+ All Categories
Home > Documents > Coduri Pasari

Coduri Pasari

Date post: 25-Nov-2015
Category:
Upload: fprunar2837
View: 260 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Description:
coduri Natura 2000
156
31997D0266 24.4.1997 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 107/1 DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000 (97/266/CE) COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1996 privind conservarea habitatelor naturale ș , ia speciilor de faună ș , i floră sălbatică ( 1 ), astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei ș , i Suediei, în special articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, întrucât articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE stabileș , te că statele membre trebuie să comunice Comisiei lista de propuneri de situri Natura 2000 menționate la respectivul articol 4 alineatul (1), împreună cu informații despre fiecare sit, într-un format stabilit de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21; întrucât, pentru fiecare sit Natura 2000 propus, formularul trebuie să cuprindă o hartă a sitului, denumirea, localizarea, suprafața acestuia, precum ș , i datele ce rezultă din aplicarea criteriilor utilizate în selectarea sitului; întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 20 din Directiva 92/43/CEE, ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: Articolul 1 Se adoptă formularul, conținut în anexa la prezenta decizie, pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE. ( 1 ) OJ L 206, 22.7.1992, p. 7. 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3
Transcript
 • 31997D0266

  24.4.1997JURNALUL OFICIAL AL COMUNITILOR EUROPENEL 107/1

  DECIZIA COMISIEI

  din 18 decembrie 1996

  privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 2000

  (97/266/CE)

  COMISIA COMUNITILOR EUROPENE,

  avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene,

  avnd n vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1996 privind conservarea habitatelor naturale i aspeciilor de faun i flor slbatic (1), astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei iSuediei, n special articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf,

  ntruct articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE stabilete c statele membre trebuie scomunice Comisiei lista de propuneri de situri Natura 2000 menionate la respectivul articol 4 alineatul (1),mpreun cu informaii despre fiecare sit, ntr-un format stabilit de Comisie n conformitate cu procedura prevzutla articolul 21;

  ntruct, pentru fiecare sit Natura 2000 propus, formularul trebuie s cuprind o hart a sitului, denumirea,localizarea, suprafaa acestuia, precum i datele ce rezult din aplicarea criteriilor utilizate n selectarea sitului;

  ntruct msurile prevzute de prezenta decizie sunt n conformitate cu avizul comitetului instituit n temeiularticolului 20 din Directiva 92/43/CEE,

  ADOPT PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  Se adopt formularul, coninut n anexa la prezenta decizie, pentru transmiterea informaiilor menionate laarticolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 92/43/CEE.

  (1) OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3

 • Articolul 2

  Prezenta decizie se adreseaz statelor membre.

  Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 1996.

  Pentru Comisie

  Ritt BJERREGAARD

  Membru al Comisiei

  4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • ANEX

  Directiva 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea psrilor slbatice

  i

  Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i florslbatic

  FORMULAR-TIP

  Versiunea EUR 15Versiunea final din 27 mai 1994 actualizat pentru a include modificrile din Actul de aderare a Austriei, Finlandei

  i Suediei(JO L 1, 1.1.1995, p. 135-137)

  iversiunea regiunilor NUTS Eurostat din martie 1995

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 5

 • FORMULAR-TIP

  Pentru ariile de protecie special (APS), pentru situri eligibile ca situri de importan comunitar (SIC) ipentru ariile speciale de conservare (ASC)

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 2. LOCALIZAREA SITULUI

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 7

 • 3. INFORMAII ECOLOGICE

  8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 9

 • 10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 11

 • 12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13

 • 14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15

 • 16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 4. DESCRIEREA SITULUI

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17

 • 18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 5. STATUTUL DE PROTECIE A SITULUI I LEGTURA CU BIOTOPURILE CORINE

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19

 • 6. ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N JURUL ACESTUIA

  20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 7. HARTA SITULUI

  8. DIAPOZITIVE

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21

 • NATURA 2000

  FORMULAR-TIP

  NOTE EXPLICATIVE

  CUPRINS

  Pag.

  Introducere 23

  1. IDENTIFICAREA SITULUI 261.1. Tipul sitului (obligatoriu) 261.2. Codul sitului (obligatoriu) 261.3. Data completrii formularului (obligatoriu) 261.4. Data actualizrii (obligatoriu) 261.5. Legturi cu alte situri descrise (obligatoriu dac exist o astfel de relaie) 271.6. Responsabil (obligatoriu) 271.7. Denumirea sitului (obligatoriu) 271.8. Datele indicrii i desemnrii sitului (obligatoriu) 27

  2. LOCALIZAREA SITULUI 272.1. Localizarea centrului sitului (obligatoriu) 272.2. Suprafaa sitului (obligatoriu) 282.3. Lungimea sitului 282.4. Altitudinea (se completeaz dac este relevant) 282.5. Codul regiunii administrative, denumirea i ponderea (n procente) n cadrul fiecrei regiuni

  (obligatoriu) 282.6. Regiunea biogeografic 28

  3. INFORMAII ECOLOGICE 303.1. Tipuri de habitate prezente n sit i evaluarea sitului n ceea ce le privete 303.2. Specii prevzute la articolul 4 din Directiva 79/409/CEE a Consiliului, specii enumerate n

  anexa II la Directiva 92/43/CEE a Consiliului i evaluarea sitului n ceea ce le privete 333.3. Alte specii importante de flor i faun 36

  4. DESCRIEREA SITULUI 364.1. Caracteristicile generale ale sitului (obligatoriu) 374.2. Calitate i importan (obligatoriu) 374.3. Vulnerabilitate (obligatoriu) 374.4. Desemnarea sitului (se completeaz dac este relevant) 374.5. Tip de proprietate (se completeaz dac este relevant) 374.6. Documentaie 374.7. Istoric (nu se completeaz) 37

  5. PROTEJAREA SITULUI I LEGTURA CU BIOTOPURILE CORINE 385.1. Clasificare la nivel naional i regional (apendicele D) (obligatoriu) 385.2. Relaiile sitului descris cu alte situri (situri nvecinate i situri aparinnd unor tipuri diferite de

  desemnare) (se completeaz dac este relevant) 385.3. Relaia sitului descris cu biotopurile Corine 38

  6. INFORMAII PRIVIND ACTIVITILE ANTROPICE I EFECTELE ACESTORA N SIT I N JURULLUI 396.1. Consecine generale i proporia suprafeei din sit afectat (apendicele E) (se completeaz dac

  este relevant) 396.2. Gestionarea sitului 39

  7. HARTA SITULUI (obligatoriu) 39

  8. DIAPOZITIVE I ALTE MATERIALE FOTOGRAFICE (se completeaz dac este relevant) 40

  22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • Introducere

  Pentru proiectul Natura 2000 cel mai important este nivelul informaiilor asupra habitatelor i speciilor de importancomunitar ce se vor aduna n anii care vin. Experiena privind culegerea datelor s-a consolidat prin participarea laproiectele privind biotopurile Corine, care la aceast or cuprind peste 6 000 de situri din Uniunea European.Principalele cmpuri de date ale prezentului formular folosesc aceast experien, modificat i extins n cadruldirectivelor menionate n continuare.

  ntruct siturile clasificate ca Directivele psri i habitate vor forma mpreun Natura 2000, este esenial s secreeze o reea coerent care s funcioneze ca o linie comun pentru ambele tipuri. Formularul de comunicare a dateloria n considerare toate aspectele din cele dou directive, aa c practic este nevoie doar de un formular-tip. Toaterubricile de date de pe fia tehnic pentru Directiva psri sunt n ntregime compatibile cu noul formular. Prinurmare, n cazul n care exist date despre cele 1 100 de arii cu protecie special (APS), ele se pot transfera automat.

  Aadar, acest formular se va folosi la toate siturile desemnate ca APS n Directiva psri. n ceea ce privete Directivahabitate, formularul va fi folosit iniial pentru a furniza informaiile necesare pentru siturile eligibile pentruidentificare ca situri de importan comunitar (SIC) n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directiv (Etapa 1),operaiune care trebuie ncheiat pn n iunie 1995.

  Baza legal pentru asigurarea datelor necesare aplicrii acestei faze a proiectului Natura 2000 este prezentat laarticolul 4 din Directiva habitate, care specific: Informaiile respective trebuie s includ harta sitului, denumireai localizarea acestuia, ntinderea i datele rezultate din aplicarea criteriilor enumerate n anexa III (Etapa 1), nscrisentr-un formular pe care Comisia urmeaz s-l stabileasc n conformitate cu procedura prevzut la articolul 21. nconformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva psri, statelor membre li se cere deja s transmit Comisieitoate informaiile relevante pentru ca aceasta s poat lua iniiativele corespunztoare n vederea coordonrii necesarepentru ca zonele menionate anterior la alineatele (1) i (2) s formeze un tot unitar care s ndeplineasc cerinelede protecie pentru acele specii n zona geografic maritim i de uscat n care se aplic prezenta directiv.

  Principalele obiective ale bazei de date sunt:

  1. Asigurarea informaiilor necesare pentru a permite Comisiei ca, mpreun cu statele membre, s coordonezemsurile pentru a realiza o reea Natura 2000 coerent i pentru a evalua eficiena ei n conservarea habitatelordin anexa I i a habitatelor speciilor cuprinse n lista din anexa II la Directiva 92/43/CEE a Consiliului, precum i a habitatelor speciilor de psri din anexa I i a altor specii de psri migratoare acoperite de Directiva79/409/CEE a Consiliului.

  2. Asigurarea informaiei care poate s ajute Comisia la luarea de decizii astfel ca reeaua Natura 2000 s fie luatn considerare n alte sectoare i domenii, cum sunt cele regionale, agricole, de energie, transport i turism n careactiveaz Comisia.

  3. Asistarea Comisiei i a comitetelor relevante n selecia aciunilor de finanare n conformitate cu instrumentul Lifei cu alte instrumente financiare, n care unele date relevante pentru conservarea siturilor, cum ar fi proprietateai practicile de gestionare, pot facilita procesul decizional.

  4. Asigurarea unui forum util schimbului de informaii asupra habitatelor i speciilor de importan comunitar nbeneficiul statelor membre.

  Acest document ilustreaz toate elementele cuprinse n formular. n plus, unele dintre elemente pot fi incluse ntr-unghid de utilizare, mai ales cnd este vorba de interpretarea tipurilor de habitat prioritar.

  Formularul este proiectat astfel nct s se poat utiliza att pe suport hrtie, ct i pentru a alimenta o baz de dateelectronic.

  Cmpurile de date care trebuie completate n etapa de identificare a siturilor eligibile ca SIC sunt scrise n litere italicei ngroate n formularul de nregistrare i indicate ca obligatorii n seciunile relevante ale notelor explicative. Acestecmpuri sunt de asemenea obligatorii pentru APS. Referitor la cererea de informaii ecologice, acest aspect esteclarificat n seciunea 3 a notelor explicative.

  Celelalte cmpuri trebuie completate n etapa clasificrii ca APS sau a desemnrii ca ACS n cazul n care informaiaeste relevant pentru conservarea i gestionarea sitului. Aceste cmpuri sunt indicate n notele explicative cumeniunea se completeaz dac este relevant.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23

 • Trebuie menionate toate informaiile relevante n scopul desemnrii sau clasificrii sitului. Aceasta include, n special, informaiireferitoare la justificarea sitului respectiv i care s permit evaluarea contribuiei sale la eficiena i coerena reelei Natura 2000.Informaiile suplimentare relevante trebuie asigurate ct se poate de repede. Cu toate acestea, n cazul siturilor incluse definitiv nreeaua Natura 2000, este de preferat s se completeze toate cmpurile, pentru c domeniile informative incluse pe formular aufost limitate la cele estimate ca fiind de importan major pentru protejarea i monitorizarea sitului att la nivel naional, cti comunitar.

  Dup consultarea cu autoritile relevante, se sper s se dezvolte un sistem de baze de date Natura 2000 ntr-unformat compatibil cu informaiile culese conform acordurilor i conveniilor internaionale, cum ar fi rezervaiilebiogenetice i diploma european a Consiliului Europei.

  De menionat c pe lng nregistrrile habitatelor din fiecare sit, statele membre trebuie s furnizeze, n conformitate cu anexaII la Directiva habitate, i aria total acoperit de fiecare tip de habitat n ara respectiv, precum i, pe lng datele desprepopulaia din fiecare sit, o estimare general a cifrelor privind populaia din fiecare teritoriu naional, necesare analizei din anexaIII. Aceste informaii, precum i cele asupra populaiei de psri, se nregistreaz n fiiere separate. n prezent se lucreaz la obaz de date sub auspiciile Comitetului Ornis, pentru a se putea sistematiza datele privind populaiile de psri din fiecare regiunea Comunitii.

  24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • Figura 1

  Relaii posibile ntre situri

  APS Sit eligibil ca SIC Tipulcodului Linii directoare privind completarea formularului Natura 2000

  A ASP desemnat nu este n relaie cu un alt sit Natura 2000.

  Se completeaz un formular pentru sit.

  B SIC eligibil nu este n relaie cu un alt sit Natura 2000.

  Se completeaz un formular pentru sit.

  C Aria SIC eligibil este aceeai cu a ASP desemnat.

  Se completeaz un formular pentru sit.

  D ASP atinge (dar nu se suprapune cu) un alt sit Natura 2000 care poate fi SIC sauASP eligibil ntr-o alt regiune administrativ.

  E SIC eligibil atinge un alt sit Natura 2000, care este un ASP sau un SIC eligibil nalt regiune administrativ.

  Se trateaz ca dou situri separate; se completeaz dou formulare, se menio-neaz codurile siturilor pentru situl (siturile) Natura 2000 nrudite pe fiecareformular.

  F ASP conine un SIC eligibil.

  G SIC eligibil este n ntregime cuprins n ASP desemnat.

  Se trateaz ca dou situri separate; se completeaz un formular pentru fiecaresit, se menioneaz codurile siturilor pentru situl (siturile) Natura 2000 nruditepe fiecare formular.

  H ASP desemnat este n ntregime cuprins n SIC eligibil.

  I SIC eligibil conine ASP desemnat.

  Se trateaz ca dou situri separate; se completeaz un formular pentru fiecaresit, se menioneaz codurile siturilor pentru situl (siturile) Natura 2000 nruditepe fiecare formular.

  J ASP se suprapune parial cu un SIC eligibil.

  K SIC eligibil se suprapune parial cu o ASP desemnat.

  Se trateaz ca dou situri separate; se completeaz un formular pentru fiecaresit, se menioneaz codurile siturilor pentru situl (siturile) Natura 2000 nruditepe fiecare formular.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 25

 • Formular pentru introducerea datelor i pentru baza de date Natura 2000

  Se folosete un tip de formular pentru toate siturile incluse n aceast etap de dezvoltare a Natura 2000 pentru a acoperi ariilecu protecie special (ASP) i siturile eligibile ca situri de importan comunitar (SIC). Pot exista relaii ntre dou sau mai multesituri Natura 2000. Dac dou situri se suprapun sau dac unul din ele este cuprins n cellalt, trebuie s se completeze douformulare. Acest aspect se datoreaz implicaiilor juridice diferite aprute n urma tipurilor diferite de desemnare.

  1. IDENTIFICAREA SITULUI

  1.1. Tipul sitului (obligatoriu)

  Codul format dintr-o singur liter ia n considerare relaiile posibile ntre siturile de importan comunitar (SIC) eligibile i ariilede protecie special (ASP) deja clasificate. Fiecare dintre aceste coduri (de la A la K) corespunde unei relaii particulare nconformitate cu figura 1. n cazul n care exist o relaie cu mai mult de un alt sit, se folosete codul care definete relaiapredominant. Codul permite automat i identificarea tipului de sit (dac este APS, eligibil ca SIC sau ambele).

  1.2. Codul sitului (obligatoriu)

  ntr-o baz de date relaional, fiecare sit se recunoate dup un cod unic, care formeaz un cmp-cheie n baza de date. Codulunic al sitului cuprinde nou caractere i este format din dou componente:

  1. Primele dou caractere sunt codurile de ar

  AT Austria IE Irlanda

  BE Belgia IT Italia

  DE Germania LU Luxemburg

  DK Danemarca NL rile de Jos

  ES Spania PT Portugalia

  FI Finlanda SE Suedia

  FR Frana UK Regatul Unit

  GR Grecia

  2. Celelalte apte caractere rmase, care servesc la crearea unui cod alfanumeric unic pentru fiecare sit, se completeaz potrivitunui sistem logic i coerent definit de autoritatea naional responsabil.

  Trebuie notat c pot exista relaii ntre situl descris i cele identificate ca biotopuri Corine. Aceast informaie este dat nseciunea 5 a formularului care se ocup de relaiile cu alte arii desemnate (facultativ).

  1.3. Data completrii formularului (obligatoriu)

  Se introduce data dorit ca data completrii informaiei nregistrate. Cmpul datei este format din an (patru cifre), urmat de lun(exprimat numeric, cu dou cifre).

  De exemplu: 199305: date completate prima oar n mai 1993.

  1.4. Data actualizrii (obligatoriu)

  Se introduce data la care s-a efectuat ultima modificare a informaiilor raportate referitoare la sit, folosindu-se acelai format cai la Dat. n cazul unui sit nou, pentru actualizare se las ase spaii. Dac informaia a fost modificat de mai multe ori, atuncise trec informaiile modificate cel mai recent. Modificrile intermediare sunt stocate n spaiul istoric, alturi de naturamodificrii (a se vedea 3.7).

  26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 1.5. Legturi cu alte situri descrise (obligatoriu dac exist o astfel de relaie)

  Acest cmp permite legtura ntre toate siturile descrise nrudite la care se folosete formularul Natura 2000: situri de importancomunitar (SIC) propuse a fi eligibile i arii cu protecie special (APS) (care n viitor se folosesc pentru situri desemnate ca ariide conservare special (ACS). Se d codul fiecrui sit nrudit.

  1.6. Responsabil (obligatoriu)

  Aici se introduce numele, afilierea i adresa persoanei sau organizaiei care a furnizat informaia nregistrat. Dac o mare partedin informaii au fost furnizate de mai mult de o persoan sau organizaie, atunci sunt cuprini toi, cu numele, afilierea i adresalor.

  1.7. Denumirea sitului (obligatoriu)

  Denumirile siturilor se introduc n limba local. Astfel, se evit traducerile dificile i se poate face direct integrarea datelor existentela nivel local sau naional. n cazul unui alfabet nelatin (de exemplu cel grecesc), numele se translitereaz.

  1.8. Datele indicrii i desemnrii sitului (obligatoriu)

  Aici pot fi implicate patru date: data la care se propune ca situl s fie eligibil pentru a fi identificat ca sit de importan comunitar(SIC), data la care se confirm c situl este SIC i dou date de desemnare (SAC i APS), pentru care trebuie lsat spaiu gol. Patrusubcmpuri indic anul i luna n care situl a fost propus pentru statutul de sit de importan comunitar (SIC), data confirmriica SIC, data la care situl a primit statutul oficial de arie cu protecie special de la statele membre i/sau data la care a fost desemnatca arie special de conservare. Dac situl a fost desemnat i extins ulterior, se prezint anul n care a fost inclus iniial pe listi se menioneaz cea mai recent arie total.

  2. LOCALIZAREA SITULUI

  2.1. Localizarea centrului sitului (obligatoriu)

  Coordonatele geografice (longitudinea i latitudinea) ale centrului sitului se introduc sub forma gradelor, minutelor i secundelorunui arc. Gradele, minutele i secundele longitudinii de la vest de meridianul Greenwich primesc n mod convenional o valoarenegativ, iar gradele de la est, o valoare pozitiv, care poate fi confirmat cu semnul + sau poate fi subneleas dac semnul estenlocuit cu un spaiu. Aceasta evit problemele privind coordonatele atunci cnd are loc transferul datelor n sistemulinformaional geografic (SIG).

  n cazul siturilor formate din mai multe zone distincte, se introduc coordonatele celei mai importante subzone.

  Aproape toate rile folosesc scri, proiecii i parametri diferii atunci cnd elaboreaz hri topografice. ntruct sunt cea maivaloroas surs de identificare a coordonatelor, sistemele alternative de coordonate (UTM, Lambert Conformal or Azimuthal,Gauss-Kruger etc.) sunt acceptate la nregistrarea localizrii sitului cu condiia ca tipul proieciei i parametrii s fie indicai nseciunea 7 (harta sitului). Aceste referine de coordonate se transform n SIG n grade de longitudine i latitudine n vedereastocrii n baza de date final.

  Cu toate c aceste coordonate pentru centrul sitului lipsesc n aproape toate documentele surs, v rugm s facei efortul de acompleta acest domeniu cu exactitate. Coordonatele sunt cheia cartografierii i a procedurilor de modificare la intrarea n altestraturi tematice (cum ar fi proiectul Land Cover, tipul de sol, utilizarea terenului, calitatea aerului etc.). Oricine transfer daten baza de date central folosind un sistem alternativ, trebuie s discute cu serviciul de specialitate a Comisiei. Odat coordonatelenregistrate precis, informaiile ulterioare pot fi introduse automat, fr proceduri greoaie.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27

 • Dac graniele sitului sunt transferate pe cale digital, domeniul poate fi calculat automat ca punctul central al poligoanelor.

  2.2. Suprafaa sitului (obligatoriu)

  Suprafaa unui sit este introdus n hectare. Dei acesta este un cmp obligatoriu, pentru siturile a cror suprafa este ncnecunoscut se introduce valoarea -99. Valoarea 0 pentru un sit poate fi corect dac situl reprezint o grot sau o stnc. naceast situaie, cmpul 2.3 este obligatoriu.

  Pentru cazurile n care suprafaa sitului s-a modificat de-a lungul timpului, se introduce suprafaa total cea mai recent.

  2.3. Lungimea sitului (obligatoriu dac 2.2. 0)

  Acest cmp este obligatoriu doar dac msurrile suprafeei nu sunt relevante (de exemplu la grote sau stnci). Lungimea situluise exprim n kilometri.

  Pentru cazurile cnd lungimea sitului s-a modificat de-a lungul timpului, se introduce lungimea total cea mai recent.

  2.4. Altitudinea (se completeaz dac este relevant)

  Se introduce altitudinea deasupra nivelului mrii n trei subcmpuri care cuprind altitudineaminim, maxim i medie din limitelesitului. Este important ca i valorile negative (sub nivelul mrii) s fie nregistrate, dac exist. Valoarea medie trebuie calculatca media ponderat a claselor de altitudine din interiorul sitului. Pentru calculul automat al datelor referitoare la altitudine cu unmodel digital de elevaie (MDE) n sistem SIG, este necesar s se acorde mai mult timp pentru a nregistra precis coordonatelei graniele sitului. Un asemenea model va fi pus la dispoziie pentru utilizare n cadrul Comisiei prin proiectul Eurostat-Gisco.

  2.5. Codul regiunii administrative, denumirea i ponderea (n procente) n cadrul fiecrei regiuni (obligatoriu)

  Eurostat a dezvoltat un sistem de codificare standard ierarhizat pentru regiunile din Comunitatea European n vederea datelorstatistice de referin. Acest sistem de codificare trebuie aplicat n toate cazurile de aplicaii de codificare regionale n Comisie.Descrierea sa complet poate fi gsit n documentul publicat al Eurostat i n apendicele A.

  Codurile NUTS se introduc pentru fiecare sit, mpreun cu procentul de sit din fiecare regiune. Este obligatoriu s se introduccel puin un cod. Dac un sit este ntins pe mai multe regiuni diferite, se introduc attea coduri cte regiuni sunt implicate i ctmai n detaliu (5 caractere). Numele regiunii este necesar pentru verificare.

  n cazul n care exist informaii despre granie n format digital, acoperirea n procente a sitului n diferite regiuni NUTS se poatecalcula tot digital.

  Cnd siturile au i un component marin neacoperit de sistemul NUTS, suprafaa n % (procente) din acest component trebuienotat i ea.

  2.6. Regiunea (regiunile) biogeografic(e) (obligatoriu)

  Se indic n care regiune (regiuni) se gsesc siturile, prin bifarea csuelor corespunztoare, pe baza hrii cu regiunilebiogeografice (figura 2: Doc. Hab. 95/10).

  28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • Figura 2

  Harta regiunilor biogeografice (Doc. Hab. 95/10)

  Cartografie: Centrul tematic european privind conservarea naturii,Paris noiembrie 1995

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29

 • 3. INFORMAII ECOLOGICE

  Pentru stabilirea listei cu situri de importan comunitar (SIC) n conformitate cu Directiva 92/43/CEE

  Statele membre trebuie s furnizeze informaiile relevante privind tipurile de habitat din anexa I (punctul 3.1) i pentru speciilede flor i faun din anexa II (punctele 3.2.e-3.2.g).

  n etapa final de desemnare sau clasificare a siturilor cuprinse n liste n conformitate cu oricare directiv, trebuiefurnizate toate informaiile ecologice necesare evalurii contribuiei sitului la eficiena i coerena general a reeleiNatura 2000.

  Pentru siturile clasificate sau care urmeaz a fi clasificate ca arii cu protecie special (APS)

  sunt considerate obligatorii toate informaiile relevante referitoare la speciile din anexa I (punctele 3.2.a) i speciile migratoareneincluse n anexa I (pct. 3.2.b);

  informaiile privind habitatele din anexa I (punctul 3.1) i speciile de flor i faun din anexa II (punctele 3.2.c-3.2.g) trebuie

  furnizate pentru ntregul sit sau pentru o parte a acestuia, dac situl este recunoscut ca sit de importan comunitar nconformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului sau este desemnat simultan ca arie de conservare special (ACS);

  ar trebui s se introduc orice alte informaii relevante privind speciile de flor i faun (punctul 3.3);

  ar trebui incluse informaii i n cazul unui sit clasificat ca APS i nerecunoscut n ntregime sau parial ca sit de importancomunitar n conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, dar pentru care unele informaii despre habitatele naturalesau despre anumite specii de flor i faun sunt relevante pentru conservarea speciilor de psri care au condus la clasificareaacelui sit ca ASP.

  Pentru siturile care urmeaz a fi desemnate ca arii de conservare special (ACS)

  sunt obligatorii toate informaiile relevante referitoare la tipurile de habitate din anexa I (punctul 3.1) i la speciile de flori faun din anexa II (punctele 3.2.c-3.2.g);

  toate informaiile relevante privind speciile de psri din anexa I i speciile migratoare n conformitate cu Directiva79/409/CEE a Consiliului (punctele 3.2.a i 3.2.b) trebuie furnizate pentru ntregul sit sau pentru acea parte a sitului care esteclasificat simultan sau urmeaz s fie clasificat ca APS;

  ar trebui s se introduc orice alte informaii relevante privind speciile de flor i faun (punctul 3.3).

  3.1. Tipuri de habitate prezente n sit i evaluarea sitului n ceea ce le privete

  (i) Coduri i acoperirea n procente a habitatului

  Tipurile de habitate din anexa I: codurile i acoperirea n procente n cadrul habitatului (apendicele B)

  Aici se introduce codul tipurilor de habitat din anexa I la Directiva 92/43/CEE, conform indicaiilor din apendicele B. Acest codformat din patru caractere urmeaz prezentarea ierarhic a tipurilor de habitat din anexa I la directiv. Toate habitatele din anexa Ice se regsesc ntr-un sit anume trebuie introduse mpreun cu procentajul care arat proporia de acoperire (n legtur cucriteriile A litera (b) din anexa III la directiv).

  De exemplu: 4110/005: 5 % din sit este acoperit de tipul de habitat numrul 4110 din anexa I.

  (ii) Criterii de evaluare a sitului pentru un anumit tip de habitat natural din anexa I (n conformitate cu seciunea A din anexa III)

  REPREZENTATIVITATEA: = A litera (a) din anexa III: gradul de reprezentativitate a tipului de habitat n cadrul sitului.

  Criteriul A litera (a) din anexa III trebuie asociat cu indicaia de interpretare a tipurilor de habitate din anexa I, aceast indicaieoferind definiia, o list de specii caracteristice i alte elemente relevante. Gradul de reprezentativitate exprim msura n care un

  30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • tip de habitat este tipic. La nevoie, evaluarea trebuie s ia n considerare i reprezentativitatea tipului de habitat din situl respectiv,fie pentru un grup de tipuri de habitat, fie pentru o combinaie special a mai multor tipuri de habitat diferite.

  Dac nu exist date din teren, i anume date cantitative pentru comparare, sau dac msurarea criteriului nu este fezabil, atunci,pentru a ierarhiza situl respectiv, se folosete cea mai bun expertiz.

  Ar trebui folosit urmtorul sistem de ierarhizare:

  A: reprezentativitate excelent,

  B: reprezentativitate bun,

  C: reprezentativitate semnificativ.

  Maimult, n toate cazurile n care un tip de habitat este prezent n situl respectiv ntr-o proporie nesemnificativ, el trebuie indicatn a patra categorie:

  D: prezen nesemnificativ.

  n cazul n care reprezentativitatea sitului pentru un anume habitat este clasificat cu D: nesemnificativ, nu mai este nevoie denici o indicaie pentru alte criterii de evaluare a acestui tip de habitat din situl respectiv. n aceste cazuri, criteriile Suprafaarelativ, Starea de conservare i Evaluarea global nu trebuie marcate.

  SUPRAFAA RELATIV: = A litera (b) din anexa III: suprafaa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaa totalacoperit de acel tip de habitat natural n cadrul teritoriului naional.

  n principiu, pentru a face evaluarea criteriului A litera (b) este nevoie de msurarea suprafeei acoperite de tipul de habitat dinsit i a suprafeei totale a teritoriului naional acoperit de acelai tip de habitat. Dei acest lucru este evident, este foarte greu sse fac aceste msurtori, mai ales cele referitoare la suprafaa naional.

  Acest criteriu trebuie exprimat ca procentaj p. Indiferent dac aceste dou msurri exist sau pot fi obinute (i procentajulpoate fi apoi calculat din ele) sau dac rezultatul este o estimare conform celei mai bune expertize (ceea ce este cel mai probabil),evaluarea lui p pe intervale se face potrivit urmtorului model progresiv:

  A: 100 p > 15 %

  B: 15 p > 2 %

  C: 2 p > 0 %

  STADIULDE CONSERVARE: = A litera (c) din anexa III: Gradul de conservare a structurii i funciilor tipului de habitat naturalrespectiv, precum i posibilitile de refacere.

  Acest criteriu cuprinde urmtoarele trei subcriterii:

  (i) gradul de conservare a structurii;

  (ii) gradul de conservare a funciilor;

  (iii) posibilitile de refacere.

  Cu toate c subcriteriile de mai sus pot fi evaluate separat, acestea trebuie totui combinate n vederea satisfacerii cerinelorseleciei siturilor propuse pe listele naionale, ntruct ele influeneaz tot procesul n mod complex i n interdependen.

  (i) Gradul de conservare a structur i i

  Acest subcriteriu trebuie relaionat cu ghidul de interpretare din anexa I habitate, pentru c acest ghid asigur o definiie, o listde specii caracteristice i alte elemente relevante.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31

 • La comparaia structurii unui anumit tip de habitat prezent n sit cu datele din ghidul de interpretare (i alte informaii tiinificeimportante) i chiar cu acelai tip de habitat prezent n alte situri, se poate stabili un sistem de ierarhizare ca cel de mai jos, folosindcea mai bun expertiz:

  I: structur excelent,

  II: structur bine conservat,

  III: structur medie sau parial degradat.

  n cazul n care se acord calificativul structur excelent, criteriul A litera (c) trebuie s fie clasificat n ntregime caA: conservare excelent, indiferent de celelalte dou subcriterii.

  n cazurile n care tipul de habitat din situl respectiv nu are o structur excelent, atunci evaluarea se continu dup celelalte dousubcriterii.

  (ii) Gradul de conservare a func i i lor

  Definirea i msurarea funciilor unui anumit tip de habitat pe un sit definit i cu o anumit stare de conservare este dificil, cai realizarea unei evaluri independent de alte habitate. Din acest motiv, trebuie s parafrazm expresia conservarea funciilorcu perspectivele (capacitatea i probabilitatea) ca acest tip de habitat s-i menin structura n viitor, date fiind, pe de o parte,influenele nefavorabile i, pe de alt parte, tot efortul de conservare previzibil n mod normal.

  I: perspective excelente,

  II: perspective bune,

  III: perspective moderate sau nefavorabile.

  n cazurile n care subclasa I: perspective excelente sau II: perspective bune se combin cu II: structur bineconservat de la primul subcriteriu, criteriul A litera (c) trebuie clasificat n totalitate ca A: conservare excelent sau,respectiv, B: conservare bun, indiferent de gradul din subcriteriul al treilea, care nu se mai ia n considerare.

  n cazurile n care subclasa III: perspective moderate sau nefavorabile se combin cu structur medie sau parialdegradat de la primul subcriteriu, criteriul A litera (c) trebuie clasificat n totalitate ca C: conservare medie sauredus, indiferent de calificativul acordat celui de-al treilea subcriteriu, care nu se mai ia n considerare.

  (iii) Pos ib i l i t i le de refacere

  Acest subcriteriu este folosit pentru evaluarea msurii n care refacerea unui tip de habitat dintr-un sit mai este posibil.

  Primul lucru evaluat este fezabilitatea din punct de vedere tiinific: poate da starea actual de cunoatere un rspuns la ntrebrileCe este de fcut? i Cum s facem asta? Acest aspect implic o cunoatere complet a structurii i funciilor tipului de habitat,a planurilor concrete de gestionare i a reetelor de lucru, adic a stabilizrii sau creterii procentului suprafeei acoperite derespectivul tip de habitat, a mijloacelor de restabilire a structurii specifice i a funciilor necesare ntreinerii pe termen lung imeninerii sau revenirii la un stadiu de conservare corespunztor speciilor tipice din habitat.

  A doua ntrebare ce se poate pune este dac refacerea sitului merit cheltuiala din punct de vedere al conservrii naturii. Evaluareatrebuie s ia n considerare gradul de ameninare i raritatea tipului de habitat.

  Sistemul de ierarhizare folosind cea mai bun expertiz ar trebui s fie urmtorul:

  32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • I: refacere uoar,

  II: refacere posibil cu efort mediu,

  III: refacere dificil sau imposibil.

  Rezumat: se aplic clasificrii globale dup cele trei subcriterii

  A: conservare excelent

  = structur excelent, indiferent de clasificarea dup celelalte dou criterii;

  = structur bine conservat i perspective excelente, indiferent de clasificarea dup al treilea criteriu.

  B: conservare bun

  = structur bine conservat i perspective bune, indiferent de clasificarea dup al treilea criteriu;

  = structur bine conservat i perspective medii/eventual nefavorabile i refacere uoar sau posibil cu efort mediu;

  = structur mediu/parial degradat, perspective excelente i refacere uoar sau posibil cu efort mediu;

  = structur mediu/parial degradat, perspective bune i restaurare uoar.

  C: conservare medie sau redus

  = toate celelalte combinaii.

  EVALUARE GLOBAL = A litera (d) din anexa III: Evaluarea global a valorii sitului din punct de vedere al conservrii tipuluide habitat natural respectiv.

  Acest criteriu ar trebui folosit pentru a evalua criteriile anterioare n mod integrat i a lua n considerare ponderile diferite ce lepot avea n cazul unui anume habitat. Se mai pot evalua i alte aspecte privind evaluarea celor mai relevante elemente pentrua face o evaluare general a influenei lor pozitive sau negative asupra conservrii acelui tip de habitat. Cele mai relevanteelemente pot varia de la un tip de habitat la altul; ele pot include activitile umane, att din sit, ct i din zonele nvecinate, carear putea s influeneze starea de conservare a tipului de habitat, proprietatea asupra terenului, statutul legal al sitului, relaiileecologice dintre tipurile de habitat i specii etc.

  Cea mai bun expertiz poate fi folosit pentru a face o evaluare global, sistemul de ierarhizare fiind urmtorul:

  A: valoare excelent,

  B: valoare bun,

  C: valoare considerabil.

  3.2. Specii prevzute la articolul 4 din Directiva 79/409/CEE, specii enumerate n anexa II la Directiva 92/43/CEE ievaluarea sitului n ceea ce le privete

  (i) Codul i denumirea speciei i date despre populaie

  n cazul n care este adecvat pentru fiecare sit, se introduce denumirea tiinific a speciilor de psri relevante pentru articolul 4alineatul (1) i alineatul (2) din Directiva 79/409/CEE i a tuturor speciilor de faun i flor cuprinse n anexa II la Directiva92/43/CEE a Consiliului ce se gsesc n acel sit i se indic populaia din sit (a se vedea mai jos). Fiecare specie relevant esteindicat i prin codul secvenial de patru caractere luat din apendicele C, inclusiv toate speciile de psri migratoare, nconformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 79/409/CEE.Cum unele specii de faun, n special specii de psri, sunt migratoare, situl poate fi important din punct de vedere al unor aspectevariate ale ciclului lor de via. Aceste aspecte sunt clasificate mai jos:

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 33

 • Areal de reziden: specia se gsete de-a lungul ntregului an n sit.

  Areal de reproducere/cretere: specia folosete situl pentru cuibrire i creterea puilor.

  Areal temporar: specia folosete situl pentru migrare sau schimbarea penelor n afara arealului de reproducere.

  Areal de iernat: specia folosete situl n timpul iernii.

  Dac se gsete o populaie nerezident mai mult de un sezon n acelai sit, trebuie s se completeze spaiile corespunztoare.

  n ceea ce privete mrimea populaiei, se introduc date exacte despre populaie, dac se cunosc. Dac nu se cunoate numrulexact al populaiei, se indic o plaj de valori (1-5, 6-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1 000, 1 001-10 000,>10 000). Dac nu se cunoate aceast plaj de valori, dar exist informaii despre populaia minim i maxim, se folosetesemnul < (mai mic dect) sau > (mai mare dect). Printr-un alt semn se indic perechile (p) sau indivizii (i) numrai. La unelespecii cu sisteme de nmulire speciale, masculii i femelele se pot numra separat: aici se pot folosi literele (m) sau (f). Lamamifere,amfibieni, reptile i peti nu se pot indica informaii numerice, i atunci mrimea/densitatea populaiei se indic prin (C) speciecomun, (R) specie rar sau (V) foarte rar. Dac datele despre o populaie lipsesc complet, se indic numai prezena speciei (P).

  n cteva cazuri, la nevertebrate i plante, dac mrimea populaiei este tiut, dar nu exact, se dau cifre estimative sau plaje decifre, ca mai sus. Dac nu, se indic doar dac specia este comun (C), rar (R) sau foarte rar (V). Dac nu exist date numericedespre o populaie, se indic doar prezena ei (P).

  Dac un sit este de importan comunitar pentru o specie, dar nu exist date despre populaie, atunci se introduc informaii nspaiul de descriere a speciei, n cmpul Calitate, specificnd natura populaiei (de exemplu: dens, dispersat sau izolat).

  Urmtoarele grupe de specii se nregistreaz separat: psri, mamifere, amfibieni i reptile, peti, nevertebrate i plante.

  (ii) Criterii de evaluare a sitului pentru o anumit specie din anexa II (n conformitate cu seciunea B din anexa III)

  POPULAIE: = B litera (a) din anexa III: mrimea i densitatea populaiei speciei prezente n sit n raport cu populaiileprezente pe teritoriul naional

  Acest criteriu are scopul evalurii mrimii relative sau densitii relative a populaiei n sit cu cea la nivel naional.

  Acest ultim aspect este, n general, dificil de evaluat. Msura optim ar fi un procentaj, rezultat din raportul dintre populaia dinsit/populaia de pe teritoriul naional. La fel ca pentru criteriul A litera (b), se poate apela la o estimare dup un model progresivca cel de mai jos:

  A: 100 % p > 15 %,

  B: 15 % p > 2 %,

  C: 2 % p > 0 %.

  n plus, n toate cazurile n care o populaie din specia respectiv este prezent n situl evaluat ntr-o proporie nesemnificativ,ea trebuie inclus n a patra categorie:

  D: populaie nesemnificativ.

  n cazul n care reprezentativitatea sitului pentru o anume populaie este clasificat cu D: nesemnificativ, nu mai este nevoiede nici o indicaie pentru alte criterii de evaluare a acestui tip de habitat din respectivul sit. n aceste cazuri, criteriile Conservare,Izolare i Evaluare global nu trebuie marcate.

  CONSERVARE: = B litera (b) din anexa III: gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru speciilerespective i posibilitile de refacere

  34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • Acest criteriu cuprinde dou subcriterii:

  (i) gradul de conservare a trsturilor habitatului care sunt importante pentru specie;

  (ii) posibilitile de refacere.

  (i) Gradul de conservare a trstur i lor habi tatu lu i care sunt importante pentru specie

  Criteriul (i) presupune o evaluare global a trsturilor habitatului n ceea ce privete cerinele biologice pentru o specie dat.Trsturile legate de dinamica populaiei sunt printre cele mai adecvate pentru evaluarea speciilor, att de animale, ct i de plante.Trebuie s se evalueze structura habitatului i unele trsturi abiotice.

  Cea mai bun expertiz se folosete pentru a ierarhiza acest criteriu astfel:

  I: elemente n stare excelent;

  II: elemente bine conservate;

  III: elemente n stare medie sau parial degradat.

  n cazurile n care se acord subclasa I: elemente n stare excelent sau II: elemente bine conservate, criteriul Blitera (b) ar trebui clasificat n totalitate ca A: conservare excelent, respectiv B: conservare bun, indiferent declasificarea la cellalt subcriteriu.

  (ii) Pos ib i l i t i de refacere

  n cazul acestui subcriteriu, care se ia n considerare doar dac elementele sunt n medie sau parial degradate, se folosete oabordare similar cu cea de la criteriul A litera (c) punctul (iii), adugnd o evaluare a viabilitii populaiei analizate. Sistemulde ierarhizare la care s-ar ajunge este:

  I: refacere uoar,

  II: refacere posibil cu efort mediu,

  III: refacere dificil sau imposibil.

  S intez apl icat la c las i f icarea dup cele dou subcr i ter i i

  A: conservare excelent

  = elemente n stare excelent, indiferent de clasificarea posibilitii de refacere;

  B: conservare bun

  = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilitii de refacere;

  = elemente n stare medie sau parial degradat i uor de refcut;

  C: conservare medie sau redus

  = toate celelalte combinaii.

  IZOLARE: = B litera (c) din anexa III: gradul de izolare a populaiei prezente n sit fa de aria de rspndire normal a speciei.

  Acest criteriu poate fi interpretat ca o msur aproximativ a contribuiei unei populaii date la diversitatea genetic a speciilor,pe de o parte, i a fragilitii acestei populaii, pe de alt parte. Folosind o abordare simplist, se poate spune c pe msur ceo populaie este mai izolat fa de rspndirea ei natural, pe att ea are o contribuie mai mare la diversitatea genetic a speciei.n consecin, termenul izolare trebuie considerat n context mai larg, aplicndu-se n egal msur endemicii propriu-zise,subspeciilor/varietilor/raselor i subpopulaiilor unei metapopulaii. n acest context trebuie folosit urmtoarea clasificare:

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 35

 • A: populaie (aproape) izolat,

  B: populaie neizolat, dar la limita ariei de distribuie,

  C: populaie neizolat cu o arie de rspndire extins.

  GLOBAL = B litera (d) din anexa III: evaluarea global a valorii sitului pentru conservarea speciei respective.

  Acest criteriu se refer la evaluarea global a valorii sitului pentru conservarea speciei respective. El poate fi folosit pentru a nsumacriteriile anterioare i pentru a evalua alte trsturi ale sitului considerate ca relevante pentru o specie dat. Aceste trsturi potvaria de la o specie la alta i pot include activiti umane din sit sau din zonele nvecinate care ar putea influena starea deconservare a speciei, gestionarea solului, protecia juridic a sitului, relaiile ecologice dintre diferitele tipuri de habitat i specieetc.

  Cea mai bun expertiz poate fi utilizat la aceast evaluare global, cu urmtorul sistem de ierarhizare:

  A: valoare excelent,

  B: valoare bun,

  C: valoare considerabil.

  3.3. Alte specii (se completeaz dac este relevant)

  Toate celelalte specii de flor i faun care sunt importante se introduc mai departe, dac sunt relevante pentru conservarea igestionarea sitului, n conformitate cu urmtoarea procedur:

  se bifeaz csua cu grupa speciei corespunztoare;

  se d denumirea tiinific a speciei;

  se dau date privind populaia maxim normal pentru specie, dac este posibil. Dac nu exist date cantitative, se indicmrimea populaiei n mod semicantitativ sau cantitativ, n conformitate cu indicaiile de la punctul 3.2.i;

  se indic motivul pentru care s-a inclus n list fiecare specie, dup urmtoarele categorii:

  A. Lista roie de date naionale;

  B. Endemic;

  C. Convenii internaionale (inclusiv cele de la Berna, Bonn i cea privind biodiversitatea);

  D. Alte motive.

  Detaliile suplimentare asupra motivelor de includere n liste a speciilor individuale, n special n ceea ce privete punctul D, sepot da n seciunea 4.2, care este un spaiu liber pentru descrierea calitii i importanei sitului.

  Codurile din apendicele III nu se folosesc aici i nici nu exist evaluare de sit pentru specii.

  4. DESCRIEREA SITULUI

  Aceast seciune este n principal acordat descrierii libere a caracteristicilor eseniale pentru sit i are dou scopuri:

  s permit nregistrarea informaiilor eseniale, care nu sunt reprezentate corespunztor n lista cu coduri,

  s ofere o descriere concis i structurat a sitului la citirea fiei acestuia.

  36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 4.1. Caracteristicile generale ale sitului (obligatoriu)

  Acest cmp asigur o imagine general a sitului. Se rezum caracteristicile mari ale sitului pornind de la indicarea mpririisitului pe clase mari de habitate folosind cea mai bun expertiz pentru a estima acoperirea n procente (aceste clase de habitatsunt preformulate n cmpul corespunztor). mpreun, toate clasele de habitat trebuie s acopere 100 % situl i s corespundariei suprafeei totale a sitului.

  Aici trebuie descrise cele mai importante trsturi geologice, geomorfologice i peisagistice. Dac este relevant, se indic tipuldominant de vegetaie. De asemenea, se menioneaz alte habitate neincluse n anexa I, dar importante pentru conservarea sitului.Dac este relevant detalierea informaiilor pe clase de habitat pentru conservarea sitului (dac exist pduri de tip dehesas saupodgorii, de exemplu), aceasta se cuprinde n seciunea cu text liber, denumit alte caracteristici ale sitului. Informaiile desprezonele mici mpdurite liniare sau mozaicate (gard viu, bocage, iruri de arbori) se cuprind tot n acest text.

  4.2. Calitate i importan (obligatoriu)

  Se introduce o informaie general despre calitatea i importana sitului, avnd n vedere obiectivele de conservare ale directivei.

  Zonele umede cu valoare internaional care conin normal 20 000 psri de ap trebuie introduse aici.

  Dac o specie este cuprins n lista de la punctul 3.3 cu motivul D, se scrie aici motivul includerii.

  4.3. Vulnerabilitate (obligatoriu)

  Se indic natura i amploarea presiunilor exercitate asupra sitului de om i alte influene i fragilitatea habitatelor i ecosistemelorgsite aici. Acest cmp trebuie s cuprind i o descriere a elementelor importante neacoperite corespunztor de ctre datelecodificate de la punctul 6.1.

  4.4. Desemnarea sitului (se completeaz dac este relevant)

  Se introduce sub form de text orice aspect privind desemnarea sitului care nu este acoperit adecvat de codurile folosite ncmpurile cu coduri de desemnare a sitului (a se vedea seciunea 5).

  4.5. Tip de proprietate (se completeaz dac este relevant)

  Se introduce o descriere general a proprietii asupra sitului (de exemplu: privat, public, ONG activnd n domeniul conservriinaturii). Dac este posibil, se estimeaz proporia ariei sitului aflat n fiecare clas de proprietate.

