+ All Categories
Home > Documents > Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda...

Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda...

Date post: 13-Mar-2019
Category:
Upload: phamdien
View: 274 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 17 /17
1 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ii Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Departamentul: Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică Conf. univ. dr. Maria GROSU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ a). Participare în proiecte de cercetare-dezvoltare 1. Membru în Proiectul: MEFAT Un nou model informatic de evaluare financiară globală a întreprinderii moderne , Grant tip A, nr. 33531/17.07.2002, MEC/CNCSIS, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (director de proiect: prof. univ. dr. Alexandru Ţugui) 2. Membru în Proiectul: TQA Calitate totală în contabilitate: o abordare integrată a calităţii informaţiei contabile , Grant tip A, nr. 1383/2007, MEC/CNCSIS, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (director de proiect: prof. univ. dr. Iuliana Georgescu ), Valoarea grantului: 140.000 lei (2007 77.000 lei; 2008 63.000 lei) 3. Expert cadru didactic în Proiectul: Modul Jean Monnet: Regional programs of development and management in European Union, LLP Program de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2009-2769, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, perioada de desfăşurare a activităţilor: 01.10.2009 – 31.07.2012, (director de proiect: Sînziana BĂLŢĂTESCU), Valoarea grantului: 21.000 euro 4. Responsabil financiar în Proiectul: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, Contract de cercetare postdoctorală în cadrul Proiectului POSDRU/1.5/S/59184, perioada de desfăşurare a activităţilor: 3 ani (03.05.2010-30.04.2013), coordonator: Academia de Studii Economice, Bucureşti, reprezentată de Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca; Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (Partener 3); Valoare Proiect Partener 3 – UAIC: 677.475,00 lei 5. Expert consiliere profesională în Proiectul: Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (coordonator), POSDRU/86/1.2/S/62689, promovat prin POS DRU 2007-2013, A.P.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.2. „Calitate în învăţământul superior”; Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (Partener 5); perioada de desfăşurare a activităţilor: 3 ani (01.11.2010-30.06.2013), Valoare Proiect Partener 5 UAIC: 800.000 lei 6. Expert pe termen scurt (asistent formare) în Proiectul: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie-afaceri internaţionale, ID POSDRU/90/2.1/S/62955, coordonator: Academia de Studii Economice, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (Partener 2), perioada de desfăşurare a activităţilor: 3 ani (10.02.2011-31.12.2013), Valoare Proiect Partener 2 UAIC: 827.124,00 lei 7. Cercetător postdoctoral în Proiectul: Studii Post-Doctorale în Economie: Program de formare continuă a cercetătorilor de elită SPODE, POSDRU/89/1.5/S/61755, Coordonator: Academia Română, Bucureşti, Director de proiect: Prof. univ. dr. Cornel Ionescu, perioada de desfăşurare a activităţilor: 22 luni (21.10.2010-21.07.2012), beneficiar al bursei de 25.200 lei 8. Membru în Proiectul: EUROPEAN RESEARCH DEVELOPMENT IN HORIZONT 2020; JEAN MONNET PROGRAMME; subactivite: JEAN MONNET INFORMATION AND RESEARCH ACTIVITIES (competitia 2012, http://eacea.ec.europa.eu ), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava b). Participări la congrese și conferințe b1). Internaționale 1. Grosu, Berheci, M., SMEs and CSR in emerging economies of European Union” (“IMM şi RSC în economiile emergente ale UE”), Jean Monnet International Conference (the VIII th edition) “EU enlargement: dilemmas and perspectives”, The European Week at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, CSE, 10-12 mai 2012 2. Grosu, Berheci, M., Costuleanu, C., L., “Corporate responsibility - dimensions and determinant factors” (“Responsabilitatea corporativă – dimensiuni şi factori determinanţi”), (coautor-2), Jean Monnet International Conference (the VIII th edition) “EU enlargement: dilemmas and perspectives”, The European Week at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, CSE, 10 -12 mai 2012
Transcript
Page 1: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

1

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Departamentul: Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

Conf. univ. dr. Maria GROSU

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

a). Participare în proiecte de cercetare-dezvoltare

1. Membru în Proiectul: MEFAT – Un nou model informatic de evaluare financiară globală a întreprinderii moderne, Grant tip A,

nr. 33531/17.07.2002, MEC/CNCSIS, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (director de proiect: prof. univ. dr. Alexandru Ţugui)

2. Membru în Proiectul: TQA – Calitate totală în contabilitate: o abordare integrată a calităţii informaţiei contabile, Grant tip A,

nr. 1383/2007, MEC/CNCSIS, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (director de proiect: prof. univ. dr. Iuliana Georgescu), Valoarea

grantului: 140.000 lei (2007 – 77.000 lei; 2008 – 63.000 lei)

3. Expert cadru didactic în Proiectul: Modul Jean Monnet: Regional programs of development and management in European

Union, LLP – Program de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2009-2769, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, perioada de desfăşurare a

activităţilor: 01.10.2009 – 31.07.2012, (director de proiect: Sînziana BĂLŢĂTESCU), Valoarea grantului: 21.000 euro

4. Responsabil financiar în Proiectul: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din

România, Contract de cercetare postdoctorală în cadrul Proiectului POSDRU/1.5/S/59184, perioada de desfăşurare a activităţilor:

3 ani (03.05.2010-30.04.2013), coordonator: Academia de Studii Economice, Bucureşti, reprezentată de Prof. univ. dr. Ion Gh.

Roşca; Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (Partener 3); Valoare Proiect Partener 3 – UAIC: 677.475,00 lei

5. Expert consiliere profesională în Proiectul: Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor

informatice moderne în domeniul managementului universitar, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (coordonator),

POSDRU/86/1.2/S/62689, promovat prin POS DRU 2007-2013, A.P.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.2. „Calitate în învăţământul superior”; Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi

(Partener 5); perioada de desfăşurare a activităţilor: 3 ani (01.11.2010-30.06.2013), Valoare Proiect Partener 5 – UAIC: 800.000

lei

6. Expert pe termen scurt (asistent formare) în Proiectul: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din

domeniul economie-afaceri internaţionale, ID POSDRU/90/2.1/S/62955, coordonator: Academia de Studii Economice, Univ. „Al.

I. Cuza” Iaşi (Partener 2), perioada de desfăşurare a activităţilor: 3 ani (10.02.2011-31.12.2013), Valoare Proiect Partener 2 –

UAIC: 827.124,00 lei

7. Cercetător postdoctoral în Proiectul: Studii Post-Doctorale în Economie: Program de formare continuă a cercetătorilor de elită

– SPODE, POSDRU/89/1.5/S/61755, Coordonator: Academia Română, Bucureşti, Director de proiect: Prof. univ. dr. Cornel

Ionescu, perioada de desfăşurare a activităţilor: 22 luni (21.10.2010-21.07.2012), beneficiar al bursei de 25.200 lei

8. Membru în Proiectul: EUROPEAN RESEARCH DEVELOPMENT IN HORIZONT 2020; JEAN MONNET PROGRAMME;

subactivite: JEAN MONNET INFORMATION AND RESEARCH ACTIVITIES (competitia 2012, http://eacea.ec.europa.eu ),

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava

b). Participări la congrese și conferințe

b1). Internaționale

1. Grosu, Berheci, M., SMEs and CSR in emerging economies of European Union” (“IMM şi RSC în economiile emergente ale

UE”), Jean Monnet International Conference (the VIII th edition) “EU enlargement: dilemmas and perspectives”, The European

Week at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, CSE, 10-12 mai 2012

2. Grosu, Berheci, M., Costuleanu, C., L., “Corporate responsibility - dimensions and determinant factors” (“Responsabilitatea

corporativă – dimensiuni şi factori determinanţi”), (coautor-2), Jean Monnet International Conference (the VIII th edition) “EU

enlargement: dilemmas and perspectives”, The European Week at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, CSE, 10-12 mai

2012

Page 2: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

2

3. Grosu, Berheci, M., Codes and practices of implementation of corporate governance in Romania and results of reporting,

International Conference: „European Integration – New Challenges”, Oradea, 27-28 mai 2011,

http://anale.steconomiceuoradea.ro/wp-content/uploads/2010/03/conference-fse-oradea-2011-programme.pdf

4. Grosu, Berheci, M., Dicu, R., M., Mardiros, D., N., Corporate Governance Principles: an evolutionary approach in terms of

directors-managers relationship, in the developing economic context of 21st century, International Conference: „Accounting and

Management Information Systems – AMIS 2011”, 6th Edition, ASE, Bucureşti, 8-9 iunie 2011, www.cig.ase.ro/amis2011/

5. Grosu, Berheci, M., THE ROLE OF ADVISORY COMMITTEES IN THE SYSTEM OF THE CORPORATE GOVERNANCE.

CASE STUDY ON LISTED COMPANIES IN ROMANIA, International Conference: „5th AAC 2011 Conference”, Universitatea

„Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, România, 21-22 septembrie 2011, http://www.econ.ubbcluj.ro/aac2011/conference.php

6. Grosu, Berheci, M., THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ROMANIA, International

Conference: „Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration”, GEBA, octombrie 2011,

http://www.feaa.uaic.ro/geba/Topics.html

7. Grosu, Berheci, M., Pascu, A., M., IFRS for SMEs. Comments and discussions, The International Scientific and Practical

Internet-Conference: „FINANCIAL ECONOMIC, ACCOUNTING ANALYTICAL AND ORGANIZATIONAL LEGAL

PROVISION OF REGENERATION PROCESSES ON THE WAY TO KNOWLEDGE ECONOMY”, Bukovyna State Finance

Academy, 25-26 noiembrie, Cernăuţi, 2010

8. Pascu, A., M., Grosu, Berheci, M., The relationship between audit risk and information risk associated to the audited financial

statements, The International Scientific and Practical Internet-Conference: „FINANCIAL ECONOMIC, ACCOUNTING

ANALYTICAL AND ORGANIZATIONAL LEGAL PROVISION OF REGENERATION PROCESSES ON THE WAY TO

KNOWLEDGE ECONOMY”, Bukovyna State Finance Academy, 25-26 noiembrie, Cernăuţi, 2010

9. Grosu, Berheci, M., Chersan, I., C., Information risk and insurance theory in financial audit, International Conference: „The

XIth Annual International Conference Risk in Contemporary Economy”, Universitatea „Dunărea de Jos dinGalaţi”, Facultatea de

Economie şi Administrarea Afacerilor, noiembrie 2010

10. Grosu (Berheci), M., Chersan, I., C., Critical analysis of current national accounting regulations - compliance or non-

compliance with European Directives, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională: „Economia eurupeană. Prezent şi

perspective”, octombrie 2010, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

11. Chersan, I., C., Grosu (Berheci), M., Quality through education in auditing, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională:

„Economia europeană. Prezent şi perspective”, octombrie 2010, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Administraţie Publică

12. Berheci, M., Accounting treatment of construction contracts and the mplications on the outcome of accounting recognition,

52th Scientific International Conference: “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură

„Ion Ionescu de la Brad”, 5-6 noiembrie 2009

13. Berheci, M., Teoria asigurării în auditul financiar şi reducerea riscului informaţional, Simpozionul internaţional:

„Întreprinzătorul, piaţa şi firma”, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, FEAA, 29-30 octombrie 2009

14. Berheci, M., Accounting Treatmen for Recognition and Estimation of Risks in Crisis Situations, Simpozionul ştiinţific anual

cu participare internaţională: „Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie”, Iaşi, 29-30 mai 2009

15. Berheci, M., The Materiality and Survey in The Financial Audit, Simpozionul ştiinţific anual cu participare internaţională:

„Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie”, Iaşi, 29-30 mai 2009

16. Berheci, M., Particular aspects regarding the use of consolidated statements against the background of the european

accession, Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice: „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia

României”, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Ediţia a IV-a, 30-31 mai, 2008,

http://steconomice.uoradea.ro/pdf/sesiune_com/2008/Program.pdf

17. Berheci, M., The Annual Reports and Financial Decisions, International Scientific Conference: „Challenges of Contemporary

Knowledge-Based Economy” ICMEA 2008, Second Edition, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Faculty of Science,

November 28-29, 2008, Alba Iulia, http://www.uab.ro/facultati_stiinte/index.php

18. Berheci, M., Interdependence between the components of financial statements, goals of accounting and financial decisions,

Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională, Economia eurupeană. Prezent şi perspective: „Dimensiunea economico-juridică a

integrării României în Structurile Europene şi Euroatlantice”, Ediţia a 8-a, iunie 2008, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava,

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Page 3: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

3

19. Berheci, M., Equity capital and comprehensive income, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională, Economia eurupeană.

Prezent şi perspective: „Dimensiunea economico-juridică a integrării României în Structurile Europene şi Euroatlantice”, Ediţia a

8-a, iunie 2008, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

20. Berheci, M., Pragul de semnificaţie şi procesul de eşantionare în auditul financiar (The materiality and survey in the

financial audit), Simpozion ştiinţific cu participare internațională: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Administraţie Publică, 15 noiembrie 2008

21. Berheci, M., Manipularea comportamentului utilizatorilor prin informaţia contabilă (Behavior manipulation of accounting

information users), International Conference: „Competitiveness and European Integratioan”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi

Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 26-27 octombrie 2007, http://econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=39

22. Berheci, M., Macovei, I., C., Incursiune în istorie privind definirea calităţii informaţiei contabile în ţara noastră (Incursion

dans l’histoire quant à la définition de la qualité l’information comptable dans notre pays), 50th Scientific International

Conference: “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”,

18-19 octombrie 2007

23. Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific

International Conference: “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu

de la Brad”, 18-19 octombrie 2007

24. Mironiuc, M., Berheci, M., Informational Valences of the Cash-flow Statement - Methodological and Interpretative

Approaches, Conferinţa internaţională “The Central and East European Conference in Collaborative SMEs”, Iaşi, octombrie, 2006

25. Berheci, M., Stand by to application IFRS until adhesion of Romania to UE, Conferinţa internaţională: Jean Monnet:

“Uniunea Europeană între primul şi al doilea val al extinderii spre Europa Centrală şi de Est”, Centrul de Studii Europene,

Universitatea “Al. I. Cuza”, FEAA, Iaşi, 19 – 21 mai 2006; http://www.cse.uaic.ro/Evenimente/arhiva/2006maiconf.pdf

26. Berheci, M., Guvernarea întreprinderii şi incidenţa asupra sistemului contabil în contextul globalizării, a XVI-a Sesiune

ştiinţifică internaţională: „Economia cunoaşterii şi globalizarea”, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Economie, Centrul

de Cercetări Economice, Iaşi, 18 - 20 mai 2006, http://www.upa.ro/sesiune2006-upa/program/program.pdf

27. Berheci, M., Informaţia contabilă şi unicitatea sistemului informaţional contabil, a XVI-a Sesiune ştiinţifică internaţională:

„Economia cunoaşterii şi globalizarea”, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Economie, Centrul de Cercetări Economice,

Iaşi, 18 - 20 mai 2006; http://www.upa.ro/sesiune2006-upa/program/program.pdf

28. Berheci, M., Macovei, I., C., Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale, Simpozionul ştiinţific cu participare

internaţională: “Agricultura – între tradiţie şi superintensivizare”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”, 20-21

octombrie 2006, Iaşi

29. Berheci, M., Macovei, I., C., Veniturile – „cauza” performanţelor întreprinderii, Simpozionul ştiinţific cu participare

internaţională: “Agricultura – între tradiţie şi superintensivizare”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”, 20-21

octombrie 2006, Iaşi

30. Macovei, I.C., Berheci, M., Valoarea justă versus costul istoric şi implicaţii asupra raportării financiare în condiţiile

globalizării, Conferinţa cu participare internaţională: “Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea Europeana”,

Iaşi, 17-19 noiembrie 2006

31. Berheci, M., Obiectivele şi principiile fundamentale ale misiunii auditorului financiar, Conferinţa internaţională: „Problemele

contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării”, 15-16 aprilie 2005, Chişinău, 2005,

http://www.ase.md/~cont.audit/index.php?page=cercetare

32. Berheci, M., Evoluţia contabilităţii româneşti – între Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Raportare

Financiară, Sesiunea internaţională de comunicari stiintifice: “Jean Monnet pentru tineri cercetatori: Modelul european in

dezvoltarea Romaniei”, 12-14 mai 2005, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de Studii Europene,

http://www.cse.uaic.ro/Evenimente/arhiva/2005%20European%20Week.pdf

33. Berheci, M., Macovei, I., C., Computerized Tools and Techniques used in Auditing, International Symposium: “Innovative

Applications of Information Technologies in Business and Management”, 14-15 octombrie, Iaşi, 2005

34. Berheci, M., Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor de valori materiale, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională:

“Agricultura şi mediul – prezent şi perspective”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”, 20-21 octombrie 2005, Iaşi

35. Berheci, M., Principiile şi convenţiile modelării întreprinderii în contabilitate, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională:

“Agricultura şi mediul – prezent şi perspective”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”, 20-21 octombrie 2005, Iaşi

Page 4: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

4

36. Berheci, M., Valenţele informaţionale ale bilanţului contabil, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 24-25 aprilie

2004, “Economia românească. Prezent şi perspective”, Secţiunea: Contabilitate şi audit, Universitatea din Piteşti, Facultatea de

Ştiinţe economice, juridice şi administrative

37. Macovei, I., C., Berheci, M., The Role of Audit Committee in Corporate Governance, International Symposium: “Innovative

Applications of Information Technologies in Business and Management”, Universitatea „Al. I. Cuza”, FEAA, 22-23 octombrie

2004, Iaşi

38. Berheci, M., Oferta şi cererea de informaţii contabile, Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, 18–19 aprilie 2003,

Secţiunea, Contabilitate, audit şi analiză economico-financiară, Academia se Studii Economice din Moldova

39. Berheci, M., De la costul istoric la valoarea justă, „The Jubilee of the Textile and Leather Academic Education from Iasi”,

International Attendance Organized and Housed by the Faculty of Textile and Leather Technology from the “Gh. Asachi”

Technical University of Iasi, 2002

40. Berheci, M., Macovei, I., C., Conceptul de valoare justă în contabilitate, Conferinţa internaţională: „Globalizarea şi Educaţia

Economică Universitară”, Iaşi, 24-26 octombrie 2002, Universitatea “Al. I. Cuza”, FEAA

41. Berheci, M., Cadrul contabil conceptual versus Sistemul contabil al agenţilor economici, Universitatea “Ştefan cel Mare”

Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi Institutul de Cercetări Economice “Gh. Zane” Academia

Română-Filiala Iaşi, Sesiunea ştiinţifică naţională cu participare internaţională: “Economia românească: prezent şi perspective”,

Suceava, 28-29 iunie 2002

42. Berheci, M., International Harmonization of Audit Practices and Procedures in the Annual Financial Reporting, Conferinţa

internaţională: “European Excellence in Business Studies Students’ Education”, octombrie, 2000, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

b2). Naționale

1. Grosu, Berheci, M., CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EU AND ITS INFLUENCE ON MEMBER STATES’

PUBLIC POLICIES, Conferință națională: „Economie şi Cunoaştere”, organizată de Academia Română în parteneriat cu UAIC şi

FEAA în cadrul Proiectului: „Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE)”,

octombrie 2011, http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/page/358

2. Berheci, M., Rezultatul contabil, rezultatul economic şi valoarea creată – indicatori de apreciere a performanţelor

întreprinderii în contextul convergenţei contabile, Conferinţa ştiinţifică: „Convergenţa economică şi rolul cunoaşterii în condiţiile

integrării în Uniunea Europeană”, organizată în cadrul proiectului CEEX 150220, Iaşi, 16-17 mai 2008,

http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Research/Raport_cercetare_2008/FEAA.pdf

3. Berheci, M., Calitatea informaţiei contabile în contextul unor referenţiale contabile diferite, Sesiune de comunicări ştiinţifice:

“Gestiunea informaţiei contabile în contextul globalizării”, 26-27 octombrie 2007, Universitatea „Al. I. Cuza”, Catedra de

Contabilitate, Iaşi

4. Berheci, M., Recunoaşterea şi estimarea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale, Sesiunea de comunicări

ştiinţifice: “Contabilitatea şi integrarea europeană”, 27-28 octombrie 2006, Universitatea „Al. I. Cuza”, Catedra de Contabilitate,

Iaşi

5. Macovei, I., C., Berheci, M., Auditul financiar si interesul public, Congresul al XVI-lea al profesiei contabile – Conferință

națională, CECCAR, Bucureşti, septembrie, 2006

6. Berheci, M., Asimetria informaţională. Conflictele de interese între utilizatorii informaţiei financiar-contabile, Sesiunea de

comunicări ştiinţifice “Contabilitatea românească în contextul globalizării”, Universitatea “Al. I. Cuza”, 28 octombrie 2005, Iaşi

7. Berheci, M., Macovei, I., C., Tratamente contabile privind evaluarea în contextul standardelor internaţionale de contabilitate,

Simpozionul ştiinţific: „Agricultura, şansă de redresare economică”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,

Facultatea de Agricultură, 21-22 octombrie 2004, Iaşi

8. Berheci, M, Actualităţi şi perspective privind auditul financiar, Sesiunea de comunicări ştiinţifice: „Normalizare şi armonizare

în contabilitatea românească”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, FEAA, 22-23 octombrie 2004

9. Georgescu, I., Berheci, M., Aspecte contabile şi fiscale privind deprecierea imobilizărilor corporale, Sesiunea de comunicări

ştiinţifice: „Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, FEAA, 22-23 octombrie

2004

Page 5: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

5

10. Berheci, M., Pragul de semnificaţie şi riscurile în audit, Zilele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Sesiunea de comunicări

ştiinţifice: „Probleme actuale ale contabilităţii româneşti în contextul armonizării internaţionale”, 25-26 octombrie, 2001,

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

11. Macovei, I., C., Berheci, M., Monitorizarea activităţii profesioniştilor contabili, Zilele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi,

Sesiunea de comunicări ştiinţifice: “Probleme actuale ale contabilităţii româneşti în contextul armonizării internaţionale”, 25-26

octombrie, 2001, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

12. Berheci, M., Practici şi proceduri de auditare a situaţiilor financiare anuale, Sesiunea Jubiliară de Comunicări Ştiinţifice:

“Creştere economică, dezvoltare, progres”, 24-25 noiembrie 2000, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea

afacerilor, Universitatea Babeş – Bolyai

c). Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI

1. Efectul rotației auditorilor asupra calității informațiilor raportate de către firmele românești cotate la bursă în condițiile

trecerii la IFRS/ The Effect of the Auditors’ Rotation on the Accounting Quality in the Case Romanian Listed Companies under

the Transition to IFRS (coautor-3), Revista “Audit financiar”, XIV, nr. 1(133)/2016, ISSN 1583-5812, ISSN on-line 1844-8801

pag: 3-14 și 65-77

Indexată: ProQuest, Ebsco, Cabell’s, Ulrich’s, SCIPIO

Disponibil la adresa: http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=2481

2. Studiu explorator privind impactul IFRS asupra opiniei de audit în cazul firmelor românești cotate/ Exploratory Study

Regarding the Impact of IFRS on the Audit Opinion in the Case of Romanian Listed Companies (coautor-3), Revista “Audit

financiar”, XIII, nr. 7(127)/2015, ISSN 1583-5812, ISSN on-line 1844-8801 pag: 3-15 și 81-93

Indexată: ProQuest, Ebsco, Cabell’s, Ulrich’s, SCIPIO

Disponibil la adresa: http://revista.cafr.ro/uploads/AF-7-2015---Site-0454.pdf (20 puncte/3=6,67 puncte)

3. Grosu, M., Mihalciuc, C., Comprehensive Income Reporting by Listed Companies on the Bucharest Stock Exchange.

Econometric Study, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XV, Issue 1/2015, ISSN 1582-9383,

pag: 758-764

Indexată: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la adresa:

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/2015/ANALE%20vol%2015_issue_1_pt%20site.pdf (20 puncte/2=10 puncte)

4. Mardiros, D., N., Dicu, R., M., Grosu, M., Dimensiuni ale responsabilității sociale a auditorului, în condițiile practicării

contabilității creative/ Dimensions of the Social Responsibility of the Auditor, in the Practice of Creative Accounting, Revista

“Audit financiar”, XIII, nr. 12(132)/2015, ISSN 1583-5812, ISSN on-line 1844-8801 pag: 35-43 și 91-99

Indexată: ProQuest, Ebsco, Cabell’s, Ulrich’s, SCIPIO

Disponibil la adresa: http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=9453

5. Grosu, M., Study on the identification of responsible corporate company profile, Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara,

Vol. XIX/2013, ISSN 1582-2680, e-ISSN 1582-6333, pag 315-322,

Indexat: CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, EconLit, ProQuest

Disponibil la: http://fse.tibiscus.ro/anale

2. Berheci, M., The role of advisory committees in the system of the corporate governance. Case study on listed companies in

Romania, Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, Vol. XVIII/2012, ISSN 1582-2680, e-ISSN 1582-6333, pp: 208-215

Indexat: CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, EconLit, ProQuest

Disponibil la: http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012/kssue2012_030.pdf

6. Costuleanu, C., L., Berheci, Grosu, M., Health Satellite Accounts and Indicators for Ageing Populations in EU and Romania

Statistics, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1/2012, ISSN 1582-9383, pp. 165-170

Indexat: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la: http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2012p1.pdf

7. Costuleanu, C. L., Sandu, G., Berheci, Grosu, M., Actual Dimensions of International, European Union and Romanian

Experience in the Use of Satellite Accounts, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue

2/2012, ISSN 1582-9383, pp: 1050-1055

Indexat: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la:

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2012p2v2.pdf

Page 6: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

6

8. Berheci, M., Econometric Study of the Relationship between Dimensions of Corporate Responsibility in the Multinational

Companies, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XII, Special Issue/2012, ISSN 1582-9383, pp.

316-322

Indexat: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la:

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/cuprins2012specialIssue.pdf

9. Grosu, Berheci, M., Chersan, I., C., Critical analysis of current national accounting regulations - compliance or non-

compliance with European Directives, The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of the Faculty of

Economics and Public Administration, Vol. 11, No. 1(13), 2011, ISSN 2066-575X, pp. 211-218

Indexat: RePeC, DOAJ, Cabell's, EBSCO, Scientific Commons, Public Knowledge, Project (PKP), Scirus, Socionet, Intute,

Index Copernicus

Disponibil la:

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/386/395

10. Dicu, R., M., Grosu, M., Optimizing human capital – between the motivation of the employees and the performance required

by the corporate responsibility, Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, Vol. XVII/2011, ISSN 1582-6333, pp. 664-670

Indexat: CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, EconLit, ProQuest

Disponibil la: http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2011/104.pdf

11. Grosu, M., Corporate Responsibility and Control Risk, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume

XI, Issue 1/2011, ISSN 1582-9383, pp. 878-883

Indexat: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la:

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2011p1.pdf

12. Chersan, I., C., Grosu, Berheci, M., Quality through education in auditing, The Annals of the Stefan cel Mare University of

Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 11, No. 2(13), 2011, ISSN 2066-575X, pp. 194-

200

Indexat: RePeC, DOAJ, Cabell's, EBSCO, Scientific Commons, Public Knowledge, Project (PKP), Scirus, Socionet, Intute,

Index Copernicus

Disponibil la:

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/427/440

13. Berheci, M., Codes and practices of implementation of corporate governance in Romania and results of reporting, Analele

Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, Tomul XX, Nr. 2 decembrie 2011, ISSN 1582-5450 (electronic format), ISSN

1222-569X (printed format), pp. 251-256

Indexat: RePEC, DOAJ, EBSCO, Scipio, Cabells Directories

Disponibil la: http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/034.pdf

14. Berheci, M., Corporate Social Responsibility in Romania. Case Study, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences

Series, Volume XI, Issue 2/2011, ISSN 1582-9383, pp: 540-545

Indexat: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

Disponibil la:

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2011p2.pdf

15. Berheci, M., Accounting treatment of construction contracts and the implications on the outcome of accounting recognition,

Revista: “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”, 2009,

volumul 52 (2), ISSN 1454-7414; pp. 169-173,

Indexat: CAB International, Copernicus International, Genamics Journal Seek Database

Disponibil la: http://www.revagrois.ro/PDF/2009_2_171.pdf

16. Berheci, M., The Materiality and Survey in The Financial Audit, Revista: „Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitate şi

armonie”, Anul LII, vol. 52, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2009, ISSN 1454-7376, ISSN 1454-7376;

Indexat: CAB International

Disponibil la: http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2009

17. Berheci, M., Accounting Treatment for Recognition and Estimation of Risks in Crisis Situations, Revista: „Horticultura –

ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie”, Anul LII, vol. 52, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2009, ISSN 1454-7376;

Indexat: CAB International

Disponibil la: http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2009

18. Berheci, M., Particular aspects regarding the use of consolidated statements against the background of the european

accession, Analele Universităţii din Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Tomul XVII,

2008, ISSN-1582-5450, pp. 953-958

Page 7: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

7

Indexat: RePEC, DOAJ, EBSCO

Disponibil la: http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/175.pdf

19. Berheci, M., The Annual Reports and Financial Decisions, Revista: „Annales Universitatis Apulensis”, Series Oeconomica,

Nr. 10/2008, Vol. 1, University of Alba Iulia, Faculty of Science, Alba Iulia, 2008, ISSN 1454-9409, pp. 184-189

Indexat: RePEc, DOAJ, ProQuest, EconLit, EBSCO, Index Copernicus, Cabells Directories, Ulrich’s, Genamix Journal Seek,

Open J-Gate

Disponibil la: http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/17.pdf

20. Berheci, M., Obiectivele situaţiilor financiare, limitele şi căile de îmbunătăţire a conţinutului acestora, Analele ştiinţifice ale

Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, Tomul LII/LIII, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005/2006, ISSN 0379-7864; pp. 48-52

Indexat: EBSCO, Econlit, Index Copernicus, RePec, DOAJ, Cabells Directories, Ulrich's, CEEOL, Scirus, Econis,

ICAAP,Electronic Journals Library, The ZDB, The Knowledge Base Social Sciencesin Eastern Europe, Scientific Commons,

Intute, New Jour, GESIS, Genamics, ACNP, GoogleScholar, Academic Journal Database

Disponibil la:

http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/08_Berheci_M_-

_Obiectivele_situatiilor_financiare,_limitele_si_caile_de_imbunatatire_a_continutului_acestora.pdf

21. Berheci, M., Cadrul instituţional şi normativ privind organizarea şi desfăşurarea auditului financiar, în Lucrarea: Analele

Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Tomul L/LI,

2004/2005, ISSN 1244-516X; Nr. total de pagini: 534; pp. 153-159

Indexat: EBSCO, Econlit, Index Copernicus, RePEc, DOAJ, Cabells Directories, Ulrich's, CEEOL, Scirus, Econis,

ICAAP,Electronic Journals Library, The ZDB, The Knowledge Base Social Sciencesin Eastern Europe, Scientific Commons,

Intute, New Jour, GESIS, Genamics, ACNP, GoogleScholar, Academic Journal Database

Disponibil la:

http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/21%20Berheci%20M-

Cadrul%20institutional%20si%20normativ%20privind%20organizarea%20si%20desfasurarea%20auditului%20financiar.pdf

d). Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B

1. Berheci, M., Principiul unicităţii bilanţului versus normalizare multidimensională, Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul

afacerilor” nr. 10/2010, ISSN 1454-9263

2. Berheci, M., Interdependenţa componentelor situaţiilor financiare, finalităţile contabilităţii şi decizia financiară, Revista

„Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 11/2010, ISSN 1454-9263

3. Berheci, M., Riscurile în viaţa întreprinderii şi variabilitatea rezultatului contabil (I şi II), Revista „Contabilitatea, expertiza şi

auditul afacerilor” nr. 9 şi 10/2009, ISSN 1454-9263;

4. Berheci, M., Aspecte privind aprecierea eficienţei investiţiilor, Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr.

4/2009, ISSN 1454-9263

5. Macovei, I., C., Berheci, M., Necesitatea controlului de calitate pentru expertiza contabilă judiciară, în Revista:

“Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” nr. 12/2006, ISSN 1454-9263

e). Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi enciclopedii

Articole publicate în volume indexate ISI Proceedings

1. Grosu, M., Dicu, R., M., Mardiros, D., Corporate Governance Principles: an evolutionary approach in terms of directors-

managers relationship, in the developing economic context of 21st century, Proceedings of the International Conference

Accounting and Management Information Systems (AMIS 2011), 6th Edition, ISSN 2247-6245, pp. 593-611

Indexat: ISI Proceedings Web of Science, Categories: Economics

Disponibil la:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Blda9n4e7k79JP

b23&page=1&doc=1

2. Dicu, R., M., Mardiros, D., Grosu, M., Reflecting the performance of multinational companies through the indicators of

relational capital, in the context of Romania's emerging economy, Proccedings of the 16th International Business Information

Management Association, 2011, Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage, ISBN 978-0-

9821489-5-2, pp. 828-838

Indexat: ISI Proceedings Web of Science, Categories: Economics

Disponibil la:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Blda9n4e7k79JP

b23&page=1&doc=5

Page 8: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

8

3. Mardiros, D., N., Dicu, R., M., Grosu, M., The continuous vocational education training of human capital – a condition for

performance in emerging economies, Proccedings of the 17th International Business Information Management Association, 2011,

The 17th IBIMA conference on Creating Global Competitive Economies: A 360-degree Approach, ISBN 978-0-9821489-6-6; pp:

1463-1472,

Indexat: ISI Proceedings Web of Science, Categories: Economics

Disponibil la:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Blda9n4e7k79JP

b23&page=1&doc=2

4. Grosu, M., Mardiros, D., N., Dicu, R., M., Corporate social responsibility and its influence on human capital in the SMEs from

EU’s emerging economies, Proccedings of the 17th International Business Information Management Association, 2011, The 17th

IBIMA conference on Creating Global Competitive Economies: A 360-degree Approach, ISBN 978-0-9821489-6-6; pp: 1676-

1686,

Indexat: ISI Proceedings Web of Science, Categories: Economics

Disponibil la:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Blda9n4e7k79JP

b23&page=1&doc=3

5. Grosu, Berheci, M., The public policies on CSR in the EU and the development of corporate responsibility in Romania,

Proccedings of the 17th International Business Information Management Association, 2011, The 17th IBIMA conference on

Creating Global Competitive Economies: A 360-degree Approach, ISBN 978-0-9821489-6-6; pp. 1734-1744,

Indexat: ISI Proceedings Web of Science, Categories: Economics

Disponibil la:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=P1Blda9n4e7k79JP

b23&page=1&doc=4

Articole publicate în volume în curs de indexare ISI Proceedings

1. Berheci, M., The development of Corporate Social Responsibility in Romania, GEBA 2011, October 20-22, 2011, Iaşi,

Romania, Editors: Dinu Airinei, Carmen Pintilescu, Ovidiu Stoica, Olesia Mihai, Daniela Viorică, Alin Andrieş, Mircea

Asandului, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-703-697-1

Indexat: în curs de indexare ISI Proceedings Web of Science Categories: Economics

Disponibil la: http://www.feaa.uaic.ro/geba/Topics.html

Articole publicate în volume ale altor conferințe internaționale

1. Berheci, M., SMEs and CSR in emerging economies of European Union” (“IMM şi RSC în economiile emergente ale UE”), în

Volumul Conferinţei Internaţionale: Jean Monnet International Conference (the VIII th edition) “EU enlargement: dilemmas and

perspectives”, The European Week at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, CSE, 10-12 mai 2012

2. Berheci, M., Pascu, A., M., IFRS for SMEs. Comments and discussions, în Volumul Conferinţei Internaţionale: The

International Scientific and Practical Internet-Conference: „Financial Economic, Accounting Analytical and Organizational Legal

Provision of Regeneration Processes on the way to Knowledge Economy”, Bukovyna State Finance Academy, 2010

3. Pascu, A., M., Berheci, M., The relationship between audit risk and information risk associated to the audited financial

statements, în Volumul Conferinţei Internaţionale: The International Scientific and Practical Internet-Conference: „ Financial

Economic, Accounting Analytical and Organizational Legal Provision of Regeneration Processes on the way to Knowledge

Economy”, Bukovyna State Finance Academy, 2010

4. Berheci, M., Teoria asigurării în auditul financiar şi reducerea riscului informaţional, în Volumul Conferinţei Internaţionale:

„Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil din România”,

Coordonatori: Constantin Toma, Costel Istrate, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, FEAA, 2009, ISBN 978-973-703-5141; Nr.

pagini: 259; pp. 21-32

5. Berheci, M., Interdependence between the components of financial statements, goals of accounting and financial decisions, în

Volumul Conferinţei Internaţionale: „Economie Europeană. Prezent şi perspective. Dimensiunea economico-juridică a integrării

României în Structurile Europene şi Euro-Atlantice”, Vol. 8, Special Issue, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2008, ISSN

2065-085X, pp. 344-349

6. Berheci, M., Equity capital and comprehensive income, în Volumul Conferinţei Internaţionale: „Economie Europeană. Prezent

şi perspective. Dimensiunea economico-juridică a integrării României în Structurile Europene şi Euro-Atlantice”, Vol. 8, Special

Issue, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2008, ISSN 2065-085X, pp. 349-354

Page 9: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

9

7. Berheci, M., Macovei, I., C., Incursiune în istorie privind definirea calităţii informaţiei contabile în ţara noastră (Incursion

dans l’histoire quant à la définition de la qualité l’information comptable dans notre pays), 50th Scientific Conference,

“Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Volum al Conferinţei Internaţionale, Facultatea de Agricultură

„Ion Ionescu de la Brad”, 18-19 octombrie 2007, volumul 50, ISSN 1454-7414

8. Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in financial auditing), 50th Scientific

Conference, “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Volum al Conferinţei Internaţionale, Facultatea de

Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”, 18-19 octombrie 2007, volumul 50, ISSN 1454-7414

9. Berheci, M., Manipularea comportamentului utilizatorilor prin informaţia contabilă (Behavior manipulation of accounting

information users), în Volumul Conferinţei Internaţionale: „Competitiveness and European Integration”, Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-606-504-018-2

10. Berheci, M., Guvernarea întreprinderii şi incidenţa asupra sistemului contabil în contextul globalizării, a XVI-a Sesiune

ştiinţifică internaţională: „Economia cunoaşterii şi globalizarea”, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Economie, Centrul

de Cercetări Economice, Anuar, Tomul XVI, Secțiunea a III-a, Iaşi, 18 - 20 mai 2006; ISBN (10) 978-973-37-1175-6; (13) 978-

973-37-1175-9, pp. 62-67

11. Berheci, M., Informaţia contabilă şi unicitatea sistemului informaţional contabil, a XVI-a Sesiune ştiinţifică internaţională:

„Economia cunoaşterii şi globalizarea”, Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Economie, Centrul de Cercetări Economice,

Anuar, Tomul XVI, Secțiunea a III-a, Iaşi, 18 - 20 mai 2006; ISBN (10) 978-973-37-1175-6; (13) 978-973-37-1175-9, pp. 95-104

12. Mironiuc, M., Berheci, M., Informational Valences of the Cash-flow Statement - Methodological and Interpretative

Approaches, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “The proceedings of The Central and East European Conference in

Collaborative SMEs”, Coordonator: Grama, A., Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006; ISBN 973-703-202-0; Nr. pagini:

272; pp. 189-205

13. Berheci, M., Macovei, I., C., Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale, pp. 503-508, Simpozionul ştiinţific cu

participare internaţională: “Agricultura – între tradiţie şi superintensivizare”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”,

CD - Vol. XXXXIX, 20-21 octombrie 2006, Iaşi; Lucrări ştiinţifice, Vol. 49 nr. 2, Seria Agronomie, Editura „Ion Ionescu de la

Brad” Iaşi, 2006, ISSN 1454-7414

14. Berheci, M., Macovei, I., C., Veniturile – „cauza” performanţelor întreprinderii, pp. 509-512, Simpozionul ştiinţific cu

participare internaţională: “Agricultura – între tradiţie şi superintensivizare”, Universitatea Agronomică “Ion Ionescu de la Brad”,

CD - Vol. XXXXIX, 20-21 octombrie 2006, Iaşi; Lucrări ştiinţifice, Vol. 49 nr. 2, Seria Agronomie, Editura „Ion Ionescu de la

Brad” Iaşi, 2006, ISSN 1454-7414

15. Macovei, I.C., Berheci, M., Valoarea justă versus costul istoric şi implicaţii asupra raportării financiare în condiţiile

globalizării, în Lucrările Conferinţei cu participare internaţională: “Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea

Europeana”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006, Coordonatori: Pohoaţă, I., Maha, L., ISBN (10) 973-670-205-7; (13) 978-973-

670-205-1; Nr. pagini: 607; pp. 597-602

16. Berheci, M., Obiectivele şi principiile fundamentale ale misiunii auditorului financiar, în Volumul Conferinţei Internaţionale:

“Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării”, 15-16 aprilie 2005, Editura ASEM, Chişinău, 2005, ISBN 9975-

289-6; http://www.ase.md/~cont.audit/index.php?page=cercetare

17. Berheci, M., Evoluţia contabilităţii româneşti – între Directivele Europene şi Standardele Internaţionale de Raportare

Financiară, în Volumul Conferinţei Internaţionale: Modelul european în dezvoltarea României, Editura Sedcom Libris, Iaşi,

2005, ISBN 973-670-108-5, Lucrările Conferinţei Jean Monnet pentru tineri cercetători, mai 2005, Centrul de studii europene,

Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi; Nr. pagini: 510; pp. 51-60,

http://www.cse.uaic.ro/Evenimente/arhiva/2005%20European%20Week.pdf

18. Berheci, M., Macovei, I., C., Computerized Tools and Techniques used in Auditing, în Volumul Conferinţei Internaţionale:

“Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, International Symposium, 14-15

octombrie, 2005, Iaşi, Romania, Pim Publishing House, Iaşi, 2005, ISBN 973-716-189-0; Nr. pagini:310; pp. 166-170

19. Berheci, M., Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor de valori materiale, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională:

“Agricultura şi mediul – prezent şi perspective”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la

Brad”, Iaşi, Facultatea de Agricultură, 20-21 octombrie 2005, Iaşi, CD – Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, Vol. 48, Iaşi, 2005;

ISSN 1454-7414; pp. 588-593

20. Berheci, M., Principiile şi convenţiile modelării întreprinderii în contabilitate, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională:

“Agricultura şi mediul – prezent şi perspective”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la

Brad”, Iaşi, Facultatea de Agricultură, 20-21 octombrie 2005, Iaşi, CD – Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, Vol. 48, Iaşi, 2005;

ISSN 1454-7414

Page 10: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

10

21. Berheci, M., Valenţele informaţionale ale bilanţului contabil, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “Economia românească.

Prezent şi perspective”, International Symposium, 23-24 aprilie, 2004, Editura Agir, Piteşti, 2004, Universitatea din Piteşti,

Facultatea de Ştiinţe economice, juridice şi administrative, ISBN 973-8466-56-3/973-8466-59-8; Nr. pagini: 312; pp. 75-82

22. Macovei, I., C., Berheci, M., The Role of Audit Committee in Corporate Governance, în Volumul Conferinţei Internaţionale:

“Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, International Symposium, 22-23 octombrie,

2004, Iaşi, Romania, Pim Publishing House, Iaşi, 2004, ISBN 973-716-028-2; Nr. pagini: 260; pp. 226-230

23. Berheci, M, Actualităţi şi perspective privind auditul financiar, Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională: “Normalizare

şi armonizare în contabilitatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004, ISBN 973-670-104-2; Coordonatori: Horomnea,

E., Berheci, I., Nr. pagini: 384; pp. 254-262, Volumul reuneşte comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul Zilelor Universităţii

“Al. I. Cuza” Iaşi, octombrie, 2004

24. Georgescu, I., Berheci, M., Aspecte contabile privind deprecierea imobilizărilor corporale, Sesiune ştiinţifică cu participare

internaţională: “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004, ISBN 973-670-104-

2; Coordonatori: Horomnea, E., Berheci, I., Nr. total de pagini: 384; pp. 165-173, Volumul reuneşte comunicările ştiinţifice

prezentate în cadrul Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, octombrie, 2004

25. Berheci, M., Oferta şi cererea de informaţii contabile, în Volumul Conferinţei Internaţionale: „Simpozionul internaţional al

tinerilor cercetători”, 18-19 aprilie 2003, Secţiunea: Contabilitate, audit şi analiză economico-financiară, Academia de Studii

Economice din Moldova

26. Georgescu, I., Berheci, M., Tratamente contabile privind evaluarea în contextul Standardelor Internaţionale de Contabilitate,

în Volumul Conferinţei internaţionale: Contabilitatea mileniului III, 20-21 iunie, 2003, Editura Sincron, Cluj-Napoca, ISBN 973-

9234-52-6; pp. 127-134

27. Berheci, M., Cash-flow modeling in the modern company, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “Knowledge technologies in

business and management”, June 6th, 2003, Iaşi, Romania, Editura Junimea, ISBN 973-37-0744-9

28. Berheci, M., Macovei, I., C., Conceptul de valoare justă în contabilitate, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “Globalizarea

şi educaţia economică universitară II”, 24-27 octombrie 2002, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002; ISBN 973-8353-33-5, Nr.

pagini: 441; pp. 272-278

29. Berheci, M., De la costul istoric la valoarea justă, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “Proceedings of The XII-th Textile

and Leather Romanian Conference”, The Jubilee of the Textile and Leather Academic Education from Iasi, “Gh. Asachi”

Technical University of Iasi, 2002, ISBN 973-8075-46-7; Nr. pagini: 212; pp. 167-172

30. Berheci, M., Cadrul contabil conceptual versus sistemul contabil al agenţilor economici, în volumul: “Economia românească

– prezent şi perspective”, În Volumul Sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională, Ediţia a 2-a, Suceava, Editura Universităţii

din Suceava, 2002, ISBN 973-8293-57-X

31. Berheci, M., Macovei, I., C., Esenţa principiului prevalenţei economicului asupra juridicului,: „Economia românească –

prezent şi perspective”, În Volumul Sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională, Ediţia a 2-a, Suceava, Editura Universităţii

din Suceava, 2002, ISBN 973-8293-57-X, pp. 535-538

32. Berheci, M., Tehnica sondajului în controlul conturilor, în Volumul Conferinţei Internaţionale: “Statistica în cercetarea

economico-socială”, Editura Junimea, Iaşi, 2001, Coordonatori: Tacu, A., P., Jaba, E., ISBN 973-37-0637-X; Nr. pagini: 384; pp.

321-326

33. Berheci, M., International Harmonization of Audit Practices and Procedures in the Annual Financial Reporting, în Volumul

Conferinţei Internaţionale: “European Excellence in Business Studies Students’ Education”, Editura Economică, Bucureşti, 2000,

Coordonator: Andone, I., ISBN 973-590-387-3; Nr. pagini: 352; pp. 98-108

Lucrări publicate în volume

1. Berheci, M., Evaluarea controlului intern – etapă de bază în planificarea misiunii de audit financiar, în Lucrarea:

„Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene”, coordonatori: Roman Angela, Chirleşan Dan, Istrate Costel, Editura

Junimea, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-37-1528-3, Nr. pagini: 288; pp. 163-177

2. Berheci, M., Metodologia auditorului financiar în estimarea riscului de control, în Lucrarea: „Întreprinderea şi pieţele în

contextul integrării europene”, coordonatori: Roman Angela, Chirleşan Dan, Istrate Costel, Editura Junimea, Iaşi, 2011, ISBN

978-973-37-1528-3, Nr. pagini: 288; pp. 215-227

Page 11: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

11

3. Berheci, M., Principiul unicităţii bilanţului versus normalizarea multidimensională, în Volumul Conferinţei Naţionale:

„Validarea informaţiei financiar-contabile în contextul dezvoltării durabile”, Coordonatori: Iuliana Georgescu, Marilena Mironiuc,

Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-703-418-2, Nr. pagini: 270; pp. 31-36

4. Berheci, M., Rezultatul contabil, rezultatul economic şi valoarea creată – indicatori de apreciere a performanţelor

întreprinderii în contextul convergenţei contabile, în Volumul Conferinţei Naţionale: „Convergenţa economică şi rolul cunoaşterii

în condiţiile integrării în Uniunea Europeană”, Iaşi, 16-17 mai 2008, coordonatori: Panaite Nica, Dumitru Zaiţ, Teodora Roman,

Neştian Andrei, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-703-331-4; Nr. pagini: 472; pp. 22-33

5. Berheci, M., Asimetria informaţională. Conflictele de interese între utilizatorii informaţiei financiar-contabile (Information

Asymmetry. Conflicts of Interests between Financial-Accounting Information Users), în Lucrarea: „Managementul calităţii

informaţiei contabile” („Quality management of accounting information”), coordonatori: Iuliana Georgescu, Alexandru Ţugui,

Editura Univeristăţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-703-299-7; Nr. pagini: 304; pp. 29-34

6. Macovei, I., C., Berheci, M., Auditul financiar si interesul public, Volumul Congresului Naţional al XVI-lea al profesiei

contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006, ISBN 973-8478-88-X; Nr. pagini: 967; pp. 645-652

7. Berheci, M., Evoluţia normalizării şi armonizării contabilităţii, în Revista Tinerilor Economişti, An III, Nr. 4 – Aprilie 2005,

Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1583-9982; Nr. pagini: 264; pp. 47-52, http://stat257.central.ucv.ro/rte/

8. Berheci, M., Tabloul de finanţare şi tabloul fluxurilor de trezorerie – instrumente de analiză dinamică, în Lucrarea: Analele

Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Volum Conferinţă, Seria Ştiinţe Economice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,

tomul XLVIII-XLIX, Iaşi, 2002-2003, ISSN 1244-516X; Nr. pagini: 497; pp. 166-172

9. Macovei, I., C., Berheci, M., Evaluarea controlului intern – etapă esenţială a demersului de audit, în Lucrarea: “Buletin

ştiinţific”, Editura Fundaţiei „Gh. Zane”, Iaşi, 2002; ISSN 1224-9475, Nr. pagini: 121; pp. 71-76

10. Berheci, M., Pragul de semnificaţie şi riscurile în audit, în Lucrarea: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din

Iaşi, Volum Conferinţă, Seria Ştiinţe Economice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, tomul XLVII, 2001, ISSN 1244-516X;

Nr. pagini: 331; pp. 128-132

f). Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri

1. Grosu, M., (coordonator), Contabilitate financiară intermediară. Teorie, aplicații și teste grilă, Editura Sedcom Libris, Iași,

2013, Nr. pagini: 257

2. Berheci, M., (căs. Grosu), Responsabilitatea corporativă şi performanţele companiilor multinaţionale, în Lucrarea: Studii

Post-doctorale în Economie, Vol. 5: Studii şi cercetări privind impactul globalizării asupra structurii şi dinamicii economiilor,

Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-27-2295-4; Nr. pagini: 1247, pp. 131-204

3. Țigănaşu, R., Pascariu, G., C., Drăgan, G., Bălţătescu, S., Maha, L., Grosu, M., Politica europeană de coeziune. Sistemul

fondurilor structurale şi de coeziune în România, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-703-831-9;

4. Dumitrean, E., Toma, C., Apostol, C., Chersan, I., C., Dicu, R., Grosu, M., Mardiros, D-N, Huian, C., Haliga, I., Dumitrean, I.,

Contabilitate financiară. Teste grilă rezolvate. Aplicaţii practice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-670-517-5;

Nr. pagini: 204

5. Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize, studii de caz, Editura CECCAR,

Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-8414-63-1; Nr. pagini: 672

6. Dumitrean, E., Toma, C., Chersan, I., C., Mardiros, D., N., Berheci, M., Haliga, I., Huian, C., Apostol, C., Dicu, R., M.,

Contabilitate financiară. Teste grilă, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-670-374-4; Nr. pagini: 210

7. Florea, I., Florea, R., Macovei, I., C., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura CECCAR,

Bucureşti, 2008 (ediţie revizuită și adăugită), ISBN 973-8478-76-6; Nr. pagini: 308

8. Florea, I., Florea, R., Macovei, I., C., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura CECCAR,

Bucureşti, 2005, ISBN 973-8478-76-6; Nr. pagini: 284

9. Petriş, R., Istrate, C., Beţianu, L., Berheci, M., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de

Contabilitate, Combinări de întreprinderi, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, ISBN 973-8478-21-9; Nr. pagini: 408

10. Dumitrean, E., Berheci, I., Toma, C., Macovei, I.C., Berheci, M., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor

Internaţionale de Contabilitate, Investiţii imobiliare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, ISBN 973-8478-34-0; Nr. pagini: 336

Page 12: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

12

11. Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-9; Nr.

pagini: 278

12. Berheci, M., Practici şi proceduri de auditare a situaţiilor financiare anuale, pp. 10-50, în Lucrarea: “Disertaţii 2000.

Cercetări în cadrul studiilor aprofundate”, Editura Junimea, Iaşi, 2000; Coordonator: Andone, I., ISBN 973-37-0575-6; Nr.

pagini: 256; pp. 10-50

g). Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări)

g1). Citări ale lucrărilor științifice – în Reviste de specialitate din străinătate

1. Citat din: Dicu Roxana, Grosu Maria, Optimizing Human capital between the motivation of employees and the performance

required by the corporate responsibility, Anale. Seria Ştiinţe Economice. 2011, Timişoara, Vol. XVII, 1582-6333, pag: 634-640

de către: Awan Muhammad, Sarfraz Naintara, The Impact of human capital on Company performance and the mediating effect

of employee’s satisfaction, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 8, Issue 2, (Ian-Febr 2013), 2278-

487x, pp. 76-82

Indexată: Cabell’s, Index Copernicus, Ulrich’s, EBSCO

http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol8-issue2/J0827682.pdf

2. Citat din: Grosu, M., Codes and practices of implementation of corporate governance in Romania and results reporting,

Annals of Faculty of Economics, vol. 1, issue 2, 2011, pp. 251-256 de către: Nicolaescu, E., Business Environment and Corporate

Governance in Public Entities, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, December 2012, Vol.

2, No. 12, ISSN: 2222-6990

Indexată: Ulrich’s, Cabell’s, ProQuest, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ

http://www.hrmars.com/admin/pics/1505.pdf

3. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Cenar, Iuliana, Dilemmas and Controversies Concerning the Heritage and Its Role on

Accounting Stage, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, December 2012, Vol. 2, No. 12,

ISSN: 2222-6990

Indexată: Ulrich’s, Cabell’s, ProQuest, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ

http://www.hrmars.com/admin/pics/1510.pdf

g2) Citări ale lucrărilor științifice – în Reviste de specialitate din țară

1. Citat din: Berheci, M., Rezultatul contabil, rezultatul economic și valoarea creată – indicatori de apreciere a performanțelor

întreprinderii, Revista “Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor”, nr. 8/2010, p. 132 de către: Stoean, T., THE ROLE OF

ACCOUNTING INFORMATION IN THE DECISIONAL SUPPORT OF THE MANAGERIAL TEAM, Bulletin of „Carol I”

National, Defence University, nr. 1/2013, Indexată: EBSCO, CEEOL

http://buletinul.unap.ro/pagini/pdf/Bul%202%20_2013_ENGLISH_on%20line.pdf

2. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Mureșan, D., Crisis effects on tangible assets revaluations a study over Romanian buildings,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2013, Indexată: IDEAS, Genamics, EcP,

EBSCO, Cabell’s, Scipio, Index Copernicus, DOAJ, RePEc http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2013-02/29_Muresan%20Diana.pdf

3. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Cernuşca, L., Considerations regarding the Entities Accounting Politics, Journal of

Economics and Business Research, ISSN: 2068 - 3537, E – ISSN (online) 2069 – 9476, ISSN – L = 2068 – 3537 Year XIX, No.

1, 2013, pp. 29-36, Edited by “AUREL VLAICU” University Arad, 2013

Indexată: DOAJ, EBSCO, Index Copernicus

http://scholar.google.ro/scholar?cites=8643172150564815014&as_sdt=5&sciodt=0&hl=ro

4. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Hada, T., Tamas, S., A., Some aspects regarding the consolidated financial statements,

Analele Universităţii din Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, Nr. 2, 2012, ISSN-1582-

5450

Indexată: RePEC, DOAJ, EBSCO

http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2012/n2/102.pdf

5. Citat din: Grosu, M., The public policies on CSR in the EU and the development of corporate responsibility in Romania,

Proccedings of The 17th IBIMA conference on Creating Global Competitive Economies: A 360-degree Approach, Milan, 2011,

pp. 1734-1744 de către: Mardiros, D., N., Corruption in the Public Sector of the Emerging Economies Inside the European

Page 13: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

13

Union Perimeter. Causes and Scores of the Phenomenon, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume

XII, 2/2012, ISSN 1582-9383

Indexată: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2012p2v2.pdf

6. Citat din: Grosu, M., Corporate Responsibility and Control Risk, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series,

Constanța, 2011, pp. 878-883, de către: Mardiros, D., N., Budgetary Incomes and Expenses, Expression of the Public Sector's

Dimension of the Emerging Economies Inside the European Union Area, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences

Series, Volume XII, 2/2012, ISSN 1582-9383

Indexată: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2012p2v2.pdf

7. Citat din: Grosu, M., Codes and practices of implementation of corporate governance in Romania and results of reporting,

Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, Tomul XX, Nr. 2 decembrie 2011, pp. 256-261 de către: Dicu, R., M.,

The Intellectual Capital Statement in Knowledge-based Organizations: The practitioners’ and Academics’ Answer for Reporting

the IC, Annals of the Ovidius University, Economic Sciences Series, Volume XII, 2/2012, ISSN 1582-9383

Indexată: RePEC, DOAJ, Cabells Directories, EBSCO

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/cuprins%20rezumate/volum2012p2v2.pdf

8. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Cernuşca, L., NATIONAL AND INTERNATIONAL REGARDING THE ACCOUNTING

POLICIES FOR THE FIXED ASSETS, Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, Vol. XVIII/2012, Indexată: RePEc, EBSCO,

CEEOL, JEL on CD, E-JEL, EconLit http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012_2/AnaleFSE_2012_2_016.pdf

9. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Salomia, Maria, Mădălina, Particularities Regarding the Apparition and Evolution of the

Audit’s Activity, “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1 /2012

Indexată: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2012p1.pdf

10. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Georgescu, Iuliana, Chiriac, Irina, The Analysis of The Influential Factors of The

Absorbing Companies’ Performances, Analele Ştiinţifice ale UAIC, Seria Ştiinţe Economice, Iaşi, 2012, ISSN: 0379-7864

Indexată: EBSCO, EconLit, Index Copernicus, RePEc, DOAJ, CEEOL

http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/2012Actb%20georgescu.pdf

11. Citat din: Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2008 de către: Cristia, Vasile, Marketing of financial and accounting services as a component of

corporate social responsibility, Economy Trandisciplinarity Cognition Journal, Vol.XIV, Issue 1/2011,ISSN 2068-7389, pp. 50-

55

Indexată: Doaj,ProQuest, Ebsco, Cabell’s

http://www.journals4free.com/link.jsp?l=19683024

12. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Man, Mariana, Gădău, Liana, THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT THROUGH THE

ROMANIAN ACCOUNTING REGULATIONS. FROM EUROPEAN TO INTERNATIONAL, Annals of the University of Petroşani,

Economics, 11(2), 2011, Indexată: RePEc, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus

http://www.upet.ro/annals/economics/pdf/2011/part2/Man-Gadau.pdf

13. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Cenar, Iuliana, FINANCIAL REPORTING IN EDUCATION INSTITUTIONS THE

IMPLICATIONS OF THE TRANSITION TO ACCRUAL ACCOUNTING, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica,

Alba Iulia, Vol. 13(1), 2011

Indexată: RePEc, ProQuest, EconLit, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus

http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1320111/02.pdf

14. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Firescu, Victoria, Popescu, Jenica, THE CONTRIBUTION OF CASH FLOW

INDICATORS IN TERMS OF INFORMATION TO THE COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS, Annals of the University

of Craiova - Economic Sciences Series, ISSN 1223-365X, (39/2011), Indexată: CEEOL, RePEc

http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0039v4-022.pdf

Page 14: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

14

15. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Cenar, Iuliana, THE APPROACH TO PENSION PLANS THROUGH THE

ESTABLISHMENT OF ACCOUNTING POSTULATE, The Young Economists Journal (16/2011) Editura Universitaria Craiova

Indexată: RePEc (EcP), Index Copernicus, CEEOL

http://feaa.ucv.ro/RTE/016-05.pdf

16. Citat din: Florea, I., Florea, R., Macovei, I., C., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2005Mihalache, A., S., The Audit of Accounting Information System Infrastructure, Annals of the “Ovidius”

University, Economic Sciences Series, Volume XI, Issue 1 /2011

Indexată: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s

http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2011p1.pdf

17. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Paşcu, Ana-Maria, Rolul auditului intern în optimizarea guvernanţei corporative, Studia

Universitatis “Vasile Goldiş” Arad, Seria Ştiinţe Economice, Anul 21/2011, Partea I

Indexată: DOAJ, ProQuest, CEEOL

http://www.uvvg.ro/studia/economice/images/2001/v1/68.%20ROLUL%20AUDITULUI%20INTERN%20IN%20OPTIMIZARE

A%20GUVERNANTEI%20CORPORATIVE.pdf

18. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Paliu-Popa, Lucia, Cosneanu, Lavinia, Profit and Loss Account in the International

Context, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2011

Indexată: EBSCO, Cabell’s, Index Copernicus, DOAJ, RePEc (IDEAS, EcP)

http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2011-02/2_LUCIA_POPA_PALIU.pdf

19. Citat din: Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2008 de către: Tulvinschi, Mihaela, The importance of stocks audit for the quality increasement of the

operational fluxes, EuroEconomica, The Danubius University of Galați, Issue 2(25)/2010, ISSN 1582-8859, pp. 63-70, RePec,

Ebsco, Doaj, ProQuest

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/632/579

20. Citat din: Berheci, M., The Financial Reports – Purposes, Drawbacks and its Improvement, Analele Ştiinţifice ale UAIC,

Seria Ştiinţe Economice, Iaşi, ISSN: 0379-7864, Iaşi, 2005/2006 de către: Chiriţă, Irina, Grigoraş-Ichim, Claudia, THE

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL MANAGEMENT AND THE INFORMATION SUPPLIED BY ACCOUNTANCY IN THE

PROCESS OF SUBSTANTIATING THE FIN ANCIAL DECISIONS AT THE LEVEL OF AN ECONOMICAL ENTITY, The Annals

of The "Ştefan cel Mare" University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 9, No.

2(10), 2009

Indexată: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directory

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/227/222

21. Citat din: Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2005 de către: ONICA, Cristina, Mihaela, DOMNITEANU, Lucian, Theories and Methods that have

Influenced International Practices, The Annals of ”Dunărea de Jos” University of Galati, Fascicle I – 2009, Economics and

Applied Informatics, Years XV – ISSN 1584-0409, pp. 275-280

Indexată: ProQuest, Ebsco

http://www.ann.ugal.ro/eco/Doc2009/MihaelaOnica_LucianDomniteanu.pdf

22. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-

9 de către: ONICA, Cristina, Mihaela, DOMNITEANU, Lucian, Theories and Methods that have Influenced International

Practices, The Annals of ”Dunărea de Jos” University of Galati, Fascicle I – 2009. Economics and Applied Informatics. Years

XV – ISSN 1584-0409, pp. 275-280 Indexată: ProQuest, Ebsco

http://www.ann.ugal.ro/eco/Doc2009/MihaelaOnica_LucianDomniteanu.pdf

g3) Citări ale lucrărilor științifice – în Monografii academice din țară

1. Citat din: Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2005 de către: Vlad, Mariana, Contabilitatea şi auditul financiar instituţiile de credit, Editura Sedcom

Libris, 2012

2. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Dumitrean, Ioan, Influenţa timpului asupra evaluării afacerilor. Analiză, diagnostic,

evaluare, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2012

Page 15: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

15

3. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Horomnea, E., Dimensiuni ştiinţifice sociale şi spirituale în contabilitate. Geneză, doctrină,

normalizare, decizii, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012

4. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-9

de către: Horomnea, E., Dimensiuni ştiinţifice sociale şi spirituale în contabilitate. Geneză, doctrină, normalizare, decizii,

Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012

5. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Vlad, M., Contabilitatea şi auditul financiar în instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris,

Iaşi, 2012

6. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Toma Constantin, Managementul contabilităţii financiare, Editura Tipo Moldova, Iaşi,

2012

7. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-9

de către: Toma Constantin, Managementul contabilităţii financiare, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012

8. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Toma Constantin, Contabilitate financiară, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011

9. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-9

de către: Toma Constantin, Contabilitate financiară, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011

10. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-

9 de către: Georgescu, Iuliana, Beţianu, Leontina, Calitate în contabilitatea instituţiilor publice, Editura Universităţii “Al. I.

Cuza” Iaşi, 2009

11. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-

9 de către: Tabără, N., Horomnea, E., Mircea, M., C., Contabilitate internaţională, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2010

12. Citat din: Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura

C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2005 de către: Tabără, N., Horomnea, E., Mircea, M., C., Contabilitate internaţională, Editura Tipo

Moldova, Iaşi, 2010

13. Citat din: Berheci, M., Oferta şi cererea de informaţii contabile, Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, 18-19

aprilie 2003, Secţiunea: Contabilitate, audit şi analiză economico-financiară, Academia de Studii Economice din Moldova de

către: Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi,

2009

14. Citat din: Berheci, M., Tabloul de finanţare şi tabloul fluxurilor de trezorerie-instrumente de analiză dinamică, Analele

Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, tomul XLVIII-

XLIX, Iaşi, 2002-2003 de către: Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii,

Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

15. Citat din: Berheci, M., Cash-flow modeling in the modern company, “Knowledge technologies in business and management”,

June 6th, 2003, Iaşi, Romania, Editura Junimea, 2003 de către: Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în

diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

16. Citat din: Berheci, M., Valenţele informaţionale ale bilanţului contabil, pp. 75-82, “Economia românească. Prezent şi

perspective”, International Symposium, 23-24 aprilie, 2004, Editura Agir, Piteşti, 2004, Universitatea din Piteşti, Facultatea de

Ştiinţe economice, juridice şi administrative de către: Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în

diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

17. Citat din: Berheci, M., Evoluţia normalizării şi armonizării contabilităţii, pp. 47-52, în Revista Tinerilor Economişti, An III,

Nr. 4 – Aprilie 2005, Editura Universitaria, Craiova de către: Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în

diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009

18. Citat din: Petriş, R., Istrate, C., Beţianu, L., Berheci, M., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de

Contabilitate, Combinări de întreprinderi, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, ISBN 973-8478-21-9 de către: Burlacu, D.,

Valențele cognitive şi decizionale ale informaţiei contabile oferite de conturile anuale, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009

Page 16: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

16

19. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-

9 de către: Mardiros, Daniela-Neonila, Previziuni economico-financiare realizate prin modelarea datelor din bilanţ şi contul de

profit şi pierdere, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2008

20. Citat din: Georgescu, I., Macovei, I. - C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea, Iaşi, 2003, ISBN 973-37-0842-

9 de către: Huian, Carmen, Instrumente financiare: tratamente și opțiuni contabile, Editura CECCAR, București, 2008

21. Citat din: Petriş, R., Istrate, C., Beţianu, L., Berheci, M., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de

Contabilitate, Combinări de întreprinderi, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, ISBN 973-8478-21-9 de către: Pitulice, C., Teorie

şi practică privind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate, Editura Contaplus, Ploieşti, 2007

22. Citat din: Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analzie, studii de caz, Editura

CECCAR, Bucureşti, 2010 de către: Onica, Mihaela, Cristina, The Impact of the Application of IFRS on Reporting the Financial

Position, Proceedings of International Conference “Risk in Contemporary Economy” ISSN 2067-0532 XIIIth Edition 2012,

Galaţi, Romania, “Dunarea de Jos” University of Galati – Faculty of Economics and Business Administration,

http://www.rce.feaa.ugal.ro/sites/default/files/Onica1.pdf

23. Citat din: Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar, Volumul Conferinţei “Romanian Agriculture

in EU Opportunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură “Ion Ionescu de la Brad”, volumul 50, ISSN 1454-7414 de

către: Pereş, Ion, Mateş, Dumitru, Grosu, Veronica, Mihalciuc, Camelia-Cătălina, Fraudele contabile şi relativitatea

informaţiilor din situaţiile financiare anuale, publicat în Lucrarea: „Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de

la implementarea noului sistem contabil din România”, Coordonatori: Constantin Toma, Costel Istrate, Editura Univ. „Al. I.

Cuza”, Iaşi, FEAA, 2009, ISBN 978-973-703-5141

h). Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute

1. Membru Program Committee: The 20th IBIMA Conference on Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Real Estate

Investment, Development Sustainability, and Economic Growth will be held in Kuala Lumpur, Malaysia 25-26 March 2013

http://www.ibima.org/KL2013/committee.html

2. Membru Program Committee: Jean Monnet International Conference - European Research Development in Horizont 2020,

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 10-13 Iulie 2013

3. Membru Reviewer Committee al Manifestării Științifice: ROUNDTABLE “THE ROLE OF UNIVERSITIES IN EUROPEAN

RESEARCH” SUCEAVA, ROMANIA, 17th December 2012, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,

Parma Unversity of Italy și ASEM

4. Membru Reviewer Committee al Manifestării Științifice: “Computing Paradigms in The New Digital Economy”, Suceava, 3

august 2012, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

5. Membru în Consiliul Științific de Evaluare a Revistei “Audit Financiar” ca urmare a Protocolului de colaborare încheiat în mai

2013 între Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Camera

Auditorilor Financiari din România

i). Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate

1. Dumitrean, E., Berheci, M., Contabilitate financiară II, suport de curs, anul II, ID, opţional, 2006; Nr. pagini: 150

2. Grosu, M., Metodologia auditului financiar, suport de curs portal, Master CEA, 2008-2013, www.portal.feaa.uaic.ro

3. Grosu, M., IAS/IFRS în contabilitatea curentă, suport de curs portal, Master CEA, 2008-2013, www.portal.feaa.uaic.ro

4. Grosu, M., Contabilitate financiară intermediară, suport de curs portal PPT, CIG 2, 2012/2013, www.portal.feaa.uaic.ro

5. Grosu, M., Managementul financiar al proiectelor, suport de curs PPT, Master CSE: Dezvoltare Regional, anul II, 2012/2013

www.portal.feaa.uaic.ro

6. Florea I. (coordonator), Macovei, I. - C., Berheci, M., Control financiar şi expertize contabile II, anul V, ID, specializarea

Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2003/2004 (actualizată), ISSN 1221-9363; Nr.

pagini: 150

7. Macovei, I. - C., Berheci, M., Audit şi expertize contabile, IV, ID, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007/2008, ISSN

1221-9363, Nr. pagini: 150

Page 17: Conf. univ. dr. Maria GROSU - feaa.uaic.ro · Macovei, I., C., Berheci, M., Riscurile şi frauda în auditul financiar (Risck and fraud in fianncial auditing), 50th Scientific International

17

8. Horomnea, E., Berheci, M., Normalizarea contabilităţii întreprinderii, anul II, specializarea Contabilitate şi Informatică de

Gestiune, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Nr. pagini: 150

9. Horomnea, E., Berheci (Grosu), M., Normalizare contabilă, anul II, Master Complementar, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”,

Iaşi, 2012, 2013; Nr. pagini: 100

10. Grosu, M., Toma, C., Contabilitate financiară intermediară, anul II, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune,

Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012; Nr. pagini: 150


Recommended