+ All Categories
Home > Documents > Cartea Sfântului Profet Zaharias [Ζαχαρ · 2019. 8. 31. · Cartea Sfântului Profet Zaharias...

Cartea Sfântului Profet Zaharias [Ζαχαρ · 2019. 8. 31. · Cartea Sfântului Profet Zaharias...

Date post: 19-Jul-2021
Category:
Author: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 63 /63
Cartea Sfântului Profet Zaharias [Ζαχαρας] Teologie pentru azi București 2019
Transcript
Teologie pentru azi Bucureti
Teologie pentru azi Bucureti
© Teologie pentru azi https://www.teologiepentruazi.ro/ 2019 Aceast carte este proprietatea Pr. Dr. Dorin
Octavian Picioru. Ea nu poate fi tiprit i comer- cializat fr acordul direct al autorului ei, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru.
Ediia de fa este o ediie online gratuit. Am tradus textul crii conform LXX, ed. Alfred
Rahlfs, 1935, inclus în Bible Works 10.
Sfânta Fresc de pe coperta prim
am preluat-o de aici1.
p.jpg?mtime=1487663104.
2. „S-a urgisit Domnul pe prinii votri [cu] urgie mare.
3. i vei zice ctre ei: «Acestea zice Domnul Atotiitorul: <Întoarcei-v ctre Mine i M voi în- toarce ctre voi, zice Domnul!>».
4. i nu fii ca prinii votri, crora [pe care] i- au chemat acelora [pe ei] Profeii cei mai dinainte, zicând: «Acestea zice Domnul Atotiitorul: <Întoar- cei-v de la cile voastre cele rele i de la obiceiurile voastre cele rele!>»! i n-au luat aminte s M ascul- te, zice Domnul.
5. Prinii votri unde sunt? i Profeii nu [în] veac vor tri [κα ο Προφται μ τν ανα ζσον- ται]?
6. Dar cuvintele Mele i cele legiuite ale Mele primii, câte Eu poruncesc în Duhul Meu [σα γ ντλλομαι ν Πνεματ Μου] robilor Mei, Profeilor, care i-au apucat pe prinii votri. i [ei]2 au rspuns i au zis: «Precum a rânduit Domnul Atotiitorul [ca] s fac dup faptele noastre i dup obiceiurile noas- tre, aa ne-a fcut nou»”.
7. [În] a 24-a a lunii a 11-a – aceasta este luna lui Savat [Σαβατ] – în al 2-lea an în vremea lui Darios, a fost cuvântul Domnului ctre Zaharias, cel al lui Barahias, fiul lui Addo Profetul, zicând:
2 Prinii votri.
4
8. „Am vzut noaptea i, iat, om clrind pe cal rou ca focul [π ππον πυρρν]! i acesta a stat în mijlocul a doi muni, cei umbroi, i în urma lui [erau] cai roii ca focul i gri i cu pete i albi.
9. i am zis: «Ce [sunt] acetia, Doamne?». i Îngerul a zis ctre mine, cel care griete în[tru] mine [ λαλν ν μο]: «Eu îi voi arta ie ce este [sunt] acestea».
10. i a rspuns omul, cel care a stat în mijlocul munilor, i a zis ctre mine: «Acetia sunt [cei] pe care i-a trimis Domnul s înconjure pmântul».
11. i au rspuns Îngerului Domnului, celui care a stat în mijlocul munilor, i au zis: «Înconjurat-am tot pmântul i, iat, tot pmântul este locuit i este linitit [πσα γ κατοικεται κα συχζει]!».
12. i a rspuns Îngerul Domnului i a zis: «Doamne Atotiitorul[e], pân ce [când] nu ai s mi- luieti Ierusalimul i cetile lui Iudas, pe care le-ai trecut cu vederea? Acesta [este] anul al 17-lea».
13. i Domnul Atotiitorul a rspuns Îngerului, celui care griete în[tru] mine vorbe bune [ματα καλ] i cuvinte mângâietoare [κα λγους παρα- κλητικος].
14. i Îngerul a zis ctre mine, cel care griete în[tru] mine: «Strig zicând: <Acestea zice Domnul Atotiitorul: ‹Râvnit-am Ierusalimul i Sionul [cu] râvn mare.
15. i Eu, [cu] urgie mare, urgisesc pe neamurile care împreun nvlesc. Pentru care [c] Eu m-am urgisit [pe] cei puini. Iar acetia împreun au nvlit întru cele rele›>».
16. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: «M voi întoarce spre Ierusalim în[tru] mil i casa Mea va fi rezidit în[tru] el, zice Domnul Atotiitorul, i
5
msura va fi întins înc peste Ierusalim [κα μτρον κταθσεται π Ιερουσαλημ τι]».
17. i Îngerul a zis ctre mine, cel care griete în[tru] mine: «Strig zicând: <Acestea zice Domnul Atotiitorul: ‹Înc se vor revrsa cetile în[tru] cele bune i înc va milui Domnul Sionul i înc va alege Ierusalimul›>».
6
Capitolul 2
1. i am ridicat ochii mei i am vzut i iat 4
coarne! 2. i am zis ctre Îngerul, cel care griete
în[tru] mine: «Ce este [sunt] acestea, Doamne?». i a zis ctre mine: «Acestea [sunt] coarnele care au risipit pe Iudas i pe Israil».
3. i Domnul mi-a artat mie 4 dulgheri. 4. i am zis: «Ce vin acetia [ca] s fac?». i a
zis ctre mine: «Coarnele acestea [sunt] cele care l- au risipit pe Iudas i pe Israil l-au zdrobit i nimeni [dintre] ei [nu] a ridicat capul. i au ieit acetia s le ascut pe ele întru mâinile lor. [Iar] cele 4 coarne [sunt] neamurile care ridic cornul peste pmântul Domnului, [ca] s-l risipeasc pe el».
5. i am ridicat ochii mei i am vzut i iat un brbat i în mâna lui [era] funia cea de msurat [σχοινον γεωμετρικν]!
6. i am zis ctre el: «Unde mergi tu?». i a zis ctre mine: «S msor Ierusalimul, [ca] s vd cât de mare este lrgimea lui i cât de mare [îi este] lun- gimea».
7. i iat Îngerul, cel care griete în[tru] mine, sttuse i alt Înger ieea întru întâmpinarea lui.
8. i a zis ctre el, zicând: «Alearg i griete ctre tânrul acesta, zicând: <Foarte roditor va fi locuit Ierusalimul de mulimea oamenilor i de do- bitoacele [care vor fi] în mijlocul lui>.
9. <i Eu îi voi fi lui, zice Domnul, zid de foc împrejur [τεχος πυρς κυκλθεν] i întru slav voi fi în mijlocul lui [κα ες δξαν σομαι ν μσ ατς].
7
10. Oh! Oh! Fugii de la pmântul crivului, zice Domnul! Pentru c din cele 4 vânturi ale cerului [τν τεσσρων νμων το ορανο] v voi aduna pe voi, zice Domnul.
11. Mântuii-v întru Sion [ες Σιων νασζεσθε] cei care locuii fiica Babilonului [ο κατοικοντες θυ- γατρα Βαβυλνος]!
12. Pentru c acestea zice Domnul Atotiitorul: Dinapoia slavei M-a trimis [πσω δξης πσταλκν Με]3 peste neamurile care v-au prdat pe voi. Pentru c cel care se atinge de voi [este] ca cel care se atinge de pupila4 ochiului Su [τς κρης το φθαλμο Ατο].
13. Pentru c, iat, Eu aduc mâna Mea peste ei i [acetia] vor fi przi celor care le slujesc lor! i vei cunoate [aceasta], pentru c Domnul Atotiitorul M-a trimis [διτι Κριος Παντοκρτωρ πσταλκν Με]5.
14. Înfrumuseeaz-te i te veselete [τρπου κα εφρανου], fiica Sionului [θγατερ Σιων]! Pentru c, iat, Eu vin i voi locui în mijlocul tu [γ ρχομαι κα κατασκηνσω ν μσ σου]6, zice Domnul!
15. i neamuri multe vor fugi spre Domnul în ziua aceea [κα καταφεξονται θνη πολλ π τν Κριον ν τ μρ κεν]7 i Îi vor fi Lui întru popor [κα σονται Ατ ες λαν] i se vor sllui în mijlocul tu [κα κατασκηνσουσιν ν μσ σου]8 i
3 Profeie despre întruparea Fiului. 4 Lumina ochiului. 5 Tatl L-a trimis pe Fiul în lume. 6 Eu M voi întrupa i voi locui în mijlocul tu, Israile! 7 Multe neamuri vor intra în Biseric. 8 Popoarele nou convertite ale Bisericii se vor sllui
în mijlocul Israilului convertit la credin, pentru c vor fi i ele poporul lui Dumnezeu.
8
vei cunoate c Domnul Atotiitorul M-a trimis ctre tine9 [κα πιγνσ τι Κριος Παντοκρτωρ ξα- πσταλκν Με πρς σ].
16. i Domnul va moteni pe Iudas [κα κατα- κληρονομσει Κριος τν Ιουδαν], partea Sa în pmântul cel sfânt [τν μερδα Ατο π τν γν τν γαν], i înc va alege Ierusalimul [κα αρετιε τι τν Ιερουσαλημ].
17. S se team tot trupul de la faa Domnului [ελαβεσθω πσα σρξ π προσπου Κυρου]! Pentru c S-a ridicat10 din norii cei sfini ai Si [διτι ξεγγερται κ νεφελν γων Ατο]>».
9 C Tatl M-a trimis ctre tine. 10 S-a întrupat.
9
1. i mi-a artat mie pe Iisus11, pe preotul cel
mare, stând înaintea feei Îngerului Domnului i diavolul sttuse de-a dreapta sa, [pentru] a sta împo- triva lui.
2. i a zis Domnul ctre diavolul: «S certe Domnul în[tru] tine [πιτιμσαι Κριος ν σο], diavole [διβολε], i s certe Domnul în[tru] tine, Cel care a ales Ierusalimul. Nu [este], iat, acesta ca t- ciunele scos din foc?».
3. i Iisus era îmbrcat [cu] veminte murdare [μτια υπαρ]12 i sttuse înaintea feei Îngerului.
4. i a rspuns i a zis ctre cei care au stat înaintea feei sale, zicând: «Luai vemintele cele murdare de la el!». i a zis ctre el: «Iat, am luat frdelegile tale! i îmbrac-l pe el [cu] vemânt lung!
5. i punei mitra cea curat [κδαριν καθαρν] pe capul su!». i l-au îmbrcat pe el [cu] veminte i au pus mitra cea curat pe capul su i Îngerul Dom- nului sttuse.
6. i s-a mrturisit Îngerul Domnului ctre Iisus, zicând:
7. «Acestea zice Domnul Atotiitorul: <Dac în cile Mele ai s mergi i dac poruncile Mele ai s pzeti, i [atunci] tu vei judeca casa Mea. i dac ai s pzeti pân i curtea Mea, i [atunci] îi voi da ie
11 Profeie explicit despre numele lui Mesia. 12 Cu veminte ptate de sânge i murdrite în timpul
Patimilor Sale.
10
[pe cei care se] întorc în mijlocul acestora care au stat.
8. Aadar, auzi Iisuse, preotul[e] cel mare, tu i cei de aproape ai ti, cei care stau înaintea feei tale! Pentru c brbai socotitori de minuni [νδρες τερα- τοσκποι] sunt. Pentru c [διτι], iat [δο], Eu aduc pe Robul Meu [γ γω τν Δολν Μου], Rsritul [νατολν]!
9. Pentru c piatra pe care am dat-o înaintea feei lui Iisus, pe piatra cea una 7 ochi sunt. Iat, Eu sap groap, zice Domnul Atotiitorul, i voi pipi toat nedreptatea pmântului acestuia într-o zi [κα ψηλαφσω πσαν τν δικαν τς γς κενης ν μρ μι]13!
10. În ziua aceea, zice Domnul Atotiitorul, vei chema împreun fiecare pe aproapele su sub vie i sub smochin>».
13 În ziua rstignirii Mele.
11
1. i s-a întors Îngerul, cel care griete în[tru]
mine, i m scula, ca [în] felul când s-ar scula omul din somnul su.
2. i a zis ctre mine: «Ce vezi tu?». i am zis: «Am vzut i, iat, sfenic tot de aur i fclie deasu- pra lui i 7 lumintori deasupra lui i 7 vase de ulei ale lumintorilor celor de deasupra lui!
3. i doi mslini deasupra lui: unul al celor din dreapta fcliei i altul al celor din stânga».
4. i am întrebat i am zis ctre Îngerul, cel care griete în[tru] mine, zicând: «Ce este [sunt] acestea, Doamne?».
5. i a rspuns Îngerul, cel care griete în[tru] mine, i a zis ctre mine: «Nu cunoti ce este [sunt] acestea?». i am zis: «Nu, Doamne!».
6. i a rspuns i a zis ctre mine, zicând: «Acesta [este] cuvântul Domnului ctre Zorobabel [Ζοροβαβλ], zicând: <Nu în[tru] putere mare [οκ ν δυνμει μεγλ], nici în[tru] trie [οδ ν σχι], ci mai degrab în[tru] Duhul Meu [λλ ν Πνε- ματ Μου], zice Domnul Atotiitorul.
7. Ce eti tu, muntele cel mare, înaintea feei lui Zorobabel [ca] s isprveti? i voi scoate piatra mo- tenirii [κα ξοσω τν λθον τς κληρονομας]14, dreptatea harului [στητα χριτος], harul ei [χριτα ατς]>».
8. i a fost cuvântul Domnului ctre mine, zicând:
14 Pe Hristos.
12
9. «Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta i mâinile lui o vor isprvi pe ea. i vei cu- noate [aceasta], pentru c Domnul Atotiitorul m-a trimis ctre tine.
10. Pentru c cine a dispreuit întru zilele cele mici? i se vor bucura i vor vedea piatra cea de cositor [τν λθον τν κασσιτρινον]15 în mâinile lui Zorobabel. [i] acetia apte16 sunt ochii Domnului [πτ οτοι φθαλμο Κυρου εσν], cei care privesc peste tot pmântul [ο πιβλποντες π πσαν τν γν]».
11. i am rspuns i am zis ctre el: «Ce [sunt] aceti doi mslini, cei din cele de-a dreapta sfeni- cului i din cele de-a stânga?».
12. i am întrebat de-a [i-a] doua [oar] i am zis ctre el: «Ce [sunt] cele dou ramuri de mslini, cele [care sunt] în mâinile vaselor celor mici cele de aur, cele care vars i care aduc înapoi cele ale vaselor de ulei cele de aur?».
13. i a zis ctre mine: «Nu ai cunoscut ce este [sunt] acestea?». i am zis: «Nu, Doamne!».
14. i a zis: «Acetia [sunt] cei doi fii ai grsimii [οτοι ο δο υο τς πιτητος], [care] au stat înaintea Domnului a tot pmântul [παρεστκασιν τ Κυρ πσης τς γς]».
15 Hristos Domnul. 16 Cei 7 lumintori.
13
1. i m-am întors i mi-am ridicat ochii mei i
am vzut. i, iat, secer zburând [δρπανον πετ- μενον]!
2. i a zis ctre mine: «Ce vezi tu?». i am zis: «Eu vd o secer zburând, lung de 20 de coi i lat de 10 coi».
3. i a zis ctre mine: «Acesta [este] blestemul, cel care iese peste faa a tot pmântul. Pentru c tot houl dintru acesta pân la moarte va fi pedepsit i tot clctorul de jurmânt dintru acesta pân la moarte va fi pedepsit.
4. i-l voi scoate pe el17, zice Domnul Atotiito- rul, i va intra întru casa hoului i întru casa celui care se jur numelui Meu în[tru] minciun i va po- posi în mijlocul casei sale i îl va nimici pe el i lemnele lui i pietrele lui».
5. i a ieit Îngerul, cel care griete în[tru] mine, i a zis ctre mine: «Caut [cu] ochii ti i vezi pe aceasta care iese!».
6. i am zis: «Ce este?». i a zis: «Aceasta [este] msura a ceea ce iese». i a zis: «Aceasta [este] nedreptatea lor în tot pmântul [ατη δικα ατν ν πσ τ γ]».
7. i, iat, talant de plumb [τλαντον μολβου] ieind! i, iat, o femeie edea în mijlocul msurii [μα γυν κθητο ν μσ το μτρου]!
8. i a zis: «Aceasta este frdelegea18».
17 Se refer la blestemul Su. 18 Se refer la femeia vzut în vedenie.
14
i a aruncat-o pe ea în mijlocul msurii [κα ρριψεν ατν ν μσ το μτρου] i a aruncat piatra de plumb întru gura ei [κα ρριψεν τν λθον το μολβου ες τ στμα ατς].
9. i am ridicat ochii mei i am vzut. i, iat, dou femei ieind [δο γυνακες κπορευμεναι] i Duhul [era] în aripile lor [κα Πνεμα ν τας πτρυξιν ατν] i acestea aveau aripi ca aripile pupezei [κα αται εχον πτρυγας ς πτρυγας ποπος]! i au luat msura în mijlocul pmântului i în mijlocul cerului.
10. i am zis ctre Îngerul, cel care griete în[tru] mine: «Unde duc acestea msura?».
11. i a zis ctre mine: «S zideasc ei19 cas în pmântul Babilonului i s o pregteasc. i o vor pune pe ea acolo în[tru] pregtirea lui20».
19 Msurii frdelegii. 20 A pmântului Babilonului.
15
1. i m-am întors i mi-am ridicat ochii mei i
am vzut. i, iat, 4 care ieind din mijlocul a doi muni i munii era[u] muni de aram!
2. La carul cel dintâi [erau] cai roii i la carul al doilea [erau] cai negri
3. i la carul al treilea [erau] cai albi, iar la carul al patrulea [erau] cai ptai [i] suri.
4. i am rspuns i am zis ctre Îngerul, cel care griete în[tru] mine: «Ce este [sunt] acetia, Doam- ne?».
5. i a rspuns Îngerul, cel care griete în[tru] mine, i a zis: «Acetia este [sunt] cele 4 vânturi ale cerului [i] ies s stea înaintea Domnului a tot p- mântul».
6. La care erau caii cei negri ieeau pe pmântul crivului, iar cei albi ieeau dinapoia lor. i cei ptai ieeau pe pmântul austrului,
7. iar cei suri ieeau i cutau a umbla s încon- jure pmântul. i a zis: «Mergei i înconjurai p- mântul!». i au înconjurat pmântul.
8. i a strigat i a grit ctre mine, zicând: «Iat [δο], cei care ies pe pmântul crivului [ο κπο- ρευμενοι π γν βορρ] au odihnit mânia Mea în pmântul crivului [νπαυσαν τν θυμν Μου ν γ βορρ]!».
9. i a fost cuvântul Domnului ctre mine, zicând:
10. «Ia-le pe cele din robie de la stpânitori i pe cele folositoare ale ei i pe cei care au cunoscut-o pe ea! i tu vei intra în ziua aceea întru casa lui Iosias
16
[Ιωσεας] al lui Sofonias [Σοφονας], a celui care vine din Babilon.
11. i vei lua argint i aur i vei face cununi i le vei pune pe capul lui Iisus [ησος]21 al lui Iosedec [Ιωσεδεκ], al preotului celui mare
12. i vei zice ctre el: <Acestea zice Domnul Atotiitorul: Iat [δο], omul [νρ]22! Rsritul [este] numele lui [νατολ νομα ατ]23. i de- desubtul su se va ridica i se va zidi casa Domnului [κα ποκτωθεν ατο νατελε κα οκοδομσει τν οκον Κυρου]24.
13. i acesta25 va lua virtutea [κα ατς λμψε- ται ρετν] i va edea i va începe pe tronul su [κα καθεται κα κατρξει π το θρνου ατο] i va fi preotul din cele de-a dreapta Lui26 [κα σται ερες κ δεξιν Ατο] i sfat de pace va fi în mijlocul Amândurora27 [κα βουλ ερηνικ σται ν μσον μφοτρων].
14. Iar cununa va fi a celor care rabd [ δ στφανος σται τος πομνουσιν] i a celor care folosesc ei [κα τος χρησμοις ατς] i a celor care au cunoscut-o pe ea [κα τος πεγνωκσιν ατν] i întru har fiului lui Sofonias i întru psalm în casa Domnului.
15. i cei care sunt departe de ei vor veni i vor zidi în[tru] casa Domnului. i vei cunoate [aceas- ta], pentru c Domnul Atotiitorul m-a trimis ctre
21 Numele Domnului. 22 Cu referire la Domnul Iisus Hristos. 23 Al Domnului Hristos. 24 Pentru c El este Biserica. 25 Tot cu referire la Hristos. 26 A Tatlui. 27 A Fiului i a Tatlui.
17
voi. i va fi [aceasta], dac auzind [avei] s auzii glasul Domnului, Dumnezeului vostru>»”.
18
Capitolul 7
1. i a fost în al 4-lea an al lui Darios împratul,
a fost cuvântul Domnului ctre Zaharias[, în ziua] a 4-a a lunii a 9-a, care este Haselef [Χασελευ],
2. i l-a trimis întru Betil [Βαιθηλ]. [Iar] Sarasar [Σαρασαρ] i Arbeseer [Αρβεσεερ] împratul i oa- menii si [au venit ca] s-L potoleasc pe Domnul [το ξιλσασθαι τν Κριον],
3. zicând ctre preoii cei din casa Domnului, a Atotiitorului, i ctre Profei, zicând: „A intrat aici în luna a 5-a, [iar] sfinirea [τ γασμα]28 [este] pre- cum am fcut deja de destui ani”.
4. i a fost cuvântul Domnului Puterilor29 ctre mine [κα γνετο λγος Κυρου τν Δυνμεων πρς με], zicând:
5. „Zi ctre tot poporul pmântului i ctre preoi zicând: «Dac avei s postii sau avei s v batei în piept30 în cele dintr-a cincea [zi]31 sau în cele dintr-a aptea [zi]32 i, iat, 70 de ani nu [cu] postire Mi-ai postit Mie?
6. i dac avei s mâncai sau avei s bei, nu voi mâncai i [nu] voi bei?
7. [Oare] nu sunt acestea cuvintele, pe care le-a grit Domnul în mâinile Profeilor celor mai dina- inte, când Ierusalimul era locuit i înflorit, [cât] i cetile dimprejurul lui, iar [ei] dealul i câmpia lo- cuia[u]?»!”.
28 Cu referire la templu. 29 Al Puterilor cereti. 30 În semn de pocin. 31 În zilele de joi. 32 În zilele de sâmbt.
19
8. i a fost cuvântul Domnului ctre Zaharias, zicând:
9. „Acestea zice Domnul Atotiitorul: Judecata cea dreapt judecai, iar mil i îndurare facei fiecare ctre fratele su [καστος πρς τν δελφν ατο] [vostru]!
10. i vduv i orfan i prozelit i nevoia nu asuprii, iar rutatea fratelui su fiecare s nu i-o aminteasc cu rutate în inimile voastre [μ μνη- σικακετω ν τας καρδαις μν] [în inima sa]!”.
11. i nu au ascultat a lua aminte i au dat spa- telui neînelept [κα δωκαν ντον παραφρο- νοντα]33 i urechile lor le-au îngreuiat [pentru] a nu asculta.
12. i inima lor au rânduit-o neasculttoare, [pentru] a nu asculta legea mea i cuvintele, pe care le-a trimis Domnul Atotiitorul în[tru] Duhul Su [ος ξαπστειλεν Κριος Θαντοκρτωρ ν Πνεματι Ατο], în mâinile Profeilor celor mai dinainte. i s- a fcut urgie mare [ργ μεγλη] de la Domnul Atot- iitorul.
13. i va fi [în] ce chip a zis i n-au ascultat de El. „Aa vor striga i nu îi voi asculta”, zice Domnul Atotiitorul.
14. „i îi voi scoate pe ei întru toate neamurile pe care nu le-au cunoscut. i pmântul va fi nimicit pe urma lor de la [cel] trecând [κ διοδεοντος] i de la [cel] întorcându-se [κα ξ ναστρφοντος]. i au rânduit pmântul cel ales întru pieire”.
33 i le-au uitat ca nite oameni neînelepi.
20
1. i a fost cuvântul Domnului, al Atotiitorului, zicând:
2. „Acestea zice Domnul Atotiitorul: Râvnit- am Ierusalimul i Sionul [cu] râvnire mare i [cu] mânie mare l-am râvnit pe el.
3. Acestea zice Domnul: i M voi întoarce în Sion i voi locui în mijlocul Ierusalimului i va fi che- mat Ierusalimul «cetatea cea adevrat», iar muntele Domnului, al Atotiitorului, «muntele cel sfânt».
4. Acestea zice Domnul Atotiitorul: Înc vor edea cei btrâni i cele btrâne în cele largi ale Ierusalimului, fiecare toiagul su având în mâna sa [καστος τν βδον ατο χων ν τ χειρ ατο], de mulimea zilelor [π πλθους μερν][lor]34.
5. i cele largi ale cetii vor fi umplute de copilai i de fetie [κα α πλατεαι τς πλεως πλησθσονται παιδαρων κα κορασων], jucându-se în cele largi ale ei [παιζντων ν τας πλατεαις α- τς].
6. Acestea zice Domnul Atotiitorul: De aceea, dac va fi cu neputin înaintea celor rmai ai poporului acestuia în zilele acelea, oare i înaintea Mea va fi cu neputin?, zice Domnul Atotiitorul.
7. Acestea zice Domnul Atotiitorul: Iat [δο], Eu mântui poporul Meu din pmântul rsriturilor [γ νασζω τν λαν Μου π γς νατολν] i din pmântul apusurilor [κα π γς δυσμν]!
8. i îi voi aduce pe ei
34 Datorit mulimii zilelor lor.
21
i voi locui în mijlocul Ierusalimului i Îmi vor fi Mie întru popor i Eu le voi fi lor întru Dumnezeu, în adevr i în dreptate.
9. Acestea zice Domnul Atotiitorul: S se în- treasc mâinile voastre, ale celor care aud, în zilele acelea! [Ale celor care aud] cuvintele acestea din gura Profeilor. Din care zi a fost întemeiat casa Domnului, a Atotiitorului, i templul de când a fost zidit.
10. Pentru c mai înainte de zilele acelea plata oamenilor nu va fi spre folos i plata dobitoacelor nu va fi, iar celui care a ieit i celui care a intrat nu va fi pace din necaz. i îi voi trimite pe toi oamenii, pe fiecare spre aproapele su.
11. i acum, nu ca [în] zilele cele de mai înainte, Eu fac [acestea] celor rmai ai poporului acestuia, zice Domnul Atotiitorul.
12. Ci mai degrab voi arta pace [λλ δεξω ερνην]. Via va da rodul ei i pmântul va da roadele sale i cerul va da roua sa i voi moteni toate acestea [cu] cei rmai ai poporului Meu.
13. i va fi [în] ce chip era în[tru] blestem în[tre] neamuri casa lui Iudas i casa lui Israil, aa v voi mântui pe voi i vei fi în[tru] binecuvântare. În- drznii i întrii-v în[tru] mâinile voastre!
14. Pentru c acestea zice Domnul Atotiitorul: [În] ce chip am gândit [ca] s v chinui pe voi, când M-au urgisit prinii votri, zice Domnul Atotiito- rul, i nu M-am cit [pentru asta],
15. aa M-am pregtit i M-am gândit în zilele acestea [ca] bine s fac Ierusalimului i casei lui Iu- das. [Aadar,] îndrznii!
16. Acestea [sunt] cuvintele pe care le vei face: Grii fiecare adevrul ctre aproapele su i jude- cata cea de pace judecai în porile voastre!
22
17. i fiecare rutatea aproapelui su nu o socotii în inimile voastre [κα καστος τν κακαν το πλησον ατο μ λογζεσθε ν τας καρδαις μν]35, iar jurmântul cel mincinos s nu iubii [κα ρκον ψευδ μ γαπτε]! Pentru c toate acestea le- am urât, zice Domnul Atotiitorul”.
18. i a fost cuvântul Domnului, al Atotiito- rului, ctre mine, zicând:
19. „Acestea zice Domnul Atotiitorul: Postul [al] patru[lea] i postul al cincilea i postul al aptelea i postul al zecelea îi vor fi casei lui Iudas întru bu- curie i întru veselie i întru srbtori bune i vei fi veselii [de Mine]. Iar adevrul i pacea iubii!
20. Acestea zice Domnul Atotiitorul: Înc vor veni popoarele cele multe i locuind cetile cele multe.
21. i vor veni împreun locuind [cei care lo- cuiesc] cele 5 ceti spre o cetate, zicând: «S mer- gem s rugm faa Domnului i s cutm faa Dom- nului, a Atotiitorului». [i] voi merge i Eu.
22. i vor veni popoarele cele multe i nea- murile cele multe s caute faa Domnului, a Atot- iitorului, în Ierusalim i [pentru] a potoli faa Dom- nului.
23. Acestea zice Domnul Atotiitorul: În zilele acelea, dac or s apuce 10 brbai, din toate limbile neamurilor, i or s apuce de poala brbatului iudeu, [ei vor apuca poala lui] zicând: «Vom merge cu tine, pentru c am auzit c Dumnezeu este cu voi»”.
35 S nu punei la inim rutatea altora! S nu v gân-
dii la ea insistent i s nu o judecai! Pentru c ea v va strica i sufletul vostru.
23
1. Dobândirea cuvântului Domnului în p-
mântul lui Sedrah [Σεδραχ] i al Damascosului/ Da- mascului [despre] jertfa Sa. Pentru c Domnul îi privete pe oameni i toate seminiile lui Israil.
2. i Ematul [Εμαθ] [este] în[tru] hotarele ei, Tirosul i Sidonul, pentru c au gândit foarte.
3. i i-a zidit Tirosul fortreaa ei i a câtigat argintul ca râna i a adunat aurul ca tina drumu- rilor.
4. Pentru aceea, Domnul o va moteni pe ea i va lovi înspre mare puterea ei i aceasta în[tru] foc va fi topit.
5. Va vedea Ascalonul i se va teme, dar i Gaza [Γζα] va suferi durere foarte, [cât] i Accaronul [Ακκαρων], c[ci] a fost ruinat în[tru] frdelegea ei36. i va pieri împratul din Gaza i Ascalonul [σκαλν] nu are s fie locuit.
6. i vor locui cei strini de neam în Azotos [ζωτος] i voi drâma semeia celor strini de fel37.
7. i voi ridica sângele lor din gura lor i urâciu- nile lor din mijlocul dinilor lor. i va rmâne i acesta Dumnezeului nostru. i vor fi ca hiliarhosul [χιλαρχος]38 în Iudas, iar Accaronul ca Iebuseos [ Ιεβουσαος].
8. i voi pune casei Mele ridicare [κα πο- στσομαι τ οκ Μου νστημα], [pentru] a nu trece, dar nici [pentru] a se întoarce. i nu am s mai
36 Se refer la cetatea Accaron. 37 A celor pgâni. 38 Un comandant militar peste o mie de soldai.
24
vin în[tru] ei [κα ο μ πλθ π ατος], [nici] nu [voi] mai [fi] ieind [οκτι ξελανων]. Pentru c acum am vzut în[tru] ochii Mei [διτι νν ρακα ν τος φθαλμος Μου].
9. Bucur-te foarte [χαρε σφδρα], fiic a Sionului [θγατερ Σιων]! Propovduiete [κρυσσε], fiic a Ierusalimului [θγατερ Ιερουσαλημ]! Iat [δο], împratul tu îi vine ie [vine la tine] drept i mântuind [ βασιλες σου ρχετα σοι δκαιος κα σζων]! [i] El [este] blând [Ατς πρας] i ezând pe cel de sub jug i pe mânzul cel tânr [κα πιβε- βηκς π ποζγιον κα πλον νον].
10. i va nimici cu totul carele din Efrem i calul din Ierusalim i va fi nimicit cu totul arcul cel rz- boinic i mulimea i pacea dintre neamuri. i va face început [de la] ape pân la mare i [de la] râuri [pân la] trecerile pmântului.
11. i tu [κα σ], în sângele fgduinei [ν α- ματι διαθκης], ai trimis pe cei legai ai ti din groap [ξαπστειλας δεσμους σου κ λκκου], neavând ap [οκ χοντος δωρ].
12. Vei edea în fortrea, cei legai ai adunrii, i pentru o zi a pribegiei tale pe cele îndoite i le voi rsplti ie.
13. Pentru c Mi te-am întins pe tine Mie, Iuda, arc l-am umplut pe Efrem, i voi ridica pe copiii ti, Sionule, împotriva copiilor ellinilor, i te voi mânui ca pe sabia lupttorului [κα ψηλαφσω σε ς ομ- φααν μαχητο].
14. i Domnul va fi în[tru] ei [κα Κριος σται π ατος] i va iei ca fulgerul sgeata [κα ξε- λεσεται ς στραπ βολς][Lui]. i Domnul Atot- iitorul în[tru] trâmbi va trâmbia [κα Κριος Παν- τοκρτωρ ν σλπιγγι σαλπιε] i va merge în[tru]
25
valul ameninrii Sale [κα πορεσεται ν σλ πει- λς Ατο].
15. Domnul Atotiitorul îi va apra pe ei i îi va topi pe ei i îi va coplei pe ei în pietrele pratiei. i îi vor bea pe ei ca pe vin i îi vor umple [pe ei] ca pe vasele jertfelnicului.
16. i Domnul îi va mântui pe ei în ziua aceea ca pe oile poporului Su [κα σσει ατος Κριος ν τ μρ κεν ς πρβατα λαν Ατο]. Pentru c pietrele cele sfinte39 sunt rostogolite pe pmântul Su.
17. C[ci] dac ceva [este] bun, [atunci este] al Lui, iar dac ceva [este] frumos, [atunci este] de la El. Grâul [este cu] tinerii i vinul cel cu bun miros [este] cu fecioarele.
39 Ale templului de la Ierusalim, care fusese drâmat.
26
1. Cerei ploaie de la Domnul la vreme, [ploaie]
timpurie i târzie! Domnul a fcut artri [φαντα- σας] i ploaie de iarn le va da lor, fiecruia iarb în câmp.
2. Pentru c cei care vorbesc au grit trude i prezictorii [au vzut] vedenii mincinoase i visele [lor] minciuni griau [i] cele dearte se rugau. Pen- tru aceasta, [ei] s-au uscat ca oile i au fost chinuii, pentru c nu era vindecare [pentru ei].
3. Asupra pstorilor a fost întrâtat mânia Mea [π τος ποιμνας παρωξνθη θυμς Μου] i peste miei voi cerceta [κα π τος μνος πισκψομαι]. i va cerceta Domnul Dumnezeu Atotiitorul turma Sa, pe casa lui Iudas, i îi va rândui pe ei ca [pe] un cal binecuviincios al Su la rzboi [κα τξει ατος ς ππον επρεπ Ατο ν πολμ].
4. i din el a privit i din el a rânduit. i din el [este] arcul cu mânie [i] din el va iei tot cel care alung în acesta.
5. i vor fi ca lupttorii clcând tina în cile din [timpul] rzboiului. i se vor rândui [s lupte], pen- tru c Domnul [va fi] cu ei i vor fi ruinai clreii cailor.
6. i voi întri casa lui Iudas i casa lui Iosif o voi mântui i îi voi locui pe ei, c[ci] i-am iubit pe ei. i vor fi ca [în] felul [în care] nu i-am întors pe ei [nu
27
i-a fi întors pe ei]40, pentru c Eu [sunt] Domnul Dumnezeul lor i le voi asculta lor41.
7. i vor fi ca lupttorii lui Efrem i va fi bu- curat inima lor ca de vin. i copiii lor vor vedea i se vor veseli i se va bucura inima lor în[tru] Domnul.
8. Le voi însemna lor42 i îi voi primi pe ei, pentru c îi voi rscumpra pe ei i se vor înmuli precum erau muli [odinioar].
9. i îi voi semna pe ei în[tru] popoare i cei departe îi vor aduce aminte de Mine [i] îi vor hrni pe copiii lor i se vor întoarce.
10. i îi voi întoarce pe ei din pmântul Egipto- sului/ Egiptului i de la assirieni îi voi primi pe ei, iar întru Galaaditis i întru Libanos/ Liban îi voi duce pe ei i nu are s rmân din ei niciunul.
11. i vor trece prin marea cea îngust i vor lovi în mare valurile i va fi uscat [se vor usca] toate adân- cimile râurilor i va fi luat toat semeia assirienilor i sceptrul Egiptosului va fi luat.
12. i îi voi întri pe ei în Domnul Dumnezeul lor i în[tru] numele Lui se vor luda, zice Domnul.
40 Vor fi ca i când nu ar fi pctuit i nu i-a fi întors
la Mine. 41 Le voi asculta rugciunile lor. 42 Le voi arta lor.
28
1. Deschide, Libanos[ule], uile tale i s m-
nânce focul cedrii ti! 2. Vaiet-te, pinul[e], pentru c a czut cedrul,
c[ci] foarte s-au întristat cei mrii! Vietai-v, ste- jari[lor] ai Vasanitisului, c[ci] a fost smuls dum- brava cea împreun-sdit [cu voi]!
3. Glasul plângând al pstorilor, c[ci] a fost întristat mreia lor. Glasul rcnind al leilor, c[ci] a fost întristat fremtarea Iordanisului.
4. Acestea zice Domnul Atotiitorul: „Pstorii oile înjunghierii [ποιμανετε τ πρβατα τς σφα- γς]!”.
5. Pe care cei care le-au câtigat le înjunghiau i nu se ciau, iar cei care le vând pe ele, ziceau: „Bine- cuvântat [este] Domnul” i „Ne-am îmbogit”. Iar pstorii lor nu ptimeau nimic din cauza lor.
6. „Pentru aceasta, nu voi mai crua pe cei care locuiesc pmântul, zice Domnul. i, iat, Eu îi dau pe oameni, pe fiecare întru mâinile aproapelui su i întru mâinile împratului su! i vor tia pmântul i nu am s-l scot din mâna lor.
7. i voi pstori oile înjunghierii întru Hana- anitis [Χανααντις] i Îmi voi lua Mie dou toiege [δο βδους]. Pe unul43 l-am numit: «Frumusee» i pe cellalt l-am numit: «Msurat cu funia». i voi pstori oile.
8. i îi voi ridica pe cei trei pstori într-o lun i va fi îngreuiat sufletul Meu împotriva lor, cci i sufletele lor rcneau împotriva Mea.
43 Dintre toiege.
29
9. i am zis: Nu v voi pstori pe voi. Cel ce moare, s moar! i cel care se sfârete, s se sfâr- easc! Iar cei care rmân, s mnânce fiecare crnurile aproapelui su [κατεσθιτωσαν καστος τς σρκας το πλησον ατο]!
10. i voi lua toiagul Meu cel frumos i îl voi arunca pe el [ca] s risipeasc fgduina Mea, pe care am pus-o ctre toate popoarele,
11. i se va risipi în ziua aceea. i vor cunoate hananeii oile pe care le pzesc, pentru c cuvântul Domnului este.
12. i voi zice ctre ei: Dac este [lucru] bun înaintea voastr, dai s stea plata Mea sau v-ai lepdat!”. i au rânduit plata Mea 30 de argini [κα στησαν τν μισθν Μου τρικοντα ργυρος]44.
13. i a zis Domnul ctre mine: „Pune-i pe ei în cuptorul de topit i socotete, dac lmurit este [în] ce chip am fost ispitit pentru ei!”. i am luat cei 30 de argini i i-am aruncat pe ei întru casa Domnului [κα νβαλον ατος ες τν οκον Κυρου]45, întru cup- torul de topit.
14. „i am lepdat toiagul al doilea, [cel numit] «Msurat cu funia», [ca] s risipesc stpânirea în mij- locul lui Iudas i în mijlocul lui Israil”.
15. i a zis Domnul ctre mine: „Înc ia-i ie va- sele cele pstoreti, ale pstorului celui nepriceput!
16. Pentru c, iat, Eu voi ridica pstor pe pmânt [γ ξεγερω ποιμνα π τν γν]46! Pe cea sfârit nu are s o cerceteze i pe cea risipit nu are s o caute i pe cea zdrobit nu are s o vindece i pe
44 Cu cât a fost vândut de Iudas Iscariotis. 45 Aa cum a fcut Iudas, dup care s-a dus i s-a spân-
zurat. 46 Profeie despre Pstorul cel bun, despre Domnul.
30
cea întreag nu are s o îndrepte i crnurile cele alese va mânca, iar încheieturile lor le va strica.
17. O, cei care pstoresc pe cele dearte i care au lsat oile! Sabie peste braele lui i peste ochiul cel drept al lui. Braul lui, uscându-se, va fi uscat i ochiul cel drept al lui, orbindu-se, va fi orbit”.
31
1. Dobândirea cuvântului Domnului împotriva
Israilului. [Aa] zice Domnul, [Cel care a] întins cerul i [Care a] întemeiat pmântul i [Care a] zidit duhul omului în el:
2. „Iat, Eu pun Ierusalimul ca [nite] curi clti- nându-se [la] toate popoarele dimprejur! i în Iudea va fi trecere împotriva Ierusalimului.
3. i va fi în ziua aceea, [c] voi pune Ierusalimul [ca] piatr clcat în picioare de toate neamurile. [i] tot cel care o calc în picioare pe ea, batjocorind-o, o va batjocori i se vor aduna împotriva ei toate nea- murile pmântului.
4. În ziua aceea, zice Domnul Atotiitorul, voi lovi tot calul în extaz [πατξω πντα ππον ν κστσει] i pe clreul su în nebunie [κα τν να- βτην ατο ν παραφρονσει]. Iar asupra casei lui Iudas voi deschide cu totul ochii Mei [π δ τν οκον Ιουδα διανοξω τος φθαλμος Μου] i pe toi caii poporului îi voi lovi în[tru] orbire [κα πντας τος ππους τν λαν πατξω ν ποτυφλσει].
5. i vor gri hiliarhii lui Iudas [ο χιλαρχοι Ιουδα]/ cpeteniile peste miile lui Iudas în inimile lor [ν τας καρδαις ατν]: «Vom afla [cu] noi pe cei care locuiesc Ierusalimul în Domnul Atotiitorul, Dumnezeul lor».
6. În ziua aceea voi pune pe cpeteniile peste miile lui Iudas ca tciunele focului în lemne i ca fclia focului în paie. i vor mistui din cele de-a dreapta i din cele de-a stânga, pe toate popoarele dimprejur, i va locui Ierusalimul înc întru aceasta.
32
7. i va mântui Domnul corturile lui Iudas, precum dintru început, ca s nu se mreasc flirea casei lui Iudas i ridicarea celor care locuiesc Ierusa- limul împotriva lui Iudas.
8. i va fi în ziua aceea, [c] va apra Domnul pentru cei care locuiesc Ierusalimul. i va fi cel care este slab în[tre] ei, în ziua aceea, precum casa lui David, iar casa lui David [va fi] precum casa lui Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
9. i va fi în ziua aceea, [c] voi cuta s scot toate neamurile care vin împotriva Ierusalimului.
10. i voi turna peste casa lui David i peste cei care locuiesc Ierusalimul Duhul harului [Πνεμα χριτος] i al îndurrii [κα οκτιρμο]. i [ei] vor privi ctre Mine [κα πιβλψονται πρς Με], ctre [Cel pe] Care L-au batjocorit [νθ ν κατωρχ- σαντο]47. i vor plânge peste El [cu] plângere, ca peste cel iubit, i vor suferi durere [cu] durere, ca asupra celui întâi-nscut48.
11. În ziua aceea, tânguirea se va mri în Ieru- salim, ca tânguirea rodiei tiat în câmp.
12. i va fi lovit pmântul dup seminiile se- miniilor [lor]. Seminia dup ea însi i femeile lor dup ele însele. Seminia casei lui David dup ea însi i femeile lor dup ele însele. Seminia casei lui Natan dup ea însi i femeile lor dup ele însele.
13. Seminia casei lui Levi dup ea însi i fe- meile lor dup ele însele. Seminia lui Simeon dup ea însi i femeile lor dup ele însele.
14. Toate seminiile celor care au rmas: semin- ia dup ea însi i femeile lor dup ele însele.
47 Despre Patimile Domnului. 48 Despre moartea i îngroparea Domnului.
33
1. În ziua aceea va fi tot locul deschizându-se în
casa lui David. 2. i va fi în ziua aceea, zice Domnul, [c] voi
nimici cu totul numele idolilor de pe pmânt i nu va mai fi pomenirea lor. Iar pe profeii cei mincinoi i pe duhul cel necurat49 îl [îi] voi îndeprta de pe p- mânt.
3. i va fi, dac omul înc are s mai profeeasc, i va zice ctre el tatl su i maica sa, cei care l-au nscut pe el: «Nu vei tri, c[ci] cele mincinoase ai grit în[tru] numele Domnului». i îl vor împiedica pe el tatl su i maica sa, cei care l-au nscut pe el, în[tru] profeia lui.
4. i va fi în ziua aceea [c] vor fi ruinai pro- feii50, fiecare din vedenia lui, întru profeia lui, i se vor îmbrca [întru] piele de pr [δρριν τριχνην], pentru c au minit.
5. i va gri [fiecare dintre ei]: «Eu nu sunt profet, pentru c eu sunt om lucrând pmântul, c[ci] om m-a nscut pe mine din tinereea mea».
6. i voi zice ctre el: «Ce [sunt] rnile acestea în mijlocul mâinilor tale?». i [el] va zice: «[Ale celor] care m-au btut în casa celui iubit al meu»51.
7. Sabie, înal-te împotriva pstorilor Mei52 i împotriva omului cetean al Meu, zice Domnul Atotiitorul! Lovete pe pstori i împrtie oile! i voi aduce mâna Mea asupra pstorilor.
49 Se refer la demoni. 50 Profeii cei mincinoi. 51 O alt profeie referitoare la Patimile Domnului. 52 A conductorilor religioi.
34
8. i va fi în tot pmântul, zice Domnul, [c] dou pri va [vor] fi nimicit[e] cu totul i se va [vor] sfâri, iar a treia va rmâne în el.
9. i voi trece a treia [parte] prin foc i îi voi lmuri pe ei [dup] cum se lmurete argintul i îi voi încerca pe ei [dup] cum se încearc aurul. [i] el va chema numele Meu, iar Eu îi voi asculta lui [îl voi asculta pe el]. i [Eu] voi zice: «Poporul Meu este acesta», iar el va zice: «Domnul [este] Dumnezeul meu».
35
1. Iat, vin zilele Domnului i va fi împrit [vor
fi împrite] przile tale în[tru] tine! 2. i voi aduna toate neamurile împotriva Ieru-
salimului, întru rzboi. i va fi luat cetatea i vor fi jefuite casele, iar femeile vor fi pângrite. i va iei jumtate [din] cetate în[tru] robie, iar cei rmai ai poporului Meu nu or s piar cu totul din cetate.
3. i Domnul va iei i va rândui în neamurile acelea, precum [este] ziua rânduielii Sale în ziua rz- boiului.
4. i vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele Mslinilor53, cel dinaintea Ierusalimului, [cel] dinspre rsrituri. i se va despica Muntele Mslinilor: o jumtate a lui ctre rsrituri i o jum- tate a lui ctre mare, [fcându-se] haos/ prpastie foarte mare [χος μγα σφδρα]. i se va apleca jumtate de munte ctre criv i jumtate [din] el ctre austru.
5. i va fi închis râpa munilor Mei i va fi unit râpa munilor pân la Iasol [Ιασολ]. i va fi închis precum a fost închis în zilele cutremurului, în zilele lui Ozias, ale împratului lui Iudas. i Domnul Dum- nezeul meu va veni i toi Sfinii [vor fi] împreun cu El54.
6. În acea zi nu va fi lumin, ci frig i ghea. 7. Va fi o zi, i ziua aceea [este] cea cunoscut
Domnului. i nu [va fi] zi i nu [va fi] noapte,
53 Profeie despre Înlarea Sa la cer. Cci de pe Mun-
tele Mslinilor S-a înlat Domnul la cer. 54 Profeie despre a doua venire a Domnului.
36
ci ctre sear va fi lumin55. 8. i în ziua aceea va iei ap vie din Ierusalim
[κα ν τ μρ κεν ξελεσεται δωρ ζν ξ Ιε- ρουσαλημ]56: jumtatea ei întru marea cea dintâi i jumtatea ei întru marea cea de apoi. Iar în var i în primvar va fi aa.
9. i Domnul va fi întru Împrat peste tot p- mântul. În ziua aceea Domnul va fi unul i numele Su [va fi] unul,
10. înconjurând tot pmântul i pustiul de la Gave pân la Remmon [π Γαβε ως Ρεμμων], dinspre austrul Ierusalimului. Iar Rama [αμ] pe loc va rmâne, de la poarta lui Veniamin pân la locul porii celei dintâi, de la poarta unghiurilor i pân la turnul lui Ananeil [Ανανεηλ], pân la jghea- burile de vin ale împratului [ως τν ποληνων το βασιλως].
11. Vor locui în[tru] ea i nu va fi înc anatema [νθεμα]. i va locui Ierusalimul cu ndejde.
12. i aceasta va fi cderea, [prin] care Domnul va tia popoarele care s-au rzboit cu Ierusalimul. Crnurile lor se vor topi, stând ei pe picioarele lor, i ochii lor se vor scurge din gurile lor, iar limba lor se va topi în gura lor.
13. i va fi în ziua aceea extazul cel mare al Domnului în[tru] ei [κα σται ν τ μρ κεν κστασις Κυρου π ατος μεγλη] i vor [va] apuca fiecare mâna aproapelui su i va îmbria mâna sa ctre mâna aproapelui su.
14. i Iudas va fi rânduit în Ierusalim i va aduna tria tuturor popoarelor dimprejur, aur i argint i îmbrcminte întru mulime foarte.
15. i aceasta va fi cderea cailor
55 Profeie despre Rstignirea Domnului. 56 În ziua Învierii Sale din mori.
37
i a catârilor i a cmilelor i a mgarilor i a tuturor dobitoacelor celor care sunt în taberele ace- lea, dup cderea aceasta.
16. i va [vor] fi câi or s rmân din toate neamurile cele care au venit împotriva Ierusalimului. i se vor sui pe [fiecare] an [ca] s se închine Împ- ratului, Domnului, Atotiitorului i [pentru] a srb- tori srbtoarea facerii cortului57.
17. i va [vor] fi câi nu or s se suie din toate seminiile pmântului întru Ierusalim, [ca] s se în- chine Împratului, Domnului, Atotiitorului, [c] i acetia se vor aduga acelora.
18. Dar dac seminia Egiptosului nu are s se suie, nici [nu] are s vin acolo, i peste acetia va fi cderea, [prin] care Domnul va lovi toate neamurile, câte nu or s se suie s srbtoreasc srbtoarea fa- cerii cortului.
19. Acesta va fi pcatul Egiptosului i pcatul tuturor neamurilor câte nu au s se suie s srbto- reasc srbtoarea facerii cortului.
20. În ziua aceea va fi cea de pe cpstrul calului «Sfânt Domnului, Atotiitorului», i vor fi cldrile cele [care sunt] în casa Domnului ca vasele dinaintea feei jertfelnicului.
21. i va fi toat cldarea în Ierusalim i în Iudas «Sfânt Domnului, Atotiitorului». i vor veni toi cei care jertfesc i vor lua din ele i vor fierbe în[tru] ele. i nu va mai fi hananeos [χαναναος] în casa Domnului, a Atotiitorului, în ziua aceea”.
57 Se refer la Sukkot. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Sukkot.
acatistul-nuntii/ 2. Troparul, Condacul i Acatistul Fericitului
Serafim Rose al Platinei (20 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/t
roparulcondacul-si-acatistul-fericitului-serafim- rose-al-platinei/
lui (335 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/l
viata-lui-adam-si-a-evei/ 5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/
teologia-indumnezeirii/ 6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/04/
twitter-pentru-azi-vol-1-2009/ 7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/06/
crii: Lumea postmodern i depersonalizarea omu- lui.
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/12/ biblia-satanica-editie-exclusiv-online-ro/
raduceri-patristice-vol-1-2009/ 11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/
bucuria-comuniunii-vol-2/ 12. Fragmentarium (vol. 1) (126 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/
fragmentarium-vol-1/ 13. Nichita Stnescu. Fenomenul limbii poezeti
(disertaie de master) (155 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/
nichita-stanescu-fenomenul-limbii-poezesti/ 14. Sfântul Sfinit Mucenic Irineu al Lyonului,
Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/s
fantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra- ereziilor-vol-1/
introducere la teza doctoral: https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/t
eologia-vederii-lui-dumnezeu/ 17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului
Simeon Noul Teolog (tez doctoral) (287 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/v
ederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon- noul-teolog/
Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/s
fantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra- ereziilor-vol-2/
bucuria-comuniunii-vol-4/ 20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/02/
bucuria-comuniunii-vol-5/ 21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/13/f
ragmentarium-vol-2/ 22. Cuvinte cu amândou mâinile (82 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21/c
ucuria-comuniunii-vol-6/ 24. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 1) (377 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03/f
ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-1/
disului. Viaa i Opera (tez doctoral) (561 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului- viata-si-opera-2010/
Sptmâna Patimilor i Sptmâna Luminat (tez de licen) (212 pagini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23/ saptamana-patimilor-si-saptamana-luminata-teza- de-licenta-2010/
bucuria-comuniunii-vol-7/ 28. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 2) (128 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12/f
ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-2/
complete (vol. 3) (191 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06/
fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-3/
twitter-pentru-azi-vol-2-2010/ 33. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 4) (388 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30/
fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-4/
epilog-la-lumea-veche-i-2/ 35. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 5) (175 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06/
fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-5/
(disertaie de master) (154 pagini)
bucuria-comuniunii-vol-9/ 38. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 6) (130 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27/
fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-6/
complete (vol. 7) (76 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30/
fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-7/
40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre msuri
i greuti i numere i alte lucruri care sunt în Dum- nezeietile Scripturi (100 pagini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/s fantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-si- greutati-2010/
41. PS. Acad. Melchisedec tefnescu, Viaa i
Scrierile lui Grigorie amblac (adaptare a textului ed. din 1884) (138 pagini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21/ ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-scrierile- lui-grigorie-tamblac-versiune-adaptata2010/
potriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pa- gini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22/ sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-impotriva- catehismului-calvin-2010/
apte Taine (text transliterat i adaptat) (27 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26/
ps-damaschin-dascalul-invataturi-pentru-sapte- taine-2010/
mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pa- gini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/d orin-streinu-opere-alese-vol-i-2010/
raduceri-patristice-vol-3/ 48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07/d
pilog-la-lumea-veche-i-3/ 50. Studii de Teologie Dogmatic Ortodox (vol.
1) (237 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/st
uvintele-duhovnicesti-vol-1/ 52. Bucuria vine de departe (carte dialogic cu
Prof. Otilia Kloos) (55 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/b
ucuria-vine-de-departe-2011/ 53. Cuvintele duhovniceti (vol. 2) (558 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/26/c
uvintele-duhovnicesti-vol-2/ 54. A vedea i a fi vzut (vol. 1) (460 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16/a
-vedea-si-a-fi-vazut-vol-1/ 55. Fericitul Ilie vztorul de Dumnezeu, Opere
complete (vol. 8 ) (549 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/f
ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-8/
witter-pentru-azi-vol-3/ 58. Evanghelia dup Matei (112 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11/e
vanghelia-dupa-matei/ 59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30/d
orin-streinu-opere-alese-vol-3/ 60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05/d
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/do
complete (vol. 9) (225 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16/fe
ricitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere- complete-vol-9/
te de-aproape (121 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/s
tatistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de- aproape/
predicile-din-saptamana-mare/ 67. Despre omul Împriei (190 pagini). Este al
10-lea volum i ultimul al Operelor complete ale Fericitului Ilie vztorul de Dumnezeu.
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/ despre-omul-imparatiei/
scriiturii i canonul literar românesc (111 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19/t
iganiada-traditie-si-inovatie/ 69. Praedicationes (vol. 2) (253 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/07/
praedicationes-vol-2/ 70. Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10/t
witter-pentru-azi-vol-4/ 71. Istoria începe de oriunde o priveti (vol. 1) (251
raedicationes-vol-3/ 73. Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/22/e
pilog-la-lumea-veche-i-4/ 74. Praedicationes (vol. 4) (352 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/09/
praedicationes-vol-4/ 75. Praedicationes (vol. 5) (366 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/27/p
raedicationes-vol-5/ 76. Istoria începe de oriunde o priveti (vol. 2)
(261 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/07/i
praedicationes-vol-6/ 78. Creatori de limb i de viziune poetic în
literatura român (vol. 1) (228 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15/c
reatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in- literatura-romana-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/i storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/
bucuria-comuniunii-vol-10/ 81. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23/
dorin-streinu-opere-alese-vol-7/ 82. Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/20/v
orbiri-de-facebook-vol-1/ 83. Epilog la lumea veche I. 1 (ediia a doua) (862
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/11/e
raedicationes-vol-7/ 85. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/31/b
ucuria-comuniunii-vol-11/ 86. Atenie teologic (216 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/03/04/
nterviuri-de-constiinta-vol-1/ 88. Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/21/t
witter-pentru-azi-vol-5/ 89. Vezi ceea ce eti (vol. 1) (80 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/24/
vezi-ceea-ce-esti-vol-1/ 90. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/26/
fragmentarium-vol-3/ 91. Vezi ceea ce eti (vol. 2) (94 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/02/
vezi-ceea-ce-esti-vol-2/ 92. Trei poei i-un început de secol (280 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/13/t
rei-poeti-si-un-inceput-de-secol/ 93. Vezi ceea ce eti (vol. 3) (99 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/20/
vezi-ceea-ce-esti-vol-3/ 94. Studii de Teologie Dogmatic Ortodox (vol.
2) (305 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/25/
vezi-ceea-ce-esti-vol-4/ 97. Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/10/t
raduceri-patristice-vol-4/ 98. Praedicationes (vol. 8) (510 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/08/15/
praedicationes-vol-8/ 99. The Sight of God in the Theology of Saint
Symeon the New Theologian (first book in english; my doctoral thesis) (499 pages)
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/15/t he-sight-of-god-in-the-theology-of-saint-symeon- the-new-theologian/
vorbiri-de-facebook-vol-2/ 101. Istoria începe de oriunde o priveti (vol. 4)
(441 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/i
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/ acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/
manul (68 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/s
ragmentarium-vol-4/ 106. Luceafrul. Comentariu literar (156 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/l
uceafarul-comentariu-literar/ 107. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 8) (216 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/
2. 1] (283 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/
creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/ 109. Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Dum-
nezeu e viu i prezent în lume prin slava Sa (132 pagini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/e pistola-catre-efeseni/
artea-sfantului-profet-ionas/ 112. Cele 3 Epistole catolice ale Sfântului Apostol
Ioannis (25 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/c
vos, fratele Domnului (20 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/e
pistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele- domnului/
cartea-sfantului-profet-ioil/ 115. Crile Sfinilor Profei Avdiu i Angheos (16
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/c
Pavlos (19 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/e
antarea-cantarilor/ 118. Evanghelia dup Marcos (130 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/
evanghelia-dupa-marcos/ 119. Epilog la lumea veche I. 2 (ediia a doua) (952
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/e
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/t
praedicationes-vol-9/ 122. Creatori de limb i de viziune poetic [vol.
2. 2] (303 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/
creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/ 123. Cartea Sfântului Profet Naum (14 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/
cartea-sfantului-profet-naum/ 124. Epistola ctre Galatei (25 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/e
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/c artea-sfantului-profet-amvacum/
pistola-catre-colossei/ 127. Eminescu: între modernitate i tradiie. Im-
portana tradiiei literare i spirituale româneti pentru viziunea romantic eminescian (tez post- doctoral) (884 pagini)
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/e minescu-intre-modernitate-si-traditie/
raduceri-patristice-vol-5/ 129. Istoria începe de oriunde o priveti (vol. 5)
(289 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/i
praedicationes-vol-10/ 131. Twitter pentru azi (vol. 6) (100 de pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/
twitter-pentru-azi-vol-6/ 132. Vorbiri de Facebook (vol. 3) (190 de pagini)
evanghelia-dupa-ioannis/ 134. Cartea Sfântului Profet Sofonias (32 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/
cartea-sfantului-profet-sofonias/ 135. 11 elegii (comentariu literar) (157 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/1
1-elegii-comentariu-literar/ 136. Epistola întâia ctre Timoteos (41 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/
epistola-intaia-catre-timoteos/ 137. Epistola a doua ctre Timoteos (37 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/
epistola-a-doua-catre-timoteos/ 138. Despre nimic (conferin online) (54 pa-
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/
cantarile/ 140. Sfântul Sfinit Mucenic Antim Ivireanul,
Didahiile (prima ediie actualizat) (350 pagini)
raedicationes-vol-11/ 142. Parimiele lui Salomon (117 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/
parimiele-lui-salomon/ 143. Studii literare (vol. 2) (162 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/s
tudii-literare-vol-2/ 144. Epilog la lumea veche, vol. I. 5. Emil Botta
(239 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/e
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/e
(54 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/
gini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/
raedicationes-vol-12/ 149. Psalmii (ediia LXX) (329 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/
psalmii-editia-lxx/ 150. Psalmii liturgici (299 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/
psalmii-liturgici/ 151. Epilog la lumea veche (vol. I. 6). Nichita
Stnescu (759 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/
praedicationes-vol-13/. 153. Twitter pentru azi (vol. 7) (254 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/
twitter-pentru-azi-vol-7/. 154. Epilog la lumea veche, vol. I. 3 (ediia a
doua) (699 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/e
artea-sfantului-profet-iov/. 156. Studii literare (vol. 3) (157 pagini)
maturizarea-poeziei/. 158. Înelepciunea lui Salomon (86 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/i
ntelepciunea-lui-salomon/. 159. Vieile Sfinilor (vol. I) (461 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/
vietile-sfintilor-vol-i/ 160. Vorbiri de Facebook (vol. 4) (337 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/22/
vorbiri-de-facebook-vol-4/ 161. Praedicationes (vol. 14) (658 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02/
praedicationes-vol-14/ 162. Întrebri i rspunsuri teologice (vol. 1) (319
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18/i
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/i ntelepciunea-lui-sirah-editia-liturgica/
n-ajutorul-tau/ 167. Twitter pentru azi (vol. 8) (127 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/t
witter-pentru-azi-vol-8/ 168. Studii literare (vol. 5) (184 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/s
tudii-literare-vol-5/ 169. Psalmii lui Salomon (ediia tiinific) (71
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20/
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/
tudii-literare-vol-6/ 172. Evanghelia dup Lucas (173 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/e
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22/ evanghelia-dupa-lucas-editia-liturgica/
epistola-catre-evrei/ 175. Cartea Sfântului Profet Osie (59 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27/
cartea-sfantului-profet-osie/ 176. Vorbiri de Facebook (vol. 5) (423 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/29/
vorbiri-de-facebook-vol-5/ 177. Cartea Sfântului Profet Amos (49 pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/05/
cartea-sfantului-profet-amos/ 178. Geneza cretin în opera lui Eminescu (157
pagini) https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/15/
© Teologie pentru azi
Toate drepturile rezervate

Recommended