+ All Categories
Home > Documents > Comunicarea Umana Si Limbajul

Comunicarea Umana Si Limbajul

Date post: 06-Jul-2015
Category:
Author: teo-roman
View: 565 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 184

Transcript

COMUNICAREA SI LIMBAJUL, ATENTIA SI VOINTA- Comunicarea umana poate fi verbala sau nonverbala, Continutul comunicarii, Mijloacele comunicarii, Introspectionismul, BehaviorismulMECANISMELE PSIHICE REGLATORII (COMUNICAREA SI LIMBAJUL, ATENTIA SI VOINTA) Mecanismele prin intermediul carora se realizeaza reglajul psihic al activitatii si comportamentului sunt numeroase. Exista insa unele mecanisme psihice care intervin mai direct in reglajul comportamental. Aceste mecanisme sunt: comunicarea si limbajul, care permit proiectarea anticipata a rezultatului actiunii in raport cu intentiile si dorintele persoanei, ca si obtinerea modificarilor comportamentale dorite; atentia, ce asigura reglajul bazat pe orientarea, focalizarea si selectia actelor sau activitatilor; vointa, ca forma superioara de reglaj psihic ce tinteste spre atingerea unui scop constient propus care corespunde motivelor dar si conditiilor sociale si care intra in joc atunci cant este necesara invingerea unor obstacole ce apar in calea realizarii scopurilor propuse.

COMUNICAREA Sl LIMBAJUL I. DELIMITARI CONCEPTUALE. Faptul ca limbajul si comunicarea constituie mecanismele psihice aflate cel mai la indemana individului pentru a-si regla propria sa conduita, dar si conduita altora, este mult prea evident pentru a insista asupra lui. 18958jxk48ooj3z Daca sistemul imaginilor, conceptelor si ideilor, format prin intermediul mecanismelor informational-operationale ar fi tinut secret, daca el n-ar fi folosit, vehiculat, atunci n-ar avea aproape nici o utilitate practica, nu ar fi capabil de influenta si interinfluenta, nu putea fi preluat si reintrodus in circuitul cunoasterii, nu ar avea nici un impact asupra actlvitatii umane. Comunicarea, inteleasa ca act tranzactional, inevitabil in situatii de actiune, devine esentiala, fundamentala atat pentru viata persoanei, cat si pentru viata sociala a individului.

Din pacate, notiunile de comunicare, limba, limbaj sunt polisemantice, ele comportand o pluralitate de sensuri; ele constituie obiectul de investigatie al mai multor discipline stiintifice (lingvistica, psihologia, sociologia, semiotica, cibernetica etc.), care aduc propriile lor perspective de abordare, nu intotdeauna identice sau macar complementare.

Comunicarea a fost definita cel mai adeseori ca o forma particulara a relatiei de schimb intre doua sau mai multe persoane, doua sau mai multe grupuri. xo958j8148oooj Claude Levi-Strauss interpreta societatea de pe pozitia unei teorii a comunicarii. Dupa el, in societate sunt posibile tipuri de schimburi (sau de comunicari):

schimbul femeilor intre grupuri (datorat regulilor rudeniei sau casatoriei); schimbul bunurilor materiale (datorat regulilor economice); schimbul mesajelor intr-o limba comuna interlocutorilor (datorat regulilor lingvistice).

Primele doua tipuri de schimburi largesc in mod nepermis sfera notiunii de comunicare, cel de al treilea o ingusteaza mult mai mult, reducand-o doar la comunicarea dintre oameni si doar la un singur tip al acesteia, cea verbala. Dat fiind faptul ca nici una dintre aceste doua acceptiuni nu este satisfacatoare, cercetatorii s-au orientat spre depistarea unor elemente diferentiatoare mult mai fine.

Unul dintre pasionatii investigatori ai comunicarii nota: "exista comunicare cand exista schimb de semnificatii. (CLAUDE FLAMENT) Se retine, asadar, notiunea de "schimb", dar se precizeaza mai bine continutul acesteia, semnificatiile putand fi transmise atat prin mijloace verbale, cat si nonverbale. Alti autori au adus precizari pe directia unora sau altora dintre parametrii presupusi de "schimbul de semnificatii".

SILLAMY insista asupra caracterului de feed-back al comunicarii. Cand informatia este transmisa, considera el, se produce o actiune asupra receptorului si un efect retroactiv asupra persoanei emitente. ANZIEU si MARTIN atrag atentia asupra elementelor componente ale comunicarii si orientarea ei; comunicarea constituie ansamblul proceselor psihice si fizice prin care se efectueaza operatia de punere in relatie a unei persoane sau a mai multora. cu o alta sau cu mai multe, in vederea atingerii unor obiective.

Asadar, esentiale pentru actul comunicarii sunt:

1. relatia dintre indivizi sau dintre grupuri; 2. schimbul, transmiterea si receptarea de semnificatii; 3. modificarea voita sau nu a comportamentului celor angajati.Intelegerea in acest mod a comunicarii o intalnim si in lucrarile de data ceva mai recenta. Principala problema pe care o presupune studiul comunicarii este aceea a stabilirii continutului si a mijloacelor prin intermediul carora acesta este transmis.

Comunicarea umana poate fi verbala sau nonverbala. Continutul comunicarii este extrem de variat:

comunicarea vehiculeaza imagini, notiuni, idei (deci are un continut informational), ea faciliteaza si manifestarea conduitelor afective, produce disonanta sau consonanta psihica, efecte de acceptare sau refuz, concordanta sau nonconcordanta (continutul afectivemotional), prin comunicare se transmit trebuinte, aspiratii, imbolduri spre actiune (continutul motivational), se initiaza, se declanseaza sau se stopeaza activitatile, se manifesta rezistenta la eforturi (continutul volitiv).

in general, se comunica trei tipuri de informatii:

cognitive (continutul semnelor lingvistice); indiceale (centrate pe locuitor cu scopul definirii si controlarii rolului lui in timpul comunicarii);

injonctive sau conative (schimbate intre interlocutori pentru a face sa progreseze comunicarea spre realizarea unui scop).

Mijloacele comunicarii se clasifica astfel: Dupa doua axe opuse:

vocal versus nonvocal (cuvinte versus gesturi, atitudini) si verbal versus nonverbal (cuvinte versus noncuvinte).

Din combinarea acestor doua axe rezulta urmatoarele categorii de mijloace de comunicare:

1. vocal-verbal: cuvantul fonetic ca unitate lingvistica; 2. vocal-nonverbal: intonatii, calitatea vocii, emfaza;3) nonvocal-verbal: cuvantul scris ca unitate lingvistica; 4) nonvocal-nonverbal: expresia fetei, gesturile, atitudinile. Exista si o alta clasificare a mijloacelor de comunicare:

lingvistice (limba dublu articulata si de manifestarile vocale); para-lingvistice, mai mult sau mai putin constiente, intelese de membrii unei culturi: nonverbal-vocale (tonul vocii), nonvocale (gesturi); extra-lingvistice, care scapa locutorului in timpul comunicarii vocale: calitatea vocii care fumizeaza informatii biologice, psihologice sau sociale asupra locutorului), nonvocale (maniera de a se imbraca).

Combinarea continuturilor si mijloacelor comunicarii conduce la un anumit specific al comunicarii: * informatia cognitiva este legata de mijloace lingvistice si paralingvistice (gesturile fiind un substitut al cuvintelor); * informarea injonctiva este legata preponderent de mijloacele paralingvistice (gesturi, miscari, intonatii pentru a sugera unui parrticipant de a vorbi), dar uneori si de mijloacele lingvistice (fraze rituale de primire); * informarea indiceala se transmite prin toate mijloacele Teoria comunicarii considera comunicarea ca fiind modalitatea de legatura in spatiu si timp intre un obiectsistem si mediul extern, ca sursa generatoare de semnale purtatoare de informatie sau ca transfer de informatie de la sistem sursa (emitent) la un sistem receptor (destinatar). Potrivit acestei acceptiuni, comunicarea devine nu numai un atribut al omului, ci si al sistemelor fizice si biologice, la nivelul carora se realizeaza procese de reglare. Notiunea de comunicare ne apare astfel ca relatie si ca proces. Relatia se defineste ca legatura informationala intre doi termeni: sursa sau emitentul si receptorul sau destinatarul. Emitentul genereaza si transmite semnale. Pentru a transmite semnale , sistemul emitent trebuie sa posede cel putin doua stari distincte (elemente, de ex. litere). Receptorul sau destinatarul este sistemul care capteaza si prelucreaza semnalele transmise de emitent, modificandu-si sub actiunea lor starea initiala. Calitatea in sine a comunicarii este determinata de capacitatea de receptie si prelucrare a destinatarului. Dintre toate sistemele reale ce pot ocupa locul de destinatar, omul dispune de cea mai complexa capacitata de receptie si prelucrare-decodare. Ipostaza de emitent si de destinatar nu au un caracter invariant ci unul relativ, cei doi termeni putandu-si schimba reciproc locurile, pe parcursul procesului de comunicare. Ca proces, comunicarea se refera la ansamblul operatiilor de codare-recodare-decodare, ce se aplica asupra alfabetului de baza (la nivelul sursei) si alfabetului-cod (la nivelul destinatarului) si la succesiunea mesajelor care se transmit intre emitent si destinatar. Procesul de comunicare se caracterizeaza prin frecventa si periodicitate, prin amplitudine sau intensitate, prin natura substantial calitativa a semnalelor si prin continutul mesajelor. Privit prin prisma teoriei generale a informatiei, el ne dezvaluie 3 laturi: latura cantitativa, semantica si pragmatica.

Latura cantitativa se refera la conditiile obiective, necesare pentru ca mesajul sa poarte o minima cantitate de informatie. Aceasta conditie rezida in existenta, la nivelul destinatarului, a unei stari de incertitudine in legatura cu sursa. Volumul informatiei emis la nivelul sursei este, de regula, mai mare decat cel inregistrat la nivelul treceptorului. Astfel, comunicarea este supusa unor influente perturbatoare ce pun in evidenta mai multe situatii:

Situatia ideala nu exista nici un factor perturbator; Situatia optima predominarea absoluta a semnalului asupra zgomotului; Situatie de maxima nedeterminare pronbabilitatea semnalului este egala cu cea a zgomotului; Situatia critica dominarea zgomotului asupra semnalului.

Latura semantica se va realiza daca, atunci cand emitentul transmite un mesaj, iar receptorul isi modifica starea tezaurului sau intern in concordanta cu continutul informational al mesajului. Pentru ca procesul de comunicare dintre emitent si receptor sa realizaze dimensiunea semantica, sunt necesare cateva conditii fundamentale:

Astfel emitentul va trebui: sa organizeze transmiterea semalelor in acord cu capacitatea de admisie si de rezolutie (prelucrare) a destinatarului; sa codifica mesajul cu un alfabet pe care sa-l posede si destinatarul; sa organizeze fluxul mesajelor in concordanta cu regulile logico-gramaticale ale limbii in care se face codificarea. La randul sau, receptorul trebuie; sa cunoasca limba in care se transmite mesajul; sa posede modelele tezaurizate ale combinatiilor- cod prin care se transmit mesajele; sa dispuna de operatori de comparare a combinatiilor-cod primite; sa posede experiente anterioara in legatura cu mesajele primite.

Indicatorul comportamental concret care atesta realizarea laturii semanticii il constituie starea receptorului dupa primirea mesajului dat. Daca reactia sa concorda cu continutul informational, latura semantica s-a realizat. Latura pragmatica presupune stabilirea unei relatii intre mesajul emis de sursa si o anumita stare de necesitate a receptorului. Daca mesajul respectiv contribuie la satisfacerea starii de necesitate atunci latura pragmatica s-a realizat. Prin unitatea celor doua ipostaze ale sale de relatie si de proces- comunicarea pune in evidenta cateva caracteristici:

completitudinea este data de diferenta dintre cantitatea de informatie emisa si cea real transmisa destinatarului; cu act aceasta diferenta este mai mica, cu atat comunicarea este mai completa. Promptitudinea se masoara prin durata dintre momentul aparitiei necesitatii unui mesaj si momentul receptarii lui. O comunicare este considerata prompta daca mesajele pe care le vehiculeaza pot fi inca folosite pentru atingerea obiectivului reglarii.

Fidelitatea exprima gradul de corespondenta pe elemente de continut intre mesajul emis si cel real transmis si receptionat de catre destinatar.

Dupa contextul spatio-temporal in care se desfasoara, comunicarea poate fi directa (fata in fata) si indirecta (existenta unui mediator). Dupa natura substantial-calitativa a sistemelor relationate, comunicarea poate fi omogena (ambele sisteme avand aceeasi natura substantial-calitativa) si heterogena (un sistem de o natura substantial-calitativa, iar celalalt de o alta), fizica (ambele sisteme sunt entitati fizice neinsufletite), biologica (vegetala, animala, umana). Cele de mai sus ne ajuta sa diferentiem inca doua notiuni (limba si limbajul) stans legate intre ele si extrem de importante pentru comunicare. Limba este totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale si gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhica potrivit unor reguli de ordonare. Ea este un sistem inchegat de semne (cuvinte) si de reguli gramaticale stabilite socialistoric. in raport cu individul, ea este un dat obiectiv. Ea depinde nu de existenta in sine a individului, ci de existenta colectivitatii umane, a poporului, a natiunii. Din acest punct de vedere, ea este extraindividuala. Limbajul

activitatea psihica de comunicare intre oameni prin intermediul limbii activitatea verbala, de comunicare prin intermediul limbii: una dintre formele activitatii comunicative ale omului.

Specificul psihologic al limbajului. Limbajul reprezinta modul in care se asimileaza, se integreaza si functioneaza limba la nivel individual. El se subordoneaza activitatii de comunicare, comportamentului semiotic. Din punct de vedere psihologic, functia semiotica exprima capacitatea partial innascuta, partial dobandita a omului de a folosi semen ca inlocuitori ai obiectelor. Ca modalitate de realizare a comunicarii, limbajul verbal nu poseda un continut reflectoriu propriu fiecare cuvant sau propozitie obiectiveaza si exprima continuturi senzorial perceptive, notionale, emotionale, motivationale, motorii. Din punct de vedere psihologic, limbajul verbal devine mediator al diferitelor functii si procese constiente si subconstiente, el facand posibila structurarea comportamentului verbal.

Diferentierea intre limba si limbaj se poate face prin criterii cum ar fi: istoric, ontogenetic, instrumentalfunctional. Din punct de vedere istoric, limbajul precede limba. Aceasta se constituie pe baza dezvoltarii aparatului fonator si pe masura obiectivarii structurilor limbajului. Initial, limba exista si se manifesta in forma limbajului oral interindividual. Treptat insa, limba se va detasa relativ de limbaj, constituindu-se intr-o entitate specifica, obiectivata prin semne grafice si reguli logico-gramaticale. Din punct de vedere ontogenetic limba precede limbajul, ea prezentandu-se individului ca o realitate obiectiva, pe care el trebuie s-o cunoasca si s-o asimileze pentru a putea intra in relatie adecvata de comunicare cu semenii. Din punct de vedere instrumental-functional , limba constituie o multime de baza, constituita din urmatoarele elemente:

Repertoriul de combinatii cod designative (vocabularul), Alfabetul (literele cu ajutorul caruia se formeaza alfabetul) Regulile gramaticale (care definesc modul de combinare a elementelor vocabularului).

In aceasta infatisare, limba este un instrument de comunicare potential. Zlate: Sint cel putin doua diferentieri existente intre limba si limbaj:

a. in timp ce limba este un fenomen social (elaborata de societate si nu de fiecare individ in parte), limbajul este un fenomen individual, individualizarea lui realizandu-se atat in plan fiziologic (datorata unor particularitati ale aparatului fonator), cat si in plan psihologic (el avand o manifestare personala si diferita de la individ la individ; chiar daca materialul limbii este acelasi, difera selectia si dispunerea cuvintelor in fraza, fiecare act de comunicare caracterizandu-se printr-un "coeficient personal"; extrem de ilustrativa pentru caracterul individualizat psihologic al limbajului este definitia data limbajului de Rubinstein: 'limbajul este limba in actiune'; b. daca limba este extraindividuala, limbajul este mijlocul de vehiculare al limbii, el presupune transformarea elementelor limbii in elemente proprii, or pentru aceasta este necesara constientizarea laturii fonetice, grafice si semantice a cuvintelor, trecerea de la structuri semantice simple (cuvinte izolate) la structuri semantice complexe (propozitii, fraze, discursuri, texte). Cele doua notiuni se diferentiaza dupa sfera lor: comunicarea, dat fiind ca se realizeaza nu doar prin mijloace verbale, ci si nonverbale, are o sfera mai larga decat limbajul care este o comunicare verbala, realizata prin mijloace lingvistice. Valer Mare considera ca intre comunicare si limbaj exista relatii de coincidenta partiala a sferelor, cele doua notiuni continand si elemente proprii, ireductibile unele la altele. Limbajul depaseste limitele comunicarii propriu-zise, desfasurandu-se, intr-un fel sau altul, si atunci cand nu are loc comunicarea interumana (deci limbajul continua sa functioneze si atunci cand omul nu comunica cu nimeni). La randul ei, comunicarea depaseste limitele limbajului verbal, angajand o serie de comporta-mente specifice ale vietii psihice a omului (imitatia, contaminarea, competitia etc.). Autorul citat atrage atentia asupra faptului ca distinctia, desi reala, este totusi relativa, in realitate cele doua fenomene fiind indisolubil legate intre ele. Lucrul acesta devine cu atat mai evident cu cat limbajul este mai elaborat. Odata constituit, prin verigile sale interne, el intervine in desfasurarea tuturor formelor de activitate umana, inclusiv in procesul comunicarii nonverbale.

II. Scopurile si rolurile comunicarii Comunicarea intre persoane sau intre grupuri joaca un rol esential, de prim ordin. Ea este atat de importanta si utila incat unii autori nu s-au sfiit s-o considere ca reprezinta unul dintre "elementele" cheie in definirea, intelegerea si explicarea individului si chiar a societatii. Exista, cateva "ratiuni" ale comunicarii la nivel individual:

Prin comunicare, individul se umanizeaza, isi formeaza si isi dezvolta personalitatea, deoarece ea este cea care ii asigura transmiterea experientei sociale. comunicarea permite influentarea educativ-formativa a individului: in lipsa comunicarii individul ramane la nivelul dezvoltarii biologice, ramane izolat, inapt pentru interactiunea sociala, privat de capacitatea de integrare in colectivitate. Nu va fi posibila interactiunea rationala, bazata pe gindire si reflexie, coordonarea reciproca a persoanelor, cooperarea si interinfluentarea reciproca. Omul este o fiinta care comunica si in virtutea acestui fapt se formeaza si se manifesta ca om. Activitatile de comunicare il transforma pe om dintr-un simplu subiect intr-un actor capabil sa "actioneze asupra" si nu numai de a "fi in". Omul comunicant. apeland la limba, se construieste pe sine intr-un context intercomunicational permanent, atitudinile lui verbale

fiind legate de context, de microsituatiile sociale in care el traieste. omul comunicant nu este doar oglinda care reflecta realitatea, ci chiar constructorul realitatii. Aceasta nu inseamna a nega determinismul, ci a lasa loc unei dinamici creatoare. Realitatea sociala nu este un fapt ce trebuie tradus in limba, ci un santier de constructii. Indivizii nu inceteaza de a construi aceasta realitate, dar se construiesc si pe ei ca urmare a tranzactiilor comunicative. Spatiul comunicarii nu este un loc neutru si omogen, ci dimpotriva, un loc de ajustare si de glisare semantica.

Exista, insa, nu numai ratiuni individuale ale comunicarii, ci si "ratiuni sociale":

oamenii sporesc uniformitatea de informare, depasind, astfel, stadiul in care unii sunt informati, iar altii nu. Comunicarea sociala contribuie la sporirea uniformitatii de opinie a membrilor grupurilor, fapt care se instituie intr-o premisa esentiala a uniformitatii de actiune. Schimbarea ordinii ierarhice a grupurilor se poate obtine prin intermediul schimbului de informatii. Comunicarea satisface si nevoia exteriorizarii emotiilor; organizarea sociala este imposibila fara comunicare; o societate este constituita din grupuri care comunica intre ei

Rolurile comunicarii

a. descoperirea personala (in timpul comunicarii invatam despre noi si

b. c.

d.

e.

despre altii, ne descoperim, mai ales prin intermediul comunicarii sociale, care consta in raportarea la altii si in final, in propria noastra evaluare); descoperirea lumii exteme (comunicarea da o mai buna intelegere a realitatii exterioare, a obiectelor si evenimentelor); stabilirea relatiilor cu sens (prin comunicare capatam posibilitatea de a stabili si a mentine relatii stranse cu altii, deoarece ne place sa ne simtim iubiti si placuti de altii); schimbarea atitudinilor sl comportamentelor (comunicarea, mai ales cea realizata prin mass-media, exceleaza in schimbarea atitudinilor si comportamentelor noastre si ale altora); joc sl distractii (comunicarea este mijloc de destindere, de a face glume, de a ne simti bine)

Rolul limbajului, ca mediator in desfasurarea si dezvoltarea tuturor celorlalte mecanisme psihice, indiferent daca acestea sunt constiente sau inconstiente:

sub influenta luiperceptia capata sens, semnificatie, se imbogateste, se transforma in observatie - ca perceptie cu scop; reprezentarile devin generalizate cand sunt evocate sau formate cu ajutorul cuvintelor; fara limbaj nu se poate vorbi de formarea notiunilor, judecatilor si rationamentelor, fara el nu exista abstractizari si generalizari, nu pot fi rezolvate probleme; formularile verbale sunt garantia memorarii de durata; in combinatorica imaginativa, cuvintele apar ca vehiculatori de imagini; verbalizarea permite definirea motivelor si departajarea lor de scopuri; vointa este un proces de autoreglaj verbal; insasi personalitatea umana se formeaza si isi exteriorizeaza mare parte din continutul ei prin limbaj. Limbajul devine, astfel, un fel de ax al sistemului psihic uman, care face posibil fenomenul de constiinta

Rolul limbajului este atat de mare incat activitatea lui nu se intrerupe odata cu intreruperea comunicarii cu altii, dimpotriva, ea se pastreaza pe tot parcursul starii de veghe (uneori sub forma limbajului interior) si chiar in timpul somnului. Faptul ca limbajul are un rol fundamental in activitatea psihica a omului poate fi demonstrat, printre altele, cu ajutorul unui experiment in care activitatea lui este perturbata. De exemplu, daca se cere unor copii ca in timpul procesului rezolvarii problemelor sa-si tina limba cu dintii, vor aparea perturbari ale procesului rezolutiv.

III. Formele comunicarii si functiile comunicarii In genere, in clasificarea comunicarii sunt utilizate trei criterii: numarul de persoane, instrumentele (mijloacele) comunicarii, obiectivele ei. 1. Dupa numarul de persoane:

comunicarea interpersonala (se desfasoara intre doua persoane, capata o nuanta personala atunci cand partenerii se afla in relatii intime, reciprocitate sau o nuanta profesionala, cand partenerii se cunosc mai putin; poate fi autentica aspirand la durata si permanenta sau neautentica. ocazionala, provizorie) comunicarea de grup (reglata nu de optica personala a fiecarui participant, ci de optica generala, comuna tuturor membrilor grupului, ea fiind deci supraindividuala); la randul ei poate fi impartita in comunicare Intragrup - desfasurata in interiorul grupului - si comunicare Intergrup - intre grupuri.

2. Dupa Instrumentele folosite, cea mai raspandita este

nonverbala si verbala.

3. Dupa prezenta sau absenta unor obiective, :

comunicare incidentala (atunci cand individul furnizeaza informatia despre sine fara a avea intentia de a o face; prin indici mai grosieri sau de mare finete, indivizii comunica informatii despre statutul, rolurile, aspiratiile lor si chiar despre o serie de trasaturi psiho-comportamentale); comunicare consumatorie (care survine ca o consecinta a unor stari emotionale sau motivationale a unui individ, fiind expresia directa a acestor stari; ceea ce ii impinge pe indivizi sa comunice nu este dorinta de a furniza informatii, ci pur si simplu de a-si exprima starea afectiva pe care o traiesc; ea vizeaza schimbul cu altul de placere, luand adeseori forma ("a vorbi pentru a vorbi,. 'a vorbi pentru a trece timpul); comunicare Instrumentala (urmareste modificarea conduitei receptorului, presupune intotdeauna prezenta unor scopuri, este, deci, utilitara), comunicare comuniune (partenerii comunica cu bucurie reciproca si fara alta ambitie decat de a "sarbatori" intalnirea lor, vizeaza mai ales atmosfera emotionala aparuta in cursul derularii ei).

Dintre toate, comunicarea instrumentala are cele mai mari virtuti reglatorii, ea deosebindu-se net de cea consumatorie. Daca in comunicarea consumatorie mesajele sunt emise, forma si continutul lor depinzand de starea emitatorului, in comunicarea instrumentala mesajele sunt transmise si variaza dupa efectele pe care trebuie sa le produca asupra receptorului. Apoi, daca in prima, altul este perceput ca subiect dorit pentru a fi intalnit si pentru a stabili comunicarea, in cea de-a doua, altul este perceput ca obiect de exploatat. Particularitatile acestor forme de comunicare sugereaza utilizarea lor diferentiata in situatiile concrete interactionale. De pilda, utilizarea comunicarii consumatorii intr-o situatie de examen, si nu a celei instrumentale, ar constitui nu numai o greseala de ordin psihologic, ci si o greseala practica, deoarece ea n-ar fi eficienta. Recent, s-a incercat clasificarea formelor comunicarii dintr-o perspectiva mai ampla: filosofica, tehnica, politica, pragmatica. Lucien Sfez recurge la trei metafore in clasificarea formelor comunicarii:

metafora masina - omul este liber vis-a-vis de tehnica, se serveste, dar nu este aservit de ea. importanta fiind prepozitia "cu"; aceasta perspectiva presupune a vorbi despre comunicare ca despre un mecanism cu trei elemente esentiale -emitator, canal, receptor - dintre care central este primul, el avand putere asupra celorlalte metafora organism - omul este partea unui intreg, el este inserat in. acest tot, el face parte din mediu, iar mediul face

parte din el; apare astfel un cuplu in care cei doi parteneri nu si-au pierdut total identitatea, dar practica schimburi neincetate intre ei, unul exprimandu-se prin altul; ceea ce conteaza este prepozitia "in"; aplicata la comunicare, aceasta metafora atrage atentia asupra necesitatii de a fi luate in considerare toate elementele constitutive ale comunicarii, care se integreaza unele in altele); metafora confuziei - omul este absorbit de tehnica, el nu exista decat prin tehnica, de aici importanta particulei "prin"; subiectul si obiectul, producatorul si produsul incep sa se confunde, pierzandu-si astfel realitatea, identitatea, sensul; in loc de a fi producator, omul este un simplu produs, dand prioritate masinii inteligente; aplicata la comunicare, aceasta metafora conduce la confundarea totala a emitatorului cu receptorul;

Intr-un univers in care toti comunica, fara a putea determina cine vorbeste, intr-un univers fara ierarhie, comunicarea moare prin exces de comunicare si sfarseste printr-o interminabila agonie de spirale. Prima metafora genereaza comunicarea reprezentativa (in care emitatorul traduce lumea obiectiva pentru un receptor pasiv), iar a doua, comunicare expresiva (in care individul exprima lumea care il exprima pe el insusi); in sfarsit, a treia, comunicare confuza (bazata pe confuzia dintre cele doua forme anterioare sau cum o numeste autorul, tautism, un neologism ce provine din combinarea tautologiei, pentru ca aici comunicarea este o repetitie imperturbabila in linistea unui subiect mort sau surdo-mut, cu autismul, deoarece individul este inchis in fortareata sa interioara; comunicarea se face de la sine catre sine insusi, insa un sine diluat intr-un tot. . A.Comunicarea nonverbala. Dupa cum reiese chiar din denumirea ei, se realizeaza prin intermediul mijloacelor nonverbale - corpul uman, spatiul sau teritoriul, imaginea. 1. Comunicarea prin corp este cea mai complexa, deoarece intervine in "intalnirile" cotidiene nu doar ca un obiect natural, ci ca un produs voluntar travestit, mascat, metamorfozat (prin imbracaminte, machiaj, tatuaj, mutilari); Ea recurge la mijloace ca: aparenta fizica, gesturile, expresia fetei (mimica).

Legat de aparenta o mare importanta o are imbracamintea persoanei, ca furnizor de formatii adecvate sau false despre individ, de asemenea, ca facilitator al apropierii sau indepartarii unor persoane de altele, mai ales in situatiile in care imbracamintea este aproape un mijloc institutionalizat (imbracamintea de politist, de medic etc.). Uneori imbracamintea "comunica" diverse trasaturi caracteriale ale oamenilor (fuga spre originalitate) sau intentiile lor (intentia de a se distinge, de a place ete.). Gesturile reprezinta unul dintre cele mai importante mijloace care dau acces la o persoana; Jean Stoetzel le clasifica in trei categorii: gesturi autice (care nu au nici o legatura cu comunicarea, dar care tradeaza o anumita stare afectiva a individului, de exemplu, la un examen, o persoana isi

framanta mainile, tine creionul intre dinti, misca picioarele sub banca); gesturi obisnuite (reverenta diplomatului, degetele ridicate ale elevilor care vor sa raspunda la lectie ete.); gesturi simbolice (prin care se exprima aprobarea, indiferenta, entuziasmul; pentru a chema pe cineva se face un semn cu degetul, pentru a aproba se da din cap).

Exista chiar o stiinta a gesturilor, numita kinezica. Contributii importante la structurarea ei a adus Ray Birdwhistell {Introduction to kinesics, 1952), care a aplicat metodologia lingvisticii structurale la studiul gesturilor. gasind o corespondenta intre unitatile verbale si cele gestuale (fenomenelor le corespund kinemele, ca fiind cele mai mici unitati de actiuni gestuale; morfemelor le corespund kinemorfemele). Kinezica devine in conceptia lui o adevarata gramatica a gesturilor. Exista insa nu numai o kinezica, ci si o parakinezica, deoarece gesturile au intensitate, durata, intindere, amplitudine, ritmuri constante sau in flux, caracteristici care se integreaza contextelor psihologice, sociale. Studiind relatia dintre cultura si personalitate, Birdwhistell a ajuns la concluzia ca gestul reprezinta o a treia instanta ce se interpune intre cele doua notiuni. El ajunge chiar la stabilirea unei stratificari sociale a oamenilor pornind de la indicii gestuali. Corpul uman inseamna nu numai aparenta fizica sau gestica, ci si expresia fetei, mimica cu un foarte mare rol in comunicarea nonverbala. Privirea, se pare, ca se distinge ca element central al expresiei fetei. Sustinerea sau ocolirea ei, fixitatea sau mobilitatea ei tradeaza starile de admiratie, iubire, dusmanie etc. Cercetarile au aratat ca intr-o conversatie asupra unor probleme personale, persoanele se privesc intre 50%-60% in timpul conversatiei. Prin expresia fetei putem stimula, orienta, decodifica si intelege intentiile partenerului, sustine partenerul. 2. Comunicarea prin spatiu si teritoriu. Omul este extrem de grijuliu cu spatiul in care traieste. El isi delimiteaza si amenajeaza teritoriul in functie de nevoi si imprejurari. Tocmai modul de delimitare si amenajare a spatiului "comunica" multe informatii despre individ. Dintr-o perspectiva sociologica si antropologica, pot fi desprinse trei tipuri de teritorii: tribale, familiale, personale (Desmond Morris, 1977). Dintr-o perspectiva psihologica si psihosociala ne ocupam mai ales de ultimul tip de teritoriu, mai strans legat de particularitatile psihice ale omului. Studiul relatiilor spatiale, ca mod de comunicare, revine unei stiinte numite proxemica. Printre problemele studiate de ea putem enumera: jocul teritoriilor, maniera de a percepe spatiul in diferite culturi, efectele simbolice ale aspectelor spatiale, distantele fizice ale comunicarii. Edward T. Hall exceleaza in studiul rolului distantelor spatiale in comunicare. Cartea lui, The Hidden Dimension, aparuta in 1966, este considerata a fi o veritabila gramatica a spatiului. Dupa el,exista patru tipuri de distante (intima, personala, sociala, publica) ce regleaza comunicarea in functie de respectarea sau incalcarea lor fiecare dintre ele se asociaza diferit cu celelalte categorii de mijloace ale comunicarii. De exemplu,:

in distanta intima (corp la corp sau maximum 15-40 cm, vocea are un rol minor, se exprima involuntar unele vocale); in distanta personala (45-75 cm, pana la maxim 125 cm vocea este normala, familiara);

in distanta sociala (125-210 cm, un maxim de 210-360 cm, vocea este plina si distincta, mai intensa; in distanta publica (3,60-7,50 m si cu un minimum de peste 7,50 m, discursul este formalizat, gesturile stereo; interlocutorul devine un simplu spectator, iar comunicarea un spectacol).

3. Comunicare prin imagini. Viata modrema a adus cu sine o multitudine de mijloace imagistice de comunicare (afis, fotografii, benzi desenate, ilustratii, cinema, televiziune). Comunicarea prin imaginea omniprezenta, creaza un paradox: desi mai putin interactiva, deoarece se exercita intr-un singur sens, ea este mult mai eficienta - afecteaza un numar extrem de mare de persoane. Asadar, intre reciprocitatea si amploarea ei exista o oarecare incompatibilitate, care se datoreaza tehnicii care nu ofera destinatarului posibilitatea de raspuns imediat, diferentelor de competenta: in timp ce toti oamenii stiu sa manuiasca limbajul, lucrul nu-i valabil si pentru imagine, fapt care duce la accentuarea inegalitatii dintre emitator si receptor. - 0 mare importanta in aceasta forma de comunicare o are mesajul lingvistic care insoteste imaginea, o completeaza sau o exprima. Important este si contextul, el facand sa varieze semnificatia ei. Abraham Moles (1988) a stabilit chiar un indice de iconicitate,iar J. Bertin a efectuat studii asupra ''graficii, definita de el ca limbajul ochilor. Proliferarea comunicarii prin imagini, desi omniprezenta este considerata de unii autori ca reprezentand un fenomen de regresiune culturala, el impiedicand dezvoltarea altor forme de comunicare (se pierde, de exemplu, gustul pentru lectura). Mijloacele nonverbale ale comunicarii au, in totalitatea lor, urmatoarele roluri: 1)de a transmite ceva (idei, informatii, intentii, trasaturi de caracter); 2)de a nuanta si preciza comunicarea (care devine, astfel, aprobativa sau dezaprobativa, receptiva sau nereceptiva);

3. de a ajuta persoanele sa se exprime si sa se inteleaga reciproc mult mai

bine (pentru realizarea acestui ultim rol, mijloacele nonverbale trebuie sa le insoteasca pe cele verbale, in nici un caz nu pot actiona independent).De Vito stabileste sase functii ale comunicarii nonverbale asociate celei verbale. Astfel, ea accentueaza, completeaza, contrazice, regleaza, repeta, substituie comunicarea verbala B. Comunicarea verbala (limbajul). Limbajul este unul dintre mijloacele cele mai specific umane, cel mai frecvent folosit in comunicarea interumana. El a si fost definit de aceea ca fiind "un vehicol ce transporta intentii, atitudini. Limbajul este si un tip aparte de conduita a individului, si anume, de conduita verbala, ce implica activitati diverse (vorbire, ascultare, schimb de idei, retinerea mesajelor sonore, reproducerea sau traducerea lor). De asemenea, conduita verbala se subsumeaza unei familii mai vaste de conduite si anume conduitelor simbolice (desen, gesturi, scris, diverse alte coduri). Limbajul, ca facultate inerenta si specifica speciei umane, constituie tocmai expresia si realizarea conduitelor verbale.

Studiul limbajului presupune investigarea unor probleme cum ar fi: perceperea limbajului, intelegerea discursului, memorizarea frazelor si a textelor, achizitia si producerea limbajului. Nu-i de mirare, de aceea, de ce psihologii au inceput studiul limbajului cu investigarea relatiei dintre fenomenele externe ale producerii si perceperii sunetelor, si procesul intern al gandirii (Wundt). Buhler, criticand pozitia lui Wundt, explica limbajul prin referire doar la evenimentele externe, decat prin invocarea obscurelor "procese mentale", pozitie care se va radicaliza in behaviorism. Watson, Kantor etc. s-au centrat pe studiul determinantilor functionali ai comportamentului verbal. Contributii remarcabile la studiul limbajului au adus reprezentantii scolii constructiviste (Wallon, Vigotski, Luria, Piaget) preocupati de investigarea achizitiei limbajului, implicit de socializarea copiilor.. Din multitudinea problematicii psihologice referitoare la limbaj, vom decupa doar o singura problema care se distinge nu numai prin semnificatia ei majora, ci si prin aceea ca a fost extrem de controversata. Este vorba despre problema achizitiei limbajului, care i-a condus pe unii autori la considerarea limbajului ca fiind innascut, iar pe altii la ideea construirii treptate a structurii limbajului. Teoriile nativiste ale limbajului insista asupra rolului echipamentelor biologice innascute. Nu este nici un dubiu, afirma sustinatorii acestor teorii, ca intram in lume echipati pentru vorbire. Facand un inventar al capacitatilor innascute ale vorbirii, Gray arata ca acestea sunt:

structurile anatomice prezente in gat (laringe, faringe) care ne fac apti a produce o gama larga de sunete, comparativ cu orice alt manifer; preferinta de a asculta, de vorbi, de a distinge toate sunetele de baza ale vorbirii; mecanisme care fac posibila trecerea printr-o serie de faze (gangurit,) ariile specializate pentru vorbire din creier (Broca si Vernicke).

Cel mai tipic reprezentant al teoriilor nativiste ale limbajului este Noam Chomsky, care incearca sa explice structurile lingvistice de suprafata descrise inaintea lui de Saussure si Sapir. Ei aratasera ca unitatile lingvistice de baza intra in relatii specifice intre ele si chiar cu realitatile extralingvistice (semnale, simboluri, integrandu-se in constructii mult mai complexe (sintagme, paradigme, produse gramaticale). Chomsky si-a propus un dublu scop:

1. de a gasi acele structuri non-aparente ale vorbirii (numite de el structuri profunde) in stare de a explica structurile de suprafata; 2. de a stabili regulile care transforma structurile profunde in structuri de suprafata.El s-a orientat spre dezvoltarea regulilor de transformare a structurilor profunde in structuri de suprafata, constituind ceea ce s-a numit gramatica generativa. Trecerea de la gramatica sintagmatica de suprafata la cea generativa si transformationala a reprezentat o adevarata revolutie in ceea ce priveste conceperea limbajului, ea atragind atentia psihologilor de a studia nu doar comportamentul verbal in expresia lui interna, ci si reprezentarile mentale psiholingvistice pe care comportamentele verbale le reflecta. - 0 a doua idee a lui Chomsky se refera la distinctia pe care el o face intre conceptul de competenta lingvistica si conceptul de performanta lingvistica: in limbajul vorbit al unui individ exista fraze gramaticale, dar si fraze negramaticale. Cum ar putea fi diferentiate acestea? Chomsky ofera ca metoda recurgerea la intuitia subiectului, la constiinta lui implicita, adica la capacitatea lui intrinsecideala de a produce si intelege fraze in acord cu "forma" limbii, de a aprecia gradul de devianta al unui enunt in raport cu o "buna forma".

Chomsky isi propune un nou scop, si anume, acela al analizei competentei lingvistice a subiectului vorbitor, care reprezinta o proprietate esentiala a spiritului uman si care consta in cunoasterea de care dispune subiectul, cunoastere ce prezideaza orice act verbal, ea luand forma unei gramatici, a unui sistem de reguli. Performanta lingvistica este definita ca fiind capacitatea subiectului de a pune in practica sistemul de reguli, in functie de diverse situatii si imprejurari. Conceptul de competenta este studiat de lingvistica, cel de performanta de psiholingvistica Din pacate, relatiile dintre cele doua concepte sunt, dupa cum remarca Bronkart, ambigui, fapt care a marcat pentru mult timp insasi relatiile dintre lingvistica si psiholingvistica. Cea de-a treia idee esentiala pentru psihologia limbajului este cea care se refera la considerarea limbajului (mai ales a structurilor profunde si a competentei lingvistice) ca fiind innascut.

la nastere. creierul omenesc este inzestrat cu o structura nervoasa inalt specifica, avand capacitatea de a realiza structuri lingvistice complexe. creierul omenesc se maturizeaza la fel ca alte organe (inima, ficatul), in cazul lui fiind mai nimerit sa vorbim despre crestere, ideea de dezvoltare si de constructie, cand este vorba de limbaj, nemaiavand sens. Maturizarea creierului se produce prin developarea in sens fotografic a unor structuri deja existente si nicidecum prin invatare. Argumentul imbatabil in favoarea acestei teze l-ar constitui localizarea centrului limbajului, care pledeaza pentru specificitatea ereditara. Chomsky considera, deci, ca omul se naste predispus sa invete limbajul in anumite moduri. Regulile lingvistice sunt mult prea complexe pentru ca sa poata fi invatate de catre copii singuri, cu ajutorul unei inteligente generale. Dimpotriva, arata el, copiii sunt ajutati de o intelegere innascuta a aspectelor limbii (este vorba despre regulile gramaticale) comune tuturor limbilor. De asemenea, ei sunt ajutati de un ghid innascut care faciliteaza achizitionarea regulilor unice ale limbajului specific unei culturi. Acestea sunt numite de Chomsky mijloace de achizitie ale limbajului. 0 facultate de limbaj determinata genetic, precizeaza o anumita clasa de gramatici omeneste accesibila. Copilul isi va insusi una din aceste gramatici pe baza datelor limitate care ii sunt accesibile. Pentru Chomsky, lingvistica cu structurile ei profunde, cu gramaticile ei generative este primordiala in raport cu cognitia.

Chomsky pierde din vedere faptul ca dezvoltarea cognitiva si cea a limbajulul sunt interactive. Bronckart arata ca pe buna dreptate conceptia lui Chomsky a avut un veritabil rol catalizator in evolutia stiintelor comportamentului verbal si a stiintelor in general, nu uita sa adauge ca 'din punct de vedere psihologic, ca si' d.p.d.v. pedagogic, interesul ei este limitat' Teoriile invatarii limbajului au fost dezvoltate de behavioristi si constructivisti: limbajul nu este in mod special diferit de orice alta forma a comportamentului. Spre deosebire insa de behaviorismul traditional al lul Watson, care punea accent doar pe elemente {stimul - reactie), Skinner adauga un al treilea - intarirea (sau recompensa, cum mai este denumita popular). Aceste trei elemente interactioneaza in maniera urmatoare: stimulul care actioneaza asupra organismului ofera ocazia pornind de la care raspunsul este susceptibil de a fi emis si de a fi intarit.

Daca se produce intarirea pozitiva a reactiei, se instaleaza un proces de discriminare si stimulul devine un agent susceptibil de a face sa apara raspunsul.. Acesta este tipul de interactiune pe care Skinner il numeste operant. Comportamentul verbal este un asemenea comportament operant, achizitionat prin conditionarea operanta si folosit ca un instrument pentru a opera in mediul inconjurator, intr-o astfel de maniera, incat sa se achizitioneze o intarire a stimulului. In explicarea comportamentului verbal, trebuie sa se tina seama de variabilele situationale susceptibile a intari raspunsul, de istoria intaririlor in contextul grupului social din care face parte individul sau de ingradirile genetice ale speciei sale. Asadar, se invata, este achizitionat in timpul vietii individului; el trebuie ajutat prin conditii si mijloace specifice. Daca la Chomsky esential era ceea ce el numea language-acquisition device- LAD, in viziunea behavioristilor si a reprezentantilor teoriilor invatarii sociale, important este sistemul de suport pentru achizitia limbajului (languageaquisition support-system prescurtat LASS). Contributia cea mai semnificativa pe directia ilustrarii caracterului dobandit al limbajului a adus-o, insa, Piaget, adept al modelului auto-organizarii psihicului. Fara a intra in amanunte, amintim ca trei concepte sunt esentiale pentru intreaga teorie piagetiana:

1. Interactionism (care se refera la relatiile de interactiune reciproca intre

organism si mediu, respinge unilateralitatea teoriilor behavioriste care privilegiaza mediul, dar si teoriile preformiste, ce acordau o prea mare atentie structurilor interne ale organismului); 2. constructivism (ce vizeaza doua aspecte esentiale: pe de o parte, rolul activ al orga-nismului, pe de alta parte, caracterul progresiv al elaborarii structurilor cunoasterii, inclusiv a limbajului);3) echilibrul (ce cuprinde sistemele reglatoare care permit actiunea organismului impotriva factorilor perturbatori si reechilibrarea structurilor inteme). Ipoteza piagetiana esentiala in ceea ce priveste natura si originea limbajulul este continuitatea functionala intre sistemele reprezentative si cele de tratare a informatiilor. Subiectul, datorita perfectionarii sistemelor de tratare a informatiilor, isi construieste mai intai imaginile mentale (reprezentarile), apoi simbolurile si, in sfarsit, semnele vorbirii. Crearea semnificatiei este indisolubil legata de activitatea cognitiva. Trecerea de la inteligenta actionala (senzoriomotorie) la inteligenta operationala (reflexiva) se face in mod firesc, fara rupturi majore. In final, se ajunge la adaptarea corespunzatoare a individului la solicitarile mediului. In 1975 a avut loc o celebra disputa intre Piaget si Chomsky, cunoscuta sub denumirea de controversa dintre inneism si constructivism. Conceptia lui Chomsky duce catre o serie de bizarerii:

1. dat fiind faptul ca limbajul este cuprins in genomul individului, acesta si-

1 poate insusi chiar in conditiile unei educatii limitate; 2. toate ipostazele posibile despre regulile sintaxei pe care copilul ar putea sa le inventeze sunt excluse de mostenirea genetica; 3. limbile vorbite sunt in toate privintele, in toata lumea, aceleasi; 4. mediul joaca, in cel mai bun caz, un rol declansator, el avand un rol minim in elaborarea cunostintelor.Acestor concluzii exagerate, Piaget le opune altele mult mai realiste:

1. structurile cognitive ale intelectului se construiesc printr-o organizare de actiuni succesive exercitate asupra obiectelor; (desi nu crede in existenta structurilor cognitive innascute ale inteligentei, accepta ideea

ca functionarea inteligentei implica mecanisme nervoase ereditare, mecanisme care sunt insuficiente pentru explicarea genezei si evolutiei comportamentului uman); 2. exista o inteligenta general umana care este apta sa transforme in realitate potentele organizatoare elementare ale creierului, in diferite forme din ce in ce mai complexe. Principiile dupa care se conduce Piaget sunt "minimum de performare si "maximum de autoorganizare" Formele limbajului verbal. Analiza limbajului in contextul activitatii generale de comunicare interumana a dus la delimitarea formelor particulare in care se manifesta: limbajul extern si limbajul intern. Limbajul extern este adresat cu precadere unor destinatari din afara. El se realizeaza in doua forme: limbajul oral si limbajul scris. Limbajul oral rezulta din succesiunea selectiva, structurata dupa regului logico-gramaticale, a sunetelor articulate, produse de aparatul fonator. Dupa specificul schemei de comunicare, limbajul oral se realizeaza in trei variante: solilocviu, monolog si dialog. Solilocviul inseamna vorbirea cu voce tare cu noi insine. In mod normal, aceasta forma se intalneste la copii (pana la 5 ani). La adult, vorbirea cu sine insusi apare doar situational sau in stari patologice. Monologul presupune existenta unui destinatar extern, care sa recepteze fluxul mesajelor fara a replica dupa fiecare secventa, ci doar la sfarsit. De regula, monologul este centrat pe o anumita tema, si el are ca obiectiv informarea auditoriului. Dialogul este forma cea mai frecventa de realizare a limbajului oral. El se desfasoara prin alternarea pozitiilor celor doi termeni ai relatiei de comunicare si are caracter de schimb reciproc de mesaje. Dialogul poate fi structurat si liber-situational. In primul caz, dialogul se axeaza pe o problema anume, si prin el se urmareste ajungerea la un acord, consens sau rezultat final. Dialogul liber se incheaga si se desfasoara spontan. Limbajul scris se realizeaza prin codarea mesajelor orale in forma grafica. Din punct de vedere ontogentic se constituie mai tarziu decat cel oral, printr-un proces de instruire in care copilul trebuie sa diferentieze literele si sa le lege in cuvinte. Limbajul scris are doua verigi care se constituie paralel: cititul si scrierea. El se realizeaza dupa clasa a patra si are un grad mare de dificultate datorita regulilor logico-gramaticale. In cadrul limbajului scris apar procedee stilistice care maresc latura expresiva. El depinde de nivelul general de instruire si cultura al subiectului. Limbajul intern reprezinta o comprimare a limbajului extern. Din punct de ved

Comunicare umana non-verbalaOmul este dotat sa comunice coerent si pe deplin cu semenii sai prin viu grai, prin scris sau prin vocabularul semnelor. Acesta mai este numit si limbajul corpului, modalitate care completeaza limbajul propriu-zis, cel constituit din cuvinte imbinate in propozitii si fraze, dupa reguli gramaticale, morfologice, sintactice si fonetice. Comunicarea prin semne este denumita comunicare nonrbala si are numeroase posibilitati de exteriorizare: contactul vizual (privirea cuiva, semnele cu coada ochiului, pozitia privirii, in jos/in sus, vioaie/apatica, acoperita/fixata aiurea, in functie de ceea ceIntreaba cineva, de starea de spirit a interlocutorului, dispozitia/blocajul dialogului); miscarile fetei, bratelor, picioarelor (grimase ale gurii, incretirea fruntii, diferite pozitii ale bratelor, sus/jos, dreapta/stanga, calcatul pe picioare, miscari ale genunchilor); culoarea (inrosirea/paloarea chipului, vopsirea/tunsura parului); mondenitatea (gusturile pentruImbracaminte, pentru mirosuri de parfumuri, pentru incaltaminte sau cosmetica fetei, toate aceste limbaje recomandand, fara nici un dialog, identitatea unei persoane, preferintele ei, posibilitatile ei). Nu am epuizat bogata gama de comunicare prin limbajele nonrbale, pe care am putea sa le comprimam in: 1) 1) limbaj sonor: rasul, oftatul, tusea, fluieratul, stranutul, chitaitul, mugetul; 2) 2) limbaj tactil: strangerea mainii/gadilatul palmei, bataia pe umar, palme pe obraz, imbratisare/inclestare; 3) 3) limbaj cromatic: schimbarea culorii chipului, potrivit starilor psihice ale unui moment anume; 4) 4) limbaj gestual: extrem de bogat in surse, incat Quintilian, avocat, retor si pedagog a elaborat un dictionar al gesturilor, iar Cicero considera ca toate miscarile sufletului trebuie insotite de miscari ale trupului. Studiul miscarilor si al gesturilor a creat cadrul propice in domeniul cercetarilor de antropologie culturala, soldate in epoca noastra cu aparitia disciplinei numite KINEZICA. Termenul are mai multe acceptii asupra carora ne previne Danny Saunders:

a) a) Kinezica se refera la stiinta miscarii care este influentata de forta, pe cand arta kinetica se refera laIncluderea miscarii intre anumite parti sau intre toate partile unui lou sau ale unei sculpturi; b) b) Autokinezica implica atribuirea schimbarii unor obiecte care, in mediul inconjurator, sunt de fapt statice. (cf. Concepte fundamentale, op. cit., p. 189). Inrudita cu kinezica este o alta disciplina moderna, PROXEMICA. Autorul sus -mentionat, DS, defineste proxemica drept Studiul semnificatiei distantei, orientarii si relatiilor spatiale, in comunicarea interpersonala (idem, p. 265). De exemplu, in timpul unei conrsatii suedezii si scotienii stau la o distanta mai mare intre ei decat latino-americanii sau arabii. Negrii, in timpul dialogului, respecta o alta regula: vorbitorul il priste tinta pe acela care il asculta, in timp ce acesta ii evita privirea. Unele triburi din Australia - tribul Aranda, de pilda - poseda un limbaj gestual de cca. 500 de semne distincte. Alte curiozitati si deprinderi ale limbajelor gestuale sunt in numar mare in codurile de comportament (salutul, ritualul mesei, riturile religioase, obiceiurile folclorice (nastere, nunta, inmormantare). Cu totul speciale sunt limbajele artistice nonrbale (in teatru, cinematografie, spectacole coregrafice, folk, dirtisment etc.), adevarate si necesare coduri complementare ale rostirii, capabile sa transmita adesea plusuri de semnificatie ale mesajelor normate in coduri rbale.

CAP. I. COMUNICAREA UMAN Termenul de comunicare este legat de un proces comunicaional, dar i de rezultatul acestui proces, precum i de unele fenomene specifice. Teoriile comunicrii 1. Teoria datei aici se ncadreaz teoria matematic a comunicrii. Ignor nelesul i utilitatea mesajelor, anexndu-se pe debitul informaiei. 2. Teoria semnului lingvitii dezvolt subiecte specifice comunicrii, bazndu-se pe cod. Limbajul e vzut ca suport al gndirii. 3. Teoriile comportamentului studiaz comunicarea la nivel interpersonal. Comportamentul uman poate fi descris n termeni de stimuli rspuns. Comportamentul uman presupune adaptri sau modificri constante sub influena factorilor externi i interni. 4. Teoriile difuzrii studiaz comunicarea de mas. Conform acestei teorii, publicul este att receptor, ct surs a mesajului. 5. Teoriile sistematice au preocupare pt. cibernetic, constructivism i organizare. Comunicarea e prezentat ca fiind un sistem deschis, fiind influenat de contextul n care apare i se dezvolt. Comunicarea s-a dezvoltat ca urmare a apariiei unor mijloace comunicaionale moderne. 6. Teoriile psihologice: pun accentul pe diferite componente, inclusiv pe atitudini, intenii i condiii necesare unei comunicri eficace. Sursa e influenat de abilitatea ei comunicaional, de atitudinile sale. 7. Teoriile antropo-sociologiei comunicrii: pun accent pe elaborarea social a interaciunii. Schema comunicrii prezint 6 elemente constructive: sursa, destinatarul, mesajul, contextul, contactul i codul. 8. Teoriile lingvistice- pt. lingviti, limba ca o instituie social, e un sistem organizat de semne, ce exprim idei, iar actul de vorbire este unul individual. DEFINIREA CONCEPTULUI Comunicarea prezint o multitudine de ipostaze. Exist mai multe tipuri de comunicare: artificial, biologic, cultural, managerial, cibernetic. Din perspectiva cognitiv: comunicarea transmite un anumit coninut. Din perspectiva tehnic: leag organismele ntre ele. Din perspectiva lingvistic: schimbul verbal dintre subiectul care vorbete i un interlocutor. Din perspectiva managerial: schimbul de semnale cu scopul de a informa, instrui; aciunea de a comunica i rezultatul ei. Perspectiva psihologic: totalitatea proceselor prin care o minte o poate influena pe alta. Perspectiva sociologic: comunicarea e un proces de emitere a unui mesaj ntr-o manier codificat. Exist 2 tipuri de comunicare: pe vertical cu o for superioar i pe orizontal comunicarea i relaiile ntre prieteni. Comunicarea este folosit n strns legtur cu urmtorii termeni: semne i simboluri, limb, cod, limbaj. FUNCIILE COMUNICRII a) Funcia emotiv: comunicarea permite individului s-i exteriorizeze emoiile; b) Funcia politic: discursul stabilete oportunitatea unei aciuni; c) Funcia retoric: un individ poate comunica sub o anumit form mesajul ctre interlocutor; d) Funcia demonstrativ: comunicarea se refer fie la elogierea sau blamarea unor personaliti; e) Funcia persuasiv: emitorul l poate determina pe receptor s se conformeze unui anumit rspuns; f) Funcia poetic: se pune accent pe modul n care se transmite mesajul; g) Funcia referenial: orice mesaj are un anumit subiect i e transmis ntr-un anumit cadru; h) Funcia metalingvistic i) Funcia fatic: are n vedere caracteristicile canalului de comunicare. AXIOAMELE COMUNCIRII 1. Comunicarea este inevitabil indiferent de existena sau inexistena semnelor sau simbolurilor, comunicarea se manifest. Astfel, privirea comunic, tcerea comunic. Individul comunic n primul rnd cu el nsui, apoi cu tot ce-l nconjoar. 2. Comunicarea se dezvolt pe 2 planuri: planul coninutului (limbajul verbal) i planul relaiei (limbajul nonverbal). Coninutul comunicrii se refer la informaiile i datele coninute de mesaj. 3. Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat n termeni de cauz efect sau stimul rspuns. Comunicarea poate fi descompus n segmente bine definite, fiecare fiind i cauz i efect. Emitorul consider un segment de comunicare cauz, iar receptorul l consider efect, ceea ce constituie o problem major. 4. Comunicarea se bazeaz att pe informaie n digital (procesat de SNC), ct i pe informaie analogic. Componenta informaional a comunicrii este transmis pe cale digital. 5. Comunicarea este ireversibil. Oamenii sunt rezultatul comunicrii continue i reversibile. Comportamentul uman este consecina comunicrii interpersonale i a celei intrapersonale, deoarece orice comunicare produce efecte att asupra emitorului ct i a receptorului. Personalitatea unui individ e rezultatul comunicrii. 6. Comunicarea implic raporturi de putere ntre parteneri, iar tranzaciile ce au loc ntre ei pot fi simetrice sau complementare.

Comunicarea eficient presupune egalitate ntre participani. Realizarea egalitii n procesul de comunicare e determinat de tipul de interaciune dintre comunicatori. Exist interaciuni personale i tranzacionale. 7. Comunicarea implic procese de acomodare i ajustare a comportamentelor. Pt. a realiza o comunicare eficient, vorbitorul trebuie s se adapteze stilului, personalitii, modului de comunicare al interlocutorului, iar interlocutorul s procedeze la fel. Oamenii sunt diferii, iar aceste diferene le ofer unicitatea. NIVELURILE COMUNICRII UMANE n funcie de nr.participanilor i tipul de relaie ntre ei, exist 5 tipuri de comunicare. - intrapersonal: emitorul i receptorul sunt una i aceeai persoan; - interpersonal: presupune 2 participani diferii n procesul de comunicare; - de grup: presupune mai mult de 2 participani; - public: emitor unic i o multitudine de receptori; - de mas: se realizeaz prin intermediul mijloacelor moderne comunicaionale. Comunicarea interpersonal se poate realiza att pe vertical ct i pe orizontal. Comunicarea pe vertical vizeaz comunicarea omului cu Dumnezeu i privete o singur persoan. Rolul comunicrii este de a transmite informaii, emoii, sentimente. Comunicarea pe orizontal se refer la comunicarea individului cu el nsui. Relaiile interpersonale sunt benefice pt. indivizi, deoarece contribuie la dezvoltarea personalitii acestora. Relaiile de grup sunt relaii pe orizontal ce dezvolt o serie de norme i modele de comportament. n astfel de grupuri poate fi pozitiv sau negativ, n funcie de efectele reelei. Comunicarea interpersonal poate satisface nevoia de: afeciune, autocunoatere, control, dominare, conducere, joc i distracie.

>

>

CUPRINS Prefaa

Capitolul 1

Comportament - psihism - comunicare 1.1. Comunicarea prin imagini 1.2. Comunicarea verbal (limbajul) 1.3. Comunicarea - precondiie n structurarea sistemului psihic uman 1.4. Comunicarea - o perspectiv fundamental uman

1.5. Comunicarea n psihologia experimental 1.6. Psihologia i neurofiziologia comunicrii 1.7. Comunicarea emoional

Capitolul 2

Anatomia social a comunicrii 2.1. Implicaiile i scopurile regulilor ca parte component a interrelaionrii umaneCapitolul 3

Aspecte psihologice ale comportamentului aparent n psihologia comunicrii

Capitolul 4

Radiografierea interrelaiilor umane 4.1. Comunicarea i relaiile ntre prieteni 4.2. Comunicarea i relaiile de cuplu, de convieuire 4.3. Comunicarea i relaiile prini -copii 4.4. Comunicarea i relaiile profesionale 4.5. Comunicarea i relaiile medic-pacient

Capitolul 5

Comunicare - negociere - diplomaie 5.1. Tipuri de utilizare a teoriei trebuinelor 5.2. Stilul negociatorului 5.3. TIPOLOGII - Negocierea de grup tipurile lui Belbin 5.4. Analiza triunghiular 5.5. Factorii psihologici n negociere 5.6. Negocierea i diferene culturale 5.7. Psihologie i diplomaie: perspective actuale

Capitolul 6

Comunicarea uman ca discurs persuasiv 6.1. Mituri n discursul politic 6.2. Comportamentul politic asimilat grupurilor 6.3. intele comunicrii politice

Capitolul 7

Comunicarea - ntre terapie i interrelaie

Capitolul 8

Surse externe pentru comunicarea uman 8.1. Explorarea carierei profesionale ca surs de intercomunicare 8.2. Exerciii pentru realizarea negocierilor (Sugestii) Summary BIBLIOGRAFIE>

Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. Comments to: Ruxandra RASCANU Last update: January 2003 Web designText editor: Monica CIUCIU

>

PREFAA

n familie, n colectiviti, acas singuri ori la negocieri oamenii transmit idei, gnduri, sentimente, i cunosc semenii i i respect problemele cotidiene comunicnd.

Sistem cu ,,intrri i ieiri" comunicarea - neleas ca parte component a vieii psihice, dar i sociale, de fapt trebuie

prezentat ca necesar sine que non pentru relaiile umane.

Prietenia, relaiile de cuplu, mariajul, interrelaiile ef-subalterni, profesor/elev-student etc. fac obiectul materialului prezent alturi de ncercarea noastr de a identifica variabile i itemi structurali ale comunicrii, n care pot apare i tensiuni, ncordri, conflicte.

Deschiderea uman generic spre informare, spre cunoatere se constituie actualmente ntr-o condiie obligatorie a surselor de satisfacie, entuziasm, bucurie, ajutor mutual - fenomen ce deine n subsidiar o aseriune extrem de cunoscut i de actual, mai ales n perioade de profunde ,,aezri" socio-economice : INFORMAIA reprezint PUTEREA.

Convini fiind de complexitatea problemelor legate de comunicare am ncercat doar o prezentare succint a aspectelor importante din interrelaiile umane privite printr-o radiografiere a componentelor psihofiziologice ale activitii de tip comunicativ. Totodat am prezentat regulile structurate n timp, n situaii deosebite de comunicare, dar mai ales am propus spre percepere i nelegere studenilor din facultile de profil, dar i de interes larg tip public-relations un set minimal de anatomice secionri ale achiziiilor teoretice i practice ale activitii de negociere.Lucrarea sugereaz posibile ,,chei" n domeniul larg al comunicrii, n ideea consolidrii sntii mentale, ,,chei" n metodica de interrelaionare n spaii culturale i tradiii diferite ca i grile de evaluare-autoevaluare ntr-un efort de exercitare a legturilor n familie, n activitatea profesional, n negocieri, n prietenie.

Pentru a veni n sprijinul celor care lucreaz cu publicul, pentru viitorii specialiti n comunicare, pentru viitorii dascli ori manageri, pentru perceperea interrelaiilor din pres etc. sperm s fi reuit s dm un ajutor simbolic pentru a nu inventa bariere de izolare, ori de singurtate.

Eforturile de adunare i selectare a materialelor din ce n ce mai numeroase, n lumea tiinific i nu numai, au fost considerabile, dar ele au fost concretizate datorit feed-back-ului permanent, pe care l realizm cu studenii de la facultile Universitii din Bucureti. De aceea, acestora in s le mulumesc.

In activitatea cadrelor didactice, a dasclilor care lucreaz n nvmntul universitar, fiind i cazul autoarei, sunt momente cnd sprijinul Universitii devine hotrtor. Am fost onorat i de aceast dat s primesc direct sau indirect susinerea moral att de necesar din partea Conducerii Universitii din Bucureti i a Facultii de Psihologie i tiinele Educaiei.

In acelai timp, acest material nu ar fi prins contur dac nu a fi fost ncurajat de decanatul Facultii de Litere al Universitii.

Nu pot s nu menionez munca de migal i de rspundere pe care a efectuat-o constant tnra doctorand Mirela Zivari, creia i mulumesc i pe aceast cale, participnd, parial, la elaborarea unor paragrafe, capitole din lucrare ca i la tehnoredactare.

Fie c interrelaiile noastre cu tnra generaie - dornic de cunoatere i afirmare n plan profesional s primeasc nc un crampei din experiena adunat n timp i s contribuie efectiv la creterea ei.

Autoarea>

Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. Comments to: Ruxandra RASCANU Last update: January 2003 Web designText editor: Monica CIUCIU

Capitolul 1

COMPORTAMENT - PSIHISM - COMUNICARE

Relaiile dintre oameni sunt deosebit de complexe i importante; ele reprezint, de fapt, estura, canavaua, pe care se aeaz nsi viaa, structura reuitelor, miracolelor sau dezastrelor umane. Trsturi i nsuiri, fapte omeneti (bune sau rele), priviri i gesturi - toate pot crea un COD, un MODEL, un STIL de comunicare interuman.

Comunicarea, neleas n sensul su larg, ca act tranzacional, inevitabil n situaii de interaciune, devine esenial, fundamental att pentru viaa personal ct i pentru cea social a individului. Astfel, noiuni precum comunicare", limb", limbaj" sunt polisemice, ele comportnd o pluralitate de sensuri. Acest fapt provine nu numai din complexitatea intrisec a fiecrei noiuni, ci i din aceea c ele constituie obiectul de investigaie al mai multor discipline tiinifice : lingvistica, psihologia, sociologia, semiotica, cibernetica etc. Aceste discipline aduc propriile lor perspective de abordare, care nu sunt ntotdeauna identice sau mcar complementare. Lmurirea sensului psihologic i etimologic al acestei noiuni se impune, ca o necesitate, mai ales dac lum n consideraie ancorarea lor ntr-un sistem de interdisciplinaritate.

Astfel, n limba latin, verbul comunico-are" provine din adjectivul munis-e" a crui semnificaie era care i face datoria, ndatoritor, serviabil". Cuvntul a dat natere, prin derivare, unei familii lexicale bogate din care menionm pe immunis-e" =

scutit de sarcini, exceptat de la o ndatorire (de ex. : imun" nseamn exceptat de la contractarea unei boli, care nu face boala).

Dup Antoine

Meillet (citat de M.Dinu, Op.cit,1994), communise", nseamn care i mparte sarcinile cu altcineva". n

latina clasic nsemna, ca i sensul urmaul su actual care aparine mai multora sau tuturor". Comunicus" a dat ulterior natere verbului communico", ptrunznd n romnete pe filier francez, odat cu valul de neologisme romantice din ultimul secol i jumtate (Ibidem).

Comunicarea ca act, sistem, cod sau mijloc st la baza organizrii i dezvoltrii sociale, influennd raporturile pe orizontal i vertical ntre oameni - intervenind chiar n aspiraiile lor intime, dar i n cunoaterea realitii. n acest sens se accept de ctre diveri specialiti ideea dup care, capacitatea de a-i formula i transmite gndurile n termeni verbali, este definitorie pentru om. Mai mult dect orice deprindere ori abilitate, posibilitatea comunicrii prin limbaj articulat reprezint o trstur universal i specific uman.

Conceptele legate ntre ele n vederea desluirii funciilor i interpretrilor comunicrii sunt : limb, limbaj, mesaj, activitatea creierului etc. n analiza unitii dintre limb i gndire trebuie evideniate dou aspecte. Pe de-o parte, limba are ca funcie principal exprimarea gndirii, iar pe de alta, gndirea nu se poate realiza dect n forme lingvistice. Se impune abordarea conceptului comunicare" dintr-o larg perspectiv psihologic, cu puternice nuane sociale.

Dezvoltndu-se solidar, gndirea a pornit de la un nivel primitiv, cnd, confuz i greoaie, se asocia unei limbi nesistematice, pentru a ajunge la stadiul n care poate emite idei i judeci generale, ajutat de o limb tot mai abstract i, n acelai timp, mai sistematic. ntruct legtura sine qua non ntre limb, gndire i limbaj nu ne propunem s fie dezvoltat n acest material, sugerm doar cteva jaloane n abordarea lor, dar toate noiunile se vor raporta la cel mai general liant, care este : comunicarea.

Posibilitatea transpunerii totale a gndirii i tririlor noastre n limbaj se vede pus sub semnul ndoielii, de contradicia dintre varietatea infinit a acestora i numrul limitat de elemente ale codului, cu ajutorul cruia mesajele sunt transmise interlocutorului (cteva zeci de foneme, cteva zeci de mii de cuvinte, dintre care doar circa 2000 sunt folosite curent).

M. Zlate (1994) arat c nc din 1969 Claude Flament[1] nota pentru noi exist comunicare, cnd exist schimb de semnificaii". Se reine noiunea de schimb, dar se precizeaz coninutul acesteia, semnificaiile putnd fi transmise att prin mijloace verbale, ct i non-verbale.

Norbert Sillamy (1965) insista asupra caracterului de feed-back al comunicrii. Cnd informaia este transmis, se produce o aciune asupra receptorului i un efect retroactiv asupra persoanei emitente. Anzieu i Martin (1969) atrag atenia asupra elementelor componente ale comunicrii ca i asupra orientrii ei. Astfel, comunicarea constituie ansamblul proceselor psihice i fizice prin care se efectueaz operaia de punere n relaie a unei persoane sau mai multora, cu alta sau cu mai multe, n

vederea atingerii unor obiective"[2].

Pentru deceniile IV-VI ale secolului nostru, multitudinea de informaii a determinat o posibil sistematizare privind actul comunicrii, ntre care importante ar fi urmtoarele :

relaia dintre indivizi sau dintre grupuri ;

schimbul, transmiterea i receptarea de semnificaii;

modificarea voit sau nu a comportamentului celor angajai n procesul comunicrii.

nelegerea n acest mod a comunicrii o ntlnim i n unele lucrri mai recente. Baylon i Mignot (1991) noteaz: prin a comunica i comunicare, noi nelegem punerea n relaie a spiritelor umane sau, dac preferm, a creierelor umane"[3].

Actul comunicrii se realizeaz prin intermediul imaginilor, noiunilor, ideilor, avnd un coninut informaional faciliteaz manifestarea conduitelor umane afective, producnd consonan sau disonan psihic, efecte de acceptare sau refuz, concordan sau neconcordan a tririlor noastre. Cu ajutorul comunicrii se pot transmite trebuine, aspiraii, imbolduri spre aciune, fapt care ne arat existena unui coninut motivaional. Ca aciune generic uman, comunicarea iniiaz, declaneaz sau chiar stopeaz activitile, se evideniaz rezistena la efort - component a coninutului voliional al psihicului uman. Global, se accept c toat existena noastr psihic este implicat n comunicarea specific uman.

Lingviti, psihologi i sociologi au fost tentai de sistematizarea demersului comunicrii, dar i de implicaiile acestui act, proces sau sistem de coduri.

Diversele clasificri ale mijloacelor de comunicare se refer la: a) mijloace lingvistice;

b) mijloace paralingvistice;

c) mijloace non-verbal-vocale;

d) mijloace non-vocale;

e) mijloace extralingvistice;

f) mijloace vocale

Combinarea coninuturilor i mijloacelor comunicrii, de la manifestrile vocale, tonul vocii, gesturi i pn la informaiile privind trsturile bio-psiho-sociale ale celui care emite, conduce la perceperea unui anumit specific al ei.

Este nevoie s difereniem alte dou noiuni strns legate ntre ele i extrem de importante pentru comunicare: limba i limbajul.

Limba reprezint totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale i gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhic, potrivit unor reguli gramaticale, dobndite social-istoric. Fa de individul uman, care reprezint un summum de nsuiri i particulariti individuale, limba este un dat obiectiv, nedepinznd de existena n sine a individului, ci de existena colectivitii umane, a unui popor sau a unei naiuni. Limba este un ctig extraindividual, iar comunicarea poate fi neleas ca liant al vieii psihice, ntr-o societate uman.

Limbajul este definit, cel mai adesea, ca fiind activitatea psihic de comunicare ntre oameni, cu ajutorul limbii. Dup Sillamy (1965), limbajul este o activitate verbal, el reprezint comunicare prin intermediul limbii; este una dintre formele activitii comunicative umane.

Credem c minimum dou diferenieri existente ntre limb i limbaj ar putea fi subliniate:

n timp ce limba este un fenomen social, care apare la nivelul societii, limbajul este un fenomen individual.

Singularizarea limbajului se realizeaz att n plan fiziologic prin particularitile aparatului fonator, ct i n plan psihologic, prin manifestri individuale. n limbaj se percep diferenieri personale, chiar dac materialul limbii este acelai; de asemenea, aezarea cuvintelor n fraz i selectarea lor pentru emiterea unor judeci i raionamente fac din actul comunicrii un coeficient personal".

Dac acceptm c limba este un fenomen extraindividual, atunci limbajul este mijlocit de vehicularea ei. Limbajul presupune transformarea elementelor limbii n elemente proprii, iar pentru aceasta este necesar contientizarea laturii fonetice, grafice i semantice a cuvintelor. Cu ajutorul limbajului, subiectul uman trece de la structuri semantice simple (cuvinte izolate) la structuri semantice complexe (propoziii, fraze, texte).

Preocupat de vasta problematic nscris n ecuaia comunicare-limb-limbaj, Valer Mare (1985) consider c ntre comunicare i limb exist relaii de coinciden parial a sferelor lor, noiunile de mai sus avnd i elementele proprii. Limbajul depete limitele comunicrii propriu-zise, desfurndu-se ntr-un fel sau altul cnd nu are loc comunicarea interuman (limbajul continu s fiineze chiar i atunci cnd subiectul nu comunic exterior cu nimeni). Totodat, comunicarea depete limitele limbajului verbal, angajnd o serie de comportamente specifice umane (imitaia, contaminarea, repetiia).

De comun acord cu autorul mai sus citat, subliniem faptul c distincia ntre conceptele abordate, dei real, este totui relativ,

acestea fiind indisolubil legate ntre ele. Limbajul odat elaborat, finisat, intervine prin verigile sale interne n desfurarea tuturor formelor de activitate uman, inclusiv n procesul comunicrii non-verbale.

Rolurile comunicrii apar cel mai bine n eviden cnd le raportm la scopurile pe care aceasta le ndeplinete. De Vito (1988) stabilete ca scopuri eseniale ale comunicrii:

descoperirea personal - care const n raportarea la alii i obinerea de elemente pentru propria noastr evaluare;

descoperirea lumii externe - expliciteaz concret relaiile exterioare ale obiectelor i evenimentelor nelese cu ajutorul comunicrii;

stabilirea relaiilor cu sens - ne arat c prin comunicare cptm abilitatea de a stabili i menine relaii cu alii, deoarece n mod obinuit ne place s ne simim iubii i apreciai de alii;

schimbarea atitudinii i comportamentelor - presupune ideea de comunicare, mai ales cea realizat prin intermediul massmedia, creia i este proprie schimbarea atitudinii i comportamentelor noastre i ale altora;

joc i distracii - comunicarea neleas ca mijloc de destin-dere, de a face glume etc.

Autorul conchide, artnd c acestea nu sunt singurele scopuri ale comunicrii, dar pe acestea le consider cele mai importante.

Limbajul, fiind o conduit de tip superior, restructureaz profund activitatea i dezvoltarea tuturor celorlalte mecanisme psihice, mediati-zndu-le, indiferent dac ele sunt contiente sau incontiente.

Sub influena limbajului, percepia capt sens i semnificaie, se mbogete, devine observaie; reprezentrile cnd sunt evocate cu ajutorul cuvintelor devin generalizate. La un nivel mai profund, n absena limbajului, nu putem vorbi de formarea noiunilor, judecilor i raionamentelor; nu este posibil activitatea de tip problem-solving".

Cu ajutorul formulrilor verbale avem garania memorrii de lung durat. Omul verbaliznd, reuete s transforme imaginile, s defineasc motivele i s i ierarhizeze scopurile. Voina definit ca un proces de autoreglaj verbal, contribuie la formarea personalitii, iar n mod global, subiectul uman, cu ajutorul limbajului, comunic idei, stri, dorine, adic transmite semnale i coduri.

Mai frecvent, clasificrile comunicrii, efectuate dup numeroase criterii se refer la existena urmtoarelor tipuri de comunicare: comu-nicare interpersonal (desfurat ntre dou persoane) i comunicare de grup, divizat n intragrupal i

intergrupal.

Comunicarea poate genera cercetri, idei, contradicii, dar i sinteze. n mod obinuit, clasificarea comunicrii se refer la: comunicarea non-verbal i comunicarea verbal.

Comunicarea non-verbal dup cum reiese chiar din denumirea ei, se realizeaz prin intermediul unor mijloace - altele dect vorbirea. Mai amplu i mai bine investigate sunt: corpul uman, spaiul sau teritoriul, imaginea. Acest fel de comunicare interuman la care vom reveni n partea a doua a lucrrii recurge la o serie de modaliti: aparena fizic, gesturile, mimica, expresia feei.

n legtur cu aparena fizic o mare importan o are mbrc-mintea persoanei care furnizeaz informaii (adecvate sau false) despre individ. mbrcmintea devine un mijloc instituionalizat, realiznd apropiere sau ndeprtare de ali subieci umani cnd are un anumit

n distana social, 125-210 cm, cu un maximum de 210-360 cm, vocea este plin i distinct, mai intens dect ar fi n distana personal;

n distana public, 360-750 cm, i cu un maximum de peste 750 cm, discursul este formalizat, interlocutorul fcnd gesturi stereotipe i putnd deveni un simplu spectator, uneori comunicarea fiind asimilat cu un spectacol.

1.1. COMUNICAREA PRIN IMAGINI

Viaa modern a adus odat cu transformrile sociale, economice i culturale o serie de mijloace lingvistice de comunicare: afie, fotografii, ilustraii, benzi desenate, cinematograful, televiziunea.

Comunicarea prin imagini, dei omniprezent creeaz un paradox: dei mai puin interactiv ntruct se exercit ntr-un singur sens, ea este mult mai eficient pentru c se adreseaz i afecteaz un numr mare de persoane.

O mare importan n aceast form de comunicare, la care vom reveni n partea a doua a lucrrii o are mesajul lingvistic care nsoete imaginea completnd-o sau explicitnd-o. Contextul are i el o importan deosebit pentru c el intervine n validarea semnificaiei imaginii.

Multiplicarea i omniprezena comunicrii prin imagini este considerat de unii autori ca reprezentnd un fenomen de adevrat regresiune cultural" pentru acest sfrit de secol i mileniu. Se consider c acest fenomen al imaginii ar mpiedica dezvoltarea altor forme de comunicare, pierzndu-se uneori la anumite categorii de populaie gustul pentru lectur, gustul pentru perceperea unor lucrri muzicale, gustul pentru executarea unor modaliti artistice (sculptur, pictur).

1.2. COMUNICAREA VERBAL (LIMBAJUL)

Limbajul este unul dintre mijloacele cele mai specific umane, cel mai frecvent folosit n comunicarea interuman. El a fost definit de aceea ca fiind un vehicul ce transport intenii, atitudini, un simplu mijloc de transmisie a informaiilor care circul fr rezisten de la un sistem cognitiv la altul" (Beauvonis, Gliglione, 1981).

Limbajul este mai mult dect un mijloc de transmisie, el este i un mod aparte de conduit a individului (conduit verbal) care implic activiti diverse: vorbire, ascultare, schimb de idei, reinerea de mesaje sonore, reproducerea sau traducerea lor. De asemenea, conduita verbal se subsumeaz unei familii mai largi de conduite: conduite simbolice (desen, gesturi, scris, alte coduri). (M.Zlate, 1994).

Este acceptat c limbajul ca facultate inerent i specific speciei umane constituie tocmai expresia i realizarea conduitelor verbale (Bronckart, 1988).

De aceea, global, studiul limbajului presupune investigarea unor aspecte cum ar fi: perceperea limbajului, nelegerea discursului, memorizarea propoziiilor i a textelor, achiziia i elaborarea limbajului.

Contribuii remarcabile n acest domeniu au adus o serie de cercettori preocupai att de investigarea achiziiei lingvistice ct i de fenomenul de socializare a copiilor (Wallon, Vgotski, Luria, Piaget, Lorenz K., Broadbent D., Chomsky N.).

Problemele emisiei vocale, a perceperii i nelegerii sunt cel puin la fel de importante ca psihologia limbajului i problema achiziiei i structurrii treptate a limbajului n cadrul comunicrii interumane.

1.3. COMUNICAREA - PRECONDIIE N STRUCTURAREA SISTEMULUI PSIHIC UMAN

Teoria comunicrii reprezint o perspectiv de baz n nelegerea activitii umane, din perspectiv istoric i socio-economic.

Din acest punct de vedere se impun dou observaii paradoxale:

prezentarea teoriei comunicrii neleas ca perspectiv funda-mental i general, fa de care, surprinztor, a determinat eforturi i investiii foarte mici n acest domeniu de cercetare. O nelegere adecvat a limbajului i procesului de elaborare a limbajului ar presupune adoptarea explicit a unei perspective n teoria comunicrii;

cnd perspectiva comunicrii a devenit mai obinuit i mai popular neleas ca un aspect integrativ al tendinelor generale de cercetare din ultimele dou-trei decade s-a impus o clarificare att a conceptului comunicare, ct i teoria comunicrii, att ca deschidere social, ct i ca dezvoltare dinamic a complexitii conceptelor tangente.

Comunicarea constituie o precondiie bazal pentru toate corespondenele i legturile sociale. Nici un sistem social, organizat dup legitile unei societi nu se poate stabili i menine, ori schimba fr relaii de tipul comunicrii interumane. Numai participnd la activitile de comunicare omul poate deveni fiin social - fapt care a fost demonstrat de numeroase i adecvate cercetri care au obinut validarea unor itemi n foarte multe planuri i n foarte multe moduri de abordare a sistemului psihic uman.

1.4. COMUNICAREA - O PERSPECTIV FUNDAMENTAL UMAN

n explicitarea acestei aseriuni vom ine cont nu doar de faptul c omul i sistemele sociale nu ar exista fr comunicare, dar i de implicaiile unei abordri difereniate.

Dac ne-am imagina c omul poate fi conceput ca un organism complet lipsit de capaciti de comunicare, am putea realiza aproape concomitent absurditatea acestei supoziii autiste: subiectul uman nu ar fi capabil s participe i s se priceap s devin membru al unei asociaii sau organizaii sociale.

Dac am ncerca s definim concepte cum ar fi: individ social", sistem social", societate", am descoperi c factorul decisiv ar fi prezenta sau absena dispoziiei spre comunicare a participanilor la sistemul respectiv. Pentru o persoan membr a unei societi sau uniuni particulare, a unui sistem social sau grup, criteriul fundamental al comunicrii este dac acel membru poate fi centrat" (focalizat) pe cunoaterea importanei sistemului de comunicare. Cu alte cuvinte, subiectul ar trebui s dispun de capaciti de a se angaja n activitatea de comunicare cu ali membri ai grupului.

Dorina fireasc de a ctiga aceast capacitate, perspicacitate de a ne nelege pe noi nine i pe colegii notri ca indivizi umani este similar efortului pe care l face societatea - ca sistem social - de a ne nconjura, de a ne proteja prin adoptarea unei perspective comunicaionale i necesitatea de dezvoltare a teoriei privind comunicarea interuman.

ntr-o perspectiv istoric, teoriile privind comunicarea, au la baz nelegerea societii ca non-static, n dezvoltare, cu numeroase schimbri dependente n timp de relaiile economice.

Perspectiva comunicaional i teoriile privind comunicarea sunt necesare pentru a concepe societatea ca fiind bazat pe comunicare i interaciune. Perspectivele importante ale societii: comunicaional, istoric, economic nu se suplinesc ori se nlocuiesc una pe alta, ele nu sunt reciproc exclusive ori competitive.

nelegerea istoric vizeaz ncercarea de a reconstitui perceperea comunicrii i a sistemelor interacionale care au existat dea lungul diferitelor epoci social-istorice. De aceea, inem s artm c motivul sublinierilor din perspectiv istoric are la baz nelegerea sistemelor de comunicare interuman ca obiect al schimbrilor ntr-o societate, al modificrilor sociale. Ca atare, dezvoltarea limbajului scris, arta tipriturilor, ori televiziunea - toate demonstreaz cum schimbrile n sistemele de comunicare

pot promova i susine schimbri sociale extraordinare. Societatea uman nu poate fi neleas i ilustrat n dezvoltarea ei doar din perspectiva comunicrii, dup cum, omiterea ori neglijarea acestei perspective ar duce n mod necesar la o nelegere inadecvat.

n aceeai proporie cu perspectiva istoric, perspectiva comunicaional este, de asemenea, una general.

Abordarea istoric ne ajut s nelegem situaiile de via ale unui subiect la fel ca situaia unei familii, a unei comuniti locale, a unui ora, a unei organizaii, a unei naiuni sau culturi.

ntr-o manier similar noi putem concepe subiectul uman ca pe un membru al unor sisteme de comunicare i, n acelai timp, participant la diferite acte ale comunicrii.

Familia poate fi analizat din perspectiva tiparelor de comunicare existente n familie, tot aa cum aceste tipare se stabilesc n familie i mediul social. O societate poate fi descris prin intermediul sistemelor de comunicare care au contribuit la dezvoltarea ei - Blakar Rolv (1985) consider c un criteriu important pentru evaluarea gradului de dezvoltare democratic ntr-o anume societate, se refer la accesibilitile fr discriminri ale membrilor ei fa de o serie de faciliti de comunicare. Pe aceeai linie, autorul mai sus menionat afirm c interrelaiile dintre superputeri nu pot fi complet nelese fr perspectiva comunicrii. Acceptarea Chinei alturi de SUA i Rusia, ca superputere, a determinat complicarea i lrgirea metodelor i mijloacelor de comunicare interstatal, internaional.

Cu toate aceste argumente, o serie de psihologi i sociologi observ c teoriile comunicrii nu au fost elaborate din perspectiva unor discipline conexe ale cror studii s-au extins doar separat. De aceea este dificil de identificat motivele acestei relative neglijri a domeniului comunicrii sub aspect teoretic i metodologic, cu att mai mult cu ct faptul comunicrii reprezint un fenomen i proces socio-uman foarte complex.

Psihologii au fcut n mod tradiional cele mai multe eforturi pentru nelegerea interrelaiei dintre fenomenul limbaj, procesul de elaborare i realizare a limbajului n legtura lui indisolubil cu gndirea. Ca atare, ei s-au ocupat mai puin de comunicarea propriu-zis. Studiile empirice i teoretice privind comunicarea pot influena nelegerea adecvat a procesului de elaborare a limbajului i oricum, ar putea determina adoptarea mai sigur a unei perspective comunicaionale n cercetri viitoare.

[1]

C.Flament n "Psychologie exprimentale", vol.IX "Psychologie sociale", P.Fraisse, J.Piaget, PUF, 1969, lectur selectiv.

[2]

M.Zlate, "Fundamente ale psihologiei", partea III, Ed. Hyperion, Bucureti, 1994, p.8.

[3]

Ibidem, op.cit.

>

Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. Comments to: Ruxandra RASCANU Last update: January 2003 Web designText editor: Monica CIUCIU

>

1.5. COMUNICAREA N PSIHOLOGIA EXPERIMENTAL

Studiile de psihologie experimental privind comunicarea au permis ntocmirea unui tablou de ansamblu, complex i sistematizat pentru fenomenele care fac parte din acest set de activitate uman - nensemnnd c metodele, scopul i efectele sunt definitiv elucidate.

Studiul comunicrii presupune metodologic cel puin dou aspecte principale:

abordarea global a comunicrii ntr-un grup;

neglijarea detaliilor n procesele i mecanismele comuni-caionale cu avertizarea posibilei segmentri a procesului global.

Exist nendoielnic o interaciune ntre diverii factori care influeneaz procesele i contextul social care influeneaz comunicarea. Chiar dac rezultatele obinute n psihologia experimental au valoare parial, comunicarea poate fi studiat. n astfel de cercetri, factorii care influeneaz comunicarea au doar o importan relativ. Ansamblul de structuri factoriale reprezint n schimb nivelul la care trebuie abordat interaciunea factorilor care determin reele de comunicare. O serie de cercettori din deceniul 5-6 al secolului nostru au sugerat abordarea structurii comunicrii att din perspectiva grupurilor de munc ct i a grupurilor de discuii.

Metodele folosite ca i problemele comunicate n studiul comunicrii ne arat c aceasta este una din constituentele vieii sociale, ea este n mod necesar prezent n grup. Comunicarea apare aproape concomitent cu apariia schimbului de informaii.

Prin natura s social comunicarea are o situaie intermediar n secvenele: scop, mijloace, efecte. Comunicarea este chiar un fenomen circular, efectele ei modificnd situaia iniial care determin chiar procesul de interrelaionare.

Consecinele metodologice ale teoriei comunicrii din perspectiva reelelor de comunicare" se refer la:

Limitarea sau restrngerea fenomenului comunicrii conform cu emisia vocalizatoare;

Limitarea sau determinarea decupajului temporal al proceselor de comunicare;

Limitarea sau determinarea efectelor comunicrii.

Dup cum uor se poate observa n acord cu Scheriff i Fraisse comunicarea ntre doi subieci este conceput n funcie de numrul de uniti emise foniatric, la care se adaug segmentul temporal.

Procesul co


Recommended