+ All Categories
Home > Documents > Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan...

Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan...

Date post: 25-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
43
Anul Etape / activitati Categoria de activitate conform schemei ajutorului de stat Organiz atia executa nta Termene Rezultate / documente de prezentare a rezultatelor Total Finantare din bugetul Programul ui 4 Finantare din alte surse (cofinantare ) 2009 Etapa 1 Evaluarea stadiului realizarilor CDI in domeniul utilizarii medicale si pentru turism balnearl a cavitatilor subterane din saline si pesteri (speleoterapiei), precum si a unor amenajari la suprafata cu mediu simulat artificial de salina si pester a. 2/14/2009 115000 110000 5000 Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat si realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea: - evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor in sanatate si turism balneoclimatic din tara si spatiul european; - formularii si verificarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptuale referitor la dezvoltarea speleoterapiei in tara; - conceperii unor studii si modele experimentale de saloane (sectie)pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate, precum si de modele cu microclimat artificial de salina si pestera. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 CO 1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat. 2. Realizarea bazei de date specifice domeniului in format electronic. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. 3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente de cercetare, materiale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare. 4. Rapor t de activitate. Documente financiare
Transcript
Page 1: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Anul Etape / activitati

Categoria de

activitate conform schemei ajutorului de stat

Organizatia

executanta

TermeneRezultate / documente de prezentare a

rezultatelor Total

Finantare din bugetul Programul

ui 4

Finantare din alte surse

(cofinantare)

2009

Etapa 1

Evaluarea stadiului realizarilor CDI in domeniul utilizarii medicale si pentru turism balnearl a cavitatilor subterane din saline si pesteri (speleoterapiei), precum si a unor amenajari la suprafata cu mediu simulat artificial de salina si pestera. 2/14/2009 115000 110000 5000

Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat si realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea:

- evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor in sanatate si turism balneoclimatic din tara si spatiul european;

- formularii si veri ficarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptuale referitor la dezvoltarea speleoterapiei in tara;

- conceperii unor studii si modele experimentale de saloane (sectie)pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate, precum si de modele cu microclimat artificial de salina si pestera.

Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 CO

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat.

2. Realizarea bazei de date specifice domeniului in format electronic. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente de cercetare, materiale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de activitate. Documente financiare

Page 2: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB: Realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea :

" evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor (istoric; stabilitate fizico-chimica, microclimatica, microbiologica, poluare antropica, protectie a factorilor subterani cu proprietati curative, perspective pentru speleoterapie), precum si a unor amenajari la suprafata cu mediu subteran artificial curativ de salina sau pestera, în medicina si turismul balneoclimatic din tara si spatiul european;

" formularii si verificarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptuale si teorii referitor la speleoterapie .

Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

A.2.1 CO

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri , precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat .

2. Baza de date bibliografice specifice domeniului in format electronic. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate- achizitionare echipamen te de cercetare, marteriale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de etapa. Documente financiare.

90000 90000

P2-CF*SNS SALROM S.A. Evaluarea datelor de care dispune institutia in vederea formularii informatiei (cu caracter de sprigin logistic la realizarea etapei) dedicate structurii si stabilitatii geofizice/ geomorfolo gice a minelor de sare din Romania, sigurantei miniere si lipsei unor factori de risc minier cu efect negativ asupra persoanelor umane din subteran. Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 P2

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri , precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat .2. Baza de date bibliografice specifice domeniului in format electronic. Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale.3. Referate de necesitate- achizitionare marteriale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare.4. Raport de etap?. Documente financiare. 5000 5000

Page 3: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P3- INCDT Evaluarea datelor publicate si a documentatiei unitatii referitoare la uti lizarea în scopuri de turism balneoclimatic a unor saline, pesteri, amenajari la suprafata cu mediu artificial curativ de salina sau pestera în vederea realizarii unui studiu de marketing în domeniul proiectului.

Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 P3

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri , precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat .

2. Baza de date bibliografice specifice domeniului in format electronic. Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate- achizitionare echipamente, marteriale, reactive, necesare pentru realizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

10000 10000

P4-UBUC: Evaluarea datelor publicate si a documentatiei unitatii referitoare la uti lizarea in scopuri medicale si de turism balneoclimatic a unor saline, pesteri, amenajari la suprafata cu mediu artificial curativ de salina si pestera in vederea realizarii unui studiu de literatura in domeniul proiectului.

Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 P4

1. Studiu exhaustiv de literatura in domeniul speleoterapiei.

2. Baza de date bibliografice in format electronic. Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente, materiale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentte financiare 10000 10000

Page 4: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

2009

Etapa 2Evaluarea multidisciplinara (sub aspect fizico-chimic, microbiologic, microclimatic, balneotehnic, de siguranta miniera si protectie) a mediului subteran al unor mine saline (propunere : Cacica, Judetul Suceava; Dej, Judetul Cluj) si a unei pesteri din zona statiunii balneoclimatice desemnate dupa evaluarile preliminare din etapa I in vederea stabilirii potentialilor factori terapeutici de mediu subteran salin si carstic (de pestera), evaluarii stabilitatii acestora si desemnarii locatiilor pentru sudiile medico biologice ulterioare in vederea evaluarii efectelor speleoterapeutice.Experimentare si investigatii biomedicale asupra unor loturi de animale de laborator supuse curei de terapie experimentala în mediul subteran din saline si pestera desemnate si cu proprietati potential curative (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate; lot 4- Martor fara patologii) 12/15/2009 625000 500000 125000

Page 5: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 2.1 Studii multidisciplinare (sub aspect fizico-chimic, microbiologic, microclimatic, balneotehnic, de siguranta miniera si protectie) si analize a statusului celor 2 saline desemnate pentru realizarea obiectivelor proiectului, determinarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran salin si a stabilitatii acestora; elaborarea modelului conceptual de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele investigate. A.2.1 CO

1. Studiu complex de mediu a salinelor si pesterii investigate, continând date multidisciplinare, caracterizarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora.

2. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.

3. Modele conceptual / experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele desemnate si pestera

4. Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cu parametrii potential curativi de salina si pestera.

5. Propuneri de brevetare.

6. Comunicari la manifestari stiintifice nationale si în cadrul UE.

7. Articole si abstracte publicate.

8. Raport de etapa. Documente financiare.

Page 6: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO- INRMFB Studii / testari / analize a factorilor de mediu subteran (fizico-chimice, microbiologice, microclimatice, balneotehnice) din salina in diferite locatii.Analiza rezultatelor obtinute si determinarea factorilor de mediu subteran salin cu posibile proprietati terapeutice si a stabilitatii acestora; elaborarea modelului conceptual de sectie subterana pentru speleoterapie în salinele investigate. A.2.1 CO

1. Studiu complex de mediu a salinelor si pesterii investigate, continând date multidisciplinare, caracterizarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora. 2. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.3. Modele conceptual / experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele desemnate si pestera4. Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cu parametrii potential curativi de salina si pestera.5. Propuneri de brevetare.6. Comunicari la manifestari stiintifice nationale si în cadrul UE. 7. Articole si abstracte publicate. 8. Raport de etapa. Documente financiare. 100000 100000

P6- IF IN-HH

Studiu de radioactivitate,elemente radioactive si radon in minele saline desemnate pentru realizarea proiectului (in locatiile si conform regimului stabilite). Investigatii martor la suprafata.

A.2.1 P6

1. Studiu de radioactivitate,elemente radioactive si radon in minele saline desemnate pentru realizarea proiectului, investigatii martor la suprafata.

2. Comunicari la manifestari stiintifice nationale .

3. Articol si abstract publicate.

8. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

30000 30000

Page 7: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*- SNS SALROM S.A. Evaluarea si caracterizarea geomorfologica si geomecanica a cavitator excavate si stabilite pentru studiu din minele saline desemnate. Investigatii privind compozitia chimica si unele proprietati fizice a sarii geme pe baza probelor localizate spatial in locatiile desemnate. A.2.1 P2

1. Studiu privind caracterizarea geomorfologica si geomecanica a cavitator excavate si stabilite pentru studiu din minele saline desemnate. Investigatii privind compozitia chimica si unele proprietati fizice a sarii geme pe baza probelor localizate spatial in locatiile desemnate.3. Participare cu datele obtinute la realizarea modelului conceptual / experimental de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele investigate.4. Sprigin logistic la realizarea investigatiilor de mediu in minele saline desemnate, planificate in cadrul activi tatii 1 a etapei II.8. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare 30000 30000

P5-CF*PM Dej. Evaluarea si caracterizarea cavitatilor subterane din Mina salina Dej, desemnate pentru uti lizarea in scopuri speleoterapeutice. Sprigin logistic la realizarea investigatiilor de mediu subteran salin in Mina Dej conform activitatilor planificate si Planului de realizare a proiectului.

A.1.2 P5

1. Studiu - analiza a statusului cavitatilor subterane din Mina salina Dej, desemnate pentru utilizarea in scopuri speleoterapeutice. Sprigin logistic la realizarea investigatiilor de mediu subteran salin in Mina Dej conform activitatilor planificate si Planului de realizare a proiectului.

2. Participare cu datele obtinute si sprigin logistic la realizarea modelului conceptual / experimental de sectie speleoterapeutica in Mina salina Dej.

3 Propunere de abstract si articol publicat.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

40000 40000

Page 8: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 2.2 Studii multidisciplinare (de aspect fizico-chimic, microbiologic, balneotehnic, siguranta miniera si protectie), analize a statusului 2 saline desemnate pentru realizarea obiectivelor proiectului, determinarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran salin si a stabilitatii acestora; elaborarea modelului conceptual de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele investigate.

Activitate subcontractare terti. A.2.1 CO

1. Studiu complex de mediu a salinelor desemnate/investigate, continand date multidisciplinare, caracterizarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora.

2. Modele conceptual / experimental de sectie subterana pentru speleoterapie in minele saline investigate.

3.Comunicari la manifestarile stiintifice nationale.

4. Articol si abstracte publicate.

5. Raport de activitate. Documente financiare.

CO-INRMFB . Studii / testari / analize a factorilor de mediu subteran (fizico-chimice, microbiologice, microclimatice) a galeriei din pestera desemnata.Analiza rezultatelor obtinute si determinarea factorilor de mediu subteran de pestera cu posibile proprietati terapeutice si a stabilitatii acestora; elaborarea modelului conceptual de sectie subterana pentru speleoterapie în pestera investigata. Activitate subcontractare terti. A.2.1 CO

1. Studiu complex de mediu a pesterii investigate, continând date multidisciplinare, caracterizarea poten?ialilor factori terapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora. 2. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.3. Modele conceptual/ experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele desemnate si pestera4. Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cu parametrii potential curativi de pestera.5. Comunicai la manifestai siintfice nationale s în cadrul UE. 7. Articole si abstracte publicate. 8. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare 45000 45000

Page 9: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P6- IF IN-HH

Studiu de radioactivitate,elemente radioactive si radon in pestera desemnata pentru realizarea ptoiectului

A.2.1 P6

1. Studiu complex de mediu a pesterii investigate, continând date multidisciplinare, caracterizarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora.

2.Raport de activitate/subactivitate. Documente financiare. 20000 20000

P3-INCDT Participare cu resurse umane-specialisti si sprigin logistic la investigatiile topoclimatice, geomorfologice si geomecanice, fizico-chimice si microclimatice a unor cavitati din pestera desemnata pentru realizarea proiectului. Analiza statistica (liniara si neliniara) a rezultatelor activitatii 2. A.2.1 P3

1. Studiu statistic (cu date liniare si neliniare) privind complexul de factori de mediu investigati in perioada derularii activitatii 2.

2. raport de activitate / subactivitate. Documentatie financiara.

10000 10000

Activitate 2.3 Elaborarea si realizarea modelelor experimentale (lot 1 -model cu proces de sensibilizare la antigeni- 40 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 40 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale; lot 4- Martor fara patologii- 10 animale) de patologii la animalele de laborator - sobolani albi linia Wistar.La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale din etapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele de patologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si de pestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale) se va implementa in practica un ansamblu de principii morale si de proceduri specifice destinate respectariiprevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioare de CDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemenea reglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica a Uniunii Europene. A.2.5 CO

1. Modele experimentale de patologii induse la animalele de laborator (lot 1-model cu proces de sensibilizare; lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate ; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate; lot 4- Martor fara patologii) pentru realizarea studiilor din etapele ulterioare.2. Raport de activitate. Documente financiare.

Page 10: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB

Elaborarea si realizarea modelelor experimentale (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni- 40 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 40 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale; lot 4- Martor fara patologii- 10 animale) de patologii la animalele de laborator - sobolani albi linia Wistar.

La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale din etapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele de patologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si de pestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale) se va implementa in practica un ansamblu de principii morale si de proceduri specifice destinate respectarii

prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioare de CDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemenea reglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica a Uniunii Europene.

A.2.5 CO

1. Modele experimentale de patologii induse la animalele de laborator (lot 1-model cu proces de sensibilizare; lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate ; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate; lot 4- Martor fara patologii) pentru realizarea studiilor din etapele ulterioare.

2. Raport de activitate/ subactivitate. Documente financiare.

70000 70000

Activitate 2.4 Realizarea studiului clinic si biomedical experimental asupra animalelor de laborator (lot 1-model cu proces sensibilizare la antigeni -30 animale ; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 30 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate -30 animale de laborator-Wistar rats) supuse terapiei experimentale in cavitatile saline si de pestera desemnate si cu proprietati potential terapeutice, precum si asupra 10 animale - Lot Martor - fara patologii, care nu vor fi supuse curei experimentale de salina si pestera. A.2.5 CO

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate autoinflamate supuse speleoterapiei in mediul subteran din saline si pestera experimentate; studiu biomedical asupra lotului Martor fara patologii de animale de laborator.2. Raport de activitate. Documentatie financiara.

Page 11: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (testul de fagocitoza, NBT al neurofilelor PMN, leucocite, populatii si subpopulatii limfocitare, parametri de biologie celulara a fibroblastelor pulmonare, markeri ai procesului inflamator, parametri ai metabolismului hidroelectrolitic si procesului de oxido-reducere) experimental asupra animalelor de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 30 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 30 animale; lot 3-model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale) inainte si dupa cura de speleoterapie experimentala în cavitatile saline si de pestera desemnate si cu proprietati potential terapeutice.

A.2.6 CO

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.

8. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

70000 70000

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiuluii concentratiei de interleukine si IgE la animalele de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 30 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 30 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale) inainte si dupa cura de speleoterapie experimentala în cavitatile saline si de pestera desemnate si cu proprietati potential terapeutice.

A.2.6 P1

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate (interleukine, IgE).

2. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

95000 95000

P 4- UBUC-FB

Participare la realizarea studiului biomedical cu studii de biologie celulara si proteine de stres asupra animalelor de laborator din experiment (lot 1 -model cu proces de sensibilizare la antigeni - 30 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 30 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale) inainte si dupa cura de speleoterapie experimentala în cavitatiile saline si de pestera desemnate si cu proprietati potential terapeutice.

A.2.6 P4

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate (studii de biologie celulara si proteine de stres).

2. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

20000 20000

Page 12: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*SNS SALROM SA

Sprijin logistic în realizarea activitatiii.

A.2.6 P2

1. Protocol de activitate. Documente financiare.

20000 20000

P5-CF*PM Dej.1.Sprijin logistic în realizarea activitatiii. A.2.6 P51. Protocol de activitate. Documente financiare. 20000 20000

Activitate 2.5 Analiza datelor obtinute.

Realizarea unor articole pentru publicarea in revista indexata (sau analogica).

Realizarea de comunicari si postere pentru manifestari stiintifice.

Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala. La identificarea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute vor fi luate in consideratie principiile eticii expuse in legislatia din tara si UE. A.2.1 CO

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.

2.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate.

3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cu parametrii potential curativi de salina si pestera.

4.Propuneri de brevetare.

5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale si internationale.

Articole si abstracte depuse pentru publicare.

Raport de activitate si etapa. Documente financiare

Page 13: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB. Analiza datelor obtinute. Realizarea unor articole pentru publicarea în revista indexata (sau analogica).

Comunicari si postere pentru manifestari stiintifice.

Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute. Pregatirea documentatiei pentru depunere brevet. Taxa de brevetare.

A.2.1 CO

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supuse speloterapiei în mediul subteran din saline si pestera experimentate.

2.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate.

3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cu parametrii potential curativi de salina si pestera.

4.Propuneri de brevetare.

5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale si internationale.

6. Articole si abstracte depuse pentru publicare.

7. Raport de activitate si etapa. Documente financiare

30000 30000

P2-CF* SNS SALROM SA.

Participare cu sprigin logistic la realizarea activitatilor etapei si în articole stiintifice trimise pentru publicare în reviste, inclusiv indexate.

B.2 P21. Protocol de activitae. Documente financiare 10000 10000

P5-CF*-PM Dej Participare cu sprigin logistic la realizarea activitati lor etapei si în articole stiintifice trimise pentru publicare în reviste, inclusiv indexate. B.2 P5

1. Protocol de activitate. Documente financiare 5000 5000

Page 14: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P3-INCDT.

Analiza statistica a datelor obtinute de P3-INCDT si alti parteneri la investigatiile medico-biologice din etapa actuala. Realizarea unor articole pentru publicarea în revista indexata (sau analogica).

Comunicari si postere pentru manifestaris?tiintifice.

Participare la realizarea de Modele conceptuale / experimentale de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate si experimentate.

B.2 P3

1.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectie subterana pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate.

2.Rezultate analiza statistica a datelor obtinute de parteneri la investigatiile medico-biologice din etapa actuala.

3.Participare cu comunicari la manifestarile stiintifice nationale si internationale.

6. Articole si abstracte depuse pentru publicare.

7. Raport de activitate si etapa. Documente financiare 10000 10000

2010

Etapa 3

Elaborarea solutiei tehnice de modelare artificiala la suprafata a salonului cu mediul si parametrii potential curativi de salina si pestera . Realizare model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de salina.

Experimentare si investigatii biomedicale asupra unor loturi de animale de laborator supuse curei de terapie experimentala (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamatete) în " salonul " cu mediu artificial de salina .

Elaborarea unor propuneri de brevetare sau inovare si a unor articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sau analogica) si în pagina WEB.

Preg?tirea de comunic?ri ?i postere pentru manifest?ri ?tiin?ifice nationale / internationale.

6/15/2010 250000 200000 50000

Page 15: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 3.1 Elaborare sii realizare model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial sii parametrii curativi de salina.

Subcontractare activitati terti. A.2.2 CO

1. Model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial s parametrii curativi de salina.

2. Propuneri de brevetare.

3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimise pentru publicare.

5. Participari la manifestari stiin?ifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de activitate . Documente financiare.

CO-INRMFBElaborare sii realizare model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial sii parametrii curativi de salina.Subcontractare activitati terti. A.2.2 CO

1. Model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial s parametrii curativi de salina.2. Propuneri de brevetare.3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimise pentru publicare. 5. Participari la manifestari stiin?ifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii. 6. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 30000 30000

Page 16: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare cu resurse umane si materiale la activitatea de proiectare si realizare a modelului experimental de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii curativi de salina. Participare la propunere de brevetare si realizarea de publicatii.

A.2.2 P2

1. Model conceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii curativi de salina.

2. Propuneri de brevetare.

3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimise pentru publicare.

5. Participari la manifestari stiin?ifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de subactivitate. Documente financiare.

30000 30000

Activitate 3.2 Elaborare model conceptual si solutie de obtinere a salonulul experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametruii curativi de pestera.

Activitate subcontractare terti.

Activitate elaborare propunere de brevet A.2.6 CO

1. Model conceptual sii experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii curativi de pestera.

2. Propunerae de brevetare . Taxa d brevetare.

3. Articole (inclusiv în revista ndexata, rezumate trimise pentru publicare.

5. Participai la manifestai siintfice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de activitate . Documente financiare.

Page 17: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-NRMFB Elaborare model conceptual si solutie de obtinere a salonulul experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametruii curativi de pestera. Activitate subcontractare terti.Elaborare propunere de brevet A.2.2 CO

1. Model conceptual sii experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii curativi de pestera.2. Propunerae de brevetare . Taxa de inregistrare cerere brevetare.3. Articole (inclusiv în revista ndexata, rezumate trimise pentru publicare. 5. Participai la manifestai siintfice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii. 6. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 30000 30000

Activitate 3.3 Studiu biomedical experimental pe animale de laborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediu artificial salin (lot 1 -model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu ranicutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate - 10 animale de laborator), avand proprietati potential terapeutice. A.2.6 CO

1. Model conceptual si experimental de salon speleoterapeutic cu mediuartificial s parametrii curativi de salina

2. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rai si arsuri cutanate,supuse terapiei în "saloanul" cu mediu artificial respectiv.

4. Articole (inclusiv în revistaindexata) rezumate trimise pentru publicare.

5. Participai la manifestai siintfice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de activitate. Documente financiare.

Page 18: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical experimental pe animale de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni -10animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 ; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 10animale), având proprietatipotental terapeutice.

A.2.1 CO

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate,supuse terapiei în "saloanul'cu mediu artificial respectiv.

2 Articole (inclusiv în revistaindexata, rezumate trimise pentru publicare.

3 Participari la manifestari stiintifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

30000 30000

P1- INCDVBParticipare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental pe animale de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate-10 animale), având proprietati potential terapeutice. A.2.1 P1

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate , supuse terapiei în "saloanul" cu mediu artificial respectiv.4. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimise pentru publicare. 5. Participari la manifestari stiintifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii. 6. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 50000 50000

Page 19: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P4- UBUC

Participare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental pe animale de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 10 animale), având proprietati potential terapeutice.

A.2.1 P4

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor de laborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate , supuse terapiei în "saloanul" cu mediu artificial respectiv.

4. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimise pentru publicare.

5. Participari la manifestari stiintifice nationale / internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.

6. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare

15000 15000

P5-PMDej. Participare cu sprigin logistic la studiul biomedical pe animale de laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3-model cu arsuri cutanate autoinflamate- 10 animale)referitor la efectul salonului cu mediu artificial de salina si proprietati potential curative.

A.2.1 P5

1. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

20000 20000

Activitate 3.4 Analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizarii modelului predictiv de uti lizare terapeuticaal factorilor de mediu studiati.

Realizarea unor articole pentru reviste de specialitate si comunicari pentru manifestarile stiintifice nationale si internationale. A.2.1 CO

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.

2. Articole (inxclusiv in reviste indexate ISI), rezumate trimise pentru publicare

3.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari sau postere.

4. Raport de activitate. Documente financiare.

Page 20: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFBAnaliza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizarii modelului predictiv de uti lizare terapeutica al factorilor de mediu studiati.Realizarea unor articole pentru reviste de specialitate si comunicari pentru manifestarile stiintifice nationale si internationale. A.2.1 CO

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inxclusiv in reviste indexate ISI), rezumate trimise pentru publicare3.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari sau postere.4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 10000 10000

P1- INCDVB

Participare la analiza s prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizarii modelului predictiv de uti lizare terapeutica al factorilor de mediu studiati.

Participare la realizarea unor articole pentru reviste de specialitate si comunicari pentru manifestarile stiintifice.

B.2 P1

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.

2. Articole (inxclusiv in reviste indexate ISI), rezumate trimise pentru publicare

3.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari sau postere.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 10000 10000

P4- UBUC .Participare la analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizarii modelului predictiv de utilizare terapeutica al factorilor de mediu studiati.

Participare la realizarea unor articole pentru reviste de specialitate ?s comunicari pentru manifestarile stiintifice.

B.2 P4

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.

2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumate trimise pentru publicare

3.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari sau postere.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 5000 5000

Page 21: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P3 - INCDT. Analiza, prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizarii modelului predictiv de uti lizare terapeutica al factorilor de mediu studiati.

Participare la realizarea unor articole pentru reviste de specialitate si comunicari pentru manifestarile stiintifice.

B.2 P3

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.

2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumate trimise pentru publicare

3.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari sau postere.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 20000 20000

2010

Etapa 4Experimentare. Studiu biomedical (clinico-functionale, de imunologie celulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice ) asupra unor bolnavi cu astm bronsic- si / sau bronsita cronica - lot 1, pacienti cu rani si procesinflamator cutanat- lot 2, supusi speleoterapiei (în salinele, pestera) Elaborarea propunerii de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în salinele si pestera desemnate.Pregatirea de articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sau analogica) si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale / internationale. 12/15/2010 570000 500000 70000

Page 22: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 4.1 Alcatuirea loturi lor de 140 pacienti pentru studiile medico-biologice (clinico-functionale, de imunologie celulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice) destinate efectului curei speleoterapeutice experimentale in mediul subteran cu proprietati potential curative din cele doua saline si pestera evaluate si desemnate , inclusiv: cu astm bronsic / bronsita cronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti, inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara) si realizarea activitatilor proiectului conform principiilor de etica.

Activitate subcontract de terti. A.2.1 CO

1.Loturi de pacienti pentru realizarea curei de speleoterapie , inclusiv: cu astm bronsic / bronsita cronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti, inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara) si realizarea activitatilor proiectului conform principiilor de etica.

2.Raport de activitate . Documente financiare.

Page 23: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFBAlcatuirea loturilor de 140 pacienti pentru studiile medico-biologice (clinico-functionale, de imunologie celulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice) destinate efectului curei speleoterapeutice experimentale in mediul subteran cu proprietati potential curative din cele doua saline si pestera evaluate si desemnate , inclusiv: cu astm bronsic / bronsita cronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti, inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara) si realizarea activitatilor proiectului conform principiilor de etica.Activitate subcontract de terti. A.2.1 CO

1.Loturi de pacienti pentru realizarea curei de speleoterapie , inclusiv: cu astm bronsic / bronsita cronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti, inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara) si realizarea activitatilor proiectului conform principiilor de etica.2.Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 29000 29000

Activitate 4.2 Realizarea studiului clinic si biomedical (clinico-functionale. de imunologie celulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice :testebiochimice de evaluare a procesului inflamator, proteine de stres in sange, sistem antioxidant; statusul imun, de evaluare a hipersensibilitatii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara; investigatii ale sputei si ranilor cutanate) privind efectul terapeutic al cavitatilor saline desemnate cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica (40 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (40 subiecti), lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara. A.2.1 CO

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic / bronsita cronica, pacienti cu rani si proces inflamator cutanat, supusi speleoterapiei in salinele desemnate.

2.Participari la manifestari stiintifice in tara si internationale cu comunicari si postere.

3. Raport de activitate. Documente financiare

Page 24: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare a procesului inflamator, statusul imun- populati limfocitare T, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; de evaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara , investigatii de biologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al cavitatilor saline cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica (40 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (40 subiecti) si (10 pacienti )- lot martor supus terapiei medicamen toase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara.Activitate subcontract de terti. A.2.1 CO

1. Propunere de metodologie, regim s durata a curei de speleoterapie în salinele desemnate. 2. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsics / sau bronstacronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în salinele desemnate).3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate. 4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare 150000 150000

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilorsaline cu proprietati potential curative asupra 40 pacienti cu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor (40 subiecti) cu rani si proces inflamator cutanat (interleukine, imunoglobuline E, imunoglobuline G specifice) înainte si dupa cura de speleoterapie în minele saline desemnate.

A.2.1 P1

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în salinele desemnate)

3. Participare cu articole si rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

100000 100000

Page 25: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P4- UBUC

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilor saline cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica (40 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (40 subiecti)si ( 10 pacienti )- lot martor supus terapiei medicamen toase si de recuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara.

Studiu al proteinelor de stres în sânge, sistem antioxidant înainte si dupa cura de speleoterapie în minele saline desemnaete.

A.2.1 P4

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în salinele desemnate)

3. Participare cu articole si rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

30000 30000

P2-CF*- SNS SALROM SA.Realizarea de sprigin logistic în activi tatea IV.2. A.2.1 P2

1. Participarea la realizarea de articole si abstracte.2 Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.3. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare 5000 5000

P5-CF*-Primaria Municipiului Dej.

Realizarea de sprigin logistic în activitatea IV.2.

A.2.1 P5

1. Participare la articole si rezumate.

4. Participai la manifestai siintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

50000 50000

Page 26: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 4.3 Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare a procesului inflamator, statusul imun, de evaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara ; investigatii de biologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al pesterii cu proprietati curative asupra pacientilor cu astm bronsic bronsita cronica (10 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10 subiecti). A.2.1 CO

1. Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în pestera desemnata.

2.Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în pestera).

3.Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate. Documentatie financiara.

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare a procesului inflamator, statusul imun, de evaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara -populatii limfocitare T, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; investigatii de biologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al pesterii cu proprietati curative asupra pacientilor cu astm bronsic bronsita cronica (10 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10 subiecti).

A.2.1 CO

1. Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în pestera desemnata.

2. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în pestera).

3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate / subvactivitate . Documentatie financiara.

50000 50000

Page 27: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P1- INCDVBParticipare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilor pesterii cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat. Studiu biomedical la 10 pacienti cu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si la 10 - cu rani si proces inflamator cutanat (interleukine ; IgE, IgG specifice) înainte si dupa cura de speleoterapie în pestera desemnata. A.2.1 P1

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în pestera).3. Articole (inclusiv în reviste indexate), rezumate. 4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.5. Raport de activitate / subactivitate. Documentatie financiara. 61000 61000

P4- UBUC. Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilor pesterii cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat. Studiu specific biomedical la 10 pacienti cu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor 10 cu rani si proces inflamator cutanat (proteine de stres în sânge, sistem antioxidant) înainte si dupa cura de speleoterapie în pestera desemnata.

Raport de activitate.

A.2.1 P4

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (în salinele, pestera).

3. Articol (inclusiv în revista

indexata), rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5. Raport de etap?. Documenta?ie financiar?.

17500 17500

Activitate 4.4 Elaborare si realizare model conceptual si experimental a sectiei speleoterapeutice cu mediul potential curativ in Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentru uti lizare in sanatate si turism balneoclimatic. A.2.2 CO

1. Propunere de model conceptual si experimental a sectiilor speleoterapeutice cu mediul potential curativ in Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentru utilizare insanatate si turism balneoclimatic.

2. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice si financiare.

Page 28: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB .

Elaborare si realizare model conceptual si experimental a sectiei speleoterapeutice cu mediul potential curativ in Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentru utilizare in sanatate si turism balneoclimatic.

A.2.2 CO

1. Propunere de model conceptual si experimental a sectiilor speleoterapeutice cu mediul potential curativ in Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentru utilizare in sanatate si turism balneoclimatic.

2. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice si financiare.1. Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în pestera desemnata.

30000 30000

P3- INCDTParticipare la elaborare si realizare model conceptual si experimental a sectiei speleoterapeutice cu mediul potential curativ in Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentru uti lizare in sanatate si turism balneoclimatic. A.2.2 P3

1. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice si financiare. 32500 32500

P2-CF*SNS SALROM SA . Participare cu sprigin logistic la elaborare modele conceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie si turism balneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

Realizare raport de activitate cu documente economico-financiare.

A.2.2 P2

1. Sprigin logistic la elaborare modele conceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie si turism balneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

2.Raport de activitate / subactivitate. Documentatie tehnica si financiara.

5000 5000

Page 29: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P5-CF-* PM Dej. Participare cu sprigin logistic la elaborare modele conceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie si turism balneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

Realizare raport de activitate cu documente economico-financiare.

A.2.2 P5

1. Sprigin logistic la elaborare modele conceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie si turism balneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

2.Raport de activitate / subactivitate. Documentatie tehnica si financiara.1.

10000 10000

2011

Etapa 5

Experimentare.

Studiu biomedical (clinico-functionale, de imunologie celulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice ) asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica - lot 1, pacienti cu rani si proces inflamator cutanat- lot 2, supusi speleoterapiei în salonul cu mediu artificial subteran respectiv la suprafata.

Elaborarea propunerii de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în saloanele cu mediu artificial respectiv.

Elaborarea manualului de utilizare a salinelor, pesterii, saloanelor cu mediu artificial respectiv în scopuri medicale sai de turism "balneoclimatic"

Elaborarea propunerii de norme privind functionarea centrelor de speleoterapie si turism "balneoclimatic" în saline si pesteri în concordanta cu prevederile europene în acest domeniu.

Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utili tatii solutiilor realizate în cadrul proiectului.

Publicarea de articole in reviste cotate ISI (sau analogice) si de specialitate.

Raportul final, valorificarea si diseminarea rezultatelor obtinute în cadrul proiectului realizat.

10/1/2011 748765 658765 90000

Page 30: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 5.1 Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare a procesului inflamator, statusului imun, de evaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara. Investigatii de biologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati poptential curative de salina asupra 10 pacienti cu astm bronsic / bronsita cronica si a 10 subiecti cu rani si proces inflamator cutanat. Analiza statistica a rezultatelor obtinute.Studiul radioactivitatii, de radionucleide si radon. A.2.1 CO

1. Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina. 2. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei în salonul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina3.Raport de activitate. Documentatie financiara.

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare a procesului inflamator, statusul imun, de evaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara - populatii limfocitare T, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; investigatii de biologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina asupra 10 pacienti cu astm bronsic/bronsita cronica si a 10 subiecti cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.1 CO

1.Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.

2. Studiu biomedical asupra unor bolnavicu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei în salonul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3.Articole in reviste indexate si analogice, rezumate publicate, postere, informatii in pagina WEB cu rezultatele obtinute.

4.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5.Raport de activitate. Documentatie financiara.

100000 100000

Page 31: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica (10 pacienti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10 pacienti). Studiu al concentratiei de interleukine, IgE si IgG specific in serul sangvin) înainte si dupa cura în salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina .

A.2.1 P1

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei în salonul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3.Articola in revista , rezumate publicate.

4.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.

5.Raport de activitate. Documentatie financiara.

16000 16000

P4- UBUCParticipare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica (10 pacienti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10 pacienti). Studiu al proteinelor de stres în sânge, sistem antioxidantal înainte si dupa cura în salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina . Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial ?i propriet??i poten?ial curative de salin? asupra pacien?ilor cu astm bron?ic/ bron?it? cronic? (10 subiecti), precum ?i a celor cu r?ni ?i proces inflamator cutanat 10 subiecti). Studiu al proteinelor de stres în sânge, sistem antioxidant înainte ?i dup? cura în salonul speleoterapeutic cu mediu artificial ?i propriet??i poten?ial curative de salin? .Raport de activitate. A.2.1 P4

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei în salonul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.3.Articola in revista , rezumate publicate.4.Participari la manifestari stiintifice nationale si internationale cu comunicari si postere.5.Raport de activitate. Documentatie financiara. 44500 44500

Page 32: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P6-IFIN-HH. Studiul radioactivitatii, de radionucleide si radon in saloanele la suprafata cu mediu subteran de salina si pestera. A.2.1 P6

1. Studiu al radioactivitatii, de radionucleide si radon in saloanele la suprafata cu mediu subteran de salina si pestera.

2.Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

70000 70000

Activitate 5.2 Studiu statistic al rezultatelor obtinute. Analiza relatiilor intrasistemice (efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati).

Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor.

Pregatirea de articole pentru publicarea in revista indexata ISI (sau analogica) si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale / internationale.

A.2.1 CO

1. Studiu statistic privind efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati.

2.Aricole in revista indexata IS I (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

4. Raport de activitate. Documente financiare.

CO-INRMFB

Analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV. Analiza relatiilor intrasistemice (efectului potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati).

Date statistice a rezultatelor obtinute (liniare/ neliniare) ale parametrilor studiati.

Pregatirea de articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sau analogica si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale si internationale.

A.2.1 CO

1. Studiu statistic privind efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati.

2.Aricole in revista indexata IS I (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 50000 50000

Page 33: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P3-INCDT.Participare la analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV. Analiza relatiilor intrasistemice (efectului potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati).Date statistice a rezultatelor obtinute (liniare/ neliniare) ale parametrilor studiati.Pregatirea de articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sau analogica si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale si internationale. A.2.1 P3

1. Studiu statistic cu date liniare si neliniare privind efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati.2.Aricole in revista indexata ISI (sau analogica).3.Participari cu comunicari la manifestari stiintifice nationale / internationale.4. Raport de activitate/ subactivitate. Documente financiare. 43265 43265

P1-INCDVB.

Participarea la analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV.

Participare la manifestarile stiintifice nationale.

Participarea la elaborarea unor articole cu date finale pentru publicarea în reviste indexate, pagina WEB.

A.2.1 P1

1. Rezultate statistice privind efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati.

2.Aricol in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintifice nationale.

4. Raport de activitate/ subactivitate. Documente financiare. 5000 5000

P-4.UBUC.

Participarea la analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV.

Participare la manifestarile stiintifice nationale.

Participarea la elaborarea unor articole cu date finale pentru publicarea în reviste indexate, pagina WEB. B.2 P4

1. Rezultate statistice privind efectul potentialilor factori terapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati.

2.Aricol in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintifice nationale.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 5000 5000

P5-CF*-DEJ.

Sprijin logistic la realizarea activitatii V.2..

B.2 P51. Raport activi tate/ subactivitate. Documente financiare 1000 1000

P2-CF*-SNS SALROM SA

Sprigin logistic la realizarea activitatii V.2. B.2 P21. Raport de activitate/ subactivitate. Documente financiare 1000 1000

Page 34: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 5.3 Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . A.2.7 CO

1.Realizarea de metodologii de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

2.Realizarea de manuale si norme de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.

3. Articol, rezumat de comunicare. Participare la manifestare stiintifica nationala.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

CO-INRMFB. Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . Activitate subcontractare terti. A.2.7 CO

1.Realizarea de metodologii de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .2.Realizarea de manuale si norme de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.3. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 120000 120000

Page 35: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

Participare la manifestarile stiintifice si elaborarea unor articole.

Sprigin logistic la realizarea activitatii si sectiei subterane de speleoterapie in Mina salina Cacica.

A.2.7 P2

1. Propuneri pentru metodologii de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . Sprigin logistic la realizarea activitatii si sectiei subterane de speleoterapie in Mina salina Cacica si Dej.

3. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

5000 5000

P5-CF*- PM Dej. Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

Sprigin logistic la realizarea activitatii V.1. si V.2 si la realizarea sectiei subterane de speleoterapie in Mina salina Dej .

A.2.7 P5

1. Propuneri pentru metodologii de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic. Sprigin logistic la realizarea sectiei subterane de speleoterapie in Mina salina Dej.

3. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 15000 15000

Page 36: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P3- INCDTParticipare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . A.2.7 P3

1. Propuneri pentru metodologii de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic. Activitate de obtinere a spriginului logistic la realizarea sectiei subterane de speleoterapie in pestera experimentata.3. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.4.Articole in reviste , rezumate depuse pentru publicare, postere, informatii in pagina WEB . Participari la manifestari siintifice nationale cu comunicari / postere.4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 10000 10000

P6-IFIN-HH. Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

A.2.7 P6

1. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare a salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turism balneoclimatic.

2.Articole in reviste , rezumate depuse pentru publicare, postere, informatii in pagina WEB . Participari la manifestari siintifice nationale cu comunicari / postere.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

10000 10000

Page 37: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

Activitate 5.4 Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial si proprietati curative de salina si propunerilor pentru realizarea si utilizarea salonului cu mediu artificial si proprietati potential curative de pestera.

Activitate subcontractare terti. A.2.7 CO

1. Model conceptual si propunere de realizare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial de pestera posesoare a proprietatilor potential curative .

2.Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în saloanele de la suprafata cu mediu artificial subteran respectiv.

3. Propunere de brevetare/ si sau inovatii depuse la OSIM.

4.Propuneri de valorificare si marketing a rezultatelor proiectul realizat.

5. Raport de activitate. Documente financiare

CO-INRMFBElaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial si proprietati curative de salina si propunerii pentru realizarea si utilizarea unui salon cu mediu artificial si proprietati potential curative de pestera.Activitate subcontractare terti. A.2.7 CO

1. Model conceptual si propunere de realizare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial de pestera posesoare a proprietatilor potential curative .2.Propunere de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie în saloanele de la suprafata cu mediu artificial subteran respectiv. 3. Propunere de brevetare/ si sau inovatii depuse la OSIM.4.Propuneri de valorificare si marketing a rezultatelor proiectul realizat.5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare- 90000 90000

Page 38: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial si proprietati curative de salina . Sprigin logistic .

A.2.7 P2

1. Propuneri la realizarea metodologiei, regimului si duratei curei de speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3. Sprigin logistic la realizarea propunerilor de valorificare a rezultatelor etapei si activitatii respective.

4.Propuneri de marketing a rezultatelor proiectul realizat.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare

5000 5000

P5-CF*- PM Dej. Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor de norme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial si proprietati curative de salina . Sprigin logistic la realizarea activitatii respective.

A.2.7 P5

1. Propuneri la realizarea metodologiei, regimului si duratei curei de speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3. Sprigin logistic la realizarea propunerilor de valorificare a rezultatelor etapei si activitatii respective.

4.Propuneri de marketing a rezultatelor proiectul realizat.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiarerealizate în cadrul proiectului.

10000 10000

Activitate 5.5 Organizarea unui Workshop dedicat domeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" cu participarea partenerilor din proiect si a invitatilor din Romania si alte tari. Realizarea si publicarea volumului cu materialele Workshop-ului.Activitate subcontractare terti. B.3 CO

1. Workshop national cu invitati si participare internationala si a partenerilor din proiect si cu prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiilor realizate în cadrul proiectului si protocol de prezentare si demonstrare a functionalitatii solutii lor realizate în cadrul proiectului.2. Volum cu materialele Workshop-ului. 3. Raport de activitate . Documentatie financiara.

Page 39: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB. Organizarea unui Workshop dedicat domeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" cu participarea partenerilor din proiect si a invitatilor din Romania si alte tari. Realizarea si publicarea volumului cu materialele Workshop-ului.

Activitate subcontractare terti. B.3 CO

1. Workshop national cu invitati si participare internationala si a partenerilor din proiect si cu prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiilor realizate în cadrul proiectului si protocol de prezentare si demonstrare a functionalitatii solutii lor realizate în cadrul proiectului.

2. Volum cu materialele Workshop-ului.

3. Raport de activitate/ subactivitate . Documentatie financiara.

50000 50000

P2-CF*- SNS SALROM SA.

Realizarea de sprigin logistic pentru organizarea Workshop-ului dedicat domeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" si la publicarea volumului cu materialele Workshop-ului.

B.3 P21. Raport activi tate / subactivitate. Documente financiare. 15000 15000

P5-CF*-PM Dej . Realizarea de sprigin logistic pentru organizarea Workshop-ului dedicat domeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" si la publicarea volumului cu materialele Workshop-ului. B.3 P5

1. Raport activi tate / subactivitate. Documente financiare. 30000 30000

Activitate 5.6 Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utili tatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 CO

1. Protocol de prezentare si demonstrare.

2. Raport de activitate. Documente financiare

Page 40: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utili tatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potentialcurativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat. A.2.7 CO

1. Protocol de prezentare si demonstrare. 2. Lucrari si rezumate publicate in cadrul realizarii proiectului.3. Comunicari si postere la manifestarile stiintifice.4. Cereri de brevetare depuse la OSIM, acte justificative brevet. 2. Raport de activitate. Documente financiare 20000 20000

P1- INCDVB.

Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P1

1.Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare.

2000 2000

Page 41: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P-4. UBUC. Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utili tatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P41. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 2000 2000

P-3- INCDT. Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utili tatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat. A.2.7 P3

1. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 2000 2000

Page 42: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

P2-CF*- SNS SALROM SA.

Realizarea de sprigin logistic la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si uti litatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P21. Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 3000 3000

P5-CF*-PM Dej . Realizarea de sprigin logistic la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P51.Raport de activitate / subactivitate. Documente financiare. 3000 3000

Activitate 5.7 Realizarea Raportului final dedicat rezultatelor activitiilor efectuate in cadrul proiectului:

1. Raportul stiintific final.

2. Raportul financiar final . B.1 CO

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a proiectului. Documente financiare

Page 43: Categoria - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:4b82761ddc280.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat

CO-INRMFB . Realizarea Raportului final dedicat rezultatelor activi tiilor efectuate in cadrul proiectului: 1. Raportul stiintific final.2. Raportul financiar final . A.2.1 CO

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a proiectului. Documente financiare 6000 6000

P1-INCDVB

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.1 P1

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000

P-4-UBUC

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.1 P4

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000

P3-INCDT

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.1 P3

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000

P2-CF*- SNS SALROM SA.

Elaborare raport final privind rezultatele activitati lor tehnice si de cofinantare si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.7 P2

1. Raport final tehnic si de cofinantare si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000

P5-CF*PM Dej. Elaborare raport final privind rezultatele activitatilor tehnice si de cofinantare si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.7 P5

1. 1. Raport final tehnic si de cofinantare si financiar de realizare a activitati lor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000

P6-IFINHH. Elaborare raport final stiinti fic si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.1 P6

1. Raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 10000 10000


Recommended