şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,pe adresa Primări or.Teleneşti str. 31 August nr.8

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1___%. în formă de:

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.Plata prin transfer se va efectua în adresa Primări or.Teleneşti, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 681/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii; MF TT Primăria Teleneşti Fondul Rutier Naţional

(b) datele bancare ;Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat

(c) codul fiscal; 1007601002072

(d) contul de decontare; 226641

(e) contul trezorerial ; 430515101921001

(f) contul bancar; TREZMD2x

(g) trezoreria teritorială ; Teleneşti

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 52: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

52

Licitaţia publică 682/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Floreşti2. IDNO:  10076010071923. Tip procedură achiziție: licitație publică4. Obiectul achiziției: Reparaţia capitala a strazii Garii şi sectorului de strada Stefan cel Mare din or. 

Floreşti5. Cod CPV: 45233142-66. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Reparaţia capitala a strazii Garii şi sectorului de strada Stefan cel Mare din or. Floreşti conform necesităţilor Primăriei or. Floreşti (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: Fondul Rutier Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de 

măsură CantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă

1. 45233142-6

Reparaţia capitala a strazii Garii şi sectorului de strada Stefan cel Mare din or. Floreşti proiect 1 Conform listei cantităților 

de lucrări

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale:  3 luni;  or. Floreşti, raionul Floreşti.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe față de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă (DO-3) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Informații generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Experiența similară (DO-7) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original).Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; saub) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completează în cazul în care există careva forme asociere

Page 53: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

53

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completează în cazul în care există careva forme de subcontractare

Avizul Inspecției de Stat în Construcții (DO-10) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declarația privind personalul de specialitate (DO-11)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotarea tehnică cu utilaj și echipamen (DO-12) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusiv anexa la Licenţă). Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului. Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calității Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deținerii a laboratoarelor proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie). Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestare profesională)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanție a lucrarilor (informație) Min. __3_________ani

Max. __5_________ani Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 1000000lei(În proporție de 0,3-0,6 din valoarea estimativă a contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Floreşti, raionul Floreşti.

Adresa: or. Floreşti., str. Stefan cel Mare 30a

Tel: 025022244

Fax: 025022966

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Găluşcă Dumitru, membrul grupului de lucru

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

Page 54: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

54

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Primaria or. Floreşti., cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primaria or. Floreşti(b) datele bancare (c) codul fiscal 1007601007192(d) contul de decontare 430515101310206(e) contul trezorerial 226643 (f) contul bancar TREZMD2X ; (g) trezoreria teritorială or. Floreşti

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:- pînă la: 10:00- pe: 20.07.2015

pe adresa: Primaria or. Floreşti,  str. Stefan cel Mare 30aOfertele întîrziate vor fi respinse. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primaria or. Floreşti,  str. Stefan cel Mare 30a şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00, 

pe adresa Primaria or. Floreşti,  str. Stefan cel Mare 30a

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __3__%. în formă de:

a) scrisoare de garanţie bancară;b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primaria or. Floreşti,  str. Stefan cel Mare 30a

cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 682/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primaria or. Floreşti(b) datele bancare Ministerul Finanţelor – Trezoraria de stat(c) codul fiscal 1007601007192(d) contul de decontare 461500000310201(e) contul trezorerial 226643 (f) contul bancar TREZMD2X;(g) trezoreria teritorială or. Floreşti

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 55: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

55

Licitaţia publică 683/15

1. Denumirea autorităţii contractante:  Primăria oraşului Orhei

2. IDNO: 1007601008007

3. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

4. Obiectul achiziției: lucrări de reparaţie capitală a străzii Livezilor 

5. Cod CPV: 45233142-6

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării lucrărilor de reparaţie capitală a străzii Livezilor din oraşul Orheiconformnecesităţilor Primăriei oraşului Orhei(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: Bugetul local şi fondul rutier

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-licitată, Standarde de referinţă

1 45233142-6 Lucrări de reparaţiecapitală a stră-ziiLivezilor din oraşulOrhei mp 1 Conform listeicantităților de 

lucrări

6. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale: timp de __2__ luni în oraşul Orhei

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă(DO-3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Informațiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Experiența similară (DO-7) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original).Autoritatea contractantă solicită ca cerință mini-mă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; saub) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Page 56: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

56

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completeazăîn-cazulîn care ex-istăcarevaformea-sociere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completeazăîn-cazulîn care ex-istăcarevaforme de subcontractare

AvizulInspecției de Stat înConstrucții(DO-10) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declarațiaprivindpersonalul de specialitate(-DO-11)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajșiechipamen(DO-12) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusivanexa la Licenţă). Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului.

Lichiditatea generală trebuie să fie >100%.

Obligatoriu

Certificat de la organeleInspectoratului Fiscal privinddatoriile la buget

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualulcalității Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmareadeținerii a laboratoarelorpropri-iautorizateşiacreditateînmodulstabilit, sau a contractelor cu acestelaboratoare.

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie). Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestareprofe-sională)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanție a lucrarilor (informație) Min. ___________ani

Max. ___________ani

Obligatoriu

Ciframedieanuală de afaceripeultimii 3 ani _____________________lei

(Înproporție de 0,3-0,6 din valoareaestimativă a contractului de achizițiepublicăceurmează a fi atribuit)

Obligatoriu

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:Denumirea autorităţii contractante: Adresa: oraşul Orhei, str. V. Mahu 160Tel: 023523981Fax:023532551

Page 57: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

57

E-mail: [email protected] şi funcţia persoanei responsabile: Morari Violeta

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează prin transfer în adresa Primăriei oraşului Orhei, cu nota “Pentru setul documente-lor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii - Primăria oraşului Orhei(b) datele bancare – Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat(c) codul fiscal - 1007601008007(d) contul de decontare - 430515101918501(e) cont bancar - 226605(f) contul trezorerial - TREZMD2X (g) trezoreria teritorială - Orhei Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul

economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:- pînă la: 10:00- pe: 20.07.2015- pe adresa: Primăria oraşului Orhei, str. V. Mahu 160, et. I bir „achiiţii publice”Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primăriei oraşului Orhei şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,pe adresa Primăria oraşului Orhei, str. V. Mahu 160, et. II, sala de şedinţe

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __3__%. în formă de:

a) scrisoare de garanţiebancară;

b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei oraşului Orhei cu nota “Garanția pentru ofertă la licita-ția publică nr. 683/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

((a) beneficiarul plăţii - Primăria oraşului Orhei(b) datele bancare – Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat(c) codul fiscal - 1007601008007(d) contul de decontare - 430515101918501(e) cont bancar - 226605

(f) contul trezorerial - TREZMD2X (g) trezoreria teritorială - Orhei Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 58: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

58

Licitaţia publică 684/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria Budeşti

2. IDNO: 1007601008384

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziţiei: Construcţia cimitirului din satul Budeşti__( etapa I)

5. Cod CPV:45215400-1

6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  Construcţia cimitirului din satul Bu-deşti__( etapa I) conformnecesităţilorPrimăria Budeşti(în continuare – Cumpărător) pentru perioada buge-tară 2015, este alocată suma necesară din: Bugetul municipal

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitateUnitatea de măsură Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de refe-

rinţă45215400-1

Construcţia cimitirului din satul Bu-deşti(inclusivetapa I)

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 31.12.2015

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

2 Oferta (DO-2) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

3 Garanţia pentru ofertă (DO-3) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

4 Declaraţia privind eligibilitatea(DO-5) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

5 Informaţii generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

Page 59: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

59

6 Exparienţa similară(DO-7) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Autoritateacontractatăsolicităcacerinţămin-imăpentruexparienţa similară (formularul DO-7),închiereaşiîndeplinireaînultimii 3 anicelpuţin a unui contract :

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau

b) reconstrucţia/construcţiaşidareaînexp-loatare a unorobiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

7 Informaţii privind asocierea (DO-8) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Se complectează în cazul în care există careva forme asociere

8 Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Se complectează în cazul în care există careva forme de subcon-tractare

9 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (DO-10) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

10 Declaraţie privind personalul de specialitate (DO-11) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

11 Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (DO-12) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

12 Grafic de execuţie (DO-13) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (original)

Obligatoriu

13 Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

14 Licenţă de activitate (inclusivanexa la Licenţă) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

15 Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

16 Lichiditatea denerală (calcul) Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului .Lichiditateageneralătrebuesă fie > 100%

Obligatoriu

17 Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

18 Manualul calităţii Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie).Se prezintă integral

Obligatoriu

19 Confirmarea deţinerii a laboratoarelor proprii auto-rizate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

20 Lista fondatorilor/Extras din Registrul de Stat Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

21 Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie).Celpuţin o recomandare

Obligatoriu

22 Diriginte de şantier (Certificat de atestareprofesion-ală).

Confirmat prin ştampilă şi semnătură ofer-tantului (copie)

Obligatoriu

23 Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3,5,7(original) Obligatoriu24 Perioada de garanţie a lucrărilor (informaţie) Min. 5 Ani

Max.10 Ani

Obligatoriu

25 Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 680000 Lei (înproporţie de 0,3-0,6 din valoareaestimativă a contractului de achiziţiepublicăceurmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Page 60: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

60

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria Budeşti

Adresa: Str.Chişinăului,131

Tel:022-418-000

Fax:022-418-001

E-mail:[email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:Borodachi Lidia ,Contabil-şef

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [Primăria Budeşti], cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primăria Budeşti;

(b) datele bancare Min.Fin.Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal 1007601008384

(d) contul de decontare 226614

(e) contul trezorerial430515101535801

(f) contul bancar 226614

(g) trezoreria teritorială Min.Fin.Trezoreria de Stat.

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la:10:00- pe:20.07.2015- pe adresa:Primăria budeşti

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zileOfertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primăria Budeştişi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la:20.07.2015, 10:00,pe adresa Primăria Budeşti;

Garanţia pentru ofertă:

Page 61: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

61

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanţie bancarăsau

- Transfer bancar.Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăria Budeşti;, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia pu-blică nr. 684/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primăria Budeşti;

(b) datele bancare Min.Fin.Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal 1007601008384

(d) contul de decontare 226614

(e) contul trezorerial430515101535801

(f) contul bancar 226614

(g) trezoreria teritorială Min.Fin.Trezoreria de Stat

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Page 62: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

62

Licitaţia publică 685/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţie generală de construcţii,  şi infrastuctura Găgăuziei2. IDNO: 10076010003443. Tip procedură achiziție: licitație publică 4. Obiectul achiziției: Lucrări de forarea sondei si alimentarea satului cu apa potabila 5. Cod CPV: 45000000-76. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării  Lucrări _de forarea sondei si alimentarea satului cu apa potabila s CARABALIA r-n Vulcanesti conform necesităţilor Dırecţıe generală construcţıı,  dezvoltarea ınfrastucturıı şi comunıcaţılor Găgăuziei (Gagauz Eri) (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: Comitetul Executiv AL Gagauziei

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă

45000000-7Lucrări _de forarea sondei si alimentarea satului cu apa potabila s Carbalia r-n Vulcanesti

proiect 1 Conform listei cantităților de lucrări

Termenul de executare solicitat și locul destinației finale: 6 luni, s Carbalia r-n Vulcanesti.Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe față de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Oferta (DO-2) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă (DO-3) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Declarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Informații generale despre ofertant (DO-6) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Experiența similară (DO-7) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original).Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract: a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; saub) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completează în cazul în care există careva forme asociere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Se completează în cazul în care există careva forme de subcontractare

Avizul Inspecției de Stat în Construcții (DO-10) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Declarația privind personalul de specialitate (DO-11)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Page 63: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

63

Dotarea tehnică cu utilaj și echipamen (DO-12) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (original)

Obligatoriu

Certificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Licența de activitate (inclusiv anexa la Licenţă). Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Ultimul raport financiar anual Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lichiditatea generală (calcul) Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului. Lichiditatea generală trebuie să fie > 100%.

Obligatoriu

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Manualul calității Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmarea deținerii a laboratoarelor proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Lista fondatorilor/ Extras din Registrul de Stat Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Recomandări din parte altor beneficiari Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie). Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de atestare profesională)

Confirmat prin ștampila și semnătura ofertantului (copie)

Obligatoriu

Devizele locale aferente ofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanție a lucrarilor (informație) Min. 1ani

Max. 5ani Obligatoriu

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 755 000 lei(În proporție de 0,3-0,6 din valoarea estimativă a contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcţie generală de construcţii, şi infrastuctura Găgăuziei Adresa: Găgăuziei м. Comrat, str.Tanchistov, 2a

Tel тел.факс.(373 ) 298 2-31-80, 0 298 2-92-34

Fax: 0 298 2-31-80

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Conducătorul grupului de lucru, direcţie generală deconstrucţii, şi infrastuctura Găgăuziei.Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Comrat, str. Tancistov, 2a, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii MF TT Direcţie generală de construcţii,  şi infrastuctura Găgăuziei(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat;

(c) codul fiscal 1007601000344

(d) contul de decontare 226609

(e) contul trezorerial 220100000006941

(f) contul bancar TREZMD2X

Page 64: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

64

(g) trezoreria teritorială . Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat raionul Comrat

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.07.2015

- pe adresa: Direcţie generală de construcţii,  şi infrastuctura Găgăuziei,  Comrat, str.Tanchistov, 2a

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Direcţie generală de construcţii, şi infrastuctura Găgăuziei şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00, 

pe adresa s Carbalia r-l Vulcanesti Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

a) scrisoare de garanţie bancară;b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Comrat. str. Tanchistov. 2a, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 685/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal 1007601000344

(d) contul de decontare 226609

(e) contul trezorerial 220100000006941

(f) contul bancar TREZMD2X

(g) trezoreria teritorială MF TT Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat Comrat

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 65: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

65

Licitaţia publică 686/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni

2. IDNO: 33879866

3. Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică

4. Obiectul achiziției: Servicii de transportare a elevilor la școlile de circumscripție în anul școlar 2015-2016

5. Cod CPV:60130000-8

6. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Servicii de transportare a elevilor la școlile de circumscripție în anul școlar 2015-2016ConformnecesităţilorDirecția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din bugetul local.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Localitatea

(punctul de plecare)

Instituţia de circumscripţie

(punctul de sosire) Nr. elevilor

Distanţa

(într-o direcţie), km

1. s. Lupa-Recea Școala de circumscripție- gimnaziul Codreanca

67 8

2. s. Ghelăuza Școala de circumscripție-gimnaziul Recea 38 6

3. s. Negrești Școala de circumscripție-gimnaziul „Mihai Viteazul”, or. Strășeni

58 8

4. Făgureni Școala de circumscripție-Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, or. Strășeni

65 8

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: pe parcursul anului 2015-2016;

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale),

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; Obligatoriu3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor, contribuţiilorcopie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Obligatoriu

Page 66: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

66

4 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate (în caz că activitatea se licențiază conform prevederilor legale)

Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Obligatoriu

6 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

(F3.4); Obligatoriu

7 Date despre participant Original, cu semnatura participantului Obligatoriu8 Lista fondatorilor operatorilor economici

(numele, prenumele, codul fiscal).Original, cu semnatura participantului Obligatoriu

9 Oferta Original, formularele sectiunii 3 si 4 din Documentatia standard

Obligatoriu

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:

La solicitare

1 Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului

– eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani

La solicitare

2 Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii Participantului

– original – eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 3 ani;

La solicitare

3 Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de calculare a preţului –

original – eliberat de Participant; La solicitare

4 Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi serviciile propuse,

confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului

La solicitare

5 Recomandaţii – original La solicitare

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt din cadrul Consliului raional StrășeniAdresa: Consiliul raional Strășeni, str. Mihai Eminescu 28

Tel: 0237-2-24-89

Fax: 0237-2-24-90

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile:specialist în domeniul achiziţiilor publice Ion Ursu.

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Direcția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat(c) codul fiscal 33879866(d) contul bancar 226632

Page 67: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

67

(e) contul trezorerial 220100000001021

(f) contul bancar TREZMD2X(g) trezoreria teritorială or. Strășeni

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.07.2015

- pe adresa:[denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor].

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Consiliului raional Strășeni și a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,pe adresa : Consiliul raional Strășeni, str. Mihai Eminescu 28, bir. 215.

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Direcția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Direcția Învățămînt din cadrul Consiliului raional Strășeni

(b) datele bancare Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat(c) codul fiscal 33879866(d) contul bancar 226632

(e) contul trezorerial 220100000001021

(f) contul bancar TREZMD2X(g) trezoreria teritorială or. Strășeni

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 68: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

68

Licitaţia publică 687/151. Denumirea autorităţii contractante: Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”2. IDNO: 10026050001743. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică 4. Obiectul achiziiei: Autoturism5. Cod CPV: 34113000-1 6. Data publicării anunţului de intenţie: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării Autoturism conform necesităţilor Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: autogestiune şi autonomia financiară

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă

1 341130000-1 Autoturism buc 1

Tip caroserie Universal cu 5 uşi

Capacitatea cilindrică a motorului 2400 - 2500 cm3

Carburant DieselCutie de viteze Manuala, min. 5+1 trepteTipul transmisiei Multi Super Select 4WDNumăr de locuri 5Putere maximă motor min. 175 cpDirecție asistata (hidraulica sau electrica)Roți R17Roata de rezervă De mărime normala

Sistem de frînareSistem anti blocare (ABS) Sistema de destrebuţiei forţei de frînare (EBD)

Tipul de frînă Discuri de frînă toate roțile ( de faţă ventilate)

Consum carburant urban: max. 8,2L./100km, extra-urban: max. 7,3 L

Capacitate rezervor min. 70 L.Dimensiuni automobil

lungime: 4600mm - 4700mmlăţime: 1800mm - 2000mm

Garda la sol Min.215

Securitatea

Control de Stabilitate activă(ASC) cu control al tracţiunii (TCL)

Baruri de Securitate în uși din față și din spate.

Sistemul de închidere centralizată este deblocat în cazul unui accident

Airbag-uri pentru șofer și pasagerul din față.

Page 69: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

69

Confort

Proectoare de ceaţă

Sistemul de climatizare

Cruise control

Sistem media Nav cu comenzi pe volan

Oglinziretrovizoare exterioare cu reglaj electric şi încălzire lor.

Asistenţa la parcare

Incalzirea scaunelor din faţă

Geamuri electrice fata si spate

Radio CD MP3

Computer de bord

Senzor de ploaie și de lumină

Anul producerii Min.2012(automobil nou)Termen de garanție Min 3 ani sau 100000 kmCuloarea Gri

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: Livrarea va fi făcută în termen de 20 zile din momentul semnării contractului, înregistrării la A.A.P. și achitării avansului

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului:

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont: Obligatoriu3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor-copieeliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova):

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar-copie confirmată prin semnătura şi şt

mpila participantului

Obligatoriu

5 Licenţa de activitate-copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

Airbag-uri laterale de impact suplimentare pentru scaunele din față , cât și airbag-uri gonflabile a cortinelorpentru primul rind de scaune şi al doilea Imobilizator electronic

Blocarea deschiderii uşilor din spate

Page 70: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

70

6 Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea produselor petroliere oferite-copia originalului

eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor,confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

6 Descrierea tehnică a automobilului; Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

Obligatoriu

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standart. Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”

Adresa: r.l Leova__or.Iargara str.Ştefan Vodă 180

Tel:0(263)64-5-91

Fax:0(263)64-5-55

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Loghin Vitalie – Jurist

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii: Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” 

(b) datele bancare: BC Moldindconbank S.A

(c) codul fiscal: 1002605000174

(d) contul de decontare : 2251018001

(e) contul trezorerial:

(f) contul bancar: MOLDMD2X318 

(g) trezoreria teritorială:

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziţie.

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la:  10:00

- pe: 20.07.2015

- pe adresa: r.l Leova or.Iargara str.Ştefan Vodă 180

Ofertele întîrziate:. vor fi respinse.

Page 71: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

71

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la:  20.07.2015, 10:00,

pe adresa : r.l Leova or.Iargara str.Ştefan Vodă 180

Garanţia pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”, cu nota “Garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 687/15 din 20.07.2015 ”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii: Î.S”Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” 

(b) datele bancare: BC Moldindconbank S.A

(c) codul fiscal: 1002605000174

(d) contul de decontare : 2251018001

(e) contul trezorerial:

(f) contul bancar: MOLDMD2X318 

(g) trezoreria teritorială:

Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

Page 72: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

72

Licitaţia publică 688/15

1. Denumirea autorităţii contractante: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS)2. IDNO: 10076000028243. Tip procedură achiziție: Licitaţie publică4. Obiectul achiziției: Mobilier pentru sala de conferinţe5. Cod CPV: 39153000-9, 39113100-86. Data publicării anunțului de intenție: 

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării mobilierului pentru sala de conferinţe conform necesităţilor Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: surse speciale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de

măsurăCantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1

39153000-9

Masă de 3 locuri buc 2

Mesele vor avea formă radială (vor repeta lin raza pistei pe care se vor monta), confecţionate din lemn natural în stil clasic. Carnizul din lemn masiv, fasadele cu frezare clasica deasemenea din lemn masiv. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor, în partea de sus a cărora sunt anexate ornamente figurative din lemn. În partea superioară a pilastrelor este instalat carnizul in stil clasic, deasmenea din lemn masiv. În partea de jos a mesei este soclu decorativ din lemn. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires.Masa sa fie dotata cu 2 prelungitoare pentru priza conform ANEXEI SUPLIMENT N-A. Corpul prelungitorul sa fie executat din aluminiu anodizat si plastic de culoare aluminiu. Insertiile interioare sa fie din plastic negru.Sistemul prelungitor sa fie dotat cu:1 x Port RJ45 1 x Port VGA 2 x Port USB 2 x prize electrice tip HV3 Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

2 39153000-9 Masă pentru prezidiu (9 locuri)

buc 1

Masa v-a avea formă dreptunghiulară, confecționată din lemn natural în stil clasic. Carnizul din lemn masiv, fasadele cu frezare clasica deasemenea din lemn masiv. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor, în partea de sus a cărora sunt anexate ornamente figurative din lemn. În partea superioară a pilastrelor este instalat carnizul in stil clasic, deasmenea din lemn masiv. În partea de jos a mesei este soclu decorativ din lemn. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires.Masa sa fie dotata cu 5 prelungitoare pentru priza conform ANEXEI SUPLIMENT N-A. Corpul prelungitorul sa fie executat din aluminiu anodizat si plastic de culoare aluminiu. Insertiile interioare sa fie din plastic negru.Sistemul prelungitor sa fie dotat cu:1 x Port RJ45 1 x Port VGA 2 x Port USB 2 x prize electrice tip HV3Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

Page 73: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

73

3 39153000-9 Tribună pentru cuvîntări

buc1

Tribuna este confecționată din lemn natural în stil clasic. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires.Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

4 39153000-9 Masă de două locuri buc 26

Mesele v-or avea formă radială (v-or repeta lin raza pistei pe care se vor monta), confecționată din lemn natural în stil clasic. Carnizul din lemn masiv, fasadele cu frezare clasica deasemenea din lemn masiv. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor, în partea de sus a cărora sunt anexate ornamente figurative din lemn. În partea superioară a pilastrelor este instalat carnizul in stil clasic, deasmenea din lemn masiv. În partea de jos a mesei este soclu decorativ din lemn. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires.Masa sa fie dotata cu 1 prelungitor pentru priza conform ANEXEI SUPLIMENT N-A. Corpul prelungitorul sa fie executat din aluminiu anodizat si plastic de culoare aluminiu. Insertiile interioare sa fie din plastic negru.Sistemul prelungitor sa fie dotat cu:1 x Port RJ45 1 x Port VGA 2 x Port USB 2 x prize electrice tip HV3Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

5 39153000-9 Cabină de vot buc 1

Cabina este confecționată din lemn natural în stil clasic. Carnizul din lemn masiv, fasadele cu frezare clasica deasemenea din lemn masiv. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor, în partea de sus a cărora sunt anexate ornamente figurative din lemn. În partea superioară a pilastrelor este instalat carnizul in stil clasic, deasmenea din lemn masiv. În partea de jos a vabinei este soclu decorativ din lemn. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires. Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

639153000-9 Scaune moi

buc 84

Scaunul sa aiba urmatoarele dimensiuni: H1190mm x L680mm x W760mmCarpul scaunului sa fie executat din lemn masiv cu o grosime de 30mm. Piciorul frontal sa fie executat din lemn masiv si frezat la strung profesional, cu control numeric, sa aiba forma ondulata, similara cu poza. Bratara sa fie executata din lemn masiv, cu dimensiunile 540mm x 750mm si o grosime de 30mm. Bratara sa fie de forma ondulata, sa repete designul piciorului frontal si sa fie frezata la strung profesional cu control numeric.Toate partile din lemn sa fie acoperite cu lac in minim trei aplicari si sa fie de culoare cires.Speteaza de urmatoarele dimensiuni: 520mm x G150mm x H720mm.Sezutul de urmatoarele dimensiuni: 520mm x G150mm x 500mm. Ambele sa fie executate pe interior (carcasa) din lemn iar totul sa fie acoperit cu o combinatie de latex si poliuretan, adaptive la forma copului si cu memorie (pastrarea formei). Totul sa fie acoperit cu piele de culoare cafenie.Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

7 39113100-8Fotolii cu mecanism de reglare buc 2

Scaun tip directorial. Bratarile sa fie executate din lemn si sa aiba insertii de piele pe interior si pe exterior conform ANEXEI. Baza sa fie executata din placaj de 15 mm si acoperit cu poliuretan cu densitatea de 35kg/m3. Piciorul scaunului sa fie acoperit cu lemn conform ANEXEI. Scaunul sa fie dotat cu mecanism de ridicare si coborire si cu posibilitatea de blocare. Totul sa fie tapitat cu piele neagra.Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabila.

839153000-9 Suport pentru

proiector buc

1 Suportul pentru proiector este confecționat din lemn natural în stil clasic. Trecerea dintre module este decorată cu ajutorul pilastrelor. Totul baițuit și acoperit cu lac în culoare cires.Termen de garantie 3 ani.Totul sa fie produs in conditii de fabrica, si de o calitate impecabilă.

Page 74: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

74

7. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:  30 zile de la semnarea contractului, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, str. A. Doga 22  _

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

– copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova);

Da

4 Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

5 Licenţa de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.

Da

6 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor / serviciilor oferite

– eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor – copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului;

Da

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere

F3.4 Da

8 Certificat ISO 2008:9001 a producătorului – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

9 Certificat CE (pentru mobilierul de import)

– copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

10 Poze din incaperi unde ofertantul a instalat/montat mobilier (scaune si mese) similar

Da

11 Scrisori de recomandare Original Da

Page 75: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

75

12 Mostre de mate

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante:

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Adresa: m. Chişinău, str. A. Doga 22, bir. 140, et. I

Tel: 022-31-02-34

Fax: 022-310-307

E-mail: [email protected]

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vladimir Dragomir

- Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

(b) datele bancare BC ’’Moldindconbank”S.A, fil. „Invest” Chişinău

(c) codul fiscal 1007600002824(d) contul de decontare 2251829351

(e) contul trezorerial

(f) contul bancar MOLDMD2X329

(g) trezoreria teritorială

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00

- pe: 20.07.2015

- pe adresa: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, m. Chişinău, str. A. Doga 22, bir. 140, et. I

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Page 76: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

76

Termenul de valabilitate a ofertelor: 

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,

pe adresa Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _1_% . în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 688/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

(b) datele bancare BC ’’Moldindconbank”S.A, fil. „Invest” Chişinău

(c) codul fiscal 1007600002824(d) contul de decontare 2251829351

(e) contul trezorerial

(f) contul bancar MOLDMD2X329

(g) trezoreria teritorială

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 77: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

77

Licitaţia publică 689/151. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Codru

2. IDNO: 1007601010482

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică Deschisă

4. Obiectul achiziției: Reparațiacapitală (rețelileexterioare de canalizareapluvială) a străzilor: Sf. Vasile, Sf. Nicolaie, Sf. Maria, Sf. Gheorghe  din or. Codrumun. Chișunău

5. Cod CPV: 45232130-2

6. Data publicării anunțului de intenție: 31.01.2015

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării lucrărilor dereparațiacapitală (rețelileex-terioare de canalizareapluvială) a străzilor: Sf. Vasile, Sf. Nicolaie, Sf. Maria, Sf. Gheorghe  din or. Cod-rumun. Chișunău,Conformnecesităţilor Primăriei or. Codru (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din: bugetul local și de Stat.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind executarea următoarelor lucrări:

Canalizareapluviala din str. Sf. Vasile

Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire.Canalizareapluviala.Capitolul1.2. Lucrari de terasamente.Capitolul 1.3. Montarearetelelor de canalizare.Capitolul1.4. Camine de vizitare.Capitolul 1.5. Camin de colectareaapei.Capitolul 1.6. Дождеприемник типа «Блок» ПК1+64.Capitolul 1.7. Дождеприемник типа «Блок» ПК3+30Capitolul 1.8. Дождеприемник типа «Блок» ПК5+43

Canalizareapluviala.str.Sf.Gheorghe.Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire.Canalizareapluviala.Capitolul 2.2. Сети канализации.1.1.Земляные работы.Capitolul2.3. Трубопроводы.Capitolul 2.4. Колодцы канализационные-31штукаCapitolul2.5. Колодцы дождеприемные-36штCapitolul 2.6. Дождеприемные лотки Дл-1,Дл-2,Дл-3,Дл-4 (всего 4штуки)

Canalizareapluvialastr.Sf.Maria.Capitolul 3.1. Constructiafintinilor de captare din betonmonolit cu gratar.Capitolul 3.2. Constructiatuburilor de evacuarea a apelorpluviale.Capitolul 3.3. Constructiarigoleidreptunghiulare din betonmonolit cu gratar.

Canalizareapluviala str. Sf.Nicolae.

Page 78: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

78

Capitolul 4.1. Constructiarigoleimdreptunghiulare din betonmonolit cu gratar la PC 12+26Capitolul 4.2. Constructiacaminelor de receptieaapelorpluviale.Capitolul 4.3. Amenajareacolectorului PC3+00 - PC10+50Capitolul4.4. Camin de vizitare.

7. Termenul de executare solicitat și locul destinației finale:5 luni, or. Codru

  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumireadocumentului/cerinței Cerințefață de document Obligativitatea

Scrisoare de înaintare (DO-1) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuOferta (DO-2) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuGaranția pentru ofertă(DO-3) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuDeclarația privind eligibilitatea (DO-5) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuInformațiigeneraledespreofertant(DO-6) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuExperiența similară (DO-7) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și înde-plinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract:

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau

b) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară

Obligatoriu

Informații privind asocierea (DO-8) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) Se comple-teazăîncazul în care există-carevaformeaso-ciere

Lista subantreprenorilor (DO-9) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) Se comple-teazăîncazul în care există-carevaforme de subcontractare

AvizulInspecției de Stat înConstrucții(-DO-10)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Declarațiaprivindpersonalul de speciali-tate(DO-11)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) Obligatoriu

Dotareatehnică cu utilajșiechipamen(-DO-12)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) Obligatoriu

Grafic de execuție (DO-13) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (original) ObligatoriuCertificat de înregistrare/ Decizie de înregistrare

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Licența de activitate (inclusivanexa la Licenţă).

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Ultimulraportfinanciaranual Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) ObligatoriuLichiditatea generală (calcul) Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului.

Lichiditatea generală trebuie să fie >100%.

Obligatoriu

Certificat de la organeleInspectoratului Fiscal privinddatoriile la buget

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Page 79: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

79

Manualulcalității Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie). Se prezintă integral.

Obligatoriu

Confirmareadeținerii a laboratoarelor-propriiautorizateşiacreditateînmodulsta-bilit, sau a contractelor cu acestelabora-toare.

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Listafondatorilor/ Extras din Registrul de Stat

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Recomandări din parte altorbeneficiari Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie). Cel puțin o recomandare.

Obligatoriu

Diriginte de șantier (Certificat de ate-stareprofesională)

Confirmatprinștampila și semnătura ofertantului (copie) Obligatoriu

Devizele locale aferenteofertei Forrmularele 3, 5, 7 (original) ObligatoriuPerioada de garanție a lucrarilor (infor-mație)

Min. __1_________ani

Max. ___3________ani

Obligatoriu

Ciframedieanuală de afaceripeultimii 3 ani

_3.7_mln_lei(Înproporție de 0,3-0,6 din valoareaestimativă a contractului de achizițiepublicceurmează a fi atribuit)

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiari-za cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Codru

Adresa: str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău

Tel: 022 792 743

Fax: 022 285 945

E-mail: [email protected] şi funcţia persoanei responsabile: Kornel Varvariuc, specialist achiziții publice

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 leipentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa Primăriei or. Codru, cu nota “Pentru setul documen-telor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primăria or. Codru;

(b) datele bancare:

(c) codul fiscal 1007601010482;

(d) contul de decontare 430515101532201 – p/u Documentația de Licitaţi;

(e) contul trezorerial TRAZMD2X;

(f) contul bancar 226614

(g) trezoreria teritorială MF Trezoreria de Stat.

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul eco-nomic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii  respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi pre-zentate:

- pînă la: 10:00,- pe: 20.07.2015

Page 80: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

80

- pe adresa:Primăria or. Codru, bir. 5 str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău MD-2019Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zileOfertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Primăriei or. Codru şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,- pe adresa Sala de Ședințestr. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău MD-2019.

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de _3,0_%. în formă de:

a) scrisoare de garanţiebancară;

b) transfer la contul autorității;

c) alte forme prevăzute de legislație.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Primăriei or. Codru, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 689/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Primăria or. Codru;

(b) datele bancare:

(c) codul fiscal 1007601010482;

(d) contul de decontare 461500000532201 - p/u garanţiabancar;

(e) contul trezorerial TRAZMD2X;

(f) contul bancar 226614;

(g) trezoreria teritorială MF Trezoreria de Stat.Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 81: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

81

Licitaţia publică 690/15

Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”

1. IDNO:  1002601002907

2. Tip procedură achiziție: licitaţie publică

3. Obiectul achiziției: Fermentatoare/vinificatoare verticale din INOX

4. Cod CPV: 44611000-6

5. Data publicării anunțului de intenție:

Această invitaţie la licitaţie este întocmită în scopul achiziţionării a 5 fermentatoare vinificatoare verticale din INOX conform necesităţilor Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”” (în continuare – Cumpă-rător) pentru perioada bugetară 2015, este alocată suma necesară din:

Resursele proprii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la licitaţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lu-

crărilor solicitateUnitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină soli-

citată, Standarde de referinţă

1 44611000-6 Fermentator/vinificator vertical a cite 400 HL pentru vin roşu bucata 4

Dimensiunile  aproximative 2.900x6.000 mm H; 7.150 mm H, din INOX (OŢEL) cu următoare-leaccesorii :

- 1 trapă superioară cu diametru 400mm, poziţionată în centru.

-  1  subapă  cu  acţiune  dublă DN 50 instalat în trapa superioară.

- 1 robinet pentru golire parţială DIN DN 50.

-  1  robinet  pentru  golire  totală DIN DN 50.

- 1 robinet pentru preluarea de probe, din INOX.

- 1 termometru încorporat cu sca-ră de la -10 la +50˚ C, din INOX.

- 1 uşă de evacuare amplasată la baza  cistereni  (fermentatorului) cu  dimensiunile  aproximative 340x440mm.

Page 82: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

82

2 44611000-6 Fermentator/vinificator vertical a cite 300 HL pentru vin alb bucata 1

Dimensiunile  aproximative 2.500x6.000 mm H; 7.000 mm H, din INOX (OŢEL) cu următoare-leaccesorii :

- 1 trapă superioară cu diametru 400mm, poziţionată în centru.

-  1  subapă  cu  acţiune  dublă DN 50 instalat în trapa superioară.

- 1 robinet pentru golire parţială DIN DN 50.

-  1  robinet  pentru  golire  totală DIN DN 50.

- 1 robinet pentru preluarea de probe, din INOX.

- 1 termometru încorporat cu sca-ră de la -10 la +50˚ C, din INOX.

-  1  uşă  ovală  cu  deschiderea  în afară

6. Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale: sediul Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””

- DDocumentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvol-tării Informaţionale),

copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-cipantului;

da

2 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont;

copie da

Page 83: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

83

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impo-zitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform ce-rinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Mol-dova);

copie

da

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila Parti-cipantului;

da

5 Licenţa de activitate confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, daca activitatea des-faşurată de acesta o cere.

Copie cu ştampila Participantului da

6 Certificat de conformitate sau alt certificat echi-valent ce confirmă calitatea bunurilor / servicii-lor oferite – eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor;

copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului;

da

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4);

original da

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””

Adresa: com.Mileştii Mici, r-nul Ialoveni

Tel: 069102188

Fax: 0 22 382 777

E-mail:Numele şi funcţia persoanei responsabile:Castraveţ Gheorghe –administrator

- Setulde documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indi-carea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200 lei pentru fiecare set.

- Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””;

(b) datele bancare Banca:FinComBank SA fil.nr.6;

(c) codul fiscal 1002601002907;

(d) contul de decontare 222460610000283;

Page 84: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

84

(e) codul bancar FTMDMD2X873;

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu nu-măr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00- pe: 20.07.2015- pe adresa:com.Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””;

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertelor: Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”” şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

la: 20.07.2015, 10:00,pe adresa com.Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””.

Garanția pentru ofertă:Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de:

- Garanție bancarăsau

- Transfer bancar.Plata prin transfer se va efectua în adresa Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””, cu nota “Garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 690/15 din 20.07.2015”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici””;

(b) datele bancare Banca:FinComBank SA fil.nr.6;

(c) codul fiscal 1002601002907;

(d) contul de decontare 222460610000283;

(e) codul bancar FTMDMD2X873;

Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Page 85: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

85

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2305-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni

Adresa:  or. Ungheni, str. Nationala, 3

Tel/fax:  0236/22486; 0236/24985

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Filipovici Lionora

Obiectul achiziţiei:  lucrari de pavare si de asfaltare

Cod CPV: 45233222-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2306-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Cahul

Adresa:  or. Cahul, str. Stefan cel Mare, 27

Tel/fax:  0299/25486; 079955428

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Curalov Olga

Obiectul achiziţiei:  materiale de construcţie si materiale electrice

Cod CPV: 44110000-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  IMSP Centrul de Sanatate Cahul, sectia economie, et. 4

Locul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate Cahul

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 86: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

86

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2307-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Pohrebeni Orhei

Adresa:  s. Pohrebeni, rl. Orhei

Tel/fax:  0235/65236; 0235/65240

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Godoroja Veaceslav

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Pohrebeni, rl. Orhei

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Pohrebeni, rl. Orhei

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2308-op/15

Autoritate contractantă:  Autoritatea Aeronautica Civila

Adresa:  mun. Chisinau, Aeroport, bd. Dacia, 80/2

Tel/fax:  022/529187; 022/524064

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Gorea Vladimir

Obiectul achiziţiei:  servicii  financiar-bancare (servicii necesare 

autoritatii in vederea desfasurarii activitatii 

sale,prestate de catre o institutie financiara ce detine 

licenta  eliberata de catre Banca Nationala a Moldovei)

Cod CPV: 66110000-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Autoritatea Aeronautica Civila

Locul desfăşurării procedurii:  Autoritatea Aeronautica Civila

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 87: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

87

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2309-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Stefan cel Mare Lipnic Ocnita

Adresa:  s. Lipnic, rl. Ocnita

Tel/fax:  0271/93468; 0271/22276

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Chiriac Valentina

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie interioara a salii de sport a

Gimnaziului Stefan cel Mare din s. Lipnic, r-nul Ocnita

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Stefan cel Mare Lipnic Ocnita

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Stefan cel Mare Lipnic Ocnita

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2310-op/15

Autoritate contractantă:  Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor 

veteranilor muncii si razboiului Cocieri Dubasari

Adresa:  s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 2B

Tel/fax: 0248/52580

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Vitalie Oprea

Obiectul achiziţiei:  cabinet de fizioterapia

Cod CPV: 33100000-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 2B

Locul desfăşurării procedurii:  s. Cocieri, rl. Dubasari, str. Tarmului, 2B

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 88: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

88

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2311-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Tomai UTA Gagauzia

Adresa:  s. Tomai, str. Lenina, 191

Tel/fax:  0291/51238; 0291/51236; 060300983

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Savina N. P.

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Tomai

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Tomai

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2312-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Anatol Codru Molovata Noua DubasariAdresa:  s. Molovata Noua, rl. DubasariTel/fax: 0248/51211Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie:  Carpov AlionaObiectul achiziţiei:  termoizolarea fasadelor cu poliisteren expandat 

de 100mm si lucrari de termoizolare a planseului tavanului, acoperisului de tip sarpant cu vata minerala cu gr. de 100mm

Cod CPV: 45321000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Anatol Codru Molovata Noua Duba-sariLocul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Anatol Codru Molovata Noua Duba-sariLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs:  limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 89: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

89

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2313-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Balanesti Nisporeni

Adresa:  s. Balanesti, r-nul Nisporeni

Tel/fax:  0264/53231; 069712103

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Chirtoaca Svetlana

Obiectul achiziţiei:  renovarea interioara a salii festive si inlocuirea 

timplariei din mase plastice la gimnaziul din

s. Balanesti, r-nul Nisporeni

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Balanesti Nisporeni

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Balanesti Nisporeni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2314-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Adresa:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Tel/fax:  022/222229; 022/226905; 067303409

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Ruslan Mazur

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a unor incaperi

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 90: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

90

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2315-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Adresa:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Tel/fax:  022/222229; 022/226905; 067303409

