+ All Categories
Home > Documents > Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Date post: 01-Jan-2016
Category:
Upload: planetariu-baia-mare
View: 53 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Publicație a proiectului Constelații Românești Tradiționale - Etapa Finală. Broșura cuprinde prezentarea celor 39 de constelații românești tradiționale în comparație cu varianta occidentală clasică a UAI - constelațiile ptolemaice. Constelații Românești Tradiționale - proiect cultural național finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Mai multe detalii și conținut multimedia pe www.crt.ro.com - site-ul proiectului.
54
Transcript
Page 1: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale
Page 2: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

C O N S T E L A Ț I I

R O M Â N E Ș T I

T R A D I Ț I O N A L E

ETAPA NAȚIONALĂ

PROIECT FINANȚAT DE

ADMINISTRAȚIA FONDULUI

CULTURAL NAȚIONAL

2013

Baia Mare

Page 3: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Resurse bibliografice ale proiectului: Ciauşanu, Gh. F., Superstiţiile poporului român. În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi, București, Editura Saeculum I.O., 2007; Evseev, Ivan, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, Editura Amaracord, 1998; Ghinoiu, Ion, Vârstele timpului, București, Editura Meridiane, 1988; GHINOIU, Ion Ghinoiu, Ion, Sărbători şi obiceiuri româneşti, București, Ed. Elion, 2004; Ionică, I. Ion, Drăguş, un sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări spirituale. Reprezentarea cerului, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Sociale al României, 1944,; Manoloiu, Vlad, Mic Dicţionar de astronomie şi meteorologie ţărănească, București, Editura Mentor, 1999;

Ion Mușlea, Ion – Bîrlea, Ovidiu, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Haşdeu, București, Editura Minerva, 1970; Olinescu, Marcel, Mitologie românească, București, Editura Saeculum I.O., 2001; Otescu, Ion, Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, București, Editura Paideia, 2002; Pamfile, Tudor, Cerul şi podoabele lui după credinţele poporului român, București, Editura Paideia, 2001; Taloș, Ion, Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar, București, Editura Enciclopedică, 2001; Vulcănescu, Romulus, Mitologie română, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987; Muzeul Astra – Observatorul Astronomic. Viziunea Populară despre Cer și Stele. Descoperă astrele cu Muzeul ”ASTRA” – Proiect de pedagogie muzeală al CNM ”ASTRA”; *Ghidul de orientare și hărți - Șonka Adrian – Observatorul Amiral Vasile Urseanu – București *Translation of texts adapted from Ion Ottescu -Romanian peasants beliefs in stars and sky.

http://www.sarm.ro/newsite/index.php?id=1&zi=29&luna=12&an=2009&act=news

Thanks to Andrei Dorian Gheorghe and Alastair McBeth – SARM members

Page 4: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

TABELUL SINOPTIC AL CONSTELAȚIILOR ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE

CONSTELAȚII

DUPĂ

CLASIFICAREA

U.A.I

CONSTELAȚII

RELIGIOASE

CONSTELAȚII

PASTORAL-AGRARE

CONSTELAȚII

ALE ORIGINII

POPORULUI

ROMÂN

URSA MAJOR CARUL MARE

The Great Chariot

CARUL MARE

The Great Chariot

CARUL MARE-

PRIZONIERI

DACI

The Great

Chariot

URSA MINOR

CARUL MIC-

NOBILI DACI

The Little Chariot

DRACO BALAURUL

The Dragon

HERCULES OMUL

The Man

LYRA

CIOBANUL CU OILE

The Shepherd with His Sheep

CYGNUS CRUCEA MARE

Great Cross

DELPHINUS CRUCEA MICA

Little Cross

AQUILA

VULTURUL DOMNULUI God’s Eagle

FATA DE IMPĂRAT CU

COBILIȚA

The Emperor’s Daughter with a Yoke

CEPHEUS

COASA

The Scythe

PERSEUS CARUL DRACULUI

The Devil’s Chariot BARDA

The Axe

CASSIOPEIA SCAUNUL LUI DUMNEZEU

The Chair of God

ANDROMEDA

JGHEABUL

The Drain of the Well

PEGASUS TOACA

The Bell Board

PUȚUL

The Well

AURIGA

CARUL LUI

DUMNEZEU

The Chariot of God

CAPRA CU TREI IEZI

The She-Goat and her three

She-Goat’s Kids

BOOTES

VĂCARUL -The Herdsman

Page 5: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

CORONA

BOREALIS

HORA CASA CU OGRADĂ

The Ring Dance, the House

with a Courtyard

OPHIUCUS

CALEA RĂTĂCIȚILOR

The Road of the Lost Men

DRACUL

The Devil

PISCES CRAPII

The Carps

ARIES

BERBECUL

The Ram

TAURUS

TAURUL-GONITORUL

The Bull–the Running Bull

GEMINI

FRAȚII

Brothers

ROMULUS ȘI

REMUS

CANCER RACUL

The Crayfish

LEO

CALUL

The Horse

VIRGO FECIOARA MARIA

The Virgin

LIBRA CÂNTARUL

The Scales

SCORPIUS

SCORPIONUL

The Scorpion

SAGGITARIUS

ARCASUL

The Archer

CAPRICORNUS

ȚAPUL

The He-goat

AQUARIUS

VĂRSĂTORUL

He Who Pours Out the Water

ORION

CEI TREI CRAI

TRESFETITELE

The three Kings, the

Three Saints

RARIȚA, PLUGUL SAU

GREBLA,SFREDELUL MARE,

SECERA

The Little Plough, the Plough,

the Rake, the Great Auger,

the Sickle

CANIS MAJOR

CÂINELE MARE

The Mastiff

CANIS MINOR

CÂINELE MIC

The Little Dog

PLEIADES

CLOȘCA CU PUI

The Hatching Hen with Her

Chicks

Page 6: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

PLEIADES+ ALDEBARAN

DEȘTEPTĂTORUL Alarm Clock

HYADES

VIERII – PORCII

Boars -Swine

CALEA LACTEE

MILKY WAY

DRUMUL

PRIZONIERILOR

DACI

LEGENDA CERULUI ÎNSTELAT

Se spune că la facerea lumii cerul era foarte aproape de pământ. Omul nu și-a dat însă seama de avantajele acestui lucru. Într-o zi, o femeie care îngrijea de un copil nou născut a aruncat din neglijență spre cer un scutec murdar, încât era gata-gata să mânjească cerul cu el. Atunci D-zeu s-a supărat foc și a îndepărtat cerul atât de mult de pământ încât nu degeaba spunem noi astăzi ”departe ca cerul de pământ”. Îndepărtarea cerului de pământ a constituit o nouă pacoste pe capul Omului (și aceasta tot din cauza femeii) care l-a speriat foarte tare. De aceea Omul se hotărăște să plece sus în cer, la D-zeu, ca să-l convingă cumva să aducă cerul dinnou în apropierea Pământului. Pentru a ajunge sus în cer, Omul se pregătește serios de călătorie, știind că drumul o să fie lung și greu. Când omul a plecat la drum și-a luat cu el, pentru a nu fi singur, și ca să fie în același timp de ajutor la nevoie, următoarele: Carul Mare cu patru boi la jug, Carul Mic, Candela din perete, Crucea de la Biserică, Fântâna din răscruci, Sfredelul, Secera, Coasa, Plugul, Dulăul de la târlă, Cățelul din curte, Cloșca cu puii, Scroafa cu purceii, Păcurarul cu oile, Boarul de la vaci, Vizitiul de la cai, Porcarul de la porci, Hora din sat etc. Și-a mai luat omul cu el porumb și grâu de semănat, ca odată ajuns în câmpiile cerului, să are și să semene când i se vor termina merindele; să aștepte până i se vor coace bucatele, pentru ca să-și facă alte provizii și astfel să poată continua drumul.

A tot mers omul așa, cam până la jumătatea drumului dintre Pământ și Cer. Aici îi ieși înainte Ucigă-l Toaca, care îi zise omului: ”Unde te duci?”. La care Omul îi răspunse: ”Nu-i treaba ta!”. Cum Omul nu a vrut nicicum să-i spună unde merge, după mai multe schimburi de vorbe, ce au început să devină jignitoare de ambele părți, s-au luat la harță. Diavolul scoase atunci din traista lui balaurul și șarpele năpraznic, Ursul, Scorpia, Calul cel furios, Capul de om mort și le aruncă în preajma Omului, ca să îl sperie. Omul însă nu se sperie deloc, căci românul nu se sperie cu una-cu două, și se luă la luptă cu Dracul atât de vitejește, că dintr-un fleac de trânteală s-a făcut sub cer o mare vijelie, pe care o numim noi astăzi ”vântul turbat”. I se spune așa acestei vijelii deoarece orice pasăre zburătoare care urcă până unde suflă acest vânt, turbează pe loc și cade jos moartă. Orice lighioană de pe Pământ care mănâncă din această mortăciune, turbează pe loc și moare.

În toiul luptei care avea loc sub cer între Diavol și Om, cățelul deși mic, dar arțăgos și rău de mama focului, s-a repezit la Cal, ca să-l muște. Calul, când a văzut că se apropie de el tot atunci și Dulăul cel mare de la stână, o rupe la fugă. Ciobanul de la oi a zdrobit capul Balaurului cu Cobilița sa, cu care ducea gălețile cu laptele de la oi. Văcarul a pus Hora să joace atât de cu foc încât a pus pe fugă șarpele, iar Vizitiul a zdrobit căpățîna de om mort cu barda ce o avea la îndemână în căruță. Scorpia care tocmai își întindea ghearele spre Om, pentru a veni în ajutorul diavolului, când văzu că omul îl răpuse, de furie și rea ce era, îi țâșni sângele pe ochi și îi plezni fierea în ea, de ciudă și necaz, astfel încât muri pe loc cu ghearele întinse.

Numai boii de la Carul Mare nu s-au purtat bine, întrucât s-au speriat de urs, când acesta se îndrepta spre ei și-au cârmit proțapul brusc spre stânga, încât l-au frânt pe la mijloc și de atunci a rămas ruda carului frântă. Dar în momentul când

Page 7: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Ursul se îndrepta spre boi, a încremenit și el de frică, când văzu cum diavolul este strivit de Om și știa că îi vine rândul și lui acuș-acuș.

În amintirea acestei lupte, se văd bine și astăzi toate acestea pe cer. În mijlocul acestor chipuri, Omul, biruitor, se vede falnic și măreț, iar dracul s-a stâlcit atât de mult zgribulindu-se, încât abia de se mai vede. Astfel că și acolo sus, Omul tot regele firii este, așa cum este și pe Pământ.

ROMANIAN SKY MYTH

After the world’s creation, the Sky and the Earth were very close together. But man was indifferent, and did not understand this divine generosity (God’s counsel being good under any conditions). Man’s indifference was so pronounced that one day a woman threw a child’s stained nappy into the sky -although fortunately, it did not actually touch the sky. God became very upset at this, and removed himself and the Sky far away from the Earth, so that we now say of something, “It is far away, like the sky”. The woman was the culprit, for the woman has “a long dress and a short mind” or is only “good to make trouble”. But the Man suffered because of God’s absence, and so he decided to journey to the Sky, looking for the Creator.

He knew the road would be difficult and long, so the Man took with him his Great Chariot with four oxen, his Small Chariot, his Votive Light from the wall, the Great Cross of the Church, the Fountain of the Crossroads, his Axe, his Great Auger, his Small Auger, his Sickle, his Scythe, his Great Plough, his Small Plough, his Mastiff from the sheepfold, his Little Dog from the courtyard, the Hatching Hen with her Chicks, the Sow with her Piglets, the Shepherd, the Herdsman, the Charioteer and Hora the Ring Dance from the village. Because he wanted to appear before God like a good Christian, he took with him the most necessary human beings and things, to provide him with cheery company and help in times of trouble. He also took seeds and wheat to till and sow in the sky’s fields for his future food.

Then he set off, and he travelled for a long time, but in the middle of the Sky’s road, “He Who Will Be Killed By The Cross”, the Devil, stopped him. “Where are you going?”, asked the Devil. “None of your business”, replied the Man. “Who are you looking for?”, queried the Devil. “Leave me alone!”, shouted the Man. “You are a petulant fellow!”, retorted the Devil. “That’s not true! You are a scoundrel and an evil one!”, was the Man’s response. Then the Devil, furious, pulled out from his bag the Dragon, the Violent Serpent, the Great Bear, the Damned Scorpion, the Angry Horse and the Skull, and threw them around the Man to scare him. But the brave Man began to fight with the Devil, and their battle created a great storm beneath the Sky, called by us on Earth “the rabid wind”.

In the meantime, the strong Mastiff and the Little Dog attacked the Horse, so the Horse ran far away. The Shepherd struck the Dragon Balaurul with a yoke. The Herdsman banished the Serpent with the Ring Dance. The Charioteer crushed the Skull with the Axe. With the battle going so badly, the worried Scorpion, which had tried to seize the Man with her claws, burst in a moment, and blood gushed from her eye.

Only the oxen of the Great Chariot ran off, when the frightened Great Bear became rigid with terror. Now, we see these events in the sky.

In the midst of all these creatures, people and things, the victorious Man appears large and grandiose, while the Devil is very small and huddled. God made the Man to be king in the Sky, as on Earth. Even the Devil recognises the Man as his master!

But the Man still has a long way to go to reach God. He trusts in God’s help when he asks Him something with a pure soul.

Page 8: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

1.CARUL MARE(URSA MAJOR) The Great Chariot

A myth from Neamt County , Romania about the seven brightest stars from Ursa Major: The Great Chariot, which has four wheels and three pair of oxen (every star of the Shaft is here imagined as a couple of oxen), climbed up a hill. At the top, God said to the Carter, “Up hill, up hill with God’s help”. But the Carter answered him, “With or without God, I am at the top”. Then God, in order to humble the man, made the oxen go backwards, damaging a wheel. Ever since, the Chariot has always rounded the Pole backwards.

O Legendă din județul Neamț. Carul Mare cu patru roți și trei perechi de boi, conduși de un cărăuș suia un deal. Când cei doi boi dinainte s-au ivit în vârful dealului, iacătă și Dumnezeu, care-l întreabă pe cărăuș: ”La deal, la deal, cu ajutorul lui Dumnezeu?”. Cărăușul, care era cam supărat a răspuns: ”De acum, ori o vrea Dumnezeu, ori nu o vrea, eu am ajuns în vârful dealului.”. Atunci Dumnezeu, ca să-l smerească, a făcut ca boii din frunte să înceapă a da înapoi, așa că înainte n-au mai voit să tragă, o roată s-a smintit din loc și toată greutatea carului lăsându-se pe acea roată, de atunci Carul Mare se învârtește tot îndărăt.

Page 9: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

2. SCAUNUL LUI DUMNEZEU (CASSIOPEIA) God’s Chair

În versiune tradițională românească, constelația Cassiopeia poartă numele de Scaunul lui Dumnezeu, Tronul Ceresc, Mânăstirea, pentru că mânăstirea este considerată Casa Domnului. Această identificare poate fi regăsită cu uşurinţă pe cerul nopţilor de iarnă, când forma constelaţiei Cassiopeia seamănă cel mai mult cu un scaun. Această constelație a fost aleasă pentru a ilustra componenta religioasă a viziunii populare româneşti asupra cerului.

Romanian peasants called constellation Cassiopeia Scaunul lui Dumnezeu (God’s Chair) or Mănăstirea (the Monastery), because, of course, a monastery is also God’s Seat or Chair. This identification can be easily found on winter nights sky, when the shape of Cassiopeia resemble the most with a chair.

This constellation was chosen to illustrate the religious component of romanian peasants vision about the sky.

Page 10: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

3. CIOBANUL CU OILE (LYRA) The Shepherd with His Sheep

Ciobanul cu oile este reflectarea pe cerul românesc a constelației Lyra, steaua Vega fiind ciobanul, iar cele patru stele din paralelogram fiind oile. Indiciu al importanței ocupaționale a păstoritului, tradiția spune că ”fiind zi de post, se poate mânca brânză după ce a răsărit Ciobanul – adică Vega, care se vede pe cer până la ziuă”. Vega este Luceafărul cel mare de la miezul nopții, sau Regina stelelor ”căci și stelele pe cer au conducător sau cârmuitor, cum au oamenii pe Pământ-precum se zice la Tatăl nostru-precum în cer așa și pe pământ”.

Ciobanul cu Oile (the Shepherd with His Sheep) is the reflection onto romanian sky of the constellation Lyra, the star Vega being the Shepherd, and the four stars which seem to follow him, forming a quadrilateral, being the Sheep. A popular expression is: In the days of Lent or Advent, the people can eat cheese only after the Shepherd’s rising. “The Shepherd is seen in the sky until sunrise”, say the peasants. The star Vega is also called Luceafărul cel Mare de Miezul Nopţii (the Great Star of Midnight), or Luceafărul cel

Frumos (the Beautiful Star), or Regina Stelelor (the Stars’ Queen).

Page 11: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

4. FATA DE ÎMPĂRAT CU COBILIȚA (AQUILA) The Emperor’s Daughter with a Yoke

Din steaua Altair și cele două stele luminoase de o parte și de alta a ei, țăranii formau constelația Fata de împărat cu cobilița, Altair fiind Fata iar cele două stele cârligele cobiliței de care sunt atârnate cofele în care Fata de împărat duce apă spre a răcori sufletele celor morți. Acestei constelații i se mai spune și Vulturul Domnului.

From the star Altair and the two brighter stars to either side of it, the (romanian)

peasants formed a constellation which they called Fata de Împarat cu Cobiliţa (the Emperor’s Daughter with a Yoke), where Altair is the girl and the other two stars are the Hooks of the Yoke, that support the pails in which the Emperor’s Daughter carries water in order to refresh the souls of the sinful dead who are in Hell. Aquila is also called Vulturul Domnului (God’s Eagle).

Page 12: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

5.COASA(CEPHEUS)The Scythe

Stelele Errai şi Alderamin împreună cu steaua mai mică dintre ele formează coporâia sau coada coasei. Steaua Alfirk este mânerul sau cornul, iar fierul coasei este format din Steaua lui Garneth, și stelele Zeta și Delta Cephei. Important de subliniat și specific constelațiilor românești tradiționale: din inventarul uneltelor agricole ale gospodăriei, țăranii au identificat pe cer numai acele constelații care semănau cu unealta descrisă.

Constellation Cepheus is known by romanian peasants as Coasa (the Scythe). The line between the stars Errai and Alderamin forms Coporâia or Coada Coasei (the Scythe’s Tail). The star Alfirk alone is Mânerul Coporâii (the Tail Handle -of the Scythe); the Garneth star and the stars zeta and delta form Fierul Coasei (the Scythe’s Iron Blade). It is important to emphasize and specific to traditional romanian constellations that from their farm agricultural tools inventory the romanian peasants identified in the sky only the constellations resembling to the depicted tool.

Page 13: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

6. PUȚUL CU JGHEAB (PEGASUS + ANDROMEDA) The Well with a Drain

În constelația Puțul cu Jgheab regăsim marele pătrat al lui Pegas imaginând forma puțului, iar jgheabul este conturat ca o urmare firească de constelația Andromeda. Puțului i se mai spune și Toaca - cele patru stele ce formează pătratul lui Pegas: Algenib, Markab, Scheath şi Alpheratz amintind țăranului român de o toacă atârnată, obiect ritualic de mare însemnătate pentru cultul creștin ortodox, obiect ce nu putea lipsi din componenta religioasă a cerului românesc.

