Home >Documents >Chist Hidatic Hepatic (2)

Chist Hidatic Hepatic (2)

Date post:12-Apr-2018
Category:
View:297 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  1/22

  ChistChistululhidatichidatic

  hepatichepatic

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  2/22

  IntroducereIntroducere DefnitieDefnitie --reprezinta localizarea hepatica a larveireprezinta localizarea hepatica a larvei

  TaeniaTaeniaEchinococus; se mai numeste si EchinococozaEchinococus; se mai numeste si Echinococozahepaticahepatica

  Reprezinta o tumora benigna a fcatului.Reprezinta o tumora benigna a fcatului.

  EpidemiologieEpidemiologie:: - incidenta la om depinde de gradul de- incidenta la om depinde de gradul decontaminare a gazdelor intermediare oi! porci! vite"contaminare a gazdelor intermediare oi! porci! vite"

  - zone geografca endemice- #$%sud a- zone geografca endemice- #$%sud a&mericii&mericii!!IslandaIslanda!!&ustralia&ustralia!! 'oua (eelanda'oua (eelanda! tarile d! tarile dinin

  )urul *arii *editerane;)urul *arii *editerane; - R- Romaniaomania:: spatispatiuul subcarpaticl subcarpatic

  +!+,$#++!+,$#+loc"loc"

  - proesiuni e/puse: pastori! crescatori- proesiuni e/puse: pastori! crescatoride vite! macelari! medici veterinari".de vite! macelari! medici veterinari".

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  3/22

  0iziopatologieI"0iziopatologieI"

  Marele ciclu echinococicMarele ciclu echinococic :: parazitul adult din intestinulparazitul adult din intestinul gazdeigazdeidefnitivedefnitiveun carnivor" elimina ultima proglota din corpul taeniei un 1sac cuun carnivor" elimina ultima proglota din corpul taeniei un 1sac cuoua2" si prin actul deecatiei se vor evacua si vor a)unge sa contaminezeoua2" si prin actul deecatiei se vor evacua si vor a)unge sa contaminezevegetatia care va f consumata de ierbivore sau omnivore vegetatia care va f consumata de ierbivore sau omnivore gazdagazdaintermediaraintermediara".".

  3ul de taenie in intestinul gazdei intermediare va f digerat partial si va3ul de taenie in intestinul gazdei intermediare va f digerat partial si vaeliberaelibera Embrionul 4e/acantEmbrionul 4e/acantcare strabate peretele intestinal si va a)unge incare strabate peretele intestinal si va a)unge incirculatia portalafcat"; in ,+ 5 6+7 se opreste in sinusoidele portale; daca acirculatia portalafcat"; in ,+ 5 6+7 se opreste in sinusoidele portale; daca adepasit fltrul hepatic! a)unge in circulatia micaunde are sansa dedepasit fltrul hepatic! a)unge in circulatia micaunde are sansa deapro/imativ %+ 5 8+ 7 de a se opri". 9aca embrionul he/acant a depasit siapro/imativ %+ 5 8+ 7 de a se opri". 9aca embrionul he/acant a depasit sifltrul pulmonar a)unge in circulatia mare generala" de unde se poate opri infltrul pulmonar a)unge in circulatia mare generala" de unde se poate opri inorice viscer #+ 5 8+ 7".orice viscer #+ 5 8+ 7".

  &ceste sanse de 1fltrare1 a embrionilor he/acanti se oglindesc in ratele de&ceste sanse de 1fltrare1 a embrionilor he/acanti se oglindesc in ratele delocalizare a bolii hidatice.localizare a bolii hidatice.

  3data f/at! embrionul he/acant trece in stadiul larvar prin ormarea3data f/at! embrionul he/acant trece in stadiul larvar prin ormareaveziculei hidatice care contine un mare numar de colecsi Invaginati!veziculei hidatice care contine un mare numar de colecsi Invaginati!elementele ertile ale chistului! fecare dintre acestia reprezentind practicelementele ertile ale chistului! fecare dintre acestia reprezentind practiccapul unei viitoare taenii in conditiile in care a)unge in intestinul gazdeicapul unei viitoare taenii in conditiile in care a)unge in intestinul gazdeidefnitive.defnitive.