  4.6. Documentaie (se completeaz dac este relevant)

  Dac exist, se evideniaz pentru fiecare sit publicaiile i/sau datele tiinifice despre sit. Introducerea de date se face conformstandardelor de indicare a referinelor tiinifice. Comunicrile sau datele nepublicate cu referire la informaiile date n formularulde nregistrare se includ dac este util.

  4.7. Istoric (nu se completeaz)

  Acest spaiu este folosit de serviciul de specialitate al Comisiei pentru a ine un jurnal al etapelor prin care a trecut nregistrareasitului. Aici se nregistreaz urmtoarele informaii:

  notificarea iniial;

  corectarea greelilor;

  schimbri datorate modificrilor fizice reale din sit.

  n fiecare caz, istoricul cuprinde trei subdomenii, care sunt:

  data modificrii;

  numele domeniului n care s-a efectuat modificarea;

  o descriere a modificrilor efectuate.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 37

 • 5. PROTEJAREA SITULUI I LEGTURA CU BIOTOPURILE CORINE

  Pentru relaiile nregistrate indicate la punctele 5.1 i 5.2 de mai jos, se trimite o hart care s arate clar limitele acestor siturinrudite (a se vedea seciunea 7 a notelor explicative pentru clarificri suplimentare).

  5.1. Clasificare la nivel naional i regional (apendicele D) (obligatoriu)

  Pentru fiecare stat membru, apendicele D cuprinde o list a tipurilor relevante de desemnare a conservrii naturii care beneficiazde protecie juridic, precum i definiia la nivel naional/regional. Trei liste de tipuri de protecie acoper cele trei categorii demai jos:

  A. Tipuri de desemnare folosite pentru a proteja fauna, flora, habitatele i peisajele (ultimele n msura n care sunt relevantepentru conservarea florei, faunei i habitatului).

  B. Statute n conformitate cu unele acte cu putere de lege i msuri administrative pe sectoare, mai ales n silvicultur, care sduc la o protecie semnificativ pentru conservarea florei, faunei i habitatelor.

  C. Statute private care s asigure o protecie durabil a faunei, florei i habitatelor.

  Tipurile de protecie sunt ierarhizate dup gradul de strictee potrivit celui mai strict statut.

  n cazul n care nu exist un stadiu de protecie a sitului, este important s se indice acest fapt folosindu-se un cod naionalcorespunztor stadiului Fr stare de protecie.

  Se introduc pentru fiecare sit codurile tipurilor corespunztoare de desemnare, mpreun cu procentajul de acoperire n sit afiecrui tip. Informaiile stocate n acest cmp se refer la diferite tipuri de desemnare. Dacmai multe rezervaii naturale de acelaifel sunt incluse n situl nregistrat, trebuie s se introduc i aria total acoperit de aceste rezervaii.

  Relaia dintre ariile individuale desemnate i sit sunt nregistrate separat (a se vedea 5.2).

  5.2. Relaiile sitului descris cu alte situri (situri nvecinate i situri aparinnd unor tipuri diferite de desemnare) (secompleteaz dac este relevant)

  Aceast parte a formularului de nregistrare permite indicarea siturilor vecine sau a siturilor aparinnd altor tipuri de desemnarecare se suprapun sau se nvecineaz unul cu altul. Relaiile reciproce dintre diferitele tipuri se stabilesc prin trimiteri reciproce.Toate relaiile posibile se codific folosindu-se unul din urmtoarele simboluri:

  tipurile coincid (se folosete codul =);

  situl descris include complet un alt sit (se folosete codul +);

  cellalt sit include situl descris complet (se folosete codul -);

  cele dou situri se suprapun parial (se folosete codul *).

  Pe lng aceste coduri, mai trebuie introdus procentul din sit care se suprapune peste cellalt sit.

  Siturile nvecinate se simbolizeaz prin /.

  n plus, formularul d informaii despre tipurile posibile de desemnare la nivel internaional (de exemplu: Ramsar, biogenetic,Diplom european, Barcelona, biosfer, World Heritage) i se pot meniona pentru prima dat n unele spaii cu text liber ncare desemnrile naionale se pun alturi de tipul de relaie exprimat n procente cu privire la situl descris. Aceasta permiterealizarea unor trimiteri ncruciate cu ariile desemnate n baza de date.

  5.3. Relaia cu biotopurile Corine (se completeaz dac este relevant)

  Pentru toate siturile descrise care se suprapun cu situri de biotopuri Corine, se nregistreaz codul sitului Corine, tipul desuprapunere (folosind notaiile ca n 5.2.) i procentul de sit descris care se suprapune cu situl Corine.

  38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 6. INFORMAII ASUPRA ACTIVITILOR ANTROPICE I A EFECTELOR ACESTORA N SIT I N JURUL LUI

  6.1. Consecine generale i proporia suprafeei din sit afectat (apendicele E) (se completeaz dac este relevant)

  Consecinele se refer la toate activitile umane i procesele naturale care pot influena, pozitiv sau negativ, conservarea igestionarea sitului (cuprinse n lista din apendicele E). Avnd n vedere activitile n cadrul sitului:

  se introduc codurile corespunztoare din apendicele E;

  se indic intensitatea influenei lor asupra sitului folosind urmtoarele categorii:

  A: influen mare,

  B: influen medie,

  C: influen sczut;

  se d un procent al suprafeei sitului afectat de influene;

  se arat dac influena este pozitiv (+), neutr (0) sau negativ (-).

  De asemenea, se descriu activitile n vecintatea sitului. Vecintate nseamn zona care, prin activitile desfurate pe suprafaaei, poate avea efecte asupra integritii sitului. Printre altele, depinde de topografia local, natura sitului i tipul de activiti umane.

  Dac exist consecine sau activiti relevante neincluse n aceast list, acestea se includ n spaiul liber de la vulnerabilitate,punctul 4.3.

  6.2. Gestionarea sitului

  Organismul responsabil pentru gestionarea sitului (se completeaz dac este relevant)

  Se introduce complet cu nume, adres, telefon/fax autoritatea i/sau persoana responsabil de gestionarea sitului.

  Informaii asupra planurilor i practicilor de gestionare a sitului, inclusiv activitile umane tradiionale (se completeaz dac este relevant)

  Se prezint pe scurt planurile de gestionare efectuate sau n pregtire, cu agenda aciunilor. Acestea trebuie s ia n considerareameninrile pentru sit descrise de activitile umane n funcie de cmpul vulnerabilitate (4.3).

  Aa cum s-a artat n introducere, informaia de acest fel poate avea un rol semnificativ n estimarea gradului de succes la evaluareamsurilor de conservare propuse n cadrul programului LIFE sau al altor instrumente financiare. Se citeaz orice planuri publicate.

  7. HARTA SITULUI (OBLIGATORIU)

  Prin cartografierea granielor sitului, se poate gsi o referin n spaiu mai uor pentru informaiile despre sit. La explorareadatelor digitalizate n contextul unui mediu mai larg, prin suprapunere digital cu alte straturi de date (de exemplu cu datele dela proiectul Land Cover, soluri, calitatea apei sau date de planificare fizic). Acest fapt permite folosirea datelor ntr-o largvarietate de aplicaii care solicit informaii exacte despre relaiile spaiale. De exemplu, datele devin mai utile la evaluareaimpactului asupra mediului.

  Toate siturile trebuie desenate pe hri cu grad de detaliu i calitate identice cu cele ale hrilor topografice publicate oficial, caresatisfac normele unui institut topografic specializat, la scara 1:100 000 sau cea mai apropiat posibil, cu grosimea liniei mai micde 0,4 mm. n cazul siturilor nvecinate, se folosete aceeai hart, la o scar similar.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 39

 • Dac graniele sitului pot fi preluate dintr-un sistem informaional geografic, cu referin la seria hrii folosit la digitizare, lascara, proiecia i parametrii hrii, atunci aceste date digitale trebuie s fie accesibile i informaiile trebuie incluse n formular.

  Ariile corespunztoare principalelor categorii de desemnare cu cel mai nalt grad de conservare trebuie trasate pe o a doua hartcu aceleai caracteristici ca i prima.

  n plus, n cazul n care este disponibil, se consider c o fotografie aerian este foarte util pentru nelegerea naturii sitului.

  8. DIAPOZITIVE I ALTE MATERIALE FOTOGRAFICE (SE COMPLETEAZ DAC ESTE RELEVANT)

  Lista diapozitivelor i a altor materiale fotografice este trimis mpreun cu formularul, indicndu-se subiectul, locul i data lacare s-a realizat materialul. Dei facultativ, este foarte util s existe material fotografic pentru a nelege forma general a unuisit, mai ales dac apar probleme sau reclamaii la acest anume sit. n plus, aceste diapozitive pot fi utilizate de Comisie pentruinformare sau n scopuri educaionale n legtur cu reeaua Natura 2000.

  Numrul diapozitivului precizat n formular trebuie indicat i pe o copie a diapozitivului respectiv. Mai trebuie menionat autoruli dreptul de autor pentru toate diapozitivele i fotografiile.

  40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • REEAUA NATURA 2000APENDICE LA FORMULARUL DE NREGISTRARE

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 41

 • Apendicele A:

  Lista tuturor regiunilor din Uniunea European, definite de Eurostat n sistemul de codificare NUTS

  42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 43

 • CUPRINS

  Pag.

  Introducere 45

  Corespondena dintre nivelurile NUTS 48

  Suprafaa regiunilor 49

  Populaia regiunilor 49

  List de nume i coduri Hri

  EUR15 NUTS nivel 0 - 50

  EUR15 NUTS nivel 1 - 51

  Belgique/Belgi 52 53

  Danmark 55 56

  Deutschland 57 67

  Ellada 72 74

  Espaa 76 78

  France 80 83

  Ireland 85 86

  Italia 87 90

  Luxembourg 92 92

  Nederland 93 94

  sterreich 96 97

  Portugal 99 100

  Suomi/Finland 102 103

  Sverige 105 106

  United Kingdom. 108 110

  Anex 112

  44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • INTRODUCERE

  Nomenclatorul unitilor teritoriale de statistic (NUTS) a fost stabilit dectre Eurostat, n scopul de a oferi o diviziune unic i unitar a unitilorteritoriale pentru producerea de statistici regionale pentru Uniunea Euro-pean.

  Cu toate c sistemul NUTS nu are valoare juridic n sine, a fost utilizatncepnd cu anul 1988 n legislaia comunitar [Regulamentul (CEE)nr. 2052/88 al Consiliului privind formularul-tip pentru siturile propuseca situri Natura 2000; JO L 185 din 15 iulie 1988].

  n afar de cuprinderea a trei noi state membre (Austria, Finlanda, Suedia),prezenta versiune include schimbrile administrative care au avut loc dela ultima publicare a NUTS n martie 1992:

  schimbarea complet a nivelului 3 n cazul landurilor (Lnder) dinfosta Germanie de Est;

  crearea unei a zecea provincii (province) n Belgia. Brabant a fostmprit n Brabant Wallon i Vlaams Brabant, iar oraul Bruxelles afost separat de province Brabant. Acest lucru a permis n sfrit s seobin o structur complet ierarhizat pentru nomenclatorul belgian;

  Irlanda a trecut de la nou planning regions la opt regional authorityregions. Urmtoarele trei planning regions: North East, Donegal iNorth West s-au unit ntr-o singur regiune: Border. Planning regionEast se mparte n dou: Dublin i Mid-East;

  n Italia, ase provincie s-au mprit n dou: Vercelli, Novarra,Como, Milano, Forli i Firenze. Provincia Catanzaro s-a mprit ntrei.

  n afar de aceasta, s-au adus un anumit numr de modificri codului.Structura rmne neschimbat, dar primele dou litere, anterior R1, R2,au fost nlocuite prin codul ISO Alpha 2. Sistemul de coduri a fost astfelreorganizat, nct atunci cnd codurile sunt selectate ntr-o ordine nume-ric ascendent, diferitele elemente ale nomenclaturii s fie prezentate nordinea cerut de statele membre.

  Hrile incluse n prezentul document au doar scopul de a permitecititorului s localizeze regiunea; frontierele regionale sunt doar orienta-tive. Scara hrilor difer de la o regiune la alta.

  ntruct anumite regiuni poart nume identice, deosebirea lor se opereazprin adugarea, n fiecare caz, a abrevierii de ar.

