+ All Categories
Home > Documents > chirurgie plastica

chirurgie plastica

Date post: 30-Oct-2014
Category:
Upload: iordachescu-amalia
View: 262 times
Download: 17 times
Share this document with a friend
54
Transcript
Page 1: chirurgie plastica
Page 2: chirurgie plastica

ARSURA ESTE O BOALA ARSURA ESTE O BOALA CHIRURGICALA CU CHIRURGICALA CU CARACTER LOCAL SI CARACTER LOCAL SI GENERAL, POTENTIAL GENERAL, POTENTIAL GRAVA, CU EVOLUTIE GRAVA, CU EVOLUTIE STADIALA SI STADIALA SI PROGNOSTIC PROGNOSTIC DEPENDENT DE DEPENDENT DE AMPLOAREA LEZIUNII AMPLOAREA LEZIUNII LOCALE, VIRSTA SI LOCALE, VIRSTA SI TEREN, SUPRAFATA SI TEREN, SUPRAFATA SI PROFUNZIME, PRECUM SI PROFUNZIME, PRECUM SI CALITATEA CALITATEA TRATAMENTULUI INITIALTRATAMENTULUI INITIAL (AGRIPA IONESCU).

Page 3: chirurgie plastica

ARSURAARSURA

DEFINIITIE:DEFINIITIE:

LEZAREA LEZAREA ÎNVELIÎNVELIŞŞULUII CUTANAT PRIN ACULUII CUTANAT PRIN ACŢŢIIUNEA:IIUNEA:

CCĂĂLDURIILDURII

RADIARADIAŢŢIILORIILOR

SUBSTANSUBSTANŢŢELOR CHIMICEELOR CHIMICE

CURENTULUI ELECTRIC ( ARC ELECTRIC CURENTULUI ELECTRIC ( ARC ELECTRIC ELECTROCU ELECTROCUTTIE )IE )

BOALBOALAA CU PUNCT DE PLECARE CUTANAT, POTEN CU PUNCT DE PLECARE CUTANAT, POTENTTIAL GRAVIAL GRAVAA CU EVOLU CU EVOLUTTTTIEIESTADIALSTADIALAA SSI PROGNOSTIC DEPENDENT DE SUPRAFAI PROGNOSTIC DEPENDENT DE SUPRAFATTA A SSI PROFUNZIMEAI PROFUNZIMEALEZIUNILOR TEGUMENTARE, VLEZIUNILOR TEGUMENTARE, VÎÎRSTRSTAA, TEREN , TEREN SSI CALITATEA TRATAMENTULUII CALITATEA TRATAMENTULUIINIINITTIAL ( Agrippa IONESCU)IAL ( Agrippa IONESCU)

Page 4: chirurgie plastica

STAREA GENERALA STAREA GENERALA ANTERIOARA ANTERIOARA ARSURII, ARSURII,

ANTECEDENTELE ANTECEDENTELE PATOLOGICE, PATOLOGICE,

NIVELUL SOCIAL, NIVELUL SOCIAL, (ETILICI, (ETILICI,

PSIHOPATI).PSIHOPATI).

Page 5: chirurgie plastica

ARC VOLTAIC

ELECTROCUTIE

ACIZI

BAZE

-ultraviolete

-razele "X"

contact direct

flacara/flama

electrica

iradiere

-contact solid,

-contact lichid,

Page 6: chirurgie plastica

1. (>15% la adult, 8-10% la copii, batrini, tarati, gravide)

2.

3. - Grosimea tegumentelor:

Groase – spate, fese, feţe externe membreSubţiri – faţa ant-int membre, axila, faţa, gît, trunchi ant.

- Zone bogate în foliculi piloşi- Căi respiratorii (pot dubla IP corectat)

4. : pielea este mai subţire la vîrstnici şi copii

5. : stări patologice preexistente

Page 7: chirurgie plastica

Pulaski & Wallace : regula multiplului de 9 (sursă de erori)Membrul toracic 9%, Membrul pelvin 18%, Trunchi36%, Cap 9%, Perineu 1%

“Palm method” : palma cu degetele întinse aprox 1% SC

La copil: disproporţii cap / coapse / gambeFormula : Cap : 9 + (12 – vîrsta) = SC%Membre pelvine : 41 + (12 – vîrsta) = SC%

ETIOLOGIA (arsuri prin :flacără, vapori fierbinţi...) + SUPRAFATA ARSA + GRADUL DE PROFUNZIME SUPRAFATA ARSA + GRADUL DE PROFUNZIME

(S%)

Page 8: chirurgie plastica

Extremitatea cefalica Extremitatea cefalica

9%9%

Fiecare membru superior Fiecare membru superior 9%9%

Fiecare membru inferior Fiecare membru inferior 18%18% Fata anterioara si cea posterioara Fata anterioara si cea posterioara

a trunchiului a trunchiului

18%18%

Perineul Perineul

1%1%

Page 9: chirurgie plastica

GRADUL IGRADUL I

MORFOPATOLOGICMORFOPATOLOGIC

AFECTAREA PLEXURILOR AFECTAREA PLEXURILOR

INTRAEPITELIALEINTRAEPITELIALE

FENOMENE REFLEXE CE AU CA FENOMENE REFLEXE CE AU CA

REZULTAT REZULTAT VASODILATATIEVASODILATATIE SI SI

HIPERPERMEABILIZARE HIPERPERMEABILIZARE

CAPILARACAPILARA

CLINICCLINIC

ERITEM, EDEM, CALDURA ERITEM, EDEM, CALDURA

LOCALA, USTURIMELOCALA, USTURIME

EVOLUTIEEVOLUTIE

RESTITUTIO AD INTEGRUMRESTITUTIO AD INTEGRUM

Page 10: chirurgie plastica

GRADUL IIGRADUL II MORFOPATOLOGIC - STRATURILE EPIDERMULUI SE DISTRUG TOATE

DAR NU SI MEMBRANA BAZALA

- FUNDURILE DE SAC GLANDULARE SI FOLICULII

PILOSI INTACTE IN DERM

- ACUMULARE DE LICHID (FLICTENA) INTRE

STARTURILE MOARTE SI CELE VIABILE

CLINIC - FLICTENA - LICHID SEROCITRIN;

- DURERE VIE DUPA INDEPARTAREA FLICTENEI

- ERITEM, EDEM, CALDURA LOCALA, USTURIME;

- DUPA INDEPARTAREA FLICTENEI: DERMUL

DENUDAT ARE ASPECT ROSU-VIOLACEU CU

PICHETEURI ALBICIOASE, EXTREM DE SENSIBIL

LA ATINGERE;

EVOLUTIE - RESTITUTIO AD INTEGRUM, FARA CICATRICI

VICIOASE

- POSIBILE MODIFICARI DE CULOARE

Page 11: chirurgie plastica

Foto 1 Arsuri gradul I (eritem) şi gradul II (flictene cu conţinut clar)

Fig. 4 Arsura de gradul I

Fig. 5 Arsura de gradul II

Page 12: chirurgie plastica

MORFOPATOLOGIC MORFOPATOLOGIC - LEZIUNEA AJUNGE LA NIVELUL DERMULUI LEZIUNEA AJUNGE LA NIVELUL DERMULUI

- REZERVELE EPITELIALE DISTRUSE REZERVELE EPITELIALE DISTRUSE

- DISTRUGERE DIRECTA A CAPILARELOR SANGUINE DISTRUGERE DIRECTA A CAPILARELOR SANGUINE

- COAGULAREA TERMINATIILOR NERVOASE COAGULAREA TERMINATIILOR NERVOASE INTRADERMICEINTRADERMICE

CLINIC CLINIC - FLICTENA DE GRADUL III CU FLICTENA DE GRADUL III CU LICHID SERO-LICHID SERO-SANGVINOLENTSANGVINOLENT

- ESCARA DE GRADUL III (INTRADERMICA), SUBTIRE, ESCARA DE GRADUL III (INTRADERMICA), SUBTIRE, ALBA; ALBA;

- NEDUREROASANEDUREROASA, COMPARATIV CU LEZIUNILE DE GRAD , COMPARATIV CU LEZIUNILE DE GRAD I SI II.I SI II.

- DERMUL DENUDAT, ALB - MARMORAT, INSENSIBIL LA DERMUL DENUDAT, ALB - MARMORAT, INSENSIBIL LA ATINGERE - DUPA INDEPARTAREA FLICTENELORATINGERE - DUPA INDEPARTAREA FLICTENELOR

EVOLUTIE EVOLUTIE - VINDECARE SPONTANA - POSIBILA DAR GREVATA DE VINDECARE SPONTANA - POSIBILA DAR GREVATA DE GRAVE GRAVE SECHELE LOCALESECHELE LOCALE (CICATRICI RETRACTILE, (CICATRICI RETRACTILE, ACROMICE, INSTABILE UNEORI, CU TENDINTA LA ACROMICE, INSTABILE UNEORI, CU TENDINTA LA ULCERATII MARJOLIN) SAU GENERALE, ULCERATII MARJOLIN) SAU GENERALE,

- VINDECARE NUMAI CHIRURGICALA PRIN VINDECARE NUMAI CHIRURGICALA PRIN EXCIZIA EXCIZIA TESUTURILORTESUTURILOR MOARTEMOARTE SI ACOPERIREA CU SI ACOPERIREA CU AUTOGREFEAUTOGREFE

GRADUL IIIGRADUL III

Page 13: chirurgie plastica

Fig. 7 Arsura de gradul III – flictena hemoragică

Foto 2 Arsură gradul III – flictenă hemoragică

Page 14: chirurgie plastica

MORFOPATOLOGICMORFOPATOLOGIC

-DISTRUGEREA DERMULUI IN INTREGIME; DISTRUGEREA DERMULUI IN INTREGIME;

-STRUCTURILE PROFUNDE SUNT STRUCTURILE PROFUNDE SUNT

AFECTATE AFECTATE

- COAGULAREA TERMINATIILOR COAGULAREA TERMINATIILOR

NERVOASE.NERVOASE.

CLINICCLINIC

-ESCARA DE GRADUL IV, USCATA, NEAGA ESCARA DE GRADUL IV, USCATA, NEAGA

- MARONIE - MARONIE

-NEDUREROASA COMPARTIV CU NEDUREROASA COMPARTIV CU

LEZIUNILE DE GRAD I SI II. LEZIUNILE DE GRAD I SI II.

EVOLUTIEEVOLUTIE

-VINDECAREVINDECARE EXC1USIV CHIRURGUICALA -EXC1USIV CHIRURGUICALA -

EXCIZIA TESUTURILOR MOARTE SI EXCIZIA TESUTURILOR MOARTE SI

ACOPERIREA CUACOPERIREA CU AUTOGREFEAUTOGREFE

GRADUL IVGRADUL IV

Page 15: chirurgie plastica

Foto 3 Arsuri gradul III şi IV

Foto Arsură chimică

Page 16: chirurgie plastica

LOCALIZAREA : Grosimea variabila a tegumentelor groase – spate, fese, feţe externe membre

Subţiri – faţa ant-int membre, axila, faţa, gît,. trunchi anterior

Zone bogate în foliculi piloşiCăi respiratorii

VARSTA: pielea este mai subţire la vîrstnici şi copiiTERENUL: stări patologice preexistente

FACTORI PROGNOSTICISe spitalizează :-arsurile peste 15 % la adult;

-8-10 % gravide, copii, batrini, tarati

SUPRAFATA ARSAPROFUNZIMEA

Page 17: chirurgie plastica

INDICELE PROGNOSTIC (IP) = UBS (Unit Burn Standard)) I.P. = S% x Gr

I.P. = S% x Gr. = (S1% x Gr.I) + (S2% x Gr.II) + (S3% x Gr.III) + (S4% x Gr.IV)I.P. corectat = se dublează I.P.: la fiecare 5 ani peste vîrsta de 65 de ani

cu fiecare an la peste 75 de ani Integrează suprafaţa cu profunzimea arsurii Arată şansele de supravieţuire I.P.max = 400

Semnificaţia I.P.: (V: vindecare, D: decese)

I.P. < 40 I.P. >40 40 – 60 60 – 100 100 – 140 140 – 180 I.P. > 180

Fără risc Risc vital V de regulă V > D D >= V D > V V ex.

Regula BAUX = S% + Vîrsta = < 50 = sanse de supravietuire; > 100 = sanse de supravietuire < 10%

INDICELE PROGNOSTIC

Page 18: chirurgie plastica

I.P. = S% x Gr.I.P. = S% x Gr.I.P. = (S1% x Gr.I) + (S2% x Gr.II) + (S3% x Gr.III) + (S4% x Gr.IV) max 400

I.P. corectat = se dublează I.P.:I.P. corectat = se dublează I.P.: la fiecare 5 ani peste vîrsta de 65 de anicu fiecre an la peste 75 de ani

V: vindecare, D: decese

- Integrează suprafaţa cu profunzimea arsuriiIntegrează suprafaţa cu profunzimea arsurii- Arată şansele de supravieţuire

Page 19: chirurgie plastica

Stadiul l

Stadiul ll

Stadiul lll

Stadiul lV

Primele 3 zile- perioada de şoc postcombustional

Zilele 4-21:perioada metaagresională ,dismetabolică

Zilele 22 -60:perioada chirurgicală

Şocul cronic-plăgi granulare după 60 de zile

BGA= reacţia generală a organismului la leziunea locală manifestă la S peste 15% şi profunzime medie

Page 20: chirurgie plastica

COMPLICATIILE STADIULUI I

EDEMUL PULMONAR ACUT – CONSECINTA SUPRAINCARCARII LICHIDIENE

RINICHIUL DE SOC – COMPENSARE INSUFICIENTA A PIERDERILOR LICHIDIENE

COMPLICATII GASTRO-INTESTINALE (HEMORAGII DIGESTIVE, ULCERATII,ATROFIE GABENA HEPATICA SI HEPATITA AUTOIMUNA, CITOSTEATONECROZA PANCREATICA)

TROMBOZE SI EMBOLII DATORITA TULBURARILOR HEMATOLOGICE INSUFICIENT COMPENSATE

COMPLICATIILE STADIULUI II

INFECTIA LOCALA SI EXTENSIVA (INFECTII PULMONARE, FLEBITE SI INFECTII URINARE)

COMPLICATII RENALE, DIGESTIVE SI TROMBOEMBOLICE SIMILARE PERIOADEI I.

COMPLICATII HEPATICE, DETERMINATE DE ADAUGAREA LA FACTORII DIN PERIOADA I A HIPOXIEI SI BLOCARII SRH

TULBURARI NEURO-PSIHICE

COMPLICATIILE STADIULUI III

MSOF (SINDROM DE INSUFICIENTA MULTIPLA DE ORGAN)

COMPLICATIILE STADIULUI IV

DECOMPENSARI RENALE SI HEPATICE

TULBURARI ALE CIRCULATIEI PERIFERICE

ECZEMATIZARI SAU ULCERATII ALE CICATRICILOR

SOCUL CRONIC POSTCOMBUSTIONAL, PETRIOADA NEOBLIGATORIE, CARACTEIZATA PRIN

CASEXIE, ADINAMIE, AREACTIVITATE

PLAGI GRANULARE ATROFICE INFECTATE

EDEME CRONICE

COMPLICATII

Page 21: chirurgie plastica

ATITUDINEA IN URGENTA- DATE DE IDENTIFICARE

- ANTECEDENTELE FIZIOLOGICE SI PATOLOGICE ALE

PACIENTULUI

- STAREA ACTUALA

- CONDITIILE ACCIDENTARII

- DATA SI ORALA CARE S-A PRODUS ACCIDENTUL

1. OBTINEREA DE INFORMATII

2. EFECTUAREA UNEI EXAMINARI GENERALE CARE SA SURPRINDA LEZIUNILE ASOCIATE (PLAGI, FRACTURI, LEZIUNI CRANIO-CEREBRALE), STAREA FUNCTIILOR VITALE

3. INCEPEREA PROFILAXIEI ANTITETANICE (SER SI VACCIN)

-HEMOLEUCOGRAMA, GRUP SANGUIN, HEMATOCRIT

-PROTEINEMIE

-TRANSAMINAZE HEPATICE

-TESTE LABILITATE SERICA

-UREE SANGUINA

-SUMAR DE URINA

4. RECOLTAREA UNUI PROBE DE SANGE SI URINA PENTRU EFECTUAREA UNUI PRIM SET DE ANALIZE

5. INSAMINTARI BACTERIOLOGICE DE PE TEGUMENTE SI MUCOASE INAINTE DE A SE PRACTICA ORICE TOALETA TEGUMENTARA

6. EFECTUAREA UNEI BAI GENERALE. BOLNAVUL VA FI DEZBRACAT COMPLET, APA VA AVEA TEMPERATURA DE 28-30OC, SE VA FOLOSI DETERGENT CATIONIC SAU SAPUN CU BETADINE

7. ASIGURAREA UNEI MAGISTRALE VENOASE (CALE DE PERFUZIE, UNEORI DOUA)

8. PRELUCRAREA ARSURII

9. ALTE MASURI

- CATETER ENDOVENOS DE LUNGA DURATA;

- SONDA DE ASPIRATIE (OBLIGATORIU LA CEI CU PESTE

30% SUPRAFATA ARSA

- SONDA URINARA PENTRU MONITORIZAREA DIUREZEI;

- TRAHEOSTOMIE SAU INTUBATIE OROTRAHEALA LA

NEVOIE (ARSURI CONTRICTIVE AL GITULUI, CRS).

- INCEPEREA PROFILAXIEI ANTIPIOCIANICE

- ASIGURAREA OXIGENOTERAPIEI PE TOT ITINERARIUL

URMAT DE BOLNAV

Page 22: chirurgie plastica

EVACUAREA ACCIDENTATULUI DIN MEDIUL CAUZATOR (salvator echipat)ÎNNĂBUŞIREA FLĂCĂRILOR (spume CO2, pături, nisip)DEZBRACAREA RAPIDĂ A ACCIDENTATULUI (se taie hainele) (?)SPĂLAREA RAPIDĂ SUB DUŞ (suprafeţe mici)NIMIC PER OS

COMFORT TERMICO2ANTALGICMONITORIZATRAPID CENTRU ARŞI (sau la trei zile ATI -DEŞOCARE)

ARSURILE CHIMICESC>10%ARSURILE PRIN ARC ELECTRICBĂTRÎNI, COPII, TARAŢIGRAVIDE TRIM. IARSURILE PERINEULUI ŞI EXTREMITĂŢILORTOATE ARSURILE PROFUNDE INDIFERENT DE SUPRAFAŢĂARSURILE PE ZONE FUNCŢIONALE SAU ESTETICE

Page 23: chirurgie plastica

GESTUL ESENŢIAL – CORECTAREA HIPOVOLEMIEI PRIN UMPLEREA PATULUI VASCULAR

CRISTALOIDERinger lactatSer fiziologicSer glucozatSer bicarbonatat

*Cost mic*Simplu de administrat

Naturale AlbuminaPlasmaCOLOIDALE

Artificiale Dextran 70 Gelatine fluideVolum micControlează edemul

Page 24: chirurgie plastica

GESTUL ESENŢIAL – CORECTAREA HIPOVOLEMIEI PRIN UMPLEREA PATULUI VASCULAR

CRISTALOIDERinger lactatSer fiziologicSer glucozatSer bicarbonatat

*Cost mic*Simplu de administrat

Naturale AlbuminaPlasmaCOLOIDALE

Artificiale Dextran 70 Gelatine fluideVolum micControlează edemul

FORMULE DE CALCULal volumului lichidian de compensat (Q) pe 24 de ore în

primele 2 zile (ţin de fiecare şcoală)

8 h 8 h 8 hZ I Q / 2 Q / 4 Q / 4Z II Q / 3 Q / 3 Q / 3

EVANSEVANS : Q = 2ml x S2 x G(kg) + 2000 ser glucozat 5% Q = ½ sol. Coloidale + ½ sol. Cristaloide

BAXTERBAXTER : (Parkland Hospital)Q = 4 x S2 x G (kg) exclusiv coloidale

După 24 de ore se reduce aportul lichidian şi se perfuzează soluţii coloidale

În primele 8 ore se perfuzează 50% din cantitatea QFormulele sunt orientative, perfuzarea adaptîndu-se în funcţie de evoluţiatabloului biologic în dinamică ( bilanţul increta – excreta )

Page 25: chirurgie plastica

EVOLUTIA IN DINAMICA

LEZIUNILE DEARSURA

ARSURI SUPERFICIALE

ARSURIPROFUNDE

CICATRIZARE FARASECHELE

2 SAPTAMINI

DETERSAREBURJONARE

EPIDERMIZARE

CICATRIZARE DIFICILACU SECHELE

1-3 LUNI

MONITORIZARE PACIENT

H-E INFECTIA

PERTURBARIMETABOLICE

HIPERMETABOLISM

STRESSDEPERDCALORICĂ

SEPTICEMIA

HIPOPROTEINEMIE

CICATRIZAREPRECARĂ

HIPERMETABOLISMHIPERMETABOLISM

IMUNODEPRES

EVOLUTIA IN DINAMICA

LEZIUNILE DEARSURA

ARSURI SUPERFICIALE

ARSURIPROFUNDE

CICATRIZARE FARASECHELE

2 SAPTAMINI

DETERSAREBURJONARE

EPIDERMIZARE

CICATRIZARE DIFICILACU SECHELE

1-3 LUNI

MONITORIZARE PACIENT

H-E INFECTIA

PERTURBARIMETABOLICE

HIPERMETABOLISM

STRESSDEPERDCALORICĂ

SEPTICEMIA

HIPOPROTEINEMIE

CICATRIZAREPRECARĂ

HIPERMETABOLISMHIPERMETABOLISM

IMUNODEPRES

Page 26: chirurgie plastica
Page 27: chirurgie plastica

TRATAMENTUL ARSURILOR PROFUNDETRATAMENTUL ARSURILOR PROFUNDE

CONVENŢIONAL

CICATRIZARE DIRIJATĂ

DETERSIE BURJONARE 30-35

ZILE

VINDECARE 1-3 LUNI

MODERN GREFARE PRECOCE

EXCIZIA ZONEI ARSE

Z 3-5

VINDECARE 12-14 ZILE

GREFARE TARDIVĂ

GREFARE PRECOCE

Page 28: chirurgie plastica

TRATAMENTUL TRATAMENTUL LOCAL IN ARSURILOCAL IN ARSURI

EXPUNERE AER CALD USCAT

<20%PANSAMENTE

TOPICE

BAIE TERAPEUTICA

ZILNIC

VINDECARE VINDECARE RAPIDA RAPIDA PANSAMENT PANSAMENT INDOLORINDOLOR

CRUSTA CRUSTA

LICHIDELICHIDE

CREMECREME

POMEZIPOMEZI

SCHIMBAREA SCHIMBAREA PANSAMENTELOR PANSAMENTELOR

INDOLORINDOLOR

CONTACT CU CONTACT CU ANTISEPTICE ANTISEPTICE

DIZOLVATEDIZOLVATE

DETERSIE DETERSIE MECANICA MECANICA

USOARAUSOARA

Page 29: chirurgie plastica

Baie generală = betadine -amoniu cuaternar asepsieBadijonaj cu alcool câmp + instrumentar sterilÎndepărtarea flictenelor arsuri întinse arsuri miciEvacuare continut (breşe declive) epiderm = pansament biologic insulare

Lavaj cu ser fiziologic efect antiseptic

Derm denudat alcool fixează proteinele - reducerea pierderilor coagulează termin.nervoase efect antalgic

Pansamentul - obligatoriu după TCP NU: faţă, cap, perineu - primul strat cortico/ antibio-tulle (atrauman) - al doilea strat comprese umede- cloramină -2 - 3 straturi comprese tifon uscate

Imobilizare în poziţie funcţională a membrelor: - mâna: comprese între degete, faşă sterilă în palmă, vârfuri dg. expuse

Expunerea izolare aeromicrofloră adecvată

DURERE

EFECTANTALGIC

EFECTABSORBANT

Page 30: chirurgie plastica

INCIZIILE DE DECOMPRESIUNE]N ARSURILE CIRCULARE

•Arsuri circulare : gât ,torace, abdomen, membre• loje inextensibile edem•Principii:• plasarea -din ţesut sănătos (prox) până în ţesut sănătos (dist)• -în axul lung al membrului (segmentului)• -pe linia mediană a lojelor inext (volar+dorsal)• profunzimea:-până în planul de clivaj derm-hipoderm• - numai în arsurile profunde fasciotomii• -respectă reţelele venoase funcţionale•Particularităţi:-mână: faţa dorsală raza 3 + 5• -degete: faţa dorsală în ,,Z’’• -trunchi: lateral medio-clavicular sau,,în grilă’'• -gât: pe feţele laterale• -penis: faţa dorsală (atenţie la vascularizaţie)

EFECT DE

GAROU

NICIODATĂVOLAR

INCIZIILE DE DECOMPRESIUNE]N ARSURILE CIRCULARE

•Arsuri circulare : gât ,torace, abdomen, membre• loje inextensibile edem•Principii:• plasarea -din ţesut sănătos (prox) până în ţesut sănătos (dist)• -în axul lung al membrului (segmentului)• -pe linia mediană a lojelor inext (volar+dorsal)• profunzimea:-până în planul de clivaj derm-hipoderm• - numai în arsurile profunde fasciotomii• -respectă reţelele venoase funcţionale•Particularităţi:-mână: faţa dorsală raza 3 + 5• -degete: faţa dorsală în ,,Z’’• -trunchi: lateral medio-clavicular sau,,în grilă’'• -gât: pe feţele laterale• -penis: faţa dorsală (atenţie la vascularizaţie)

EFECT DE

GAROU

NICIODATĂVOLAR

Page 31: chirurgie plastica

Arsuri suprainfectateArsuri suprainfectate:: toxine+microbi

Limfangită extensivă

Incizie de circumvalarela 1 cm de marginiîn derm sângerând

S E P T I C E M I ES E P T I C E M I E

dede

Page 32: chirurgie plastica

Foto 9 Incizii de decompresiune laterotoracice şi brahio-antebrahiale bilateral

Page 33: chirurgie plastica

AUTOGREFE subţiri : expandate (15%); peste 15% secvenţial + scalpdonor

HOMOGREFEgrefe congelate (cadavru, făt mort)

PIELE ARTIFICIALĂculturi de keratinocite (4 săptămîni - 2mp - prea subţiri,timp îndelungat)

ECHIVALENŢI DERMICIcolagen de viţel, condroitin sulfat (rechin), acoperite cufilm de silicon

TIPURI DE GREFE CUTANATE IN EXCIZIA PRECOCE

Page 34: chirurgie plastica

DETERSIADETERSIA

MECANICĂ BĂI PANSAMENTE EXCIZII

MEDICAMENTOASĂ TRYPSINA PAPAINA FIBROLISINA DEXTRANI HIDROCOLOIZI ENZIME PROTEOLITICE

MICROBIENE

SULFADIAZINA ARGENTICĂ

BURJONAREABURJONAREA

SUPRAVEGHEATĂ BACTERIOLOGICSTREPTO β-HEMOLITIC + FLORA PATOGENĂ

CULTURI NEGATIVE

EPIDERMIZAREAEPIDERMIZAREASPONTANĂ DIRIJATĂINSULE (CENTRIFUGĂ)MARGINALĂ (CENTRIPETĂ)STIMULATĂ DE :- PANSAMENTE CORTIZONICE - FACTORI DE CRESTERE EPITELIALĂ (β - TGF))

* TIMP PENTRU STABILIREA DIAGNOSTICULUI PRECIS

* TIMP PENTRU AMELIORAREA STĂRII GENERALE

* ALEGEREA MOMENTULUI OPERATOR OPTIM

Page 35: chirurgie plastica

1. EXCIZIE PRIMARĂ + GREFĂ1. EXCIZIE PRIMARĂ + GREFĂ

2. Degranulare + GREFĂ2. Degranulare + GREFĂ

Page 36: chirurgie plastica

EXCIZIE PRIMARĂ + EXCIZIE PRIMARĂ + GREFĂGREFĂ

• 1891 1891 LustgartenLustgarten exciza tegumentele arseexciza tegumentele arse şi şi acoperea imediat defectul cu grefe de piele. acoperea imediat defectul cu grefe de piele. Deşi metoda este considerată de unii ca o Deşi metoda este considerată de unii ca o tehnică relativ nouă, ea are deja peste 100 de tehnică relativ nouă, ea are deja peste 100 de ani …ani …

• 1989 Herndon publică rezultatele unui studiu 1989 Herndon publică rezultatele unui studiu comparativ privind rezultatele exciziei primare comparativ privind rezultatele exciziei primare cu cele ale terapiei topice convenţionale : cu cele ale terapiei topice convenţionale : – La grupa de vârstă 40 - 65 de ani supravieţuirea a La grupa de vârstă 40 - 65 de ani supravieţuirea a

crescut de la 38 la 62 %crescut de la 38 la 62 %

Page 37: chirurgie plastica

EXCIZIA + GREFARE PRECOCE

AVANTAJE: - rapid (în primele 7 zile)- rezultat funcţional- scurtează spitalizarea- evită boala arsului

TEHNICI DE EXCIZIE : a. dermabrazia

b. disecţia prin edem (arsurile profunde)c. avulsie Hermans (carbonizări)d. excizie tangenţială (plan hemoragic)e. excizie + sutură ( lambouri locale)

DEZAVANTAJEDEZAVANTAJE::•ZD limitată (15%)ZD limitată (15%)•ZD = Arsură gr IIZD = Arsură gr II•ZD + S.Ars = IP (ZD + S.Ars = IP (?...)?...)

APARIAPARIŢIA TEHNICILOR MODERNE...ŢIA TEHNICILOR MODERNE...

Page 38: chirurgie plastica

TIPURI DE GREFE CUTANATE IN EXCIZIA PRECOCE

HETEROGREFE

XENOGREFE

Page 39: chirurgie plastica

TEHNICI MODERNETEHNICI MODERNE• In 1981 Burke si Yannas au inventat pielea In 1981 Burke si Yannas au inventat pielea

artificială bilaminară = artificială bilaminară = IntegraIntegra..

• In 1986 Herndon introduce principiul In 1986 Herndon introduce principiul exciziei exciziei totale precocetotale precoce (întreaga suprafeţa arsa) in (întreaga suprafeţa arsa) in primele 24-72 ore de la internare pacient:primele 24-72 ore de la internare pacient:

• substituenţii sintetici de pielesubstituenţii sintetici de piele se aplică pe zona se aplică pe zona cruentă postexcizionalăcruentă postexcizională

• culturile de celule epitelialeculturile de celule epiteliale (keratinocite recoltate de (keratinocite recoltate de la pacient şi multiplicate pe medii speciale în laborator) la pacient şi multiplicate pe medii speciale în laborator) sunt aplicate peste dermul integrat deja la 3-4 sunt aplicate peste dermul integrat deja la 3-4 săptămâni, reconstituind structura tegumentelor normalesăptămâni, reconstituind structura tegumentelor normale

Page 40: chirurgie plastica

TIPURI DE GREFE CUTANATE IN EXCIZIA PRECOCE

Page 41: chirurgie plastica

SUBSTITUIENŢII SINTETICI DE PIELE

1. – TEMPORARI: a)- biologici : allogrefe – homogrefele xenogrefe – piele de porc membrane amniotice

b)- semisintetici : Biobrane®, Inepran®

c)- sintetici : Tegaderm®, Biofilm®, Omniderm®, Op-site®

2. – DEFINITIVI: a) – epidermul de cultură (culturi de keratinocite)

b) – dermul artificial : - derm dezepidermizat (omorât)

- matrice dermică extracelulară Integra® - echivalenţi vii de derm: Dermagraft®

c) – piele reconstruită : Apligraft®

Page 42: chirurgie plastica

TRATAMENTUL CHIRURGICAL TARDIV

- DEGRANULARE + GREFE DE PIELE

- GREFE SUBŢIRI EXPANDATE:

APOZIŢIE SIMPLĂ

SUTURA

HISTO – ACRYL

COL BIOLOGIC

- PANSAMENT – ZD + ZR

- VINDECARE 4 - 6 SĂPTĂMĂNIFactori de creştere epitelială din trombocite ( TGF)

Page 43: chirurgie plastica

Plastia cu lambouri triunghiulare încrucişatePlastia cu lambouri triunghiulare încrucişate

Plastia cu lambouri triunghiulare încrucişate 30° cu 90° în care alungirea bridei AB se face cu baza AC a triunghiului ACB'

Page 44: chirurgie plastica

CICATRICI CICATRICI PPOSTCOMBUSTIONALEOSTCOMBUSTIONALE STRANGULANTESTRANGULANTE şi şi ÎNFUNDATEÎNFUNDATE

• Conturul fesei este Conturul fesei este mutilat de bride mutilat de bride cicatriceale cicatriceale strangulante strangulante

• Regiunea sacrată Regiunea sacrată acoperită de un acoperită de un placard cicatriceal placard cicatriceal înfundat, hipocrom înfundat, hipocrom

Page 45: chirurgie plastica

CICATRICI CICATRICI FESIERE FESIERE PPOSTCOMBUSTIONALEOSTCOMBUSTIONALE STRANGULANTESTRANGULANTE PLL X

•Comparaţia între aspectul preoperator şi cel post-operator este elocventă pentru eficacitatea PLL X PLL X

Page 46: chirurgie plastica

PLL XPPLD +

Page 47: chirurgie plastica
Page 48: chirurgie plastica
Page 49: chirurgie plastica

Cura sechelelor postcombustionale faciale cu lambou pediculat delto-Cura sechelelor postcombustionale faciale cu lambou pediculat delto-pectoral: a. aspect iniţial; b. Lamboul pediculat integrat; c. rezultat finalpectoral: a. aspect iniţial; b. Lamboul pediculat integrat; c. rezultat final

Page 50: chirurgie plastica

A:A: aspect preoperator şi aspect preoperator şi desenul lamboului; desenul lamboului;

B: lamboul complet disecat B: lamboul complet disecat cu pedicul fascio-cu pedicul fascio-grăsos; grăsos;

C: Lamboul complet trecut; C: Lamboul complet trecut; săgeata indică săgeata indică

punctul punctul de pivotare a de pivotare a pediculului; pediculului;

D: Lamboul complet suturat, D: Lamboul complet suturat, iar zona donatoare iar zona donatoare redusă “în bursă”; redusă “în bursă”;

E: rezultat la 3 luniE: rezultat la 3 luni

Page 51: chirurgie plastica
Page 52: chirurgie plastica

EXPANDAREA TISULARĂEXPANDAREA TISULARĂ

Page 53: chirurgie plastica

EXPANDAREA TISULARĂEXPANDAREA TISULARĂ

Page 54: chirurgie plastica

Recommended