  Consumarea gazdei intermediare de catre un carnivor ciine! lup! vulpe! leu!Consumarea gazdei intermediare de catre un carnivor ciine! lup! vulpe! leu!pantera! pisica! ursii ciile" se inchide marele cerc echinococic prinpantera! pisica! ursii ciile" se inchide marele cerc echinococic prinintroducerea larvei taeniei in organismul gazdei defnitive unde din scolecsiiintroducerea larvei taeniei in organismul gazdei defnitive unde din scolecsiiinvaginati se va dezvolta o taenie adultainvaginati se va dezvolta o taenie adulta

  3mul intervine accidental in acest ciclu! pe post de gazda intermediara! dar3mul intervine accidental in acest ciclu! pe post de gazda intermediara! darreprezinta in general o 1linie moarta2 pentru parazit.reprezinta in general o 1linie moarta2 pentru parazit.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  4/22

  0iziopatologieII"0iziopatologieII"

  Micul CicluMicul CicluEchinococicEchinococic seseproduce in interiorulproduce in interiorul

  gazdei intermediaregazdei intermediareprin ruperea uneiprin ruperea uneivezicule hidatice cuvezicule hidatice cuaparitia de chisteaparitia de chiste

  hidatice multiplehidatice multiplesituatie numitasituatie numita4idatidoza".4idatidoza".

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  5/22

  &natomie atologica&natomie atologica MacroscopicMacroscopic 5 unilocular$multilocular5 unilocular$multilocularT. E. *ultilocularis"T. E. *ultilocularis"

  - unic, 7 din chistele hidatice hepatice aecteaza lobul drept hepatic Structura Chistului HidaticStructura Chistului Hidatic4epatic4epaticint spre e/t":int spre e/t": Lichidul HidaticLichidul Hidaticlichid steril! opalescent sau limpede! alcalin si puternic antigenic reactiilichid steril! opalescent sau limpede! alcalin si puternic antigenic reactii

  alergice??";alergice??";contine 1nisipul hidatic2 care reprezinta partea ertila a chistului ormat decontine 1nisipul hidatic2 care reprezinta partea ertila a chistului ormat descolecsii invaginati precum si veziculele fice sau proligere chiste hidatice 1in miniatura2";scolecsii invaginati precum si veziculele fice sau proligere chiste hidatice 1in miniatura2";

  Membrana proligeraMembrana proligeragerminativa" este responsabila de producerea eectiva a chistuluigerminativa" este responsabila de producerea eectiva a chistuluihidatic.hidatic. - spre interior secreta lichidul hidatic;- spre interior secreta lichidul hidatic; - spre e/terior secreta cuticula- spre e/terior secreta cuticula

  - poate 1inmuguri2 atit la interior cind produce 1vezicule fice2 cit si la- poate 1inmuguri2 atit la interior cind produce 1vezicule fice2 cit si lae/terior cind produce chiste hidatice cone/ee/terior cind produce chiste hidatice cone/e

  CuticulaCuticulasau adventicea reprezinta membrana proprie e/terna a chistului hidatic lamesau adventicea reprezinta membrana proprie e/terna a chistului hidatic lameconcentrice de material amor"! impermeabila pentru microbi si albumine dar permiteconcentrice de material amor"! impermeabila pentru microbi si albumine dar permitetrecera prin osmoza a coloidelor si cristaloidelor intr-un sens si a to/inelot chistului in senstrecera prin osmoza a coloidelor si cristaloidelor intr-un sens si a to/inelot chistului in sensopus.opus.

  PerichistuPerichistullsau ectochistul" reprezinta stratul e/tern al chistului hidatic hepatic! estesau ectochistul" reprezinta stratul e/tern al chistului hidatic hepatic! estespecifc acestei localizari si este produs din tesutul hepatic al gazdei prin presiuneaspecifc acestei localizari si este produs din tesutul hepatic al gazdei prin presiuneacresterii in volum al chistului si prin reactii alergice date de prezenta chistului.cresterii in volum al chistului si prin reactii alergice date de prezenta chistului.

  Chistul hidatic alveolar multilocular" nu prezinta capsula cuticula" @Acaracter mai invazivChistul hidatic alveolar multilocular" nu prezinta capsula cuticula" @Acaracter mai invazivinterventia chirurgicala este mai difcila tehnic".interventia chirurgicala este mai difcila tehnic".

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  6/22

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  7/22

  ClinicaClinica

  ClinicaClinicachistului hidatic hepaticchistului hidatic hepaticnecomplicatnecomplicateste necaracteristica! adesea acesta findeste necaracteristica! adesea acesta findasimptomaticasimptomaticdescoperire intimplatoare la echografe".descoperire intimplatoare la echografe".

  Evolutia 8 stadii:Evolutia 8 stadii: Stadiul pretumoralStadiul pretumoralin care pacientul nu prezinta acuze subiective clare:maniestariin care pacientul nu prezinta acuze subiective clare:maniestari

  alergice$ sindrom dispeptic de tip biliargreturi! varsaturi bilioase! diaree"! adeseaalergice$ sindrom dispeptic de tip biliargreturi! varsaturi bilioase! diaree"! adeseaasociate 6 luni-#, ani"asociate 6 luni-#, ani"

  Stadiul tumoralStadiul tumoral-tabloul clinic este dominat de prezenta-tabloul clinic este dominat de prezenta tumorii hepaticetumorii hepatice=$-=$-reactiireactiialergicealergice!! dureridureriin hipocondrul drept rar cu caracter de colica biliara". 0recventin hipocondrul drept rar cu caracter de colica biliara". 0recventhepatomegaliehepatomegalieevidenta clinic. Clasic 1evidenta clinic. Clasic 1trilului hidatictrilului hidatic2 - un suBu specifc identifcat la2 - un suBu specifc identifcat laauscultatia in hipocondrul drept si care desi apare rar are caracter patognomonic.auscultatia in hipocondrul drept si care desi apare rar are caracter patognomonic.

  Stadiul complicatStadiul complicat vezi mai )osvezi mai )os""

  EvolutiaEvolutia! desi lenta chistul atinge diametrului de % cm. la peste 6 luni de la contaminare"!! desi lenta chistul atinge diametrului de % cm. la peste 6 luni de la contaminare"! -este nemi)locit spre complicatii in absenta tratamentului".-este nemi)locit spre complicatii in absenta tratamentului". 9e mentionat ca9e mentionat ca

  ertilitate chistului apare de la dimensiunea de 8 5 cm.ertilitate chistului apare de la dimensiunea de 8 5 cm.

  11*oartea2 parazitului se ace secundar complicatiilor produse de acesta secundar suerintei*oartea2 parazitului se ace secundar complicatiilor produse de acesta secundar suerinteirepetate a C44 si este maniestata prin impregnarea calcara a perichistului. 9e remarcat carepetate a C44 si este maniestata prin impregnarea calcara a perichistului. 9e remarcat caaceasta 1moarte2 poate f doar aparenta si chistul calcifcat sa contina vezicule fice ertile.aceasta 1moarte2 poate f doar aparenta si chistul calcifcat sa contina vezicule fice ertile.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  8/22

  Complicatiille C44Complicatiille C44I"I"

  1.1.Complicatiile BiliareComplicatiile Biliare #. #.#. #. 9isDinezia biliara9isDinezia biliaraare % cauze legate de C44 si anumeare % cauze legate de C44 si anumecompresia produsa de acesta si spasmul 3ddian secundar reactiilorcompresia produsa de acesta si spasmul 3ddian secundar reactiiloralergice induse de chist" care conduce la staza biliara si in fnal laalergice induse de chist" care conduce la staza biliara si in fnal lalitiaza. Cinica acestei complicatii nu diera de alte cauze de disDinezielitiaza. Cinica acestei complicatii nu diera de alte cauze de disDinezie

  biliara iar diagnosticul se pune pe echografa acuta cu aceasta ocazie.biliara iar diagnosticul se pune pe echografa acuta cu aceasta ocazie. #. %.#. %.apilooddita scleroasaapilooddita scleroasaapare in apro/. , 7 cazuri siapare in apro/. , 7 cazuri sirecunoaste drept cauze pe linga iritatia alergica produsa de parazitrecunoaste drept cauze pe linga iritatia alergica produsa de parazitvezi mai sus" si iritatia mecanica prin trecerea prin papila avezi mai sus" si iritatia mecanica prin trecerea prin papila aelementelor hidatice prin fsurarea chistului". Clinic se traduce printr-elementelor hidatice prin fsurarea chistului". Clinic se traduce printr-un sindrom de colestaza moderata! rar cu icter. Echografa arataun sindrom de colestaza moderata! rar cu icter. Echografa arataprezenta chistului hidatic hepatic si dilatatia cailor biliare iar ERC 5 ulprezenta chistului hidatic hepatic si dilatatia cailor biliare iar ERC 5 ulendoscopic retrograde colangio- pancreatograph" confrmaendoscopic retrograde colangio- pancreatograph" confrma

  complicatia si permite sanctiunea prin T 5papilosfncterotomie"complicatia si permite sanctiunea prin T 5papilosfncterotomie" #. 8#. 8.. Fitiaza biliaraFitiaza biliaraare la origine spasmul 3ddian vezi mai sus"are la origine spasmul 3ddian vezi mai sus"

  iar prezenta de elemente hidatice in bila nu ace decit sa grabeascaiar prezenta de elemente hidatice in bila nu ace decit sa grabeascalitogeneza ca nuclee de precipitare. Clinica nu diera de cea produsalitogeneza ca nuclee de precipitare. Clinica nu diera de cea produsade alte cauze de litiaza! diagnosticul este echografc dar sanctiuneade alte cauze de litiaza! diagnosticul este echografc dar sanctiuneachirurgicala este mai delicata intrucit trbuie sa rezolve ambele leziuni.chirurgicala este mai delicata intrucit trbuie sa rezolve ambele leziuni.

  . Complicatiile !n"ectioase. Complicatiile !n"ectioasese traduc prin ormarea unui &bcesse traduc prin ormarea unui &bces

  4epatic4epatic va f discutat intr-un capitol ulterior".va f discutat intr-un capitol ulterior".

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  9/22

  Complicatiille C44Complicatiille C44II"II" 8.8. Complicatiile MecaniceComplicatiile Mecanice #upturile Chistului#upturile Chistului--recunosc ca etiologierecunosc ca etiologiesupuratia care slabeste peretele chistului"=$-traumatismele. Clinic-durere violenta insupuratia care slabeste peretele chistului"=$-traumatismele. Clinic-durere violenta in

  hipocondrul drept=enomene anaflactice. ediul rupturii! cea ce inBuenteaza si tabloulhipocondrul drept=enomene anaflactice. ediul rupturii! cea ce inBuenteaza si tabloulclinic!este dictat de pozitia chistului in fcat:clinic!este dictat de pozitia chistului in fcat:

  8.#8.#. organe parenchimatoase. organe parenchimatoase #inichiul drept#inichiul drept! cea ce ace ca tabloul clinic sa imbrace! cea ce ace ca tabloul clinic sa imbrace1haine urinare2 mergind pina la colica renala tipica. In acest conte/t se vorbeste despre1haine urinare2 mergind pina la colica renala tipica. In acest conte/t se vorbeste despreEchinococoza secundara.Echinococoza secundara.

  8.%8.%. in. in caile biliarecaile biliarecea mai recventa posibilitate" duce in fnal la instalarea unui ictercea mai recventa posibilitate" duce in fnal la instalarea unui ictermecanic cu particularitati clinice si de tratament:- fstula mare! situata decliv 5 poate ducemecanic cu particularitati clinice si de tratament:- fstula mare! situata decliv 5 poate ducela vindecarea chistului cu un tablou clinic de icter pasager simuleaza pasa)ul unui calcul";la vindecarea chistului cu un tablou clinic de icter pasager simuleaza pasa)ul unui calcul";

  -fstula mica sau prost situata se caracterizeaza clinic de episoade-fstula mica sau prost situata se caracterizeaza clinic de episoaderepetate de icter pasager si in timp apare un abces hepatic desi materialul hidatic serepetate de icter pasager si in timp apare un abces hepatic desi materialul hidatic seevacueaza! pur)area nu este completa sau efcienta". 9upa aparitia abcesului hepatic seevacueaza! pur)area nu este completa sau efcienta". 9upa aparitia abcesului hepatic sepot produce evacuari periodice de material septic cu aparitia unor episoade repetitive depot produce evacuari periodice de material septic cu aparitia unor episoade repetitive deangiocolita sau abcesul poate evolua ca o supuratie hepatica grava;angiocolita sau abcesul poate evolua ca o supuratie hepatica grava;

  8.8.8.8.inin bronhibronhii$i$cu evacuarea partiala e/ceptional totala" a continutului chistului pecu evacuarea partiala e/ceptional totala" a continutului chistului peaceasta cale aceasta cale vomica hidaticavomica hidatica". anctiunea chirurgicala a acestei complicatii reclama". anctiunea chirurgicala a acestei complicatii reclama

  abordul bipolar al leziunii! supra$subdiaragmatic.abordul bipolar al leziunii! supra$subdiaragmatic. 8..8..inin tubul digestivtubul digestiv stomac! intestin subtire sau colon"! [email protected] stomac! intestin subtire sau colon"! [email protected] iariaraceasta complicatie poate asigura vindecarea chistului intr-un numar mic de cazuri.aceasta complicatie poate asigura vindecarea chistului intr-un numar mic de cazuri.

  8.,.8.,.inin ba%inetul renalba%inetul renalevacuarea continutului hidatic pe aceasta cale poarta numele deevacuarea continutului hidatic pe aceasta cale poarta numele dehidaturie.hidaturie.

  8.6.8.6.inin seroasele de vecinatateseroasele de vecinatateacestea putind f cea peritoneala! cea pleurala sau ceaacestea putind f cea peritoneala! cea pleurala sau ceapericardica" permite insamintarea acestora cu elemente hidatice cea ce duce la aparitiapericardica" permite insamintarea acestora cu elemente hidatice cea ce duce la aparitiaechinococcozei secundare cu prognostic rezervat si sanctiune chirurgicala comple/a.echinococcozei secundare cu prognostic rezervat si sanctiune chirurgicala comple/a.

  8.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  10/22

  Complicatiille C44Complicatiille C44III"III"

  &.&.Hipertensiunea portalaHipertensiunea portalacomplica C44 voluminoase saucomplica C44 voluminoase saucu localizari particulare si care astel produc un eect de masacu localizari particulare si care astel produc un eect de masacompresiune" asupra sistemului venos portal. &laturi de compresiuneacompresiune" asupra sistemului venos portal. &laturi de compresiuneadirecta aectarea sistemului port recunoaste si cauze inBamator 5directa aectarea sistemului port recunoaste si cauze inBamator 5alergice. e realizeaza astel un bara) care poate f supra- ! intra- saualergice. e realizeaza astel un bara) care poate f supra- ! intra- sau

  subhepatic.subhepatic.

  '. Ciro%a hepatica'. Ciro%a hepaticacomplica C44 cu evolutie indelungata.complica C44 cu evolutie indelungata.&ceasta complicatie apare rar deoarece in general aparitia altor&ceasta complicatie apare rar deoarece in general aparitia altorcomplicatii atrage atentia asupra prezentei parazitului in organism.complicatii atrage atentia asupra prezentei parazitului in organism.0iziopatologic aceasta complicatie apare prin stenoza biliara secundara0iziopatologic aceasta complicatie apare prin stenoza biliara secundaracompresiei produse de catre chist asociat cu zone de necroza ocalacompresiei produse de catre chist asociat cu zone de necroza ocala

  hipo/ica asociata cu edem si inBamatie a spatiului 9isse prin enomenehipo/ica asociata cu edem si inBamatie a spatiului 9isse prin enomenealergice.alergice.

  In eventulaitatea unui bara) suprahepatic prin compresie directaIn eventulaitatea unui bara) suprahepatic prin compresie directasau prin Bebita secundara a vv. uprahepetice" instalarea acesteisau prin Bebita secundara a vv. uprahepetice" instalarea acesteicomplicatii este mai precoce.complicatii este mai precoce.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  11/22

  9iagnostic paraclinic9iagnostic paraclinic

  Eo%inofliaEo%inoflia-putin specifc%,7"! ceva mai fabil-putin specifc%,7"! ceva mai fabil testultestuleozinofliei provocateeozinofliei provocate crestere cu ,+ 7 dupa reactia crestere cu ,+ 7 dupa [email protected] pozitiv"[email protected] pozitiv"

  (estul intradermic Cassoni(estul intradermic Cassoni la 8+ min dupa in)ectarea a la 8+ min dupa in)ectarea a+.# sol antigen hidatic apare o papula de #-% cm"; e pozitiv+.# sol antigen hidatic apare o papula de #-% cm"; e pozitiv

  la G+7 dar se mentine = cativa ani dupa scoaterea chistuluila G+7 dar se mentine = cativa ani dupa scoaterea chistului (estul de f)are a complementului(estul de f)are a complementuluiHeinberg 5irvu"Heinberg 5irvu"putin specifc! se negativeaza in %-, luniputin specifc! se negativeaza in %-, luni

  !magistica!magistica:: EcografaEcografa:- depisteaza chisturi:- depisteaza chisturiasimptomatice$ confrma cele in stadiul de tumoraasimptomatice$ confrma cele in stadiul de tumorapalpabila!palpabila!

  @masa transonica bine delimitata [email protected] transonica bine delimitata cupereti subtiri! hiperecogeni;pereti subtiri! hiperecogeni;

  #adiografa#adiografa: umbra rotunda calcifcata in fcat;: umbra rotunda calcifcata in fcat;deschiderea in tubul digestiv @A bule de gaz;deschiderea in tubul digestiv @A bule de gaz;

  CTCT: dimensiune! topografe! relatia cu celelalte: dimensiune! topografe! relatia cu celelalteviscereutila ptr actul operator";viscereutila ptr actul operator";

  #M*#M*: mai bun in chistul complicat si: mai bun in chistul complicat siechinicocoza alveolaraechinicocoza alveolara

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  12/22

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  13/22

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  14/22

  4idatidoza peritoneala4idatidoza peritoneala

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  15/22

  TratamentulTratamentul

  este dierentiat in unctie de dimensiuniule chistului si etapaeste dierentiat in unctie de dimensiuniule chistului si etapaevolutiva a acestuia.evolutiva a acestuia.

  Chistele mici sub , cm."! calcifcate si cu reactie serologica negativaChistele mici sub , cm."! calcifcate si cu reactie serologica negativanu necesita tratament.nu necesita tratament.

  Chistele mici! active benefciaza de tratament *edical olosindChistele mici! active benefciaza de tratament *edical olosindderivati imidazolici mebendazol sau albendazol" dar necesitaderivati imidazolici mebendazol sau albendazol" dar necesitasupraveghere medicala. &lta indicatie a tratamentului medical estesupraveghere medicala. &lta indicatie a tratamentului medical esteca ad)uvant cu intentia de a 1steriliza2 chistele preoperator.ca ad)uvant cu intentia de a 1steriliza2 chistele preoperator.

  Chistele mai mari de , cm. au indicatie operatorie. RezolvareaChistele mai mari de , cm. au indicatie operatorie. Rezolvareachirurgicala a leziunilor este oarte variata in unctie de stareachirurgicala a leziunilor este oarte variata in unctie de stareabiologica a chistului! localizarea hepatica! starea biologica abiologica a chistului! localizarea hepatica! starea biologica apacientului! prezenta eventualelor complicatii si de posibilitatilepacientului! prezenta eventualelor complicatii si de posibilitatiletehnice.tehnice.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  16/22

  Tehnicile chirugicaleTehnicile chirugicale

  !.Procedee care lasa adventicea pe loc!.Procedee care lasa adventicea pe locse adreseaza C44 prounde.se adreseaza C44 prounde.&nastomozele chisto-digestive&nastomozele chisto-digestivecu stomac sau cu )e)un! in variate monta)e"cu stomac sau cu )e)un! in variate monta)e"

  sunt relativ simple si rapide dar pentru a f efciente este nevoie desunt relativ simple si rapide dar pentru a f efciente este nevoie depozita decliva a anastomozei;pozita decliva a anastomozei;

  Chistotomie si 9rena) e/ternChistotomie si 9rena) e/ternreprezinta o tehnica oarte simpla si rapida darreprezinta o tehnica oarte simpla si rapida darcare are dezavanta)ul unei vindecari 1greoaie2! intr-un interval marecare are dezavanta)ul unei vindecari 1greoaie2! intr-un interval marede timp.de timp.

  *arsupializarea*arsupializareaconsta in plicaturarea cavitatii restante dupa evacuareaconsta in plicaturarea cavitatii restante dupa evacuareaparazitului si eventual drena).parazitului si eventual drena).

  II.II. Procedee care e)tirpa adventiceaProcedee care e)tirpa adventiceatotal sau partial"total sau partial"Chistectomia totalaChistectomia totalanumita si ideala" e/tirpa parazitul in totalitate dar din pacatenumita si ideala" e/tirpa parazitul in totalitate dar din pacate

  se poate aplica la un numar mic de cazuri intrucit necesita o situatiese poate aplica la un numar mic de cazuri intrucit necesita o situatieanatomolezionala avorabila;anatomolezionala avorabila;

  Chistectomia partialaChistectomia partialaFagrot" e/tirpa in limite de siguranta adventicea. EsteFagrot" e/tirpa in limite de siguranta adventicea. Esteoperatia cea mai olosita si in unctie de situatia locala se poate asocia cuoperatia cea mai olosita si in unctie de situatia locala se poate asocia cuprocedee de plicaturare a adventicei restante. &ceasta tehnica asiguraprocedee de plicaturare a adventicei restante. &ceasta tehnica asiguravindecarea cea mai rapida si mai lipsita de complicatii.vindecarea cea mai rapida si mai lipsita de complicatii.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  17/22

  9rena) e/tern9rena) e/tern

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  18/22

  &nastomoze&nastomoze

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  19/22

  Tehnicile chirugicaleII"Tehnicile chirugicaleII"

  #e%ectii hepatice reglate#e%ectii hepatice reglatesau atipice au indicatii limitate !sau atipice au indicatii limitate !in anumite cazuri particulare cu dispozitie avorabila ain anumite cazuri particulare cu dispozitie avorabila aleziunii.leziunii.

  Drena+ul percutanDrena+ul percutan! sub ghida) echografc sau CT reprezinta! sub ghida) echografc sau CT reprezintao metoda terapeutica relativ recent introdusa in practica!o metoda terapeutica relativ recent introdusa in practica!care se adreseaza chistelor mici sau mi)locii! ara complicatiicare se adreseaza chistelor mici sau mi)locii! ara complicatiima)ore. *etoda are o rata destul de mare de esec cind sema)ore. *etoda are o rata destul de mare de esec cind serecomanda interventia chirurgicala clasica.recomanda interventia chirurgicala clasica.

  Cura chirurgicala laparoscopicaCura chirurgicala laparoscopica se poate aplica unorse poate aplica unorlocalizari particulare ale chistelor hidatice! necesita dotarelocalizari particulare ale chistelor hidatice! necesita dotaretehnica adecvata si indeminare chirurgicala.tehnica adecvata si indeminare chirurgicala. Ca urmareCa urmareramine o metoda cu indicatii limitate.ramine o metoda cu indicatii limitate.

  9e mentionat ca9e mentionat ca Chistul Hidatic MultilocularChistul Hidatic Multiloculareste multeste multmai agresiv si ca atare tratamentul chirurgical este mult maimai agresiv si ca atare tratamentul chirurgical este mult mai

  difcil si grevat de o mortalitate mult mai mare deci cea adifcil si grevat de o mortalitate mult mai mare deci cea aChistului 4idatic produs de Taenua Echiniccus Jranulosus.Chistului 4idatic produs de Taenua Echiniccus Jranulosus.

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  20/22

  rocedee cu lasarearocedee cu lasarea

  adventicei pe locadventicei pe loc

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  21/22

  rocedee radicalerocedee radicale

 • 7/21/2019 Chist Hidatic Hepatic (2)

  22/22

  *ultumesc?*ultumesc?

of 22/22
 Chist Chist ul ul  hidatic hidatic hepatic hepatic
Embed Size (px)
Recommended