+ All Categories
Home > Documents > COMPETENŢE Manager de proiect - cciaalba.ro CURS MANAGER PROIECT.pdf · Suport de curs. Modulul 1...

COMPETENŢE Manager de proiect - cciaalba.ro CURS MANAGER PROIECT.pdf · Suport de curs. Modulul 1...

Date post: 21-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 81 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 121 /121
COMPETENŢE Manager de proiect Suport de curs
Transcript
 • COMPETENŢE Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 1Cadrul conceptual al Managementului Proiectelor.

  Initierea Proiectelor

  T1.Introducere in managementul proiectelor

  Ce este un proiect?

  Efortul de a crea un produs sau un serviciu unic, cu un rezultat care este precis definit si totodata masurabil

  Proiectul ideal :

  •se termina la timp•nu depaseste bugetul alocat•specificatiile initiale sunt respectate intocmai

 • Ce este un proiect ?

  Proiectul – serie temporara de activitati intreprinse pentru a realiza un scop unic

  Caracteristicile proiectului:

  •Are un scop unic

  - identificarea unui obiectiv bine definit

  •Este temporar

  - inceputul si sfarsitul proiectului foarte bine definite

 • Ce este un proiect ?Caracteristicile proiectului:

  •Necesita resurse , de multe ori din diverse domenii de activitate

  - forta de munca , materiale, instrumente

  •Ar trebui sa aiba intotdeauna un sponsor sau client principal

  - in general proiectele implica mai multe parti interesate in finalizarea cu succes

  • Implica intotdeauna risc si incertitudine

  - unicitatea proiectului face dificil de definit clar obiectivele, durata de terminare sau costurile estimative

 • Dimensiunile Proiectului

  Limitarile unui proiect = Reactia Tripla – Triunghiul Priectului

  Timp

  Cost Arie de

  acoperire

 • Dimensiunile Proiectului

  Aria de acoperire :

  ,, Care este scopul principal al proiectului ?’’

  ,,Ce doreste acesta sa realizeze?’’

  ,,Care este produsul sau serviciul unic pe care clientul sau sponsorul il asteapta ca rezultat al proiectului ?’’

 • Dimensiunile Proiectului

  ! Datorita incertitudinii care apare in proiecte si competitiei pentru resurse , destul de rar proiectele se termina in timpul prevazut , cu costurile prevazute , iar produsul sau serviciul final este exact cel planificat

  ! Calitatea factor cheie in proiecte. Considerat de anumite curente a patra restrictie

  !

 • Ce este Managementul Proiectelor?

  Rezolvarea problemelor datorate celor trei restrictii principale si a restrictiei de calitate POATE fi realizata prin

  Metodele si tehnicile de management de proiect

  !

 • Ce este Managementul Proiectelor?

  ,, Aplicarea asupra activitatilor proiectului a cunostiintelor, aptitudinilor, instrumentelor si tehnicilor necesare , pentru a atinge cerintele proiectului ’’

  !

 • În abordarea tradițională, pe faze, succesiuneafazelor de realizare a managementului proiectelor esteurmătoarea:

  inițierea٭ proiectului;planificarea٭ sau dezvoltarea proiectului;execuția٭ proiectului sau faza de producție;monitorizarea٭ și controlul;finalizarea٭ (închiderea) proiectului (completion -înl.engl.,tradus și "închidere").

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Elementele cheie :

  • Stakeholderii

  •Ariile de expertiza fundamentale din managementul de proiect

  •Instrumentele si tehnicile folosite in managementul proiectelor

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Stakeholderii

  •Sponsorul•Echipa de proiect•Personalul auxiliar•Clientii•Utilizatorii•Furnizorii•Alte persoane – care se opun realizarii proiectului

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Ariile de expertiza fundamentale din managementul de proiect

  •Managementul ariei de acoperire a proiectului

  •Managementul timpului

  •Managementul costurilor

  •Managementul calitatii proiectului

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Domenii suport de expertiza

  •Managementul resurselor umane

  •Managementul comunicarii

  •Managementul riscurilor

  •Managementul achizitiilor

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Managementul integrarii :

  - functie de nivel superior

  - influenteaza si este influentata de toate celelalte arii de expertiza

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  Instrumentele si tehnicile folosite in managementul proiectelor:

  • Graficele Gantt

  •Diagramele de tip retea

  •Instrumentele de analiza a drumului critic

  !

 • Cadrul conceptual al managementului proiectelor

  ,, Succesul ’’ unui proiect In Managementul Proiectelor

  Presupune :

  •Terminarea proiectului in limitele :- de timp- de cost impuse

  • Respectarea :- respectarea performantelor agreate - respectarea caracteristicilor agreate

  !

 • Relatia intre managementul proiectelor si alte discipline

  !

  Cunostinte teoretice si practice de

  management de proiect

  Cunostinte teoretice si practice in

  domeniul de activitate

  Cunostinte teoretice si practice in domeniul

  managementului general

 • Responsabilitatile managerului de proiect

  Coordonarea si integrarea activitatilor necesare finalizarii cu succes a proiectului:

  •Integrarea activitatilor necesare pentru dezvoltarea unui plan de proiect;

  •Integrarea activitatilor necesare pentru executarea planului de proiect ;

  •Integrarea activitatilor necesare efectuarii de schimbari asupra planului de proiect ;

  !

 • Responsabilitatile managerului de proiectManagementul Integrarii

  Resurse Iesiri• Capital →

  → Produse• Materiale →••Echipamente → Procese Integrate

  → Servicii•Cladiri →

  → Profit•Informatii →

  •Personal →

  !

 • Responsabilitatile managerului de proiect

  Gestionarea urmatoarelor relatii

  • In cadrul echipei de proiect

  •Intre echipa de proiect si restul organizatiei

  •Intre echipa de proiect si managerii de nivel superior

  •Intre echipa de proiect si oraganizatia client :interna sau externa

  !

 • Principalele Aptitudini ale Managerului de proiect

  • Capacitatea de a comunica

  •Capacitatea de a lucra cu oamenii

  !

 • Responsabilitatile Managerului de Proiect

  Planificarea proiectului

  MP este ,, ARHITECTUL’’ PROIECTULUI

  !

 • Tehnici de planificare

  •Proiectele (şi implicit situaţiile manageriale determinate de punerea în practică a acestor proiecte) presupun efectuarea unor activităţi intercorelate, care pot fi modelate prin intermediul unor reţele.

  •Întrucât proiectele de acest gen durează săptămâni, luni sau chiar ani, în desfăşurarea lor pot interveni schimbări care au impact asupra costurilor, tehnologiei sau resurselor proiectului

  •Analiza acestor sisteme îi permite managerului să planifice, să controleze/ urmarească şi să reorganizeze resursele astfel încât obiectivele propuse să se atingă în mod optim şi la timp

  !

 • Tehnici de planificare

  Cele mai cunoscute tehnici de planificare sunt:

  •Matricea cadrul logic

  •Tehnica diagramelor tip Gantt

  •Tehnica rețelelor de tip:

  PERT (Program Evaluation and Review Technique), Tehnică de

  Evaluare și Revizuire a Pogramului sau pe scurt Metoda PERT

  CPM (Critical Path Method), Metoda Drumului Critic

  !

 • Matricea cadrul logic• Matricea logica reprezintă un “ajutor în gândire” si in acelasi timp un limbaj

  comun, sintetic si usor de inteles, intre tine si majoritatea finantatorilor seriosi.

  Metoda Cadrului Logic sintetizează într-un format standard:

  • ce încearcă să realizeze proiectul,• cum îşi propune să facă asta,• ce elemente sunt necesare pentru ca succesul proiectului să fie asigurat,• metodele prin care se poate măsura evoluţia proiectului,• eventualele probleme care pot să apară,

  !

 • Diagrama Gantt• Creata în 1910 și denumită după cel care a folosit pentru prima data aceasta

  procedura - Henry Gant

  • Uşor accesibilă şi prezintă perioadele de început și încheiere, precum și

  durata activităților

  • Reprezintă un instrument foarte important de vizualizare, care subliniază

  secvenţa şi durata tuturor sarcinilor într-un proiect.

  !

 • Diagrama GanttEste o diagramă cu bare care arată relaţia dintre activităţi de-a lungul

  timpului.

  În cadrul diagramei, pe verticală sunt listate activităţile componente ale

  proiectului, iar în orizontală, prin bare (casete) sunt reprezentate duratele

  acestora la scara timpului în ordinea de desfăşurare impusă de relaţiile de

  precedenţă

  !

 • Exemplu Diagrama Gantt

  !

 • EXCELENTA In Managementul Proiectelor

  ,,Succesiune continua de proiecte incheiate cu succes’’

  !

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 2. MANAGEMENTUL INTEGRARII IN PROIECTE

  T1. Managementul integrarii in proiecte• Definire• Categorii de procese

  T2. Dezvoltarea planului proiectelor• Identificarea si prioritizarea activitatilor si evenimentelor cheie ale proiectelor

  T3. Executia planului proiectelor• Elaborarea planului detaliat al proiectului

  T4. Controlul integrat al proiectului• Monitorizarea si adaptarea planului proiectului pentru a corecta devierile• Propunerea solutiilor pentru rezolvarea problemelor

 • Managementul integrat al proiectelor (engleză integrated project management,franceză gestion multidisciplinaire de projet) implică selectarea, coordonarea șisincronizarea proiectelor într-o companie sau agenție, astfel încât toți factorii principalipentru succes să fie optimizați.

  Managementul integrat al proiectelor include procesele care sunt necesare pentru aasigura că toate component ele proiectului sunt corespunzător coordonate.

  Managementul integrat al proiectelor + IPPD (IPPD = Integrated Product and ProcessDevelopment) stabilește o viziune împărtășită (înțelegere comună) a proiectului și ostructură integrată a echipei de proiect, apoi stabilește echipe integrate pentru a efectualucrările proiectului, asigurând colaborarea adecvată între echipe.

  Managementul integrat, în sens larg, este un sistem de management care integreazătoate sistemele și procesele organizației într-un cadru complet, care permite funcționareaca o singură unitate cu obiective unificate.

 • Procesele majore ale managementului integrat al proiectelor (MIP) sunt:procesele de elaborare a planului proiectului, procese de execuție a planului proiectului șiprocese integrate de control al schimbărilor.

  Multe organizații care au dezvoltat o disciplină (un sistem de reguli sau o practică) amanagementului integrat al proiectelor (MIP), pe baza cercetărilor și a experienței, auevoluat prin parcurgerea a cinci faze distincte ale ciclului de viață al MIP:•conștientizare;•implementare;•profesionalizare;•trecerea la acțiune (enterprising);•integrare.

 • Fazele ciclului de viață al managementului integrat al proiectelor pot fi diferite față decele mai sus menționate, în funcție de domeniul, ramura industrială sau tematicaproiectelor. Astfel, de exemplu, managementul integrat al investițiilor în construcțiicuprinde patru faze (subdomenii):•planificarea și prognoza investițiilor;•decizia de investiții;•organizarea proiectelor de investiții;•managementul resurselor umane.

  Obiectivele specifice ale managementului integrat al proiectelor sunt:•utilizarea unor procese definite ale proiectului;•coordonarea și colaborarea cu stakeholder-ii relevanți.

 • Elaborarea planului de management al proiectului. Planul de management alintegrării proiectului este un document de management care descrie modul cum trebuiecondusă execuția proiectului, cum trebuie monitorizat progresul proiectului și controlulexecuției. Acest plan acoperă diferitele activități de management și dezvoltare, efectuateîn cadrul proiectului.

  Documentul Planul proiectului cuprinde ansamblul planurilor elaborate pentru diferiteprocese din proiect, de aceea în unele aplicații este denumit plan integrat al proiectului.Planurile elaborate pentru diferite procese din proiect, care afectează proiectul sunt:planul de dezvoltare a produsului, planuri de testare, planuri de managementulconfigurației, planul de asigurarea calității în proiect, de verificare, măsurare și analize,planuri de training etc.

  Principalele utilizări ale planului sunt : documentarea deciziilor planificării, facilitareacomunicării între părțile interesate (stakeholders) cărora acest plan le este distribuit,documentarea bazei de referință planificate pentru scop și cost, precum și planulcalendaristic al proiectului. Planul de management este documentul de referință pentrumanagerizarea proiectului.

 • Managementul execuției planului proiectului. Execuția planului este procesulprincipal de aplicare a planului proiectului, în care se consumă cea mai mare parte abugetului proiectului. Procesul de execuție se concentrează pe identificarea problemelorși rezolvarea acestora, în timpul execuției activităților proiectului. Produsul proiectuluieste creat în cadrul acestui proces.

  Monitorizarea și controlling-ul lucrărilor proiectului constă din proceseleefectuate pentru a observa execuția proiectului, astfel încât să se poată adopta acțiunicorective pentru ținerea sub control a execuției proiectului. În cadrul acestor procese estemonitorizat progresul proiectului și sunt controlate performanțele actuale, comparativ cuplanul proiectului. Procesele de monitorizare și controlling cuprind:•măsurarea activităților în curs de desfășurare;•măsurarea unor variabile ale proiectului: cost, efort etc. în vederea comparării cu planulde management;•identificarea acțiunilor corective ce vor trebui aplicate.

 • Controlul integrat al schimbărilor. Reprezintă procesul prin care se urmărește influențareafactorilor ce creează schimbări, pentru a asigura că schimbările sunt benefice, se determinăapariția unei schimbări și se managerizează schimbările atunci când acestea au apărut. Procesulde control se consideră a fi integrat pentru că asigură coordonarea schimbărilor în întregul proiect.

  Încheierea proiectului. Procesul de încheiere a proiectului implică efectuarea porțiunii deînchidere a proiectului din planul de management. Acest proces include finalizarea tuturoractivităților terminate din toate grupele de procese de management, pentru a închide formalproiectul sau o fază a proiectului. Au fost dezvoltate două proceduri pentru a stabili interacțiunilenecesare în vederea efectuării activităților de închidere pentru întregul proiect sau pentru o fază deproiect:•Procedura de închidere administrativă. Această procedură detaliază toate activitățile, interacțiunileși rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de proiect și ale stakeholders implicați înexecutarea procedurii de închidere administrativă. Efectuarea închiderii administrative include, deasemenea, activități integrate necesare pentru a colecta înregistrările proiectului, analizasuccesului sau eșecului proiectuluui și arhivarea informațiilor proiectului.•Procedura de închidere a contractului include activitățile și interacțiunile necesare pentru a închidetoate agrementele contractului, stabilite pentru proiect. Această procedură implică atât verificareaprodusului (toate lucrările au fost terminate corect și satisfăcător) cât și închiderea administrativă.Termenii contractului pot prescrie specificații pentru închiderea contractului.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE

  Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 3. PLANIFICAREA ŞI EXECUŢIA PROIECTELOR

  T1. Faza de planificare a proiectului

  • Stabilirea obiectivelor operationale ale proiectului

  T2. Specificatiile proiectului

  • Pregatirea specificatiilor proiectului

  T3. Structuri organizationale si impactul lor asupra executiei proiectului

  • Descopunerea proiectului in structuri elementare

  T4. Comunicarea in faza de executie

  • Asigurarea conformitatii cu cerintele de reglementare

 • •Planificarea proiectului. Pentru o serie de proiecte, planificarea propriu-zisă esteprecedată de o sub-fază de pregătirea planificării, care include specificareaperformanțelor și studiul de fezabilitate.

  •Specificarea performanțelor, în contextul pregătirii planificării, are un caracter general,precizînd ce este de așteptat să asigure construcția, uzina, produsul sau procesul carevor fi proiectate. Această specificare acoperă atât întregul proiect, cât și fiecare fazăcritică pentru realizarea obiectivelor generale.

  •Studiul de fezabilitate pune în evidență existența sau absența soluțiilor în studiul asupraoportunității derulării unui proiect. El se bazează pe studiul de piață pentru produsul sauserviciul care ar urma să fie furnizat și cuprinde studii tehnico-economice succinte aletehnicilor specifice, studiul de impact, studiul de rentabilitate. În cadrul analizei fezabilitățiise definește obiectivul proiectului și sunt previzionate resursele necesare.

 • Planificarea proiectului definește și rafinează obiectivele de realizare a proiectului(termene, costuri etc.) și selectează cea mai bună dintre alternativele de desfășurare aactivităților pentru a atinge obiectivele propuse. Planificarea stabilește și susține definiția șiscopurile proiectului, modul în care va fi efectuat proiectul (proceduri și sarcini), rolurile șiresponsabilitățile, estimările de timpi și costuri.

  Planificarea proiectului dezvoltă și susține planul proiectului, ca document formal, utilizatpentru a ghida atât execuția proiectului cât și controlul acestuia. Acest plan al proiectuluicuprinde ansamblul planurilor, elaborate pentru diferitele procese din proiect.

  Scopul planului de management al proiectului este de a documenta rezultatele procesuluide planificare și de a furniza un document de referință pentru managerizarea proiectului.Concomitent cu planificarea propriu-zisă a proiectului (descrisă mai jos într-o succesiune depași), este necesar să se efectueze și managementul calității în proiecte.

 • Planificarea include:•definirea și descrierea obiectivelor de realizat;•descrierea activităților generale sau particulare, necesare pentru a produce diferite rezultatelivrabile ale proiectului, respectiv stabilirea responsabilităților persoanelor;•planificarea resurselor necesare, atât umane, cât și materiale;•compararea mijloacelor disponibile cu mijloacele necesare;•stabilirea termenelor previzionale care vor trebui respectate: identificarea dependențelordintre activități (a succesiunii lor), estimarea duratelor activităților și planificareacalendaristică, stabilirea datei de finalizare a proiectului, identificarea standardelor de calitateimpuse;•estimarea costurilor resurselor necesare pe fiecare tip de activitate;•stabilirea planului de management al proiectului, ca un ansamblu al tuturor proceselorplanificate, cu identificarea riscurilor și a modurilor de management al acestora. Planul demanagement al proiectului integrează toate planurile individuale cum sunt: planul calității,planul de management privind părțile interesate, planul de comunicare în proiect, planul deachiziții, planul de contractare, planul rezultatelor. Planul de management include atât modulîn care va fi manageriat proiectul, cât și modul în care va fi realizat produsul sau serviciul, deexemplu caracteristicile tehnice, procesele și fazele tehnice, precum și specificațiileprodusului.

 • Procesul de planificare a proiectului poate fi parcurs în 5 pași:•identificarea activităților;•estimarea duratelor și resurselor;•identificarea relațiilor și dependențelor activităților;•identificarea constrângerilor (de resurse, de timp) pentru programare;•stabilirea programării.

  Formularea obiectivelor proiectului și a scopurilor dezvoltate pentru a le sprijini suntutilizate pentru a descrie proiectul ca un grup de activități sau sarcini.

  O activitate este un element de muncă, efectuat în timpul derulării proiectului, a căruiexecutare poate fi încredințată unei persoane fizice competente (sau mai multor membri aiechipei). Termenul de sarcină este considerat, în general, în planificare, ca fiind sinonim cuactivitate. Totuși, în multe aplicații, activitățile sunt considerate ca fiind subdivizate în sarcini.

  Sarcinile se caracterizează prin durate, determinate de un început și un sfîrșit,identificabile, și prin costuri previzionnale. Sarcinile pot fi programate pentru a fi executate înserie sau în paralel, conform cu dependențele lor reciproce.

 • Estimarea duratelor și a resurselor necesare, considerată ca al doilea pas al procesului deplanificare, urmărește să identifice cerințele de timpi și resurse pentru pachetele de lucrări șipentru activități. Duratele acestora se estimează pe baza experienței experților sau în funcție decantitatea de resurse ce contribuie la realizarea lucrărilor. Totuși, valorile estimate sunt numaicele mai bune aprecieri, fără a fi predicții perfecte.

  Resursele se referă la materiale, mașini, calculatoare, personalul proiectului, resursefinanciare etc. Planificarea resurselor constă în a determina ce fel de resurse sunt necesare și cecantități din fiecare resursă, pentru a îndeplini activitățile proiectului. Cerințele de resurseidentificate sunt apoi comparate cu resursele disponibile, cu încărcarea lor, programarea șicontrolul acestora.

  Identificarea relațiilor și dependențelor activităților. Între toate activitățile necesare pentruderularea proiectului vor exista anumite relații logice, care vor depinde de succesiunea logică aacestor activități. Unele dependențe (relații logice) sunt obligatorii, inerente prin natura lucrării.Acestea implică deseori limitări fizice; de exemplu, într-un proiect de construcție a unei clădiri,fundația trebuie să fie construită înainte de înălțarea suprastucturii. Alte dependențe suntdiscreționare, fiind definite facultativ de echipa de management al proiectului. Acestedependențe "discreționare" sunt definite fie pe baza "celor mai bune practici" dintr-un domeniude aplicații particular, fie în cazul în care o succesiune specifică este dorită, preferată.

 • Există mai multe metode pentru punerea în evidență a relațiilor de ordine ale activităților:

  •Metoda diagramelor de precedență sau metoda PDM (Precedence Diagram Method) în l.engl.)este o metodă de construire a diagramei în rețea a activităților, care folosește dreptunghiuri saunoduri pentru reprezentarea activităților și săgeți care unesc activitățile, pentru reprezentareadependențelor. Mai este denumită "rețea cu activități pe noduri" (AON). Metoda PDM poate fiaplicată manual sau pe calculator.

  •Metoda diagramelor prin arce (Arrow diagramming method- ADM-l.engl) este o metodă deconstruire a diagramelor în rețea a activităților, în care activitățile sunt reprezentate prin arce șisunt conectate prin puncte, denumite noduri, pentru a prezenta relațiile de dependență. Aceastămetodă mai este denumită rețea cu activități pe arce (AOA) și este mai rar utilizată astăzi decîtmetoda PDM. Metoda ADM utilizează numai dependențele Sfârșit-Început și poate necesitafolosirea activităților fictive (dummy activity-l.engl.) pentru a defini corect dependența dintreactivități, însă arcul respectiv nu reprezintă nici o activitate.

 • •Metoda diagramelor condiționate (Conditional Diagramming Method -l.engl.) permite activităține-secvențiale, cum sunt bucle (de exemplu, un test care trebuie repetat de mai multe ori) sauramuri condiționate (de exemplu, o actualizare a desenului care este necesară numai dacăcontrolul detectează erori). Metodele PDM sau ADM nu admit bucle sau ramuri condiționate.

  •Șabloane de rețele (network templates) sunt rețele standardizate care pot fi utilizate pentru aurgenta pregătirea diagramelor în rețea a activităților.Acestea pot include un proiect întreg saunumai o parte de proiect. Părțile de rețea sunt deseori denumite sub-rețele. Astfel de sub-rețelesunt utile, în special, când un proiect include câteva caracteristici identice sau aproape identice,de exemplu planșee între etaje într-o clădire înaltă de birouri, sau teste clinice într-un proiect decercetare farmaceutică, sau module de program într-un proiect de software.

  •Identificarea constrângerilor pentru programare. Constrângerile (restricțiile) în programare suntfactori susceptibili de a condiționa sau de a limita alegerea sau realizarea sarcinilor și activitățilorși poziția lor în timp.

 • Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique-l.engl.) este o tehnică deevaluare și de analiză a programelor, concepută de firma Booz, Allen și Hamilton, tot în anii1950, și a fost aplicată inițial de Marina USA pentru a conduce programul de realizare arachetelor balistice POLARIS pentru submarinele POLARIS.

  Această metodă utilizează logica rețelei de activități, în care însă pentru duratele activitățilornu se prevăd valori deterministe (ca în metoda CPM), ci valori probabiliste -ca estimații mediiponderate ale duratelor activităților individuale, care permit calculul estimației duratei totale aproiectului, ca durată medie.

  În metoda PERT, pentru fiecare activitate se iau în considerare trei estimări ale duratelor:durata cea mai optimistă, durata cea mai pesimistă și durata cea mai probabilă.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE

  Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 4. MANAGEMENTUL COSTURILOR SI RESURSELOR FINANCIARE

  T1. Notiuni introductive

  • Recomandarea modalitatilor de procurare a resurselor proiectului• Stabilirea modalitatilor de asigurare a resurselor pentru proiect

  T2. Planificarea resurselor

  T3. Estimarea , bugetarea si controlul costurilor

  T4. Indicatori de performanta

  • Asigurarea managementului financiar al proiectului

 • Noţiuni de bază în managementul costurilor

  Principii

  a) Managementul costurilor nu reprezintă doar un control al costurilor prevăzute înbuget, ci şi o verificare a veniturilor generate de către acestea. Analiza bugetului poateevidenţia faptul că resursele au fost consumate, dar este posibil ca rezultatele obţinute sănu corespundă cu cele prevăzute în proiectb) Managementul costurilor trebuie să evidenţieze că sumele de bani cheltuite şicâştigate sunt incluse în bugete, dar şi că fiecare tranzacţie se desfăşoară la timpulplanificat. Încadrarea resurselor consumate în nivelul planificat pentru fiecare etapă aproiectului nu presupune automat că şi lucrările prevăzute pentru acea etapă au fostrealizate în totalitate.c) Scopul principal al controlului costurilor unui proiect este de a ne asigura că nu vaavea loc nici o risipă de bani sau creşteri neautorizate de costuri.

 • Concepte şi definiţii

  Cost, cheltuială, preţ

  - Costul

  • În principiu costul de producţie exprimă efortul de muncă vie şi materializată pe care un agenteconomic îl depune efectiv pentru fabricarea unui produs, pentru executarea unei lucrări sau a unui

  serviciu.•În acest context, costul trebuie considerat ca un rezultat generat de un consum efectiv de resurse pentruobţinerea unui produs, lucrare, serviciu.

  - Cheltuiala

  •Analizată în strânsă legătură cu conţinutul şi semantica sa, cheltuiala nu este sinonimă cu conceptul de cost;sfera cheltuielilor este mai largă decât cea a costurilor. Costul, aşa cum a rezultat din definiţie, trebuieinterpretat ca fiind echivalentul unui consum efectiv de resurse, în timp ce cheltuiala reprezintă o plată. Unexemplu tipic pentru înţelegerea diferenţei dintre cele două concepte îl reprezintă activitatea de aprovizionarecu materii prime şi materiale. Dacă ne aprovizionăm, de exemplu, în luna martie cu materiile prime necesareactivităţii de producţie din prima decadă a lunii aprilie, plata acestora reprezintă o cheltuială. În momentul încare materiile prime scoase din depozit şi aduse pe şantier sunt transpuse în operă, prin acţiunea combinatăa forţei de muncă şi a mijloacelor de muncă, această cheltuială devine cost de producţie. Din exemplu rezultăo primă caracteristică a cheltuielii, aceea că nu este un element de cost şi ca urmare nu poate face obiectulcalculaţiei costurilor.

 • Preţul se manifestă pe piaţă ca expresie bănească a valorii mărfii şi este format dincosturi şi elemente de plus produs. Aşadar saltul de la cost la preţ se realizează prinadăugarea la costul de producţie (sau complet) a primului element de valoare adăugată, careeste profitul.

  Clasificarea costurilor proiectelor

  Diferenţierea între categoriile de costuri care fac obiectul managementului costurilor estedeterminată de o serie de factori, între care mai importanţi sunt: procesul tehnologic,componenţa resurselor consumate, legătura cu lucrarea executată, momentul consumăriiresurselor, volumul producţiei etc.

 • În legătură cu procesul tehnologic folosit apar două categorii de costuri:

  •costuri de bază sau tehnologice fără de care procesul de producţie nu se poate desfăşura. Înaceastă categorie intră consumul de materiale, salariile de bază, amortizarea utilajelor şiinstalaţiilor de producţie care condiţionează direct procesul de producţie etc;•costuri de regie(administrative), cum sunt salariile personalului tehnic, cheltuielile dedeplasare în interes de serviciu, costurile de întreţinere, iluminat, încălzire etc., care nu suntlegate efectiv de producţie.

  Pentru desemnarea costurilor de regie, în activitatea de construcţii se foloseşte conceptulde ,, cheltuieli generale”, care sunt de două feluri:•cheltuieli generale ale proiectului, sunt cheltuielile generale, deci indirecte, ale şantieruluideterminate de realizarea proiectului. În practica curentă, aceste cheltuieli se determinăaplicând un procent de 5-15% asupra costului direct al proiectului;•Cheltuieli generale de birou, sunt o parte din cheltuielile generale ale firmei de construcţii şireprezintă cca. 2-8% din cifra de afaceri a constructorului.

 • După componenţa consumului de resurse întâlnim:•costuri cu munca trecută sau materializată, cum sunt costurile cu materii prime şi mijloacele de muncă(utilaje şi instalaţii de construcţii);• costuri cu munca vie sau de manoperă (salariile şi contribuţiile personalului care este angajat în realizareaproiectului)

  După legătura cu activitatea sau lucrarea executată, există două categorii de costuri:•costuri directe, sunt costurile care se pot identifica şi măsura pe fiecare lucrare şi ca urmare pot fi inclusedirect în costul lucrării.•costurile indirecte, sunt legate de toate activităţile desfăşurate pentru executarea proiectului şi ca urmare nupot fi identificate şi măsurate pe o singură activitate sau lucrare.

  În funcţie de momentul consumării resurselor, costurile pot fi:•costuri curente, sunt cele efectuate şi înregistrate în decursul unei perioade de gestiune (lună, trimestru, an),în legătură cu consumurile de resurse;•costuri preliminate, sunt cele care au la bază calculul preliminat al consumurilor de resurse, înregistrareaacestora sub aspect valoric se va face odată cu consumul efectiv al resurselor, într-o perioadă viitoare. Înaceastă grupă se includ preliminările referitoare la concediile de odihnă, premii, reparaţii planificate etc.

  În raport cu volumul fizic al producţiei, în practică apar două categorii de costuri:•costuri variabile, mărimea acestora se modifică proporţional cu evoluţia volumului fizic al producţiei;•costuri fixe, acestea rămân relativ neschimbate indiferent de evoluţia producţiei şi se înregistrează chiar şi însituaţiile când procesul de producţie nu are loc.

 • Alte concepte referitoare la managementul costurilor pe care trebuie să le cunoască un manager deproiect sunt:

  •Costul marginal, exprimă costul ultimei unităţi de producţie considerată, respectiv costul unei unităţiadiţionale. Serveşte la fundamentarea deciziei de limitare a producţiei la un anumit nivel. Dacă sporindproducţia cu o unitate peste acest nivel şi costul acesteia ar fi mai mare decât costul unitar realizat până lanivelul iniţial, este recomandat să se ia o decizie de menţinere a nivelului producţiei.•Costul de fabrică, este folosit în cazul proiectelor industriale şi reprezintă costul unei activităţi sau al unuiproiect. Cuprinde toate costurile directe şi indirecte.•Articolul de deviz ,este un element component al devizului general şi reprezintă un proces de muncădistinct , cum ar fi zidărie din cărămidă, tencuială cu mortar din var şi ciment etc.•Oferta strictăÎn funcţie de condiţiile impuse de beneficiarul proiectului, oferta poate fi şi strictă când preţul este stabilit deacesta, după criterii proprii, iar participanţii la câştigarea ofertei trebuie să se încadreze strict în nivelulacesteia.•Devizul pe categorii de lucrări•Documentul pe baza căruia se elaborează oferta este devizul pe categorii de lucrări. Acesta cuprinde celetrei elemente de costuri ale valorii ofertei, pe fiecare categorie de lucrări. Costurile directe pe articole de devizse calculează ponderând volumul lucrărilor, stabilit prin antemăsurătoare, cu preţurile pe unitatea de măsurăa articolului de deviz. La rândul lui, acest preţ se determină prin însumarea rezultatelor produsului dintreconsumurile normate pentru fiecare articol de deviz şi preţurile unitare ale fiecărei categorii de resurseconsumate.

 • •Bugetele•Bugetul iniţial al unui proiect este întocmit pe baza costurilor estimate în faza de pregătire alicitaţiei. Bugetul final, acceptat la contractare, reprezintă nivelul autorizat al costurilor pentrudepartamentele participante la realizarea proiectului

  •Abaterile, reprezintă diferenţele înregistrate între valorile prevăzute în buget şi cele rezultateefectiv la terminarea lucrării. Cunoaşterea abaterilor este importantă în analizelemanagementului de proiect întrucât evidenţiază erorile şi permite practicarea conducerii prinexcepţii.

  •Devizul general al unui proiect de investiţiiÎn cazul unui proiect care prevede edificarea unui obiectiv de investiţii, calculul valorii lucrărilorpresupune întocmirea devizului, pornind de la articolele de deviz şi ajungând până la devizulgeneral al proiectului. Preţurile unitare, pe articole de deviz se calculează pe baza consumurilorspecifice de resurse (materiale, de manoperă, utilaje şi instalaţii), care sunt preluate dinIndicatorul de norme de deviz, şi a preţurilor şi tarifelor stabilite de furnizori pentru acesteresurse.

 • Determinarea valorii/preţului ofertei

  În cele mai multe cazuri, câştigarea unui contract pentru executarea unui proiect depindefundamental de preţul cerut de prestator. Evident, sunt şi al factori: concurenţa, conjuncturapieţei specifice prestaţiei, prestigiul firmei prestatoare etc. Afirmaţia este certă pentru contractelela care achizitorul prestaţiei organizează licitaţie publică şi criteriul final de selecţie este preţulminim.Responsabilitatea faţă de beneficiarul proiectului

  Cea mai evidentă formă de manifestare a acestui deziderat este preţul ferm cerut decontractor pentru executarea contractului, care reprezintă, în acelaşi timp, un cost ferm pentrubeneficiar. Respectarea acestuia asigură satisfacerea obiectivelor de cost ale beneficiaruluipermiţându-i planificarea investiţiilor în siguranţă printrun buget fix.

  În cazul proiectelor în care preţul se stabileşte prin metoda adausului comercial, fără limitămaximă de preţ, nu va exista stimulent pentru contractor să-şi limiteze costurile. Dimpotrivă, cucât costul va fi mai mare, cu atât va creşte şi venitul încasat. Ca urmare, contractorul areobligaţia morală să ceară să i se deconteze numai costuri justificate şi să-şi organizezeactivitatea cu aceeaşi eficienţă pe care ar avea-o dacă ar folosii proprii bani.

 • Identificarea şi estimarea corectă a costurilor generate de proiect

  a) Factori determinanţi pentru identificarea corectă a costurilor proiectelor

  •Defalcarea sarcinilor pe pachete de lucrări uşor gestionabile•Divizarea bugetelor de costuri astfel încât fiecărui pachet de sarcini să-i corespundă un procentstabilit din bugetul total•Existenţa unui sistem de contabilitate a costurilor care să ofere operativ informaţii în legătură cuevoluţia costurilor pe activităţi•Folosirea unei metode care să permită compararea cheltuielilor efective cu cele planificate.•Existenţa unui sistem de management al calităţii care să asigure calitatea fiecărei activităţi deprima dată•Tratarea şi controlul corespunzător al abaterilor faţă de clauzele contractuale şi informareaoperativă a beneficiarului în legătură cu creşterile justificate de preţ•Achitarea la termene a facturilor către furnizori şi subcontractanţi pentru a nu spori cheltuielileprin penalizări•Întocmirea operativă a rapoartelor asupra evoluţiei costurilor în consens cu desfăşurarealucrărilor, care să fie înaintate conducerii pentru a evidenţia potenţialele nerespectări alecalendarului de lucru sau ale bugetului.

 • b) Tipuri de estimare a costurilor proiectelor

  Estimarea costurilor se face pe baza specificaţiilor proiectului. Posibilitatea de a face estimări greşite este mai micădacă proiectul este bine definit încă de la început. Probabilitatea erorilor nu poate fi însă eliminată, proiectul ca oriceconstrucţie nouă conţine surprize. Estimările făcute cu un grad ridicat de precizie ajută la stabilirea unor preţuri competitiveşi sporesc eficienţa bugetelor de costuri şi a planificării resurselor.

  În practica curentă, multe firme de construcţii clasifică estimările de costuri de proiect în funcţie de încrederea înprecizia pe care o pot avea estimatorii de costuri. Deşi există deosebiri de la o organizaţie la alta, se pot face câtevaexemplificări tipice:•Estimări aproximative, sunt făcute înaintea începerii proiectului, când nu există decât informaţii vagi şi trebuie stabilite toatedetaliile activităţilor viitoare. Sunt utile pentru verificările preliminare privind necesar de resurse, selectarea cererilor deofertă şi pentru alte decizii de planificare în faza iniţială. Nu se pot folosi însă ca bază de preţ fix în licitaţii. Se apreciază că oestimare cu nivel acceptabil de argumentare poate atinge o acurateţe de +/- 25%.•Estimări comparative, se fac prin comparare costurilor pe care le-ar necesita realizarea unui proiect nou cu costurile unorproiecte similare executate în trecut. Se pot face înainte să înceapă proiectarea detaliată, când nu există liste de materialesau calendare precise de activităţi. Estimările de acest tip pot atinge o acurateţe de cca. 15%.•Estimări de fezabilitate, se fac după efectuarea unor activităţi de concepţie preliminară a proiectului. Este necesar să existespecificaţiile clădirilor, amplasamentul, scheme provizorii pentru servicii, preţurile furnizorilor de echipamente, listele deachiziţie de materiale şi celelalte planificări care pot ajuta la estimarea costurilor materiale. Aici factorul de încredere înacurateţea estimărilor de fezabilitate poate ajunge la +/- 10%.•Estimări definitive, sunt efectuate la sfârşitul proiectării, după ce s-au lansat principalele comenzi de achiziţie , la preţuricunoscute, iar activitatea de construcţie sau asamblare în cadrul proiectului se află într-o fază avansată. Acest tip deestimare poate fi făcută distinct sau prin actualizarea estimărilor comparative sau de fezabilitate făcute anterior. Estimărilesunt definitive atunci când acurateţea declarată este de +/- 5% .

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 5. MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR

  T1. Achizitiile de bunuri , lucrari si servicii necesare proiectelor

  • Estimarea valorii contractului de achizitie• Elaborarea documentatiei de atribuire• Publicitatea contractelor de achizitie• Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie• Semnarea contractului de achizitie de bunuri/lucrari/servicii• Definitivarea dosarului de achizitie

 • Managementul achiziţiilor într-un proiect se referă la totalitatea procedurilorutilizate pentru a cumpăra, dintr-o sursă externă proiectului, bunurile şi serviciilenecesare pentru desfăşurarea proiectului.

  Managerii de proiect trebuie să aibă cunoştinţe în acest domeniu, în care vorcontribui cu intrări. Totuşi, în multe şi, poate, în majoritatea companiilor, managerii deproiect nu coordonează achiziţiile. În mod normal, managerul de proiect nu areautoritatea de a negocia contracte în numele companiei şi nu i se cere să leadministreze după ce intră în vigoare. De obicei, aceste procese sunt coordonate decătre Departamentul de Achiziţii.

 • Sunt identificate şase procese în cadrul Managementului Achiziţiilor în proiecte:

  1. Planificarea achiziţiilor este procesul de identificare a elementelor ce trebuie achiziţionate şia momentelor în care ele sunt necesare. De obicei, managerul de proiect coordonează acestproces, din moment ce Departamentul de Achiziţii nu va şti nevoile fiecărei echipe de proiect înparte. În acest proces, echipa de proiect decide dacă va construi sau cumpăra un bun sauserviciu necesar proiectului.

  2. Planificarea contractării este procesul de formulare a cerinţelor pentru toate produsele şiserviciile necesare echipei de proiect. Echipa de proiect trebuie să execute această activitate. Deasemenea, trebuie identificate companiile care pot furniza respectivele produse şi servicii.Majoritatea proiectelor nu necesită produse şi servicii unice. De obicei, şi alte proiecte au utilizatproduse şi servicii similare în trecut. Dacă este aşa, există aproape sigur o listă a companiilorcare pot furniza obiectele necesare. De obicei, aceasta se aplică în cazul contractelor încheiatepentru resurse, consumabile, hardware etc.

 • 3. Solicitarea de oferte. Dacă nu sunt identificate companiile disponibile pentru furnizareaprodusului sau serviciului de care este nevoie, va trebui să fie parcurs procesul de Solicitare deOferte. Deşi echipa de proiect se ocupă de o bună a parte a activităţilor procesului de Solicitare deOferte, Departamentul de Achiziţii este cel care coordonează, de obicei, procesul.

  4. Selecţia furnizorilor este procesul de alegere efectivă a vânzătorului care va furniza produsulsau serviciul. Din nou, echipa de proiect poate lua decizia finală de selecţie, dar Departamentul deAchiziţii este cel care, de obicei, defineşte întregul proces. În unele companii, Departamentul deAchiziţii poate lua, de fapt, decizia finală, în baza opiniilor echipei de proiect. Majoritateacompaniilor evită să se angajeze în relaţii contractuale de natură legală în baza expertizeimanagerului de proiect.În mod normal, companiile au nevoie de Departamentul de Achiziţii şi, poate, de cel Juridic pentrua coordona procesele de selecţie a furnizorilor şi de negociere a contractelor.

 • 5. Administrarea contractului este procesul de management al relaţiei cu furnizorulcontractat. Managerul de proiect poate lucra zilnic cu managerul de cont al vânzătorului,dar, întotdeauna, în limitele relaţiei contractuale. Dacă apar nevoi de schimbare a relaţieicontractuale, Departamentele de Achiziţii şi Juridic vor fi probabil responsabile să leopereze.

  6. Încheierea contractului apare dacă relaţia contractuală a existat doar pe durataproiectului. Dacă, de exemplu, contractul prevedea furnizarea de materii prime pentruun anumit proiect, atunci, probabil, contractul se va încheia după finalizarea proiectului.Dacă se achiziţionează şi alte produse de la furnizor, relaţia poate fi permanentă. Încazul contractelor care se încheie odată cu proiectul, de obicei, Departamentul deAchiziţii supraveghează plăţile finale şi încheie, în mod formal, contractul. Echipa deproiect va fi implicată pentru a se asigura că lucrarea contractată a fost finalizată integralşi pentru a se colecta feedback pe marginea relaţiei cu furnizorul.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE

  Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 6. MANAGEMENTUL RISCULUI IN PROIECTE

  T1. Procesele de management al riscurilor

  • Planificarea managementului riscurilor

  • Planul de management al riscului

  • Monitorizarea si controlul riscurilor

 • Conceptul de risc

  Incertitudinea este prezenta in orice activitate, in orice proiect. Considerarea

  incertitudinii, identificarea si evaluarea acesteia reprezinta o necesitate in vederea

  cresterii eficientei generale a activitatii.

  In cadrul proiectelor, managerul de proiect, finantatorul proiectului si membrii

  echipei proiectului dezvolta impreuna un plan scris care le asigura posibilitatea sa

  identifice, sa formuleze, sa cuantifice, sa pregateasca un raspuns, sa monitorizeze si

  sa controleze riscurile unui proiect.

  Conceptul ‘ Risc’ se refera la ceva nesigur iar aceasta nesiguranta determina o

  pierdere sau un efect advers.

 • Managementul riscului este un proces sistematic de planificare pentru identificarea, analiza,

  monitorizarea si raspunsul la riscurile asociate unui proiect. Aceasta implica procese, obiective si

  tehnici care vor ajuta managerul de proirect sa maximizeze probabilitatea si consecintele

  evenimentelor pozitive si sa minimizeze probabilitatile si consecintele evenimentelor adverse.

  Project risk management este cu atit mai eficient cu cit se declanseaza mai devreme si este

  un proces continuu in desfasurarea proiectului.

  Project risk management ajuta finantatorul si echipa proiectului sa ia decizii fundamentate

  privind alternativele din desfasurarea proiectului. Se asigura deasemeni conditiile ca sa fie alese

  decizii care minimizeaza:

  - impactul negativ asupra scopului, costului sau programului de desfasurare

  - managementul prin crize.

 • Actiunile asociate risc managementului trebuie sa respecte 4 principii:

  •sa nu se accepte riscuri nenecesare;

  •deciziile privind riscurile trebuie luate la nivelurile de competenta corespunzatoare;

  •se accepta riscuri cind cistigurile sunt superioare costurilor;

  •project risk management este integrat in procesul general de management al

  proiectelor.

  Echipa proiectului trebuie sa intocmeasca planul de management al riscului inainte

  de demararea proiectului sa monitorizeze si actualizeze acest plan continuu pe durata

  de realizare a proiectului in concordanta cu evenimentele de risc nou aparute.

 • Sursele riscului

  Intre conditiile care pot fi surse de riscuri pot fi amintite:

  •durata proiectului;

  •tehnologia;

  •personalul;

  •sursele de finantare;

  •managementul;

  •factorii politici.

 • Clasificarea riscurilor in proiecte

  Riscuri tehnice

  •analiza de mediu incompleta sau eronata;

  •probleme geotehnice neasteptate

  •design incomplet

  •ipoteze neadecvate referitor la problemele tehnice in etapa de planificare;

  •erori in ceea ce priveste materialele

  •proiectul structurii incomplet sau eronat;

  •consultantul in proiectare nu este la nivelul cerut de proiect

  •etc.

 • Riscuri Externe

  •propritarii de pamint nu vor sa vinda;

  •se schimba prioritatile in programul in derulare;

  •obiective inconsistente privind costul,timpul,scopul si calitatea ;

  •comunitatile locale isi schimba obiectivele;

  •schimbarea finantarii pentru anul fiscal;

  •schimbarea factorilor politici;

  •se cer schimbari in proiect

  •etc.

 • Riscuri de mediu

  •autorizatia de mediu intirzie;

  •sunt necesare noi informatii pentru autorizatie;

  •legislatia de mediu se schimba;

  •se descopera siruriistorice;

  •impact negativ asupra comunitatilor locale

  •etc.

  Riscuri organizationale

  •personal neexperimentat;

  •pierderea persoanelor importante intr-un moment critic;

  •unitati functionale supraaglomerate;

  •aparitia unui nou proiect prioritar pentru organizatie;

  •etc.

 • Riscuri specifice Project Management

  •scopul si nevoile proiectului definite inadecvat;sau incomplet

  •nu exista control privind prioritatile personalului;

  •prea multe proiecte;

  •erori de estimare si/sau de programare

  •activitati neplanificate care trebuie realizate;

  •disfunctionalitati de comunicare in cadrul echipei;

  •ajutor insuficient din partea top managementului;

  •schimbari personalului in posturile importante din proiect;

  •Etc

 • Riscuri de constructie

  •durata estimata incorect;

  •intreruperi determinate de necesitatea obtinerii permisului de munca;

  •utilitatile;

  •etc.

  Riscuri date de regulamente

  •schimbarea regulamentelor;

  •sunt necesare noi aprobari sau informatii

  •etc.

 • Etape in Project Risk management

  Project Risk management poate fi structurat intr-un numar de procese, respectiv:

  •Planificarea activitatii de risk management ( Risk Management Planning) – se

  decide cum se desfasoara procesul si activitatile necesare desfasurarii acestruia ;

  •Identificarea riscului ( Risk Identification ) – se identifica riscurile care pot afecta

  proiectul se se determina caracteristicile acestora;

  •Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk Analysis ) – clasifica riscurile in

  functie de probabilitatea de aparitie si de consecintele lor ;

  •Analiza cantitativa a riscului ( Quantitative Risk Analysis ) – analizeza

  cantitativ/numeric efectul general al riscurilor identificate, asupra proiectului;

  •Planul de raspuns la risc ( Risk Response Planning ) – se dezvolta actiuni pentru a

  beneficia de oportunitati sau pentru a reduce influentele negative asupra obiectivelor

  proiectului;

  •Monitorizarea si controlul riscului ( Risk Monitoring and Control ) – sunt

  controlate riscurile identificate, se monitorizeaza riscurile ramase, se identifica noi

  riscuri, se executa planul de raspuns la risc si se evalueaza eficienta acestuia asupra

  desfasurarii si rezultatelor proiectului.

 • Riscurile si oportunitatile sunt identificate folosind:

  •o lista a riscurilor posibile

  •propia experienta / cunostine din proiect

  •consultarea altor specialisti care au o experienta relevanta in astfel de proiecte

  In aceasta etapa trebuie considerate :

  •riscurile – ce ar pute fi gresit

  •oportunitatile – cai mai bune pentru a indeplini obiectivele proiectului

  •orice semnal/simptom care sa indice daca fiecare risc are sanse sa se produca

  sau nu.

 • Metode si tehnici

  In cadrul procesului de identificare a riscurilor pot fi folosite o serie de metode si

  tehnici:

  •Documentare – Studierea documentatiei proiectului, planuri , ipoteze; dosarele

  proiectelor anterioare etc. Calitatea planurilor, consistenta dintre planuri si cerintele si

  ipotezele proiectului pot fi indicatori ai riscului in proiect.

  •Tehnici pentru colectarea informatiilor

  •brainstorming – scopul este obtinerea a unei liste cuprinzatoare a riscurilor din proiect

  •Interviuri – prin intervievarea diferitelor categorii de participanti la proiect cit si a

  expertilor in domeniu pot fi identificate riscurile;

  •Identificarea cauzei fundamentale – pe categorii se identifica cauza principala a

  riscurilor, iar masurile trebuie indreptate spre aceaste cauze principale.

  •Analiza SWOT

  •O lista a riscurilor probabile - care sa fie cit mai completa

  •Diagrame

  •diagrama cauza – efect

  •flow – chart al procesului

  •alte grafice – care sa poate puna in evidenta legatura dintre variabile

 • Controlul si monitorizarea riscului ( Risk Monitoring and Control )

  Risk monitoring and control reprezinte o activitate continua pentru identificarea

  riscurilor, a riscurilor reziduale si a noilor riscuri. Deasemeni se urmareste realizarea

  planurilor de raspuns la risc si se evalueaza eficienta acestora.

  Aceasta activitate se desfasoara pe toata durata de realizare a proiectului. Lista

  riscurilor se poate schimba : apar riscuri noi iar unele riscuri anticipate dispar. Se poate

  schimba categoria de prioritate a riscului.

  Periodic se repeta etapele identificarii, analizei , si stabilirea noului plan de

  raspuns. Managerul de proiect planifica periodic revizuirea proiectului de

  management al riscului.

  Daca apare un risc neasteptat sau impactul riscului este mai mare decit s-a

  anticipat planul de raspuns la risc devine neadecvat; trebuie realizat un plan de

  raspuns suplimentar.

  Acest proces si modul cum se desfasoara pune in evidenta ca managementul

  riscurilor in proiecte sa fie un proces continuu.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE

  Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 7. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT

  T1. Planificarea resurselor de personal si formarea echipei de proiect

  • Conditiile de recrutare si angajare a membrilor echipei

  T2. Managementul echipei de proiect

  • Elaborarea planurilor si metodelor de lucru pentru echipa de proiect

  • Repartizarea sarcinilor, monitorizarea si controlul performantelor echipei de proiect

  • Evaluarea performantelor echipei si asigurarea feedbackului necesar

 • Managerul de proiect este 100% responsabil de procesele folosite pentru a

  conduce un proiect. Managerul de proiect are si responsabilitati de management

  echipei, desi acestea sunt impartite cu managerii functionali ai membrilor echipei. Unii

  specialisti considera chiar ca managementul echipei de proiect este cea mai solicitanta

  si cea mai importanta dintre responsabilitatile managementului de proiect.

  A lucra cu oamenii este cea mai provocantă si mai dificilă parte a muncii

  manageriale. Fiecare persoană este unică si chiar dacă teoriile motivaţiei pot prezice

  comportamentul majorităţii oamenilor, ele sunt inutile în a prevedea cum va reacţiona

  un individ într-o anumită situaţie. Arta managementului înseamna a ştii care sunt

  limitele teoriei şi a schimba predicţiile atunci când este necesar.

  Un proiect este un mod de a lucra, un mod de a-i organiza pe oameni şi un mod de

  a gestiona activităţi. Este o misiune cu un punct final cunoscut . Este o manieră de

  organizare şi de coordonare a muncii. Ceea ce îl deosebeşte de alte genuri de

  management este faptul că se concentrează în totalitate pe un anume rezultat şi că, în

  momentul în care se realizează acest rezultat, proiectul incetează să mai fie necesar şi

  i se pune capăt.

 • Proiectul reprezintă un ansamblu de activităţi desfăşurate în scopul

  rezolvării diferitelor probleme specifice având o durată prestabilită, beneficiind

  totodată de un buget necesar atingerii scopului propus. Proiectul reprezintă un

  ansamblu coerent de:

  - resurse (umane, materiale, financiare etc.)

  - acţiuni efectuate în baza unor reguli;

  - metode de lucru, tehnici;

  - principii prestabilite în funcţie de obiective.

 • Caracteristicile unui proiect:

  • Un obiectiv bine definit al proiectului;

  • Mai multe activităţi corelate necesare realizării obiectivului;

  • Este realizat o singură dată – unic;

  • Un termen fix de începere şi finalizare (în acest interval trebuie realizate toate

  activităţile);

  • Are un buget;

  • Necesită utilizarea de resurse multiple;

  • Existenţa unui manager de proiect şi a unei echipe care lucrează la acesta.

 • Managementul echipei de proiect implică monitorizarea performanţei,

  furnizarea de feedback asupra performanţei, rezolvarea problemelor

  personalului, asigurandu-te in acelasi timp că performanţa echipei în ansamblu

  este la cel mai înalt nivel.

  Managementul proiectelor reuneşte un ansamblu de procese dinamice care

  se desfăşoară într-un cadru bine definit, în care se organizează şi utilizează

  resursele necesare într-o manieră controlată şi structurată, cu scopul realizării

  unor obiective precis definite; constă în planificarea, coordonarea, conducerea

  şi controlul proiectului pe durat ciclului de viaţă al acestuia, astfel încât să se

  realizeze obiectivele proiectului în termenele, cu costurile şi de calitatea

  stabilite.

 • Nu exista un ‘proces' predefinit pentru managementul echipei si nu vei gasi

  o metodologie care sa-ti ofere o abordare secventiala a acestuia. Mai degraba,

  managementul echipei implica un set de tehnici si instrumente care pot fi

  folosite proactiv si reactiv in functie de necesitatile echipei.

  Motivul pentru care managerii de proiect au dificultati in coordonarea echipei

  de proiect nu consta in lipsa unui proces predefinit ci survine ca urmare a

  neconstientizarii sau a aplicarii cu dificultate a tehnicilor pentru managementul

  echipei.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 8. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI

  T 1. Planificarea şi realizarea comunicării

  T2. Raportarea performanţelor

 • Principalele elemente ale procesului de comunicare sunt:- emiţătorul,- receptorul,- mesajul,- limbajul (sau codul),- canalul de comunicare,- efectul.

  Modalităţi de comunicare

  Comunicarea ca parte esenţială a activităţii managerială în instituţiile publice şi nunumai poate avea loc sub următoarele forme: verbală, non-verbală, intra-personală,interpersonală (care poate fi directă şi mediată).

 • 1) Comunicarea verbală – este forma curentă de comunicare între oameni, ea se realizează înlegătură cu fiinţele din jur,se realizează zilnic în diferite categorii de relaţii ca cele publice,sociale, de la instituţii publice la firme particulare.Caracteristicile comunicării verbale sunt: -productivitatea – capacitatea limbajului de a producemesaje; -caracter dinamic – comunicarea verbală reprezintă un organism viu (limbile se nasc, sedezvoltă, mor, ele evoluează în timp); -există o anumită pierdere de informaţii în orice mesaj,datorită productivităţii limbii; -autonomia comunicării; -caracterul arbitrar al semnelor utilizate; -dimensiunea culturală; -înţelegerea imediată. Formele comunicării verbale sunt: vorbire, dialogul,monologul, scrisul, cititul, limbajul intern.

  •2) Comunicarea non-verbală – se realizează în timpul comunicării orale, în care mesajele sunttransmise prin intermediul expresiilor faciale, modulaţiilor vocii, gesturilor şi poziţiei corpului, fiindinfluenţată şi de mediul în care are loc conversaţia. Calitatea comunicării poate fi caracterizată înraport cu:- rapiditatea sesizării erorilor, folosirea feed-back-ului şi corectarea lor;- elaborareamesajelor în funcţie de particularităţile specifice destinatarilor;- capacitatea de a transmite maimulte informaţii simultane;- bogăţia limbajului.Formele comunicării non-verbale sunt: expresia facială, paralimbajul.

 • 3) Comunicarea intrapersonală – este tipul de comunicare care are loc în interiorul fiecărei persoanei, monologul său intim,reflecţia personală asupra noastră înşine, asupra relaţiei noastre cu alţii şi cu mediul exterior.Prin urmare acest tip de comunicare se suprapune în mare limbajului intern. Comunicarea intra-personală este condiţionatăde concepţia despre sine a individului care apare dintr-un complex de influenţe trecute şi prezente, din interacţiuneaconcepţiilor despre sine şi a concepţiilor despre lume. Este o convergenţă, un amestec al stimulilor interni şi externi.Comunicarea intra-personală este utilizată ca un mijloc de asigurare personală, de constituire a încrederii, auto-descoperire aomului ca fiinţă. Interlocutorii aparent indiscernabili sunt instanţe diferite ale propriei personalităţi. Aici există loc pentruconflicte interioare sau pentru inducerea în eroare a propriei conştiinţe, prin falsificarea realităţii percepute de către individ.Oamenii se pot minţi pe ei înşişi, în dialogul lor interior. De cele mai multe ori însă dezbaterile interioare sunt creative şibinefăcătoare.

  4) Comunicarea interpersonală – este procesul de comunicare în care fiecare se adresează fiecăruia, de obicei în formulăinformală şi nestructurată. Procesul are loc între doi indivizi, dar pot şi mai mulţi. Acest tip de comunicare interpersonală areun tipic al ei. Ea începe interpersonal.•Comunicarea interpersonală are unele trăsături definitorii:a. Întâlnirea faţă în faţă - comunicarea interpersonală implică întâlnirea faţă în faţă între doi participanţi;b. Particularizarea rolului participanţilor - comunicarea interpersonală implică două persoane cu roluri variabile şi în relaţie unacu celaltă;c. Dublu sens – de ficare dată comunicarea interpersonală se produce în ambele sensuri, în situaţiile interpersonale existândîntotdeauna un flux bidirecţional comunicării.•Comunicarea interpersonală poate fi:- o Comunicarea directă –reprezintă o comunicare relaţională dintre două persoane iar la baza comunicării directe se aflăprocesele de percepţie şi auto-dezvăluire care fac posibilă “ascultarea” şi “auto-dezvăluirea”. Este specifică grupului mic –“diada”.- o Comunicarea mediată – presupune existenţa unui sistem care amplifică sau modifică comunicarea. Este specifică grupuluiunde apare un al treilea element – “triada”.

 • T2. Raportarea performanţelorFuncţia de bază a comunicării manageriale este informarea. Conducerea

  organizaţiei primeşte şi selectează informaţiile primite de la surse numeroase,pe care le interpretează şi le transformă în îndrumări sau decizii şi le transmitemai departe. Managerii trebuie să controleze calitatea căilor de comunicare şisă verifice răspunsurile şi reacţiile la mesajele trimise.

  Sursele cele mai obişnuite ale conflictelor sunt: - incompatibilitate privindscopurile proiectului (neînţelegerea lor de către angajaţi sau diferenţe întrescopurile proiectului percepute de către manageri şi cele percepute de cătreangajaţi); - lipsa specificării detaliilor privind desfăşurarea activităţilor; - graficelede timp; - angajarea personalului şi alocarea resurselor; - incertitudini de naturătehnică; - incertitudini privind rolul şi atribuţiile fiecăruia; - costurile şi bugetul; -probleme de personalitate.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

 • COMPETENŢE Manager de proiect

  Suport de curs

 • Modulul 9. MANAGEMENTUL CALITĂŢII PROIECTULUI

  T1. Procese în managementul calităţii

 • Conceptele de calitate şi de management al calităţii au fost influenţate de :dezvoltarea tehnologiilor şi producţiei industriale de masă , mai ales specializareafirmelor care au condus la necesitatea controlului final al produselor, a inspecţiilor decalitate (în perioada interbelică);aplicarea metodelor statisticii matematice şi dezvoltarea tehnicilor de măsurare, cacontrolului calităţii asupra proceselor de prelucrare (în timpul celui de-al doilea războimondial);apariţia şi aplicarea metodelor şi modelelor de cercetare operaţională în domeniulcalităţii (în timpul celui de-al doilea război mondial);dezvoltarea teoriei fiabilităţii care, prin luarea în considerare a timpului, lărgeşte sferade cuprindere a conceptului de calitate (în perioada postbelică);dezvoltarea a sistemelor informatice, mai ales după 1980, ceea ce a facilitat preciziacontrolului de calitate;aplicarea managementului calităţii în domenii non-productive precum: educaţie,sănătate, cultură etc.

 • Calitatea poate fi definită prin prisma mai multor criterii şi dimensiuni deapreciere şi anume:

  1.Calitate de concepţie – proiectare – reprezintă măsura în care o clasă sau ocategorie de produse posedă în general, proprietăţi ce generează satisfacţiepentru posesor;

  2. Calitate de conformitate – măsura în care un anumit produs sau serviciueste conform cu proiectul şi/sau specificaţiile;

  3. Comportarea în exploatare – perioada de utilizare înainte de deteriorare;

  4. Service – restaurarea produsului sau serviciului după deteriorarea lui.

 • Documentele sistemului calităţii

  Documentele sistemului calităţii stabilesc autoritatea formală a celor care realizează audituri, inspecţii,controale şi responsabilităţile generale şi specifice în domeniul asigurării calităţii.Principalele tipuri dedocumente şi documentaţii utilizate în orice sistem de management al calităţii cuprind:

  • Manuale ale calităţii• Planurile calităţii• Specificaţiile• Ghidurile• Proceduri documentate, instrucţiuni de lucru şi desene• Înregistrări

  Natura şi volumul documentaţiei utilizate în managementul calităţii, precum şi instrumentarul metodologicutilizat depind de:• mărimea organizaţiei, gradul său de dispersie teritorială şi tipologia activităţilor realizate;• complexitatea produselor şi serviciilor realizate;• cadrul normativ – legislativ existent;• domeniul de activitate;• competenţa şi abilităţile personalului;• necesitatea demonstrării îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al calităţii.

 • Managementul calităţii proiectului include toate procesele necesarepentru asigurarea că proiectul va satisface cerinţele pentru care a fostlansat.

  Un proiect are o calitate corespunzătoare dacă:

  satisface cerinţele beneficiarului şi/sau sponsorului proiectului;respectă specificaţia;rezolvă problema;corespunde condiţiilor de utilizare.

 • Principiile managementului calităţii proiectelor

  Managementul calităţii proiectelor are ca fundament cele opt principii de management al calităţiiprevăzute de standardele ISO. Aceste principii generice trebuie să fie respectate pentru a se asigura calitateaproiectelor.1. Principiul orientării către client - conform căruia satisfacerea cerinţelor clienţilor şi altor părţi implicateeste necesară pentru succesul proiectului. Stabilirea obiectivelor proiectului trebuie să ia în considerarenecesităţile şi aşteptările clientului şi altor părţi interesate. Atunci când apar conflicte între cerinţele clientului şialtor părţi implicate, cerinţele clientului ar trebui să primeze, cu excepţia cazului în care contravin cerinţelorlegale sau de reglementare.

  2. Principiul leadershipului – managerii de proiect trebuie să acţioneze ca lideri, stabilind unitatea dintrescopul proiectului, obiectivele proiectului şi acţiunile echipei de proiect. Managerul de proiect este persoanacare are definite autoritatea formală şi responsabilitatea pentru conducerea proiectului şi implicit pentruasigurarea că managementul calităţii este stabilit, implementat, menţinut şi îmbunătăţit. El trebuie să-şi asumeleadershipul dezvoltând o cultură favorabilă calităţii proiectului prin:stabilirea politicii referitoare la calitate şi identificarea obiectivelor pentru proiect ( inclusiv obiectivele calităţii)asigurarea infrastructurii şi resurselor pentru a se asigura realizarea obiectivelor proiectului;responsabilizarea şi motivarea întregului personal al proiectului pentru a îmbunătăţi procesele şi produseleproiectului;planificarea acţiunilor preventive viitoare.

 • •3. Principiul implicării personalului – membrii echipei sau organizaţiei de proiect trebuie să aibăbine definite autoritatea şi responsabilitatea pentru participarea lor la proiect. Pentru a îmbunătăţiperformanţa proiectului personalul trebuie să dispună de instrumente, tehnici şi metode adecvatepentru a putea să monitorizeze şi să controleze procesele proiectului.

  4. Principiul abordării bazate pe proces potrivit căruia rezultatul dorit este obţinut atunci cândactivităţile sunt tratate ca procese, iar procesele proiectului trebuie identificate şi documentate.Echipa de proiect ar trebui să preia din propria organizaţie experienţa câştigată în dezvoltarea şiutilizarea propriilor procese sau cea câştigată din alte proiecte ale sale. Ea ar trebui să stabileascăşi care procese sunt unice în cadru proiectului. Abordarea bazată pe proces poate fi realizată prin:identificarea proceselor corespunzătoare proiectului;identificarea elementelor de intrare, elementelor de ieşire şi obiectivelor proceselor proiectului;anticiparea proceselor viitoare în ciclul de viaţă al proiectului;definirea interrelaţiilor şi interacţiunilor între procese.

  5. Principiul abordării managementului ca sistem – potrivit căruia identificarea,înţelegerea şiconducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea şi eficienţa proiectului înraport cu obiectivele sale. Pentru a controla procesele proiectului este necesar să se definească şisă se facă legătura între procesele necesare, iar proiectul să fie condus ca un sisteminterrelaţionat cu sistemul general de management al organizaţiei.

 • 6. Principiul îmbunătăţirii continue prin prisma căruia performanţa globală a proiectului trebuiesă fie un obiectiv permanent al managementului proiectului. Pentru a putea învăţa din experienţăconducerea proiectelor ar trebui tratată mai degrabă ca un proces decât ca o sarcină izolată. Artrebui implementat un sistem pentru a înregistra şi analiza informaţia dobândită pe parcursulproiectului, pentru a fi utilizată într-un proces de îmbunătăţire continuă.

  7. Principiul abordării bazate pe fapte în luarea deciziilor conform căruia deciziile în domeniulcalităţii se bazează pe analizarea datelor şi informaţiilor. Informaţiile referitoare la evoluţia şiperformanţa proiectului ar trebui înregistrate într-un jurnal al proiectului. Informaţiile din rapoarteleintermediare şi finale ale proiectelor anterioare ar trebui analizate şi utilizate pentru a susţineîmbunătăţirea proiectelor curente şi viitoare.

  8. Principiul relaţiilor reciproc avantajoase cu furnizorii – potrivit căruia organizaţiile ceparticipă la realizarea proiectului şi furnizorii proiectului sunt entităţi interdependente şi o relaţiereciproc avantajoasă creşte abilitatea ambelor de a crea valoare. Managementul proiectuluitrebuie să determine capacitatea unui furnizor de a-i îndeplini cerinţele referitoare la procese şiproduse şi să ia în considerare o listă de furnizori preferaţi sau criterii de selecţie. Dacă un numărde proiecte al organizaţiei se desfăşoară în acelaşi domeniu de activitate ele pot avea un furnizorcomun.

 • Procesele managementului calităţii proiectelor

  Managementul calităţii proiectului constă din următoarele trei procese, care seintercondiţionează şi se suprapun:

  1. Planificarea calităţii – identificarea standardelor de calitate relevante pentru proiect şistabilirea modalităţilor de a le satisface.

  2. Asigurarea calităţii – evaluarea pe baze regulate a performanţelor înregistrate înrealizarea proiectului pentru asigurarea satisfacerii standardelor de calitate consideraterelevante.

  3. Controlul calităţii – monitorizarea rezultatelor proiectului pentru a verifica dacăacestea corespund standardelor considerate relevante şi identificarea modalităţilor de aelimina cauzele generatoare de abateri negative.

 • Planificarea calităţii proiectelor

  Planificarea calităţii proiectului trebuie realizată în corelaţie şi în acelaşi timp cu celelaltecomponente ale planificării proiectului. Sursele de informaţii utilizate în procesul de planificare acalităţii:

  1. Politica de calitate. Reprezintă intenţiile şi direcţiile generale ale organizaţiei în ceea ce priveştecalitatea, exprimate de conducerea acesteia. Politica de calitate adoptată de proiect poate fi cea aorganizaţiei pentru că « aceasta este ». În cazul realizării proiectului prin participarea mai multororganizaţii, echipa de proiect îşi defineşte propria politică de calitate. Echipa de proiect esteresponsabilă de asigurarea că partenerii implicaţi în proiect sunt conştienţi de politica de calitateadoptată.

  2. Obiectivele stabilite. Stabilirea obiectivelor reprezintă cheia intrărilor în procesul de planificare acalităţii. Obiectivele stabilite încă de la iniţierea proiectului trebuie să servească definiriinecesităţilor partenerilor implicaţi.

 • 3. Descrierea produsului, lucrării sau servicului. Descrierea produsului conţinedetalii şi caracteristici tehnice care ajută la stabilirea obiectivelor şi care potafecta planificarea calităţii.

  4. Legislaţia existentă, standardele şi reglementările aplicabile. Echipa deproiect rebuie să ia în considerare standardele şi reglementările relevantepentru proiect pentru că acestea pot afecta calitatea acestuia.

  5. Ieşirile altor procese. Alături de obiectivele proiectului si de descriereaprodusului şi ieşirile altor procese pot fi integrate în planificarea calităţii. Deexmplu, planificarea aprovizionării poate identifica cerinţele de calitate impusefurnizorului, cerinţe ce sunt reflectate în planificarea calităţii.

 • Metode şi tehnici utilizate în procesul de planificare a calităţii

  1. Analize cost/beneficiu. Acestea presupun estimările costurilor şi beneficiilor tangibile şi intangibile alediferitelor variante de proiect, utilizând instrumente financiare cum ar fi : durata de recuperare a investiţiei,valoarea netă actualizată a investiţiei, rata internă de rentabilitate. Aceste analize sunt utile pentru evaluareaproiectului şi identificarea alternativelor. Cel mai important beneficiu al stabilirii cerinţelor de calitate îlreprezintă efortul corectiv mai mic, productivitate mai mare, costuri de realizare a proiectului mai mici,satisfacţie din partea partenerilor. Cel mai important cost se referă la cheltuielile asociate activităţilor demanagement al calităţii. Managementul calităţii nu se obţine fără costuri.2. Benchmarkingul. Benchmarking-ul este o metodă de management care presupune compararea proiectuluiactual cu practicile similare din alte genuri de proiecte, din organizaţie sau din afara ei,având ca scop găsireade soluţii şi stabilirea standardelor de măsură a performanţelor.3. Diagramele de flux ajută echipa de proiect să anticipeze unde şi când pot apărea probleme referitoare lacalitate şi să identifice modalităţi de ale preveni precum şi soluţii de rezolvare a lor. Se pot utiliza :diagrame cauză – efect (numite şi diagrame Ishikawa, după numele lui Kaoru Ishikawa autorul primei astfelde diagrame, sau diagrame os de peşte), care ilustrează modul în care diferite cauze şi subcauze serelaţionează pentru a produce un anumit efect.diagrame de proces sau de sistem, care arată modul în care se relaţionează diferitele elemente ale unuisistem.

 • Rezultate ale procesului de planificare a calităţii:

  1. Planul de management al calităţii. Acesta descrie modul în care echipa de proiect va operaţionaliza politicasa în domeniul calităţii, obiectivele, structurile, responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele necesarepentru implementarea managementului calităţii (controlul calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii).Acest plan se poate concretiza în următoarele documente: manualul calităţii, procedurile de asigurare a calităţiişi planul de control al calităţii, înregistrări şi verificări.

  2. Definirea specificaţiilor de calitate. Specificaţiile de calitate descriu, în termeni specifici,domeniile şi limiteleprocesului de control al calităţii. De exemplu, planificarea duratei unei activităţi nu este suficientă din punct devedere al managementului calităţii . Echipa de proiect trebuie să indice şi data de început şi de sfârşit aacesteia dacă activitatea va fi măsurată sau doar anumite rezultate ale ei şi care anume.

  3. Liste de control. Lista de control este un instrument utilizat la verificarea şi controlul realizării activităţilor.Poate fi simplă sau complexă, în funcţie de specificul proiectului. Ea realizează legătura dintre rezultateletrecute şi rezultatele viitoare, este un mijloc de apreciere şi corecţie a performanţelor proiectului.

  4. Intrări pentru alte procese. Procesul de management al calităţii poate identifica necesităţile pentru realizareaaltor activităţi cuprinse în celelalte procese de management.

 • Sursele de informaţii utilizate în procesul de asigurare a calităţii

  Informaţiile utilizate în procesul de asigurare a calităţii pot fi preluate din următoare surse:

  1. Planul de management al calităţii.

  2. Definirea specificaţiilor de calitate

  3. Rezultatele măsurătorilor de control al calităţii

  Metode şi tehnici utilizate în procesul de asigurare a calităţii Metodele şi tehnicile utilizate în procesul deasigurare a calităţii sunt următoarele:1. Metode şi tehnici utilizate în procesul de planificare a calităţi i- pot fi utilizate şi în scopul asigurării calităţiiproiectului.2. Auditurile calităţii – sunt evaluări realizate în privinţa activităţilor de management al calităţii în cadrulproiectului având ca ca scop final îmbunătăţirea performanţelor proiectului actual sau proiectelor viitoare.Elepot fi realizate de specialişti din interiorul sau din afara organizaţiei.Pot exista deci audituri interne şi audituriexterne. Auditurile interne sau auditurile de primă parte sunt efectuate de specialişti din interiorul organizaţieipentru interese interne acesteia în raport cu proiectul aflat în derulare. Auditurile externe sunt efectuate depărţi care au un anumit interes în raport cu proiectul şi pot fi :audituri de secundă parte care sunt efectuate de organizaţii care sunt direct interesate de calitatea proiectuluiprecum clienţii, sponsorii sau persoane desemnate de aceştia;audituri de terţă parte care sunt conduse de organizaţii de auditare externe independente.

 • Sursele de informaţii utilizate în procesul de control al calităţii:1. Rezultatele realizării proiectului – includ atât rezultatele ce privesc produsele cât şi pe cele careprivesc procesele. Rezultatele realizării proiectului trebuie comparate cu rezultatele urmărite înetapa de planficare a proiectului.2. Planul de management al calităţii3. Definirea specificaţiilor de calitate4. Listele de control

  Metode şi tehnici utilizate în procesul de control al calităţii:

  1. Inspecţii. Inspecţiile includ activităţi precum măsurare, examinare şi testare în vederea stabiliriiconformităţii rezultatelor proiectului cu cerinţele acestuia. Inspecţiile pot fi realizate la orice nivel(rezultatele unei singure activităţi sau rezultatele produsului final).2. Diagramele de control – sunt reprezentări grafice ale rezultatelor înregistrate cu dinamica lor întimp. Ele reprezintă o vizualizare grafică a rezultatelor produselor sau proceselor. Ele sunt utilizatepentru a decide când rezultatele aşteptate depăşesc limitele de toleranţă considerate acceptabileşi se impun măsuri cu caracter corectiv.Cel mai adesea diagramele de control sunt utilizate înscopul monitorizării respectării programelor de execuţiei sau bugetelor proiectelor.

 • 3. Diagramele Pareto. Aceste diagrame, sunt metode prin care se pot obţine informaţiiutile despre un proces sau despre o activitate prin analiza aspectelor negative privindcalitatea produselor realizate sau serviciilor prestate. Ele pun în evidenţă frecvenţa deapariţie a anumitor rezultate în funcţie de cauzele care le-au generat, fapt pentru caremai poartă denumirea de diagrame “efect-frecvenţă”. Principiul care stă la baza acesteimetode este că doar 20% din cauzele posibile generează 80 % din efecte, ea maipurtând denumirea de metoda 20 – 80.

  4. Diagramele de flux – care au forma celor descrise în subcapitolul privind procesul deplanificare a calităţii.

  5. Analiza tendinţei ( analiza de trend). Poate fi utilizată pentru depistarea abaterilor înceea ce priveşte performanţelor tehnice ale proiectului şi respectarea încadrării în bugetşi program.

 • Rezultatele procesului de control al calităţii Rezultatele procesului de control alcalităţii sunt :

  1. Îmbunătăţirea calităţii atât pentru proiectul aflat în desfăşurare cât şi pentru proiecteleviitoare în care este implicată organizaţia.

  2. Decizii de acceptare. În urma controlului unele din rezultatele proiectului vor fiacceptate iar altele vor fi respinse, necesitând corecţii. Corecţiile sunt acţiuni deeliminare a neconformităţilor constatate dar pot conduce la nerespectarea termenuluifinal al proiectului.

  3. Completarea listelor de control care astfel devin parte a memoriei organizaţiei şifundamentul planificării calităţii proiectelor viitoare.

  4. Procese de ajustare. Acestea presupun acţiuni corective şi preventive imediate caurmare a controlului calităţii.

 • Vă mulţumesc pentru atenţie!

  Modulul 1.pdf (p.1-31)Modulul 2.pdf (p.32-40)Modulul 3.pdf (p.41-51)Modulul 4.pdf (p.52-64)Modulul 5.pdf (p.65-71)Modulul 6.pdf (p.72-87)Modulul 7.pdf (p.88-95)Modulul 8.pdf (p.96-102)Modulul 9.pdf (p.103-121)


Recommended