+ All Categories
Home > Documents > Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: sarbuanamaria
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
 FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a – 2015-2016, Clasa a IV-a Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare. Total: 100 de puncte. 1 1/3 CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016 COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a  Toate subiectele sunt obligatorii.   Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.  Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect: S-a desf ăcut din mugur, într-o diminea  ță cald ă a începutului de primăvar ă. Cea dintâi rază de  soare s-a împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, f ăcând-o să tremure de fericirea acelei atingeri.  Ziua întâi i s-a p ărut scurt ă  și apropierea nop  ț ii o mâhni. Lumina se stinse, r ăcoarea o f ăcu s ă se  zgribulească  , să se vâre între celelalte  și să a  ștepte, a  ț ipind, până a doua zi, venirea soarelui. Cu ce revărsare de str ălucire se ridică st ă  pânitorul lumii, până sus, pe cer! Raza se coborî din nou  și toat ă ziua, încălzit ă  , frunza se scăld ă în albastrul vă  zduhului.  În scurt ă vreme se desf ăcu mare, verde, mai frumoas ă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De deasupra îi c ădea lumină  , dedesubt se ridica până la ea mireasma crinilor albi,  singuratici, cu portirul plin de colbul aurulu i mirositor. Un ciripit str ăin o mir ă  și cea dintâi rândunică  , venit ă de departe, t ăie albastrul ca o s ă  geat ă  , înconjur ă copacul de câteva ori, cu strig ăte de bucurie, apoi se a  șeză pe strea  șina casei, cântând mereu...  Dar, într-o diminea  ță  , raza de soare nu mai veni. Cerul r ămase acoperit cu nori. Cea dintâi  picătur ă de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau.  Dar mirosul crinilor, seara, se împr ăștia, puternic, umed: o ame  ț ea. (Emil Gârleanu, Frunza – Din lumea celor care nu cuvânt ă) STANDARD 1. Fragmentul prezentat este: a. o descriere; b. o convorbire; c. o scrisoare; d. o poveste. 2. S-a desf ăcut din mugur: a. o floare; b. o frunză; c. o petală; d. o albină. 3. Frunza era mâhnit ă de: a. sârma de aur; b. sosirea rândunicii; c. apropierea nopții; d. mirosul crinilor. 4. Cea dintâi rândunic ă tăie albastrul cerului ca:  a. o rază; b. o ar ătare; c. o sârmă de aur; d. o săgeată. 5. Propoziția: Dar, într-o diminea  ță  , raza de soare n u mai veni., este: a. propoziție simplă, negativă, enunțiativă; c. propoziție simplă, afirmativă, exclamativă; b. propoziție dezvoltată, afirmativă, enunțiativă; d. propoziție dezvoltată, negativă, enunțiativă. 
Transcript
Page 1: Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

8/18/2019 Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

http://slidepdf.com/reader/full/comper-comunicare-etapa-aiia-2015-2016-clasa4-subiect-concurs 1/3

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a – 2015-2016, Clasa a IV-aItemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.

Total: 100 de puncte. 1 1/3

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER

EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA a II-a – 8 aprilie 2016

COMPER – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a IV-a

  Toate subiectele sunt obligatorii.   Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 

Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

S-a desf ăcut din mugur, într-o diminea ță cald ă a începutului de primăvar ă. Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, f ăcând-o să  tremure de fericirea acelei atingeri. Ziua întâi i s-a părut scurt ă  și apropierea nop ț ii o mâhni. Lumina se stinse, r ăcoarea o f ăcu să se zgribulească , să se vâre între celelalte  și să a ștepte, a ț ipind, până a doua zi, venirea soarelui.

Cu ce revărsare de str ălucire se ridică st ă pânitorul lumii, până sus, pe cer! Raza se coborî dinnou  și toat ă ziua, încălzit ă , frunza se scăld ă în albastrul vă zduhului.

 În scurt ă vreme se desf ăcu mare, verde, mai frumoasă ca toate, mai sus decât celelalte, tocmaiîn vârf. De deasupra îi cădea lumină , dedesubt se ridica până  la ea mireasma crinilor albi,

 singuratici, cu portirul plin de colbul aurului mirositor.Un ciripit str ăin o mir ă  și cea dintâi rândunică , venit ă de departe, t ăie albastrul ca o să geat ă ,

înconjur ă copacul de câteva ori, cu strig ăte de bucurie, apoi se a șeză pe strea șina casei, cântândmereu...

 Dar, într-o diminea ță , raza de soare nu mai veni. Cerul r ămase acoperit cu nori. Cea dintâi picătur ă de ploaie o izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunelele nu se mai vedeau. Dar mirosul crinilor, seara, se împr ăștia, puternic, umed: o ame ț ea.

(Emil Gârleanu, Frunza – Din lumea celor care nu cuvânt ă)

STANDARD

1.  Fragmentul prezentat este:a. o descriere; b. o convorbire; c. o scrisoare; d. o poveste.

2. S-a desf ăcut din mugur:a. o floare; b. o frunză; c. o petală; d. o albină.

3.  Frunza era mâhnită de:

a. sârma de aur; b. sosirea rândunicii; c. apropierea nopții; d. mirosul crinilor.

4.  Cea dintâi rândunică tăie albastrul cerului ca: a. o rază; b. o ar ătare; c. o sârmă de aur; d. o săgeată.

5. Propoziția: Dar, într-o diminea ță , raza de soare nu mai veni., este:a. propoziție simplă, negativă, enunțiativă;c. propoziție simplă, afirmativă, exclamativă;

b. propoziție dezvoltată, afirmativă, enunțiativă;d. propoziție dezvoltată, negativă, enunțiativă. 

Page 2: Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

8/18/2019 Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

http://slidepdf.com/reader/full/comper-comunicare-etapa-aiia-2015-2016-clasa4-subiect-concurs 2/3

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a – 2015-2016, Clasa a IV-aItemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.

Total: 100 de puncte. 2 2/3

6. Alege analiza gramaticală corectă a cuvântului dânsa: a. substantiv comun, genul feminin, numărul singular;b. pronume personal, persoana a III-a, genul feminin, numărul singular;c. pronume personal, persoana a II-a, numărul singular;d. pronume personal de politețe, persoana a III-a, genul feminin, numărul singular.

7. În primul enunţ din al doilea alineat sunt:a. cinci substantive; b. șase substantive; c. trei substantive; d. patru substantive.

8. Alege propoziția f ăr ă subiect exprimat:a.  Nici rândunelele nu se mai vedeau. c. Câteva zile a plouat. 

b. Raza se coborî din nou.d. De deasupra îi cădea lumină.

9.   Nu este propoziție simplă:a. Mirosul se împr ăștia.c. Raza nu veni.

b. Cădea lumină.d. S-a desf ăcut din mugur.

10.  Cuvântul subliniat în construcţia „t ăie albastrul ca o să geat ă”, este:a. substantiv; b. adjectiv; c. verb; d. pronume.

11.  Cuvântul care nu este înrudit cu lumina este:a. luminos; b. lumânare; c. luminiță; d. luminiș.

12.  În al doilea enunț din al treilea alineat există:a. un verb; b. patru adjective; c. opt substantive; d. trei pronume.

13.  Cuvântul str ăin nu este aceeași parte de vorbire cu aceea din text în exemplul:a. Cristina a găsit un caiet str ăin în ghiozdanul ei.

b. Str ăinul om colinda orașul.c. Un str ăin a apreciat frumusețile țării noastre.d. Pe cer s-a ivit un obiect str ăin.

14.  Schema liniar ă a propoziției Un ciripit str ăin o mir ă ...  este:a. Pv S. a. p. a. p. . 

v. pron. pers. subst. adj.

c. P a. p. S. a. p. . v. adj. subst. numeral

b. S. P. a. p. a. p. . adj. subst. subst. pron. pers.

d. S. a. p. a. p. Pvsubst. com. adj. pron. pers. v.

 Nota ţ ii: S = subiect; Pv = predicat verbal; a.p. – altă parte de propoziție.

15. Din substantivul ploaie se poate forma adjectivul:a. a ploua; b. ploicică; c. ploioasă; d. plouase.

16.  O  propoziţie compusă după schema: S. m P.v. a. p. a. p. este:

2 pr. politeţe v. pron.pers. num.a. Pisica și cățelul locuiesc cu bunicii lui.b. Dumneavoastr ă și dumnealui vorbiţi cu noi trei.c. Eu, tu și ea vom merge la el în vizită.d. Dânsul și dânsa au găsit cartea nouă.

Page 3: Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

8/18/2019 Comper-Comunicare Etapa AIIa 2015 2016 Clasa4-Subiect-concurs

http://slidepdf.com/reader/full/comper-comunicare-etapa-aiia-2015-2016-clasa4-subiect-concurs 3/3

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

ComPer – Limba și literatura română, Etapa a II-a – 2015-2016, Clasa a IV-aItemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.

Total: 100 de puncte. 3 3/3

EXCELENȚĂ 

17.  „O” este pronume personal în enunțul:a. S-a desf ăcut din mugur, într-o diminea ță cald ă.b. Cea dintâi picătur ă de ploaie o izbi rece, greoaie. c. S-a desf ăcut din mugur numai o singur ă frunză.d. Frunza o sǎ-și facă prieteni.

18.  În care propoziţie nu e subliniat corect subiectul?a. Doi plus unu fac trei.b. Citesc această carte eu.c. Douăzeci și unu de elevi vor merge în excursie.d. S-a desf ăcut frunza din mugur.


Recommended