+ All Categories
Home > Documents > Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

Date post: 10-Mar-2016
Category:
Author: predeleanu
View: 128 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
.
Embed Size (px)
of 3 /3
 FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 ComPer – Comunicare în limba român ă, Etapa I – 2015-2016, Clasa I 1 1 CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 /  ETAPA I – 15 ianuarie 2016 COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I  Toate subiectele sunt obligatorii.   Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.   Cerinţele vor fi citite de înv ăţător/supraveghetor. Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect: STANDARD 1. Propoziția Mara e mare.  este formată din: a. 3 cuvinte; b. 4 cuvinte; c. 5 cuvinte; d. 1 cuvânt.  2. Primul cuvânt din propozi ția Maria are mure.  este: a. Mara; b. Maria; c. are; d. mure.  3. Cuvântul Raluca este format din: a. 2 silabe; b. 3 silabe; c. 4 silabe; d. 5 silabe.  4.  Ana este un cuvânt care începe și se termină cu sunetul: a. a; b. m; c. n; d. u.  5. Completează cu silaba potrivit ă: a. ba; b. ca; c. to; d. re.  6. Cuvântul corespunzător imaginii este: a. marama; b. Ina; c. inel; d. ie.  7. Silaba potrivită pentru: este: a. na; b. mi; c. re; d. ma.  8. Care nume, dintre cele de mai jos, poate fi al unui b ăiat? a. Mia; b. Ana; c. Nicu; d. Aura.  ____ –  dou  i – ni – ____
Transcript
Page 1: Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

7/21/2019 Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

http://slidepdf.com/reader/full/comper-comunicare-etapai-2015-2016-clasai 1/2

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa I – 2015-2016, Clasa I 1 1 

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER

EDIŢIA 2015-2016 / 

ETAPA I – 15 ianuarie 2016

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CLASA I

  Toate subiectele sunt obligatorii. 

  Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

  Cerinţele vor fi citite de învăţător/supraveghetor.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD

1.  Propoziția Mara e mare. este formată din:a. 3 cuvinte; b. 4 cuvinte; c. 5 cuvinte; d. 1 cuvânt.

 

2. Primul cuvânt din propoziția Maria are mure. este:a. Mara; b. Maria; c. are; d. mure.

 

3. Cuvântul Raluca este format din:a. 2 silabe; b. 3 silabe; c. 4 silabe; d. 5 silabe.

 

4.   Ana este un cuvânt care începe și se termină cu sunetul: a. a; b. m; c. n; d. u.

 

5. Completează cu silaba potrivită:

a. ba; b. ca; c. to; d. re. 

6. Cuvântul corespunzător imaginii este: 

a. marama; b. Ina; c. inel; d. ie.

 7. Silaba potrivită pentru: este:

a. na; b. mi; c. re; d. ma.

 8.  Care nume, dintre cele de mai jos, poate fi al unui băiat?

a. Mia; b. Ana; c. Nicu; d. Aura.

 ____ –  dou 

i – ni – ____

Page 2: Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

7/21/2019 Comper Comunicare EtapaI 2015-2016 ClasaI

http://slidepdf.com/reader/full/comper-comunicare-etapai-2015-2016-clasai 2/2

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

ComPer – Comunicare în limba română, Etapa I – 2015-2016, Clasa I 2 2 

9. Cuvântul care completează corect propoziția E ora _________ . este: 

a. noo; b. nouă; c. nuă; d. noi.

10. Dacă îndepărtăm prima silabă a cuvântului ramura obținem cuvântul: a. mura; b. rama; c. rara; d. mare.

11. Combinând literele r , a, c, nu putem obține:

a. rac; b. car; c. arc; d. nai.

12. Despre Moș Cr ăciun putem spune că este:

a. darnic; b. dușmănos; c. tânăr; d. r ău.

13. Ordonând cuvintele: are, Mara, un, an formăm propoziția:

a. Mara are un an.

c. Mara nu are un an.

b. Ana are un an.

d. Maia are arc.

14. Propoziția corespunzătoare imaginii este:

a. Aurel are un camion.

b. Anca are un ou.

c. Marin are un an.

d. Ana are un camion.

15. Cuvântul cu sens asemănător pentru cuvântul prieten este:

a. mare;  b. mic;  c. amic;  d. nai. 

16. Una – mai multe! Un nor – mai mulți ______!

a. cocori; b. nori; c. moara; d. mere.

EXCELENȚĂ 

17. Citit de la sfâr șit spre început, cuvântul cal  devine:

a. car;  b. mal;  c. rac;  d. lac. 

18. Ordonând literele a, r, i, n, a obținem denumirea anotimpului în care ne aflăm:

a. primăvara; b. toamna; c. vara; d. iarna.


Recommended