Home > Documents > SLEST fileSLEST Calificare Lingvistică Europeană pentru Manageri din Turism Prezentul proiect a...

SLEST fileSLEST Calificare Lingvistică Europeană pentru Manageri din Turism Prezentul proiect a...

Date post: 14-Sep-2019
Category:
Author: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 71 /71
SLEST Calificare Lingvistică Europeană pentru Manageri din Turism Prezentul proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Autorii sunt răspunzători de această publicaţie şi Comisia Europeană îşi declină orice responsabilitate privind utilizarea informaţiilor din acest document A: Ghidul examinatorului B: Regulamentul de examinare
Transcript
 • SLEST

  Calificare Lingvistică Europeană pentru Manageri din Turism

  Prezentul proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Autorii sunt răspunzători de această publicaţie şi Comisia Europeană îşi declină orice responsabilitate privind utilizarea informaţiilor din acest document

  A: Ghidul examinatorului

  B: Regulamentul de examinare

 • Orice traducere, memorizare electronică, reproducere, adaptare totală sau parţială prin orice mijloace (inclusiv microfilm şi fotocopiere) a prezentei lucrări este strict interzisă pentru toate ţările.

  Lucrarea a fost elaborată de grupul SLEST, care deţine copyright –ul.

  © 2006 Gruppo SLEST c/o UET, Via del Mascherino 75, Roma

 • CuprinsA. Ghidul examinatorului

  Introducere în SLEST

  1 Introducere la SLEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Competenţa Lingvistică

  2.1 Competenţa lingvistică garantată de Certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  2.2 Specificaţii pentru fiecare Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  2.3 SLEST Intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2.4 SLEST Avansat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  2.5 Abilităţile lingvistice de evaluat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Tematica

  3 Tematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Conţinutul examinării: privire generală

  4 Conţinutul examinării: privire generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  4.1 Cadrul de examinare SLEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Evaluare

  5 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 • 5.1 Citit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  5.2 Scris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  5.3 Ascultat/ Vorbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  5 .4 Traducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Notarea şi Rezultatele

  6.1 Notarea şi corectarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  6.2 Examinarea Scrisului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  6.3 Examinarea Cititului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  6.4 Scris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  6 .5 Traducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  6.6 Examinarea Vorbitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  6.7 Vorbit/ ascultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  6.8 Evaluarea Competenţei Interculturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  6.9 Notarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  6.10 Descrierea calificativelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  6.11 Calculul notei finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  6.12 Certificarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  Îndrumări pentru examinatori

  7.1 Pregătirea testului de Vorbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  7 .1 .1 Localul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  7.1.2 Supraveghetorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  7 .1 .3 Interlocutorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  7.1.4 Recomandări pentru Interlocutori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

 • B. Regulamentul de examinare

  Centrul de examinare, Proceduri şi Regulament

  1.1 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1.2 Locaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  1.3 Situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  1.4 Securitatea documentelor de examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Derularea Examenului

  2.1 Instrucţiuni pentru Supraveghetori în timpul examenului scris . . . . . 50

  2.1.1 Practica supravegherii înainte de începerea examenului . . . . . . . . 50

  2.1.2 Practica supravegherii în timpul examenului . . . . . . . . . . . . . . . 51

  2.1.3 Procedură la sfârşitul examenului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  2.2 Instrucţiuni pentru Supraveghetori în timpul testului de Vorbit . . . . . 52

  Înregistrarea

  3.1 Prezentarea la examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  3.2 Data înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  3.3 Programarea Examinării Scrise şi Orale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Notare şi rezultate

  4.2 Plagiatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  4 .3 Declararea rezultatelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  4.4 Informaţii despre rezultate şi contestaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  4.5 Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

 • Taxa de examinare

  5.1 Taxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  5.2 Condiţii de plată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  5.4 Concesii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

 • 1

  Introducere în SLEST

  A. Ghidul examinatorului

 • 1 Introducere la SLEST

  Grupul SLEST cuprinde nouă organizaţii partenere din şapte ţări Europene, reprezentând domeniul învăţământului cât şi pe cel al profesioniştilor din turism.

  Modelul Standardizat de Capacităţi Lingvistice în Limbi Străine pen-tru turism, realizat de Proiectul SLEST pentru numeroase universităţi şi întreprinderi Europene, oferă o serie de examene. Aceste examene furnizează certificarea şi nivele acreditate de competenţă lingvistică pentru engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă în domeniul tu-rismului, fiind şi un important test de comunicare interculturală.

  Examinările sunt destinate profesioniştilor şi studenţilor din domeniul turismului, cu accent special pe sectorul managerial din turism şi pe posturile de conducere superioară şi medie.

  Grupul SLEST admite că domeniul turismului furnizează un număr mare de locuri de muncă directe sau indirecte. Această tendinţă este arareori însoţită de perfecţionarea continuă a competenţelor de limbi străine.

  Ca o consecinţă, învăţământul lingvistic adecvat, cerut de sectorul tu-rismului, lipseşte frecvent. Examenele SLEST încearcă să umple acest gol şi stabilesc un standard profesional de competenţă lingvistică în domeniu.

 • Introducere în SLEST

  Există două nivele (I şi II) de certificare a examinărilor SLEST:

  NivelI: Intermediar NivelII: Avansat

  Scopurile acestor examene sunt:

  garantarea unei majorităţi competitive efective

  recunoaşterea profesionalismului

  stabilirea şi accentuarea unui înalt standard calitativ

  atingerea unui standard comparabil cu nivelele europene pentru toate limbile (conform „Cadrului European Comun”)

  adaptarea obiectivelor de învăţare la cerinţele lingvistice concrete din Europa.

  În consecinţă, principala caracteristică a examinării este de a furniza un standard valid în mod uniform în toată Europa, având legătură directă cu „Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine”.

 • Competenţa Lingvistică

  2

 • 10

  2.1 Competenţa lingvistică garantată de Certificat

  Nivelele de competenţă de atins sunt strâns legate de o serie de domenii de specialitate, care au fost declarate decisive de profesioniştii din domeniu.

  Nivelele de competenţă lingvistică au fost definite pe diferite abilităţi lingvistice. Astfel, candidaţilor nu li se cere acelaşi nivel pentru toate abilităţile – o distincţie între abilităţile de prim nivel şi cele de al doilea nivel a fost încorporată în structura Cadrului de Examinare. Aceasta este redată mai jos în secţiunea intitulată Specificaţii pentru fiecare Ni-vel.

  2.2 Specificaţii pentru fiecare Nivel

  Există trei nivele diferite de evaluat:

  CadrulEuropeanComun(Scara Globală a Consiliului

  Europei)

  Cadrul General al CalificărilorTerminologie

  B1 Intermediar Intermediar

  B2 Avansat Avansat

  C1 Competenţă operativă efectivă

  Înalt

 • 11

  Competenţa Lingvistică

  Aceasta duce la două tipuri de examene modulare, în funcţie de abilităţile evaluate şi de modul de aranjare:

  Nivelalabilităţii

  Vorbit/Ascultat Citit Scris Tradus

  Nivel ISLEST

  IntermediarB2 B2 B1 B1

  Nivel IISLEST

  AvansatC1 C1 B2 B2

  2.3 SLEST Intermediar

  SLEST intermediar certifică un nivel de competenţă similar cu cel cerut în cele mai multe ţări europene la studiile de turism, nivel ante-licenţă (ex. primul şi al doilea an sau similar). În contextul turi-stic profesional, această calificare certifică faptul că un candidat poate utiliza limbajul cu o considerabilă autonomie pentru cele mai multe subiecte şi probleme de interes general, pentru a-şi exprima propriul punct de vedere, ipoteze despre motive sau rezultate, pentru a dialoga utilizând corect cuvinte de legătură, dând informaţii despre un subiect turistic cunoscut, producând articole, rapoarte, scrisori sau alte texte pentru sectorul turistic.

 • 12

  2.4 SLEST Avansat

  SLEST avansat certifică un nivel de competenţă similar cu cel care se cere în multe ţări la nivelul de licenţiat în turism. În contextul turistic profesional, această calificare certifică faptul că un candidat poate înţelege şi produce un limbaj mai complex, urmărind discursuri şi discuţii mai lungi, fiind mai spontan şi fluent în exprimarea chestiu-nilor profesionale zilnice. Instrumentele lexicale pot fi folosite pentru a produce texte formale, articole, rapoarte, scrisori sau alte texte pentru sectorul turistic.

  2.5 Abilităţile lingvistice de evaluat

  GrupulSLEST este conştient de situaţia actuală a testelor de limbă în Europa. În consecinţă, pentru a face înţeles Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine în domeniul limbajului turi-stic, grupul SLEST a dezvoltat o serie de capacităţi pentru fiecare din cele două nivele. Scopul lor este de a determina o serie de competenţe lingvistice în diferite circumstanţe ale sectorului turistic, pentru fiecare din abilităţile lingvistice evaluate. Pentru informaţii mai detailate, a se vedea Modelul Standardizat SLEST şi Modelul SLEST.

