Home >Documents >CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul...

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE …...asigurari sociale de sanatate si din bugetul...

Date post:25-Jan-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Denumire indicator

  Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2015-2020

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  0001

  0002

  1205

  2000

  2005

  2105

  2900

  3000

  05

  05

  09

  10

  14

  05

  03

  03

  05

  09

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  50

  05

  05

  VENITURI - TOTAL

  I.VENITURI CURENTE

  ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultatB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

  CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

  Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

  Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari

  Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  23.316.564

  21.086.925

  1.623.407

  1.621.024

  2.383

  19.435.294

  9.206.738

  9.206.738

  10.228.556

  9.918.545

  87

  2

  14.528

  76.226

  94

  51

  472

  227

  51.544

  113.211

  53.563

  7

  28.224

  1.383

  24.982.569

  22.697.260

  1.349.727

  1.086.765

  -14.502

  277.464

  21.291.808

  10.235.671

  10.235.671

  11.056.137

  10.829.099

  2

  33

  11.904

  29.347

  88

  124

  341

  55

  48.440

  104.666

  32.035

  3

  55.725

  2.057

  28.809.381

  25.993.632

  2.421.310

  1.498.000

  923.310

  23.551.730

  11.805.519

  11.805.519

  11.746.211

  11.536.836

  12.775

  31.491

  93

  132

  365

  59

  51.956

  112.500

  4

  20.592

  2.158

  15,32

  14,52

  79,39

  37,84

  232,77

  10,61

  15,34

  15,34

  6,24

  6,54

  7,32

  7,31

  5,68

  6,45

  7,04

  7,27

  7,26

  7,48

  33,33

  -63,05

  4,91

  31.305.202

  28.940.423

  2.481.843

  1.535.450

  946.393

  26.436.404

  13.331.016

  13.331.016

  13.105.388

  12.879.892

  13.758

  33.915

  100

  142

  393

  64

  55.957

  121.163

  4

  22.176

  2.323

  34.786.721

  32.306.709

  2.538.925

  1.570.765

  968.160

  29.743.902

  15.019.774

  15.019.774

  14.724.128

  14.481.273

  14.817

  36.526

  107

  153

  423

  68

  60.265

  130.492

  4

  23.882

  2.501

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  38.375.851

  35.770.680

  2.594.782

  1.605.322

  989.460

  33.150.298

  16.760.078

  16.760.078

  16.390.220

  16.129.882

  15.883

  39.155

  114

  164

  454

  73

  64.604

  139.887

  4

  25.600

  2.680

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.1

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  3005

  3105

  3600

  3605

  3705

  4100

  4200

  4205

  4305

  50

  03

  05

  24

  32

  50

  01

  05

  05

  23

  26

  27

  30

  47

  48

  49

  50

  53

  72

  02

  03

  05

  06

  11

  12

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  Alte venituri din proprietate

  VENITURI DIN DOBANZI

  Alte venituri din dobanzi

  C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  DIVERSE VENITURI

  Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

  TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

  IV SUBVENTII

  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

  Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

  718

  718

  665

  665

  26.841

  22.850

  -46

  22.896

  3.991

  3.991

  2.229.580

  2.229.580

  2.078.897

  36.733

  1.213.633

  90.465

  672.778

  16

  3.763

  228

  61.279

  150.683

  864

  3

  70

  148

  36.844

  112.098

  1.263

  1.263

  794

  794

  53.668

  51.987

  23

  34.816

  17.148

  1.681

  1.681

  2.285.729

  2.285.729

  2.157.960

  41.172

  1.136.663

  117.433

  796.757

  40

  4.269

  263

  61.362

  1

  127.769

  972

  103

  189

  44.345

  81.420

  1.358

  1.358

  800

  800

  18.434

  18.434

  18.434

  2.815.749

  2.815.749

  2.684.676

  1.995

  617.526

  173.673

  1.777.229

  45.461

  285

  5.260

  300

  62.300

  647

  131.073

  44.700

  130

  732

  85.398

  7,52

  7,52

  0,76

  0,76

  -65,65

  -64,54

  7,50

  23,19

  23,19

  24,41

  -95,15

  -45,67

  47,89

  123,06

  612,50

  23,21

  14,07

  1,53

  64.600,00

  2,59

  4.498,77

  287,30

  4,89

  1.462

  1.462

  861

  861

  19.853

  19.853

  19.853

  2.364.779

  2.364.779

  2.223.780

  2.039

  181.048

  1.954.952

  15.400

  291

  5.760

  500

  63.100

  690

  140.999

  54.500

  130

  841

  85.398

  1.574

  1.574

  927

  927

  21.381

  21.381

  21.381

  2.480.012

  2.480.012

  2.338.103

  2.080

  186.680

  2.078.113

  297

  5.760

  600

  63.839

  734

  141.909

  55.400

  140

  841

  85.398

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  1.687

  1.687

  993

  993

  22.920

  22.920

  22.920

  2.605.171

  2.605.171

  2.462.362

  2.122

  192.338

  2.196.566

  303

  5.760

  700

  63.839

  734

  142.809

  56.300

  140

  841

  85.398

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.2

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  4505

  4808

  5000

  5005

  13

  02

  08

  15

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  57

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  57

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL III DOBANZI

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - TOTAL

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL III DOBANZI

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

  656

  59

  59

  23.489.864

  23.512.920

  167.169

  21.867.908

  1.003

  86

  1.476.755

  1.550

  1.550

  -24.606

  -24.606

  23.489.864

  23.512.920

  167.169

  21.867.908

  1.003

  86

  1.476.755

  1.550

  1.550

  -24.606

  -24.606

  740

  -420

  -420

  26.090.389

  26.086.424

  162.295

  24.003.313

  1.171

  286.208

  1.631.861

  1.576

  3.965

  3.965

  26.090.389

  26.086.424

  162.295

  24.003.313

  1.171

  286.208

  1.631.861

  1.576

  3.965

  3.965

  113

  424

  424

  424

  28.809.805

  28.792.218

  269.040

  25.086.219

  4.000

  1.800.000

  1.631.861

  1.076

  22

  17.587

  17.587

  28.809.381

  28.792.132

  269.000

  25.086.173

  4.000

  1.800.000

  1.631.861

  1.076

  22

  17.249

  17.249

  -84,73

  10,42

  10,37

  65,77

  4,51

  241,59

  528,91

  0,00

  -98,60

  343,56

  343,56

  10,42

  10,37

  65,75

  4,51

  241,59

  528,91

  0,00

  -98,60

  335,03

  335,03

  130

  29.918.606

  29.898.376

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  1.684.807

  23

  20.230

  20.230

  29.918.606

  29.898.376

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  1.684.807

  23

  20.230

  20.230

  130

  30.189.345

  30.176.972

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  1.902.054

  24

  12.373

  12.373

  30.189.345

  30.176.972

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  1.902.054

  24

  12.373

  12.373

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  130

  32.066.033

  32.053.387

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  2.126.413

  25

  12.646

  12.646

  32.066.033

  32.053.387

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  2.126.413

  25

  12.646

  12.646

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.3

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6600

  6605

  6805

  9905

  5008

  6608

  05

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  57

  58

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  57

  84

  85

  01

  10

  20

  70

  71

  CURENT

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL III DOBANZI

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL III DOBANZI

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  SANATATE

  23.489.864

  23.512.920

  167.169

  21.867.908

  1.003

  86

  1.476.755

  1.550

  1.550

  -24.606

  -24.606

  22.013.317

  22.036.165

  167.169

  21.867.908

  1.003

  86

  1.550

  1.550

  -24.398

  -24.398

  1.476.547

  1.476.755

  1.476.755

  -208

  -208

  -173.300

  26.090.389

  26.086.424

  162.295

  24.003.313

  1.171

  286.208

  1.631.861

  3.965

  3.965

  24.458.528

  24.454.563

  162.295

  24.003.313

  1.171

  286.208

  1.576

  3.965

  3.965

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  -1.107.820

  28.809.381

  28.792.132

  269.000

  25.086.173

  4.000

  1.800.000

  1.631.861

  1.076

  17.249

  17.249

  27.177.520

  27.160.271

  269.000

  25.086.173

  4.000

  1.800.000

  1.076

  22

  17.249

  17.249

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  424

  86

  40

  46

  338

  338

  424

  10,42

  10,37

  65,75

  4,51

  241,59

  528,91

  0,00

  335,03

  335,03

  11,12

  11,06

  65,75

  4,51

  241,59

  528,91

  -98,60

  335,03

  335,03

  0,00

  0,00

  0,00

  29.918.606

  29.898.376

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  1.684.807

  20.230

  20.230

  28.233.799

  28.213.569

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  23

  20.230

  20.230

  1.684.807

  1.684.807

  1.684.807

  1.386.596

  30.189.345

  30.176.972

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  1.902.054

  12.373

  12.373

  28.287.291

  28.274.918

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  24

  12.373

  12.373

  1.902.054

  1.902.054

  1.902.054

  4.597.376

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  32.066.033

  32.053.387

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  2.126.413

  12.646

  12.646

  29.939.620

  29.926.974

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  25

  12.646

  12.646

  2.126.413

  2.126.413

  2.126.413

  6.309.818

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.4

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  01

  10

  20

  70

  71

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  86

  40

  46

  338

  338

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.5

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

  (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5005

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  01

  03

  01

  02

  05

  06

  11

  12

  13

  14

  30

  03

  01

  01

  12

  13

  14

  30

  01

  02

  03

  04

  06

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  04

  30

  02

  66

  CHELTUIELI - TOTAL

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

  Indemnizatii de detasare

  Alte drepturi salariale in bani

  Contributii

  Contributii de asigurari sociale de stat

  Contributii de asigurari de somaj

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Furnituri de birou

  Materiale pentru curatenie

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  Apa, canal si salubritate

  Carburanti si lubrifianti

  Piese de schimb

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  Alte obiecte de inventar

  Deplasari, detasari, transferari

  Deplasari interne, detasari, transferari

  Deplasari in strainatate

  Carti, publicatii si materiale documentare

  Consultanta si expertiza

  Pregatire profesionala

  Protectia muncii

  Alte cheltuieli

  Chirii

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL III DOBANZI

  Alte dobanzi

  Dobanda datorata trezoreriei statului

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

  Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  23.489.864

  23.512.920

  167.169

  136.517

  112.712

  269

  92

  4

  23.439

  30.652

  21.391

  661

  7.078

  205

  1.317

  21.867.908

  21.855.304

  2.739

  200

  5.938

  482

  1.436

  431

  3.107

  21.795.381

  45.590

  1.605

  2.192

  2.192

  1.054

  920

  134

  155

  9

  1

  145

  7.442

  5.511

  1.931

  1.003

  1.003

  1.003

  86

  26.090.389

  26.086.424

  162.295

  132.420

  129.473

  427

  113

  1

  2.406

  29.875

  20.791

  652

  6.860

  197

  1.375

  24.003.313

  23.988.419

  2.525

  218

  5.904

  456

  1.095

  1.128

  3.170

  23.936.834

  37.089

  1.413

  2.197

  2.197

  1.529

  1.345

  184

  153

  2

  49

  154

  9.397

  5.325

  4.072

  1.171

  1.171

  1.171

  286.208

  286.208

  286.208

  28.809.381

  28.792.132

  269.000

  223.570

  217.004

  1.079

  188

  2

  5.297

  45.430

  31.672

  1.002

  10.415

  339

  2.002

  25.086.173

  25.061.521

  2.554

  326

  6.084

  501

  1.225

  2.001

  3.308

  24.988.741

  56.781

  1.769

  2.239

  2.239

  1.806

  1.563

  243

  181

  6

  317

  184

  18.150

  6.654

  11.496

  4.000

  4.000

  4.000

  1.800.000

  1.800.000

  1.800.000

  10,42

  10,37

  65,75

  68,83

  67,61

  152,69

  66,37

  100,00

  120,16

  52,07

  52,34

  53,68

  51,82

  72,08

  45,60

  4,51

  4,47

  1,15

  49,54

  3,05

  9,87

  11,87

  77,39

  4,35

  4,39

  53,09

  25,19

  1,91

  1,91

  18,12

  16,21

  32,07

  18,30

  200,00

  546,94

  19,48

  93,15

  24,96

  182,32

  241,59

  241,59

  241,59

  528,91

  528,91

  528,91

  29.918.606

  29.898.376

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  30.189.345

  30.176.972

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  32.066.033

  32.053.387

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.6

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6600 05

  57

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  57

  58

  70

  71

  84

  85

  02

  02

  01

  15

  17

  01

  03

  01

  01

  02

  03

  01

  01

  02

  01

  01

  02

  03

  30

  03

  (FEN) POSTADERARE

  Programe din Fondul Social European(FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Ajutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerar

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  Despagubiri civile

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Constructii

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  Alte active fixe

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL III DOBANZI

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

  86

  11

  61

  14

  1.476.755

  1.476.755

  1.476.755

  1.550

  1.550

  1.550

  1

  1.229

  134

  187

  -24.606

  -24.606

  -24.606

  -24.606

  23.489.864

  23.512.920

  167.169

  21.867.908

  1.003

  86

  1.476.755

  1.550

  1.550

  -24.606

  -24.606

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  1.576

  1.576

  3.965

  3.965

  3.771

  16

  3.196

  545

  14

  194

  26.090.389

  26.086.424

  162.295

  24.003.313

  1.171

  286.208

  1.631.861

  3.965

  3.965

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  1.076

  934

  19

  915

  142

  142

  22

  22

  17.249

  17.249

  17.249

  5.449

  5.890

  103

  5.807

  28.809.381

  28.792.132

  269.000

  25.086.173

  4.000

  1.800.000

  1.631.861

  1.076

  17.249

  17.249

  0,00

  0,00

  0,00

  -98,60

  -98,60

  335,03

  335,03

  357,41

  33.956,25

  84,29

  -81,10

  41.378,57

  10,42

  10,37

  65,75

  4,51

  241,59

  528,91

  0,00

  335,03

  335,03

  1.684.807

  23

  20.230

  20.230

  29.918.606

  29.898.376

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  1.684.807

  20.230

  20.230

  1.902.054

  24

  12.373

  12.373

  30.189.345

  30.176.972

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  1.902.054

  12.373

  12.373

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  2.126.413

  25

  12.646

  12.646

  32.066.033

  32.053.387

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  2.126.413

  12.646

  12.646

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6605

  01

  10

  20

  30

  51

  56

  01

  03

  01

  02

  05

  06

  11

  12

  13

  14

  30

  03

  01

  02

  01

  12

  13

  14

  30

  01

  02

  03

  04

  06

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  08

  09

  30

  30

  01

  02

  04

  30

  02

  66

  01

  02

  CURENT

  SANATATE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

  Indemnizatii de detasare

  Alte drepturi salariale in bani

  Contributii

  Contributii de asigurari sociale de stat

  Contributii de asigurari de somaj

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Furnituri de birou

  Materiale pentru curatenie

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  Apa, canal si salubritate

  Carburanti si lubrifianti

  Piese de schimb

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  Alte obiecte de inventar

  Deplasari, detasari, transferari

  Deplasari interne, detasari, transferari

  Deplasari in strainatate

  Carti, publicatii si materiale documentare

  Consultanta si expertiza

  Pregatire profesionala

  Protectia muncii

  Alte cheltuieli

  Chirii

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL III DOBANZI

  Alte dobanzi

  Dobanda datorata trezoreriei statului

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

  Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  22.013.317

  22.036.165

  167.169

  136.517

  112.712

  269

  92

  4

  23.439

  30.652

  21.391

  661

  7.078

  205

  1.317

  21.867.908

  21.855.304

  2.739

  200

  5.938

  482

  1.436

  431

  3.107

  21.795.381

  45.590

  1.605

  2.192

  2.192

  1.054

  920

  134

  155

  9

  1

  145

  7.442

  5.511

  1.931

  1.003

  1.003

  1.003

  86

  86

  11

  61

  24.458.528

  24.454.563

  162.295

  132.420

  129.473

  427

  113

  1

  2.406

  29.875

  20.791

  652

  6.860

  197

  1.375

  24.003.313

  23.988.419

  2.525

  218

  5.904

  456

  1.095

  1.128

  3.170

  23.936.834

  37.089

  1.413

  2.197

  2.197

  1.529

  1.345

  184

  153

  2

  49

  154

  9.397

  5.325

  4.072

  1.171

  1.171

  1.171

  286.208

  286.208

  286.208

  27.177.520

  27.160.271

  269.000

  223.570

  217.004

  1.079

  188

  2

  5.297

  45.430

  31.672

  1.002

  10.415

  339

  2.002

  25.086.173

  25.061.521

  2.554

  326

  6.084

  501

  1.225

  2.001

  3.308

  24.988.741

  56.781

  1.769

  2.239

  2.239

  1.806

  1.563

  243

  181

  6

  317

  184

  18.150

  6.654

  11.496

  4.000

  4.000

  4.000

  1.800.000

  1.800.000

  1.800.000

  11,12

  11,06

  65,75

  68,83

  67,61

  152,69

  66,37

  100,00

  120,16

  52,07

  52,34

  53,68

  51,82

  72,08

  45,60

  4,51

  4,47

  1,15

  49,54

  3,05

  9,87

  11,87

  77,39

  4,35

  4,39

  53,09

  25,19

  1,91

  1,91

  18,12

  16,21

  32,07

  18,30

  200,00

  546,94

  19,48

  93,15

  24,96

  182,32

  241,59

  241,59

  241,59

  528,91

  528,91

  528,91

  28.233.799

  28.213.569

  275.725

  26.088.721

  4.100

  1.845.000

  28.287.291

  28.274.918

  282.067

  26.101.197

  4.194

  1.887.436

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  29.939.620

  29.926.974

  288.272

  27.705.431

  4.286

  1.928.960

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.8

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6805

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  11

  01

  02

  03

  04

  05

  01

  02

  03

  04

  05

  01

  04

  58

  59

  70

  71

  84

  85

  01

  01

  15

  17

  01

  03

  01

  03

  01

  02

  01

  01

  02

  03

  30

  03

  Cheltuieli neeligibile

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  Despagubiri civile

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Constructii

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  Alte active fixe

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratia centrala

  Servicii publice descentralizate

  Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala

  Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale

  Servicii medicale in ambulator

  Asistenta medicala primara

  Asistenta medicala pentru specialitati clinice

  Asistenta medicala stomatologica

  Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

  Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

  Spitale generale

  Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

  Ingrijiri medicale la domiciliu

  Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  CHELTUIELI CURENTE

  14

  1.550

  1.550

  1.550

  1

  1.229

  134

  187

  -24.398

  -24.398

  -24.398

  -24.398

  52.329

  195.484

  9.278.824

  5.368.518

  2.610.244

  252.649

  861.626

  185.786

  2.967.736

  1.502.008

  659.857

  80.000

  629.585

  96.286

  35.541

  9.011.265

  8.957.339

  53.926

  57.322

  414.815

  1.476.547

  1.476.755

  1.576

  1.576

  3.965

  3.965

  3.771

  16

  3.196

  545

  14

  194

  57.815

  470.571

  9.517.408

  5.336.235

  2.709.562

  358.877

  913.262

  199.472

  3.167.187

  1.550.865

  777.963

  80.811

  655.105

  102.443

  35.708

  10.578.314

  10.516.339

  61.975

  56.462

  575.063

  1.631.861

  1.631.861

  1.076

  934

  19

  915

  142

  142

  22

  22

  17.249

  17.249

  17.249

  5.449

  5.890

  103

  5.807

  106.953

  2.088.888

  9.848.577

  4.905.796

  3.363.659

  389.677

  976.244

  213.201

  3.480.422

  1.680.014

  881.066

  85.624

  716.448

  117.270

  38.636

  11.174.260

  11.108.067

  66.193

  64.644

  375.140

  1.631.861

  1.631.861

  -98,60

  -98,60

  335,03

  335,03

  357,41

  33.956,25

  84,29

  -81,10

  41.378,57

  84,99

  343,90

  3,48

  -8,07

  24,14

  8,58

  6,90

  6,88

  9,89

  8,33

  13,25

  5,96

  9,36

  14,47

  8,20

  5,63

  5,63

  6,81

  14,49

  -34,77

  0,00

  0,00

  23

  20.230

  20.230

  1.684.807

  1.684.807

  24

  12.373

  12.373

  1.902.054

  1.902.054

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  25

  12.646

  12.646

  2.126.413

  2.126.413

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.9

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  05

  06

  01

  57

  84

  85

  02

  01

  01

  03

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Ajutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerar

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

  Asistenta sociala in caz de boli

  Asistenta sociala pentru familie si copii

  1.476.755

  1.476.755

  1.476.755

  -208

  -208

  -208

  -208

  860.460

  860.460

  616.087

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  903.318

  903.318

  728.543

  1.631.861

  1.631.861

  1.631.861

  902.951

  902.951

  728.910

  0,00

  0,00

  0,00

  -0,04

  -0,04

  0,05

  1.684.807 1.902.054

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  2.126.413

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.10

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  Anexa nr. 11 / 03 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5008

  6608

  01

  01

  10

  20

  70

  71

  01

  10

  20

  70

  71

  01

  01

  30

  01

  01

  01

  30

  01

  01

  13

  30

  04

  02

  01

  13

  30

  04

  02

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii de delegare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareAlte cheltuieli

  Chirii

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  SANATATE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Indemnizatii de delegare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte cheltuieli

  Chirii

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  Administratie centrala

  424

  86

  40

  40

  35

  5

  46

  37

  37

  9

  9

  338

  338

  338

  338

  424

  86

  40

  40

  35

  5

  46

  37

  37

  9

  9

  338

  338

  338

  338

  424

  A B

  CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

  Realizari 2015

  Executie preliminata

  2016

  Propuneri 2017

  Crestere / descrestere2017/2016

  Estimari 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.11

 • Pag

  . 1

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.77

  1 16

  3.19

  6

  545 14 194

  17.5

  87

  17.2

  49

  17.2

  49

  17.2

  49

  5.44

  9

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.77

  1 16

  3.19

  6

  545 14 194

  25.7

  22

  25.3

  84

  25.3

  84

  25.3

  84

  13.5

  84

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  20.2

  30

  20.2

  30

  20.2

  30

  20.2

  30

  8.13

  5

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  68.3

  51

  68.0

  13

  68.0

  13

  67.8

  19

  13.6

  01

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  68.3

  51

  68.0

  13

  68.0

  13

  67.8

  19

  13.6

  01

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  01 C

  onst

  ruct

  ii

  5005

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5005

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  5005

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  5005

  7103

  Rep

  arat

  ii c

  apit

  ale

  afer

  ente

  ac

  tive

  lor

  fixe

  5008

  FO

  ND

  UR

  I E

  XT

  ER

  NE

  N

  ER

  AM

  BU

  RS

  AB

  ILE

  5008

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5008

  7101

  Act

  ive

  fixe

  -mii

  lei

  -

  pag.12

 • Pag

  . 2

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II

  16 16 16 16 16

  338

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  16 16 16 16 16

  338

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  338

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00338

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  A -

  Ob

  iect

  ive

  (pro

  iect

  e) d

  e in

  vest

  itii

  in

  con

  tin

  uar

  e

  5008

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  01 C

  onst

  ruct

  ii

  -mii

  lei

  -

  pag.13

 • Pag

  . 3

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.75

  5

  3.19

  6

  545 14 194

  12.1

  38

  11.8

  00

  11.8

  00

  11.8

  00

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.75

  5

  3.19

  6

  545 14 194

  12.1

  38

  11.8

  00

  11.8

  00

  11.8

  00

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  54.7

  51

  54.4

  13

  54.4

  13

  54.2

  19 1

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  54.7

  51

  54.4

  13

  54.4

  13

  54.2

  19 1

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  C -

  Alt

  e ch

  eltu

  ieli

  de

  inve

  stit

  ii50

  00 T

  OT

  AL

  GE

  NE

  RA

  L

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  01 C

  onst

  ruct

  ii

  5005

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5005

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  5005

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  5005

  7103

  Rep

  arat

  ii c

  apit

  ale

  afer

  ente

  ac

  tive

  lor

  fixe

  5008

  FO

  ND

  UR

  I E

  XT

  ER

  NE

  N

  ER

  AM

  BU

  RS

  AB

  ILE

  5008

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5008

  7101

  Act

  ive

  fixe

  -mii

  lei

  -

  pag.14

 • Pag

  . 4

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.22

  9

  134

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.19

  6

  545

  338

  6.33

  1

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.89

  0

  103

  338

  338

  338

  338

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.22

  9

  134

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.19

  6

  545

  338

  6.33

  1

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.89

  0

  103

  338

  338

  338

  338

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.03

  7

  106

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.03

  7

  106

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.17

  6

  108

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.17

  6

  108

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.31

  2

  110

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.31

  2

  110

  338

  30.2

  84

  29.9

  46

  29.9

  46

  29.9

  46

  28.8

  40

  1.10

  6

  338

  338

  338

  338

  338

  30.2

  84

  29.9

  46

  29.9

  46

  29.9

  46

  28.8

  40

  1.10

  6

  338

  338

  338

  338

  b.D

  otar

  i in

  dep

  end

  ente

  5008

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  5005

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  5008

  FO

  ND

  UR

  I E

  XT

  ER

  NE

  N

  ER

  AM

  BU

  RS

  AB

  ILE

  5008

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5008

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5008

  7101

  02 M

  asin

  i, e

  chip

  amen

  te s

  i m

  ijlo

  ace

  de t

  rans

  port

  -mii

  lei

  -

  pag.15

 • Pag

  . 5

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1 1 1 1 1

  187

  187

  187

  187

  187

  14 14 14 14 14

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  1 1 1 1 1

  187

  187

  187

  187

  187

  14 14 14 14 14

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.80

  7

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  5.95

  2

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.08

  9

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  6.22

  3

  1 1 1 1 1

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  721 1 1 1 1

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  72

  24.2

  72

  c.C

  hel

  tuie

  li p

  entr

  u e

  lab

  orar

  ea s

  tud

  iilo

  r d

  e p

  refe

  zab

  ilit

  ate,

  fez

  abil

  itat

  e si

  alt

  e st

  ud

  ii

  e.A

  lte

  chel

  tuie

  li a

  sim

  ilat

  e in

  vest

  itii

  lor

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  01 C

  onst

  ruct

  ii

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7101

  Act

  ive

  fixe

  5005

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  -mii

  lei

  -

  pag.16

 • Pag

  . 6

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  194

  f.C

  hel

  tuie

  li d

  e ex

  per

  tiza

  ,pro

  iect

  are,

  asis

  ten

  ta t

  ehn

  ica,

  pen

  tru

  pro

  be

  teh

  nol

  ogic

  e si

  tes

  te s

  i p

  red

  are

  la b

  enef

  icia

  r si

  de

  exec

  uti

  e p

  rivi

  nd

  rep

  arat

  iile

  cap

  ital

  e,p

  recu

  m s

  i al

  te

  cate

  gori

  i d

  e lu

  crar

  i d

  e in

  terv

  enti

  i,cu

  exc

  epti

  a ce

  lor

  incl

  use

  la

  lit.

  d),

  asa

  cum

  su

  nt

  def

  init

  e d

  e le

  gisl

  atia

  in

  vig

  oare

  ,in

  clu

  siv

  chel

  tuie

  lile

  nec

  esar

  e p

  entr

  u o

  bti

  ner

  ea

  aviz

  elor

  ,au

  tori

  zati

  ilor

  si

  acor

  du

  rilo

  r p

  reva

  zute

  de

  lege

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  5005

  CH

  EL

  TU

  IEL

  I -

  TO

  TA

  L

  5005

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  5005

  7103

  Rep

  arat

  ii c

  apit

  ale

  afer

  ente

  ac

  tive

  lor

  fixe

  -mii

  lei

  -

  pag.17

 • Pag

  . 7

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.77

  1 16

  3.19

  6

  545 14 194

  17.5

  87

  17.2

  49

  17.2

  49

  17.2

  49

  5.44

  9

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.96

  5

  3.77

  1 16

  3.19

  6

  545 14 194

  25.7

  22

  25.3

  84

  25.3

  84

  25.3

  84

  13.5

  84

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  20.2

  30

  20.2

  30

  20.2

  30

  20.2

  30

  8.13

  5

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  68.3

  51

  68.0

  13

  68.0

  13

  67.8

  19

  13.6

  01

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  68.3

  51

  68.0

  13

  68.0

  13

  67.8

  19

  13.6

  01

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  TO

  TA

  L C

  AP

  ITO

  L 6

  6 --

  SA

  NA

  TA

  TE

  6600

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  6605

  7101

  Act

  ive

  fixe

  6605

  7101

  01

  Con

  stru

  ctii

  6605

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt

  6605

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  6605

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  6605

  7103

  Rep

  arat

  ii c

  apit

  ale

  afer

  ente

  ac

  tive

  lor

  fixe

  6608

  SA

  NA

  TA

  TE

  6608

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  6608

  7101

  Act

  ive

  fixe

  -mii

  lei

  -

  pag.18

 • Pag

  . 8

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II

  16 16 16 16 16

  338

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  5.44

  9

  16 16 16 16 16

  338

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  13.5

  84

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  8.13

  5

  338

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00338

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  13.6

  00

  A -

  Ob

  iect

  ive

  (pro

  iect

  e) d

  e in

  vest

  itii

  in

  con

  tin

  uar

  e

  6608

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt

  6600

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  6605

  7101

  Act

  ive

  fixe

  6605

  7101

  01

  Con

  stru

  ctii

  -mii

  lei

  -

  pag.19

 • Pag

  . 9

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.75

  5

  3.19

  6

  545 14 194

  12.1

  38

  11.8

  00

  11.8

  00

  11.8

  00

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1

  1.55

  1 1

  1.22

  9

  134

  187

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.94

  9

  3.75

  5

  3.19

  6

  545 14 194

  12.1

  38

  11.8

  00

  11.8

  00

  11.8

  00

  5.89

  0

  103

  5.80

  7

  338

  338

  338

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  12.0

  95

  6.03

  7

  106

  5.95

  2

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  12.3

  73

  6.17

  6

  108

  6.08

  9

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  12.6

  45

  6.31

  2

  110

  6.22

  3

  54.7

  51

  54.4

  13

  54.4

  13

  54.2

  19 1

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  54.7

  51

  54.4

  13

  54.4

  13

  54.2

  19 1

  28.8

  40

  1.10

  6

  24.2

  72 194

  338

  338

  338

  C -

  Alt

  e ch

  eltu

  ieli

  de

  inve

  stit

  ii66

  00 S

  AN

  AT

  AT

  E

  6605

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  6605

  7101

  Act

  ive

  fixe

  6605

  7101

  01

  Con

  stru

  ctii

  6605

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt

  6605

  7101

  03 M

  obil

  ier,

  apa

  ratu

  ra b

  irot

  ica

  sial

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  6605

  7101

  30

  Alt

  e ac

  tive

  fix

  e

  6605

  7103

  Rep

  arat

  ii c

  apit

  ale

  afer

  ente

  ac

  tive

  lor

  fixe

  6608

  SA

  NA

  TA

  TE

  6608

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E

  6608

  7101

  Act

  ive

  fixe

  -mii

  lei

  -

  pag.20

 • Pag

  . 10

  PR

  OG

  RA

  MU

  L D

  E I

  NV

  ES

  TIT

  II P

  UB

  LIC

  E

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  04

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  nala

  31.

  12.2

  015

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  201

  7

  Est

  imar

  i

  2

  018

  Est

  imar

  i

  2

  019

  Est

  imar

  i

  2

  020

  Est

  imar

  i

  ani

  i ul

  teri

  ori

  01

  34

  56

  78

  9

  TO

  TA

  L

  2

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  eC

  AP

  ITO

  L/G

  RU

  PA

  /SU

  RS

  A

  I II33

  8

  338

  338

  338

  6608

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt

  -mii

  lei

  -

  pag.21

 • Pag

  . 1

  b.D

  otar

  i in

  dep

  end

  ente

  FIS

  AO

  BIE

  CT

  IVU

  LU

  I/P

  RO

  IEC

  TU

  LU

  I/C

  AT

  EG

  OR

  IEI

  DE

  IN

  VE

  ST

  ITII

  Tip

  ul c

  helt

  uiel

  ii :

  C

  - A

  lte

  chel

  tuie

  li d

  e in

  vest

  itii

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  na

  la 3

  1.12

  .201

  5

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  2017

  Est

  imar

  i

  2018

  E

  stim

  ari

  20

  19

  Est

  imar

  i

  2020

  E

  stim

  ari

  an

  ii u

  lter

  iori

  I/

  IIS

  urse

  de

  fina

  ntar

  e si

  cos

  turi

  de

  fin

  anta

  re

  D. E

  SA

  LO

  NA

  RE

  A V

  AL

  OR

  II R

  AM

  AS

  E D

  E F

  INA

  NT

  AT

  , SU

  RS

  EL

  E D

  E F

  INA

  NT

  AR

  E S

  I C

  OS

  TU

  RIL

  E

  DE

  FU

  NC

  TIO

  NA

  RE

  SI

  DE

  IN

  TR

  ET

  INE

  RE

  DU

  PA

  PU

  NE

  RE

  A I

  N F

  UN

  CT

  IUN

  E A

  IN

  VE

  ST

  ITIE

  I

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  e

  01

  34

  56

  78

  9

  Cod

  ob

  iect

  iv :

  2

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  CO

  D O

  BIE

  CT

  IV 2

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  05

  - m

  ii l

  ei -

  I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.22

  9

  134

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.19

  6

  545

  6.33

  1

  6.33

  1

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.89

  0

  103

  338

  338

  338

  338

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.36

  3

  1.22

  9

  134

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.74

  1

  3.19

  6

  545

  6.33

  1

  6.33

  1

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.99

  3

  5.89

  0

  103

  338

  338

  338

  338

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.03

  7

  106

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.14

  3

  6.03

  7

  106

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.17

  6

  108

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.28

  4

  6.17

  6

  108

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.31

  2

  110

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.42

  2

  6.31

  2

  110

  Tot

  al 2

  30.2

  84

  30.2

  84

  29.9

  46

  29.9

  46

  29.9

  46

  28.8

  40

  1.10

  6

  338

  338

  338

  338

  30.2

  84

  30.2

  84

  29.9

  46

  29.9

  46

  29.9

  46

  28.8

  40

  1.10

  6

  338

  338

  338

  338

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  6600

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E66

  0571

  01 A

  ctiv

  e fi

  xe

  6605

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt66

  0571

  0103

  Mob

  ilie

  r, a

  para

  tura

  bi

  roti

  ca s

  i al

  te a

  ctiv

  e co

  rpor

  ale

  6608

  SA

  NA

  TA

  TE

  6608

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E66

  0871

  01 A

  ctiv

  e fi

  xe

  6608

  7101

  02

  Mas

  ini,

  ech

  ipam

  ente

  si

  mij

  loac

  e de

  tra

  nspo

  rt

  pag.22

 • Pag

  . 2

  c.C

  hel

  tuie

  li p

  entr

  u e

  lab

  orar

  ea s

  tud

  iilo

  r d

  e p

  refe

  zab

  ilit

  ate,

  fez

  abil

  itat

  e si

  alt

  e st

  ud

  ii

  FIS

  AO

  BIE

  CT

  IVU

  LU

  I/P

  RO

  IEC

  TU

  LU

  I/C

  AT

  EG

  OR

  IEI

  DE

  IN

  VE

  ST

  ITII

  Tip

  ul c

  helt

  uiel

  ii :

  C

  - A

  lte

  chel

  tuie

  li d

  e in

  vest

  itii

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  na

  la 3

  1.12

  .201

  5

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  2017

  Est

  imar

  i

  2018

  E

  stim

  ari

  20

  19

  Est

  imar

  i

  2020

  E

  stim

  ari

  an

  ii u

  lter

  iori

  I/

  IIS

  urse

  de

  fina

  ntar

  e si

  cos

  turi

  de

  fin

  anta

  re

  D. E

  SA

  LO

  NA

  RE

  A V

  AL

  OR

  II R

  AM

  AS

  E D

  E F

  INA

  NT

  AT

  , SU

  RS

  EL

  E D

  E F

  INA

  NT

  AR

  E S

  I C

  OS

  TU

  RIL

  E

  DE

  FU

  NC

  TIO

  NA

  RE

  SI

  DE

  IN

  TR

  ET

  INE

  RE

  DU

  PA

  PU

  NE

  RE

  A I

  N F

  UN

  CT

  IUN

  E A

  IN

  VE

  ST

  ITIE

  I

  I -

  Cre

  dite

  de

  anga

  jam

  ent

  II -

  Cre

  dite

  bug

  etar

  e

  01

  34

  56

  78

  9

  Cod

  ob

  iect

  iv :

  3

  CA

  SA

  NA

  TIO

  NA

  LA

  DE

  AS

  IGU

  RA

  RI

  DE

  SA

  NA

  TA

  TE

  CO

  D O

  BIE

  CT

  IV 3

  Ane

  xa n

  r. 1

  1 /

  05

  - m

  ii l

  ei -

  I II I II I II I II I II I II

  1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

  Tot

  al 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

  5000

  TO

  TA

  L G

  EN

  ER

  AL

  6600

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  SA

  NA

  TA

  TE

  6605

  71 T

  ITL

  UL

  XII

  I A

  CT

  IVE

  N

  EF

  INA

  NC

  IAR

  E66

  0571

  01 A

  ctiv

  e fi

  xe

  6605

  7101

  01

  Con

  stru

  ctii

  pag.23

 • Pag

  . 3

  e.A

  lte

  chel

  tuie

  li a

  sim

  ilat

  e in

  vest

  itii

  lor

  FIS

  AO

  BIE

  CT

  IVU

  LU

  I/P

  RO

  IEC

  TU

  LU

  I/C

  AT

  EG

  OR

  IEI

  DE

  IN

  VE

  ST

  ITII

  Tip

  ul c

  helt

  uiel

  ii :

  C

  - A

  lte

  chel

  tuie

  li d

  e in

  vest

  itii

  Che

  ltui

  eli

  efec

  tuat

  e pa

  na

  la 3

  1.12

  .201

  5

  Che

  ltui

  eli

  pr

  elim

  inat

  e 20

  16

  P

  ropu

  neri

  2017

  Est

  imar

  i

  2018

  E

  stim

  ari

  20

  19

  Est

  imar

  i

  2020

  E

  stim

  ari

  an

  ii u

  lter

  iori

  I/

  IIS

  urse

  de

  fina

  ntar

  e si

  cos

  turi

  de

  fin

  anta

  re

of 27/27
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2015-2020 Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 1205 2000 2005 2105 2900 3000 05 05 09 10 14 05 03 03 05 09 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 05 05 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 23.316.564 21.086.925 1.623.407 1.621.024 2.383 19.435.294 9.206.738 9.206.738 10.228.556 9.918.545 87 2 14.528 76.226 94 51 472 227 51.544 113.211 53.563 7 28.224 1.383 24.982.569 22.697.260 1.349.727 1.086.765 -14.502 277.464 21.291.808 10.235.671 10.235.671 11.056.137 10.829.099 2 33 11.904 29.347 88 124 341 55 48.440 104.666 32.035 3 55.725 2.057 28.809.381 25.993.632 2.421.310 1.498.000 923.310 23.551.730 11.805.519 11.805.519 11.746.211 11.536.836 12.775 31.491 93 132 365 59 51.956 112.500 4 20.592 2.158 15,32 14,52 79,39 37,84 232,77 10,61 15,34 15,34 6,24 6,54 7,32 7,31 5,68 6,45 7,04 7,27 7,26 7,48 33,33 -63,05 4,91 31.305.202 28.940.423 2.481.843 1.535.450 946.393 26.436.404 13.331.016 13.331.016 13.105.388 12.879.892 13.758 33.915 100 142 393 64 55.957 121.163 4 22.176 2.323 34.786.721 32.306.709 2.538.925 1.570.765 968.160 29.743.902 15.019.774 15.019.774 14.724.128 14.481.273 14.817 36.526 107 153 423 68 60.265 130.492 4 23.882 2.501 A B CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 38.375.851 35.770.680 2.594.782 1.605.322 989.460 33.150.298 16.760.078 16.760.078 16.390.220 16.129.882 15.883 39.155 114 164 454 73 64.604 139.887 4 25.600 2.680 Realizari 2015 Executie preliminata 2016 Propuneri 2017 Crestere / descrestere 2017/2016 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020 1 2 3 4 5 6 7 pag.1
Embed Size (px)
Recommended