Home > Documents > Corect Retorica

Corect Retorica

Date post: 09-Apr-2018
Category:
Author: mogos-raluca
View: 241 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 22

Transcript
 • 8/7/2019 Corect Retorica

  1/22

  UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

  Facultatea de Drept

  Invatamant cu Frecventa Redusa

  CURS DE RETORICA. SINTEZE

  Lect. Dr. Robert Mihai Popescu

  OBIECTIVE GENERALE:

  1. Cultivarea spiritului metodic de abordare si analiza a continutului

  unei argumentari.

  2. Formarea capacitatii de discernamant in privinta disocierii ce trebuieoperata intre fondul unei probleme si artificiile folosite pentru

  prezentarea ei intr-o lumina cat mai favorabila.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  2/22

  CONTINUT:

  I Introducere (timp de studiu: 4 ore)

  I 1. Definitia si functiile retoricii

  I.2Concepte de baza in retorica clasica

  I.3Categoriile retoricii clasice

  I.4 Figurile retorice

  I.5Tipuri de figuri

  II Teoria argumentarii (timp de studiu: 3 ore)

  II.1 Argumentare si demonstratie

  II.2 Argumentare si explicatie

  II. 3 Argumentarea ca produs si activitate

  II.4 Tipuri de argumentare

  II.5 Indicatori verbali ai argumentarii

  II.6 Identificarea tezei in textul argumentativ

  III. Tehnici de argumentare.

  III.1. Tehnici valide de argumentare(timp de studiu: 2,5 ore)

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  3/22

  III.2. Sofismele in practica argumentarii (timp de studiu: 2,5 ore)

  III.3. Procedee argumentative ambivalente (timp de studiu: 1,5

  ore)

  III.4. Sofismele si evaluarea argumentarilor (timp de studiu: 1

  ora)

  III.5. Alti factori de care depinde calitatea argumentarii (timp de

  studiu: 1 ora)

  IV. Elemente de gandire critica (timp de studiu: 1 ora)

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  4/22

  I Introducere

  Obiective:

  1. Plasarea retoricii in campul disciplinelor umaniste;2. Identificarea functiilor retoricii, a conceptelor centrale si a

  categoriilor acesteia, ca premisa generala pentru abordarea

  tematicii centrale a cursului: analiza discursurilor;

  3. Ponderea partii rationale si a partii emotionale a unui discurs.Figurile retorice ca elemente de baza ale stilului discursului.

  I 1. Definitia si functiile retoricii

  Prin retorica se poate intelege atat arta gandirii frumoase, cat si un

  ansamblu de tehnici ale discursului avand ca scop primordial persuasiunea,

  justificare si deliberarea.

  Functiile retoricii:

  Retorica numeste lucrurile se gasesc in lume fara nume;oamenii sunt cei care confera lucrurilor nume.

  Retorica descatuseaza frustrarile cand oamenii se simtprizonieri ai unei istorii care-i transcend, ei incearca sa-si

  furnizeze argumente cum ca actiunile lor au o importanta

  cruciala.

  Retorica distrage atentia pentru a-si atinge scopurilepersuasive, vorbitorul trebuie sa distraga atentia interlocutorului

  de la modurile alternative de a percepe situatiile.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  5/22

  Retorica deschide noi perspective, incurajand descoperirea unornoi moduri de a vedea lumea, de a gasi solutii noi la probleme

  vechi.

  Concepte de baza in retorica clasica

  a. discursul retorica nu priveste discursul in mod abstract, ci ca pe uneveniment, un act de comunicare cu o intentie specifica, o adresa

  specifica si o adecvare situationala si contextuala.

  b.

  Genurile retorice- genul judiciar;- genul legislativ (deliberativ);- genul epidictic (ceremonial).

  Categoriile retoricii clasice

  Prin categorii, intelegem atat - instrumentele folosite in analiza critica a

  discursului

  - modele in educatia retorica.

  In viziunea clasica a retoricii, textul trebuie pus in valoare de un ansamblu

  de elemente - lingvistice (gramaticale, semantice)

  - non-lingvistice (mimica, gestica, aspectul fizic/vestimentatia).

