Home >Education >Continut generat de utilizatori

Continut generat de utilizatori

Date post:27-Jan-2015
Category:
View:457 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. Coninut generat de utilizatori Carolina Gsca, bibliograf principal
  • 2. BM B.P. Hasdeu pe web
  • 3. Cele mai solicitate reele
  • 4. Se d Ad iul C am enAr M tral te icki Tu ew do ic rA z 3925 rg h Al ezi 992 ba Al Iuli ec a u 1955 Ru ss o 259 CI CA 68 E E Ha sd eu 115 Co dr u 880 Hr D ist OC 130 o Bo te v 2651 Le s ia Uk ra 1045 Liv in i u Re k a M brea ar 168 95 ia nu Dr ag an 1079 MM ih ih a 121 CID Chisinau BPD ail il Cia Lo kir m 676 on Pr i et eni pe FB M oso i Ni ron v co C lae ost T in 499 403 133 On itule is i s 60 fo c u rG hi bu 110 Ov Pagi n i Facebo o k idi us 1314 351 T rg ov i st e 1183 1249 91 Tr Trai an a sil n 1057 va V. nia 203 Bi eli ns ki 1040 223
  • 5. Se A d da iul CA m M en rt e i tr Tu c kie al do w r A ic z 40 rg A he lb zi A aI 130 le ul cu ia 40 Ru ss o 15 BP D 25 CI D CA Ch i E 85 CI sin E a H u 20 as de u Co 140 dr u 40 H ri DO st o C 25 Bo te Le v 70 si a Li Uk 30 vi ra u Re ink M b a 45 ar re ia a n D u ra 24 ga n 40M Mih ih ai ail 2 l L Ci om ak ir M on 130 N ir o oso ic v ol n C 30 ae o s O T it t in 60 ni ul si fo esc r u G 26 Di st r i bui r i / po st r i pe FB hi bu 2 O vi di us 20 T rg 15 ov is te 45 10 Tr Tr an ai si an lv 80 V. an Bi ia 70 el in sk i 130 26
  • 6. Alexandru Donici Adam MickiewiczArte Tudor Arghezi 64215958 Alba Iulia Alecu Russo CAE 14009 12778 Codru 15236 16039 Hristo Botev Itic Mangher 26912012 Lesia Ukrainka Liviu Rebreanu 95157862 Maramures 10648 Mihail Ciachir 21321Mihail Lomonosov Miron Costin Nicolae Titulescu 1309/zi Onisifor Ghibu 1574754 55282628904 Ovidius Vi zi t e pe bl o g Stefan cel Mare 11240 Targoviste 40297 Targu-Mures 2050 Traian 21004 Transilvania 7540 V. Bielinski 35186SC Echipa Hasdeu SC DOC 35245771 SC CIE 18622 SC CID 23207 Bibliocity 35566 138135
  • 7. Alexandru Donici 22Adam Mickiewicz 56Arte Tudor Arghezi 108 Alba Iulia 67 Alecu Russo 29 CAE 88 Codru 25 Hristo Botev 12 Itic Mangher 211 Lesia Ukrainka 29 Liviu Rebreanu 93 Maramures 133 Mihail Ciachir