+ All Categories
Home > Documents > colinergice .doc

colinergice .doc

Date post: 25-Oct-2015
Category:
Upload: diana-diancik
View: 87 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 45 /45
REMEDII CU ACŢIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC (VEGETATIV) Din această grupă fac parte remediile ce modifică funcţia vegetativă a organelor efectoare prin intermediul sinapselor colinergice sau adrenergice neuroefectoare sau interneuronale. Fig.1. Repartizarea sinapselor Ach; 0 – NA; Ach – acetilcolină, ADR – adrenalină, - NA – noradrenalină; A – adrenergic, M – muscarinic, N – nicotinic. REMEDIILE COLINERGICE SNC Musculatur a striată N Ach N -NA Muşchii netezi M Ach Glandel e Musculatu ra netedă ADR NA N Ach Ach A Medulosuprare nala Ach N Mitocondri Membrana presinapti Ach Ca ++ Receptor presinap tic
Transcript
Page 1: colinergice .doc

REMEDII CU ACŢIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC (VEGETATIV)

Din această grupă fac parte remediile ce modifică funcţia vegetativă a organelor efectoare prin intermediul sinapselor colinergice sau adrenergice neuroefectoare sau interneuronale.

Fig.1. Repartizarea sinapselor Ach; 0 – NA; Ach – acetilcolină, ADR – adrenalină, - NA – noradrenalină; A – adrenergic, M – muscarinic, N – nicotinic.

REMEDIILE COLINERGICE

Fig.2. Receptor colinergic O N

SNC

Musculatura striată

NAch N

-NA

Muşchii netezi

M Ach

Glandele exocrine

Musculatura netedă

ADRNA

N

Ach

AchA

Medulosuprarenala

Ach

N

Mitocondrii

Membrana presinaptică

Fanta sinaptică

Ach

Membrana postsinaptică

Ca++

Receptor presinaptic

Receptor postsinaptic

Page 2: colinergice .doc

CH3 – C – S – CoA + HO – CH2 – CH2 – N+ (CH3)3

Acetil CoA colină

Enzima: colinacetiltransferază O

CH3 – C – O – CH2 – CH2 – N+ (CH3)3 + HS - CoA

Acetilcolină coenzimă A

Fig.3. Sinteza acetilcolinei

LOCALIZAREA

M-colinoreceptorilor N- colinoreceptorilor- receptorii M 1: SNC, unii ganglioni

parasimpatici (de exemplu: ganglioni intramurali din stomac);

- receptorii M 2: membrana postsinaptică (M2a) a celulelor efectoare la terminaţiile fibrelor colinergice postganglionare (miocard, nervi, musculatura netedă);

- Receptorii M 3 (sau receptorii M2 glandulari): (M2b) musculatura netedă, glande, endoteliul vascular;

- Receptorii M 4 : SNC (?);- Receptorii M 5 : SNC.

- receptorii Nm (de tip muscular): la nivelul plăcii terminale motorii (musculatura scheletică);

- receptorii Nn (de tip neuronal): la nivelul corpului celulelor post-ganglionare şi pe dendrite (neuronii simpatici şi parasimpatici, celulele medulosuprarenale);

- receptorii Nc : la nivel cerebral

EFECTELE LA EXCITAREA M – COLINORECEPTORILOR

Organul Funcţia fiziologică

OchiulMicşorarea pupilei (mioză);Micşorarea tensiunii intraoculare;Spasmul acomodaţiei.

Bronhii Bronhospasm; bronhoree.

CordulBradicardie, scăderea conductibilităţii atrio-ventriculare până la bloc.

Vasele sanguine O dilataţie slabă a vaselor inimii, creierului, muşchilor striaţi.

Tubul digestivContractarea musculaturii netede şi creşterea motilităţii, relaxarea sfincterelor, hipersecreţia glandelor digestive.

Vezica biliară Contractarea ei şi relaxarea sfincterului.Vezica urinară Contractarea detruzorului; relaxarea sfincterului.

Glandele lacrimare, salivare, sudoripare

Hipersecreţia.

Page 3: colinergice .doc

EFECTELE LA EXCITAREA N – COLINORECEPTORILOR

LocalizareaN – colinoreceptorilor

Prima fază (în doze mici)

Faza a doua(în doze mari)

1 –

Sistemul nervos central:

centrul respirator şi vasomotor

scoarţa cerebrală

hipofiza (eliberarea hormonului antidiuretic)

centrul vomei

excitarea

excitarea

ameliorarea stării subiective

creşte

excitarea

inhibiţia

inhibiţia

relaxarea

se micşorează

2 Medulosuprarenalele creşte eliberarea adrenalineiscade eliberarea

adrenalinei

3 Zona sinocarotidianăexcitarea reflectorie a centrilor respirator şi

vasomotor

inhibiţia centrilor respirator şi vasomotor

4Plăcile terminale ale muşchilor striaţi

facilitarea transmisiei neuromusculare

inhibiţia transmisiei neuromusculare

5 Ganglionii vegetatividepolarizarea membranei

şi uşurarea transmisieiinhibiţia transmisiei

6 ACŢIUNEA ASUPRA ORGANELOR ŞI SISTEMELOR(depinde de acţiunea centrală şi periferică)

1–

Sistemul cardiovascular:frecvenţa contracţiilor cardiace

presiunea arterială

se micşorează (excitarea vagusului)

se măreşte (datorită excita-ţiei ganglionilor simpatici, centrului vasomotor, secre-ţiei adrenalinei şi acţiunii

vasoconstrictoare musculo-trope directe)

creşte (se măreşte eli-berarea adrenalinei şi excitarea ganglionilor

simpatici)

se micşorează (în doze foarte mari)

2 Secreţia glandelor creşte scade

3 Motilitatea intestinală creşte scade

4 Pupilele mioză midriază

Page 4: colinergice .doc

Fig. 6. Sinapsele colinergice şi adrenergice periferice (schemă după Satoskar, Bhandarkar, 1986)

Acetilcolina este eliberată în ganglionii vegetativi (G), în terminaţiunile nervoase postganglionare a neuronilor colinergici (TNCP), în sinapsele neuromusculare (SNM) şi în terminaţiunile din medulosuprarenală (MSR). Noradrenalina este eliberată în terminaţiunile fibrelor adrenergice postganglionare (FNAP), adrenalina – în medulosuprarenală (MSR). C – cordul, VS – vas sanguin.

Page 5: colinergice .doc

Fig. 7. Sinapsa colinergică, dispoziţia biochimică şi fiziologică a acetilcolinei (Ach) şi influenţarea sa medicamentoasă.(după Stroescu, 1989 cu modificări).

Page 6: colinergice .doc

CLASIFICAREA REMEDIILOR COLINERGICE

COLINOMIMETICE COLINOLITICE

Acţiune

directă indirectă

M – colinomimetice -pilocarpină clorhidrat-aceclidină-cisaprid

N – colinomimetice - lobelină

a) lobesil- citizină (cititon)

a) tabex- anabazină lorhidrat a) gamibazină

M-N - colinomimetice- acetilcolină- carbacol- betanecol- metacolină

M -N – colinomimetice – remedii anticolinesterazice

A. Reversibile - neostigmină- ezerină salicilat- galantamină

bromhidrat- piridostigmină

bromid- ambenoniu- aminostigmină- amipiridină

B. Ireversibilea) medicamente organo-fosforice:

- paraoxon- armină

b) substanţe organofosfo-rice nemedicamentoase:

- insecticide- pesticide

c) substanţe organofosfo-rice folosite cu scop militar:

M – colinolitice

(parasimpatolitice) - atropină sulfat- scopolamină - platifilină- homatropină- tropicamidă- metociniu

iodid- pirenzepină- ipratropiu

bromid

M-N – colinolitice cu acţiune periferică

- adifenină clorhidrat

- fubrogoniu

M-N – colinolitice cu acţiune centrală

- trihexifenidil- ridinol- dietazină - benactizină- prociclidină

N - colinolitice

I. Ganglioplegice - trepiriu

iodid- trimetafan - hexameto

niu- azametoni

u - trimetidin

II. Miorelaxante - tubocurari

nă- pancuroni

u- pipecuroni

u- melictină- suxameto

niu- dioxoniu

M-N – colinolitice cu acţiune mixtă - aprofen

Page 7: colinergice .doc

COLINOMIMETICELEColinomimeticele sunt substanţe, ce imit acţiunea acetilcolinei (agonişti ai acetilcolinei) sau inhibă hidroliza ei de către colinesterază şi provoacă efecte, condiţionate de activarea colinoreceptorilor în diferite organe. Sin. Parasimpatomimetice.

Colinomimetice directe

SinteticeAceclidină

VegetalePilocarpină

Excitarea M-colinoreceptorilor membranei postsinaptice

SCVBradicardie,până la bloc

A-V, vasodilataţie

Sistemul respirator

Bronhospasm, bronhoree

Glandele exocrineMărirea secreţiei

Tubul digestivMărirea

motilităţii şi secreţiei

Vezica urinarăSpasmul

detruzolului, relaxarea

sfincterului

OchiulMioză, spasmul

acomodaţiei, micşorarea presiunii

intraoculare

Indicaţii

Contraindicaţii

GlaucomAtonia vezicii urinare

Atonia intestinală şi a vezicii

biliare

Insuficienţa renală acută

(practic nu se utilizează)

Boala ulceroasă, bolile inflamatorii

şi sângerările din tubul digestiv

Bolile organice grave ale cordului: infarct,

angină pectorală, ateroscleroză, dereglări

ale conductibilităţii

Astmul bronşic

Page 8: colinergice .doc

MECANISMUL DE ACŢIUNE AL COLINOMIMETICELOR

Tipul şi subtipul receptorilor

Mecanismul de acţiune

M1 Stimularea M1-colinoreceptorilor prin intermediul proteinei Gq activează fosfolipaza C care contribuie la scindarea fosfainozitoldifosfatului cu formarea a doi mesageri secunzi intracelulari:a) dialcilglicerol (DAG) - activează proteinkinaza C cu fosforilarea

intracitoplasmatică a proteinelor.b) Inozitoltrifosfat (IP3) - eliberează Ca++din reticulul endoplasmatic, care în

citoplasmă formează un complex cu calmodulina cu activarea calciu-calmodulin-kinazei, implicate în reacţii de fosforilare a proteinelor intracitoplasmatice.

M2 Stimularea M2-receptorilor prin intermediul proteinei Gi inhibă adenilatciclază (AC) cu diminuarea concentraţiei intracelulare a AMPc şi respectiv a activităţii proteinkinazei A. M2-colinoreceptorii, de asemenea sunt cuplaţi prin intermediul proteinei Gi cu canalele de K+ ce duce la deschiderea lor şi efluxul K+ din celulele musculaturii netede vasculare cu relaxarea ei.

M3 La stimularea M3-colinoreceptorilor, care fiind cuplaţi cu fosfolipaza C prin intermediul proteinei Gq, se constată creşterea concentraţiei inozitoltrifosfatului şi diacilglicerolului cu creşterea secreţiei glandelor exocrine.De asemenea, M3-colinoreceptorii sunt cuplaţi prin intermediul proteinei G cu canalele de K+ cu inchiderea lor, micşorarea efluxului K+ şi contracţia musculaturii netede vasculare.

M4 M4-colinoreceptorii din SNC sunt cuplaţi prin intermediul proteinei Gi cu adenilatciclaza ce duce la micşorarea activităţii ei cu diminuarea concentraţiei AMPc şi

efecte deprimante asupra SNC.N1 şi N2 N1-colinoreceptorii (neuronali şi ganglionari) şi N2-colinoreceptorii (musculaturii

striate) sunt cuplate cu canalele ionice (Na+ K+Ca2+). La stimularea lor are loc deschiderea acestor canale cu dezvoltarea efectelor stimulatoare (are loc depolarizarea).

Indicaţiile, contraindicaţiile şi reacţiile adverse ale M-colinomimeticelor

Parametrii Pilocarpina AceclidinaIndicaţiile şi regimul de dozare

-tratamentul diferitor forme de glaucom.În tratamentul sistematic al glaucomului se aplică câte 1-2 picături sol. 1% de 2-6 ori pe zi. În cazuri mai grave sau ineficienţă se utilizează în concentraţii mai mari (până la 6%) sau sub formă de unguent. Unguentul se aplică 1-2 ori pe zi după pleoapa de jos, câte 1cm sau pe vârful beţişorului de sticlă. În cazuri grave se recomandă membranele oftalmice cu pilocarpină 1-2 ori pe zi sau ocusertul (preparat care exercită un efect durabil – până la 7 zile). Este posibilă asocierea cu simpatomimetice, beta-adrenoblocante, inhibitorii carboanhidrazei etc.

În glaucomul acut se utilizează sol. pilocarpină 4% la fiecare 5-15 min. de 5-6 ori, în continuare la fiecare 30 min. de 3 ori, apoi în

funcţie de necesitate.Xerostomie şi sindromul Şegren (maladie autoimună cu diminuarea secreţiei glandelor, îndeosebi celor salivare şi lacrimale). Pilocarpina se prescrie câte 5-10 mg intern. În studii clinice se află un M3-colinomimetic selectiv – cevimedina cu influenţă asupra M3-colinoreceptorilor acestor glande.

- glaucom, - atonia intestinală, - pentru examinarea

radiologică şi ultrasonografică a tubului digestiv;

- xerostomie- sindromul Şegren

(maladie autoimună cu diminuarea secreţiei glandelor , îndeosebi celor salivare şi lacrimare)

Aceclidina se indică preponderent în glaucomul cronic câte 3-4 instilaţii pe zi în sacul conjunctival.

În atonia intestinală se indică sol. aceclidină 0,2% - 1-2 ml s/c, iar în caz de necesitate se repetă de 2-3 ori la intervale de 20-30 min. Cu scop de cercetare radiologică a tubului digestiv se administrează 0,5 –1 ml de sol.0,2% s/c cu 15 min. înainte de procedură.

Contraindicaţiile - irită, iridociclită, maladii oftalmice în care mioza nu e dorită.

- astm bronşic;- tireotoxicoză;- cardiopatie ischemică;

Page 9: colinergice .doc

- ulcer duodenal şi gastric cu hipersecreţie.

Reacţiile adverse - rar se constată cefalee; - la utilizarea îndelungată – conjunctivită foli-culară, dezvoltarea toleranţei; - în cataracta incipientă poate provoca dereglări de vedere.

- iritare a conjunctivei- bronhospasm, accese de

astm bronşic;- sudoraţie, sialoree;- bufeuri de căldură;- dereglări ale acomodaţiei;- dureri în abdomen,

eructaţie;- hipotensiune arterială cu

reducerea fluxului coronarian.

Efectele oftalmice a parasimpatomimeticelor

Preparatele Forma de livrare

Acţiunea

Principiile de dozareDebut (min)

Maxim (min)

Durata (ore)

Pilocarpină

Unguent, colir 1-4 % – 10-15ml, pelicule oftalmice

0,0027 Nr. 30

10-15 30 4-8

Glaucomul acut – sol. 4% fiecare 5-15 min de 5-6 ori, în continuare la 30 min. de 3 ori, apoi în funcţie de necesitate.

Glaucomul cronic – 1-2 pic. sol. 1% de 2-6 ori/zi.

AceclidinăColir 2, 3 şi 5%, unguent 3 şi 5%

10 30 6Glaucomul cronic – câte 3-4 instilaţii în zi.

Carbacol Colir 0,5 şi 1% 15-30 2 ore 4 -12Glaucomul acut şi cronic – câte 1-2 pic de 2-4 ori/zi.

ACŢIUNEA COMPARATIVĂ A PARASIMPATOMIMETICELOR

Modul de administrare

Acţiunea preparatelorGradul acţiunii

pilocarpina aceclidina

Instilaţii în sacul conjuctival

Micşorarea presiunii intraoculare ++ ++

Subcutanat(practic nu se

utilizează)

Majorarea motilităţii tubului digestiv, căilor biliare şi urinare

+++ ++

Majorarea tonusului uterului

+++(practic nu

se utilizează)

++

Stimularea activităţii secretorii a glandelor exocrine (salivaţia, sudoraţia)

++++ ++

Instilaţii în sacul conjuctival

Excitarea conjuctivei - (+) + (-)

Page 10: colinergice .doc

M-N-colinomimeticele cu acţiune directăParametrii Betanecol Carbacol

Sensibilitatea la colinesterază Nu se scindează Nu se scindeazăAcţiunea muscarinică:

- influenţa asupra tubului digestiv - influenţa asupra SCV- influenţa asupra vezicii urinare- influenţa asupra ochiului- eficacitatea atropinei ca antagonist

marcatăslabă sau absentă

marcatăbună

marcată

marcată slabă

marcatăbunăslabă

Acţiunea nicotinică absentă marcatăIndicaţiile - atonia TGI (pareze gastrice sau pareze

intestinale postoperatorii, boala Ghirşprung). Se indică intern, câte 10-20 mg de 3-4 ori/zi, înainte de fiecare masă. Se poate administra s/c, în caz de dereglare a evacuării stomacului în duoden;- atonia vezicii urinare (retenţie urinară şi evacuare incompletă în perioada postoperatorie sau după naştere, disfuncţii neurogene fără obstrucţie organică ). În caz de retenţie urinară acută se administrează repetat s/c betanecol câte 2,5 mg (conţinutul stomacului trebuie să fie evacuat). În retenţia cronică betanecolul se indică intern, câte 10-50 mg 2-4 ori/zi, în timpul mesei pentru a evita greaţa şi voma.

- glaucomul acut şi cronic. Preparatul se administrea-ză câte 1-2 picături soluţie 3% de 2-4 ori pe zi.

Contraindicaţiile - astm bronşic;- tireotoxicoză;- cardiopatie ischemică;- ulcer duodenal şi gastric cu hipersecreţie

- sensibilitate la compo-nenţi. - precauţii la bolnavii cu defecte ale irisului.

Reacţiile adverse - iritare a conjunctivei;- bronhospasm, accese de astm bronşic;- sudoraţie, sialoree;- bufeuri de căldură;- dereglări ale acomodaţiei;- dureri în abdomen, eructaţie;- hipotensiune arterială cu reducerea fluxului coronarian.

- Cefalee; - hiperemie uşoară

a conjunctivei; - senzaţie de nisip,

usturime în ochi; - la persoanele

după 40 ani sunt posibile modificări în cristalin.

A. Uşor reversibile B. Moderat reversibile C. Ireversibile

- edrofoniu a) medicamente-armină-paraoxon-ecotiopat

b) substanţele organofosforice nemedicamentoase

-insecticide-pesticide

c) substanţele organofosforicefolosite cu scop militar-zorin- zoman

- neostigmină- ezerină- piridostigmină- galantamină- distigmină- ambenoniu- amiridil- aminostigmină- amipiridină

ANTICOLINESTERAZICELE

Page 11: colinergice .doc

DISTRIBUIREA ANTICOLINESTERAZICELOR DUPĂ ACŢIUNEA

PREDOMINANTĂ ASUPRA ORGANELOR

Tubul digestiv şi vezica urinară

Musculatura scheletală

Ochiul SNC

Neostigmină EzerinăPiridostigminăDistigminăGalantamină

GalantaminăEdrofoniuAmbenoniuPiridostigminăNeostigminăDistigmină

EzerinăParaoxon NeostigminăDemecariu Ecotiopat

Galantamină Ezerină Rivastigmină Donepezil

Anticolinesterazicele (colinomimeticele indirecte)

VegetaleEzerină

Galantamină

SinteticeNeostigmină

Piridostigmină Demecariu

Reversibile

Amine terţiare, se absorb bine, distribuirea uniformă

Amine cuaternare, se absorb greu din tubul diges-tiv, pătrund slab prin bariera hemato-encefalică

Leagă centrul anionic al colinesterazei, blocând reversibil activitatea ei. În rezultat se sta-bilizează şi se acumulează acetilcolina, care excită M-şi N-colinoreceptorii postsinaptici

SCVBradicardie, dimi-nuarea contractili-

tăţii cardiace

Sistemul respirator

Mărirea tonu-sului bronşilor

Vezica urinarăSpasmul detruzo-rului şi relaxarea

sfincterului

OchiulMioză, spasmul

acomodaţiei,micşorarea presiunii intraoculare

Musculatura uterinăMărirea

tonusului

Tubul digestivMărirea moti-lităţii şi relativ

a secreţiei

Glandele exocrineMărirea secreţiei

Muşchii scheleticiStimularea activităţii musculare

Miastenia, atrofia nervului optic,

nevrite, sechelele poliomielitei, decurarizarea

Indicaţii

Contraindicaţii

Stimularea naşterii

GlaucomAtonia vezicii urinare

Atonia intestinală

Bolile organice ale cordului, dereglările

conductibilităţii

Astmul bronşic

Boala ulceroasă

Sarcina Epilepsia, hiperkinezele

Page 12: colinergice .doc

EFECTELE OFTALMICE ALE COLINOMIMETICELOR

Acţiunea Pilocarpina Aceclidina Ezerina Neostigmina Demecariul

Începutul, min 10-15 10 5-15 20Maxim, min 30 30-60 30-60 12-24 ore

Durata, ore

2-8 6 2-8 2-3 4-5 zile

Concentraţia0,5-4%,rar 5-6%

2, 3, 5% 0,25-1% 0,5%0,25; 0,5 şi

1%

Indicaţiile şi elecţia preparatelor anticolinesterazice

Indicaţiile Elecţia anticolinesterazicelor:

glaucom fizostigmină, demecariu, ecotiopat, neostigmină, armină;atonia intestinală postoperatorie neostigmină, piridostigmină, distigmină, galantamină,

amipiridină;examenul radiologic al organelor tubului digestiv

neostigmină, fizostigmină, distigmină;

atonia vezicii urinare neostigmină, piridostigmină, galantamină, distigmină;intoxicaţii cu atropină, antidepresive triciclice, fenotiazine

fizostigmină, neostigmină, galantamină, amipiridină;

miastenie ambenoniu, galantamină, neostigmină, piridostigmină, distigmină;criza miastenică, diagnosticul miasteniei edrofoniu, neostigmină;sechelele poliomielitei, traumele nervilor periferici

neostigmină, ambenoniu, galantamină, piridostigmină, distigmină;

nevrite, polinevrite, radiculite galantamină, neostigmină, piridostigmină;sechelele traumei SNC, ictusului cerebral, meningitelor, meningoencefalitei

galantamină;

boala Alzheimer galantamină, rivastigmină, donepezil;decurarizarea miorelaxantelor antidepolarizante

neostigmină, galantamină, piridostigmină;

tahicardie paroxistică supraventriculară neostigmină.

Anticolinesterazicele (colinomimeticele indirecte)

Ireversibile

Preparate sintetice

Armină Paraoxon

Uşor penetrează. După instilarea în sacul conjunctival e necesară strangularea canalului lacrimal timp de 2-3 min.

Se fixează pe centrul esterazic al colinesterazei, blocând-ul practic ireversibil, ce duce la stabilizarea şi acumularea acetilcolinei, care excită M- şi N-colinoreceptorii

Glaucom. Se utilizează numai localIndicaţii

Page 13: colinergice .doc

Particularităţile farmacologice ale preparatelor anticolinesterazicePreparatul Particularităţile farmacologice

Neostuigmina Farmacodinamia. Efectele farmacologice sunt cauzate de influenţa asupra M şi N-colinoreceptorilor şi determinate de dozele utilizate. Acţiunea preponderentă, în ordine descrescândă, asupra sistemelor şi organelor poate fi reprezentată astfel: tubul digestiv = vezica urinară sinapsele neuromusculare SCV ochiul.

Indicaţiile şi regimul de dozare. Neostigmina este prescrisă în dependenţă de starea sistemului cardiovascular:

1) atonia intestinală postoperatorie, constipaţie atonă, pregătirea pentru urografie, retropneumoperitoneum - oral 1-2 comprimate/zi sau s/c, i/m câte 0,5-1 ml sol.0,05%), cu repetare la necesitate;

2) retenţia urinară postoperatorie - 0,5 ml i/m sau s/c, cu repetare la nevoie în dependenţă de situaţia clinică;

3) miastenie - oral 75-300 mg/zi în 3-4 prize sau 1-4 ml s/c, i/m, concomitent cu atropină.

4) antagonist al miorelaxantelor antidepolarizante - i/v 1-2,5 mg sau 2-5 ml, la necesitate, până la 5 mg (10 ml). Concomitent sau anterior se indică atropină 0,6-1,2 mg parenteral;

5) tahicardie paroxistică supraventriculară – dacă alte metode nu sunt eficiente;

6) glaucom primar şi secundar – câte 1-2 picături soluţie 0,5% la 2-3 ore sau după necesitate

Farmacocinetica. Neostigmina este un compus cuaternar de azot ce se absoarbe insuficient şi variat din tubul digestiv. Preparatul se indică cu 30 min înainte de masă. Traversează greu membranele biologice inclusiv cea hematoencefalică. Neostigmina se inactivează parţial la prima trecere prin ficat şi este în parte hidrolizată de colinesterază. Preparatul parţial se elimină prin urină.

Piridostigmina Farmacodinamia. După proprietăţi este similară cu neostigmina şi posedă următoarele particularităţi: acţionează preponderent asupra cordului, tubului digestiv.

Indicaţiile şi regimul de dozare. Piridostigmina se indică în: miastenie; ca antagonist al miorelaxantelor antidepolarizante; atonie intestinală, constipaţie atonă.

Particularităţile regimului de dozare în dependenţă de indicaţii:1) miastenie -1-3 dragee 2-4 ori pe zi sau 120-200 mg în 3-4 prize s/c,

i/m, i/v, câte 0,0005 de 5 ori/zi sau 1-5 mg/zi;2) ca antagonist al miorelaxantelor antidepolarizante se administrează

i/v lent 0,005 cu 0,5 mg atropină;3) atonie intestinală, constipaţie atonă - câte un comprimat dimineaţa şi

seara, sau 1 drageu fiecare 4 ore.Utilizarea piridostigminei necesită precauţie în primele 3 luni de sarcină,

precum şi la asocierea cu morfină, barbiturice.Farmacocinetica: se absoarbe mai bine din tubul digestiv; efectul se

dezvoltă mai lent (peste 2 ore) şi durează 3-6 ore, iar din comprimatele retard preparatul se eliberează lent, cu o durată de la 4 la 10 ore;

Fizostigmina (ezerina)

Farmacodinamia: efectul este mai manifest asupra ochiului, intestinului şi SNC; penetrează bariera hemato-encefalică şi înlătură efectele colinomimeticelor, fenotiazinelor şi antidepresivelor triciclice; interacţionează cu ambele colinesteraze de care este hidrolizată; se elimină prin urină sub formă de metaboliţi; colirul nu este stabil şi se colorează în roz la acţiunea luminii cu formare de metaboliţi, care exercită acţiune iritantă asupra conjunctivei.

Indicaţiile şi regimul de dozare. Fizostigmina se prescrie în: glaucom; keratite, ulcere trofice ale irisului; intoxicaţii cu colinolitice, fenotiazine, antidepresive triciclice.

Particularităţile regimului de dozare:a) glaucom – colir 0,1-1% -1-2 pic. 4-6 ori/zi (efectul apare peste

5-10 min. şi durează 4-5 ore );b) keratite, ulcere trofice ale corneei (alternând cu atropina pentru

a împiedica aderenţa irisului);c) s/c sau i/v în intoxicaţii cu colinolitice, fenotiazine,

Page 14: colinergice .doc

antidepresive triciclice - 2 ml fizostigmină lent, la necesitate, câte 2-4 ml (2-4 mg) la fiecare 2-4 ore.

Distigmina (ubretid) Farmacodinamia: se caracterizează prin : efect anticolinesterazic de lungă durată (până la 24 ore); predomină efectele M-colinomimetice.

Indicaţiile şi regimul de dozare. Indicaţiile de bază ale distigminei sunt: atonia intestinală postoperatorie, constipaţii hipo- sau atonice, megacolon, atonia vezicii urinare şi a ureterelor; paralizii periferice ale musculaturii striate, miastenia.

Regimul de dozare recomandat al distigminei este: i/m – 0,5 mg distigmină; următoarea injecţie se efectuează peste 24 ore. În caz de tratament individual se prevede întrerupere 2-3 zile. Intern, doza iniţială - 5 mg pe zi. În dependenţă de reacţia pacientului, doza se poate mări la 2 comprimate pe zi sau micşora la un comprimat în 2-3 zile.

Farmacodinamia: influenţă preponderentă asupra musculaturii striate; tubului digestiv; acţiune iritantă asupra conjunctivei din care cauză nu se foloseşte în oftalmologie; penetrează bariera hematoencefalică; este mai puţin toxică ca fizostigmina;

Indicaţiile şi regimul de dozare. Indicaţiile de preferinţă ale galantaminei sunt: sechelele poliomielitei, nevrite, polinevrite, radiculite, radiculonevrite, paralizii spastice, sechele după accidente vasculare cerebrale, procese inflamatorii, afecţiuni toxice, traumatice (ictus, meningită, mielită, meningoencefalită etc.), antagonist al miorelaxantelor antidepolarizante.

La adulţi - s/c, de la 2,5-25 mg/zi. Tratamentul se începe cu doze minime, care treptat se majorează. Dozele mari se subdivizează în 3 prize. Durata curei - până la 50 zile. Se poate repeta de 2-3 ori cu intervale de 1-1,5 luni. Preparatul se recomandă de utilizat concomitent cu procedurile de fizioterapie, masaj, gimnastică curativă etc., care trebuie începute peste 1-2 ore după adminstrarea preparatului. În calitate de decurarizant se administrează la adulţi – i/v 10-20 mg galantamină.

