+ All Categories
Home > Documents > Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea...

Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea...

Date post: 04-Feb-2020
Category:
Author: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 36 /36
Şcoala Gimnazială Comuna Mircea Vodă Judeţul Brăila
Transcript
Page 1: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

Şcoala Gimnazială

Comuna Mircea Vodă

Judeţul Brăila

Page 2: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

2

Echipa managerială,

Director, Director adjunct,

prof. Mocanu Mirela-Nicoleta prof.Lenuta Fuior

Consilier educativ,

Prof. Nedelcu Aura

Aprobat CA,

10.09.2012

Revizuit 12.09.2014 Nr. 194/10.09.2012

CUPRINS

1. Misiunea ..................................................... pag. 3

2. Prezentarea şcolii .................................. pag. 4

3. Analiza SWOT .................................. pag. 12

4. Ţinte strategice .................................... pag. 18

5. Opţiuni strategice ................................. pag. 19

Page 3: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

3

DEVIZA ŞCOLII NOASTRE ESTE:

“ A INSTRUI – ŞI MAI ALES A EDUCA – ÎNSEAMNĂ A

INTEGRA PE COPIL ÎN NEAMUL DIN CARE FACE PARTE “

SIMION MEHEDINŢI

În realizarea proiectului dezvoltare instituțională al Școlii

Gimnaziale comuna Mircea Vodă s-a pornit de la analiza influenței realiste

și complexe a mediului extern asupra mediului organizațional precum și de

la rezultatele analizei SWOT realizată de echipa mangerială împreună cu

colectivul didactic al școlii.

Contextul legislativ:

- Legea Educației Naționale Nr. 1/2011

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității

- Strategia post aderare a MECT, 2007-2013

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României.

Orizonturi 2013-2020

- ROFUIP, aprobat prin OMEN 5115/2015

Page 4: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

4

VIZIUNEAVIZIUNEAVIZIUNEAVIZIUNEA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MIRCEA VODĂ

ÎŞI PROPUNE SĂ ASIGURE PREGĂTIREA ELEVILOR LA

STANDARDELE CERUTE DE SOCIETATE ŞI FAMILIE, SĂ

DEVINĂ UN PUTERNIC CENTRU DE RESURSE

EDUCAŢIONALE REDESCOPERIND VALORILE AUTENTICE

STRĂMOŞEŞTI DIN LUMEA SATULUI ÎN CARE TRĂIM.

MISIUNEAMISIUNEAMISIUNEAMISIUNEA

ŞCOALA ÎŞI PROPUNE SĂ DEZVOLTE ÎN

PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ UN MEDIU

FAVORABIL ÎNVĂŢĂRII, SĂ ASIGURE UN CLIMAT DE

DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII ELEVILOR ÎN

PERSPECTIVA EGALIZĂRII ŞANSELOR ( RURAL – URBAN )

ŞI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ A

CADRELOR DIDACTICE.

Page 5: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

5

PREZENTAREA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială, comuna Mircea Vodă, este o şcoală rurală din inima

Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi şi 29 cadre didactice (2012), cu o evoluţie bine

cunoscută la nivelul judeţului, care a contribuit la formarea şi educarea multor generaţii.

Date din istoricul şcolii

Anul înfiinţării primei şcoli din comună: 1924

Schimbări intervenite :

• înfiinţarea celei de a doua şcoli în anul 1964;

• construirea localului pentru grădiniţă în 1973;

• în 1989 cele două unităţi s-au unit şi astfel funcţionează şi în prezent.

Şcoala Gimnazială, comuna Mircea Vodă cuprinde următoarele structuri:

• Școala Gimnazială, comuna Mircea Vodă, Corp A: înființat în 1924 – reabilitat în

2012; Corp B: înființat în 1964 – reabilitat în 2011

• Grădiniţa cu program normal, comuna Mircea Vodă, înființată în 1973 – reabilitată

în 2009 cu fonduri din bugetul local

• Şcoala Gimnazială, sat Deduleşti - construită în anul 1964, reabilitatată în 2009 HG

• Grădiniţa cu program normal, sat Deduleşti - construită în anul 1970, reabilitată cu

fonduri din bugetul local în anul 2006.

Şcoala Gimnazială, comuna Mircea Vodă cuprinde : ciclul preprimar,

ciclul primar, ciclul gimnazial.

Resurse umane 2012 - 2013:

- 372 elevi din care : - preprimar 90 - 4 grupe

- primar 143 - 9 clase

- gimnazial 139 - 9 clase

- personal didactic : 4 educatoare,

9 învăţători,

16 profesori

- personal didactic auxiliar : 2 persoane

- personal nedidactic : 5 persoane.

Page 6: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

6

Resurse materiale:

• săli de clasă

• laboratoare

• material didactic

• mobilier

Resurse TIC:

� număr calculatoare desktop conectate la internet: 24

� număr calculatoare desktop fără conectare la internet (AeL): 10

� număr calculatoare de tip laptop, fără conectare la internet: 2

� număr de camere foto/video digitale: 2/1

� existenţa/inexistenţa unei reţele informatice: 1

� videoproiectoare + ecrane: 4

ANALIZA REZULTATELOR DIN ANUL TRECUT

Rezultate la învăţătură - an şcolar 2012-2013

Ciclul primar:

Elevi care au obţinut calificative : Fb - 43 %, B - 30 %, S - 27 %

43%

30%

27%

FB

B

S

Page 7: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

7

Promovabilitate- 98,32 %

Ciclul gimnazial:

Elevi cu medii cuprinse intre: 9 - 10 = 28 %

Elevi cu medii cuprinse între : 7 - 8,99 = 48 %

Elevi cu medii cuprinse între : 5 - 6,99 = 24 %

Promovabilitate: 70,68 %

Rezultate la Evaluarea Națională

anul şcolar 2012 - 2013

Nr

crt Disciplina Clasa Nr elevi

Note

sub 5

Note

peste 5 Promovabilitate

1 Limba şi

literatura

română

VIII 18 - 18 100

2 Matematică VIII 18 - 18 100

28%

48%

24%

NOTE 9 -10

NOTE 7 - 8.99

NOTE 5 - 6.99

Page 8: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

8

Elevii și cadrele didactice sunt antrenaţi în activităţi curriculare şi

extracurriculare variate la unele din ele având succes la nivel judeţean sau naţional

sfidând astfel prejudecăţile legate de copiii din mediul rural. Exemplificăm câteva dintre

acestea:

Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare – an școlar 2012-2013:

Olimpiada de Limbă, Comunicare și Literatură Română, faza județeană,

elevi: Moșescu Bogdan-Gabriel (clasa a V-a), Nedelcu Roxana-Gabriela (clasa a VII-a),

profesor îndrumător Mocanu Mirela-Nicoleta, Ochiroși Andreea (clasa a VI-a), profesor

îndrumător Roman Florica.

Olimpiada de matematică, faza județeană, elev – Mocanu Ștefan (clasa a VI-a)

– mențiune, profesor îndrumător, Ciortan Florin.

Olimpiada de fizică, faza judeţeană, elev: Mocanu Ştefan (clasa a VI-a),

profesor îndrumător, Nedelcu Aura.

Olimpiada de chimie, faza judeţeană, elevi: Albu Mirel şi Stemate Sabina

(clasa a VIII-a), profesor îndrumător, Nedelcu Aura.

Premii obținute la concursuri – Matematică –profesor îndrumător Ciortan Florin:

� Concurs IDENTITATE

o Bîcîin Mihaela (clasa a-V-a) – mențiune o Boboc Diana (clasa a-V-a) – mențiune o Mocanu Ștefan (clasa a-VI-a) – premiul III o Dragomir Paul (clasa a-VII-a) – mențiune o Albu Mirel (clasa a-VIII-a) – premiul I

� Concurs Rural Math

o Bîcîin Mihaela (clasa a-V-a) – premiul I o Boboc Diana (clasa a-V-a) – premiul II o Mocanu Ștefan (clasa a-VI-a) – premiul III

� Concurs Dan Barbilian/Ion Barbu

o Bîcîin Mihaela (clasa a-V-a) – mențiune o Boboc Diana (clasa a-V-a) – mențiune o Mocanu Ștefan (clasa a-VI-a) – premiul III o Albu Mirel (clasa a-VIII-a) – premiul II

Page 9: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

9

� Concurs Lumina Math

o au participat 15 elevi si au obtinut rezultate bune si foarte bune

� Concurs Cangurul

o au participat 18 elevi , iar 2 elevi s-au calificat la proba de baraj :

- Bîcîin Mihaela (clasa a-V-a) - Mocanu Stefan (clasa a-VI-a)

� Concurs Petru Morosan-Trident

o au participat 2 elevi si au obtinut rezultate bune : - Boboc Diana (clasa a-V-a) - Mocanu Stefan (clasa a-VI-a)

Concurs Cangurul lingvist – limba franceză – au participat 17 elevi – profesor îndrumător Roman Florica. Concurs Cangurul lingvist – limba engleză – au participat 15 elevi – profesor îndrumător Gropeneanu Andreea.

Concurs Cangurul –matematică– ciclul primar au participat 12 elevi –învățător Țuțulan Vasilica.

Concurs naţional de dans şi cântece populare: Flori pentru mama, ediţia a

VI - a, martie 2013, Focşani, județul Vrancea

Participanţi:

o ansamblul Vulturaşul Mircea Vodă, prof. îndrumător Chisău Constantin, locul I

o Chioveanu Iulian, solist vocal, profesor îndrumător Chisău Constantin, locul I

o Spânu Ana Maria, solist vocal, profesor îndrumător Chisău Constantin, locul I

Concurs Naţional de Folclor pentru copii şi tineri: Floarea de tei, ediţia a

XIV - a, 30 mai - 1 iunie, 2013, Corabia, jud. Olt

Participanţi:

o ansamblul Vulturaşul Mircea Vodă, prof. îndrumător Chisău Constantin, locul I

Festival Internaţional de folclor pentru copii : Am fost ş-om fi, ediţia a –

XIV- a, 8-12 mai, Sighetu Marmaţiei

Participanţi:

o ansamblul Vulturaşul Mircea Vodă, prof. îndrumător Chisău Constantin, locul II

Festival Interjudeţean de muzică şi dans popular: Florii 2013, ediţia a -XI-a,

28 aprilie, Mircea Vodă, județul Brăila

Participanţi:

o ansamblul Vulturaşul Mircea Vodă, prof. îndrumător Chisău Constantin.

Page 10: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

10

Concurs naţional de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală, ediţia a II - a,

2012, în cadrul proiectului EBC

Participanţi:

o prof. Nedelcu Aura, tema: Atomul – particulă componentă a materiei – locul I

o prof. Vâlceanu Tiţa şi Fuior Lenuţa, tema: Igiena mediului - sănătatea omului

Simpozion naţional cu tema: Educaţia ecologică şi societatea umană, ediţia a

VI-a, 2013, Galaţi

Participanţi:

o eleva Nedelcu Roxana, profesor îndrumător Nedelcu Aura, tema: Dacă aerul ar

vorbi…

o profesor Fuior Lenuţa şi profesor Nedelcu Aura, tema: Un mediu curat şi sănătos

pentru generaţiile viitoare

Participare la proiectarea de activităţi educaţionale interdisciplinare în cadrul

Schimburilor de Experienţă Naţională, organizate de programul EBC, 7-9 sept,

2012, Galaţi

Participanţi:

o profesor Mocanu Mirela-Nicoleta şi profesor Nedelcu Aura

Studiul Internaţional OECD privind procesul de predare-învăţare TALIS 2013,

organizat de către Centrul Naţional TALIS - Centrul Naţional de Evaluare şi

Examinare România, 1 - 31 martie 2013

Participanţi:

o profesor Fuior Lenuţa – coordonator

o profesorii de gimnaziu

Proiecte educaționale:

Concurs naţional Galeria Artei Populare, ediţia a II - a, 2013, Bicazu Ardelean,

județul Piatra Neamţ:

o secţiunea I: Nunta românească – prezentare ppt - locul I

o secţiunea II: Obiceiuri de nuntă şi tradiţii – referate - locul I

o secţiunea III: Icoana - sufletul românului - locul I

Participanţi:

o prof. Nedelcu Aura la secţiunile I şi III, ca profesor participant şi îndrumător

o prof. Fuior Lenuţa la secţiunile II şi III, ca profesor participant şi îndrumător

o prof.Vâlceanu Tiţa la toate cele trei secţiuni, ca profesor participant şi îndrumător

Page 11: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

11

Concurs naţional: În căutarea lui Andrei , 29 octombrie-29 noiembrie, 2012

Participanţi:

o elevii clasei a VI-a A, profesor îndrumător Fuior Lenuţa, tema: Ecouri străbune

o elevii clasei a VII-a A, profesor îndrumător Nedelcu Aura, tema: E cool să fii

eco!

Proiect interjudețean – Noi și lumea - Școala 11 – Buzău – Județul Buzău

Participanți:

o elevii claselor a V- a și a VI-a – profesor îndrumător Mocanu Mirela-Nicoleta

Parteneriate:

• Consiliul Local și Primăria comunei Mircea Vodă

• Biserica Sfântul Ioan Mircea Vodă

• Dispensar medical Mircea Vodă

• Poliția Rurală Mircea Vodă

• Palatul Copiilor Brăila

• Alte instituții de învățământ județene: - Școala Gimnazială Surdila Greci

- Școala Gimnazială Surdila

Găiseanca

• Instituții de învățământ din țară: Școala 11 – Buzău, Școala Gimnazială, comuna

Bicazu Ardelean, Județul Neamț

Page 12: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

12

Page 13: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

13

PREZENTAREA COMUNITĂŢII

Localitatea Mircea Vodă este o aşezare de tip rural, întemeiată conform

izvoarelor istorice scrise în 1924 pe teritoriul cătunului Bagdat aflat între Satul Deduleşti

şi Gara Deduleşti, situată pe DN 2B la o distanţă de 50 Km de oraşul Brăila.

Suprafaţa administrativ-teritorială este de 10849 ha din care 485 ha teren

intravilan şi 10200 ha suprafaţă arabilă.

Datele statistice au înregistrat o populaţie de 2.750 locuitori şi un număr

de 1100 gospodării. În ultimii 10 ani s-a manifestat o tendinţă de creştere semnificativă a

populaţiei datorită fenomenului de migrare a populaţiei urbane către sat.

Populaţia ocupată pe ramuri ale economiei la nivelul comunei se prezintă

astfel:

• 125 de persoane în unităţi bugetare

• 50 de meseriaşi şi liberi profesionişti

• 1.892 persoane deţinătoare de terenuri agricole din care 1.120

pensionari

• 26 de persoane întreprinzători particulari

• 180 de persoane şomeri şi beneficiari de ajutor social

• 502 copii ( preşcolari, elevi I-VIII, şcoli arte şi meserii şi liceu )

5% 2%

68%

1%

6%

18%

REPARTIZAREA LOCUITORILOR

ANGAJATI IN UNITATI

BUGETARE

MESERIASI SI LIBERI

PROFESIONISTI

DETINATORI TERENURI

AGRICOLE

INTREPRINZATORI PARTICULARI

SOMERI SI BENEFICIARI DE

AJUTOR SOCIAL

COPII (PRESCOLARI, ELEVI I-

VIII,SAM

Page 14: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

14

Din punct de vedere economic localitatea este ameninţată de capriciile

Bărăganului. Principala activitate a locuitorilor este cea agricolă (cultivarea cerealelor şi

creşterea animalelor doar pentru consumul propriu). În zonă lipsesc agenţii economici

puternici care să ofere locuri de muncă şi O.N.G.-uri care să sprijine categoriile sociale

defavorizate.

În afara problemelor economice există şi probleme şi nevoi sociale: rata

mare a şomajului în zonă, lipsa locurilor de muncă mai ales pentru femei, lipsa educaţiei

civice, abandonarea meşteşugurilor tradiţionale şi pierderea interesului pentru folclor de

către tânăra generaţie, fapt care ar duce la piederea imaginii de sine, sau altfel spus la

pierderea identităţii noastre locale şi naţionale.

Reîntoarcerea la tradiţii a locuitorilor satului aflaţi parcă în derută ar

constitui o alternativă pentru rezolvarea unor probleme materiale şi sociale şi păstrarea

identităţii în Uniunea Europeană.

Şcoala a încercat într-un mod modest să dezbată aceste probleme şi să

ofere deocamdată soluţii teoretice pentru aceste probleme acute ale comunităţii noastre

prin informări şi dezbateri organizate cu tineri şi vârstnici cât şi prin activităţile derulate

în cadrul proiectului de educaţie civică derulat în 2004, care a avut un impact puternic

pentru toţi membrii comunităţii. Vom continua să implementăm un adevărat program

de educaţie a tinerei generaţii în spiritul descoperirii şi păstrării tradiţiilor.

Page 15: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

15

ANALIZA SWOT

CURRICULUM

Puncte tari Puncte slabe

- preocuparea constantă pentru

procurarea documentelor curriculare

oficiale :plan cadru, programe,

auxiliare;

- diversificarea ofertei C.D.Ş. pentru a

raspunde in masura cat mai mare

dorinţele elevilor şi părinţilor în

concordanţă cu posibilitatile scolii;

- activităţi extracurriculare variate la

nivel local, judeţean, regional şi

naţional;

- experienta in derularea de proiecte

educationale a unor cadre didactice care

au urmat cursuri in acest sens ( Centrul

Educatia 2000+);

- aplicarea restrânsă a metodelor de învăţare

centrate pe elevi;

- număr mic de cadre didactice cu abilităţi

pentru un CDŞ diversificat în concordanţă cu

solicitările elevilor şi părinţilor ( dans, limba

engleză );

- mobilier necorespunzător pentru aplicarea

metodelor moderne de învăţare (lucru pe

grupe);

Oportunităţi Ameninţări

- derularea unor programe ale MEN

privind reabilitarea și dotarea

şcolilor;

- Programe europene de formare ale

carelor didactice, didactice auxiliare;

- cadre didactice cu experienţă în

activitatea didactică şi managerială;

- creşterea gradului de autonomie al

şcolii.

