Home >Documents >Corect Retorica

Corect Retorica

Date post:09-Apr-2018
Category:
View:239 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/7/2019 Corect Retorica

  1/22

  UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

  Facultatea de Drept

  Invatamant cu Frecventa Redusa

  CURS DE RETORICA. SINTEZE

  Lect. Dr. Robert Mihai Popescu

  OBIECTIVE GENERALE:

  1. Cultivarea spiritului metodic de abordare si analiza a continutului

  unei argumentari.

  2. Formarea capacitatii de discernamant in privinta disocierii ce trebuieoperata intre fondul unei probleme si artificiile folosite pentru

  prezentarea ei intr-o lumina cat mai favorabila.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  2/22

  CONTINUT:

  I Introducere (timp de studiu: 4 ore)

  I 1. Definitia si functiile retoricii

  I.2Concepte de baza in retorica clasica

  I.3Categoriile retoricii clasice

  I.4 Figurile retorice

  I.5Tipuri de figuri

  II Teoria argumentarii (timp de studiu: 3 ore)

  II.1 Argumentare si demonstratie

  II.2 Argumentare si explicatie

  II. 3 Argumentarea ca produs si activitate

  II.4 Tipuri de argumentare

  II.5 Indicatori verbali ai argumentarii

  II.6 Identificarea tezei in textul argumentativ

  III. Tehnici de argumentare.

  III.1. Tehnici valide de argumentare(timp de studiu: 2,5 ore)

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  3/22

  III.2. Sofismele in practica argumentarii (timp de studiu: 2,5 ore)

  III.3. Procedee argumentative ambivalente (timp de studiu: 1,5

  ore)

  III.4. Sofismele si evaluarea argumentarilor (timp de studiu: 1

  ora)

  III.5. Alti factori de care depinde calitatea argumentarii (timp de

  studiu: 1 ora)

  IV. Elemente de gandire critica (timp de studiu: 1 ora)

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  4/22

  I Introducere

  Obiective:

  1. Plasarea retoricii in campul disciplinelor umaniste;2. Identificarea functiilor retoricii, a conceptelor centrale si a

  categoriilor acesteia, ca premisa generala pentru abordarea

  tematicii centrale a cursului: analiza discursurilor;

  3. Ponderea partii rationale si a partii emotionale a unui discurs.Figurile retorice ca elemente de baza ale stilului discursului.

  I 1. Definitia si functiile retoricii

  Prin retorica se poate intelege atat arta gandirii frumoase, cat si un

  ansamblu de tehnici ale discursului avand ca scop primordial persuasiunea,

  justificare si deliberarea.

  Functiile retoricii:

  Retorica numeste lucrurile se gasesc in lume fara nume;oamenii sunt cei care confera lucrurilor nume.

  Retorica descatuseaza frustrarile cand oamenii se simtprizonieri ai unei istorii care-i transcend, ei incearca sa-si

  furnizeze argumente cum ca actiunile lor au o importanta

  cruciala.

  Retorica distrage atentia pentru a-si atinge scopurilepersuasive, vorbitorul trebuie sa distraga atentia interlocutorului

  de la modurile alternative de a percepe situatiile.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  5/22

  Retorica deschide noi perspective, incurajand descoperirea unornoi moduri de a vedea lumea, de a gasi solutii noi la probleme

  vechi.

  Concepte de baza in retorica clasica

  a. discursul retorica nu priveste discursul in mod abstract, ci ca pe uneveniment, un act de comunicare cu o intentie specifica, o adresa

  specifica si o adecvare situationala si contextuala.

  b.

  Genurile retorice- genul judiciar;- genul legislativ (deliberativ);- genul epidictic (ceremonial).

  Categoriile retoricii clasice

  Prin categorii, intelegem atat - instrumentele folosite in analiza critica a

  discursului

  - modele in educatia retorica.

  In viziunea clasica a retoricii, textul trebuie pus in valoare de un ansamblu

  de elemente - lingvistice (gramaticale, semantice)

  - non-lingvistice (mimica, gestica, aspectul fizic/vestimentatia).

  Principalele categorii sunt:

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  6/22

  a. inventiunea descrie latura argumentativa a unui discurs.In cadrul acestei categorii, accentul cade pe ceea ce se

  spune, nu pe modul cum se spune

  b. dispozitiunease refera la modul in care se structureaza undiscurs. Organizarea standard este:

  i. exordiulpartea introductiva;ii. naratiunea ce cuprinde continutul

  propriu-zis al argumentarii;

  iii. confirmarea regruparea probelor sicombaterea argumentarilor

  concurente;

  iv. peroratiapartea finala a discursuluic. elocutiunea este strans inrudita cu notiunea de stil. In

  retorica, stilul nu este un simplu ambalaj. Nu este nici macar

  un act optional al discursului el este esential deoarece

  forma lingvistica in care ceva este comunicat este la fel de

  importanta ca si continutul sau.

  Figurile retorice

  Figura este o schimbare rationala de sens sau de limbaj in raport cu

  modul obisnuit si simplu de exprimare. Ea este o deviere de la uzul lingvistic

  normal, in scopul facilitarii exprimarii poetice sau oratorice.

  Tipuri de figuri

  1. Figuri de sunet

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  7/22

  a. propriu-zise (obtinute prin repetare)- vocalice

  - silabice

  - de cuvinte

  b. accidente fonetice

  2. Figuri de constructie

  a. permutarea

  b. chiasmul

  c. elipsa

  d. anafora

  e. anadiploza

  3. Figuri semantice (figuri de stil)

  a. de un cuvant/expresie

  - metonimia

  - metafora

  b. de mai multe cuvinte

  - personificarea

  - alegoria

  - litota

  - licenta

  - eufemismul

  - apostrofa

  - pleonasmul

  - ironia

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  8/22

  - hiperbola

  Teste de autoevaluare:

  1. Construiti un discurs folosind categoriile retoricii clasice2. Identificati figurile retorice din doua clipuri TV.3. Dati exemple de figuri retorice folosite in viata de zi cu zi

  II Teoria argumentarii

  Obiective:

  1. Identificarea deosebirilor si asemanarilor dintre logica formalasi teoria argumentarii;

  2. Intelegerea naturii practice, propedeutice a teorieiargumentarii;

  3. analizarea principalelor tipuri de argumentare ca premisapentru reevaluarea resurselor discursive ale studentului la

  drept

  Problematica teoriei argumentarii este inrudita cu cea a logicii, insa exista

  cateva deosebiri fundamentale:

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  9/22

  obiectul logicii il constituie relatiile formale intre propozitii,fara nici un fel de implicatii cu privire la continutul acestor

  propozitii

  teoria argumentarii este orientata practic, avand ca obiectivimbunatatirea competentelor argumentative.

  Argumentarea este o forma de rationament, care trebuie distinsa de

  explicatie si demonstratie.

  II.1 Argumentare si demonstratieComparatii:

  a. Rigurozitate demonstratiile sunt constranga-toare, concluziile decurgand cu necesitate din

  premise. Argumentarile nu sunt constrangatoare,

  legaturile dintre premise si concluzii fiind mai

  slabe

  b. Premisele in demonstratii, premisele nu suntcontroversabile, pe cand in cazul

  argumentarilor, de multe ori insesi premisele

  sunt aduse in discutie.

  c. Limbajul demonstratiile sunt adeseaformalizabile, pe cand argumentarile folosesc

  cel mai adesea limbajul natural.

  II.2 Argumentare si explicatie

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  10/22

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  11/22

  In functie de atitudinea fata de teza, avem:

  argumentari pro; argumentari contra.

  In functie de regulile impuse asupra structurii/continutului argumentarii,

  putem identifica:

  argumentari libere argumentari cu reguli prestabilite.

  II.5 Indicatori verbali ai argumentarii

  Textele argumentative se disting de cele neargumentative prin

  prezenta in interiorul lui a unor cuvinte/expresii cu functia de a marca

  legaturile logice dintre enunturi. Indicatorii verbali ai argumentarii sunt de

  doua feluri:

  unii dintre ei (deci, asadar, rezulta ca)sugereaza ca ceea ce urmeaza in texte

  reprezinta o concluzie, bazata pe ceea ce se

  spune anterior in text;

  altii (caci, pentru ca, deoarece, intrucat, datfiind ca) semnaleaza ca enunturile care urmeaza

  sunt folosite ca premise

  Exista, desigur, texte argumentative din care indicatorii verbali ai

  argmentarii lipsesc. In asemenea cazuri, kegaturile dintre premise si

  concluzii sunt deduse din context.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  12/22

  II.6 Identificarea tezei in textul argumentativ

  Uneori, acest lucru nu prezinta nici o dificultate, deoarece

  argumentatorul isi precizeaza clar structura argumentativa. Teza poate fi

  plasata oriunde in interiorul discursului, la inceput, la mijloc sau la sfarsit. In

  alte cazuri, identificarea tezei nu este catusi de putin o operatie mecanica, ci

  presupune interpretare, examinare atenta a mai multor ipoteze,

  II. 7 Segmentarea textului in unitati logice

  Pentru a intelege un text argumentativ este necesar ata sa intelegem

  fiecare enunt in parte, cat si sa sesizam legaturile logice intre enunturi.

  Trebuie spus insa ca unitatea de baza a textului argumentativ, enuntul, nu se

  suprapune intotdeauna peste categoria garmaticala a propozitiei. Uneori

  enuntul este echivalent cu o fraza garamaticala, alteori o propozitie

  gramaticala poate contine mai multe enunturi.

  Teste de autoevaluare

  1. Dati exemple concrete de argumentari, demonstratii si explicatii,indicand ce le deosebeste.

  2. Construiti o argumentare cu teza actionala;3. Segmentati un discurs al unui politician roman in unitati logice.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  13/22

  III. Tehnici de argumentare.

  Obiective:

  1. Dobandirea unor abilit

of 22

Embed Size (px)
Recommended