+ All Categories
Home > Documents > Ceasurile Imparatesti

Ceasurile Imparatesti

Date post: 14-Jul-2015
Category:
Upload: eva-damian
View: 313 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 26

Transcript

CEASUL NTI

La nceputul Ceasului al doilea din zi (ora 8 diminea a) paraclisierul lund binecuvntare, trage clopotul. i adunndu-ne n biseric , preotul se mbrac n epitrahil i felon, iar diaconul n stihar, apoi se pune analogul n mijlocul bisericii, n dreptul u ilor mp r te ti; diaconul iese n mijlocul bisericii i, nchinndu-se de trei ori, zice cu glas mare: Binecuvinteaz , p rinte! Iar preotul, stnd naintea Sfintei Mese nsemneaz cu c delni a cruci spre r s rit i zice: Binecuvntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. Cite ul: Amin. Slav ie, Dumnezeul nostru..., mp rate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime..., Tat l nostru... i dup ecfonisul: C a Ta este mp r ia..., se zice Doamne miluie te (de 12 ori). Slav ... i acum... Veni i s ne nchin m... (de 3 ori). Apoi se citesc Psalmii urm tori: n timpul citirii psalmilor preotul c de te sfntul altar, sfintele icoane, pe cel mai mare, pe fra i, pe cite i toat biserica, mergnd naintea lui diaconul cu lumnare aprins . PSALMUL 5 Graiurile mele ascult -le, Doamne! n elege strigarea mea! Ia aminte la glasul rug ciunii mele, mp ratul meu i Dumnezeul meu, c ci c tre Tine m voi ruga, Doamne! Diminea a vei auzi glasul meu; diminea a voi sta naintea Ta i m vei vedea. C Tu e ti Dumnezeu, Care nu voie ti f r delegea, nici nu va locui lng Tine cel ce viclene te. Nu vor sta c lc torii de lege n preajma ochilor T i. Urt-ai pe to i cei ce lucreaz f r delege. Pierde-vei pe to i cei ce gr iesc minciuna; pe uciga i pe viclean l ur te Domnul. Iar eu ntru mul imea milei tale voi intra n casa Ta, nchina-m -voi spre sfnt loca ul T u, ntru frica Ta. Doamne, pov uie te-m ntru dreptatea Ta, din pricina du manilor mei! ndrepteaz naintea mea calea Ta. C nu este n gura lor adev r, inima lor este de art ; groap deschis grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judec -i pe ei, Dumnezeule; s cad din sfaturile lor; dup mul imea nelegiuirilor lor, alung -i pe ei, c Te-au am rt, Doamne. i s se veseleasc to i cei ce n d jduiesc ntru Tine; n veac se vor bucura i le vei fi s la lor, i se vor laud cu Tine to i cei ce iubesc numele T u. C Tu vei binecuvnta pe cel drept, Doamne, c ci cu arma bun voirii ne-ai ncununat pe noi.

PSALMUL 44 Cuvnt bun r spuns-a inima mea; gr i-voi cntarea mea mp ratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. mpodobit e ti cu frumuse ea mai mult dect fiii oamenilor; rev rsatu-s-a har pe buzele Tale. Pentru aceasta Te-a binecuvntat pe Tine Dumnezeu, n veac. ncinge-Te cu sabia Ta peste coapsa Ta, puternice, cu frumuse ea Ta i cu str lucirea Ta. ncordeaz - i arcul, prop e te i mp r e te, pentru adev r, blnde e i dreptate, i Te va pov ui minunat dreapta Ta. S ge ile Tale ascu ite sunt puternice n inima du manilor mp ratului; popoarele sub tine vor c dea. Scaunul T u, Dumnezeule, n veacul veacului, toiag de dreptate toiagul mp r iei Tale. Iubit-ai dreptatea i ai urt f r delegea; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul T u, cu untdelemnul bucuriei, mai mult dect pe p rta ii T i. Smirna i aloea mb ls meaz ve mintele Tale; din palate de filde cnt ri de al ut Te veselesc; fiice de mp ra i ntru cinstea Ta; st tut-a mp r teasa de-a dreapta Ta, mbr cat n hain aurit i prea nfrumuse at . Ascult fiic i vezi i pleac urechea ta i uit poporul t u i casa p rintelui t u, c a poftit mp ratul frumuse ea ta, c El este Domnul t u. i se vor nchina Lui fiicele Tirului cu daruri, felei Tale se vor ruga mai-marii poporului. Toat slava fiicei mp ratului este n untru, mbr cat cu es turi de aur i prea nfrumuse at . Aduce-se-vor mp ratului fecioare n urma ei, prietenele ei se vor aduce ie. Aduce-sevor ntru veselie i bucurie; aduce-se-vor n palatul mp ratului. n locul p rin ilor t i s-au n scut ie fii; pune-vei pe ei c petenii peste tot p mntul. Pomeni-vor numele t u n tot neamul; pentru aceasta popoarele te vor l uda n veac i n veacul veacului. PSALMUL 45 Dumnezeu este sc parea i puterea noastr , ajutor ntru necazurile ce ne mpresoar . Pentru aceasta nu ne vom teme cnd se va cutremura p mntul i se vor muta mun ii n inima m rilor. Venit-au i s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au mun ii de t ria Lui. Apele rurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preanalt a sfin it loca ul Lui. Dumnezeu e n mijlocul cet ii, nu se va cl tina; o va ajuta Dumnezeu dis-dediminea . Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au mp r iile; dat-a Cel Preanalt glasul Lui, cutremuratu-s-a p mntul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veni i i vede i lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe p mnt. Pune-va cap t r zboaielor pn la marginile p mntului, arcul va sf rma i va frnge arma, iar pavezele n foc le va arde. Opri i-v i cunoa te i c Eu sunt Dumnezeu, nal a-M -voi pe p mnt. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Slav ... i acum..., Aliluia (de 3 ori), Doamne miluie te (de 3 ori). Slav ..., i se

cite te mai departe troparul: Scrisu-s-a oarecnd cu b trnul Iosif, n Betleem, Maria, ca cea din s mn a lui David, purtnd n pntece sarcina cea f r de s mn . Dar a sosit vremea na terii i nici un loc de s l luire nu era; ci ca un palat frumos s-a ar tat mp r tesei pe tera. Hristos se na te, ca s ridice chipul cel mai nainte c zut. i acum..., al N sc toarei de Dumnezeu: Cum Te vom numi, ceea ce e ti plina de har! Cer, c ai r s rit pe Soarele drept ii? Rai, c ai odr slit floarea nestric ciunii? Fecioar , c ai r mas nestricat ? Maic curat , c ai avut n sfintele tale bra e Fiu, pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roag -L s mntuiasc sufletele noastre. Apoi se cnt aceste stihuri, glasul Alc tuire a lui Sofronie, patriarhul Ierusalimului. al 8-lea, nsu i glasul:

Betleeme g te te-te; bine te mpodobe te, iesle; pe ter prime te; c adev rul a venit, umbra a trecut i Dumnezeu oamenilor din Fecioar S-a ar tat, nchipuindu-Se ca i noi i ndumnezeind trupul. Pentru aceasta Adam nnoindu-se, mpreun cu Eva strig : pe p mnt bun voirea S-a ar tat, ca s mntuiasc neamul nostru (de dou ori). Stih: Dumnezeu din Teman va veni Cel Sfnt din muntele cel cu umbra deas . Acum vine s se plineasc proorocia proorocilor, care cu tain gr ie te: i tu, Betleeme, p mntul Iudeii, care mai nainte g te ti pe tera, nicidecum nu vei fi mai mic ntre domni; c din tine va ie i Mie pov uitor neamurilor, dup trup, din Curata Fecioara, Hristos, Dumnezeu, Care va pa te pe poporul S u, noul Israel. Acestuia to i s -I d m slav . Stih: Doamne, auzit-am glasul T u i m-am temut, n eles-am lucrurile Tale i m-am sp imntat. i se cnt iar i stihira de mai sus.

Apoi Slav ..., glasul al 8-lea: Acestea zice Iosif c tre Fecioara: Marie! Ce lucru este acesta pe care l v d ntru tine? Nu m pricep, i m minunez. i cu mintea m sp imntez. Ascunde-te deci de la mine, degrab. Marie! Ce lucru este acesta, pe care l v d ntru tine? n loc de cinste, ru ine; n loc de veselie, ntristare; n loc de laud , ocar mi-ai adus mie. Nu voi mai putea suferi def imarea oamenilor, pentru c de la preo i, din Biserica Domnului, ca pe o nevinovat te-am luat, i ce este aceasta ce se vede?

i acum..., tot aceasta. PROCHIMENUL, glasul al 4-lea Domnul a zis c tre Mine: Fiul Meu e ti Tu, Eu ast zi Te-am n scut. Stih: Cere de la Mine i- i voi da ie neamurile mo tenirea ta i marginile p mntului st pnirea Ta. PAREMIA Din Proorocia lui Miheea, citire: (V, 1-3) Acestea gr ie te Domnul: i tu, Betleeme Efrata, de i e ti mic ntre miile lui Iuda, din tine va ie i St pnitor peste Israel, iar obr ia Lui este dintru nceput, din zilele ve niciei. Pentru aceasta i va l sa pn n vremea cnd aceea ce trebuie s nasc va na te. Atunci r m i a fra ilor s i se va ntoarce la fii lui Israel. El va fi voinic i va pa te poporul prin puterea Domnului, ntru slava numelui Domnului Dumnezeului S u i to i vor fi f r de grij , iar El va fi mare, pn la marginile p mntului. APOSTOLUL Din Epistola c tre Evrei, a Sfntului Apostol Pavel, citire: (I, 1-12) Fra ilor, dup ce Dumnezeu odinioar , n multe rnduri i n multe chipuri, a vorbit p rin ilor no tri prin prooroci, n zilele acestea mai de pe urm ne-a gr it nou prin Fiul, pe Care L-a pus mo tenitor a toate i prin Care a f cut i veacurile; Care, fiind str lucirea slavei i chipul fiin ei Lui i Care ine toate cu cuvntul puterii sale, dup ce a s vr it, prin El nsu i, cur irea p catelor noastre, a ezut de-a dreapta slavei, ntru cele preanalte, f cndu-Se cu att mai presus de ngeri, cu ct a mo tenit un nume mai deosebit dect ei. C ci c ruia dintre ngeri i-a zis Dumnezeu vreodat : "Fiul Meu e ti Tu, Eu ast zi Te-am n scut"; i iar i: "Eu i voi Lui Tat i El mi va fi Mie Fiu?" i iar i, cnd aduce n lume pe Cel nti-N scut, El zice: " i s se nchine Lui to i ngerii lui Dumnezeu". i de ngeri zice: "Cel ce face pe ngerii S i duhuri i pe slujitorii S i par de foc"; iar c tre Fiul: "Tronul T u, Dumnezeule, n veacul-veacului; i toiagul drept ii Tale. iubit-ai dreptatea i ai urt f r delegea; pentru aceea Te-ai uns pe Tine, Dumnezeul T u cu untdelemnul bucuriei, mai mult dect pe p rta ii T i". i: "ntru nceput Tu, Doamne, p mntul l-ai ntemeiat i cerurile sunt lucrul minilor Tale; ele vor pieri, dar Tu r mi, i toate ca o hain se vor nvechi, i ca pe un ve mnt le vei strnge

i ca o hain vor fi schimbate. Dat Tu acela i e ti i anii T i nu se vor sfr i". EVANGHELIA Din Sfnta Evanghelie de la Matei, citire: (I, 18-24) Na terea lui Iisus Hristos a fost a a: dup ce mama Sa Maria a fost logodit cu Iosif i nainte de a fi ei mpreun , s-a aflat c ea are n pntece de la Duhul Sfnt. Iar Iosif, b rbatul ei, fiind drept i nevoind s o v deasc , a vrut s-o lase n ascuns. Pe cnd ns cugeta el acestea, iat ngerul Domnului i s-a ar tat n vis, gr ind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, c ci Cel z mislit ntr-nsa este din Duhul Sfnt. ea va na te Fiu i-I vei pune numele: Iisus, c ci El va mntui poporul s u de p cate. Iar acestea toate s-au f cut ca s se mplineasc ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: iat fecioara va avea n pntece i va na te fiu i-i vor pune numele Emmanoil, care nseamn : Dumnezeu este cu noi. Dup ce s-a de teptat din somn, Iosif a f cut a a cum i-a poruncit ngerul Domnului i a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea, pn ce a n scut pe Fiul s u cel Unul-N scut, c ruia I-a pus numele Iisus. Apoi cite ul zice: Pa ii mei ndrepteaz -i dup f r delegea. cuvntul T u i s nu m st pneasc toat

Izb ve te-m de clevetirea oamenilor i voi p zi poruncile Tale. Fa a Ta arat-o peste robul T u i m nva ndrept rile Tale.

S se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca s laud slava ta, toat ziua mare cuviin a Ta. Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime... i dup : Tat l nostru... CONDACUL, glasul al 3-lea: Fecioara ast zi pe Cuvntul cel mai nainte de veci merge s -L nasc n pe ter , n chip negr it. D n uie te lumea auzind: sl ve te cu ngerii i cu p stori, pe Cel ce voie te a Se ar ta Prunc tn r, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Doamne miluie te (de 40 de ori). i rug ciunea: Cel ce n toat vremea i n tot ceasul, n cer i pe p mnt, e ti nchinat i sl vit,

Hristoase Dumnezeule, ndelung-R bd torule, mult-Milostive i mult-Milosrde; Care pe cei drep i iube ti i pe cei p c to i miluie ti; Care pe to i chemi la mntuire pentru f g duin a bun t ilor ce au s fie; nsu i, Doamne, prime te i rug ciunile noastre n ceasul acesta i ndrepteaz via a noastr spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfin e te, trupurile cur e te, cugetele ndrepteaz , gndurile cur e te i ne izb ve te pe noi de tot necazul celor rele i al durerii. nconjoar -ne pe noi cu sfin ii T i ngeri, ca prin mijlocirea lor fiind p zi i i pov ui i, s ajungem la unirea credin ei i la cuno tin a slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvntat e ti n vecii vecilor. Amin. Doamne miluie te (de 3 ori); Slav ... i acum..., Ceea ce e ti mai cinstit ... ntru numele Domnului binecuvinteaz , p rinte. Preotul: Dumnezeule, milostive te-te spre noi i ne binecuvinteaz , lumineaz fa a peste noi i ne miluie te. i rug ciunea: Hristoase, Lumina cea adev rat , Care luminezi i sfin e ti pe tot omul ce vine n lume, s se nsemneze peste noi lumina fe ei Tale, ca ntr-nsa s vedem lumina cea neapropiat . ndrepteaz pa ii no tri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rug ciunile Preacuratei Maicii Tale i ale tuturor sfin ilor T i. Amin. CEASUL AL TREILEA Veni i s ne nchin m... (de 3 ori). PSALMUL 66 Dumnezeule, milostive te-Te spre noi i ne binecuvinteaz , lumineaz fa a Ta spre noi i ne miluie te, ca s cunoa tem pe p mnt calea Ta, n toate neamurile mntuirea Ta. L uda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, l uda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Veseleasc -se i s se bucure neamurile, c vei judeca popoarele cu dreptate i neamurile pe p mnt le vei pov ui. L uda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, l uda-Te-vor pe Tine popoarele toate. P mntul i-a dat rodul s u. Binecuvinteaz -ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvinteaz -ne pe noi, Dumnezeule, i s se team de Tine toate marginile p mntului. PSALMUL 86 Temeliile Sionului pe mun ii cei sfin i. Domnul iube te por ile Sionului, mai mult dect toate loca urile lui Iacob. Lucruri sl vite s-au gr it despre tine, cetatea lui Dumnezeu.

Aduce-mi-voi aminte de Raav i de Babilon, ntre cei ce m cunosc pe mine; i iat cel de alt neam i Tirul i poporul etiopienilor, ace tia acolo s-au n scut. Mam va zice Sionului omul, i om s-a n scut n el i nsu i cel Preanalt l-a ntemeiat pe el. Domnul va povesti n cartea popoarelor i a c peteniilor acestora, ce s-au n scut n el. C n Tine este loca ul tuturor celor ce se veselesc. PSALMUL 50 Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila Ta, i dup mul imea ndur rilor Tale, terge f r delegea mea. Mai vrtos m spal de f r delegea mea, i de ppcatul meu m cur e te. C f r delegea mea eu o cunosc, i p catul meu naintea mea este pururea. ie Unuia am gre it, i r u naintea Ta am f cut, a a nct drept e ti Tu ntru cuvintele Tale i biruitor cnd vei judeca Tu. C iat ntru f r delegi m-am z mislit i n p cate m-a n scut maica mea. C iat adev rul ai iubit, cele near tate i cele ascunse ale n elepciunii Tale mi-ai ar tat mie. Stropi-m -vei cu isop i m voi cur i, sp la-m vei i mai vrtos dect z pada m voi albi. Auzului meu vei da bucurie i veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. ntoarce fa a Ta de c tre p catele mele, i toate f r delegile mele terge-le. Inim curat zide te ntru mine, Dumnezeule, i Duh drept nnoie te ntru cele dinl untru ale mele. Nu m lep da de la fa a Ta, i Duhul T u cel Sfnt nu-L lua de la mine. D -mi mie bucuria mntuirii Tale, i cu Duh st pnitor m nt re te. nv a-voi pe cei f r de lege c ile Tale, i cei necredincio i la Tine se vor ntoarce. Izb ve te-m de v rsarea de snge Dumnezeule, Dumnezeul mntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide i gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertf , i-a fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima nfrnt i smerit Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, ntru bun voirea Ta, Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa drept ii, prinosul i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul T u vi ei. Slav ... i acum... Aliluia (de 3 ori). Doamne miluie te (de 3 ori). Slav ..., i se cite te troparul: Scrisu-s-a oarecnd cu b trnul Iosif, n Betleem, Maria, cea din s mn a lui David, purtnd n pntece sarcina cea f r de s mn . Dar a sosit vremea na terii i nici un loc de s l luire nu era; ci ca un palat frumos s-a ar tat mp r tesei pe tera. Hristos se na te, ca s ridice chipul cel mai nainte c zut. i acum..., al N sc toarei de Dumnezeu: N sc toare de Dumnezeu, tu e ti vi a cea adev rat , care ai odr slit Rodul vie ii; ie

ne rug m: Roag -te St pn cu Sfin ii Apostoli, s miluiasc sufletele noastre. Apoi se cnt aceste stihiri, glasul al 6-lea: Acesta este Dumnezeul nostru i altul nu se va socoti la fel cu Dnsul, Care S-a n scut din fecioara i cu oameni mpreun a vie uit. Fiul, Unul-N scut, culcat n iesle s r c cioas , Se vede om; cu scutece este nf at Domnul slavei i steaua veste te pe magi s se nchine Lui; iar noi cnt m: Treime Sfnt mntuie te sufletele noastre (de dou ori, f r stih). Stih: Dumnezeu din Teman va veni i Cel Sfnt din muntele cel cu umbra deas . Glasul al 8-lea: Mai nainte de Na terea Ta, v znd Taina, Doamne, cu cutremur o tile ngere ti s-au sp imntat; c ci ca un prunc mic ai binevoit a fi, Cel ce ai mpodobit cerul cu stele. i n ieslea vitelor ai fost culcat, Cel ce ii toate marginile p mntului cu mna. C ci printr-o rnduial ca aceasta s-a cunoscut milostivirea Ta, Hristoase. Mare este mila Ta, slav ie! Stih: Doamne, auzit-am glasul T u i m-am temut, n eles-am lucrurile Tale i m-am sp imntat. i se cnt iar i stihira de mai sus.

Slav ..., glasul al 3-lea: Iosife spune-ne nou , cum duci n Betleem pe Fecioara, pe care ai luat-o din cele sfinte, avnd n pntece? Eu, zice el, am cercetat proorocii i de la nger n tiin are lund, m-am ncredin at c Maria va na te pe Dumnezeu, n chip de netlcuit; la a C rui nchin ciune vor veni magii de la R s rit, slujindu-I cu daruri cinstite. Cel ce Te-ai ntrupat pentru noi, Doamne, slav ie. i acum..., tot acesta. PROCHIMENUL, glasul al 4-lea C Prunc S-a n scut nou Fiul i S-a dat nou . Stih: A C rui st pnire s-a f cut peste um rul Lui. PAREMIA Din Proorocia lui Baruh, citire: (III, 36 - IV, 4)

Acesta este Dumnezeul nostru, i nimeni altul nu este asemenea Lui. Aflat-a toat calea tiin ei i a dat-o lui Iacob, sluga Sa, i lui Israel, cel iubit de dnsul. dup aceasta pe p mnt S-a ar tat i cu oamenii mpreun a locuit. Aceasta este cartea poruncilor lui dumnezeu i legea care d inuie te n veac; to i cei ce o in vor tr i, iar cei ce au p r sito vor pieri. ntoarce-te, Iacove, i te teme de ia, umbl prin str lucire n prejma luminii ei. nu da altuia m rirea ta i cele de folos ie, celui de alt neam. Ferici i suntem, Israele, c cele ce i plac lui Dumnezeu ni s-au ar tat. APOSTOLUL Din Epistola c tre Galateni a Sfntului Apostol Pavel, citire: (III, 23-29) Fra ilor, nainte de venirea credin ei, noi eram p zi i sub Lege, fiind nchi i pentru credin a care avea s se descopere. Astfel c Legea ne-a fost c l uz spre Hristos, pentru ca s ne ndrept m din credin . Iar dac a venit credin a, nu mai suntem sub c l uz . C ci to i suntem fii ai lui Dumnezeu prin credin a n Hristos iisus. C ci c i n Hristos v-a i botezat, n Hristos v-a i mbr cat. nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte b rb teasc i parte femeiasc , pentru c to i una sunte i n Hristos Iisus. Iar dac voi sunte i ai lui Hristos, sunte i deci urma ii lui Avraam, mo tenitori dup f g duin . EVANGHELIA Din Sfnta Evanghelie de la Luca, citire: (II, 1-29) n zilele acelea a ie it porunc de la Cezarul August s se nscrie toat lumea. Aceast nscriere s-a f cut nti pe cnd Cvirinius ocrmuia Siria. Deci to i mergeau s se nscrie, fiecare n ora ul s u. Atunci s-a dus i Iosif din Galileea, din ora ul Nazaret, n Iudeea, la ora ul lui David, care se nume te Betleem, pentru c el era din casa i din neamul lui David, s se nscrie mpreun cu Maria cea logodit lui i care era ns rcinat . Dar pe cnd erau ei acolo, s-au mplinit zilele ca ea s nasc . i a n scut pe Fiul ei cel Unul-N scut i L-a nf at, i L-a culcat n iesle, pentru c ei n-au avut loc de g zduire la casa de oaspe i. i n partea locului erau p stori care st teau pe cmp, p zind de straj noaptea mprejurul turmei lor. i iat c ngerul Domnului a stat naintea lor i slava Domnului i-a nv luit n lumin , iar ei s-au nfrico at cu fric mare. Dar ngerul le-a zis: nu v teme i, c ci iat v binevestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: c , n ora ul lui David, s-a n scut vou ast zi un mntuitor, care este

Hristos Domnul. i acesta este semnul ce v dau: ve i afla un Prunc nf at, culcat n iesle. i deodat s-a ar tat, mpreun cu ngerul, mul ime de oaste cereasc , l udnd pe Dumnezeu i zicnd: slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe p mnt pace, ntre oameni bun nvoire! Iar dup ce ngerii s-au dep rtat de la ei, la cer, p storii au zis unii c tre al ii: s mergem pn la Betleem i s vedem lucrul acesta ce s-a ntmplat i pe care ni l-a vestit Domnul. i gr bindu-se, au venit i au aflat pe Maria i pe Iosif i pe Prunc culcat n iesle. Iar dup ce L-au v zut, au istorisit cuvintele ce li se spuseser despre acest Prunc. i to i c i auzeau se mirau de ntmplarea pe care le-o spuneau p storii. Iar Maria p stra toate cuvintele acestea, punndu-le n inima sa. Apoi, p storii s-au ntors sl vind i l udnd pe Dumnezeu, pentru toate cte auziser i v zuser , dup cum li se vestise. Apoi cite ul zice: Domnul Dumnezeu bine este cuvntat. Bine este cuvntat Domnul, din zi n zi; s sporeasc nou Dumnezeul mntuirilor noastre; Dumnezeul nostru, Dumnezeul mntuirii. Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime... i dup : Tat l nostru... CONDACUL, glasul al 3-lea: Fecioara ast zi pe Cuvntul cel mai nainte de veci merge s -L nasc n pe ter , n chip negr it. D n uie te lumea auzind: sl ve te cu ngerii i cu p stori, pe Cel ce voie te a Se ar ta Prunc tn r, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Doamne miluie te (de 40 de ori). i rug ciunea: Cel ce n toat vremea i n tot ceasul, n cer i pe p mnt, e ti nchinat i sl vit, Hristoase Dumnezeule, ndelung-R bd torule, mult-Milostive i mult-Milosrde; Care pe cei drep i iube ti i pe cei p c to i miluie ti; Care pe to i chemi la mntuire pentru f g duin a bun t ilor ce au s fie; nsu i, Doamne, prime te i rug ciunile noastre n ceasul acesta i ndrepteaz via a noastr spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfin e te, trupurile cur e te, cugetele ndrepteaz , gndurile cur e te i ne izb ve te pe noi de tot necazul celor rele i al durerii. nconjoar -ne pe noi cu sfin ii T i ngeri, ca prin mijlocirea lor fiind p zi i i pov ui i, s ajungem la unirea credin ei i la cuno tin a slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvntat e ti n vecii vecilor. Amin. Doamne miluie te (de 3 ori); Slav ... i acum..., Ceea ce e ti mai cinstit ... ntru numele Domnului binecuvinteaz , p rinte.

Preotul: Dumnezeule, milostive te-te spre noi i ne binecuvinteaz lumineaz fa a peste noi i ne miluie te. i rug ciunea aceasta: St pne, Dumnezeule, P rinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-N scut, Iisuse Hristoase i Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluie te-m pe mine, p c tosul, i cu judec ile care tii, miluie te-m pe mine nevrednicul robul T u, c binecuvntat e ti n vecii vecilor. Amin. Se cuvine a ti c : La Evanghelia Ceasului al treilea i al aselea se c de te sfntul altar i icoanele, cel mai mare i stranele numai; iar la Ceasul al nou lea se c de te toat biserica, ca i la Ceasul nti. CEASUL AL ASELEA Veni i s ne nchin m... (de 3 ori). PSALMUL 71 Dumnezeule, judecata Ta d -o mp ratului i dreptatea Ta fiului mp ratului, ca s judece pe poporul T u cu dreptate i pe s racii T i cu judecat . S aduc mun ii pace poporului T u i dealurile dreptate. Judeca-va pe s racii poporului i va milui pe fiii s racilor i va umili pe clevetitor. i se vor teme de Tine ct va fi soarele i ct va fi luna din neam n neam. Pogor-se-va ca ploaia pe ln i ca pic turile ce cad pe p mnt. R s ri-va n zilele lui dreptatea i mul imea p cii, ct va fi luna. i va domni de la o mare pn la alta i de la ru pn la marginile lumii. naintea lui vor ngenunchea etiopienii i vr jma ii lui rna vor linge. mp ra ii Tarsisului i insulele daruri vor aduce, mp ra ii arabilor i ai reginei Saba prinoase vor aduce. i se vor nchina lui to i mp ra ii p mntului, toate neamurile vor sluji lui. C a izb vit pe s rac din mna celui puternic i pe s rmanul care n-avea ajutor. Va avea mil de s rac i de s rman i sufletele s racilor va mntui; de cam t i de asuprire va sc pa sufletele lor i scump va fi numele lor naintea lui. i va fi viu i se va da lui din aurul Arabiei i se vor ruga pentru el pururea; toat ziua l vor binecuvnta pe el. Fi-va bel ug de pine pe p mnt pn -n vrful mun ilor; pomii roditori se vor n l a ca cedrii Libanului; i vor nflori cei din cetate ca iarba p mntului. Numele lui va d inui pe vecie; ct va fi soarele va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvnta n el toate semin iile p mntului, toate neamurile l vor ferici pe el. Binecuvntat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care

face minuni. Binecuvntat este numele slavei Lui n veac i n veacul veacului. Tot p mntul se va umple de slava Lui. Amin. PSALMUL 131 Adu- i aminte, Doamne, de David i de toate blnde ile lui. Cum s-a jurat Domnului i a f g duit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra n loca ul casei mele, nu m voi sui pe patul meu de odihn , nu voi da somn ochilor mei i genelor mele dormitare i odihn tmplelor mele, pn ce nu voi afla loc Domnului, loca Dumnezeului lui Iacob. Iat , am auzit de chivotul legii; n Efrata L-am g sit, n arina lui Iaar. Intra-vom n loca urile Lui, nchina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui. Scoal -Te, Doamne, ntru odihna Ta, Tu i chivotul sfin irii Tale. Preo ii T i se vor mbr ca cu dreptate i cuvio ii T i se vor bucura. Din pricina lui David, robul T u, s nu ntorci fa a unsului T u. Juratu-S-a Domnul lui David adev rul i nu-l va lep da: "Din rodul pntecelui t u voi pune pe scaunul t u, de vor p zi fiii t i leg mntul Meu i m rturiile acestea ale Mele, n care i voi nv a pe ei, i fiii lor vor edea pn n veac pe scaunul t u". C a ales Domnul Sionul, i l-a ales ca locuin Lui. "Aceasta este odihna Mea n veacul veacului. Aici voi locui, c l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvnta foarte; pe s racii lui i voi s tura cu pine. Pe preo ii lui i voi mbr ca cu izb vire i cuvio ii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face s r sar puterea lui David; g tit-am f clie unsului Meu. Pe vr jma ii lui i voi mbr ca cu ru inie, iar pe dnsul va nflori sfin enia Mea" PSALMUL 90 Cel ce locuie te n ajutorul Celui Preanalt, ntru acoper mntul Dumnezeului cerului se va s l lui. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu e ti i sc parea mea; Dumnezeul meu, voi n d jdui spre Dnsul". C El te va izb vi din cursa vn torilor i de cuvntul tulbur tor. Cu spatele te va umbri pe tine i sub aripile Lui vei n d jdui; ca o arma te va nconjura adev rul Lui. Nu te vei teme, de frica de noapte, de s geata ce zboar ziua, de lucrul ce umbl n ntuneric, de molima ce bntuie ntru amiaza. C dea-vor dinspre latura ta o mie i zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. ns cu ochii t i vei privi i r spl tirea p c to ilor vei vedea. Pentru c pe Domnul, n dejdea mea, pe Cel Preanalt L-ai pus sc pare ie. Nu vor veni c tre tine rele i b taie nu se va apropia de loca ul t u. C ngerilor S i va porunci pentru tine ca s te p zeasc n toate c ile tale. Pe mini te vor n l a ca nu cumva s mpiedici de piatr piciorul t u. Peste aspida i vasilisc vei p i i vei c lca peste leu i peste balaur. C spre Mine a n d jduit i-l voi izb vi pe el, zice Domnul; l voi acoperi pe el, c a cunoscut numele Meu. Striga-va c tre Mine i-l voi auzi pe el; cu dnsul sunt n necaz i-l voi scoate pe el i-l voi sl vi. Cu lungime de zile l voi umple pe el, i-i voi ar ta lui mntuirea Mea.

Slav ... i acum... Aliluia (de 3 ori). Doamne miluie te (de 3 ori). Slav ..., i se cite te troparul: Scrisu-s-a oarecnd cu b trnul Iosif, n Betleem, Maria, ca cea din s mn a lui David, purtnd n pntece sarcina cea f r de s mn . Dar a sosit vremea na terii i nici un loc de s l luire nu era; ci ca un palat frumos s-a ar tat mp r tesei pe tera. Hristos se na te, ca s ridice chipul cel mai nainte c zut. i acum..., al N sc toarei de Dumnezeu: Fiindc nu avem ndr zneal pentru p catele noastre cele multe, tu, pe Cel ce S-a n scut din tine roag -L, N sc toare de Dumnezeu Fecioar , c mult poate rug ciunea Maicii spre mblnzirea St pnului. Nu trece cu vederea rug ciunile p c to ilor Preacurat , c Milostiv este i poate s mntuiasc , Cel ce a voit a p timi pentru noi. i ndat se cnt aceste stihiri, glasul 1: Veni i, credincio ilor, s ne n l m dumnezeie te i s vedem cu adev rat dumnezeiasca pogorre de sus n Betleem i cur indu-ne mintea prin via sa aducem n loc de mir, fapte bune; s preg tim prin credin intrarea s rb torii na terii i din adncurile sufletelor s cnt m: slav ntru cei de sus lui Dumnezeu, Celui n Treime, prin care S-a ar tat ntre oameni bun voirea, mntuind pe Adam din blestemul cel dinti, ca un iubitor de oameni (de dou ori, f r stih). Stih: Dumnezeu din Teman va veni i Cel Sfnt din muntele cel cu umbra deas . Glasul al 4-lea: Ascult cerule, i ia aminte p mntule! S se clatine temeliile i cele de dedesubt s fie cuprinse de cutremur! C Dumnezeu i Ziditorul n chip trupesc S-a mbr cat i Cel ce cu mn tare a zidit f ptura, din pntecele pl smuirii se vede. O, adncul bog iei, al n elepciunii i al tiin ei lui Dumnezeu! Ct sunt de neajunse judec ile Lui i neurmate c ile Lui! Stih: Doamne, auzit-am glasul T u i m-am temut, n eles-am lucrurile Tale i m-am sp imntat. i se cnt iar i stihira de mai sus.

Slav ..., glasul al 8-lea: Veni i, popoarelor de Hristos purt toare, s vedem minunea, care sp imnteaz i cuprinde tot gndul i cu bun cucernicie nchinndu-ne, cu credin s cnt m: ast zi Fecioara, avnd n pntece, vine n Betleem s nasc pe Domnul, i cetele ngere ti

nainte alearg . C acestea v zndu-le Iosif, logodnicul, a strigat: ce tain uimitoare este aceasta ntru tine, Fecioar ? Cum vei na te, mielu ea, care nu ti de nunt ? i acum..., tot acesta. PROCHIMENUL, glasul al 4-lea Din pntece mai nainte de lume Te-am n scut. Stih: Zis-a Domnul Domnului Meu: vr jma ii T i a ternut picioarelor tale. ezi de-a dreapta Mea, pn PAREMIA Din Proorocia lui Isaia, citire: (VII, 10-15; VIII 1-4;9-10) i Isaia mai gr i c tre Ahaz: "Cere un semn de la Domnul Dumnezeul t u, n adncurile iadului sau n n l imile cele de sus". i a spus Ahaz: "Nu voi cere i nu voi ispiti pe Domnul!" i a zis Isaia: "Asculta i voi cei din casa lui David! Nu v ajunge s obosi i pe oameni, de veni i s obosi i i pe Dumnezeul meu? Pentru aceasta Domnul meu v va da un semn: Iat , Fecioara va lua n pntece i va na te fiu i vor chema numele lui Emanuel. El se va hr ni cu lapte i cu miere pn n vremea cnd va ti s arunce r ul i s aleag binele. i a zis Domnul c tre mine: "Ia o carte mare i scrie deasupra ei cu slove omene ti: "Maher- alal-Ha -Baz" (grabnic-prad -apropiat-jaf). Adu-Mi martori credincio i pe Urie preotul i pe Zaharia, fiul lui Ieberechia". Atunci m-am apropiat de prooroci i a luat n pntece i a n scut un fiu. i a zis Domnul c tre mine: "Pune-i numele Maher- alalHa -Baz". C ci nainte ca b iatul s zic : "tat i mam !", toat bog ia Damascului i prada Samariei vor fi duse naintea regelui Asiriei". Cu noi este Dumnezeu, n elege i neamuri i v pleca i. Auzi i pn la marginile p mntului, cei puternici pleca i-v . De v ve i nt ri, iar i ve i fi birui i. i orice sfat ve i sf tui, l va risipi Domnul, i cuvntul pe care l ve i gr i nu va r mne ntru voi, c ci cu noi este Dumnezeu! APOSTOLUL Din Epistola c tre Evrei a Sfntului Apostol Pavel, citire: (I, 10 - II, 3) ntru nceput tu, Doamne, p mntul l-ai ntemeiat i cerurile sunt lucrul minilor Tale; ce voi pune pe

ele vor pieri, dar Tu r mi, i toate ca o hain se vor nvechi; ca pe un ve mnt le vei strnge i ca o hain vor fi schimbate. dar Tu acela i e ti i anii t i nu se vor sfr i. i c ruia dintre ngeri a zis Dumnezeu vreodat : " ezi de-a dreapta mea pn cnd voi pune pe vr jma ii T i a ternut picioarelor Tale?". ngerii oare nu sunt to i duhuri slujitoare, trimise ca s slujeasc , pentru cei ce vor fi mo tenitorii mntuirii? Pentru aceea se cuvine ca noi s lu m aminte cu att mai mult la cele auzite, ca nu cumva s ne pierdem. C ci, dac s-a adeverit cuvntul gr it prin ngeri i orice c lcare de porunc i orice neascultare i-a primit dreapta r spl tire, cum vom sc pa noi, dac vom fi nep s tori la astfel de mntuire care, lund obr ie din propov duirea Domnului, ne-a fost adeverit de cei ce au ascultat-o. EVANGHELIA Din Sfnta Evanghelie de la Matei, citire: (II, 1-12) Dac s-a n scut Iisus n Betleemul Iudeii, n zilele lui irod mp ratul, iat magii de la r s rit au venit n Ierusalim, ntrebnd: unde este mp ratul iudeilor, Cel care s-a n scut? C ci am v zut la R s rit steaua lui i am venit s ne nchin m Lui. i auzind mp ratul Irod, s-a tulburat i tot Ierusalimul mpreun cu el; i adunnd pe toate c peteniile preo ilor i c rturarii poporului, i-a ntrebat: unde trebuie s se nasc Hristos? Iar ei au r spuns: n Betleemul din Iudeea, c ci a a este scris prin proorocul: i tu Betleeme, din p mntul lui iuda, nu e ti nicidecum cel mai mic dintre c peteniile lui iuda, c ci din tine va ie i Pov uitorul, care va pa te poporul meu Israel. Atunci Irod a chemat n ascuns pe magi i a aflat de la ei l murit n ce vreme s-a ar tat steaua. i, trimi ndu-i la Betleem, le-a zis: merge i i cerceta i cu de-am nuntul despre Prunc i, dac -L ve i afla, s m vesti i i pe mine, ca s viu i eu s m nchin Lui. iar ei, ascultnd pe mp rat, au plecat i iat steaua, pe care o v zuser n R s rit, mergea naintea lor, pn ce a stat deasupra, unde era Pruncul. cnd au v zut ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. i intrnd n cas i v znd pe Prunc mpreun cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa a la p mnt i s-au nchinat Lui; apoi, deschizndu- i vistieriile lor, I-au adus daruri: aur, t mie i smirn . Dar, primind n tiin are prin vis s nu se ntoarc la irod, pe alt cale s-au dus n ara lor. Apoi cite ul zice: Degrab s ne ntmpine pe noi ndur rile Tale, Doamne, c am s r cit foarte; ajut ne nou , Dumnezeule, Mntuitorul nostru, pentru slava numelui T u. Doamne, izb ve te-ne pe noi i cur e te p catele noastre, pentru numele T u.

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime... i dup : Tat l nostru... CONDACUL, glasul al 3-lea: Fecioara ast zi pe Cuvntul cel mai nainte de veci merge s -L nasc n pe ter , n chip negr it. D n uie te lumea auzind: sl ve te cu ngerii i cu p stori, pe Cel ce voie te a Se ar ta Prunc tn r, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Doamne miluie te (de 40 de ori). i rug ciunea: Cel ce n toat vremea i n tot ceasul, n cer i pe p mnt, e ti nchinat i sl vit, Hristoase Dumnezeule, ndelung-R bd torule, mult-Milostive i mult-Milosrde; Care pe cei drep i iube ti i pe cei p c to i miluie ti; Care pe to i chemi la mntuire pentru f g duin a bun t ilor ce au s fie; nsu i, Doamne, prime te i rug ciunile noastre n ceasul acesta i ndrepteaz via a noastr spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfin e te, trupurile cur e te, cugetele ndrepteaz , gndurile cur e te i ne izb ve te pe noi de tot necazul celor rele i al durerii. nconjoar -ne pe noi cu sfin ii T i ngeri, ca prin mijlocirea lor fiind p zi i i pov ui i, s ajungem la unirea credin ei i la cuno tin a slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvntat e ti n vecii vecilor. Amin. Doamne miluie te (de 3 ori); Slav ... i acum..., Ceea ce e ti mai cinstit ... ntru numele Domnului binecuvinteaz , p rinte. Preotul: Dumnezeule, milostive te-te spre noi i ne binecuvinteaz , lumineaz fa a peste noi i ne miluie te. i rug ciunea aceasta: Dumnezeule i Doamne al Puterilor i Ziditor a toat f ptura, Care, pentru milostivirea milei Tale celei neasem nate, pe Unul-N scut Fiul T u, pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre mntuirea neamului nostru i, prin cinstit Crucea Lui, zapisul p catelor noastre L-ai rupt i ai biruit ntru Dnsul st pniile i puterile ntunericului; nsu i St pne, Iubitorule de oameni, prime te aceste rug ciuni de mul umire i de cerere ale noastre, ale p c to ilor, i ne izb ve te pe noi de toat c derea n p cat cea de tot pierz toare i ntunecat i de to i vr jma ii v zu i i nev zu i care caut s ne fac r u. P trunde cu frica Ta trupurile noastre i nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gnduri rele, ci cu dorirea Ta hr ne te sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna c utnd i cu lumina cea de la Tine pov ui i fiind, la Tine,

Lumina cea neapropiat i pururea fiitoare privind, nencetat m rturisire i mul umire ie s n l m, Tat lui celui f r de nceput, mpreun Unuia-N scut Fiului T u i Preasfntului i Bunului i de via f c torului T u Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. CEASUL AL NOU LEA Veni i s ne nchin m... (de 3 ori). PSALMUL 109 Zis-a Domnul Domnului Meu: " ezi de-a dreapta Mea, pn ce voi pune pe vr jma ii T i a ternut picioarelor Tale". Toiagul puterii Tale i-l va trimite Domnul din Sion, zicnd: "St pne te n mijlocul vr jma ilor T i. Cu Tine este poporul T u n ziua puterii Tale, ntru str lucirile sfin ilor T i din pntece mai nainte de luceaf r Te-am n scut". JuratuS-a Domnul i nu-I va p rea r u: "Tu e ti preot n veac, dup rnduiala lui Melchisedec". Domnul este de-a dreapta Ta; sf rmat-a n ziua mniei Sale mp ra i. Judeca-va ntre neamuri; va umple totul de ruine; va zdrobi capetele multora pe p mnt. Din pru pe cale va bea; pentru aceasta va n l a capul. PSALMUL 110 L uda-Te-voi, Doamne, cu toat inima mea, n sfatul celor drep i i n adunare. Mari sunt lucrurile Domnului i potrivite tuturor voilor Lui. Laud i m re ie este lucrul Lui i dreptatea Lui r mne n veacul veacului. Pomenire a f cut de minunile Sale. Milostiv i ndurat este Domnul. Hran a dat celor ce se tem de Dnsul; aduce i-v aminte n veac de leg mntul Lui. T ria lucrurilor Sale a vestit-o poporului S u, ca s le dea lor mo tenirea neamurilor. Lucrurile minilor Lui, adev r i judecat . Adev rate sunt toate poruncile Lui, nt rite n veacul veacului, f cute n adev r i dreptate. Izb vire a trimis poporului S u, poruncit-a n veac leg mntul S u; sfnt i nfrico tor este numele Lui. nceputul n elepciunii este frica de Domnul; n elegere bun este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui r mne n veacul veacului. PSALMUL 85 Pleac , Doamne, urechea Ta i m auzi, c s rac i nec jit sunt eu. P ze te sufletul meu, c ci cuvios sunt; mntuie te, Dumnezeul meu, pe robul T u, pe cel ce n d jduie te n Tine. Miluie te-m , Doamne, c spre Tine voi striga toat ziua. Vesele te sufletul robului T u, c spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. C Tu, Doamne, bun i blnd e ti i mult milostiv tuturor celor ce Te cheam pe Tine. Ascult , Doamne, rug ciunea mea i ia aminte la glasul cererii mele. n ziua necazului meu, am

strigat c tre Tine, c m-ai auzit. Nu este asemenea ie ntre dumnezei Doamne, i nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai f cut i se vor nchina naintea Ta, Doamne, i vor sl vi numele T u. C mare e ti Tu, Cel ce faci minuni, Tu e ti singurul Dumnezeu. Pov uie te-m , Doamne, pe calea Ta i voi merge ntru adev rul T u; veseleasc -se inima mea, ca s se team de numele T u. L udaTe-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toat inima mea i voi sl vi numele T u n veac. C mare este mila Ta spre mine i ai izb vit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, c lc torii de lege s-au sculat asupra mea i adunarea celor tari a c utat sufletul meu i nu Te-au pus pe Tine naintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu ndurat i milostiv e ti; ndelung-r bd tor i mult-milostiv i adev rat. Caut spre mine i m miluie te, d t ria Ta slugii Tale i mntuie te pe fiul, slujnicei Tale. F cu mine semn spre bine, ca s vad cei ce m ur sc i s se ru ineze, c Tu, Doamne, m-ai ajutat i m-ai mngiat. Slav ... i acum... Aliluia (de 3 ori). Doamne miluie te (de 3 ori). Slav ..., i se cite te troparul: Scrisu-s-a oarecnd cu b trnul Iosif, n Betleem, Maria, ca cea din s mn a lui David, purtnd n pntece sarcina cea f r de s mn . Dar a sosit vremea na terii i nici un loc de s l luire nu era; ci ca un palat frumos s-a ar tat mp r tesei pe tera. Hristos se na te, ca s ridice chipul cel mai nainte c zut. i acum..., al N sc toarei de Dumnezeu: Cel ce pentru noi Te-ai n scut din Fecioara i r stignire ai r bdat. Bunule, Care cu moartea pe moarte ai pr dat i nvierea ai ar tat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mna Ta. Arat iubirea Ta de oameni, Milostive, prime te pe N sc toarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a n scut pe Tine, care se roag pentru noi, i mntuie te, Mntuitorul nostru, pe poporul cel dezn d jduit. Apoi se cnt aceste stihiri, glasul al 7-lea: Sp imntatu-s-a irod v znd bun credin a magilor i de mnie a fost biruit, a cercetat cu de-am nuntul de la dn ii vremea n care s-a ar tat steaua. maicile au fost lipsite de fii i pruncii, cei de vrst prea fraged , amarnic au fost secera i. Snii secau i izvoarele laptelui se opreau. Mare era r utatea! Pentru aceasta, cu cucernicie adunndu-ne, credincio ilor, s ne nchin m na terii lui Hristos (de dou ori, f r stih). Stih: Dumnezeu din Teman va veni i Cel Sfnt din muntele cel cu umbra deas . Glasul al 2-lea:

Cnd Iosif a fost r nit de ntristare, Fecioar , plecnd la Betleem, ai zis c tre dnsul: pentru ce te mhne ti i te tulburi v zndu-m avnd n pntece, necunoscnd n ntregime nfrico ata mea tain ? Leap d , dar, toat frica i n elege minunea; c Dumnezeu din mil S-a pogort pe p mnt, n pntecele meu i trup a luat. i l vei vedea n scut precum a binevoit i, plin de bucurie fiind, te vei nchina Lui, ca F c torului t u. Pe Care ngerii l laud nencetat i-L sl vesc mpreun cu Tat l i cu Duhul Sfnt. Stih: Doamne, auzit-am glasul T u i m-am temut, n eles-am lucrurile Tale i m-am sp imntat. i se cnt iar i stihira de mai sus.

Apoi canonarhul stnd n mijlocul bisericii cite te o dat stihira urm toare, cu evlavie i cu glas mare; iar stranele amndou cnt cu glas lin i dulce. Slav ..., glasul al 6-lea: Ast zi Se na te din Fecioara, Cel ce are n mn toat f ptura (de trei ori). Cu scutece ca un prunc este nf at, Cel ce din fire este nepip it. n iesle este culcat Dumnezeu, Cel ce a nt rit cerurile de demult, ntru nceput. La sn cu lapte este hr nit cel ce a plouat n pustiu man poporului. Pe magi cheam Mirele Bisericii. darurile acestea le prime te Fiul Fecioarei. nchin mu-ne Na terii tale, Hristoase (de trei ori). nvrednice te-ne s vedem i dumnezeiasc Ar tarea Ta. i acum..., tot acesta. PROCHIMENUL, glasul al 4-lea Maic , Sionului va zice omul, c ci om S-a n scut ntr-nsul. Stih: Temeliile lui sunt n mun ii cei sfin i; iube te Domnul por ile Sionului. PAREMIA Din Proorocia lui Isaia, citire: (IX, 5-6) C ci Prunc s-a n scut nou , un Fiu s-a dat nou , a C rui st pnire e pe um rul Lui i se cheam numele Lui: nger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al p cii, P rinte al veacului ce va s fie. i mare va fi st pnirea Lui i pacea Lui nu va avea hotar. Va mp r i pe tronul i peste mp r ia lui David, ca s-o nt reasc i s-o ntemeieze prin judecat i prin dreptate, de acum i pn -n veac. Rvna Domnului Savaot va face aceasta.

APOSTOLUL Din Epistola c tre Evrei a Sfntului Apostol Pavel, citire: (II, 11-18) Fra ilor, Cel ce sfin e te i pe cei ce sunt sfin i, dintr-Unul sunt to i; de aceea nu se ru ineaz s -i numeasc pe ei fra i zicnd: "Spune-voi fra ilor mei numele t u. n mijlocul Bisericii Te voi l uda". i "Eu voi fi ncrez tor n El"; i iar i: "Iat Eu i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu". deci de vreme ce pruncii s-au f cut p rta i sngelui i trupului, n acela i fel i El s-a mp rt it de acestea, ca s surpe prin moartea sa pe cel ce are st pnirea mor ii, adic pe diavolul, i s izb veasc pe acei pe care frica mor ii i ine n robie toat via a. C ci ntr-adev r, nu a luat firea ngerilor, ci s mn a lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator este ntru toate s se asemene fra ilor, ca s fie milostiv i credincios arhiereu n cele c tre Dumnezeu, pentru isp irea p catelor poporului. C ci prin ceea ce a p timit, fiind El nsu i ispitit, poate i celor ce se ispitesc s le ajute. EVANGHELIA Din Sfnta Evanghelie de la Matei, citire: (II, 13-23) Dup ce s-au dus magii, iat ngerul Domnului s-a ar tat n vis lui Iosif, zicnd: scoal -te, ia Pruncul i pe mama Sa i fugi n Egipt i stai acolo, pn ce i voi spune eu, c ci irod are s caute Pruncul ca s -L omoare. iar el, sculndu-se, a luat noaptea Pruncul i pe mama Sa i s-au dus n Egipt; i au stat acolo pn la moartea lui irod, ca s se mplineasc cuvntul spus de Domnul prin proorocul, care zice: din Egipt am chemat pe Fiul meu. Iar cnd irod a v zut c a fost n elat de magi, s-a mniat foarte tare i, trimi nd, a omort pe to i copii, care erau n Betleem i n toate hotarele lui, de doi ani i mai mici, dup timpul pe care l aflase de la magi. Atunci s-a mplinit cuvntul spus de Ieremia proorocul, care zice: glas n Rama s-a auzit, plngere i tnguire i ip t mult; Rahila plngea pe fii s i i nu vrea s se mngie, pentru c nu mai sunt. Iar dup ce a murit Irod, iat c ngerul Domnului se arat n vis lui Iosif n Egipt, zicndu-i: scoal -te, ia Pruncul i pe mama Sa i mergi n p mntul lui Israel, c ci au murit cei ce c utau s ia via a Pruncului. Iar el sculndu-se, a luat Pruncul i pe mama Lui i au venit n p mntul lui Israel. Dar auzind c domne te Ahelau n Iudeea, n locul lui Irod, tat l s u, s-a temut s mearg acolo i, lund porunc n vis, s-a dus n p r ile Galileii. i a venit i a locuit n ora ul, care se nume te Nazaret, ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin prooroci, c Nazarinean se va chema.

Apoi cite ul zice: Nu ne da pe noi pn n sfr it, pentru numele T u cel sfnt, i nu strica f g duin a ta i nu dep rta mila ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine i pentru Isaac robul T u i pentru Israel sfntul T u. Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt Treime... i dup : Tat l nostru... CONDACUL, glasul al 3-lea: Fecioara ast zi pe Cuvntul cel mai nainte de veci merge s -L nasc n pe ter , n chip negr it. D n uie te lumea auzind: sl ve te cu ngerii i cu p stori, pe Cel ce voie te a Se ar ta Prunc tn r, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Doamne miluie te (de 40 de ori). i rug ciunea: Cel ce n toat vremea i n tot ceasul, n cer i pe p mnt, e ti nchinat i sl vit, Hristoase Dumnezeule, ndelung-R bd torule, mult-Milostive i mult-Milosrde; Care pe cei drep i iube ti i pe cei p c to i miluie ti; Care pe to i chemi la mntuire pentru f g duin a bun t ilor ce au s fie; nsu i, Doamne, prime te i rug ciunile noastre n ceasul acesta i ndrepteaz via a noastr spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfin e te, trupurile cur e te, cugetele ndrepteaz , gndurile cur e te i ne izb ve te pe noi de tot necazul celor rele i al durerii. nconjoar -ne pe noi cu sfin ii T i ngeri, ca prin mijlocirea lor fiind p zi i i pov ui i, s ajungem la unirea credin ei i la cuno tin a slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvntat e ti n vecii vecilor. Amin. Doamne miluie te (de 3 ori); Slav ... i acum..., Ceea ce e ti mai cinstit ... ntru numele Domnului binecuvinteaz , p rinte. Preotul: Dumnezeule, milostive te-te spre noi i ne binecuvinteaz , lumineaz fa a peste noi i ne miluie te. i rug ciunea aceasta: St pne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ndelung ai r bdat pentru gre elile noastre i pn la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, ntru care pe lemnul cel de via f c tor fiind r stignit, tlharului celui bine-cunosc tor intrarea n rai iai f cut i cu moartea pe moarte ai sf rmat, cur e te-ne pe noi p c to ii i nevrednicii robii T i, c am gre it i f r delegi am f cut i nu suntem vrednici s ridic m ochii no tri i s privim la n l imea cerului, pentru c am l sat calea drept ii Tale i am umblat n

voile inimii noastre; ci ne rug m neasem natei bun t ii Tale, iart -ne pe noi, Doamne, dup mul imea milei Tale, i ne mntuie te pentru sfnt numele T u, c s-au stins ntru de ert ciuni zilele noastre. Scoate-ne din mna potrivnicului, iart nou p catele noastre i omoar gndul nostru cel trupesc. Ca lep dnd pe omul cel vechi, ntru cel nou s ne mbr c m i ie s vie uim, St pnului nostru i F c torului de bine. i a a urmnd poruncilor Tale, la odihna cea ve nic s ajungem, unde este loca ul tuturor celor ce se veselesc. C Tu e ti cu adev rat veselia cea adev rat , i bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, i ie slav n l m, mpreun cu P rintele T u cel f r de nceput i cu Preasfntul i Bunul i de via f c torului T u Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Dup aceasta OBEDNI A PSALMUL 102 Binecuvinteaz , suflete al meu pe Domnul, i toate cele dinl untrul meu, numele cel sfnt al Lui. Binecuvinteaz , suflete al meu pe Domnul, i nu uita toate r spl tirile Lui. Pe Cel ce cur e te toate f r delegile tale; pe Cel ce vindec toate bolile tale. Pe Cel ce izb ve te din stric ciune via a ta; pe Cel ce te ncununeaz cu mil i cu ndur ri. Pe Cel ce umple de bun t i dorirea ta; nnoi-se-vor ca ale vulturului tinere ile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, i judecat tuturor celor ce li se face strmb tate. Cunoscute a f cut c ile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. ndurat i milostiv este Domnul, ndelung-R bd tor i mult-Milostiv. Nu pn n sfr it Se va iu i, nici n veac Se va mnia. Nu dup p catele noastre a f cut nou , nici dup f r delegile noastre a r spl tit nou , c dup n l imea cerului de la p mnt, a nt rit Domnul mila Sa spre cei ce se tem de Dnsul. Pe ct sunt de departe r s riturile de la apusuri, dep rtat-a de la noi f r delegile noastre. n ce chip miluie te tat l pe fii, a a a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dnsul. C El a cunoscut zidirea noastr ; adusu- i-a aminte c rn suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea cmpului, a a va nflori. C duh a trecut printr-nsul i nu va fi i nu- i va mai cunoa te nc locul s u. Iar mila Domnului din veac i pn n veac, spre cei ce se tem de Dnsul; i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce p zesc a ez mntul de lege al Lui i i aduc aminte de poruncile Lui, ca s le fac pe ele. Domnul n cer a g tit Scaunul S u i mp r ia Lui peste to i st pne te. Binecuvnta i pe Domnul, to i ngerii Lui, cei puternici la vrtute, care face i cuvntul Lui i auzi i glasul cuvintelor Lui. Binecuvnta i pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care face i voia Lui. Binecuvnta i pe Domnul, toate lucrurile Lui; n tot locul st pnirii Lui, binecuvinteaz , suflete al meu, pe Domnul.

Slav ... PSALMUL 145 Laud , suflete al meu, pe Domnul. L uda-voi pe Domnul n via a mea, cnta-voi Dumnezeului meu ct voi tr i. Nu v ncrede i n cei puternici, n fiii oamenilor, n care nu este izb vire. Ie i-va duhul lor i se vor ntoarce n p mnt. n ziua aceea vor pieri toate gndurile lor. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, n dejdea lui, n Domnul Dumnezeul lui, Cel ce a f cut cerul i p mntul, marea i toate cele din ele; Cel ce p ze te adev rul n veac; Cel ce face judecat celor n p stui i; Cel ce d hran celor fl mnzi. Domnul dezleag pe cei fereca i n obezi; Domnul ndreapt pe cei grbovi i; Domnul n elep e te orbii; Domnul iube te pe cei drep i; Domnul p ze te pe cei str ini; pe orfani i pe v duv va sprijini i calea p c to ilor o va pierde. mp r i-va Domnul n veac, Dumnezeul T u, Sioane, n neam i n neam. i acum... Unule-N scut, Fiule i Cuvntul lui Dumnezeu, Cel ce e ti f r de moarte, pentru mntuirea noastr a Te ntrupa din sfnta N sc toare de Dumnezeu Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai ntrupat i r stignindu-Te, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai c lcat. Unul fiind din Sfnta Treime, sl vit cu Tat l i cu Duhul Sfnt, mntuie te-ne pe noi. FERICIRILE ntru mp r ia Ta, cnd vei veni, pomene te-ne pe noi, Doamne, cnd vei veni ntru mp r ia Ta. Ferici i cei s raci cu duhul, c acelora este mp r ia cerurilor. Ferici i cei ce plng, c aceia se vor mngia. Ferici i cei blnzi, c aceia vor mo teni p mntul. Ferici i cei fl mnzi i nseta i de dreptate, c aceia se vor s tura. Ferici i cei milostivi, c aceia se vor milui. Ferici i cei cura i cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ferici i f c torii de pace, c aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Ferici i cei prigoni i pentru dreptate, c acelora este mp r ia cerurilor. Ferici i ve i fi cnd v vor oc r i v vor prigoni i vor zice tot cuvntul r u mpotriva voastr , min ind pentru Mine. i ai primit i pururea Hristoase mpreun

Bucura i-v

i v veseli i, c plata voastr mult este n ceruri. Slav ... i acum...

Pomene te-ne pe noi, Doamne, cnd vei veni ntru mp r ia Ta. Pomene te-ne pe noi, St pne, cnd vei veni ntru mp r ia Ta. Pomene te-ne pe noi, Sfinte, cnd vei veni ntru mp r ia Ta. Ceata ngereasc Te laud pe Tine i zice: Sfnt, Sfnt, Sfnt Domnul Savaot, plin este cerul i p mntul de slava Ta. Stih: Apropia i-v c tre Dnsul i v ve i lumina, i fe ele voastre nu se vor ru ina. Ceata ngereasc Te laud pe Tine i zice: Sfnt, Sfnt, Sfnt Domnul Savaot, plin este cerul i p mntul de slava Ta. Slav ... Ceata sfin ilor ngeri i a arhanghelilor, cu toate cere tile puteri, Te laud pe Tine i zice: Sfnt, Sfnt, Sfnt Domnul Savaot, plin este cerul i p mntul de slava Ta. i acum... De nu este Liturghie, se zice Simbolul credin ei: Cred ntru unul Dumnezeu, Tat l, Atot iitorul, F c torul cerului i al p mntului, al tuturor celor v zute i nev zute. i ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-N scut, Care din Tat l S-a n scut, mai nainte de to i vecii. Lumin din Lumin , Dumnezeu adev rat din Dumnezeu adev rat, n scut, nu f cut; Cel de o fiin cu Tat l, prin Care toate s-au f cut. Care pentru noi oamenii i pentru a noastr mntuire S-a pogort din ceruri i S-a ntrupat de la Duhul Sfnt i din Maria Fecioara i S-a f cut om. i S-a r stignit pentru noi n zilele lui Pon iu Pilat i a p timit i s-a ngropat; i a nviat a treia zi dup Scripturi; i S-a suit la ceruri i ade de-a dreapta Tat lui; i iar sfr it. i va s vin cu slav , s judece viii i mor ii, a C rui mp r ie nu va avea

i ntru Duhul Sfnt, Domnul de via F c torul, Care din Tat l purcede, Cel ce mpreun cu Tat l i cu Fiul este nchinat i sl vit, Care a gr it prin prooroci.

ntru una, sfnt , soborniceasc

i apostoleasc Biseric .

M rturisesc un botez ntru iertarea p catelor. A tept nvierea mor ilor. i via a veacului ce va s fie. Amin. Iar de este Liturghie, se las Simbolul Credin ei i se zice: Sl be te, las , iart , Dumnezeule, gre ealele nostre, cele de voie i cele f r de voie, cele cu lucrul i cu cuvntul, cele cu tiin i cu ne tiin , cele din noapte i din zi, cele cu mintea i cu gndul, toate le iart nou , ca un bun i de oameni iubitor. Apoi: Tat l nostru... CONDACUL, glasul al 3-lea: Fecioara ast zi pe Cuvntul cel mai nainte de veci merge s -L nasc n pe ter , n chip negr it. D n uie te lumea auzind: sl ve te cu ngerii i cu p stori, pe Cel ce voie te a Se ar ta Prunc tn r, Dumnezeu cel mai nainte de veci. Apoi Doamne miluie te (de 12 ori). i rug ciunea: Preasfnt Treime, St pnie de o fiin , mp r ie nedesp r it , Ceea ce e ti pricina tuturor bun t ilor, fii binevoitoare i mie p c tosului; nt re te i n elep e te inima mea i terge toat ntin ciunea mea. Lumineaz gndul meu, ca totdeauna s Te sl vesc i s Te laud i s m nchin ie i s zic: Unul Sfnt, Unul Domn Iisus Hristos, ntru slava lui Dumnezeu Tat l. Amin. Dac este Liturghie se cnt : Cuvine-se cu adev rat... i otpustul zilei. Se cuvine a ti c : Vecernia se s vr e te mpreun cu Liturghia Sfntului Vasile cel Mare, la vremea sa, iar Psalmul: Voi binecuvnta pe Domnul... se cite te la Liturghie, dup Rug ciunea Amvonului. De nu este Liturghie, dup rug ciunea: Preasfnt Treime..., se zice ndat : Fie numele Domnului binecuvntat de acum i pn -n veac. (de 3 ori). Slav ... i acum... PSALMUL 33 Bine voi cuvnta pe Domnul n toat vremea, pururea lauda Lui n gura mea. n Domnul se va l uda sufletul meu; s aud cei blnzi i s se veseleasc . Sl vi i pe

Domnul mpreun cu mine, i s n l m numele Lui mpreun . C utat-am pe Domnul i m-a auzit, i din toate necazurile mele m-a izb vit. Apropia i-v de El i v lumina i, i fe ele voastre s nu se ru ineze. S racul acesta a strigat i Domnul l-a auzit pe el, i din toate necazurile lui l-a izb vit. Str jui-va ngerul Domnului mprejurul celor ce se tem de El, i-i va izb vi pe ei. Gusta i i vede i c bun este Domnul; fericit b rbatul care n d jduie te n El. Teme i-v de Domnul to i sfin ii Lui, c n-au lips cei ce se tem de El. Boga ii au s r cit i au fl mnzit, iar cei ce-L caut pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veni i fiilor, asculta i-m pe mine, frica Domnului v voi nv a pe voi; cine este omul cel ce voie te via , care iube te s vad zile bune? Opre te- i limba de la r u i buzele tale s nu gr iasc vicle ug. Fere te-te de r u i f bine, caut pacea i o urmeaz pe ea. Ochii Domnului spre cei drep i i urechile Lui spre rug ciunea lor. Iar fa a Domnului spre cei ce fac rele, ca s piar de pe p mnt pomenirea lor. Strigat-au drep ii i Domnul i-a auzit, i din toate necazurile lor i-a izb vit. Aproape este Domnul de cei umili i la inim , i pe cei smeri i cu duhul i va mntui. Multe sunt necazurile drep ilor, i din toate acelea i va izb vi pe ei Domnul. Domnul p ze te toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea p c to ilor este cumplit i cei ce ur sc pe cel drept vor gre i. Mntui-va Domnul sufletele robilor S i i nu vor gre i to i cei ce n d jduiesc n El. Slav ... i acum..., i otpustul. Se cuvine a ti c : Dac Ajunul na terii Domnului cade smb ta sau duminica, se s vr e te n aceast zi Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur; iar Liturghia Sfntului Vasile cel Mare se face n chiar ziua Praznicului. Cnd Ajunul nu cade smb ta sau duminica, se face Liturghia Sfntului Vasile cel Mare, iar n ziua praznicului se face Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur. De asemenea se cuvine a ti c dac Na terea sau Ar tarea Domnului vor c dea duminica, nu se cnt nimic din cele ale nvierii, ci toate ale praznicului.


Recommended