Home >Documents >Capitolul I. Moştenirea ‐ reguli generale Dreptul civil cuprinde „în

Capitolul I. Moştenirea ‐ reguli generale Dreptul civil cuprinde „în

Date post:31-Jan-2017
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CapitolulI.Motenireareguligenerale

  Dreptul civil cuprinde n reeaua deas a normelor salentreagaviaomeneasc.Elncepeprinaseplecaasupraleagnuluicopilului, ptrunznd chiar n tainele concepiunii, se ocup delogodn,organizeazcstoria,pentruaterminacumoarteaiurmrileasuprapatrimoniului,adic cu succesiunea,denumit imoteniresauereditate1.

  Dreptulpatrimonialalfamilieisecompunedintreipri:regimulmatrimonial(cereglementeazraporturilepecuniaredintresoi),succesiunile(carereglementeazconsecinelemoriiasuprapatrimoniului defunctului) i liberalitile (actele prin care, n general, persoanadispunecutitlugratuitdebunurilesale)2.

  SeciuneaI.Definire,terminologie,reglementare

  Potrivitart.557alin.1C.civ.,Dreptuldeproprietatesepoatedobndi, ncondiiile legii,princonvenie,prinmotenire legalsautestamentar...(s.n.).

  Dindispoziiiledemaisus,rezultctermenuldesuccesiunepoatefinelesndousensuri.

  nsenslarg,succesiuneaesteunmoddedobndireaproprietiiintervivos(deexemplu,princontractesauprescripieachizitiv).

  nsensrestrns(sensulsupropriu)succesiuneaestetransmitereapatrimoniuluiuneipersoanefizicedecedatectreunasaumaimultepersoanenfiin(art.953C.civ.).

  Dinanalizadefiniieidemaisusrezultc:a)motenireaesteotransmisiunedepatrimoniu;b) obiectul transmisiunii este un patrimoniu (drepturi i obli

  gaiiluatempreun);c)transmisiuneasefacede laopersoandecedat,ctreuna

  saumaimultepersoane(fizicesaujuridice);

  1 A se vedeaM. Eliescu, Curs de succesiuni, EdituraHumanitas, Bucureti,

  1997, p. 13 (curs predat de autor la Facultatea de Drept din Bucureti, n anuluniversitar19461947).

  2AsevedeaM.Grimaldi,Droitcivil.Successions,Litec,Paris,2001,p.2.

 • Mo ten i rea regu l i genera le

  16

  d)persoanade lacare se transmitemotenireaestenumaiopersoan fizic, regulile care guverneaz motenirea neputnduseaplica ncazul ncetriiexisteneiuneipersoane juridice(pentrucareopereazregulispecifice);

  e) persoanele care dobndesc motenirea trebuie s fie nfiin (sexiste),neavnd relevandac suntpersoane fizice,persoanejuridicesaustatul.

  Noulcodcivilaadoptattermenuldemotenire(deexemplu,Motenirea unei persoane se deschide n momentul decesuluiacesteiaart.954alin.1C.civ.),darnuarenunatnici latermenulde succesiune1 (deexemplu,motenirilevacante se constatprincertificatuldevacansuccesoralart.553alin.2C.civ.).Mairar,n doctrin, n aceeai accepiune se ntlnete i termenul deereditate.

  Putemadmitec, nprincipiu, nmateriadreptuluidemotenire,noiuniledemotenire isuccesiune sunt sinonime, folosirealordifereniatpeparcursulprezenteilucrrifiinddictatexclusivdinconsiderentedeform.

  Prinmotenire, nsensulsurestrns (mortiscausa)sepoatenelege:atttransmisiuneapatrimoniuluipersoaneidecedate,darimasasuccesoral(patrimoniulsuccesoral)2.

  nprincipal,persoanelecare intereseazdreptuldemoteniresunt:persoanadecedat(defunctul,alcruipatrimoniusetransmite)i persoana (persoanele) care dobndete (dobndesc) patrimoniullsatdedefunct.

  1DeiNoul cod civil trimite n special la motenire, termenulde succe

  siune (lat. successio nlocuire) este cel puin, la fel de uzitat, n domeniu; a sevedeaM.Eliescu,MotenireaidevoluiuneaeindreptulR.S.R.,EdituraAcademiei,Bucureti,1966,p.19.Opinmnfavoareatermenuluidesuccesiuneconsacratndoctrinanaionalieuropean (dar i legislaianordamerican,asevedeaCodulcivildinQubec).

  2AsevedeaFr.Deak,Tratatdedreptsuccesoral,EdituraActami,Bucureti,1999, p. 6. Aparent, sar putea nelege i c termenul de succesiune privetenumai motenirea legal (ab intestat). Interpretarea nu poate fi reinut, printrealtele,deoarece nsidoctrinafrancezrecunoatecel(testamentuls.n.)este,prin esen, act succesoral, reglementat de dreptul de motenire; a se vedeaM.Grimaldi,op.cit.,p.3.

 • Mo ten i rea regu l i genera le

  17

  Defunctul (persoana despre a creimotenire este vorba) semai numete i autor (de exemplu, autorul comun al comotenitorilor),daridecuius,abrevieredinformuladreptuluiromanisdecuiussuccesionis(rebus)agitur(celdespreacruimotenire/bunuriestevorba)1.

  Persoanelecaredobndescpatrimoniuldefunctuluisenumesc,ngeneral,motenitorisausuccesori(uneoriurmai).

  n cazulmotenirii testamentare, cel care lasmotenirea senumetetestator,iardobnditorullegatar(universal,cutitluuniversalsaucutitluparticular).

  Precizm c dreptul de motenire a consacrat, dea lungultimpului,oseriedetermeniaparentarhaici,precum:nevredniciasuccesoral,transmisiuneaimprealamotenirii,exheredareamoteniriietc.,pecareNoulcodcivil,fie leaeliminat,fie leamodernizat. Apreciem c ncercarea de cosmetizare (inconsecvent,uneori)aunorinstituiiintratedejan limbajuljuridiccurentnuestedenatursaducavantaje(ba,dincontr).

  Motenireaestegarantatprindispoziiileart.46dinConstituiaRomniei.

  Celemai importante reglementri sunt cuprinse nCodul civil,Carteaa IVa, intitulatDespremotenirei liberaliti,Titlul IDispoziiireferitoarelamotenirengeneral(art.953962);TitlulIIMotenirealegal(art.963983);TitlulIIILiberalitile(art.9841099)iTitlulIVTransmisiuneaipartajulmotenirii(art.11001163).

  Potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011, motenirile deschisenaintede intrarea nvigoareaNoului cod civil sunt supuse legii nvigoareladatadeschideriimotenirii(Codulcivildela1864).

  SeciuneaaIIa.Felurilemotenirii

  Potrivit art. 955 alin. 1 C. civ., patrimoniul succesoral setransmite prin motenire legal, n msura n care cel care lasmotenireanuadispusaltfelprintestament(s.n.).

  1 Utilizarea termenului sa impus mai ales din cerine gramaticale, folo

  sinduse,deexemplu,formulamoartealuidecuius,fiindoarecumimpropriussevorbeascdemoarteadefunctului.

 • Mo ten i rea regu l i genera le

  18

  n consecin, dup izvorul vocaiei succesorale a celor caredobndescpatrimoniuldefunctului,motenireaestededou feluri:legalitestamentar.

  1.Motenirealegal

  Motenirea este legal cnd transmisiunea mortis causa apatrimoniuluisuccesoralarelocntemeiullegii1.

  Motenirea legal intervine,de regul,numai ncazul ncarecelcarelasmotenireanuadispusntimpulvieiideavereasaprintestament2.

  Motenirea este legal i n cazul n care defunctul a lsattestament, ns acesta nu cuprinde ntreaga mas succesoral oricuprinde altedispoziiidect cele referitoare la transmitereapatrimoniuluisuccesoral(deexemplu, nlturareade lamotenireauneirudeetc.).

  nacestdinurmcaz,daccelnlturatestemotenitorrezervatar,elvaculegetotuiopartedinmotenirempotrivavoineitestatorului,ncalitatedemotenitorlegalrezervatar.Astfel,opartedinpatrimoniuldefunctuluisepoatetransmiteprinmoteniretestamentar,iarcealaltparteprinmotenirelegal(art.955alin.2C.civ.).

