+ All Categories
Home > Documents > CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul...

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul...

Date post: 25-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 27 /27
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2015-2020 Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 2900 3000 05 05 09 10 14 05 03 03 05 09 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 05 05 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 23.316.564 21.086.925 1.623.407 1.621.024 2.383 19.435.294 9.206.738 9.206.738 10.228.556 9.918.545 87 2 14.528 76.226 94 51 472 227 51.544 113.211 53.563 7 28.224 1.383 24.982.569 22.697.260 1.349.727 1.086.765 -14.502 277.464 21.291.808 10.235.671 10.235.671 11.056.137 10.829.099 2 33 11.904 29.347 88 124 341 55 48.440 104.666 32.035 3 55.725 2.057 28.809.381 25.993.632 2.421.310 1.498.000 923.310 23.551.730 11.805.519 11.805.519 11.746.211 11.536.836 12.775 31.491 93 132 365 59 51.956 112.500 4 20.592 2.158 15,32 14,52 79,39 37,84 232,77 10,61 15,34 15,34 6,24 6,54 7,32 7,31 5,68 6,45 7,04 7,27 7,26 7,48 33,33 -63,05 4,91 31.305.202 28.940.423 2.481.843 1.535.450 946.393 26.436.404 13.331.016 13.331.016 13.105.388 12.879.892 13.758 33.915 100 142 393 64 55.957 121.163 4 22.176 2.323 34.786.721 32.306.709 2.538.925 1.570.765 968.160 29.743.902 15.019.774 15.019.774 14.724.128 14.481.273 14.817 36.526 107 153 423 68 60.265 130.492 4 23.882 2.501 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 38.375.851 35.770.680 2.594.782 1.605.322 989.460 33.150.298 16.760.078 16.760.078 16.390.220 16.129.882 15.883 39.155 114 164 454 73 64.604 139.887 4 25.600 2.680 Realizari 2015 Executie preliminata 2016 Propuneri 2017 Crestere / descrestere 2017/2016 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 1 2 3 4 5 6 7 pag.1
Transcript
Page 1: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2015-2020

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

1205

2000

2005

2105

2900

3000

05

05

09

10

14

05

03

03

05

09

16

17

18

19

20

21

22

23

24

50

05

05

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultatB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

23.316.564

21.086.925

1.623.407

1.621.024

2.383

19.435.294

9.206.738

9.206.738

10.228.556

9.918.545

87

2

14.528

76.226

94

51

472

227

51.544

113.211

53.563

7

28.224

1.383

24.982.569

22.697.260

1.349.727

1.086.765

-14.502

277.464

21.291.808

10.235.671

10.235.671

11.056.137

10.829.099

2

33

11.904

29.347

88

124

341

55

48.440

104.666

32.035

3

55.725

2.057

28.809.381

25.993.632

2.421.310

1.498.000

923.310

23.551.730

11.805.519

11.805.519

11.746.211

11.536.836

12.775

31.491

93

132

365

59

51.956

112.500

4

20.592

2.158

15,32

14,52

79,39

37,84

232,77

10,61

15,34

15,34

6,24

6,54

7,32

7,31

5,68

6,45

7,04

7,27

7,26

7,48

33,33

-63,05

4,91

31.305.202

28.940.423

2.481.843

1.535.450

946.393

26.436.404

13.331.016

13.331.016

13.105.388

12.879.892

13.758

33.915

100

142

393

64

55.957

121.163

4

22.176

2.323

34.786.721

32.306.709

2.538.925

1.570.765

968.160

29.743.902

15.019.774

15.019.774

14.724.128

14.481.273

14.817

36.526

107

153

423

68

60.265

130.492

4

23.882

2.501

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

38.375.851

35.770.680

2.594.782

1.605.322

989.460

33.150.298

16.760.078

16.760.078

16.390.220

16.129.882

15.883

39.155

114

164

454

73

64.604

139.887

4

25.600

2.680

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.1

Page 2: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3005

3105

3600

3605

3705

4100

4200

4205

4305

50

03

05

24

32

50

01

05

05

23

26

27

30

47

48

49

50

53

72

02

03

05

06

11

12

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

718

718

665

665

26.841

22.850

-46

22.896

3.991

3.991

2.229.580

2.229.580

2.078.897

36.733

1.213.633

90.465

672.778

16

3.763

228

61.279

150.683

864

3

70

148

36.844

112.098

1.263

1.263

794

794

53.668

51.987

23

34.816

17.148

1.681

1.681

2.285.729

2.285.729

2.157.960

41.172

1.136.663

117.433

796.757

40

4.269

263

61.362

1

127.769

972

103

189

44.345

81.420

1.358

1.358

800

800

18.434

18.434

18.434

2.815.749

2.815.749

2.684.676

1.995

617.526

173.673

1.777.229

45.461

285

5.260

300

62.300

647

131.073

44.700

130

732

85.398

7,52

7,52

0,76

0,76

-65,65

-64,54

7,50

23,19

23,19

24,41

-95,15

-45,67

47,89

123,06

612,50

23,21

14,07

1,53

64.600,00

2,59

4.498,77

287,30

4,89

1.462

1.462

861

861

19.853

19.853

19.853

2.364.779

2.364.779

2.223.780

2.039

181.048

1.954.952

15.400

291

5.760

500

63.100

690

140.999

54.500

130

841

85.398

1.574

1.574

927

927

21.381

21.381

21.381

2.480.012

2.480.012

2.338.103

2.080

186.680

2.078.113

297

5.760

600

63.839

734

141.909

55.400

140

841

85.398

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

1.687

1.687

993

993

22.920

22.920

22.920

2.605.171

2.605.171

2.462.362

2.122

192.338

2.196.566

303

5.760

700

63.839

734

142.809

56.300

140

841

85.398

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.2

Page 3: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

4505

4808

5000

5005

13

02

08

15

01

10

20

30

51

56

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

57

58

59

70

71

84

85

Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - TOTAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

656

59

59

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

740

-420

-420

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

1.576

3.965

3.965

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

1.576

3.965

3.965

113

424

424

424

28.809.805

28.792.218

269.040

25.086.219

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

22

17.587

17.587

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

22

17.249

17.249

-84,73

10,42

10,37

65,77

4,51

241,59

528,91

0,00

-98,60

343,56

343,56

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

-98,60

335,03

335,03

130

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

23

20.230

20.230

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

23

20.230

20.230

130

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

24

12.373

12.373

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

24

12.373

12.373

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

130

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

25

12.646

12.646

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

25

12.646

12.646

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.3

Page 4: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600

6605

6805

9905

5008

6608

05

01

10

20

30

51

56

57

58

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

58

59

70

71

84

85

01

57

84

85

01

10

20

70

71

CURENT

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

22.013.317

22.036.165

167.169

21.867.908

1.003

86

1.550

1.550

-24.398

-24.398

1.476.547

1.476.755

1.476.755

-208

-208

-173.300

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

3.965

3.965

24.458.528

24.454.563

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.576

3.965

3.965

1.631.861

1.631.861

1.631.861

-1.107.820

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

17.249

17.249

27.177.520

27.160.271

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.076

22

17.249

17.249

1.631.861

1.631.861

1.631.861

424

86

40

46

338

338

424

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

335,03

335,03

11,12

11,06

65,75

4,51

241,59

528,91

-98,60

335,03

335,03

0,00

0,00

0,00

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

20.230

20.230

28.233.799

28.213.569

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

23

20.230

20.230

1.684.807

1.684.807

1.684.807

1.386.596

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

12.373

12.373

28.287.291

28.274.918

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

24

12.373

12.373

1.902.054

1.902.054

1.902.054

4.597.376

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

12.646

12.646

29.939.620

29.926.974

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

25

12.646

12.646

2.126.413

2.126.413

2.126.413

6.309.818

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.4

Page 5: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

70

71

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

86

40

46

338

338

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.5

Page 6: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

01

10

20

30

51

56

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

66

CHELTUIELI - TOTAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

23.489.864

23.512.920

167.169

136.517

112.712

269

92

4

23.439

30.652

21.391

661

7.078

205

1.317

21.867.908

21.855.304

2.739

200

5.938

482

1.436

431

3.107

21.795.381

45.590

1.605

2.192

2.192

1.054

920

134

155

9

1

145

7.442

5.511

1.931

1.003

1.003

1.003

86

26.090.389

26.086.424

162.295

132.420

129.473

427

113

1

2.406

29.875

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.988.419

2.525

218

5.904

456

1.095

1.128

3.170

23.936.834

37.089

1.413

2.197

2.197

1.529

1.345

184

153

2

49

154

9.397

5.325

4.072

1.171

1.171

1.171

286.208

286.208

286.208

28.809.381

28.792.132

269.000

223.570

217.004

1.079

188

2

5.297

45.430

31.672

1.002

10.415

339

2.002

25.086.173

25.061.521

2.554

326

6.084

501

1.225

2.001

3.308

24.988.741

56.781

1.769

2.239

2.239

1.806

1.563

243

181

6

317

184

18.150

6.654

11.496

4.000

4.000

4.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

10,42

10,37

65,75

68,83

67,61

152,69

66,37

100,00

120,16

52,07

52,34

53,68

51,82

72,08

45,60

4,51

4,47

1,15

49,54

3,05

9,87

11,87

77,39

4,35

4,39

53,09

25,19

1,91

1,91

18,12

16,21

32,07

18,30

200,00

546,94

19,48

93,15

24,96

182,32

241,59

241,59

241,59

528,91

528,91

528,91

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.6

Page 7: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600 05

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

57

58

70

71

84

85

02

02

01

15

17

01

03

01

01

02

03

01

01

02

01

01

02

03

30

03

(FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

86

11

61

14

1.476.755

1.476.755

1.476.755

1.550

1.550

1.550

1

1.229

134

187

-24.606

-24.606

-24.606

-24.606

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

1.631.861

1.631.861

1.631.861

1.576

1.576

3.965

3.965

3.771

16

3.196

545

14

194

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

3.965

3.965

1.631.861

1.631.861

1.631.861

1.076

934

19

915

142

142

22

22

17.249

17.249

17.249

5.449

5.890

103

5.807

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

17.249

17.249

0,00

0,00

0,00

-98,60

-98,60

335,03

335,03

357,41

33.956,25

84,29

-81,10

41.378,57

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

335,03

335,03

1.684.807

23

20.230

20.230

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

20.230

20.230

1.902.054

24

12.373

12.373

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

12.373

12.373

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.126.413

25

12.646

12.646

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

12.646

12.646

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.7

Page 8: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6605

01

10

20

30

51

56

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

02

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

66

01

02

CURENT

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

22.013.317

22.036.165

167.169

136.517

112.712

269

92

4

23.439

30.652

21.391

661

7.078

205

1.317

21.867.908

21.855.304

2.739

200

5.938

482

1.436

431

3.107

21.795.381

45.590

1.605

2.192

2.192

1.054

920

134

155

9

1

145

7.442

5.511

1.931

1.003

1.003

1.003

86

86

11

61

24.458.528

24.454.563

162.295

132.420

129.473

427

113

1

2.406

29.875

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.988.419

2.525

218

5.904

456

1.095

1.128

3.170

23.936.834

37.089

1.413

2.197

2.197

1.529

1.345

184

153

2

49

154

9.397

5.325

4.072

1.171

1.171

1.171

286.208

286.208

286.208

27.177.520

27.160.271

269.000

223.570

217.004

1.079

188

2

5.297

45.430

31.672

1.002

10.415

339

2.002

25.086.173

25.061.521

2.554

326

6.084

501

1.225

2.001

3.308

24.988.741

56.781

1.769

2.239

2.239

1.806

1.563

243

181

6

317

184

18.150

6.654

11.496

4.000

4.000

4.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

11,12

11,06

65,75

68,83

67,61

152,69

66,37

100,00

120,16

52,07

52,34

53,68

51,82

72,08

45,60

4,51

4,47

1,15

49,54

3,05

9,87

11,87

77,39

4,35

4,39

53,09

25,19

1,91

1,91

18,12

16,21

32,07

18,30

200,00

546,94

19,48

93,15

24,96

182,32

241,59

241,59

241,59

528,91

528,91

528,91

28.233.799

28.213.569

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

28.287.291

28.274.918

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

29.939.620

29.926.974

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.8

Page 9: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

01

02

03

04

05

06

07

11

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

04

58

59

70

71

84

85

01

01

15

17

01

03

01

03

01

02

01

01

02

03

30

03

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratia centrala

Servicii publice descentralizate

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale

Servicii medicale in ambulator

Asistenta medicala primara

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

Asistenta medicala stomatologica

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

Ingrijiri medicale la domiciliu

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

14

1.550

1.550

1.550

1

1.229

134

187

-24.398

-24.398

-24.398

-24.398

52.329

195.484

9.278.824

5.368.518

2.610.244

252.649

861.626

185.786

2.967.736

1.502.008

659.857

80.000

629.585

96.286

35.541

9.011.265

8.957.339

53.926

57.322

414.815

1.476.547

1.476.755

1.576

1.576

3.965

3.965

3.771

16

3.196

545

14

194

57.815

470.571

9.517.408

5.336.235

2.709.562

358.877

913.262

199.472

3.167.187

1.550.865

777.963

80.811

655.105

102.443

35.708

10.578.314

10.516.339

61.975

56.462

575.063

1.631.861

1.631.861

1.076

934

19

915

142

142

22

22

17.249

17.249

17.249

5.449

5.890

103

5.807

106.953

2.088.888

9.848.577

4.905.796

3.363.659

389.677

976.244

213.201

3.480.422

1.680.014

881.066

85.624

716.448

117.270

38.636

11.174.260

11.108.067

66.193

64.644

375.140

1.631.861

1.631.861

-98,60

-98,60

335,03

335,03

357,41

33.956,25

84,29

-81,10

41.378,57

84,99

343,90

3,48

-8,07

24,14

8,58

6,90

6,88

9,89

8,33

13,25

5,96

9,36

14,47

8,20

5,63

5,63

6,81

14,49

-34,77

0,00

0,00

23

20.230

20.230

1.684.807

1.684.807

24

12.373

12.373

1.902.054

1.902.054

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

25

12.646

12.646

2.126.413

2.126.413

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.9

Page 10: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

05

06

01

57

84

85

02

01

01

03

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de boli

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.476.755

1.476.755

1.476.755

-208

-208

-208

-208

860.460

860.460

616.087

1.631.861

1.631.861

1.631.861

903.318

903.318

728.543

1.631.861

1.631.861

1.631.861

902.951

902.951

728.910

0,00

0,00

0,00

-0,04

-0,04

0,05

1.684.807 1.902.054

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.126.413

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.10

Page 11: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 11 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6608

01

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

01

01

30

01

01

01

30

01

01

13

30

04

02

01

13

30

04

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareAlte cheltuieli

Chirii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte cheltuieli

Chirii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Administratie centrala

424

86

40

40

35

5

46

37

37

9

9

338

338

338

338

424

86

40

40

35

5

46

37

37

9

9

338

338

338

338

424

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.11

Page 12: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

17.5

87

17.2

49

17.2

49

17.2

49

5.44

9

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

25.7

22

25.3

84

25.3

84

25.3

84

13.5

84

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

20.2

30

20.2

30

20.2

30

20.2

30

8.13

5

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

pag.12

Page 13: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

338

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16

338

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

pag.13

Page 14: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

pag.14

Page 15: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

338

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

338

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

338

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

338

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

-mii

lei

-

pag.15

Page 16: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1 1 1 1 1

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

1 1 1 1 1

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

1 1 1 1 1

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

721 1 1 1 1

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.16

Page 17: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.17

Page 18: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

17.5

87

17.2

49

17.2

49

17.2

49

5.44

9

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

25.7

22

25.3

84

25.3

84

25.3

84

13.5

84

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

20.2

30

20.2

30

20.2

30

20.2

30

8.13

5

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6608

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

pag.18

Page 19: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

338

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16

338

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

pag.19

Page 20: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6608

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

pag.20

Page 21: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II33

8

338

338

338

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

-mii

lei

-

pag.21

Page 22: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

6.33

1

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

6.33

1

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

Tot

al 2

30.2

84

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

30.2

84

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt66

0571

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0871

01 A

ctiv

e fi

xe

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

pag.22

Page 23: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 2

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 3

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

Tot

al 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

pag.23

Page 24: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

187

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

187

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

Tot

al 2

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.24

Page 25: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 4

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

078

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

Tot

al 2

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

pag.25

Page 26: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 5

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

015(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

16 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

6 (m

ii l

ei)

Sec

tor

6B

UC

UR

ES

TI

Str

. Ale

xand

ru I

vasi

uc n

r. 3

4-40

NF

368

/ 0

2.04

.201

5

1360

012

/201

440

02 m

p 12

1360

012

/201

4 1207

/201

707

/201

8 1613

584

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

pag.26

Page 27: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din

Pag

. 6

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 11

35

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16 16

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16 16

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

Tot

al 2

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

pag.27


Recommended