- lipsa bazei didactico – materiale moderne

nu permite un CDŞ diversificat şi realizarea

standardelor curriculare la nivel optim;

- atitudinea pasivă a unor părinţi faţă de

rezultatele la învăţătură ale copiilor si faţă de

alte activităţi ale şcolii ;

- nivelul de trai scăzut în comunitatea locală;

Page 16: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

16

RESURSE UMANE

Puncte tari Puncte slabe

- personal didactic calificat în proporţie de

99 % ce conferă potenţial uman de calitate;

- cadre didactice cu domiciliul stabil în

localitate ce poate asigura o permanentă

implicare în relaţiile comunitare;

- colectiv didactic cu cadre didactice cu

experienţă în activitatea didactică şi

managerială;

- interesul cadrelor didactice tinere pentru

obţinerea gradelor didactice şi formarea

continuă.

- lipsa de experienţă şi interes a unor

cadre didactice tinere;

- rezistenţa la schimbare a unor cadre

didactice;

- participarea unui număr relativ mic de

elevi la concursuri şcolare la nivel judeţean şi

naţional.

Oportunităţi Ameninţări

- vocea elevilor ( prin reprezentanţii aleşi în

Consiliul Elevilor ) contribuie din ce în ce mai

mult la îmbunătăţirea climatului educaţional din

şcoală;

- existența unei oferte generoase a CCD

Brăila în privința cursurilor de formare și

dezvoltare profesională;

- existența unor proiecte și programe ce

vizează formarea cadrelor didactice coordonate

și finanțate de MEN.

- din cauza condiţiilor grele de navetă apare

fenomenul de fluctuaţie a cadrelor didactice la

diferite specialităţi;

- scăderea populaţiei şcolare ,

- lipsa personalului calificat în consilierea

copiilor cu nevoi speciale.

Page 17: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

17

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Puncte tari Puncte slabe

- existenta a două laboratoare de

informatică, dintre care unul AeL;

- bibliotecă cu peste 6000 volume;

- amenajarea unui punct de

informare – documentare pentru

comunitate la Structura şcolară

Dedulesti prin P.I.R.;

- reabilitarea corpului A (2012) și a

corpului B (2011), Școala Gimnazială,

comuna Mircea Vodă prin fonduri de

la Banca Mondială;

-structura Dedulești reabilitată prin

fonduri guvernamentale, 2006-2009;

- Grădiniţa cu program normal,

comuna Mircea Vodă reabilitată cu

fonduri de la bugetul local;

- racordare la internet ca sursă

suplimentară de informaţii.

- lipsa spaţiului şi folosirea

laboratoarelor ca săli de clasă, precum

și dotarea insuficientă a acestora

(laborator chimie, biologie)

- lipsa unui punct de informare

metodică în Școala Gimnazială,

comuna Mircea Vodă;

- lipsa unei săli de sport;

- fonduri băneşti insuficiente;

Oportunităţi Ameninţări

- existenta unor proiecte și programe

naţionale ce vizează reabilitarea

spaţiilor şcolare;

- existenta programelor

guvernamentale în vederea dotării

laboratoarelor, bibliotecii şi sălii de

sport.

- insuficienţa fondurilor alocate

de la bugetul local pentru baza

materială;

- un număr mic de agenţi economici

în zonă, potenţiali parteneri ;

- baza didactico – materială

insuficientă pentru activităţi

didactice eficiente.

Page 18: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

18

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

Puncte tari Puncte slabe

- tradiţie în ceea ce priveşte

organizarea în comun a unor activităţi cu

institutiile locale (Primaria, Biserica,

Poliția) – Ziua Şcolii, Ziua Eroilor, Ziua

Mircenilor, Hramul Bisericii;

- buna colaborare cu şcoli din zonă şi

din municipiu, Centrul Educaţia 2000+,

Centrul Judeţean Brăila pentru

conservarea şi valorificarea tradiţiei şi

creaţiei populare, pentru păstrarea

tradiţiilor şi obiceiurilor locale;

- existenţa multor proiecte educaţionale pe

plan judeţean şi interjudeţean cum ar fi

Concursurile naţionale: Galeria Artei

Populare, ediţia a II - a, 2013, Bicazu

Ardelean, județul Piatra Neamţ și În

căutarea lui Andrei, precum și proiectul

Noi și lumea, în parteneriat cu Școala 11,

Buzău, județul Buzău.

- renunţarea cu multă uşurinţă în

situaţia eşecului unor acţiuni în

comunitate;

- slaba implicare în proiecte cu

finanțare UE.

Oportunităţi Ameninţări

- deschidere din partea şcolii pentru

colaborare cu părinţii elevilor şi cu

instituţiile locale şi desfăşurarea unor

activităţi în parteneriat;

- experienta cadrelor didactice în

desfăşurarea proiectelor educaţionale în

beneficiul comunităţii

- lipsa de receptivitate a unor

parteneri – părinţi, agenţi economici.

- lipsa ONG-urilor în zonă;

- influenţa nefastă a canalelor de

comunicare media care oferă false modele

comportamentale pentru copii şi adulţi ;

Page 19: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

19

ȚINTE STRATEGICE:

1) Creşterea calităţii educaţiei şi promovarea imaginii şcolii

în comunitate şi la nivel judeţean.

2) Aplicarea strategiilor didactice de învăţare centrate pe

elev, dezvoltarea abilităților de abordare a metodelor

interactive.

