+ All Categories
Home > Documents > CCD GIURGIU PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 15. · 1...

CCD GIURGIU PORTOFOLIUinformaticainscoli.ro/lib/exe/fetch.php?media=wiki:... · 2017. 11. 15. · 1...

Date post: 04-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
1 CCD GIURGIU PORTOFOLIU MODALITĂŢI DE REPREZENTARE A EXPRESIILOR PRIN BLOCURI GRAFICE FORMATOR, ALINA GABRIELA BOCA FORMABIL GRAD NADIA 25 OCTOMBRIE-18 NOIEMBRIE 2017
Transcript
 • 1

  CCD GIURGIU

  PORTOFOLIU

  MODALITĂŢI DE REPREZENTARE A

  EXPRESIILOR PRIN BLOCURI

  GRAFICE

  FORMATOR,

  ALINA GABRIELA BOCA

  FORMABIL

  GRAD NADIA

  25 OCTOMBRIE-18 NOIEMBRIE 2017

 • 2

  CUPRINS

  1. Proiectarea unității de învățare…………………..3

  2. Proiect de lecție…………………………………….5

  3. Fișă de evaluare…………………………………….9

  4. Barem……………………………………………...10

 • 3

  PROIECTAREA UNITĂŢII DE

  ÎNVĂŢARE

  • Unitatea de învăţământ: Scoala nr.5 Giurgiu

  Profesor: GRAD NADIA

  • Clasa/ Nr. Ore/săpt a V-a : /1 oră/săptămână

  • Săptămâna/anul.2017

  • Disciplina Informatică şi TIC

  • Unitatea de învăţare: Sisteme de operare

  • Nr. ore alocate: 3 ore

  Conţinuturi Competenţe

  specifice Activităţi de învăţare

  Nr

  ore

  Resurse ( p r o c e d u r a l e

  m a t e r i a l e , i n s t r u m e n t e

  T I C )

  Evaluare

  1. Rolul unui sistem de

  operare

  2. Elemente de interfață

  ale unui sistem de

  operare. Organizarea

  datelor pe suport extern

  1.2. Utilizarea

  eficientă a unor componente

  software

  -exersarea utilizării elementelor

  de interfață, într-o aplicație

  specifică sistemului de operare

  -folosit (de exemplu un editor de

  texte simplu sau un editor grafic),

  cu evidenţierea rolului unui

  sistem de operare.

  -descrierea modului de organizare a

  informațiilor pe suport extern și

  exersarea modalităților de

  lucru cu fișiere și directoare.

  1h 1h

  Manualul de Informatică şi TIC

  pentru clasa a V-a, Editura

  SIGMA

  Explicaţia.

  Demonstraţia.

  Manualul de Informatică şi

  TIC pentru clasa a V-a,

  Editura SIGMA

  Calculatoarele din laboratorul de

  informatică Explicaţia

  Demonstraţia cu ajutorul elevilor

  Fişa de lucru

  Fişa de lucru

 • 4

  3. Operații cu fișiere și

  directoare

  -realizarea într-o aplicație specifică

  sistemului de operare sau într-un

  utilitar specializat a principalelor

  operații cu fișiere și directoare

  (creare, ștergere, redenumire,

  copiere, mutare,

  căutare) în vederea organizării

  resurselor digitale personale

  1h

  Manualul de Informatică şi

  TIC pentru clasa a V-a,

  Editura CORINT

  Calculatoarele din laboratorul de

  informatică Explicaţia

  Demonstraţia cu ajutorul elevilor

  Fişa de lucru

 • 5

  Proiect didactic

  Titlul lecţiei: Modalităţi de

  reprezentare a expresiilor prin

  blocuri grafice

  Obiectul:Informatică și TIC Data: 30.10.2017

  Timpul acordat : 50 min. Clasa: a-V-a,

  Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte

  Profesor: GRAD NADIA

  Competenţe generale o Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

  o Rezolvarea unor probleme realizand un algoritm de rezolvare,specificand operatiile realizate in structura

  alternativa

  o Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspectul de rezolvare a unor probleme, culturale și

  personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

  Competenţe specifice: 1.1.Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul

  1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software

  Obiective operaţionale :

  Informative Elevii vor fi capabili:

  - Să identifice variabile

  - Să identifice o structura alternativa

  Formative Elevii vor şti:

  - să declare variabile si constante respectând paşii de

  realizare a acestora.

  - să efectuieze operatia de citire respectând paşii de

  realizare a acestora.

  -să efectueze operația de scriere respectând paşii de

  realizare a acestora.

  -să efectueze operația de atribuire respectând paşii

  de realizare a acesteia.

  Afective Elevii vor putea:

  - să înţeleagă noţiunea de expresii prin

  blocuri grafice

  Metode şi procedee didactice: Conversaţia euristică; Explicaţia;

  Demonstraţia;

  Mijloace de învăţare: Fişe de lucru; Calculatorul

  Videoproiectorul

 • 6

  Material bibliografic: Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autor, editura: Sigma 2017

 • 7

  DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

  Etapele lecţiei

  Timp

  Activitatea desfăşurată de: Metoda de

  activitate Profesor Elevi

  0 1 2 3 4

  Moment organizatoric 2’ Verifică prezenţa elevilor, pregătirea clasei pentru lecţie

  Transmiterea

  noilor

  cunoștinţe

  20’ 1. pe tablă titlul lecţiei : ” Modalităţi de reprezentare a expresiilor prin blocuri grafice” 2. Comunică obiectivele lecţiei

  3. Prezintă definiția Expresia : este formată din constante, variabile și operatori. În mendiul de programare Scratch din paleta de blocuri de comandă alegem funcții (blocuri) pentru a programa activitatea personajelor/sprite-urilor (de exemplu pisicuța Scrathcy).

  4.Se prwezinta grupul de funcții Date și Operatori. prezinta structura alternative: Variabilele sunt utile pentru a ține evidența valorilor care se schimbă într-un script în timpul unui joc.Pentru a defini variabile selectăm Scripturi și alegem opțiunea Date. Blocurile pentru variabile se activează după definirea lor. realizare a algoritmului va urmări câțiva pași esențiali 1) Se atribuie variabilei o denumire 2) Se bifează fie opțiunea pentru toate personajele, fie opțiunea doar pentru acest personaj 3) Se acționează tasta OK.

  5. Exemplul 1) Fie atribuirea x←2017, prin care variabila x primește valoarea 2017; pentru a transcrie în Scratch această atribuire se folosește blocul:

  Frontală

  Individual

  Discuţia

 • 8

  Consolidarea

  noilor

  cunoştinţe

  20’ Exemplul 2) Fie secvența de două atribuiri de mai jos: y2017 yy-17 Pentru a transcrie în Scratch secvența dată se folosesc blocurile:

  Operatorii utilizați în mediul de programare Scratch sunt: 1. Operatori matematici:

  + prin blocul - prin blocul * prin blocul / prin blocul 2. Operatori de comparație > prin blocul = prin blocul < prin blocul Atenție: în blocurile grafice din Scratch nu există operatorii ≥ ș𝑖 ≤. 3. Restul împărțirii întregi a unui număr la un alt număr:

  4. Operatori logici: și sau

  nu

  . Fie secvența de atribuiri: x ←31

  y←10

  suma← x+y Secvența calculează în variabila suma rezultatul adunării numerelor naturale 31 și 10, memorate în variabilele x și y. Transcrierea secvenței de mai sus în Scratch este:

  Elevii urmăresc

  demonstraţia

  Elevii notează

 • 9

  Feed-back

  4’ Întreabă elevii despre noţiunile învăţate în ora respectivă

  Ce este o expresie, ce sunt operatorii matematici. Cum se scrie structura

  in Scratch.

  Răspund la întrebările profesorului

  Frontală Conversaţie

  Evaluare şi notare

  1’ Notează elevii care au dat răspunsuri corecte.

 • FIŞA DE EVALUARE

  MODALITĂŢI DE REPREZENTARE A EXPRESIILOR PRIN

  BLOCURI GRAFICE

  CLASA A V-A

  1. 2 puncte (4 x 0.5 p)

  Completați spațiile libere din enunțurile de mai jos:

  a)Un șir de instrucțiuni (numit în informatică secvență de instrucțiuni) care se execută

  fiecare o singură dată, de la prima până la ultima instrucțiune din șir, poartă denumirea

  ......................................................................

  b)Structura ........................ este folosită pentru a face alegerea între două

  operații/instrucțiuni (sau secvențe de operații/instrucțiuni) după ce evaluezi o condiție.

  C)Condiția sau expresia evaluată poate fi ............... sau .................................

  d)Scratch este o aplicație cu ajutorul căreia poți realiza

  .....................................................................................................

  2. 3 puncte (3 x 1 p)

  Asociați fiecărui exemplu/problemă tipul de structură secvențială sau structura

  alternativă necesar pentru rezolvare.

  Calculați media aritmetică a valorilor temperaturilor

  înregistrate în ultima săptămână

  La un circ au fost 30 adulți și cu 25 mai mulți copii. Câte

  persoane au fost la circ?

  Mircea poate promova la nivelul următor al unui joc dacă

  obține un scor mai mare ca 4. Citind scorul lui Mircea,

  afișează dacă acesta promovează la nivelul următor sau nu.

  3. 4puncte (2 x 2 p)

  a)Dacă a=4 și b=36 ce valoare va afisa

  scriptul următor?

  Răspuns.......................

 • b)Dacă a=90 și b=100 ce valoare va afisa

  scriptul următor?

  Răspuns.......................

  Timp de lucru 15 minute 1 p oficiu

  RĂSPUNSURI

  FIŞA DE EVALUARE

  MODALITĂŢI DE REPREZENTARE A EXPRESIILOR PRIN

  BLOCURI GRAFICE

  CLASA A V-A

  1. 2 puncte (4 x 0.5 p)

  Un șir de instrucțiuni (numit în informatică secvență de instrucțiuni) care se execută fiecare o

  singură dată, de la prima până la ultima instrucțiune din șir, poartă denumirea de structură

  liniară.

  Structura alternativă este folosită pentru a face alegerea între două operații/instrucțiuni (sau

  secvențe de operații/instrucțiuni) după ce evaluezi o condiție. Condiția sau expresia evaluată

  poate fi adevărată sau falsă.

  Scratch este o aplicație cu ajutorul căreia poți realiza povești interactive, jocuri, animații.

  2. 3 puncte (3 x 1 p)

  3. 4puncte (2 x 2 p)

  a) 36.

  b)10.

  Calculați media aritmetică a valorilor

  temperaturilor înregistrate în ultima

  săptămână

  structură secvențială

  La un circ au fost 30 adulți și cu 25 mai

  mulți copii. Câte persoane au fost la circ?

  structură secvențială

  Mircea poate promova la nivelul următor

  al unui joc dacă obține un scor mai mare ca

  4. Citind scorul lui Mircea, afișează dacă

  acesta promovează la nivelul următor sau

  nu.

  structura alternativă

 • 1 p oficiu


Recommended