+ All Categories
Home > Documents > CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii...

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii...

Date post: 05-Feb-2018
Category:
Upload: tranbao
View: 231 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
20
Transcript
Page 1: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ
Page 2: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

Începând cu luna martie 2011, Revista Română de Criminalistică a fost introdusă în Categoria B+ de către Consiliul Naţional al Cercetării

Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) - Cod 687 CNCSIS

Revista este indexată în bazele de date internaţionale recunoscute de Panelul 4 - Ştiinţe Sociale (ştiinţe juridice)

din cadrul CNATDCU. (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare)

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALIST ICĂ

TRECEREA ÎN LUMEA DE vECI A vALOROSULUI PENALIST PROF. UNIv. DR. GEORGE ANTONIU

„Rolul factorului uman în accidentele rutiere. Administrarea probațiunii criminalistice și medico-legale

în cazul acestor accidente” 15-16 octombrie 2014, Bucureşti

În zilele de 15 și 16 octombrie 2014 va avea loc la Centrul Cultural al M.A.I. Conferinţa Internaţională de Criminalistică cu tema:

„Rolul factorului uman în accidentele rutiere. Administrarea probaţiunii criminalistice şi medico-legale în cazul acestor accidente”.

Conferinţa va fi organizată de Asociaţia Criminaliştilor din România, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Institutul Naţional de Criminalistică şi Direcţia Poliţiei Rutiere), I.S.U. şi Institutul Naţional de Medicină Legală ,,Prof.dr. Mina Minovici’’.

Cei care doresc să participe la această manifestare sunt rugați să ne trimită comunicările pe care vor să le susţină până la data de 12 septembrie 2014. Comunicările prezentate în limba română şi limba engleză nu trebuie să

depăşească 4-5 pagini. Volumul cu aceste comunicări se va tipări şi se va da participanţilor în prima zi a conferinţei. Taxa de participare la manifestare va fi de 50 lei. Sunt scutiţi de această taxă cei care virează către A.C.R 2% din impozitul pe venitul anual şi studenţii.

Alte informații puteţi afla la sediul A.C.R. din b-dul Dacia, nr.55, ap.1, sector 1, Bucureşti, telefon 021.2103344, mobil 0740.060.696.

Taxa de participare se virează în contul A.C.R.: RO96 RNCB 0080 0056 4199 0001 deschis la B.C.R. Sala Palatului.

Secretar general-administratoral Asociaţiei Criminaliştilor din RomâniaCol. (r.) prof. vASILE LĂPĂDUŞI

În urma unui accident vascular cerebral, în ziua de 09 august 2014, a plecat dintre noi, pe drumul veşniciei, valorosul penalist prof. univ. dr. George Antoniu s-a putut menţine în funcţiile sale prin temperamentul său deosebit, prin munca lui fecundă, prin probitatea lui neîntinată, prin spiritul lui cumpănit şi luminos, fericit înzestrat cu daruri care au făcut din el un penalist de marcă.

Energie activă, minte iscoditoare şi caracter cinstit, iată ce a pus el în slujba învățământului superior căruia i-a închinat peste 50 de ani din viaţă, cei mai buni ani ai truditei lui vieţi.

Vrednic apărător al societăţii, prof. univ. dr. George Antoniu a ştiut să-şi îndeplinească în mod strălucit şi riguros datoria, în vremuri când Dreptul penal nu dispunea de mijloace performante în combaterea infracționalității. Prin munca lui stăruitoare şi iscusinţa lui firească a izbutit totdeauna să aducă la bun sfârşit

consolidarea dreptului penală şi, astfel, să se impună admiraţiei semenilor lui.

La slujba de înmormântare a prof. univ. dr. George Antoniu au luat parte, pe lângă membrii familiei, numeroşi studenți specialiști în dreptul penal, civil și comercial, apropiați şi prieteni.

Cu moartea prof. univ. dr. George Antoniu , dispare unul din slujitorii de bază ai Dreptului penal, al cărui devotament, tact şi pricepere, se întâlnesc mai rar.

Dumnezeu să-l aibă în pază!

Să ajungă cu bine acolo, sus, să se bucure de linişte, de roadele vieţii lui pământeşti alături de copiii cei buni ai omenirii!

Col.(r) prof. vasile LĂPĂDUȘIConf. Univ. dr. Constantin DUvAC

Page 3: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România, B-dul Dacia nr. 55, sector 1, telefon 0212103344Tipografie: Marius Roşu.

I.S.S.N. 2069-2625 LEI 10

Revistă realizată de Asociaţia Criminaliştilor din România; recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, prin Hotărârea nr. 1240/2005; Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 17 din 26.02.2002, eliberat

de Judecătoria Sectorului 3, Bucureşti; Autorizaţie nr. 44/PJ/2002, 80-3/12.997; cod fiscal nr. 14523220; cont nou: 2511.E01.0.564199.0080.ROL. 6; cod IBAN RO58RNCB0080005641990006-B.C.R.

Sucursala Sala Palatului, BucureştiCertificat de înregistrare a mărcii la O.S.I.M. nr. 78602

www.asociatiacriminalistilor.ro; [email protected]

Redactor – şef: vasile LĂPĂDUŞIdistins de către Uniunea Ziariştilor Profesionişti cu „Ordinul Ziariştilor clasa I - de AUR”

Redactori–şefi adjuncţi: Gabriel ŢÎRU, Nicolae GROFU şi vladimir ALEXANDRESCURedactori: Răzvan DOBâRCEANU, Cristian DIACONESCU, Nicolae SAvU, Steluţa GREJDINOIU, Elena-Daniela DUMITRU, Renata Minodora WATSON, Mihaela Irina CONSTANTINESCU, Marin RUIU, Horaţiu MĂNDĂŞESCU, Cristian DUMITRESCU, Nicoleta-Elena BUZATU, RAMONA DOBREANU.

Traducerea: Răzvan DOBâRCEANU şi Ana-Maria vASILACHE. Trezorier: Mihai IvANICI. Corectură: Elena-Daniela DUMITRU. Purtător de cuvânt: Constantin OPRIŞIU

Secretar general de redacţie: Alexandru BARBU Preşedintele Comisiei de Cenzori: economist Costică TĂNASE

Publicitate şi difuzare: Liviu OPREA şi Ileana-Camelia GRIGORE Contabilitate: Ileana-Camelia GRIGORETel.: 021.210.33.44; E-mail: [email protected] Foto: Răzvan RIZEA, Emanuel APETREI şi Mihai MâRZA

Mobil: 0740.060.696 Revista a fost fondată în martie 1999 de prof. vASILE LĂPĂDUŞI

C U P R I N S

Revista Română de Criminalistică a fost evaluată şi clasată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la categoria „B+” - Cod 687 CNCSIS

Pentru conţinutul articolelor publicate sunt răspunzători autorii.

CONSILIUL ŞTIINŢIFICPreşedinte de onoare al Revistei Române de Criminalistică:Academician Marius SALA, membru al Academiei RomânePreşedinte de onoare al A.C.R.:Prof. univ. dr. Lazăr CâRJAN;Preşedinte al Consiliului Științific:Conf. univ. dr. Constantin DUvAC, Universitatea Româno-Americană, președinte al A.C.R.;vicepreşedinţi:General-maior magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan vOINEA, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România; Lector univ. dr. Iancu ŞTEFAN, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;Chestor de poliţie dr. Gabriel ŢÎRU, directorul Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.;Lector univ. dr. Nicolae GROFU, vicepreşedinte al A.C.R.;Prof.univ.dr. Petre BUNECI, decanul Facultăţii de Drept - Universitatea ecologică; Chestor dr. Jănică ARION-ŢIGĂNAŞU, Director în M.A.I.;Chestor de poliţie dr. vasile vIOREL, I.G.P.R.; Membri:Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea „Spirul Haret”;Senator în Senatul României Dian POPESCU, membru al Asociaţiei Criminaliştilor din românia;Prof. univ. dr. habilitat Mihail GHEORGHIŢĂ, Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova; Prof.univ.dr. ing. Lidia CRISTEA, Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” - Bucureşti;Conf. univ. dr. Gheorghe GOLUBENCO, Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova;Lina LAZARENKO, Institutul de Criminalistică din Republica Lituania;Prof.univ.dr. ing. Cătălin GRIGORAŞ, University of Colorado, Denver, S.U.A.;Prof. dr. Saverio FORTUNATO, Preşedinte al CSI - PERITI E CONSULENTI FORENSI Firenze, Italiavladislav YANEv, Institutul de Criminalistică şi Crimonologie al Ministerului de Interne - Bulgaria;Conf.univ. dr. Silviu-Gabriel BARBU, vicepreşedinte la Curtea de Apel Braşov;Chestor şef de poliţie dr. Aurel vLĂDULESCU, director general în M.A.I.;Prof.univ.dr. Cristian STAN, I.N.M.L. „Mina Minovici”;Conf.univ.dr. Octavian BUDA, U.M.F. „Carol Davila”;Conf.univ.dr. Adrian IACOB, decanul Facultăţii de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;Ing. Mircea FIERBINŢEANU, expert judiciar;Ing. Anca BĂLAN, director general al firmei Chronos;Conf. univ. dr. Gheorghe ALECU, Universitatea „Spiru Haret”;Comisar-şef drd. Romică POTORAC, director adjunct al Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.;Comisar-şef dr. Crişan-Mucenic LĂZUREANU, I.P.J. Sibiu; Comisar-şef dr. viorel COROIU, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”;Lector univ. drd. Pantelimon BOŞTINĂ, Universitatea „Titu Maiorescu”;General-locotenent (r.) lector univ. dr. Ioan HURDUBAIE, director executiv al Agenţiei Internaţionale pentru Prevenirea Criminalităţii şi Politici de Securitate;Lector univ. dr. Gheorghe Iulian IONIŢĂ, Universitatea Româno-Americană Bucureşti;Comisar-şef dr. ing. Georgeta STOIAN, Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.;Conf.univ.dr. Jenică DRĂGAN, Universitatea „Spiru Haret”;Lector univ. dr. Mariana ROŞU, I.N.M.L. „Mina Minovici”;Comisar-şef dr. Octavian CONICESCU, Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.;Comisar-şef dr. Cristian CĂRPINEAN, I.P.J. Timiş;Lect.univ.dr. Marin RUIU, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”;Comisar-şef drd. Ionel NECULA, Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.;Lector univ. dr. Cristian DUMITRESCU, B.C.R.;Comisar-şef Grigore PĂTRUŢ, şeful Serviciului criminalistic din D.G.P.M.B.;Lector univ. dr. Constantin DRĂGHICI, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;Lector univ. dr. Florin BOBIN, Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4;Lector univ. dr. Cristian-Eduard ŞTEFAN, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”;Conf.univ. dr. Nicoleta-Elena BUZATU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”;Lector univ. drd. Sorinel CĂRĂUŞU, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”

Pag.

1681. ACCIDENTELE DE CIRCULAŢIE O PROBLEMĂ IMPORTANTĂ ÎN ÎNTREAGA LUME vASILE LĂPĂDUŞI

1683. MODELUL CRIMINALISTIC AL ACTELOR DE TERORISM MIHAI GHEORGHIŢĂ,

1688. DIN MISTERELE ACTIVITĂŢII DE SPIONAJ A FOSTULUI GENERAL LOCOTENENT DE SECURITATE ION-MIHAI PACEPA ( PARTEA I ) vASILE LĂPĂDUŞI FLORIN ŞANDRU TĂNASE COSTICĂ

1692. EXAMINAREA URMELOR DE NATURĂ TEXTILĂ ÎN INTERES JUDICIAR ENE CARMEN LUMINIŢA SAvU LORENA-MAGDALENA

1697. UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND EFECTUL STĂRII DE AFECT LA COMITEREA INFARCŢIUNII RUSLAN RUSSU

1699. IDENTIFICAREA PERSOANELOR ÎN SISTEMUL DE RECUNOAŞTERE FACIALĂ ADRIAN CRISTIAN MOISE

1702. ELEMENTELE ACŢIUNII INFRACŢIONALE - CARACTERISTICI SPECIFICE CRIMINALILOR vIOREL vASILE ALEXANDRA vASILE

1706. OMORUL DE LA JOSENI FLORIN PETRICĂ LAvINIA-GEORGIANA MALAN MARIUS-ALEXANDRU ROMAN

1709. O NOUĂ ABORDARE ÎN CRIMINALISTICĂ: PROBABILITATE ŞI STATISTICA PROBELOR ÎN PROCEDURA PENALĂ DOGARU MUGUREL

1712. UNELE CONSIDERAțII PRIVIND TERMENII „SISTEM INFORMATIC” șI „DATE INFORMATICE” ÎN CONTEXTUL PUNERII ÎN APLICARE A NOULUI COD PENAL șI A NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ GHEORGHE-IULIAN IONIȚĂ

1716. ACORDUL DE RECUNOAșTERE A VINOVĂțIEI – METODĂ SPECIALĂ DE JUDECATĂ PREVĂZUTĂ DE NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ TUDOR AMZA GEORGIAN TOMA

1719. INVESTIGAREA JUDICIARĂ A INFRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ NICU DAMIAN BARBU

1724. REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ A OMORULUI GHEORGHE ALECU

1727. DIAGNOSTICAREA, METODA DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ ŞI DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ ION vĂCARU

1730. CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ LA ORADEA, CU TEMA „GRAFOLOGIA-REFERINŢE ÎN CRIMINALISTICĂ” RADU NICOLAE TEŞAN

Page 4: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1680 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

TABLE OF CONTENTS

Pag.

1681. TRAFFIC ACCIDENTS AN IMPORTANT ISSUE WORLDWIDE vASILE LĂPĂDUŞI

1683. FORENSIC PATTERN OF TERRORISM ACTS MIHAI GHEORGHIŢĂ,

1688. ON THE MYSTERIES OF THE ESPIONAGE OF ION-MIHAI PACEPA, FORMER INTELLIGENCE SERVICES LIEUTENANT GENERAL (PART I) vASILE LĂPĂDUŞI FLORIN ŞANDRU TĂNASE COSTICĂ

1692. INVESTIGATION OF TEXTILES MICROTRACES IN JUDICIAL PURPOSE ENE CARMEN LUMINIŢA SAvU LORENA-MAGDALENA

1697. SOME CONSIDERATIONS ON THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL INVOLVEMENT ON COMMITTING THE OFFENSE RUSLAN RUSSU

1699. PERSON IDENTIFICATION IN FACIAL RECOGNITION SYSTEM ADRIAN CRISTIAN MOISE

1702. CRIMINAL ACTION ELEMENTS - SPECIFIC FEATURES OF THE OFFENDERS vIOREL vASILE ALEXANDRA vASILE

1706. THE MURDER FROM JOSENI FLORIN PETRICĂ LAvINIA-GEORGIANA MALAN MARIUS-ALEXANDRU ROMAN

1709. A NEW FORENSIC APPROACH: PROBABILITY AND STATISTICAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS DOGARU MUGUREL

1712. SOME CONSIDERATIONS ON THE TERMS „COMPUTER SYSTEM” AND „COMPUTER DATA” IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW CRIMINAL CODE AND THE NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE GHEORGHE-IULIAN IONIȚĂ

1716. PLEA AGREEMENT – SPECIAL METHOD OF TRIAL UNDER THE NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE TUDOR AMZA GEORGIAN TOMA

1719. JUDICIAL INVESTIGATION OF THE VIOLENT CRIMES NICU DAMIAN BARBU

1724. FORENSIC RULES, COMPETENCES AND METHODS TO MURDER INVESTIGATION GHEORGHE ALECU

1727. DIAGNOSIS, A METHOD OF FORENSIC INVESTIGATION AND PREVENTION OF THE VIOLENT OFFENCES ION vĂCARU

1730. SCIENTIFIC CONFERENCE IN ORADEA, ON “FORENSIC GRAPHOLOGY-REFERENCES” RADU NICOLAE TEŞAN

BUNUL DE TIPAR A FOST ACORDAT DE REDACTORUL-ŞEF

Varianta în limba engleză a revistei se află pe site-ul asociaţiei:

www.asociatiacriminalistilor.ro

Soluţiile teoretice şi practice din articolele publicate sunt opiniile autorilor

ÎN ATENŢIA CITITORILOR ŞI COLABORATORILOR!

Următorul număr al revistei va apărea în luna Octombrie 2014. Cei care doresc să-şi asigure procurarea publicaţiei noastre se pot adresa serviciilor de criminalistică de la inspectoratele

de poliţie judeţene şi de la Poliţia Capitalei. De asemenea, materialele date spre publicare, însoţite de ilustraţiile necesare, se vor trimite redacţiei, tot prin serviciile de criminalistică,

la Institutul Naţional de Criminalistică al I.G.P.R.

ÎN ATENŢIA CITITORILOR

Revista Română de Criminalistică este disponibilă pe site-ul

journals.indexcopernicus.com

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

Page 5: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1681

ACCIDENTELE DE CIRCULAŢIE O PROBLEMĂ IMPORTANTĂ

ÎN ÎNTREAGA LUMETRAFFIC ACCIDENTS

AN IMPORTANT ISSUE WORLDWIDEcol. (r.) prof. vASILE LĂPĂDUŞI

secretar general al A.C.R.redactor-şef al Revistei Române de Criminalistică

Abstract: Article refer the reader an alarming situation - the increasing number of traffic accidents. Every year in our country are killed or seriously injured in road accidents thousands of people. Given the continued growth in the number of traffic events in the European Union, it was determined that in each country, entitled factors, ensuring road safety, to establish scientific activities in which to discuss the causes of this phenomenon and report them to find effective measures of prophylactic nature.

Key words: traffic accidents, growth in the number of traffic events, measures of prophylactic nature.

Rezumat: Articolul supune atenției cititorului o situație alarmantă - creşterea numărului de accidente de circulaţie. În fiecare an în ţara noastră îşi pierd viaţa sau sunt rănite grav în accidente rutiere mii de persoane. Ţinând seama de creşterea continuă a numărului evenimentelor rutiere în ţările Uniunii Europene, s-a stabilit ca în fiecare ţară, factorii îndreptăţiţi cu asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere să stabilească activităţi ştiinţifice în care să se dezbată cauzele care determină acest fenomen şi în raport de acestea să se găsească măsuri eficiente cu caracter profilactic.

Cuvinte cheie: accidente de circulaţie, creşterea continuă a numărului evenimentelor rutiere, măsuri eficiente cu caracter profilactic.

EDITORIAL

Page 6: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1682 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

MODELUL CRIMINALISTIC AL ACTELOR DE TERORISM

FORENSIC PATTERN OF TERRORISM ACTS

Prof.univ.dr.habilitat în drept Mihai GHEORGHIŢĂ, Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova

Abstract: The use of models in the investigation of various events, processes or objects is wisely spread in all areas of science, including forensic science. As a general concept, the forensic model of terrorist act is meant to serve as an efficient means of orientation in investigation of the committed crimes. At the level of the model the act of terrorism is covered by all the existing elements and links. These illegal acts and dangerous consequences are mutually related and coordinated. The essence of each elements of the terrorist act forensic model is manifested in its correlation with other elements of the system. In order to understand the character of this act it is necessary to establish the majority of the elements of the forensic model of this crime.

Key words: model, characteristic, terrorist act, terrorist group, consequences, victims

Rezumat: Utilizarea modelelor în cercetarea diferitor evenimente, procese sau obiecte este răspândită pe larg în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii, inclusiv în criminalistică.

Ca noţiune generalizată modelul criminalistic al actului de terorism are menirea de a servi drept mijloc eficient de orientare la investigarea infracţiunii comise. La nivel de model actul de terorism se reflectă prin toate elementele şi legăturile existente. Acest sistem de acţiuni ilicite şi consecinţe periculoase sunt legate reciproc şi condiţionate între ele. Esenţa fiecărui element al modelului criminalistic al actului de terorism se manifestă în corelarea lui cu alte elemente ale sistemului de date. Pentru cunoaşterea obiectivă şi deplină a caracterului actului respectiv este necesar să se stabilească majoritatea elementelor care fac parte din modelul criminalistic al infracţiunii date.

Cuvinte cheie: model, caracteristica, act terorist, grupare teroristă, consecinţe, victime.

Page 7: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1683

DIN MISTERELE ACTIVITĂŢII DE SPIONAJ A FOSTULUI GENERAL LOCOTENENT DE

SECURITATE ION-MIHAI PACEPA( PARTEA I )

ON THE MYSTERIES OF THE ESPIONAGE OF ION-MIHAI PACEPA, FORMER INTELLIGENCE SERvICES LIEUTENANT

GENERAL (PART I)

Col. (r.) prof. vasile LĂPĂDUŞI – A.C.R.;Prof. drd. Florin ŞANDRU– Academia Română

Economist Tănase COSTICĂ - expert contabil autorizat, auditor financiar

Abstract: The newspaper article reveals some aspects related to the activities of the betrayer Lieutenant General Ion Mihai Pacepa, and the way he rested in Federal Republic of Germany. Coinstantaneous, it has been emphasized actions undertaken by the criminal investigation authorities in Romania to draft the prosecution file.

Key words: Vulnerabilities among intelligence personnel; espionage activity of the former general Ion-Mihai Pacepa.

Rezumat: Articolul prezintă câteva aspecte referitoare la activităţile desfăşurate de trădătorul general locotenent Ion-Mihai Pacepa precum şi modul cum a rămas în Germania Federală. Totodată, sunt scoase în evidenţă acţiunile întreprinse de organele de cercetare penală din România în vederea întocmirii dosarului de urmărire penală.

Cuvinte cheie: Vulnerabilităţile în rândul cadrelor din serviciile secrete; activitatea de spionaj a fostului general Ion-Mihai Pacepa.

Page 8: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1684 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

EXAMINAREA URMELOR DE NATURĂ TEXTILĂ ÎN INTERES JUDICIAR

INvESTIGATION OF TEXTILES MICROTRACES IN JUDICIAL PURPOSE

Comisar de poliţie chimist Ene Carmen LUMINIŢASubcomisar de poliţie chimist-fizician Savu LORENA-MAGDALENA

I.G.P.R. - Institutul Naţional de Criminalistică

Abstract: Laboratory analysis of the textile samples (fibers, textile yarns, fabric, knitwear ) from the crime scene in comparison with different clothes weared by the victim or the suspect person give an important contributions in solving penal causes (homocide, rape, etc.).

The development and diversity of the laboratory analysis methods of the textile samples helps the expert in his detailed scientific work and also in the judicial investigation.

Key words: textile fibers, fabrics, knitwear, morphologycal and physical-chemical characteristics, type and colour shade of the fibers, chemical composition, infrared spectra, UV-VIS spectra.

Rezumat: Examinarea în laborator a probelor textile (fibre, fire textile, ţesături, tricoturi), ridicate din câmpul infracţional, comparativ cu diverse obiecte vestimentare purtate de victimă sau de persoana cercetată în cauză, aduce contribuţii semnificative la rezolvarea diferitelor infracţiuni (omor, viol, etc.).

Dezvoltarea şi diversificarea metodelor de analiză de laborator a probelor textile ajută expertul, atât în munca de cercetare criminalistică amănunţită, cât şi organul de cercetare penală în ancheta judiciară.

Cuvinte cheie: fibre textile, ţesătură, tricot, caracteristici morfologice şi fizico-chimice, natura şi nuanţa culorii fibrelor, compoziţia chimică, spectre IR, spectre UV-VIS.

Page 9: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1685

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND EfECTUL STĂRII DE AfECT LA COMITEREA

INfARCŢIUNII

SOME CONSIDERATIONS ON THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL INvOLvEMENT ON COMMITTING

THE OFFENSE

Lect.sup.univ.drd. Ruslan RUSSU, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)

Abstract: The article reveals some considerations on the influence of psychological involvement on committing offenses under the criminal law.

Key words: psychological involvement, control, psycho-legal expertise, offense.

Rezumat: Articolul prezinta unele considerații privind influența stării de afect în cazul săvârșirii de fapte prevăzute de legea penală.

Cuvinte cheie: starea de afect, control, expertiza psiho-judiciară, infracțiune.

IDENTIFICAREA PERSOANELOR ÎN SISTEMUL DE RECUNOAŞTERE fACIALĂ

PERSON IDENTIFICATION IN FACIAL RECOGNITION SYSTEM

Lect. univ. dr. Adrian Cristian MOISEFacultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova

Universitatea Spiru Haret

Abstract: Facial recognition is one of the biometric methods accepted and used by man through his visual interaction. This has applications particularly in the field of biometrics, access control, applying the law and the security and surveillance systems. This work paper releases an overview of the main issues related to the facial recognition.

Key words: facial recognition; biometrics; eigenfaces; wavelet; holistic approach; local approach.

Rezumat: Recunoaşterea facială reprezintă una dintre metodele biometrice acceptate şi utilizate de către om prin interacţinea lui vizuală. Aceasta are aplicaţii în special în domeniul biometriei, controlului accesului, punerii în aplicare a legii şi în cel al sistemelor de securitate şi supraveghere. Prezenta lucrare efectuează o prezentare generală a principalelor probleme referitoare la recunoaşterea facială.

Cuvinte cheie: recunoaştere facială; biometrie; eigenfaces; wavelet; abordări holistice; abordări locale.

Page 10: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1686 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

ELEMENTELE ACŢIUNII INfRACŢIONALE - CARACTERISTICI SPECIFICE CRIMINALILOR

CRIMINAL ACTION ELEMENTS - SPECIFIC FEATURES OF THE OFFENDERS

Chestor de poliție dr. viorel vASILE, adjunct al inspectorului general al Poliției Române

Alexandra vASILE, masterand în criminalistică

Abstract: The newspaper article addresses - based on the author’s personal expertise – “the chronology” of the criminal activity from the moment of taking decision until committing the crime, emphasizing on the modus operandi as a stamp of the offenders` personality.

Key words: criminal action, criminal, modus operandi, iter criminis, punctum saliens.

Rezumat: Articolul tratează - pe baza expertizei personale a autorilor - „cronologia” desfășurării activității criminale de la luarea hotărârii infracționale până la consumarea faptei, accentuându-se pe modul de operare ca marcă a personalității infractorilor.

Cuvinte cheie: acțiune infracțională, criminal, modus operandi, iter criminis, punctum saliens.

Page 11: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1687

OMORUL DE LA JOSENITHE MURDER FROM JOSENI

Expert criminalist Cms. şef de poliţie Florin PETRICĂSpecialist criminalist Sinsp. de poliţie Lavinia-Georgiana MALANSpecialist criminalist Sinsp. de poliţie Marius-Alexandru ROMAN

Abstract: The authors present a particular case occurred in Harghita county, in April 2011. A 43 year old man was encountered deceased with multiple gun-shot wounds, in his vacation cabine placed in Putna area from Borzont village, Joseni commune. According to the perpetrator’s statement, the victim had molested him 3 years before, fact wich among other events, pushed the perpetrator into committing the crime.

Key words: ferocious death, carabine-type gun, ammunition of 7,5 x 55 mm caliber, ballistic expertise, genetic expertise, second degree murder, the control of firearms and ammunition.

Rezumat: Autorii prezintă un caz deosebit ce a avut loc pe raza judeţului Harghita în luna aprilie 2011. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost găsit decedat în urma unor multiple leziuni împuşcate, în cabana sa de vacanţă situată în zona Putna din satul Borzont, comuna Joseni. După relatarea autorului, victima îl molestase sexual în urmă cu 3 ani, fapt ce coroborat cu alte evenimente, l-a împins pe autor la comiterea infracţiunii.

Cuvinte cheie: moarte violentă, armă de tip carabină, cartuşe de calibrul 7,5 x 55 mm, expertiză tehnico-ştiinţifică balistică, expertiză tehnico-ştiinţifică genetică, omor calificat, regimului armelor şi muniţiilor.

Page 12: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1688 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

O NOUĂ ABORDARE ÎN CRIMINALISTICĂ: PROBABILITATE ŞI STATISTICA PROBELOR

ÎN PROCEDURA PENALĂ

A NEW FORENSIC APPROACH: PROBABILITY AND STATISTICAL EvIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Inspector de poliţie, specialist criminalist DOGARU MugurelINSTITUTUL NAŢIONAL DE CRIMINALISTICĂ, I.G.P.R.

Abstract: At international level statistics and probability gain ground in drawing conclusions in forensic reports. “Likelihood ratio” concept and “Bayesian networks” are now used in classical forensic in the same way as in the DNA forensic. This article presents the new forensic approach: Probability and Statistical Evidence in Criminal Proceedings.

Key words: forensic, probability, statistical evidence, likelihood ratio, Bayesian Networks.

Rezumat: La nivel mondial statistica şi probabilitatea în formularea concluziilor în rapoartele criminalistice câştigă tot mai mult teren. Conceptele de “raport de probabilitate” sau “reţele Bayesiane” au început să fie implementate şi în criminalistica clasică asemănator cu identificarea ADN. Acest articol îşi propune să prezinte noua abordare în criminalistică a probabilităţii şi statistica probelor în procedura penală.

Cuvinte cheie: criminalistică, probabilitate, statistica probelor, raport de probabilitate, reţele Bayesiane.

Page 13: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1689

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND TERMENII „SISTEM INfORMATIC” ŞI „DATE

INFORMATICE” ÎN CONTExTUL PUNERII ÎN APLICARE A NOULUI COD PENAL ŞI A NOULUI

COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

SOME CONSIDERATIONS ON THE TERMS „COMPUTER SYSTEM” AND „COMPUTER DATA” IN THE CONTEXT

OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW CRIMINAL CODE AND THE NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

Dr. Gheorghe-Iulian IONIȚĂ

Abstract: Through the implementation of the new codes (Criminal Code and the Code of Criminal Procedure), the legislator made some changes in the texts of special law, omitting the correlation of some text that, although do not contain provisions on criminalization or the investigation of some offenses in the field of cybercrime, can generate controversies and difficulties of interpretation and application.

Key words: implementation of the new codes, computer system, computer data, controversies, difficulties of interpretation and application.

Rezumat: Prin punerea în aplicare a noilor coduri (penal și de procedură penală), legiuitorul a operat unele modificări ale textelor legilor speciale, omițând corelarea unor texte care, cu toate că nu conțin dispoziții privind incriminarea sau cercetarea unor fapte din sfera criminalității informatice, pot genera controverse și dificultăți de interpretare și aplicare.

Cuvinte cheie: punerea în aplicare a noilor coduri, sistem informatic, date informatice, controverse, dificultăți de interpretare și aplicare.

Page 14: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1690 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

ACORDUL DE RECUNOAŞTERE A VINOVĂŢIEI – METODĂ SPECIALĂ DE JUDECATĂ PREVĂZUTĂ

DE NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

PLEA AGREEMENT – SPECIAL METHOD OF TRIAL UNDER THE NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

Prof. univ. dr. Tudor AmzaAv. Georgian Toma

Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie și Științele Educației

Abstract: The legislature included a series of provisions in the new Code of Criminal Procedure which will provide individuals access to resources and forms with simple procedural nature to achieve justice in accordance with the requirements of celerity required.

These updates include plea bargaining agreement which is an innovation in the field of trial in Romania.

Follow-up conclusion of such agreement come in support of the authorities and individuals, as it ensures in principle the criminal proceedings with respect to the celerity principle.

Key words: penal trial, suspect, defendant, plea agreement, celerity.

Rezumat: Legiuitorul a inclus în noul Cod de procedură penală o serie de reglementări care vor asigura accesul justițiabililor la mijloace și forme cu caracter procedural simple, pentru a se realiza actul de justiție în conformitate cu cerințele de celeritate impuse.

Printre aceste noutăți se numără și acordul de recunoaștere a vinovăției, care reprezintă o inovație în materia procesului penal din România.

Urmările încheierii unei astfel de înțelegeri vin în sprijinul autorităților, cât și a justițiabililor, întrucât asigură, de regulă, desfășurarea procesului penal cu respecatarea principiului celerității.

Cuvinte cheie: proces penal, suspect, inculpat, acord de recunoaștere a vinovăției, celeritate.

Page 15: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1691

INVESTIGAREA JUDICIARĂ A INfRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ

JUDICIAL INvESTIGATION OF THE vIOLENT CRIMES

Conf. univ. dr. Nicu Damian BARBU Departamentul de Poliţie, Facultatea de Poliţie,

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” [email protected]

Abstract: Crime has become an issue of concern in the highest degree all world states, international organizations including United Nations. Offenses and crimes committed by violence and corruption tend to become very intense and dangerous for the stability and security institutions, groups and individuals, are often associated with organized crime, terrorism and institutionalized violence, specific, “subculture” violence and crime professionalised.

Key words: crime, violence, dangerous, felon.

Rezumat: Infracţiunea a devenit un motiv de îngrijorare la cel mai înalt nivel în toate statele lumii, la nivelul organizațiilor internaționale, inclusiv a Organizației Națiunilor Unite. Infracțiunile și crimele comise prin violență și corupție tind să devină foarte intense și periculoase pentru stabilitatea și securitatea instituțiilor, a grupurilor și indivizilor, sunt adesea asociate cu crima organizată, terorismul și violența instituționalizată, specifică ,violența de “subcultură” și crima profesionalizată.

Cuvinte cheie: crimă, violență, periculos, infractor.

Page 16: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1692 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

A OMORULUI

FORENSIC RULES, COMPETENCES AND METHODS TO MURDER INvESTIGATION

Conf. univ. dr. Gheorghe ALECU Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa

Abstract: The right to life is the most important right a human being may posess. This is why the following study - referring to an up-to-date and truly popular matter - offers an insight on the forensic methods connected to the forensic homicide investigation, with the purpose of identifying and prosecuting the author using team work, directly managed by the district attorney.

Key words: homicide, husband/wife homicide, brother/homicide, parents/homicide, child/ homicide, king/homicide, rules of investigation, forencic rules, comphaint, in rem, in personam, ergaomnes, nomen juris, hypothesis, versions.

Rezumat: Dreptul la viaţă este cel mai important drept al omului. De aceea, studiul de faţǎ, consacrat unei teme continue de actualitate şi de un incontestabil interes teoretic şi practic, prezintǎ reguli şi metode criminalistice destinate investigǎrii criminalistice a omorului, în vederea identificǎrii şi tragerii la rǎspundere penalǎ a autorului, evidenţiind importanţa cercetǎrii în echipǎ, sub directa conducere a procurorului.

Cuvinte cheie: omucidere, uxoricid, fratricid, paricid, infanticid, regicid, reguli de investigare, reguli metodologice criminalistice, plângere, denunţ, in rem, in personam, erga omnes, nomen juris, ipoteze, versiuni.

Page 17: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv 1693

DIAGNOSTICAREA, METODA DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ ŞI DE PREVENIRE A INfRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ

DIAGNOSIS, A METHOD OF FORENSIC INvESTIGATION AND PREvENTION OF THE vIOLENT OFFENCES

Doctorand ULIM Ion vĂCARUDirector, Serviciul de Paşapoarte din Constanţa

Abstract: Forensic research on the material support, the substance, that may later become material means of evidence - is a technical means of evidence approved of by the national and international criminal procedural legislation.

Key words: material support, means of evidence, technical expertise.

Rezumat: Cercetarea criminalistică a materialului suport, substanţelor şi a altor materiale, ce pot deveni ulterior mijloace materiale de probă, reprezintă un mijloc de probaţiune tehnic, agreat de legislaţia procesual penală naţională şi internaţională.

Cuvinte cheie: material support, mijloc de probă, expertiză tehnică.

Page 18: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

1694 CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

CONfERINŢĂ ŞTIINŢIfICĂ LA ORADEA, CU TEMA „GRAfOLOGIA-REfERINŢE ÎN

CRIMINALISTICÔSCIENTIFIC CONFERENCE IN ORADEA,

ON “FORENSIC GRAPHOLOGY-REFERENCES”Expert Criminalist/ Comisar şef de poliţie Radu Nicolae TEŞAN, membru activ al I.A.I., secţia

„Examinarea documentelor” Serviciul Criminalistic Bihor

Autoperfecţionarea continuă, cercetarea profesională de specialitate, diseminarea experienţei proprii, acumularea de informaţii complementare care converg cu ştiinţele criminalisticii sunt repere obligatorii în activitatea expertului criminalist.

Acest fapt ne-a determinat să demarăm organizarea unor dezbateri interactive, invitând personalităţi de înaltă ţinută profesională, din diferite domenii de activitate.

În contextul aniversării Zilei Poliţiei Române, la data de 17.03.2014, la sediul I.P.J. Bihor din Oradea s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică cu tema „Grafologia-referinţe în Criminalistică”, prin implicarea Compartimentului „Expertize şi Constatări Criminalistice” din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Bihor.

Invitat special al conferinţei a fost doamna profesor, expert grafolog Jolan Gaspar, preşedinte al Asociaţiei Grafologice din România.

Participaţia a fost numeroasă, compusă din profesori universitari şi studenţi de la drept şi psihologie de la cele trei universităţi din Oradea, jurişti, psihologi, sociologi şi o prezenţă aparte, d-nul profesor criminolog Alin Leş din Sibiu, alături de poliţişti de la investigaţii criminale şi investigare a fraudelor, resurse umane şi nu în ultimul rând jurnalişti locali.

Alocuţiunea de deschidere a dezbaterilor a avut-o, în calitate de gazdă, domnul Chestor de poliţie dr. Liviu Popa, inspector şef al I.P.J. Bihor, care a apreciat pozitiv proiectul iniţiat şi a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la un asemenea eveniment de interes şi actualitate.

La conferinţă, participarea a fost onorată de prezenţa domnului Prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, care în cuvântul său a prezentat, într-o sinteză, istoria scrisului de mână şi a grafologiei, cu această ocazie expunând şi bogata sa colecţie personală de carte de specialitate în grafologie, unele dintre acestea de o valoare inestimabilă pentru profesioniştii domeniului.

Promotorul acţiunii, expertul criminalist Florin Lăzău, artist criminalist cerificat IAI, a făcut o trecere în revistă a „Artei criminalistice”, punctând importanţa şi rolul acesteia în identificarea persoanei, inclusiv prin prezentarea unui scurt

metraj video, într-o producţie proprie, care a captat atenţia în special celor mai tineri din sală.

În continuarea dezbaterilor expertul criminalist autorizat în grafică şi tehnica documentelor Radu Nicolae Teşan a expus un materialul intitulat „Scrisul olograf - subiect al analizei grafice”, conţinând un scurt istoric al scrisului, repere istorice ale expertizei scrisului, ce reprezintă scrisul olograf şi semnătura, iar ultimul capitol a fost alocat analizei comparative grafoscopice/grafice. Sinteza a fost îmbogăţită cu mai multe imagini sugestive, lămurind asistenţa în ce priveşte analiza grafoscopică şi cu ce anume se ocupă expertul grafic.

Mai departe, conferinţa a fost continuată prin prezentarea unei lucrări elaborate de expertul psiholog dr. Hadrian Vaida, intitulată „Implicarea factorilor psihologici în manifestări particulare ale scrisului”, care a punctat succint interferenţele dintre grafologie, psihologie generală, psihologie clinică, psihiatrie şi medicină legală, ilustrate printr-o cazuistică orientativă.

După ce au fost prezentate specialităţile convergente grafologiei, finalul conferinţei a revenit invitatei de marcă, doamnei expert grafolog Jolan Gaspar, care în preambul şi-a prezentat activitatea profesională, amintind şi de drumul anevoios parcurs până la recunoaşterea de către Ministerul Muncii a ocupaţiei de grafolog, în anul 2007, inclusă în grupa de bază 2444, alături de lingvişti, traducători şi interpreţi.

În expunerea care a urmat doamna expert grafolog a făcut referiri la: psihologia scrisului, autocunoaşterea şi cunoaşterea personalităţii individului prin intermediul scrisului, menţionând asemănările şi deosebirile dintre grafologie şi grafoscopie, posibilitatea aplicării grafologiei în arta criminalistică, prin ilustrarea demonstrativă a tipologiei umane a lui Kretschemer.

În cadrul prezentării, fiind una interactivă, au fost formulate mai multe întrebări de către auditoriu, la care invitata a răspuns cu plăcere, lămurind toate aspectele necunoscute.

În continuare au fost expuse două înscrisuri cu rugămintea de a fi analizate din punct de vedere grafologic, însă domnia sa a explicat asistenţei că o astfel de analiză presupune timp, consimţământul persoanei, condiţii de formă şi alcătuire a actului examinat etc. şi că va efectua doar o schiţă grafologică sumară.

Într-adevăr, caracteristicile enumerate de doamna expert s-au regăsit în personalitate şi caracterul scriptorilor, fiind însuşite şi confirmate de către aceştia.

Dezbaterile au beneficiat de atenţia presei locale, fiind prezentate atât în presa scrisă, cât şi în cea vizuală.

În concluzie, conferinţa şi-a atins ţelul, acela de-a informa şi instrui mediu profesional şi nu numai, de a promova ştiinţele criminalisticii şi cele adiacente acesteia.

Anunțăm cu profundă durere trecerea în neființă a celei care a fost președintele fondator al Asociației Grafologice din România,

JOLAN ANDREA GASPARDumnezeu s-o odihnească în pace!

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Page 19: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

CRIMINALISTICA NR. 4 (94), AUGUST 2014, vOL. Xv

DOI VALOROŞI CRIMINALIŞTI ŞI-AU SUSŢINUT TEZELE DE DOCTORAT

TWO vALUABLE FORENSIC SPECIALISTS DELIvERED THEIR DOCTORAL P.H.D. THESES

General maior magistrat (r.) conf. univ. dr. DAN vOINEA

În ziua de 14 iulie 2014, la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti şi-au susţinut tezele de doctorat, cu abordare pluridisciplinară de criminalistică, doi reputaţi criminalişti: chestor de poliţie Gabriel Ţîru, directorul Institutului Naţional de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi expertul criminalist comisar şef de poliţie Crişan Mucenic Lăzureanu, membru în Consiliul Director al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Cei doi au facut studii şi cercetări îndelungate, realizând următoarele teze de doctorat:

1. Chestor de poliţie Gabriel Ţîru- „Audierea persoanelor cu dizabilităţi”

2. Comisar şef de poliţie Crişan Mucenic Lăzureanu „Investigarea Criminalistică a imigraţiei legale”

Cei doi doctoranzi au fost îndrumaţi în realizarea studiilor şi lucrărilor de către Chestorul de poliţie prof. univ. dr. Gheorghe Popa, rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, el însuşi un reputat criminalist cu o prodigioasă activitate.

Comisia stabilită pentru susţinerea celor două teze de doctorat a fost formată din:

• Conf. univ. dr. Gabriel Ispas, preşedinte;• Prof. univ. dr. Gheorghe Popa- membru;• Prof. univ. dr. Alexandru Boroi- membru;• Prof. univ. dr. Tudorel Butoi- membru;• Prof. univ. dr. Lelia Lorincz- membru.

La susţinerea celor două teze de doctorat a participat un numeros public format din cadre didactice universitare, magistraţi, criminalişti şi specialişti în domeniul dreptului şi al criminalisticii. Dintre aceştia îi amintim pe: prof.univ. dr. Smaranda Angheni-rectorul Universităţii „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Emilian Stancu, procuror dr. Laura Codruţa Kövesi, şefa D.N.A. şi adjunctul domniei sale, cunoscutul procuror criminalist Marius Iacob, procuror şef de sectie urmărire penală şi criminalistică din Parchetul General, Camelia Sutiman şi adjunctul acesteia procuror Cristian Lazăr, conf. univ. dr. Constantin Duvac, preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România (A.C.R.), chestor de poliţie dr. Arion Ţigănaşu Jănică- vicepreşedinte al A.C.R. , comisar şef de poliţie drd. Ionel Necula- vicepreşedinte

A.C.R. şi în final semnatarul acestor rânduriÎntr-o atmosferă academică de excepţie au fost

prezentate şi susţinute de cei doi doctoranzi conţinutul tezelor precum şi rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate în domeniile abordate. Fiecare dintre doctoranzi au adus elemente de noutate în problematica abordată, care pot fi aplicate în activităţile criminalistice în vederea stabilirii adevărului.

Prin referatele membrilor comisiei s-au făcut aprecieri deosebite asupra problematicii tratate de doctoranzi în lucrări, aducând un plus de valoare în criminalistica românească.

Despre conţinutul lucrărilor au mai făcut intervenţii şi aprecieri pozitive prof. univ. dr. Emilian Stancu şi procuror dr. Laura Codruţa Kövesi, care au recomandat ca cele doua lucrări să fie publicate pentru a devein disponibile celor interesaţi din domeniile dreptului şi criminalisticii.

Comisia a deliberat şi hotărât să propună pentru cei doi doctoranzi acordarea titului ştiinţific de “doctor în drept”, fiecare primind calificativul „FOARTE BUN”.

În concluzie trebuie să apreciem că ştiinţa criminalistică românească s-a îmbogăţit cu încă doi doctori în ştiinţe, persoane remarcante din Poliţia Română, cărora li se cuvin mulţumiri şi pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul A.C.R. şi redacţia Revistei Române de Criminalistică. Le dorim succes şi felicitări precum şi domnului prof. univ. dr. Gheorghe Popa, cel care a îndrumat prima promoţie de doctoranzi.

Page 20: CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CRIMINALISTICĂ · PDF fileAdministrarea probațiunii criminalistice și medico-legale ... REGULI, COMPETENŢE ŞI METODE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ

Recommended