Home >Documents >Cum Se Achita Corect Taxa de Stat

Cum Se Achita Corect Taxa de Stat

Date post:11-Jul-2015
Category:
View:412 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Cum se achită corect taxa de stat la înaintarea acţiunilor în instanţele de judecată.
Transcript:

Ct]M SE ACHITA CORECT TAXA DE STATMofanchiVadim,rnagistru in drept

dar nu mi cazul c16c

j)

Ai"

revendica

preful nucare cons

k) dinla

Accesul liber

previzut in art. 20 al Constitufiei RepubliciiMoldova gi in art. 5 al Codului de procedurl civili el Republicii Moldova (in continuare -

Embed Size (px)
Recommended