+ All Categories
Home > Documents > Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

Date post: 02-Mar-2016
Category:
Upload: liliana-mostovoi
View: 119 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 12 /12
 Chișinău  este centrul administrativ , teritorial , economic, științific și cultural  al Republicii Moldova. Este unul dintre cele mai mari orașe din  Europa Centrală și de Sud. [5]  La 1 ianuarie 1984, [6]  aici locuiau 604 500 persoane, conform recensământului din  1989  661 400, [7]  în 1996  662 000 persoane, [8][9]  iar în 2004, la ultimul recensământ, 589 445 persoane. [10]   În prezent (2013), Chișinăul găzduiește 672 000 de locuitori.
Transcript
Page 1: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 1/12

  Chișinău  estecentrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova.

Este unul dintre cele mai mari orașe din Europa Centrală și de Sud.[5]

 La 1 ianuarie1984,[6] aici locuiau 604 500 persoane, conform recensământului din 1989 – 661 400,[7] în 1996 – 662 000 persoane,[8][9] iar în 2004, la ultimul recensământ,589 445 persoane.[10]  În prezent (2013), Chișinăul găzduiește 672 000 de locuitori.

Page 2: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 2/12

Statuia lui Ștefan cel Mare dinChișinău  este un monumentînchinat domnitoruluimoldovean Ștefan celMare  (1457-1504), realizat înperioada 1925-1928 desculptorul AlexandruPlămădeală  .

Page 3: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 3/12

Page 4: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 4/12

Muzeul Naţional deIstorie a Moldovei senumără printre cele maiimportante instituţiimuzeale din RepublicaMoldova, atât dinpunctul de vedere alpatrimoniului său, cât şial prestigiului ştiinţific.

Actul de înfiinţare amuzeului de istoriepoartă data de 21decembrie 1983, datăla care este emisordinul MinisteruluiCulturii nr. 561 “ 

Page 5: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 5/12

Sala cu Orgă din Chişinău 

Clădirea fostei Bănci

Urbane.Monument de arhitecturăde însemnătate naţională. Construcţia a început în1903 şi s-a finisat doar în1911.Între anii 1975–78

clădirea a fost reconstruităpentru sala cu orgă,arhitect Iu. Leoncenko,fiind păstrate toateelementele şi formelespaţiale a edificiuluibancar, sala de operaţiibancare fiind amenajatăpentru 555 locuri.

Page 6: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 6/12

Aeroportul InternaționalChișinău estesingurul aeroport internaționalal Republicii Moldova, și unul dinprincipalele puncte de intrare înRepublica Moldova. Aeroportul estelocalizat în apropierea

orașului Chișinău, pe șoseaua careleagă orașul cu sudul țării. Este hub-

ul și centrul de operațiuni pentru AirMoldova, MoldavianAirlines și Tandem Aero Moldova. La31 mai 1995, Аeroportului Chișinău i

s-a conferit statutul de AeroportInternațional. 

Page 7: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 7/12

  ara feroviara

Construită în 1948. Arhitect: L. Ciuprin

Consultant: A.V. Şciusev 

Page 8: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 8/12

Parcul Dendrariu reprezintăsuprafeţe terestre şi acvatice înlimitele cărora sînt create înmod artificial colecţii de arborişi arbuşti şi alte specii vegetale

autohtone şi exotice ceprezintă interes ştiinţificaplicativ semnificative dinpunct de vedere naţional prinvaloarea lor ecologicăştiinţifică şi estetică deosebităcombinate în diverse modelescenice care conferăteritoriului respectiv un aspectdeosebit de atractiv fiindsupuse unui regim deadministrare special în scopulprotejării şi conservăriibiodiversităţii. 

Page 9: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 9/12

Grădina Zoologică este locul perfectpentru cei care preferă să petreacătimpul liber în liniște și în armonie cunatura

Grădina Zoologică a fost deschisă la 9mai 1978 și este unica în țara noastră.La moment în colecția GrădiniiZoologice sunt peste 1000 de animaalede diferite specii de pe toatecontinentele, chiar și din Antarctida. 

Page 10: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 10/12

  Hotelul Prezident

Page 11: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 11/12

Page 12: Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

7/18/2019 Chisinau. Cele mai frumoase locuri din Chisinau.

http://slidepdf.com/reader/full/chisinau-cele-mai-frumoase-locuri-din-chisinau 12/12


Recommended