+ All Categories
Home > Documents > Catalog oficial 2014

Catalog oficial 2014

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: trankhanh
View: 249 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 163 /163
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR CATALOGUL OFICIAL al soiurilor de plante de cultură din România Ediţie completă 2014 Bucureşti 1
Transcript
Page 1: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞIÎNREGISTRAREA SOIURILOR

CATALOGUL OFICIALal soiurilor de plante de cultură

din România

Ediţie completă 2014

Bucureşti

1

Page 2: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Coordonatori lucrare: Mihai PopescuMihaela Ciora

Tehnoredactarea a fost executată în cadrul Biroului de calcul al I.S.T.I.S.

2

Page 3: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CUPRINS

Pag.

Ordinul Ministrului nr. 898/05.06.2014, privind Catalogul oficial al soiurilor ……............ 5Anexă

Notă................................................................................................................................. 7

Soiuri înscrise în Catalogul oficial.................................................................................... 13

Cereale ........................................................................................................................... 13

Plante oleaginoase şi textile........................................................................................... 24

Plante tuberculifere şi rădăcinoase ................................................................................ 33

Plante furajere ............................................................................................................... 35

Tutun ............................................................................................................................... 40

Plante medicinale şi aromatice ....................................................................................... 41

Specii legumicole ........................................................................................................... 43

Pomi ................................................................................................................................ 61

Viţa de vie ....................................................................................................................... 73

Dud şi hamei.................................................................................................................... 78

Plante ornamentale ......................................................................................................... 79

Alte specii de cultură........................................................................................................ 89Lista soiurilor şi populaţiilor locale ameninţate de eroziune genetică, adaptate la condiţiile locale şi regionale de mediu, menţinute în Catalogul oficial pentru anul 2014, în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 266/2002, republicată...................................... 90

Descrierea soiurilor înregistrate în 2014……………………………………………............ 95

Lista menţinătorilor soiurilor înregistrate în Catalogul oficial........................................... 154

3

Page 4: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CONTENTS

Pag.

Ministerial Order No.898/05.06.2014 on the Official Catalogue .................................. 5Annex

Note............................................................................................................................... 7

Varieties Listed in the Romanian Official Catalogue ..................................................... 13

Cereals ......................................................................................................................... 13

Oil and Fibre Plants....................................................................................................... 24

Tuber and Root Plants .................................................................................................. 33

Fodder Plants ............................................................................................................... 35

Tobacco ........................................................................................................................ 40

Medicinal and Aromatic Herbs ...................................................................................... 41

Vegetable species ....................................................................................................... 43

Fruit trees ...................................................................................................................... 61

Vine ............................................................................................................................... 73

Mulberry and Hop.......................................................................................................... 78

Ornamentals ................................................................................................................. 79

Other crop species........................................................................................................ 89List of varieties and landraces threatened by genetic erosion, naturally adapted to the local and regional environmental conditions, maintained in the Official catalogue for the year 2014, for which the previsions laid down in Article 32 of Law no. 266/2002 amended apply…………………………………………………………………………………. 90

Description of the varieties registered in 2014…………………………………...........…. 95

The name of the person or institution responsible for maintaining the variety ……...... 154

4

Page 5: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

O R D I N

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3681/19.05.2014 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,

în baza prevederilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul

ORDIN:

Art. 1. - Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

pentru VICEPRIM- MINISTRUMINISTRU,

Dumitru Daniel BOTĂNOIU

SECRETAR DE STAT

Bucureşti, 05.06.2014Nr. 898

5

Page 6: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

6

Page 7: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Anexă

N O T Ă

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014 cuprinde soiurile pentru cultură în România în anul 2014.

În catalogul oficial sunt înscrise soiurile examinate în reţeaua ISTIS şi înregistrate în Registrul soiurilor.

Pentru fiecare soi sunt indicate : • coloana 1 - denumirea soiului; • coloana 2 - menţinătorul soiului;• coloana 3 - anul înregistrării;• coloana 4 - anul reînscrierii sau al radierii;• coloana 5 - data până când este permisă comercializarea după radiere;• coloana 6 - observaţii (menţiuni specifice).Soiurile aparţinând tuturor speciilor au fost testate din punct de vedere al

distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, iar soiurile din speciile de culturi de câmp şi din punct de vedere al valorii agronomice şi de utilizare.

Înscrierea soiurilor în catalog, pe grupe de specii, s-a făcut în ordine alfabetică.

În catalog este înscris codificat numele persoanei sau instituţiei responsabile cu menţinerea soiului. Lista menţinătorilor soiurilor se află la sfârşitul anexei.

Soiurile din speciile de culturi de câmp, legume şi plante ornamentale anuale se menţin în Catalogul oficial timp de 10 ani, iar soiurile din speciile pomicole, viţă de vie şi arbuşti ornamentali timp de 15 ani, după care se radiază, dacă nu se solicită reînscrierea, primul an fiind considerat anul înscrierii în catalog.

Reînscrierea în catalog se poate face numai la solicitarea autorului sau a proprietarului soiului, pentru perioade succesive de 5 ani.

Înregistrarea unui soi în Catalogul oficial poate fi reînnoită dacă în urma efectuării testului DUS, soiul este încă distinct, suficient de uniform şi stabil, păstrându-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrării.

Cererile de reînscriere şi semintele necesare retestării trebuie depuse la ISTIS cu 2 ani înaintea termenului de expirare a înregistrării.

Reexaminarea se va efectua contra cost, conform tarifelor în vigoare.Sămânţa şi materialul săditor din soiurile din speciile de culturi de câmp şi

legume radiate mai pot fi comercializate până la 30 iunie a anului al treilea de la radiere. După expirarea perioadei respective, soiurile se scot automat din catalog.

În coloana "Observaţii" sunt înscrise sub forma unor simboluri, informaţii privind anumite caractere sau proprietăţi ale soiurilor.

Soiurile modificate genetic poartă această menţiune în catalog.Catalogul oficial conţine un capitol special destinat descrierilor soiurilor

înregistrate în anul 2014, în conformitate cu documentaţiile tehnice pe baza cărora s-a făcut înregistrarea.

Explicaţia simbolurilor folosite în caracterizarea soiurilor este următoarea :a sămânţa soiului poate fi pe de o parte certificată ca „sămânţă de bază”

sau „sămânţă certificată” sau verificată ca „sămânţă standard”b sămânţa soiului poate fi verificată numai ca „sămânţă standard”H hibridHS hibrid simpluHT hibrid trilinialHD hibrid dubluL populaţie locală

7

Page 8: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

gz soiuri pentru gazonnsr numai pentru serănsl numai pentru solariisr pentru câmp şi serăsl pentru câmp şi solariisr+sl pentru seră şi solariiB ardei pentru boiad creştere determinatăsd creştere semideterminatănd creştere nedeterminatăIc tip Icebergjl Jointless

Grupele de maturitate pentru soia :000 soiuri extratimpurii00 soiuri timpurii0 soiuri semitimpuriiI soiuri semitârziiII soiuri târzii

Grupele de maturitate pentru cartof, legume, arbuşti fructiferi şi plante ornamentale:ex soiuri extratimpuriitm soiuri timpuriistm soiuri semitimpuriistd soiuri semitârziitd soiuri târziictn înfloreşte şi rodeşte continuu

Epoca de maturare la viţa de vie :I 16 - 31 iulieII 1 - 15 augustIII 16 - 31 augustIV 1 - 15 septembrieV 16 - 30 septembrieVI 1 - 15 octombrie

Tipul de tutun:MC Mare consumB BurleyO OrientalSO SemiorientalV Virginia

La sfecla de zahăr şi sfecla furajeră:M soiuri plurigermem soiuri monogerme

Ploidia :D diploidP poliploid sau triploidT tetraploid

La sfecla de zahăr şi furajeră s-a specificat metoda de ameliorare astfel :(1) 2n diploid (2) 2nx2n diploid androsteril x diploid fertil(3) 4nx2n tetraploid androsteril x diploid fertil(4) 2nx4n diploid androsteril x tetraploid fertil(5) 2nx(2n+4n) diploid androsteril x anisoploid(6) 4n tetraploid fără androsterilitate

8

Page 9: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

(7) 2n+4n diploid fertil + tetraploid fertil

Alte simboluri:(8) soiuri de toamnă(9) soiuri de primăvară

(10) apomictic uniclonal(11) 42 cromozomi(12) 56 cromozomi(13) hibrizi produşi pe baza de androsterilitate citoplasmatică(14) rezistenţi la erbicide pe bază de imidazolinone(15) porumb pentru floricele(16) ssp. duriuscula(17) pentru boabe(18) pentru furaj(19) ssp. technicum (sorg pentru mături)(20) ssp. saccharathum(21) monoică(22) Avena nuda(23) pentru fibră(24) pentru ulei(25) făra acid erucic(26) ssp. rubra(27) ssp. commutata(28) ssp. trichophylla(29) ardei gogoşar(30) ardei gras(31) ardei iute(32) ardei lung(33) înmulţire prin altoire, marcotaj şi butăşire(34) înmulţire prin altoire şi butăşire(35) grupa 1- frunza : peţiolul alb, limbul verde-pal(36) grupa 2- frunza : peţiolul verde, limbul verde-mediu(37) grupa 4- frunza : peţiolul roz, limbul verde-închis(38) dioică(39) soi modificat genetic(40) pentru sămânţă(41) soi energetic(42) cultură în ghivece(43) soi care produce semințe cu un conținut maxim în glucosinolaţi

de 18 μmol/g (44) soi care produce semințe cu un conținut maxim în glucosinolaţi

de 25 μmol/g

Companii care au solicitat testarea în vederea înregistrării soiurilor în Catalogul oficial:

Ap.1 S.C. Saaten Union România SRL Bucureşti - 020041, Sector 2 Str. I.L.Caragiale nr.3, et. 3, ap. 8

Ap.2 SC Quality Crops Agro SRL Bucureşti – 011973B-dul Primăverii nr. 51, et. 5, sectorul 1

9

Page 10: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

N O T E

The Romanian Official Catalogue of the Varieties of Plant Species for the year 2014 contains the varieties for cultivation in Romania in the year 2014.

The varieties, which were checked in the ISTIS network, are recorded in the Variety Register and are registered in the Official Catalogue. For every variety it is indicated:

• Column 1 – the name; • Column 2 – the maintainer; • Column 3 – the year of registration; • Column 4 – the year of renewal or of the cancellation; • Column 5 – marketing till (after deletion);• Column 6 – other specific mentions (observations).

The varieties were tested for establishing the distinctness, uniformity and stability and for the field crops variety species was also established the value of cultivation and use.

The registration into the catalogue, by species, was made in alphabetical order.In the catalogue, the name of the person or the institution responsible for

maintaining a variety is recorded by a code. The list of the maintainers is at the end of the annex.

The varieties of agricultural plant species, vegetables and annual ornamental plants are maintained in the Official Catalogue for 10 years, while varieties of fruit trees, vines and ornamental shrubs are maintained for 15 years, after that they are deleted, if the renewal hasn’t been solicited, the first year been considered the year of registration in the catalogue.

The renewal can only be made at the author’s or owner’s request, for successive 5 year periods.

The acceptance status of a variety may be renewed if its DUS test it is still distinct, sufficiently uniform and stable, maintaining the same characteristics as they were at the time of the registration.

The applications for renewal and the necessary seeds for retesting shall be applied 2 years before the expiring of the registration.

The re-examination of the varieties for the renewal is charged according to the prices in force.

The seed and propagating material of the deleted varieties may be marketed till June 30 of the third year after deletion.

In the column "Observation" there is information about characteristics of the varieties, recorded by symbols.

The genetically modified varieties have this mention in the Official Catalogue.The Official Catalogue contains a special chapter comprising the descriptions of

the varieties registered in the year 2014, accordingly to the technical documentations from which the registration was made.

Key to symbols used in the classification of varieties:

a means that seed of that variety may on one hand be certified as "basic seed" or "certified seed" or, on the other hand, be controlled as "standard seed"

b means that seed of that variety may only be controlled as "standard seed"H hybridHS simple hybridHT triple cross hybridHD double hybridL landracegz for turf

10

Page 11: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

nsr greenhouse onlynsl cover ground onlysr field and greenhousesl field and cover ground vegetablessr+sl for greenhouse and cover groundB for dyed determinate growingsd semi determinate growingnd indeterminate growingIc tip Icebergjl JointIessMaturity group for soybean:

000 very early variety00 early variety0 semi early varietyI semi late varietyII late variety

Maturity group for potato, vegetables and rootstock trees:ex very early varietytm early varietystm semi early varietystd semi late varietytd late varietyctn constantly flowering and bearing

Time of maturity - Vine:I 16 - 31 JulyII 1 - 15 AugustIII 16 - 31 AugustIV 1 - 15 SeptemberV 16 - 30 SeptemberVI 1 - 15 October

Tobacco type:MC Broadleaf tobaccoB BurleyO OrientalSO Semi orientalV Turkish tobacco

For Beta vulgaris L. varieties:M multigerm varietym monogerm variety

Ploidy: D diploidP polyploid or triploidT tetraploid

Varieties of Beta vulgaris are classified according to the breeding method:(1) 2n Diploid without male sterility(2) 2nx2n Male sterile diploid with a male diploid(3) 4nx2n Male sterile tetraploid with a male diploid(4) 2nx4n Male sterile diploid with a male tetraploid(5) 2nx(2n+4n) Male sterile diploid with a male anisoploid(6) 4n Tetraploid without male sterility

11

Page 12: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

(7) 2n+4n Diploid and tetraploid without male sterilityOther symbols:

(8) season winter (9) season spring (10) apomidic uniclonal(11) 42 chromosomes(12) 56 chromosomes(13) cytoplasm male sterile hybrids (14) tolerance to herbicides belonging to the imidazolinone family(15) popcorn(16) ssp. duriuscula(17) for seed(18) for fodder(19) broomcorn(20) ssp. saccharathum(21) monoecious(22) Avena nuda (23) use fiber(24) use oil(25) without erucic acid (26) ssp. rubra(27) ssp. commutata(28) ssp. trichophylla(29) bell pepper(30) sweet pepper(31) hot pepper(32) semi-hot pepper(33) multiplication by grafting, layer and propagation by cutting(34) multiplication by grafting and propagation by cutting(35) 1th group: leaf: white petiole, light green blade(36) 2nd group: leaf: green petiole, medium green blade(37) 4th group: leaf: pink petiole, dark green blade(38) dioecious(39) genetically modified organism(40) for seed(41) energetic variety(42) pot culture(43) Variety producing seed with a maximum glucosinolate content of

18 μmol/g (44) Variety producing seed with a maximum glucosinolate content of

25 μmol/g

Applicants for testing and registration of the varieties into the Official Catalogue:

Ap.1 S.C. Saaten Union România SRL Bucureşti - 020041, Sector 2 Str. I.L.Caragiale nr.3, et. 3, ap. 8

Ap.2 SC Quality Crops Agro SRL Bucureşti – 011973B-dul Primăverii nr. 51, et. 5, sectorul 1

12

Page 13: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

SOIURI ÎNSCRISE ÎN CATALOGUL OFICIALVARIETIES LISTED IN THE ROMANIAN OFFICIAL CATALOGUE

I. CEREALE CEREALS

GRÂU - Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. (Wheat)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6Adelina 1015 2012 (8)Alex 1002 1994 2011 (8)Alinea 2147 2012 (8)Alka 2126 2014 (8)Altigo 2147 2013 (8)Anapurna 2111 2014 (8)Andelka 2126 2011 (8)Andino 2111 2011 (8)Andrada 1005 2012 (8)Apache 2111 2005 (8)Apullum 1005 1992 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Aramis 2111 2014 (8)Ardeal 1 1001 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservare Arlequin 2111 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Arieşan 1005 1985 2014 (8)Avenue 2147 2013 (8)Azimut 2111 2009 (8)Bandolero 2126 2011 (8)BC Lidija 2131 2012 (8), Ap.1BC Renata 2131 2010 (8), Ap.1Beti PI 1007 2004 2009 (8) Soi în conservare Boema 1 1001 2000 2014 (8)Ciprian 1002 2003 2014 (8)Crina 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Crişana 1021 2005 (8)Dagmar 2147 2013 (8)Delabrad 2 1001 2002 2012 (8)Dor F 1001 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Dropia 1001 1993 2014 (8)Dumbrava 1005 2003 2014 (8)Eliana PI 1007 1998 2009 (8) Soi în conservare Esenţial 1003 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservare Euclide 2011 2013 (8)Faur F 1001 2004 2014 (8)FDL Miranda 1001 2011 (8)Felix 2126 2010 (8), Ap.1Flamura 85 1001 2011 (8)Gasparom 1003 1998 2014 (8) Soi în conservare GK Bani 2043 2011 (8)GK Élet 2043 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (8)GK Kalász 2043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)GK Miska 2043 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)GK Petur 2043 2005 (8)Glosa- KG Kunglória 1001 2005 (8)

13

Page 14: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Gruia 1001 2005 (8)Iaşi 2 1007 2002 2012 (8) Ilinca 2126 2009 (8), Ap.1Izvor 1001 2008 (8)Jindra 2147 2013 (8)Karolinum 2111 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Katarina 2126 2011 (8)Kiskun Serina 2045 2002 2012 (8)Litera 1001 2010 (8)Lovrin 34 1002 1981 2014 (8)Mihaela 2126 2011 (8)Mv Kolo 2056 2010 (8)Mv Magvas 2056 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (8)Mv Marsall 2056 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Mv Pálma 2056 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Mv Regiment 2056 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Mv Toborzó 2056 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Nikol 2111 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Nogal 2011 2013 (8)Otilia 1001 2013 (8)Pajura 1001 2014 (8)Pădureni 1005 1998 2014 (9) Soi în conservare PKB Kristina 2074 2004 (8)PKB Merkur 2074 2013 (8)PKB Rodika 2074 2010 (8)PKB Roxanda 2074 2010 (8)PKB Vizelika 2074 2010 (8)Pobeda 2012 2006 (8)Putna 1003 2004 2014 (8)Renan 2061 1999 2012 (8)Renata 2126 2014 (8)Renesansa 2012 2005 (8)Romulus LV 1002 1998 2014 (8) Soi în conservare Seka 2126 2014 (8)Sosthene 2129 2014 (8)Soyard 2129 2014 (8)Şimnic 30 1015 1987 2014 (8) Soi în conservare Şimnic 50 1015 2004 (8)Trivale 1019 1991 2014 (8)Turda 2000 1005 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Zimbru 1003 1998 2014 (8)

GRÂU DURUM - Triticum durum Desf. (Durum wheat)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Condurum 1001 1999 2014 (8)Grandur FD 1001 2011 (8)Mv Makaróni 2056 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Nefer 1087 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9)Pandur 1001 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservareSalsa 1087 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9)Wintergold 2138 2011 (8)

14

Page 15: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

IARBĂ DE SUDAN - Sorghum sudanense (Piper) Stapf. (Sudan grass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Sabin 1001 2003 2014Sorin 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015

MEI - Panicum miliaceum L. (Millet)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Marius 1001 2001 2011Moldrom 1 1007 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

OREZ - Oryza sativa L. (Rice)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii) Date of

renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ardea 2139, 1118 2013Calliope 2139, 1118 2012Cammeo 2139, 1118 2012Caravaggio 2139, 1118 2012Cassiopea 2139, 1118 2012Catullo 2139, 1118 2012Cellini 2139, 1118 2012Cirene 2139, 1118 2014Cleopatra 2139, 1118 2012Dunărea 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015Elida 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015Emma 2139, 1118 2012Impuls 1001 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016Insubria 2139, 1118 2013Keope 2139, 1118 2012Magic 1001 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015Polizeşti 28 1012 1978 2009Rotund 2157 2013Zefir 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015

ORZ - Hordeum vulgare L. (Barley)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6 1. Orzoaică (2 row barley)Adina SV 1003 1998 2014 (9)Annabell 2103 2002 2012 (9) Andreea 1001 1994 2014 (8)Artemis 1001 2012 (8)Auriga 2103 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9), Ap.1Babette 2103 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Beatrix 2103 2007 (9), Ap.1

15

Page 16: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Bogdana SV 1003 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9)Casanova 2111 2013 (8)Daciana 1005 1999 2009 (9)Henrike 2103 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (9)Malwinta 2121 2009 (8), Ap.1 Marnie 2124 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9) Marthe 2103 2008 (9), Ap.1Metaxa 2107 2012 (8)Romaniţa 1005 2004 (9)Shakira 2107 2009 (9)Stindard SV 1003 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9) Soi în conservare Su Lilly 2103 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (9)Thuringia 2107 2000 2012 (9) Victor ZP 2025 2012 (8)Xanadu 2103 2006 (9), Ap.1 2. Orz (6 row barley)Ametist 1001 2012 (8)Amical 1001 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Cardinal FD 1001 2003 2014 (8) Dana 1001 1993 2014 (8)Gerlach 2111 2013 (8)KH Tas 2106 2006 (8) Laverda 2103 2012 (8)Mareşal 1001 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Mădălin FD 1001 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservare Sistem 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9)Smarald 1001 2013 (8)Univers 1001 2004 2014 (8)

OVĂZ - Avena sativa L. (Oat)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

GK Pillangó 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9)GK Zalán 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9) (22)Jeremy 1002 2005 (9) Soi în conservare Lovrin 1 1002 2002 2012 (9)Mureş 1005 1991 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (9) Soi în conservare Mureşana 1005 2013 (9)

PORUMB - Zea mays L. (Maize)

Denumirea hibridului

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Variety Denomination

Date of listing Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

Tipul hibridului

Grupa de maturitate

FormaH

FAOIndex

Maturitas

1 2 3 4 5 6Aacienda 2111 2009 HS 500Acarro 2111 2006 HS 500Ademio 2111 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HT 500Alinea 2123 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500Alpha 2082 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 400Amandha 2032 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HD 400Amarillo 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 500

16

Page 17: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Ambizioso 2111 2012 HS 700Andreea LV 1002 1992 2009 HS 300Anjou 258 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HT 300Anjou 281 2111 2004 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 300Anjou 285 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 200Anjou 292 2111 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Arper 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 600Artu 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 500Bărăgan 48 1098 2005 HS 500Blako 2045 2004 HS 300Bonito 2127 2003 HT 300 Ap.1Boris 5 2074 2005 HS 600Bozel 2129 2012 HS 400Brateş 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Bukur 2158 2013 HS 600Cadurci CS 2129 2010 HS 300Campion FD 1001 1998 2009 HS 500Ceda 2025 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Célest 2082 2003 HS 400Cera 290 1098 2012 HS 300Cera 390 1098 2005 HS 400Cera 440 1098 2010 HT 450Cera 540 1098 2005 HS 600Ciclon 1001 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HD 200Clarica 2097 1997 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Clemenso 2032 2013 HS 290Clischi 2081 2014 HS 400Copernic 2081 2014 HS 400Coventry 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 600Crişana 1001 2010 HS 450Cronus 2127 2003 HS 500 Ap.1Dalmac 2025 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500Danella 2097 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Danubian 1001 1993 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400DK 312 2101 2005 HS 300DK315 2081 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400DK355 2081 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 200DK 471 2081 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500DK 527 2005 1997 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 500DK537 2081 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 500DKC3409 2081 2014 HS 200DKC3420 2081 2014 HS 270DKC3511 2081 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300DKC4005 2081 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300DKC4490 2081 2014 HS 390DKC4626 2081 2004 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400DKC4795 2081 2014 HS 300DKC4964 2081 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400DKC4968YG 2081 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 250 (39)DKC4995 2081 2014 HS 300DKC5143 2081 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500DKC5190 2081 2014 HS 400DKC5711 2081 2013 HS 500DKC5783 2081 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500DKC5587 2081 2013 HS 500Drava 404 2126 2014 HS 400Elixxir 2101 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 370Erriko 2025 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 600ES Astrakan 2084 2009 HS 260ES Cortes 2084 2014 HS 400ES Diademe 2084 2010 HT 250

17

Page 18: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6ES Garant 2084 2012 HT 300ES Kongress 2084 2010 HT 230ES Kristelle 2084 2009 HT 230ES Ninfea 2084 2009 HT 200ES Sensor 2084 2010 HT 300ES Sigma 2084 2011 HT 100Eszter 2045 2001 2012 HS 200Eurostar 2084 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 200Evelina SB 2097 1997 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400 (13)F425M 1001 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Faur 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500Felike 2045 2005 HS 400Fiacre 2032 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400Fidoxxi 2101 2014 HS 200Florencia 2097 1992 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 600Florencia SB 2097 1997 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 600 (13)Fructis 2084 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Fundulea 322 1001 1990 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400Fundulea 365 1001 1990 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 600Fundulea 376 1001 1990 2008 HS 500Fundulea 475M 1001 2004 HS 300Fundulea 540 1001 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500Galicio 2032 2012 HS 460Garbure 2032 2004 2014 HS 300Gavott 2032 2004 2014 HS 200Generos 1001 2002 2012 HS 500Gina 2045 2001 2012 HT 300Gozo 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HT 200Hella 2045 2000 2012 HS 300Hima 2045 2007 HS 500Iezer 1001 2012 HS 500Inagua 2084 2005 HT 300Irina 2045 2003 HS 300Jodie 2111 2012 HT 300Juxxin 2101 2009 HS 350Kaifus 2032 2009 HT 320Kaifus YG 2032 2012 HT 320 (39)Kaliffo 2032 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 510Kaligulas 2032 2013 HS 400Kalimnos 2032 2012 HS 400Kalina 2146 2013 HS 200Kalvados 2032 2011 HS 500Kamelias 2032 2010 HS 350Kamparis 2032 2014 HS 400Kapsus 2032 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400Karmas 2032 2010 HS 440Karnevalis 2032 2012 HS 200Kassius 2032 2014 HS 350Katia 2158 2013 HS 400Kerbanis 2032 2012 HS 500Kerberos 2032 2013 HS 350Kinemas 2032 2011 HS 300Kiris 2032 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 520Kithas 2032 2012 HS 400Kiskun 4427 2045 2007 HS 500Kiskun Aliz 2045 2004 HS 200Kiskun Cilike 2045 2004 HS 300Kiskun Dori 2045 2004 HS 200Kiskun Emma 2045 2011 HS 250Kiskun Galja 2045 2004 HS 300Kiskun Gitta 2045 2006 HS 100

18

Page 19: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Kiskun Kristof 2045 2006 HS 100Kiskun Nóra 2045 2004 HS 400Kiskun Olika 2045 2006 HT 200Kiskun Piros 2045 2004 HS 200Kiskun Roy 2045 2006 HS 200Kiskun SC 297 2045 1998 2009 HS 400Kiskun SC 4390 2045 2002 2012 HS 500Kiskun SC 4444 2045 1999 2008 HS 500Kiskun TC 4255 2045 1998 2009 HT 300Kiskun Vanda 2045 2004 HS 200Kiskun Vivien 2045 2006 HS 200Kiskun Xintia 2045 2006 HS 200Kitty 2032 2005 HS 500Kiwas 2032 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400Kladdus 2032 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300Klara 2158 2013 HS 400Klausen 2032 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 600Kolibris 2032 2010 HT 400Kornelius 2032 2008 HS 380Krabas 2032 2011 HS 290Krabas YG 2032 2012 HS 300 (39)Krassus 2032 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 570Krebs 2032 2011 HS 500Krisztina 2045 2003 HS 200Kruh 340 VC 2123 2014 HS 300Kursus 2032 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400Kuxxar 2101 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300KWS 2360 2032 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HT 300KWS 2376 2032 2006 HS 400KWS1393 2032 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500KWS1394 2032 2005 HS 500KWS3381 2032 2007 HT 480KWS 6471 2032 2010 HS 380Larissza 2045 2007 HS 500Lauréat 2032 2001 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300Laurina 2045 2001 2011 HT 200Laxxot 2101 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300LBS1235 2122 2013 HS 180LBS1283 2122 2013 HS 200LBS2346 2122 2013 HS 100LBS2364 2122 2013 HS 260LBS3882 2122 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400LBS4148 2122 2013 HS 450Leila 2045 2001 2011 HS 400Lencsi 2045 2001 2011 HS 300Leonis 2084 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400LG 22.44 2111 2002 2012 HT 200LG 2285 2111 2003 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 200LG 23.05 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300LG 23.06 2111 2000 2011 HT 300LG 25.30 2111 2000 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 600 LG 2533 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 600LG30535Waxy 2111 2014 HS 500LG3330 2111 2007 HS 400LG3330YG 2111 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400 (39)LG3350 2111 2010 HS 370LG3355 2111 2008 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 350LG 3362 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400LG3395 2111 2010 HS 420LG3409 2111 2005 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 400LG3475 2111 2008 HS 470

19

Page 20: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6LG3475YG 2111 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 470 (39)LG3540 2111 2010 HS 500LG3562 2111 2005 HS 600LG3607 2111 2012 HS 600Lidonia 2123 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 200Losc 2032 2007 HT 200Lovrin 400 1002 1969 2009 HS 500Loubazi CS 2129 2012 HS 400Luxxus 2101 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 440Marianna 2045 1999 2009 HS 300Marius TD 1005 2013 HS 200MAS 27L 2123 2012 HS 200MAS 36A 2123 2013 HS 370MAS 37H 2123 2013 HS 300MAS 38D 2123 2010 HS 350MAS 39T 2123 2013 HS 300MAS 40CR 2123 2013 HS 400MAS 41B 2123 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300MAS 44A 2123 2009 HS 300MAS 45N 2123 2014 HS 300MAS 47P 2123 2011 HS 400MAS 55F 2123 2011 HS 500MAS 62YG 2123 2013 HS 500 (39)Mikado 2032 2001 2012 HS 500Milcov 1001 1999 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300Mirirom 2158 2013 HS 500Monalisa 2097 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Mostiştea 1001 2010 HS 350Mv TC 277 2056 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HT 300Neptun FD 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Nexxos 2101 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 200Norika 2045 2007 HS 330NS300 2012 2000 2009 HS 400NS540 2012 2003 2013 HS 500NSSC420YU 2012 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Octavian 1001 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500Oituz 1001 1999 2009 HS 300Olimpius 1001 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 300Olt 1001 1993 2008 HS 400Oneli CS 2129 2010 HS 550Os 378 2126 2014 HS 300Os 430 2126 2014 HS 400Os 5717 2126 2014 HS 500Ossk 396 2126 2014 HS 300Ossk 515 2126 2014 HS 500Paltin 1001 1999 2009 HS 400Panciu 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Partizan 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Petra 2045 2007 HS 500Piroska 2045 2001 2011 HT 600Premiia 190 Mv 2123 2014 HS 200Prisio YG 2081 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400 (39)Prollix 2123 2010 HT 250P0017 2097 2011 HT 400P0105 2097 2013 HS 490P0216 2097 2013 HS 510P0222 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400P0326 2097 2014 HS 500P0377 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500P0412 2097 2012 HS 400P0423 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500

20

Page 21: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6P0439 2097 2014 HS 400P0573 2097 2014 HS 400P0746 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400P8003 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 200P0865 2097 2014 HS 200P8019 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 210P8021 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 230P8400 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 280P8476 2097 2013 HS 200P8659 2097 2012 HS 200P8745 2097 2013 HS 290P8805 2097 2014 HS 100P8816 2097 2014 HS 200P9074 2097 2014 HS 200P9324 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 200P9400 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 360P9549 2097 2014 HS 200P9578 2097 2012 HS 370P9718E 2097 2014 HS 400P9811 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400P9838 2097 2012 HS 400PR33W82 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500PR35F38 2097 2009 HS 440PR35P12 2097 2002 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500PR35T06 2097 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400PR35T11 2122 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400 (39)PR35Y54 2097 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500PR36B08 2097 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500PR36B09 2122 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500 (39)PR36D79 2097 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400PR36K64 2122 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500 (39)PR36K67 2097 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500PR36N70 2097 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400PR36R10 2097 2001 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 500PR37D22 2122 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400 (39)PR36V78 2122 2011 HS 400 (39)PR37D25 2097 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400PR37F73 2097 2008 HS 420PR37M34- Ribera

2097 2001 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400

PR37N01 2097 2009 HS 400PR37N02 2122 2010 HS 400 (39)PR37W05 2097 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400PR37Y12 2097 2009 HS 350PR38A24 2097 2002 2012 HS 300PR38A76 2122 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 200 (39)PR38B12 2097 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 290PR38B85 2097 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 390PR38Y34 2097 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 260PR38R92 2097 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 300PR39B76 2097 2008 HS 200PR39D81 2097 2001 2012 HS 200Rabina 2146 2012 HS 500Ranki CS 2129 2011 HS 400Rapid 1001 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Rapsodia 1001 1995 2009 HS 400Rasa 2045 2003 HS 500Sangria 2123 2009 HS 300Serina 2045 1999 2009 HS 400Sinatra 2032 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 370

21

Page 22: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6SNH1617 2163 2014 HS 600SNH1714 2163 2014 HS 700Staniša 2074 2002 2012 HS 400Stanza 2032 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HT 420Star 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500Stira 2097 1992 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400Stira SB 2097 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400 (13)Suanito 2127 2010 HT 250 Ap.1Suarez 2127 2013 HS 280 Ap.1Subianca 2127 2011 HS 340Sufavor 2127 2013 HS 280SUM 0235 2127 2009 HS 290 Ap.1SUM 0243 2127 2009 HS 330 Ap.1SUM 0246 2127 2009 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 400 Ap.1Sumberto 2127 2013 HS 300Sumbra 2127 2012 HS 500 Ap.1Sumer 2127 2012 HS 300Sunergy 2127 2012 HT 300Superbia 2127 2012 HS 300Surreal 2127 2013 HS 200Surco 2127 2011 HS 600Suzuka 2127 2011 HS 400Szandra 2045 1999 2009 HS 400Szegedi SC 352 2043 2004 HS 300Szegedi TC 377 2043 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HT 400Szegedi 387 2043 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 350Szegedi 475 2043 2010 HT 400Szilvia 2045 2003 HS 400Szoliani 2045 2004 HS 200Szonja 2045 2011 HS 200Tanjuska 2045 2007 HS 540Taranis 2084 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 350Tavasz 2045 2001 2012 HS 500Texxel YG 2081 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS 400 (39)Tilda 2045 2001 2012 HS 400Traci CS 2129 2011 HS 400Turda 165 1005 2002 2012 HT 200Turda 200 1005 1976 2009 HD 200Turda 201 1005 2002 2012 HT 200Turda 248 1005 2012 HS 200Turda 332 1005 2014 HS 200Turda Favorit 1005 2001 2011 HS 300Turda Mold 188 1005 2001 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HT 200Turda Star 1005 2005 HT 300Turda SU182 1005 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 200Veracruz 2111 2005 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HS 600Veritis 2084 2005 HT 300Zeros 2146 2013 HS 300Zlatar 2 2074 2013 HS 200Zona 2146 2013 HS 400ZP278 2025 2002 2012 HS 300ZP335 2025 1995 2009 HS 400ZP409 2025 1999 2014 HT 500ZP488 2025 2000 2014 HS 400Zsuzsanna 2045 2000 2012 HS 30036R10SV 2097 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 500 (13)37M34SS 2097 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 400 (13)39D81SV 2097 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS 200 (13)

22

Page 23: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

SECARA - Secale cereale L. (Rye)

Denumirea soiului Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Suceveana 1003 1996 2014 (8)

SORG - Sorghum bicolor (L.) Moench (Sorghum)

Denumirea soiului Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Alföldi 1 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS (17)Donaris 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (19)ES Alize 2084 2014 HS (17)F135ST 1001 2004 (20)Fundulea 21 1001 1979 2009 HS (17)Fundulea 32 1001 1979 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS (17)GK Zsófia 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS (17)Queyras 2084 2005 HS (17)Róna 5 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS (18)Siret 1001 1996 2009 (19)Szegedi szlovák 2043 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (19)Szegedi 1023 2043 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (19)Szegedi 185 2043 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (19)

HIBRIDUL SORG X IARBĂ DE SUDAN - Sorghum bicolor (L.)Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

(Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Catinca 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015Fundulea 235 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015GK Csaba 2043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HTarquino 1099 2011

TRITICALE - x Triticosecale Wittm. (Triticale)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cascador F 1001 2008 (8)Gorun 1 1001 2005 (8)Haiduc 1001 2006 (8)Mezin 1001 2011 (8)Mv Medal 2056 2014 (8)Negoiu 1001 2012 (8)Oda FD 1001 2013 (8)Pisc 1001 2014 (8)Plai 1001 1992 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8)Silver 1003 1992 2014 (8)Stil 1001 2003 2014 (8)Titan 1001 1998 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8)Trilstar 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservareŢebea 1005 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) Soi în conservare

23

Page 24: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

II. PLANTE OLEAGINOASE ŞI TEXTILEOIL AND FIBRE PLANTS

ALUNE DE PĂMÂNT - Arachis hypogaea L. (Peanut)

Denumirea soiului Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Solar 1079 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015Venus 1079 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CAMELINA - Camelina sativa L. Crantz

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Camelia 1001 2011

FLOAREA-SOARELUI - Helianthus annuus L. (Sunflower)