  Rezultcmotenireaestelegalatuncicndpatrimoniulsuccesoralsetransmitepersoanelorstabilitedelege(nordineaincotestrict determinate). Motenitorii legali pot fi: universali, cu titluuniversalsaucutitluparticular.

  ndoctrin,motenirealegalmaiestecunoscutcamotenireabintestat(cnddefunctulnualsattestament)3.

  1Motenirea legaleste, dup spiritulCodului civil,modulde transmitere

  cel mai natural al patrimoniului unui defunct (s.n.); a se vedea C. Hamangiu,I. RosettiBlnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. III, Bucureti,1928,p.364.

  2Motenireareglementatdelegeesteunefectalraporturilordefamilie;a se vedea M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura All Educational,Bucureti,1998,p.204205.

  3ndreptulroman,moarteaintestateraconsideratodezonoare;asevedeaD. Alexandresco, Principiile dreptului civil romn, vol. II, Bucureti, 1926, p. 19;C.S.Tomulescu,Dreptprivatroman,UniversitateadinBucureti,1973,p.202.

 • Mo ten i rea regu l i genera le

  19

  De menionat c termenul de motenire ab intestat nu maipstreazsemnificaiainicidimensiuneadindreptulroman,careaconsacrato (n sensul c, n dreptul nostru, nu mai constituie oexcepie)1.

  2.Motenireatestamentar

  Motenirea este testamentar n cazul n care transmitereapatrimoniuluidefunctului (sauoparteaacestuia)are loc n temeiulvoineitestatorului,manifestatprintestament.

  Persoanele desemnate de testator s culeag motenirea senumesclegatari.

  Legatarulpoatefideasemenea:universal (cuvocaie la ntregul patrimoniu lsat de defunct), cu titlu universal (cu vocaie la ofraciune din masa succesoral) i cu titlu particular (cu vocaie labunurisingulare,anumedeterminate).

  3.Coexistenamoteniriilegalecuceatestamentar

  Celedoufeluridemoteniriprevzutedeart.955alin.1C.civ.nuseexcludreciproc,cimotenirealegalpoatecoexistacuceatestamentar2.

  Dac testatorul a fcutun legat (saumaimulte) cu titluuniversal, dar care nu epuizeaz ntregul patrimoniu succesoral (deexemplu, a lsat numai 1/2 sau 3/4 din patrimoniu), devoluiuneamotenirii va fi testamentar n limitele legatului (sau legatelor) ilegalpentrurestulneacoperit.

  Deasemenea,dacdefunctula lsatprin testament ntreagamotenirealtorpersoanedectmotenitorii rezervatari,acetiadinurm vor primi (n temeiulmotenirii legale) partea dinmotenire

  1ndoctrinsaapreciatc,alturidesuccesiunealegaldedreptcomun,

  existiosuccesiunelegalextraordinarsauanormal(s.n.)(deexemplu,bunurileprevzutedeart.974C.civ.se transmitprinmotenire,dupalte regulidectceleobinuite);a sevedeaD.Chiric,Drept civil.Succesiuni i testamente,EdituraRosetti,Bucureti,2003,p.31.

  2 ndoctrina italian, legturadintremotenirea legal icea testamentaresteasiguratdesuccessionenecessaria,caracteristicmotenitorilorcaredobndescnoriceform;asevedeaG.Falcione,SuccessionieDonazioni,Simone,Napoli,2002,p.14.

 • Mo ten i rea regu l i genera le

  20

  cuvenit rezervei mpotriva voinei liberale a testatorului, astfel cdevoluiuneamoteniriivafi nparte legali npartetestamentar(pentruparteacarenuncalcrezervasuccesoral)1.

  nconsecin,motenirea testamentar nlturpecea legalnumaidac:

  a) testatorul a instituit unul saumaimuli legatari universalicarempreunauvocaielantreagamotenire;

  b)nuexistmotenitorirezervatari.n concluzie, n temeiul art. 955 alin. 2 i art. 1102C. civ.,o

  persoan poate s culeag

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended