+ All Categories
Home > Documents > Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Date post: 10-Jan-2016
Category:
Upload: marlie
View: 328 times
Download: 23 times
Share this document with a friend
Description:
Adina Livia Chirila Şcoala Vasile Goldiş - Zalău. Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească. Cu mii şi mii de ani în urmă, cocoşul,. soarele şi luna. trăiau în împărăţia cerului ca trei fraţi. era cocoşul. Cânta de dimineaţa până seara. Nici. Ce l mai vesel. - PowerPoint PPT Presentation
11
Cocoşul , soarele şi luna poveste populară grecească Adina Livia Chirila Şcoala Vasile Goldiş - Zalău
Transcript
Page 1: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Cocoşul , soarele şi luna

– poveste populară grecească

Cocoşul , soarele şi luna

– poveste populară grecească

Adina Livia Chirila

Şcoala Vasile Goldiş - Zalău

Page 2: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Cu mii şi

mii de ani în

urmă, cocoşul,

Cu mii şi

mii de ani în

urmă, cocoşul, soarele şi luna soarele şi luna

trăiau în împărăţia cerului ca trei fraţi.trăiau în împărăţia cerului ca trei fraţi.

Page 3: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Cel mai veselCel mai vesel

era cocoşul. Cânta de

dimineaţa până seara. Nici

era cocoşul. Cânta de

dimineaţa până seara. Nici soarele nu era un posomorât.

Mohorâtă şi îmbufnată era luna… Într-o zi se

soarele nu era un posomorât.

Mohorâtă şi îmbufnată era luna… Într-o zi se

Page 4: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

îmbufnă pe bietul cocoş,îmbufnă pe bietul cocoş,fiindcă,

spunea ea, fiindcă,

spunea ea, nu cânta

precum îi era ei voia,şi nici una, nici două,şi nici una, nici două,

îl lovi atât de tare, de-l rosto-goli din cer drept pe pământ.îl lovi atât de tare, de-l rosto-goli din cer drept pe pământ.

Page 5: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Când răsări soarele şi auzi cele petrecute,

Când răsări soarele şi auzi cele petrecute,

se gândi să-l răzbunese gândi să-l răzbune

pe bietul cocoş,pe bietul cocoş,

lipsind-o pe

luna cea rea de prietenia lui.

lipsind-o pe

luna cea rea de prietenia lui.

Page 6: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

– Uite ce e, lună-nebună, tucare eşti veşnic neliniştită şinemulţumită, şi pentru un

fleac l-ai alungat pe veselul cocoş de lângă noi,

stricându-ne prietenia, să ştii că nici cu mine

– Uite ce e, lună-nebună, tucare eşti veşnic neliniştită şinemulţumită, şi pentru un

fleac l-ai alungat pe veselul cocoş de lângă noi,

stricându-ne prietenia, să ştii că nici cu mine

Page 7: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

nu vei mai trăi alături de azi încolo! îi strigă soarele.

nu vei mai trăi alături de azi încolo! îi strigă soarele.

– Îmi pare rău, începuluna a se tângui, recu-nosc că am fost prea

aspră. Dar acum ce să fac? Pe el l-am pierdut, dar tu, veşnic

aspră. Dar acum ce să fac? Pe el l-am pierdut, dar tu, veşnic

strălucitor de căldură şistrălucitor de căldură şi

Page 8: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

bunătate, cu sufletul tău de aur, nu mă pedepsi,

lipsindu-mă de lumina ta, multmai sclipitoare şimai caldă decât a mea.

lipsindu-mă de lumina ta, multmai sclipitoare şimai caldă decât a mea.

– Nu mă mai amăgi cu tot

Page 9: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

felul de cuvinte linguşitoare.

De azi înainte, tu vei domni peste noapte, iar eu peste zi.

Nu vom mai trăi unul lângă altul ca până acum.

Drumurile noastre se vor despărţi pe vecie.

felul de cuvinte linguşitoare.

De azi înainte, tu vei domni peste noapte, iar eu peste zi.

Nu vom mai trăi unul lângă altul ca până acum.

Drumurile noastre se vor despărţi pe vecie.

Page 10: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

Cocoşul va şti asta şi va cânta de bucurie şi va bate din aripi

odată cu sosirea mea în zori, şi

Cocoşul va şti asta şi va cânta de bucurie şi va bate din aripi

odată cu sosirea mea în zori, şi

se va ascunde

apoi în grabă, la venirea ta.

se va ascunde

apoi în grabă, la venirea ta.

Luna a amuţit şi s-a întristat tare că şi-a pierdut doi prieteni Luna a amuţit şi s-a întristat

tare că şi-a pierdut doi prieteni

Page 11: Cocoşul , soarele şi luna – poveste populară grecească

deodată. Dar aşa a rămas de atunci şi până azi.

Cocoşul, de câte ori simte apropierea soarelui,

Cocoşul, de câte ori simte apropierea soarelui, trâmbiţează zorile; iar

când presimte apropierea trâmbiţează zorile; iar

când presimte apropierea lunii nu ştie cum să se

ascundă mai repede în culcuş. lunii nu ştie cum să se

ascundă mai repede în culcuş.


Recommended