  Anumite regiuni NUTS apar la diferite niveluri (de exemplu Luxemburgapare ca ar, dar i la nivelurile 1, 2 i 3). n acest caz, s-a acordat unsingur cod. Pentru o selectare uoar a regiunilor la un anumit nivel,numele regiunilor se repet n coloana corespunztoare nivelului la careaparin. Anexa I conine lista acestor regiuni.

  PRINCIPII FUNDAMENTALE

  Nomenclatorul NUTS a fost conceput i dezvoltat dup urmtoareleprincipii:

  a. NUTS favorizeaz defalcrile (clasificare, repartizare) instituionale

  Diferite criterii pot fi utilizate pentru subdivizarea teritoriului naional nregiuni. Acestea sunt de dou feluri: criterii normative i, respectiv, anali-tice:

  regiunile normative sunt expresia unei voine politice; limitele lor suntstabilite n funcie de sarcinile atribuite comunitilor locale, de numrulpopulaiei necesare pentru a realiza eficient i economic respectivele sar-cini, de factori istorici, culturali i de ali factori;

  regiunile analitice (sau funcionale) se definesc n funcie de cerineleanalitice; ele reunesc zone utiliznd criterii geografice (de exemplualtitudine sau tip de soluri) sau utiliznd criterii socio-economice (deexemplu omogenitatea, complementaritatea sau polaritatea economiilorregionale).

  Din motive practice, innd de disponibilitatea datelor i de punerea naplicare a politicilor regionale, nomenclatorul NUTS este n principalbazat pe diviziunile instituionale actualmente n vigoare n statelemembre (criterii normative).

  b. NUTS favorizeaz unitile regionale de caracter general.

  Unitile teritoriale specifice unui anumit sector de activitate [(regiuniminiere, regiuni agricole, regiuni de mn de lucru (labour-market etc.)]pot fi folosite n unele state membre.

  NUTS exclude unitile teritoriale sau unitile locale specifice n favoareaunitilor regionale de un caracter mai general.

  c. NUTS este o clasificare pe cinci trepte ierarhice (trei niveluri regionale i douniveluri locale).

  Fiind o clasificare ierarhic, NUTS submparte fiecare stat membru ntr-unnumr ntreg de regiuni NUTS de nivel 1, fiecare, la rndul ei, fiind mpr-it ntr-un numr ntreg de regiuni NUTS de nivel 2 i aa mai departe.

  La nivelul regional (fr a lua n considerare comunele), structura admi-nistrativ a statelor membre cuprinde n general dou niveluri regionaleprincipale (Lnder i Kreise n Germania, rgions i dpartements nFrana, Comunidades autonomas i provincias n Spania, standardregions i counties n Regatul Unit, regioni i provincie n Italia etc.).

  Regruparea unitilor comparabile la fiecare nivel NUTS presupunestabilirea, pentru fiecare stat membru, a unui nivel regional suplimentar,pe lng cele dou niveluri principale menionate anterior. Nivelulsuplimentar corespunde prin urmare unei structuri administrative maipuin importante sau chiar inexistente, iar clasificarea acestui nivel variazntre primele trei niveluri NUTS, totul n funcie de statul membru:NUTS 1 pentru Frana, Italia, Grecia i Spania; NUTS 2 pentru Germaniai pentru Regatul Unit; NUTS 3 pentru Belgia etc.

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 45

 • APLICAII

  Nomenclatorul NUTS servete ca referin pentru:

  (a) Centralizarea datelor, dezvoltarea i armonizarea statisticilor comunitareregionale:

  n anii 70 sistemul NUTS a nlocuit treptat diviziunile specifice utilizaten diferite domenii statistice (regiuni agricole, regiuni de transport etc.) ipe baza acestui sistem NUTS s-au dezvoltat conturile economice regio-nale i seciunile regionale ale analizelor comunitare.

  (b) Analizele socio-economice ale regiunii:

  concomitent cu stabilirea corelaiilor dintre regiuni ca mrime, NUTSofer i cteva niveluri analitice. Conferina pentru economiile regionalede la Bruxelles din 1961, organizat de Comisie, a gsit c NUTS 2 (regi-unile de baz) era cadrul utilizat n general de ctre statele membre pentruaplicarea propriilor politici regionale i, prin urmare, era nivelul potrivitpentru analizarea problemelor naional-regionale, pe cnd NUTS 1(principalele regiuni socio-economice regrupnd regiunile de baz) trebuias fie utilizat pentru analizarea problemelor comunitare regionale, cum arfi efectul uniunii vamale i al integrrii economice asupra zonelor de nivelimediat inferior nivelului naional. NUTS 3, care cuprinde n general regi-uni prea mici pentru analize economice complexe, se utilizeaz pentru astabili diagnoze specifice sau pentru a sublinia unde trebuie luate msuriregionale.

  (c) Stabilirea cadrelor politicilor comunitare regionale:

  n scopul estimrii dac sunt sau nu eligibile pentru subvenii din Fondu-rile Structurale, regiunile a cror dezvoltare nregistreaz rmneri n urm(regiuni sub incidena Obiectivului nr. 1), precum i regiunile nordice cudensitatea populaiei foarte sczut (regiuni sub incidena Obiectivuluinr. 6) au fost clasificate la nivelul NUTS 2.

  Zonele eligibile sub alte obiective prioritare au fost n general clasificate lanivelul NUTS 3.

  Raportul periodic privind situaia i dezvoltarea economic i social aregiunilor din Comunitate, pe care Comisia trebuie s-l prezinte la trei ani,n conformitate cu prevederile articolului 8 din Regulamentul (CEE)nr. 4254/88 al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regio-nal, a fost pn n prezent pregtit mai ales la nivelul NUTS 2.

  CARACTERISTICI PRINCIPALE

  Nomenclatorul actual NUTS submparte teritoriul economic al UniuniiEuropene (1) n 77 de regiuni la nivelul NUTS 1, 206 regiuni la nivelulNUTS 2 i 1 031 de regiuni la nivelul NUTS 3. La nivel local, nivelulNUTS 4 este definit numai pentru urmtoarele ri: Finlanda, Grecia,Irlanda, Luxemburg, Portugalia i Regatul Unit. Nivelul NUTS 5 const din98 433 de comune sau uniti echivalente.

  n ciuda scopului de a asigura c regiuni de mrime comparabil apar laacelai nivel NUTS, fiecare nivel NUTS mai conine regiuni care difer con-siderabil ca suprafa, populaie, pondere economic i competen admi-nistrativ. Aceast heterogenitate la nivelul comunitar este adesea oreflexie a situaiei existente la nivelul statelor membre.

  Privind suprafaa, cele mai ntinse regiuni sunt situate n Suedia i Finlanda:

  Manner-Suomi (Finlanda continental) (2) la nivelul NUTS 1,cu 336 600 km2;

  vre Norrland (SE): 154 310 km2, Pohjois-Suomi (FI): 136 070 km2,la nivelul NUTS 2;

  Lappi (FI): 98 940 km2, Norrbottens ln (SE): 98 910 km2,Vsterbottens ln (SE): 55 400 km2, la nivelul NUTS 3.

  n ceea ce privete populaia, i aici sunt diferene marcate ntre regiuni:

  la nivelul NUTS 1, regiunile South-East of England i Nordrhein-Westfalen au cei mai muli locuitori (cte 17 000 000 fiecare), pe dealt parte, land (cu 25 000 de locuitori) este regiunea cel mai slabpopulat de la nivelul NUTS 1;

  la nivelul NUTS 2, regiunile le de France i Lombardia au 10, respec-tiv 9 milioane de locuitori, n timp ce alte 16 regiuni (multe dintreacestea regiuni periferice sau insule) au sub 300 000: land,Burgenland, Flevoland, Guyane, Ceuta y Mellila, Valle dAosta,Luxemburgul belgian, La Rioja, Corsica, Azore, Madeira, Highlandsand Islands i patru regiuni din Grecia;

  la nivelul NUTS 3, Greater London, Berlin, provinciile spaniole Madridi Barcelona, provinciile italiene Milano, Roma i Napoli i regiuneanomos Attiki au toate peste 3 milioane de locuitori, n timp ce uneleregiuni NUTS 3 din Germania, Belgia, Austria, Finlanda i Grecia au opopulaie sub 50 000.

  Tabelele de mai jos prezint valorile maxime, minime i medii pentrusuprafaa i populaia la primele trei niveluri NUTS, pentru fiecare statmembru i pentru Uniunea European ca ntreg.

  (1) Surs: SEC 2.05, 13.07.(2) Cu excepia Suediei, care const dintr-o singur regiune NUTS 1.

  46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • PREZENTARE

  Prezenta publicaie conine numai primele trei niveluri NUTS. Nomencla-torul complet se gsete pe o dischet. Respectiva dischet conine codurilecomunitare, codurile naionale i etichetele celor cinci niveluri definite nprezentul document.

  Serviciul de informaii al Eurostat v trimte cu plcere o dischet, la soli-citarea dvs.:

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 47

 • Tabel1:CorespondenadintrenivelurileNUTSs ,iunitileadministrativenaionale

  NUTS1

  NUTS2

  NUTS3

  NUTS4

  NUTS5

  BERgions

  3Provinces

  11Arrondissements

  43-

  Communes

  589

  DK

  -1

  -1Amter

  15-

  Kommuner

  276

  DE

  Lnder

  16Regierungsbezirke

  38Kreise

  445

  -Gemeinden

  16176

  GR

  Groupsofdevelopmentregions

  4Developmentregions

  13Nomoi

  51Eparchies

  150Demoi/Koinotides

  5921

  ESAgrupaciondecomunidadesautonomas

  7Comunidadesautonomas

  +CeutayMellila

  17 1Provincias

  +CeutayMellila

  50 2-

  Municipios

  8077

  FRZ.E.A.T

  +DOM

  8 1Rgions

  +DOM

  22 4Dpartements

  +DOM

  96 4-

  Communes

  36664

  IE-

  1-

  1RegionalAuthorityRegions

  8Counties/County

  boroughs

  34DEDs/Wards

  3445

  ITGruppidiregioni

  11Regioni

  20Provincie

  103

  -Comuni

  8100

  LU-

  1-

  1-

  1Cantons

  12Communes

  118

  NL

  Landsdelen

  4Provincies

  12COROPregios

  40-

  Gemeenten

  672

  AT

  GruppenvonBundeslndern

  3Bundeslndern

  9GruppenvonPolitischen

  Bezirken

  35-

  Gemeinden

  2351

  PTContinente

  +Regioesautonomas

  1 2Comissaoesdecoordenaaoregional

  +Regioesautonomas

  5 2GruposdeConcelhos

  30Concelhosmunicipios305Freguesias

  4208

  FIManner-Suomi/Ahvenanmaa

  2Suuralueet

  6Maakunnat

  19Seutukunnat

  88Kunnat

  455

  SE-

  1Riksomrden

  8Ln

  24-

  Kommuner

  286

  UK

  Standardregions

  11Groupsofcounties

  35Counties/Localauthority

  regions

  65Districts

  485Wards/Communities/Locali-

  ties

  11095

  EUR15

  77206

  1031

  1074

  98433

  Totalurilenaionaleiaunconsiderarenivelurilesuperioarecarecorespundacestuinivel(deexempluBelgia:10provinciis ,i1unitateconsideratNUTS2:

  Rg.Bruxelles-Cap/BrusselsHfdst.gewest).

