+ All Categories
Home > Documents > Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să...

Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să...

Date post: 12-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 4 /4
Anul III , nr. 35, octombrie 2008 Se distribuie gratuit Poate fi citit în format electronic la adresa: www.primariacugir.ro Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! - interviul cu Primarul Adrian Teban Împreună pentru desegregarea şcolară Domnule Adrian Teban, sunteţi la al doilea mandat de primar al oraşului Cugir. Pentru început cum aţi prezenta, în câteva cuvinte situaţia actuala a oraşului? Cred că cea mai mare realizare din ultimii 4 ani şi jumătate, în care am fost primarul oraşului Cugir este că, în sfârşit, cugireni au început să creadă în viitorul oraşului. S ă nu uităm că s-a vorbit tot timpul de Cugir ca despre o localitate cu şomaj ridicat şi cu foarte multe probleme sociale. Cred că am depăşit această perioadă şi speranţa că va fi din nou un oraş fanion al judetului Alba a început să crească in inimile cugirenilor. Această reuşită este rezultatul muncii unei echipe, care se poate vedea cu usurinţă : Cugirul are acum o infrastructura mult mai bine pusă la punct ca în urmă cu patru ani; totodat ă s-au creat condiţii pentru o dezvoltare economică, care a început să fie simţită şi ale cărei rezultate se vor simţi şi în perioada următoare; localnicii au acces la o viaţă culturală şi sportivă, care le-a lispsit cu desăvârşire. Deşi au fost foarte multe materiale calomniatoare la adresa mea pe perioada campaniei, încrederea pe care am câştigat-o în cei patru ani este rezultatul unei munci continue, care a întărit convingerea cugirenilor că, împreună cu echipa liberal ă putem face mai mult pentru oraşul Cugir. Am crezut tot timpul în inteligenţa cugirenilor, în capacitatea lor de a se mobiliza şi a adopta o atitudine potrivită pentru a trece peste perioade mai grele. Pe agenda dumneavoastră există mai multe proiecte social– economice, unele în stare de derulare, iar altele se înscriu în perspectiva actualului mandat. Au trecut aproape 6 luni de la alegeri, vă rog să ne spuneţi câteva din preocupările dvs. în acest domeniu ? Principala preocupare a fost şi este dezvoltarea infrastructurii oraşului, pentru că o infrastructură bună poate să atragă şi investiţii în mediul economic. De aceea, am considerat necesar să ne punem la punct la acest capitol. Am investit în reabilitarea drumurilor, a trotuarelor, în crearea de locuri de parcare şi în refacerea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare. Referitor la acest lucru, vreau să asigur toţi cugirenii, că până la sfârşitul mandatului meu, în 2012, vom acoperi întreaga suprafaţă a oraşului cu alimentare cu apă şi canalizare. O parte dintre investi ţiile pe care le-am amintit le-am făcut cu eforturi proprii, din bugetul local, însă pentru majoritatea am beneficiat de fonduri guvernamentale. Un aport important l-au avut domnii Teodor Atanasiu şi Mihai Nicuşor, care ne-au acordat sprijin pentru obţinerea de fonduri suplimentare, care ne-au permis să investim în infrastructura local ă. Referitor la acest lucru, au apărut în presă opinii cum că oraşul Cugir a primit mai mulţi bani de la guvern, decât alte localităţi. Probabil că majoritatea oamenilor cunosc faptul că, în perioada în care oraşul nostru a fost în putere, a dat bani judeţului Alba pentru a îşi dezvolta infrastructura, motiv pentru care consider că era normal ca, în momentul în care am trecut noi printr-o perioadă mai grea, să beneficiem de sprijin de la nivel naţional pentru a ne putea dezvolta, la rândul nostru, infrastructura. Acest lucru s-a întamplat, însă, doar în cei patru ani de guvernare liberală. O alt ă prioritate o reprezint ă încurajarea şi sprijinirea investitorilor. Vorbind despre invstitori nu pot să nu menţionez firma Star Transmission Cugir. Încă de la infinţarea firmei STC, era prevăzut ca Uzina Mecanică Cugir să facă o mutare a linilor electrice de pe suprafaţa terenului lor, astfel încât să poată construi noi hale de producţie. Acest lucru nu s-a realizat, până când am avut cugireni în consiliile de administraţie de la Electrica, pe domnii Teodor Atanasiu şi Mihai Nicusor ,cu ajutorul cărora am reuşit mutarea acestor linii electrice, până la termenul la care ne-am angajat în faţa Star Transmission Cugir. Un alt punct foarte important în dezvoltarea oraşulului au fost investi ţiile în infrastructura educaţională. Cugirenii văd că şcolile oraşului au o nouă faţă, iar condiţiile în care se desfăşoară procesul educaţional sunt mult mai bune: grupurile sanitare la toate şcoliile s-au modernizat, s-au înlocuit tâmplăriile cu geamuri termopan, au fost realizate lucrări de reparaţii şi reabilitări. Vreau să precizez că am investit foarte mult în Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” tocmai pentru a reda stindardul de oraş tehnic, caracteristică ce trebuie să aibă prioritate. În felul acesta vrem să reuşim să atragem copii din jurul Cugirului, să facă şcoala aici, iar pe viitor, să poată găsi un loc de muncă bine pl ătit în localitate, în conformitate cu pregătirea lor profesional ă. De aceea avem în vedere refacerea atelierului şcoală, refacerea terenului de sport, a căminului acestui colegiu, pentru a ne pregăti în vederea viitoarei dezvoltări universitare a acestei instituţii. Am avut în vedere şi implementarea unor proiecte sociale şi aş aminti, pe lângă cele pe care le-am realizat până în prezent, 3 noi proiecte. Este vorba despre reţeaua de canalizare de pe străzile Liliacului, Răchiţii şi Ciprian Porumbescu, din zona locuită de romi, de pe Râul Mic. De asemenea dorim să reabilităm cunoscutul bloc NATO, lucrare pentru care am depus un proiect la Fondul pentru romi. Cel de al treilea proiect, este înfinţarea unui centru medical şcolar, făcut în parteneriat cu Şcoala Generală nr 2, care să asigure accesul la sănătate a copiilor de etnie. 2008 este anul de derulare a fondurilor structurale, există proiecte în acest sens? Am avut câteva proiecte importante, şi aş menţ iona aici finalizarea drumului Groşi-Sâpcea. Deşi, poate puţini cugireni au ajuns să circule în zonă, drumul va fi unul important pentru dezvoltarea turistică şi pentru exploatarea forestieră din acest bazin. Un alt aspect important este acela că drumul va face legatura între Râul Mare şi Râul Mic, cu efect asupra dezvoltării potenţialul turistic al zonei. Dorim să dezvolt ăm şi o staţ iune turistică la Poarta Raiului, pentru care există un proiect făcut de Consiliul Judeţean Alba, împreună cu primăriile din Cugir, Şugag şi Săsciori, la care ne vom implica. Avem în lucru un proiect pentru modernizarea infrastructurii şcolare făcut cu o firmă de consultanţă, pe care sperăm să–l depunem în primăvara anului următor. Şi, în fine, intenţionăm să intocmim unele studii de fezabilitate pentru proiecte integrate de dezvoltare urbană , pentru Programul Naţional Regional şi pentru Programul Operaţional Sectorial. Suntem în plină campanie electorală, cum apreciaţi că se desf ăşoară aceasta, având în vedere modul în care candidaţii işi dispută lupta în colegiile uninominale pentru care candidează? Votul uninominal ne dă posibilitatea să alegem persoane, oameni care să ne reprezinte în Parlamentul României, şi nu liste de partid. Sigur, fiecare partid şi-a propus o personalitate care candidează în colegiul Cugir. Cred că noi, cugirenii, avem şansa să ne votăm oamenii care au trăit şi au muncit aici, care cunosc cel mai bine problemele oraşului Cugir, nu din rapoarte făcute de colegii de partid, ci din experienţele trăite şi discuţiile pe care le au cu oamenii în fiecare zi. Acest lucru contează foarte mult şi de aceea, având în vedere faptul că oraşul Cugir este oraşul cu ponderea cea mai mare din punct de vedere al populaţiei pe acest colegiu, cred că, dacă cugirenii vor ieşi în 30 noiembrie la vot, vom reuşi să ne impunem candidaţii noştri pe colegiul Cugir –Zlatna. Şansa de a avea oameni ai locului în parlament, care să ne reprezinte, trebuie să premeargă oricărui interes politic. Referitor la modul în care a decurs această campanie electorală pot spune că am fost foarte mult atacaţi. Una din acuzaţiile aduse a fost faptul că PNL şi-a promovat oamenii în Consiliul de Administraţie de la Romarm şi Romtehnica. Referitor la acest lucru aş dori să menţionez că şi în trecut au fost persoane în aceste consilii de administraţie, dar din păcate au fost de la Bucureşti , impuse de alte partide. Şi pe vremea PSD au fost oameni în aceste consilii, şi pe vremea PD-ului. Important este că, pe vremea când oamenii din Cugir au fost în aceste funcţii, am reuşit să rezolvăm anumite probleme ale oraşului. Ş i vă dau câteva exemple, este vorba de Casa de Cultură, care a redevenit o instituţie a localităţii, de stadionul vechi pe care am reuşit să-l preluăm de la fabrică doar cu sprijinul domnilor Teodor Atanasiu şi Nicuşor Mihai. Totodată avem perspectiva de a prelua cabanele de la Mistreţu şi Prislop, un teren de pe Râul Mic unde împreună cu Înalt Preasfinţitul Andrei dorim să construim o biserică nouă pentru oamenii din această zonă. Vrem, de asemenea, să preluăm un bloc de nefamilişti pentru instituirea unui cămin de bătrâni sau a unui bloc de locuinţe sociale. În concluzie, ne propunem multe lucruri care să contribuie la dezvoltarea localităţii şi de aceea este foarte important să avem susţinere în Parlamentul României. Ce mesaj le transmiteţi cugirenilor, acum când alegerile parlamentare bat la uşă? Cred că spre deosebire de alte alegeri cugirenii au un motiv bine întemeiat să meargă la vot. Sigur că, în general, lumea este scârbită de viaţa politică, pentru că nu toate promisiunile au reuşit să fie puse în practică. Faptul că în urma noastră, a chipei liberale, am reuşit să lăsăm ceva pentru generaţiile viitoare, este un motiv întemeiat ca pe 30 noiembrie concetăţenii mei să meargă la vot şi să voteze candidaţii Partidului Naţional Liberal. Un al doilea motiv este faptul că, pentru prima dată, cugirenii pot alege alţi cugireni, oameni ai locului care au sprijinit localitatea şi pe care suntem convinşi că o vor sprijini şi în continuare. (A consemnat: Luminiţa BIRĂESC) Nemul ţumit de modul în care decurg lucrările de introducere a reţelei de apa şi canalizare în Vinerea, primarul, Adrian Teban, însoţit de directorului S.C. Apa C.T.T.A, filiala Cugir, Mircea Ţârlea şi ş eful Serviciului de Urbanism din cadrul primăriei, Sava Victor s- au deplasat în teren pentru a analiza amănunţit stadiului acesteia. În urma demersului, s- a constatat că firma executantă a respectat, în medie, doar o treime din graficul de execuţie stabilit acum 5 luni. Spre exemplu, s-au introdus 2500 m de reţea de canalizare, faţă de 5000 m cât prevedea graficul, şi peste 3000 m de reţea de apă, din acelaşi total stabilit la începutul lucrării. Nici în ceea ce priveşte racordurile, edilul oraşului nu s-a arătat prea mul ţumit: au fost realizate doar 20% din totalul racordurilor la reţeaua de canal şi 25% la cea de apă.“Firma Petrom Service ne cunoaşte nemulţumirea, întrucât ne- am exprimat-o în repetate rânduri. Le-am trimis chiar adrese scrise. Sunt hotărât să pun capăt colaborări, în cazul în care nu vor urgenta lucrările. (urmare în pag.4) Primarul este nemulţumit pentru întârzierile la introducerea reţelei de apă Chiar dacă multora ni se pare anacronic să vorbim despre desegregare şcolară, într-o perioadă a egalităţii umane şi a globalizării, oraşul Cugir se confruntă cu o astfel de problemă aparută la una dintre instituţiile de învăţământ din localitate. Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 2, din Cugir şcolarizează numărul cel mai mare de copii de etnie romă, fiind instituţia de învăţămant situată în apropierea străzii Coşbuc, locuită cu preponderenţă de romi. In ultimii ani, a existat tendinţa tot mai mare a parinţilor români, de a- şi îndrepta copiii către alte unităţi şcolare, chiar dacă aceştia erau arondaţi unei alte circumscripţii şcolare. Astfel, a apărut situaţia din acest an , când Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 2 s-a confruntat cu un număr mic de copii înscriţi în clasa I-a : din totalul de 28 elevi, doar 13 sunt români. Întrucât situaţia s-ar putea înrăutăţi în anul şcolar 2009-2010, directorul acestei instituţii de învăţământ, prof. Gabriela Lupu şi asociaţiile non- guvernamentale ale romilor de la nivelul localităţii si ale judeţului, au considerat necesar să se intervină cu măsuri, care să combată segregarea şcolară a copiilor de etnie romă. Împreună cu reprezentanţii unor instituţii locale, judeţene şi asociaţii non- guvernamentale, ne-am aşezat la aceeaşi masă pentru a găsi o soluţie acestei probleme nedorite de nimeni. La întălnire au participat Serban Marcela, din partea Instituţiei Prefectului, Tică Angela,inspectorul pe problema romilor, din cadrul Inpectoratului Şcolar Judeţean Alba, Tică Constantin, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Romi, Ciociu Maria din partea Agenţiei Naţionale pentru Romi Regiunea 7 Centru, Muntean Ada, din partea Serviciului de Asistenţă Socială Cugir, Lupu Ioan, consilier pe problemele romilor Cugir, Pienar Cosmin, preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Cugir si directorii celor 4 şcoli generale. Datorită faptului că, nu există nici o prevedere legală care să-i oblige pe părinţi să îsi şcolarizeze copii numai la unitatea la care sunt arondaţi, situaţia s- a dovedit delicată. Există însă prevederea din Regulamentul Şcolar care spune că părinţii pot opta pentru altă şcoală, dar în limita locurilor existente. Astfel, împreună cu cei prezenţi am ajuns la concluzia că este absolut necesar ca fiecare instituţie de învăţământ să îşi respecte circumscripţia si să şcolarizeze elevi din alte circumscripţii şcolare, doar în limita locurilor disponibile. În felul acesta, poate fi evitată situaţia în care, o şcoală este prea populată, în timp ce alta trebuie să îsi restrângă activitatea, datorită numărului prea mic de elevi. În ceea ce priveşte segregarea copiilor de romi, după discuţii care au durat aproape 3 ore, măsura la care am putut ajunge şi care ne-a fost cea mai la îndemână, a fost aceea de a împărţi, în mod egal, preşcolarii romi din Coşbuc, care vor începe şcoala în anul şcolar 2009-2010. Întrucât s-a considerat că Şcoala Generala „Iosif Pervain”, işi are copiii săi de romi, cei de pe strada Râul Mic, distribuirea s-a făcut între Şcolile Generale nr.2, 3 si 4. Situaţia Şcolii Generale Nr. 2 a adus în discuţie o problemă mai veche, cea a circumscripţiilor şcolare. Toţi directori de şcoli prezenţi au considerat că planul, care stabileşte zonele aparţinătoare fiecărei scoli, prezintă disfuncţionalităţi, întrucât sunt cazuri în care străzi aflate în imediata apropiere a unei unităţi şcolare, au fost arondate alteia, aflată la o distanţă mai mare. Pentru rezolvarea acestei probleme veche de 10 ani, am solicitat intervenţia Inspectoratului Şcolar , care să reîmpartă circumscripţiile şcolare din Cugir. Ca viceprimar al oraşului Cugir, ca profesor, precum şi ca simplu cetăţean voi fii întotdeauna împotriva discriminărilor de orice natură. Sunt adepta egalităţii oamenilor indiferent de culoare şi convingeri, motiv pentru care mă voi implica activ pentru a combate astfel de atitudini. Prof. Florea Rodica Cristina- Viceprimar
Transcript
Page 1: Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! - interviul cu Primarul Adrian Teban Împreună pentru desegregarea

Anul III , nr. 35, octombrie 2008 Se distribuie gratuitPoate fi citit în format electronic la adresa: www.primariacugir.ro

Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! -interviul cu Primarul Adrian Teban

Împreună pentru desegregareaşcolară

Domnule Adrian Teban, sunteţi la al doilea mandat de primaral oraşului Cugir. Pentru început cum aţi prezenta, în câteva cuvintesituaţia actuala a oraşului?

Cred că cea mai mare realizare din ultimii 4 ani şi jumătate, încare am fost primarul oraşului Cugir este că, în sfârşit, cugireni auînceput să creadă în viitorul oraşului. Să nu uităm că s-a vorbit tottimpul de Cugir ca despre o localitate cu şomaj ridicat şi cu foartemulte probleme sociale. Cred că am depăşit această perioadă şisperanţa că va fi din nou un oraş fanion al judetului Alba a începutsă crească in inimile cugirenilor. Aceastăreuşită este rezultatul muncii unei echipe,care se poate vedea cu usurinţă : Cugirulare acum o infrastructura mult mai binepusă la punct ca în urmă cu patru ani;totodată s-au creat condiţii pentru odezvoltare economică, care a început săfie simţită şi ale cărei rezultate se vorsimţi şi în perioada următoare; localniciiau acces la o viaţă culturală şi sportivă,care le-a lispsit cu desăvârşire. Deşi aufost foarte multe materiale calomniatoarela adresa mea pe perioada campaniei,încrederea pe care am câştigat-o în ceipatru ani este rezultatul unei muncicontinue, care a întărit convingereacugirenilor că, împreună cu echipaliberală putem face mai mult pentru oraşul Cugir. Am crezut tottimpul în inteligenţa cugirenilor, în capacitatea lor de a se mobilizaşi a adopta o atitudine potrivită pentru a trece peste perioade maigrele.

Pe agenda dumneavoastră există mai multe proiecte social–economice, unele în stare de derulare, iar altele se înscriu înperspectiva actualului mandat. Au trecut aproape 6 luni de laalegeri, vă rog să ne spuneţi câteva din preocupările dvs. în acestdomeniu ?

Principala preocupare a fost şi este dezvoltarea infrastructuriioraşului, pentru că o infrastructură bună poate să atragă şi investiţiiîn mediul economic. De aceea, amconsiderat necesar să ne punem la punctla acest capitol. Am investit înreabilitarea drumurilor, a trotuarelor, încrearea de locuri de parcare şi înrefacerea şi extinderea reţelelor de apăşi canalizare. Referitor la acest lucru,vreau să asigur toţi cugirenii, că până lasfârşitul mandatului meu, în 2012, vomacoperi întreaga suprafaţă a oraşului cualimentare cu apă şi canalizare. O partedintre investiţiile pe care le-am amintitle-am făcut cu eforturi proprii, dinbugetul local, însă pentru majoritateaam beneficiat de fonduriguvernamentale. Un aport important l-au avut domnii TeodorAtanasiu şi Mihai Nicuşor, care ne-au acordat sprijin pentruobţinerea de fonduri suplimentare, care ne-au permis să investimîn infrastructura locală. Referitor la acest lucru, au apărut în presăopinii cum că oraşul Cugir a primit mai mulţi bani de la guvern,decât alte localităţi. Probabil că majoritatea oamenilor cunosc faptulcă, în perioada în care oraşul nostru a fost în putere, a dat banijudeţului Alba pentru a îşi dezvolta infrastructura, motiv pentrucare consider că era normal ca, în momentul în care am trecut noiprintr-o perioadă mai grea, să beneficiem de sprijin de la nivelnaţional pentru a ne putea dezvolta, la rândul nostru, infrastructura.Acest lucru s-a întamplat, însă, doar încei patru ani de guvernare liberală.

O altă prioritate o reprezintăîncurajarea şi sprijinirea investitorilor.Vorbind despre invstitori nu pot să numenţionez firma Star TransmissionCugir. Încă de la infinţarea firmei STC,era prevăzut ca Uzina Mecanică Cugirsă facă o mutare a linilor electrice depe suprafaţa terenului lor, astfel încâtsă poată construi noi hale de producţie.Acest lucru nu s-a realizat, până cândam avut cugireni în consiliile deadministraţie de la Electrica, pe domniiTeodor Atanasiu şi Mihai Nicusor ,cuajutorul cărora am reuşit mutareaacestor linii electrice, până la termenulla care ne-am angajat în faţa Star Transmission Cugir.

Un alt punct foarte important în dezvoltarea oraşulului au fostinvestiţiile în infrastructura educaţională. Cugirenii văd că şcolileoraşului au o nouă faţă, iar condiţiile în care se desfăşoară procesuleducaţional sunt mult mai bune: grupurile sanitare la toate şcoliiles-au modernizat, s-au înlocuit tâmplăriile cu geamuri termopan, aufost realizate lucrări de reparaţii şi reabilitări. Vreau să precizez căam investit foarte mult în Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” tocmaipentru a reda stindardul de oraş tehnic, caracteristică ce trebuie săaibă prioritate. În felul acesta vrem să reuşim să atragem copii dinjurul Cugirului, să facă şcoala aici, iar pe viitor, să poată găsi unloc de muncă bine plătit în localitate, în conformitate cu pregătirealor profesională. De aceea avem în vedere refacerea atelieruluişcoală, refacerea terenului de sport, a căminului acestui colegiu,pentru a ne pregăti în vederea viitoarei dezvoltări universitare aacestei instituţii.

Am avut în vedere şi implementarea unor proiecte sociale şi aşaminti, pe lângă cele pe care le-am realizat până în prezent, 3 noiproiecte. Este vorba despre reţeaua de canalizare de pe străzileLiliacului, Răchiţii şi Ciprian Porumbescu, din zona locuită de romi,de pe Râul Mic. De asemenea dorim să reabilităm cunoscutul blocNATO, lucrare pentru care am depus un proiect la Fondul pentruromi. Cel de al treilea proiect, este înfinţarea unui centru medicalşcolar, făcut în parteneriat cu Şcoala Generală nr 2, care să asigureaccesul la sănătate a copiilor de etnie.

2008 este anul de derulare afondurilor structurale, există proiecteîn acest sens?

Am avut câteva proiecteimportante, şi aş menţiona aicifinalizarea drumului Groşi-Sâpcea.Deşi, poate puţini cugireni au ajuns săcircule în zonă, drumul va fi unulimportant pentru dezvoltarea turistică şipentru exploatarea forestieră din acestbazin. Un alt aspect important este acelacă drumul va face legatura între RâulMare şi Râul Mic, cu efect asupradezvoltării potenţialul turistic al zonei.Dorim să dezvoltăm şi o staţiuneturistică la Poarta Raiului, pentru careexistă un proiect făcut de Consiliul

Judeţean Alba, împreună cu primăriile din Cugir, Şugag şi Săsciori,la care ne vom implica.

Avem în lucru un proiect pentru modernizarea infrastructuriişcolare făcut cu o firmă de consultanţă, pe care sperăm să–l depunemîn primăvara anului următor. Şi, în fine, intenţionăm să intocmimunele studii de fezabilitate pentru proiecte integrate de dezvoltareurbană , pentru Programul Naţional Regional şi pentru ProgramulOperaţional Sectorial.

Suntem în plină campanie electorală, cum apreciaţi că sedesfăşoară aceasta, având în vedere modul în care candidaţii işidispută lupta în colegiile uninominale pentru care candidează?

Votul uninominal ne dă posibilitateasă alegem persoane, oameni care să nereprezinte în Parlamentul României, şinu liste de partid. Sigur, fiecare partidşi-a propus o personalitate carecandidează în colegiul Cugir. Cred cănoi, cugirenii, avem şansa să ne votămoamenii care au trăit şi au muncit aici,care cunosc cel mai bine problemeleoraşului Cugir, nu din rapoarte făcutede colegii de partid, ci din experienţeletrăite şi discuţiile pe care le au cu oameniiîn fiecare zi. Acest lucru contează foartemult şi de aceea, având în vedere faptulcă oraşul Cugir este oraşul cu ponderea

cea mai mare din punct de vedere al populaţiei pe acest colegiu, credcă, dacă cugirenii vor ieşi în 30 noiembrie la vot, vom reuşi să neimpunem candidaţii noştri pe colegiul Cugir –Zlatna. Şansa de aavea oameni ai locului în parlament, care să ne reprezinte, trebuie săpremeargă oricărui interes politic.

Referitor la modul în care a decurs această campanie electoralăpot spune că am fost foarte mult atacaţi. Una din acuzaţiile aduse afost faptul că PNL şi-a promovat oamenii în Consiliul de Administraţiede la Romarm şi Romtehnica. Referitor la acest lucru aş dori sămenţionez că şi în trecut au fost persoane în aceste consilii deadministraţie, dar din păcate au fost de la Bucureşti , impuse de alte

partide. Şi pe vremea PSD au fost oameniîn aceste consilii, şi pe vremea PD-ului.Important este că, pe vremea cândoamenii din Cugir au fost în acestefuncţii, am reuşit să rezolvăm anumiteprobleme ale oraşului. Şi vă dau câtevaexemple, este vorba de Casa de Cultură,care a redevenit o instituţie a localităţii,de stadionul vechi pe care am reuşit să-lpreluăm de la fabrică doar cu sprijinuldomnilor Teodor Atanasiu şi NicuşorMihai. Totodată avem perspectiva de aprelua cabanele de la Mistreţu şi Prislop,un teren de pe Râul Mic unde împreunăcu Înalt Preasfinţitul Andrei dorim săconstruim o biserică nouă pentru oameniidin această zonă. Vrem, de asemenea, să

preluăm un bloc de nefamilişti pentru instituirea unui cămin de bătrânisau a unui bloc de locuinţe sociale. În concluzie, ne propunem multelucruri care să contribuie la dezvoltarea localităţii şi de aceea estefoarte important să avem susţinere în Parlamentul României.

Ce mesaj le transmiteţi cugirenilor, acum când alegerileparlamentare bat la uşă?

Cred că spre deosebire de alte alegeri cugirenii au un motiv bineîntemeiat să meargă la vot. Sigur că, în general, lumea este scârbităde viaţa politică, pentru că nu toate promisiunile au reuşit să fie puseîn practică. Faptul că în urma noastră, a chipei liberale, am reuşit sălăsăm ceva pentru generaţiile viitoare, este un motiv întemeiat ca pe30 noiembrie concetăţenii mei să meargă la vot şi să voteze candidaţiiPartidului Naţional Liberal. Un al doilea motiv este faptul că, pentruprima dată, cugirenii pot alege alţi cugireni, oameni ai locului careau sprijinit localitatea şi pe care suntem convinşi că o vor sprijini şiîn continuare. (A consemnat: Luminiţa BIRĂESC)

Nemulţumit de modul în caredecurg lucrările de introducerea reţelei de apa şi canalizare înVinerea, primarul, AdrianTeban, însoţit de directoruluiS.C. Apa C.T.T.A, filiala Cugir,Mi rcea Ţârlea şi şefulServiciului de Urbanism dincadrul primăriei, Sava Victor s-au deplasat în teren pentru aanaliza amănunţit stadiuluiacesteia. În urma demersului, s-a constatat că firma executantăa respectat, în medie, doar otreime din graficul de execuţiestabili t acum 5 luni . Spreexemplu, s-au introdus 2500 mde reţea de canalizare, faţă de5000 m cât prevedea graficul, şi

peste 3000 m de reţea de apă, din acelaşi total stabilit la începutul lucrării.Nici în ceea ce priveşte racordurile, edilul oraşului nu s-a arătat prea mulţumit:au fost realizate doar 20% din totalul racordurilor la reţeaua de canal şi 25%la cea de apă.“Firma Petrom Service ne cunoaşte nemulţumirea, întrucât ne-am exprimat-o în repetate rânduri. Le-am trimis chiar adrese scrise. Sunthotărât să pun capăt colaborări, în cazul în care nu vor urgenta lucrările.

(urmare în pag.4)

Primarul este nemulţumit pentruîntârzierile la introducerea reţelei de apă

Chiar dacă multora ni se pare anacronic să vorbim despre desegregare şcolară,într-o perioadă a egalităţii umane şi a globalizării, oraşul Cugir se confruntă cuo astfel de problemă aparută la una dintre instituţiile de învăţământ din localitate.Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 2, din Cugir şcolarizează numărul cel maimare de copii de etnie romă, fiind instituţia de învăţămant situată în apropiereastrăzii Coşbuc, locuită cu preponderenţă de romi. In ultimii ani, a existat tendinţatot mai mare a parinţilor români, de a- şi îndrepta copiii către alte unităţi şcolare,chiar dacă aceştia erau arondaţi unei alte circumscripţii şcolare. Astfel, a apărutsituaţia din acest an , când Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 2 s-a confruntatcu un număr mic de copii înscriţi în clasa I-a : din totalul de 28 elevi, doar 13sunt români. Întrucât situaţia s-ar putea înrăutăţi în anul şcolar 2009-2010,directorul acestei instituţii de învăţământ, prof. Gabriela Lupu şi asociaţiile non-guvernamentale ale romilor de la nivelul localităţii si ale judeţului, au consideratnecesar să se intervină cu măsuri, care să combată segregarea şcolară a copiilorde etnie romă.

Împreună cu reprezentanţii unor instituţii locale, judeţene şi asociaţii non-guvernamentale, ne-am aşezat la aceeaşi masă pentru a găsi o soluţie acesteiprobleme nedorite de nimeni. La întălnire au participat Serban Marcela, dinpartea Instituţiei Prefectului, Tică Angela,inspectorul pe problema romilor, dincadrul Inpectoratului Şcolar Judeţean Alba, Tică Constantin, reprezentantulAgenţiei Naţionale pentru Romi, Ciociu Maria din partea Agenţiei Naţionalepentru Romi Regiunea 7 Centru, Muntean Ada, din partea Serviciului de AsistenţăSocială Cugir, Lupu Ioan, consilier pe problemele romilor Cugir, Pienar Cosmin,preşedinte al Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Cugir si directorii celor 4şcoli generale.

Datorită faptului că, nu există nici o prevedere legală care să-i oblige pepărinţi să îsi şcolarizeze copii numai la unitatea la care sunt arondaţi, situaţia s-a dovedit delicată. Există însă prevederea din Regulamentul Şcolar care spunecă părinţii pot opta pentru altă şcoală, dar în limita locurilor existente. Astfel,împreună cu cei prezenţi am ajuns la concluzia că este absolut necesar ca fiecareinstituţie de învăţământ să îşi respecte circumscripţia si să şcolarizeze elevi dinalte circumscripţii şcolare, doar în limita locurilor disponibile. În felul acesta,poate fi evitată situaţia în care, o şcoală este prea populată, în timp ce alta trebuiesă îsi restrângă activitatea, datorită numărului prea mic de elevi. În ceea cepriveşte segregarea copiilor de romi, după discuţii care au durat aproape 3 ore,măsura la care am putut ajunge şi care ne-a fost cea mai la îndemână, a fostaceea de a împărţi, în mod egal, preşcolarii romi din Coşbuc, care vor începeşcoala în anul şcolar 2009-2010. Întrucât s-a considerat că Şcoala Generala „IosifPervain”, işi are copiii săi de romi, cei de pe strada Râul Mic, distribuirea s-afăcut între Şcolile Generale nr.2, 3 si 4.

Situaţia Şcolii Generale Nr. 2 a adus în discuţie o problemă mai veche, cea acircumscripţiilor şcolare. Toţi directori de şcoli prezenţi au considerat că planul,care stabileşte zonele aparţinătoare fiecărei scoli, prezintă disfuncţionalităţi,întrucât sunt cazuri în care străzi aflate în imediata apropiere a unei unităţi şcolare,au fost arondate alteia, aflată la o distanţă mai mare. Pentru rezolvarea acesteiprobleme veche de 10 ani, am solicitat intervenţia Inspectoratului Şcolar , caresă reîmpartă circumscripţiile şcolare din Cugir.

Ca viceprimar al oraşului Cugir, ca profesor, precum şi ca simplu cetăţeanvoi fii întotdeauna împotriva discriminărilor de orice natură. Sunt adepta egalităţiioamenilor indiferent de culoare şi convingeri, motiv pentru care mă voi implicaactiv pentru a combate astfel de atitudini.

Prof. Florea Rodica Cristina-Viceprimar

Page 2: Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! - interviul cu Primarul Adrian Teban Împreună pentru desegregarea

Curierul de Cugir2

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...

Olimpia Vinerea- redivivus!

La Cugir un nou Centru socio-medical

Stadionul vechi renaşte!

S-au scumpit biletele de autobuz

Consilierul judeţean Mihai Nicuşor a propusrearondarea străzilor la secţiile de votare

Parc modern la Cugir

Bogăţia toamnei- sărbătorităde copiii de grădiniţă

După 10 ani în care nimeni nu a mai investit în Stadionul Vechidin oraşul Cugir, administraţia publică locală este hotărâtă să-ltransforme într-o bază sportivă orăşenească funcţională. După cumse ştie, stadionul a aparţinut S.C. U.M. Cugir a cărei situaţie economicăs-a răsfrânt şi asupra obiectivului, care a zăcut în paragină mai binede 10 ani. De aproximativ 3 luni, Stadionul Vechi, cum îl numesclocalnicii, a trecut în proprietatea primăriei care l-a preluat în contuldatoriilor pe care societatea le avea la bugetul local.„Am încercatpreluarea stadionului încă din 2004 când director era domnul DârjanCornel, şi în 2005 când director eradomnul Toader Ulise, dar din păcatenu s-a reuşit. Faptul că am avut doicugireni , pe domnii TeodorAtanasiu şi Mihai Nicuşor, înconducerea AVAS, a lăsat urme înistoria oraşului, de care vorbeneficia toţi cugirenii.” a declaratprimarul oraşului Cugir, AdrianTeban.

Sarcina pe care şi-a asumat-oPrimăria, de a transforma stadionulîntr-o bază funcţională, nu este unauşoară, întrucât o parte din tribunaacestuia s-a dărâmat, iar vestiarelesunt în stare accentuată dedegradare, datorită înfiltrării apei înpereţi. În urma rectificării bugetare din ultima şedinţă a ConsiliuluiLocal, s-au alocat fondurile necesare reparaţiilor, astfel încât au fostdemarate primele lucrări. S-a început cu repararea şi hidroizolareatribunei, refacerea pereţilor vestiarelor şi înlocuirea tâmplăriei cugeamuri termopan. O altă investiţie deosebit de importantă care afost începută se referă la instalaţia de încălzire şi apă caldă, care va firefăcută în întregime.

„Dorim să creăm toate condiţiile necesare, astfel încât să redămStadionului Vechi, funcţionalitatea pe care a avut-o în trecut, ca bazăsportivă orăşenească. Pentru a realiza acest lucru, eforturile noastrese concentrează pe două fronturi: unul de reabilitare a obiectivului,

iar al doilea de asigurare a bazei umane care să permită începereaactivităţilor sportive. Am angajat deja instructori sportivi cu jumătatede normă, pentru fotbal, tenis de câmp, şi şah, iar pe viitor pentruhandbal şi rugby. Aceste secţii funcţionează în cadrul ClubuluiSportiv Orăşenesc, care a primit identitate juridică în luna octombrie”a declarat Adrian Teban, primarul oraşului Cugir .

Chiar dacă lucrările de reabilitare a Stadionului abia au fostdemarate, nu acelaşi lucru se poate spune de Clubul Sportiv care şi-a început deja activitatea. Mihai Adrian, preşedintele clubului ne-a

declarat că, în cadrul lui activeazădouă echipe de fotbal “avem oechipă de seniori, care se află indivizia E, dar cu speranţe de apromova, şi o echipă de juniori careparticipă în campionatul judeţean.Totodată avem 30 de copii legitimaţila secţia de tenis, printre care şicampionul naţional, Borza Andrei.Secţia de şah funcţionează şi ea,chiar săptămâna trecută am avut ocompetiţie la care au participat 63de participanţi de toate vârstele” aprecizat preşedintele clubului, MihaiAdrian.

Din spusele primarului, înperioada imediat următoare se vaachiziţiona echipament sportiv

pentru membrii clubului , precum şi un microbuz care să-i transportepe sportivi la competiţiile la care vor lua parte.”Consider ca amcreat toate premisele necesare dezvoltării sportului cugirean. Totodatăam convingerea că, în curând, Cugirul se va putea mândri şi cu altebaze de agrement, întrucât domnii Teodor Atanasiu şi Mihai Nicuşorne-au garantat sprijinul pentru preluarea bazelor de la Prislop şiMistreţu, precum şi a unui teren de pe Râul Mic unde ÎnaltPreasfinţitul Andrei şi-a exprimat dorinţa de a ridica o biserică.” aconcluzionat primarul oraşului Cugir, Adrian Teban.

Luminiţa BIRĂESC

Consilierul judeţean Mihai Nicuşor a solicitat conducerii Primăriei Cugir, să modifice delimitarea secţilor devot, astfel încât cugirenii să voteze cât mai aproape de casă. “La o analiză atentă, am constatat că arondarea anumitorstrăzi la circumscripţiile electorale nu asigură fluiditatea procesului electoral şi confortul cetăţenilor. Spre exemplu,locuitorii de pe strada 1 Decembie, de la intrarea în oraş, trebuiau să se deplaseze pentru a îşi exercita dreptul la vot, până în centru, la Şcoala Nr. 4. Am propus primarului, Adrian Teban o revizuire a circumscripţilor electorale, astfelîncât cugirenii să poată vota la cea mai apropiata instituţie publică, reducând drumul pe care îl au de parcurs în ziuade votare” a declarat consilierul judeţean Mihai Nicuşor, liderul PNL Cugir.

Întrucât, solicitări în acest sens au mai fost adresate şi de către cetăţeni, primarul Adrian Teban a dat o dispoziţieprivind delimitarea şi numerotarea secţiilor de vot la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din luna aceasta.“Măsura are rolul să fluitizeze procesul electoral şi să încurajeze prezenţa la vot. Schimbările produse le vom facecunsocute prin intermediul oficiului nostru, precum şi prin asociaţiile de locatari. Totodată, ar fi indicat ca locuitoriiCugirului să se intereseze în legătură cu secţia la care vor vota luna aceasta” a precizat primarul oraşului Cugir,Adrian Teban.

În urma rearondării, au fost înfinţate trei noi secţii de vot, la Grădiniţa nr 1 din strada 21 decembrie 1989, laGradiniţa nr. 6 de pe strada Alexandru Sahia, precum şi una la Şcoala General nr 3 (aici mai sunt alte trei secţii).Totodată, a fost desfintata secţia de la societatea comercială E-ON GAZ , cetăţenii care votau aici fiind arondaţisecţiei de la Grădiniţa nr. 1, din strada 21 Decembrie 1989.

Ovidiu Ciucur

Copiii din grupa pregătitoare de la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5Cugir, aflaţi sub pregătirea educatoarei Eugenia Selejan, au sărbătorit“Bogăţia Toamnei”, eveniment organizat odată cu lăsarea Postului deCrăciun. Acţiunea s-a desfăşurat sub formă de concurs, iar copii cei maimerituoşi au primit diplome cu titlul “Bogăţia Toamnei”. La manifestareau luat parte părinţi, bunici, educatoare, toţi copiii din grădiniţă, care lasfârşit, au sărbătorit împreună cu fructe, cozonaci şi răcoritoare.

Primăria oraşului Cugir intenţionează să faciliteze accesul la sănătate a copiilorde romi, prin amenajarea unui centru medical şcolar. În acest sens administraţia dinCugir, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială a depus spre finanţare PHARE proiectul“CENTRU COMUNITAR SOCIO-MEDICAL CUGIR », în baza programuluiguvernamental de Accelerare a Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire aSituaţiei Romilor. Proiectul se referă la amenajarea unui centrul socio-medical laŞcoala generală cu clasele I-VIII NR. 2, unitate aflată în zona cea mai populată defamilii de etnie romă. Întrucât igiena şi sănătatea reprezintă în continuare una dintreproblemele comunităţii de romi, s-a considerat că ar fi benefic să se poată oferi încadrul şcolii, unele servicii medicale de specialitate. Centru medical care se doreşte afi înfiinţat, presupune existenţa în şcoală a unor puncte de lucru pentru medicistomatologi,de medicină şcolară, mediatori sanitari şi şcolari. Activităţile proiectuluiau fost alese într-un mod strategic, având drept ţintă rezolvarea problemelor de sănătatecu care se confruntă comunitatea de romi din Cugir, obiectivul general al proiectuluifiind îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii de romi prin facilitareaaccesului acestora la serviciile medicale, de educaţie şi asistenţă socială. Acestproiect este rezultatul consultărilor strânse dintre Serviciul Public de Asistenţă SocialăCugir, Spitalul Orăşenesc Cugir, Şcoala generală cu clasele I-VIII NR. 2 Cugir şiAsociaţia pentru Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir.

Începând din 1 noiembrie cugirenii plătesc cu 50 de bani mai mult pentruun bilet de călatorie în interiorul localităţii. Majorarea tarifelor de călătoriela transportul public local de călători a fost solicitată de către firmaconcesionară a serviciului , S.C. LAM TRANS SRL . Potrivit hotărâriiConsiliului Local, din data de 1 noiembrie preţul unei călători este de 1,5lei, în timp ce un abonament pentru o luna pe o linie de călătorie este de 45lei, iar pe două linii, de 50 lei. Tot prin hotărâre de consiliu s-a stabilit capersoanele cu vârsta peste 65 de ani să beneficieze de o subvenţie de 20 leidin costul unui abonament lunar.

Va fi reînfiinţată echipa de suflet a microbiştilor vinereni, Olimpia Vinerea, echipăce obţinea acum 10 ani de zile rezultate deosebite în competiţiile judeţene. Pentru caaceastă dorinţă a vinerenilor să se poată împlinii, Societatea Culturală Vinereana asolicitat sprijinul factorilor de decizie. În urma cu zece ani exista această echipă defotbal ce activa în campionatul judeţean. Din păcate, in anul 1997, din lipsa de fonduri,echipa a fost nevoită să-si înceteze activitatea. Administraţia publică locală a făcutdeja primii paşi pentru reînfiinţare, fiind întabulat terenul de sport din localitate,urmând apoi a se realiza un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acestuia. Creareacondiţiilor necesare dezvoltării sportului în Vinerea face parte dintr-un proiect alconducerii administraţiei locale de a relansa viaţa sportivă din Cugir.

1.Consiliul Local al oraşului Cugir, validat în urma alegerilorlocale din iunie 2008, cuprinde 19 consilieri, aparţinând următoarelorformaţiuni politice: PNL-8, PDL-5, PSD-5 şi Pc-1. Consilierii suntcuprinşi în 5 comisii de specialitate.

2.Star Transmission Cugir, începând cu 1 iulie 2008, este condusde către noul Director General, ing. Andreas Haufe, din parteaConcernului Daimler.

3. Terenurile de sport, cu gazon artificial, se află în stare deutilizare în următoarele unităţi şcolare cugirene: Colegiul Naţional“David Prodan”, Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” şi Şcoala cuclasele I-VIII Nr. 1 “Iosif Pervain”.

4.La Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” dinCugir, s-a realizat pictura pronausului, altarul a fost pictat în anul2006.

5. La Agenţia Locală de Ocupare a Fortei (ALOFM), punctulde lucru Cugir, se pot consulta ofertele de locuri de muncă alefirmelor din Cugir şi localităţile apropiate. Agenţia işi are sediul înstrada Victoriei, Nr. 9, et. 1, Tel. 0258/752021.

6.Fotbalul din Cugir, în sezonul sportiv 2008-2009, cuprinde4 cluburi: F.C.-Cugir, seniori şi juniori ( liga IV) ; C.S.O. Cugirseniori, campionatul judeţean şi juniori(D); PRO-SPORT Cugir,seniori, campionatul judeţean şi C.S “Atletic” Cugir, juniori(C)

7.Rugbyul cugirean este reprezentat de către două echipe, U-18 şiU-16, ambele fiind cuprinse în campionatul zonal, Transilvania,ocupând un loc fruntaş, având şanse să intre în Campionatul Naţional.

8.Expoziţia festivalului “Toamna Cugireană”, ed. a XII-a 2008, acuprins 28 ştanduri ale unor firme de producţie, din Cugir.

9.Izolarea termică s-a realizat la aproximativ 66 apartamente dinCugir, majoritatea s-au realizat fără proiecte şi autorizaţie de construcţie.Autorizaţia este necesară mai ales pentru culorile aplicate, cât şi pentrusoluţile constructive, deosebite, adoptate.

10.Nici un apartament izolat termic nu a fost realizat cusubvenţionare de la Consiliul Local şi bugetul se stat (66% din costuri),deoarece nu s-au prezentat documentele prevăzute de legea 260/23.06.2006

11.Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir s-a constituit prin H.C.L Clubulcuprinde secţiile de fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp,şah şi rugby.

12.Toate şcoliile din Cugir posedă autorizaţie sanitar-veterinarăde funcţionare.

13.Şcolile Cugirului, în anul şcolar 2008/2009, cuprind : 612preşcolari, 700 elevi clasele I-IV, 866 elevi la gimnaziu şi 1228 liceeni.Unităţiile şcolare cuprind, deasemeni, 36 educatori, 46 învăţători şi185 profesori.

14.Spitalul Orăşenesc Cugir, cu 177 paturi, cuprinde 4 secţii despecialitate: Interne, Ginecologie, Radiologie şi Psihiatrie, unde suntîncadraţi 25 medici şi specialişti, 77 asistenţi şi alţi 72 salariaţi. Există5 ambulanţe.

15.Numărul pensionarilor din Cugir era la finele anului 2007 de6.750.

16.Autoturisme în Cugir sunt 4.270. Alte automobile-408; motoreteşi scutere-140; motociclete-119.

17.Clubul Copiilor din Cugir cuprinde 7 cercuri, 7 cadre didacticeşi aproximativ 710 copii.

18.La Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, situatăpe strada Rozelor, a fost construit pronaosul.

19.Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni, s-a creat în anul 2003, înparteneriat cu Consiliul Local şi funcţionează în strada Victoriei Nr.9.De regulă, cheltuielile sunt asigurate din fonduri nerambursabile, pebază de proiecte.

20.Barajul şi Lacul de acumulare Canciu, s-a construit în anul2002, pe Râul Mare Cugir.

Ing. Aurel Voicu- consilier local

Să ne cunoaştem oraşul!

În curândoraşul Cugir se vaputea mândri cu unparc modern cu aleipavate şi iluminate,cu spaţii verzi şi unlac de agrement. Deaproximativ douăs ă p t ă m â n i ,Primăria oraşuluiCugir a începutlucrările dereabil itare şiextindere a parculuiDoina. La baza

investiţiei se află un proiect pentru care administraţia locală a obţinut finanţare dela Guvernul Romaniei, în cadrul Programului Naţional de Îmbunatăţire a CalităţiiMediului prin realizarea de spaţii verzi în localităti. “O prioritate în strategia dedezvoltare a oraşului Cugir o constituie crearea de spaţii verzi, prin înfiinţarea denoi parcuri de distracţie şi agrement. Proiectul “Reabilitare şi extindere parc publicdin zona Micro 7- Cugir” pentru care am obţinut fonduri guvernamentale, ne permitesă reabilităm actualul parc Doina şi să îl extindem pe o suprafaţă de 16.600 mp,între strada Rozelor şi stadionul nou. Am demarat lucrările acum două săptămâni şiavem convingerea că până în primăvara anului viitor cugirenii vor avea un locplăcut în care să îşi petreacă timpul liber. ” a declarat primarul oraşului Cugir,Adrian Teban.

Parcul va avea alei pavate, locuri de joacă, rondouri de flori, vor fi plantaţipomi şi gazon, şi va fi realizat iluminatul public în zona de extindere a parcului. Deasemenea, bazinul care se află în apropierea stadionului va deveni un lac de agrement, realizându-se totodată şi o reţea de alimentare cu apă pentru udarea gazonului şi aplantaţiilor din parc. Pentru realizarea acestor lucrări, guvernul a alocat suma de750.000 lei.

De menţionat faptul că din judeţul Alba, doar Cugirul a obţinut anul acesta, însesiunea ianuarie 2008, finanţare în baza Programului Naţional de Îmbunatăţire aCalităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. (L.B.)

Page 3: Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! - interviul cu Primarul Adrian Teban Împreună pentru desegregarea

Curierul de Cugir 3

Curierul Stării Civile

septembrie 2008

ROMÂNIAJUDEŢUL ALBAORAŞUL CUGIRCONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 215 / 2008

Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară şi publică la data de 24 octombrie 2008;Avand in vedere prevederile articolului 14, aliniatul 7 din Hotararea Guvernului nr.165 / 2008, privind modificarea si

completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152 /1998 privind infiintareaAgentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.962 /2001, referatul de specialitate nr.16183/16.10.2008 întocmit de Biroul îndrumare metodologică asociaţii de proprietari, proiectul de hotărâre iniţiat de primaruloraşului Cugir şi avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

Tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 592 / 2006, privind modificarea si completarea Normelormetodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152 /1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentruLocuinte precum şi de adresa nr.105254/ 25.08.2008 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor princare au fost avizate propunerile de criterii privind repartizarea locuinţelor ANL;

În temeiul articolelor 36, alin.6, lit.a, pct. 17 şi 45, din Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale,republicată.

HOTĂRĂŞTE:Articolul 1.- Aprobă criteriile, functie de care vor fi repartizate locuintele din fondul Agentiei Nationale pentru

Locuinte.A.Criterii de acces la locuinta:1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de

pana la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la data impliniriiacestei varste. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia –sot/sotie, copii si sau alte persoane aflate inintretinerea acestuia – sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/ sau sa nu fie beneficiarul unei altelocuinte cu chirie , proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoaraactivitatea, in orasul Cugir. Acte doveditoare: declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului siale celorlalti membrii majori din familia acestuia.

3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in orasul Cugir. Justificarea limitarii accesului la olocuinta doar pentru cei care isi desfasoara activitatea in orasul Cugir are la baza ideea ca solicitantii de locuinte saparticipe la activitatea economica din oras si sa fie integrati in viata sociala a orasului Cugir.

4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere dinfondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse inprogramul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj :I.Situatia locativa actuala1.Chirias in spatiul din fond locativ privat......................................................................10 p2.Tolerat in spatiu..............................................................................................................7 p3.Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu) : mp/locatar :a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv................................................................5pb) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv................................................................7pc) 8 mp si pana la 12 mp. Inclusiv......................................................................................9pd) mai mica de 8 mp ..........................................................................................................10p

II. Starea civila actuala1)Stare civila

a) casatorit ..........................................................................................................................10pb) necasatorit .......................................................................................................................8p

2) Numarul de persoane in intretinerea) copii-1 copil.................................................................................................................................2p-2 copii.................................................................................................................................3p-3 copii.................................................................................................................................4p-4 copii.................................................................................................................................5p->4 copii ....................................................................................5 p + 1 p pentru fiecare copilb) alte persoane indiferent de numarul acestora ................................................................2 p

III.Starea de sanatate actualaBoala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau ocamera in plus........................................................................2 p

IV. Vechimea cererii solicitantului1. pana la 1 an.......................................................................................................................1 p2. intre 1 si 2 ani...................................................................................................................3 p3. intre 2 si 3 ani...................................................................................................................6 p4. intre 3 si 4 ani...................................................................................................................9 p5.pentru fiecare an peste 4...................................................................................................4 p

V. Nivelul de studii si/sau de pregatire profesionala1. fara studii si fara pregatire profesionala ..........................................................................5 p2.cu scoala generala , fara pregatire profesionala.si/sau cu specializare la locul de munca.8p3. cu studii medii fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca 10p4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurtadurata....................................................................................... 13p5. cu studii superioare..........................................................................................................15p

NOTA :Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

VI. Situatii locative sau sociale deosebite1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani...........................15p2. tineri care au adoptat sau adopta copii.........................................................................10 p3. tineri evacuati din case nationalizate ............................................................................. 5 p

Articolul 2.- Actele justificative pe care solicitantii de locuinte trebuie sa le prezinte in vederea analizarii cererilorsunt :1)Copie dupa actul de identitate al titularului cererii2)Copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei titularului (sot, sotie, copii )3)Copie dupa certificatul de casatorie4)Declaratie pe proprie raspundere autentificata la notar a titularului cererii, a sotiei acestuia si a copiilor majori (daca estecazul), in care sa se specifice faptul ca autorul acesteia (declaratiei) nu detine si nu a detinut vreun imobil in proprietate peteritoriul orasului Cugir, si nu sunt beneficiarii unei alte locuinte pentru tineri destinate inchirierii.5)Copie dupa diploma ultimei forme de invatamant absolvite.6)Copie dupa cartea de munca, completata la zi , pentru titularul cererii cu mentiunea ,,conform cu originalul ’’ pe fiecarefila a copiei.7)Acte doveditoare din care sa reiese venitul net al familiei si al persoanelor aflate in intretinere (adeverinta de venit de lalocul de munca, cupon de pensie, cupon alocatie)8)Certificat medical in cazul in care solicitantul, alt membru al familiei sau persoana aflata in intretinere, necesita insotitorsau o camera in plus.9)Dosar cu sina.

Articolul 3.- Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legiinr.554/2004.

Articolul 4 – Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Biroul Îndrumaremetodologică a asociaţiilor de proprietari.

Articolul 5.- Prezenta hotărâre se va comunica la dosar hotărâri, dosar şedinţă consiliul local, Instituţia Prefectului-Judeţul Alba, Primarului Oraşului Cugir, Biroul Îndrumare metodologică al asociaţiilor de proprietari, CompartimentInformatică pentru afişare pe site, afişier, prin grija serviciilor de specialitate competente.

Articolul 6.– Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 19 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din numărulconsilierilor în funcţie.

CUGIR , 24 octombrie 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER SECRETAR

ing. ROŞIAN RADU CĂLIN jr. IOANA PASTIU

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:-PRESECAN LARISA;-BODOR VANESA-ROMINA;-RĂBAR CLAUDIA;-BURUIANĂ GABRIELA-MARIA;-BURSUC SEBASTIAN-LEONARDO;-CĂTĂRAMBĂ CRISTINA-GHEORGHINA;-MIRCA MIHAELA-MARIA;-CONEA MARCUS-SOLOMON (ACTTRANSCRIS – născut în localitatea LOGRONO –SPANIA);-SĂPAŞU ANDREEA-IZABELA;-OPROIU IONICĂ-DORIN;-HRISTEA FELICIA-MIHAELA;

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:-SUR CIPRIAN-CONSTANTIN ŞI PETRESCUMARIA;-CUŢITEI HORAŢIU-GABRIEL ŞI VLADPAULA-IONELA;-MANIAC IOAN ŞI MAXIM GABRIELA;-BALTĂ GHEORGHE-ALIN ŞI TATUGABRIELA;-JUCAN RARES-CĂTĂLIN ŞI STOICA MONICA-CLAUDIA;-ARION ADRIAN ŞI CĂLUGĂRU ALINA-IOANA;-ILIEŞ CĂTĂLIN-ILIE ŞI PETRUSE IONELA-MARIA;-TOMA MARIUS-ŞTEFAN ŞI HERLEACLAUDIA-ELENA;-CRAINIC MIHAI-DRAGOŞ ŞI DAVID DELIA-MARIA;-MAGDA EMIL ŞI ALISIE ANDREEA-MARIA;-SUCIU EMIL-ALEXE ŞI POPESCU IOANA;-JIBOTEAN GIANI-MARIAN ŞI PRODANMARIANA;-SABĂU PETRU ŞI BOROŞ LAURA-MARCELA;-GENESCU MIHAI-CLAUDIU ŞI MISAROŞANDREEA-ROZALIA;-COSOŞ ANDREI-AUREL ŞI BĂRBAT ELENA-DANIELA;-STOICA LUCIAN-IOAN ŞI GOLGOŢIUCARMEN;-HERLEA IOAN-ALIN ŞI TĂBAN LIVIA-CORINA;-MITRICĂ DAN-MARIAN ŞI ILEA IRINA-ELENA;-BARBU ADRIAN ŞI WEGMETH DOINA-ELISABETA;-MUREŞAN CRISTIAN-VASILE ŞI MATECIUCSIMONA-MARIA;-DRĂGAN CLAUDIU ŞI PAŞCA IULIA-PETRONELA;-FECHETE MARIUS ŞI PĂDUREAN ALINA-MIHAELA.

DECESE ÎNREGISTRATE:-FURDUI CRĂCIUN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală nr.246;-POSTEIU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.1Iunie nr.21;-MUNTEAN NICOLAIE, cu ultimul domiciliu înCugir-Vinerea, str.Principală nr.157;-SIMINA CONSTANTIN, cu ultimul domiciliu înCugir, str.Rozelor nr.19;-MANIU ROMANEL, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.Arieşului nr.1;-BARBU EUGENIA, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Merilor nr.18;-SATMARI ALEXANDRU, cu ultimul domiciliu înCugir, str.21 Decembrie 1989 nr.78;-MARCU FLORENTINA, cu ultimul domiciliu înCugir-Vinerea, str.Morilor nr.110;-VAS ROZALIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.Doinei nr.9;-BOLEA NICOLAE, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.Constructorul nr.10;-ADAM MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.Tineretului nr.12;-BINDER WILHELM-MICHAEL (ACTTRANSCRIS – DECEDAT în localitateaZweibrucken – Germania);-TURLEA VASILE-VIRGIL, cu ultimul domiciliuîn Cugir-Vinerea, str.Principală nr.346;-LINGURAR ALEXANDRU, cu ultimul domiciliuîn Cugir, str.G.Enescu nr.21;-NICOARĂ GHEORGHE, cu ultimul domiciliu înCugir, str.Gr.Ureche nr.1;-TOTH PAVEL, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.Munteniei nr.8;-GÎTLAN AMALIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,str.G.Coşbuc nr.10;-BERIAN PETRU, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.I. Creangă, nr.9;

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

-TRIFAN CRISTIAN - VASILE ;-EPURE LARISA-IOANA ;-CYINKUS ALEXANDRA-REBECA ;-ILEASĂ ROBERT- ALEXANDRU ( ACTTRANSCRIS –născut în localitatea AVILA, ţaraSPANIA) ;-RĂŞINARIU DARIUS-IULIAN ;-HERŢA ALEXANDRA-MARIA ;-CAROLA ROXANA-MARIA ;-BULBUCAN OLIMPIA;

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:-PUIE IOAN şi VINERSAR LILIANA -EUGENIA ;-RUS TEODOR-DORIN şi ROMAN RALUCA ;-VLAD MIRCEA-SABIN şi SĂLĂŞANMIHAELA-MARIA ;-DENGHEL NICOLAE-TIBERIU şi GIURGIULOREDANA – ELENA ;-SIMUŢ ANDREI şi MICU IULIA ;-GROZA ILIE-LIVIU şi CIURPAN SILVIA ;-ŞIMON ION-IOACHIM şi GĂLAN MARIA-RODICA ;-CHIŞBAC IOAN şi BREZEŞTEAN MARIA-ADINA ;-MUREŞAN DORIN-IOAN şi GHEŢIPERSIDA-CECILIA ;-RAICA EMIL-VICTOR şi STOIANARTEMISIA-CRISTINA ;-DAN NICOLAE şi PETRESCU ANA-MARIA;-DRAGOMIR DANIEL-IRIMIE şi MIHĂLŢANANDREEA-IOANA;-FLOREA VASILE-DUMITRU şi URECHENICOLETA-CRISTINA;-MOCAN MIHAI-CĂLIN şi MUREŞANMIRELA-MARIA;-IGNAT AUREL-COSTEL şi SELAGEAILEANA.

DECESE ÎNREGISTRATE:-MUNTEAN MARIA, cu ultimul domiciliu înoraşul Cugir, str.N.Copernic, nr.9;-SIBIŞAN ELENA, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, str.C.Porumbescu, nr.10;-PETRUSE VALER, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, str.Victoriei, nr.33;-MARTON EUGEN, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, str.G. Coşbuc, nr.11;-MUSTEAŢĂ PETRICĂ, cu ultimul domiciliu înoraşul Cugir, Str.Rozelor, nr.14;-ONEA ILEANA, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, Str. Crîngului, nr.1 ;-MIHU MARIA, cu ultimul domiciliu satul DaiaRomână, nr.930, jud.Alba ;-MARIŞ ELENA, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, Str. Traian, nr.7 ;-MĂRGINEAN GHEORGHE, cu ultimul domiciliuîn oraşul Cugir, str.M. Sadoveanu, nr. 7 ;-HANEŞ CORNEL, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, Str.Horia. nr.12 ;-TĂRTĂU FLOAREA, cu ultimul domiciliu înoraşul Cugir-Bucuru nr.20;-ZACHIU PETRU-VASILE, cu ultimul domiciliuîn oraşul Cugir str.Rozelor nr.19;-MICLEA ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în oraşulCugir, str.Constructorul nr.12;-STOICA MARIA, cu ultimul domiciliu înmunicipiul Hunedoara, bulevardul Mihai Viteazunr.19;-BĂRĂBANŢIU NICOLAE, cu ultimul domiciliuîn Cugir str.Griviţei nr.31;-MARC NICULAE, cu ultimul domiciliu în Cugirstr.Alex.Sahia nr.17;-SAVA CAROLINA, cu ultimul domiciliu în Cugirstr.Viitorului nr.1.

Ofiţeri Stare civilăRodica-Felicia Crăciun Drăgoi

Nicoleta- Loredana Daicu

octombrie 2008

Page 4: Cugirenii au motive întemeiate s ă meargă la vot ... · Cugirenii au motive întemeiate să meargă la vot! - interviul cu Primarul Adrian Teban Împreună pentru desegregarea

Curierul de Cugir4

Sfatul Specialistului:Îngrijirea pomilor

toamna

Poliţia vă informează

Curierul de CugirRealizat de Consiliul Local şi Primăria Cugir

Adresa: Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, judeţul Albacod 515600, tel. 0258-751001 int.112

e-mail: [email protected]

Editura ALTIP Alba IuliaISSN 1843-4940

Coordonare generală: Adrian TebanRedactor Şef & Tehnoredactare: Mircea Simu

Redactor: Luminiţa BirăescCulegere text: Ariana Ştiop & Andreea Văsian

VOX POPULI: Cum apreciaţilucrările de extindere ale Parcului Doina?

În cursul lunilor septembrie şi octombrie 2008, lucrătorii Poliţieioraşului Cugir au desfăşurat activităţi specifice pentru prevenirea şicombaterea fenomenului contravenţional şi infracţional, în aceastăperioadă reuşindu-se prinderea în flagrant şi identificarea autorilor maimultor furturi rămase iniţial cu autori necunoscuţi, în persoana numiţilorSzabo F.I. de 18 ani, Sabău I.O. de 18 ani şi Poenar D.M. de 16 ani, toţidin Cugir, împotriva cărora a fost dispusă de catre Judecătoria AlbaIulia măsura arestării preventive.

De asemenea a fost identificat numitul Szabo F.N. de 13 ani, dinCugir, ca fiind autorul furtului comis în noaptea de 02/03.09.2008 dinautoturismul numitului V.I. din Cugir, de unde a sustras mai multebunuri, prejudiciul produs fiind în valoare totală de 5.000 lei, caz încare cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii defurt calificat.

Cu toate activităţile preventive care au fost desfăşurate, au avutloc mai multe evenimente negative, dintre care exemplificăm:

- furtul comis în noaptea de 03/04.09.2008 din autoutilitara SCMax Grup SRL Cugir, de unde a fost sustrase mai multe bunuri şimotorină, prejudiciul produs fiind în valoare totală de 2.700 lei;

- furtul comis în noaptea de 08/09.09.2008 din SC Auto Eta SRLCugir, împrejurare în care au fost sustrase produse electronice în valoaretotală de 3.000 lei.

- furtul comis la data de 30.09.2008, din autoturismul proprietateanumitului G.C.M. domiciliat în Cugir, loc. Vinerea, împrejurare în careau fost sustrase bunuri în valoare totală de 1.900 lei.

- furtul comis în noaptea de 10/11.10.2008, din magazinul SCAlbapam SA, situat în Cugir, str. E. Racoviţă, loc din care au fostsustrase ţigări, băuturi alcoolice şi produse alimentare în valoare totalăde 500 lei şi

- furtul comis în noaptea de 11/12.10.2008, din SC Mini AngroSRL, situat în Cugir, str. Victoriei, loc din care au fost sustrase ţigăriîn valoare totală de 8.000 lei.

Faptele susmenţ ionate au fost comise de că tre persoanenecunoscute însă deţinem date cu privire la autorii acetor fapte, urmânda fi administrate probe pentru punerea sub învinuire şi tragerea larăspundere.

Pentru prevenirea comiterii unor noi furturi din societăţicomerciale, pe această cale atragem atenţia administratorilor şireprezentanţilor acestora să-şi ia măsuri de asigurarea pazei bunurilordeţinute prin montarea unor sisteme de alarmă antiefracţie şisupraveghere video, obligaţie care le revine conform prevederilor legiinr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilorşi protecţia persoanelor.

Totodată, având în vedere că au fost înregistrate mai multe furturicomise din autovehicule, rugăm deţinătorii acestora ca pe timpul nopţiisă le parcheze în locuri iluminate şi să le asigure cu sistemele deînchidere.

Având în vedere că în această perioadă se desfăşoară campaniaelectorală, vor fi întreprinse activităţi specifice în vederea asigurăriiunui climat de linişte şi siguranţă publică, pentru desfăşurarea încondiţii bune a campaniei şi a alegerilor parlamentare.

