Home >Documents >Cuprins 515 Cuprins financiar si...Cuprins 515 Cuprins CUVÂNT ÎNAINTE 5 PARTEA I. SISTEMUL BUGETAR...

Cuprins 515 Cuprins financiar si...Cuprins 515 Cuprins CUVÂNT ÎNAINTE 5 PARTEA I. SISTEMUL BUGETAR...

Date post:07-Jan-2020
Category:
View:14 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Cuprins 515

  Cuprins

  CUVÂNT ÎNAINTE ............................................................................................................. 5

  PARTEA I. SISTEMUL BUGETAR CAPITOLUL I. STATUL ŞI FINANŢELE STATULUI (FINANŢELE PUBLICE) .......... 9

  § 1. Introducere în finanţele publice .................................................................................. 9 § 2. Despre nevoile oamenilor şi clasificarea acestora în finanţele publice .................... 11 § 3. De ce avem nevoie de stat şi care sunt funcţiile statului? ........................................ 15 § 4. De ce are statul nevoie de resurse proprii şi cum le obţine? .................................... 21 § 5. Apariţia şi evoluţia finanţelor publice ...................................................................... 23 § 6. Principalele concepţii asupra finanţelor publice ....................................................... 27

  6.1. Perioada veche a finanţelor publice şi teoriile dominante ale acesteia ................ 30 6.2. Şcoala clasică a finanţelor publice ....................................................................... 34 6.3. Epoca modernă sau finanţele publice moderne .................................................... 38 6.4. Post-clasicismul şi post-modernismul în finanţele publice .................................. 41

  § 7. Noţiunea, obiectul de studiu şi definiţia finanţelor publice ...................................... 44 § 8. Comparaţie între finanţele publice şi finanţele private ............................................. 45 § 9. Care sunt funcţiile finanţelor publice? ..................................................................... 46

  9.1. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice ............................................................. 47 9.2. Funcţia de control a finanţelor publice ................................................................ 48

  CAPITOLUL II. DREPTUL FINANCIAR, ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI APARATUL FINANCIAR AL STATULUI ...................................................................... 50

  § 1. Definiţia dreptului financiar ..................................................................................... 50 § 2. Obiectul dreptului financiar...................................................................................... 52 § 3. Izvoarele dreptului financiar .................................................................................... 53

  3.1. Izvor general de drept – Constituţia României .................................................... 53 3.2. Izvoarele specifice dreptului financiar ................................................................. 54 3.3. Izvoarele comunitare ale dreptului financiar ....................................................... 55 3.4. Izvoare internaţionale ........................................................................................... 58 3.5. Alte izvoare ale dreptului financiar şi contaminarea dreptului financiar cu norme şi principii de drept privat. ............................................................................... 58

  § 4. Delimitarea dreptului financiar faţă de alte discipline ............................................. 60 4.1. Legătura dintre dreptul financiar şi ştiinţa finanţelor ........................................... 60 4.2. Legătura finanţelor publice şi a dreptului financiar cu politica şi cu dreptul constituţional ............................................................................................................... 61 4.3. Legătura finanţelor publice şi a dreptului financiar cu dreptul administrativ ...... 62 4.4. Legătura dreptului financiar cu dreptul penal, cu dreptul muncii şi cu dreptul procesual civil ................................................................................................. 62 4.5. Legătura dreptului financiar cu dreptul internaţional ........................................... 62

  § 5. Caracterizarea normelor de drept financiar .............................................................. 63 § 6. Raporturile de drept financiar şi specificul lor ......................................................... 64

 • 516 Drept financiar şi fiscal § 7. Activitatea financiară a statului şi aparatul său financiar ......................................... 67

  7.1. Activitatea financiară a statului ............................................................................ 67 7.2. Aparatul financiar al statului ................................................................................ 68

  CAPITOLUL III. SISTEMUL BUGETAR AL ROMÂNIEI .............................................. 80

  § 1. Noţiunea de buget în general şi de buget al statului ................................................. 80 § 2. Apariţia şi evoluţia instituţiei bugetului public ........................................................ 82 § 3. Apariţia, evoluţia şi reforma sistemului bugetar în România ................................... 85 § 4. Definiţia şi elementele specific ale bugetului public ................................................ 87 § 5. Rolul bugetelor în statele moderne ........................................................................... 88 § 6. Natura juridică a bugetului public ............................................................................ 90 § 7. Componentele sistemului bugetar român ................................................................. 94 § 8. Competenţele de adoptare a bugetelor ..................................................................... 95 § 9. Conţinutul bugetelor ................................................................................................. 96

  9.1. Bugetul de stat ...................................................................................................... 96 9.2. Bugetele fondurilor speciale ................................................................................ 96 9.3. Bugetul trezoreriei statului şi specificul acestuia ................................................. 97 9.4. Bugetele instituţiilor publice autonome ............................................................... 98 9.5. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral/parţial din bugetul de stat ................... 98 9.6. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii .................... 99 9.7. Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice ......................................................................................................................... 99 9.8. Bugetul fondurilor externe nerambursabile ....................................................... 100

  § 10. Bugetul asigurărilor sociale de stat – parte a sistemului bugetar ......................... 100 § 11. Bugetele locale – parte a sistemului bugetar ........................................................ 101 § 12. Principiile şi regulile bugetare în dreptul român .................................................. 102

  12.1. Principiul universalităţii bugetului (comun) .................................................... 102 12.2. Principiul transparenţei şi publicităţii (comun) ................................................ 104 12.3. Principiul unităţii (comun) ............................................................................... 105 12.4. Principiul anualităţii (comun) .......................................................................... 108 12.5. Principiul specializării bugetare (comun) ........................................................ 110 12.6. Principiul unităţii monetare (comun) ............................................................... 111 12.7. Principiul echilibrului (comun) ........................................................................ 111 12.8. Principiul realităţii bugetului (doctrină, comun) .............................................. 113 12.9. Principiul neafectării veniturilor bugetare (doctrină, comun) .......................... 114 12.10. Regulile bugetare ........................................................................................... 114

  CAPITOLUL IV. PROCESUL BUGETAR ŞI EXECUŢIA BUGETARĂ ..................... 116

  § 1. Definiţia şi caracteristicile procesului bugetar ....................................................... 116 § 2. Etapele procesului bugetar ..................................................................................... 117 § 3. Cuprinsul şi structura bugetului ............................................................................. 119 § 4. Fondurile de rezervă şi de intervenţie ale bugetului de stat ................................... 121 § 5. Dreptul de iniţiativă bugetară ................................................................................. 122

 • Cuprins 517 § 6. Elaborarea proiectului de buget .............................................................................. 123 § 7. Reguli privind includerea în buget a investiţiilor finanţate din fonduri publice..... 125 § 8. Adoptarea bugetului de către Parlament ................................................................ 126

  8.1. Respingerea bugetului şi consecinţele neadoptării acestuia în termen .............. 127 8.2. Specialitatea votului dat pentru aprobarea bugetului ......................................... 128

  § 9. Modificarea bugetului ............................................................................................ 129 9.1. Suplimentarea creditelor (alocaţiilor) bugetare .................................................. 130 9.2. Anularea creditelor bugetare (a sumelor alocate de la buget) ............................ 130

  § 10. Execuţia bugetară şi rolul ordonatorilor de credite .............................................. 131 10.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ...................... 132 10.2. Execuţia de casă a bugetului (operaţiunile de trezorerie) ................................ 133 10.3. Încheierea execuţiei, contul general al execuţiei şi rezultatul execuţiei bugetare ..................................................................................................................... 135 10.4. Cheltuielile publice .......................................................................................... 136 10.5. Factorii determinanţi ai creşterii cheltuielilor publice ..................................... 137 10.6. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice .................................................... 138

  10.6.1. Clasificaţia administrativă ........................................................................ 138 10.6.2. Clasificaţia economică .............................................................................. 138 10.6.3. Clasificaţia funcţională ............................................................................. 139 10.6.4. Clasificaţia financiară ............................................................................... 139 10.6.5. Clasificaţia după rolul cheltuielilor publice în procesul reproducţiei sociale ................................................................................................................... 140 10.6.6. Clasificaţia folosită de instituţiile specializate ale ONU .......................... 140

  § 11. Principiile efectuării cheltuielilor publice ............................................................ 141 11.1. Structura cheltuielilor bugetare ........................................................................ 142 11.2. Procedura de efectuare a cheltuielilor bugetare ............................................... 143 11.3. Deschiderea de credite bugetare ...................................................................... 143 11.4. Angajamentul bugetar ...................................................................................... 143 11.5. Lichidarea cheltuielilor bugetare ..................................................................... 144 11.6. Ordonanţarea cheltuielilor bugetare ................................................................. 144 11.7. Plata sau utilizarea creditelor bugetare ............................................................ 144

  § 12. Modificarea destinaţiei şi suplimentarea unor credite bugetare ........................... 145 § 13. Controlul efectuării cheltuielilor publice ............................................................. 146

  CAPITOLUL V. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE. BUGETELE LOCALE. BUGETUL UNIUNII EUROPENE. ................................................................................. 147

  § 1. Bugetul asigurărilor sociale de stat ........................................................................ 147 § 2. Asistenţa socială şi asigurările sociale ................................................................... 151

  2.1. Asistenţa socială ................................................................................................. 152 2.2. Asigurările sociale ............................................................................................. 153

  § 3. Bugetul asigurărilor sociale de stat ........................................................................ 156 3.1. Resursele şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat ........................... 156 3.2. Aprobarea, execuţia şi încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat ........................................................................................................................ 157

 • 518 Drept financiar şi fiscal § 4. Bugetele comunităţilor locale ................................................................................. 157

  4.1. Principiile şi regulile specifice bugetelor locale ................................................ 161 4.1.1. Principiul autonomiei locale ....................................................................... 162 4.1.2. Principiul solidarităţii ................................................................................. 163 4.1.3. Principiul proporţionalităţii ........................................................................ 163 4.1.4. Principiul consultării .................................................................................. 164 4.1.5. Reguli bugetare formulate în Legea finanţelor publice locale .................... 164

  4.2. Adoptarea bugetelor locale şi competenţele funcţionale.................................... 165 4.3. Aprobarea şi adoptarea bugetelor comunităţilor locale...................................... 166 4.4. Execuţia bugetelor locale ................................................................................... 167 4.5. Principii ale încheierii execuţiei bugetare .......................................................... 169

  § 5. Bugetul Uniunii Europene ...................................................................................... 169 5.1. Resursele bugetului Uniunii Europene............................................................... 171 5.2. Cum se adoptă bugetul Uniunii Europene ......................................................... 172 5.3. Principiile de bază ale bugetului Uniunii Europene ........................................... 172 5.4. Executarea bugetului Uniunii Europene ............................................................ 173 5.5. Obligaţiile României privind contribuţiile la bugetul Uniunii Europene ........... 174

  PARTEA A II-A. SISTEMUL VENITURILOR STATULUI. IMPOZITELE, TAXELE ŞI CONTRIBUŢIILE

  CAPITOLUL VI. SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE ............................................. 177

  § 1. Despre veniturile statului în general ....................................................................... 177 § 2. Clasificarea veniturilor publice .............................................................................. 180 § 3. Principalele categorii de venituri publice nefiscale ................................................ 181

  3.1. Venituri din activităţi economice şi vânzarea bunurilor statului ........................ 181 3.2. Monopolurile statului ......................................................................................... 182 3.3. Venituri întâmplătoare (donaţii, succesiuni vacante, bunuri fără stăpân); ................. 185 3.4. Emisiunea bănească fără acoperire .................................................................... 186 3.5. Resursele de trezorerie ....................................................................................... 187 3.6. Împrumutul public ............................................................................................. 187

  3.6.1. Noţiunea de credit (împrumut) şi funcţiile sale .......................................... 187 3.6.2. Creditul public (împrumutul public) ........................................................... 188 3.6.3. Formele de realizare a împrumutului de stat intern .................................... 190 3.6.4. Creditul public extern ................................................................................. 192

  § 4. Alte venituri bugetare ............................................................................................. 192 4.1. Taxele parafiscale .............................................................................................. 192 4.2. Redevenţele statului (şi redevenţele particularilor) ............................................ 193 4.3. Venituri bugetare asimilate veniturilor fiscale în privinţa administrării lor ....... 197

  § 5. Veniturile fiscale ale statului, prezentare generală ................................................. 197 CAPITOLUL VII. INTRODUCERE ÎN STUDIUL IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR .......................................................................................................... 200

 • Cuprins 519 § 1. Impozitul este „sufletul” statului ............................................................................ 200 § 2. Impunerea – produs al apariţiei şi dezvoltării statelor ............................................ 205 § 3. Taxele şi impozitele pe teritoriul României ........................................................... 211 § 4. Justificarea şi legitimarea dreptul de impunere şi a impunerii ............................... 219

  4.1. Teorii privind justificarea dreptului de impunere .............................................. 220 4.2. Consimţim la impozitare sau ne supunem impozitării? ..................................... 223 4.3. Cum consimţim la impozit şi la impunere? ....................................................... 227

  § 5. Ce este un sistem fiscal şi cum se apreciază valoarea lui? ..................................... 227 § 6. Actorii sistemului fiscal ......................................................................................... 230 § 7. Funcţiile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor ....................................................... 231 § 8. Tendinţa de afirmare a unei noi ramuri de drept: „dreptul fiscal” .......................... 233

  CAPITOLUL VIII. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IMPUNERII .................................... 238

  § 1. Principiile impunerii după Adam Smith ................................................................. 238 § 2. Principiile impunerii după Adoph Wagner, adaptarea lor şi influenţa pe care au avut-o pentru sistemul fiscal român .......................................................................... 240

  2.1. Principiul impunerii echitabile ........................................................................... 241 2.2. Principii de politică financiară ........................................................................... 241 2.3. Principii de politică economică .......................................................................... 242 2.4. Principii social-politice ...................................................................................... 243

  § 3. Principii ale impunerii în dreptul român ................................................................ 244 3.1. Principii ale impunerii cu valoare constituţională .............................................. 244 3.2. Principiile fiscalităţii în Codul fiscal român ...................................................... 245 3.3. Principiile administrării impozitelor în Codul de procedură fiscală .................. 245

  § 4. Examenul principiilor impunerii formulate în dreptul român ................................ 246 4.1. Principiul necesităţii şi obligativităţii impozitelor ............................................. 246 4.2. Principiul consimţământului la impozite ........................................................... 247 4.3. Principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale (art. 56 alin. 2 din Constituţie), al justeţii impunerii sau al echităţii fiscale (art. 3 lit. c) C. fisc.). ............................. 249 4.4. Principiul legalităţii impunerii ........................................................................... 252

  4.4.1. Stabilirea de impozite şi taxe locale de către consiliile locale .................... 257 4.4.2. Limitarea suveranităţii fiscale a statelor membre ale UE şi raportul dintre dreptul intern şi dreptul Uniunii Europene ................................................. 257 4.4.3. Restrângerea dreptului de impunere ca măsură de evitare a dublei impuneri ................................................................................................................ 263 4.4.4. Raportul dintre legea fiscală, legea generală şi tratate ................................ 264

  4.5. Principiul anualităţii impozitului şi limitele sale ............................................... 265 4.6. Principiul egalităţii în faţa legii (fiscale) şi/sau principiul neutralităţii măsurilor fiscale ........................................................................................................ 267 4.7. Principiul eficienţei impunerii ........................................................................... 269 4.8. Principiul predictibilităţii impunerii ................................................................... 270 4.9. Principiul neretroactivităţii legii fiscale ............................................................. 271 4.10. Principiul securităţii juridice ............................................................................ 274

 • 520 Drept financiar şi fiscal 4.11. Principiul protecţiei sistemului fiscal împotriva iniţiativei legislative a cetăţenilor .................................................................................................................. 275 4.12. Principiul certitudinii impunerii ....................................................................... 277

  CAPITOLUL IX. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR ..................................................................................................... 279

  § 1. Taxele parafiscale ................................................................................................... 281 § 2. Redevenţele asimilate creanţelor fiscale şi taxele speciale .................................... 284 § 3. Definiţiile taxelor, impozitelor şi contribuţiilor ..................................................... 285 § 4. Aportul legii la definirea impozitului şi a taxei ...................................................... 288 § 5. Evoluţia criteriilor de impunere ............................................................................. 291 § 6. Caracteristicile generale ale taxelor, impozitelor şi contribuţiilor ......................... 293

  6.1. Caracteristicile generale ale impozitelor ............................................................ 295 6.2. Caracteristicile generale ale taxelor ................................................................... 300

  6.2.1. Caracteristici ale taxelor comune cu ale impozitelor .................................. 301 6.2.2. Caracteristici proprii taxelor (diferite de cele ale impozitelor) ................... 302

  6.3. Caracteristici generale ale contribuţiilor sociale ................................................ 305 § 7. Elementele de individualizare a impozitelor şi taxelor .......................................... 306 § 8. Clasificarea prelevărilor fiscale .............................................................................. 313 § 9. Caracterizarea generală a impozitelor directe ........................................................ 320

  9.1. Impozite directe reale şi impozite directe personale .......................................... 323 9.1.1. Impozitele directe reale ............................................................................... 323 9.1.2. Impozitele directe personale ....................................................................... 324

  9.2. Impozitele pe avere ............................................................................................ 325 9.2.1. Impozitele asupra averii propriu-zise ......................................................... 325 9.2.2. Impozitele pe circulaţia averii .................................................................... 327 9.2.3. Impozitele pe creşterea valorii averii .......................................................... 327

  9.3. Impozitul pe venit .............................................................................................. 328 § 10. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte ................................................... 329

  10.1. Avantajele şi dezavantajele impozitelor indirecte ............................................ 333 CAPITOLUL X. IMPOZITELE, TAXELE ŞI CONTRIBUŢIILE REGLEMENTATE DE CODUL FISCAL ........................................................................ 336

  § 1. Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal .............................................................................................................................. 336 § 2. Impozitul pe profit în România. Comparaţie cu impozitul pe profit în alte ţări ..... 337

  2.1. Modalităţi de impozitare a profitului ................................................................. 339 2.2. Cota de impunere a profitului ............................................................................ 340 2.3. Modul de calcul al profitului impozabil (rezultatul fiscal) ................................ 341

  § 3. Impozitul pe dividende ........................................................................................... 342 § 4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ......................................................... 342 § 5. Impozitul pe venitul persoanelor fizice .................................................................. 344

  5.1. Caracterizarea generală a impozitului pe venit .................................................. 344

 • Cuprins 521 5.2. Categorii de contribuabili plătitori de impozit pe venit şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit.............................................................................. 345 5.3. Scutiri de la plata impozitului pe venit şi venituri neimpozabile ....................... 346 5.4. Cota de impozitare a veniturilor......................................................................... 347 5.5. Categorii de venituri impozabile şi modul de determinare a impozitului ............... 347 5.6. Impozitul pe reprezentanţe ................................................................................. 357

  § 6. Impozitele şi taxele locale ...................................................................................... 357 6.1. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri ................................................................. 359 6.2. Impozitul pe teren şi taxa pe teren ..................................................................... 360 6.3. Impozitul pe mijloace de transport..................................................................... 360 6.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor .......................... 361 6.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate .............................. 361

  6.5.1. Taxa de servicii de reclamă şi publicitate ................................................... 361 6.5.2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate ................................... 361

  6.6. Impozitul pe spectacole ...................................................................................... 362 6.7. Taxe speciale ...................................................................................................... 362 6.8. Alte taxe locale .................................................................................................. 362

  § 7. Contribuţiile sociale obligatorii .............................................................................. 362 7.1. Contribuţiile de asigurări sociale pentru bugetul asigurărilor sociale de stat .......... 363 7.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ........................................................... 365 7.3. Contribuţiile de asigurări pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj ......................................................................................................................... 367 7.4. Contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate ...................................................................................................................... 368 7.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat ...................................... 369 7.6. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale datorate de angajatori Fondului de Garantare pentru plata creanţelor salariale ............................... 369

  § 8. Finanţarea unor cheltuieli de sănătate şi finanţarea unor activităţi sportive ................... 370 8.1. Finanţarea unor cheltuieli de sănătate pe seama consumului de tutun şi băuturi alcoolice („taxa pe viciu”) ............................................................................ 370 8.2. Finanţarea activităţilor sportive ......................................................................... 371

  § 9. Impozitele indirecte (pe consum) în dreptul român ............................................... 372 9.1. Taxa pe valoare adăugată ................................................................................... 372

  9.1.1. Scurtă istorie a TVA ................................................................................... 372 9.1.2. Armonizarea legislaţiei în materie de TVA în UE ..................................... 373 9.1.3. Caracteristicile TVA şi avantajele pe care le prezintă ................................ 375 9.1.4. Taxa pe valoare adăugată în Codul fiscal român ........................................ 378 9.1.5. Operaţiunile impozabile cu TVA ................................................................ 378 9.1.6. Persoanele impozabile ................................................................................ 379 9.1.7. Faptul generator şi exigibilitatea ................................................................ 380 9.1.8. Baza de impozitare ..................................................................................... 380 9.1.9. Regimul deducerilor ................................................................................... 381

 • 522 Drept financiar şi fiscal 9.1.10. Cotele de TVA .......................................................................................... 382

  9.2. Accizele .............................................................................................................. 383 9.2.1. Accizele armonizate.................................................................................... 385 9.2.2. Faptul generator şi exigibilitatea accizelor armonizate .............................. 385 9.2.3. Plătitorii de accize....................................................................................... 387 9.2.4. Nivelul accizelor ......................................................................................... 387 9.2.5. Antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii autorizaţi ....................................... 388 9.2.6. Accizele nearmonizate ................................................................................ 389

  PARTEA A III-A. PROCEDURA FISCALĂ

  CAPITOLUL XI. PRINCIPIILE ADMINISTRĂRII IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR ..................................................................................................... 393

  § 1. Principiile administrării impozitelor formulate în dreptul român .......................... 393 1.1. Principiul aplicării unitare a legislaţiei (art. 5 C. pr. fisc.) ................................. 394 1.2. Exercitarea dreptului de apreciere, libertatea de gestiune şi abuzul de drept ..... 396

  1.2.1. Realitatea economică impozabilă la modul ideal ....................................... 396 1.2.2. Exercitarea dreptului de apreciere şi principiul proporţionalităţii .............. 398 1.2.3. Exercitarea dreptului de apreciere versus libertatea de gestiune ................ 400 1.2.4. Realitatea economică, libertatea de gestiune şi abuzul de drept ................. 403

  1.3. Rolul activ (art. 7 C. pr. fisc.) ............................................................................ 407 1.4. Limba oficială în administraţia fiscală (art. 8 C. pr. fisc.) ................................. 408 1.5. Dreptul de a fi ascultat (art. 9 C. pr. fisc.) .......................................................... 408 1.6. Obligaţia de cooperare (art. 10 C. pr. fisc.) ........................................................ 409 1.7. Secretul fiscal (art. 11 C. pr. fisc.) ..................................................................... 410 1.8. Buna-credinţă în dreptul fiscal (art. 12 C. pr. fisc.) ........................................... 411

  § 2. Interpretarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale ........................................ 412 2.1. Principiul in dubio contra fiscum ....................................................................... 415 2.2. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului ..................................... 416

  2.2.1. Ipoteza realizării de venituri care nu îndeplinesc cerinţele altor legi ......... 417 2.2.2. Impozitarea veniturilor obţinute din activităţi ilicite .................................. 417 2.2.3. Prevalenţa economicului asupra juridicului ................................................ 419 2.3.4. Consecinţele eludării legii fiscale ............................................................... 421

  CAPITOLUL XII. PROCEDURA FISCALĂ ................................................................... 422

  § 1. Raportul juridic de drept financiar şi raportul juridic de drept fiscal ..................... 422 § 2. Caracteristicile raportului juridic fiscal .................................................................. 424

  2.1. Stabilirea unilaterală a obligaţiilor fiscale şi caracteristicile generale ale titlului de creanţă fiscală ........................................................................................... 424 2.2. Subiecţii raportului juridic fiscal ........................................................................ 424 2.3. Obiectul raporturilor juridice fiscale .................................................................. 426

  § 3. Creanţele şi obligaţiile fiscale ................................................................................ 426 3.1. Transmiterea obligaţiei fiscale ........................................................................... 427

 • Cuprins 523 3.2. Garantarea obligaţiei fiscale şi răspunderea solidară ......................................... 427 3.3. Stingerea creanţelor fiscale ................................................................................ 428

  § 4. Regulile generale ale colectării creanţelor ............................................................. 428 4.1. Competenţa generală a organului fiscal central ................................................. 428 4.2. Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central şi domiciliul fiscal .......................................................................................................................... 429 4.3. Competenţa generală şi teritorială a organului fiscal local ................................ 429 4.4. Competenţă specială a organului fiscal .............................................................. 430 4.5. Conflictele de competenţă .................................................................................. 430 4.6. Conflictul de interese, abţinerea şi recuzarea ..................................................... 430

  § 5. Actul administrativ fiscal ....................................................................................... 431 5.1. Actul administrativ fiscal în cazul soluţiilor fiscale individuale anticipate şi a acordurilor de preţ în avans .................................................................................... 434

  § 6. Probele în procedura fiscală ................................................................................... 434 6.1. Care sunt mijloacele de probă care pot fi administrate de organul fiscal? .............. 436 6.2. Persoane scutite de a furniza dovezi .................................................................. 437

  § 7. Termenele în dreptul fiscal ..................................................................................... 438 § 8. Înregistrarea fiscală ................................................................................................ 438 § 9. Stabilirea creanţelor fiscale .................................................................................... 440 § 10. Decizia de impunere ............................................................................................. 441 § 11. Declaraţia fiscală .................................................................................................. 442 § 12. Controlul fiscal ..................................................................................................... 443

  12.1. Inspecţia fiscală ................................................................................................ 443 12.2. Controlul inopinat ............................................................................................ 445 12.3. Controlul antifraudă (controlul operativ şi inopinat) ....................................... 446 12.4. Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central (verificarea marilor averi) ......................................................................................... 446 12.5. Verificarea documentară .................................................................................. 447

  CAPITOLUL XIII. COLECTAREA, REALIZAREA ŞI STINGEREA CREANŢELOR FISCALE ................................................................................................ 448

  § 1. Evidenţa creanţelor fiscale ..................................................................................... 448 § 2. Scadenţa creanţelor fiscale ..................................................................................... 448 § 3. Certificatul de atestare fiscală ................................................................................ 449 § 4. Lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante .................................. 450 § 5. Stingerea creanţelor ................................................................................................ 450

  5.1. Stingerea creanţelor fiscale prin plată ................................................................ 451 5.2. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare ................................................... 452 5.3. Restituiri de sume .............................................................................................. 453 5.4. Dobânzi, penalităţi şi majorări ........................................................................... 453 5.5. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită a creanţei fiscale ............................................................................................... 454 5.6. Realizarea creanţelor fiscale prin executare silită .............................................. 456

 • 524 Drept financiar şi fiscal 5.6.1. Care sunt creanţele susceptibile de executare silită în procedura fiscală? .................................................................................................................. 457 5.6.2. Competenţa de executare silită ................................................................... 457 5.6.3. Titlul executoriu ......................................................................................... 457 5.6.4. Reguli speciale privind executarea silită fiscală ......................................... 458 5.6.5. Informarea debitorului ................................................................................ 459 5.6.6. Măsuri pregătitoarea ale executării silite .................................................... 460 5.6.7. Suspendarea executării silite ....................................................................... 460 5.6.8. Încetarea executării silite ............................................................................ 460

  5.7. Executarea silită prin poprire ............................................................................. 461 5.8. Executarea silită a bunurilor mobile .................................................................. 462 5.9. Executarea silită a bunurilor imobile ................................................................. 462 5.10. Executarea silită a altor bunuri (fructele culese, recolte, ansamblu de bunuri) ....................................................................................................................... 463

  5.10.1. Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ................................................................................................................. 463 5.10.2. Valorificarea bunurilor sechestrate (prin înţelegere, vânzare în consignaţie, vânzare directă, la licitaţie, alte modalităţi) .......................................................... 464

  5.11. Alte modalităţi de realizare/stingere a creanţelor fiscale ................................. 464 5.11.1. Darea în plată ............................................................................................ 464 5.11.2. Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ................................................. 464

  5.12. Cheltuieli de executare silită ............................................................................ 464 5.13. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită ...................... 465

  § 6. Contestaţia la executare silită şi contestaţia împotriva actelor administrativ-fiscale ...................................................................................................... 466

  6.1. Contestaţia la executare silită ............................................................................. 466 6.2. Contestaţia împotriva actelor administrativ fiscale ............................................ 467 6.3. Obligativitatea contestaţiei administrative ......................................................... 467 6.4. Subiecţii şi obiectul contestaţiei administrative de atac ..................................... 468 6.5. Forma şi conţinutul contestaţiei ......................................................................... 469 6.6. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor ........................................................ 469 6.7. Suspendarea soluţionării contestaţiei ................................................................. 471 6.8. Suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat ............................ 471 6.9. Soluţionarea contestaţiei .................................................................................... 471 6.10. Calea de atac împotriva deciziilor de soluţionare a contestaţiilor .................... 472

  CAPITOLUL XIV. ASPECTE DIVERSE REFERITOARE LA DATORIA PUBLICĂ, RATA FISCALITĂŢII, EVITAREA DUBLEI IMPUNERI ŞI EVAZIUNEA FISCALĂ ................................................................................................... 474

  § 1. Datoria publică ....................................................................................................... 474 § 2. Dubla impunere internaţională şi evitarea dublei impuneri internaţionale ..................... 477

  2.1. Ce este dubla impunere şi care sunt cauzele ei? ................................................ 477 2.2. Dubla şi/sau multipla impunere pe plan intern .................................................. 479 2.3. Dubla impunere internaţională ........................................................................... 479

 • Cuprins 525 2.4. Metode de evitare a dublei impuneri internaţionale ........................................... 480 2.5. Colaborarea internaţională în materie fiscală ..................................................... 483

  § 3. Rata fiscalităţii şi impozitul optim ......................................................................... 485 3.1. Rata fiscalităţii, efectele acesteia şi impozitul optim ......................................... 485 3.2. Greaua povară a fiscalităţii ................................................................................ 491

  § 4. Evaziunea fiscală şi optimizarea fiscală ................................................................. 493 4.1. Evaziunea fiscală legală şi evaziunea fiscală frauduloasă ................................. 495 4.2. Evaziunea fiscală legală sau optimizarea fiscală ............................................... 495 4.3. Evaziunea fiscală frauduloasă ............................................................................ 497 4.4. Importanţa distincţiei între evaziunea fiscală legală şi evaziunea fiscală frauduloasă ................................................................................................................ 497 4.5. Cauzele fenomenului evazionist ........................................................................ 498 4.6. Modalităţi de prevenire a fenomenului evazionist ............................................. 501 4.7. Formele de manifestare a evaziunii fiscale ........................................................ 502 4.8. Mărimea evaziunii fiscale .................................................................................. 504 4.9. Sancţionarea evaziunii fiscale în dreptul român ................................................ 506

  BIBILIOGRAFIE .............................................................................................................. 511

 • Capitolul I 1

  Viorel Roş

  DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL

  - CURS UNIVERSITAR -

 • 2 Partea I Cursul este realizat cu o importantă contribuţie a Andreei Livădariu (avocat, asistent şi

  doctorand) dar pe care domnia sa nu o consideră suficientă pentru a figura şi pe copertă în calitate de coautor. Este importantă şi eu o socotesc coautor.

  Într-un fel pentru care nu sunt cuvinte dar pentru care nici nu-i nevoie de cuvinte, au contribuit la realizarea cursului cei cu care împart de atâta timp zilele şi de multe ori şi părţi ale nopţilor, spaţiul în care învăţăm şi muncim, bucuriile şi supărările, apăsarea grea a problemelor celor pe care ne însărcinăm să-i ajutăm, să-i înţelegem, să-i apărăm şi să le găsim dreptatea. Ei sunt avocaţii Anda Mihaela Antohe, Bogdan Buricea, Iuliana Popescu, Ciprian Romiţan, Camelia Stănescu, Anneli Ştefănescu-Bogdea, Daniel Tăbărana şi Florin Vieriu.

 • Capitolul I 3

  Viorel Roş

  DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL

  - CURS UNIVERSITAR -

  Universul Juridic Bucureşti - 2016 -

 • 4 Partea I

  Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Copyright © 2016, S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin S.C. Universul Juridic S.R.L. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al S.C. Universul Juridic S.R.L.

  NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROŞ, VIOREL Drept financiar şi fiscal : curs universitar / Viorel Roş. - Bucureşti : Universul Juridic, 2016 Conţine bibliografie ISBN 978-606-673-851-4 347.73(498)

  REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13 tel.: 0732.320.666 e-mail: [email protected]

  DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15 DISTRIBUÞIE: fax: 021.314.93.16

  e-mail: [email protected]

  www.universuljuridic.ro

 • Capitolul I 5

  CUVÂNT ÎNAINTE

  Cursul de faţă este dedicat studenţilor facultăţilor de drept pentru care durata de studiu a disciplinei este limitată, din motive obiective, la un semestru. Raportându-ne la instituţiile de bază ale disciplinei şi la numărul de cursuri dintr-un semestru am împărţit materia în trei părţi (sistemul bugetar, sistemul fiscal, procedura fiscală) şi în 14 capitole (egală cu numărul obişnuit de cursuri într-un semestru/disciplină) spre a pune la dispoziţie informaţiile necesare şi într-o formă cât mai accesibilă.

  Într-un viitor pe care ni-l dorim cât mai apropiat aceasta va avea formatul necesar pentru studiul materiei în două semestre (atât cât credem că ar trebui să se acorde disciplinei în cazul studiilor aprofundate, de master).

  Autorul

 • 6 Partea I

 • Cap. I. Statul şi finanţele statului (finanţele publice) 7

  Partea I SISTEMUL BUGETAR

 • 8 Partea I • Sistemul bugetar

 • Cap. I. Statul şi finanţele statului (finanţele publice) 9

  Capitolul I STATUL ŞI FINANŢELE STATULUI (FINANŢELE PUBLICE)

  § 1. Introducere în finanţele publice

  Finanţele publice reprezintă un fenomen complex, reprezintă produsul interacţiunii unor factori economici, politici şi juridici şi a unor interese care opun statele şi populaţiile acestora, dar şi forţele politice aflate la conducerea statelor, interese care sunt greu de conciliat la scara duratei de viaţă a unui om. Finanţele publice sunt produsul unei mari varietăţi de structuri şi de actori, care le fac sensibile la transformările ce se petrec în societate şi care sunt uneori depăşite de aceste transformări cu consecinţe dramatice. Sunt forma bănească a contractului nostru social, a „contractului” care leagă populaţia cu statul în care trăiesc.

  Finanţele publice au avut, dintotdeauna, un pronunţat caracter politic: ele constituie sâmburele dur, substanţa puterii politice şi centrul tuturor problemelor importante ale popoarelor civilizate. Şi aceasta, în pofida faptului că aspectele economice şi sociale sunt cele care ar trebui să fie dominante. Prin finanţele publice administrate de stat, popoarele prosperă ori se ruinează, după cum acestea sunt bine sau prost conduse. Finanţele statelor şi administrarea lor sunt, în realitate, obiectul disputelor politice: pentru preluarea administrării acestora se luptă forţele politice. Pentru proasta administrare a acestora se pierd bătăliile politice.

  În pofida importanţei lor incontestabile şi a faptului că ele fac parte din viaţa noastră de fiecare zi, finanţele publice nu se bucură însă de o imagine pozitivă, iar disciplinei noastre nu i se acordă timpul de studiu necesar în facultăţile de drept nici în zilele noastre.

  Aridă, complicată, tehnică, dificilă, abstractă, rigidă, sunt doar câteva din calificativele ce se atribuie materiei. La această imagine contribuie, din plin, lehamitea, rigiditatea şi autoritarismul exagerat al funcţionarilor administraţiei financiare, care se comportă mai degrabă ca urmaşi ai zapciilor şi vătafilor obişnuiţi să adune birurile cu biciul, iar nu cu legea în mână, funcţionari care sunt şi suficient de prost plătiţi pentru a avea mereu grija zile de mâine şi a pica pradă tentaţiilor de tot felul. Agenţii fiscali, care simbolizează în cel mai înalt grad statul, agenţi pe care toţi contribuabilii îi asociază cu puterea, cu autoritatea, nu par a lucra cu oameni. Sunt, cel mai adesea, nişte funcţionari al căror prim răspuns la orice întrebare este „nu se poate!”. Funcţionari la ghişeele cărora contribuabilii români, care conform statisticilor Băncii Mondiale petrec până la 200 de ore într-un an pentru a-şi plăti dările (în al căror număr, deţinem, de asemenea, un record), spre a li se putea adresa prin golul din geamul jegos, dacă nu au inspiraţia, priceperea şi cunoştinţele să li se adreseze prin mijloace de comunicare la distanţă, trebuie mai întâi să se încline atât de adânc cum nici în faţa capetelor încoronate nu se face. Pentru ei contribuabilii au un singur „drept”: acela de a-şi plăti la termen taxele şi impozitele. Din ghearele fiscului nu există scăpare nici în moarte, datornicul fiscal fiind urmărit pe bunurile sale pentru datoriile neplătite în timpul vieţii. Aşa a fost peste tot, dar numai în timpurile vechi. De aceea nu-i de mirare că răscoalele, revoluţiile, mişcările sociale importante şi schimbătoare de regimuri politice au fost determinate, aproape fără nici o excepţie, de pauperizarea insuportabilă a populaţiei cauzată de impunerea excesivă. Dar la noi, aşa este şi acum! Pentru că nu există stat care să îşi pedepsească supuşii-contribuabili aşa cum o face al nostru!

