+ All Categories
Home > Documents > Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc )....

Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc )....

Date post: 17-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 29 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 15 /15
CATRE BANCA COMERCIALA ROMANA SA CERERE DE FINANTARE Societatea Comerciala: Cod fiscal: Numar de inregistrare la ORC : Adresa : (atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru) Telefon: Regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul 1 : Judetul Persoana de contact: Telefon IMPRUMUTUL SOLICITAT: TITLUL PROIECTULUI Cod CAEN aferent proiectului Societatea Comerciala solicita un împrumut de ____________ (EUR) pe un termen de luni, cu o perioada de gratie de ____________luni si scadenta finala in luna ____________ anul. ____________ Contributie proprie Valoare Proiect Valoare imprumut Alocatie financiara. nerambursabila PHARE Alocatie financiara rambursabila PHARE Credit BCR (25% din valoarea creditului) Cash Natura Banca Comerciala Romana îsi rezerva dreptul sa contacteze orice persoana sau organizatie (inclusiv furnizorii si clientii sai), despre care Banca Comerciala Romana crede ca poate furniza informatii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveste creditul solicitat de Solicitant. Daca Solicitantul doreste sa nu aduca la cunostinta unor persoane cererea sa de credit, trebuie sa specifice numele si motivul (ex. compania la care lucreaza sau companie concurenta). Solicitantul declara si garanteaza ca toate informatiile continute în Cererea de Împrumut, Chestionarul cu Informatii Personale si în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare, sunt adevarate si corecte si în concordanta cu faptele relevante. Prin semnatura sa, Solicitantul confirma ca a citit si a înteles în întregime continutul cererii. Banca Comerciala Romana va pastra aceste informatii in conditiile respectarii cerintelor legale de confidentialitate. Numele persoanei împuternicite Functia Semnatura persoanei împuternicite Data depunerii cererii 1 Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Vest
Transcript
Page 1: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

CATRE BANCA COMERCIALA ROMANA SA

CERERE DE FINANTARE

Societatea Comerciala:

Cod fiscal:

Numar de inregistrare la ORC :

Adresa :

(atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru)

Telefon:

Regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul1: Judetul

Persoana de contact: Telefon

IMPRUMUTUL SOLICITAT:

TITLUL PROIECTULUI Cod CAEN aferent proiectului Societatea Comerciala solicita un împrumut de ____________ (EUR) pe un termen de luni, cu o perioada de gratie de ____________luni si scadenta finala in luna ____________ anul. ____________

Contributie proprie

Valoare Proiect

Valoare imprumut

Alocatie financiara. nerambursabila PHARE

Alocatie financiara rambursabila PHARE

Credit BCR (25% din valoarea creditului)

Cash Natura

Banca Comerciala Romana îsi rezerva dreptul sa contacteze orice persoana sau organizatie (inclusiv furnizorii si clientii sai), despre care Banca Comerciala Romana crede ca poate furniza informatii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveste creditul solicitat de Solicitant. Daca Solicitantul doreste sa nu aduca la cunostinta unor persoane cererea sa de credit, trebuie sa specifice numele si motivul (ex. compania la care lucreaza sau companie concurenta). Solicitantul declara si garanteaza ca toate informatiile continute în Cererea de Împrumut, Chestionarul cu Informatii Personale si în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare, sunt adevarate si corecte si în concordanta cu faptele relevante. Prin semnatura sa, Solicitantul confirma ca a citit si a înteles în întregime continutul cererii. Banca Comerciala Romana va pastra aceste informatii in conditiile respectarii cerintelor legale de confidentialitate. Numele persoanei împuternicite Functia Semnatura persoanei împuternicite Data depunerii cererii

1 Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Vest

Page 2: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

2

Nota importanta! Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea nici unei persoane sau institutii care îl ajuta în completarea acestei cereri. Reprezentantii bancii pot discuta cu aplicantii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea în locul acestora.

Page 3: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

3

A. STRUCTURA SI SCOPUL ÎMPRUMUTULUI: Va rugam sa dati informatii clare si exacte privind tipul si vechimea echipamentelor, adresa constructiei, etc. si atasati orice contracte de vinzare/cumparare, oferte de preturi sau facturi, daca aveti.

* Rata de schimb folosita în aceasta cerere este: €1.00 = Lei In cerere se va folosi rata de schimb publicata lunar in EURO INFO pe Internet, la adresa :

http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/files.htm. A. 1. COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI Va rugam completati urmatorul tabel, indicind costul total al fiecarui element implicat in proiect (fara TVA, impozite, taxe vamale, salarii), si sursa de finantare a fiecarui element de investitie ( teren, constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ).

Elementul de cost

Costul total al

proiectului (100%)

Contributia proprie a imprumutatului min. 20% din costul total al

proiectului

Valoarea totala a creditului

(max. 80% din costul total al proiectului)

Finantat din surse PHARE, 60% (75% din valoarea totala a creditului)

Credit BCR 20%

(25% din valoarea totala a

creditului)

(100%) In numerar

(Min 50%) In

natura (80%)

Componenta rambursabila

45% (75% din

finantarea Phare)

Componenta nerambursabila

15% (25% din

finantarea Phare)

(20%)

Total a. Surse pentru aportul propriu: 1. Aportul in natura (denumire si valoare): 2. Cash: de unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Economii personale, imprumuturi patroni, cash din afacere, alte credite, surse din vanzari de active, fonduri de investitii, aporturi de capital?

A.2. GARANTII PROPUSE Va rugam sa completati aceasta lista de garantii disponibile. Indicati daca sunt garantii personale, detinute de companie sau de terti.

Estimat valoare

de circulatie Tip garantie Date de identificare Proprietar Data

achizitiei Pret achizitie

ROL EUR

Imobil comercial

Imobil locuinta

Echipament

Garantii de la fonduri de garantare a creditelor

Page 4: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

4

Altele specificati TOTAL

B. FUNCTIONAREA SI ISTORICUL AFACERII: B.1. Obiectul de activitate principal: Data începerii afacerii:

Descrierea detaliata a activitatii: productie, servicii, turism, constructii, comert etc, inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate mentionata

Activitatea Cod CAEN

B.2. Banca prin care operati în prezent:

Adresa Bancii:

Numele/tel. persoanei de contact din Banca:

Cont în lei:

Cont în valuta: B.3. Forma legala a companiei: Autoclasificarea firmei ca:

MICRO (pana la 9 angajati) MICA (intre 10-49 angajati) MIJLOCIE (intre 50-249 angajati)

B.4. Aprobari: Aprobari si alte documente ( licente, avize, acorduri ) cerute pentru buna desfasurare a activitatii prezente si viitoare, inclusiv pentru protectia mediului. Va rugam atasati copii ale tuturor aprobarilor:

Numele/numarul aprobarii: Data eliberarii: Data expirarii: Eliberata de:

B.5. Structura actionariatului Actionari Persoane fizice Adresa completa si telefon,cod

numeric personal Cetatenie Cota de participare (%)

1. 2. 3. Persoane juridice Adresa completa,

telefon, cod fiscal Nr. angajati Nationalitate Cota de participare (%)

1. 2.

Page 5: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

5

TOTAL: 100% B.6. Solicitantul detine actiuni in urmatoarele entitati legale (firme/grupuri/fundatii/unitati afiliate) Entitati legale Adresa completa, telefon,

cod fiscal Numar angajati Nationalitate Parti detinute (%)

1. 2. 3. B.7. Finantare nerambursabila de la Comisia Europeana, achizitii sau imprumuturi obtinute direct sau indirect in ultimii trei ani din fonduri publice sau de la institutii europene Specificati pentru fiecare finantare nerambursabila, imprumut sau contract (daca nu e cazul scrieti NU) Programul: Numele proiectului: Anul acordarii de catre Guvernul Romaniei/Comisia Europeana/alte institutii europene Valoarea grantului, imprumutului sau contractului (Euro) Solicitantul a prezentat/intentioneaza sa prezinte alte cereri la alte programe ale Uniunii Europene sau fonduri publice in 2002 (daca nu e cazul scrieti NU ) Programul: Titlul proiectului: Suma solicitata (euro) B.8. Conducerea firmei: Nume si prenume: Responsabilitati (functia):

*Va rugam sa completati chestionarul personal anexat (“Prezentarea conducerii”) pentru toti proprietarii semnificativi ( peste 20% capital ) si conducerea companiei.

B.9. DESCRIEREA COMPANIEI Descrieti mai jos evolutia activitatii firmei. Daca au avut loc schimbari ale produselor sau serviciilor, va rugam sa le descrieti. Descrieti pe scurt evolutia din ultimii 3 ani a firmei si in termeni calitativi ( Cifra de afaceri, profit net, nr. angajati, gama de produse ) Detaliati activitatea principala prezenta. Factori pe care ii considerati relevanti pentru afacerea dvs. (de ex. localizare, auto-evaluarea tehnologiei utilizate- invechita, la acelasi nivel cu concurenta, de ultima ora-, politica de inlocuire a activelor, managementul sistemului informational) (In cazul firmelor nou-infiintate se va prezenta experienta anterioara a managerilor)

Page 6: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

6

B.10. DESCRIEREA PROIECTULUI Descrieti proiectul pentru care intentionati sa obtineti împrumutul si precizati mediul de implementare a acestuia (urban sau rural). Descrieti noile produse sau servicii si modul în care noul proiect va influenta activitatea firmei Dvs. (incluzând motivul pentru care v-ati hotarât sa achizitionati masinile, echipamentele, cladirile, materia prima etc. Atasati facturi si oferte de preturi.): Daca proiectul este o constructie, atasati si estimarile (in costuri si termene ) din Contractul de antrepriza.

Page 7: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

7

Valoarea Proiectului -----------ROL-------------EURO Scopul investitiei

Investitie noua Extinderea capacitatilor existente Diversificarea productiei Altele (specificati)

Tipul si valoarea investitiei

Constructii --------ROL-------------EURO Echipamente / masini / altele noi --------ROL-------------EURO Echipamente / masini / altele second-hand ---------ROL------------EURO Masini / camioane noi ---------ROL------------EURO Masini / camioane second-hand ----------ROL------------EURO Capital de lucru ---------ROL-----------EURO Altele ---------ROL----------EURO

Personal nou angajat (Numar mediu anual)

DA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 ------ Anul --- --------- ---------- --------- ---------- ------ ---------

NU Tara/ Tarile de origine pentru bunurile care urmeaza a se achizitiona

B.11. Enumerati produsele si serviciile ca procent din cifra de afaceri curenta si de dupa terminarea proiectului: % % % În prezent Dupa export

B.12. Stadiile de desfasurare si completare a proiectului: ( daca proiectul contine si o constructie, atasati si un grafic de realizare a proiectului, in detaliu ) Activitate: Data Data Începerii: Terminarii:

Page 8: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

8

Data ajungerii la capacitatea maxima de productie:

Riscuri de implementare cunoscute : -------------------------------------------------------------------------

B.13. Numarul total de angajati: Acum: La capacitate maxima:

Nr. total de angajati din care : Cu contract de munca pe perioada nedeterminata

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare temporara

-Structura personalului la data depunerii cererii de finantare :

Structura Numar % din total angajati

Personal direct productiv

-personal direct productiv (muncitori)

-sef de echipa (maistru)

-ingineri

-alte calificari (specificati)

Personal indirect productiv

-administrativ

-marketing

-vanzari

-alte servicii (specificati)

B.14. IMPOZITE SI TAXE∗: Beneficiaza sau va beneficia firma de reduceri sau scutiri de impozite si taxe de orice fel? Daca da, pentru cât timp?

B.15. TAXE VAMALE∗ : Care este efectul taxelor vamale asupra activitatii firmei?

B.16. SCHIMB VALUTAR∗: Care este efectul ratelor de schimb valutar asupra activitatii firmei?

C. POZITIA PE PIATA A FIRMEI C.1. FURNIZORI.

∗ Cheltuielile aferente pct. B.14 – B.16 nu pot fi incluse in Proiect

Page 9: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

9

Va rugam sa completati pentru fiecare furnizor care deţine cel puţin 15% din costurile materiei prime.

a) Furnizor actual % din total Ce furnizeaza Conditii de plata De cand? (e furnizor) __________

__________

__________

b) Furnizor viitor % din total Ce furnizeaza Conditii de plata De cand? __________

* Se completeaza daca difera de punctul a) C.2. CLIENTI: ( doar cei ce reprezinta mai mult de 15% din vinzarile lunare ) a). Actuali % din vânzari Produse vândute Conditii de plata De când? (e client)

b). Viitori (daca difera) % vânzari Produse vândute Conditii de plata De când? C.3. CONCURENTA: a). Câte firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piata? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe, forma de proprietate si cota de piata – daca este cazul. b). Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei. c). Ce ar trebui sa faceti pentru a va îmbunatati pozitia pe piata? d). Cum se compara preturile Dvs. fata de cele ale concurentei?

Page 10: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

10

C.4. Care este piata tinta? Cat de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de Dvs. din piata?

C.5. Comentati schimbarile ce vor avea loc pe piata si cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbari: • Cresterea concurentei pe piata interna?

• Cresterea cererii?

• Schimbari în legislatie?

• Alti factori care pot influenta piata?

D. INFORMATII FINANCIARE D.1. SITUATIA FINANCIARA A FIRMEI: TRECUT, PREZENT SI VIITOR Anexati Bilantul si Contul de Profit si Pierderi pe ultimii 2 ani, precum si ultimele doua balante de verificare, completate în concordanta cu standardele în vigoare. Aferent bilantului si contului de profit si pierderi pe ultimii 2 ani va rugam sa prezentati urmatorii indicatori in ROL si EUR : • cifra de afaceri • active fixe nete • venit total, • profit net • datorii. Va rugam sa detaliati urmatoarele ( la ultima balanta de verificare):

a) CONTURI CLIENTI (creante) mil. lei ( vechime solduri ) Nume client <30 zile 30 – 60 zile 60-90 zile >90 zile

Page 11: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

11

b). Stocuri (Materii prime, produse finite, produse în curs de executie) mil. lei ( durata unei rotatii ) Tip stoc <30 zile 30 – 60 zile 60-90 zile >90 zile c). ECHIPAMENTE, UTILAJE, AUTOVEHICULE EXISTENTE:

Va rugam anexati lista echipamentelor ( pentru valori > 1000€ )

mil. lei

Tip Data achizitie Pret achizitie Valoare ramasa

d). DATORII:

ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG: Valori (in Lei) ( nume creditor, suma acordata, sold (sau plafon ), rata dobanzii, scadenta finala, grafic de rambursare ) _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ________________________________________________________________________ e). ALTE DATORII (Detaliati, ex. furnizori, impozite, etc. pe vechime)

mil. lei ( vechime solduri neplatite) Nume furnizor/tip impozit

<30 zile 30 – 60 zile 60-90 zile >90 zile

D.4. Exista împrumuturi facute firmei de catre proprietari? Daca da, care sunt termenii acestora?

Page 12: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

12

VA RUGAM ATASATI ORICE INFORMATII SUPLIMENTARE

Page 13: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

Anexa I la Cererea de Finatare PREZENTAREA CONDUCERII

Vă rugăm completaţi câte o prezentare pentru toţi proprietarii semnificativi şi managementul firmei. Completaţi toate informaţiile solicitate (unde nu se poate, vă rugăm menţionaţi). Nume Act identitate ____________ (BI/Paş.) Seria ______________ Nr. ________________ Eliberat de: _________________ La data: ______________ Data naşterii Locul naşterii Sex M F Telefon acasă Telefon serviciu Adresa Nume societate Funcţia Studii Studii universitare sau tehnice Diploma obţinută Experienţă de lucru (lista în ordine cronologică, începând cu momentul prezent) Numele societaţii şi oraşul De la Pâna la Funcţia Responsabilităţi/Îndatoriri Numele societaţii şi oraşul De la Pâna la Funcţia Responsabilităţi/Îndatoriri Numele societaţii şi oraşul De la Pâna la Funcţia Responsabilităţi/Îndatoriri Numele societaţii şi oraşul De la Pâna la Funcţia Responsabilităţi/Îndatoriri Numele societaţii şi oraşul De la Pâna la Funcţia Responsabilităţi/Îndatoriri Deţineţi cetăţenia română? Da Nu Serie/Nr. Paşaport Dacă aţi fost acuzat sau condamnat penal Da Nu (Dacă da, vă rugăm să oferiţi toate detaliile pe o pagină separată). Sunteţi implicat în vreun proces legal în prezent? Da Nu Aţi fost vreodată declarat în stare de faliment? Da Nu Semnătura Data

Page 14: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

ANEXA II la Cererea de FinantareContul de profit si pierdere - previziuni

2000 2001 2002(*) Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A. Cifra de afaceri, din care:

- Vanzari existente (fara proiect) - Vanzari generate de proiect

B.Cheltuieli de exploatare pentru realizarea cifrei de afaceri, din care: - Materii prime si materiale, cost marfuri - Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) - Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) - Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) - Chirii, redevente leasing operational - Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.) - Transport - Costuri functionare birouri - Reclama/Publicitate - Deplasari - Asigurari - Intretinere si reparatii - Servicii profesionale - Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc. - Amortizarea mijloacelor fixe

C. Alte venituri din exploatareD. Alte cheltuieli de exploatareE. Rezultat din exploatare (A-B+C-D)II. ACTIVITATEA FINANCIARAF. Venituri financiare totalG. Cheltuieli financiare, total din care:

- Dobanzi bancare - Alte cheltuieli financiare

H. Rezultat financiar (F-G)III. ACTIVITATEA EXCEPTIONALAI. Venituri exceptionaleJ. Cheltuieli exceptionaleK. Rezultat exceptional (I-J)L. Profit brut (E+H+K)M. Impozit pe profitN. Profit net

Total

Nota: (*) va contine elementele cerute in tabel , conform ultimei balante incheiate

� � � � � �� � � � � ����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

����

����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

����

����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ��

� � � � � �� � � � � ����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����� � � � � �� � � � � ���

��

��

��

��

����

��

��

��

��

�����

��

��

��

��

����

��

��

��

��

����

Page 15: Cererea de finantare · constructii, echipamente, transport, taxe, capital de lucru, etc ). Elementul de cost Costul total al proiectului (100%) Contributia proprie a imprumutatului

ANEXA III la Cererea de FinantareFlux de numerar - previziuni

TotalOPERATIUNEA/PERIOADA % Cf % Cv Anul 0 Luna A Luna B Luna 0 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 Anul 2 Anul 3

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTAREA. Total intrari de lichiditati din: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aport la capitalul social si contul intreprinzatoruluiVanzari de active, inclusiv TVACredite pe termen lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Imprumut BCR - BERD

- Imprumut PHARE-componenta rambursabila - Alte Credite pe termen mediu si lung

Imprumut PHARE-componenta nerambursabilaB. Total iesiri de lichiditati prin: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achzitii de active fixe corporale, inclusiv TVAAchizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVACresterea investitiilor in curs

C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rate la imprumutul BCR - BERDRate la imprumutul Phare componenta rambursabila - Rate la alte Credite pe termen mediu si lungD2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - La imprumutul BCR - BERD:

La imprumutul Phare-componenta rambursabila - La alte Credite pe termen mediu si lung

E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATIF. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1. Vanzari existente (fara proiect)F2. Vanzari generate de proiect

G. Incasari din activitatea financiaraH. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati)I. Credite pe termen scurtJ. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1. Materii prime 0% 100%K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) 0% 100%K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) 0% 100%K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) 0% 100%K5. Chirii, redevente leasing operational 0% 100%K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.) 0% 100%K7. Transport 0% 100%K8. Costuri functionare birouri 0% 100%K9. Reclama/Publicitate 0% 100%K10. Deplasari 0% 100%K11. Asigurari 0% 100%K12. Intretinere si reparatii 0% 100%K13. Servicii profesionale 0% 100%K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc. 0% 100%K15. Altele

L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M. Plati pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M1. TVA de platit 0% 100%M2. Impozit pe profit 0% 100%

N1 Rambursari de credite pe termen scurtN2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurtO1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) 0% 100%O2 Dividende 0% 100%P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0S. Disponibil/Necesar de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0T. Disponibil/Necesar de numerar curent (S+R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

����

��

��

����

���

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

����

��

��

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � � �� � ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� �����

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

����

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

��

��

��

����

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

����

���� � � �� � �� � � � � � � � � � �� � �� ���

����

��

��

��

��

��

����

����

��

��

����

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

����

��

��

����

����

��

��


Recommended