Home >Documents >ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, · PDF file 2016-02-22 ·...

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, · PDF file 2016-02-22 ·...

Date post:05-Mar-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • MOTIVE SĂ-ȚI

  ÎNSCRII COPILUL LA

  „GEORGE ENESCU”

  O ȘCOALĂ

  DE NOTA

  2016-2017

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, SINAIA

  Tradiția noastră este succesul!

 • Rezultate de excepție

  Înalta calitate a procesului educaţional din Școala „George Enescu”, Sinaia se reflectă în rezultatele obținute de absolvenți la examenul de Evaluare Națională, școala clasându-se astfel, în primele trei locuri pe zonă și în primele locuri în județ. În ultimii

  trei ani s-a înregistrat la nivelul unității o promovabilitate de 100%, iar în urma

  statisticilor realizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în anul

  școlar 2015-2016, unitatea noastră a ocupat poziția a 11-a pe județ. Corpul didactic al școlii noastre este recunoscut la nivel județean pentru activitatea sa

  remarcabilă în domeniul educaţional, prin obținerea a numeroase premii la olimpiadele județene și naționale, precum și la concursurile naționale și

  internaționale. O parte dintre cadrele didactice sunt metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova și responsabili de cercuri pedagogice, organizând astfel,

  anual olimpiade școlare zonale, simpozioane sau conferințe.

 • Facilități moderne de

  predare și învățare

  Școala a încercat să creeze un cadru favorabil învăţării la nivelul standardelor şi

  tehnologiilor actuale. Astfel şcoala dispune de:

  Conexiune la internet, videoproiectoare, cameră foto, aparate foto, laptopuri și imprimante pentru fiecare arie curriculară, copiatoare, scanner și flipchart-uri. Săli de clasă amenajate cu mobilier nou, unele dintre acestea dotate cu aparatură audio-video, televizor sau calculator. Laborator de informatică dotat cu 10 calculatoare. Laboratoare de fizică, chimie și de biologie dotate modern cu aparatură de specialitate adecvată, cabinet de informare şi integrare europeană – Infoeuroclub. O bibliotecă școlară dotată cu peste 20000 de volume și o sală de lectură cu calculatoare, tablete, video proiector și imprimantă. Cabinete de limba şi literatura română, matematică și arte plastice. Pentru dezvoltarea atitudinilor pozitive față de propria persoană prin autocunoaștere și respect de sine, dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme (de viață) și luare de decizii, dobandirea de repere în orientarea școlară și profesională vă stau la dispoziție cabinetele de asistenţă psihopedagogică și de logopedie. Elevii beneficiază de sevicii medicale de specialitate asigurate prin cabinetul medical aflat în incita unității, de o baza sportivă formată din două terenuri de sport și o sală de gimnastică. În școală sunt amenajate două dormitoare pentru cele două clase pregătitoare și o sală pentru servirea mesei.

 • Programul

  „Școală după Școală”

  Stategia adoptată la nivelul Școlii Gimnaziale „George Enescu”, Sinaia încurajeză

  abordarea unui învăţământ modern care pune accentul pe latura formativă a

  învăţării, preocupându-se de identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi

  îndrumare a activităţii elevilor. Profesorul stimulează, organizează, îndrumă

  experienţele de învăţare ale elevilor, încurajaţi să aibă iniţiative şi curaj de a acţiona.

  Se realizează trecerea de la învăţarea perceptivă, relativ pasivă, la învăţarea activă, al

  cărei randament este considerabil mai mare.

  Programul „Școală după Școlă” vine în sprijinul elevilor și este adaptat la nevoile și

  interesele beneficiarilor direcți ai sistemului de educație.

  12,00-12,30 Activitaţi recreative

  12,30-13,00 Masa de prânz în sistem catering (opțional)

  13,00-13,30 Limbi străine

  13,30-15,00 Program de odihnă/Efectuarea temelor (clasele I-IV)

  15,00-16,30 Activităţi şcolare/Atelier de lectură/Atelierul fanteziei/

  Dans modern/Atelier de pictură, etc.

  Orar „Școală după Școală”

 • Activități extrașcolare

  variate

  Septembrie: Ziua Internaţională a Păcii Octombrie: Ziua Mondială a Educaţiei și Cupa Dorian in memoriam, Ziua Internaţională a Mersului pe Jos, un eveniment global care militează pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat şi pentru importanţa plimbărilor în aer liber, Carnavalul dovlecilor Decembrie: Ziua Naţională a României și Spirit de Crăciun Ianuarie: fiecare oră de limba şi literatura română a fost deschisă de o prezentare a vieţii şi operei poetului nostru naţional, Mihai Eminescu 24 ianuarie : 155 de ani sunt de atunci și totuşi, atât C. A. Rosetti, cât şi V. Boerescu şi Alexandru Ioan Cuza şi-au rostit discursurile prin elevii Şcolii Gimnaziale ,,George Enescu" din Sinaia. Milcovul a fost din nou trecut, iar noi l-am reîntâlnit pe Ion Roată şi am luat aminte la vorbele sale. Februarie: Ziua Porţilor Deschise Pe 8 martie: Ziua Mamei 2 aprilie : „Ziua Internațională a Cărții pentru copii” sărbătorim nașterea celebrului scriitor danez Hans Christian Andersen, creator al basmelor copilăriei noastre și proiectul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Mai: Zilele Școlii „George Enescu” 1 Iunie: Ziua Copilului

 • Activități recreative

  În urma parteneriatului încheiat între Clubul Copiilor „Martha Bibescu” , Comarnic și

  Școala Gimnazială „George Enescu”, Sinaia elevii noștri își pot petrece timpul liber

  sub îndrumarea specialiștilor, într-o atmosferă caldă şi magică a copilăriei,

  impregnată de culoare şi inspiraţie.

  Copilul poate să se manifeste şi să se exteriorizeze liber prin desen, modelaj, aplicaţii

  de TIC, diverse confecţii şi multe alte activităţi captivante, îmbinate cu jocul şi bine

  dozate metodic de către coordonatorul atelierului. Activităţile sunt variate şi

  concepute în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale copilului, fiind realizate

  prin diverse metode, atât clasice, cât şi non-formale - astfel copilul nu va sti ce e

  plictiseala! Atelierele pe care le propunem sunt: „Atelierul fanteziei”, Dans modern,

  Informatică, Limbi străine, Teatru, Atelierul de pictură.

 • Clase cu profil sportiv

  „Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care

  inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu

  judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să

  fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”, spunea J.J.

  Rousseau

  Școala „George Enescu”, Sinaia este singura școală gimnazială din zonă care vă oferă

  o alternativă: clase cu specializarea schi alpin. Elevii au între 4-6 ore de educație fizică,

  beneficiază de gratuitate la transportul pe cablu și echipament sportiv, cu sprijinul

  Primăriei Orașului Sinaia și a S.C. Transport Urban Sinaia. Orele de schi sunt atent

  monitorizate de un profesor calificat, iar copiii se bucură de clipe minunate pe pârtiile

  din Sinaia! Puteți opta pentru profilul sportiv începând cu clasa I.

 • Implicarea în proiecte

  internaționale

  Începând cu luna septembrie a anului 2015, Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia este partener în cadrul proiectului Erasmus + „O Europă a meseriilor: trecut și viitor”, proiect ce se desfășoară pe o perioadă de doi ani și este derulat în cinci țări europene: Franța, Italia, Spania, Turcia și România.

  De ce am ales să fim parte a unui parteneriat strategic?

  Parteneriatele stategice sunt proiecte care creează „punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare și care pun accentul, în special pe dezvoltarea organizațională. Promovarea școlii în Europa a fost una dintre prioritățile noastre.

  Care sunt avantajele acestui proiect?

  Elevii și cadrele didactice participante la proiect beneficiază de o experiență unică și descoperă noi programe de învățământ și instrumente de învățare, competențe lingvistice, noi forme de învățare, mobilitate virtuală, resurse educaționale deschise și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor, metode și instrumente de orientare, consiliere și pregătire, schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru, activități transnaţionale de învățare, predare, formare pentru elevii și profesorii școlii, iar toate acestea aduc o valoare adăugată organizației.

 • Așezarea centrală a

  școlii

  Poziția centrală a școlii oferă elevilor noștri multiple avantaje. Pe lângă priveliștea

  minunată și eleganța aleilor care-ți conduc pașii în locuri pline de frumusețe și liniște,

  elevii școlii au acces rapid la toate resursele ed

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended