Home >Documents >CONTUL DEPROFIT SIPIERDERE - · PDF fileFormular 20 - lei - Nr. Exercitiul Exercitiul...

CONTUL DEPROFIT SIPIERDERE - · PDF fileFormular 20 - lei - Nr. Exercitiul Exercitiul...

Date post:18-Jun-2018
Category:
View:229 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • F20 - pag. 1

  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

  la data de 31.12.2009

  Formular 20 - lei -

  Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilorrd.

  financiar financiar2008 2009

  A B 1 2

  1.Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) 01 19.607.700 17.206.428

  Producia vndut (ct.70 1+702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 18.358.635 13.986.593

  Venituri din vnzarea mrfurilor(ct. 707) 03 1.249.065 3.219.835

  Venituri din dobnzi nregistrate de entiti le al cror obiect de activitate l04constituie leasingul (ct.766)

  Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05

  2. Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie (ct.711)

  Sold C 06 O 1.663.538

  Sold D 07 173.871 O

  3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat08 2.159(ct.721+ 722)

  4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) 09 95.862 213.029

  VENITURIDIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 19.531.850 19.082.995

  5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 11 11.581.863 9.290.865

  Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 221.773 39.364

  b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 13 318.163 386.299

  c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 14 804.111 2.380.938

  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+ 17), din care: 15 3.344.937 2.714.335

  a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642-7414) 16 2.609.133 2.106.615

  b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 17 735.804 607.720

  . 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 19-20) 18 911.063 1.129.794a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 911.063 1.129.794

  a.2) Venituri (ct.7813) 20

  b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) 21 -58.655 -3.062

  b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 48.318 4.752

  b.2) Venituri (ct.754+7814) 23 106.973 7.814

  8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 2.696.506 2.607.083

  8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+62425 1.276.307 1.252.723

  +625+626+627+628-7416)

  8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 26 162.791 132.035

  8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate (ct.658) 27 1.257.408 1.222.325

  Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect28de activitate l constituie leasingul (ct.666)

  Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31) 29 50.420 19.300

 • F20 - pag. 2

  Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilorrd.

  financiar financiar2008 2009

  A B 1 2- Cheltuieli (ct.6812) 30 50.420 19.300

  - Venituri (ct.7812) 31

  CHELTUIELIDE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 11 la 15+ 18+21+24+29) 32 19.870.181 18.564.916

  PROFITULSAU PIERDEREADIN EXPLOATARE:

  - Profit (rd. 10-32) 33 O 518.079

  - Pierdere (rd. 32-10) 34 338.331 O

  9. Venituri din interese de participare (ct.7611+76l3) 35

  - din care, veniturile obinute de la entiti le afiliate 36

  10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate37

  -(ct.763)

  - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 38

  11. Venituri din dobnzi (ct.766) 39 4.204 6.809

  - din care, veniturile obinute de la entiti le afiliate 40

  Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 9.110 9.154

  VENITURIFINANCIARE- TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 l3.314 15.963

  12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active43circulante (rd. 44-45)

  - Cheltuieli (ct.686) 44

  - Venituri (ct.786) 45

  13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) 46 246.455 277.571

  - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 47

  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 59.742 25.353

  CHELTUIELIFINANCIARE- TOTAL (rd. 43+46+48) 49 306.197 302.924

  PROFITULSAU PIERDEREAFINANCIAR():

  - Profit (rd. 42-49) 50 O O

  - Pierdere (rd. 49-42) 51 292.883 286.961

  14. PROFITULSAU PIERDEREACURENT():

  - Profit (rd. 10+42-32-49) 52 O 231.118

  - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 631.214 O

  15. Venituri extraordinare (ct.771) 54

  16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55

  17. PROFITULSAU PIERDEREADIN ACTIVITATEAEXTRAORDINAR:

  - Profit (rd. 54-55) 56 O O

  - Pierdere (rd. 55-54) 57 O O

  VENITURITOTALE(rd. 10+42+54) 58 19.545.164 19.098.958

  CHELTUIELITOTALE(rd. 32+49+55) 59 20.176.378 18.867.840

 • F20 - pag. 3

  Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilor rd.financiar financiar

  2008 2009

  A B 1 2PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): I

  - Profit (rd. 58-59) 60 O 231.118

  - Pierdere (rd. 59-58) 61 631.214 O

  18. Impozitul pe profit (ct.691) 62 45.208

  19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 63

  20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

  - Profit (rd. 60-61-62-63) 64 O 185.910

  - Pierdere (rd. 61 +62+63-60) 65 631.214 O

  Suma de control F20: 287891435/526708226

  ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele Numele si prenumele

  IBUNU ANTON EL CRISTI IpASTRAMA MIHAELA

  Semnatura _ Semnatura _

  Stampila unitatiiCalitatea

  !ll--DIRECTOR ECONOMIC

  FormularVALIDAT 126580/2007

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended