Home >Documents >Cap.01. Introducere

Cap.01. Introducere

Date post:21-Feb-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  1/58

  Microprocesoare i microcontrolere Cap1. Introducere 1

  Cap.1. Introducere

  Curs: Microprocesoare i microcontrolere

  Prof. Dr. Ing. Istvan SZTOJANOV

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  2/58

  Cap1. Introducere 2Microprocesoare i microcontrolere

  Cuprins

  1.1 Modelul simplificat al unui calculator1.2 Terminologie utilizat#

  1.3 Obiectivele generale ale cursului

  1.4 Con&inutul cursului

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#1.6 Structura de principiu a unui microprocesor

  1.7 Modul de func&ionare al unui microprocesor elementar

  1.8 Bibliografie minimal#

  1.9 Aspecte privind istoria dezvolt#rii microprocesoarelor

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  3/58

  Cap1. Introducere 3Microprocesoare i microcontrolere

  Obiective

  n

  Prezentarea modelului simplificat al unui calculatorn n&elegerea principiului de lucru al unui circuit

  programabil

  n Prezentarea componentelor de baz#ale unuimicroprocesor

  n Prezentarea structurii unui microprocesor elementar

  n Urm#rirea fazelor de execu&ie al unei instruc&iuni

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  4/58

  Cap1. Introducere 4Microprocesoare i microcontrolere

  1.1 Modelul simplificat al unui calculator

  Interfa&acu exteriorul

  Memoriaextern#

  Unitatea

  central#deprelucrare

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  5/58

  Cap1. Introducere 5Microprocesoare i microcontrolere

  1.1 Modelul simplificat al unui calculator

  n

  Memoria extern#stocheaz#datele i programul deprelucrare

  n Unitatea Central#de prelucrareexecut#instruc&iunileprogramului n vederea prelucr#rii datelor

  n Interfa&a cu exteriorulasigur#leg#tura cu mediul

  exterior prin: tastatur#, mouse, ecran, re&ea local#,internet etc.

  n Pentru transferul datelor i a instruc&iunilor toatecomponentele unui microcalculator sunt interconectate

  ntre ele prin intermediul unor magistrale (BUS)

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  6/58

  Cap1. Introducere 6Microprocesoare i microcontrolere

  1.2 Terminologie utilizat#

  n

  Super computer calculator de nalt#performanspecial conceput pentru rezolvarea unor probleme demare complexitate din domeniul cercet#rii tiin&ifice

  n Mainframe computer calculator universal de nalt#performan. Exemplu tipic de utilizare: server de re&ea

  la companii marin Microcomputer calculator universal folosit la

  realizarea de calculatoare personale (PC) i sta&ii delucru.

  n Microcontroler calculator universal realizat pe unsingur chip proiectat special pentru aplica&ii de comand#i control

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  7/58

  Cap1. Introducere 7Microprocesoare i microcontrolere

  1.3 Obiectivele generale ale cursului

  n

  Prezentarea componentelor de baz#i a tipurilor dearhitecturi ale microprocesoarelor

  n Structura, modul de organizare precum i func&iilendeplinite de blocurile componente ale unuimicrocalculator

  n Prezentarea schemei bloc, a modului de func&ionare ide programare a unui microcontroler

  n Exemple reprezentative de utilizare i direc&ii dedezvoltare

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  8/58

  Cap1. Introducere 8Microprocesoare i microcontrolere

  1.4 Con&inutul cursului

  n

  Recapitularea unor no&iuni fundamentale i a unorcircuite de baz#.

  n Arhitectura microprocesoarelor

  n Structura i modul de organizarea al unui microcalculator

  n Microcontrolerul

  n Sisteme dedicate (Embedded Systems)

  n Direc&ii de dezvoltare

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  9/58

  Cap1. Introducere 9Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  Sumatorul paralel de patru bi&i

  n Not#m cei doi operanzi de patru bi&i cu X respectiv Y iarsuma cu S = X+Y:

  X = x3 23 + x2 22 + x1 21 + x0 20

  Y = y3

  23 + y2

  22 + y1

  21 + y0

  20

  S = s3 23 + s2 22 + s1 21 + s0 20

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  10/58

  Cap1. Introducere 10Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  SUMATOR PARALELDE PATRU BITI

  C4

  x3 y3

  C2

  s3

  x2 y2

  C1

  s2

  x1 y1

  s1

  x0 y0

  s0

  SE SE SE SEC

  0

  C3

  4 4

  y30

  s30

  C4

  4

  x30

  C0

  Schema bloc a sumatorului paralel de patru bi&i

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  11/58

  Cap1. Introducere 11Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  ic c

  i-1

  is

  yii

  x

  pi

  gi

  Schema sumatorului elementar

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  12/58

  Cap1. Introducere 12Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  a

  OperandA

  OperandB

  Functiarealizata

  Transport de iesire

  Sumatorparalelde 4 biti

  3

  a

  a

  a

  b

  b

  b

  b

  s s s s

  x

  x

  x

  x

  c

  f

  f

  f

  f3

  43

  3

  3

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  22

  2

  2

  2

  2

  11

  1

  1

  1

  1

  2

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  00

  4 3

  5

  4

  3

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  s

  c

  y

  y

  y

  y

  Structura HW

  programabil#

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  13/58

  Cap1. Introducere 13Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  s4s

  3s

  2s

  1s

  0 Funcia realizat! MNEMONICA

  folosit!

  0 0 0 0 0 0 constanta zero

  0 0 0 0 1 1 constanta unu

  1 1 0 0 0 A + B adunare ADD

  1 1 0 1 1 A B scdere SUB

  1 0 0 0 1 A + 1 incrementare INC

  1 0 0 1 0 A 1 decrementare DEC

  Comenzi i func&ii realizate

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  14/58

  Cap1. Introducere 14Microprocesoare i microcontrolere

  1.5 Exemplu de structur#HW programabil#

  a) Poarta 'I b) Poarta XOR

  Func&ionarea por&ilor

  0

  c=0

  c=1

  x

  xx

  c=0

  c=1

  xx

  00

  0

  000

  0

  0 00

  0

  00

  111 1 1

  111 1

  11

  c x c x

  x

  xcxc x+

  b.a.

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  15/58

  Cap1. Introducere 15Microprocesoare i microcontrolere

  1.6 Structura de principiu a unuimicroprocesor

  A B

  ALU sALU

  R0

  R1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  sALUtR0

  tR1

  tRn-1

  tR0

  tR1

  tRn-1

  Unitatea deComanda

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  16/58

  Cap1. Introducere 16Microprocesoare i microcontrolere

  1.6 Structura de principiu a unuimicroprocesor

  SALU

  Funcia realizat! Descriere

  00 F = A + B Adunare

  01 F = A Comutla ie#irea operand A

  10 F = B Comutla ie#irea operand B

  11 F = A + 1 Incrementare

  Func&ii realizate de unitatea de execu&ie

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  17/58

  Cap1. Introducere 17Microprocesoare i microcontrolere

  1.6 Structura de principiu a unuimicroprocesor

  a)

  TactTact

  b)

  >

  >

  >

  >

  FF

  FF

  FF

  d[ 0]

  d[ 1]

  d[ 15]

  d[ 15-0]

  r[ 0]

  r[ 1]

  r[ 15]

  16

  R -[ 15 0]

  16

  R[ 15-0]

  ---

  a) cu bistabile b)schema bloc

  Principiul de realizare a unui registru de memorie

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  18/58

  Cap1. Introducere 18Microprocesoare i microcontrolere

  1.6 Structura de principiu aunui microprocesor

  >

  d

  b

  r

  a)

  16

  0

  1

  b)

  b

  Tact

  r[15-0]

  MUX

  d[15-0]

  16

  a) schema bloc b) mod de realizare

  Registrul de memorie comandat

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  19/58

  Cap1. Introducere 19Microprocesoare i microcontrolere

  1.6 Structura de principiu a unuimicroprocesor

  m

  i

  mo

  ar

  Decodor

  Memoria

  Loca&ie adresat#

  de cuvntul de codde adres#ai

  R / W

  do

  din

  ai

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Schema bloc al unui circuit de memorie

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  20/58

  Cap1. Introducere 20Microprocesoare i microcontrolere

  1.7 Modul de func&ionare al unui microprocesorelementar

  Procesorul de tip Acumulatorn Unul dintre registre, numit acumulator, con&ine unul

  dintre operanzi iar dup#efectuarea opera&iei stocheaz#rezultatul

  n Opera&ii tipice ntr-un limbaj formalLAC m Load Accumulatorncarc#acumulatorul cu operandul aflat la adresa mSAC m Store Accumulator

  Stocheaz#con&inutul acumulatorului la adresa mADD m Add Accumulator

  Adun#la con&inutul acumulatorului operandul aflat laadresa m din memorie

 • 7/24/2019 Cap.01. Introducere

  21/58

  Cap1. Introducere 21Microprocesoare i microcontrolere

  1.7 Modul de func&ionare al unuimicroprocesor elementar

  Exemplu de opera&ie aritmetic#

  n Fie opera&ia care urmeaz#a fi executat#

Embed Size (px)
Recommended