In the Well with a Drain romanian traditional constellation we will find the four stars of Pegasus’ Square being the corners of the Well’s edges, with Andromeda as the Drain. Considering only the four stars which form the Great Square of Pegasus: Algenib, Markab, Scheath and Alpheratz, this is called Toaca (the Bell Board), which was imagined by romanian peasants as a bell-board, ritual object of great significance for orthodox christians, object that could not miss from the religious component of the romanian sky.

Page 14: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

7. CAPRA CU TREI IEZI (AURIGA) The She-Goat with three She-Goat’s Kids

Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznici ce erau; iară cel mic era harnic și cuminte. Vorba ceea : "Sunt cinci degete la o mână și nu samănă toate unul cu altul". Poate vă amintiți povestea … Steaua Capella este capra iar cele trei stele mici de lângă Capră sunt Iezii caprei. Poporul român are trei iezi, două stele șoldurile celor doi iezi - a treia stea reprezintă capul iedului din dreapta faţă de cei doi ieduţi de pe cerul occidental adică yed prior şi yed posterior din constelaţia Ophiucus.

The star Capella is Capra (the She-Goat), and the three stars near the She-Goat

are Iezii Caprei (the She-Goat’s Kids), which is also their astronomical name, the Kids. However, the three Kid-stars are also considered a distinct constellation, called Sfredelul Mic or Burghiul (the Little Auger) or Sfredelul Pământului (the Earth’s Auger).

Page 15: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

8. HORA (CORONA BOREALIS) The Ring Dance

În tradiția românească Gemma este fata mare din horă, iar stelele din interior, lăutarii. Una din denumirile alternative este cea de Casa cu ogradă. Hora este un dans popular tradițional, simbol al bucuriei de a trăi și al apartenenței la grup, corespunzând probabil unui ritual străvechi ce închipuie roata vieții.

This romanian constellation is traditionally called Hora (the Ring Dance). The star

Gemma is the Fata Mare din Horă (the Great Maiden in the Ring Dance), and the two smallest stars from the Ring are called Lăutarii (the Singers). In other cases, Corona Borealis is known as Casa cu Ograda (the House with a Courtyard). Hora (the Ring dance) is a traditional romanian folk dance, symbol for the joy of life and for group membership, probably coresponding to an ancient ritual that imagine the wheel of life.

Page 16: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

9. CLOȘCA CU PUI (PLEIADES) The Hatching Hen with Her Chicks

Pleiadele au suscitat în închipuirea țăranilor reprezentarea originală a unei găinușe, numită și Cloșca cu pui. Cloșca era iarna ceasornicul de noapte, după poziția ei pe cer țăranii știau cât mai este până la ziuă. Exista și credința că cel ce va vedea primul răsăritul Cloștei în Duminica Mare va avea mult noroc. Uneori Pleiadele sunt numite și Stelele Ciobanului căci primăvara le arată acestora momentul în care oile pot fi scoase la păscut.

The Pleiades are formed into a separate constellation by the romanian peasants, called Closca cu Pui (the Hatching Hen with Her Chicks). In the winter months, the Hatching Hen is their night clock, and they measure time before daybreak by this constellation’s height in the sky. There are some special peasant beliefs about the Hatching Hen , like he who sees it rising on Great Sunday (the first Sunday after Easter) will have good luck. Sometimes the Pleiades are called “the Stars of the Shepherd”, and during spring shows them when can sheep eat grass.

Page 17: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

10. CARUL MIC (URSA MINOR) The Little Chariot

Ursa Minor este o constelație circumpolară descrisă de Ptolemeu în secolul al II-lea după Hristos. Este vizibilă pe tot parcursul anului în regiunea nordică a cerului și se învecinează cu constelațiile Ursa Major, Dragonul și Cepheu. Cea mai strălucitoare stea a acestei constelații este Polaris sau Steaua Polară, stea căreia românii îi spuneau „Candela Cerului” probabil din cauza faptului că această stea rămânea în permanență în același loc. Legenda Carului Mic la români este strâns legată de cea a Carului Mare. Se spune că în Carul Mare Traian transporta prizonierii daci la Roma, iar în Carul Mic ducea căpeteniile dacilor. De remarcat faptul că și în mitologia norvegiană, Ursei Major i se spunea Carul Bărbatului iar Ursei Minor, Carul Femeii.

Ursa Minor is a circumpolar constellation described by Ptolemy in the II century A.C. It is visible throughout the year in the northern sky and is bordered by the constellations Ursa Major, Draco and Cepheus. The brightest star of this constellation is Polaris, or the Northern Star, the star that Romanians call it "the Sky’s Votive Light " probably because this star remaines constantly in the same place. Romanian legend about the Great Chariot is closely linked with that of the Little Chariot. It is said that the Emperor Trajan transported the Dacian prisoners to Rome with the Great Chariot, and the Dacian captains with the Little Chariot. Note that in Norwegian mythology, Ursa Major was called Man’s Chariot and Ursa Minor the Woman’s Chariot.

Page 18: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

11. FRAȚII (GEMINI) The Twins

Constelația Gemenii este o constelație ecliptică vizibilă mai ales pe cerul nopților de iarnă. Se învecinează cu constelațiile Racul, Cîinele Mic, Orion, Taurul, Auriga și Lynxul. În mod paradoxal, cea mai strălucitoare stea a constelației este β Gemini, Pollux, mai „luminoasă” decît fratele său α Gemini, Castor. Românii îi spun acestei constelații Frații și au redus-o doar la cele două stele mai strălucitoare pe care ei le numesc Romulus și Remus, nume ce amintesc în mod evident de formarea Romei. Interesant este faptul că și în emisfera sudică, băștinașii tasmanieni din Australia îi înlocuiau pe cei doi frați cu doi negrii, care, în credințele lor ar fi fost inventatorii focului.

The constellation Gemini is an ecliptic constellation visible especially in the winter nights’ sky. It is bordered by the constellations Cancer, Canis Minor, Orion, Taurus, Auriga and Lynx. Paradoxically, the brightest star of the constellation is β Gemini, Pollux, more "bright" than his brother α Gemini, Castor. Romanians called this constellation Brothers(Frații) and reduced it only to the two brightest stars, which they call Romulus and Remus, the name clearly reminiscent of the formation of Rome. It is interesting that in the southern hemisphere, natives Tasmanian from Australia replaced the two brothers with two black people, who in their beliefs invented the the fire.

Page 19: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

12. CRUCEA MARE(CYGNUS) The Great Cross

Lebăda sau Cygnus este o constelație zenitală vizibilă cel mai bine de la latitudinea țării noastre pe perioada verii. Are ca vecini constelațiile Vulpea, Lyra, Dragonul, Cepheu, Lacerta și Pegasus. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Deneb, stea care împreună cu Vega din Lyra și Altair din Vulturul alcătuiesc triunghiul de vară sau triunghiul marinarilor. Țăranii români recunoșteau în constelația Lebedei semnul unei imense cruci, poate cel mai important simbol al creștinătății. Ei au văzut acolo crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Această asociere este întâlnită și în alte mitologii, multe popoare denumind Lebăda Crucea Nordului, o replică mai mare a constelației Crux din emisfera sudică.

Swan or Cygnus is a constellation visible at the zenith, better seen at our country latitude during summer. Its neighbors are the constellations Vulpecula, Lyra, Draco, Cepheu, Lacerta and Pegasus. The brightest star of the constellation is Deneb and together with the stars Vega from Lyra and Altair from Aquila form the summer triangle, or the sailors’ triangle. Romanian peasants recognized in the Cygnus constellation the sign of a huge cross, perhaps the most important symbol of Christianity. They saw there the cross on which Jesus Christ was crucified. This association is found in other mythologies, many nation called Cygnus constellation the Northern Cross, a bigger replica of the constellation Crux in the southern hemisphere.

Page 20: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

13. CRUCEA MICĂ (DELPHINUS) The Little Cross

Constelația Delfinul este o constelație zenitală ușor de identificat pe cerul nopților de vară. Este înconjurată de constelațiile Calul Mic, Vulturul, Săgeata, Pegasus și Vărsătorul. Formațiunea nu conține stele foarte strălucitoare, cele mai luminoase fiind Sualocin și Rotanev, cu magnitudini aproape de limita vizibilității. Cu toate acestea strămoșii noștri vedeau acolo „crucea de mână cu care merg preoții la zi întâi”, adică crucea frumos împodobită cu care preoții ortodocși trec din casă în

casă la început de an.

Delphinus is a zenithal constellation easily identifiable in summer nights’ sky. It is

surrounded by the constellations Equuleus, Aquila, Sagitta, Pegasus and Aquarius. The constellation does not contain very bright stars, the brightest being Sualocin and Rotanev with magnitudes close to the visibility limit. However our ancestors saw there "the hand cross carried by the priests on the first day", that is the beautifully adorned cross

carried by the Orthodox priests from house to house at the beginning of the year.

Page 21: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

14.ȚAPUL (CAPRICORN) The He-goat

Capricornul este o constelație ecliptică identificată de Ptolemeu, cu o vizibilitate optimă de la această latitudine în perioada toamnei. Se învecinează cu constelațiile Săgetător, Vulturul, Vărsătorul și Peștele Austral. Cea mai strălucitoare stea a constelației este δ Capricornus, Deneb Algedi. Capricornul este ființa mitologică jumătate țap, jumătate pește în care s-a metamorfozat zeul Pan pentru a scăpa de gigantul Typhon. În mitologia românească, formațiunea este denumită Țapul sau Cornul Caprii. În închipuirea țăranului român, atunci când fulgeră în Cornul Caprii va urma cu siguranță

vreme ploioasă.

Capricorn is an ecliptic constellation identified by Ptolemy, with optimal visibility at this latitude in the autumn. It is bordered by the constellations Sagittarius, Aquila, Aquarium and Piscis Austrinus. The brightest star of the constellation is δ Capricornus, Deneb Algedi. Capricorn is a mythological creature half goat, half fish, in which god Pan has been metamorphosed to escape the giant Typhon. In Romanian mythology, the constellation is called He-goat or Goat’s horn. In the Romanian peasant imagination when it lightens in the Goat’s horn, rainy weather will surely follow.

Page 22: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

15. RACUL (CANCER) The Crayfish

Constelația Racul este o constelație ecliptică vizibilă mai ales pe cerul nopților de iarnă. În zona limitrofă ei se găsesc constelațiile Gemenii, Lynxul, Leul, Hidra și Câinele Mic. Este o constelație formată din stele foarte palide, cea mai strălucitoare stea fiind β Cancri sau Altaraf, cu o magnitudine aflată la limita vizibilității ochiului uman. O legendă a țăranilor din Argeș ne spune că în timp ce Iisus se afla pe cruce schingiuitorii săi doreau să-i înfigă un cui în buric. Un rac apărut din senin a furat pironul și s-a strecurat cu el, mergând îndărăt, zădărnicindu-le astfel planul. Drept recunoștință, Iisus ar fi binecuvântat animalul

punându-l pe cer.

The constellation Cancer is an ecliptic constellation visible in the sky especially during winter nights. The following constellations: Gemini, Lynx, Leo, Hydra and Canis Minor are in the surrounding area. It is a constellation of very pale stars, the brightest star being β Cancer or Altaraf, with a magnitude at the borderline of the human eye visibility. A legend of the peasants in Arges says that while Jesus was on the cross, his torturers wanted to stick a nail in the navel. A crayfish came out of nowhere and stole the spike, slink with him going back, thus thwarting their plan. In gratitude, Jesus blessed the animal

putting it in the sky.

Page 23: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

16. CALUL (LEO) The Horse

Leul este o constelație ecliptică vizibilă pe cerul nopților senine de primăvară. Se învecinează cu Leul Mic, Coma Berenices, Fecioara, Cupa, Sextantul și Racul. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Regulus, numită de multe ori „Inima Leului”. În mitologia greacă, Leul a fost identificat ca fiind Leul Nemean, care-și teroriza regiunea în care habita și care a sfârșit în cele din urmă ucis de Hercules într-una dintre cele 12 munci ale sale. Poporul român a văzut în acea zonă de cer configurația unui cal, numind zona respectivă Calul sau Găvadul Mare, constelație ce are un echivalent mai mic în Pegasus, Găvadul Mic.

Leo is an ecliptic constellation, visible in the clear spring nights’ sky. It is bordered by Equuleus, Coma Berenices, Virgo, Crater, Sextans and Cancer. The brightest star of the constellation is Regulus, often called "Lion Heart". In Greek mythology, Leo was identified as being the Nemean lion, that had terrorized the region in which habitats and ended finally killed by Hercules in one of the 12 labors of his. Romanian people saw in that zone of the sky the configuration of a horse, calling it The Horse, or Great Găvad, constellation which has a smaller equivalent in Pegasus, Small or Little Găvad.

Page 24: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

17. BALAURUL (DRACO) The Dragon

Dragonul este o constelație circumpolară vizibilă de la această latitudine pe tot parcursul anului, perioada optimă pentru observare fiind la culminația sa, în luna iulie. Constelația este una amplă și are granițe comune cu constelațiile Cepheus, Lebăda, Lyra, Hercule, Boarul, Ursa Mare, Girafa și Ursa Mică. Cea mai strălucitoare stea a constelației este γ Draco, Etamin. Gruparea de stele a fost denumită de români Balaurul, nu însă cu înțelesul de șarpe fioros ci mai degrabă asocierea a fost făcută cu zmeul din poveștile și baladele populare românești, zmeu cu care se putea măsura în luptă doar voinicii Feți-Frumoși. În dispunerea stelelor din constelație pot fi remarcate două trapeze. Trapezul din mijloc a fost denumit Încolăcitura sau Colacul iar cel din margine, Capul Balaurului.

Draco is a circumpolar constellation visible from this latitude throughout the year, the optimal time for observation is at his culmination in July. The constellation is a broad one and has common border with the constellations Cepheus, Cygnus, Lyra, Hercules, Bootes, Ursa Major, Camelopardis and Ursa Minor. The brightest star of the constellation is γ Draco, Etamin. The group of stars was named by the Romanians the dragon(Balaur), but not in the sense of fierce snake but rather the Zmeu or Balaur - a character from Romanian folk tales and ballads, which fight with Prince Charming. In the arrangement of the stars in the constellation, two trapeziums can be seen. The middle trapezius was named Twist or Coil and the one from the edge Dragon Head(Capul Balaurului).

Page 25: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

18. CORBUL (CORVUS) The Raven

Corbul este o constelație australă descrisă de Ptolemeu. De la această latitudine poate fi observată cel mai bine în luna mai, atunci când constelația se ridică aproximativ 15 grade deasupra liniei orizontului în partea sudică a cerului. Se învecinează cu constelațiile Cupa, Fecioara și Hidra, iar cea mai luminoasă stea este γ Corvus, Gienah, care într-o traducere literară înseamnă „aripa corbului”. În mitologia greacă, corbul a fost creatura trimisă de zeul Apollo să-i aducă apă într-o cupă (constelația vecină). Pasărea ar fi întârziat mult la un festin cu smochine, iar zeul, supărat, a aruncat-o pe cer. În viziunea țăranului român, corbul și porumbița ar fi fost păsările trimise de Noe de pe arcă în căutarea uscatului după potop. Porumbița s-a întors cu o ramură de măslin în cioc, iar corbul nu a mai revenit, indiciu clar că porumbița ar fi găsit uscatul iar corbul nu.

Corvus is a Southern constellation described by Ptolemy. From this latitude it can be best seen in May, when the constellation rises about 15 degrees above the horizon in the southernpart of the sky. It is bordered by the constellations Crater, Virgo and Hydra, and the brightest star is γ Corvus, Gienah, that in a literal translation means "raven wing". In Greek mythology, the raven was the creature sent by the god Apollo to fetch water in a bucket (neighboring constellation). The bird would be late participating at feast of figs, and god, angry, threw it in the sky. In the Romanian peasant vision, raven and dove birds had been sent by Noah from the ark looking land after the flood. The Dove returned with an olive branch in its beak, but the raven never returned, clear indication that dove did find land and raven didn’t.

Page 26: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

19.CÂNTARUL (LIBRA) The Scales

Balanța este o constelație ecliptică formată din stele slab strălucitoare, o configurație destul de greu de recunoscut chiar și pe cerul nopților de iunie, atunci când constelația se află la culminație superioară. Are granițe comune cu constelațiile Fecioara, Ophiucus, Scorpionul, Lupul, Centaurul și Hidra. Cele mai importante stele ale formațiunii sunt Zubeneschamali și Zubenelgenubi care cândva au reprezentat cleștii nordici și sudici ai Scorpionului. Când și cum au ajuns să devină stele componente ale Balanței nu se poate preciza cu certitudine. În poveștile românilor despre cer și stele, Balanța reprezenta de fapt cântarul cu care va cântări Christos faptele oamenilor la „judecata de apoi”.

Libra is an ecliptic constellation of weak bright stars, a configuration difficult to recognize even in the June nights sky, when the constellation is at the superior climax. It has common borders with the constellations Virgo, Ophiuchus, Scorpius, Lupus, Centaur and Hydra. The main stars of the constellation are Zubeneschamali and Zubenelgenubi, who once represented the northern and southern claws of Scorpius. When and how did them become component stars of the constellation Balance can not be predicted with certainty. In the Romanian tales about the sky and stars, Libra represent actually the scales used by Christ to weigh the facts of the people at the "doomsday".

Page 27: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

20.FECIOARA (VIRGO) The Virgin

Fecioara sau Virgo este o constelație ecliptică care ocupă o regiune întinsă de cer, fiind din acest punct de vedere a doua ca mărime, după Hidra. Constelația conține și punctul autumnal, punct ce marchează echinocțiul de toamnă în emisfera nordică. Momentele optime pentru observarea constelației sunt nopțile de mai, atunci când gruparea se află la culminație. Este înconjurată de constelațiile Leul, Coma Berenices, Boarul, Ophiucus, Balanța, Corbul și Cupa. Cea mai strălucitoare stea a constelației este α Virgo, Spica, denumire de origine latină însemnând „spic de grîu”. În viziunea poporului român, constelația este asociată cu Fecioara Maria, mama Mântuitorului. Steaua Spica, prin albeața ei reprezintă inima curată a Fecioarei.

The Virgin or Virgo is an ecliptic constellation occupying a large area of the sky, being from this point of view the second largest after Hydra. The constellation contains the autumnal point, the point that marks the autumnal equinox in the northern hemisphere. The optimal moments to observe the constellations are the May nights when the group is at the culmination. It is surrounded by the constellations Leo, Coma Berenices, Bootes, Ophiuchus, Libra, Corvus and Crater. The brightest star of the constellation is α Virgo, Spica, name of Latin origin meaning "ear of wheat". In the Romanian people vision, the constellation is associated with the Virgin Mary, mother of Christ. The star Spica, with its whiteness represents the pure heart of Virgin Mary.

Page 28: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

21. CRAPII (PISCES) The Carps

Constelația Peștii este una dintre constelațiile ecliptice vizibilă cel mai bine din România la culminația sa ce are loc în luna noiembrie. Pe suprafața acestei constelații este localizat și unul dintre cele două puncte de intersecție ale eclipticii cu ecuatorul ceresc, punctul vernal, punct ce marchează începutul primăverii în emisfera nordică. Are ca vecini constelațiile Pegasus, Andromeda, Triunghiul, Berbecul, Balena și Vărsătorul. Este o formațiune compusă din stele foarte palide, cea mai strălucitoare dintre ele, Eta Pisces sau Alpherg având o magnitudine aproape de limita vizibilității ochiului uman. Românii numesc această constelație Peștii sau Crapii. În imaginația țăranilor din România, aceștia au fost cei doi pești cu care Iisus a hrănit cei 5000 de oameni.

Pisces Constellation is one of the ecliptic constellations visible best from Romania at his culmination that takes place in November. On the surface of this constellation it is located one of the two points of intersection of the ecliptic with the celestial equator, the vernal point that marks the beginning of spring in the northern hemisphere. Its neighbors constellations are Pegasus, Andromeda, Triangulum, Aries, Cetus and Aquarius. It is a formation composed of very pale stars, the brightest of them, Eta Pisces or Alpherg having a magnitude close to the limit of the human eye visibility. Romanians call this constellation Fish or Carps. In the imagination of the Romanian peasants, they were the two fish that Jesus fed the 5.000 people.

Page 29: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

22. BERBECUL (ARIES) The Ram

Berbecul este o constelație ecliptică descrisă de Ptolemeu în cartea sa, Almagest. Este una dintre constelațiile care nu seamănă deloc cu ceea ce sugerează numele. Este posibil ca Ptolemeu să fi asociat gruparea de stele nu cu forma observată ci mai degrabă cu perioada în care este ea vizibilă. Formațiunea poate fi văzută în condiții bune pe cerul nopților de toamnă, cu trecere la meridian în luna decembrie. Are granițe comune cu constelațiile Peștii, Triunghiul, Perseu, Taurul și Balena. Cea mai strălucitoare stea a Berbecului este Hamal, una dintre stelele cu un diametru unghiular măsurat foarte precis. În mitologia greacă, constelația reprezintă berbecul a cărui lână de aur a inspirat povestea expediției argonauților conduși de Iason. La noi, țăranii văd doar coarnele animalului.

The Ram or Aries is an ecliptic constellation described by Ptolemy in his book Almagest. It is one of the constellations that looks nothing like what the name suggests. It is possible that Ptolemy had associaed the group of stars not with the shape observed, but rather with the period in which it is visible. The formation can be seen in good condition in the autumn nights sky, passing the meridian in December. The constellation has common borders with the constellations Pisces, Triangulum, Perseus, Taurus and Cetus. The brightest star of Aries is Hamal, one of the stars with an angular diameter very accurately measured. In Greek mythology, the constellation represents the ram whose Golden Fleece inspired the story of the Argonauts expedition led by Jason. Here in Romania, farmers see only the animal horns.

Page 30: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

23. DULĂUL(CANIS MAJOR) The Mastiff

Câinele Mare este o constelație australă vizibilă cel mai bine pe cerul nopților de iarnă, având culminația în luna februarie. Gruparea conține și cea mai strălucitoare stea a boltei cerești, Sirius, doar Luna, Venus, Jupiter și ocazional Mercur și Marte fiind mai strălucitoare decât Sirius. Ea este de altfel și una dintre cele mai apropiate stele de sistemul nostru solar, aflându-se la doar 8,6 ani-lumină distanță față de noi. Se învecinează cu constelațiile Iepurele, Licornul, Pupa și Porumbelul. Românii numesc această constelație Câinele sau Dulăul iar stelei Sirius i se spune Zorilă sau Luceafărul din zori.

Canis Major is an austral constellation best visible in the winter nights sky, having the culmination in February. The Group contains the brightest star of the winter sky, Sirius; only Moon, Venus, Jupiter and occasionally Mercury and Mars are brighter than Sirius. It is also one of the closest stars to our solar system, being at only 8.6 light years away from us. It is bordered by the constellations Lepus, Monoceros, Pupa and Columba. Romanians call this constellation Mastiff and Sirius Star is caled Zorilă or Morning star.

Page 31: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

24. VĂCARUL(BOOTES) The Herdsman

Boarul este o constelație zenitală ușor de identificat pe cerul nopților de primăvară-vară, după cea mai strălucitoare stea a sa, Arcturus (care înseamnă urs în limba greacă). Aceasta se găsește ușor, prelungind oiștea Carului Mare. Este învecinată cu constelațiile Dragonul, Hercule, Coroana Boreală, Capul Șarpelui, Fecioara, Coma Berenices, Câinii de vânătoare și Carul Mare. În unele locuri din România constelația este asociată cu un văcar. Acesta are în grija sa cei șapte boi identificați în stelele mai strălucitoare ale Ursei Mari.

Bootes is a zenithal constellation, easily identifiable in the spring-summer nights

sky, after the brightest star, Arcturus (which means bear in Greek language). It is easy to be found, extending the shaft of the Great Chariot (Ursa Major). It is bordered by the constellations Draco, Hercules, Corona Borealis, Serpens Caput, Virgo, Coma Berenices, Canes Venatici and the Great Chariot. In some places in Romania, the constellation is associated with a Herdsman(văcar). It takes care of the seven oxes identified in the

brightest stars of Ursa Major.

Page 32: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

25. PORUMBIȚA(COLUMBA) The Turtle Dove

Porumbelul este o constelație australă creată de astronomul olandez Petrus Plancius în secolul XVI. Este de fapt o grupare de stele desprinsă din Câinele Mare, dar care se află pe lista celor 88 de constelații oficiale recunoscute de U.A.I. Este vizibilă de la această latitudine doar în apropierea liniei orizontului pe cerul nopților de iarnă. Are ca vecini constelațiile Câinele Mare, Pupa, Pictorul, Dalta și Iepurele, iar cea mai luminoasă stea a sa se numește Phact. Fiind o constelație relativ nouă și greu vizibilă de la această latitudine, este destul de puțin cunoscută în România. Totuși, țăranii noștri au asociat gruparea de stele cu porumbița trimisă de Noe de pe arca sa la sfârșitul potopului în căutarea uscatului, porumbiță ce s-a întors pe navă cu o ramură de măslin în cioc.

Columba is a Southern constellation created by Dutch astronomer Petrus Plancius in the sixteenth century. It's actually a group of stars detached from Canis Major, but it is listed among the 88 official constellations recognized by the I.A.U. It is visible from this latitude only near the horizon in the winter nights sky. Its neighbor constellations are Canis Major, Pupa, Pictor, Caelum and Lepus, and the brightest star is called Phact. Being a relatively new constellation and difficult to see from this latitude, is quite low recognised in Romania. However, our peasants associated this grouping of stars with the dove sent by Noah from the ark at the end of the flood looking for land, dove that was returning to the ship with an olive branch in its beak.

Page 33: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

26. VĂRSĂTORUL(AQUARIUS) He Who Pours Out the Water

Vărsătorul este o constelație ecliptică vizibilă în condiții optime pe parcursul serilor lunii octombrie. Formațiunea este situată într-o zonă a cerului numită deseori „marea”, datorită abundenței constelațiilor din preajmă cu denumiri strâns legate de apă. Este înconjurată de constelațiile Peștii, Balena, Sculptorul, Peștele Austral, Capricornul, Calul Mic, Delfinul și Pegas. Cea mai strălucitoare stea a constelației se numește Sadalsuud, numele ei derivând din limba arabă și însemnând într-o traducere aproximativă „norocosul norocoșilor”. La români, constelația poartă același nume, iar povestea personajului ne parvine din mitologia greacă, unde acesta a fost identificat cu Ganymede, paharnicul zeilor.

The Aquarius is an ecliptic constellation, best visible during the eveneings of October. The constellation is situated in a sky area often called „the sea” due to the abundance of constellations with names closely linked with water. It is surrounded by constellation Pisces, Cetus, Sculptor, Piscis Austrinus, Capricorn, Equuleus , Delphinus and Pegasus. The brightest star of the constellation is Sadalsuud, the name coming from Arabic language and meaning „the luckiest fortunate man” in an aproximate translation. Romanians have the same name for this constellation, and the story of the character come from Greek mythology, where it is identified with Ganymede, the Gods cup-bearer.

Page 34: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

27. CHITUL(CETUS) The Whale

Balena este o constelație ecuatorială întinsă poziționată chiar sub ecliptică, unele planete putând fi surprinse ocazional între granițele acestei constelații. De la această latitudine poate fi văzută în cele mai bune condiții în decursul lunii noiembrie, atunci când constelația se află la culminație. Se învecinează cu constelațiile Peștii, Berbecul, Taurul, Eridanul, Cuptorul, Sculptorul și Vărsătorul. Cea mai luminoasă stea a constelației este β Cetus și se numește Deneb Kaitos sau Diphda, o stea gigantică aflată la mai mult de 96 de ani-lumină distanță de noi. În mitologia greacă, Cetus a fost monstrul marin căruia urma să-i fie dată ca ofrandă Andromeda, însă la români constelației i se spune Chitul, sau balena care l-a ținut pe profetul Iona trei zile în pântecele său.

Cetus is a large equatorial constellation positioned just below the ecliptic, some planets may occasionally be captured within the boundaries of the constellations. From this latitude can be seen in the best condition during the month of September, when the constellation is at climax. It is bordered by the constellations Pisces, Aries, Taurus, Eridani, Fornax, Sculptor and Aquarius. The brightest star of the constellation Cetus is β and is called Deneb Kaitos or Diphda, a giant star which is more than 96 light-years away from us. In Greek mythology, the sea monster Cetus is the one that was going to be given Andromeda as an offering, but Romanians call it Chitul, or the whale that kept the prophet Jonah three days in its belly.

Page 35: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

28. TAURUL(TAURUS) The Bull

Taurul este o constelație ecliptică, probabil una dintre cele mai vechi constelații, cunoscută se pare încă din preistorie și se vede cel mai bine pe cerul nopților de iarnă. Are granițe comune cu constelațiile Vizitiul, Gemenii, Orion, Eridanul, Balena, Berbecul și Perseu. Cea mai strălucitoare stea a constelației este α Taurus sau Aldebaran, stea căreia țăranii români îi spuneau Luceafărul Porcesc sau Porcarul, pentru că atunci când răsărea Aldebaran se deșteptau porcii și începeau să grohăie, cocoșii începeau să cânte, semn că se apropie de ziuă. I se mai spunea și Deșteptătorul, țăranii credeau că a fost pus înadins pe cer de Dumnezeu ca vestitor, oamenii trebuind să se trezească iar strigoii să intre înapoi în gropile lor. La români, constelația se numește tot Taurul sau Gonitorul, însă ea a fost redusă doar la stelele Aldebaran, Ain și γ Taurus, stele ce formează capul Taurului.

Ecliptic constellation Taurus is probably one of the oldest constellations known since prehistoric times and it is best seen on winter night sky. It has common borders with the constellations Auriga, Gemini, Orion, Eridani, Cetus, Aries and Perseus. The brightest star of the constellation Taurus is α or Aldebaran, the star that Romanian peasants called Luceafărul Porcesc (the Bright Star of the Pig), or Porcarul (the Swineherd), because when it rises, the swine wake and grunt, signalling that day is approaching. It is also called Deșteptătorul (the Alarm Clock), because at its rising, the cockerels begin crowing at the day’s start. Thus the peasants think that Aldebaran was put especially into the sky as a herald; the workers must wake, the ghosts must return to their graves, and the evil spirits must disappear from the earth when it appears. In Romania the constellation Taurus was also called Gonitorul, but it was reduced to the stars Aldebaran, Ain and γ Taurus, stars wich form the head of the bull.

Page 36: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

29. OMUL(HERCULES) The Man

Constelația Hercule este o constelație zenitală vizibilă pe cerul nopților de vară. Se învecinează cu constelațiile Ophiucus, Coroana Boreală, Vulpea, Săgeata, Boarul, Dragonul și Lyra. Cea mai strălucitoare stea a constelației se numește Kornephoros și e poziționată în umărul eroului antic. La români, constelația este în general numită Omul și este asociată de cele mai multe ori cu un voinic falnic sau un Făt Frumos care a trebuit să se lupte pe cer cu un zmeu sau balaur identificat de țăranii noștri în constelația Dragonului. De parcă această luptă nu i-ar fi fost de ajuns, omul nostru a avut de înfruntat și Dracul, însă chiar și pe acesta l-ar fi învins. Urmele acestei lupte se văd și astăzi bine pe cer. Omul, biruitor, se vede falnic și măreț iar dracul s-a stâlcit atât de mult, încât abia se mai vede.

The constellation Hercules is a zenithal constellation visible in the summer nights sky. It is bordered by the constellations Ophiuchus, Corona Borealis, Vulpecula, Sagitta, Bootes, Draco and Lyra. The brightest star of the constellation is called Kornephoros and it is positioned in the ancient hero's shoulder. Romanians called the constellation The Man and it is often associated with a lofty hero (Făt Frumos) or a Prince Charming who had to fight in the sky with a Zmeu or Balaur identified by our farmers with the Dragon constellation. As if this fight wouldn’t have been enough, our man had to face the Devil aswell, but even he would be defeated. Traces of this struggle can be seen in the sky today. Man, conqueror, is seen lofty and majestic and the Devil is so much beaten that is barely visible.

Page 37: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

30. BARDA (PERSEUS) The Axe

Constelația Perseu este o constelație ecliptică vizibilă cel mai bine pe parcursul lunii decembrie. Se învecinează cu constelațiile Triunghiul, Andromeda, Casiopeia, Girafa, Auriga, Taurul și Berbecul. Cea mai strălucitoare stea a constelației este α Perseu, Mirphak, însă o stea cu totul deosebită este Algol. Pentru vechii arabi, caracterul necurat al acestei constelații provenea din comportamentul bizar al acestei stele, care își modifică în mod perceptibil strălucirea cam o dată la trei zile. Azi cunoaștem cauza reală a acestei pâlpâiri diavolești, Algol fiind o stea variabilă binară cu eclipsă. Pentru țăranii din vechime, constelația este cunoscută sub numele de Barda sau Carul Dracului. În legenda cerului la români, barda este unealta cu care Vizitiul a zdrobit capul de mort aruncat de diavol în calea sa. Numele alternativ de Carul Dracului derivă din credințele strămoșilor noștri că în acest car erau transportate sufletele păcătoșilor în iad spre damnare veșnică.

The ecliptic constellation Perseus is best visible during the month of December. It is bordered by the constellations Triangulum, Andromeda, Cassiopeia , Camelopardis , Auriga , Taurus and Aries. The brightest star of the constellation is α Perseus, Mirphak, but a very special star is Algol. For the ancient Arabs, the unclean nature of the Constellation came from this star bizarre behavior that changes its brightness perceptibly about once every three days. Today we know the real cause of this devilish flicker, Algol being a binary variable star with eclipse. For the ancient peasants the constellation is known as the Axe or the Devil's Chariot. In the legend of the Romanian sky, the Axe is the tool with which the Coachman smashed the Skull of the deadman thrown by the devil in his path. The alternative name of Devil's Chariot derives from our ancestors’ beliefs that with this chariot the sinners souls were transported to hell for eternal damnation.

Page 38: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

31.ȘARPELE(OPHIUCUS) The Serpent

Constelația Ophiucus sau Omul cu Șarpele este o constelație ecuatorială, însă unii astronomi o încadrează și în categoria celor ecliptice deoarece Soarele străbate în traseul lui aparent pe cer și această constelație. În zona ei limitrofă mai pot fi observate constelațiile Scutul, Săgetătorul, Scorpionul, Balanța, Hercule și Acvila. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Rasalhague, o stea aflată la aproximativ 49 de ani-lumină distanță. Românii au identificat în această grupare de stele șarpele care a ademenit-o pe Eva. Un alt nume pentru această constelație este cel de Calea Rătăciților. Pe această cale vor umbla oamenii păcătoși, rătăcind zăpăciți la a doua venire a Mântuitorului când vor auzi de judecata lui.

The constellation Ophiuchus or the Man with the Serpent is an equatorial constellation, but some astronomers frame it in the category of ecliptic as the Sun in his apparently route crosses this constellation. In its surrounding area the following constellations can bee seen: Scutum, Sagittarius, Scorpio, Libra, Hercules and Aquila. The brightest star of the constellation is Rasalhague, a star located about 49 light-years away. Romanians were identified in this group of stars the Serpent who tempted Eve. Another name for this constellation is the Road of the Lost Men. On this road the sinners will walk, wandering bewildered at the second coming of Christ when they hear his judgment.

Page 39: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

32. Scorpia (Scorpius) The Scorpion

Scorpionul este o constelație ecliptică cu o vizibilitate optimă de la această latitudine în luna iulie. Se învecinează cu constelațiile Altarul, Echerul, Lupul, Balanța, Ophiucus și Săgetătorul. Cea mai strălucitoare stea a constelației este Antares, o roșiatică gigantă cu un diametru de peste 800 de ori mai mare decât al Soarelui. Scorpionul a fost pus pe cer de un popor din zona mai caldă, acolo unde acest animal e binecunoscut și unde această constelație urcă mai sus pe cer. Pentru țăranii din România, care nu știau prea multe despre acest animal, constelația a fost asemuită cu o scorpie, o dihanie fioroasă cu niște gheare năprasnice, însetată de sânge, care a fost aruncată de diavol în fața omului temerar care încerca să ajungă la Dumnezeu.

Scorpius is an ecliptic constellation with optimal visibility at this latitude in July. It is bordered by the constellations Ara, Norma, Lupus, Libra, Ophiuchus and Sagittarius. The brightest star of the constellation is Antares, a red giant with a diameter of more than 800 times larger than the Sun. Scorpius was put on sky by people living in warmer area, where the animal is well-known and where this constellation climbs higher in the sky. For the peasants of Romania, who did not know much about this animal, the constellation has been likened to a witch, a monster with claws, bloodthirsty, which was thrown by the devil in front of the bold man who attempt to reach God .

Page 40: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

33. ARCAȘUL (SAGITTARIUS) The Archer

Săgetătorul este o constelație ecliptică vizibilă pe cerul nopților de vară, constelația aflându-se la culminație în luna august. De la această latitudine poate fi observată doar în apropierea liniei orizontului sudic, constelația având un tipar destul de complicat ceea ce nu o face ușor de identificat. Se învecinează cu constelațiile Scorpionul, Ophiucus, Scutul, Capricornul, Microscopul, Indianul și Coroana Australă. Steaua cea mai strălucitoare a constelației se numește Kaus Australis și este de aproape patru ori mai masivă decât Soarele. În mitologia greacă, Săgetătorul este identificat ca fiind centaurul Chiron, mentor al multor eroi legendari eleni: Ajax, Tezeu, Achile, Iason sau Hercule. În credința strămoșilor noștri, Săgetătorul este văzut drept un războinic roman.

Sagittarius is an ecliptic constellation visible in the summer nights sky, the constellation being at culmination in August. From this latitude it can be observed only near the southern horizon, the constellation having a rather complicated pattern which is not easily identifiable. It is bordered by the constellations Scorpius, Ophiuchus, Scutum, Capricorn, Microscopium, Indus and Corona Australis. The brightest star of the constellation is called Kaus Australis and it is almost four times more massive than the Sun. In Greek mythology, Sagittarius is identified as the centaur Chiron, mentor of many legendary Greek heroes: Ajax, Theseus, Achilles, Jason and Hercules. The faith of our ancestors, Sagittarius is seen as a Roman warrior.

Page 41: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

34. CĂȚELUL (CANIS MINOR) The Little Dog

Câinele Mic este o constelație ecuatorială ce ocupă o zonă relativ mică a cerului și care poate fi observată în condiții optime în nopțile de martie, atunci când constelația se află la culminație. Are granițe comune cu constelațiile Hidra, Licornul, Gemenii și Racul. Constelația scoate în evidență doar două stele mai luminoase, cea mai strălucitoare dintre ele fiind Procyon, a șaptea stea ca strălucire de pe cer. În mitologia greacă, Câinele Mic este unul dintre cei doi câini care-l urmează pe Orion la vânătoare. În România, constelația poartă numele de Cățelul sau Spițelnicul mic. În unele locuri i se mai spune și Sfredelul mic, Procyon fiind mânerul sfredelului, iar Gomeisa, următoarea stea ca strălucire fiind vârful sfredelului.

Canis Minor is an equatorial constellation occupying a relatively small area of the sky and it can be best observed on the nights of March, when the constellation is at the culmination. It has common borders with the constellations Hydra, Monoceros, Gemini and Cancer. The constellation highlights only two bright stars, the brightest of which is Procyon, the seventh brightest star in the sky. In Greek mythology, Canis Minor is one of the two dogs that followed Orion for the hunting. In Romania, the constellation is called Little Dog or Little Auger. In some places it is called also Little Drill, the star Procyon being the drill handle and Gomeisa, the next brightest star being the tip of the drill.

Page 42: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

35. VIERII(TAURUS) The Boars

În constelația Taur, românii au identificat alte două constelații care nu au corespondent în grupările de Astele din lista oficială a Uniunii Astronomice Internaționale: Găinușa sau Cloșca cu Pui și Vierii. Așadar, aceste două asterisme sunt constelații pur românești. Vierii sunt identificați de țăranii români în roiul stelar al Hyadelor și se confundă practic cu capul taurului. Hyadele sunt de fapt câteva stele sub forma literei V, cea mai strălucitoare fiind Aldebaran, steaua din ochiul taurului sau Luceafărul Porcesc în accepțiunea românească. În unele părți constelația mai este denumită Porcii sau Scroafa cu purcei, Aldebaran fiind scroafa, iar stelele mai palide din asterism fiind purceii scroafei.

In the constellation Taurus, the Romanians have identified two other constellations that have no equivalent in the groups of stars from the official list of the International Astronomical Union: the Hatching Hen with her Chicks or the Pleiades and Boars. Therefore, these two constellations are purely Romanian asterisms. Boars are identified by Romanian peasants in the star cluster of Hyades and merges practically with the bull head. Hyades are actually several V-shaped stars, the brightest being Aldebaran, the star from the bull's eye, or the Bright Star of the Pig in Romanian belief. In some areas, the constellation is called the Swine or Sow with her Piglets, the star Aldebaran being the Sow and fainter stars in the asterism sow piglets.

Page 43: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

36. TRISFETITELE(ORION) The Three Saints

În constelația Orion românii au identificat nu mai puțin de alte patru constelații pur românești ce nu au corespondent printre cele 88 de constelații recunoscute oficial de Uniunea Astronomică Internațională. Trisfetitele este una dintre ele și îi reprezintă pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan. Ei sunt localizați în cele trei stele din centura vânătorului, Alnitak, Alnilam și Mintaka. Alte nume pentru acest asterism sunt Cei Trei Crai, Craii de la răsărit sau Cei trei magi. În unele părți, țăranii le mai spun Toiege, alții le mai zic Cingătoarea Regelui, denumiri ce amintesc de toiagul și centura lui Orion.

In the constellation Orion, Romanians have identified no less than four other pure Romanian constellations that have no equivalent among the 88 constellations officially recognized by the International Astronomical Union. Three Saints is one of them representing the Three Hierarchs Basil, Gregory and John. They are located in the three stars in the belt of the hunter, Alnitak, Alnilam and Mintaka. Other names for this asterism are the Three Kings, Kings from the East, or the three wise men. In some parts, the peasants tell them Staffs, others call them King’s Belt, names that remind of Orion's staff and belt.

Page 44: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

37. RARIȚA(ORION) The Little Plough

Rarița este una dintre constelațiile românilor formată pe tiparul unui asterism din constelația Orion, deci nu se regăsește în lista oficială a celor 88 de constelații recunoscute de UAI. Rarița este o unealtă agricolă asemănătoare plugului care răstoarnă brazdele în ambele părți, formând șanțuri. Construcția formațiunii începe din steaua Bellatrix, continuă în Mintaka cu trecere prin brâul lui Orion, coboară în steaua Saiph, urmează Rigel iar de acolo patrulaterul se închide cu revenire în steaua Mintaka. Rarița vestește țăranilor sfârșitul nopții înainte de culesul porumbului. Denumiri alternative pentru această zonă de cer sunt Plugul sau

Grebla.

The Little Plough is one of the Romaniana constellations formed on the pattern of asterism from the constellation Orion, so it is not found in the official list of the 88 constellations recognized by the International Astronomical Union. The Little Plough is an agricultural tool similar with the plow that overthrow the furrows on both sides, forming grooves. The construction of the formation begins from the star Bellatrix, continues with Mintaka, passing through Orion's belt, decends to Saiph star, the Rigel star follows and the quadrilateral closes with the return in Mintaka star. The Little Plough announce the peasants the end of the night before corn harvesting. Alternative names for this region of the sky are Plow or Rake.

Page 45: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

38. SECERA (ORION) The Sickle

Secera este o constelație asociată exclusiv cerului românesc, formată de țăranii români într-un asterism al constelației Orion, deci nu se regăsește printre cele 88 de constelații oficiale ale Uniunii Astronomice Internaționale. Gruparea este localizată între Trisfetite și steaua Rigel. Este un arc de cerc care conține stelele eta, c, theta, iota, upsilon, e și tau din Orion. Secera face parte din constelațiile pastoral agrare ale românilor. E interesant faptul că din inventarul uneltelor agricole ale românilor lipsește cu desăvârșire sapa. Una din explicațiile posibile este că sapa nu este o unealtă agricolă foarte agreată de țăranul român. O altă explicație plauzibilă ar fi aceea că obiectul nu seamănă cu nici o configurație stelară.

The Sickle is a constellation associated exclusively to Romanian sky, formed by the Romanian peasants in an asterism from Orion constellation, so it is not among the 88 official constellations of the International Astronomical Union. The group is located between Three Saints and the star Rigel. It is an arch containing stars eta, c, theta, iota, upsilon, and tau in Orion. The Sickle is part of pastoral and agrarian Romanians constellations. It's interesting that the hoe is completely missing from the inventory of agricultural tools. One of the possible explanations is that the hoe is not a very appreciated tool by the Romanian peasant. Another explanation could be that the object does not resemble any stellar configuration.

Page 46: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

39. SFREDELUL MARE (ORION) The Great Auger

Sfredelul Mare este o constelație românească identificată de țăranii români într-un asterism al constelației Orion. Mânerul burghiului este format de cele trei stele din centura lui Orion, iar vârful este situat în steaua Betelgeuse și este orientat către steaua Pollux din constelația Gemenii, stea asociată de români cu o comoară. Țăranii noștri credeau că atunci când se va apropia sfârșitul lumii, Spițelnicul se va apropia de comoară și o va găuri. Atunci tot aurul din comoară se va revărsa pe pământ, dar în schimb toată apa de pe planetă va seca. Oamenii însetați văzând lucirea aurului și argintului revărsat vor alerga înspre el crezând că e vorba despre un lac. Acolo îi va aștepta însă Antihristul care le va da celor care i se vor închina lui câte un butoi cu apă și un car cu pâine. Cei lipsiți de credință și lacomi i se vor închina, însă bând apa și mâncând pâinea vor deveni și mai însetați și flămânzi decât înainte. Drepții au preferat însă să moară, iar Hristos i-a întâmpinat cu un colț de prescură și un pahar de vin care le-au astâmpărat foamea și setea. Aceasta va fi „vremea de apoi” și Hristos va începe „judecata din urmă” sau „judecata de apoi”.

The Great Auger is a Romanian constellation identified By Romanian peasants in an

asterism from the constellation Orion. The Auger handle is formed by the three stars in Orion's

belt and the tip is located in the star Betelgeuse , facing the star Pollux in the constellation Gemini, star associated by Romanians with a treasure. Our peasants believed that when you

approach the end of the world, the Auger will approach the treasure and it will pierce. Then all

the gold in treasure will flow on earth, but instead all water on the planet will dry. Thirsty people

seeing the gold and silver brightness will run towards it thinking that it's a lake. There the

Antichrist will wait and will give to the ones who will worship him one barrel of water and a chariot

with bread. The faithless and greedy shall worship him, but drinking water and eating bread will

become more thirsty and hungry than before. Righteous preferred to die and Christ met them

with a piece of wafer and a glass of wine that quench the hunger and thirst. It will be "the

weather of afterwords" and Christ will begin " last judgment " or "doomsday " .

Page 47: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Ghid de orientare

pe bolta cerească și harta cerului

pe anotimpuri

ȘONKA ADRIAN

Observatorul Amiral Vasile Urseanu București

Page 48: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Dacă una din dorințele tale este să înveți cerul, o poți îndeplini mai ușor decât crezi. Ai nevoie de hărți, timp liber seara/noaptea și răbdare. Este la fel ca atunci când vrei să înveți un oraș mergând pe jos. Să înveți cerul înseamnă să recunoști constelațiie, stelele mai strălucitoare pe nume și planetele. Pare greu pentru că cerul este aparent în mișcare și sunt atât de multe stele… Cerul este în mișcare și dacă înveți o constelație nu o vei mai găsi ușor după câteva ore. Secretul este următorul: privește-l la aceeași oră și nu se va schimba. Vei găsi constelația pe care ai învățat-o alaltăieri în același loc pe cer și poimâne. Sunt multe stele pe cer, dar constelațiile sunt compuse din cele mai strălucitoare, câteva sute de stele. În plus nu trebuie să îți bați capul cu toate pentru la început vei învăța doar câteva constelații.Ca să poți recunoaște constelațiile ai nevoie de hărți ale cerului pentru momentul când te-ai hotărât să ieși afară. Găsiți asemena hărți pentru fiecare anotimp în materialul de față, trasate pentru țara noastă (adică valabile de orinde te-ai afla în România). Vă voi da câteva indicații dar nu prea multe, pentru că e mai bine să învățați stelele singuri și nu în grup.Iată cum se face. În câteva zile găsiți punctele cardinale pentru locul vostru de observații: dimineața găsiți locul de unde răsare Soarele – acela este aproximativ estul. La mijlocul zilei, ora 13-14, priviți unde se află Soarele – acela este sudul. Seara căutați locul unde apune Soarele – acesta este aproximativ vestul. Momentan nu vă bateți capul cu nordul (care totuși se află în spatele tău dacă privești înspre sud). Folosind harta pe luna ianuarie, ieșiți afară seara în jurul orei 21 și identificați punctele cardinale. Nu mai aveți Soarele dar sunt stele pe cer. Priviți că pe hartă sunt trecute punctele cardinale: scrie spre vest, est, nord și sud. Pentru ca harta voastră să corespundă cu cerul trebuie să o orientați după punctele cardinale de pe teren. Este simplu: partea cu „spre sud” trebuie îndreptată înspre sud. Dacă vă încurcați țineți minte un lucru: harta trebuie ținută în sus adică să o priviți de jos în sus și nu invers! După ce ați înțeles cum se orientează harta, căutați pe ea o stea strălucitoare (cu simbolul negru mare). Se află una înspre sud, nu departe de orizont, numită Sirius. Pe hartă bineînțeles, dar pe cer? Căutați-o și pe cer. Priviți înspre sud, nu departe de orizont și o veți vedea. Este strălucitoare și probabil că va sclipi puternic. Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer așa că nu vă pierdeți timpul cu orice stea pierdută prin galaxie… Pe hartă e Sirius, pe cer la fel, dar cum puteți fi mai siguri că ce vedeți voi este chiar Sirius? La fel de simplu căutați pe cer stele vecine cu ea, dispuse în anumite forme (cercuri, linii, triunghiuri, pătrate) și găsiți-le și pe hartă. De exemplu în dreapta sus se văd trei stele în linie, nu la fel de strălucitoare dar îndeajuns pentru a-ți atrage atenția. Sunt și pe hartă? Învățarea cerului are avantajele sale: în primul rând te întorci în timp, atunci când orientarea pe teren se făcea după stele. Stelele pe care le vedeți acum sunt aceleași folosite de Cristofor Columb ca să ajungă la țărm sau de arabii călători prin deșert. Și de ce nu, aceleași folosite de tăranii români că să își dea seama când pot semăna și culege. Fără să vrem există o legătură între noi și trecut al cărei liant este cerul. În al doilea rând stelele vă vor însoți pretutindeni. Fie că ești în Texas, în Suedia sau în Japonia, când vezi stelele te gândești la locul de unde le-ai învățat. Ajungi fără să vrei acasă. În al treilea rînd, dacă te răpesc extratereștriii poți să îți dai seama unde te-au dus după cum se modifică forma constelațiilor! ÎNVĂȚAREA CONSTELAȚIILOR Fiecare începător în astronomie crede că are nevoie de un telescop. După lungi căutări și după procurarea unui instrument astronomic, va descoperi că nu poate găsi nimic pe cer. Problema este, desigur, necunoașterea constelațiilor și a stelelor principale. Din păcate mulți nu găsesc ajutor și își depozitează instrumentul astronomic în dulap sau debara. Dar, cu puțin ajutor și câteva ore petrecute afară, noaptea, pot transforma un novice într-un maestru al găsirii obiectelor cerești, prin orice fel de instrument astronomic. Dacă citiți aceste rânduri înseamnă că ați găsit ajutor și sunteți deja la câteva zile înainte de a recunoaște o constelație.

Page 49: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Primul lucru de care aveți nevoie este o hartă stelară. Dar ce fel de hartă stelară? Nu aveți nevoie de un atlas scump ci de o hartă stelară simplă pe care sunt trecute stele strălucitoare. Găsiți acest tip de harti în acest ghid sau la rubrica harta unde sunt date din lună în lună. Acestea vă vor ajuta să găsiți cele mai ușoare constelații, cum ar fi Carul Mare (Ursa Major), steaua Polară, Orion și chiar triunghiul de vară. Dar odată ce ați găsit o harta trebuie să și învățați să o cititi. Chiar dacă pare complicat să știti că este mai usor de descifrat decât o hartă geografică.Cele mai evidente simboluri sunt cercurile de diferite mărimi. Acestea reprezintă stelele. Observați că cercurile vin în mărimi diferite: cercurile mari reprezintă stele strălucitoare iar cele mici stele slabe ca strălucire. Pe hărțile noastre sunt trecute toate stelele care pot fi văzute cu ochiul liber dintr-un oraș. Unele stele sunt unite cu linii. Acestea sunt liniile imaginare care ne dau forma constelațiilor. Toate aceste figuri sunt denumite într-un fel. Denumirile sunt date lângă fiecare constelație și sunt în limba latină. Se mai observă un cerc ce delimiteaza harta de restul hârtiei. Este orizontul. Desigur că voi nu aveti un orizont atât liber decăt dacă vă aflați pe câmp. În orașele aglomerate clădirile ne împiedică sa vedem orizontul deci nu începeți să căutați stelele aflate în acea zonă. Pe orizont sunt trecute punctele cardinale, acestea ajutând la orientarea hărții. Acum vă puteti întreba unde este trecut punctul cel mai ridicat de pe cer, adică cel de deasupra capului. Ați ghicit: este trecut în mijlocul hărții. În astronomie se numeste zenit. Punctul opus zenitului se numeste nadir și se află sub orizont și sub picioarele dumneavoastră. Pe hartă sunt trecute și alte obiecte, împreună cu numele stelelor (nume propriu sau litera din alfabetul grecesc). Calea Lactee este dâra gri iar cu linie întreruptă este trecut traseul aparent al Soarelui, numit ecliptică. Numai pe ecliptică puteți găsi planetele și Luna. Dacă vedeți un astru care nu e stea și pare planetă, căutați constelația în care se vede și dacă pe acolo trece ecliptica sunt șanse mari ca astrul să fie o planetă. ÎNCEPUTUL Odată ce afară s-a întunecat, luați una din hărțile ce corespund lunii în care vă aflați, ieșiți afară și priviți cerul. Înainte să încercați să identificați prima constelație trebuie să aflați unde sunt punctele cardinale.O puteți face după Soare sau după stele, prima variantă fiind recomandată începătorilor. De fapt este simplu: Soarele răsare dinspre est, apune înspre vest și se află la mijlocul zilei înspre sud. Există însă o stea ce întodeauna indică nordul, în orice luna, zi, oră sau an. Se numește steaua Polară și sigur ați auzit de ea. Poate aveți impresia că steaua Polară este cea mai strălucitoare stea de pe cer, fiind atât de importantă. Nu este așa. Este o stea slabă ca strălucire, a 50-a de pe cer. Din fericire steaua Polară este usor de găsit. Dacă o faceți veți învăța și câteva constelații. Pentru a identifica steaua Polară trebuie să recunoașteți Carul Mare. Este cea mai ușor de găsit constelație și se vede tot timpul anului. Priviți înspre nord și căutați pe cer un grup de șapte stele ce formează un dreptunghi cu un mâner. Arată mai mult ca un polonic. Cum poziția constelației pe cer variază de-a lungul anului, vă rugăm să folosiți hărțile de mai jos. Ați găsit Carul Mare sau Ursa Major cum i se spune în astronomie.Dupa ce ați identificat Carul Mare priviți ultimele două stele din patrulater (din car). Acestea indică drumul spre steaua Polară. Trasați o linie imaginară de la steaua mai slabă la cea strălucitoare și mergeți cu privirea până când întâlniți o stea cu strălucire asemănătoare cu a stelelor de la care ați pornit. Aceasta este steaua Polară. Dacă nu sunteți siguri că ați identificat-o bine, mergeți în casă (sau așteptați) o jumătate de oră, apoi ieșiți și vedeți dacă steaua Polară s-a mișcat în raport față de clădirile de pe teren (fata de copaci sau orizont). Daca nu s-a mișcat este steaua Polară. Acum știți să identificați Carul Mare și steaua Polara. Steaua Polara indică nordul ceresc. Punctul cardinal nord este proiecția punctului ceresc nord pe orizont (linia dusă din stea perpendicular pe orizont). Dacă știti unde e nordul găsiți ușor celelalte puncte cardinale. Punctele cardinale vă ajută sa orientați hărțile din aceasta publicație. Luați o hartă și orientați-o astfel încât nordul, estul, sudul și vestul de pe hartă sa corespundă cu cele de pe teren. Va trebui să priviți harta de jos în sus pentru o corespondența mai bună. Acum puteți să căutați alte constelații.

Page 50: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale
Page 51: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale
Page 52: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale
Page 53: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale
Page 54: Crt2 - The Book - Constelații Românești Tradiționale

Recommended