Edrofoniu Farmacodinamia: acţiune intensă asupra musculaturii striate prin mecanism direct (musculotrop) şi indirect; efectele asupra musculaturii striate se manifestă la doze care nu influenţează M-colinoreceptorii; spre deosebire de neostigmină efectul are latenţă şi durată scurtă de acţiune.

Indicaţiile şi regimul de dozare. Indicaţiile preponderente ale edrofoniului sunt: antagonist al miorelaxantelor antidepolarizante; diagnosticul miasteniei; criza miastenică.

Edrofoniul se administrează câte 10 mg i/v. Efectul durează 10 min.

Farmacocinetica preparatelor anticolinesterazice

Parametrii Particularităţile Structura chimică 1) amine terţiare – galantamină, fizostigmină;

2) amine biscuaternare – neostigmină, piridostigmină, ambenoniu, edrofoniu, demecariu, distigmină.

Absorbţia Aminele terţiare se absorb bine şi mai uşor traversează barierele şi membranele biologice, inclusiv şi cea hematoencefalică.

Aminele biscuaternare posedă o absorbţie slabă şi inegală. La administrarea perorală, practic nu penetrează bariera hematoencefalică. Se indică, de obicei, parenteral (s/c, i/m, i/v). Dozele pentru administrarea perorală sunt de 20-30 ori mai mari decât cele pentru utilizare parenterală.

Durata efectului La administrarea i/v durata efectului constituie: pentru edrofoniu – circa 10-20 min. (survine peste 15-30 sec.); neostigmină – circa 20 min. (survine peste 1 min.); fizostigmină – circa 10-20 min.

După injectarea s/c sau i/m a neostigminei efectul survine peste

Page 15: colinergice .doc

10 min., cu o durată de 3-4 ore; la fizostigmină - peste 10-20 min. cu o durată de 2-4 ore; la galantamină efectul evoluează mai lent, dar mai durabil comparativ cu neostigmina.

La administrarea internă durata efectului la neostigmină – 2-3 ore; piridostigmină – 3-6 ore, iar la formele prolongate - 4-10 ore; ambenoniu – 5-10 ore; distigmină – până la 24 ore.

Durata micşorării presiunii intraoculare la utilizarea anticolinesterazicelor.

Preparatul Începutul Maxim Durata NotăNeostigmină 10 min. 30 min. 2-3 ore Slab penetrează în mediile

ochiului.Fizostigmină 10 min. 30 min. de la 4-8 până la

24-48 oreNu este avantajos în cură prelungită.

Demecariu 20 min. 4-24 ore 4-5 zile Potenţă mare şi efect durabil.

Ecotiopat 15 min. 1-2 săpt. Efectul este intens şi durabil.

ANTICOLINESTERAZICELE

Contraindicaţii Precauţii Reacţii adverse

- Astm bronşic;- parkinsonism;- peritonită;- ileus paralitic;- obstrucţie mecanică a

intestinului şi vezicii urinare.

- bradicardie;- hipotensiune arterială;- epilepsie;- anestezie cu ciclopropan;- trimestrul I al gravidităţii;- boala ulceroasă;- maladii cardio-vasculare;- tireotoxicoză.

- hipersalivaţie;- anorexie;- greaţă, vomă;- diaree;- colici abdominale;- hipersecreţie bronşică;- dispnee expiratorie;- transpiraţie;- fasciculaţii şi slăbiciune

musculare;- bradicardie;- hipotensiune arterială;- bronhospasm.

INTERACŢIUNILE ANTICOLINESTERAZICELOR

Potenţează efectele Micşorează efectele

- suxametoniului;- colinomimeticelor;- -adrenoliticelor;- simpatoliticelor;

asociere periculoasă

- , -adrenomimeticelor;- - adrenomimeticelor;- anestezicelor locale.

Efectele se sumează Diminuează efectul Manifestă antagonism

Cu: - antidiabeticele orale;- anestezicele generale;- opioidele;- excitantele SNC;- glicozidele cardiace;- hipnoticele;- vasodilatatoarele.

- miorelaxantelor antidepolarizante; - M-colinoliticelor;- ganglioplegicelor;- deprimant (miorelaxant) al aminoglicozidelor.

Cu:- -adrenomimeticele; - antiaritmicele;- antidepresivele triciclice;- antiparkinsonienele;- anticonvulsivantele;- neurolepticele.

Page 16: colinergice .doc

INTOXICAŢIA ACUTĂ CU CIUPERCI (BUREŢI PESTRIŢI) ŞI COMPUŞI FOSFORORGANICI

BUREŢI PESTRIŢI COMPUŞI FOSFORORGANICI

tabloul clinic tratamentul tabloul clinic tratamentul

- mioză;- spasmul acomodaţiei;- hipersalivaţie;- bronhospasm;- bradicardie;- bloc atrio-ventricular;

până la stop cardiac;- motilitate mărită (ce

poate fi văzută vizual);- hipersecreţie;- relaxarea sfincterilor

(greaţă, vomă, diaree);- poliurie;- rar – convulsii.

1. M-colinoblocante (atropină în doze obişnuite şi repe-tarea la necesitate);2. Înlăturarea toxi- cului;3. Bronhoaspiraţie4. În hipotensiunea acută - efedrina,dopamină etc.;5. Rehidratarea organismului.

- mioză;- spasmul acomodaţiei;- hipersalivaţie;- transpiraţie;- bronhospasm;- bronhoree;- bradicardie;- bloc atrio-ventricular ;- mărirea motilităţii;- hipersecreţie;- relaxarea sfincterilor

(greaţă, vomă, diaree);- poliurie;- convulsii;

Gradul intoxicaţiilor:I grad - faza miotică;II grad -faza bronhospastică;III grad - faza convulsivă.A. Predominarea efectelor

M-colinomimetice;B. Predominarea efectelor

N-colinomimetice.

A. M-colinoblocante (atropina)

1 – doza de atac; 2 – doza de menţinere:

I grad – 1-2 ml atropină s/c sau i/m, apoi câte 0,5 ml s/c peste fiecare 30 min.;

II grad – 2-4 ml atropină i/m sau i/v, apoi câte 1-2 ml peste fiecare 10 min.;

III grad – 4-8 ml atropină i/m sau i/v, apoi câte 2-3 ml fiecare 3-8 min i/v, i/m.

În toate gradele de intoxicaţie, atropina se administrează până la o atropinizare uşoară.

B. Reactivatorii colinesterazei:- Izonitrozină,- Trimedoxim.

C. Îndepărtarea toxicului.D. Respiraţie artificială, bronhoaspiraţie.E. Anticonvulsivante: -tiopental, diazepam; -trimetadionă.F. În hipotensiunea acută - efedrină,

dopamină, norepinefrină etc.

Page 17: colinergice .doc

PARASIMPATOLITICELE(colinolitice, colinoblocante, anticolinergice,

antimuscarinice, antiacetilcolinice, vagolitice)

Colinolitice – substanţe care blochează acţiunea acetilcolinei (antagoniştii mediatorului) asupra M- sau N-colinoreceptorilor sau pe ambele tipuri de receptori concomitent şi înlătură efectele excitării inervaţiei colinergice.

CLASIFICAREA M-COLINOLITICELOR

După provinienţă După selectivitate După spectrul acţiunii

A. Naturale- atropină- scopolamină- platifilină

B.Sintetice- homatropină- platifilină- metociniu- pirenzepină- tropicamidă

etc.

A. Midriatică- homatropină- tropicamidă

B. Antispastică- platifilină- metociniu- butilscopolamină- metilscopolamină

C. Antiulceroasă- pirenzepină- telenzepină

D. Antiastma t ică - ipratropiu - oxitropiu - tiotropiu

A. Selective (M1)- pirenzepin

ă- telenzepin

ă

B.Neselective- atropină- scopolami

După structură

Amine terţiare- atropină- scopolamină- platifilină- homatropină

Amine cuaternare- pirenzepină- ipratropiu- propantelină- metociniu etc.

Page 18: colinergice .doc

EFECTELE M-COLINOLITICELOR

SNC

- acţiune excitantă slabă asupra centrilor bulbari;

- diminuarea dere-glărilor vestibulare;

- stimularea uşoară a respiraţiei;

- efect antivomitiv slab.

SCV

- tahicardie;- mărirea conductibili-

tăţii cordului;- presiunea arterială se

modifică neînsemnat;- dilatarea vaselor pielii

(în doze mari);- creşte consumul de

oxigen.

Ochiul

- midriază;- paralizia acomodării (cicloplegie);- creşterea presiunii intraoculare.

Tubul digestiv

- relaxarea musculaturii netede intestinale;

- contractarea sfincterelor tubului digestiv;

- scăderea secreţiilor sali-vare, gastrice, intestinale;

- uscăciunea gurii;- sete;- greutate la deglutiţie

(disfagie);- inhibarea tonusului,

inhibarea motilităţii gastrice şi intestinale, amplitudinii şi frecvenţei mişcărilor gastrice şi intestinale;

- efect antispastic asupra vezicii şi căilor biliare.

Sistemul respirator

-stimularea centru-lui respirator;

-creşte frecvenţa şi profunzimea respiraţiei;

-scade secreţia glandelor căilor respiratorii (nas, faringe, bronhii,);

-bronhodilataţie.

Aparatul excretor şi miometrul

- relaxarea musculaturii bazinetului, a uretere-lor şi a vezicii urinare;

- contractarea sfincte-rului vezicii urinare;

- micşorarea amplitu-dinei, duratei şi frec-venţei contracţiilor uterine.

Acţiunea locală

- acţiune anestezică locală

Page 19: colinergice .doc

Farmacocinetica unor parasimpatolitice

Preparatele Calea de

administrare, doza

Acţiunea Cuplarea cu prote-inele, %

T1/2, ore Eliminarea Debut, min.

Maxim, min.

Durata, ore

Atropina

Oral 0,5-1mg;s/c, i/m,

i/v 0,32mg;Inhalator 0,5-1,5mg

6015-6015-2030-90

3-5

4-5

40-50De la 1-1,5 până 13-38 De la 30-50% până la 75-95% sub formă

neschimbată.

IpratropiulInhalator

20-40 kg10-40 1-3 ore 3-6 - 3-4 Prin urină şi parţial prin tubul digestiv

Pirenzepina Oral 50 mg;

i/m, i/v-10mg1,5-3 ore 5-12 12 10-11

În majoritate, prin secreţie biliară şi scaun sub formă neschimbată; prin urină -10%, la

administrarea intravenoasă creşte la 50%

M- colinoliticeIndicaţii Contraindicaţii, precauţii Efecte adverse

- irite, iridociclite, prolaps iridian;- cercetarea fundului de ochi;- determinarea indicelui de refracţie al cristalinului (alegerea

ochelarilor);- preanestezie;- bradiaritmii, bloc atrio-ventricular,- colicele intestinale, biliare, renale;- boala ulceroasă;- enterite, colite, cistite,- intoxicaţii cu bureţi pestriţi, substanţe parasimpatomimetice,

anticolinesterazice şi compuşii organofosforici;- profilaxia cinetozelor;- parkinsonism;- hipertensiune intracraniană,- electroşoc.

- glaucom şi suspiciunea de glaucom,- ateroscleroza coronariană;- tahiaritmii;- boala ulceroasă cu hipersecreţie acidă;- stenoză pilorică;- hipertrofia şi adenomul de prostată;- la nou-născuţi şi copii mici.

- uscăciunea gurii,- dereglări de vedere

(pierderea capacităţii de acomodare de aproape);

- fotofobie;- reducerea transpiraţiei;- constipaţie;- retenţie de urină;- tahicardie;- midriază.

Page 20: colinergice .doc

Efectele oftalmice ale parasimpatoliticelor

PreparateleMidriaza Cicloplegia

Efect maxim, min

Durata, ore

Efect maxim, min

Durata, ore

Atropina 30-40 7-10 zile 40-60 8-12 zileScopolamina 20-30 3-5 zile 30-60 5-7 zileHomatropina 40-60 24 40-60 24-36

Platifilina 20-40 3-5 30-60 5-6Tropicamida 20-45 1-2 20-45 6

Durata midriazei, provocată de parasimpatoliticePreparatele

Durata, oreSol. 1% Sol. 0,1%

Atropina 168 – 192 48 – 72Scopolamina 72 – 96 20 – 24

Platifilina 36 – 46 2 – 6Homatropina 24 2 – 6Tropicamida 1 – 2 0,2 – 0,5

INTOXICAŢIA CU ATROPINĂ

Dereglările funcţiei SNC

- excitaţie motorie şi verbală;

- vertijuri, cefalee;- halucinaţii, ataxie;- dereglarea memoriei

şi orientării;- stări confuzionale,

psihoze, agitaţie;- pierderea conştienţei;- convulsii, comă.

Inhibarea inervaţiei colinergice

- midriază; - sclerele uscate, strălucitoare;- fotofobie;- diplopie, privirea îndreptată

spre infinit;- hipertermie;- pielea uscată, fierbinte,

hiperemiată;- uscăciune în gură;- disfagie, dizartrie;- hidrofobie;- modificarea tembrului vocii;- tahicardie;- puls cu frecvenţă crescută,

aritmic, deficit de puls;- atonie intestinală;- constipaţie;- oligurie sau anurie.

Dereglările respiraţiei

- paralizia centrului respirator;- respiraţie Cein-Stoks.

Page 21: colinergice .doc

TRATAMENTUL INTOXICAŢIEI CU ATROPINĂ

Detoxicarea organismuluiSusţinerea respiraţiei

activităţii cardiaceLupta cu hipertermia

Abolirea excitaţiei psihomotorii

Înlăturarea blocadei

colinergice

- spălături gastrice;- îngerarea cărbunelui medicinal Medicas E;- purgative saline;- diureză forţată;- hemotransfuzii, transfuzie de plasmă;- corecţia echilibrului hidro-

electrolitic.

- efedrină;- nicetamidă;- cafeină benzoat de Na;- respiraţie asistată;- oxigen.

- împachetări umede;- încăpere rece şi

întunecoasă;- coctailuri litice;- analgezice antipiretice.

- barbiturice de scurtă durată;

- cloralhidrat;- tranchilizante;- neuroleptice.

-ezerină;-neostigmina;-galantamină.

INTERACŢIUNILE PARASIMPATOLITICELOR

AntagonismCu:- -adrenoliticele;- -adrenoliticele;- simpatoliticele;- M-colinomimeticele;- inhibitorii colinesterazei;- vasodilatatoarele; - anestezicele generale.

Sumarea efectuluiCu:- adrenomimeticele (1,-1, -1, ); - antiaritmicele (chinidina);- antiparkinsonienele;- ganglioplegicele;- neurolepticele;- hipnoticele;- corticoizii;- anestezicele locale.

Combinaţii periculoase

Cu:- opioidele;- digitalicele;- clonidina;- fluorotanul.

Incompatibilitatea (în soluţii)

Cu:- heparină; - strofantină;- bicarbonat de sodiu;- cefalotină;- hidrocortizonul hemisuccinat;- soluţiile alcaline;- tiopental de sodiu;- aminofilină.

Page 22: colinergice .doc

GANGLIOPLEGICELE(gangliolitice, blocante ganglionare, deconectante ganglionare)

Ganglioplegicele sunt substanţe cu afinitate pentru receptorii N-colinergici, ce întrerup temporar transmiterea impulsului nervos la nivelul ganglionilor vegetativi, acţionând într-o singură fază, paralizantă a celulelor ganglionare.

EFECTELE GANGLIOPLEGICELOR ÎN DEPENDENŢĂ DE INERVAŢIA ORGANELOR

OrganulPredominarea

tonusului Efectele

Arteriolele SimpaticVasodilataţie, hipotensiune arterială, reducerea vitezei circulaţiei, ameliorarea asigurării cu sânge a organelor.

Venele SimpaticVenodilataţie, reducerea presarcinii şi volumului sistolic, deponarea sângelui

Cordul Parasimpatic Tahicardie

Tubul digestiv -//-Micşorarea motilităţii, constipaţii, scăderea secreţiei

Vezica urinară -//- Oligurie sau anurie

Ochiul -//- Midriază, cicloplegie (paralizia acomodării)

Glandele salivare -//- Uscăciune în gură

Glandele sudoripare Simpatic Micşorarea secreţiei

GANGLIOPLEGICELE

Amine terţiare Compuşii biscuaternari de amoniuDerivaţii de sulfoniu

- hexametoniu- azametoniu- trimetidiniu- trepiriu- dimecolină- cvateron

- trimetafan

- pempidină - pahicarpină- temechină

Page 23: colinergice .doc

INDICAŢII

- terapia de urgenţă a crizelor hipertensive (preparatele de du-rată scurtă şi medie);

- terapia sistematică a formelor grave de hipertensiune arterială în condiţii spitaliceşti (prepara-

tele de lungă durată);- tratamentul edemului pulmonar,

cerebral;- hipotensiune dirijată;- terapia complexă a şocului

septic, hemoragic, traumatic.

REACŢII ADVERSE

- colaps ortostatic;- micşorarea motilităţii tubului

digestiv (constipaţie, ocluzie intestinală);

- midriază, paralizia acomodaţiei;- dizartrie, disfagie;- retenţia urinei;- micşorarea efectului la utiliza-

rea îndelungată (toleranţă);- rar – inhibiţia respiraţiei,

convulsii.

GANGLIOPLEGICELE

remedii ce inhibă transmisia impulsurilor prin ganglionii vegetativi datorită blocării N-colino-receptorilor membranei postsinaptice.

de scurtă durată

(10-20min)

trepiriutrimetafan

de durată medie(2-4 ore)

hexametoniuazametoniu

cvateron

de durată lungă(4-6 – 12ore)

pempidinădimecolinătrimetidinătemechină

DUPĂ DURATA ACŢIUNII

C L A S I F I C A R E A

EFECTE

Vase - arterio- şi venodila-taţie cu micşorarea rezistenţei periferice, presiunii arteriale, pre- şi postsarcinii, ameliorarea micro-circulaţiei;

Cord - tahicardie;

Tubul digestiv - micşorarea motilităţii, secreţiei glandelor şi constipaţie;

Vezica urinară - oligurie sau anurie;

Ochi - midriază, paralizia acomodaţiei;

Glandele salivare, sudoripare - micşorarea secreţiei.

Page 24: colinergice .doc

MIORELAXANTELE

CLASIFICAREA

După durata acţiunii

De scurtă durată (5-10 min.)suxametoniu

Durată medie (20-50 min)tubocurarină, anatruxoniu, pipecuroniu, pancuroniu,

melictină, diplacină.

De lungă durată (peste 60 min)anatruxoniu, pipecuroniu, pancuroniu, (în doze mari)

După mecanismul de acţiune

DEPOLARIZANTEsuxametoniu

MIXTEdioxoniu

ANTIDEPOLARIZANTECompetitive: tubocurarină, anatruxoniu, pipecuroniu, pancuroniu, melictină, diplacină.

necompetitive;prestonal

Mecanismul de acţiuneAntagonism competitiv cu acetilcolina pentru N-colino-receptorii membranei postsinaptice a plăcilor terminale a

muşchilor striaţi, împiedicând interacţiunea mediatorului cu receptorii.

Mecanismul de acţiuneDatorită structurii asemănătoare cu acetilcolina interac-ţionează cu N-colinoreceptorii membranei postsinapti-ce, manifestând “activitate intrinsecă”, majorează per-meabilitatea membranei pentru ioni, provocând depola-

rizarea ei. Membrana depolarizată pierde capacitatea de a efectua procesele de depolarizare – repolarizare. În

consecinţă - impulsurile nu se transmit.

Page 25: colinergice .doc

MIORELAXANTELEANTIDEPOLARIZANTE MIXTE DEPOLARIZANTE

Blocul neuro-muscular se manifestă:a) paralizie lentă fără faza de fibrilaţie şi amplificare a

contracţiilor înainte de bloc;b) lipsesc durerile musculare postanestezice;c) nu se modifică permeabilitatea membranei postsinap-

tice pentru ioni şi nu se pierde potasiul din celulă;d) nu survine o micşorare secundară a contractilităţii.

Principiile decurarizăriiSe administrează remediile anticolinesterazice

(neostigmina, galantamina, piridostigmina). Datorită

blocării acetilcolinesterazei, care duce la acumularea acetilcolinei în fanta sinaptică, are loc antagonismul competitivi între mediator şi miorelaxant. Concomitent

se utilizează atropina, care înlătură efectele M-colinomimetice ale remediilor anticolinesterazice.

INDICAŢII

1. Relaxarea coardelor vocale, muşchilor laringelui şi gâtului înainte de intubaţie (suxametoniu).

2. Relaxarea muşchilor în efectuarea diferitor intervenţii chirurgicale.3. Transferarea bolnavilor la respiraţia asistată (în intoxicaţii cu hipnotice,

tranchilizante, anticolinesterazice, în intervenţii chirurgicale toracice).4. Repoziţia oaselor în fracturi şi luxaţii.5. Tratamentul simptomatic al convulsiilor.

Blocul neuro-muscular se manifestă:a) faza scurtă de contracţii sau fibrilaţii, de obicei în

anumită ordine (cutia toracică, gâtul, abdomenul, extremităţile);

b) în perioada postanestezică sunt frecvente durerile musculare (mai ales la copii);

c) creşte permeabilitatea membranei postsinaptice pentru ioni cu pierderea celor de potasiu şi slăbiciune musculară.

Principiile decurarizăriiAntagonişti nu sunt. Se utilizează sângele proaspăt conservat, ce conţine butirilcolinesteraza, ce hidro-lizează suxametoniul sau se menţine respiraţia asistată.

Page 26: colinergice .doc

CARACTERIZAREA COMPARATIVĂ A MIORELAXANTELOR PERIFERICE

Preparatele Dozele uzuale,

intravenosAcţiunea

Decurarizarea Începutul (min.) Maxim (min.) Durata (min.)