Comisar şef Nicolae OLARUŞeful poliţiei oraşului Cugir

Curier Juridic Noi reglementări privindasigurarea obligatorie a caselor

În Monitorul Oficial nr.757 din 10 noiembrie 2008 a fostpublicată Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie alocuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sauinundaţiilor. Iată principalele prevederi ale legii:

Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la dataadoptării normelor de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emiseîn aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligatesă îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezenteilegi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urbansau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţeleorganelor fiscale. Obligaţia încheierii contractelor de asigurare alocuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiilelegii, să le administreze. În cazul în care o locuinţă face obiectulunui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurareeste în sarcina locatorului. În cazul persoanelor fizice beneficiare deajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, peseama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat. În cazulconstrucţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate în coproprietate, se vaîncheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecarelocuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecarelocuinţă în parte.

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheienumai cu asigurătorii care sunt autorizaţi să încheie astfel decontracte, în condiţiile stabilite prin normele emise în aplicareaprezentei legi şi a Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completărileulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumităîn continuare C.S.A. Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele,dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care estesituată locuinţa asigurată, precum şi bunurile din interiorullocuinţei.

Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi,este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat deBanca Naţională a României la data încheierii contractului deasigurare obligatorie a locuinţei, a: 20.000 euro, pentru fiecarelocuinţă de tip A; 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.Primele cuvenite pentru sumele asigurate , sunt echivalentul înlei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuăriiplăţii, a: 20 euro, pentru locuinţa de tip A şi 10 euro, pentru locuinţade tip B. Poliţa de asigurare este valabilă pe o perioadă de 12 luni,cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătitprima obligatorie.

Jr. Mircea SIMUConsilier juridic

Aproape în fiecare grădină gospodarii au plantat diferiţi pomifructiferi şi câtă satisfacţie au când se duc vara sau toamna în grădinăşi se înfruptă cu diferite fructe frumoase şi gustoase din propriaproducţie. Dar ca pomii să ne răsplătească în felul acesta trebuie bineîngrijiţi. Dacă în cultura mare, legumicultură sau redus mult activităţile,în pomicultură nu aşa stau lucrurile. Reamintim în continuare câtevadintre lucrările care se pot executa în această perioadă la pomi fructiferi.

Trebuie scuturate toate fructele mumificate de pe pomi şi apoigreblate împreună cu toate resturile vegetale de sub pomi după care lise vor da foc. Această lucrare este importantă deoarece pe aceste resturise găsesc rezervele de ciuperci şi bacterii care la primăvara vor atacapomii. După scuturarea frunzelor pomii intră în aşa zisa stare ,,derepaus de iarnă”. Dar repausul este numai aparent pentru că respiraţia,transpiraţia şi alte procese de transformare a diferitelor substanţe încelule continuă, dar într-un ritm mai lent. Aceste procese sunt maiactive în rădăcini, de aici rezultă importanţa pe care trebuie să oacordăm şi organelor subterane ale pomilor, respectiv rădăcinilor. Olucrare importantă în această privinţă este săpătura de toamnă careasigură condiţii bune de dezvoltare şi activitate a sistemului radicular.Săpătura nu trebuie executată doar în jurul tulpinii , ci pâna la periferiacoroanei zonă unde se găsesc majoritatea rădăcinilor absorbante. Prinsăpătură se asigură îngroparea şi distrugerea unui număr mare dedăunători care se găsesc pe solul de sub proiecţia coroanei. Deasemeneaaceastă lucrare asigură pătrunderea aerului şi a apei la rădăcini. Dacădispunem de gunoi de grajd şi/sau de îngrăjăminte chimice aceste vorfi administrate odată cu săpătura. S-a constatat că adminstrareagunoiului de grajd concomitant cu îngrăşămintele chimice complexe,dă rezultate deosebite în ce priveşte cantitatea şi calitatea producţiei.

Văruitul pomilor se face de obicei primăvara dar se recomandă şiîn această perioadă deoarece varul are un efect foarte bun în reducereaefectului gerurilor din timpul iernii. Este o măsură foarte simplă, uşorde efectuat dar cu un rol foarte bun pentru viaţa pomilor. Recomandămca în această perioadă să se efectueze un tratament fitosanitar la toatespecile de pomi fructiferi cu unul din produsele: Oleocarbetox Superîn conc.de 1%, Carbetox- 1%, Oleoekalux-1,5% etc. Acest tratamenteste eficient deoarece reduce foarte mult rezerva păduchelui din SanJose, a larvelor hibernante a acarianului roşu, dăunători foarte periculoşipentru toţi pomi fructiferi. De reţinut; tratamentele chimice se vorefectua numai când temeratura aerului este de cel puţin 50 C, pentru ase evita îngheţarea soluţiei pe pomi. În timpul iernii pomii tineri suntexpuşi riscului atacului de rozătoare care rod adesea scoarţa şi ramurilede bază a pomilor. Pentru a evita aceasta, pomi pot fi protejaţi individualcu diferite materiale cum ar fi: mănunchiuri de nuiele în jurul tulpinilor,trestie, folie de polietilenă, etc. Acestea sunt doar câteva dintre lucrărilede bază care se pot face în pomicultură, măsuri la îndemâna oricuiiubeşte pomii şi care doreşte să se bucure de ,,roadele” pomilor.

Gheorghe Spătăcean

Este vorba despre o investiţie de anvergură, foarte importantăpentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din Vinereaşi nu ne permitem să pierdem timpul”a declarat primarul oraşuluiCugir, Adrian Teban.

Si cetăţenii localităţii împărtăşesc nemulţumirea primarului:“Dacă primarul s-a gândit să rezilieze contractul, mi se pare odecizie îndreptăţită. Nu doar că au întârziat nejustificat de multcu lucrările de canalizare, dar sunt şi foarte dezorganizaţi: începo lucrare pe o stradă, şi pe alta o lasă neterminată.” a declaratAndone Emilia, fostă profesoară în Vinerea, în prezent pensionară.“Deşi sunt nemulţumit, cred că nu e o soluţie sa schimbăm firma.Cine ştie peste cine mai dăm? Cred că cel mai bine e să fie urmăriţipas cu pas şi să le taie din bani, dacă nu îşi fac treaba cum trebuieşi când trebuie. Din luna mai au început o stradă şi nici acum nue gata. Dacă pe strada principală lucrează tot aşa, unde vomajunge?” a spus Emil Cioran, un alt cetăţean din localitate.

Reprezentanţii primăriei s-au întâlnit în 10 noiembrie cu ceide la Petrom Service. În urma discuţiilor, firma a promis că vaaccelera ritmul de execuţie a lucrării. Potrivit contractului, apaar trebui să curgă la robinetele tuturor vinerenilor în luna iunie2009, termenul stabilit pentru introducerea reţelelor de apa şicanal f i i nd de 14 luni de la începerea lucrări i .

Primarul este nemultumit...(urmare din pag.1)

În baza proiectului“Reabilitare şi extindere parcpublic din zona Micro 7-Cugir” pentru care Primăriaoraşului Cugir a ob ţinutfinanţare guvernamentală, auînceput lucrările dereabilitare şi extindere aparcului Doina. Acesta va fiamenajat pe o suprafaţă de16.600 mp, între stradaRozelor şi Stadionul nou. Înurma unui material realizat îndata de 23 noiembrie, amîncercat să aflăm ce părere aulocuitorii din Cugir despreaceastă investiţie.

Vulkan Gabriela :“Esteo relizare de care ne vombucura cu toţii, copii, adulţiş i oameni vârstni ci .Deocamdată nu îmi pot faceo părere asupra modului încare va arăta parcul lafinalizarea lucrării, dar dacăvor fi alei pavate, cum amvăzut ca s-a început, suntconvinsă că schimbarea va fiuna deosebită. Sper totuşi căvor fi amplasate şi mai multelocuri de joacă pentru copii.Însă nu doar renovareaparcului mă bucură, ci şi

extinderea lui în zona se lângăStadion. Sper că acolo se vorplanta mai mulţi pomi şi vor fiamplasate bănci, astfel încât săfie un loc frumos în care să nepetrecem după-amiezile, maiales cele de vară. În concluzie,este o iniţiativă lăudabilă aadministraţiei locale.”

Popa Elena : “Oasemenea ini ţiativă nu poatedecât să ne bucure. Acum e frigşi nu ne mai petrecem atât demult timp prin parc, dar la varăva fi foarte frumos să putem stape bancă, într-un parc cu aleifrumoase şi cu rondouri deflori . Îmi place foarte multrondoul acela care seamenajează acuma. Sper căvom şti să păstrăm ceea ce seface, şi spun asta pentru că,încă la unii le lipseşte educaţiaşi bunul simţ. De câte ori s-areparat o bancă, peste puţintimp, a fost ruptă la loc. Eextraordinar că se face un parcfrumos, dar ar fi extraordinarsă-l şi păstrăm.”

Rusu Alina : “Am văzut căse lucrează la parc, dar nu amştiut că se va extinde cătrestadion. Sunt convi nsă că

imaginea acestei zone va fitotal schimbată. Felicităriprimarului.”

B e n c h e a M a r i a n a :“Chiar dacă acum circulămmai greu în zonă, ne bucurămori de câte ori vedem că seface ceva frumos în oraş.Avem un parc în oraş şi credcă este foarte bine că primărias-a gândi t să-l

îmbunătăţească. Am înţelescă va fi ş i exti ns că trestadion. E foarte bine pentrucă acolo este spaţiu suficientpentru a face un parcfrumos.”

A consemnatLuminiţa BIRĂESC


Recommended