+ All Categories
Home > Documents > Copiii cu dizabilitati

Copiii cu dizabilitati

Date post: 11-Jan-2016
Category:
Upload: hall
View: 564 times
Download: 42 times
Share this document with a friend
Description:
Copiii cu dizabilitati. - PowerPoint PPT Presentation
of 15 /15
Transcript
Page 1: Copiii cu dizabilitati
Page 2: Copiii cu dizabilitati

Termenul handicap se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri. El descrie interactiunea dintre persoana cu dizabilitati si mediu. Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu sanse egale la viata socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitând măsuri de protectie specială în sprijinul integrării lor sociale si profesionale.

Legislatia româneasca nu foloseste termenul de „persoane cu dizabilitati”, ci doar pe cel de „persoane cu handicap”

Page 3: Copiii cu dizabilitati

Dizabilitate. O definitie clara a dizabilitatii nu exista în legislatia internationala, iar în tarile din Uniunea Europeana acest termen este definit în mod variat în functie de modul în care este perceputa dizabilitatea (modelul medical vs. modelul social), de domeniile de reglementare juridica (legislatia antidiscriminare, legislatia din domeniul asistentei sociale etc).

Page 4: Copiii cu dizabilitati

Conceptul de sanse egale reprezinta rezultatul prin care diferite sisteme ale societatii si mediului, precum serviciile, activitatile, informarea si documentarea, sunt puse la dispozitia tuturor, in particular a persoanelor cu dizabilitati.Egalizarea sanselor (crearea de sanse egale) defineste procesul prin care diferitele sisteme sociale si de mediu (infrastructura, servicii, activitati informative, documentare) devin accesibile fiecaruia si, in special, persoanelor cu handicap.

Page 5: Copiii cu dizabilitati

Termenul deficienta reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei. Deficienta poate fi rezultatul unei maladii, al unui accident, dar si al unor conditii negative de mediu.Incapacitate desemneaza un numar de limitari functionale cauzate de deficiente fizice, intelectuale, senzoriale, de conditii de sanatate ori de mediu. Limitarile pot fi partiale sau totale si nu permit ca o activitate sa fie indeplinita in limitele considerate normale pentru o fiinta umana.Conceptul cerinte educative speciale a fost introdus in terminologia UNESCO in anul 1990 si desemneaza acele necesitati educationale complementare obiectivelor generale ale educatiei si invatamantului, care solicita o educatie adaptata particularitatilor individuale si/sau caracteristicilor unei anumite deficiente de invatare, precum si o interventie specifica.Termenul servicii de sprijin se refera la acele servicii care asigura atat independenta in viata de zi cu zi a persoanei cu handicap, cat si exercitarea drepturilor ei (dispozitive de asistare, servicii de interpretare, asistent personal, servicii de ingrijire comunitara, servicii de asistenta psihopedagogica si de specialitate pentru copiii cu deficiente integrati in scoala publica).

Page 6: Copiii cu dizabilitati

In România , copiii cu dizabilităţi ( handicapuri locomotorii ) sunt mai dezavantajaţi decât cei din celelalte ţări, mai dezvoltate decât ţara noastră:

copiii cu dizabilităţi locomotorii nu pot participa la concursurile sportive organizate de şcolile de stat pentru copii normali

intr-o clasă se simt inferiori şi nu se pot integra in colectiv

aceştia nu au acces în toate locurile publice, neexistând rampe, iar in mijloacele de transport publice nu se pot urca fără ajutor

Page 7: Copiii cu dizabilitati

Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii.

Pentru a socializa o persoană cu dizabilităţi est important:• Să beneficieze de intervenţie individuală;• Să participe la activităţile de grup.

Educaţia trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu dizabilităţi, atât în familie cât şi în grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea locală .

Page 8: Copiii cu dizabilitati

In Romania exista aproximativ 60.000 de copii cu dizabilitati diverse care traiesc in familii si circa 1.000 de copii institutionalizati. Ei nu se pot bucura de drepturile lor, intrucat exista putine servicii care sa sprijine familiile copiilor cu dizabilitati, accesul la informatii, educatie, recuperare, viata comunitara fiind extrem de redus, unul din marile lipsuri fiind accesibilitatea. Pentru a oferi acestor copii o sansa de integrare sociala, Salvati Copiii Romania s-a implicat in derularea unor proiecte pentru facilitarea recuperarii copiilor cu dizabilitati si pentru educatia lor.

Page 9: Copiii cu dizabilitati

Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces.

Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Practic, rămâne în afara şcolilor, a grădiniţelor un număr semnificativ de copii. Aceştia, cu timpul, vor fi marginalizaţi de către societate, nemaiputând fi nicicând socializaţi.

Referindu-ne la copiii cu dizabilităţi, este foarte importantă colaborarea specialiştilor din domeniul educaţiei speciale, a O.N.G.-urilor cu specific, cu colegii din învăţământul obişnuit.

Page 10: Copiii cu dizabilitati

Urmând deviza socializării copiilor cu dizabilităţi : « ÎNVĂŢÂND ÎMPREUNĂ, COPIII ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎMPREUNĂ ! », tragem concluzia că termenul de socializare se referă, de fapt, la integrare. Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă/clasele obişnuite, la activităţile formale şi non-formale ale copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale.

Page 11: Copiii cu dizabilitati

Unul dintre motivele pentru care mulţi copii cu dizabilităţi nu frecventează şcoala este reticenţa directorilor. Deşi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului prevede asistenţă specială şi educaţie pentru copiii cu nevoi speciale, acest document internaţional nu reprezintă un argument convingător pentru unii manageri şcolari, care găsesc o sumedenie de motive ca să nu înscrie un copil cu dizabilităţi la şcoala din comunitate. Directorii fie că îi sfătuiesc să-şi dea copiii la internat, fie le propun instruire la domiciliu.

Page 12: Copiii cu dizabilitati
Page 13: Copiii cu dizabilitati
Page 14: Copiii cu dizabilitati
Page 15: Copiii cu dizabilitati

Recommended