Tubocurarină 10-15mg 1-1,5 3-420-3030-60

Administrarea neostigminei sau

galantaminei

Galamină 80-120mg 1-2 3-4 20-30Pancuroniu 2,5-7mg 1 1,5-2 45-60

Anatruxoniu0,07-0,08mg/kg0,1-0,12mg/kg0,15-0,2mg/kg

1,5-2 2-520-2540-6060-120

Dioxoniu 0,03-0,04mg/kg 1,5-3 20-40Pipecuroniu 0,04-0,06mg/kg 1,5-3 3-5 50

Suxametoniu 20-80mg

(0,3-1,1mg/kg)1-1,5 2 5-10

Respiraţia asistată, transfuzia sângelui

INTERACŢIUNILE MIORELAXANTELOR

Efectele pot fiaccentuate de:

Sumaţia efectelorDeprimarea respiratorie

Potenţarea efectelor

Diminuarea efectului

antidepolarizant

Combinaţie periculoasă

-aminoglicozide;-amfotericina B;-clindamicină;-tiamină;-lincomicină;-polimixine;-colistină;-tranchilizante.

-acid etacrinic;-furosemid;-diuretice tiazide;-propranolol-chinidină;-sulfatul de Mg;-neuroleptice.

Cu:-antihistaminicele;-antiparkinsonienele;-anticonvulsivantele(fenitoină, tolperison).

este accentuată de anestezicele, generale.

- anestezicele generale;

- opioidele;- hipnoticele.

- remedile antico-linesterazice;

- propanidid;- corticosteroizii;- adrenalina;- clorura de K-

- inhibitorii monoamin-oxidazei.

Page 27: colinergice .doc

Remediile colinergiceDenumirea

internaţionalăSinonime Formele de livrare

M-colinomimeticele

Pilocarpină clorhidrat

Pilocarpinum hydrochloridum, Pilocar

Pulbere, flacoane a 5 şi 10ml soluţie 1 şi 2%;

unguent oftalmic 1 şi 2%; pelicule oftalmice, ce conţin

2,7mg de preparat, seringă-tub

Aceclidină Aceclidinum, Glaucostat, Glaudin,

GlaunordPulbere; fiole a 1 şi 2ml soluţie 0,2%; unguent oftalmic 3 şi 5%

N-colinomimeticeleCititon Cititonum Fiole 1ml

M-N – colinomimeticele

Carbacol

Carbacholum, Carbacholinum, Carbaminoylcholine, Carbamiotin,

Carcholin, Doryl, Duracholine, Lentin, Moryl etc.

Pulbere; flacoane a 10ml soluţie 3%

Anticolinesterazicele Neostigmină metilsulfat (bromid)

Neostigmini methylsulfatis, Proserinum, Eustigmin,

Myastigmine, Neoeser etc.

Pulbere; comprimate a 0,015g, fiole a 1 ml soluţie 0,05%

Ezerină salicilat

Eserini salicylas, Physostigminum salicylas

Pulbere; se prescrie în forma magistrală sol.0,25-1%

Galantamină bromhidrat

Galanthamini hydrobromidum, Nivalin

Fiole a 1ml sol.0,1%, 0,25%, 0,5% şi 1%.

Piridostigmină bromid

Pyridostigmini bromidum, Kalymin, Mestinon

Dragee a 0,06g; fiole a 1ml soluţie 0,1% şi 0,5%

Demecariu bromid

Demecarii bromidum, Demecastigmini bromidum,

Frumtosnil, Humorsol, Tosmilen etc.

Flacoane a 5 ml soluţie 0,25%, 0,5% şi 1%

Paraoxon Phosphacolum, Mintacol, Miotisal,

SoluglaucitFlacoane a 10ml soluţie 0,02%

şi 0,013%Armină Arminum Flacoane a 10ml soluţie 0,01%

Parasimpatoliticele

Atropină sulfat

Atropini sulfasAtropinum sulfuricum

Pulbere; comprimate a 0,0005g; fiole şi seringă-tub a 1ml soluţie

0,1%; unguent oftalmic 1%; colir 1%; pelicule oftalmice ce

conţin 1,6mg de preparat Scopolamină bromhidrat

Scopolamini hydrobromidum; Hyoscini hidrobromidum

Pulbere; fiole a 1ml soluţie 0,05%

Homatropină bromhidrat

Homatropini hydrobromidumPulbere; flacoane a 5ml soluţie

0,25%Platifilină

hidrotartratPlatyphyllini hydrotartras

Pulbere; comprimate a 0,005g, fiole a 1ml soluţie 0,2%

Metociniu Methocinium, MethacinumComprimate a 0,002g; fiole a

1ml soluţie 0,1%Adifenină clorhidrat

Adiphenin, Difacil, Trasentin, Vagospasmyl, Veganthin

Pulbere

Fubromegan Fubromeganum Pulbere; comprimate a 0,03g

Aprofen Aprophenum Pulbere; comprimate a 0,025g;

fiole a 1ml soluţie 1%Arpenal Arpenalum Pulbere şi comprimate a 0,05g

Page 28: colinergice .doc

Pirenzepină Pirenzepinum, GastrozepinumComprimate a 0,025 şi 0,05g

fiole a 1ml (1ml-0,005g)Ganglioplegicele

Hexametoniu benzosulfonat

Hexamethonii benzosulfonas, Benzohexonium, Hexonium B

Comprimate a 0,1 şi 0,25g; fiole a 1ml soluţie 2,5%

Azametoniu bromid

Azamethonii bromidum, Pendiomid, Pentamethazene etc.

Fiole a 1ml şi 2ml soluţie 5%

Trepiriu iodid HygroniumFiole şi flacoane de 10 ml, ce

conţin 0,1g pulbere

Trimetidiniu metosulfat

Trimethidinium methosulfate, Camphonium, Camphidonium, Methocamphonii methylsulfas,

Ostensil

Comprimate a 0,01 şi 0,05g; fiole a 1ml soluţie 1%

Pempidină tosilat

Pempidini tosylas, Pirilenum, Perolysen, Synapleg, Tenormal

Comprimate a 0,005g

Trimetafan camsilat

Trimethaphani camsilas, Arphonadum, Thiophenium,

Methioplegium

Flacoane a 0,25g (pulbere liofilizată)

Miorelaxantele periferice (curarizantele)

Tubocurarină clorid

Tubocurarini chloridum, Tubarin, Amelizol, Curarin, Myostatine,

Myricin etc.

Fiole a 1,5ml soluţie 1%;Fiole a 5 şi 10 ml (3mg/ml)

Pancuroniu bromid

Pancuronii bromidum, Pavulone Fiole a 2ml (4mg)

Galamină trietiodid

Gallamini triethiodidum, Flaxedil, Remyolan, Relaxan, Tricuran

Fiole a 2ml şi flacoane a 10ml (40mg/ml)

Atracuriu besilat

Atracurii besilas, TracriumFiole a 2,5ml (25mg) şi 5ml

(50mg)Pipecuroniu

bromidPipecuronii bromidum, Pipecurii

bromidum, ArduanFiole a 4mg

Vecuroniu bromid

Vecuronii bromidum, Norcuron Fiole a 4mg

Acuroniu clorid

Alcuronii chloridum, Alloferin Fiole a 2ml (10mg)

Suxametoniu clorid

(iodidum)

Suxamethonii chloridum (iodidum), Dithylinum, Myo-relaxin, Myotenlis,

Succinyl forte, Listenon

Fiole a 5ml şi 10ml soluţie 2%; fiole a 100 şi 500mg

Dioxoniu Dioxonium Fiole a 5ml soluţie 0,1%


Recommended