 • 10 Partea I • Sistemul bugetar Contribuie din plin la această imagine şi incapacitatea politicienilor de a face ordine

  într-un domeniu delicat al vieţii noastre. Pentru ei grija de căpătâi pare a fi aceea de a prelua controlul finanţelor statului în beneficiu propriu, iar nu în beneficiul celor care le-au dat votul şi dreptul de a decide în numele lor.

  Imaginea negativă a finanţelor publice este dată şi de faptul că la adăpostul acestor cuvinte, care au o putere magică, statul se poartă adesea ca un jefuitor („cel mai mare dintre jefuitori” spune despre stat Lysander Spooner 1), uitând că oamenii s-au constituit în state pentru a nu-şi mai apăra singuri drepturile, uitând că instituţiile sunt create pentru a asigura funcţionarea statului şi că această funcţionare nu poate avea alt scop decât satisfacerea intereselor generale ale cetăţenilor, iar nu a celor care conduc ori funcţionează în instituţiile statului.

  Cercetând trecutul, constatăm că istoria comunităţilor umane organizate se dovedeşte a fi o succesiune de perioade de prosperitate şi de sărăcie. Diferă, de la o comunitate organizată la alta, doar durata acestor perioade. Alternanţa lor nu a putut fi împiedicată, până la această dată, nicăieri în lume, în pofida numeroaselor teorii ce au adus faimă şi premii autorilor lor şi după care autorităţile şi-au ghidat deciziile.

  Ciclicitatea crizelor, inclusiv cele din ultimul secol şi incapacitatea noastră de a le preveni sunt oare cronice? Ori cronică este incapacitatea noastră de a fi consecvenţi în bune politici financiare? Ori starea naturală a economiei este, într-adevăr, starea de criză care este determinată de acţiunea continuă a corporaţiilor în direcţia maximizării profiturilor ceea ce înseamnă că avariţia oamenilor este generatoare de crize şi cum nu este leac pentru avariţie, nu suntem în stare să prevenim crizele! Economistul american Veblen Thorstein2 a formulat opinii foarte critice şi la adresa oamenilor de afaceri. El a susţinut, bunăoară, că tehnologia şi ştiinţa sunt marile forţe ale schimbării şi că oamenii de afaceri sunt departe de a fi modele de comportamente raţionale perfecte, ei nefiind decât „nişte hoţi de drumul mare”3.

  În faţa unor astfel de opinii tranşante şi divergente se pune, însă, firesc, întrebarea: sunt oamenii vinovaţi de aceste crize sau legile obiective ne întorc mereu, prin crize economice, la starea de sărăcie şi incertitudine în care ne zbatem?

  Probabil, crizele economice nu pot fi prevenite. Poate că nu pot fi nici limitate în efectele lor. Dar şi dacă lucrurile ar sta astfel, tot trebuie să căutăm, să identificăm şi să punem în practică acele politici financiare în care lumea să prospere cât mai mult cu putinţă. Iar aceste politici nu pot fi aplicate în afara unor reguli de drept. Între ele: cele ale dreptului financiar.

  1 Lysander Spooner (19 ianuarie 1808 – 14 mai 1887), filosof, pamfletar, activist aboliţionist, avocat şi întreprinzător, una dintre cele mai importante figuri din istoria anarhismului american datorită concordanţei dintre principiile apărate în scris şi valorile manifestate în acţiune. A dobândit faimă după ce a obţinut abrogarea unei reglementări care îi interzice accesul în avocatură pentru că nu absolvise colegiul şi după o luptă inegală pe care a dus-o cu US Postal Office care deţine monopolul legal asupra serviciilor poştale în SUA, reuşind să-şi falimenteze societatea pe care o crease dar şi să determine Congresul SUA să scadă de mai multe ori tarifele poştale. S-a remarcat, de asemenea, prin credinţa sa în primatul legii naturale asupra legilor create de oameni, prin faptul că a fost adversar al sclaviei şi a apărat gratuit pe sclavii fugari, lucrarea sa „Neconstituţionalitatea sclaviei” stârnind, admiraţia adversarilor sclaviei dar şi a apărătorilor ei, pentru claritatea şi rigoarea cu care demonstra că sclavia este incompatibilă cu Constituţia Statelor Unite.

  2 Veblen Thorstein (1857-1929) este considerat cel mai spiritual reprezentant al instituţionalismului protestatar american. El este autor al unor lucrări precum „Teoria clasei fără de ocupaţie” şi „Teoria întreprinderii de afaceri”.

  3 Este interesant de remarcat că pentru unul dintre autorii citaţi în această pagină statul este jefuitor (Spooner), pentru celălalt (Thorstein), oamenii de afaceri sunt hoţii. Să fie adevărul la mijloc?

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended