+ All Categories
Home > Documents > Cartușele Xerox pentru imprimante non Xerox Fără risc ... · Xerox defect va fi înlocuit...

Cartușele Xerox pentru imprimante non Xerox Fără risc ... · Xerox defect va fi înlocuit...

Date post: 24-Sep-2019
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
Cartușele Xerox ® pentru imprimante non Xerox Fără risc. Satisfacție garantată Garanția „pe viață” oferită de Xerox asigură clientului satisfacție completă Utilizând în imprimantele dvs. cartușele marca Xerox pentru imprimante non-Xerox, aveți garantată imprimarea fără griji. Dacă apare vreo problemă, noi ne ocupăm, rapid și gratuit, să o rezolvăm. Servicii de tip Hotline pentru clienţi Clienții au la dispoziție un număr de contact la care pot suna în cazul în care apar probleme tehnice, întrebări referitoare la garanția cartușelor sau reclamații. Înlocuirea gratuită a cartușelor defecte Xerox garantează lipsa defectelor și calitatea fiecărui cartuș de toner pe toată durata vieții lui. În cazul puţin probabil că un cartuş de Xerox este găsit cu defect material sau de manoperă, acesta va fi înlocuit imediat fără nici un cost suplimentar. * Returnare completă a costurilor în cazul defectării imprimantei Xerox garantează că un cartuș de toner pentru imprimante laser, folosit corect, nu va strica, uza sau deteriora imprimanta pentru care a fost destinat. În cazul în care un cartuș Xerox se dovedește a fi responsabil pentru prejudiciul cauzat la imprimantă, Xerox va asigura rambursarea costurilor de service pentru rezolvarea respectivei probleme. ** Persoane de contact: Anca Lupșa +40 722 357 489 [email protected] * Dacă se constată că un cartuș Xerox conține un defect de manoperă sau material în condiții normale de depozitare și utilizare, el trebuie returnat furnizorului de la care a fost achiziționat împreună cu o scurtă descriere a problemei și mostre relevante de pagini tipărite cu defectele cauzate de respectiva problemă. Presupunând utilizarea lui în condiții de utilizare și depozitare normale, cartușul Xerox defect va fi înlocuit fără costuri suplimentare. Această garanție va deveni nulă în cazul în care produsul ce face obiectul acestei garanții este dezasamblat incorect sau în cazul în care cartușul este manipulat, depozitat sau utilizat în orice mod considerat incorect. În acest caz, răspunderea Xerox, așa cum este prevazută în cadrul garanției, va dispărea și nicio altă garanție explicită sau implicită nu va exista. ** Orice reclamație referitoare la cauzarea de daune imprimantei, datorate folosirii cartușelor Xerox, trebuie verificată și evidențiat faptul că acel cartuș este responsabil de dauna rezultată. Orice reclamație trebuie să includă o confirmare a companiei ce asigură service-ul imprimantei, semnată de către persoana de service autorizată. După verificarea și validarea reclamației, Xerox va asigura rambursarea costurilor de service pentru rezolvarea respectivei probleme. © 2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox ® și Xerox și Design ® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/ sau alte țări.
Transcript
 • Cartușele Xerox® pentru imprimante non XeroxFără risc. Satisfacție garantată

  Garanția „pe viață” oferită de Xerox asigură clientului satisfacție completă Utilizând în imprimantele dvs. cartușele marca Xerox pentru imprimante non-Xerox,aveți garantată imprimarea fără griji.Dacă apare vreo problemă, noi ne ocupăm, rapid și gratuit, să o rezolvăm.

  Servicii de tip Hotline pentru clienţiClienții au la dispoziție un număr de contact la care pot suna în cazul în care apar probleme tehnice, întrebări referitoare la garanția cartușelor sau reclamații.

  Înlocuirea gratuită a cartușelor defecteXerox garantează lipsa defectelor și calitatea fiecărui cartuș de toner pe toată durata vieții lui.În cazul puţin probabil că un cartuş de Xerox este găsit cu defect material sau de manoperă, acesta va fi înlocuit imediat fără nici uncost suplimentar. *

  Returnare completă a costurilor în cazul defectării imprimantei Xerox garantează că un cartuș de toner pentru imprimante laser, folosit corect, nu va strica, uza sau deteriora imprimanta pentru care a fost destinat.În cazul în care un cartuș Xerox se dovedește a fi responsabil pentruprejudiciul cauzat la imprimantă, Xerox va asigura rambursarea costurilor de service pentru rezolvarea respectivei probleme. **

  Persoane de contact:

  Anca Lupșa +40 722 357 489 [email protected]

  * Dacă se constată că un cartuș Xerox conține un defect de manoperă sau material încondiții normale de depozitare și utilizare, el trebuie returnat furnizorului de la carea fost achiziționat împreună cu o scurtă descriere a problemei și mostre relevantede pagini tipărite cu defectele cauzate de respectiva problemă.Presupunând utilizarea lui în condiții de utilizare și depozitare normale, cartușulXerox defect va fi înlocuit fără costuri suplimentare.Această garanție va deveni nulă în cazul în care produsul ce face obiectul acesteigaranții este dezasamblat incorect sau în cazul în care cartușul este manipulat,depozitat sau utilizat în orice mod considerat incorect. În acest caz, răspundereaXerox, așa cum este prevazută în cadrul garanției, va dispărea și nicio altă garanțieexplicită sau implicită nu va exista.

  ** Orice reclamație referitoare la cauzarea de daune imprimantei, datorate folosiriicartușelor Xerox, trebuie verificată și evidențiat faptul că acel cartuș este responsabil de dauna rezultată. Orice reclamație trebuie să includă o confirmare a companiei ce asigură service-ul imprimantei, semnată de către persoana de service autorizată.După verificarea și validarea reclamației, Xerox va asigura rambursarea costurilor deservice pentru rezolvarea respectivei probleme.

  © 2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® și Xerox și Design® sunt mărci înregistrate aleXerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/ sau alte țări.


Recommended