+ All Categories
Home > Documents > CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Date post: 21-Jan-2016
Category:
Upload: graceland
View: 418 times
Download: 20 times
Share this document with a friend
Description:
SUNT UTILE SOLUŢIILE ÎN VIAŢA NOASTRĂ COTIDIANĂ?. Care este rolul soluțiilor în viața noastră de zi cu zi ?. CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR. Cum se calculează concentraţia procentuală a soluţiilor?. Prof. Crisu Corina Elena Sc. cu cls.I-VIII Podari. - PowerPoint PPT Presentation
14
CHIMIA IN VIATA COTIDIANA CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU SOLU ŢIILOR ŢIILOR Prof. Crisu Corina Elena Prof. Crisu Corina Elena Sc. cu cls.I-VIII Podari Sc. cu cls.I-VIII Podari SUNT UTILE SOLUŢIILE ÎN VIAŢA NOASTRĂ COTIDIANĂ? Cum se pot prepara unele soluţii? Care este rolul soluţiilor în viaţa noastră de zi cu zi ? Cum se calculează concentraţia procentuală a soluţiilor?
Transcript
Page 1: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

CHIMIA IN VIATA COTIDIANACHIMIA IN VIATA COTIDIANASOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLUSOLUŢIILORŢIILOR

Prof. Crisu Corina ElenaProf. Crisu Corina Elena

Sc. cu cls.I-VIII PodariSc. cu cls.I-VIII Podari

SUNT UTILE SOLUŢIILE ÎN VIAŢA NOASTRĂ

COTIDIANĂ?

Cum se pot prepara unele soluţii?

Care este rolul soluțiilor în viața

noastră de zi cu zi ?

Cum se calculează

concentraţia procentuală a

soluţiilor?

Page 2: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Ce ştim?Ce ştim?

Amestecurile se clasifică în:Amestecurile se clasifică în:........................ (Ex. Apă +nisip,sulf+apă)........................ (Ex. Apă +nisip,sulf+apă)

.......................( apă minerală, saramură,zeama bordeleză).......................( apă minerală, saramură,zeama bordeleză)

Soluţiile sunt amestecuri omogene obţinute prin Soluţiile sunt amestecuri omogene obţinute prin dizolvare.dizolvare.

Page 3: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vom descoperi că...Vom descoperi că...

SoluțiaSoluția este un amestec este un amestec omogen format din două sau omogen format din două sau

mai multe substanțe, mai multe substanțe, obținută prin dizolvarea obținută prin dizolvarea

uneia în cealaltă.uneia în cealaltă. COMPONENTELE SOLUŢIEICOMPONENTELE SOLUŢIEI

SOLUȚIA

DIZOLVANTSubstanța în cantitate mai mare şi în care se produce dizolvarea Ex: apa

DIZOLVATSubstanța în cantitate mai mică şi care se dizolvă Ex: sare, zahǎr

Page 4: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vom descoperi că...Vom descoperi că... Dizolvarea aceleiaDizolvarea aceleiaşşi cantiti cantităţăţi de i de

substansubstanţăţă îîn aceean aceeaşşi cantitate de i cantitate de dizolvant are loc cu atdizolvant are loc cu atâât mai t mai repede,cu crepede,cu câât:t:

1. Gradul de f1. Gradul de făărrââmimiţţare al are al substansubstanţţei este mai avansat;ei este mai avansat;

2. Temperatura solu2. Temperatura soluţţiei este iei este mai ridicatmai ridicatăă;;

3. Agitarea componen3. Agitarea componenţţilor.ilor.

Page 5: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vom descoperi că...Vom descoperi că...

Soluţiile pot fi:Soluţiile pot fi:

soluţii lichide

Soluţii gazoase

soluţii solide

Aerul curat

ALIAJE

Page 6: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vom descoperi că...Vom descoperi că...

După cantitatea de substanţǎ

dizolvată

După cantitatea de substanţǎ

dizolvată

SOLUŢII NESATURATEPot dizolva o nouă

cantitate de substanţă

SOLUŢII NESATURATEPot dizolva o nouă

cantitate de substanţă

SOLUŢII SATURATEConţin cantitatea maximă

de substanţă dizolvată

SOLUŢII SATURATEConţin cantitatea maximă

de substanţă dizolvată

SOLUŢII DILUATEConţin o cantitate mică

de substanţă

SOLUŢII DILUATEConţin o cantitate mică

de substanţă

SOLUŢII CONCENTRATEConţin o cantitate mare

de substanţă

SOLUŢII CONCENTRATEConţin o cantitate mare

de substanţă

Page 7: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vom descoperi că...Vom descoperi că...

Proprietatea unei Proprietatea unei substanţe de a se dizolva substanţe de a se dizolva într-un anumit solvent se într-un anumit solvent se numeştenumeşte solubilitatesolubilitate

Solubilitatea substanSolubilitatea substanţelor ţelor depinde de:depinde de:

natura substanţei natura substanţei dizolvate;dizolvate;

natura dizolvantului;natura dizolvantului;

temperatură.temperatură.

PARŢIALSOLUBILE

INSOLUBILE

SOLUBILE

Dupǎ solubilitatea

în apǎ

Page 8: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

CONCENTRAŢIA SOLUŢIILORCONCENTRAŢIA SOLUŢIILOR

Cantitatea de substanCantitatea de substanţă ţă dizolvată într-o anumită dizolvată într-o anumită cantitate de soluţie se cantitate de soluţie se numeştenumeşte concentraţie.concentraţie.

Concentraţia în procente de Concentraţia în procente de masămasă sese exprimă prin exprimă prin cantitatea de dizolvat (în cantitatea de dizolvat (în grame) conţinută în 100 g grame) conţinută în 100 g

soluţiesoluţie..Unde: c Unde: c %m - concentraţia %m - concentraţia

procentuală de masă [%];procentuală de masă [%];

md - masa solutului [g];md - masa solutului [g];

ms - masa soluţiei [g];ms - masa soluţiei [g];

100% s

dm m

mc

Page 9: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Vei preparaVei prepara

SOLUŢII DILUATESOLUŢII DILUATE

Prin adăugare de apă o Prin adăugare de apă o soluţie se dilueazăsoluţie se diluează

SOLUŢII CONCENTRATESOLUŢII CONCENTRATE

Prin evaporare de apă o Prin evaporare de apă o soluţie se concentreazăsoluţie se concentrează

Vei descoperi şi alte Vei descoperi şi alte modalităţi de concentrare modalităţi de concentrare sau diluare a soluţiilorsau diluare a soluţiilor

Page 10: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Şi acum provocarea...Şi acum provocarea...Îţi place să fii de ajutor?Îţi place să fii de ajutor?

Fii chimistul casei!Fii chimistul casei! 1.Prepară zeama bordeleză 1.Prepară zeama bordeleză

pentru stropitul viilor pentru stropitul viilor împotriva manei şi soluţia împotriva manei şi soluţia pentru dezinfectarea pentru dezinfectarea seminţelor de legume. seminţelor de legume.

Ce concentraţie procentuală Ce concentraţie procentuală au soluţiile pe care le prepari?au soluţiile pe care le prepari?

Manualul de chimie şi Manualul de chimie şi Internetul vor fi partenerii tăi.Internetul vor fi partenerii tăi.

Şi nu uitaŞi nu uita!! EEu te voi sprijini tot timpul!u te voi sprijini tot timpul!

Page 11: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Fii chimist în bucătărie!Fii chimist în bucătărie! 1.Prepară o saramură1.Prepară o saramurăCa să pui o murăturăCa să pui o murăturăReţeta ţi-o spun îndată:Reţeta ţi-o spun îndată:25g sare într-un litru apă25g sare într-un litru apă22. . Ajut-o pe mama să prepare 10Kg Ajut-o pe mama să prepare 10Kg

saramură de c=5%.saramură de c=5%.

3. Mama scoate petele de fructe 3. Mama scoate petele de fructe folosind o soluţie obţinută prin folosind o soluţie obţinută prin dizolvarea obţinută din 4g sare dizolvarea obţinută din 4g sare de lamâie şi 200g apă.de lamâie şi 200g apă.

Ce concentraţie are soluţia?Ce concentraţie are soluţia? Ce cantitate de apă vei adăuga ca Ce cantitate de apă vei adăuga ca

să-i micşorezi concentraţia la să-i micşorezi concentraţia la jumătate?jumătate?

4. Pentru a prepara un sirop se 4. Pentru a prepara un sirop se folosesc 600g apă şi 200g folosesc 600g apă şi 200g zahăr.Ce cantitate de zahăr zahăr.Ce cantitate de zahăr foloseşti pentru a prepara 400g foloseşti pentru a prepara 400g sirop?sirop?

Page 12: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Prepară soluţii Prepară soluţii farmaceutice!farmaceutice!

Tinctura de iodTinctura de iod - solu - soluţie dezinfectantă ţie dezinfectantă de iod dizolvat de iod dizolvat îîn alcool folositn alcool folosită ă îîn n medicină;medicină;

Alcool mentolatAlcool mentolat

Apa oxigenată Apa oxigenată - - solusoluţie dezinfectantă ţie dezinfectantă din 97 părţi apă şi 3 părţi perhidrol;din 97 părţi apă şi 3 părţi perhidrol;

Ser fiziologicSer fiziologic (soluţie de sare de c=0,9%) (soluţie de sare de c=0,9%) RivanolRivanol Siropuri Siropuri

Page 13: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

Surse de documentareSurse de documentare

http://www.didactic.rohttp://www.referat.ro/referate/Aliajele_7132.htmhttp://chimia.trei.ro/http://jocuri.smartnetbook.ro/joc/chimie-256Dan Seracu -„Preparaţi singuri”- Editura Albatros, Dan Seracu -„Preparaţi singuri”- Editura Albatros,

Bucureşti 1982, Bucureşti 1982,

Enciclopedie ştiinţifică ilustrată, cu linkuri pe internet – Enciclopedie ştiinţifică ilustrată, cu linkuri pe internet – Editura Aquila 2005Editura Aquila 2005

Prof.univ dr. Lupuleasa , Dumitru,Tehnologie Prof.univ dr. Lupuleasa , Dumitru,Tehnologie farmaceutica,Ed.Carol Davilla,2005,Bucurestifarmaceutica,Ed.Carol Davilla,2005,Bucuresti

Page 14: CHIMIA IN VIATA COTIDIANA SOLUŢII. CONCENTRAŢIA SOLU ŢIILOR

vvă facilitez accesul la ă facilitez accesul la informaţie, informaţie,

vă coordonez vă coordonez activitatea, activitatea,

vă îndrum atunci când vă îndrum atunci când aveţi nelămuriri, aveţi nelămuriri,

vă organizez în echipe vă organizez în echipe de proiect, de proiect,

vă recompensez pentru vă recompensez pentru efortul depus, efortul depus,

vă stimulez imaginaţia.vă stimulez imaginaţia.

vă implică pe toţi în vă implică pe toţi în egală măsurăegală măsură

este distractivă, este distractivă, inovativă şi diferităinovativă şi diferită

Internetul devine Internetul devine un foarte bun un foarte bun prietenprieten

memorarea va fi memorarea va fi înlocuită de către înlocuită de către descoperiredescoperire


Recommended