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Ruslan Mazur

Obiectul achiziţiei: computere de birou cu anexe

Cod CPV: 30213300-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 13:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2316-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Adresa:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Tel/fax:  022/222229; 022/226905; 067303409

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Ruslan Mazur

Obiectul achiziţiei:  piese de schimb utilaj medical

Cod CPV: 33000000-0

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vl. Pircalab, 17

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 14:00

Page 91: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

91

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2317-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Dancu Hincesti

Adresa:  s. Dancu, rl. Hincesti

Tel/fax:  0269/64463; 0269/64389

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Grigoret Nina

Obiectul achiziţiei: brichete din rumegus lemn tare

Cod CPV: 09111400-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Dancu Hincesti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Dancu Hincesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2318-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Basarabeasca

Adresa:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 4

Tel/fax:  0297/22952; 0297/21029; 0297/20043

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: T. Buzdugan

Obiectul achiziţiei:  Schimbarea usilor si ferestrelor in  institutie 

Gimnaziul Iserlia s.Iserlia r-n Basarabeasca

Cod CPV: 45421130-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 5

Locul desfăşurării procedurii:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 5

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 92: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

92

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2319-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Covurlui Leova

Adresa:  s. Covurlui, rl. Leova

Tel/fax: 0263/78236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Neghina Ion

Obiectul achiziţiei:  Servicii de supraveghere a lucrarilor pentru 

consolidarea proceselor de eroziune si alunecari de teren

in hotarele administrativ-teritoriale ale s.Covurlui rnul Leova

Cod CPV: 71520000-9

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Covurlui

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Covurlui

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2320-op/15

Autoritate contractantă: Gimnaziul A Crihan Singerei

Adresa:  or. Singerei, str. Mihai Eminescu, 13

Tel/fax: 0262/81468

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Curciuc Elizaveta

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala in interiorul gimnaziului

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul A Crihan Singerei

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul A Crihan Singerei

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 93: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

93

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2321-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Regionala Ungheni a DPF

Adresa:  or. Ungheni, str. Suceava, 1

Tel/fax:  0236/29162; 0236/29181; 069612261

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Veaceslav Buziriov

Obiectul achiziţiei: materiale de constructii

Cod CPV: 44100000-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Ungheni, str. Suceava, 1, et. II, bir. 16

Locul desfăşurării procedurii:  or. Ungheni, str. Suceava, 1, et. II, sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2322-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Chetris Falesti

Adresa:  s. Chetris, rl. Falesti

Tel/fax: 0259/51716

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Mamai Olesea

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a acoperisului 

gimnaziului Chetris Falesti

Cod CPV: 45261211-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Chetris Falesti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Chetris Falesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 94: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

94

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2323-op/15

Autoritate contractantă:  CR Falesti

Adresa:  or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50

Tel/fax:  0259/22915; 0259/23514

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Cuschevici Anatolie

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a drumului L-252 Calugar 

-Musteata -Albinetul Nou,Falesti

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50, bir. 213

Locul desfăşurării procedurii:  or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50, bir. 213

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2324-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Taraclia

Adresa:  or. Taraclia, str. Cotovschi, 2

Tel/fax:  0294/24691; 0294/24448

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Iulia Deordieva

Obiectul achiziţiei:  dispozitive de climatizare de perete cu instalarea, 

instalatii de boilere

Cod CPV: 42512200-0

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Taraclia, str. Cotovschi, 2, et. IV, bir. 401, anticamera

Locul desfăşurării procedurii:  or. Taraclia, str. Cotovschi, 2, et. IV, bir. 401, anticamera

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba rusă

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 95: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

95

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2325-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Leova Leova

Adresa:  or. Leova, str. Unirii, 22

Tel/fax:  0263/23129; 0263/22206

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Turcanu Liliana

Obiectul achiziţiei:  Lengerie de pat, prosoape

Cod CPV: 19231000-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Leova

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Leova

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2326-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Bocani Falesti

Adresa:  s. Bocani, rl. Falesti

Tel/fax: 0259/78700

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Turcan Galina

Obiectul achiziţiei: paie balotate

Cod CPV: 03114100-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Bocani Falesti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Bocani Falesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 96: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

96

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2327-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Rosietici Floresti

Adresa:  s. Rosietici, rl. Floresti

Tel/fax: 0250/48319

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Rotundu Zinaida

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie in sala de festivitati a 

Gimnaziului Rosietici,raionul Floresti

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Rosietici Floresti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Rosietici Floresti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2328-op/15

Autoritate contractantă: Directia Educatie Singerei

Adresa:  or. Singerei, str. Independentei, 111

Tel/fax:  0262/81015; 0262/26932

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Chistol Irina

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala a acoperisului

la gimnaziul Tiplesti

Cod CPV: 45261910-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Singerei, str. Independentei, 111, et. III, bir. 310

Locul desfăşurării procedurii:  or. Singerei, str. Independentei, 111, et. III

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 97: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

97

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2329-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Cubolta Singerei

Adresa:  com. Cubolta, r-l Singerei

Tel/fax: 0262/58321

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Sirbu Alexandru

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor locale din

com. Cubolta, r-l Singerei

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Cubolta, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Cubolta, bir. primarului

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2330-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Donduseni

Adresa:  or. Donduseni, str. Eminescu, 26/1

Tel/fax:  0251/21445; 078825115; 069624524

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Liliana Scortescu

Obiectul achiziţiei: benzina si motorina

Cod CPV: 09132000-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: IMSP Centrul de Sanatate Donduseni

Locul desfăşurării procedurii: IMSP Centrul de Sanatate Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 98: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

98

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2331-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Minerva Chisinau

Adresa:  mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 50

Tel/fax:  022/270477; 022/271140; 079520189

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Macarevici Ana

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie de categorie generala

Cod CPV: 45410000-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Minerva Chisinau

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Minerva Chisinau

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2332-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Alunis Riscani

Adresa:  s. Alunis, rl. Riscani

Tel/fax:  0256/61236; 0256/61238

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Vacariuc Ion

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Alunis

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Alunis

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Alunis

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 99: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

99

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2333-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Generala Finante a Consiliului Municipal Chisinau

Adresa:  mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83, bir. 5

Tel/fax: 022/226974

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Anatol Lupuleac

Obiectul achiziţiei: computer de birou

Cod CPV: 30213300-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83, bir. 5

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83, bir. 5

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2334-op/15

Autoritate contractantă: IMSP SR Orhei

Adresa:  or. Orhei, str. C. Negruzzi, 85

Tel/fax: 078944316l 078830509

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Roman Codrean

Obiectul achiziţiei: lucrari de instalare a ascensorului in sectia

maternitate a centrului perinatal interraional Orhei

Cod CPV: 45313000-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Orhei, str. C. Negruzzi, 85

Locul desfăşurării procedurii:  or. Orhei, str. C. Negruzzi, 85

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 100: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

100

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2335-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Loganesti Hincesti

Adresa:  s. Loganesti, rl. Hincesti

Tel/fax:  0269/57317; 069277827

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Ochisor Valentina

Obiectul achiziţiei: paie

Cod CPV: 03114100-4

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Loganesti Hincesti

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Loganesti Hincesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2336-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Chiperceni Orhei

Adresa:  s. Chiperceni, rl. Orhei

Tel/fax: 0235/75236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Volosciuc Ion

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor locale din pie-tris

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Chiperceni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Chiperceni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 101: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

101

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2337-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Soroca

Adresa:  or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5

Tel/fax: 0230/30548

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Aliona Rischitor

Obiectul achiziţiei: tehnica de calcul

Cod CPV: 30213300-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Directia Invatamint Soroca, et. 2, bir. 202

Locul desfăşurării procedurii:  Directia Invatamint Soroca, et. 2, bir. 212

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2338-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Carpineni Hincesti

Adresa:  s. Carpineni, rl. Hincesti, str. Stefan Voda, 127

Tel/fax:  0269/26019; 067580948

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Feraru Silvia

Obiectul achiziţiei:  materiale de construcţie

Cod CPV: 44100000-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Carpineni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Carpineni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 102: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

102

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri

nr. 2339-op/15

Autoritate contractantă: Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare

Pentru Copii Balti

Adresa:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Tel/fax: 0231/71003

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Crestian Inesa

Obiectul achiziţiei:  Ștrampi

Cod CPV: 18000000-9

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2340-op/15

Autoritate contractantă: Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare

Pentru Copii Balti

Adresa:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Tel/fax: 0231/71003

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Crestian Inesa

Obiectul achiziţiei:  solutii dezinfectante

Cod CPV: 33631600-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Balti, str. Ivano Franco, 44

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 13:00

Page 103: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

103

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2341-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Haragis Cantemir

Adresa:  s. Haragis, rl. Cantemir

Tel/fax: 0273/63236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Iurie Balanuta

Obiectul achiziţiei: Reparatie capitala a iliuminarea stradala

Cod CPV: 45316000-5

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Haragis, rl. Cantemir

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Haragis, rl. Cantemir

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2342-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP SR Ialoveni

Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7

Tel/fax:  0268/21186; 0268/22268

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Leorda Tatiana

Obiectul achiziţiei:  filme pentru aparat radiologic digital

Cod CPV: 32354100-0

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31

Locul desfăşurării procedurii:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 39

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 104: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

104

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2343-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Grinauti Moldova Ocnita

Adresa:  s Grinauti Moldova, rl. Ocnita

Tel/fax:  0271/74226; 079599791

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Iasciuc Petru

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie la Gimnaziul Grinauti

-Moldova r.Ocnita

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Grinauti Moldova Ocnita

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Grinauti Moldova Ocnita

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2344-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Visniovca Cantemir

Adresa:  s Visniovca, rl. Cantemir

Tel/fax:  0273/42366; 0273/42202; 069878786

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Caradjov Ana

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de instalare de usi,de ferestre si elimente conexe

Cod CPV: 45421100-5

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Visniovca Cantemir

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Visniovca Cantemir

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 105: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

105

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2345-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Glodeni

Adresa:  or. Glodeni, str. Tricolorului, 2

Tel/fax:  0249/23743; 0249/22836

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Ribca Iulia

Obiectul achiziţiei:  Sonda conexa 3.5 MFT pentru ecograful „Fillips HD-3”

Cod CPV: 33112000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Glodeni, str. Tricolorului, 2, bir. 20 resurse umane

Locul desfăşurării procedurii:  or. Glodeni, str. Tricolorului, 2

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2346-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Hijdieni Glodeni

Adresa:  s. Hijdieni, rl. Glodeni

Tel/fax: 0249/56283

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Girla Valeriu

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Hijdieni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Hijdieni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 106: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

106

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2347-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Cernita Floresti

Adresa:  s. Cernita, rl. Floresti

Tel/fax:  0250/59274; 0250/59325

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Cheles Iurie

Obiectul achiziţiei: Reparatia drumurilor locale

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Cernita

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Cernita

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2348-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Invatamint Basarabeasca

Adresa:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 4

Tel/fax:  0297/22952; 0297/21029; 0297/20043

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: T. Buzdugan

Obiectul achiziţiei:  Reparatia capitala a incaperilor institutiei din LT 

N.V. Gogol or.Basarabeasca

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 5

Locul desfăşurării procedurii:  or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, et. 5

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 107: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

107

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2349-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Mitoc Orhei

Adresa:  s. Mitoc, rl. Orhei

Tel/fax:  0235/41238; 0235/41236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Cojocari Alexei

Obiectul achiziţiei:  Servicii de preparare, servire hrana calda si 

desfacere produse alimentare

Cod CPV: 55320000-9

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Mitoc, rl. Orhei

Locul desfăşurării procedurii:  s. Mitoc, rl. Orhei

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2350-op/15

Autoritate contractantă:  Gimnaziul Hadarauti Ocnita

Adresa:  s. Hadarauti, rl. Ocnita

Tel/fax:  0271/76241; 069137923

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Cibuc Agrepina

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de renovare in interiorul Gimnaziului Hadarauti

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Gimnaziul Hadarauti Ocnita

Locul desfăşurării procedurii:  Gimnaziul Hadarauti Ocnita

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 108: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

108

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2351-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Sauca Ocnita

Adresa:  s. Sauca, rl. Ocnita

Tel/fax:  068122466; 0271/29338

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Jitari Iraida

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie a drumurilor

Cod CPV: 45233100-0

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Sauca

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Sauca

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2352-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Corpaci Edinet

Adresa:  s. Corpaci, rl. Edinet

Tel/fax:  0246/57310; 0246/57319; 069139537

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Uja Veaceslav

Obiectul achiziţiei: carbune

Cod CPV: 09111100-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Corpaci, rl. Edinet

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Corpaci, rl. Edinet

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 109: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

109

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2353-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Tirnova Donduseni

Adresa:  s. Tirnova, rl. Donduseni

Tel/fax:  0251/55483; 0251/55783

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Cebotari Valentin

Obiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie a drumurilor (asfalt)

Cod CPV: 45233222-1

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Tirnova

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Tirnova

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2354-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Vatra Chisinau

Adresa:  or. Vatra, mun. Chisinau, str. Stefan Voda, 5

Tel/fax: 022/596004

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: T. Tudos

Obiectul achiziţiei: lucrari de constructie a sistemului de apeduct si

canalizare pe str. Stefan Voda 94 A, mun. Chisinau

Cod CPV: 45251200-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Vatra

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Vatra

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 110: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

110

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2355-op/15

Autoritate contractantă: Colegiul Agricol Taul Donduseni

Adresa:  s. Taul, rl. Donduseni

Tel/fax:  0251/61345; 0251/61384

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Serdesniuc Aurel

Obiectul achiziţiei: piese de schimb

Cod CPV: 79400000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Colegiul Agricol Taul Donduseni

Locul desfăşurării procedurii: Colegiul Agricol Taul Donduseni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2356-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Slobozia Mare Cahul

Adresa:  s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Tel/fax:  0299/61236; 0299/61397; 0299/61477

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Chiochiu Eudochia

Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru necesitatile gradinitelor

de copii din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Slobozia Mare

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Slobozia Mare

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 111: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

111

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2357-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Ustia Dubasari

Adresa:  s. Ustea, r-nul Dubasari

Tel/fax:  0248/55236; 0248/55273

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Uritu Aurica

Obiectul achiziţiei:  lucrari de renovare a salilor grupelor noi la 

Gradinita de copii Andries din s. Ustea, r-nul Dubasari

Cod CPV: 45000000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Ustia

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Ustia

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2358-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Costesti Riscani

Adresa:  s. Costesti, rl. Riscani

Tel/fax: 0256/32350

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Plesca Ivan

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria s. Costesti, rl. Riscani, str. Prieteniei, 10

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria s. Costesti, rl. Riscani

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 112: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

112

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2359-op/15

Autoritate contractantă: Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral

Adresa:  mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 119

Tel/fax: 068818084

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Cucurudza Cristina

Obiectul achiziţiei:  servicii de publicitate

Cod CPV: 79900000-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 119

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 119

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2360-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani Chisinau

Adresa:  mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21

Tel/fax:  022/742918; 022/747519; 022/719706; 022/228242

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Bobutac Silvia

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie capitala acoperisului

Cod CPV: 45261910-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21, bir. 3

Locul desfăşurării procedurii:  mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 113: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

113

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2361-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Palanca Stefan Voda

Adresa:  s. Palanca, rl. Stefan Voda, str. Ac. Ghidirim, 12

Tel/fax: 0242/472369

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Larisa Voloh

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15100000-9

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii: sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2362-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Galaseni Riscani

Adresa:  s. Galaseni, rl. Riscani

Tel/fax: 0256/42236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Cotuc Valeriu

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatia drumurilor locale

Comuna Galaseni, Raionul Riscani

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Galaseni, rl. Riscani

Locul desfăşurării procedurii:  s. Galaseni, rl. Riscani

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 11:00

Page 114: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

114

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2363-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Galaseni Riscani

Adresa:  s. Galaseni, rl. Riscani

Tel/fax: 0256/42236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Cotuc Valeriu s. Galaseni, rl. Riscani

Obiectul achiziţiei:  lucrari de instalatii electrice Comuna Galaseni, 

Raionul Riscani

Cod CPV: 45310000-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Galaseni, rl. Riscani

Locul desfăşurării procedurii:  s. Galaseni, rl. Riscani

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015, ora 13:00

Page 115: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

115

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2364-op/15

Autoritate contractantă: Gimnaziul Troitcoe Cimislia

Adresa:  s.Troitcoe, rl. Cimislia

Tel/fax: 0241/50210

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Chizim Tatiana

Obiectul achiziţiei:  Reparatia salii sportive

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Gimnaziul Troitcoe Cimislia

Locul desfăşurării procedurii: Gimnaziul Troitcoe Cimislia

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2365-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic D Cantemir Mindresti Telenesti

Adresa:  s.Mindresti, rl. Telenesti

Tel/fax:  0258/44377; 069774523

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Bosii Ludmila

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie la LT „D. Cantemir” 

s. Mindresti, lichidarea pagubelor incendiului

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic D Cantemir Mindresti Telenesti

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic D Cantemir Mindresti Telenesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 116: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

116

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2366-op/15

Autoritate contractantă: Aparatul Presedintelui raionului StraseniAdresa:  or.Straseni, str. Mihai Eminescu, 28Tel/fax:  0237/22489; 0237/23630Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie:  Ion UrsuObiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie la toclu fatadei  consiliului 

raional straseniCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţieide participare sau a caietului de sarcini:  or.Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 215Locul desfăşurării procedurii:  or.Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 301Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs:  limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2367-op/15

Autoritate contractantă:  Directia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Straseni

Adresa:  or.Straseni, str. Mihai Eminescu, 28

Tel/fax:  0237/22489; 0237/23630

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Ion Ursu

Obiectul achiziţiei: produse alimentare pentru necesitatile centrului

de reabilitate si plasament micleusenii pentru

semestrul II

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 215

Locul desfăşurării procedurii:  or. Straseni, str. Mihai Eminescu, 28, bir. 301

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 117: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

117

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2368-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Tibirica Calarasi

Adresa:  s.Tibirica, rl. Calarasi

Tel/fax:  0244/65244; 0244/65236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Prascurov Iacob

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15800000-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Tibirica

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Tibirica

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2369-op/15

Autoritate contractantă:  Instituţia Publică Gimnaziul Chipeşca

Adresa:  s.Chipeşca, rl.Şoldăneşti

Tel/fax: 0272/93686

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Marinescu Silvia

Obiectul achiziţiei:  Construcţia terenului de minefotbal la Gimnaziul 

Chipeşca, rl.Şoldăneşti

Cod CPV: 45212224-2

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Chipeşca, rl. Şoldăneşti

Locul desfăşurării procedurii:  s. Chipeşca, rl. Şoldăneşti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 118: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

118

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2370-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Olişcani, rl.Şoldăneşti

Adresa:  s.Olişcani, rl. Şoldăneşti

Tel/fax: 0272/44222

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Sfecla Natalia

Obiectul achiziţiei:  Lucrări de construcţie a terenului de minifotbal la 

Liceul Teoretic Olişcani, rl.Şoldăneşti

Cod CPV: 45212224-2

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Olişcani, rl.Şoldăneşti

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Olişcani, rl.Şoldăneşti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2371-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Victor Cotofana Chetrosu Drochia

Adresa:  s.Chetrosu, rl. Drochia

Tel/fax: 0252/54288

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Novac Elena

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de temoizolare a fasafei Liceului Teoretic

  „V.Cotofana”.

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Victor Cotofana Chetrosu Drochia

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Victor Cotofana Chetrosu Drochia

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 119: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

119

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2372-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Trinca Edinet

Adresa:  s.Trinca, rl. Edinet

Tel/fax:  0246/41609; 0246/41609

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Zubov Tatiana

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie curenta, schimbarea si 

instalarea geamurilor la Liceu

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Trinca Edinet

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Trinca Edinet

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2373-op/15

Autoritate contractantă:  Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Cupcini

Adresa:  or.Cupcini, str. A. Mateevici, 9

Tel/fax: 0246/71373

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Cojocaru Ion

Obiectul achiziţiei:  Lucrari de reparatie la Liceu

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Cupcini

Locul desfăşurării procedurii:  Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu Cupcini

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 120: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

120

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2374-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Ciripcau Floresti

Adresa:  s.Ciripcau, rl. Floresti

Tel/fax:  0250/93474; 069188963

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Donos Mihail

Obiectul achiziţiei: reparatia drumului din sat

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Ciripcau, rl. Floresti

Locul desfăşurării procedurii:  s.Ciripcau, rl. Floresti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2375-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Dumbravita Singerei

Adresa:  s.Dumbravita, rl. Singerei

Tel/fax:  0262/43132; 069909636

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Iurie Porcescu

Obiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie a drumurilor locale din s. Dumbravita

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  s. Dumbravita, rl. Singerei, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii:  s. Dumbravita, rl. Singerei, bir. primarului

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 121: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

121

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2376-op/15

Autoritate contractantă:  IMSP SR Hincesti

Adresa:  or.Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 238

Tel/fax:  0269/23235; 060040113

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Lemnaru Andrian

Obiectul achiziţiei: mobilier

Cod CPV: 39100000-3

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  IMSP SR Hincesti

Locul desfăşurării procedurii:  IMSP SR Hincesti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2377-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Zahoreni Orhei

Adresa:  s.Zahoreni, rl. Orhei

Tel/fax: 0235/50536

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Vasile Cojocari

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumurilor locale

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Zahoreni

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Zahoreni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 122: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

122

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2378-op/15

Autoritate contractantă: CR Orhei

Adresa:  or. Orhei, str. M. Eminescu, 2

Tel/fax: 0235/20389

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Gurduza Vladimir

Obiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie a str. Fintinilor din or. Orhei

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or. Orhei, str. M. Eminescu, 2, et. 3, bir. 45

Locul desfăşurării procedurii:  or. Orhei, str. M. Eminescu, 2, et. 3, sala de sedinte

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2379-op/15

Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate Briceni

Adresa:  or.Briceni, str. M. Eminescu, 48

Tel/fax:  0247/25644; 0247/25645; 0247/25642

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Oleg Burdujan

Obiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie capitala la nivel I Blocul CS 

Briceni si a patru blocuri sanitare

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  or.Briceni, str. M. Eminescu, 48, bir. 70

Locul desfăşurării procedurii:  or.Briceni, str. M. Eminescu, 48, bir. 70

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 123: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

123

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2380-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Calmatui Hincesti

Adresa:  s.Calmatui, rl. Hincesti

Tel/fax: 0269/32236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Sandu C.

Obiectul achiziţiei:  lucrari de repartie a drumului local (L-574,1 

acces spre s. Calmatui) prin asfaltare

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Calmatui

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Calmatui

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2381-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Macaresti Ungheni

Adresa:  s.Macaresti, rl. Ungheni

Tel/fax: 0236/45236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Pintea Iacob

Obiectul achiziţiei:  forarea fintinii arteziene

Cod CPV: 45262220-9

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Macaresti

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Macaresti

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 124: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

124

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2382-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Isacova Orhei

Adresa:  s.Isacova, rl. Orhei

Tel/fax:  0235/40536; 079525279

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie: Gondiu Gheorghe

Obiectul achiziţiei:  lucrari de reparatie a drumurilor locale in s. Isacova

Cod CPV: 45233142-6

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Isacova

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Isacova

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2383-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Riscova Criuleni

Adresa:  s. Riscova, r-nul Criuleni

Tel/fax: 0248/76236

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Svetlana Lisii

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a acoperisului la primarie

s. Riscova, r-nul Criuleni

Cod CPV: 45453000-7

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primaria Riscova

Locul desfăşurării procedurii:  Primaria Riscova

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Page 125: Cuprins: Anunturi de intentie · a roților, monitoare, table interactive,comutatoare,router Wi-Fi, proiectoare, climatizoare, generator ș.a. conform Matricei în domeniul liberalizări

3 IULIE 2015, VINERI BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR.50

125

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2384-op/15

Autoritate contractantă:  Primaria Serpeni Anenii Noi

Adresa:  s.Serpeni, rl. Anenii Noi

Tel/fax: 0265/34385

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Elena Nicolaev

Obiectul achiziţiei: produse alimentare

Cod CPV: 15000000-8

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini: Primaria Serpeni

Locul desfăşurării procedurii: Primaria Serpeni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţurinr. 2385-op/15

Autoritate contractantă: Primaria Dolinnoe Criuleni

Adresa:  s. Dolinnoe, r-nul Criuleni

Tel/fax: 022/316696l 022/316737

Membru al grupului de lucru,

responsabil de procedura de achiziţie:  Telisev Pavlina

Obiectul achiziţiei: lucrari de reparatie a drumului in satul

Dolinnoe, r-nul Criuleni

Cod CPV: 45233140-2

Modalitatea de evaluare:

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:  Primarias. Dolinnoe, r-nul Criuleni

Locul desfăşurării procedurii:  Primarias. Dolinnoe, r-nul Criuleni

Limba în care vor fi întocmite

documentele de concurs:  limba română

Termenul limită de depunere

și deschidere a ofertelor:  13.07.2015,ora 11:00


Recommended