3) Formarea personalului didactic în abordarea tehnicilor de

cercetare științifică și pedagogică.

4) Dezvoltarea colaborării Școală – Comunitate “Şcoala –

centru de gravitaţie al comunităţii locale“.

5) Reînvierea tradițiilor și obiceiurilor locale și perpetuarea

lor în lumea satului.

6) Dezvoltarea unui mediu şcolar sănătos şi sigur pentru

elevi şi cadre didactice.

7) Dezvoltarea resurselor materiale ale școlii.

8) Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor

oferite de resursele TIC, pentru a permite adaptarea

modelului educaţional oferit de şcoală la mediul tehnologic

actual.

Page 20: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

20

OBIECTIVE STRATEGICE:

OBIECTIV O1 Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală şi la nivel judeţean

ŢINTĂ Elevi, cadre didactice şi membrii comunităţii locale

CONTEXT Insuficienta popularizare a acțiunilor şcolii în comunitatea locală şi la nivel judeţean

Acţiuni Indicatori de performanță Resurse umane /

materiale Data Responsabil Parteneri

� Desemnarea unui cadru

didactic responsabil cu imaginea

şcolii

Elaborarea unui plan de

promovare a imaginii şcolii

Cadru didactic cu

competenţe de

comunicare

Anual

Repsonsabilul cu

promovarea

imaginii şcolii

Consilierul

educativ al şcolii,

consilierul de

imagine al ISJ

Brăia

Popularizarea activităţilor

desfăşurate de şcoală la nivel

local şi judeţean

Presa locală,

posturi de radio şi

TV

� Dezvoltarea sentimentului

de apartenenţă la cultura şi

tradiţia şcolii

Stabilirea unor însemne

specifice şcolii – insigne ,

ecusoane , uniformă

Elevi, cadre didactice

C.A

Părinţi

Page 21: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

21

Editarea unei publicaţii

lunare pentru popularizarea

activităţilor şcolii

Elevi, cadre didactice

Lunar

Repsonsabilul cu

promovarea

imaginii şcolii

Părinţii,

reprezentanţii

autorităţii locale

� Realizarea site-ului școlii

noastre

Actualizarea periodică Cadru didactic cu

competenţe de

comunicare

Semestrial

Repsonsabilul cu

promovarea

imaginii şcolii

Compartiment

informatizare al

ISJ Brăila

� Colectarea feed-back-ului de

la membrii comunităţii cu privire

la viaţa şcolii

Aplicarea unor chestionare

membrilor comunităţii

privind nivelul de satisfacţie

cu privire la viaţa şcolii.

Depistarea nevoilor elevilor

şi părinţilor.

Elaborarea unui program

pentru corectarea

disfuncţiilor identificate.

Recunoaşterea şi aprecierea

şcolii la nivelul comunităţii

locale şi la nivel judeţean.

Elevi, cadre didactice,

părinţi

Periodic

Repsonsabilul cu

promovarea

imaginii şcolii

Reprezentanţii

autorităţii locale,

reprezentanţi

mass media

Page 22: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

22

OBIECTIV O2 Aplicarea strategiilor didactice de învăţare centrate pe elev, dezvoltarea abilităților de

abordare a metodelor interactive

ŢINTĂ Toate cadrele didactice

CONTEXT Abilităţile cadrelor didactice sunt insuficiente în raport cu standardele curriculare ale noii legi a educației şi

exigenţele standardelor UE în formarea competenţelor la elevi.

Acţiuni Indicatori de performanță Resurse umane /

materiale Data Responsabil Parteneri

� identificarea nevoilor de

formare a tuturor cadrelor

didactice

� reactualizarea bazei de date

privind formarea cadrelor

didactice

- autoevaluarea stării de fapt

a fiecărui cadru didactic

- bază de date completă

- toate cadrele

didactice / chestionare

Anual

– Responsabilul cu

Formarea şi

Dezvoltarea

Profesională

CCD Brăila

ISJ Brăila

� popularizarea ofertelor

CCD şi altor furnizori de

educaţie

- selectăm cele mai bune

oferte care corespund în mod

real nevoilor personale ale

cadrelor didactice

- toate cadrele

didactice / oferta de

formare Anual

- Managerul

- Responsabilul cu

Formarea şi

Dezvoltarea

Profesională

ISJ Brăila

� extinderea conectării la

Internet a unităţii si utilizarea

acestuia de către elevi, cadre

didactice si personalul didactic

- sursă de informare

actualizată

- egalitatea şanselor pentru

accesul la informaţie.

-elevi și cadre

didactice 2012 -

2014

Managerul Primăria

Consiliul Local

Page 23: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

23

auxiliar

� cursuri de formare

desfăşurate de furnizori

educaţionali - strategii didactice

inovative de învăţare – evaluare

şi utilizarea soft – urilor

educaţionale în lecţii);

- strategii didactice centrate pe

elev;

- metode de învăţare prin

colaborare;

- metode pentru dezvoltarea

abilităţilor de comunicare şi

relaţionare.

- eficientizarea activităţii

cadrelor didactice şi

ameliorarea rezultatelor

şcolare

îmbunătăţirea relaţiei elev –

profesor, profesor – elev,

elev - elev

- toate cadrele

didactice / oferta de

formare

- elevi și cadre

didactice 2012-

2016

-Managerul

- Responsabilul cu

Formarea şi

Dezvoltarea

Profesională

CCD Brăila

Furnizori

naţionali de

servicii

educaţionale

� înființarea unui punct de

documentare și informare

metodică în şcoală

-accesul rapid la informaţie

de specialitate şi metodică

asigură dezvoltarea

competenţelor profesionale

ale cadrelor didactice

- echipa managerială

2013 -

2015

Responsabilii

comisiilor

metodice

Directorul adjunct

Director

CCD Brăila - ISJ

Brăila

Furnizori de

servicii

educaţionale

Page 24: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

24

OBIECTIV O3 Formarea personalului didactic în abordarea tehnicilor de cercetare științifică și pedagogică

ŢINTĂ Toate cadrele didactice

CONTEXT Necesitatea dezvoltării culturii calității prin implementarea standardelor de referință.

Acţiuni Indicatori de performanță Resurse umane /

materiale Data Responsabil Parteneri

� dezbaterea în CP a impactului

cercetării științifice și pedagogice

pentru îmbunătățirea rezultatelor

școlare.

- inițierea unor cadre

didactice în studii/proiecte de

cercetare proprii în domeniul

educațional.

- toate cadrele

didactice / chestionare Sem. I

an școlar

2012-2013

– Coordonator

CEAC

Responsabil

Formarea şi

Dezvoltarea

Profesională

CCD Brăila

ISJ Brăila

� elaborarea / revizuirea

planurilor comisiilor metodice

din perspectiva cercetării

științifice și pedagogice

- integrarea temelor/studiilor

de cercetare în planurile

comisiilor metodice

Responsabilii

comisiilor metodice Sem. I sept.

2013

-Managerul

-Coordonator

CEAC

ISJ Brăila

� constituirea echipelor de

lucru și realizarea cercetării

- studii teoretice și practice,

chestionare, interviuri, studii

de caz, fișe de lucru

- cadre didactice și

elevi Sept.2013/

Oct. 2014

Managerul

- Responsabilul cu

Formarea Cadrelor

Didactice

CCD Braila

ISJ Brăila

� prezentarea rezultatelor

în comisii metodice și

diseminarea rezultatelor

- eficientizarea activităţii

cadrelor didactice şi

ameliorarea rezultatelor

- cadre didactice și

elevi Mai 2014/

Oct.2014

-Managerul

- Responsabilul cu

Formarea Cadrelor

CCD Braila

ISJ Brăila

Page 25: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

25

în CP în vederea

valorificării în activitatea

didactică.

şcolare

îmbunătăţirea relaţiei elev –

profesor, profesor – elev,

elev - elev

Didactice

OBIECTIV O4 Dezvoltarea cooperării între instituţiile educaţionale la nivel local

“ Şcoala – centru de gravitaţie al comunităţii locale. “

ŢINTĂ Cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţii instituţiilor locale şi judeţene

CONTEXT Necesitatea stringentă de responsabilizare a tuturor partenerilor locali pentru formarea viitorilor cetăţeni.

Acţiuni Indicatori de performanță Resurse umane /

materiale Data Responsabil Parteneri

� popularizarea acţiunilor

şcolii în comunitate:

- întâlniri cu părinţii, afişe,

pliante;

- exploatarea nevoilor şi a

problemelor comunităţii;

- dezbateri cu reprezentanţii

instituţiilor locale

- informarea tuturor membrilor

din comunitatea locală şi

dezvoltarea relaţiei şcoală –

comunitatea locală ( întâlniri

publice).

Membrii comunității

/ afișe pliante

chestionare

2012 –

2016

Managerul

Consiliul de

Administraţie al

şcolii

Consilierul educativ

Consiliul Local

Biserica

Dispensarul

Poliţia

� editarea unei publicaţii - responsabilizarea tuturor Cadre didactice, elevi, 2013 - Managerul Consiliul Local

Page 26: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

26

pentru informarea membrilor

comunităţii locale, cu

rezultatele şcolii, acţiunile şi

intenţiile şcolii, problemele

comunităţii locale

factorilor educaţionali locali

( Consiliul Local, Dispensar,

Poliţie, Biserica)

reprezentanți ai

autorităților locale /

chestionare, publicații

2014

Consiliul de

Administraţie al

şcolii

Biserica

Dispensarul

Poliţia

� înfiinţarea în localitate a

unor cluburi în funcţie de

preferinţele şi interesele

membrilor comunităţii locale

( Clubul elevilor, Clubul

părinţilor, Clubul pensionarilor)

- întărirea relaţiilor de

colaborare la nivelul

comunităţii

- îmbunătăţirea climatului

civic în localitatea noastră

- satisfacerea unor nevoi de

comunicare, de cunoaştere şi

rezolvarea unor probleme de

interes ale comunităţii

Elevi, cadre didactice,

părinți și membrii

comunității /

echipamente audio

video, echipamente

sportive, amenajarea

unor spații

corespunzătoare

2013–

2016

Managerul

Consiliul Local

Consiliul

reprezentativ al

părinților

Primăria

Consiliul local

Poliţia

Dispensar

Biserică

� desfăşurarea unor proiecte

în parteneriat cu instituţiile

locale pentru rezolvarea unor

nevoi comunitare. – abandonul

școlar, protecția mediului

înconjurător, dezvoltarea

spiritului civic

- integrarea unităţii şcolare în

strategia comunitară

Elevi, cadre didactice,

reprezentanții

autorităților locale

2012 –

2016

Managerul

C.A.

Primăria

Consiliul local

Biserica

Poliţia

Page 27: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

27

OBIECTIV O5 Reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi perpetuarea lor în lumea satului.

ŢINTĂ Cadre didactice, elevi, părinţi.

CONTEXT Interesul scăzut al tinerilor pentru tradiţii şi valori strămoşeşti şi pierderea lor în timp.

Acţiuni Rezultate Resurse umane /

materiale Data Responsabil Parteneri

� popularizarea rezultatelor

proiectului

“ Ecouri străbune “ în şedinţele

cu părinţii, și in alte activități

din comunitate

- număr mai mare de persoane

implicate (elevi, părinţi, cadre

didactice, persoane vârstnice)

din comunitate

Elevi, părinți, cadre

didactice, membrii

comunității /

chestionare , afișe,

articole în revista

școlii

2012

Consilierul

Educativ

Managerul

Biserica

Centrul Judeţean

de Creaţie Brăila

ISJ Brăila

� continuitatea în realizarea

unui CDŞ axat pe meşteşuguri

tradiţionale

� înființarea unui cerc de

folclor în parteneriat cu părinții

elevilor.

- formarea deprinderilor

elevilor pentru confecţionarea

unor obiecte decorative

Cadre didactice ,

elevi, părinți / oferte

CDȘ, obiecte

etnografice

2012 -

2016

prof.

Roman Florica

Membrii ai

Consiliului

reprezentativ al

părinților

Biserica și C.J.,

C.P.

Părinţii şi bunicii

elevilor

� organizarea unor activităţi

sub formă de şezătoare şi clacă,

la şcoală şi în casele

gospodarilor

- realizarea unei punţi între

generaţii

- redescoperirea de către tineri

a frumuseţii şi bogăţiei

Elevi, cadre didactice,

părinți / spații

amenajate adecvat

Periodic

2012 -

2016

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

Părinţi

Centrul Judeţean

de Creaţie Brăila,

Părinţi şi bunici ai

elevilor

Page 28: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

28

tradiţiilor strămoşeşti

� înfiinţarea unor ateliere de

lucru pentru învăţarea unor

meşteşuguri tradiţionale

( ţesut, cusut ).

- formarea unor deprinderi de

manualitate

Elevi, părinți, meșteri

populari / materiale si

ustensile specifice 2013 -

2014

Consilierul

Educativ

Managerul

Părinţii şi bunicii

elevilor

� construirea unui spaţiu

corespunzător pentru

amenajarea unui muzeu sătesc.

- amenajarea unui spatiu

pentru conservarea obiectelor

etnografice şi îmbogăţirea

colecţiei

- părinți, reprezentanți

ai autorităților locale

/ materiale de

construcții

2012 -

2016

Managerul

Consiliul Local

Consiliul Local

Biserica

Comitetul de

Părinţi

� promovarea ansamblului

folcloric Vulturașul la nivel

local, județean, național și

internațional prin asigurarea

participărilor la concursuri

- ansamblu de renume în zonă,

judeţ și în țară

-participarea ansamblului la

acțiuni și concursuri la nivel

local, județean, național și

internațional

Elevi, cadre didactice

/ costume populare,

instrumente muzicale 2012 -

2016

Cadru didactic

Instructor

Manager

Palatul Copiilor

Brăila

Primăria

Page 29: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

29

OBIECTIV O6 Dezvoltarea unui mediu şcolar sănătos şi sigur pentru elevi şi cadre didactice.

ŢINTĂ Elevi şi cadre didactice

CONTEXT Creşterea actelor de violenţă în mediul şcolar şi necesitatea stringentă de organizare a unor activităţi de combatere

a violenţei

Acţiuni Indicatori de performanţă Resurse umane si

materiale Data Responsabil Parteneri

� organizarea spaţiului şcolar

ca un mediu prietenos şi sănătos

Amenajarea funcţională a

tuturor spaţiilor şcolare,

Asigurarea condiţiilor de igienă

conform normelor sanitare, PM

şi PSI în vigoare

Învăţători şi diriginţi,

responsabili comisii

metodice – mobiler

adecvat, panouri,

auxiliare curriculare

2012 -

2016 Managerul

Consiliul local

ISJ

� Combaterea violenţei în mediu

şcolar precum şi a infracţionalităţii

juvenile

Constituire la nivelul şcolii a

Comsiei pentru combaterea

actelor de violenţă,

Elaborarea planului operaţional

de combatere a violenţei în

mediul şcolar

Învăţători şi diriginţi

Membrii Comisiei

pentru combaterea

actelor de violenţă

2012 -

2016

Managerul

Comitetul de părinţi,

reprezentanţii

autorităţii locale

Page 30: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

30

� Consilerea elevilor şi

părinţilor

Implicarea diriginţilor în

activitatea de consiliere în

spiritul valorilor democraţiei, a

responsabilităţii civice,

Monitorizarea elevilor cu

comportament deviante

Elevi, părinţi, dirginţi

permanent

Dirginţii

Responsabilul

Comsiei metodice

a dirginţilor

CJAP

Părinţii

Page 31: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

31

OBIECTIV 7 Dezvoltarea resurselor materiale ale şcolii.

ŢINTĂ Asigurarea unei baze didactico – materiale moderne în şcoală.

CONTEXT Necesitatea unei baze didactice moderne în concordanţă cu standardele currriculare pentru asigurarea şanselor

egale elevilor din mediul rural.

Acţiuni Rezultate Resurse umane si

materiale Data Responsabil Parteneri

� inventarierea bazei

didactico – materiale, pe

subinventare, pe laboratoare şi

cabinete

- autoevaluarea situaţiei bazei

didactico – materiale aflată în

dotare precum şi starea

acesteia

Adminstratorul,

comisia de

inventariere 2012

Prof. fizică,

chimie, biologoie

Managerul

Primăria

� întocmirea unor liste de

dotare conform programelor şi

standardelor curriculare pe

discipline de studii

- listarea necesarului de

materiale didactice pentru

desfăşurarea activităţii

didactice în condiţii optime

Comisia de

inventariere,

responsabilii

comisilor metodice

2012

Educatoarele

Învăţători

Profesori

� reamenajarea laboratoarelor

( fizică, chimie, biologie )

- dotarea cu materiale

didactice, mobilier şi aparatură

pentru asigurarea condiţiilor

de studiu şi pentru elevii din

mediul rural

Profesorii de

specialitate

/ echipamente si

materiale, mobilier

corespunzator

2012 –

2014

Managerul

prof. fizică,

chimie, biologie

Primărie

ISJ Brăila

Agenţi economici

Page 32: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

32

� reabilitarea corpului C ale

Școlii Mircea Vodă

- amenajarea spațiului pentru

laborator AeL, bibliotecă și

arhivă

Manager și

administrator

Cofinanțare buget

local

2013 –

2014 Manager

Primărie

ISJ Brăila

� dotarea cancelariilor cu

mobilier

- asigurarea condiţiilor optime

de studiu şi muncă pentru

cadre didactice

- accesul tuturor cadrelor

didactice la tehnologia

modernă si surse

informaţionale.

Asigurarea sanselor egale rural

- urban

2013 –

2014

Echipa

manageriala

Primărie

ISJ Brăila

Comitetul

reprezentativ al

părinţilor

� amenajarea unui punct de

informare metodică

Cadrele didactice /

echipamente si surse

informationale,

mobilier, 2013 –

2015

Echipa

manageriala

ISJ Brăila

Primăria

Page 33: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

33

OBIECTIV O8 Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor oferite de resursele TIC

ŢINTĂ Toate cadrele didactice

CONTEXT Necesitatea utilizării în activitatea curriculară și extracurriculară a resurselor și a instrumentelor TIC și folosirea

oportunităților proiectului EBC

Acţiuni Rezultate Resurse umane si

materiale Data Responsabil Parteneri

Formarea şi perfecţionarea

cadrelor didactice în domeniul

utilizării TIC

• Identificarea necesităţilor

de formare

• Identificarea

cursurilor/modulelor de

formare adecvate cadrelor

didactice (ECDL,

IntelTeach, iniţiere în TIC

etc.), disponibile la nivel

local sau regional

� Motivarea cadrelor

didactice pentru participarea la

• Alcătuirea unui centralizator privind

nevoile de formare/perfecţionare a

cadrelor didactice în domeniul TIC

• Alcătuirea unui centralizator al

resurselor TIC aflate la dispoziţia

şcolii

• Înscrierea cadrelor didactice la

cursuri de formare/perfecţionare în

domeniul TIC

• Absolvirea de către cel puţin 50%

dintre cadrele didactice a unui

program de formare/perfecţionare în

domeniul TIC

• Număr cadre didactice participante

la cursuri online sau de tip blended

• Cadre didactice

• Resurse

educaţionale din

domeniul TIC

• Resurse materiale

(calculatoare,

internet)

• Chestionare de

nevoi adresate

cadrelor didactice

Ofertele CCD şi ale

altor instituţii de

formare

2012 -

2013

• conducerea

şcolii

• cadrele

didactice

• responsabil

pentru formare

continuă şi

perfecţionare

Primăria

SIVECO

PAPI

MIRCEA

VODĂ

Page 34: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

34

cursuri de formare

(perfecţionare în domeniul TIC)

learning

• Procurarea de Lecţii AeL sau alte

platforme digitale ce pot fi utilizate

la clasă

� Utilizarea în activitatea

curriculară şi extracurriculară a

resurselor şi instrumentelor TIC

• Realizarea a cel puţin 30% din

curriculumul aplicat la clasă,

concretizat în unități de învățare

concepute de către profesori, la

nivelul ariilor curriculare Limbă şi

comunicare, Matematică şi ştiinţe,

Om şi societate, Arte prin utilizarea

resurselor şi instrumentelor TIC

• Elaborarea unităţilor de învăţare şi

desfăşurarea activităţii la clasă, pe

baza acestora, prin valorificarea

resurselor TIC

• Derularea de proiecte şcolare cu

participarea elevilor, bazate pe

utilizarea resurselor şi

instrumentelor TIC

• Număr profesori implicaţi în

• Cadre didactice

• Resurse

educaţionale din

domeniul TIC

• Resurse materiale

(calculatoare,

internet)

• Laboratorul/Lecţiile

AeL

• Alte

softuri/platforme

educaţionale

interactive

• Utilizarea curentă a

internetului şi a

reţelelor social-

media pentru

2012 -

2016

• conducerea

şcolii

• cadrele

didactice

• responsabil

pentru formare

continuă şi

perfecţionare

Page 35: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

35

derularea proiectelor cu componentă

TIC

• Participarea la competiţia e-Vacanţa

• Proiecte de soft educaţional realizate

de cadrele didactice împreună cu

elevii

• Activităţi extracurriculare cu

componentă TIC desfăşurate de

cadrele didactice, la nivelul

comunităţii locale, la nivel regional

sau naţional

activitatea didactică

şi comunicare

Dezvoltarea dotărilor şcolii în

domeniul TIC

� Identificarea necesarului de

calculatoare şi alte instrumente

tehnologice necesare

modernizării dotărilor şcolii

• Alcătuirea unui centralizator privind

nevoile de dezvoltare a dotărilor

şcolii în domeniul TIC

• Atragerea finanţării necesare

dezvoltării bazei materiale

tehnologice şi informatice a şcolii

• Planul strategic privind obţinerea de

resurse financiare

• Identificarea furnizorilor

• Achiziţionarea resurselor şi

• Resurse

educaţionale

informatice şi

echipamente TIC

cadrele didactice 2012 -

2016

• directorul

şcolii

• cadrele

didactice

• Comitetul

consultativ al

părinţilor

• Administrator

financiar

Primărie

Page 36: Şcoala Gimnazial ă · 2016-09-16 · 5 PREZENTAREA ŞCOLII Şcoala Gimnazial ă, comuna Mircea Vod ă, este o şcoal ă rural ă din inima Bărăganului cu un efectiv de 372 elevi

36

instrumentelor informatice necesare

Promovarea şcolii în

comunitate şi în afara acesteia

prin intermediul mijloacelor

TIC

• Trafic internet pe situl scolii

• Actualizarea permanentă a

informaţiilor pe situl şcolii

• Realizarea şi mentenanţa catalogului

virtual al şcolii

• Participarea cadrelor didactice la

proiecte de networking

• Comunicarea cu părinţii, factorii de

decizie locali sau regionali prin

intermediul sitului şcolii sau al altor

platforme informatice

• Promovarea imaginii şi activităţilor

desfăşurate la nivelul şcolii şi al

comunităţii pe portalul

www.eComunitate.ro

• Cadre didactice

• Biblioteca şcolii

PAPI

Permanent

• directorul

şcolii

• Consiliul de

administraţie

• CEAC

• Cadrele

didactice

• Comitetul

consultativ al

părinţilor

• Consiliul

elevilor

Primărie


Recommended