Denumirea soiului

Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6Admont 2129 2013 HSAitana 2084 2005 HSAlex 1001 1996 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSAlmanzor 2084 2003 HSAlpin 2143 2012 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSAlvarez 1122 2011 HSAlvarez IR 1122 2014 HSAmigo SU 1122 2010 HSAnabela SU 2012 2008 HSÁrpád 2012 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSAtllas 2101 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSAura ITC 1078 2009 HSAurasol - Orasole

2082 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS

Babisol CL 2003 2014 HSBetina 1078 2004 HSCelia CL 2003 2010 HS, Ap.1Codistar 2129 2011 HSDalia CS 2129 2010 HSDaniel 1001 2006 HS Diabolo PR 2111 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSDKF2514 2082 2009 HSDKF3554 2082 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSDurban 2129 2010 HSDyson 2123 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSEkllor 2101 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSES Alminar 2084 2010 HSES Amis 2084 2012 HSES Azacan 2084 2010 HSES Bayano 2084 2010 HSES Isabella 2084 2009 HT

24

Page 25: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6ES Maestra 2084 2012 HSES Musa 2084 2013 HSES Nautic 2084 2011 HTES Orama 2084 2012 HSES Performa 2084 2012 HSES Pratic 2084 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSES Rica 2084 2012 HSES Vanilla 2084 2012 HSES Whisky 2084 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSES Zancara 2084 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSEstrella CS 2129 2013 HSFavorit 1001 1992 2012 HSFleuret OR 2082 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSFlordani 1001 2009 HSFlorencia CS 2129 2011 HSFlormari 1001 2009 HSFocus 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSFundulea 225 1001 1998 2008 HSFundulea 708 1001 2011 HSFundulea 911 1001 2012 HSFushia CL 2129 2012 HSG224 1078 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSGabi 2143 2014 HSGeorgina 1078 2005 HSGina ITC 1078 2009 HSGK Mandala 2043 2011 HSGK Manuel 2043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS GK Mara 2043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS GK Laura 2043 2012 HSGoldimi 1122 2011 HSHéliasol RO 2032 2004 HSHysun 202 CL 2148 2013 HS, Ap.2Hysun 204 2148 2013 HS, Ap.2Hysun 231 HO 2148 2014 HS, Ap.2Hysun 271 2148 2013 HS, Ap.2Huracan 2032 2005 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSImeria CS 2129 2012 HSItanol 2082 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSIzora 2082 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSJupiter 1001 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSKasol 2076 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSKrisol 2076 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSLa Pampa SU 1122 2010 HSLeila 2084 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HTLetizia 2123 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSLG5380M 2111 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSLG5412 2111 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSLG 54.20 M 2111 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSLG5450HO 2111 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSLG5474HO 2111 2011 HSLG5550 2111 2013 HSLG5525 2111 2012 HSLG5633CL 2111 2011 HSLG5635 2111 2009 HSLG5663 CL 2111 2011 HSLG5655 2111 2009 HSLG 56.60 2111 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSLG5665M 2111 2006 HSLiliana 1078 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSLovrin 338 1002 2003 HS

1 2 3 4 5 6

25

Page 26: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Lovrin 614 1002 2006 HSLovrin 618 1002 2008 HSLucia CL Plus 2003 2014 HS, Ap.1Manitou 2043 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSMAS 82A 2123 2013 HSMAS 83R 2123 2011 HSMAS 80IR 2123 2014 HSMAS 89M 2123 2014 HSMAS 89OL 2123 2011 HSMAS 90T 2123 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSMAS 91IR 2123 2010 HSMAS 92IR 2123 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSMAS 95IR 2123 2010 HSMAS 95OL 2123 2012 HSMAS96OL 2123 2010 HSMAS 97A 2123 2009 HSMasai 2043 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSMateol RO 2032 2005 HSMihaela 2143 2014 HSMinunea 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSMorena CL 2003 2011 HSNalimi CL 2101 2010 HSNapoli 2082 2014 HSNeptun 1001 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSNobel 2111 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSNS Balkan 2012 2010 HSNS Brilijant 2012 2013 HSNS Falcon 2012 2012 HSNS Felix 2012 2012 HSNS Gladijator (ant. NSH2069)

2012 2013 HS

NS Leonardo 2012 2014 HSNS Maestro 2012 2011 HSNS Novak 2012 2013 HTNS Ognjen 2012 2014 HSNS Oliva 2012 2008 HSNS Oro 2012 2010 HSNS Primi 2012 2008 HSNS Romeo 2012 2013 HSNS Taurus 2012 2011 HSNS Viktoria 2012 2008 HSObraia CS 2129 2010 HSOllean 2101 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSOzirisz 2045 2003 HS Paraiso 102 CL 2003 2008 HS, Ap.1Paraiso 1000CL Plus 2003 2012 HS, Ap.1Passione 2082 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSPatron 2082 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSPerformer 1001 1998 2014 HSP63LE10 2097 2013 HSP63LE42 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSP63LE58 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSP64HE39 2097 2010 HSP64LE11 2097 2010 HSP64LE15 2097 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSP64LE19 2097 2009 HSP64LE20 2097 2009 HSP64LE21 2097 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSP64LE23 2097 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSP64LE25 2097 2012 HSP64LE35 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS

1 2 3 4 5 6

26

Page 27: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

P64LE65 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSP64LE71 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSP64LL05 2097 2013 HSP64LL41 2097 2014 HSP64LL50 2097 2014 HSP64LL68 2097 2014 HSPF100 1098 2008 HSPodium 2076 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPokora (ant.MAS 87F) 2123 2013 HSPodu Iloaiei 2001 1007 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPollka CL 2101 2011 HSPRO111SU 1098 2012 HSPRO112SU 1098 2012 HSPRO229 1098 2011 HSProminent 2082 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSPR63A86 2097 2008 HSPR63A90 2097 2000 2010 HSPR63K83 2097 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSPR64A15 2097 2009 HSPR64A29 2097 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSPR64A31 2097 2012 HSPR64A44 2097 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64A58 2097 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64A63 2097 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS PR64A71 2097 2005 HSPR64A83 2097 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64A89 2097 2007 HSPR64E71 2097 2007 HS PR64E83 2097 2005 HSPR64F50 2097 2011 HSPR64F66 2097 2011 HSPR64G46 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64H32 2097 2008 HS PR64H34 2097 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64H42 2097 2012 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64H51 2097 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS PR64H52 2097 2011 HSPR64H61 2097 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HSPR64H91 2097 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPR64J80 2097 2012 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSPuntasol CL 2003 2014 HSRafale 2123 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSRamszesz 2045 2002 2012 HS Rigasol OR 2082 2004 HS Rimisol 2012 2004 HSRolling 2101 2013 HSRumbasol OR 2082 2006 HSQC108 1122 2014 HSQC Bond 1122 2014 HSQC Bravo 1122 2012 HSQC Gringo 1122 2011 HSQC Rambo 1122 2014 HSQC Rioleico 1122 2011 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSQC Tango 1122 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSQC Toledo 1122 2014 HSQC Zorba 1122 2012 HSSandrina 1001 2000 2010 HSSantana CL 2003 2014 HSSaturn 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSSaxo 2076 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSSceltik 2129 2013 HS

1 2 3 4 5 6

27

Page 28: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Scerboss 2129 2012 HSSellor 2101 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSSierra 2162 2014 HSSplendor 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSSU Clarissa 2043 2010 HSSU Inessa 2043 2011 HSSulfosol 1122 2011 HSSunflora CL 2003 2009 HS, Ap.1Sunko 2076 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HS Superflor 2043 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSSupersol 2043 2007 HSSY Constanza 2082 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSSY Revelio 2082 2012 HSTamara CL 2003 2008 HS, Ap.1Top 75 1001 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSTorino 2162 2014 HTToro SU 1122 2010 HSTregor 2111 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSUnisol 2082 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSVeleka 2143 2013 HSVelko 2143 2014 HSVeloso 2123 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HSVenus 1001 2002 2012 HSVera 1078 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSVerlin 2129 2013 HSVioara 1078 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HSVokil 2143 2013 HSZoltán 2012 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 HS

IN - Linum usitatissimum L.

(Flax/Linseed)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ada 1003 2000 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (23)Adria 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Alexin 1001 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Alin 1017 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Bazil 1017 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Betalisa 1017 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Codruţa 1017 1995 2008 (23)Cosmin 1017 1999 2008 (23)Cristina 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Elan FD 1001 2010 (24)Ferdinand 1017 1998 2009 (23)Floriana 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Florinda 1001 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Fluin 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Iunia 96 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (24)Lirina 1001 1998 2008 (24)Louis 1017 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Luncavăţ 1017 1998 2008 (23)Monica 1017 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Nineta 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Paula 1017 2003 (23)Rareş 1017 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Star FD 1001 2010 (24)Şumuleu 1022 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (23)Vasilelin 1017 1999 2009 (23)

MUŞTAR ALB - Sinapis alba L.

28

Page 29: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

(White mustard)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Alex 1090 2006Idagold 2130 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015Petrana 1090 2006

MUŞTAR BRUN - Brassica juncea (L.) Czern. (Brown mustard)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Pacific Gold 2130 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

RAPIŢĂ - Brassica napus L. partim. (Swede rape)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6Abakus 2099 2012 (8) (25) (43), Ap.1Adriana 2111 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8) (25) (43)Alabaster 2111 2013 (8) (25) (43)Albatros 2111 2013 (8) (25)Appolon 2111 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8) (25) (43)Artoga 2147 2012 (8) (25) (43)Artus 2099 2005 H (8) (25) (43)Astrada 2149 2002 H (8) (25) (43)Bagira 2149 2013 (8) (25) (43)Belana 2149 2013 (8) (25) (43)Bellevue 2149 2010 (8) (25) (43)Brentano 2149 2012 (8) (25) (43), Ap.1Bristol 2080 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Brizzlo 2101 2012 (8) (25) (43)Brutus 2032 2010 (8) (25) (43)Capitol 2080 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (8) (25)Contact 2080 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Dexter 2149 2003 H (8) (25)Diana ITC 1078 2006 (8) (25) (44)Digger 2032 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Doina 1078 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Doublol 2080 2003 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (8) (25)Elite 2084 2006 (8) (25)Elvis 2084 2006 (8) (25)ES Alias 2084 2009 H (8)ES Alonso 2084 2010 H (8) (25) (43)ES Artist 2084 2009 (8)ES Mercure 2084 2010 H (8) (25) (43)ES Neptune 2084 2010 H (8) (25) (43)Finesse 2149 2007 H (8) (25) (43)Flash 2135 2012 (8) (25) (43)Herkules 2149 2009 (8) (25) (43)Heros 2149 2003 (9) (25)Hornet 2135 2012 (8) (25) (43)Hunter 2149 2005 (9) (25)

1 2 3 4 5 6

29

Page 30: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Jenifer 2149 2013 (8) (25) (43)Jumper 2149 2013 (8) (25) (43)Lambada 2100 2005 radiat 06.03.2012 30.06.2014 (9) (25)Manitoba 2104 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8) (25) (43)Maria ITC 1078 2010 (9) (25) (43)Marsac 2123 2014 H (8) (25) (43)Marstrip 2123 2014 H (8) (25) (43)Merano 2149 2008 H (8) (25) (43)Milena 2032 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)NS Ilia 2012 2011 (8 (25) (44)Olga 2100 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (9) (25)Ontario 2104 2010 (8) (25) (43)Pamela 2111 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8) (25) (43)Paseo 2123 2014 H (8) (25) (43)Perla 1078 2006 (8) (25) (43)PR45D01 2097 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H (8) (25)PR45D03 2097 2010 H (8) (25) (43)PR46W10 2097 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (8) (25) (43)PR46W14 2097 2010 H (8) (25) (43)PR46W15 2097 2010 H (8) (25) (43)PR46W31 2097 2009 (8) (25) (43)PT200CL 2097 2014 H (8) (25) (43)PX100CL 2097 2014 H (8) (25) (43)Rally 2135 2010 H (8) (25) (43)Rasmus 2099 2005 (8) (25) (43)Remy 2032 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Ricco 2032 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Rodeo 2032 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (8) (25)Rohan 2099 2011 (8) (25) (43)Sherlock 2032 2012 (8) (25) (43)Sherpa 2099 2014 H (8) (25) (43)Sitro 2135 2010 H (8) (25) (43)Tassilo 2032 2010 H (8) (25) (43)Timber 2032 2012 (8) (25) (43)Traviata 2032 2012 (8) (25) (43)Triangle 2032 2007 H (8) (25) (43)Turan 2032 2012 (8) (25) (43)Valesca 2149 1997 2007 (8) (25) (43)Vectra 2149 2006 H (8) (25) (43)Veritas CL 2135 2013 (8) (25) (43)Viking 2099 2006 (8) (25) (43)Visby 2099 2013 (8) (25) (43)Vittek 2149 2012 (8) (25) (43), Ap.1Xenon 2099 2014 H (8) (25) (43)

RICIN - Ricinus communis L.

(Castorbean)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cristian 1011 2004 2014Dragon 1011 2004 2014Rivlas 1011 2004 2014Teleorman 1011 1988 2014Vlaşca 1011 1991 radiat 31.12.2011 30.06.2014

SOIA - Glycine max. (L.) Merrill

30

Page 31: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

(Soya Bean)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

1 2 3 4 5 6Balkan 2012 2003 2013 ICarla TD 1005 2013 000Crina F 1001 2011 ICristina TD 1005 2012 00Columna 1001 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 0Daciana 1001 2006 0Danubiana 1001 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IDarina TD 1005 2011 00ES Mentor 2084 2013 IEugen 1005 2002 2012 00Felix 1005 2005 00Galina 2012 2011 IIsidor 2084 2010 ILarisa 1005 2014 0Mălina TD 1005 2012 00Neoplanta 2012 2004 0NS Mercury 2012 2011 INS Rubin 2012 2011 INS Trijumf 2012 2012 00Oana F 1001 2009 00Onix 1005 2002 2012 00Perla 1005 1994 2009 000Proteinka 2012 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 0PS1012 1098 2010 IPS1020 1098 2010 IRomânesc 99 1001 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 00SG Albert 2144 2014 0SG Argus 2165 2013 ISG Eider 2165 2012 ISG Havane 2165 2014 ISG Kea 2165 2014 00SG Triton 2165 2013 ISGSR Picor 2165 2012 00Triumf 1001 1996 2009 IVenerra 2012 2004 IIVigo 1078 2011 IViorica 2164 2014 00

ŞOFRĂNEL - Carthamus tinctorius L. (Safflower)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion)CW74 2110 2009CW88OL 2110 2009CW99OL 2110 2012 Ap.1CW1221 2110 2000 2009CW4440 2110 2000 2009S719 2128 2009S4409 2128 2009

CÂNEPĂ - Cannabis sativa L.

31

Page 32: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

(Hemp)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion)

Armanca 1002 2010 (38)Dacia Secuieni 1018 2012 (21)Denise 1018 1999 2009 (21)Diana 1018 2001 2011 (21)Lovrin 110 1002 2007 (38)Secuieni Jubileu 1018 2012 (21)Silvana 1002 2007 (38)Zenit 1018 2000 2009 (21)

32

Page 33: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

III. PLANTE TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASETUBER AND ROOT PLANTS

CARTOF - Solanum tuberosum L. (Potato)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Agata 1096 1997 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tmAlbata 2136 2010 stdAlbioana 1076 2003 stdAlmera 1096 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmAlwara 2075 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 stmAmicii 1022 2003 stmAmorosa 1096 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmArmonia 1076 2003 stdArtemis 1096 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmAstral N 1003 2001 2011 stmBraşovia 1008 2014 stdChristian 1008 1999 2009 stdClaudiu 1003 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stmCoval 1076 1999 2009 stdCumidava 1008 1999 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stdEterna 1022 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmExpres 1003 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tdFresco 1096 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tmFrumoasa 1022 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmGared 1076 2004 tdHarghita 1022 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stdKondor 1096 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmKronstad 1008 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stmLoial 1003 2004 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stdLuiza 1076 2000 2008 stdMagic 1003 2001 2011 stmNativ 1022 2000 2009 stmNemere 1076 1999 2009 stdPalma 2075 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 stmProductiv 1076 2001 2011 stdProvento 1096 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stdRedsec 1076 1999 2008 stdRobusta MC 1022 1998 2009 stdRoclas Braşov 1008 1994 2009 tmRomano 1096 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmRozal MC 1022 2003 stdRustic românesc 1008 2010 stdRuxandra 1008 1999 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stdSanté 1096 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stdTâmpa 1008 2000 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stdTentant 1022 2001 2011 stmTransilvania 1008 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stdZamolxis 1008 2002 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stm

SFECLĂ DE ZAHĂR - Beta vulgaris L. (Sugar Beet)

33

Page 34: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Akku 2119 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Amata 2077 2005 radiat 06.03.2012 30.06.2014 D m (2)Andra 1008 1994 radiat 31.12.2011 30.06.2014 P m (7)Baikal 2132 2011 D m (2)Bârsa 1 1008 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (1)Bellini 2132 2010 D m (2)Casino 2132 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Cesar 2089 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Deleita 2077 2005 radiat 06.03.2012 30.06.2014 D m (2)Diamant 2132 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Eike 2119 2011 D m (2)Esprit 2119 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Eurostar 2132 2013 D m (2)Evelina 2032 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 D m (2)Gallant 2132 2014 D m (2)Georgina 2032 2005 D m (2)Goldoni 2119 2013 D m (2)Imperial 2132 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Kassandra 2032 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 P m (4)Laetitia 2032 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 D m (2)Lavina 2032 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 D m (2)Leila 2032 2004 radiat 31.12.2013 30.06.2016 D m (2)Lenora 2032 2005 D m (2)Libero 2119 2007 D m (2)Logan 2119 2013 D m (2)Merak 2119 2004 D m (2)Nancy 2132 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Pingus 2132 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Rosita 2077 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 D m (2)Rustica 2032 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 D m (2)Safir 1091 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)Snezana 2032 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 m (2)Tinker 2132 2012 D M (2)Ventura- Venera

2132 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D m (2)

Vok 2119 2012 D m (2)

SFECLĂ FURAJERĂ - Beta vulgaris L. (Fodder Beet)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Aberna 1078 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 D M (1)Agro-poly 1078 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 P M (4)Angoba 1078 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 P M (7)Belmono 1078 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 P m (4)Kacper 2066 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 P m (4)Lovrin 515 1002 2002 2012 T M (6)Lovrin 628 1002 2002 2012 D M (1)Rekord Poly 2066 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 P M (7)

34

Page 35: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

IV. PLANTE FURAJEREFODDER PLANTS

DUGHIE - Setaria italica (L.) P.B. ssp. mocharicum Al. (Foxtail Bristle Grass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

De Buzău 1082 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 L

FESTULOLIUM - X Festulolium Aschers et Graebn.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Lofa 2064 2000 2011

FIRUŢĂ - Poa pratensis L. (Kentucky Bluegrass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Baronial 2079 2004 radiat 31.12.2013 30.06.2016 gz (10)Platini 2059 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 gz (10)Skiz 2066 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014

GHIZDEI - Lotus corniculatus L. (Birdsfoot Trefoil)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Dacia 1 1004 2011Doru 1006 2004Dragotim 1013 2008Măgurele 8 1006 2007Nicol 1013 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015Oltim 1013 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

GOLOMĂŢ - Dactylis glomerata L. (Cocksfoot)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Baridana 2079 2003Barlegro 2133 2011Intensiv 1006 1988 2010Magda 1006 2004Marius 1001 2002 2012Ovidiu 1001 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015

35

Page 36: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

IERBĂLUŢĂ - Phalaris arundinacea L. (Reed Canary Grass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Premier 1006 2004

LUCERNĂ - Medicago sativa L. (Lucerne)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Adin 1001 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015Alina 1001 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015Catinca 1001 2006Cezara 1001 2014Cosmina 1001 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015Daisy 2059 2000 2011Daniela 1001 2000 2014Dorinela 1001 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015Magnat 1001 1996 2009Mădălina 1001 2002 2012Mihaela 1001 2009PR54V09 2097 2012PR54V46 2097 2011PR55V48 2097 2011Roxana 1001 2009Sandra 1001 2003 2014Teodora 1001 2014

MAZĂRE - Pisum sativum L.

(Field Pea)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Athos 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015Attika 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015Aurora 1001 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015Austin 2111 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015Dorica 1005 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015Magistra Liv 1017 2009Nicoleta 1001 2013Rodil F 1001 2012Vedea TR 1011 1991 2009

MĂZĂRICHE - Vicia sativa L. (Common Vetch)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

De Suceava 1003 2009 (9) Soi în conservare

36

Page 37: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

MOLEAŢĂ - Agrostis stolonifera L. (Creeping Bent)

Denumirea soiuluiVariety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Kromi 2059 2001 2012 gz

OBSIGĂ NEARISTATĂ - Bromus inermis Leyss. (Smooth Brome)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Doina 1016 1995 2011Iulia Safir 1016 2010Mihaela 1016 2004 2014Maia Safir 1016 2013Olga 1016 1998 2014

PĂIUŞ ÎNALT - Festuca arundinacea Schreber (Tall Fescue)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Adela 1006 2001 2011Barlexas II 2079 2005 gzCasimir 2133 2014Finelawn 2059 2001 2012 gzJucu 5 1004 2009 gzKora 2064 2001 2012Korina 2059 2001 2012 gzNapoca 2 1004 2012Transilvania 6 1004 2012 (18) gzVio Jucu 1004 2004 2014

PĂIUŞ DE LIVEZI - Festuca pratensis Hudson

(Meadow Fescue)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Baraika 2133 2010Barcrypto 2079 2009Pradel 2105 2005Senu pajbjerg- Senu

2059 2001 2012

Transilvan 2 1006 1988 2009

PĂIUŞUL OILOR - Festuca ovina L. (Sheep's Fescue)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ridu 2059 2001 2012 gz (16)

37

Page 38: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PĂIUŞ ROŞU - Festuca rubra L. (Red Fescue)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Barcrown 2079 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 gz (28) (11)Bargreen 2079 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 gz (27) (11)Barustic 2079 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 gz (26) (12)Căprioara 1006 2009 (18) gzCristina BV 1006 2009 (18) gzPeisaj 1006 2005 gz Rushmore 2137 2011 gz (27) (11)

PIR CRESTAT - Agropyron pectiniforme R&Sch.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Flaviu 1016 2006

RAIGRAS ARISTAT - Lolium multiflorum Lam. (Italian Ryegrass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ancuţa F 1001 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 TIuliana 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 T

RAIGRAS HIBRID - Lolium x boucheanum Kunth. (Hybrid Ryegrass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cătălin 1001 2004Florentin 1001 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015

RAIGRAS PEREN - Lolium perenne L. (Perennial Ryegrass)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6Barantov 2133 2013 TBarburian 2133 2013 TBardanica 2133 2014 DBarelan 2079 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 TBarkamaz 2133 2010 TBaromir 2133 2013 DBartasja 2133 2011 TBojan 2133 2014 TGrenago 2133 2014 DMara 1006 1989 2010 DMăgura BV 1006 1998 radiat 31.12.2013 30.06.2016

38

Page 39: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Phenom 2137 2012 D, gzSabor 2079 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 D, gzTimiş 81 1013 2009 DVoldo 2133 2014 T

SPARCETĂ - Onobrychis viciifolia Scop (Sainfoin)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Anamaria 1016 2006Vlamar 1004 2011

TIMOFTICĂ - Phleum pratense L. (Timothy)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Barmirko 2133 2013Barskova 2133 2014Donatello 2133 2013Rarău 1003 2002 2012Sleipnir 2133 2013

TRIFOI ALB - Trifolium repens L. (White Clover)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Carmencita 1013 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015Carpatin 1006 1996 radiat 31.12.2013 30.06.2016Danitim 1013 2004Mioriţa 1006 1989 2009

TRIFOI DE ALEXANDRIA - Trifolium alexandrinum L. (Egyptian Clover)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Viorel 1001 2005

TRIFOI ROŞU - Trifolium pratense L. (Red Clover)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6Livada Ralu 1017 2009 DLivada Sara 1017 2009 TMarga Liv 1017 2011 DNovac 1017 2004 2014 T

39

Page 40: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Osiris 2126 2014 D, Ap. 1Rotrif 1017 1999 2009 D Roxana 1 1004 2011 DSătmărean 1017 2001 2011 T Select 2 1004 2010Vesna 2064 1999 2011 T

GULIE FURAJERĂ - Brassica napus L.var. napobrassica ( L.) Rchb. (Swede)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ana Maria 1003 2002 radiat 31.12.2013 30.06.2016

V. TUTUN - Nicotiana tabacum L. (Tabacco)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii) Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Burley 196 1086 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 BVirginia 177 1086 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 V

40

Page 41: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VI. PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICEMEDICINAL AND AROMATIC HERBS

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6

ANGHINARE - Cynara scolymus L.Hof 10 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

ARMURARIU - Silybum marianum ( L.) Caertn.De Prahova 1001 1975 2009 L

BUSUIOC - Ocimum basilicum L.Hof 20 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CASTRAVETE AMAR - Momordica charantia L.Hof 30 1105 2010Rodeo 1033 2014

CIMBRU DE CULTURĂ - Thymus vulgaris L.De Dolj 1001 1973 radiat 31.12.2013 30.06.2016Hof 40 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CHIMION - Carum carvi L.De Ghimbav 1001 1973 radiat 31.12.2013 30.06.2016 CORIANDRU - Coriandrum sativum L.Omagiu 1001 2000 2010Sandra 1001 1987 radiat 31.12.2012 30.06.2015

ECHINACEA - Echinacea angustifolia (D.C.) Hell.Hof 55 1105 2010

ECHINACEA - Echinacea pallida Nutt.Napoca 1004 2006

ECHINACEA - Echinacea purpurea Moench.Cluj 1004 2010Hof 60 1105 2010

FLOAREA PASIUNII - Passiflora incarnata L.Hof 70 1105 2010

GĂLBENELE - Calendula officinalis L.Hof 80 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

LAUR PĂROS - Datura innoxia Mill.Silvia 1001 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015

LAVANDĂ - Lavandula angustifolia Mill.Codreanca 1001 1992 radiat 31.12.2012 30.06.2015Emilia 1001 2009Hof 90 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

LEMN DULCE - Glycyrrhiza glabra L.

Julide 1081 2003MĂRAR - Anethum graveolens L.

Andras 1001 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015Autentic 1001 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

MENTĂ BUNĂ - Mentha piperita L.Coral 1001 2009Cristal 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 MENTĂ CREAŢĂ - Mentha spicata L. var. crispa (Benth.) Mansf.Record 1001 1992 radiat 31.12.2011 30.06.2014

MUŞTAR NEGRU - Brassica nigra (L.) Koch.De Timişoara 1001 1973 radiat 31.12.2013 30.06.2016

MOŢUL CURCANULUI - Amaranthus caudatus L.Hof 100 1105 2010

41

Page 42: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6

NALBĂ DE GRĂDINĂ - Althaea rosea (L.) Cav. var. nigraDe Buzău 1001 1975 radiat 31.12.2013 30.06.2016

PĂTLAGINĂ ÎNGUSTĂ - Plantago lanceolata L.De Cluj 1001 1975 radiat 31.12.2013 30.06.2016

OBLIGEANĂ - Acorus calamus L.Ursula 1081 2003

SCHINDUF - Trigonella foenum-graecum L.Robusta 1001 2000 2014

SUNĂTOARE - Hypericum perforatum L.Hof 120 1105 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

ŞERLAI - Salvia sclarea L.Rapsodia 1001 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015Simfonia 1001 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

TARHON - Artemisia dracunculus L.Armonia 1001 2001 radiat 31.12.2011 30.06.2014Artemis 1001 2001 radiat 31.12.2011 30.06.2014

TĂTĂNEASĂ - Symphytum officinale L.Corina 1081 2003

TOPINAMBUR - Helianthus tuberosus L.Hof 130 1105 2010

42

Page 43: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VII. SPECII LEGUMICOLEVEGETABLE SPECIES

ARDEI - Capsicum annuum L. (Pepper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitateMaturity group

Albaregia 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) stm aAlexandru 1093 2009 (32) td a Amaradia 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 (30) std aAndrada 1072 2000 2010 (30) stm aAndreika 1093 2011 (30) tm aApolló 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H (30) td a Arădean 1072 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (31) tm aAroma 1029 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) stm aArtim 1093 2008 (30) stm aArum 1033 2008 (30) tm aAsteroid 1029 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) stm aAsteroid 204 1029 2013 (29) stm aBarbara 1093 2008 (30) stm aBărăgan 1109 2013 (29) tm aBârsan 1029 2004 (30) std aBianca 2019 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H(30)sr,sl stm aBogdan 1073 1999 2009 (32) stm aBucur 1111 2013 (29) tm aBuzău 10 1033 2008 (30) tm aCordial 1072 2009 (32) td aCornel 1029 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) stm a Cornel 209 1029 2013 (29) stm aCosmin 1033 1984 2010 (32) td a Creola 1031 2004 (29) tm aDariana Bac 1031 2008 (30) tm aDariochea 1031 2011 (30) td aDoljan 1073 2011 (32) std aDracula 1093 2014 (31) tm aDucu 1097 2008 (30) stm aDumbo 34 1093 2014 (32) stm aÉdesalma 2073 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (30) tm aEskimo 2134 2012 H(30) std aFehérözön 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) tm aFermier 1097 2009 (32) td aGalben superior 1033 1974 2009 (30) stm aGetic 1111 2013 (30) tm aGigant 2073 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H(30) sl td aGreygo 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) std aHildi 1093 2008 (30) stm aIonel 1031 2007 (32) stm aIşalniţa 85-V 1073 1997 (30) tm aIşalniţa Rovine 1072 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) tm aIuliana BR 1109 2011 (30) std aIute delicios 1072 1996 2011 (31) stm aJovial 1033 2011 (31) sl stm aKarola 1093 2011 (30) tm aLider 1031 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) stm aLung de Işalniţa 1073 1997 (32) std aMiniş 27 1072 1974 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) tm a

43

Page 44: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Mircea 1093 2010 (32) td aMureş 1072 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) stm aNagykúti 2114 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) td aOpal 1029 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (30) std aOranj 1034 1995 2010 (32) stm aOrest 1072 2003 (30) td a Petrosu 1109 2014 (29) tm aPetruş 1072 2009 (31) td aPintea 1093 2009 (31) std aRobertus 1072 2010 (31) std aRoundel 1093 2014 (31) tm aSilver Star 2152 2013 H (30) sl tm aSiret 1031 1997 radiat 31.12.2011 30.06.2014 (32) stm aSplendens 1033 2008 (29) tm aSplendid 1033 1981 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) std aŞtef 1093 2012 (29) tm aŞimnic 7 1097 2008 (30) std aTatiana 1109 2013 (32) td aTeodora 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (29) stm aTorchy 2153 2013 (32) std aTudu 1097 2009 (29) std aValentin 1072 2009 (30) std aValentine EZ 2151 2013 H (30) tm aVidra 9 1029 2013 (30) stm aViosem 1072 2009 (32) td aVlad 1093 2009 (29) tm aVP Belinda 1115 2013 (30) tm aVP Dzinka 1115 2013 (31) tm a

BAME - Abelmoschus esculentus (L.) Moench (Gombo)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Ela 2 1029 2013 stm a

BROCOLI - Brassica oleracea L.convar.botrytis (L.) Alef.var.cymosa Duch. (Sprouting Broccoli)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

Denomination or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Bestor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aChampor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aDannor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aMartor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td a

44

Page 45: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

BUSUIOC - Ocimum basilicum L. (Basil)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion)

Anita 1072 2010 stm aAromat de Buzău 1033 2005 stm aCondor 1072 2010 stm a

CASTRAVETE - Cucumis sativus L. (Cucumber)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

FRUCT DE TIP CORNIŞON (Gherkin)Adelaide 2134 2014 H std aBaronet 2152 2013 H sl tm aCloud 2134 2013 H tm aCodruţ 1072 2008 stm aCornibac 1031 1997 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H stm aCornistar 1072 1996 2011 stm aCrişan 1093 2009 tm aEtiquette 2152 2013 H sl tm aGeroy 2134 2013 H tm aIerprem 1034 2008 tm aLord 1072 1999 2009 stm aMapamond 1031 2006 tm aMetex 2134 2013 H tm aMohikán 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H tm aMondial 1072 1995 2010 tm aNirvana 2134 2012 H tm aOdette 2134 2012 H tm aPerth 2134 2014 H stm aSamurai 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 stm aSirius 1033 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nsl stm aSlănic 1033 2006 tm aTriumf 1033 2005 H sl tm aZita 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm a

FRUCT SEMILUNG ŞI LUNG (Semilong and Long)Jóker 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aRitmo 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H sr sl tm aRustic 1072 1991 2011 tm aSelect 1993 radiat 31.12.2013 30.06.2016 sl std a

45

Page 46: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CEAPĂ - Allium cepa L. (Onion)

Denumirea soiului Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

DIN ARPAGIC (Vegetatively Propagated Varieties)Alexandra 1072 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aEnigma 1072 2005 tm a Filofteia 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aLiliana 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm a

DIN SĂMÂNŢĂ (Seed Propagated Varieties)Ancuţa 1104 2010 td aAndrada 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H td aArieşana 1034 2008 std aAroma 2073 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 td aBarito 2016 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aBriliant 1092 2006 std aCalatis 2160 2014 H td aChibed 1034 2010 std aCsanád 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aDe Buzău 1033 1977 2009 std aDelicioasă 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aHistria 2160 2014 H td aMarrona 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H td aNiky 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H td aOrizont 1031 2005 td aPannónia 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aPerieţi 1072 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 std aRoşie de Arad 1072 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aRoşie de Arieş 1034 1962 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aRubiniu 1033 2009 tm aUniversal de Vidra 1029 2014 td aVitéz 2073 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td a

CEAPĂ DE TUNS - Allium schoenoprasum L. (Chives)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Ivola 2161 2014 H stm aMihaela 1031 2010 stm a

CIMBRIŞOR - Thymus vulgaris L. (Common Thyme)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Marcela 1031 2010 stm a

46

Page 47: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CIMBRIŞOR DE CÂMP - Thymus serpyllum L.

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Florin 1031 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm

CIMBRU DE GRĂDINĂ - Satureja hortensis L. (Summer Savory)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Daria 1031 2005 aFavorit 1072 2007 stm aMircea 1033 2010 td a

CONOPIDĂ - Brassica oleracea L.convar.botrytis ( L.) Alef.var.botrytis L. (Cauliflower)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Aviso 2028 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H td aCentrum 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aWhite Pearl 2152 2014 H td aZarka 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aZermo 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aZoran 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td a

DOVLEAC COMESTIBIL - Cucurbita maxima Duchesne (Pumpkin)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Alb mare 1033 1973 2009 td aDe Bihor 1072 2006 stm aDoina 1072 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (40) td aMădăraş 1072 2010 (40) td aSalonta 1072 2009 td aTudor 1093 2012 td a

DOVLEAC PLĂCINTAR - Cucurbita moschata (Duch.)Duch ex Poir.

(Cheese Pumpkin)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Delicios 1072 1988 2009 tm aOrange Agro 1093 2014 tm a

47

Page 48: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

DOVLECEL COMUN - Cucurbita pepo L. (Marrow)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Compact 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H tm aCrişan 1072 2008 tm aDark Shadow 2155 2014 H tm aDelrany 2134 2014 H tm aDias 2039 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H tm aHapy 1033 2007 tm aOranj 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H tm aOrizont 1029 2001 2011 tm aPerfect 1029 2005 tm aRadu 1093 2010 tm aSalman 2117 2007 H tm aSoft Taste 2152 2013 H tm aSteluţa 1072 2007 tm aSummer Ace 2155 2013 H tm a

FASOLE DE CÂMP - Phaseolus vulgaris L. (French Bean)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Avans 1001 1981 radiat 31.12.2012 30.06.2015 aDalmaziano 1093 2014 ex aDelia 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 aFlorena 1001 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 aLechinţa 1034 2011 ex aLizica 1001 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 aPrut 1031 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex, nd aStarter 1001 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 a

FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ - Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Aschers(Dwarf French Bean)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

1 2 3 4 5 6SOIURI CU PĂSTAIA GALBENĂ (Yellow Pod Varieties)

Anisia 1033 2014 ex aAurie de Dăbuleni 1073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aAurie de Turda 1093 2014 tm aClarisa 1033 2014 ex aDăbuleni 1073 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex aIleana 1093 2014 tm aIoana 1033 2005 ex aIuliana 1073 2002 stm aMargareta 1072 2009 ex aMarinică 1031 2005 ex aMenuet 1033 2009 ex aMileniu 1031 2000 2010 tm aPerlata 1031 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex a

48

Page 49: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Raluca 1072 1988 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aRege 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aSalvica 1034 2012 ex aSuper de Moldova 1007 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm a

SOIURI CU PĂSTAIA VERDE (Green Pod Varieties)Amurg 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex aCerasela 1031 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex aDelicioasă de Pasărea 1029 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aDoljana 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 tm aFantastica 1029 2000 2010 stm aFönix 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aIşalniţa 43 1073 1975 tm aScânteia 1 1072 2000 radiat 31.12.2013 30.06.2016 tm aSmaranda 1072 2007 radiat 31.12.2013 30.06.2016 ex a

FASOLE URCĂTOARE DE GRĂDINĂ - Phaseolus vulgaris L.. var.vulgaris (L.)

(Climbing French Bean)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

SOIURI CU PĂSTAIA GALBENĂ (Yellow Pod Varieties)Alexia 1097 2008 ex aAlina 1034 2012 std aAuria Bacăului 1031 2005 ex aBâldana 1111 2012 sl tm aBârlădeana 1072 2009 sl ex aEcaterina 1093 2009 sl ex aMaura 2000 1033 2013 sl stm aMădărăşeni 1034 2010 sl tm aTescana 1097 2009 sl tm aViltoteşti 1072 2009 sl ex a

SOIURI CU PĂSTAIA VERDE (Green Pod varieties)Verba 1031 1988 radiat 31.12.2012 30.06.2015 sr tm aVerdana 1031 2010 sl tm a

FASOLIŢĂ - Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp.sesquipedalis (L.) (Cowpea)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion)

Aura 26 1073 2013 tdOfelia 1073 1998 2008

FENICUL - Foeniculum vulgare Mill. (Fennel)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Alin 1033 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm a

49

Page 50: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

GULIE - Brassica oleracea L.convar.acephala (DC.) Alef.var.gongylodes (Kohlrabi)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitateMaturity group

GRUPA GULIOARE (Small kohlrabi group)Ligana 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 nsl ex aNeisse 2134 2012 H ex aProductiv 1072 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 tm aSiba 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm a

GRUPA GULII (Kohlrabi group)Albastru de Iernut 1034 2005 td aZiridava 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td a

LEUŞTEAN - Levisticum officinale W.D.J.Koch. (Garden Lovage)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Izvor 1097 2007 aRarău 1031 2005 aSnagov 1072 2007 a

LOBODĂ - Atriplex hortensis L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

forma alba L.Liana 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 a

forma rubra L.Colina 1072 2012 aIrina 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 aNiela 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 a

MANGOLD (Sfeclă de peţiol şi frunză) - Beta vulgaris L.ssp.vulgaris var.vulgaris (Mangel)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Hortus 1072 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (37) aOpal 1072 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (35) aSmarald 1072 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (36) a

50

Page 51: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

MAZĂRE DE GRĂDINĂ - Pisum sativum L. (partim) (Garden Pea)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsOr of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

BOB ZBÂRCIT - convar. medullare Alef.et Lehm Adela 1073 1995 2010 std aAfila SC 1029 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aArmonia 1029 1995 2010 std aConstant 1072 2005 stm aCornelia 1072 1984 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aDiana 1029 2003 stm aEma 1029 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aFertil 1030 2005 radiat 31.12.2011 30.06.2014 td aGerola 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aGetica 1033 2005 stm aIalomiţa 1 1072 2000 2010 stm aIşalniţa 60 1073 1980 2009 ex (8) (9) aJubileum 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aPerla de Mai 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex aRedondo 1093 2013 tm aTulceana 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aÚjmajori korai 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aÚjmajori középkorai 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aVidra 187 1029 1992 radiat 31.12.2011 30.06.2014 std a

MĂRAR - Anethum graveolens L. (Dill)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Brad 3 1031 2005 aSiliştea 1072 2007 aŞtefan 1029 2002 2012 a

MORCOV - Daucus carota L. (Carrot)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Astral 1030 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aBucovina 1029 2011 H tm aCeahlău 1031 2005 stm aEspredo 2016 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H std aEstival 1030 2003 radiat 31.12.2011 30.06.2014 std aFlorin 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stm aMileniu 3 1072 2003 stm aNabuco 1033 2005 stm aRekord 2073 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 td aTriumf 1029 2005 H stm a

51

Page 52: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

NĂUT - Cicer arietinum L. (Chick-pea)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Burnas 1011 2004Rodin 1011 2004

NEGRILICĂ - Nigella sativa L. (Balck Cumin)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Viorina 1033 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td a

PĂTLĂGELE VINETE - Solanum melongena L. (Eggplant)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

listing or of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

Alexandra 1093 2012 stm aAndra 1029 1999 2009 H sl tm aBelona 1029 2011 std aContesa 1029 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aCorvus 1093 2014 stm aDaniela 1029 1999 2009 sl stm aDrăgaica 1033 1991 2011 nsl tm aEleonora 1029 2013 std aFelicia 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H sl tm aKecskeméti Lila 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aLuiza 1029 1992 2012 stm aNiculina 1072 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 sl stm, tm aRodica 1029 1999 2009 stm aViorica 1072 1985 2011 std aVivian 2151 2013 H tm aZaraza 1033 2008 stm a

PĂSTÂRNAC - Pastinaca sativa L. (Parsnip)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Alb lung 1034 1962 2011 std aRotund 1072 1998 radiat 31.12.2013 30.06.2016 std aSemilung 1072 1980 2009 std a

52

Page 53: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PĂTRUNJEL DE FRUNZĂ - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (Parsley)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Danubiu 1072 2007 aOry 1033 2005 a

PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill convar. radicosum ( Alef.) Danert.

(Parsley)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Arsem 1072 2008 std aFélhosszú 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aOltis 1033 2007 std aZaharat 1031 1962 std a

PEPENE GALBEN - Cucumis melo L. (Melon)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Ananas 803 2151 2013 H sl td aBriliant 1031 2005 nsl tm aConte LS 2039 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H sl std aCourier 2117 2007 H std aCrina 1072 1988 2009 ex aDunărea 1072 2005 sl stm aFestiv 1029 1993 2009 stm aFondant 1033 1996 2011 tm aHalona 2117 2007 H nsl td aIsmail 2140 2014 H std aMila 2095 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nsl tm aRoxana 1072 2006 td aSublim 1030 2005 radiat 31.12.2011 30.06.2014 stm a

PEPENE VERDE - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai (Watermelon)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

1 2 3 4 5 6Adam 2142 2013 H stm aBombay 2159 2012 H stm aDe Dăbuleni 1073 1986 2012 std aDenver 2117 2007 H std aDochiţa 1033 1986 2012 stm aDulce de Dăbuleni 1073 1989 2010 std a

53

Page 54: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Dulce de Işalniţa 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stm aErma 14 2151 2014 H stm aGeorgel 1029 1995 2010 td aIrina 2142 2013 H P tm aLantha 2117 2007 H td aLavista 2152 2014 H stm aLonci 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H std aLuxor 33 2151 2014 H stm aOdem 2052 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aOltenia 1073 2005 stm aPeace 2154 2013 H stm aRoyal Fantasy 2154 2013 H stm aSaci 2073 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H, sl stm aViking 2117 2007 H stm a

PORUMB ZAHARAT - Zea mays L.convar.saccharata (Köern.) (Sweet corn)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

Dacia FD 1001 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HD tmDeliciul verii 1005 2004 HS stmDesert FD 1001 1991 2011 HS stmDiamant FD 1001 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HD stdDulce de Bacău 1031 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stmEstival TU 1005 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 HT exGina FD 1001 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 HD exPrima TU 1005 1991 2011 HS exSweet Spirit 2140 2014 HS tmSweet Thing 2140 2014 HS tmUnion VP 1115 2014 HS tmZP504SU 2025 2014 HS stm

PRAZ - Allium porrum L. (Leek)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Alutus 1073 1962 2009 td a

REVENT - Rheum rhabarbarum L. (Rhubarb)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Livia 1034 2011 stm b

54

Page 55: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

RIDICHI DE LUNĂ - Raphanus sativus L.var. sativus Pers. (Radish)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Antiţa 1033 2014 std aBăleni 1111 2012 std aJohanna 1093 2013 stm aRedo 1029 1984 2010 stm aRodica 1072 2008 tm aRose 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aRoşioară 1031 2005 tm a

RIDICHI DE VARĂ ŞI DE IARNĂ - Raphanus sativus L.. var.niger (Mill.) S.Kerner (Radish Summer & Winter)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

listing or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Bianca 1031 2005 stm aIulia 1033 2010 stm a

Negre rotunde -Noir gros round d'hiver

1073 1962 stm a

Roşie de Iernut 1034 1991 2011 tm aŢepuşă de Bacău 1031 2005 tm a

SALATĂ - Lactuca sativa L. (Lettuce)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

var.capitata L.De Arad 1072 1999 2009 tm aGraţia 1033 2005 stm aHelmut 1093 2013 tm aIleana 1111 2012 stm aIordana 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aIvankar 2161 2014 tm aKobak 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aMarilena 1031 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aSalma 1029 1995 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aSerata 1031 2005 nsr tm aSilişteana 1072 2013 stm aTokio 2134 2010 std aZefir 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std a

55

Page 56: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

SALVIA - Salvia officinalis L. (Common Sage)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Iulica 1031 2010 tm a

SFECLĂ ROŞIE - Beta vulgaris L.ssp. vulgaris var.conditiva Alef. (Garden Beet)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

De Arad 1072 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm aRegat 1072 2005 tm aReta 1033 2005 tm aRubin 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aRubiniu 1031 2005 tm a

SPANAC - Spinacia oleracea L. (Spinach)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Andrei 1073 2005 stm a Premier 1031 2005 stm a Românesc 1033 2005 stm a Select 1072 2007 stm a Smarald 1029 1984 radiat 31.12.2013 30.06.2016 td a

ŞOVÂRF - Origanum vulgare L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Denis 1031 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td a

ŞTEVIE - Rumex patientia L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Primina 1072 2012

56

Page 57: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

TOMATE - Solanum lycopersicum L. (Tomato)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de

maturitate

Maturity group

1 2 3 4 5 6PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ (for Fresh Consumption)

Amalia 1093 2014 d sl std aAngelina VP 1115 2014 H nd sl stm aArgeş 11 1069 2012 d std aArgeş 16 1069 2013 d sl std aArgeş 20 1069 2012 d td aArgeş 123 1069 2013 d sl std a

Augustina 1072 1998 2008 nd stm a Briz 2118 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nd sl stm a Buzău 50 1033 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 nd tm a Buzău 1600 1033 1977 2009 nd std a Carisma 1033 2007 nd sl tm aChiquita Pot 1093 2013 (42) ex aCoralina 1033 2009 nd sl tm aCostate 21 1069 2013 Soi în conservare

nd sl std aCostate 23 1069 2013 Soi în conservare

nd sl std a

Doljbrid 1073 2002 radiat 31.12.2013 30.06.2016H nd nsl

tm a

Eclipsette 2152 2013 H nd sl td aEfrat 70 2151 2013 H nd sl stm aEma de Buzău 1033 2014 nd sl tm aGalilea 2142 2012 H d sl td a

Geo 12 2118 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nd sl stm a Ghittia 1093 2010 nd td a Işalniţa 29 1073 1988 radiat 31.12.2013 30.06.2016 H nd tm a

Işalniţa 50 1073 1984 radiat 31.12.2013 30.06.2016 H nd tm a Kalina 2118 2007 H nd ex aLillagro 1093 2012 nd tm aLissete 2142 2012 H nd sl td aOmer 2151 2013 H nd sl std a

Parris 2118 2007 H nd sl tm a Partner 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nsl tm aPink Solution 2134 2013 H nd sl ex a

Precos 2118 2007 H d sl stm a Rila 2118 2007 H nd sl stm a Rinoko 2152 2014 H nd stm aRubistar 1073 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 H nd sl ex a

Ruen 2118 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H d ex a Siriana 1033 2006 H nd

nslstm a

Smarald 1093 2014 nd sl td aSonia de Buzău 1033 2014 nd sl stm aSweetheart 1093 2013 nd sl std aŞtefăneşti 22 1069 2013 Soi în conservare

nd sl std aŞtefăneşti 24 1069 2014 nd sl stm a

Vitex 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nd sl tm aVP Viva 2156 2013 H nd sl std aYarden 2151 2013 H nd sl std a

57

Page 58: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ ŞI INDUSTRIALIZARE (for Fresh Consumption

and for Industrial Processing) Buzău 22 1033 1980 2009 d std a Chihlimbar 1033 2014 Cluj 80 1042 1980 d tm aDrops 1093 2013 nd sl std a

Elisabeta 1093 2010 nd tm aFlorina 44 1033 2013 d td a

Heliodor 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm a Mobil 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm a Naty 1042 2003 d stm a Romaniţa 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d tm a Roxirom 1029 1993 2009 d stm a Ştefania 1072 2001 2011 d stm a Unibac 1031 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm a Veritabil 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm a

PENTRU INDUSTRIALIZARE (for Industrial Processing) Bibor 2073 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H d stm a Buzău 4 1033 2008 d ex a Buzău 47 1033 1980 2009 d stm aDarsirius 1033 2009 d stm a

Emiliapon 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm a Kecskeméti 549 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d std a Kristinica 1033 2006 d tm a Maratonus 1033 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d ex aMoldoveanca 1031 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d stm aPădureanca 1072 2010 d tm a

Ponor 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d tm a Pontica 1029 1988 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d std a Pontica 102 1029 2013 d td Raluca 1093 2010 d td a Romec 554 j 1073 1984 2010 d jl std aRuxandra 1093 2012 d stm a

Uno 2073 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d td a Viorica 1029 2001 2011 d std a Vipon 1029 2001 2011 d std a Vitamina 1072 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 d tm a

PENTRU SERĂ (for Greenhouse) Cindel 2019 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 H nd stm a Euroser 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H nd tm a

ŢELINĂ DE RĂDĂCINĂ - Apium graveolens L.var.rapaceum (Mill.) Gaud. (Celery)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Bistriţa 1031 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aDacia 1033 2005 stm aHegyköi 2073 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std a

58

Page 59: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

USTUROI - Allium sativum L. (Garlic)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

Ager 1097 2009 tm a (9)Claudiu 1072 2010 std a (8)Eduard 1072 2010 tm a (8)

VARZĂ ALBĂ - Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef. var.capitata f.alba D.C .

(White Cabbage)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

listing or of cancellation (after deletion) Grupa de maturitate

Maturity group

AMA-Daneză 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aAutumnkaty 1093 2013 (8) td aBeauty Ball 2141 2012 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H ex aBeverly Hills 2134 2010 H td aBuzoiana 1033 2008 td aDana Cross 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aDana Green 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aDe Buzău 1033 1962 2009 td aDe Işalniţa 1033 2005 td aDe Socodor 1072 1998 2008 td aDoiniţa 1029 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aFlight 2134 2012 H ex aGamma 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aGlassor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aGredana 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H stm aHollywood 2134 2010 H td aIstriţa 1104 2010 stm aLaredia 1034 2005 std aMăgura 1033 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std aMocira 1034 1993 2009 td aMuntenia 1111 2013 (8) td aNew York 2134 2013 H (8) td aPoiana 1034 2009 td aProductor 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aRan 77 2151 2013 H (8) td aRonin 1031 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aRovana 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aSelecta 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td aSilviana 1031 2012 td aTexas 2134 2012 H stm aTimpurie de Amaradia 1073 2005 stm aTimpurie de Vidra 1029 1980 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm aUniqor 3055 2039 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 H td aVP Adut 1115 2013 H (9) stm a

59

Page 60: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VARZĂ ROŞIE - Brassica oleracea L.convar.capitata (L.) Alef. var.capitata f. rubra D.C. (Red Cabbage)

Denumirea soiului

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Variety Date of listing

Date of renewal Marketing till Grupa de maturitate

Denomination or of cancellation (after deletion) Maturity group

Sunny Red 2151 2013 H (8) td aRed Cook 2134 2013 H (8) td aRed Pearl 2134 2012 H std aPelendava 1073 1962 radiat 31.12.2013 30.06.2016 td a

CIUPERCĂ - Agaricus blazei Murill

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion)

Milena 1094 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015

60

Page 61: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VIII. POMIFRUIT TREES

CAIS - Prunus armeniaca L. (Apricot)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii) Date of

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting renewal or of

cancellation(after deletion) Maturitatea de consum

(luna/decada)

Maturity group

Adina 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 Alexandru 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 Amiral 1043 2004 VI/3 Andrei 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 Augustin 1043 2004 VIII/1 - 2 Auraş 1043 2003 VI/2 Bihoreana 1117 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3 Callatis 1043 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3 Carmela 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Ceres 1043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 Comandor 1038 1984 2013 VIII/2 - 3 Cristal 1043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2-3 Dacia 1038 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/1 - 2 Danubiu 1043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2-3Elmar 1043 2011 VI/3

Euxin 1043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 Excelsior 1038 1987 2013 VII/3 - VIII/1 Favorit 1038 1987 2013 VIII/1 - 2 Fortuna 1043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Goldrich 1043 1991 2011 VII/2 Harcot 1043 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Histria 1043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 Ioana 1117 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3 Litoral 1038 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 - 3 Mamaia 1043 1975 2009 VII/3 Monica 1117 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3 Neptun 1043 1980 2011 VII/1 - 2 Nicuşor 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 NJA 42 1043 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1 Olimp 1043 1984 2011 VIII/2 - 3 Orizont 1043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/1Ovidius 1043 2011 VII/3

Rareş 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 Roşii de Băneasa 1038 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3 Silvana 1043 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 2 Sirena 1043 1979 2011 VIII/1 - 2 Sulmona 1043 1979 2011 VIII/1 - 2 Traian 1043 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Tudor 1043 1993 2007 VI/3 Valeria 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 Viorica 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3

61

Page 62: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CASTAN - Castanea sativa Mill. (Chestnut)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum

luna/decada)Maturity group

Romval 1052 2010 X/2 Tismana 1051 1982 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX/2 - 3

CIREŞ - Prunus avium (L.) L.

(Sweet Cherry)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Maturitatea de consum (luna/decada)Maturity group

1 2 3 4 5 6 Alex 1047 2010 VI/2 Amar Galata 1047 1994 2009 VI/2 Amar Maxut 1047 1994 2009 VII/1 - 2 Ana 1040 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1 - 2 Anda 1047 2010 VI/2Andrei 1047 2011 VI/2Aureea 1042 2011 VI/2

Boambe de Cotnari 1047 1971 2009 VI/3 - VII/1 Bucium 1047 2006 VI/2 - 3 Cătălina 1047 2001 VI/1 - 2 Cetăţuia 1047 1999 2014 VI/2 - 3 Clasic 1037 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Cociu 1047 2010 VI/2 Cristirin 1114 2012 VI/1 Daria 1037 1993 2011 VII/1 - 2 George 1047 2007 VII/3 Germersdorf 1047 1971 2009 VII/1Gloria 1040 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3

Golia 1047 2001 VI/1 - 2 Iaşirom 1047 2006 VI/2Iosif 1047 2011 VI/2

Iva 1040 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1 - 2Ivona 1040 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3Izverna 1037 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2-3

Jubileu 1040 1978 2009 VI/3 Lucia 1047 2007 VI/2 Ludovic 1047 2010 VI/2 Margo 1047 2010 VII/1 Maria 1047 1999 2014 VI/3 Marina 1047 2001 VI/3 - VII/1Mihai 1047 2011 VI/2

Oana 1047 2007 VI/2Paul 1047 2011 VI/2Ponoare 1037 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1

Radu 1047 2007 VI/2 Rivan 1037 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 V/1 - 2 Roşii de Bistriţa 1040 1978 2009 VI/1 - 2 Roze 1040 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 Rubin 1040 1980 2011 VII/1 - 2 Severin 1037 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3

62

Page 63: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6 Silva (amar) 1037 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 Someşan 1040 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 - VII/1Special 1037 2012 VI/2-3

Spectral 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 V/3 Splendid 1042 1999 VI/3 - VII/1 Stella 1047 1979 2011 VI/3 - VII/1 Sublim 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1 Superb 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/1 - 2 Ştefan 1047 2006 VI/2 Tentant 1037 1996 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2Teodora 1042 2011 VI/2

Tereza 1047 2006 VI/2 Van 1047 1981 2011 VI/3 - VII/1

GUTUI - Cydonia oblonga Mill. (Quince)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum (luna/decada)Maturity group

Adonia 1037 2013 X - I Aromate 1051 1982 2009 X - I Aurii 1051 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XII Bereczki 1051 1971 2009 X - XI Moldoveneşti 1051 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X -XI

MĂR - Malus domestica Borkh. (Apple)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsor of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum (luna/decada)Maturity group

1 2 3 4 5 6 Alex 1040 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - I Andrei 1053 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX/2 Ardelean 1042 1980 2011 IX - XI Aura 1040 1999 2014 IX - XI Auriu de Bistriţa 1040 1989 2009 X - XII Auriu de Cluj 1042 2005 VII/3 Bistriţean 1040 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XIChindia 1053 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 X-XI

Ciprian 1053 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - III Colmar 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX - X Colonade 1037 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX - IIDacian 1053 2009 IX-XII

Dany 1040 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XIIDiscoprim 1053 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX - XI

Doina 1040 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 XI - I Estival 1042 2005 VII/3 Fălticeni 1045 1979 2011 X - XII Generos 1053 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 XI - II Gloria 1051 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XII Goldprim 1040 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX - XIInedit 1053 2009 X-XII

63

Page 64: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6 Ionaprim 1040 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XII Iris 1053 2005 IX/1 Irisem 1053 2006 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX - X Liberty (Vf) 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X-III Luca 1053 2006 IX - X Nicol 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XI Pionier 1053 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX – XIPomona 1053 2008 radiat 31.12.2013 30.06.2016 X

Precoce de Ardeal 1042 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3 Productiv de Cluj 1042 2005 IX - I Rădăşeni 1045 1979 2011 XI - V Real 1053 2007 IX - I Rebra 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 XII - III Redix 1053 2004 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IIRemar 1053 2008 IX - XI

Romus 4 1037 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII - IX Romus 5 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX - XRustic 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/3

Salva 1040 2002 radiat 31.12.2013 30.06.2016 X - XII Saruman 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2-3 Starkprim 1040 2000 radiat 31.12.2013 30.06.2016 X-XII Sauron 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/3Silvan 1042 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/3Someşan 1042 2010 X - IIIŞtefano 1042 2010 X - XII

Viorin 1053 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX/3 Voinea 1053 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX - XVoinicel 1053 2009 radiat 31.12.2013 30.06.2016 IX-X

MIGDAL - Prunus amygdalus Bartock (Almond)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum

(luna/decada)Maturity group

Adeluţa 1117 2008 VIII/1-2 Adria 1117 2006 VIII/3 Alexandru 1117 2006 VIII/3 April 1117 2007 IX/1Cristi 1117 2008 IX/3Nicoleta 1117 2008 VIII/1-2

Sandi 1117 2006 VIII/2 - 3 Vio 1117 2006 VIII/2 – 3

NECTARIN - Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid. (Nectarine)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum

(luna/decada)Maturity group

1 2 3 4 5 6Anemona 1043 2010 VII/3

Cora 1043 1991 2011 VI/2 Costin 1043 2002 VI/3 Creola 1043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 Crimsongold 1038 1991 2013 VII/1

64

Page 65: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6 Delta 1043 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 - 3 Fantasia 1043 1969 2009 VIII/2 - 3 Liana 1043 2008 VII/3 Liviu 1043 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 3 dwarf Marina 1043 2007 VII/2 Melania 1043 2000 VIII/1 - 2 dwarf Mihaela 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 Năică 1043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 2 dwarf Nectval 1052 2012 VIII/2 Oradea 11 1117 2006 VIII/1 dwarfPerval 1052 2013 VIII/1-2

Romamer 2 1043 1984 2011 VI/3 Tina 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 Valerica 1043 2003 VIII/1 - 2 dwarf

NUC - Juglans regia L. (Carpathian Walnut)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum (luna/decada)Maturity group

Anica 1047 1999 2014 IX/2 - 3 Cazacu 1107 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/2 Chişinău 1107 2010 X/1 Ciprian 1046 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/3 Claudia 1046 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 Corjeuţi 1107 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/2 Costiujeni 1107 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/2 Geoagiu 86 1046 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/2 Grădinar 1026 2014 IX/2 Miroslava 1047 1994 2009 IX/2 - 3 Ovidiu 1047 2001 IX/1 - 2Ronutex 1101 2009 IX/2-3

Schinoasa 1107 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Sibişel 252 1046 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/2 Şuşiţa 1051 1979 2011 X/1Timval 1052 2010 IX/3Valcris 1052 2010 IX/3

Valcor 1052 1999 2014 IX/1 - 2 Valmit 1052 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 - 2 Valrex 1052 1999 2014 IX/1Valstar 1052 2010 IX/2

Velniţa 1047 1994 2009 IX/2 - 3Unival 1052 2010 IX/2

65

Page 66: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PĂR - Pyrus communis L. (Pear)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum (luna/decada)Maturity group

Adria 1042 2010 IX/3 Argessis 1037 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII Arvena 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX-X Carpica 1037 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII Corina 1053 2003 radiat 31.12.2013 30.06.2016 X Cristal 1053 2009 IX - X Daciana 1037 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII Ervina 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XII Euras 1053 1994 2009 III - IV (V) Getica 1037 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII Haydeea 1042 1993 2007 IX - X Ina-Estival 1042 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIIIIsadora 1037 2012 XII-III

Jubileu 50 1042 2003 VIIILatina 1042 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X-XIIMeda 1042 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X-XI

Milenium 1042 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 I - II Monica 1037 1994 2009 X - XII Napoca 1042 1970 2009 VIII Orizont 1053 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 XII - IIIParadise 1037 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - XIIParadox 1037 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 X - I

Paramis 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/3Primadona 1042 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/3Romcor 1053 2009 IX-X

Roşioră de Cluj 1042 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIITransilvania 1042 2010 IX/3

Tudor 1053 2007 X - XI Virgiliu hibernal 1042 2000 I - III

PIERSIC - Prunus persica (L.) Batsch (Peach)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum(luna/decada)Maturity group

1 2 3 4 5 6PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ (for Fresh Consumption)

Alexia 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 Amalia 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/1 - 2 Antonia 1038 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 Cecilia 1043 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 2 dwarf Congres 1038 1985 2013 VII/3-VIII/1 Crăiţa 1043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3-VIII/1 dwarf Dida 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3-VIII/1 Eugen 1038 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3 Iustin 1043 2013 VIII/2Mimi 1043 2013 VIII/3Minodora 1043 2013 VIII/1

Oradea 18 1117 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3-VIII/1

66

Page 67: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6 Oradea 19 1117 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2- 3 Oradea 21 1117 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2- 3 Oradea 34 1117 2006 VII/3 dwarf Oradea 40 1117 2006 VII/2- 3 dwarf Oradea 55 1117 2006 VII/2- 3 dwarf Puiu 1043 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 dwarf Raluca 1043 2001 VII/1- 2 Redhaven 1043 1964 2009 VII/2- 3 Southland 1043 1964 2009 VII/3 Splendid 1038 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/3 Springcrest 1043 1987 2007 VI/3-VII/1 Springold 1038 1987 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3 -VII/1 Superbă de toamnă 1038 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 - 2 Triumf 1038 1984 2013 VIII/1- 2 Vasilică 1043 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1- 2 dwarf

PENTRU CONSERVE (for Canning) Alex 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1- 2 Catherine sel I 1043 2001 VII/3 Filip 1043 2002 VII/2- 3 Florin 1043 2002 VII/1 Herăstrău 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 Loring 1038 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3 Monica 1043 2007 VII/3 dwarf NJC 108 1043 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/3-VII/1

PRUN - Prunus domestica L. (Plum)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Denomination Date of listing

Date of renewal or of cancellation

Marketing till(after deletion)

Maturitatea de consum(luna/decada)Maturity group

Agent 1037 2004 VIII/3Alina 1052 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 2Alutus 1052 2010 VIII/2Andreea 1052 2000 VIII/2 - 3Carpatin 1037 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3Dani 1040 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 -3Delia 1040 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 - 2Doina 1040 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1Elena 1040 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1Geta 1040 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 -3Iulia 1040 2002 VIII/1 - 2 Ivan 1040 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1 - 2Jubileu 50 1040 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/2 - 3Matilda 1040 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 - 2Roman 1037 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/1Romaner 1040 2005 VIII/1Romanţa 1037 2012 VIII/2Tita 1052 1991 2009 VII/3 - VIII/1Topval 1052 2011 VIII/2Vâlcean 1052 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/2 - 3Zamfira 1040 2005 radiat 31.12.2013 30.06.2016 VIII/3

67

Page 68: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VIŞIN - Prunus cerasus L. (Sour Cherry)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting or of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum(luna/decada)Maturity group

Amada 1045 2005 VII/1 - 2 Bucovina 1045 1984 2011 VIII/1 De Botoşani 1047 1994 2009 VI/2 - 3 Ilva 1040 1982 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/1 Pitic 1047 1978 2009 VIII/1 - 2 Rival 1037 2004 VI/2 Sătmărean 1017 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2 Scuturător 1054 1985 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VII/1 - 2Stelar 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VI/2

Timpuriu de Cluj 1042 1970 VI/2 - 3 Timpuriu de Osoi 1047 1989 2009 VI/1

ARBUŞTI FRUCTIFERIFRUIT BUSHES

AFIN - Vaccinium corymbosum L. (Blueberry)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination listing of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum

(luna/decada)Maturity group

Augusta 1037 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td Azur 1037 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Compact 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Delicia 1037 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Lax 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tmProd 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm

Safir 1037 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Simultan 1037 2001 stmVital 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm

AGRIŞ - Ribes uva - crispa L.var.sativum DC. (Gooseberry)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionslisting of cancellation (after deletion) Maturitatea de

consum(luna/decada)Maturity group

Verda 1037 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 std Virens 1037 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td

68

Page 69: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ALUN - Corylus avellana L. (Hazelnut)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

listing of cancellation (after deletion) Maturitatea de consum(luna/decada) Maturity group

Arutela 1052 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 VIII/3 Cozia 1052 1987 2007 IX/1Natval 1052 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1Primval 1052 2010 IX/1

Romavel 1052 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1 Roverd 1052 2012 VIII/3 Uriaşe de Vâlcea 1052 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 IX/1Valverd 1052 2012 IX/1

Vâlcea 22 1052 1980 2011 IX/1

CĂPŞUN - Fragaria x anannassa Duch. (Strawberry)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific mentions

listing of cancellation (after deletion) Perioada de maturare(luna/decada) Maturity group

Coral 1037 1993 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Delicios 1017 2003 tm Floral 1037 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ctn Magic 1037 1998 2014 stm Mara 1017 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Ralu 1017 2003 tm Răzvan 1017 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Real 1037 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Roxana 1017 2003 tm Safir 1017 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Sătmărean 1017 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td Viva 1017 2003 tm

CĂTINĂ - Hippophaë rhamnoides L. (Sea Buckthorn)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentionsDenomination listing of cancellation (after deletion)

1 2 3 4 5 6Andros 1106 2010 forma ♂Auraş 1095 2008Carmen 1004 2013 stmClara 1106 2010 stmColosal 1004 2013 tdCora 1106 2010 tdDiana 1095 2008Dora 1106 2010 tdEros 1110 2014 tdGolden abundent 1004 2013 stmMara 1106 2010 tdMiki 1110 2011 stdOvidiu 1095 2008

Peri 1110 2014 Piteşti 1 1037 2006 Piteşti 2 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015Serpenta 1095 2008

69

Page 70: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6Silvia 1095 2008Tiberiu 1095 2008Victoria 1095 2008

COACĂZ NEGRU - Ribes nigrum L. (Black Currant)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Denomination Date of listing Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

Perioada de maturare(luna/decada)Maturity group

Amurg 1042 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Deea 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Geo 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Padina 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 stm Perla Neagră 1042 1999 stmPoli 51 1037 2010 stm

Record 35 1045 2001 radiat 31.12.2013 30.06.2016 stm Ronix 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 td

CORN - Cornus mas L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)Date of renewal or of

cancellation

Comercializare până laMarketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions Bordo 1037 2013

LONICERA - Lonicera caerulea L.var.edulis (Honeysuckle)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentions or of cancellation (after deletion) Perioada de maturare

(luna/decada)Maturity group

Cera 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex Kami 1037 2013 tm Loni 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 ex

MUR - Rubus sp. (Blackberry)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Denomination Date of listing Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

Perioada de maturare(luna/decada)Maturity group

Dar 8 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Dar 24 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm Felix 1045 2001 stm Orest 1045 2005 stm

70

Page 71: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ZMEUR - Rubus idaeus L. (Raspberry)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii(radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific mentions

Denomination Date of listing

Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

Perioada de maturare

(luna/decada)Maturity group

Gustar 1037 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 remontant Opal 1037 2003 remontant Star 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tmVely 1037 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 tm

PORTALTOI POMICOLIFRUIT- GROWING STOCK

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after

deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

1 2 3 4 5 6PORTALTOI GENERATIVI (Generative Stock)

PENTRU CAIS (for Apricot) Albe mici 1117 1991 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Constanţa 14 1043 1997 2012 Constanţa 16 1043 1997 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Corcoduş 1043 1971 2009 şi pentru prun

PENTRU CASTAN (for Chestnut)Casval 1052 2010

PENTRU CIREŞ (for Cherry) Mahaleb 1043 1971 2009 şi pentru vişinPortavium 1037 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PENTRU NUC (for Walnut) Portval 1052 2003

PENTRU PIERSIC (for Peach) Bucur 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Cosmin 1102 2009 De Balc 1117 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Oradea 1 1117 1983 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Oradea 2 1117 2006 şi pentru migdal Oradea 3 1117 2006 şi pentru migdal Oradea 4 1117 2013 şi pentru migdal Oradea 5 1117 2006 şi pentru migdal Titan 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Tomis 1 1043 1997 2012 Tomis 28 1043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Tomis 39 1043 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Tomis 79 1043 1997 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PENTRU PRUN (for Plum) BN 68 1040 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Mirobolan Dwarf 1037 1999 PF Roşior văratec 1053 1967 2009

PENTRU VIŞIN (for Sour cherry) VG 1 1045 1985 2011

PORTALTOI VEGETATIVI (Vegetative Stock)PENTRU CAIS (for Apricot)

Apricor 1037 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

71

Page 72: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 5 6PENTRU CIREŞ (for Cherry)

IP-C4 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 şi pentru vişin IP-C5 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 şi pentru vişin IP-C6 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 şi pentru vişinIP-C7 1037 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 şi pentru vişin

PENTRU GUTUI (for Quince) BN 70 1040 1984 2010

PENTRU MĂR (for Apple) BN 118 1040 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 MF 5 1045 1999 2014 MF 10 1045 2000

PENTRU PIERSIC (for Peach) Adaptabil 1037 2000 Miroper 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PENTRU PRUN (for Plum) Corval 1052 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Miroval 1052 1998 2014 Oltval 1052 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Pinval 1052 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Rival 1052 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PENTRU VIŞIN (for Sour cherry) IP-C3 1037 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 şi pentru cireş VV 1 1045 1980 2011

72

Page 73: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

IX. VIŢA DE VIE - Vitis sp.L. (Vine)

Denumirea soiuluiVariety Denomination

Denumirea cloneiClone Denomination

Menţi- nătorul

Maintai-

Anulînregis-

trării

Anul reînscrierii (radierii)

Comerciali-zare până la Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentions

ner Date of listing

Date of renewal or of cancellation

(after deletion) Culoarea bobuluiGrapecolor

Epoca de maturareMaturity group

1 2 3 4 5 6PENTRU MASĂ (Table Grapes)

Afuz Ali 1066 1971 2009 A V - VIAfuz Ali 14 Gr. 1059 2008 A V - VIAfuz Ali 93 Mf. 1066 1980 2011 A V - VI

Augusta 1059,1069

1984 2009 A II

Aurana 1066 2014 A IIAuriu de Ştefăneşti 1069 2007 A IAzur 1062 1984 2009 N IIIChasselas doré 1064 1971 2009 A III

Chasselas doré 20 Iş. 1064 1987 2007 A III

Chasselas roz 1064 1971 2009 Rz IIIChasselas roz 17 Iş. 1064 1999 Rz III

Coarnă neagră selecţionată 1059 1970 2009 N V - VIGelu 1064 1999 N III Istriţa 1068 1996 2011 A III

Italia 25 Gr. 1059 2008 A V - VIMilcov 1067 1988 2011 N III - IVMuscat de Adda 1068,

1069 1962 2010 N IV - VMuscat de Adda 5 Pt. 1068 1995 2009 N IV - VMuscat de Adda 22 Şt. 1069 2009 N IV-V

Muscat de Hamburg 1068 1971 2009 N

IV - V

Muscat de Hamburg 4 Pt. 1068 1980 2011 N IV - VMuscat de Hamburg 424 Gr. 1059 2008 N IV - V

Napoca 1060 1984 2010 N IIIOltean 1079 2011 A V - VIPaula 1064 1997 2012 A III

Perlă de Csaba 115 Gr. 1059 2008

radiat 31.12.2012 30.06.2015 A I

Perlă de Feredeu 1065 2007 A III - IVPutna 1067 2014 A III - IVRoz românesc

1059 2008radiat

31.12.2013 30.06.2016 Rz VISelect 1059 1970 2009 A VISilvania 1065 1980 2011 A IV - VSomeşan 1060 1987 2007 N IV - VSplendid 1060 1984 2010 Rn IVTamina 1059 2008 Rv V - VITimpuriu de Cluj 1060 1979 2011 A II - IIITimpuriu de Pietroasa 1068 1989 2009 N II

73

Page 74: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Transilvania 1060 1984 2010 N IV - VVictoria 1062 1978 2009 A II – III

1 2 3 4 5 6Xenia 1059 2008 A V -VI

APIRENE (Seedless)

Călina 1062 1985 2009 Rz IVCentenar Pietroasa 1068 1991 2011 A I - IIOtilia 1068 1987 2012 N IIPerlette 1069 1960 2009 A II - III

Perlette 10 Şt. 1069 2008 A II - III

PENTRU VIN (Wine Grapes)

Alb aromat 1068 1998 A IV - VAligoté 1064 1971 2009 A IV - V

Aligoté 5 Iş. 1064 1978 2009 A VAligoté 31 Iş. 1064 2002 radiat

31.12.2012 30.06.2015A V

Aligoté 63 Şt. 1069 2000 A VAlutus 1062 2003 N VAmurg 1060 1989 2009 N V - VIAromat de Iaşi 1064 1980 2006 A II - IIIAstra 1060 1995 2010 A V - VIBalada 1067 1994 2009 N V - VIBăbească gri 1067 1975 2009 G VIBăbească neagră 1068 1971 2009 N VI

Băbească neagră94 Pt. 1068 1975 2011 N VI

Blasius 1060 1994 2009 A VBujoru 1120 2014 A IIBurgund mare 1065,

10691971 2009 N V

Burgund 63 Mn. 1065 2009 N VBurgund mare 86 Şt. 1069 2009 N V

Busuioacă de Bohotin

1068,1064 1971 2009 Viv IV - V

Busuioacă de Bohotin 5 Iş. 1064 2004 Viv

IV - V

Busuioacă de Bohotin 9 Cot. 1103 2009 Viv

IV - V

Busuioacă de Bohotin 26 Pt. 1068 2000 Viv

IV - V

Cabernet franc 1059 N V - VICabernet franc 43 Vl. 1059 2010 N V - VICabernet franc 81 Vl. 1059 2010 N V - VI

Cabernet Sauvignon 1059 1971 2009 N V - VICabernet Sauvignon 4 Iş. 1064 1978 2009 N

V - VI

Cabernet Sauvignon 7 Dg. 1062 1976 2009 N

V - VI

Cabernet Sauvignon 30 Vl. 1059 2010 N V - VICabernet Sauvignon 33 Vl. 1059 1985 2011 N

V - VI

Cabernet Sauvignon 54 Mn. 1065 2006 N

V - VI

Cabernet Sauvignon 131Şt. 1069 2000 N

V - VI

Cadarcă 1065 1971 2009 N VI

74

Page 75: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Cadarcă 123 Mn. 1065 1975 2009 N VICadarcă 2000 Mn. 1065 2005 N VI1 2 3 4 5 6

Chardonnay 1066 1971 2009 A VChardonnay 15 Şt. 1069 2000 A VChardonnay 25 Mf. 1066 1983 2009 A V

Codană 1067 1975 2009 N V - VIColumna 1066 1985 2011 A VCrâmpoşie selecţionată 1062 1973 2009 A VCristina 1066 1993 2014 N VFetească albă 1069,

10641971 2009 A IV - V

Fetească albă 1 Od. 1067 2000 A IV - VFetească albă 2 Şt. 1069 2014 A IV - VFetească albă 8 Iş. 1064 2002 A IV - VFetească albă 18 Cot. 1103 2009 A IV - VFetească albă 29 Bl.

1060 2006A IV - V

Fetească albă 97 Şt. 1069 2008 A IV - VFetească albă144 Od. 1067 2011 A IV - V

Fetească neagră 1059, 1069

1971 2009 N IV - V

Fetească neagră 4 Vl. 1059 2006 N IV - VFetescă neagră 6 Şt. 1069 2008 N IV - VFetească neagră 7 Od. 1067 2005 N IV - VFetească neagră 9 Mf. 1066 2009 N IV-VFetească neagră 10 Pt. 1068 2008 N IV - VFetească neagră 21 Cot. 1103 2009 N

IV - V

Fetească neagră 44 Th. 1100 2008 N IV - V

Fetească regală 1060, 1065, 1069

1971 2009 A V - VI

Fetească regală 1Iş. 1064 2012 A V - VIFetească regală 21Bl. 1060 1979 2010 A V - VIFetescă regală 72 Şt. 1069 2008 A V - VI

Frâncuşă 1067, 1064

1971 2009 A V - VI

Frâncuşă 14 Iş. 1064 2007 A V - VIFrâncuşă 15 Od. 1067 2009 A V-VIFrâncuşă 23 Cot. 1103 2009 A V - VI

Furmint 1065 1971 2009 A V - VIFurmint 58 Od. 1067 2012 A V - VI

Furmint de Miniş 1065 1988 2007 A V - VIGalbenă de Odobeşti 1067 1971 2009 A V - VI

Galbenă de Odobeşti 33 Od. 1067 1979 2010 A V - VIGalbenă de 1067 1985 2011 A V - VI

75

Page 76: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Odobeşti 50 Od. Golia 1064 1999 A IV - V

1 2 3 4 5 6Grasă de Cotnari 1068 1971 2009 A V

Grasă de Cotnari 1 Cot. 1103 2009 A VGrasă de Cotnari 4 Pt.

10681975 2011 A V

Grasă de Cotnari 45 Pt. 1068 1989 2009 A V

Iordană 1065 1971 2009 A V - VIIordană 9-1 Bl. 1060 2006 A VMajarcă albă 204 Mn. 1065 2003 radiat

31.12.2012 30.06.2015A V - VI

Mamaia 1066 1991 2011 N VMăgura 1067 2014 N IVMerlot 1065,

10691971 2009 N V

Merlot 7 Vl. 1059 2010 N VMerlot 8 Vl. 1059 1984 2010 N VMerlot 17 Od. 1067 1984 2010 N VMerlot 146 Mn. 1065 2011 N VMerlot 202 Şt. 1069 2009 N V

Mioriţa 1067 1980 2011 A VIMuscadelle 1 Iş. 1064 1985 radiat

31.12.2012 30.06.2015A V

Muscat Ottonel 1060, 1065, 1069

1971 2009 A IV - V

Muscat Ottonel 12 Bl. 1060 1995 2010 A IV - VMuscat Ottonel 16 Şt. 1069 2008 A IV - VMuscat Ottonel 49 Bj. 1120 2014 A IV - V

Mustoasă de Măderat 1065 1971 2009 A V

Mustoasă de Măderat 79 Mn. 1065 1987 2007 A V

Negru aromat 1059 1987 2011 N V - VINegru de Drăgăşani 1062 1993 2007 N IV - VNeuburger 1060 1971 2009 A IV - V

Neuburger 10 Bl. 1060 1993 2007 A IV - VNovac 1062 1987 2007 N VOana 1065 2006 AOlivia 1059 2003 radiat

31.12.2013 30.06.2016 N VOzana 1064 1982 radiat

31.12.2012 30.06.2015A II

Pinot gris 1069 1971 2009 G IVPinot gris 13 Mf. 1066 1980 2011 G IVPinot gris 14 Şt. 1069 2009 G IVPinot gris 34 Bl. 1060 1975 2011 G IV

Pinot noir 1065, 1069

1971 2009 N IV

Pinot noir 3 Şt. 1069 2006 N IVPinot noir 5 Vl. 1059 1988 2011 N IVPinot noir 33 Mn. 1065 2009 N IV

Plăvaie 1067 1971 2009 A V - VIPlăvaie 16 Od. 1067 1979 2010 A V - VI

Raluca 1064 1994 radiat 31.12.2012 30.06.2015

A V

Riesling de Rhin 1060 1971 2009 A V - VI

76

Page 77: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Riesling de Rhin 7-2 Bl. 1060 2006 A V1 2 3 4 5 6

Riesling italian 1060 1971 2009 A V - VIRiesling italian 3 Bl. 1060 1983 2011 A V - VI

Roz de Miniş 1065 1979 2010 Rz V - VISauvignon gros 1060 1971 2009 A V

Sauvignon gros 9 Bl. 1060 1975 2011 A VSauvignon petit 1062 1971 2009 A V

Sauvignon petit 62Dg. 1062 1984 2010 A VSauvignon petit 111 Şt. 1069 2000 A V

Selena 1060 1995 2010 Rz VSteinschiller 90 Mn. 1065 2003 radiat

31.12.2012 30.06.2015Rg V - VI

Şarba 1067 1973 2009 A VŞarba 2 Şt. 1069 2012 A VŞarba 3 Od. 1067 2011 A V

Şirian 1065 2006 Rn VTămâioasă românească 1068 1971 2009 A IV - V

Tămâioasă românească 5 Pt. 1068 1989 2009 A

IV - V

Tămâioasă românească 24 Cot. 1103 2009 A

IV - V

Tămâioasă românească 36 Pt. 1068 1982 2009 A IV - VTămâioasă românească 104 Dg. 1062 1982 2009 A IV - V

Traminer roz 1060 1971 2009 Rz VTraminer roz 60 Bl. 1060 1975 2011 Rz V

Unirea 1064 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015

A V

Vilarom 1062 2003 A IV - V

PENTRU PLANTAŢII DE AGREMENT (ADMISE TEMPORAR)Varieties Temporary Admitted for Cultivation

Argessis 1069 2002 N III - IVBianca 1059 2003 A VBrumăriu 1060 1983 2010 A VIMara 1064 2012 N IV-VMoldova 1064 1992 2007 N VIPurpuriu 1059 1985 radiat

31.12.2013 30.06.2016 Vrî VRadames 1060 1993 2007 Rg V - VIRosina 1059 2003 radiat

31.12.2012 30.06.2015Rz V

Rubin 1060 2007 Rz V - VIValeria 1059 1994 radiat

31.12.2013 30.06.2016 A II

A = alb (white) Rg = roşu-gri (red-gray)N = negru

(black)Rv = roşu-violaceu (red-violaceous)

G = gri (gray) Rn = roşu cu nuanţe de negru (red with black shade)Rz = roz (pink) Viv = violet închis cu nuanţe vineţii (dark purple with blush

shade)Vrî = violet roşcat închis (dark red purple)

77

Page 78: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PORTALTOISTOCK

Denumirea soiului

Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)Date of

renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

Fercal 242 1059 2009 radiat 31.12.2012

30.06.2015

Kober 5 BB (5 BB ) 1059, 1069 1971 2009Kober 5 BB sel.Crăciunel 2(Cr.2) 1062 1971 2009Kober 5 BB sel.Crăciunel 2 sel.Crăciunel 26 Bl (Cr.26) 1062,1060 1970 2009Kober 5 BB sel. M 54 1065 2003Teleki 8 B sel.Crăciunel 71 Bl (Cr.71) 1060 1970 2009Teleki 8 B sel.Drăgăşani 57 1062 1983 2009Teleki 4 selecţia Oppenheim 4 (SO4) 4) 1069 1974 2009Teleki 4 selecţia Oppenheim 4-4 Bl.(SO 4-4) 1059,1060 1974 2009Berlandieri x Rupestris Ruggeri 140 sel. 59 Vl (Ru 140 - 59 Vl) 1059,1069 1985 2011Chasselas x Berlandieri 41 B 1059 2003 radiat 30.06.2015 sel. 6 Vl (41B6 Vl) 31.12.2012Drăgăşani 70 M 1062 2003Precoce 1065, 1069 1991 2011Ruvis 1059 2003 radiat

31.12.201330.06.2016

X. DUD - Morus sp.(Mulberry)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)Date of renewal or of

cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Morus alba L.Înmulţirea prin altoire (multiplication by grafting)

Coca 1070 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (34) Corus 1070 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Dana 1070 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (34)

Înmulţirea prin marcotaj şi butăşire (multiplication by layer and propagation by cutting) Doina 1070 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Olva 1070 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015

XI. HAMEI - Humulus lupulus L. (Hop)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Ardeal 1004 2005 amar

78

Page 79: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Aroma 1004 1984 2011 aromat Hüller Bitterer 1004 1977 2009 aromat Brewers Gold 1004 1989 2009 amar Productiv 1004 1989 radiat 31.12.2012 30.06.2015 amar

XII. PLANTE ORNAMENTALEORNAMENTALS

FLORI ANUALE (Annual Flowers)

CÂRCIUMĂRESE - Zinnia elegans Jacq. (Youth-and-old-age)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Maria 1060 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CHICA VOINICULUI - Nigella damascena L. (Devil-in-a-bush)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cellesta 1033 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CRĂIŢE - Tagetes erecta L.

(African Marigold)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Focul 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CRĂIŢE - Tagetes patula L.

(French Marigold)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Anda 1031 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Delia 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Flacăra 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Nanuk 1033 2011

CREASTA COCOŞULUI - Celosia pyramidalys L. (Cockscomb)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Crista 1060 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

DALIA - Dahlia variabilis L. (Dahlia)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther

79

Page 80: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Denomination Date of listing Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

specific mentions

Eleganta 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

FLOAREA MIRESII - Gypsophila elegans L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Oana 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

FLOARE DE PIATRĂ - Portulaca grandiflora L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Poeta 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

GAROAFE CHABAUD - Dianthus caryophyllus L. (Carnation)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Feuerköning 1033 1976 2009

GAZANIA - Gazania splendens L. (Treasure-flower)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Fana 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

GURA LEULUI - Antirrhinum majus L. (Snapdragon)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Prinţul alb 1033 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015

MĂRĂRIŢE - Cosmos bipinnatus Cav. (Cosmos)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Omăt 1033 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Senzaţie 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

OCHIŞELE - Coreopsis lanceolata L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Favorita 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

80

Page 81: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

OCHIŞELE - Coreopsis speciosa L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Măgduţa 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

OCHIUL BOULUI - Callistephus chinensis (L.)Nees (China Aster)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal orof cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Bianca 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Cora 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PETUNIA - Petunia hybrida var. nana (Petunia)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Suav 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PETUNIA - Petunia hybrida grandiflora Vilm. (Petunia)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Sorina 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PUFULEŢI - Ageratum mexicanum L.

(Ageratum)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Azuriu 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Nina 1060 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

SALVIA - Salvia splendens L.(Scarlet Sage)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Carmen 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

81

Page 82: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

FLORI BIENALE (Biennial Flowers)

NALBĂ DE GRĂDINĂ - Althae rosea L.(Cav.)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Doru 1072 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Lola 1031 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015

FLORI PERENE (Perennial Flowers)

GLADIOLA - Gladiolus L. (Gladiolus)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Alexandra 1029 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Apus de soare 1004 2012 Aurora 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015Candida Ali 1004 2008

Cipriana 1004 2004Coral Pasion 1042 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015

Corona 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Cristina 1042 1981 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Denisa 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Diana 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Elena 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015Excelsa 1004 2008

Fistic 1004 2012 Gabriela 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015Gabrielle 1042 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015Incandescent 1042 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

Marina 1042 1981 radiat 31.12.2011 30.06.2014Medina 1042 2009

Mellisa 1042 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Melna 1042 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Mileniu 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Olipeta 1029 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Ramona 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Speranţa 1004 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Star 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

LALEA - Tulipa L. (Tulip)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Alexandra 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Simple std Bucureşti 1029 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Kaufmanniana Catifelat 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Darwin H

82

Page 83: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Getica 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Simple std Primăvara 1029 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Simple td Suav 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Simple td Supriză 1029 2002 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Simple std

MARGARETĂ - Chrysanthemum leucanthemum L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)Date of renewal or

of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

De Mai 1072 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Diana 1031 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

RUGI GALBENI - Rudbeckia sp. (Cone Flower)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Record 1031 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

STELUŢĂ - Aster novae angliae L. (Aster)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Maria 1029 1999 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Violeta 1029 1998 radiat 31.12.2012 30.06.2015

SUNĂTOARE - Hypericum perforatum L. (Rose of Sharon)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Dida 1031 2008 radiat 31.12.2012 30.06.2015

TUBEROZĂ - Polyanthes tuberosa L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Maria 1083 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PLANTE DE SERĂ (Greenhouse Flowers)

CRIN DE IARNĂ - Hippeastrum hybridum Herb. (Amaryllis)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Carmin 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

83

Page 84: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CRIZANTEMA - Chrysanthemum morifolium Ramat.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Dark Westland 1038 1977 radiat 31.12.2011 30.06.2014

FREZIA - Freesia hybrida Eckl.ex Klatt (Freesia)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Inedit 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

GERBERA - Gerbera Cass.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Dora 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Rosamia 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015

TUFĂNELE - Chrysanthemum indicum hybride

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Clara 1042 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015

VIOLETA DE AFRICA - Saintpaulia ionantha H.Wendl.

(African Violet)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Valeria 1088 2005

ARBUŞTI ORNAMENTALIORNAMENTAL SHRUBBERY

CAIS - Prunus armeniaca L. (Apricot)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Radu 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CHIPAROS DE CALIFORNIA - Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Part. (Lawson Cypress)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther specific

84

Page 85: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Denomination Date of listing

Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

mentions

Alumii 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Alumii Gold 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Elwoodii 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CHIPAROS JAPONEZ - Chamaecyparis pisifera Scoz.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Boulevard 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

CORCODUŞ - Prunus cerasifera Ehrh. (Cherry-plum)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Pissardii 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

IENUPĂR AMERICAN – Juniperus scopulorum Sarg. (Juniper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Bogdan 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Skyrocket 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

IENUPĂR - Juniperus sabina L. (Savin Juniper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Fastuos de Băneasa 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015

IENUPĂR - Juniperus communis L. (Juniper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Suecica 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

IENUPĂR - Juniperus horizontalis Moench. (Juniper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Călin 1038 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

IENUPĂR CHINEZESC - Juniperus squamata Buch-Ham. (Flaky Juniper)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or

Comercializare până la

Marketing till

ObservaţiiOther specific

mentions

85

Page 86: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

listing of cancellation (after deletion) Meyeri 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Pfitzeriana Glauca 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Pfitzeriana Aurea 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

MĂR SIBERIAN - Malus pumila Mill.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Purpurea 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

MOLID ÎNŢEPĂTOR - Picea pungens Engelm. (Pungent Spruce)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Glauca Argentea 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

NECTARIN - Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid. (Nectarine)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Dan 1043 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 dwarf

PIERSIC - Prunus persica (L.) Batsch (Peach)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Alizeu 1043 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Giuvaer 1043 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Livia 1043 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 semi dwarf Loreta 1089 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Paul 1043 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 dwarf Purpuriu 1043 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Rubion 47 1037 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Tonia 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Zefir 1043 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PRUN - Prunus domestica L. (Plum)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Ali 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Alion 1037 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015

PYRACANTHA – Pyracantha Crenatoserrata (Hance) Rehd. (Firethorn)

Denumirea soiului Variety

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Anul reînscrierii (radierii)

Comercializare până la

ObservaţiiOther

86

Page 87: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Denomination Date of listing

Date of renewal or of cancellation

Marketing till (after deletion)

specific mentions

Orange Glow 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015

SCUMPIA - Cotinus coggygria Scop. (Smoke Tree)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Simfonia verii 1037 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015

SEDUM - Sedum spectabilis (Iceplant)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther

specific mentions

Barbu 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

TRANDAFIR - Rosa L. (Rose)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)Date of

renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific mentions

1 2 3 4 5 6Afrodita 1042 2009 Floribunda, roz-purpuriu închis

Alexan 1038 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, albastru purpuriu

Algolld 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben

Amurg 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roşu-închis catifelat

Ana 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben-crem-roz

Angela 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz-lila

Aroma 1042 2011 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Acoperitor de sol, roz

Aurora CJ 1042 2010 Floribunda, roşu strălucitor

Bell Angie 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, ciclam-roz

Bogdana 1042 2012 Floribunda, roşu viu

Carmen 1042 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roşu

Cezara 1042 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roşu strălucitor

Cluj 2010 1108 2010 radiat 31.12.2013 30.06.2016 Floribunda, roşu catifelat-oranj

Compassion 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Urcător, roz deschis

Cristiana 1042 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz-purpuriu pal

Curcubeu 1042 2009 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz închis

Dame de Coeur 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, bordo-roşu

Denissa 1038 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu carmin

Doamna în mov 1042 2005 Thea hybrida, mov

Effel Tower 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, lila

Elegant 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz

Europa's Rosen Garten

1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, ciclam-roz

Foc de Tabără 1042 1969 2009 Polyantha Floribunda, roşu

Fortuna 1029 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz-intens

Golden Elegance 1042,1038 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, galben

Golden Fiesta 1042 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben

Intermezzo 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, mov

Ioana 1029 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, alb-roz

Judit 1042 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben-arămiu

Laura 1029 2003 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz-orange

87

Page 88: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Lemon 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, galben

Mariana 1029 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz liliachiu

Mirela 1042 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben-crem-roz

Nobilia 1042 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz pal

Nostalgica 1042 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz liliachiu

1 2 3 4 5 6 Orange Ace 1042 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu-roz

Parfum 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, amestec de roz

Pasiune 1042 2009 Floribunda, purpuriu-roz

Perla Transilvaniei 1042 2004 Floribunda, roz-liliachiu

Petrina 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz ciclam

Puritate 1042 2012 radiat 31.12.2013 30.06.2016 Floribunda, alb roz

Red Candy 1042 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Semitârâtor Floribunda, roz

Romana 1042 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu aprins

Romanţa 1029 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu închis

Rosadoll 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, purpuriu roşu

Rosadora 1042 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Semitârâtor Floribunda, roz

Rosagold 1042 2002 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, orange-crem

Rosalba 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, alb

Rosalinda 1042 1994 radiat 31.12.2013 30.06.2016 Polyantha Floribunda, roz

Rosana 1029 1996 radiat 31.12.2011 30.06.2014 Grandiflora, roz bannan

Rosatop 1042 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roşu-carmin închis

Rusticana 1042 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Semitârâtor Floribunda, roz

Sandra 1042 2009 Floribunda, roşu-purpuriu intens

Selena 1029 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben intens

Simbol 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu

Simfonie 1042 1978 2009 Thea hybrida, alb

Simina 1042 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, roz intens

Sirena 1029 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, alb-roz

Splendid 1042 2001 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Floribunda, galben

Steliana 1042 2007 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roşu catifelat

Tannour Star 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, roz-roşu

Tatjana 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, bordo

Veronica 1042 2009 Floribunda, roşu-purpuriu

Vigorosa 1042 1994 radiat 31.12.2013 30.06.2016 Polyantha Floribunda, roz

Violeta 1042 2011 Acoperitor, roz

Vulcan 1029 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Thea hybrida, amestec de roşu

Wagner's Favorit 1108 2013 radiat 31.12.2013 30.06.2016 Floribunda, amestec de roşu

Zburlici 1042 2000 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Semitârâtor Floribunda, roz

TUIA - Thuja occidentalis L. (Thuya)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Adina 1038 2004 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Columnaris 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Rheyngold 1037 2005 radiat 31.12.2012 30.06.2015 Silvia 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015Superba 1038 2010 radiat 31.12.2012 30.06.2015

TUIA - Thuja wareana L. (Thuya)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cati 1038 2006 radiat 31.12.2012 30.06.2015

88

Page 89: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

89

Page 90: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

XIII. ALTE SPECII DE CULTURĂOTHER CROP SPECIES

IARBA ELEFANTULUI - Miscanthus giganteus L.

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Art 1112 2012 (41)Nisa 1113 2012 (41)

SALCIA - Salix L. (Willow)

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Cozia 1 1052 2014 (41)Fragisal 1119 2013 (41)Gudrun 2145 2012 (41)Inger 2145 2012 (41)Pesred 1052 2014 (41)Robisal 1119 2013 (41)Tora 2145 2012 radiat 31.12.2012 30.06.2015 (41)Tordis 2145 2012 (41)

PAULOWNIA - Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei

Denumirea soiului Variety

Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

Anul reînscrierii (radierii)

Date of renewal or of cancellation

Comercializare până la

Marketing till (after deletion)

ObservaţiiOther specific

mentions

Kiri Maximus 1121 2014 (41)

90

Page 91: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

XIV. Lista soiurilor şi populaţiilor locale ameninţate de eroziune genetică, adaptate la condiţiile locale şi regionale de mediu, menţinute

în Catalogul oficial pentru anul 2014, în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 266/2002, republicată

List of varieties and landraces threatened by genetic erosion, naturally adapted to the local and regional environmental conditions, maintained in the Official catalogue for the year

2014, for which the previsions laid down in Article 32 of Law no. 266/2002 amended apply

Denumirea soiului Variety Denomination

MenţinătorulMaintainer

Anul înregistrării

Date of listing

ObservaţiiOther specific mentions

1 2 3 4TIMOFTICĂ - Phleum pratense L. (Timothy)Tirom 1006 1979

PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICEIPCĂRIGE - Gypsophila paniculata L.De Moara Domnească 1001 1975 LISOP - Hyssopus officinalis L.De Ciorani 1001 1975 LJALEŞ - Salvia officinalis L.De Răsmireşti 1001 1975 LMAC IRANIAN - Papaver bracteatum Lindl.De Călăraşi 1001 1985 LMĂSELARIŢĂ - Hyoscyamus niger L.De Timiş 1001 1976 LMĂTĂCIUNE - Dracocephalum moldavica L.De Militari 1001 1975 LNEGRILICĂ - Nigella sativa L.De Brăila 1001 1975 LROINIŢĂ - Melissa officinalis L.De Dobroteşti 1001 1973 LSĂPUNARIŢĂ - Saponaria officinalis L. De Alexandria 1001 1975 LSCHINEL - Cnicus benedictus L.De Brânceni 1001 1975 L

SPECII LEGUMICOLEARDEI - Capsicum annuum L. (Pepper)Export 1031 1974 (30) sl stm aPortocaliu 1072 1965 (31) tm aPĂTLĂGELE VINETE - Solanum melongena L. (Eggplant)Pana corbului 36 1033 1965 sl stm aSALATĂ - Lactuca sativa L. (Lettuce)Corisa 1034 1984 stm aDena 1029 1984 stm aSilvia 1031 1988 (8) td aŢELINĂ DE RĂDĂCINĂ - Apium graveolens L.var.rapaceum (Mill.) Gaud. (Celery)Maria 1029 1980 std a

POMICAIS - Prunus armeniaca L. (Apricot)

Cea mai bună de Ungaria 1043 1971 VII/2 - 3 Umberto 1043 1968 VIII/1Selena 1038 1979 VIII/1 - 2

Sulina 1038 1980 VII/3CIREŞ - Prunus avium (L.) L. (Sweet Cherry)

Hedelfinger 1047 1971 VII/1 - 2

91

Page 92: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4GUTUI - Cydonia oblonga Mill. (Quince)

Champion 1051 1971 X-XII De Constantinopol 1051 1971 IX - XI De Huşi 1051 1974 X - II De Portugalia 1051 1974 X-XII (I)MĂR - Malus domestica Borkh. (Apple)

Aromat de vară 1042 1966 VII Delicios de Voineşti 1053 1973 XI - III Florina 1037 1993 XI - III Frumos de Voineşti 1053 1966 X - XII Golden Delicious 1037 1971 X - III Goldspur 1037 1968 X - III Idared 1037 1979 XI - IV Jonagold 1037 2000 X - III Jonathan 1037 1971 XI - IV Kaltherer Böhmer 1037 1971 XI - I Mutsu 1037 1964 X - III Romus 3 1037 1984 VIII Starkrimson 1037 1967 XII - I Wagener premiat 1037 1971 XII - IV(V)NECTARIN - Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid. (Nectarine)

Flavortop 1038, 1043 1968 VII/3 - VIII/1 Independence 1038 1968 VII/2 - 3NUC - Juglans regia L. (Carpathian Walnut)

Geoagiu 65 1046 1979 IX/1 - 2 Germisara 1046 1979 IX/2 - 3 Jupâneşti 1037 1984 VIII/3 - IX/1 Novaci 1051 1979 X/1 Sibişel 44 1046 1979 IX/3 - X/1PĂR - Pyrus communis L. (Pear)

Aniversare 1053 1975 IX - XI Aromată de Bistriţa 1040 1973 VIII Conference 1037 1957 IX - XI Contesa de Paris 1037 1971 XII - III Curé 1037 1971 XII - III Favorita lui Clapp 1037 1971 VIII Olivier de Serres 1037 1971 XII - III Republica 1053 1974 XII - III Timpurii de Dâmboviţa 1053 1967 VIII Untoasă Bosc 1037 1971 IX - XI Untoasă de Geoagiu 1046 1974 IX - XI Untoasă Hardy 1037 1971 IX - XI Williams 1037 1958 IX Williams roşu 1037 1958 IXPIERSIC - Prunus persica (L.) Batsch (Peach)

PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ (for Fresh Consumption) Cardinal 1038, 1043 1964 VII/1 Collins 1038,1043 1960 VII/1 - 2 Flacăra 1038 1970 IX/1 - 2 Jerseyglo (NJ 244) 1038,1043,1043 1964 VIII/1 Jerseyland 1038 1964 VII/1 - 2Redskin 1038 1979 VIII/2- 3

Suncrest 1038 1979 VII/3-VIII/1Victoria 1038 1985 VIII/2

PENTRU CONSERVE (for Canning) Vesuvio 1038 1968 VII/3 - VIII/1 Veteran 1038 1957 IX/1 - 2PRUN - Prunus domestica L. (Plum)

Anna Späth 1037 1971 IX/1 - 2 Centenar 1037 1978 VIII/1 - 2

92

Page 93: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 D′ Agen 1037 1971 VIII/3 - IX/1 Gras ameliorat 1037 1971 IX/1 - 2 Gras românesc 1037 1971 IX/3 Ialomiţa 1037 1982 VII/2 Pescăruş 1037 1979 VIII/2 - 3 Piteştean 1037 1982 VII/3 Renclod Althan 1037 1971 VII/3 - VIII/1 Rivers timpuriu 1037 1971 VII/1 - 2 Stanley 1037 1957 VIII/3 Tuleu gras 1037 1971 VIII/3 Vinete de Italia 1037 1971 IX/1 – 2VIŞIN - Prunus cerasus L. (Sour Cherry)

Crişana 2 1037 1975 VI/2 - 3 Engleze timpurii 1037 1971 VI/2 Mocăneşti 16 1037 1975 VII/1 - 2 Schattenmorelle 1037 1974 VI/3 - VII/1 Timpurii de Piteşti 1037 1982 VI/1 - 2 Ţarina 1037 1984 VI/1 - 2 Vrâncean 1054 1985 VII/2 - 3

ARBUŞTI FRUCTIFERIAFIN - Vaccinium corymbosum L. (Blueberry)

Blueray 1037 1966 stm Coville 1037 1966 td Pemberton 1037 1966 stm Weymouth 1037 1966 tmALUN - Corylus avellana L. (Hazelnut)

Tonda delle Langhe 1037,1052 1958 IX/1 Uriaşe de Halle 1037 1971 IX/3CĂPŞUN - Fragaria x anannassa Duch. (Strawberry)

Benton 1037 1992 td Gorella 1037 1968 stm Premial 1037 1989 ex Red Gauntlet 1037 1964 stm Senga Sengana 1037 1960 tdCĂTINĂ - Hippophaë rhamnoides L.

Şerpeni 1037 1984COACĂZ ALB - Ribes rubrum L. (White Currant)

Mărgăritar 1042 1972 stmCOACĂZ NEGRU - Ribes nigrum L. (Black Currant)

Abanos 1037 1999 stm Record 1042 1972 tm Tinker 1037 1970 td Tsema 1037 1993 stmCOACĂZ ROŞU - Ribes rubrum L. (Red Currant)

Houghton Castle 1037 1967 td Jonkheer van Tets 1037 1967 stm Red Lake 1037 1967 stm Roşu timpuriu 1042 1972 tmMĂCEŞ - Rosa canina L.

Can 1037 1996MUR - Rubus sp. (Blackberry)

Darrow 1037 1993 tm Thornfree 1037 1978 tdSCORUŞ NEGRU - Aronia melanocarpa (Michx.)(Ell.)

Nero 1037 1991SOC - Sambucus nigra L. (Common Elder)

Ina 1052 1984 Nora 1052 1984TRANDAFIR PENTRU PETALE - Rosa sp.

Argeş 1 1037 1957

93

Page 94: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4ZMEUR - Rubus idaeus L. (Raspberry)

Cayuga 1037 1957 tm Citria 1037 1996 tm Malling Exploit 1037 1969 stm Ruvi 1037 1996 td The Latham 1037 1957 td

PORTALTOI POMICOLIPORTALTOI GENERATIVI (Generative Stock)

PENTRU CAIS (for Apricot) Cais franc 1038, 1043 1971 Zarzăr 1038, 1043 1971PENTRU CASTAN (for Chestnut)

Castan franc 1051 1971PENTRU CIREŞ (for Cherry)

Cireş franc din soiurile: Pietroase Dönissen 1037 1971 Cireş sălbatic 1037 1971 Semavium 1037 2000 şi pentru vişinPENTRU MĂR (for Apple)

PF Bistriţa 50(Maşanski) 1040 1970 PF Creţesc 1053 1968PENTRU MIGDAL (for Almond)

Dacic 1117 1991PENTRU NUC (for Walnut)

Juglans regia sp. 1037 1971PENTRU PĂR (for Pear)

Alămâi 1037 1971 Cu miez roşu 1037 1971 Păstrăvioare 1037 1971 Pepenii 1037 1971PENTRU PIERSIC (for Peach)

Piersic franc 1038, 1043 1971 soiuri şi populaţii locale cu coacere târzie T16 1043 1982PENTRU PRUN (for Plum)

BN 4 Kr 1040 2001 şi vegetativ Mirobolan C5 1037 1999 şi vegetativ Oteşani 8 1052 1980 PF Voineşti B 1053 1976PENTRU VIŞIN (for Sour cherry)

Vişin franc 1037 1971 soiuri cu coacere târzie

PORTALTOI VEGETATIVI (Vegetative Stock) PENTRU CIREŞ (for Cherry) IP-C2 1037 1999

PENTRU GUTUI (for Quince) Tipul A 1037 1971PENTRU MĂR (for Apple)

M 9 1037 1974 M 26 1037 1978 M 106 1037 1978 Voineşti 2 1053 1994PENTRU PRUN (for Plum)

Oteşani 11 1052 1987

VIŢA DE VIE - Vitis sp.L. (Vine)

PENTRU MASĂ (Table Grapes)Chasselas de Băneasa 1059 1978 alb III - IVGreaca 1059 alb VIMuscat timpuriu de Bucureşti 1059 1970 alb II

94

Page 95: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3 4 PENTRU VIN (Wine Grapes)

Arcaş 1064 1985 negru VCreaţă 1065 1971 alb VDonaris 1059 alb IV - VMajarcă 1065 1971 alb VMuscadelle 1064 1971 alb V

Oporto 1065 1971 negru IV Sangiovese 1065 1957 negru V Steinschiller 1065 1971 roşu-gri V - VIZghihară 1064 1971 alb VZweigelt 1059,1065 1989 negru IV - V

PORTALTOI

Berlandieri x Riparia 125 AA 1059, 1069 1971Berlandieri x Rupestris Ruggeri 140 (Ru140) 1059, 1069 1971Chasselas x Berlandieri 41 B (41 B ) 1059,1069 1971DUD - Morus sp. (Mulberry)

Ichinose 1070 1972

ARBUŞTI ORNAMENTALITRANDAFIR - Rosa L. (Rose)

Auriu de Cluj 1042 1991 Polyantha Floribunda, galben Baccara 1042 1974 Thea hybrida, roşu Incandescent 1042 1991 Thea hybrida, roşu Karina 1042 1977 Thea hybrida, roz Landora 1042 1977 Thea hybrida, galben Luchian 1042 1974 Polyantha Floribunda, roşu Romstar 1042 1991 Thea hybrida, roşu Rosabunda 1042 1979 Polyantha Floribunda, roz Rubin 1029 1996 Thea hybrida, roşu purpuriu

95

Page 96: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CEREALE

GRÂU COMUN DE TOAMNĂ - Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.

1. Alka

Soiul de grâu de toamnă Alka a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semierect spre intermediar. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este ridicată spre foarte ridicată. Este un soi foarte precoce. Cerozitatea tecii frunzei steag este slabă spre medie, a spicului este slabă, iar a gâtului paiului este absentă spre foarte slabă. Plantele sunt de talie foarte scurtă spre scurtă. Măduva paiului în secţiune transversală este subţire. Spicul are forma fusiformă, compactitatea este medie spre densă, este foarte scurt, cu prelungiri aristiforme, scurte spre medii la vârful spicului şi de culoare albă la maturitate. Perozitatea segmentului apical al rahisului este foarte puternică. Gluma inferioară are umărul lat, forma umărului este înclinată, lungimea ciocului este medie, iar forma este dreaptă spre uşor înclinată. Bobul are culoarea roşie, iar tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere, tolerant la iernare şi secetă şi uşor sensibil la arşiţă. Soiul are o rezistenţă bună la făinare şi este mijlociu de sensibil la septorioză şi pătarea brună reticulară.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa de calitate corespunzătoare pentru industria de panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat, în medie, o producţie de 6309 kg/ha, egală cu producţia realizată de martorii de referinţă. Masa a 1000 de boabe a avut o valoare medie de 38 g, iar masa hectolitrică de 77 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din toată ţara.

2. Anapurna

Soiul de grâu de toamnă Anapurna a fost creat de Limagrain Verneuil Holding, Franţa.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semiculcat. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este absentă sau foarte slabă. Precocitatea este medie. Cerozitatea tecii frunzei steag şi a feţei inferioare a limbului este medie spre puternică, a spicului este slabă, iar a gâtului paiului este medie. Înălţimea plantelor este scurtă spre medie. Măduva în secţiune transversală este foarte subţire. Spicul are forma piramidală, este lax, de lungime medie, aristat, cu ariste de lungime medie spre lungă la vârful spicului şi de culoare albă la maturitate. Perozitatea feţei externe a segmentului apical al rahisului este medie. Gluma inferioară are umărul îngust şi drept, ciocul scurt şi moderat curbat. Bobul are culoarea roşie, iar coloraţia în fenol este medie. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este de precocitate medie, rezistent la cădere şi tolerant la iernare, secetă şi arşiţă. Este rezistent la rugina brună, septorioza frunzelor şi pătarea brună reticulară şi este mijlociu de sensibil la făinare.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri bune pentru industria de panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat în medie, în zona de sud a ţării, o producţie de 7268 kg/ha (sporuri de 14% faţă de Boema 1, 14% faţă de Dropia şi 18% faţă de Flamura 85). Masa a 1000 de boabe a avut o valoare medie de 41 g., iar masa hectolitrică de 76 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă din sud, vest şi sud est a ţării.

96

Page 97: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

3. Aramis

Soiul de grâu de toamnă Aramis a fost creat de Limagrain Verneuil Holding, Franţa.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a coleoptilului este medie spre puternică. Portul plantei la înfrăţire este intermediar spre semiculcat. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este slabă spre medie. Epoca de înspicare este precoce. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică spre foarte puternică, a feţei inferioare a limbului este medie spre puternică, a spicului şi a gâtului paiului este puternică. Soiul are talia scurtă. Măduva paiului în secţiune este foarte subţire spre subţire. Spicul are forma în profil cu marginile paralele, este mediu de dens, lung, cu prelungiri aristiforme, foarte scurte la vârful spicului şi de culoare albă la maturitate. Gluma inferioară are umărul lat şi drept, ciocul scurt şi drept spre uşor curbat. Bobul are culoarea roşie, iar coloraţia în fenol este medie. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere, mijlociu de rezistent la iernare, tolerant la secetă şi uşor sensibil la arşiţă. Este rezistent la pătarea brună reticulară, mijlociu de rezistent la făinare, rugina brună şi mijlociu de sensibil la septorioză.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri bune pentru panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat în medie pe 3 ani, în reţeaua de testare, o producţie de 6982 kg/ha (sporuri de 9% faţă de Boema 1, 9% faţă de Dropia şi 13% faţă de Flamura 85). A realizat în medie o masă a 1000 de boabe de 42 g şi o masă hectolitrică de 74 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din partea de sud, sud vest şi sud est a ţării.

4. Pajura

Soiul de grâu de toamnă Pajura a fost creat de INCDA Fundulea.Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semierect. Frecvenţa plantelor în portul frunzei steag recurbat este mică. Este un soi precoce. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică, a feţei inferioare a limbului este medie, a spicului şi a gâtului paiului este puternică. Înălţimea plantelor este scurtă spre medie. Măduva paiului în secţiune transversală este foarte subţire spre subţire. Spicul are forma piramidală, compactitatea este medie, lungimea medie, este aristat, cu ariste lungi la vârful spicului şi de culoare albă la maturitate. Perozitatea segmentului apical al rahisului este slabă. Gluma inferioară are umărul mediu de lat, înălţat, cu cioc lung şi uşor curbat. Bobul are culoarea roşie, coloraţia în fenol este închisă spre foarte închisă. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul se încadrează în grupa soiurilor precoce, cu rezistenţă bună la cădere, iernare, secetă şi arşiţă. Soiul este mijlociu de rezistent la făinare, rugină brună, rezistent la pătarea brună reticulară şi rugina galbenă şi este sensibil la septorioză.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri bune pentru panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat în zona de sud a ţării o producţie de 6865 kg/ha (sporuri de 7% faţă de Boema 1, 8% faţă de Dropia şi 12% faţă de Flamura 85). În Transilvania şi Moldova producţia realizată a fost de 6756 kg/ha (sporuri de 15% faţă de Delabrad 2, 11% faţă de Dropia şi 8% faţă de Apullum). Masa a 1000 de boabe a avut în medie pe 3 ani o valoare de 43-46 g, iar masa hectolitrică 79-80 kg în funcţie de zonă.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din toată ţara.

97

Page 98: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

5. Renata

Soiul de grâu de toamnă Renata a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semierect. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este slabă spre medie. Este un soi precoce. Cerozitatea tecii frunzei steag este medie, a spicului este foarte slabă spre slabă, iar a gâtului paiului este absentă sau foarte slabă. Plantele sunt foarte scurte de înălţime. Măduva în secţiune transversală este subţire. Spicul are forma în profil, cu marginile paralele. Compactitatea este medie spre densă. Spicul este foarte scurt, cu prelungiri aristiforme, scurte şi are culoarea albă la maturitate. Perozitatea feţei externe a segmentului apical al rahisului este foarte puternică. Gluma inferioară are umărul lat, uşor înclinat, ciocul este de lungime medie şi este moderat curbat. Culoarea bobului este roşie. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere, tolerant la iernare, secetă şi arşiţă. Este rezistent la făinare, mijlociu de sensibil la septorioză şi pătarea brună reticulară.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri corespunzătoare pentru industria de panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat, în medie, o producţie de 6461 kg/ha, practic egală cu cea a martorilor de referinţă. Masa a 1000 de boabe a avut o valoare, în medie de 42 g, iar masa hectolitrică de 77 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din partea de sud, sud-vest, vest şi sud-est a ţării.

6. Seka

Soiul de grâu de toamnă Seka a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este intermediar. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este slabă. Precocitatea este medie. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică, a spicului este puternică, iar a gâtului paiului este medie. Plantele sunt de talie scurtă. Măduva paiului în secţiune transversală este subţire. Spicul are forma semimăciucată, este foarte dens, scurt, cu prelungiri aristiforme, scurte spre medii la vârful spicului şi de culoare albă la maturitate. Perozitatea feţei externe a segmentului apical al rahisului este foarte puternică. Gluma inferioară are umărul foarte îngust, înclinat, ciocul are lungimea medie spre lungă şi este moderat curbat. Culoarea bobului este roşie, iar tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere şi tolerant la iernare, secetă şi arşiţă. Soiul este rezistent la făinare, mijlociu de sensibil la septorioză şi pătarea brună reticulară.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri bune pentru industria de panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat o producţie medie de 6624 kg/ha, depăşind martorii de referinţă cu sporuri de 5% Boema 1, 6% Dropia şi 7% Flamura 85. Soiul a realizat în medie o masă a 1000 de boabe de 40 g şi o masă hectolitrică de 76 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din partea de sud, vest şi sud-est a ţării.

98

Page 99: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

7. Sosthene

Soiul de grâu de toamnă Sosthene a fost creat de Compania Caussade Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semiculcat spre culcat. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbată este slabă. Precocitatea este precoce spre medie. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică, a limbului este medie spre puternică, a spicului este puternică şi a gâtului paiului este medie spre puternică. Plantele sunt de înălţime medie. Paiul în secţiune transversală are măduva groasă. Spicul are forma cu marginile paralele, este lax, mediu de lung spre lung, cu prelungiri aristiforme, scurte spre medii şi de culoare albă. Segmentul apical al rahisului are perozitatea feţei externe puternică. Gluma inferioară are umărul lat şi drept, iar ciocul este foarte scurt şi drept. Culoarea bobului este roşie, iar coloraţia în fenol este medie. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere, tolerant la iernare şi secetă şi uşor sensibil la arşiţă. Soiul este mijlociu de sensibil la făinare, mijlociu de rezistent la septorioză, rezistent la pătarea brună reticulară şi rugina brună.

Însuşiri de calitate. Soiul are însuşiri bune pentru panificaţie.Capacitatea de producţie. Soiul a realizat în zona de sud o producţie de 7335

kg/ha (sporuri de producţie de 15% faţă de Boema 1, 15% faţă de Dropia şi 19% faţă de Flamura 85). În Transilvania şi jumătatea de nord a Moldovei a realizat o producţie de 6972 kg/ha (sporuri de producţie de 18% faţă de Delabrad 2, 14% faţă de Dropia şi 11% faţă de Apullum). Masa a 1000 de boabe a avut valori în medie de 41-43 g, iar masa hectolitrică de 73-74 kg, în funcţie de zona de cultură.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din toată ţara.

8. Soyard

Soiul de grâu de toamnă Soyard a fost creat de Compania Caussade Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Portul plantei la înfrăţire este semiculcat. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este absentă sau foarte slabă. Epoca înspicatului este tardivă. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică, a limbului este medie spre puternică, a spicului este medie, iar a gâtului paiului este puternică. Plantele sunt de talie mică. Măduva în secţiunea paiului este plină. Spicul are forma în profil cu marginile paralele, compactitatea medie, este mediu de lung spre lung, aristat, cu ariste lungi la extremitatea spicului şi de culoare albă la maturitate. Pilozitatea feţei externe a segmentului apical al rahisului este slabă. Gluma inferioară are lăţimea umărului medie, forma înălţată, ciocul lung şi moderat curbat. Bobul are culoarea roşie la maturitate, iar coloraţia în fenol este închisă spre foarte închisă. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere, tolerant la iernare şi secetă şi sensibil la arşiţă. Soiul este rezistent la pătarea brună reticulară, mijlociu de rezistent la făinare şi rugina brună şi mijlociu de sensibil la septorioză.

Însuşiri de calitate. Soiul se încadrează în grupa soiurilor cu însuşiri bune pentru industria de panificaţie.

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat, în zona de sud a ţării, o producţie de 6365 kg/ha, practic egală cu a martorilor de referinţă. În Transilvania şi jumătatea de nord a Moldovei, soiul a realizat o producţie de 6869 kg/ha, egală cu martorul Delabrad, 96 % faţă de Dropia şi 94% faţă de Apullum. În funcţie de zona de cultură, a realizat, în medie, o masă a 1000 de boabe de 41-42 g şi o masă hectolitrică de 73-72 kg.

Soiul se poate cultiva în zona favorabilă pentru cultura grâului de toamnă din toată ţara.

99

Page 100: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

TRITICALE DE TOAMNĂ – x Triticosecale Wittm.

Mv Medal

Soiul de triticale de toamnă Mv Medal a fost creat de Agricultural Research Institute Martonvasar, Ungaria.

Caractere morfologice. Soiul este hexaploid, cu portul plantei la înfrăţire intermediar. Frecvenţa plantelor cu portul frunzei steag recurbat este foarte scăzută. Pigmentaţia antocianică a urechiuşelor frunzei steag este slabă, iar epoca de înspicare este timpurie. Cerozitatea tecii frunzei steag este puternică, iar a limbului (faţa inferioară) este medie spre puternică. Coloraţia antocianică a anterelor este absentă spre slabă. Cerozitatea spicului este puternică. Densitatea perozităţii gâtului paiului este slabă spre medie. Plantele au înălţimea medie. Spicul este aristat, cu distribuţia aristelor pe tot spicul, iar lungimea aristelor la vârful spicului este medie. Gluma inferioară are primul cioc lung, perozitatea feţei externe a glumei este absentă. Măduva în secţiune transversală a paiului este subţire. Tipul de dezvoltare este de toamnă.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la iernare, cădere, arşiţă şi şiştăvire şi este mijlociu de rezistent la septorioză.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină al producţiei de boabe a fost de 11,43% S.U.

Capacitate de producţie. Soiul a realizat, în medie, o producţie de 7237 kg/ha, depăşind martorii de referinţă cu sporuri de 13% Titan şi 11% Stil.

Soiul se poate cultiva în zonele favorabile, pentru triticalele de toamnă, din toată ţara.

OREZ - Oryza sativa L.

Cirene

Soiul de orez Cirene a fost creat de Eugenio Gentinetta, Italia.Caractere morfologice. Frunzele au intensitatea culorii verzi medie, coloraţia

antocianică a frunzelor şi a urechiuşelor este absentă. Lungimea frunzei este medie spre lungă, iar lăţimea este îngustă spre medie. Frunza steag are portul erect (observaţie timpurie) şi semierect (observaţie târzie). Este un soi tardiv. Sterilitatea masculă este absentă. Coloraţia antocianică a carenei, a apexului şi a suprafeţei de sub apex este absentă. Stigmatul este de culoare albă. Tulpina are înălţimea medie. Coloraţia antocianică a nodurilor şi internodurilor paiului este absentă.

Paniculul are axul principal mediu de lung şi este nearistat. Spiculeţul are pubescenţa glumelei de intensitate medie, iar culoarea vârfului glumelei este albă. Portul paniculului în raport cu tulpina este uşor căzut, iar al ramificaţiilor este împrăştiat. Paniculul este moderat spre bine exersat. Precocitatea la coacere este medie spre târzie. Masa a 1000 de boabe este mare (medie 45 g). Bobul îmbrăcat este mediu spre lung, iar lăţimea este medie spre lată. Forma bobului decorticat este semifusiformă spre fusiformă. Culoara bobului decorticat este albă. Bobul este neglutinos, cu conţinut scăzut de amiloză, nearomat.

Însuşiri fiziologice. Soiul este rezistent la cădere şi scuturare. Conţinutul boabelor în proteină a avut o valoare de 7,18% S.U. (7,55% Polizeşti 28, 7,50% Impuls).

Capacitatea de producţie. Soiul a realizat în medie o producţie de 9766 kg/ha, realizând sporuri de 6% faţă de Polizeşti 28 şi faţă de Impuls.

Soiul se poate cultiva în zona specifică culturii orezului.

100

Page 101: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

SORG - Sorghum bicolor (L.) Moench

ES Alize

Hibridul simplu de sorg, ES Alize, a fost creat la compania Euralis Semences, Franţa.

Caractere morfologic. Planta este de înălţimea mică. Coloraţia antocianică a coleoptilului este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a părţii dorsale a primei frunze, a plantulei, este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a limbului (stadiul de 5 frunze) este foarte slabă spre slabă. Extinderea decolorării limbului frunzei steag este slabă spre medie. Paniculul are forma evazat în partea inferioară. Gluma, la înflorit, este galben-verde. Intensitatea coloraţiei antocianică a glumei este foarte slabă. Coloraţia antocianică a pilozităţii glumei este absentă sau foarte slabă. Aristarea glumelei este absentă sau foarte slabă. Stigmatele sunt de lungime medie. Compactitatea paniculului (la sfârşitul înfloritului) este laxă spre medie. Culoarea glumei, la maturitate, este maro-roşcat. Cariopsa este de culoare portocalie. Forma feţei dorsale a bobului este rotundă. Mărimea amprentei germenului este medie spre mare. Textura endospermului este 1/2 sticlos. Culoarea albumenului sticlos este portocalie.

Însuşiri fiziologice. Epoca înfloritului este timpurie spre medie. Hibridul este tolerant la secetă şi arşiţă şi este rezistent la cădere şi frângere.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în medie pe trei ani o producţie 6732 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zonele cu terenuri nisipoase şi în zonele unde porumbul nu realizează producţii economice.

PORUMB - Zea mays L.

1. Clischi

Hibridul simplu Clischi a fost creat de compania Monsato SAS,Franţa.Caractere morfologice.Unghiul dintre axul principal al paniculului şi

ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia dreaptă. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătasii este foarte slabă. Rădăcinile aeriene sunt slab colorate antocianic. Ştiuletele este mic, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat, cu vârful bobului de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt mediu colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mare cu 1-2 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR35P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8493 kg/ha în condiţii de neirigare şi 11952 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

2. Copernic

Hibridul simplu Copernic a fost creat de compania Monsanto SAS, Franţa.Caractere morfologice. Planta este foarte înaltă. Unghiul dintre axul principal

al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a

101

Page 102: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

matăsii este absentă sau foarte slabă.Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă. Ştiuletele este lung, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat- dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este foarte târzie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 2-3 zile faţă de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34 şi PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8731 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 13654 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona I din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll-a din sudul ţării.

3. DKC3409

Hibridul simplu DKC3409 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franta.Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare spre foarte mare.

Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia usor recurbată. Coloratia antocianica a glumelor paniculului este slaba. Mătasea este mediu colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt slab colorate antocianic. Ştiuletele este mediu, cu un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip indurat-semiindurat, cu vârful de culoare galben-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egala sau mai mică cu 1-2 zile faţă de martorii Turda 201, Turda 165, PR39D81 şi PR39B76 şi face parte din grupa hibrizilor extratimpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 10028 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova si Transilvania.

4. DKC3420

Hibridul simplu DKC3420 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franta.Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare spre foarte mare.

Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu spre mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia usor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este mediu colorată antocianic. Mătasea este slab colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt slab colorate antocianic. Ştiuletele este mediu spre lung, are un număr de rânduri de boabe mic spre mediu. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie spre târzie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egala sau mai mica cu 2-3 zile zile faţă de martorii Turda 201,Turda 165, PR39D81 şi PR39B76 şi face parte din grupa hibrizilor extra timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8975 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

102

Page 103: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

5. DKC4490

Hibridul simplu DKC4490 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franţa.Caractere morfologice. Planta este scurtă de înălţime. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slab colorată antocianic. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Rădăcinile aeriene sunt foarte slab spre slab colorate antocianic. Ştiuletele este foarte lung şi are un număr mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful bobului de culoare galbenă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului este foarte timpurie spre timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda Star, Turda 201, PR37Y12 şi PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord.Hibridul este tolerant la boli şi dăunători.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 10272 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

6. DKC4795

Hibridul simplu DKC4795 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franţa.Caractere morfologice. Planta este de inaltime medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale estemic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreapta spre usor recurbată. Glumele paniculului sunt slab colorate antocianic.. Mătasea este foarte slab colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt mediu colorate antocianic. Ştiuletele este de lungime medie spre lungă şi are un număr mediu spre mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre târzie şi a mătăsitului este medie spre târzie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda Star, Turda 201, PR37Y12 şi PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord. Hibridul este tolerant la boli şi dăunători.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 10258 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

7. DKC4995

Hibridul simplu DKC4995 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franţa.Caractere morfologice. Planta este scurtă spre medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu spre mare şi au poziţia uşor recurbată. Glumele paniculului sunt slab spre mediu colorate antocianic. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Rădăcinile aeriene sunt mediu colorate antocianic. Ştiuletele este scurt spre mediu, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu spre mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda Star, Turda 201,

103

Page 104: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PR37Y12 şi PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord. Hibridul este tolerant la boli şi dăunători.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 9126 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

8. DKC5190

Hibridul simplu DKC5190 a fost creat de compania Monsanto SAS, Franta.Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie spre înaltă. Unghiul

dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia uşor recurbată spre recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Mătasea este foarte slab colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt mediu colorate antocianic. Ştiuletele este scurt şi are un număr mediu spre mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este târzie şi a mătăsitului este la fel.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-2 zile fată de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34 şi PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8754 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 13858 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona I din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll a din sudul ţării.

9. Drava 404

Hibridul simplu Drava 404 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie spre înaltă. Unghiul

dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic spre mediu şi au poziţia recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă spre medie. Ştiuletele este de lungime medie şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este mediu tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la

cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 2 zile faţă de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 8383 kg/ha în condiţii de neirigare şi 12565 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll-a din sudul ţării.

10. ES Cortes

Hibridul simplu Es Cortes a fost creat de compania Euralis Semences, Franţa.Caractere morfologice. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi

ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia moderat recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor este slabă. Mătasea este slab colorată antocianic. Ştiuletele este de lungime medie spre lungă şi are un număr

104

Page 105: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

mediu spre mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic. Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 2-3 zile faţă de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8315 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 13330 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona I din sudul şi vestul ţării şin zona a II a din sudul ţării

11. Fidoxxi

Hibridul simplu Fidoxxi a fost creat de compania R.A.G.T. 2n, Franţa.Caractere morfologice. Planta este înălţime medie spre înaltă.Unghiul dintre

axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Ramificaţiile primare laterale sunt absente sau foarte puţine şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Glumele paniculului sunt slab colorate antocianic. Mătasea este slab colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt mediu colorate antocianic. Ştiuletele este mediu spre lung, cu un număr de rânduri de boabe mic spre mediu. Bobul este de tip indurat-semiindurat, cu vârful de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este mai mare cu 1-3 zile faţă de martorii Turda 201,Turda Star şi PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8901 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a Il-a din Moldova şi Transilvania şi sudul ţării.

12. Kamparis

Hibridul simplu Kamparis a fost creat de compania KWS SAAT AG,Germania.Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu spre mare şi au poziţia uşor recurbată spre moderat recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului esteslabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă. Ştiuletele este lung, de formă cilindro-conică şi are un număr rânduri de boabe mediu spre mare. Bobul este de tip semiindurat, cu vârful de culoare galben-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este medie spre târzie şi a mătăsitului este medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 2 ani o producţie de 7243 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 11855kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll-a din sudul ţării.

105

Page 106: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

13. Kassius

Hibridul simplu Kassius a fost creat de compania KWS SAAT AG, Germania.Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Densitatea spiculeţelor este moderat densă. Mătasea este slab colorată antocianic. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este medie. Ştiuletele este mediu, de formă cilindrică şi are un număr de rânduri de boabe mic spre mediu. Bobul este de tip semiindurat- dentat, cu vârful bobului de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu martorii Turda 201,Turda Star, PR37Y12, PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 9923 kg/ha

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

14. Kruh 340 VC

Hibridul simplu Kruh 340 VC a fost creat de firma SPFE Company ”MAIS”, Ucraina.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată.Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este medie. Mătasea este mediu spre puternic colorată antocianic. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă. Ştiuletele este scurt, de formă cilindro-conică şi are un număr mic de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare alb-gălbuie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt mediu spre puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda Star, Turda 201, PR37Y12, PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 9302 kg/ha

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

15. LG30535Waxy

Hibridul simplu LG30535Waxy a fost creat de compania Limagrain Verneuil Holding, Franţa.

Caractere morfologice. Planta este foarte înaltă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia moderat recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă.Ştiuletele este de lungime medie,de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu endosperm de tip waxy şi are vârful de culoare galbenă. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie medie.

106

Page 107: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Hibridul este mediu tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR35P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 8280 kg/ha în condiţii de neirigare şi 10726 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării .

16. MAS 45N

Hibridul simplu MAS 45N a fost creat de compania Maisadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime mică. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Ramificaţiile laterale primare ale paniculului sunt absente sau foarte puţine şi au poziţia uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Mătasea este mediu colorată antocianic. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este mediu, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat, cu vârful de culoare galben portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu a martorilor Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8275 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 13414 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona a I din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll a din dudul ţării.

17. Os 378

Hibridul simplu Os 378 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia. Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie spre înaltă. Unghiul

dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic spre mediu şi au poziţia uşor recurbată spre recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este foarte slabă spre slabă. Ştiuletele este de lungime medie spre lungă şi are un număr de rânduri de boabe mediu spre mare. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mare cu 1-2 zile faţă de martorii Turda Star, Turda 201, PR37Y12, PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 9399 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a ll-a din Moldova şi Transilvania.

107

Page 108: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

18. Os 430

Hibridul simplu Os 430 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia . Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie spre înaltă. Unghiul

dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este foarte slabp spre slabă. Ştiuletele este de lungime medie şi are un număr mic spre mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie medie.

Hibridul este mediu tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-2 zile faţă de martorii Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 7828 kg/ha în condiţii de neirigare şi 11776 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll-a din sudul ţării.

19. Os 5717

Hibridul simplu Os 5717 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia. Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediuşi au poziţia dreaptă spre uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este medie .Ştiuletele este scurt spre mediu şi are un număr de rânduri de boabe mediu spre mare. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii, Fundulea 376, Olt, PR35P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 7914 kg/ha în condiţii de neirigare şi 10373 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

20. Ossk 396

Hibridul simplu Ossk 396 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia. Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă spre uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă. Ştiuletele este de lungime medie şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful bobului de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda Star, Turda 201, PR37Y12, PR38A24 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii de nord.

108

Page 109: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 9857 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a ll-a din Moldova şi Transilvania.

21. Ossk 515

Hibridul simplu Ossk 515 a fost creat de Agricultural Institute Osijek, Croaţia. Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic spre mediu şi au poziţia uşor recurbată spre recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă spre medie. Ştiuletele este de lungime medie şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi mediu tolerant la şiştăvire. Este

rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR35P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 8055 kg/ha în condiţii de neirigare şi 10850 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

22. P0326

Hibridul simplu P0326 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime mică. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este medie. Colorţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este de lungime medie, de formă cilindrică şi are un număr mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR37P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8776 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 10697 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

23. P0439

Hibridul simplu P0439 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este foarte înaltă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mare şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă.Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este slabă. Ştiuletele este lung, de formă cilindrică şi are un număr mare de

109

Page 110: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt mediu colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este târzie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-2 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR37P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 8792kg/ha,în condiţii de neirigare şi 12326 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

24. P0573

Hibridul simplu P0573 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie spre înaltă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic spre mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este puternică. Ştiuletele este scurt, de formă cilindrică şi are un număr mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare alb-gălbuie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 376, Olt, PR37P12, PR36V74 şi face parte din grupa hibrizilor semitârzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 8756 kg/ha ân condiţii de neirigare şi 11697 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

25. P0865

Hibridul simplu P0865 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este de lungime medie, de formă cilindrică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galben-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt slab colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie spre târzie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Fundulea 365, Olt, PR35F38, PR35T06 şi face parte din grupa hibrizilor târzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 2 ani o producţie de 6793 kg/ha ân condiţii de neirigare şi 10997 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

110

Page 111: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

26. P8805

Hibridul simplu P8805 a fost creat la compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este scurtă de înălţime. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu spre mare şi au poziţia uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este moderat laxă spre medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este medie. Rădăcinile aeriene sunt mediu colorate antocianic. Ştiuletele este de lungime medie,formă cilindro-conică şi are un număr mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt mediu spre puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-3 zile faţă de martorii Turda 201, Turda 165, PR39D81 şi PR39B76 şi face parte din grupa hibrizilor extratimpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 11150 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania.

27. P8816

Hibridul simplu P8816 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slab colorată. Densitatea spiculeţelor este moderat densă. Mătasea este slab colorată antocianic. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este mediu, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă-portocalie. Glumele rahisului ştiuletelui sunt mediu colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este mai mare cu 2-3 zile faţă de martorii Turda 201, Turda Star, PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 2 ani o producţie de 9134 kg/ha

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova, Transilvania şi sudul ţării.

28. P9074

Hibridul simplu P9074 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este înaltă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este medie. Densitatea spiculeţelor este medie. Mătasea este mediu colorată antocianic. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este foarte mic, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galben-portocalie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului este timpurie şi a mătăsitului este timpurie spre medie.

111

Page 112: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 2-3 zile faţă de martorii Turda 201, Turda Star, PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 2 ani o producţie de 9229 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova ,Translvania şi sudul ţării..

29. P9549

Hibridul simplu P9549 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mare. Ramificaţiile laterale primare sunt puţine spre mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Glumele paniculului sunt slab colorate antocianic. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slab colorată. Ştiuletele este mediu, de formă cilindrică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip dentat, cu vârful de culoare galbenă.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie spre medie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-2 zile faţă de martorii Turda 201, Turda Star, PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii..

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 9537 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova şi Transilvania şi sudul ţării.

30. P9718E

Hibridul simplu waxy P9718E a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, SUA.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime mare. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mic spre mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este slabă. Densitatea spiculeţelor este moderat densă. Coloraţia antocianică a mătăsii este foarte slabă spre slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este de lungime medie, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat. Boabele sunt colorate într-o singură culoare şi au vârful bobului de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mică cu 1-2 zile cu a martorilor Fundulea 322, Paltin, PR37M34, PR37Y12 şi face parte din grupa hibrizilor mijlocii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 2 ani o producţie de 6820 kg/ha, în condiţii de neirigare şi 11378 kg/ha, în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării şi în zona a ll-a din sudul ţării.

112

Page 113: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

31. Premiia 190 Mv

Hibridul simplu Premiia 190 Mv a fost creat de firma SPFE Company „Mais”, Ucraina.

Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia uşor recurbată. Glumele paniculului sunt mediu colorate antocianic. Densitatea spiculeţelor este medie. Mătasea este slab colorată antocianic. Rădăcinile aeriene sunt slab colorate antocianic. Ştiuletele este mediu, de formă cilindro-conică şi are un număr mic spre mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este timpurie.

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală cu a martorilor Turda 201,Turda Star, PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 8810 kg/ha.

Hibridul se poate cultiva în zona a II-a din Moldova, Transilvania şi sudul ţării.

32. SNH 1617

Hibridul simplu SNH1617 a fost creat de firma COOPSEMENTI SCARL, Italia.Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mic. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă spre medie. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este puternică. Ştiuletele este de lungime medie, de formă cilindro-conică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt foarte puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie.Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi

frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mare cu 2-3 zile faţă de martorii Fundulea 365, Olt, PR35F38, PR35T06 şi face parte din grupa hibrizilor târzii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 7296 kg/ha ân condiţii de neirigare şi 11019 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

33. SNH1714

Hibridul simplu SNH1714 a fost creat de firma COOPSEMENTI SCARL, Italia. Caractere morfologice. Planta este de înălţime medie. Unghiul dintre axul

principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia dreaptă sau foarte uşor recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absetă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a rădăcinilor aeriene este absentă sau foarte slabă. Ştiuletele este mediu spre lung, de formă cilindrică şi are un număr mediu de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galbenă. Glumele rahisului ştiuletelui sunt puternic colorate antocianic.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este târzie spre foarte târzie.

113

Page 114: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire. Este rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mare cu 3-8 zile faţă de martorii Fundulea 365, Olt, PR35F38, PR35T06 şi face parte din grupa hibrizilor târzii (grupa 700).

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, pe 3 ani o producţie de 7201 kg/ha în condiţii de neirigare şi 10150 kg/ha,în condiţii de irigare.

Hibridul se poate cultiva în zona l din sudul şi vestul ţării.

34. Turda 332

Hibridul simplu Turda 332 a fost creat de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.

Caractere morfologice. Planta este înaltă. Unghiul dintre axul principal al paniculului şi ramificaţiile laterale este mediu spre mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare este mediu şi au poziţia moderat recurbată. Coloraţia antocianică a glumelor paniculului este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor este moderată. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Coloratia antocianică a rădăcinilor aeriene este foarte slabă spre slabă. Ştiuletele este mediu, de formă cilindro-conică şi are un număr mare de rânduri de boabe. Bobul este de tip semiindurat-dentat, cu vârful de culoare galben-portocalie. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului ştiuletelui este medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului paniculului şi a mătăsitului este medie spre târzie. Hibridul este tolerant la secetă, arşiţă şi şiştăvire şi rezistent la cădere şi frângere. Perioada de vegetaţie a hibridului este egală sau mai mare cu 1-3 zile faţă de martorii Turda 201, Turda Star, PR38A79 şi face parte din grupa hibrizilor timpurii.

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat, în medie, în 3 ani o producţie de 9451 kg/ha .

Hibridul se poate cultiva în zona a Il-a din Moldova ,Transilvania şi sudul ţării.

114

Page 115: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PLANTE OLEAGINOASE ŞI TEXTILE

FLOAREA-SOARELUI - Helianthus annuus L.

1. Alvarez IR

Hibridul de floarea-soarelui Alvarez IR a fost creat de compania SC Quality Crops Agro SRL,România.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde mediu. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Planta este înaltă. Capitulul are portul aplecat cu tija puternic arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive.

Masa a 1000 de boabe este de 60 g., iar masa hectolitrică este de 41 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Alvarez IR este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la aplicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43,2 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3605 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

2. Babisol CL

Hibridul de floarea-soarelui Babisol CL a fost creat de compania Nidera SA, Argentina.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia medie spre grosieră. Urechiuşele frunzei sunt mici. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul semiaplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 57 g., iar masa hectolitrică este de 40 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Babisol CL este simplu. Hibridul este tolerant la

secetă, mediu tolerant la arşiţă şi mediu rezistent la frîngere. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este foarte sensibil la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la aplicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 41,2 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3248 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu excepţia

zonelor infestate puternic cu lupoaie.

3. Gabi

Hibridul de floarea-soarelui Gabi a fost creat de Dobroudja Agricultural Institute, Bulgaria.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde mediu, puternic gofrată şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea

115

Page 116: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ligulată are culoarea galben mediu. Planta este scurtă. Capitulul are portul vertical, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 56 g., iar masa hectolitrică este de 41 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Gabi este simplu. Hibridul are rezistenţă bună la

frângere, este mediu tolerant la arşiţă şi tolerant la secetă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,5 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3505 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

4. Hysun 231 HO

Hibridul de floarea-soarelui Hysun 231 HO a fost creat de compania Advanta Semilas S.A.I.C., Argentina .

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde închis, slab gofrată şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, foarte slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 55 g., iar masa hectolitrică este de 38 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Hysun 231 HO este simplu. Hibridul este rezistent

la frângere, este mediu sensibil la arşiţă şi tolerant la secetă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este tolerant la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 44,8 %.Conţinutul mediu în acid oleic este ridicat, de 88,8%, comparabil cu al altor

hibrizi high oleici. Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua ISTIS, o producţie medie de 2962 kg/ha.

Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu precauţie în zonele infestate puternic cu lupoaie.

5. MAS 80IR

Hibridul de floarea-soarelui MAS 80IR a fost creat de compania Maïsadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde mediu, slab gofrată şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 57 g., iar masa hectolitrică este de 41 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul MAS 80IR este simplu. Hibridul are rezistenţă

bună la frângere şi este tolerant la arşiţă şi secetă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi tolerant la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la apicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43 %.

116

Page 117: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua ISTIS, o producţie medie de 3624 kg/ ha.

Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

6. MAS 89M

Hibridul de floarea-soarelui MAS 89M a fost creat de compania Maïsadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde mediu, mediu gofrată şi cu dentiţia grosieră spre foarte grosieră. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben deschis. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 61 g., iar masa hectolitrică este de 39 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul MAS 89M este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi tolerant la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este foarte sensibil la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 41,3%.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3597 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu excepţia

zonelor infestate puternic cu lupoaie.

7. Lucia CL Plus

Hibridul de floarea-soarelui Lucia CL Plus a fost creat de compania Nidera SA, Argentina.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime mare, de culoare verde închis, mediu gofrată şi cu dentiţia grosieră. Urechiuşele frunzei sunt mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben deschis. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija larg arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 40,8 g., iar masa hectolitrică este de 35 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Lucia CL Plus este simplu. Hibridul este rezistent

la frângere şi tolerant la secetă şi la arşiţă. Este mediu rezistent la putregaiul alb (Sclerotinia s.), la mană (Plasmopara helianthi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este foarte sensibil la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la apicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,4%.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3320 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu excepţia

zonelor infestate puternic cu lupoaie.

8. Mihaela

Hibridul de floarea-soarelui Mihaela a fost creat de Dobroudja Agricultural Institute, Bulgaria .

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde închis, slab gofrată şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este ascuţit. Epoca înfloritului este tardivă.

117

Page 118: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Floarea ligulată are culoarea galben oranj. Planta este scurtă. Capitulul are portul vertical, iar forma părţii cu sămânţă este uşor concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, foarte slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 53 g., iar masa hectolitrică este de 43 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Mihaela este simplu. Hibridul este tolerant la

frângere şi secetă şi mediu tolerant la arşiţă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 44,1 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3437 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

9. Napoli

Hibridul de floarea-soarelui Napoli a fost creat de compania Syngenta Crop Protection AG, Elveţia.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde mediu, slab gofrată şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este medie. Floarea ligulată are culoarea galben deschis.Înălţimea plantei este medie. Capitulul are forma părţii cu sămânţă uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 61 g., iar masa hectolitrică este de 44 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Napoli este simplu. Hibridul este tolerant la

frângere şi secetă şi mediu tolerant la arşiţă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor(Phoma macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 44,5 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3414 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

10. NS Leonardo

Hibridul de floarea-soarelui NS Leonardo a fost creat de Institute of Field and Vegetables Crops Novi Sad, Serbia.

Caractere morfologice. Frunza este mare , de culoare verde închis, puternic gofrată şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Planta este înaltă. Capitulul are portul aplecat cu tija puternic arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 56 g., iar masa hectolitrică este de 44 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul NS Leonardo este simplu. Hibridul este tolerant la

secetă, mediu tolerant la arşiţă şi rezistent la frângere. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,8 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3387 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

118

Page 119: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

11. NS Ognjen

Hibridul de floarea-soarelui NS Ognjen a fost creat de Institute of Field and Vegetables Crops Novi Sad ,Serbia.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie , de culoare verde mediu. Gofrarea frunzei este medie, iar dentiţia este grosieră. Urechiuşele frunzei sunt mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija larg arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 53 g., iar masa hectolitrică este de 41 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul NS Ognjen este simplu. Hibridul este tolerant la

secetă şi frîngere şi mediu sensibil la arşiţă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 40,6 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3304 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

12. P64LL41

Hibridul de floarea-soarelui P64LL41 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde închis, slab gofrată şi cu dentiţia grosieră. Urechiuşele frunzei sunt mici. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 62 g., iar masa hectolitrică este de 40 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul P64LL41 este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi arşiţă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,5 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3686 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

13. P64LL50

Hibridul de floarea-soarelui P64LL50 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde medie, foarte slab gofrată şi cu dentiţia grosieră. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este medie. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 62 g., iar masa hectolitrică este de 42 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul P64LL50 este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi arşiţă. Este tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma

119

Page 120: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

macdonaldi) şi mediu rezistent la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 44,8 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3606 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

14. P64LL68

Hibridul de floarea-soarelui P64LL68 a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este medie şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Planta este scurtă. Capitulul are portul semiaplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 60 g., iar masa hectolitrică este de 41 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul P64LL68 este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43,2 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3605 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

15. Puntasol CL

Hibridul de floarea-soarelui Puntasol CL a fost creat de compania Nidera SA, Argentina.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este pronunţat concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 52 g., iar masa hectolitrică este de 43 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Puntasol CL este simplu. Hibridul este tolerant la

frângere şi secetă şi mediu tolerant la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la apicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 40,3 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3441 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

120

Page 121: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

16. QC108

Hibridul de floarea-soarelui QC 108 a fost creat de compania SC Quality Crops Agro SRL, România.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde deschis. Gofrarea frunzei este medie şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben oranj. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija puternic arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare brun închis şi prezintă dungi pe margine foarte slab expresive.

Masa a 1000 de boabe este de 65 g., iar masa hectolitrică este de 38 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul QC 108 este simplu. Hibridul este tolerant la

frângere şi secetă şi mediu sensibil la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este sensibil la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43,5 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3451 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu excepţia

zonelor infestate puternic cu lupoaie.

17. QC Bond

Hibridul de floarea-soarelui QC Bond a fost creat de compania SC Quality Crops Agro SRL, România.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde mediu. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt mici. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben oranj. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija larg arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este uşor concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 60 g., iar masa hectolitrică este de 38 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul QC Bond este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi mediu tolerant la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 44,8 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3415 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

18. QC Rambo

Hibridul de floarea-soarelui QC Rambo a fost creat de compania SC Quality Crops Agro SRL, România.

Caractere morfologice. Frunza este de mărime medie, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este medie şi cu dentiţia izolat sau foarte fină spre fină. Urechiuşele frunzei sunt mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galen mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul răsturnat, iar forma părţii cu sămânţă este plată. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 61 g., iar masa hectolitrică este de 38 kg.

121

Page 122: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Hibridul QC Rambo este simplu. Hibridul este tolerant la secetă şi frângere şi mediu sensibil la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,2 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3377 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

19.QC Toledo

Hibridul de floarea-soarelui QC Toledo a fost creat de compania SC Quality Crops Agro SRL, România.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde mediu. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia fină. Urechiuşele frunzei sunt medii. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul vertical, iar forma părţii cu sămânţă este uşor concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 60 g., iar masa hectolitrică este de 37 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul QC Toledo este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi mediu sensibil la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi tolerant la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43,2 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3344 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

20. Sierra

Hibridul de floarea-soarelui Sierra a fost creat de compania Seeds 2000 Inc., SUA.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde deschis, foarte slab gofrată şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid largă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, puternic expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 47 g., iar masa hectolitrică este de 38 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Sierra este simplu. Hibridul are rezistenţă bună la

frângere şi este tolerant la secetă şi arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi), şi tolerant la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42,7 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3437 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

122

Page 123: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

21. Santana CL

Hibridul de floarea-soarelui Santana CL a fost creat de compania Nidera SA, Argentina.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este slabă şi cu dentiţia grosieră. Urechiuşele frunzei sunt mici. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este pronunţat concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare albă.

Masa a 1000 de boabe este de 47 g., iar masa hectolitrică este de 43 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Santana CL este simplu. Hibridul este rezistent la

frângere şi tolerant la secetă şi mediu sensibil la arşiţă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este foarte sensibil la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Hibridul este rezistent la aplicarea erbicidelor pe bază de imidazolinone.Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 43,1 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3447 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui, cu excepţia

zonelor infestate puternic cu lupoaie.

22. Torino

Hibridul de floarea-soarelui Torino a fost creat de compania Seeds 2000 Inc., SUA.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde mediu, slab gofrată şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt mari spre foarte mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este obtuz. Epoca înfloritului este medie. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Înălţimea plantei este medie. Capitulul are portul aplecat cu tija puternic arcuită, iar forma părţii cu sămânţă este uşor convexă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine, slab expresive, de culoare albă.

Masa a 1000 de boabe este de 52g., iar masa hectolitrică este de 43 kg.Însuşiri fiziologice. Hibridul Torino este trilineal. Hibridul are rezistenţă bună la

frângere şi este tolerant la secetă. Este mediu rezistent la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 42%.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3383 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

23. Velko

Hibridul de floarea-soarelui Velko a fost creat de Dobroudja Agricultural Institute, Bulgaria.

Caractere morfologice. Frunza este mare, de culoare verde închis. Gofrarea frunzei este puternică şi cu dentiţia medie. Urechiuşele frunzei sunt mari. Unghiul format între nervurile laterale de la baza frunzei este drept sau aproape drept. Epoca înfloritului este tardivă. Floarea ligulată are culoarea galben mediu. Planta este scurtă. Capitulul are portul semiaplecat cu tija dreaptă, iar forma părţii cu sămânţă este uşor concavă. Sămânţa are forma ovoid îngustă, este de culoare neagră şi prezintă dungi pe margine slab expresive, de culoare gri.

Masa a 1000 de boabe este de 54 g., iar masa hectolitrică este de 43 kg.

123

Page 124: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Hibridul Velko este simplu. Hibridul este tolerant la secetă şi mediu tolerant la arşiţă şi frângere. Este mediu tolerant la înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldi) şi la pătarea brună-cenuşie (Phomopsis helianthi). Este rezistent la atacul de lupoaie (Orobanche spp.).

Însuşiri de calitate. Conţinutul în ulei al seminţelor este, în medie, de 41,4 %.Capacitatea de producţie. Hibridul a realizat în 3 ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie medie de 3599 kg/ ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile pentru floarea-soarelui.

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ PENTRU ULEI - Brassica napus L. partim.

1. Marsac

Soiul de rapiţă de toamnă Marsac a fost creat la firma Maïsadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea medie spre lungă, iar lăţimea medie. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mediu, iar dentiţia pe margine este medie.

Epoca înfloritului este medie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este scurtă spre medie şi lăţimea medie spre mare.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei, la înfloritul deplin, este înaltă spre foarte înaltă. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie spre lungă. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este scurtă spre medie şi lăţimea este mare. Silicva are lungimea ciocului scurtă spre medie şi lungimea peduncului scurtă spre medie.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este foarte slabă spre slabă.

Masa a 1000 de boabe este de 4,18 g., iar masa hectolitrică este de 63,0 kg.Însuşiri fiziologice. Marsac este un soi cu toleranţă bună la secetă, rezistenţă

bună la scuturare şi rezistenţă foarte bună la iernare.Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 43,68%,

iar conţinutul în glucozinolaţi este <18 чmol/g.Capacitatea de producţie. Marsac a realizat în doi ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie de 2831 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1236 kg/ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

2. Marstrip

Soiul de rapiţă de toamnă Marstrip a fost creat la firma Maïsadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea medie spre lungă, iar lăţimea medie. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mediu, iar dentiţia pe margine este slabă spre medie. Epoca înfloritului este timpurie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este medie spre lungă şi lăţimea medie spre mare.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei, la înfloritul deplin, este medie. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este medie spre lungă şi lăţimea este medie. Silicva are lungimea ciocului medie spre lungă şi lungimea peduncului medie spre lungă.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este foarte slabă spre slabă.

Masa a 1000 de boabe este de 4,26 g., iar masa hectolitrică este de 64,4 kg.

124

Page 125: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Marstrip este un soi cu toleranţă bună la secetă şi iernare, rezistenţă bună la scuturare.

Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 43,25%, iar conţinutul în glucozinolaţi este este <18 чmol/g.

Capacitatea de producţie. Marstrip a realizat în doi ani de testare, în reţeaua ISTIS, o producţie de 3266 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1412 kg/ha.

Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

3. Paseo

Soiul de rapiţă de toamnă Paseo a fost creat la firma Maïsadour Semences, Franţa.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea medie, iar lăţimea medie. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mediu spre mare, iar dentiţia pe margine este medie. Epoca înfloritului este timpurie spre medie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este medie şi lăţimea este medie spre mare.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei la înfloritul deplin este medie. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie spre lungă. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este scurtă spre medie şi lăţimea este mare. Silicva are lungimea ciocului scurtă spre medie şi lungimea peduncului scurtă spre medie.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este foarte slabă spre slabă.

Masa a 1000 de boabe este de 4,28 g., iar masa hectolitrică este de 64,6 kg.Însuşiri fiziologice. Paseo este un soi cu toleranţă foarte bună la secetă şi la

iernare, rezistenţă bună la scuturare.Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 43,46%,

iar conţinutul în glucozinolaţi este <18 чmol/g.Capacitatea de producţie. Marsac a realizat în doi ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie de 3148 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1368 kg/ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

4. PT200CL

Soiul de rapiţă de toamnă PT200CL a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea scurtă, iar lăţimea este îngustă. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mare, iar dentiţia pe margine este medie spre puternică. Epoca înfloritului este medie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este lungă şi lăţimea mare.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei la înfloritul deplin este mică spre foarte mică . Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este foarte scurtă spre scurtă. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este foarte scurtă spre scurtă şi lăţimea este medie. Silicva are lungimea ciocului scurtă spre medie şi lungimea peduncului medie.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este slabă spre medie.

Masa a 1000 de boabe este de 4,3 g., iar masa hectolitrică este de 64,1 kg.

125

Page 126: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. PT200CL este un soi cu toleranţă foarte bună la secetă şi la iernare şi rezistenţă bună la scuturare.

Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 40,14%, iar conţinutul în glucozinolaţi este <18 6 чmol/g.

Capacitatea de producţie. PT200CL a realizat în doi ani de testare, în reţeaua ISTIS, o producţie de 2903 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1165 kg/ha.

Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

5. PX100CL

Soiul de rapiţă de toamnă PX100CL a fost creat de compania Pioneer Overseas Corporation, USA.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea scurtă spre medie, iar lăţimea este medie. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mare, iar dentiţia pe margine este medie. Epoca înfloritului este medie spre târzie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este scurtă spre medie şi lăţimea medie.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei la înfloritul deplin este înaltă. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie spre lungă. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este scurtă şi lăţimea este medie spre mare. Silicva are lungimea ciocului medie şi lungimea peduncului medie spre lungă.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este foarte slabă spre slabă.

Masa a 1000 de boabe este de 4,3 g., iar masa hectolitrică este de 63,7 kg.Însuşiri fiziologice. PX100CL este un soi cu toleranţă foarte bună la secetă şi

rezistenţă bună la iernare şi la scuturare.Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 42,1%, iar

conţinutul în glucozinolaţi este <18 чmol/g.Capacitatea de producţie. PX100CL a realizat în doi ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie de 3237 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1363 kg/ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

6. Sherpa

Soiul de rapiţă de toamnă Sherpa a fost creat la firma Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Germania.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea medie, iar lăţimea medie spre mare. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mediu spre mare, iar dentiţia pe margine este slabă. Epoca înfloritului este timpurie spre medie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este medie spre lungă şi lăţimea este medie.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei la înfloritul deplin este medie spre lungă. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este medie spre lungă şi lăţimea este medie. Silicva are lungimea ciocului medie spre lungă şi lungimea peduncului medie spre lungă.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este medie spre puternică.

Masa a 1000 de boabe este de 4,1 g., iar masa hectolitrică este de 63,5 kg.Însuşiri fiziologice. Scherpa este un soi cu toleranţă foarte bună la secetă şi

rezistenţă bună la iernare şi scuturare.Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 40,4%, iar

conţinutul în glucozinolaţi este <18 чmol/g.

126

Page 127: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Capacitatea de producţie. Sherpa a realizat în doi ani de testare, în reţeaua ISTIS, o producţie de 3416 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1380 kg/ha.

Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

7. Xenon

Soiul de rapiţă de toamnă Xenon a fost creat la firma Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Germania.

Caractere morfologice. Sămânţa nu conţine acid erucic. Cotiledonul are lungimea medie, iar lăţimea medie spre mare. Frunza este de culoare verde mediu. Perozitatea frunzei este prezentă. Frunza este lobată, numărul lobilor (la dezvoltarea totala a frunzei) este mediu, iar dentiţia pe margine este slabă. Epoca înfloritului este timpurie. La floare, culoarea petalei este galbenă, lungimea petalei este medie şi lăţimea este medie.

Producţia de polen este prezentă. Înălţimea plantei la înfloritul deplin este medie. Lungimea totală a plantei, inclusiv ramificaţiile laterale, este medie spre lungă. La silicvă, lungimea (între peduncul şi cioc) este medie şi lăţimea este medie. Silicva are lungimea ciocului scurtă spre medie şi lungimea peduncului medie.

Tendinţa de a forma inflorescenţe în anul semănatului, la semănatul în primăvară este slabă.

Masa a 1000 de boabe este de 4,01 g., iar masa hectolitrică este de 64,3 kg.Însuşiri fiziologice. Xenon este un soi cu toleranţă foarte bună la secetă şi

rezistenţă bună la iernare şi scuturare.Însuşiri de calitate. Conţinutul de ulei în seminţe a fost în medie de 42,07%,

iar conţinutul în glucozinolaţi este de 12 чmol/g.Capacitatea de producţie. Xenon a realizat în doi ani de testare, în reţeaua

ISTIS, o producţie de 3447 kg/ha şi o producţie medie de ulei de 1450 kg/ha.Se poate cultiva în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă.

SOIA - Glycine max.(L.) Merrill

1. Larisa

Soiul de soia Larisa a fost creat de SCDA Turda.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului este prezentă.

Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul plantei este erect. Culoarea perişorilor este cenuşie. Planta este de înălţime scundă spre medie. Frunza este slab gofrată, cu foliolele laterale de formă ovat-ascuţită şi de mărime mare. Intensitatea culorii verzi este medie. Floarea este de culoare violetă. Păstaia este de culoare brună. Sămânţa este de mărime mare şi are forma sferică. Culoarea de fond a tegumentului seminţei este galben-verzuie, iar culoarea hilului este neagră. Culoarea funiculului este la fel ca a tegumentului. Epoca începutului înfloritului este medie.

Însuşiri fiziologice. Soiul Larisa face parte din grupa soiurilor semitimpurii. Prezintă rezistenţă foarte bună la cădere şi scuturare. Este tolerant la secetă şi la principalele boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul mediu de proteină este de 41,75%, iar conţinutul mediu de ulei este de 21,75%.

Capacitatea de producţie. Producţia medie de sămânţă realizată în reţeaua ISTIS, în 3 ani de testare, a fost de 2644 kg/ha. Producţia medie de proteină a fost de 1153 kg/ha, iar producţia medie de ulei a fost de 602 kg/ha.

Se poate cultiva în zonele favorabile culturii soiei din Transilvania şi Moldova.

127

Page 128: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

2. SG Albert

Soiul de soia SG Albert a fost creat de compania SG CERESCO Inc., Canada.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului este prezentă.

Tipul de creştere al plantei este semideterminat. Portul plantei este erect. Culoarea perişorilor este galben maronie. Planta este de înălţime medie. Frunza prezintă gofrarea medie, cu foliolele laterale de forma oval-ascuţită şi de mărime mare. Intensitatea culorii verzi a frunzei este medie. Floarea este de culoare violetă. Intensitatea culorii brune a păstăii este închisă. Sămânţa este de mărime medie şi are forma alungită. Culoarea de fond a tegumentului seminţei este galbenă verzui, iar culoarea hilului este gri. Culoarea funiculului este diferită de a tegumentului. Epoca începutului înfloritului este timpurie spre medie.

Însuşiri fiziologice. Soiul SG Albert face parte din grupa soiurilor semitimpurii. Prezintă rezistenţă bună la cădere şi scuturare. Este tolerant la secetă şi la principalele boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul mediu de proteină este de 41,65%, iar conţinutul mediu de ulei este de 22,84%.

Capacitatea de producţie. Producţia medie de sămânţă realizată în reţeaua ISTIS, în 3 ani de testare, a fost de 2050 kg/ha. Producţia medie de proteină a fost de 869 kg/ha, iar producţia medie de ulei a fost de 477 kg/ha.

Se poate cultiva în zonele favorabile culturii soiei din Transilvania şi Moldova.

3. SG Havane

Soiul de soia SG Havane a fost creat de compania SG CERESCO Inc., Canada.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului este prezentă. Tipul de creştere a plantei este determinat. Portul plantei este erect spre semierect. Culoarea perişorilor este gri. Planta este foarte înaltă ca înălţime. Frunza prezintă gofrare slabă spre medie, cu foliolele laterale de forma oval-ascuţită şi de mărime medie. Intensitatea frunzei este verde închis. Floarea este de culoare violetă. Intensitatea culorii brune a păstăii este medie. Sămânţa este de mărime medie şi are forma alungită. Culoarea de fond a tegumentului seminţei este galbenă, iar culoarea hilului este tot galbenă. Culoarea funiculului este diferită de a tegumentului. Epoca începutului înfloritului este medie spre târzie.

Însuşiri fiziologice. Soiul SG Havane face parte din grupa soiurilor semitârzii. Prezintă toleranţă la secetă şi la principalele boli. Este rezistent la cădere şi scuturare.

Însuşiri de calitate. Conţinutul mediu de proteină este de 41,42%, iar conţinutul mediu de ulei este de 22,31%.

Capacitatea de producţie. Producţia medie de sămânţă realizată în reţeaua ISTIS, în 2 ani de testare, a fost de 2385 kg/ha. Producţia medie de proteină a fost de 1006 kg/ha, iar producţia medie de ulei a fost de 542 kg/ha.

Se poate cultiva în zonele favorabile culturii soiei din sudul ţării.

4. SG Kea

Soiul de soia SG Kea a fost creat de compania SG CERESCO Inc., Canada.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului este prezentă.

Tipul de creştere a plantei este determinat. Portul plantei este erect spre semierect. Culoarea perişorilor este galben maronie. Planta este scurtă spre medie ca înălţime. Frunza prezintă gofrarea medie, cu foliolele laterale de forma oval-ascuţită şi de mărime mică. Intensitatea culorii verzi a frunzei este medie. Floarea este de culoare violetă. Intensitatea culorii brune a păstăii este deschisă. Sămânţa este de mărime medie şi are forma sferică. Culoarea de fond a tegumentului seminţei este galbenă, iar culoarea hilului este tot galbenă. Culoarea funiculului este diferită de a tegumentului. Epoca începutului înfloritului este timpurie.

128

Page 129: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Soiul SG Kea face parte din grupa soiurilor timpurii. Prezintă rezistenţă bună la cădere şi scuturare. Este tolerant la secetă şi la principalele boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul mediu de proteină este de 41,30%, iar conţinutul mediu de ulei este de 22,23%.

Capacitatea de producţie. Producţia medie de sămânţă realizată în reţeaua ISTIS, în 2 ani de testare, a fost de 2357 kg/ha. Producţia medie de proteină a fost de 970 kg/ha, iar producţia medie de ulei a fost de 521 kg/ha.

Se poate cultiva în zonele favorabile culturii soiei din Transilvania şi Moldova.

5. Viorica

Soiul de soia Viorica a fost creat de compania Eurosivo s.r.o., Cehia.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului este absentă.

Tipul de creştere al plantei este semideterminat spre nedeterminat. Portul plantei este erect. Culoarea perişorilor este gri. Planta este de înălţime scurtă spre medie. Frunza prezintă gofrarea puternică, cu foliolele laterale de forma lanceolată şi de mărime scurtă spre medie. Intensitatea culorii verzi a frunzei este deschisă. Floarea este de culoare violetă. Intensitatea culorii brune a păstăii este deschisă. Sămânţa este de mărime mică şi are forma sferică. Culoarea de fond a tegumentului seminţei este galbenă, iar culoarea hilului este tot galbenă. Culoarea funiculului este diferită de a tegumentului. Epoca începutului înfloritului este foarte timpurie spre timpurie.

Însuşiri fiziologice. Soiul Viorica face parte din grupa soiurilor timpurii. Prezintă rezistenţă bună la cădere şi scuturare. Este tolerant la secetă şi la principalele boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul mediu de proteină este de 41,24%, iar conţinutul mediu de ulei este de 21,68%.

Capacitatea de producţie. Producţia medie de sămânţă realizată în reţeaua ISTIS, în 3 ani de testare, a fost de 2156 kg/ha. Producţia medie de proteină a fost de 867 kg/ha, iar producţia medie de ulei a fost de 456 kg/ha.

Se poate cultiva în zonele favorabile culturii soiei din Transilvania şi Moldova.

129

Page 130: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PLANTE TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE

CARTOF- Solanum tuberosum L.

Braşovia

Soiul de cartof Braşovia a fost creat de INCDCSZ Braşov.Caractere morfologice. Colţul la lumină este de formă conică şi de mărime

mare. Intensitatea coloraţiei antocianice a bazei colţului la lumină este medie. Colţul la lumină prezintă la bază perozitate medie, iar la vârf perozitate puternică.

Mărimea vârfului colţului, în comparaţie cu baza, este mare. Planta este de tip tulpină, cu portul erect, iar înălţimea este mică. Intensitatea culorii frunzei este verde închis, prezenţa foliolelor secundare este ridicată.

Inflorescenţa şi corola florii sunt de mărime mijlocie. Corola florii prezintă o intensitate slabă a coloraţiei antocianice pe faţa interioară.

Tuberculul este oval turtit, cu ochi de adâncime foarte mică. Culoarea cojii este galbenă şi a pulpei este galben deschis.

Însuşiri fiziologice. Soiul de cartof Braşovia se încadrează în grupa soiurilor semitârzii. Soiul este mijlociu sensibil la mana cartofului.

Însuşiri de calitate. Calitatea culinară a soiului este bună, încadrându-se în grupa de calitate C.

Capacitatea de producţie. Soiul are capacitate de producţie bună, realizând în medie 31,3 t/ha, în 3 ani de testare şi 7 localităţi.

Soiul se poate cultiva în zonele favorabile cartofului din întreaga ţară.

SFECLĂ DE ZAHĂR - Beta vulgaris L.

1. Gallant

Hibridul de sfeclă de zahăr Gallant a fost creat de compania Maribo Seed International ApS, Danemarca.

Gallant este un hibrid diploid monogerm. Caractere morfologice. Procentul de plăntuţe cu hipocotilul colorat antocianic este

cuprins între 60-79%.Portul frunzelor este semierect. Limbul frunzei de culoare verde şi ondulaţia

marginii sunt mijlocii. Luciul frunzei este mediu cu aspect uşor gofrat, iar raportul dintre lăţime şi lungime este mediu spre lat. Planta este de înălţime medie.

Lăţimea şi lungimea peţiolului sunt medii.Rădăcina are poziţia în sol mică spre medie iar raportul dintre lăţime şi lungime

este mediu.Însuşiri fiziologice. Hibridul este tolerant la cercosporioză în condiţii de infestare

naturală.Însuşiri de calitate. Hibridul a realizat o producţie medie de zahăr alb de 11 t/ha.Capacitatea de producţie. Producţia medie de rădăcini realizată în 3 ani de

testare, în reţeaua ISTIS, este de 68 t/ha.Se poate cultiva în toate zonele de cultură a sfeclei de zahăr, cu condiţia irigării în

zona de sud a ţării.

130

Page 131: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

PLANTE FURAJERE

LUCERNĂ - Medicago sativa L.

1. Cezara

Soiul de lucernă Cezara a fost creat la INCDA Fundulea.Caractere morfologice. Portul plantei toamna, în primul an, este erect spre

semierect. Planta are înălţimea naturală la 2 săptămâni după echinocţiu, în primul an, medie şi înălţimea naturală la 6 săptămâni după echinocţiu, în primul an, medie spre lungă. Primăvara, înălţimea naturală a plantei este medie. Epoca începutului înfloritului este semitardivă. La floare, frecvenţa plantelor cu flori violet albastru foarte închis este ridicată, frecvenţa plantelor cu flori marmorate este foarte slabă, iar plantele cu flori crem, albe sau galbene sunt absente. Lungimea tulpinii celei mai lungi, la înfloritul deplin, este medie. La plantă, înălţimea naturală la 3 săptămâni după prima coasă este medie, înălţimea naturală la 3 săptămâni după a doua coasă este medie, înălţimea naturală la 3 săptămâni după a treia coasă este medie şi înălţimea naturală la 3 săptămâni după a patra coasă este medie. Înălţimea naturală a plantelor la 2 săptămâni după al doilea echinocţiu, de toamnă, în primul an, este medie. Planta are tendinţa de creştere în timpul iernii la nivelul de dormanţă 1. Rezistenţa la Verticilium alboatrum este ridicată. Rezistenţa la Colletotrichum trifolii şi Phytophthora medicaginis este foarte ridicată.

Însuşiri fiziologice. Soiul Cezara este semitardiv. Vigoarea de creştere în primăvară este bună spre foarte bună. Capacitatea de regenerare este foarte bună. Comportarea la condiţiile nefavorabile din iarnă este foarte bună. Soiul este tolerant la secetă şi la atacul bolilor şi al dăunătorilor. Rezistenţa la cădere este bună spre foarte bună.

Însuşiri de calitate. Coeficientul de digestibilitate este de 72%, energia netă este de 1441 kcal., unităţile nutritive sunt 1,02 şi conţinutul mediu în proteină brută este de 20,66%.

Capacitatea de producţie. Producţie medie de substanţă uscată realizată în reţeaua ISTIS în cei 3 ani de testare este de 17,4 t/ha. Se poate cultiva în zona de câmpie şi în zona colinară din întreaga ţară.

2. Teodora

Soiul de lucernă Teodora a fost creat la INCDA Fundulea.Caractere morfologice. Portul plantei toamna, în primul an, este semierect.

Planta are înălţimea naturală la 2 săptămâni după echinocţiu, în primul an, medie şi înălţimea naturală la 6 săptămâni după echinocţiu, în primul an, medie spre lungă. Primăvara, înălţimea naturală a plantei este medie. Epoca începutului înfloritului este semitardivă. La floare, frecvenţa plantelor cu flori violet albastru foarte închis este medie spre înaltă, frecvenţa plantelor cu flori marmorate este slabă, iar plantele cu flori crem, albe sau galbene sunt absente. Lungimea tulpinii celei mai lungi, la înfloritul deplin, este scurtă spre medie. La plantă, înălţimea naturală la 3 săptămâni după prima coasă este scurtă spre medie, înălţimea naturală la 3 săptămâni după a doua coasă este scurtă spre medie, înălţimea naturală la 3 săptămâni după a treia coasă este medie şi înălţimea naturală la 3 săptămâni după a patra coasă este medie. Înălţimea naturală a plantelor la 2 săptămâni după al doilea echinocţiu, de toamnă, în primul an, este medie. Planta are tendinţa de creştere în timpul iernii la nivelul de dormanţă 1. Rezistenţa la Verticilium alboatrum este ridicată. Rezistenţa la Colletotrichum trifolii şi Phytophthora medicaginis este foarte ridicată.

Însuşiri fiziologice. Soiul Teodora este semitardiv. Vigoarea de creştere în primăvară este foarte bună. Capacitatea de regenerare este bună spre foarte bună. Comportarea la condiţiile nefavorabile din iarnă este foarte bună. Soiul este tolerant la secetă şi la atacul bolilor şi al dăunătorilor. Rezistenţa la cădere este foarte bună.

131

Page 132: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri de calitate. Coeficientul de digestibilitate este de 71%, energia netă este de 1416 kcal., unităţile nutritive sunt 1,00 şi conţinutul mediu în proteină brută este de 20,90%.

Capacitatea de producţie. Producţie medie de substanţă uscată realizată în reţeaua ISTIS în cei 3 ani de testare este de 16,9 t/ha. Se poate cultiva în zona de câmpie şi în zona colinară din întreaga ţară.

PĂIUŞ DE LIVEZI - Festuca pratensis Hudson

Casimir

Soiul de păiuş de livezi Casimir a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Casimir este diploid. Portul plantei este semierect. Intensitatea culorii verzi a frunzei în timpul creşterii vegetative este medie. Lungimea plantei (la sfârşitul perioadei înainte de vernalizare) este medie spre lungă. Tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare) este absentă sau foarte slabă. La plantă, înălţimea naturală după vernalizare (în jurul a 4 săptămâni după începutul creşterii vegetative) este medie. Epoca înfloritului (după vernalizare) este medie spre târzie. Portul plantei în primăvară este semierect spre intermediar. La plantă, înălţimea naturală la înspicat este lungă. La tulpină, lungimea celui mai lung lăstar, inclusiv inflorescenţa (la sfârşitul creşterii) este medie spre lungă. Frunza steag are lăţimea lată şi lungimea medie spre lungă. Lungimea inflorescenţei este medie spre lungă.

Însuşiri fiziologice. Soiul Casimir este semitardiv. Vigoarea de creştere în primăvară este foarte bună. Capacitatea de regenerare după cosire este bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 12,26%.Capacitatea de producţie. Capacitatea de producţie realizată în cei 3 ani de

testare şi 5 localităţi este ridicată, în medie de 10,4 t/ha substanţă uscată. Se poate cultiva în zona colinară, în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

RAIGRAS PEREN - Lolium perenne L.

1. Bardanica

Soiul de raigras peren Bardanica a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Bardanica este diploid. Portul plantei în stadiu de creştere vegetativă (fără vernalizare) este semierect. Frunza are intensitatea culorii verzi medie. Planta are lăţimea (după vernalizare) medie. Portul în stadiul vegetativ (după vernalizare) este semierect, iar înălţimea (după vernalizare) este înaltă. Frunza are intensitatea culorii verzi (după vernalizare) deschisă spre medie. Tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare) este absentă sau foarte slabă. Epoca înspicatului (după vernalizare) este medie. Planta are înălţimea naturală la înspicare medie. Portul plantei la înspicare este erect. Frunza steag are lungimea scurtă şi lăţimea îngustă. Raportul lungime/lăţime al frunzei steag este mediu. Lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă (la dezvoltarea completă) este medie. Lungimea ultimului internod al plantei este lungă. Inflorescenţa este de lungime medie. Numărul de spiculeţe la inflorescenţă este mediu spre mare. La inflorescenţă, desimea este medie. Lungimea glumei exterioare de la spiculeţul bazal este scurtă spre medie şi lungimea spiculeţului bazal, excluzând arista, este medie.

132

Page 133: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Soiul Bardanica este mijlociu ca precocitate. Vigoarea de creştere în primăvară este bună spre foarte bună. Capacitatea de regenerare după cosire este bună spre foarte bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 12,26 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în cei

3 ani de testare în reţeaua ISTIS este de 10,7 t/ha. Se poate cultiva în zona colinară, în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

2. Bojan

Soiul de raigras peren Bojan a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Bojan este tetraploid. Portul plantei în stadiu de creştere vegetativă (fără vernalizare) este mediu. Frunza are intensitatea culorii verzi medie. Planta are lăţimea (după vernalizare) medie spre lată. Portul în stadiul vegetativ (după vernalizare) este mediu, iar înălţimea (după vernalizare) este medie spre înaltă. Frunza are intensitatea culorii verzi (după vernalizare) medie. Tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare) este absentă sau foarte slabă. Epoca înspicatului (după vernalizare) este medie spre tardivă. Planta are înălţimea naturală la înspicare scurtă spre medie. Portul plantei la înspicare este erect. Frunza steag are lungimea lungă şi lăţimea îngustă spre medie. Raportul lungime/lăţime al frunzei steag este mediu spre mare. Lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă (la dezvoltarea completă) este medie spre lungă. Lungimea ultimului internod al plantei este medie. Inflorescenţa este de lungime medie. Numărul de spiculeţe la inflorescenţă este mic spre mediu. La inflorescenţă, desimea este medie spre densă. Lungimea glumei exterioare de la spiculeţul bazal este medie spre lungă şi lungimea spiculeţului bazal, excluzând arista, este medie spre lungă.

Însuşiri fiziologice. Soiul Bojan este mijlociu spre tardiv. Vigoarea de creştere în primăvară este bună. Capacitatea de regenerare după cosire este bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 12,04 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în cei

3 ani de testare în reţeaua ISTIS este de 10,3 t/ha. Se poate cultiva în zona colinară, în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

3. Grenago

Soiul de raigras peren Grenago a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Grenago este diploid. Portul plantei în stadiu de creştere vegetativă (fără vernalizare) este semierect. Frunza are intensitatea culorii verzi medie. Planta are lăţimea (după vernalizare) medie spre lată. Portul în stadiul vegetativ (după vernalizare) este semiculcat, iar înălţimea (după vernalizare) este medie. Frunza are intensitatea culorii verzi (după vernalizare) medie spre închisă. Tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare) este absentă sau foarte slabă. Epoca înspicatului (după vernalizare) este medie. Planta are înălţimea naturală la înspicare scurtă spre medie. Portul plantei la înspicare este erect. Frunza steag are lungimea scurtă spre medie şi lăţimea medie. Raportul lungime/lăţime al frunzei steag este mediu. Lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă (la dezvoltarea completă) este lungă. Lungimea ultimului internod al plantei este medie. Inflorescenţa este de lungime lungă. Numărul de spiculeţe la inflorescenţă este mediu. La inflorescenţă, desimea este laxă spre medie. Lungimea glumei exterioare de la spiculeţul bazal este scurtă spre medie şi lungimea spiculeţului bazal, excluzând arista, este scurtă.

133

Page 134: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Însuşiri fiziologice. Soiul Grenago este mijlociu ca precocitate. Vigoarea de creştere în primăvară este bună spre foarte bună. Capacitatea de regenerare după cosire este bună spre foarte bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 12,25 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în cei

3 ani de testare în reţeaua ISTIS este de 10,6 t/ha. Se poate cultiva în zona colinară, în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

4. Voldo

Soiul de raigras peren Voldo a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Voldo este tetraploid. Portul plantei în stadiu de creştere vegetativă (fără vernalizare) este semiculcat. Frunza are intensitatea culorii verzi medie. Planta are lăţimea (după vernalizare) lată. Portul în stadiul vegetativ (după vernalizare) este mediu, iar înălţimea (după vernalizare) este medie spre înaltă. Frunza are intensitatea culorii verzi (după vernalizare) medie. Tendinţa de a forma inflorescenţe (fără vernalizare) este absentă sau foarte slabă. Epoca înspicatului (după vernalizare) este medie. Planta are înălţimea naturală la înspicare medie spre înaltă. Portul plantei la înspicare este mediu spre culcat. Frunza steag are lungimea medie şi lăţimea îngustă spre medie. Raportul lungime/lăţime al frunzei steag este mediu spre mare. Lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă (la dezvoltarea completă) este scurtă. Lungimea ultimului internod al plantei este medie. Inflorescenţa este de lungime scurtă spre medie. Numărul de spiculeţe la inflorescenţă este mediu. La inflorescenţă, desimea este laxă spre medie. Lungimea glumei exterioare de la spiculeţul bazal este scurtă şi lungimea spiculeţului bazal, excluzând arista, este scurtă spre medie.

Însuşiri fiziologice. Soiul Voldo este semitimpuriu spre mijlociu ca precocitate. Vigoarea de creştere în primăvară este bună. Capacitatea de regenerare după cosire este bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 12,49 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în cei

3 ani de testare în reţeaua ISTIS este de 10,5 t/ha. Se poate cultiva în zona colinară, în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

TIMOFTICĂ - Phleum pratense L.

Barskova

Soiul de timoftică Barskova a fost creat de compania Barenbrug Holland B.V., Olanda.

Caractere morfologice. Soiul Barskova este hexaploid. Viteza înspicatului în anul semănatului este absentă sau foarte slabă. Frunza are culoarea verde mediu şi lăţimea îngustă spre medie. Portul plantei în al II-lea an înainte de pornirea în vegetaţie este semierect. Epoca înspicatului (în al II-lea an) este medie spre târzie. Frunza steag are lungimea scurtă spre medie şi lăţimea lată. Lungimea tulpinii celei mai lungi, inflorescenţa inclusă (la dezvoltarea deplină), este scurtă. Lungimea ultimului internod este scurtă spre medie. Inflorescenţa este de lungime scurtă spre medie.

Însuşiri fiziologice. Soiul Barskova este semitardiv. Vigoarea de creştere în primăvară este bună spre foarte bună. Capacitatea de regenerare după cosire este

134

Page 135: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

bună spre foarte bună. Comportarea la condiţiile din iarnă este bună spre foarte bună. Prezintă toleranţă bună la secetă, este rezistent la cădere şi tolerant la boli.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 15,65 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în cei

3 ani de testare în reţeaua ISTIS este de 11,7 t/ha. Se poate cultiva în amestecuri pentru fâneţe şi păşuni.

TRIFOI ROŞU - Trifolium pratense L.

Osiris

Soiul de trifoi roşu Osiris a fost creat la Agricultural Institute Osijek, Croaţia.Caractere morfologice. Soiul Osiris este diploid. Sămânţa are culoarea

tegumentului multicoloră. Cotiledonul este de lungime medie spre lungă şi de lăţime medie. Înălţimea naturală a plantei în anul semănatului este scurtă spre medie. Frunza este de culoare verde mediu, în anul semănatului. Portul plantei toamna în anul semănatului este semierect. Tendinţa de a înflori în anul semănatului este puternică. Planta are înălţimea naturală în primăvară scurtă. Frunza are intensitatea culorii verzi în primăvară medie. Epoca înfloritului este medie. Tulpina are lungimea scurtă şi din punct de vedere al grosimi este subţire spre medie. Numărul de internoduri ale tulpinii este scăzut spre mediu. Densitatea perişorilor pe tulpină este scăzută. La frunză, forma foliolei mediane este ovală, lungimea foliolei mediane este scurtă spre medie şi lăţimea foliolei mediane este îngustă spre medie. Intensitatea marcărilor foliari albi este medie. Înălţimea naturală după a doua coasă este scurtă.

Însuşiri fiziologice. Soiul Osiris este mijlociu ca precocitate. Vigoarea de creştere în primăvară este foarte bună. Capacitatea de regenerare este bună spre foarte bună. Comportarea la factorii nefavorabili din iarnă este foarte bună. Soiul este tolerant la secetă şi la atacul bolilor. Prezintă rezistenţă bună spre foarte bună la cădere.

Însuşiri de calitate. Conţinutul în proteină brută este de 21,48 %.Capacitate de producţie. Producţia medie de substanţă uscată realizată în

reţeaua ISTIS a fost de 11,8 t/ha. Se poate cultiva în zona colinară din Transilvania şi Moldova.

135

Page 136: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

SPECII LEGUMICOLE

ARDEI GOGOŞAR - Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov. var. tetragonum Miller

Petrosu

Soiul de ardei gogoşar Petrosu a fost creat de SC Petrosu SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de

plantulă este prezentă. Planta nu prezintă internoduri scurte. Intensitatea culorii verzi a frunzei este medie spre închisă. Forma frunzei este lanceolată. Culoarea fructului înaintea maturităţii este verde. Portul fructului este pendulat. Lungimea fructului este foarte lungă şi diametrul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată. Suprafaţa fructului este netedă sau foarte uşor ridată. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică este roşie. Fructul prezintă depresiune pedunculară. Numărul de loji seminale este de trei. Pericarpul este de grosime medie şi capsicina în placentă este absentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este timpurie spre foarte timpurie.

Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

ARDEI IUTE - Capsicum annuum L. convar. microcarpum Filov.

1. Dracula

Soiul de ardei iute Dracula a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de

plantulă este prezentă. Planta nu prezintă internoduri scurte. Intensitatea culorii verzi a frunzei este mijlocie. Forma frunzei este lanceolată. Culoarea fructului înaintea maturităţii este galbenă. Portul fructului este pendulat. Lungimea fructului este foarte lungă şi diametrul este mic. Forma fructului în secţiune longitudinală este îngust triunghiulară. Suprafaţa fructului este uşor ridată. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică este roşie. Fructul nu prezintă depresiune pedunculară. Numărul de loji seminale este de egal două şi trei. Pericarpul este subţire spre mediu şi capsicina în placentă este prezentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este foarte timpurie.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

2. Roundel

Soiul de ardei iute Roundel a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de

plantulă este prezentă. Planta nu prezintă internoduri scurte. Intensitatea culorii verzi a frunzei este mijlocie. Forma frunzei este lanceolată. Culoarea fructului înaintea maturităţii este galbenă. Portul fructului este erect. Lungimea fructului este foarte scurtă şi diametrul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată. Suprafaţa fructului este netedă sau foarte uşor ridată. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică este roşie. Fructul nu prezintă depresiune pedunculară. Numărul de loji seminale este de egal trei şi patru. Pericarpul este foarte gros şi capsicina în placentă este prezentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este foarte timpurie.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

136

Page 137: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ARDEI LUNG - Capsicum annuum L. convar. longum (DC) Terpó

Dumbo 34

Soiul de ardei lung Dumbo 34 a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de

plantulă este prezentă. Planta nu prezintă internoduri scurte. Intensitatea culorii verzi a frunzei este medie spre închisă. Forma frunzei este ovată. Culoarea fructului înaintea maturităţii de recoltare este verde. Portul fructului este pendulat. Lungimea fructului este medie şi diametrul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este moderat triunghiulară. Suprafaţa fructului este netedă sau foarte uşor ridată. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică este roşie. Fructul prezintă depresiune pedunculară. Numărul de loji seminale este de predominant două. Pericarpul este foarte gros şi capsicina în placentă este absentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este timpurie spre medie. Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

CASTRAVETE - Cucumis sativus L.

1. Adelaide

Soiul de castravete Adelaide este declarat hibrid F1 şi a fost creat de firma Wing Seed Bv, Olanda.

Caractere morfologice. Cotiledonul nu prezintă amăreală şi tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Expresia sexului plantei este ginoic. Culoarea ornamentaţiei ovarului este albă. Partenocarpia este prezentă. Lungimea fructului este mijlocie. Forma bazei fructului este gâtuită. Culoarea fructului la maturitatea comercială este verde. Prezenţa coastelor este absentă sau slabă. Fructul prezintă suturi. Suprafaţa fructului nu prezintă dungi şi ornamentaţia este numai cu ţepi. Culoarea ornamentaţiei este albă. Fructul nu prezintă negi. Macularea prin puncte nu este prezentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada de dezvoltare a florilor femele este medie spre târzie.

Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

2. Perth

Soiul de castravete Perth este declarat hibrid F1 şi a fost creat de firma Wing Seed Bv, Olanda.

Caractere morfologice. Cotiledonul nu prezintă amăreală şi tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Expresia sexului plantei este ginoic. Culoarea ornamentaţiei ovarului este albă. Partenocarpia este prezentă. Lungimea fructului este mijlocie. Forma bazei fructului este gâtuită. Culoarea fructului la maturitatea comercială este verde. Prezenţa coastelor este slabă. Fructul prezintă suturi. Fructul nu prezintă dungi şi ornamentaţia este numai cu ţepi. Culoarea ornamentaţiei este albă. Fructul nu prezintă negi. Macularea prin puncte nu este prezentă.

Însuşiri fiziologice. Perioada de dezvoltare a florilor femele este medie. Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

137

Page 138: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

CASTRAVETE AMAR - Momordica charantia L.

Rodeo

Soiul de castravete amar Rodeo a fost creat la SCDL Buzău.Caractere morfologice. Mărimea limbului frunzei este medie şi culoarea

epidermei este verde deschis. Raportul dintre lungimea şi lăţimea lobului este mic. Intensitatea culorii verzi a frunzelor este medie. Limbul frunzei prezintă 5 lobi, cu adâncime medie. Lungimea fructului este medie spre lungă şi diametrul este mediu. Fructul în secţiune longitudinală are formă de fus. Forma bazei şi a vârfului fructului este ascuţită. Fructul prezintă un număr mare de negi pe epidermă şi mărimea lor este medie. Forma vârfului negilor este rotunjită. Fructul prezintă pe suprafaţă creste lungi. Culoarea epidermei la maturitatea fiziologică este galbenă. Fructul prezintă amăreală, cu intensitate medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada de maturarea fiziologică a seminţelor este medie spre târzie.

Destinaţia. Fructele şi seminţele de castravete amar se folosesc în industria farmaceutică.

CEAPĂ DIN SĂMÂNŢĂ - Allium cepa L.

1. Calatis

Soiul de ceapă din sămânţă Calatis a fost creat de compania Cora Seeds, Italia.

Caractere morfologice. Numărul de frunze pe tulpina falsă este mediu spre mare. Portul foliajului este semierect. Ceruirea foliajului este puternică şi culoarea este verde mediu. Diametrul frunzei este mediu spre larg. Bulbul este mediu spre mare şi poziţia diametrului maxim este la mijloc. Forma bulbului în secţiune longitudinală este circulară. Forma vârfului şi a bazei este rotunjită. Epiderma uscată, după recoltare, este de grosime medie şi puternic aderentă. Culoarea de bază a epidermei uscate este maro, cu intensitate medie. Coloraţia epidermei membranelor suculente este absentă. Numărul de muguri de pe disc este mic spre mediu. Conţinutul bulbului în substanţă uscată este scăzut.

Însuşiri fiziologice. Epoca maturităţii de recoltare este târzie.Destinaţia. Bulbii de ceapă sunt pentru consum curent şi păstrare în depozite

frigorifice.

2. Histria

Soiul de ceapă din sămânţă Histria a fost creat de compania Cora Seeds, Italia.Caractere morfologice. Numărul de frunze pe tulpina falsă este mediu spre

mare. Portul foliajului este erect spre semierect. Ceruirea foliajului este puternică şi culoarea este verde deschis spre mediu. Diametrul frunzei este mediu spre larg. Bulbul este mediu şi poziţia diametrului maxim este la mijloc. Forma bulbului în secţiune longitudinală este lat ovată. Forma vârfului este uşor înclinată şi a bazei este uşor conică. Epiderma uscată, după recoltare, este de grosime medie şi puternic aderentă. Culoarea de bază a epidermei uscate este maro, cu intensitate închisă. Coloraţia epidermei membranelor suculente este absentă. Numărul de muguri de pe disc este mic spre mediu. Conţinutul bulbului în substanţă uscată este scăzut spre mediu.

Însuşiri fiziologice. Epoca maturităţii de recoltare este târzie.Destinaţia. Bulbii de ceapă sunt pentru consum curent şi păstrare în depozite

frigorifice.

138

Page 139: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

3. Universal de Vidra

Soiul de ceapă din sămânţă Universal de Vidra a fost creat de ICDLF Vidra.Caractere morfologice. Numărul de frunze pe tulpina falsă este mediu. Portul

foliajului este semierect. Ceruirea foliajului este medie şi culoarea este verde mediu. Diametrul frunzei este mediu. Bulbul este mediu spre mare şi poziţia diametrului maxim este la mijloc. Forma bulbului în secţiune longitudinală este circulară. Forma vârfului şi a bazei este rotunjită. Epiderma uscată, după recoltare, este de grosime medie şi mediu aderentă. Culoarea de bază a epidermei uscate este maro, cu intensitate deschisă. Coloraţia epidermei membranelor suculente este absentă. Numărul de muguri de pe disc este foarte mic. Conţinutul bulbului în substanţă uscată este mediu.

Însuşiri fiziologice. Epoca maturităţii de recoltare este târzie.Destinaţia. Bulbii de ceapă sunt pentru consum în stare proaspătă şi păstrare

în depozite frigorifice.

CEAPĂ DE TUNS - Allium schoenoprasum L.

Ivola

Soiul de ceapă de tuns Ivola a fost creat de BRN Saaten Quedlinburg, Germania.

Caractere morfologice. Planta este înaltă, cu număr mijlociu spre mare de frunze. Portul frunzelor este semierect. Ceruirea frunzei este puternică şi culoarea este verde, cu intensitate deschisă. Frunza este de lungime mijlocie şi diametrul este mediu spre mare. Forma frunzei în secţiune transversală este semicirculară. Mugurele are forma eliptică, mărimea este mică şi nu prezintă coloraţie antocianică. Planta (la stadiul înfloririi) este înaltă şi diametrul inflorescenţei este mare.

Însuşiri fiziologice. Epoca de relăstărire este timpurie spre mijlocie şi de formare a mugurilor este mijlocie spre târzie. Epoca de început a înfloririi este timpurie.

Destinaţia. Frunzele de ceapă sunt pentru consum în stare proaspătă.

CONOPIDĂ - Brassica oleracea convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.

White Pearl

Soiul de conopidă White Pearl este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania Nongwoo Bio Co Ltd, Korea.

Caracteristici. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de plantulă este prezentă. Portul frunzei este semierect. Forma frunzei în secţiune transversală este concavă. Căpăţâna este parţial acoperită cu frunze interioare. Înălţimea căpăţânii este medie şi diametrul mijlociu. Forma căpăţânii în secţiune longitudinală este îngust transversal eliptică. Curbura vârfului căpăţânii este puternică. Culoarea căpăţânii este albicioasă. Culoarea florii este galbenă. Epoca maturităţii de recoltare este târzie.

Destinaţia. Căpăţânile de conopidă sunt pentru consum imediat şi industrializare.

139

Page 140: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

DOVLEAC MOSCAT - Cucurbita moscata Duchesne

Orange Agro

Soiul de dovleac moscat Orange Agro a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Lungimea tulpinii principale este mijlocie spre lungă.

Intensitatea culorii verzi a limbului frunzei pe faţa superioară este mijlocie. Lungimea fructului este lungă spre foarte lungă şi diametrul este mic. Forma fructului în secţiune longitudinală este piriformă. Poziţia diametrului maxim al fructului este aproape de vârf. Fructul are profilul bazei înălţat şi al vârfului adâncit.

Culoarea principală a epidermei fructului este maro-portocalie. Ceruirea epidermei fructului este prezentă. Culoarea principală a pulpei este portocalie. Sămânţa este scurtă. Culoarea tegumentului este crem.

Destinaţia. Fructele de dovleac sunt pentru consum curent şi păstrare în condiţii frigorifice.

DOVLECEL - Cucurbita pepo L.

1. Dark Shadow

Soiul de dovlecel Dark Shadow este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania Nurture Seeds, Australia.

Caractere morfologice. Forma cotiledonului în secţiune transversală este dreaptă. Tipul de creştere al plantei este de tufă şi ramificarea este absentă. Culoarea tulpinii este complet verde. Inciziile limbului frunzei sunt puţin profunde spre mediu profunde. Limbul frunzei prezintă pete argintii. Inelul din interiorul corolei la floarea femelă este absent. Culoarea inelului din interiorul corolei la floarea masculă este verde. Culoarea principală a epidermei la fructul tânăr este verde. Forma generală a fructului este cilindrică. Lungimea fructului este foarte lungă. Fructul nu prezintă caneluri, dar prezintă coaste pe suprafaţă. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică este portocalie şi a pulpei este galbenă. Structura pulpei fructului copt este fibroasă. Mărimea seminţei este mică spre medie şi culoarea tegumentului este crem.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este timpurie.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

2. Delrany

Soiul de dovlecel Delrany este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania Wing Seed b.v., Olanda.

Caractere morfologice. Forma cotiledonului în secţiune transversală este eliptică. Tipul de creştere al plantei este de tufă şi ramificarea este absentă. Culoarea tulpinii este complet verde. Inciziile limbului frunzei sunt puţin profunde spre mediu profunde. Limbul frunzei prezintă pete argintii. Inelul din interiorul corolei la floarea femelă este absent. Culoarea inelului din interiorul corolei la floarea masculă este verde. Culoarea epidermei la fructul tânăr este verde. Forma generală a fructului este cilindrică. Fructul este lung şi nu prezintă caneluri pe suprafaţă, dar prezintă coaste. Culoarea fructului la maturitatea fiziologică şi a pulpei este galbenă. Structura pulpei fructului este fibroasă. Mărimea seminţei este mijlocie şi culoarea tegumentului este crem.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este timpurie.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.

140

Page 141: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ - Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.)

1. Anisia

Soiul de fasole pitică de grădină Anisia a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este pitic. Intensitatea

culorii verzi a frunzei este deschisă. Culoarea stindardului şi a aripilor florii este albă. Lungimea păstăii (excluzând stilul) este foarte lungă. Forma păstăii în secţiune transversală este circulară. Culoarea de bază a păstăii este galben deschis şi nu prezintă culoare secundară. Păstaia nu prezintă filament pergamentos la sutura ventrală. Lungimea stilului este mijlocie spre lungă. Masa a 1000 de boabe este mică spre medie. Culoarea principală a seminţei este albă şi nu prezintă culoare secundară.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloririi este foarte timpurie. Prezintă rezistenţă la Colletotrichum lindemuthianum, la virusul mozaicului comun.

Destinaţia. Păstăile de fasole sunt pentru consum imediat şi industrializare.

2. Aurie de Turda

Soiul de fasole pitică de grădină Aurie de Turda a fost creat de SC Agrosel SRL.

Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este pitic. Intensitatea culorii verzi a frunzei este mijlocie spre închisă. Culoarea stindardului şi a aripilor florii este albă. Lungimea păstăii (excluzând stilul) este foarte lungă. Forma păstăii în secţiune transversală este eliptic ovată. Culoarea de bază a păstăii este galben deschis şi nu prezintă culoare secundară. Păstaia nu prezintă filament pergamentos la sutura ventrală. Lungimea stilului este mijlocie spre lungă. Masa a 1000 de boabe este mijlocie spre mare. Culoarea principală a seminţei este albă şi nu prezintă culoare secundară.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloririi este timpurie. Soiul este rezistent la mozaicul galben al fasolei.

Destinaţia. Păstăile de fasole sunt pentru consum proaspăt şi industrializare.

3. Clarisa

Soiul de fasole pitică de grădină Clarisa a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este pitic. Intensitatea

culorii verzi a frunzei este deschisă. Culoarea stindardului şi a aripilor florii este violet. Lungimea păstăii (excluzând stilul) este foarte lungă. Forma păstăii în secţiune transversală este circulară. Culoarea de bază a păstăii este galben deschis şi nu prezintă culoare secundară. Păstaia nu prezintă filament pergamentos la sutura ventrală. Lungimea stilului este mijlocie spre lungă. Masa a 1000 de boabe este foarte mică. Culoarea principală a seminţei este maro şi nu prezintă culoare secundară.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloririi este foarte timpurie. Soiul este rezistent la virusul mozaicului comun.

Destinaţia. Păstăile de fasole sunt pentru consum imediat şi industrializare.

4. Ileana

Soiul de fasole pitică de grădină Ileana a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este pitic. Intensitatea

culorii verzi a frunzei este mijlocie spre închisă. Culoarea stindardului şi a aripilor florii este albă. Lungimea păstăii (excluzând stilul) este lungă spre foarte lungă. Forma păstăii în secţiune transversală este circulară. Culoarea de bază a păstăii este galben deschis şi nu prezintă culoare secundară. Păstaia nu prezintă filament pergamentos la

141

Page 142: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

sutura ventrală. Lungimea stilului este lungă. Masa a 1000 de boabe este foarte mică. Culoarea principală a seminţei este albă şi nu prezintă culoare secundară.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloririi este timpurie. Soiul este rezistent la mozaicul galben al fasolei.

Destinaţia. Păstăile de fasole sunt pentru consum proaspăt curent şi industrializare.

FASOLE DE CÂMP - Phaseolus vulgaris L.

Dalmaziano

Soiul de fasole pitică de câmp Dalmaziano a fost creat de SC Agrosel SRLCaractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este pitic. Intensitatea

culorii verzi a frunzei este mijlocie. Culoarea stindardului florii şi a aripilor este violet. Lungimea păstăii este foarte lungă. Forma păstăii în secţiune transversală este cordată. Culoarea de bază a păstăii este verde deschis spre mediu. Filamentul pergamentos la sutura ventrală a păstăii este prezent. Lungimea stilului păstăii este mijlocie spre lungă. Masa a 1000 de boabe este foarte mare. Culoarea seminţei este bej.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloririi depline este foarte timpurie. Soiul este rezistent la mozaicul galben al fasolei.

Destinaţia. Soiul de fasole este pentru consumul boabelor uscate.

PĂTLĂGELE VINETE - Solanum melongena L.

Corvus

Soiul de pătlăgele vinete Corvus a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a hipocotilului în stadiul de

plantulă este prezentă. Portul plantei este semierect şi tulpina prezintă coloraţie antocianică. Intensitatea culorii verzi a frunzei este mijlocie. Culoarea florii este purpuriu mediu spre închis. Lungimea fructului este scurtă spre medie şi diametrul maxim este foarte mare. Forma generală a fructului este obovată. Culoarea principală a epidermei fructului la maturitatea de recoltare este violet închis. Fructul nu prezintă dungi, iar coastele sunt absente sau foarte slabe. Coloraţia antocianică sub caliciu este prezentă, cu intensitate puternică. Coloraţia antocianică pe caliciu este prezentă, cu intensitate slabă. Caliciul prezintă ţepi foarte puternici şi cutarea este puternică.

Însuşiri fiziologice. Perioada de început de înflorit este mijlocie.Destinaţia. Fructele de pătlăgele vinete sunt pentru consum curent şi

industrializare.

PEPENE GALBEN - Cucumis melo L.

Ismail

Soiul de pepene galben Ismail a fost declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania Abbott & Cobb. Inc., USA.

Caractere morfologice. Planta prezintă inflorescenţă monoică. Fructul este lung şi diametrul este mediu spre mare. Poziţia diametrului maxim al fructului este la centru. Forma fructului în secţiune longitudinală este mediu eliptică. Culoarea de bază

142

Page 143: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

a epidermei fructului la maturitate este galbenă, cu intensitate deschisă. Fructul prezintă, pe suprafaţă, puncte mari şi dese, de culoare galben deschis. Forma bazei fructului şi a apexului este rotunjită. Dimensiunea cicatricii pistilare este mijlocie. Formarea stratului suberificat (broderia) este prezentă sub formă liniară şi în reţea. Culoarea de bază a pulpei fructului este portocaliu deschis. Sămânţa este foarte lungă şi lată spre foarte lată. Culoarea seminţei este albicioasă, cu intensitate medie. Durata de păstrare a fructului în raft este lungă.

Însuşiri fiziologice. Epoca de înflorire este târzie şi de maturare este medie spre târzie.

Destinaţia. Fructele de pepene galben sunt pentru consum în stare proaspătă.

PEPENE VERDE - Citrullus lanatus (Thumb.) Matsune et Nakai

1. Erma 14

Soiul de pepene verde Erma 14 este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania A. A. Ram Marketing L.T.D., Israel.

Caractere morfologice. Soiul este diploid. Culoarea limbului frunzei este verde mediu. Gradul de lobare principală a marginii este mediu spre puternic. Fructul este mediu şi forma fructului în secţiune longitudinală este eliptică. Culoarea de bază a epidermei fructului este verde, cu intensitate foarte deschisă spre deschisă. Forma părţii apicale este plată. Fructul prezintă dungare clar definită, de culoare verde deschis, cu lăţime lată spre foarte lată. Grosimea pericarpului fructului este groasă. Culoarea miezului este roşu-roz, cu intensitate închisă. Sămânţa este mare spre foarte mare şi culoarea tegumentului este brună.

Însuşiri fiziologice. Epoca de înflorire, a florilor femele, este mijlocie. Prezintă rezistenţă la Fusarium oxysporum şi Colletotrichum lagenarium.

Destinaţia. Fructele de pepene verde sunt pentru consum în stare proaspătă.

2. Lavista

Soiul de pepene verde Lavista este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania Nongwoo Bio Co Ltd, Korea.

Caractere morfologice. Soiul este diploid. Culoarea limbului frunzei este verde mediu. Gradul de lobare principală, a marginii, este mediu spre puternic. Fructul este mediu şi forma fructului în secţiune longitudinală este eliptică. Culoarea de bază a epidermei fructului este verde, cu intensitate închisă. Forma părţii apicale este plată. Fructul nu prezintă dungi. Grosimea pericarpului fructului este medie. Culoarea miezului este roşie, cu intensitate medie. Sămânţa este foarte mare şi culoarea tegumentului este neagră.

Însuşiri fiziologice. Epoca de înflorire, a florilor femele, este timpurie spre mijlocie. Prezintă rezistenţă la Fusarium oxysporum şi Colletotrichum lagenarium.

Destinaţia. Fructele de pepene verde sunt pentru consum în stare proaspătă.

3. Luxsor 33

Soiul de pepene verde Luxsor 33 este declarat hibrid F1 şi a fost creat de compania A. A. Ram. Marketing L.T.D., Israel.

Caractere morfologice. Soiul este diploid. Culoarea limbului frunzei este verde mediu. Gradul de lobare principală, a marginii, este puternic. Fructul este mediu spre mare şi forma fructului în secţiune longitudinală este eliptic alungită. Culoarea de bază a epidermei fructului este verde, cu intensitate închisă. Forma părţii apicale este plată spre rotundă. Fructul nu prezintă dungi. Grosimea pericarpului fructului este groasă.

143

Page 144: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Culoarea miezului este roşu-roz, cu intensitate închisă. Sămânţa este foarte mare şi culoarea tegumentului este brună.

Însuşiri fiziologice. Epoca de înflorire femelă este mijlocie. Prezintă rezistenţă la Fusarium oxysporum şi Colletotrichum lagenarium.

Destinaţia. Fructele de pepene verde sunt pentru consum în stare proaspătă.

PORUMB ZAHARAT - Zea mays L. convar. saccharata (Köern.)

1. Sweet Spirit

Hibridul de porumb zaharat Sweet Spirit a fost creat de compania Abbott & Cobb. Inc., USA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a tecii primei frunze este absentă sau foarte slabă şi forma vârfului frunzei este ascuţită. Unghiul între frunză şi tulpină (la frunza de deasupra stiuletelui) este mare spre foarte mare. Poziţia limbului frunzei (frunza de deasupra stiuletelui) este moderat recurbată. Epoca de apariţie a anterelor în panicul (1/3 mijlocie a axului principal la 50% din plante) este medie spre târzie. Coloraţia antocianică a rădăcinilor adventive este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a glumei (1/3 mijlocie a axului) şi a anterelor este absentă sau foarte slabă. Unghiul ramificaţiilor laterale cu axul principal (1/3 inferioară a paniculului) este mic spre mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare în panicul este mic diu. Epoca apariţiei mătăsii este foarte timpurie spre timpurie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor în panicul este medie. Frunza de deasupra ştiuletelui are limbul îngust spre mediu. Ştiuletele (fără pănuşi) este mediu spre lung, cu pedunculul foarte lung şi diametrul mediu. Forma ştiuletelui este cilindro-conică şi numărul de rânduri de boabe este mare. Bobul are o singură culoare. Intensitatea culorii galbene este deschisă. Lungimea bolbului este medie spre lungă şi lăţimea este medie spre lată.

Tipul bobului este zaharat. Îngustarea vârfului bobului este medie. Culoarea vârfului bobului şi a feţei dorsale este alb-gălbuie. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însuşiri fiziologice. Sweet Thing face parte din grupa hibrizilor mijlocii spre târzii şi este pentru cultură în teren deschis.

Utilizare. Ştiuleţii sunt pentru consum proaspăt şi industrializare.

2. Sweet Thing

Hibridul de porumb zaharat Sweet Thing a fost creat de compania Abbott & Cobb. Inc., USA.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a tecii primei frunze este absentă sau foarte slabă şi forma vârfului frunzei este ascuţită. Unghiul între frunză şi tulpină (la frunza de deasupra stiuletelui) este foarte mare. Poziţia limbului frunzei (frunza de deasupra stiuletelui) este puternic recurbată. Epoca de apariţie a anterelor în panicul (1/3 mijlocie a axului principal la 50% din plante) este târzie. Coloraţia antocianică a rădăcinilor adventive este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a glumei (1/3 mijlocie a axului) şi a anterelor este absentă sau foarte slabă. Unghiul ramificaţiilor laterale cu axul principal (1/3 inferioară a paniculului) este mediu. Numărul ramificaţiilor laterale primare în panicul este mic spre mediu. Epoca apariţiei mătăsii este foarte timpurie spre timpurie. Coloraţia antocianică a mătăsii este absentă sau foarte slabă. Densitatea spiculeţelor în panicul este puternică. Frunza de deasupra ştiuletelui are limbul îngust spre mediu. Ştiuletele (fără pănuşi) este mediu spre lung, cu pedunculul foarte lung şi diametrul mic spre mediu. Forma ştiuletelui este cilindro-conică şi numărul de rânduri de boabe este mare. Bobul are o singură culoare.

144

Page 145: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Intensitatea culorii galbene este deschisă. Lungimea bolbului este medie şi lăţimea este medie spre lată.

Tipul bobului este zaharat. Îngustarea vârfului bobului este slabă. Culoarea vârfului bobului şi a feţei dorsale este alb-gălbuie. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însuşiri fiziologice. Sweet Thing face parte din grupa hibrizilor târzii şi este pentru cultură în teren deschis.

Utilizare. Ştiuleţii sunt pentru consum proaspăt şi industrializare.

3. Union VP

Hibridul de porumb zaharat Union VP a fost creat de SC Superior Seeds SRL.Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a tecii primei frunze este

absentă sau foarte slabă şi forma vârfului frunzei este ascuţită. Unghiul între frunză şi tulpină (la frunza de deasupra stiuletelui) este mare spre foarte mare. Poziţia limbului frunzei (frunza de deasupra stiuletelui) este moderat recurbată. Epoca de apariţie a anterelor în panicul (1/3 mijlocie a axului principal la 50% din plante) este foarte târzie. Coloraţia antocianică a rădăcinilor adventive este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a glumei (1/3 mijlocie a axului) şi a anterelor este absentă sau foarte slabă. Unghiul ramificaţiilor laterale cu axul principal (1/3 inferioară a paniculului) este foarte mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare în panicul este mediu spre mare. Epoca apariţiei mătăsii este timpurie. Coloraţia antocianică a mătăsii este slabă. Densitatea spiculeţelor în panicul este moderată. Frunza de deasupra ştiuletelui are limbul îngust spre mediu. Ştiuletele (fără pănuşi) este lung spre foarte lung, cu pedunculul foarte lung şi diametrul mare. Forma ştiuletelui este cilindro-conică şi numărul de rânduri de boabe este foarte mare. Bobul are o singură culoare. Intensitatea culorii galbene este medie spre închisă. Lungimea bolbului este medie spre lungă şi lăţimea este medie spre lată.

Tipul bobului este zaharat. Îngustarea vârfului bobului este medie. Culoarea vârfului bobului şi a feţei dorsale a bobului este alb-gălbuie. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului este slabă.

Însuşiri fiziologice. Union VP face parte din grupa hibrizilor târzii şi este pentru cultură în teren deschis

Utilizare. Ştiuleţii sunt pentru consum proaspăt şi industrializare.

4. ZP504SU

Hibridul de porumb zaharat ZP504SU a fost creat de Maize Research Institute Zemun Polje, Serbia.

Caractere morfologice. Coloraţia antocianică a tecii primei frunze este medie şi forma vârfului frunzei este ascuţită. Unghiul între frunză şi tulpină (la frunza de deasupra stiuletelui) este mediu spre mare. Poziţia limbului frunzei (frunza de deasupra stiuletelui) este moderat recurbată. Epoca de apariţie a anterelor în panicul (1/3 mijlocie a axului principal la 50% din plante) este târzie spre foarte târzie. Coloraţia antocianică a rădăcinilor adventive este absentă sau foarte slabă. Coloraţia antocianică a glumei (1/3 mijlocie a axului) şi a anterelor este medie. Unghiul ramificaţiilor laterale cu axul principal (1/3 inferioară a paniculului) este mediu spre mare. Numărul ramificaţiilor laterale primare în panicul este mediu spre mare. Epoca apariţiei mătăsii este medie. Coloraţia antocianică a mătăsii este medie. Densitatea spiculeţelor în panicul este medie. Frunza de deasupra ştiuletelui are limbul îngust spre mediu. Ştiuletele (fără pănuşi) are lungimea medie, pedunculul lung spre foarte lung şi diametrul mic spre mediu. Forma ştiuletelui este cilindro-conică şi numărul de rânduri de boabe este mare. Bobul are o singură culoare. Intensitatea culorii galbene este medie spre închisă. Lungimea bolbului este medie spre lungă şi lăţimea este medie spre lată.

145

Page 146: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

Tipul bobului este zaharat. Îngustarea vârfului bobului este medie. Culoarea vârfului bobului şi a feţei dorsale a bobului este alb-gălbuie. Coloraţia antocianică a glumelor rahisului este absentă sau foarte slabă.

Însuşiri fiziologice. Sweet Thing face parte din grupa hibrizilor mijlocii spre târzii şi este pentru cultură în teren deschis.

Utilizare. Ştiuleţii sunt pentru consum proaspăt şi industrializare.

RIDICHI DE LUNĂ - Raphanus sativus L. var. sativus Pers.

Antiţa

Soiul de ridichi de lună Antiţa a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Soiul este diploid. Coloraţia antocianică a hipocotilului

în stadiul de plantulă este prezentă. Cotiledonul este mediu spre mare şi lăţimea de prindere a foliajului la colet este îngustă. Portul frunzei este semierect şi culoarea este verde, cu intensitate deschisă. Limbul frunzei prezintă număr mare de lobi. Coloraţia antocianică a peţiolului este prezentă. Forma ridichei este circulară, la colet este concavă şi la bază este obtuză. Epiderma este unicoloră, roşu aprins cu intensitate redusă în partea superioară.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este mijlocie spre târzie. Tendinţa de dospire a ridichei este slabă.

Destinaţia. Ridichile sunt pentru consum curent, în stare proaspătă.

SALATĂ - Lactuca sativa L.

Ivankar

Soiul de salată Ivankar a fost creat de BRN Saaten Quedlinburg, Germania.Caractere morfologice. Culoarea seminţei este neagră şi plantula nu prezintă

coloraţie antocianică. Diametrul plantei este mare spre foarte mare şi căpăţâna este închisă. Forma căpăţânii în secţiune longitudinală este transversal lat eliptică şi forma frunzei este transversal îngust eliptică. Frunzele exterioare prezintă tentă gălbuie, cu intensitate medie. Gofrarea este puternică şi gradul de ondulare a marginii este puternic.

Însuşiri fiziologice. Perioada maturităţii de recoltare este timpurie. Boltirea, în condiţii de zi lungă, este medie spre târzie.

Destinaţia. Căpăţânile de salată sunt pentru consum în stare proaspătă.

TOMATE - Solanum lycopersicum L.

1. Amalia

Soiul de tomate Amalia a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este determinat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este bipenat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate unipară. Zona de abscisie a pedunculului este absentă. Fructul nu prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată la poli. Costarea fructului la zona pedunculară este foarte puternică. Pericarpul este gros şi numărul de loji seminale este de patru, cinci sau

146

Page 147: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul este ferm.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este medie spre târzie.

Este moderat rezistent la Meloidogyne icognita.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

2. Angelina VP

Soiul de tomate Angelina VP a fost creat de Superior Seeds SRL.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este bipenat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este egal unipară şi multipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este lungă. Fructul prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este cordiformă. Costarea fructului la zona pedunculară este foarte puternică. Pericarpul este gros şi numărul de loji seminale este mai mult de şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul este moale.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este medie.

Este moderat rezistent la Meloidogyne icognita.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

3. Chihlimbar

Soiul de tomate Chihlimbar a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este determinat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este penat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate unipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este mijlocie. Fructul prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată (turtită). Costarea fructului la zona pedunculară este foarte puternică. Pericarpul este mediu spre gros şi numărul de loji seminale este mai mult de şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este portocalie. Fructul are fermitatea medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este târzie.

Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă şi prelucrare industrială.

4. Ema de Buzău

Soiul de tomate Ema de Buzău a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este penat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate multipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este scurtă. Fructul prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mic. Forma fructului în secţiune longitudinală este rotundă. Costarea fructului la zona pedunculară este absentă sau foarte slabă. Pericarpul este subţire şi numărul de loji seminale este de numai două. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul are fermitatea medie.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului şi a maturităţii de recoltare este timpurie.

Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

147

Page 148: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

5. Rhinoko

Soiul de tomate Rhinoko a fost creat de compania Nongwoo Bio Co Ltd, Korea.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este bipenat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate unipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este mijlocie spre lungă. Fructul nu prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată la poli. Costarea fructului la zona pedunculară este puternică spre foarte puternică. Pericarpul este foarte gros şi numărul de loji seminale este de mai mult de şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul este ferm spre foarte ferm.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este timpurie spre medie.

Prezintă rezistenţă ridicată la Meloidogyne icognita. Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

6. Smarald

Soiul de tomate Smarald a fost creat de SC Agrosel SRL.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este bipenat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate multipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este lungă. Fructul nu prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată la poli. Costarea fructului la zona pedunculară este puternică. Pericarpul este gros şi numărul de loji seminale este de patru, cinci sau şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare este galbenă şi a cavităţii seminale este verde. Fructul este foarte moale.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie spre medie şi a maturităţii de recoltare este târzie.

Este moderat rezistent la Meloidogyne icognita. Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

7. Sonia de Buzău

Soiul de tomate Sonia de Buzău a fost creat de SCDL Buzău.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este penat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este în majoritate multipară. Zona de abscisie a pedunculului este prezentă. Lungimea pedunculului este scurtă spre mijlocie. Fructul prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este mic. Forma fructului în secţiune longitudinală este rotundă. Pericarpul este mediu spre gros şi numărul de loji seminale este de numai două. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul este ferm spre foarte ferm.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este medie.

Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

8. Ştefăneşti 24

Soiul de tomate Ştefăneşti 24 a fost creat de INCDBH Ştefăneşti.Caractere morfologice. Tipul de creştere al plantei este nedeterminat. Portul

frunzei este semiaplecat. Tipul limbului frunzei este bipenat. Culoarea florii este galbenă. Inflorescenţa este egal unipară şi multipară. Zona de abscisie a pedunculului

148

Page 149: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

este prezentă. Lungimea pedunculului este mijlocie spre lungă. Fructul nu prezintă calotă verde şi intensitatea culorii verzi, înainte de maturitate, este deschisă. Fructul este foarte mare. Forma fructului în secţiune longitudinală este aplatizată la poli. Costarea fructului la zona pedunculară este puternică. Pericarpul este foarte gros şi numărul de loji seminale este de patru, cinci sau şase. Culoarea fructului la maturitatea de recoltare şi a cavităţii seminale este roşie. Fructul este ferm.

Însuşiri fiziologice. Perioada înfloritului este timpurie şi a maturităţii de recoltare este medie.

Este sensibil la Meloidogyne icognita.Destinaţia. Fructele sunt pentru consum în stare proaspătă.

149

Page 150: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

POMI

NUC - Juglans regia L.

Grădinar

Soiul de nuc Grădinar a fost selecţionat la USAMV Iaşi.Caractere morfologice. Pomul are portul semidrept, densitatea ramurilor

mijlocie şi ramura de un an colorată în brun verzui. Frunza are foliola laterală de formă eliptică. Fructul este mare, trapezoidal în secţiune longitudinală perpendicular pe sutură şi larg-eliptic în secţiune longitudinală la nivelul suturii. Vârful fructului este trunchiat şi bureletul situat în jumătatea superioară a suturii. Suprafaţa endocarpului este mijlociu ridată, iar adânciturile situate de-a lungul suturii sunt mijlocii. Miezul are culoarea de fond deschisă. Mezocarpul nu prezintă persistenţă pe pom după căderea nucilor, iar rahisul este nepersistent.

Particularităţi biologice. Pomul are vigoare mijlocie, rodeşte în principal în buchete. Înfloritul florilor mascule şi înfloritul florilor femele este simultan. Prezintă toleranţă sporită la bacterioză şi este tolerant la antracnoză.

Capacitate de producţie. Soiul este productiv şi rodeşte constant. Fructul este de culoare galben pai, are greutatea medie 17 g. Producţia medie este de 50 kg/pom, respectiv 4-5 t/ha. Maturitatea de consum a fructelor este în a doua decadă a lunii septembrie. Polenizatorii recomandaţi sunt soiurile: Miroslava, Anica, Ovidiu, Sibişel, unele biotipuri locale.

Utilizare. Fructele pot fi valorificate în coajă sau sub formă de miez, pentru consum în stare proaspătă şi procesare, inclusiv pentru extracţia de uleiuri.

CĂTINĂ - Hippophaë rhamnoides L.

1. Eros

Soiul de cătină Eros a fost selecţionat la SC Mik A.I. Impex SRL.Caractere morfologice. Planta este de tip tufă, cu un număr mijlociu de lăstari.

Lăstarul de un an este de grosime mijlocie, de culoare cenuşie şi prezintă un număr mijlociu de ghimpi. Frunza este de mărime mijlocie şi îngust-eliptică, de culoare verde mijlociu pe faţa superioară. Fructul este mare, de formă oblong, epiderma este de culoare galben deschis, cu pedunculul de lungime mijlocie.

Particularităţi biologice. Pomul are vigoare mijlocie, portul arcuit, perioada de maturare este târzie, comportare foarte bună la atacul de monilioză şi antracnoză.

Capacitatea de producţie. Producţia este bună şi relativ constantă, în medie de 13,5 t/ha.

Caracterizarea tehnologică. Mărimea bacei: mică (0,30g). Fructele sunt de calitate superioară cu componente foarte importante împotriva stresului şi cancerului.

Utilizare: consum proaspăt şi industrializare.

2. Peri

Soiul de cătină Peri a fost selecţionat la SC Mik A.I. Impex SRL.Caractere morfologice. Planta este de tip pom, mascul, cu un număr mijlociu de

lăstari. Lăstarul de un an este de grosime mijlocie, de culoare cenuşie, cu un număr mare de ghimpi. Frunza este de mărime mijlocie, foarte îngust-eliptică, de culoare verde mijlociu pe faţa superioară.

Particularităţi biologice. Pomul are vigoare puternică, poziţia ramificaţiilor orizontale, comportare foarte bună la atacul de monilioză şi antracnoză.

Perioada de înflorire este foarte lungă, cu polen fertil şi abundent.Tăierile de regenerare se fac la 4-5 ani.

150

Page 151: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

VIŢA DE VIE - Vitis vinifera L.

1. Aurana

Soiul de viţă de vie Aurana a fost creat de SCDVV Murfatlar. Caractere morfologice. Vârful lăstarului tânăr este semi-deschis, absent sau

foarte slab pigmentat şi cu o densitate mijlocie a perilor moi. Frunza tânără are faţa superioară a limbului verde cu zone antocianice, iar densitatea perilor erecţi pe nervurile principale, pe faţa inferioară a limbului, este absentă. Lăstarul este semierect înainte de palisare şi are culoarea părţii dorsale a internodului (bine însorită) verde cu dungi roşii şi verde cu roşu pe partea ventrală. Cârceii sunt lungi. Frunza matură are limbul mijlociu, pentagonal, cu cinci lobi. Lobii sinusurilor laterale superioare sunt uşor suprapuşi, iar lobii sinusului peţiolar semi-deschişi. Dinţii sunt mijlocii şi au forma cu ambele laturi convexe. Pe faţa inferioară a limbului, pe nervurile principale, densitatea perilor erecţi este absentă. Peţiolul este uşor mai lung decât nervura mediană. Strugurele este mare, cu compactitate mijlocie şi pedunculul lung. Bobul este mare, larg elipsoidal cu pieliţa mijlociu de groasă, de culoare verde-gălbuie. Pulpa este suculentă şi moderat fermă. Culoarea principală a coardei este brun-gălbuie.

Comportarea faţă de boli: este caracteristică speciei Vitis vinifera.Capacitatea de producţie. Producţia medie pe butuc este de 2,47 kg/butuc,

respectiv 12 t/ha. Calitatea producţiei. Potenţialul de acumulare al zaharurilor este de 186,53

g/l, iar aciditatea de 4,5 g/l.Direcţia de producţie. Soiul completează sortimentul de struguri de masă din

zonă.

2. Bujoru

Soiul de viţă de vie Bujoru a fost selecţionat de SCDVV Bujoru. Caractere morfologice. Vârful lăstarului tânăr este uşor deschis, absent sau

foarte slab pigmentat şi fără peri moi pe vârf. Frunza tânără are faţa superioară a limbului verde. Densitatea perilor erecţi pe nervurile principale, pe faţa inferioară a limbului, este slabă. Lăstarul este semierect înainte de palisare şi are culoarea părţii dorsale a internodului (bine însorită) verde cu dungi roşii şi verde pe partea ventrală. Cârceii sunt lungi. Frunza matură are limbul de mărime mijlocie, de formă pentagonală, cu cinci lobi. Lobii sinusurilor laterale superioare sunt închişi, iar lobii sinusului peţiolar uşor semideschişi. Dinţii sunt mijlocii, iar forma se prezintă ca amestec de două laturi rectilinii şi două convexe . Pe faţa inferioară a limbului, densitatea perilor erecţi este slabă pe nervurile principale. Peţiolul este uşor mai lung decât nervura mediană. Strugurele este mijlociu cu compactitate mijlocie şi pedunculul scurt. Bobul este mijlociu, globulos, cu pieliţa subţire, de culoare roz-gălbuie. Pulpa este suculentă şi uşor fermă. Culoarea principală a coardei este brun roşiatică.

Comportarea faţă de boli: este caracteristică speciei Vitis vinifera.Capacitatea de producţie. Producţia medie pe butuc este de 5,4 kg/butuc,

aproximativ 22 t/ha. Calitatea producţiei. Potenţialul de acumulare al zaharurilor este de 215 g/l,

iar aciditatea de 3,8 g/l.Direcţia de producţie. Destinaţia este mixtă, atât pentru consum în stare

proaspătă cât şi pentru vinificaţie.

151

Page 152: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

3. Fetească albă 2 Şt.

Clonul de viţă de vie Fetească albă 2 Şt. a fost selecţionat de INCDBH Ştefăneşti.

Caractere morfologice. Clonul Fetească albă 2 Şt. se deosebeşte de soiul populaţie prin: aspectul vârfului lăstarului, culoarea feţei superioare a limbului la frunza tânără, culoarea părţii ventrale a limbului şi compactitatea strugurelui.

Particularităţi biologice. Sunt asemănătoare soiului Fetească albă. Capacitatea de producţie a clonului Fetească albă 2 Şt. este mai mare decât

a soiului populaţie.Calitatea producţiei. Clonul Fetească albă 2 Şt. are un potenţial de acumulare

a zaharurilor ceva mai mare comparativ cu soiul populaţie. Epoca de maturare este IV-V.Direcţia de producţie: vinuri albe de calitate superioară, vinuri spumante,

precum şi vinuri de consum curent.

4. Măgura

Soiul de viţă de vie Măgura a fost creat de SCDVV Odobeşti.Caractere morfologice. Vârful lăstarului tânăr este semideschis, slab

pigmentat şi cu o densitate slabă a perilor moi. Frunza tânără are faţa superioară a limbului verde cu zone antocianice, iar densitatea perilor erecţi pe nervurile principale, pe faţa inferioară a limbului, este mică. Portul lăstarului este semierect înainte de palisare şi are culoarea părţii dorsale a internodului (bine însorită) verde cu roşu şi roşie pe partea ventrală. Cârceii sunt mai puţin de trei şi lungi. Frunza matură are limbul mic, pentagonal, cu cinci lobi. Lobii sinusurilor laterale superioare sunt uşor suprapuşi, iar lobii sinusului peţiolar sunt semideschişi. Dinţii sunt mijlocii ca mărime, iar forma este cu marginile rectilinii. Pe faţa inferioară a limbului densitatea perilor erecţi este mijlocie pe nervurile principale. Peţiolul este uşor mai scurt decât nervura mediană. Strugurele este mijlociu, destul de compact şi cu pedunculul scurt. Bobul este mic, globulos cu pieliţa groasă, de culoare neagră-albăstruie. Pulpa este suculentă, moderat de fermă, fără gust. Coarda este brun-roşiatică şi costată.

Capacitatea de producţie a soiului este de 4,5 kg/butuc, respectiv 16,6 t/ha.Calitatea producţiei. Potenţialul de acumulare a zaharurilor este de 236 g/l, iar

aciditatea de 3,5 g/l. Epoca de maturare este IV.Direcţia de producţie: se pretează pentru vinuri spumante, precum şi vinuri de

consum curent.

5. Muscat Ottonel 49 Bj.

Clonul de viţă de vie Muscat Ottonel 49 Bj. a fost selecţionat la SCDVV Bujoru. Caractere morfologice. Clonul Muscat Ottonel 49 Bj. se deosebeşte de soiul

populaţie prin: aspectul vârfului la lăstarul tânăr, culoarea feţei superioare a limbului, culoarea părţii ventrale a internodului şi mărimea strugurelui.

Particularităţi biologice: sunt asemănătoare soiului Muscat Ottonel. Capacitatea de producţie a clonului Muscat Ottonel 49 Bj. este mai mare

decât a soiului populaţie.Calitatea producţiei. Clonul Muscat Ottonel 49 Bj. are un potenţial de

acumulare a zaharurilor ceva mai mare comparativ cu soiul populaţie. Epoca de maturare este IV-V.

Direcţia de producţie: vinuri albe de calitate superioară.

152

Page 153: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

2. Putna

Soiul de viţă de vie Putna a fost creat de SCDVV Odobeşti. Caractere morfologice. Vârful lăstarului tânăr este semi-deschis, absent sau

foarte slab pigmentat şi fără perii moi pe vârf. Frunza tânără are faţa superioară a limbului verde cu zone antocianice, iar densitatea perilor erecţi pe nervurile principale, pe faţa inferioară a limbului, este absentă. Lăstarul este semierect înainte de palisare şi are culoarea părţii dorsale a internodului (bine însorită) verde cu dungi roşii şi verde cu roşu pe partea ventrală. Cârceii sunt scurţi. Frunza matură are limbul mic, pentagonal, cu cinci lobi. Lobii sinusurilor laterale superioare sunt închişi, iar lobii sinusului peţiolar uşor deschişi. Dinţiii sunt lungi, iar forma cu ambele laturi rectilinii. Pe faţa inferioară a limbului, densitatea perilor erecţi este absentă. Peţiolul este uşor mai scurt decât nervura mediană. Strugurele este mijlociu, cu compactitate mijlocie şi pedunculul scurt. Bobul este mijlociu, troncovoid cu pieliţa groasă, de culoare verde-gălbuie. Pulpa este suculentă şi foarte fermă. Culoarea principală a coardei este brun roşiatică.

Comportarea faţă de boli: este caracteristică speciei Vitis vinifera.Capacitatea de producţie: producţia medie pe butuc este de 6,8 kg/butuc,

respectiv 25 t/ha. Calitatea producţiei. Potenţialul de acumulare a zaharurilor este de 185 g/l, iar

aciditatea de 3,5 g/l.Direcţia de producţie: completarea sortimentului de struguri de masă din zonă.

153

Page 154: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

ALTE SPECII DE CULTURĂ

SALCIA - Salix L.

1. Cozia 1

Soiul de salcie Pesred a fost creat de SCDP Vâlcea.Caractere morfologice. Sexul plantei este dioic femelă. Portul lăstarului

principal este drept. Numărul de ramuri mai lungi de 5 cm de pe lăstarul principal este foarte mare. Unghiul format între ramuri şi lăstarul principal este mare spre foarte mare. Portul ramurii este drept şi culoarea este brun cenuşie. Lungimea limbului frunzei este lungă spre foarte lungă şi lăţimea este medie spre lată. Forma bazei limbului este obtuză. Culoarea feţei superioare a limbului este verde deschis. Peţiolul frunzei este scurt spre mediu. Culoarea feţei superioare a peţiolului este verde roşie.

Însuşiri fiziologice. Perioada de înfrunzire este timpurie. Destinaţia. Ramurile de salcie sunt recoltate la 1-2 ani pentru prelucrare sub

formă de peleţi.

2. Pesred

Soiul de salcie Cozia 1 a fost creat de Universitatea din Craiova-SCDP Vâlcea.Caractere morfologice. Sexul plantei este dioic femelă. Portul lăstarului

principal este uşor curbat. Numărul de ramuri mai lungi de 5 cm de pe lăstarul principal este foarte mare. Unghiul format între ramuri şi lăstarul principal este mediu spre mare. Portul ramurii este drept şi culoarea este brun roşie. Lungimea limbului frunzei este mijlocie spre lungă şi lăţimea este îngustă spre medie. Forma bazei limbului este rotunjită. Culoarea feţei superioare a limbului este verde deschis. Peţiolul frunzei este scurt spre mediu. Culoarea feţei superioare a peţiolului este verde roşie.

Însuşiri fiziologice. Perioada de înfrunzire este mijlocie. Destinaţia. Ramurile de salcie sunt recoltate la 1-2 ani pentru prelucrare sub

formă de peleţi.

PAULOWNIA - Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei

Kiri Maximus

Soiul de paulownia Kiri Maximus a fost creat de SC Kiri Project Development SRL.

Caractere morfologice. Pomul este foarte înalt cu portul ramurii semierect. Densitatea ramurilor este medie spre densă. Viteza de creştere a pomului este rapidă şi drajonarea este prezentă. Tulpina este de culoare verde-cenuşie, medie spre groasă şi de lungime medie. Coroana are forma oval-lăţită şi lărgimea medie. Ramura de un an este medie spre groasă şi are culoarea verde-gălbui. Numărul de noduri pe ramură este mediu spre mare, distanţa dintre noduri este medie, iar lenticele sunt de mărime medie spre mare şi dense. Limbul are forma lat cordiformă, este lung, lat şi are peţiolul lung. Pubescenţa pe faţa superioară a limbului este prezentă şi deasă. Pâsla (peri deşi şi mici) pe partea inferioară a limbului este prezentă. Limbul frunzei este de culoare verde-cenuşie pe ambele feţe şi dentiţia marginii este medie spre puternică. Gofrarea limbului este medie spre puternică, distanţarea lobilor bazali este medie şi vârful limbului terminal este mediu ascuţit.

Utilizare. Este destinat pentru culturi energetice.

154

Page 155: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

LISTA MENŢINĂTORILOR SOIURILOR ÎNREGISTRATE ÎN CATALOGUL OFICIAL

MAINTAINERS

MENŢINĂTORI DIN ROMÂNIA

Cod Denumirea Adresa

1 2 31001 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Fundulea-915200

Agricolă Fundulea Judeţul Călăraşi1002 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Comuna Lovrin-307250

Lovrin Judeţul Timiş1003 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava-720262

Suceava Bd.1 Decembrie 1918 nr.15 Judeţul Suceava

1004 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Cluj-Napoca-400372 Medicină Veterinară Calea Mănăştur nr. 3Cluj-Napoca Judeţul Cluj

1005 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda-401100 Turda Str. Agriculturii nr. 27 Judeţul Cluj

1006 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Braşov-500128 Pajişti Braşov Str. Cucului nr. 5

Judeţul Braşov1007 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei-707365

Podu Iloaiei Str. Naţională de Sus nr. 178 Judeţul Iaşi

1008 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Braşov-500470 pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Str. Fundăturii nr. 2Braşov Judeţul Braşov

1011 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Comuna Drăgăneşti Vlaşca-147135 Teleorman Judeţul Teleorman

1012 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila Brăila Şoseaua Vizirului km 9

Judeţul Brăila1013 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Timişoara-300703

Pajişti Timişoara Calea Urseni nr. 32 Judeţul Timiş

1015 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic-200004Şimnic Judeţul Dolj

1016 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Vaslui-730006 Pajişti Vaslui Str. Ştefan cel Mare nr. 256

1017 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Comuna Livada-447180 Livada Str. Baia Mare nr. 7 Judeţul Satu Mare

1018 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Comuna Secuieni-617415 Secuieni Judeţul Neamţ

1019 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Albota-117030 Piteşti Judeţul Argeş

1021 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea-410223Oradea Calea Aradului nr.5

Judeţul Bihor1022 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Miercurea Ciuc-530240

Cartof Miercurea Ciuc Str. Progresului nr. 22 Judeţul Harghita

155

Page 156: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 31026 Universitatea de Ştiinţe Agricole Medicină Iaşi-700490

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Aleea Sadoveanu nr. 3, Judeţul Iaşi1029 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Vidra-077185

Legumicultură şi Floricultură Vidra Judeţul Ilfov1030 S.C. SUPERSEM S.A. Arad Arad-310227

Calea Timişorii nr. 212, Judeţul Arad1031 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bacău-600388

Legumicultură Calea Bârladului nr. 220Bacău Judeţul Bacău

1033 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Buzău-120024Legumicultură Str. Mesteacănului nr. 23Buzău Judeţul Buzău

1034 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Iernut-545100 Legumicultură Str. T. Vladimirescu nr. 4Iernut Judeţul Mureş

1037 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Mărăcineni-117450 Pomicultură Piteşti-Mărăcineni Judeţul Argeş

1038 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bucureşti-013811 Pomicultură B-dul Ion Ionescu de la BradBăneasa nr. 4, Sector 1

1040 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bistriţa Pomicultură Drumul Dumitrei Nou nr. 3Bistriţa Judeţul Bistriţa Năsăud

1042 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cluj-Napoca-400457Pomicultură Str.Horticultorilor nr.5 CP-1-86Cluj Judeţul Cluj

1043 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Valu lui Traian-907300 Pomicultură Str. Pepinierei nr. 1Constanţa Judeţul Constanţa

1045 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Fălticeni-725200 Pomicultură Str. Plutonier Ghiniţă nr. 10Fălticeni Judeţul Suceava

1046 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Geoagiu-335400 Pomicultură Str. Romanilor nr. 141Geoagiu Judeţul Hunedoara

1047 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Iaşi-700620 Pomicultură Şoseaua Voineşti nr. 175Iaşi Judeţul Iaşi

1051 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Târgu Jiu-210149Horticolă Calea Bucureşti nr. 72Târgu Jiu Judeţul Gorj

1052 Universitatea din Craiova Râmnicu Vâlcea Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Calea lui Traian nr. 464Pomicultură Vâlcea Judeţul Vâlcea

1053 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Voineşti-137525 Pomicultură Voineşti Judeţul Dâmboviţa

1054 Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Focşani-620034 Vrancea Str. Cuza Vodă nr. 72

Judeţul Vrancea1059 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Valea Călugărească-107620

Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească Judeţul Prahova1060 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Blaj-515400

Viticultură şi Vinificaţie Str. Gheorghe Bariţiu nr. 2Blaj Judeţul Alba

1062 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Drăgăşani-245700 Viticultură şi Vinificaţie Str. Gib Mihăiescu nr. 64Drăgăşani Judeţul Vâlcea

1064 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Iaşi-700489 Viticultură şi Vinificaţie Aleea M.Sadoveanu nr. 48Iaşi Judeţul Iaşi

156

Page 157: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 31065 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Ghioroc-317135

Viticultură şi Vinificaţie Miniş Judeţul Arad1066 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Oraş Basarabi-905100

Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar Judeţul Constanţa1067 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Odobeşti-625300

Viticultură şi Vinificaţie Str. Ştefan cel Mare nr. 61Odobeşti Judeţul Vrancea

1068 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Pietroasele-127470 Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa Judeţul Buzău

1069 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Comuna Ştefăneşti-117715 pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti Judeţul Argeş

1070 S.C. "SERICAROM"-S.A. Bucureşti-013685 Filiala de cercetare - proiectare Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69

1072 S.C. UNISEM SA Bucureşti-020071 Bucureşti Str. M. Eminescu nr. 57

Sector 21073 Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Comuna Dăbuleni-207220

Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni Judeţul Dolj1074 Grădina Botanică Iaşi-700487

Iaşi Str. Dumbrava Roşie nr. 7-9 Judeţul Iaşi

1076 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Târgu Secuiesc-525400 Cartof Str. Ady Endre nr. 55Târgu Secuiesc Judeţul Covasna

1078 S.C. ITC - SRL Bucureşti-011464 B-dul Mărăşti nr. 61, Sector 1

1079 Universitatea din Craiova Craiova-200583 Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13 Judeţul Dolj

1081 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Tulcea-820112Delta Dunării Str. Babadag nr. 165

Judeţul Tulcea1082 S.C. Sempaj S.A. Buzău-120024

Buzău Str. Lt. col. Gh. Iacob nr. 2 Judeţul Buzău

1083 Ene Lucian Com. Stoeneşti Floreşti-087078 Judeţul Giurgiu

1086 S.C. Galaxy Tabacco S.A. Bucureşti Sucursala Centrală de Cercetări pentru Cultura şi Industrializarea Tutunului Bucureşti

Bucureşti-013721 B-dul Regiei nr. 2 Sector 6

1087 Limagrain România SA Otopeni-075100 Şoseaua Bucureşti Ploieşti km 15.2 Judeţul Ilfov

1088 Sărac Ioan Com. Dumbrăviţa-307160 Str. Szentes nr. 21 Judeţul Timiş

1089 Cepoiu Nicolae Bucureşti-061676 Str. C. Titel Petrescu nr. 9, Sector 6

1090 SC MAV COMERŢ SRL Bucureşti-011464 B-dul Mărăşti nr. 61, Sector 1

1091 SC Romsiz Ghimbav Ghimbav-507075 Calea Făgăraşului nr. 44 Judeţul Braşov

1092 Popandron Niculai Bucureşti-032334 Str. Valea Buzăului nr.12 bl. G29 Sector 3

1093 SC Agrosel SRL Câmpia Turzii-405100 Str. Laminoriştilor nr.19 Judeţul Cluj

157

Page 158: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1 2 3

158

Page 159: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1094 SC Milenium Com SRL Voluntari - 077190 Intrarea Becleanului nr. 33

Judeţul Ilfov1095 SC FRUCTEX SA Bacău-600378

Calea Romanului nr. 237Judeţul Bacău

1096 S.C. RomAgrico S.R.L. Covasna - 527190 Zăbala nr. 227 Judeţul Covasna

1097 SC Mefim Agro SRL Craiova - 200106 Str. Viilor nr. 35 Judeţul Dolj

1098 SC Procera Agrochemicals România SRL Fundulea-915200 Str. Muncii nr. 11 Judeţul Călăraşi

1099 SC Quality Crops Agro SRL Bucureşti - 011973 B-dul Primăverii nr. 51, etaj 5 Sector 1

1100 SC Comoara Pivniţei SRL Bucureşti - 040105 B-dul Unirii nr. 8 Sector 4

1101 Ioana Rădescu Piteşti - 110058 Str. Trivale nr. 25 Judeţul Argeş

1102 SC Frasinu SA Buzău - 120360 Şoseaua Sloboziei km 2 Judeţul Buzău

1103 SC Cotnari SA Cotnari - 707120 Judeţul Iaşi

1104 SC Mogoş Agro SRL Buzău-120024 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 Judeţul Buzău

1105 SC Hofigal ex-im SRL Bucureşti-042124 Str. Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4

1106 SC Primagra SRL Arad - 310099 Str. Metianu nr. 7, Judeţul Arad

1107 SC Boss Group SRL Suceava - 720214 Strada Zamca nr. 22 bis Judeţul Suceava

1108 Wagner Ştefan Cluj-Napoca - 400153 Str. I.P. Voiteşti nr. 1-3, ap. 11 Judeţul Cluj

1109 SC Petrosu SA Brăila - 810225 B-dul Dorobanţilor nr. 52 Judeţul Brăila

1110 SC MIK A.I. impex SRL Gherla - 405300 Str. Reformei nr.6 Judeţul Cluj

1111 SC Patru Agro SRL Bucureşti - 060371 Str. Ceahlău nr. 2A Sector 6

1112 SC ART INTERMED SRL Bucureşti - 013812 B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 61-63 Etaj 5 ap. 17,Sector 1

1113 Sablexter SRL Bucureşti - 050495 Str. Zaharia Petrescu nr. 8 Sector 5

1114 Bazgan Constantin Iaşi - 700303 Aleea Mihail Sadoveanu nr. 44 Judeţul Iaşi

1 2 3

159

Page 160: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

1115 S.C. Superior Seed S.R.L. Calafat - 205200 Str. Cobuz, Bloc C1, scara 1, ap.11 Judeţul Dolj

1117 Universitatea din Oradea Oradea, Str. Universităţii nr. 1 Judeţul Bihor

1118 Gentinetta HI-BRED SRL Satul Baraitaru, nr. 43/B, com. Drăgăneşti Judeţul Prahova

1119 S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea - 240050 Str. Industriilor nr. 1 Judeţul Vâlcea

1120 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Târgu Bujor - 805200Viticultură şi Vinificaţie Bujoru Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 65

Judeţul Galaţi1121 SC Kiri Project Development SRL Arad - 310257

Str. Alba Iulia nr. 2 Judeţul Arad

1122 SC Quality Crops Genetics SRL Bucureşti - 011973 B-dul Primăverii nr. 51 Sector 1

MENŢINĂTORI DIN STRĂINĂTATE

Cod Denumirea Adresa

1 2 32003 S.C. Saaten Union România SRL Bucureşti - 020041, Sector 2

Str. I.L.Caragiale nr.3, et. 3, ap. 82005 Dekalb Genetics Corporation 3100 Sycamore Road,

60115, DEKALB, Illinois USA

2011 S.A. Florimond Desprez B.P.41, 59242,Cappelle en Pévèle France

2012 Institute of Field and Vegetable Crops Maksima Gorkog 30, Novi Sad 21000 Novi Sad, Serbia

2016 Seminis Vegetable Seeds Westeinde 161 / PO 22 (Royal Sluis) 1600 AA Enkhuizen

Holland2019 Enza Zaden BV PO Box 7 Enkhuizen

1600 AA Enkhuizen Holland

2025 Maize Research Institute Zemun Polje Slobodana Bajica 1, 11080 Zemun, Beograd,

Serbia 2028 Clause International Semences 1, Avenue Lucien Clause

F-91221 Brétigny sur Orge Cedex France

2032 KWS SAAT AG. Postfach 14 63, D-37555, Einbeck Germany

2039 Larsen Seeds Cikorievej 68 A DK-5220 Odense-S0 Denmark

2043 Cereal Research Non-Profit Company P.O. Box 391, H 6701 Szeged Szeged,

Hungary2045 Kiskun Research Center Kiskunhalas, Fuzespuszta 42

H-6400, Hungary1 2 3

160

Page 161: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

2052 Zeraim Gedera PO Box 103 Gedera 70750, Israel

2056 Agricultural Research Institute of Brunszvik u. 2, PO Box 19, the Hungarian Agricultural Academy of Martonvasar, H 2462, Sciences Martonvasar Hungary

2059 DLF Trifolium A/S Hoejerupvej 31, PO Box 19 DK 4660 Store Heddinge, Denmark

2061 INRA (Institut National de la B.P. 46 chemin de la Petite Minière Recherche Agronomique ), 78042 Guyancourt Cedex C/O Agri Obtentions S.A. France

2064 DLF Trifolium S.R.O. Zivotice CZ 742-47 HI Plant Breeding Station Czech Republic

2066 Malopolska Hodowla Roslin HBP Ul. Zbozowa 4, PL-30-002 Krakow, Spolka z.o.o. Poland

2073 Vegetable Crops Research Institute Meszöly Gyula ut 6 Kecskemét, 6000 Corporation (Zki Rt) Hungary

2074 PKB INI Agroekonomik 11213, Padinska Skela, Beograd, Serbia

2075 Saatzucht Fritz Lange KG Gutenberg str. 10 D - 23611 Bad Schwartan, Germany

2076 Koipesol Semillas SA Avd San Francisco Javier 24, E-41018 Sevilla, Spain

2077 Syngenta Seeds AB PO Box 302, S-261 23 Landskrona, Sweden

2079 Barenbrug Research Duitsekampweg 60 6874, BX Wolfheze Holland

2080 Monsanto SAS Domaine de Mercie, F-82170 – Monbequi, France

2081 Monsanto SAS 1 Rue Jacques Monod Europarc du Chêne 69673 Bron Cedex France

2082 Syngenta France SAS 12 chemin de l'Hobit BP 27, F-31790, SAINT-SAUVEUR, France

2084 Euralis Semences S.A. Domaine de Sandreau F-31700 Mondonville France

2089 Kuhn & Co International BV Peter Vineloolaan 20 4611 An Bergen op Zoom Holland

2095 Dæhnfeldt Faaborgvej 248 B Postbox Box 185 DK-5100 Odense C, Denmark

2097 Pioneer Hi-Bred Services GmbH Pioneer Strasse Industriegelaende A -7111 Parndorf, Austria

2099 Norddeutsche Pflanzenzucht HohenliethHans-Georg Lembke KG D-24363 Holtsee

Germany2100 W. von Borries Eckendorf GmbH & Co Bielefelder Str. 223

D-33818 Leopoldshohe Germany2101 R.A.G.T. 2n Avenue Saint Pierre, Site de

Bourran BP 3336, F-12033 Rodez, Cedex 09, France

2103 NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft GmbH Hauptstrasse 1 D-38895 Bohnshausen, Germany

1 2 3

161

Page 162: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

2104 Limagrain UK Ltd Market Rasen, LINCOLN Rothwell, Lincs. LN7 6DT, UK

2105 Station Federale des Recherches Postfach 16, 1567 Delley CHAgronomiques Changings RAC and DSP Ltd. Switzerland

2106 Agromag Kft Josika U. 10 H-6722 Szeged, Hungary

2107 Dr. J. Ackermann & Co Ringstr. 17 D-94342 Irlbach/Straubing, Germany

2110 Alforex Seeds 38001 County Road 27 Woodland-95695 California, USA

2111 Limagrain Verneuil Holding BP 115, F - 63203 Riom Cedex, France

2114 Kecskés József Béke út.Dunaegyháza, HU-6325 Hungary

2117 Hollar Seed Company Inc. PO Box 106 81067-0106 Rocky Ford Colorado, USA

2118 Geosemselect Ltd Mladost 3, bl. 314, entr. 4 1712 – Sofia, Bulgary

2119 Strube GmbH & Co KG Hauptstr. 1 38387 Söllingen Germany

2121 Pajbjerg A/S Grindsnabevej 25 Dyngby, DK - 8300 Odder, Denmark

2122 Pioneer Genetique SARL Chemin de l' Enseigure, F- 31840 Aussonne, France

2123 Maïsadour Semences Route de Saint Sever, F-40280 Haut Mauco, France

2124 Saatzucht Josef Breun GdbR Anselweg 1, D-91074 Herzogenaurach, Germany

2126 Agricultural Institute Osijek Juzno predgrade 17, PP 334 31103 Osijek, Croaţia

2127 Dow AgroSciences GmbH Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, Germany

2128 SEEDTEC P.O. Box 2210 Woodland, CA - 95776, USA

2129 Caussade Semences Z.I. de Meaux, BP 109 82303 Caussade Cedex, France

2130 PSES, University Idaho Moscow Idaho, 83844 -2339 USA

2131 Bc Institute for Breeding and Production of Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb, Field Crops d.d. Zagreb Croatia

2132 Maribo Seed International ApS Hojbygardvej 31, 4960 - Holeby, Denmark

2133 Barenbrug Holland B.V. Stationsstraat 40, 6515 AB Nijmegen, Holland

2134 Wing Seed b.v. De Star 23 H, 1601MH, Enkhuizen Holland

2135 Deutsche Saatveredelung AG Weissenburger Straße 5, 59557 Lippstadt, Germany

2136 Interseed Potatoes GmbH Gross Charlottengroden 6B, 26409 Wittmund Germany

2137 Ampac Seed Company PO Box 318, Tangent Oregon, 97389, USA

2138 Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG Im Rheinfeld 1-13 76437 Rastatt, Germany

2139 Eugenio Gentinetta Via Berizzi, 15 Bergamo, Italy

1 2 3

162

Page 163: Catalog oficial 2014

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014

2140 Abbott & Cobb Inc. PO Box 307, 19053 Feasterville, Pennsylvania, USA

2141 Mikado Seeds, Mikado International Inc. Mikado Kyowa 15-13, Nanpeidai Shibuya-K, Tokio 150-0036 Japan

2142 Hazera Genetics Berurim MP Shikmin 79837, Israel

2143 Dobroudja Agricultural Institute General Toshevo, 9520 Bulgary

2144 SG Ceresco Inc. Chemin de la Grande Ligne Saint-Urban-Premier (Québec), J0S 1Y0 Canada

2145 Lantmännen Agroenergi AB Stig Larsson Svalöv weibull, AB SE-26881 Sweden

2146 AGRIMAX d.o.o. ul. Ivana Milutinovica br. 33, 21460 – Vrbas, Serbia

2147 Nickerson International Research SNC PB 1, 63720 - Chappes France

2148 Advanta Holdings B.V. C/o Amicorp Netherlands B.V. WTC Amsterdam, Tower C-11Strawinskylaan; 11431077 XX; Amsterdam, Holland

2149 Bayer CropScience Raps GmbH Streichmuehler Str. 824977 Grundhof, Germany

2151 A.A. Ram Marketing L.T.D. Moshav Sgula 49 79530, Israel

2152 Nongwoo Bio Co. Ltd. 8-12, Jungbu-daero 368 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 443-372, Republic of Korea

2153 GNS Semences SAS 32400 Riscle, Rue de la Menoue France

2154 Known You Seed Co. Ltd. 114-6, Zhuliao Rd. Dashu District Kaohsiung, 84043, Taiwan

2155 Nurture Seeds 1/32 Albion Road, Box. Hill, Vic 3128 Australia

2156 Nirit Seed Ltd. Moshav Hadar Am P.O. Box 95 42935, Israel

2157 S.I.S. Societa Italiana Sementi Spa Via Mirandola, 1 40068 San Lazzaro di Savena, (BO) Italy

2158 LTC Semena d.o.o. Milica Rakić 96 11000 Beograd, Serbia

2159 Nunhems BV P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen Holland

2160 Cora Seeds Srl Via Boscone 1765/A, 47522 Cesena, Italy

2161 BRN Saaten Quedlinburg Dr. Barb Neubert Holzbreite 11, D-6484 Quedlinburg, Germany

2162 Seeds 2000 Inc. 115 3rd St N, Breckenridge, MN 56520, USA

2163 COOPSEMENTI SCARL Via Liona 3, 36040, Sossano (VI) Italy

2164 Eurosivo s.r.o. Karlovo nám. 317/5, CZ-12000 Praha 2, Czech Republic

2165 Saatbau Linz eGen Schirmerstraße 19. A-4060 Leonding Austria

163


Recommended