  Principalele categorii sunt:

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  6/22

  a. inventiunea descrie latura argumentativa a unui discurs.In cadrul acestei categorii, accentul cade pe ceea ce se

  spune, nu pe modul cum se spune

  b. dispozitiunease refera la modul in care se structureaza undiscurs. Organizarea standard este:

  i. exordiulpartea introductiva;ii. naratiunea ce cuprinde continutul

  propriu-zis al argumentarii;

  iii. confirmarea regruparea probelor sicombaterea argumentarilor

  concurente;

  iv. peroratiapartea finala a discursuluic. elocutiunea este strans inrudita cu notiunea de stil. In

  retorica, stilul nu este un simplu ambalaj. Nu este nici macar

  un act optional al discursului el este esential deoarece

  forma lingvistica in care ceva este comunicat este la fel de

  importanta ca si continutul sau.

  Figurile retorice

  Figura este o schimbare rationala de sens sau de limbaj in raport cu

  modul obisnuit si simplu de exprimare. Ea este o deviere de la uzul lingvistic

  normal, in scopul facilitarii exprimarii poetice sau oratorice.

  Tipuri de figuri

  1. Figuri de sunet

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  7/22

  a. propriu-zise (obtinute prin repetare)- vocalice

  - silabice

  - de cuvinte

  b. accidente fonetice

  2. Figuri de constructie

  a. permutarea

  b. chiasmul

  c. elipsa

  d. anafora

  e. anadiploza

  3. Figuri semantice (figuri de stil)

  a. de un cuvant/expresie

  - metonimia

  - metafora

  b. de mai multe cuvinte

  - personificarea

  - alegoria

  - litota

  - licenta

  - eufemismul

  - apostrofa

  - pleonasmul

  - ironia

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  8/22

  - hiperbola

  Teste de autoevaluare:

  1. Construiti un discurs folosind categoriile retoricii clasice2. Identificati figurile retorice din doua clipuri TV.3. Dati exemple de figuri retorice folosite in viata de zi cu zi

  II Teoria argumentarii

  Obiective:

  1. Identificarea deosebirilor si asemanarilor dintre logica formalasi teoria argumentarii;

  2. Intelegerea naturii practice, propedeutice a teorieiargumentarii;

  3. analizarea principalelor tipuri de argumentare ca premisapentru reevaluarea resurselor discursive ale studentului la

  drept

  Problematica teoriei argumentarii este inrudita cu cea a logicii, insa exista

  cateva deosebiri fundamentale:

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  9/22

  obiectul logicii il constituie relatiile formale intre propozitii,fara nici un fel de implicatii cu privire la continutul acestor

  propozitii

  teoria argumentarii este orientata practic, avand ca obiectivimbunatatirea competentelor argumentative.

  Argumentarea este o forma de rationament, care trebuie distinsa de

  explicatie si demonstratie.

  II.1 Argumentare si demonstratieComparatii:

  a. Rigurozitate demonstratiile sunt constranga-toare, concluziile decurgand cu necesitate din

  premise. Argumentarile nu sunt constrangatoare,

  legaturile dintre premise si concluzii fiind mai

  slabe

  b. Premisele in demonstratii, premisele nu suntcontroversabile, pe cand in cazul

  argumentarilor, de multe ori insesi premisele

  sunt aduse in discutie.

  c. Limbajul demonstratiile sunt adeseaformalizabile, pe cand argumentarile folosesc

  cel mai adesea limbajul natural.

  II.2 Argumentare si explicatie

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  10/22

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  11/22

  In functie de atitudinea fata de teza, avem:

  argumentari pro; argumentari contra.

  In functie de regulile impuse asupra structurii/continutului argumentarii,

  putem identifica:

  argumentari libere argumentari cu reguli prestabilite.

  II.5 Indicatori verbali ai argumentarii

  Textele argumentative se disting de cele neargumentative prin

  prezenta in interiorul lui a unor cuvinte/expresii cu functia de a marca

  legaturile logice dintre enunturi. Indicatorii verbali ai argumentarii sunt de

  doua feluri:

  unii dintre ei (deci, asadar, rezulta ca)sugereaza ca ceea ce urmeaza in texte

  reprezinta o concluzie, bazata pe ceea ce se

  spune anterior in text;

  altii (caci, pentru ca, deoarece, intrucat, datfiind ca) semnaleaza ca enunturile care urmeaza

  sunt folosite ca premise

  Exista, desigur, texte argumentative din care indicatorii verbali ai

  argmentarii lipsesc. In asemenea cazuri, kegaturile dintre premise si

  concluzii sunt deduse din context.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  12/22

  II.6 Identificarea tezei in textul argumentativ

  Uneori, acest lucru nu prezinta nici o dificultate, deoarece

  argumentatorul isi precizeaza clar structura argumentativa. Teza poate fi

  plasata oriunde in interiorul discursului, la inceput, la mijloc sau la sfarsit. In

  alte cazuri, identificarea tezei nu este catusi de putin o operatie mecanica, ci

  presupune interpretare, examinare atenta a mai multor ipoteze,

  II. 7 Segmentarea textului in unitati logice

  Pentru a intelege un text argumentativ este necesar ata sa intelegem

  fiecare enunt in parte, cat si sa sesizam legaturile logice intre enunturi.

  Trebuie spus insa ca unitatea de baza a textului argumentativ, enuntul, nu se

  suprapune intotdeauna peste categoria garmaticala a propozitiei. Uneori

  enuntul este echivalent cu o fraza garamaticala, alteori o propozitie

  gramaticala poate contine mai multe enunturi.

  Teste de autoevaluare

  1. Dati exemple concrete de argumentari, demonstratii si explicatii,indicand ce le deosebeste.

  2. Construiti o argumentare cu teza actionala;3. Segmentati un discurs al unui politician roman in unitati logice.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  13/22

  III. Tehnici de argumentare.

  Obiective:

  1. Dobandirea unor abilitati argumentative prin invatarea de tehnicide argumentare;

  2. Identificarea si evitarea erorilor de argumentare (sofismelor);

  III.1. Tehnici valide de argumentare

  Prin tehnici de argumentare intelegem acea diversitate de mijloace la

  care pot apela argumentatorii pentru a produce schimbarea dorita in

  credintele sau atitudinile auditoriului.

  Tehnici:

  a. raportarea unui caz particular la o propozitie generalapresupusa a fi admisa de auditoriu.

  b. Sprijinirea unei asertiuni generale pe exemple particularece i se subsumeaza.

  c. Tehnica invocarii de exemple paraleled. Tehnica eliminarii alternativelor la teza propusae. Argumente care pun in joc relatii cauzalef. Argumentul autoritatiig. Argumentul a fortiorih. Reducerea la absurd a opusului tezeii. Operarea de distinctii conceptuale in chip de

  contraargument

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  14/22

  j. Folosirea de cazuri paralele in chip de contraargument.

  III.2. Sofismele in practica argumentarii

  Sofismele reprezinta erori de argumentare, ce se disting de alte

  categorii de erori prin urmatoarele doua caracteristici:

  a. ele sunt erori logice, nu factuale (erori ce tin de modul in careeste sustinuta/accepata o credinta)

  b. chiar o eroare de ordin logic nu poate fi considerata sofismdecat daca ea are un potential de a insela pe cineva (de

  exemplu, erorile de rationament ale unui copil nu pot fi

  considerate sofisme)

  Tipuri de sofisme:

  1. sofisme cu caracter general ignoratio elenchi, reprezinta sofismul prin

  care un argumentator furnizeaza temeiuri

  pentru o alta teza decat cea indicata

  explicit;

  tactica omului de paie, sofismul prin careargumentatorul slabeste nejustificat teza pe

  care si-a propus sa o combata,

  radicalizand-o

  petitio principii (sofismul circularitatii)sofismul prin care temeiurile pur si simplu

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  15/22

  repeta ceea ce se afla enuntat in teza, in loc

  sa o justifice.

  tehnica otravirii fantanilor, reprezintadiscreditarea prin anticipare a tezei

  oponentului

  intrebarea cu presupozitie falsa, reprezintaasumarea in intrebare a unor temeiuri

  lipsite de orice fundament

  2.

  sofisme de ambiguitate sofismul accentului, reprezinta scoaterea

  din context a unei argumentari, izoland

  elemente ale acesteia, in loc sa fie judecata

  in intregime

  amfibolia, reprezinta folosirea unor cuvintecu sensuri diferite intr-o argumentare,

  astfel incat sensul unui cuvant se schimba

  de la premise la concluzii

  3. sofisme in legatura cu relatii cauzale post hoc, ergo propter hoc,consta in

  asumarea nejustificata ca o succesiune

  temporala este simultan una cauzala.

  argumentul pantei alunecoase, reprezintaanticiparea unor consecinte foarte

  indepartate in raport cu situatia actuala,

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  16/22

  pe baza unor inferente extrem de

  discutabile

  generalizarea pripita, reprezintasofismul prin care concluziile sunt oferite

  pe baza unor premise insuficiente.

  falsa analogie, reprezinta sofismul princare sunt invocate exemple fara legatura

  cu situatia prezenta.

  III.3. Procedee argumentative ambivalente

  Sunt moduri de argumentare care, in functie de cum, unde si in ce

  scop sunt folosite, pot fi sau nu sofistice.

  1. argumentul autoritatii (argumentum ad verecundiam) este admisibil atunci cand un vorbitor nu dispune de

  argumente suficiente pentru a convinge un auditoriu si

  recurge la o autoritate

  nu este admisibil intr-o dezbatere intre specialisti, undescopul este acela de a stabili adevarul. Sofismul autoritatii se

  intalneste:

  i. acolo unde e invocata o autoritateintr-un domeniu in sprijinul unor

  puncte de vedere dintr-un alt

  domeniu

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  17/22

  ii. acolo unde parerile celor maicompetenti in materie sunt

  neconcordante

  iii. atunci cand este ignorat progresulcunoasterii

  2. Argumentul ad hominem. consta in a introduce in argumentareaunei opinii consideratii privitoare la persoana de la care aceasta

  opinie emana. El este

  legitim in morala, acolo unde se asteapta o concordanta intrepreceptele sustinute de cineva si propria conduita.

  sofistic atunci cand se incearca sa se compromita pozitia unuorator prin invocarea unor defecte morale/fizice ale acestuia.

  Variantele sofismului sunt:

  i. ad hominem abuziv

  ii. ad hominem circumstantial

  iii. tu quoque (si tu)

  3. Argumentul ad populum (sofismul democratic)Consta in a invoca in sprijinul unei opinii faptul ca este larg

  impartasita in randul societatii. El este

  Legitim acolo unde experienta colectiva conteaza ca factorde legitimare a credintelor

  Sofistic in domenii specializate ca stiinta, arta.

  4. Argumentul ad ignorantiam. Consta in a pretinde ca o opinie esteadevarata pentru ca nu s-a putut dovedi falsa. Simetric, ca o opinie

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  18/22

  este falsa pentru ca nu s-a putut dovedi adevarata. Uneori,

  argumentul este plauzibil, in formulari precum: nu-mi cereti sa

  resping ceva daca nu aveti dovezi. In alte cazuri este sofistic, ca

  atunci cand opinii foarte slab intemeiate sunt legitimate strict pe

  motivul ca nu exista dovezi puternice impotriva lor (trecandu-se

  sub tacere faptul ca nu exista dovezi nici in favoarea).

  III.4. Sofismele si evaluarea argumentarilor

  O argumentare poate fi evaluata negativ chiar daca in decursul ei nu

  au fost descoperite sofisme; e posibil ca premisele folosite in ea ca puncte de

  plecare sa fie contestabile, legaturile logice prea slabe pentru a face

  acceptabila teza. Cu toate acestea, atentia la posibila prezenta a sofismelor

  este importanta in evaluarea critica a argumentarilor; pentru o argumentare,

  imputarea cum ca aceasta se sprijina pe un sofismeste mai grava decat ca

  verigile logice din cuprinsul ei sunt neconvingatoare.

  III.5. Alti factori de care depinde calitatea argumentarii

  1. acceptabilitatea punctelor de pornire premisele intr-oargumentare nu sunt, de regula, sustinute de alte asertiuni.

  Intr-un anume sens, ele sunt puncte de plecare absolute.

  Cerinta ca ele sa fie, fara exceptie, adevarate, este oarecum

  prea constrangatoare. Deoarece argumentele se desfasoara in

  perimetrul opiniilor, putem pretinde ca opiniile sa fie

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  19/22

  acceptabile. Desigur, acceptabilitatea este relativa la

  cunostintele si capacitatea de intelegere a auditoriului.

  2. acceptabilitatea legaturilor logice dintre premise si concluziispre deosebire de demonstratii, legaturile dintre enunturile

  unei argumentari nu vor fi nicodata constrangatoare. In cazul

  argumenteleor startificate, diversele verigi logice pot avea o

  forta inegala, insa forta logica a legaturii dintre capetele unui

  lant de inferente nu poate fi mai mare decat cea a verigii

  celei mai slabe.

  Teste de autoevaluare

  1. Incercati sa argumentati o teza apeland la doua tehnici de argumentarediferite;

  2. Credeti ca unele tehnici de argumentare sunt mai eficiente decataltele? De ce?

  3. Identificati sofismele dintr-un discurs argumentativ al unui politician.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  20/22

  VIII. Elemente de gandire critica

  Obiective

  1. Dobandirea abilitatilor de gandire critica reprezinta o mizaesentiala pentru orice intelectual. Pentru un specialist in drept,

  gandirea critica este o prima necesitate

  2. Gandirea critica nu poate fi predata/invatata prin intermediulunui curs. Ea poate fi dezvoltata insa prin exercitii si exemple

  concrete.

  Gandirea critica, inteleasa la modul general ca o disponibilitate a

  intelectului de functiona in mod autonom (in opozitie cu intelectul obedient),

  de a chestiona presupozitiile propriilor judecati, ca si ale altora, nu se

  dobandeste prin studiu si exercitii de tip scolar. Este ceva pe care fiecare din

  noi o posedaintr-o masura mai mica sau mai mare o abilitate care poate

  fi consolidata, ameliorata. Ar trebui insa spus ca atat timp cat lucrurile merg

  pe fagasul obisnuit, capacitatea de a gandi de sine statator nu este foarte

  solicitata. Problematizarea si necesitatea de a cumpani sunt generate de

  intalnirea cu situatii noi, nefamiliare.

  Caracteristici:

  recunoasterea chestiunilor in care exista diferente de opinie sidistingerea lor de cele care pot fi decise prin ratiuni

  demonstrative.

  in argumentele de tip dialogal, gandirea ritica cere ca punctelede diverenta sa fie clar identificate, avand in vedere ca e posibil

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  21/22

  ca participantii sa fie de acord in ceea ce priveste faptele, dar nu

  si modul de evaluare al acestora.

  In ipostaza de auditoriu, cel ce gandeste critic aredisponibilitatea ca in functie de calitatea argumentarii sa

  accepte o teza, sa o respinga sau sa nu se pronunte.

  Cel ce gandeste critic are un spirit deschis, disponibil de acritica nepartinitor toate opiniile, inclusiv cele proprii.

  A gandi critic nu inseamna a avea cele mai bune opinii, ci doarde a se raporta intr-un anume fel la opinii.

  Spritul critic este opus atat dogmatismului, cat si scepticismuluiradical.

  Gandirea critica este rezistenta la manipulare. Cel ce gandeste critic evita certurile de cuvinte.

  Teste de autoevaluare:

  1. Ganditi-va la o credinta profunda a dumneavoastra. Ati fi capabil sarenuntati la ea in lumina unor probe care o infirma. In ce conditii?

  2. Dati exemple de situatii in care v-ati exercitat abilitatile critice.3. Luati un text argumentativ si incercati sa formulati o

  contraargumentare.

 • 8/7/2019 Corect Retorica

  22/22

  Bibliografie recomandata:

  1. Aristotel,Retorica, Ed. Iri, Bucuresti, 1998

  2. Adam, Jean-Michel ; Bonhomme, Marc, Argumentarea publicitara.

  Retorica elogiului si a persuasiunii, , Ed Institutul European, Iasi, 2005

  3. Ricoeur, PaulMetafora vie, Ed. Univers, 1984

  4. Stoianovici, Dragan,Argumentare si gandire critica, Ed. Universitatii din

  Bucuresti, 2005.

  5. Toulmin, Stephen, The Uses of Argument, Cambridge University Press,

  Cambridge, 1958


Recommended