+ All Categories
Home > Documents > CAZAN DIN OŢEL PE COMBUSTIBIL SOLID GOBE 90XF-175XF · Vezi instrucţiunile referitoare la...

CAZAN DIN OŢEL PE COMBUSTIBIL SOLID GOBE 90XF-175XF · Vezi instrucţiunile referitoare la...

Date post: 02-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 25 /25
CAZAN DIN OŢEL PE COMBUSTIBIL SOLID GOBE 90XF-175XF 04/2012 v1 MANUAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE, CERTIFICAT DE GARANŢIE
Transcript

CAZAN DIN OŢEL PE COMBUSTIBIL SOLID

GOBE 90XF-175XF

04/2012 v1

MANUAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE, CERTIFICAT DE GARANŢIE

GOBE XF este un cazan din oţel în construcţie sudată, pentru combustibil solid, având trei căi de fum orizontale. Este destinat pentru sisteme de încălzire cu apă caldă, şi nu se poate utiliza pentru alimentare cu apă caldă (ACM),în mod direct.

Datorită volumului mare al camerei de ardere, cazanul GOBE XF permite încărcarea unei cantităţi mari de combustibil. Canalele de fum fiind de secţiune mare, asigură o suprafaţă mare de schimb de căldură, ceea ce duce la un transfer de energie de eficienţă ridicată, realizându-se economie de combustibil. Procesul de ardere este controlat electronic şi turaţia ventilatorului este modulată pentru a menţine temperatura turului la valoare corespunzătoare.camera de ardere. Cazanul este executat din material cu rezistenţă ridicată, de grosime corespunzătoare, conformprescripţiilor referitoare a normativelor Europene, asigurându-se astfel o durată lungă de viaţă în exploatare.

Datorită canalelor largi de apă din interiorul cazanului, şi dimensiunilor optime ale racordurilor tur-retur, cazanul GOBE XF poate fi utilizat atât în sisteme cu circulaţie naturală, cât şi în cele cu circulaţie forţată. Se pot utiliza diferiţi combustibili solizi, ai căror tipuri se vor specifica în acest manual. Deoarece puterile calorice ale diferiţilor combustibili sunt diferite, puterea cazanului va fi diferită funcţie de tipul de combustibil utilizat, între anumite valori (maxim şi minim) specificate.

Este foarte importantă păstrarea unei distanţe corespunzătoare între partea superioară a încărcăturii de combustibil, şi peretele superior al camera de ardere, pentru a crea posibilitatea unui transfer termic optim către agentul termic. (Vezi figura alăturată.)

Condiţii de livrareCazanul GOBE XF este livrat complet asamblat, într-un singur ambalaj confecţionat din lemn:1. Cazanul complet asamblat, cu uşile, izolaţia, şi mantalele din tablă, respectiv eticheta montate. 2. Accesorii. Panou de control, ventilator, perie de curăţat, vătrai livrate în interiorul camerei de ardere al cazanului.

2

Vă mulţumim că aţi ales cazanul pe combustibil solid GOBE XF. Vă rugăm să studiaţi atent prezentul manual înainte de instalarea şi utilizarea cazanului Dvs., şi păstraţi-l pe toată durata de utilizare a cazanului. Nu atingeţi şi nu interveniţi la alte componente ale produsului decât la cele la care acesta este permis. Lucrările de instalare, întreţinere şi reparare necesită personal calificat. Aceste instrucţiuni şi prescripţii trebuie luate în considerare la instalarea cazanului, şi la

alegerea încăperii corespunzătoare acestuia, precum şi la proiectarea instalaţiei de încălzire şi a coşului.

Prescripţii de securitate Instalaţiile electrice ale cazanului trebuie executate onform reglementările referitoare în vigoare instrucţiunile din prezentul manual, de către personal autorizat. ACEST APARAT TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT ! Cazanul GOBE XF trebuie racordat la un coş adecvat, construit conform instrucţiunilor date în acest manual, şi conform prescripţiilor standardelor locale în vigoare. Coşul trebuie să poată asigura tirajul corespunzător modelului cazanului. În cazan nu se poate face foc până când acesta nu este racordat la coş, şi până când nu este asigurat tirajul necesar arderii. Orice instalaţie electrică neregulamentară din centrala termică trebuie înlocuită. Întotdeauna trebuie asigurat suficient aer proaspăt în încăperea cazanului. Vezi instrucţiunile referitoare la amenajarea centralei termice. Nu instalaţi cazanul în spaţii utilizate sau locuite de oameni, sau care au deschidere directă spre camere de zi (livinguri). Cazanul se poate instala într-un sistem hidraulic deschis, echipat cu toate conductele de siguranţă pentru turul şi returul sistemului conform celor specificate în prezentul manual. În nici un caz nu umpleţi sistemul supraîncălzit cu apă rece. Acesta poate duce la apariţia unor zgomote în sistem, şi/sau la deteriorarea corpului cazanului. Nu goliţi apa din sistemul hidraulic, decât la întreţinere, sau când apare riscul de îngheţ. Nu ţineţi uşile frontale deschise în timp ce focul arde. Dacă funcţionează ventilatorul, niciodată nu deschideţi vreo uşă a cazanului înainte de a-l opri. Sistemul de încălzire trebuie proiectat astfel încât acesta să poată asigura o valoare de debit a agentului termic adecvat puterii cazanului, la diferenţa de temperatură dintre tur şi retur de cel mult 20 C. Nivelul apei din sistem trebuie verificat regulat, şi orice pierdere trebuie completată, evitând să se facă reumpleri prea des, deoarece completările frecvente pot cauza apariţia depunerilor de calcar în canalele de apă a cazanului, care pot duce la supraîncălziri locale, şi la avarierea corpului cazanului. Asiguraţi-vă că instalatorul Dvs. urmează recomandările date în continuare în prezentul manual, pentru a proteja instalaţia (veche sau nouă) de depunerile de calcar. Astfel, dacă sistemul este vechi, acesta va trebui spălat şi curăţat de impurităţi înainte de a fi montat cazanul. Cazanul se poate instala direct pe o pardoseală netedă, neinflamabilă. Este recomandată montarea pe plintă a cărei înălţime să fie de cel puţin 80 mm, având o suprafaţă de mărime corespunzătoare dimensiunii cazanului. Această plintă

GREŞIT CORECT

DATE TEHNICE

3

Model 90XF 115XF 145XF 175XF

Putere termică kW 90 115 145 175

kcal/h 80.000 100.000 125.000 150.000

Eficienţă % 80 79 81 82

Masa netă kg 475 525 630 740

Volum cameră de ardere dm3 195 225 325 400

Suprafaţă uşă de încărcare combustibil cm2 1579 1579 1771 1771

Conţinut de apă lt 168 194 276 340

Tiraj la coş necesar Pa 39-41 40-43 42-45 44-47

mbar 0,39-0,41 0,4-0,43 0,42-0,45 0,44-0,47

Tip tiraj Tiraj controlat de ventilator

Căi de fum Trei căi

Grilă inferioară Fontă cu dispozitiv de

îndepărtat cenuşă Fontă

Domeniu de temperaturi oC 50-90

Temperatura maximă de lucru oC 100

Temperatura minimă retur oC 50 (recomandat)

Presiune maximă de lucru bar 3,2

Racurduri tur / retur R 1 ½” 1 ½” 2” 2” Racordur conducte de siguranţă tur / retur

R 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Umplere / golire R ¾” ¾” ¾” ¾”

Dimensiuni exterioare

Înălţime (H) mm 1400 1400 1625 1625

(H1) mm 310 310 310 310

(H2) mm 335 335 335 335

(H3) mm 485 485 485 485

(H4) mm 1325 1325 1550 1550

Lăţime (W) mm 770 770 770 770

Lungime (L1) mm 1420 1530 1640 1860

(L2) mm 1100 1220 1350 1545

(L3) mm 860 980 1060 1280

Racord la coş (D) mm 200 200 220 220

Alimentare electrică V/Hz 230/50

Putere ventilator W 160 220

Combustibili

INSTALARE

Manipularea produsuluiCazanul GOBE XF este un produs greu: transportul la locul instalării trebuie făcut cu mare atenţie. Masa totală a cazanului este indicată în capitolulcu date tehnice. Echipamentul pentru transportul cazanului, trebuie să fie capabil să suporte greutatea acestuia.

Cazanul se poate manipula utilizând:

1. Stivuitor, ridicând cazanul de la golurile laterale de pe laturile paletului

2. Macara mobilă, ridicând cazanul de la urechea de la partea sa superioară

3. Cărucior manual ridicând cazanul dinspre partea sa frontală sau laterală

4

Goluri pentru furci stivuitor

Ureche pentru ridicare

Model CTX 90F CTX 115F CTX 145F CTX 175F Tip combustibil Lemne Încărcătură maximă combustibil kg 75 85 120 150 Autonomia la încărcătura maximă comb. h 3 - 5 Parametri necesari ai combustibilului Conţinut maxim de umiditate 20%

Secţiune maximă lemne 15 cm x 15 cm Putere calorică necesară 17.000 - 20.000 kJ/kg

Debit masic gaze de ardere g/s 85 108 135 165

Tip combustibil Cărbune, lignit Încărcătură maximă combustibil kg 95 110 160 200 Autonomia la încărcătura maximă comb. h 5 - 8 Parametri necesari ai combustibilului Conţinut maxim de umiditate 15%

Dimensiuni bulgări combustibil 30 - 60 mm Putere calorică necesară 26.000 - 30.000 kJ/kg

Debit masic gaze de ardere g/s 85 108 135 165

ALEGEREA CENTRALEI TERMICE

Cazanul GOBE XF trebuie instalat într-o încăpere separată (centrală termică), special amenajată pentru încălzire. Centrala termică trebuie să fie de mărime corespunzătoare pentru a permite instalarea, utilizarea, şi întreţinereacorespunzătoare a cazanului. Trebuie asigurat suficient aer proaspăt pentru ardere, iar coşul trebuie să poată asigura tirajul corespunzător modelului cazanului, construit conform instrucţiunilor date în acest manual, şi prescripţiilor standardelor referitoare în vigoare. Nu este permisă instalarea cazanului în spaţii deschise sau balcoane, ori în spaţii locuite de oameni ca: bucătărie, cameră de zi, baie, dormitor, sau în spaţii în care se depozitează materiale explozive sau inflamabile.

Trebuie asigurată încăperii guri de ventilare: o gură de evacuare a aerului viciat, la maximum 40 cm sub nivelultavanului, şi o gură de aer proaspăt la maximum 50 cm deasupra nivelului pardoselii. Aceste guri de ventilare trebuie să fie neobturabile. Gura superioară trebuie să fie de cel puţin 40x40 cm, iar cea inferioară de cel puţin 30x30 cm.

Toate circuitele hidraulice şi electrice trebuie executate de personal calificat, conform prescripţiilor standardelor referitoare în vigoare.Depozitarea combustibilului este permisă la o distanţă de cel puţin 800 mm de cazan. Se recomandă ca depozitarea combustibilului să se facă în altă încăpere.Cazanul trebuie instalat pe o plintă confecţionată din material neinflamabil, de dimensiuni minime recomandate conform tabelului de mai jos:

Model 90XF 115XF 145XF 175XFÎnălţime plintă (mm)Lăţime plintă (mm)Lungime plintă (mm) 1000 1100 1200 1400

Spaţiu liber în jurul cazanuluiÎn jurul cazanului trebuie asigurat spaţiul liber de dimensiunile minime arătate în figura de mai jos:

Pompa de circulaţieSunt recomandate sistemele cu circulaţie forţată, utilizând pompe de circulaţie adecvate sistemului respectiv. Pentrudimensionarea pompei de circulaţie trebuie luate în considerare atât pierderile de presiune din cazan specificate în capitolul cu date tehnice, cât şi cele din celelalte componente din circuitul hidraulic. În schemele de sisteme date în acest manual se dau poziţiile corecte a pompelor în circuitul hidraulic.

Cazanul Dvs. va porni sau opri pompa în mod automat conform setărilor din panoul de comanda. Astfel va fipanoul de control va controla funcţionarea pompei . Cablajul şi schema de legături pentru pompă sunt livrate împreună cu panoul de comandă. Acestea trebuie doar conectate la pompa de circulaţie.

Pompa va fi pornită automat când temperatura apei din cazan depăşeşte 50 °C, şi va fi oprită, când valoarea temperaturii scade sub această valoare. Astfel este protejat cazanul contra formării condensului.

801000

5

Circuite hidraulice

Cazanul GOBE XF este recomandat să fie instalat în sistem cu vas de expansiune deschis, conform schemei de mai jos. Pompa de circulaţie se poate instala pe ramura turului, sau pe cea a returului instalaţiei.

Vasul de expansiune deschis trebuie instalat la cel mai înalt nivel al sistemului. Nu se montează robinete de izolare nici pe turul, nici pe returul conductelor de siguranţă între cazan şi vasul de expansiune. Conductele de siguranţă trebuie racordate la ramura de tur şi retur a cazanului, cât mai aproape posibil de cazan, şi urmând cea mai scurtă cale verticală posibilă până la vasul de expansiune.

6

POM

PA P

E R

AM

URA

TU

R PO

MPA

PE

RAM

URA

RET

UR

SUPA

REŢI

NER

E RE

ŢEA

DE

ALI

MEN

TAR

E

FILT

RU

ROBI

NET

G

OLI

RE

Înălţime Maximă circuit hidraulic: 32 mt

CONDUCTĂ DE PREAPLIN

CONDUCTĂ DE SIGURANŢĂ RETUR

MA

NO

MET

RU

REŢE

A D

E A

LIM

ENTA

RE

CONDUCTĂ DE SIGURANŢĂ TUR

CONDUCTĂ DE SIGURANŢĂ RETUR

CONDUCTĂ DE SIGURANŢĂ TUR

CONDUCTĂ DE PREAPLIN SU

PAPĂ

RE

ŢIN

ERE

ROBI

NET

G

OLI

RE

MA

NO

MET

RU

FILTRU

Dacă pompa de circulaţie se montează pe ramura retur, iar înălţimea de pompare la turaţia maximă a pompei este „h”, distanţa „h” dată în schema de mai sus trebuie asigurată (h fiind distanţa pe verticală dintre nivelul superior al radiatoruluide la cel mai înalt nivel al sistemului, şi nivelul inferior al vasului de expansiune). Dacă distanţa „h” nu este asigurată în sistem, va apare aspiraţie de aer la radiatoarele de la nivelul cel mai înalt din sistem. În acest caz, pompa va trebui montată pe ramura turului.

Pe turul sistemului trebuie montat un manometru, pentru a putea urmări nivelul de presiune, şi pentru a verifica dacă există scurgeri. Manometrul se achiziţionează separat, şi se montează la nivelul racordului turului cazanului.

Între racordurile de aspiraţie şi refulare a pompei de circulaţie trebuie montat un by-pass, pentru a se putea asigura un debit maxim de apă în cazul opririi accidentale a pompei de circulaţie sau în caz de pană de curent, în timp ce în cazan arde focul.

Dimensionarea vasului de expansiune deschis

Vasul de expansiune deschis, protejează sistemul hidraulic contra supraîncălzirii, asigurănd volumul necesar pentru dilatarea apei, şi păstrează presiunea constantă. Vasul de expansiune poate fi de formă paralelipipedică sau cilindrică, în poziţie orizontală sau verticală. Conductele de siguranţă între cazan şi vasul de expansiune, trebuie montate cu pantă ascendentă spre vasul de expansiune. Schema alăturată arată distanţele maxime pe direcţie verticală între conductele de siguranţă şi cazan:

Volumul vasului de expansiune este uşor de calculat avînd în vedere volumul total de apă din întregul sistem. Notând cu Vs volumul total de apă din întregul sistem, volumul vasului de expansiune trebuie să fie:

Vg= 8xVs / 100 [ l ]

Volumul vasului de expansiune se poate calcula şi pe cale mai practică (simplificată), cu ajutorul puterii nominale a cazanului (Qk) exprimat în kW. Astfel volumul vasului de expansiune va trebui să fie:

Vg= 2,15xQk [ l ]

Dimensionarea conductelor de siguranţă dintre cazan şi vasul de expansiune deschis

Diametrul conductei de siguranţă de ducere: (mm) [ mm ]

Diametrul conductei de siguranţă de întoarcere: [ mm ]

Unde Qk este puterea nominală a cazanului în kW.

Gradul de umplere cu apă al sistemuluiLa prima umplere cu apă a sistemului, pe cadranul manometrului se marchează poziţia indicatorului ce arată valoarea de nivel de apă (presiune) minim din sistem atât în cazul sistemului deschis, căt şi la sistemul închis. Poziţia

7

SV – conductă de siguranţă de ducere SR – conductă de siguranţă de întoarcere

kSV Qd .5,115 +=

kSR Qd += 15

Răcirea cazanului supraîncălzit niciodată nu se va face în mod direct cu apă rece, deoarece acesta poate cauza deteriorări serioase a cazanului. Astfel cazanul va ieşi din garanţie.

Cu ocazia primei umpleri, oxigenul trebuie golit complet din sistem. În general, oxidaţia nu prezintă probleme, dacă la prima umplere toate prescripţiile sunt respectate. Oxidaţia se produce din cauza completării sistemului cu apă proaspătă în timpul funcţionării cazanului.

În cazul sistemelor deschise, apa din vasul de expansiune fiind în contact direct cu atmosfera, oxigenul intră în sistem.Din acest motiv sunt foarte importante: dimensiunile, poziţia în sistem, racordurile spre şi de la vasul de expansiune deschis, şi din acest motiv trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile date în prezentul manual referitoare la acestea.

Prevederi pentru instalaţii noi:

Sistemul trebuie dimensionat şi proiectat în aşa fel încât completările necesare cu apă ale sistemului să fie minime. Asiguraţi-vă că nici o componentă a sistemului nu permite difuzia gazelor. Apa cu care se umple sau se completează sistemul va trebui filtrată în toate cazurile (utilizând filtru cu sită din material sintetic sau metalic, având ochi de cel mult 50 µm), pentru a preveni depunerile de nămol care ar declanşa procesul coroziv.

Prevederi pentru cazan nou montat în instalaţie veche:

În sistemele utilizate timp îndelungat, stratul protector (magnetită neagră) se depune pe toate suprafeţele metalice în contact cu apa. Acest strat protejează sistemul contra coroziunii în continuare. Dacă un cazan nou este instalat într-un astfel de sistem, componentele noi cu suprafaţa metalică curată (de ex. suprafaţa cazanului) inevitabil vor avea rolul de anod de sacrificiu pentru întregul sistem de încălzire. Cu alte cuvinte în primul rând aceste suprafeţe vor fi expuse coroziunii. Din acest motiv trebuie aplicate în plus faţă de cele de mai sus precauţiunile care urmează, în cazul cazanului nou instalat în sistem vechi:

1. Sistemul vechi se va curăţi (prin spălare) de toate depunerile de pe suprafeţe.2. Se va monta un aerisitor manual la cel mai înalt punct al sistemului.

Racordul la coş

Cazanul GOBE XF trebuie racordat la un coş separat, care va trebui să asigure minimul de tiraj necesar. Canalul de fum dintre cazan şi coş trebuie izolat utilizând vată minerală. Acest canal de fum, precum şi coşul trebuie executat dinoţel sau alt material care rezistă la temperaturi de cca. 400 ºC. Toate conexiunile ale canalului de fum trebuie etanşate pentru a se asigura o ardere bună şi eficienţă ridicată. Canalul de fum trebuie să urmeze cea mai scurtă cale până la coş,conform schemei alăturate. Porţiunile orizontale şi componentele care ar putea cauza pierderi de presiune (ex. coturi) trebuie evitate.

O simplă ţeavă din oţel verticală nu este adecvată pentru a fi utilizată pentru coş. Coşul trebuie executat din două straturi: unul exterior din oţel sau cărămidă, iar cel interior preferabil din oţel inox pentru a fi anticoroziv. Cele două straturi trebuie izolate între ele, pentru a preveni formarea condensului din gazele de fum.

La partea inferioară a coşului trebuie să fie o gaură de vizitare pentru curăţare, executată din oţel, cu închidere etanşă.

Lungimea canalului de fum pentru racordarea la coş să nu depăşească ¼ din înălţimea coşului.

Diametrul canalului de fum şi al coşului nu poate fi mai mic decât racordul de fum al cazanului. Pentru înălţimea totală şi pentru diametrul minim al coşului din diagrama alăturată se pot obţine date în funcţie de puterea cazanului, dacă nu există alte reglementări obligatorii.

8

Înălţimea coşului trebuie să fie conform valorilor date în schiţa alăturată pentru a diminua efectele nocive ale gazelor de ardere, şi pentru a asigura un tiraj corespunzător în coş.

9

LESS THAN 20 < 20

Înălţime coş [ m ]

Diametru interior coş

Put

ere

caza

n [

kW

]

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

Urmaţi instrucţiunile pentru a monta accesoriile cazanului livrate împreună cu acesta.

1. Fixaţi mânerele uşilor frontale utilizând şuruburile M8 livrate cu cazanul (dacă cazanul Dvs. este cu braţ de închidere şi set mănerintegrat, săriţi peste acest pas).

2. Slăbiţi cele două şuruburi care fixează panoul superior de cel posterior, şi îndepărtaţi panoul superior, pentru a monta în continuare panoul de comandă şi accesoriile sale. Panoul de control are trei seturi de cabluri pentru diferite achipamente şi senzori. Treceţi aceste trei seturi prin perforaţiile corespunzătoare ale panoului superior, cum se arată în figura alăturată.

3. Slăbiţi cele două şuruburi care fixează panoul din partea dreaptă de panoul superior, şi de cel inferior, apoi treceţicablul ventilatorului deasupra izolaţiei, apoi prin orificiul soclului de conectare al ventilatorului, de la partea inferioară a panoului lateral dreapta.

10

4. Ataşaţi fişa ventilatorului la soclul său livrat în ambalajul cazanului. Asiguraţi-vă că aţi conectat fişa corespunzătoare la acest soclu. Urmăriţi pozele alăturate corespunzătoare.

5. Fixaţi soclul ventilatorului în orificiul său din partea inferioară a panoului lateral dreapta, conform pozei alăturate.

6. Fixaţi 4 prezoane M6x20 în flanşa adaptorului ventilatorului din uşa inferioară. Aşezaţi una din garnituri de etanşare a ventilatorului pe aceste prezoane. Montaţi capacul de protecţie pe prezoane, apoi cea de a doua garnitură de etanşare. Fixaţişi asiguraţi ventilatorul cu 4 piuliţele M4. Întroduceţi fişa de conexiune a ventilatorului în soclul din panoul lateral dreapta:

Ventilatorul în sine limitează debitul aerului de combustie prin intermediul unei clapete de aer. Prin poziţionareacorespunzătoare a acestei clapete se poateregla cantitatea aerului de combustie.

11

Maro (L) FAZĂ

Albastru (N) NUL

Galben (E) ÎMPĂMÂNTARE

7. Întroduceţi senzorul NTC în teaca sa amplasată între racordul turului, şi al conductei de siguranţă.conectaţi cele două cabluri la termostatul bimetalicaşa cum se arată în figura alăturatăă.

8. Treceţi cablurile de alimentare şi cele ale pompei prin clipsurile corespunzătoare din invelişuri, aşa cum se arată în pozele alăturate.

9. În final fixaţi panoul de control de panoul superior al cazanului cu şuruburile M5 livrate. Apoirepoziţionaţi panoul superior în locul său iniţial, şifixaţi-l.

Notă: Cablu Inscripţie de identificare la capătul cabluluiVentilator FAN / TO BLOWER FANPompă POMPA / TO PUMPAlimentare BESLEME / TO MAINSÎntrerupător bimetalic de sig. EMNIYET / SAFETY LIMIT THERMOSTATTermostat de cameră ODA TERMOSTADI / ROOM THERMOSTAT

Conexiuni electriceCazanul este alimentat cu tensiune electrică de 220 V. Dacă tensiunea este sub 205 V sau peste 230 V trebuie utilizat un stabilizator de tensiune.

Panoul de control trebuie conectat la o priză de perete cu împământare eficientă, amplasată la cel mult 50 cm depărtare, cu întrerupător având minim 3 mm între contacte. Din acest motiv, dacă trebuie reînnoită instalaţia electrică se vor utiliza cabluri de 3x1,5 TTR.

Toate lucrările la instalaţia electrică trebuie executate de personal autorizat, conform reglementărilor referitoare în

12

senzor NTC

întrerupător de siguranţă Bimetalic

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Verificări înainte de aprinderea focului (punere în funcţiune)

Înainte de prima punere în funcţiune a cazanului – după executarea lucrărilor de instalare – circuitul hidraulic trebuie umplut cu agent termic. La umplerea unui sistem cu vas de expansiune deschis, robinetul conductei nivelului de umpleretrebuie deschis, şi sistemul se umple de la reţeaua de alimentare cu apă. În timpul umplerii sistemului, trebuie verificată fiecare îmbinare de pe conducte, şi la armături, şi se remediază orice scurgere nedorită. Se opreşte umplerea sistemului(robinetul de umplere se închide) când se observă apă în conducta de semnalizare (apa începe să se scurgă prin ea), şi se închide şi robinetul de pe această conductă. Acum se pune semn pe ecranul manometrului, la această valoare depresiune din sistem. Acest semn va indica nivelul de umplere al sistemului, şi dacă este nevoie de a fi reîncărcat. La reumplere se va urmări doar ca presiunea din sistem să atingă valoarea marcată.

De fiecare dată înainte de a apride focul în cazan asiguraţi-Vă de următoarele:

* Cazanul şi sistemul este umplut cu apă, şi presiunea din sistem are valoare corespunzătoare.

* Toate robinetele (exceptând robinetul by-pass şi cel al conductei nivelului de umplere) sunt deschise.

* Coşul are tiraj corespunzător.

Aprinderea focului şi menţinerea arderii

Nu porniţi panoul de control în timpul aprinderii focului: lăsaţi-l în stare de veghe!

* Puneţi hârtie (3-4 foi de ziar) mototolită pe grătarul camerei de ardere. Peste hârtie puneţi aşchii de lemn în zig-zag, căt mai uscate şi suficient de mărunte pentru a se aprinde uşor. Lăsaţi loc suficient între ele, nu le înghesuiţi pentru a ajunge aerul de ardere mai uşor la ele. Lemnele aşezate prea strâmt nu pot arde corespunzător. Puneţi lemne mai mari peste aşchii, până la cca. 1/3 din înâlţimea camerei de ardere.

* Asiguraţi-vă că clapeta de aer primar, şi regulatorul de tiraj al coşului este deschis, apoi aprindeţi hârtia de sub aşchii.

* Pentru a putea intra aerul de combustie, lăsaţi deschisă uşiţa inferioară un timp.

* După aprinderea focului porniţi panoul de control apăsând butonul ON/OFF. Urmaţi instrucţiunile referitoare la panoul de control din capitolul următor. Închideţi uşiţa inferioară.

* Focul trebuie să se stabilizeze după cca. 15 minute: atunci se poate umple camera de ardere complet, dar nu înainte de a vă convinge că focul arde normal.

* Ţineţi focul arzând cu flacără. Un foc cu mult fum sau mocnit este rece, şi ineficient, în plus este poluant şi produce depuneri (funingine în căile de fum şi în coş).

Niciodată nu lăsaţi să crească brusc temperatura apei la valori ridicate cu panoul de controil oprit. În astfel de cazuri apa rece ajunsă în cazanul foarte cald poate cauza crăparea corpului acestuia.

Clapeta de fum (din racordul la coş)

În cazanul Dvs. procesul de ardere este asistat de ventilator. Aerul necesar combustiei este întrodus forţat în camera de ardere. Deoarece panoul de control modulează turaţia ventilatorului, se reglează automat cantitatea de aer pentru combustie. În plus, se poate regla tirajul la coş de la clapeta de fum, situată în racordul la coş.

Dacă tirajul spre coş este prea puternic puteţi închide pe jumătate clapeta de fum pentru a încetini procesul de ardere. Deasemenea puteţi lăsa clapeta în această poziţie când doriţi să încetiniţi procesul de ardere, de exemplu pe timp de noapte.

Când ventilatorul este oprit de panoul de control, nu este întrodus aer în camera de ardere, datorită clapetei cu autoînchidere instalat în adaptorul ventilatorului de pe uşiţa frontală inferioară.

13

Clapetă de fum

PANOU DE CONTROL - INTERFAŢĂ UTILIZATOR

Panoul de control are următoarele caracteristici:1. Afişaje:

1.1. Temperatura actuală cazan1.2. Temperatura setată cazan1.3. Mod de funcţionare şi turaţie ventilator1.4. Stare pompă de circulaţie1.5. Mod de funcţionare cazan (manual, auto, ECO, Night-mode)1.6. Indicaţii de avertizare şi de defecţiune1.7. Parametri setabili în submeniuri

2. Permite setarea următorilor parametri în funcţia "MENU":2.1. Temperatura cazan (de la 50 la 90 °C cu paşi de 2 °C)2.2. Turaţia ventilatorului în mod manual2.3. Turaţia maximă a ventilatorului în auto mod (dacă este necesar)2.4. Durata de postfuncţionare a ventilatorului2.5. Oprire pe timp de noapte, şi resetare timp de funcţionare (dacă este necesar)

3. Comenzi:3.1. Temperatură cazan conform valorii setate3.2. Funcţionare automată a pompei de încălzire3.3. Funcţionare automată a pompei3.4. Modulrea turaţiei ventilatorului pentru eficienţă optimă (în modul "FAN AUTO")3.5. Opţiune termostat de cameră

4. Siguranţă:4.1. Dacă temperatura din cazan creşte peste 100 °C dintr-un motiv oarecare, ventilatorul este oprit, iar pompa este menţinută în funcţiune. Panoul atenţionează utilizatorul prin alarmă sonoră. Dacă temperatura din cazan scade sub 95 °C, alarma sonoră este oprită, iar cazanul revine la funcţionare normală.4.2. Termostatul bimetalic extern pentru siguranţă mărită este activat dacă temperatura din cazan este peste 110 °C. Acest termostat este cu resetare manuală conform legislaţiei Europene.4.3. Siguranţă fuzibilă pentru protecţia contra creşterilor de curent, situat pe partea din spate a panoului de control. 4.4. Toate setările sunt stocate în memoria panoului de control chiar şi în cazul penelor de curent.

5. Funcţii de economisire energie:5.1. Pompa de circulaţie este oprită cănd temperatura din cazan scade sub 40 °C. Astfel se protejează cazanul contra formării excesive de condens.5.2. Modularea turaţiei ventilatorului conform temperaturii setate prin care se economiseşte energie şi combustibil.5.3. Modul ECO mută automat temperatura setată pt. cazan la 50 °C economisind combustibil5.4. Modul NIGHT menţine funcţionarea cazanului cu flacără minimă fără a-l opri, cât timp nu este cerere de căldură ridicată. Astfel se va economisi cantitate mare de combustibil, şi dimineaţa nu va fi necesară reaprinderea focului .

STARE DE VEGHE (STAND-BY): Când alimentarea este conectată la panoul de comandă în modul Stand-by (stare de veghe) se vor afişa următoerele:

MOD DE FUNCŢIONAREPuteţi lăsa panoul de control în stare de veghe pe durata aprinderii focului şi la prima aprindere.Când arde focul în camera de ardere, panoul de control trebuie pornit. Pentru setările şi utilizarea panoului de control studiaţi capitolul următor.

14

Pornirea panoului de control:Prin apăsarea butonului "ON/OFF" timp de trei secunde, panoul de control este pornit. Afişajul LCD este iluminatşi este afişată temperatura momentană din cazan.

Pe durata aprinderii primului foc, puteţi porni ventilatorul prin comandă manuală. Apăsând butonul "fan manual",puteţi seta ventilatorul la turaţia minimă pentru a ajuta aprinderea focului din cazan.

Setarea modului de funcţionare a ventilatoruluiPuteţi seta manual turaţia ventilatorului dintre cele cinci trepte disponibile, sau puteţi lăsa ventilatorul în mod "AUTO".În acest caz turaţia este modulată de panoul de control conform setărilor, şi temperaturii momentane din cazan.

Când panoul de control este pornit, ventilatorul va funcţiona automat conform ultimei setări. Apăsând butonul "FAN CONTROL" prin butoanele "manual" sau "auto" puteţi seta în care mod să funcţioneze ventilatorul.

Ventilator în mod manual: Când este apăsat acest buton, ventilatorul va funcţiona continuu la treapta de turaţie setată:Dacă este apăsat odată: Ventilatorul va funcţiona la treapta 1 de turaţie (cea mai redusă)De două ori: Treapta a 2-aDe trei ori: Treapta a 3-aDe patru ori: Treapta a 4-aDe cinci ori: Turaţia a 5-a (maximă)De şase ori: Ventilatorul va fi oprit din nou

Ventilator în mod AUTO: Când acest buton este apăsat, sunt părăsite celelalte moduri, şi turaţia ventilatorului va fi modulată, conform temperaturii turului cazanului, şi a valorilor de temperaturi setate.

Setări ale temperaturii turului cazanului:

Puteţi seta valoarea temperaturii cazanului, după cum urmează:

1. Apăsaţi butonul MENU odată2. Va pâlpâi iconul pentru setarea parametrilor 3. Puteţi să măriţi sau să reduceţi valoarea temperaturii turuluiapăsând butonul din dreapta sau din stânga butonului MENU

15

Dacă apăsaţi butonul MENU din nou, setarea termostatului se consideră terminată, iar se va comuta la submeniulurmătorului parametru de setat. Panoul de control părăseşte modul MENU dacă timp de 10 secunde nu este apăsat niciun buton, şi va trece la funcţionare normală.

Setarea rapidă a termostatului: puteţi seta valoarea temperaturii turului doar apăsând butoanele (+) sau (-), fără a intra în modul MENU.

Temperatura cazanului se poate seta între 50 °C şi 90 °C, cu paşi de 2 °C.

Setarea turaţiei maxime a ventilatorului (doar pentru modul de funcţionare automat: FAN AUTO)

Puteţi seta turaţia maximă a ventilatorului intrând în meniul respectiv: "fan operation mode" aşa cum este descris la punctul anterior. Panoul de control permite setarea turaţiei maxime a ventilatorului, în modul de modulaţie. Dacăconsideraţi că este întrodus prea mult aer de combustie pentru instalaţia Dvs., şi iese fumul în centrala termică puteţi reduce valoarea turaţiei maxime. În acest caz ventilatorul va funcţiona între turaţia minimă, şi cea maximă setată de DVS. Astfel se va reduce consumul de combustibil al cazanului.

Pentru resetarea valorii turaţiei maxime a ventilatorului:

1. Apăsaţi butonul MENU de două ori2. Va pâlpâi iconul corespunzător parametrilor de setat 3. Puteţi mări sau reduce valoarea turaţiei maxime între 3 şi 5apăsând butoanele din dreapta şi stânga iconului MENU

Dacă apăsaţi butonul MENU din nou, setarea termostatului se consideră terminată, iar se va comuta la submeniulurmătorului parametru de setat. Panoul de control părăseşte modul MENU dacă timp de 10 secunde nu este apăsat niciun buton, şi va trece la funcţionare normală.

Oprirea funcţiei de funcţionare automată a ventilatorului: Auto fan

Când pentru pornire este acţionat butonul ON/OFF al panoului de control, ventilatorul va fi pornit, indiferent de temperatura din cazan. Apoi ventilatorul va funcţiona conform setărilor Dvs., între turaţia minimă şi cea maximăreglată din fabrică, sau setată de utilizator. Ventilatorul este oprit automat, când este atinsă temperatura de tur setată.

Când temperatura din cazan scade sub 40 °C, panoul de control menţine în funcţiune ventilatorul atâta timp, cât untimp de siguranţă presetat este consumat. Dacă pe această durată de timp temperatura din cazan nu creşte peste 40 °C panoul de control consideră că nu este combustibil în camera de ardere, şi opreşte ventilatorul.

Dacă după acest timp de siguranţă temperatura din cazan creşte din nou peste 40 °C din orice motiv, ventilatorul va fi pornit din nou. Totuşi se recomandă să resetaţi panoul de control prin apăsarea butonului ON/OFF odată - în acest caz.

Valoarea prereglată a timpului de siguranţă este de 45 minute. Dvs. puteţi reajusta această valoare între 5 minute şi 90 de minute, cu pas de 5 minute. Reajustarea timpului de siguranţă:

1. Apăsaţi butonul MENU de trei ori2. Iconul setării parametrilor va pâlpâi3. Puteţi mări sau reduce durata timpului de securitate între 5 şi 90 minute apăsând butoanele din dreapta sau stânga butonului MENU

16

Controlul pompeiPompa va fi menţinută în funcţiune pe toată durata în care temperatura din cazan este peste 40 °C. Pompa este menţinută oprită când temperatura din cazan este sub 40 °C, pentru a evita formarea condensului, şi pentru a economisi energie. Panoul de control nu permite resetarea temperaturii de pornire/oprire a pompei.

Setarea modului de noapte (sleep)

Puteţi utiliza modul de noapte, dacă nu doriţi să încălziţi radiatoarele şi nu doriţi să opriţi cazanul. Utilizând acest modse va menţine un mic foc în camera de ardere, şi nu va trebui să aprindeţi din nou focul la repornirea încălzirii.

În acest mod ventilatorul este pornit şi oprit conform duratei de timp presetate astfel ca să fie menţinut doar un foc minim în camera de ardere. Acest mod este activat din fabrică: ventilatorul pornit pentru 120 secunde respectiv oprit pentru 20 minute.

Puteţi reseta aceste valori intrând în funcţia MENU. Pentru resetarea duratei de pornire/oprire a ventilatorului:

1. Apăsaţi butonul MENU de patru ori 1. Apăsaţi butonul MENU încă odată2. Iconul setării parametrilor va pâlpâi 2. Iconul setării parametrilor va pâlpâi 3. Puteţi mări sau reduce durata timpului de oprire 3. Puteţi mări sau reduce durata timpului de funcţionareîntre 10 şi 40 minute apăsând butoanele între 60 şi 240 secunde apăsând butoanele din dreapta sau stânga butonului MENU din dreapta sau stânga butonului MENU

Încetinirea combustiei

Putreţi încetini procesul de ardere:1. Reducând valoarea temperaturii turului cazanului, sau comutând pe modul ECO panoul de control2. Închizând pe jumătate sau complet clapeta de fum din racordul la coş (în caz de foc mic)

Puteţi combina aceste două metode amintite, sau dacă nu aveţi nevoie de încălzire, puteţi seta panoul de control la modul de noapte (NIGHT).

Mod ECO

Puteţi utiliza modul de funcţionare ECO pentru a reduce temperatura turului cazanului sub 50 °C. Dacă nu doriţi multăcăldură în locuinţa Dvs., puteţi reduce temperatura turului din meniu.

Dacă doriţi să părăsiţi modul ECO, şi să reveniţi la funcţionarea standard, trebuie doar să apăsaţi din nou butonul ECO.

Mod de noapte (NIGHT)

Dacă doriţi să activaţi modul de noapte (NIGHT) trebuie doar să apăsaţi butonul NIGHT de pe panoul de control. Dacă este selectat acest mod, ventilatorul este comutat la funcţionare manuală la treapta a treia de turaţie. Cum a fost descris mai sus, se recomandă alegerea acestui mod când nu se doreşte încălzire pe timp de noapte.

Dacă doriţi să părăsiţi modul NIGHT, şi să reveniţi la funcţionarea standard, trebuie doar să apăsaţi din nou butonul NIGHT.NIGHT.

Arzător exterior

Această funcţie este înclusă în panoul de control, dar cazanele XF nu sunt aprobate pentrru utilizare cu vreun tip de arzător exterior.

17

Opriri de securitate

Dacă temperatura din cazan creşte dintr-un motiv oarecare peste 100 °C, ventilatorul este oprit, iar pompa este menţinută în funcţiune. Panoul avertizează utilizatorul referitor la temperatura periculoasă prin semnal auditiv. Dacătemperatura din cazan scade sub 95 °C, semnalul de alarmă este oprit, iar cazanul revine la funcţionare normală.

Dacă temperatura din cazan ajunge la 110 °C, înseamnă că panoul electronic din panoul de comandă sau senzorul este defect. În astfel de cazuri cazanul este oprit de un limitator de temperatură bimetalic de siguranţă adiţional. Acesttermostat bimetalic de siguranţă este amplasat lângă racordul turului sub panoul superior al cazanului. Dacă temperatura din cazan depăşeşte 110 °C, ventilatorul este oprit, dar pompa este menţinută în funcţiune pentru a proteja sistemul contra temperaturilor extrem de ridicate. Este afişat codul de avarie E1. În acest caz este recomandat să apelaţi la personal specializat pentru a remedia defecţiunea panoului de comandă şi a echipamentelor anexe.Termostatul bimetalic este cu resetare manuală, deci trebuie resetat manual după remedierea defecţiunii. Apoi se resetează panoul de control, apăsând odată butonul ON/OFF.

Coduri şi indicaţii de avarie

cod E1: limitatorul de siguranţă bimetalic Atenţie a oprit cazanul temperatură ridicată

cod E2: senzor NTC defect Atenţielipsă combustibil

Oprirea panoului

Panoul de control este oprit prin apăsarea butonului ON/OFF. Niciodată nu opriţi panoul de control, când este foc în camera de ardere.

Înainte de a deschide uşa pentru încărcarea combustibilului, se recomandă oprirea ventilatorului apăsând butonul FAN CONTROL. După închiderea uşii se poate reporni ventilatorul.

După fiecare perioadă de combustie înainte de a încărca combustibilul în camera de ardere şi de aprinderea focului, panoul de control trebuie restat apăsând butonul ON/OFF.

Termostat de cameră

Puteţi conecta un termostat de cameră între terminalele (clemele)corespunzătoare din panoul de control. Dacă nu doriţi să utilizaţi termostat de cameră lăsaţi aceste cleme scurtcircuitate, aşa cumsunt livrate din fabrică.Când temperatura setată la termostatul de cameră este atinsă: * Ventilatorul, şi pompa sunt oprite* Dacă întretimp temperatura din cazan depăşeşte 75 °C, pompa va fi pornită din nou.

Atenţionări referitoare la combustibil

Diferiţi combustibili necesită cantităţi diferite de aer proaspăt pentru ardere. Din acest motiv trebuie să adapteze panoul de control turaţia ventilatorului la diferite tipuri de combustibil utilizate în cazan. De exemplu dacă se utilizează lemne, va fi necesar mai puţin aer pentru ardere decât în cazul cărbunelui.

Combustibilii utilizaţI trebuie să fie conform specificaţiilor din tabelul cu datele tehnice. Fabricantul nu poate fi răspunzător pentru deficienţele datorate unor combustibili necorespunzători, sau pentru utilizarea unor combustibili nerecomandaţi de producător.

Tirajul la coş Dacă tirajul la coş nu este corespunzător, sau lipseşte (datorită construcţiei greşite, lipsei izolaţiei, astupării, etc.) esteposibil să aveţi probleme cu arderea (nu arde focul, fum excesiv, condens). În acest caz se recomandă verificarea coşului de către un expert, şi remedierea tuturor neajunsurilor.

18

Dispozitiv de îndepărtat cenuşa (numai pentru 90XF şi 115XF)

Modelele 90XF, şi 115XF au o grilă mobilă din fontă cu ajutorul căreia se poate îndepărta cenuşa cu uşurinţă. Această grilă este acţionată de la un mâner dispus pe partea dreaptă a cazanului.

Când arde focul în camera de ardere, mânerul trebuie să fie în poziţie verticală, aşa cum se arată în figura alăturată.

Poziţie de lucru

Când doriţi să goliţi cenuşa acumulată pe grilă, trebuie doar să împingeţi mânerul înainte până la oprire. Pentru a îndepărta toată cantitatea de cenuşă repetaţi mişcarea, prin tragerea, şi împingerea mânerului înainte şi înapoi.

Poziţia de îndepărtare cenuşă

Niciodată nu acţionaţi mânerul când este pat de jar, sau arde focul în camera de ardere

19

INFORMAŢII REFERITOARE LA SĂNĂTATE ŞI SECURITATE

Verificarea materialelor care pot pune în pericol sănătatea utilizatorului Pentru tipurile de materialele şi locul utilizării lor în cazanul GOBE XF, consultaţi lista de mai jos:

1. VOPSELE:Vopsea neagră de protecţie NU ESTE CAZULVopsea neagră termorezistentă Corp cazanVopsele tip pulbere Toate învelişurile2. IZOLAŢII ŞI ETANŞĂRIPlăci izolante din vată minerală NU ESTE CAZULPlăci izolante din vată de sticlă Corp cazan(caşerate cu aluminiu)Şnur şi bandă din fibre din sticlă Uşi frontalePlăci fibre ceramice Uşi frontale

Placa gurii de curăţat spateSpray/spumă poliuretanică fără CFC NU ESTE CAZULCărămizi refractare NU ESTE CAZULProduse pe bază de azbest NU ESTE CAZUL3. ADEZIVIAdeziv termorezistent Uşi frontaleCiment refractar NU ESTE CAZULEtanşări pentru gaz NU ESTE CAZUL

Fişele tehnice pentru aceste materiale se pun la dispoziţie de fabricant la solicitare, dar pentru următoarele materiale modul de manipulare şi de acordare de prim ajutor, în toate cazurile trebuie urmate.

Vopsele, materiale de etanşare, plăci ceramice1. Aceste materiale conţin solvenţi organici, şi se pot utiliza în spaţii bine aerisite, departe de flacără deschisă.2. Nu permiteţi să intre în contact direct cu pielea, ochii, respectiv a nu se inhala sau înghiţi.3. Utilizaţi cremă sau mănuşi de protecţie pentru a împiedica contactul cu pielea, şi ochelari de protecţie pentru a proteja ochii, de contact accidental.4. Cantităţile mici se pot îndepărta de pe haine sau de pe piele cu soluţii adecvate de scos pete, sau cu produse pentru spălare manuală (detergenţi).5. Dacă aceste materiale sunt inhalate duceţi accidentatul la aer proaspăt, dacă sunt înghiţite, trebuie clătită gura şi se bea apă potabilă proaspătă, dar nu se provoacă vomă.6. Dacă ajung în ochi, clătiţi ochii cu apă curată, şi cereţi asistenţă medicală.

Muchii ascuţitePlăcile din tablă din metal care nu au muchiile rotunjite sau îndoite trebuie manipulate cu prudenţă.

Ridicarea corpului cazanuluiRidicarea corpului cazanului trebuie făcută cu mare grijă, deoarece acesta poate avea mai multe sute de kilograme. Fabricantul la cerere poate preciza masa fiecărui cazan în parte.

Izolaţia termică1. Evitaţi contactul cu pielea, ochii, sau inhalarea prafului.2. Tăierea izolaţiei trebuie făcută în spaţii bine aerisite, utilizând mănuşi şi ochelari de protecţie, respectiv mască deunică folosinţă.3. Dacă se observă iritaţii la piele sau la ochi, întrerupeţi munca, şi cereţi asistenţă medicală.

Aparate sub presiune 1. Evitaţi contactul cu componentele sub presiune a instalaţiei de încălzire în timpul funcţionării cazanului. Astfel de componente periculoase sunt:

Corpul cazanuluiConductele ramurei de tur şi ale returuluiConductele de siguranţăSupapele de siguranţă instalate în sistem

2. Nu încercaţi niciodată să scoateţi apă din instalaţia de încălzire în timp ce cazanul funcţionează.3. Niciodată nu întroduceţi apă rece în cazan pentru a-l răci sau din orice alt motiv când acesta este cald.

