Home >Documents >Şcoala Gimnazială ,,NICOLAE IORGA” Slatina,...

Şcoala Gimnazială ,,NICOLAE IORGA” Slatina,...

Date post:30-Dec-2019
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Şcoala Gimnazială

  ,,NICOLAE IORGA” Slatina, Olt

 • În anul şcolar 2017-2018, în

  cadrul Şcolii Gimnaziale

  ,,Nicolae Iorga” vor functiona

  două clase pregatitoare, sub

  îndrumarea doamnelor

  învăţătoare DINA VIOLETA şi

  MATEI MIHAELA ALINA.

 • Ce învaţă copiii la clasa pregătitoare?

  Comunicare

  în limba

  română

  Muzică şi

  mişcare,

  Religie.

  Diverse opţionale

  Matematică

  şi

  explorarea

  mediului

  Dezvoltare

  personală

  Limba

  engleză

  Arte vizuale

  si lucru

  manual

 • Comunicare în

  limba română

  Competenţele generale-

  vizează atât receptarea

  de mesaje orale şi

  scrise în diverse

  situaţii de comunicare,

  cât şi exprimarea de

  mesaje orale.

  Matematică si

  explorarea mediului

  Competenţele generale-

  recunoaşterea şi utilizarea

  numerelor în calcule

  elementare, localizarea şi

  relaţionarea elementelor

  geometrice, manifestarea

  curiozităţii pentru mediu,

  precum şi generarea unor

  explicaţii prin folosirea

  unor elemente de logică şi

  organizarea datelor în

  scopul rezolvării de

  probleme.

 • Dezvoltare personală

  Competenţele generale - manifestarea

  interesului pentru

  autocunoaştere şi a

  atitudinii pozitive faţă de

  sine şi faţă de ceilalţi,

  aplicarea abilităţilor de

  menţinere a unui stil de

  viaţă sănătos,

  identificarea intereselor

  personale şi a

  informaţiilor de bază

  despre muncă şi meserii.

  Limba engleză

  Competenţele generale:

  vizează atât receptarea de

  mesaje orale şi scrise în

  diverse situaţii de

  comunicare, cât şi

  exprimarea de mesaje

  orale.

 • Arte vizuale si lucru manual

  Competentele generale - receptarea unor mesaje artistice exprimate prin

  limbaj vizual, in contexte variate, exprimarea de

  idei/experiente si emotii/sentimente prin

  modalitati specifice artelor vizuale, precum

  si crearea de obiecte practice si estetice folosind materiale,

  instrumente si tehnici specifice lucrului

  manual.

  OPŢIONALE

  • Matematică distractivă

  • În lumea poveştilor

  • Teatru de păpuşi

  • Bunele maniere

  • Limba germană

  • Educaţie pentru societate

 • În anul şcolar 2017-2018 este obligatorie înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani pana la 31 august 2017. La solicitarea părinţilor se pot înscrie în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc 6 ani până la 31 decembrie 2017, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice o permite.

 • Evaluarea dezvoltării

  psihosomatice se desfaşoară în

  perioada 22.02-14.03. 2017, iar

  rezultatul le va fi comunicat în

  scris părinţilor, tot în limita

  acestei perioade. Rezultatul nu

  poate fi contestat.

 • PRIMA ETAPĂ

  27.02-16.03. 2017

  A DOUA ETAPĂ

  24.03-30.03.2017

 • Toţi copiii ai căror părinţi solicită

  înscrierea în clasa pregătitoare, la şcoala de

  circumscripţie, vor fi înmatriculaţi la unitatea

  de învăţământ solicitată. Pe locurile libere, se

  înscriu şi, ulterior, se înmatriculează, copiii

  care provin din alte circumscripţii şcolare,

  inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu

  solicitările părinţilor şi cu prevederile

  metodologiei.

 • În situaţia în care într-o şcoală numărul cererilor de înscriere de la

  părinţi al căror domiciliu se află în

  afara circumscripţiei şcolare este

  mai mare decât numărul de locuri

  libere, vor fi aplicate criterii de

  departajare, generale şi specifice.

 • Actele necesare inscrierii:

  Cerere-tip de înscriere

  Copie şi original dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui

  Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

  Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzatoare( unde este cazul).

  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 • Clasa pregătitoare – un

  câştig

  • Clasa pregătitoare reprezintă un câştig pentru copii, o trecere uşoară de la grădiniţă la şcoala, un „drum” spre învaţământul occidental, pentru că învaţă să comunice, să experimenteze şi să facă lucruri practice.

  • Activităţile de învaţare cuprinse în programa şcolară sunt diverse şi interactive, adaptate la vârsta copiilor, astfel că învaţarea se va realiza printr-o serie de jocuri şi activităţi extracurriculare care vor dezvolta abilităţile copiilor de integrare în societate.

 • Chiar dacă această clasă pregătitoare a

  iscat multe controverse, după experienţa

  primului an se pot vedea efectele sale pozitive.

  Practic, copiii sunt ajutaţi să socializeze, să se

  integreze în mijlocul altor copii de vârste

  diferite, iar în final vor putea să se acomodeze

  mai uşor în clasa I, unde procesul educaţional

  este diferit de cel cu care s-au obişnuit la

  grădiniţă.

 • DESPRE NOI …ÎN IMAGINI

 • MULT SUCCES!

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended