+ All Categories
Home > Documents > ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp...

ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp...

Date post: 31-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 8 /8
Transcript
Page 1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent
Page 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI

GRĂDINIŢA CU P.P.Nr.6 – structură

ORGANIZEAZĂ SIMPOZION JUDEŢEAN

“COMOARA DIN CĂMARA BUNICII ”

25 . X. 2018

EDIŢIA a-II-a

2018 - 2019

Page 3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

SIMPOZION JUDEŢEAN

“COMOARA DIN CĂMARA BUNICII ”

25.X. 2018

Motto:

“O sfântă din icoane cu faţa zâmbitoare,

Cu ochii de cărbune, cu părul ca de nea,

De-o bunătate rară, cu inima deschisă, Curată ca şi crinul. Aşa-i bunica mea.”

Fragment din poezia “Bunica” de Nicolae Labis

ARGUMENT

Toamna, asemeni unei mame grijulii, aduce peste

tot bogatie si frumusete.Dupa ce timp de saptamani am

invatat despre acest minunat anotimp al harniciei,al

belsugului si al culorilor ce corespunde in alt plan cu

viata omului ajuns la maturitate si asemeni oamenilor

care ,,sarbatoresc recolta”,ne-am propus sa desfasuram

simpozionul judeţean cu tema, “COMOARA DIN

CĂMARA BUNICII ”,in care ne vom sistematiza si

evalua cunostintele insusite si deprinderile formate,dar

vom aborda si subiecte noi,mai putin cunoscute copiilor.

Page 4: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

Obiective Urmarite Obiective cadru: *Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si

stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia;

Cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de artă ale creaţiei româneşti;

Ĩmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnicile de

lucru necesare prelucrării acestora ȋ n scopul realizării unor produse simple;

Dezvoltarea spiritului de competiţie.

Obiective specifice:

Deprinderea unor tehnici de expresie plastică;

Antrenarea potenţialului creativ al copiilor prin stimularea câmpului emoţional;

Dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a comunica prin culoare.

Diseminare:

Prezentarea simpozionului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice

Realizarea unui CD cu filmarea prezentărilor participanţilor direcţi .

GRUP ŢINTA: preşcolari, elevi din ciclul primar, cadre didactice.

BENEFICIARI: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi.

INSTITUŢII IMPLICATE:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VASLUI

ŞCOALA GIMNAZIALA”DIMITRIE CANTEMIR” GRĂDINIŢA CU P.P NR.6 – VASLUI, structură

CASA CORPULUI DIDACTIC – VASLUI

ŞCOALA GIMNAZIALA”NICOLAE MILESCU SPĂTARU” FEREŞTI

GĂDINIŢA CU P. P. Nr. 21 VASLUI

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 TANACU

ŞCOALA GIMNAZIALA”MIHAIL SADOVEANU” VASLUI

ŞCOALA GIMNAZIALA”MIHAI EMINESCU ” OŞEŞTI

GĂDINIŢA CU P. P. Nr. 3,structură 12 VASLUI

GĂDINIŢA CU P. P. Nr. 11 VASLUI

GĂDINIŢA CU P. P. Nr. 5 VASLUI

ORGANIZATOR

ŞCOALA GIMNAZIALA”DIMITRIE CANTEMIR” structură GRĂDINIŢA CU P.P NR.6 – VASLUI,

COORDONATORI:

Prof .Asmarande Petru ,director ŞCOALA GIMNAZIALA”DIMITRIE CANTEMIR” structură

GRĂDINIŢA CU P.P NR.6 – VASLUI,

Prof. Popescu Zoica Inspector I.S.J. Vaslui;

Prof. pentru înv. preș colar Lefter Daniela Inspector I.S.J. Vaslui

Prof .Mustăț ea Monica Inspector I.S.J. Vaslui;

Prof .Năstase Petronela Inspector I.S.J. Vaslui;

Prof. înv. preș colar Stratulat Viorica Grădiniţa CU P.P NR.6 – Vaslui,

Page 5: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

Educ. Ţabără Elena Grădiniţa CU P.P NR.6 – Vaslui,

MEMBRI ÎN COLECTIVUL DE ORGANIZARE:

Prof. Brînză Cecilia Secretar, Ciobanu Angela

Educ. Haba Anca Contabil, Balan Daniela

Prof. Cordunianu Gabriela Administrrator, Medeleanu Valerica

Prof. Stancu Onila Elena Carmina Bibliotecar, Iftode Nela Cristina

Prof. Popovici Speranț a Prof. Baciu Alina

Educ.. Petea Luiza Prof.Dorobăţ Anca

Înv. Holban Geanina Prof.Patrichi Nicoleta

Înv. Lupu Georgeta Prof.Ungureanu Nicoleta

Înv. Manole Crina Prof.Ciulei Daniela

Înv .Andone Angele Prof.Ursachi Oana

Înv. Tănase Doina Prof.Bujor Mihaela

Înv .Agape Maricica Prof.Chiriţă Silvia

Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina

Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe

Înv. Axinte Tasia Asistent Bulugu Tatiana

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

SECŢIUNEA I:

- MĂȘTI TRADIȚIONALE CU LEGUME/FRUCTE DESENE, PICTURI, COLAJ, FOTOGRAFII

CARE CUPRIND IMAGINI SPECIFICE ANOTIMPULUI TOAMNA.

-PARTICIPARE DIRECTĂ –doar copiii din institutia organizatoare/INDIRECTĂ-partenerii

Pot fi înscriș i copii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial.

Formularul de înscriere, semnat , acordul de parteneriat completat, semnat, în 2 exemplare

Termenul limită de înscriere este: 16. X. 2018

Fiecare cadru didactic îș i alege secț iunea la care participă cu maximum 2 copii.

Etichetarea pe spatele lucrărilor cu datele de identificare ale fiecărui copil. Pentru a evita anonimatul

lucrărilor în expoziț ie, vă rugăm să completaț i modelul de etichetă oferit ș i ataș at pe lucrare în

colț ul din dreapta, jos (pe verso).

Numele preș colarului………………………………………………..

Grupa………………………………………………………………..

Titlul lucrării…………………………………………………………

Cadru didactic îndrumător…………………………………………..

Unitatea de învăț ământ………………………………………………

E-mail………………………………………………………………..

Persoane de contact: SECŢIUNEA I: Prof. Stratulat Viorica, 0745833620;

Page 6: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

SECŢIUNEA a-II-a

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE -CADRE DIDACTICE CU TEMATICA

“COMOARA DIN CĂMARA BUNICII ”

Se pot înscrie cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

Comunicările vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, prin e-mail la

adresa:[email protected]

Formularul de înscriere, semnat.

Acordul de parteneriat completat, semnat, în 2 exemplare.

Termenul limită de primire a lucrărilor este: 15. X . 2018

Pentru redactare, se vor respecta următoarele instrucţiuni: o editare de text Word, în format A4, cu

margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12, spaţiu între rânduri de 1, obligatoriu cu

diacritice; articolul să cuprindă 1-2-3 pagini; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14,

Bold, centrat; la doua rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii maxim 2 şi instituţia cu Times New

Roman12 la două rânduri de numele autorului, se începe scrierea textului; bibliografia se va

consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, oraşul,

editura, anul, pag.

Persoană de contact: Prof. Popovici Speranţa 0746781869

Nu se percepe taxă de participare de la copii, dar fiecare cadru didactic participă cu

suma de 20 lei, bani necesari întocmirii revistelor şi a actelor corespunzătoare

desfăşurării activităţii “Comoara din cămara bunicii”. Menţionez că acolo unde sunt 2

autori plătesc o singură revistă (20 lei).

Notă : Cadrele didactice îndrumătoare vor primi adeverinţe şi diplome de participare.

Comisia de jurizare :

Inspector învăţământ preşcolar, prof. Zoica Popescu

Inspector, prof. Mustăţea Monica

Inspector învăţământ primar, prof. Năstase Petronela

Inspector, prof. Lefter Daniela

Inspector specialitatea arte, prof. Cristin Ciubotaru

Programul zilei: a) 10,00 - 10,30 - primirea invitaţilor şi a participanţilor, vizitarea grădiniţei

şi a expoziţiei ,, Comoara din cămara bunicii ";

b) 10,30 - 11,00 - festivitatea de deschidere a lucrărilor simpozionului, prezentarea

programului;

c) 11,00 - 13,00- susţinerea lucrărilor;

d) 13,00-13,30 -pauză;

e) 13,30 - 14, 30 - evaluare, concluzii finale.

Page 7: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent
Page 8: ȘCOALA GIMNAZIALĂ“DIMITRIE CANTEMIR “ VASLUI structur〦 · Înv .Gherghe Ulica Prof.Carp Dorina Înv. Manole Crina Prof.Bistriceanu Gheorghe Înv. Axinte Tasia Asistent

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION JUDEŢEAN

“ COMOARA DIN CĂMARA BUNICII ”

NUMELE/ PRENUMELE CADRU DIDACTIC..................................................

SPECIALITATEA:..........................................................................

ADRESA DE DOMICILIU:..............................................................

TELEFON Fix / Mobil:..........................................................................

E-MAIL:...............................................................................................

ŞCOALA:..........................................................................................

LOCALITATEA:...............................................................................

JUDEŢUL: .............................................................................................

SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA:

Secţiunea I

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI/TITLUL LUCRĂRII/INDRUMĂTOR

………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………….

2. PARTICIPARE: □ DIRECTĂ □ INDIRECTĂ MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU

PREZENTAREA LUCRĂRII:

□ Calculator / □ Videoproiector / □ CD-player □

Altele : .................................................................................................


Recommended