20

Suprafeţe cu temperatură ridicatăEvitaţi contactul cu suprafeţe sau componente având temperatură ridicată, care pot cauza accidentări. De exemplu:

Uşile frontale ale cazanuluiUşa focarului (uşa mobilă din spatele uşii frontale inferioare)Conductele tur şi retur (chiar şi cele izolate), şi conductele de siguranţăRacordul la coşConducta de fum dintre cazan şi coşPompe de circulaţie, vase de expansiune

Centrala termică1. Asiguraţi centralei termice accesibilitate uşoară spre exterior pentru caz de pericol2. Nu lăsaţi combustibilul solid şi alte materiale uşor inflamabile (aşchii de lemn, hârtie, etc.) în imediata apropiere a cazanului. Păstraţi o distanţă de minim 800 mm între cazan şi astfel de materiale.3. Nu acoperiţi gura de acces a aerului proaspăt a centralei termice, acesta este foarte important pentru o ardere corespunzătoare.

Gazele de ardere1. Pot fi scăpări uşoare de gaz, când uşa frontală de încărcare a combustibilului este deschisă. Niciodată nu inhalaţi acest gaz.2. În timpul alimentării cazanului, şi când în camera de ardere este jar sau foc, protejaţi-vă mâinile şi faţa. Dacă este necesar purtaţi mănuşi de protecţie.

Combustibilul 1. Nu scoateţi combustibilul din camera de ardere cât timp acesta încă arde.2. Nu încercaţi să stingeţi combustibilul arzând cu apă sau cu orice alt lichid.3. Nu lăsaţi uşa frontală de alimentare şi cea a camerei de ardere deschisă în timp ce în camera de ardere este foc.4. Pentru a încetini arderea sau pentru a stinge focul, închideţi accesul aerului în camera de ardere, şi clapeta din racordul la coş.5. În cazan se poate utiliza doar combustibil solid, având caracteristicile date în capitolul cu date tehnice din prezentul manual. Nu utilizaţi niciodată combustibil solid care ar putea duce la avarierea cazanului, nici combustibil lichid, sau gazos.

21

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE

Lucrările de întreţinere trebuie executate de către personal calificat, urmărind cu stricteţe instrucţiunile fabricantului. Aceste lucrări sunt importante pentru funcţionarea eficientă a sistemului.

Inspecţii periodice

* VerificaţI nivelul apei sau presiunea atât în cazul sistemelor deschise cât şi în cele deschise. Pe manometru trebuie marcată valoarea presiunii la prima umplere a sistemului. Astfel nivelul apei se poate verifica în mod regulat. Dacă nivelul apei sau al presiunii este sub nivelul necesar, trebuie completată apa din sistem. Apa de umplere trebuie dedurizată conform reglementărilor locale înainte de întroducerea ei în sistem, pentru a preveni formarea depunerilor

în sistem şi în cazan.* Se verifică dacă uşile cazanului se închid etanş. Se înlocuieşte şnurul din fibră de sticlă dacă este necesar.* Verificaţi dacă sunt scurgeri de gaze de ardere la racordurile la coş ale cazanului, şi dacă este cazul remediaţi acest

neajuns.* Verificaţi gernitura de etanşare a ventilatorului.* Verificaţi garnitura de la capacul gurii de vizitare din spatele cazanului.* Verificaţi regulatorul de aer din uşa frontală inferioară. Îndepărtaţi orice depuneri/impurităţi ce ar putea bloca calea

aerului spre camera de ardere.* Verificaţi suprafeţele de transfer ale cazanului. Depunerile de funingine diferă funcţie de combustibilul utilizat, şi de cantitatea de aer de ardere asigurat. Dacă observaţi că temperatura apei din cazan nu creşte ca în mod obişnuit, trebuie curăţată suprafaţa interioară a cazanului.

Curăţirea cazanului

Înainte de a curăţa cazanul, opriţi panoul de control, şi deconectaţi orice alt aparat electric din centrala termică.

Pentru a curăţa cazanul:* Scoateţi deflectoarele de fum din căile de fum şi curăţaţi-le separat.* Curăţaţi toate suprafeţele de schimb de căldură cu ajutorul periei livrată cu cazanul.* Curăţaţi găurile de acces aer proaspăt ale grătarului din partea inferioară a cazanului, utilizând vătraiul livrat împreună

cu cazanul.* Îndepărtaţi toate depunerile (funingine, zgură, etc.).

ÎntreţinereÎnainte de fiecare sezon de încălzire este recomandat să contactaţi un specialist pentru a verifica sistemul de încălzire, cazanul, conexiunile electrice, şi starea coşului. Nu încercaţi să faceţi vreo lucrare de întreţinere fără a cere ajutorul

unui specialist.

PAGE 16

22

Coşul trebuie verificat, curăţat odată pe an, preferabil la începutul sezonului de încălzire, de către personal calificat

Suprafeţele de transfer termic trebuie curăţate cel puţin odată pe săptămână în cazul cărbunelui, respectiv bisăptămânal în cazul încălziriii cu lemne

Racordul la coş se curăţă odată pe lună fără demontarea capacului gurii de vizitare

Cenuşa trebuie îndepărtată după fiecare zi de utilizare a cazanului

canalele de fum şi deviatoarele de fum din ele se curăţă cel puţin lunar

Pentru a prelungi durata de viaţă a ventilatorului paleta acestuia trebuie verificată şi curăţată de depunerile de praf şi cenuşă periodic

Învelişurile exterioare şi panoul de control se curăţă odată pe lună

23

24

CERTIFICAT DE GARANŢIE

DENUMIRE PRODUS: CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID GOBE XF

SERIE PRODUS:…………………………………

PRODUCĂTOR: KALDERA ISITMA SISTEMLERI SAN ve TIC LTD - TURCIA

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ...................................................................

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa): ............................................................

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ………………

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE.

Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în

perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 3. Perioada de garanţie este de 2 ani, cu începere de la data primei punerii în funcţiune a produsului de către personalul

tehnic autorizat şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei.

4. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de service agreate de către MELINDA-IMPEX INSTAL SA.

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.

7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie, procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie.

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost. 9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat

produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare.

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită.

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTOR

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA VÂNZĂTOR

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA IMPORTATOR

25

Menţiuni asupra produsului

Nr. crt.

Denumire produs

Data reclamaţiei

Defecţiune reclamată

Activitate de service

executată

Data executării

Unitatea de service

(semnătura, ştampila)

Semnătură posesor

Obs.

1.

2.

3.

4.

Birou RELAŢII CU CLIENŢI: e-mail: [email protected] Telefon fix: 0266-207407 Mobil: 0745-771110

De completat de către reprezentantul firmei de service autorizat Tip echipament …………………………………………………………..

Număr serie ………………………………………………………………

Putere termică ……………………………………………………………

Număr PV de PIF ……………………………………………………….

Data PIF ………………………………………………………………….

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ


Recommended