  48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • Tabel 2. Suprafaa regiunilor (n mii de km2)

  NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  Val. medie Val. min. Val. max. Val. medie Val. min. Val. max. Val. medie Val. min. Val. max.B 10,2 0,2 16,8 3,4 2,40 4,4 0,7 0,10 2DK 43,1 43,1 43,1 43,1 43,10 43,1 2,9 0,10 6,2D 22,3 0,4 70,6 8,9 0,40 29,5 0,7 0,03 2,9GR 33 3,8 56,8 10,2 2,31 19,1 2,6 0,33 5,4E 72,1 7,2 215 28 0,03 94,2 9,7 0,01 21,7F 70,36 12 145,6 24,4 1,10 83,9 6,3 0,11 83,9IRL 68,9 68,9 68,9 68,9 68,90 68,9 7,7 3,32 12,2O 27,4 13,6 44,4 15,1 3,30 25,7 3,2 0,21 7,5L 2,6 2,6 2,6 2,6 2,60 2,6 2,6 2,60 2,6NL 10,3 7,3 11,9 3,4 1,40 5,7 1 0,13 3,4A 28 23,6 34,4 9,3 0,41 19,2 2,4 0,41 4,6P 30,7 0,8 88,9 13,1 0,80 27 3,1 0,80 8,6FIN 169,1 1,6 336,6 56,4 1,55 136,1 17,8 1,55 98,9S 410,9 410,9 410,9 51,4 6,50 154,3 17,1 2,90 98,9UK 22 7,3 77,1 6,9 0,70 30,6 3,7 0,38 25,3EUR15 68,1 0,2 410,9 23,0 0,03 154,3 5,4 0,01 98,9

  Tabel 3. Populaia regiunilor la 1.1.1992 (mii de loc.)

  NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  Val. medie Val. min. Val. max. Val. medie Val. min. Val. max. Val. medie Val. min. Val. max.B 3348 951 5810 1116 236 2258 234 38 951DK 5171 5171 5171 5171 5171 5171 335 45 608D 5039 684 17595 2015 492 5273 148 17 3456GR 2578 1004 3540 793 195 3540 202 21 3540E 5584 1502 10502 2171 127 6984 752 56 4910F 6546 1539 10862 2266 134 10862 589 73 2540IRL 3549 3549 3549 3549 3549 3549 444 195 1371O 5169 1584 8868 2843 117 8868 599 92 3923L 393 393 393 393 393 393 393 393 393NL 3796 1605 7117 1265 238 3284 380 55 1292A 2638 1750 3336 879 273 1570 226 21 1570P 3286 238 9366 1408 238 3479 329 50 1832FIN 2527 25 5030 842 25 1787 266 25 1278S 8668 8668 8668 1084 397 1728 361 57 1662UK 5273 2089 17703 1657 278 6905 892 72 6905EUR15 4 238 25 17 703 1 830 25 10 862 410 17 6 905

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 49

 • 50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 51

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  BE BELGIQUE-BELGIBE1 RG. BRUXELLES-CAP.-

  BRUSSELS HFDST. GEWESTRg. Bruxelles-CapBrussels Hfdst. gewest

  Rg. Bruxelles-CapBrussels Hfdst. gewest

  BE2 VLAAMS GEWESTBE21 AntwerpenBE211 Antwerpen (Arrondissement)BE212 MechelenBE213 TurnhoutBE22 Limburg (b)BE221 HasseltBE222 MaaseikBE223 TongerenBE23 Oost-VlaanderenBE231 AalstBE232 DendermondeBE233 EekloBE234 Gent (Arrondissement)BE235 OudenaardeBE236 Sint-NiklaasBE24 Vlaams BrabantBE241 Halle-VilvoordeBE242 LeuvenBE25 West-VlaanderenBE251 BruggeBE252 DiksmuideBE253 IeperBE254 KortrijkBE255 OostendeBE256 RoeselareBE257 TieltBE258 VeurneBE3 RGION WALLONNEBE31 Brabant Wallon Brabant WallonBE32 HainautBE321 AthBE322 CharleroiBE323 MonsBE324 MouscronBE325 SoigniesBE326 ThuinBE327 TournaiBE33 LigeBE331 HuyBE332 Lige (Arrondissement)BE333 VerviersBE334 WaremmeBE34 Luxembourg (b)BE341 ArlonBE342 BastogneBE343 Marche-en-FamenneBE344 NeufchteauBE345 VirtonBE35 NamurBE351 DinantBE352 Namur (Arrondissement)BE353 Philippeville

  52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 53

 • 54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DK DANMARK Danmark DANMARK

  DK001 Kbenhavn og FrederiksbergKommuner

  DK002 Kbenhavns amtDK003 Frederiksborg amtDK004 Roskilde amtDK005 Vestsjllands amtDK006 Storstrms amtDK007 Bornholms amtDK008 Fyns amtDK009 Snderjyllands amtDK00A Ribe amtDK00B Vejle amtDK00C Ringkbing amtDK00D rhus amtDK00E Viborg amtDK00F Nordjyllands amt

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 55

 • 56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE DEUTSCHLAND

  DE1 BADEN-WRTTEMBERGDE11 StuttgartDE111 Stuttgart, StadtkreisDE112 BblingenDE113 EsslingenDE114 GppingenDE115 LudwigsburgDE116 Rems-Murr-KreisDE117 Heilbronn, StadtkreisDE118 Heilbronn, LandkreisDE119 HohenlohekreisDE11A Schwbisch HallDE11B Main-Tauber-KreisDE11C HeidenheimDE11D OstalbkreisDE12 KarlsruheDE121 Baden-Baden, StadtkreisDE122 Karlsruhe, StadtkreisDE123 Karlsruhe, LandkreisDE124 RastattDE125 Heidelberg, StadtkreisDE126 Mannheim, StadtkreisDE127 Neckar-Odenwald-KreisDE128 Rhein-Neckar-KreisDE129 Pforzheim, StadtkreisDE12A CalwDE12B EnzkreisDE12C FreudenstadtDE13 FreiburgDE131 Freiburg im Breisgau, StadtkreisDE132 Breisgau-HochschwarzwaldDE133 EmmendingenDE134 OrtenaukreisDE135 RottweilDE136 Schwarzwald-Baar-KreisDE137 TuttlingenDE138 KonstanzDE139 LrrachDE13A WaldshutDE14 TbingenDE141 ReutlingenDE142 Tbingen, LandkreisDE143 ZollernalbkreisDE144 Ulm, StadtkreisDE145 Alb-Donau-KreisDE146 BiberachDE147 BodenseekreisDE148 RavensburgDE149 Sigmaringen

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 57

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE2 BAYERNDE21 OberbayernDE211 Ingolstadt, Kreisfreie StadtDE212 Mnchen, Kreisfreie StadtDE213 Rosenheim, Kreisfreie StadtDE214 AltttingDE215 Berchtesgadener LandDE216 Bad Tlz-WolfratshausenDE217 DachauDE218 EbersbergDE219 EichstttDE21A ErdingDE21B FreisingDE21C FrstenfeldbruckDE21D Garmisch-PartenkirchenDE21E Landsberg a. LechDE21F MiesbachDE21G Mhldorf a. InnDE21H Mnchen, LandkreisDE21I Neuburg-SchrobenhausenDE21J Pfaffenhofen a. d. IlmDE21K Rosenheim, LandkreisDE21L StarnbergDE21M TraunsteinDE21N Weilheim-SchongauDE22 NiederbayernDE221 Landshut, Kreisfreie StadtDE222 Passau, Kreisfreie StadtDE223 Straubing, Kreisfreie StadtDE224 DeggendorfDE225 Freyung-GrafenauDE226 KelheimDE227 Landshut, LandkreisDE228 Passau, LandkreisDE229 RegenDE22A Rottal-InnDE22B Straubing-BogenDE22C Dingolfing-LandauDE23 OberpfalzDE231 Amberg, Kreisfreie StadtDE232 Regensburg, Kreisfreie StadtDE233 Weiden i. d. OPf., Kreisfreie StadtDE234 Amberg-SulzbachDE235 ChamDE236 Neumarkt i. d. OPf.DE237 Neustadt a. d. WaldnaabDE238 Regensburg, LandkreisDE239 SchwandorfDE23A Tirschenreuth

  58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE24 OberfrankenDE241 Bamberg, Kreisfreie StadtDE242 Bayreuth, Kreisfreie StadtDE243 Coburg, Kreisfreie StadtDE244 Hof, Kreisfreie StadtDE245 Bamberg, LandkreisDE246 Bayreuth, LandkreisDE247 Coburg, LandkreisDE248 ForchheimDE249 Hof, LandkreisDE24A KronachDE24B KulmbachDE24C LichtenfelsDE24D Wunsiedel i. FichtelgebirgeDE25 MittelfrankenDE251 Ansbach, Kreisfreie StadtDE252 Erlangen, Kreisfreie StadtDE253 Frth, Kreisfreie StadtDE254 Nrnberg, Kreisfreie StadtDE255 Schwabach, Kreisfreie StadtDE256 Ansbach, LandkreisDE257 Erlangen-HchstadtDE258 Frth, LandkreisDE259 Nrnberger LandDE25A Neustadt a. d. Aisch-Bad WindsheimDE25B RothDE25C Weienburg-GunzenhausenDE26 UnterfrankenDE261 Aschaffenburg, Kreisfreie StadtDE262 Schweinfurt, Kreisfreie StadtDE263 Wrzburg, Kreisfreie StadtDE264 Aschaffenburg, LandkreisDE265 Bad KissingenDE266 Rhn-GrabfeldDE267 HabergeDE268 KitzingenDE269 MiltenbergDE26A Main-SpessartDE26B Schweinfurt, LandkreisDE26C Wrzburg, LandkreisDE27 SchwabenDE271 Augsburg, Kreisfreie StadtDE272 Kaufbeuren, Kreisfreie StadtDE273 Kempten (Allgu), Kreisfreie StadtDE274 Memmingen, Kreisfreie StadtDE275 Aichach-FriedbergDE276 Augsburg, LandkreisDE277 Dillingen a.d. DonauDE278 GnzburgDE279 Neu-UlmDE27A Lindau (Bodensee)DE27B OstallguDE27C UnterallguDE27D Donau-RiesDE27E OberallguDE3 BERLIN BerlinDE301 Berlin-West, StadtDE302 Berlin-Ost, Stadt

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 59

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE4 BRANDENBURG BrandenburgDE401 Brandenburg an der Havel, Kreisfreie StadtDE402 Cottbus, Kreisfreie StadtDE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie StadtDE404 Potsdam, Kreisfreie StadtDE405 BarnimDE406 Dahme-SpreewaldDE407 Elbe-ElsterDE408 HavellandDE409 Mrkisch-OderlandDE40A OberhavelDE40B Oberspreewald-LausitzDE40C Oder-SpreeDE40D Ostprignitz-RuppinDE40E Potsdam-MittelmarkDE40F PrignitzDE40G Spree-NeieDE40H Teltow-FlmingDE40I UckermarkDE5 BREMEN BremenDE501 Bremen, Kreisfreie StadtDE502 Bremerhaven, Kreisfreie StadtDE6 HAMBURG HamburgDE601 Hamburg, Freie - und HansestadtDE7 HESSENDE71 DarmstadtDE711 Darmstadt, Kreisfreie StadtDE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie StadtDE713 Offenbach am Main, Kreisfreie StadtDE714 Wiesbaden, Kreisfreie StadtDE715 BergstraeDE716 Darmstadt-DieburgDE717 Gro-GerauDE718 HochtaunuskreisDE719 Main-Kinzig-KreisDE71A Main-Taunus-KreisDE71B OdenwaldkreisDE71C Offenbach, LandkreisDE71D Rheingau-Taunus-KreisDE71E WetteraukreisDE72 GieenDE721 Gieen, LandkreisDE722 Lahn-Dill-KreisDE723 Limburg-WeilburgDE724 Marburg-BiedenkopfDE725 VogelsbergkreisDE73 KasselDE731 Kassel, Kreisfreie StadtDE732 FuldaDE733 Hersfeld-RotenburgDE734 Kassel, LandkreisDE735 Schwalm-Eder-KreisDE736 Waldeck-FrankenbergDE737 Werra-Meiner-Kreis

  60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE8 MECKLENBURG-VORPOMMERN Mecklenburg-VorpommernDE801 Greifswald, Kreisfreie StadtDE802 Neubrandenburg, Kreisfreie StadtDE803 Rostock, Kreisfreie StadtDE804 Schwerin, Kreisfreie StadtDE805 Stralsund, Kreisfreie StadtDE806 Wismar, Kreisfreie StadtDE807 Bad DoberanDE808 DemminDE809 GstrowDE80A LudwigslustDE80B Mecklenburg-StrelitzDE80C MritzDE80D NordvorpommernDE80E NordwestmecklenburgDE80F OstvorpommernDE80G ParchimDE80H RgenDE80I Uecker-RandowDE9 NIEDERSACHSENDE91 BraunschweigDE911 Braunschweig, Kreisfreie StadtDE912 Salzgitter, Kreisfreie StadtDE913 Wolfsburg, Kreisfreie StadtDE914 GifhornDE915 GttingenDE916 GoslarDE917 HelmstedtDE918 NortheimDE919 Osterode am HarzDE91A PeineDE91B WolfenbttelDE92 HannoverDE921 Hannover, Kreisfreie StadtDE922 DiepholzDE923 Hameln-PyrmontDE924 Hannover, LandkreisDE925 HildesheimDE926 HolzmindenDE927 Nienburg (Weser)DE928 SchaumburgDE93 LneburgDE931 CelleDE932 CuxhavenDE933 HarburgDE934 Lchow-DannenbergDE935 Lneburg, LandkreisDE936 OsterholzDE937 Rotenburg (Wmme)DE938 Soltau-FallingbostelDE939 StadeDE93A UelzenDE93B Verden

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 61

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DE94 Weser-EmsDE941 Delmenhorst, Kreisfreie StadtDE942 Emden, Kreisfreie StadtDE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie StadtDE944 Osnabrck, Kreisfreie StadtDE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie StadtDE946 AmmerlandDE947 AurichDE948 CloppenburgDE949 EmslandDE94A FrieslandDE94B Grafschaft BentheimDE94C LeerDE94D Oldenburg, LandkreisDE94E Osnabrck, LandkreisDE94F VechtaDE94G WesermarschDE94H WittmundDEA NORDRHEIN-WESTFALENDEA1 DsseldorfDEA11 Dsseldorf, Kreisfreie StadtDEA12 Duisburg, Kreisfreie StadtDEA13 Essen, Kreisfreie StadtDEA14 Krefeld, Kreisfreie StadtDEA15 Mnchengladbach, Kreisfreie StadtDEA16 Mlheim a. d. Ruhr, Kreisfreie StadtDEA17 Oberhausen, Kreisfreie StadtDEA18 Remscheid, Kreisfreie StadtDEA19 Solingen, Kreisfreie StadtDEA1A Wuppertal, Kreisfreie StadtDEA1B KleveDEA1C MettmannDEA1D NeussDEA1E ViersenDEA1F WeselDEA2 KlnDEA21 Aachen, Kreisfreie StadtDEA22 Bonn, Kreisfreie StadtDEA23 Kln, Kreisfreie StadtDEA24 Leverkusen, Kreisfreie StadtDEA25 Aachen, LandkreisDEA26 DrenDEA27 ErftkreisDEA28 EuskirchenDEA29 HeinsbergDEA2A Oberbergischer KreisDEA2B Rheinisch-Bergischer-KreisDEA2C Rhein-Sieg-KreisDEA3 MnsterDEA31 Bottrop, Kreisfreie StadtDEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie StadtDEA33 Mnster, Kreisfreie StadtDEA34 BorkenDEA35 CoesfeldDEA36 RecklinghausenDEA37 SteinfurtDEA38 Warendorf

  62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DEA4 Detmold

  DEA41 Bielefeld, Kreisfreie Stadt

  DEA42 Gtersloh

  DEA43 Herford

  DEA44 Hxter

  DEA45 Lippe

  DEA46 Minden-Lbbecke

  DEA47 Paderborn

  DEA5 Arnsberg

  DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

  DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt

  DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt

  DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt

  DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt

  DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis

  DEA57 Hochsauerlandkreis

  DEA58 Mrkischer Kreis

  DEA59 Olpe

  DEA5A Siegen-Wittgenstein

  DEA5B Soest

  DEA5C Unna

  DEB RHEINLAND-PFALZ

  DEB1 Koblenz

  DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt

  DEB12 Ahrweiler

  DEB13 Altenkirchen (Westerwald)

  DEB14 Bad Kreuznach

  DEB15 Birkenfeld

  DEB16 Cochem-Zell

  DEB17 Mayen-Koblenz

  DEB18 Neuwied

  DEB19 Rhein-Hunsrck-Kreis

  DEB1A Rhein-Lahn-Kreis

  DEB1B Westerwaldkreis

  DEB2 Trier

  DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt

  DEB22 Bernkastel-Wittlich

  DEB23 Bitburg-Prm

  DEB24 Daun

  DEB25 Trier-Saarburg

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 63

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DEB3 Rheinhessen-Pfalz

  DEB31 Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

  DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

  DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

  DEB34 Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

  DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

  DEB36 Neustadt an der Weinstrae, Kreisfreie Stadt

  DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt

  DEB38 Speyer, Kreisfreie Stadt

  DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt

  DEB3A Zweibrcken, Kreisfreie Stadt

  DEB3B Alzey-Worms

  DEB3C Bad Drkheim

  DEB3D Donnersbergkreis

  DEB3E Germersheim

  DEB3F Kaiserslautern, Landkreis

  DEB3G Kusel

  DEB3H Sdliche Weinstrae

  DEB3I Ludwigshafen, Landkreis

  DEB3J Mainz-Bingen

  DEB3K Pirmasens

  DEC SAARLAND Saarland

  DEC01 Stadtverband Saarbrcken

  DEC02 Merzig-Wadern

  DEC03 Neunkirchen

  DEC04 Saarlouis

  DEC05 Saarpfalz-Kreis

  DEC06 Sankt Wendel

  64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DED SACHSEN SachsenDED01 Chemnitz, Kreisfreie StadtDED02 Dresden, Kreisfreie StadtDED03 Grlitz, Kreisfreie StadtDED04 Leipzig, Kreisfreie StadtDED05 Plauen, Kreisfreie StadtDED06 Zwickau, Kreisfreie StadtDED07 AuerbachDED08 KlingenthalDED09 OelsnitzDED0A Plauen-LandDED0B ReichenbachDED0C AnnabergDED0D BautzenDED0E Chemnitzer LandDED0F DelitzschDED0G DbelnDED0H FreibergDED0I Leipziger LandDED0J MeienDED0K Mittlerer ErzgebirgkreisDED0L MittweidaDED0M MuldentalkreisDED0N Niederschlesischer OberlausitzkreisDED0P Riesa-GroenhainDED0Q Lbau-ZittauDED0R Schsische SchweizDED0S StollbergDED0T Torgau-OschatzDED0U WeieritzkreisDED0V Aue-SchwarzenbergDED0W KamenzDED0X Zwickauer LandDED0Y Dresden-LandDED0Z HoyerswerdaDEE SACHSEN-ANHALTDEE1 DessauDEE11 Dessau, Kreisfreie StadtDEE12 Anhalt-ZerbstDEE13 BernburgDEE14 BitterfeldDEE15 KthenDEE16 WittenbergDEE2 HalleDEE21 Halle/Saale, StadtkreisDEE22 BurgenlandkreisDEE23 Mansfelder LandDEE24 Merseburg-QuerfurtDEE25 SaalkreisDEE26 SangerhausenDEE27 Weienfels

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 65

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  DEE3 MagdeburgDEE31 Magdeburg, Kreisfreie StadtDEE32 Aschersleben-StafurtDEE33 BrdekreisDEE34 HalberstadtDEE35 Jerichower LandDEE36 OhrekreisDEE37 StendalDEE38 QuedlinburgDEE39 SchnebeckDEE3A WernigerodeDEE3B Altmarkkreis SalzwedelDEF SCHLESWIG-HOLSTEIN Schleswig-HolsteinDEF01 Flensburg, Kreisfreie StadtDEF02 Kiel, Kreisfreie StadtDEF03 Lbeck, Kreisfreie StadtDEF04 Neumnster, Kreisfreie StadtDEF05 DithmarschenDEF06 Herzogtum LauenburgDEF07 NordfrieslandDEF08 OstholsteinDEF09 PinnebergDEF0A PlnDEF0B Rendsburg-EckernfrdeDEF0C Schleswig-FlensburgDEF0D SegebergDEF0E SteinburgDEF0F StormarnDEG THRINGEN ThringenDEG01 Erfurt, Kreisfreie StadtDEG02 Gera, Kreisfreie StadtDEG03 Jena, Kreisfreie StadtDEG04 Suhl, Kreisfreie StadtDEG05 Weimar, Kreisfreie StadtDEG06 EichsfeldDEG07 NordhausenDEG08 WartburgkreisDEG09 Unstrut-Hainich-KreisDEG0A KyffhuserkreisDEG0B Schmalkalden-MeiningenDEG0C GothaDEG0D SmmerdaDEG0E HildburghausenDEG0F Ilm-KreisDEG0G Weimarer LandDEG0H SonnebergDEG0I Saalfeld-RudolstadtDEG0J Saale-Holzland KreisDEG0K Saale-Orla-KreisDEG0L GreizDEG0M Altenburger Land

  66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 67

 • 68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 69

 • 70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 71

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  GR ELLADA

  GR1 VOREIA ELLADAGR11 Anatoliki Makedonia, ThrakiGR111 EvrosGR112 XanthiGR113 RodopiGR114 DramaGR115 KavalaGR12 Kentriki MakedoniaGR121 ImathiaGR122 ThessalonikiGR123 KilkisGR124 PellaGR125 PieriaGR126 SerresGR127 ChalkidikiGR13 Dytiki MakedoniaGR131 GrevenaGR132 KastoriaGR133 KozaniGR134 FlorinaGR14 ThessaliaGR141 KarditsaGR142 LarisaGR143 MagnisiaGR144 TrikalaGR2 KENTRIKI ELLADAGR21 IpeirosGR211 ArtaGR212 ThesprotiaGR213 IoanninaGR214 PrevezaGR22 Ionia NisiaGR221 ZakynthosGR222 KerkyraGR223 KefalliniaGR224 LefkadaGR23 Dytiki ElladaGR231 AitoloakarnaniaGR232 AchaiaGR233 IleiaGR24 Sterea ElladaGR241 VoiotiaGR242 EvvoiaGR243 EvrytaniaGR244 FthiotidaGR245 FokidaGR25 PeloponnisosGR251 ArgolidaGR252 ArkadiaGR253 KorinthiaGR254 LakoniaGR255 Messinia

  72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  GR3 ATTIKI Attiki Attiki

  GR4 NISIA AIGAIOU, KRITI

  GR41 Voreio Aigaio

  GR411 Lesvos

  GR412 Samos

  GR413 Chios

  GR42 Notio Aigaio

  GR421 Dodekanisos

  GR422 Kyklades

  GR43 Kriti

  GR431 Irakleio

  GR432 Lasithi

  GR433 Rethymni

  GR434 Chania

  15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 73

 • 74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • 15/vol. 4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 75

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  ES ESPAA

  ES1 NOROESTEES11 GaliciaES111 La CorunaES112 LugoES113 OrenseES114 PontevedraES12 Principado de Asturias Principado de AsturiasES13 Cantabria CantabriaES2 NORESTEES21 Pais VascoES211 AlavaES212 GuipuzcoaES213 VizcayaES22 Comunidad Foral de Navarra Comunidad Foral de NavarraES23 La Rioja La RiojaES24 AragnES241 HuescaES242 TeruelES243 ZaragozaES3 COMUNIDAD DE MADRID Comunidad de Madrid Comunidad de MadridES4 CENTRO (E)ES41 Castilla y LenES411 AvilaES412 BurgosES413 LenES414 PalenciaES415 SalamancaES416 SegoviaES417 SoriaES418 ValladolidES419 ZamoraES42 Castilla-la ManchaES421 AlbaceteES422 Ciudad RealES423 CuencaES424 GuadalajaraES425 ToledoES43 ExtremaduraES431 BadajozES432 CceresES5 ESTEES51 CataluaES511 BarcelonaES512 GironaES513 LleidaES514 TarragonaES52 Comunidad ValencianaES521 AlicanteES522 Castellon De La PlanaES523 ValenciaES53 Islas Baleares Islas Baleares

  76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol. 4

 • COD NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3

  ES6 SUR

  ES61 Andalucia

  ES611 Almeria

  ES612 Cadiz

  ES613 Cordoba

  ES614 Granada

  ES615 Huelva

  ES616 Jaen

  ES617 Mlaga

  ES618 Sevilla

  ES62 Regin de Murcia Regin de Murcia

  ES63 Ceuta y Melilla


Recommended