 • 13

  Tematica

  3

 • 14

  3 Tematica

  Competenţele lingvistice de evaluat vor acoperi o serie de teme şi sub-teme din domeniul turismului. Tematica e aceeaşi pentru fiecare nivel şi categorie, dar se cere o paletă mai largă de cunoştinţe lingvistice şi abilităţi la Nivelul II. Lista temelor şi subtemelor este următoarea:

  Teme Sub-teme

  Negocierea

  managementul re-surselor umane

  managementul situaţiilor de criză

  dezvoltarea în carieră/ oportunităţi de angajare

  probleme practice de ma-nagement internaţional

  provocări în mana-gementul de risc

  Marketing

  abordarea vânzărilor

  analiza situaţiilor pieţei

  instrumente de marketing

  marketingul destinaţiei şi al produsului

  e-marketing

 • 1�

  Tematica

  Promovare/ Activităţi PR

  organizarea de eveni-mente şi întruniri

  participare la târguri pro-fesionale internaţionale

  producţie de mate-rial promoţional

  organizare de călătorii turistice

  conducerea conferinţelor de presă şi a întâl-nirilor cu media

  Proiectare

  posibilităţi de investiţie într-o destinaţie viitoare

  informare despre proble-me economice, legislati-ve, politice, culturale

  participare la întrunirile profesionale ordinare

  Managementul relaţiilor cu clientul

  legătura cu clientul/ fi-delizarea clientului

  managementul reclamaţiilor şi al problemelor

  Aspecte generale

  utilizarea termino-logiei adecvate

  comunicarea

 • 1�

  Conţinutul examinării:

  privire generală

  4

 • 18

  4 Conţinutul examinării: privire generală

  Examinările SLEST acoperă patru abilităţi lingvistice tradiţionale: ascultat, vorbit, citit şi scris. Testele de ascultare şi vorbire sunt combinate într-un singur chestionar atât la nivelul Intermediar cât şi la cel Avansat. În plus există un test de traducere pentru ambele nivele.

  4.1 Cadrul de examinare SLEST

  Tabelele de mai jos arată caracteristicile comune şi variaţiile la dife-rite nivele ale cadrului SLEST. SLESTintermediar

  Abilitate NivelCEF Durată Componente/Sarcini

  Ascultat/ Vorbit

  B2 15 minute (15 minute de pregătire)

  3 sarcini din 4 la alegere, aco-perind diferite teme

  Citit B2 1 oră şi 30 minute(inclusiv tim-pul de citire)

  1 sarcină, de ex. scrisoa-re, rezumat, raport, acope-rind diferite teme

 • 1�

  Conţinutul examinării: 0privire generală

  Scris B1 1 oră şi 30 minute(exclusiv tim-pul de citire)

  1 sarcină, de ex. scrisoa-re, rezumat, raport, acope-rind diferite teme

  Tradus B1 1 oră şi 30 minute

  1 sarcină

  SLEST avansat

  Abilitate NivelCEF Durată Componente/Sarcini

  Ascultat/ Vorbit

  C1 15 minute (15 minute de pregătire)

  3 sarcini din 4 la alegere, aco-perind diferite teme

  Citit C1 1 oră şi 30 minute(inclusiv tim-pul de citire)

  1 sarcină, de ex. scrisoa-re, rezumat, raport, acope-rind diferite teme

 • 20

  Scris B2 1 oră şi 30 minute(exclusiv tim-pul de citire)

  1 sarcină, de ex. scrisoa-re, rezumat, raport, acope-rind diferite teme

  Tradus B2 1 oră şi 30 minute

  1 sarcină

 • 21

  Evaluare

 • 22

  5 Evaluare

  Examinările la fiecare nivel şi categorie sunt divizate de grupul SLEST. Sarcinile pentru fiecare test se vor baza pe Modelele SLEST. Pentru a obţine Nivelul I (Intermediar) şi Nivelul II (Avansat), candidaţii vor fi evaluaţi la 5 din 6 teme, acoperind 4 abilităţi lingvistice plus tra-ducerea.

  Trei teme diferite trebuie acoperite în cadrul fiecărei examinări care formează calificarea, şi tema nu trebuie repetată în cursul aceluiaşi examen (ex. dacă Marketingul a fost testat la testul de Citit, el nu tre-buie să mai apară la testul de Scris).

  5.1 Citit

  Competenţa de citire este verificată sub formă de rezumat scris sau raport. Lungimea testului original este de aproximativ 300 cuvinte la Nivel Intermediar (B2) şi 400 cuvinte la Nivel Avansat (C1).

  5.2 Scris

  Lungimea raportului sau a rezumatului va fi de aproximativ 120 cu-vinte la Nivel Intermediar (B1) şi aproximativ 150 cuvinte la Nivel Avansat (B2).

 • 23

  Evaluare

  5.3 Ascultat/ Vorbit

  Componenta Ascultat a examenului se evaluează ca parte integrală a examinării Vorbitului.Sarcinile pentru această examinare trebuie să acopere temele care nu au fost testate în evaluarea Scrisului.

  5.4 Traducere

  Este o sarcină scrisă, care acoperă toate temele, cu excepţia „Culturii şi Interculturii” şi a „Aspectelor generale”. Lungimea textelor fini-te va fi de circa 100 cuvinte la Nivel Intermediar (B1) şi 150 cuvinte la Nivel Avansat (B2).

 • 2�

  Notarea şi Rezultatele

 • 2�

  6.1 Notarea şi corectarea

  Examinatorii SLEST, care vor acorda notele, vor îndeplini instrucţiunile de notare şi corectare. Notele finale vor fi confirmate de Oficiul Naţional SLEST, urmând procedurile de verificare externă.

  6.2 Examinarea Scrisului

  Această parte a examinării constă în 3 sub-părţi, fiecare evaluând o abilitate diferită: Citit, Scris şi Tradus. Fiecare sub-parte va consta din o sarcină pentru şase teme. A se reţine că nu e posibil să se repete aceeaşi temă la testul de Scris şi la cel de Vorbit. Fiecare sarcină pentru examenul Scrisului va fi evaluată pe o scară de 0 – 100 puncte. Este obligatoriu să se treacă testul Scrisului pentru se putea proceda la exa-minarea Vorbitului/ Ascultatului.

  6.3 Examinarea Cititului

  Această abilitate va forma o parte integrală a componentei scrise a calificării SLEST, împreună cu scrisul şi traducerea. Una din cele şase teme posibile va fi evaluată în secţiunea Citit. Competenţa de Citit va fi apreciată în conformitate cu rezultatele unui rezumat sau raport al textului de citit, cu o lungime maximă de 400 cuvinte. [Variantă pentru SLEST Avansat: Competenţa de Citit va fi notată con-form rezultatelor unui rezumat scris sau ale unui raport referitor la textul de citit, cu o lungime maximă de 500 cuvinte.]

 • 2�

  Notarea şi 5Rezultatele

  6.4 Scris

  Această abilitate va forma o subdiviziune din partea scrisă a calificării SLEST împreună cu cititul şi traducerea. Una din cele şase teme posibile va fi evaluată în secţiunea Scris. Competenţa de Scris va fi apreciată în conformitate cu rezultatele unui rezumat sau raport al textului scris (ex.: o scrisoare oficială), cu o lun-gime de circa 150-200 cuvinte. [Variantă pentru SLEST Avansat: Competenţa de Scris va fi notată con-form rezultatelor unui text scris (ex.: o scrisoare oficială), cu o lungime maximă de 200 - 250 cuvinte.]

  6.5 Traducere

  Această abilitate formează o subdiviziune din partea scrisă a calificării SLEST împreună cu cititul şi scrisul. Una din cele şase teme posibile va fi evaluată în secţiunea Scris, cu excepţia celor referi-toare la cultură/ intercultură şi aspecte generale. Competenţa de Scris va fi apreciată în conformitate cu rezultatele unei traduceri a unui text, cu o lungime de circa 100 cuvinte. [Variantă pentru SLEST Avansat: Competenţa de Tradus va fi notată conform rezultatelor unui traducerii unui text, cu o lungime maximă de 150 cuvinte.]

 • 28

  6.6 Examinarea Vorbitului

  6.7 Vorbit/ ascultat

  Candidatului i se cere să aibă în mod suficient ambele abilităţi, care vor fi evaluate deodată. Această parte a examinării va consta în trei sarcini din patru teme care nu au fost testate la examenul scris. Înseamnă că, dacă o temă a fost parte din examenul scris, ea nu poate fi parte din examenul oral. Pentru mai multe informaţii despre temele de evaluat, vezi cap.3 Tematica. Fiecare sarcină pentru partea de Vor-bit/ Ascultat va fi evaluată pe o scară de 0-100 puncte. Este obligatoriu să se treacă scrisul pentru se putea proceda la examinarea Vorbitului/ Ascultatului.Pentru mai multe informaţii vezi Cap.3:Tematica

  6.8 Evaluarea Competenţei Interculturale

  Competenţa interculturală va fi evaluată prin sarcini care vor fi inte-grate în toate celelalte aspecte ale examinării. Din cercetări, studii şi alte materiale legate de modelul SLEST, rezultă că este evident că situaţiile interculturale şi deci şi competenţele inter-culturale nu pot fi examinate separat de celelalte părţi ale afacerii. După cum s-a văzut în modelul aisbergului1, aspectele culturale sunt parte a fiecărei întâlniri private sau de afaceri şi influenţează pozitiv sau negativ partenerii de comunicare ai altor culturi, în funcţie de succesul utilizării competenţelor interculturale, dacă sensibilitatea interculturală şi/sau cunoştinţele lingvistice sunt admise sau respinse. În Proiectul – SLEST, situaţiile interculturale importante din sectorul turistice au fost stabilite şi urmează unităţile de învăţare, dar includ şi

  � Vezi SLEST - Raport asupra competenţei interculturale

 • 2�

  Notarea şi 5Rezultatele

  idei precum şi puncte de plecare pentru examene. Următoarea schemă include câteva sarcini interculturale, care se văd la două nivele diferite în prima şi a doua limbă străină. Aceste sarcini pot fi utilizate direct în cadrul cursului, dar şi pentru evaluare a cunoştinţelor deja dobândite înainte de începerea cursului.

  Două exemple de examinare şi identificare a competenţelor intercul-turale

  Exemple de situaţie

  Exemple de sarciniFormulare conceptuală generală

  Nivel avansat Nivelintermediar

  Gestionarea reclamaţiilor

  Sunteţi nemulţumit de serviciile primite într-un restaurant. Cum reclamaţi?

  direct la ospătar

  chemaţi pe şef

  ulterior, în formă scrisă

  Gestionarea con-textelor explicite şi implicite ale culturilor

  Ce este mai important într-o discuţie pentru oamenii din ţara dv?

  CE spuneţi (mesajul)

  CUM o spuneţi (fondul emoţional)

  O sinteză a competenţelor interculturale este prezentată mai jos, în care competenţele speciale sunt subdivizate în trei nivele pentru profesioniştii care vor fi evaluaţi.

 • 30

  Cap

  acit

  ăţi ş

  i com

  pete

  nţe

  înc

  omun

  icar

  ea

  inte

  rcul

  tura

  Trep

  te d

  e co

  mpe

  tenţ

  ă du

  pă C

  EF

  com

  pete

  nţă

  scăz

  ută

  a st

  uden

  tulu

  ico

  mpe

  tenţ

  ă m

  edie

  a s

  tu-

  dent

  ului

  com

  pete

  nţă

  ridi

  cată

  a

  stud

  entu

  lui

  Com

  pete

  nţă

  spec

  ială

  a):

  - des

  chid

  ere

  - tol

  eran

  ţă- fl

  exib

  ilita

  te- d

  ispo

  nibi

  litat

  e la

  am

  bigu

  ităţi

  -… Com

  pete

  nţă

  spec

  ială

  b):

  - dob

  ândi

  rea

  cuno

  ştin

  ţelo

  r- m

  anag

  emen

  tul

  cuno

  ştin

  ţelo

  r- e

  mpa

  tie-… C

  ompe

  tenţ

  ă sp

  ecia

  lă c)

  :- c

  apac

  itate

  de

  adap

  tare

  - con

  ştiin

  ţa c

  omun

  icăr

  ii- fl

  exib

  ilita

  te

  com

  port

  amen

  tală

  -…

  Stud

  entu

  l: - s

  e po

  ate

  inte

  gra

  în

  situ

  aţii

  sim

  ple

  cu o

  amen

  i ap

  arţi

  nând

  alto

  r cul

  turi

  - poa

  te în

  ţele

  ge d

  estu

  l de

  repe

  de s

  ituaţ

  ii no

  i şi

  învă

  ţa d

  in e

  le; î

  nsă

  nu

  disp

  une

  încă

  de

  expe

  rien

  ţa

  nece

  sară

  pen

  tru

  a st

  abili

  , pr

  intr

  -o m

  etod

  ă di

  rijat

  ă,

  rela

  ţia c

  u si

  tuaţ

  iile

  inte

  r-cu

  ltura

  le

  - poa

  te m

  ai d

  egra

  reac

  ţiona

  la e

  veni

  men

  te,

  decâ

  t să

  se p

  regă

  teas

  pent

  ru a

  le c

  onfr

  unta

  Stud

  entu

  l:- p

  oate

  recu

  noaş

  te d

  in p

  ro-

  prie

  exp

  erie

  nţă,

  resp

  ectiv

  pr

  egăt

  ire,

  con

  exiu

  ni s

  impl

  e la

  întâ

  lnir

  ile in

  terc

  ultu

  ra-

  le, p

  e ca

  re le

  -a c

  onsi

  dera

  t pâ

  nă în

  pre

  zent

  ca

  fiind

  ev

  enim

  ente

  impo

  rtan

  te

  - dis

  pune

  de

  prop

  ria

  „car

  tote

  că”

  sau

  „lis

  tă d

  e co

  ntro

  l” a

  ace

  lor s

  ituaţ

  ii cu

  car

  e pr

  obab

  il se

  va

  conf

  runt

  a şi

  înva

  ţă s

  ă le

  fo

  lose

  ască

  - se

  poat

  e pr

  egăt

  i mai

  bi

  ne p

  entr

  u a

  reac

  ţiona

  la

  cer

  inţe

  le u

  nor s

  ituaţ

  ii ne

  obiş

  nuite

  şi s

  ă le

  apr

  o-fu

  ndez

  e

  Stud

  entu

  l: - p

  oate

  acu

  m a

  plic

  a in

  tui-

  tiv m

  ulte

  din

  com

  pete

  nţel

  e de

  zvol

  tate

  con

  ştie

  nt

  în a

  dou

  a tr

  eapt

  ă de

  co

  mpe

  tenţ

  e

  - est

  e în

  totd

  eaun

  a pr

  egăt

  it pe

  ntru

  situ

  aţii

  sau

  întâ

  lni-

  ri, p

  utân

  d să

  -şi f

  olos

  easc

  ă co

  rect

  cun

  oşti

  nţel

  e,

  disc

  ernă

  mân

  tul ş

  i ab

  ilită

  ţile

  - dis

  pune

  de

  un re

  pert

  oriu

  m

  are

  de s

  trat

  egii

  pent

  ru

  a se

  des

  curc

  a cu

  dife

  rite

  re

  prez

  entă

  ri a

  xiol

  ogic

  e,

  trad

  iţii ş

  i obi

  ceiu

  ri în

  in

  teri

  orul

  unu

  i gru

  p in

  ter-

  cultu

  ral

  Com

  enta

  riu a

  supr

  a de

  scrip

  toril

  or d

  e ca

  paci

  tăţi

  stan

  dard

  izat

  e pe

  ntru

  iden

  tifica

  rea

  com

  pete

  nţel

  or in

  terc

  ultu

  rale

  con

  form

  Mod

  elul

  ui S

  LEST

 • 31

  Notarea şi 5Rezultatele- p

  oate

  a a

  vea

  o at

  itu-

  dine

  rela

  tiv to

  lera

  ntă

  faţă

  de

  alte

  repr

  ezen

  tări

  ax

  iolo

  gice

  , tra

  diţii

  şi

  obic

  eiur

  i, ch

  iar d

  acă

  le

  cons

  ider

  ă ne

  obiş

  nuite

  şi

  surp

  rinz

  ătoa

  re, a

  ccep

  tân-

  du-le

  sau

  nu

  - poa

  te re

  cuno

  aşte

  mai

  re

  pede

  mod

  ele

  (în d

  ife-

  rite

  le e

  xper

  ienţ

  e av

  ute)

  , în

  cepâ

  nd s

  ă tr

  agă

  în m

  od

  inde

  pend

  ent c

  oncl

  uzii

  - poa

  te re

  acţio

  na m

  ai u

  şor

  şi n

  eutr

  u la

  dife

  renţ

  e,

  acce

  ptân

  du-le

  , res

  pect

  iv,

  resp

  ingâ

  ndu-

  le

  - poa

  te a

  ccep

  ta n

  u nu

  mai

  fa

  ptul

  oam

  enii

  au

  mod

  uri d

  iferi

  te d

  e a

  priv

  i lu

  crur

  ile, d

  ar s

  e po

  ate

  pune

  şi î

  n si

  tuaţ

  ia lo

  r

  - poa

  te e

  vita

  felu

  ri d

  e co

  mpo

  rtam

  ent n

  eacc

  epta

  -bi

  le p

  entr

  u pa

  rten

  erul

  de

  disc

  uţie

  - poa

  te in

  term

  edia

  în c

  az

  de d

  ificu

  ltăţi

  şi a

  juta

  pe

  ceila

  lţi m

  embr

  i ai g

  rupu

  lui

  la în

  ţele

  gere

  reci

  proc

  ă

 • 32

  Pentru mai multe detalii, a se vedea modelul standardizat SLEST.Pentru competenţa interculturală nu se va da un calificativ separat. Dar o apreciere privind nivelul de competenţă va figura pe certificat, astfel:

  Competenţă interculturalăCandidatul a demonstrat o competenţă de bază/ satisfăcătoare/ de înalt nivel în Înţelegerea Interculturală.Pentru detalii a se vedea Raportul Intercultural

  6.9 Notarea

  Aprecierea testelor pentru Vorbit şi Scris se face astfel:

  Examinare Vorbit 60% din nota totală

  Examinare Scris (inclusiv Traducere) 40% din nota totală

  Nota totală a candidatului e bazată pe nota obţinută la toate aceste te-ste. Reţineţi că un candidat trebuie să promoveze examenele scrise (inclusiv testul de Traducere) pentru a fi admis la testul de Vorbit. Nota minimă la testul Scris, pentru a fi admis la testul de Vorbit, este de 50%.

  Fiecare sarcină la fiecare probă va fi notată între 0 şi 100.

 • 33

  Notarea şi 5Rezultatele

  6.10 Descrierea calificativelor.

  NivelulB1

  Foartebine(90-100):rezolvare perfectă a sarcinii; toate aspectele de conţinut cerute au fost rezolvate în mod mai mult decât satisfăcător; răspuns deplin la cerinţele acestui nivel; numai greşeli minore, fără probleme serioase pot apărea în special în situaţii în care candidatul încearcă să se auto depăşească la acest nivel; utilizare vastă şi corectă a gramaticii şi a vocabularului de aşteptat la acest nivel; construire funcţională a textului şi a frazelor; vastă utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală foar-te bună.

  Bine(80-89):bună rezolvare a sarcinilor;aspectele de conţinut ceru-te au fost bine rezolvate; răspuns satisfăcător la cerinţele acestui ni-vel; greşelile nu sunt serioase şi ele nu obstrucţionează comunicarea sau înţelegerea, gramatica şi vocabularul care se cer la acest nivel au un nivel satisfăcător; greşeli uşoare pot apărea; construcţie eficientă a textelor şi a frazelor; utilizare eficientă a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală pozitivă.

  Satisfăcător (66 - 79) rezolvare satisfăcătoare a sarcinilor; aspectele de conţinut cerute au fost rezolvate adecvat; răspuns la cerinţele ace-stui nivel; un număr de greşeli minore sunt prezente, dar greşelile nu perturbă înţelegerea generală sau doar foarte puţin; utilizarea generală a gramaticii şi a vocabularului care se cer la acest nivel nu are un nivel bun; construcţie acceptabilă a textelor şi a frazelor şi utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale tex-tului; impresie generală satisfăcătoare.

 • 34

  Admis (51 - 65): sarcina a fost rezolvată doar parţial; nu sunt pre-zente toate aspectele de conţinut cerute, iar uneori sunt prezente dar nu în mod adecvat; răspuns incomplet la cerinţele lingvistice ale acestui nivel; sunt prezente greşeli de toate tipurile şi ele perturbă înţelegerea generală; utilizarea gramaticii şi a vocabularului care se cere la acest nivel este parţială; construcţia tex1telor şi a frazelor şi utilizarea cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului sunt insuficiente sau inadecvate; impresia generală nu este foarte satisfăcătoare.

  Respins(sub 50): sarcina a fost rezolvată în mod nesatisfăcător; nu sunt prezente numeroase aspecte de conţinut cerute, iar uneori sunt prezente dar în mod inadecvat; nu răspunde sau răspunde inaccep-tabil la cerinţele lingvistice ale acestui nivel; număr mare de greşeli de toate tipurile care perturbă sau împiedică înţelegerea generală; slabă utilizare a gramaticii şi a vocabularului care se cere la acest ni-vel, iar dacă se utilizează se face în mod greşit; construcţia textelor şi a frazelor şi utilizarea cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului sunt inacceptabile sau inadecvate; impresia generală este nesatisfăcătoare.

  NivelB2

  Foartebine(90-100):rezolvare perfectă a sarcinii; toate aspectele de conţinut cerute au fost rezolvate în mod mai mult decât satisfăcător; limba este utilizată în mod natural; puţine greşeli minore; cerinţele lingvistice sunt pe deplin îndeplinite; erori pot apărea în special în situaţii în care candidatul încearcă să se autodepăşească la acest ni-vel; utilizare vastă şi corectă a gramaticii şi a vocabularului speci-fic; construire funcţională a textului şi a frazelor; alegerea corectă a registrului şi construcţie eficientă a textului cu vastă utilizare a

 • 3�

  Notarea şi 5Rezultatele

  cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală foarte bună.

  Bine(80-89):bună rezolvare a sarcinilor;aspectele de conţinut ce-rute au fost rezolvate în mod acceptabil; limba este utilizată în mod satisfăcător; puţine greşeli pot apărea când structura este destul de complexă dar nu obstrucţionează comunicarea; cerinţele lingvistice sunt pe deplin îndeplinite; vastă şi corectă utilizare a gramaticii şi a vocabularului specific; construcţie eficientă a textelor şi a fra-zelor; registru corect şi eficientă construcţie a textului cu utilizare judicioasă a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale tex-tului; impresie generală pozitivă.

  Satisfăcător (66 - 79) rezolvare satisfăcătoare a sarcinii; unele as-pecte neimportante de conţinut cerute pot lipsi; în general limba este utilizată în mod acceptabil; un număr de greşeli minore sunt prezente, care perturbă doar foarte puţin înţelegerea generală; utilizarea incompletă a gramaticii şi a vocabularului; în general construcţie acceptabilă a textelor şi a frazelor; utilizare cu greşeli a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală satisfăcătoare.

  Admis (51 - 65): sarcina a fost rezolvată doar parţial; nu sunt prezen-te toate aspectele de conţinut cerute, iar uneori sunt prezente dar nu în mod adecvat; utilizarea limbajului nu este totdeauna acceptabilă; sunt prezente greşeli serioase care perturbă înţelegerea generală; utilizarea gramaticii şi a vocabularului este limitată; construcţia neclară a textelor şi a frazelor; insuficientă şi inadecvată utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresia generală nu este foarte satisfăcătoare.

 • 3�

  Respins (sub 50): sarcina a fost rezolvată în mod nesatisfăcător; numeroase aspecte de conţinut cerute nu sunt prezente sau sunt confuze şi greu de inteligibile; utilizarea limbii în general este inacceptabilă; un număr mare de greşeli elementare perturbă sau împiedică înţelegerea generală; slabă utilizare a vocabularului spe-cific; structurile gramaticale mai complexe sunt rareori utilizate sau sunt greşite; adesea construcţia textelor şi a frazelor este ininteligibilă; utilizarea cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului sunt adesea absente; impresia generală este nesatisfăcătoare.

  NivelulC1

  Foartebine(90-100):rezolvare perfectă a sarcinii; toate aspecte-le de conţinut cerute au fost rezolvate în mod mai mult decât satisfăcător; limba este utilizată aproape la nivel de limbă maternă; puţine greşeli minore; cerinţele lingvistice sunt pe deplin îndeplini-te; utilizare vastă şi corectă a celei mai complexe gramaticii şi a vo-cabularului specific; construire funcţională a textului şi a frazelor; alegerea corectă a registrului şi construcţie eficientă a textului cu vastă utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală foarte bună.

  Bine(80-89):bună rezolvare a sarcinilor;aspectele de conţinut ce-rute au fost rezolvate în mod acceptabil; limba este utilizată în mod inteligibil; puţine greşeli pot apărea când structura este destul de complexă dar nu obstrucţionează comunicarea; cerinţele lingvistice sunt pe deplin îndeplinite; vastă şi corectă utilizare a gramaticii şi a vocabularului specific; construcţie foarte competentă a textelor şi a frazelor; registru corect şi eficientă construcţie a textului cu utili-zare judicioasă a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală pozitivă.

 • 3�

  Notarea şi 5Rezultatele

  Satisfăcător (66 - 79): rezolvare satisfăcătoare a sarcinii; unele as-pecte neimportante de conţinut cerute pot lipsi; utilizarea generală a limbii este adecvată situaţiei, sarcinii, contextului; un număr de greşeli minore sunt prezente, greşeli care perturbă doar foarte puţin înţelegerea generală; utilizare a unei gramatici complexe şi a voca-bularului specific dar uneori în mod incomplet sau incorect; în ge-neral construcţie satisfăcătoare a textelor şi a frazelor; utilizare cu greşeli a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresie generală satisfăcătoare.

  Admis (51 - 65): sarcina a fost rezolvată doar parţial; nu sunt prezen-te toate aspectele de conţinut cerute, iar uneori sunt prezente dar nu în mod adecvat; utilizarea limbajului nu este în general acceptabilă şi este uneori trivială; sunt prezente greşeli serioase care perturbă înţelegerea generală; utilizarea gramaticii şi a vocabularului este limitată; construcţia neclară a textelor şi a frazelor; insuficientă şi inadecvată utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului; impresia generală nu este foarte satisfăcătoare.

  Respins (sub 50): sarcina a fost rezolvată în mod nesatisfăcător; un număr mai mare de aspecte de conţinut cerute nu sunt prezen-te, sau sunt confuze ori de neînţeles; utilizarea limbii în general este inacceptabilă, şi adesea fără sens; un număr mare de greşeli elementare perturbă înţelegerea generală; utilizare foarte slabă a vocabularului specific; structurile gramaticale mai complexe nu sunt folosite sau sunt greşite; construcţie a textelor şi a frazelor adesea incomprehensibilă; utilizare a cuvintelor de legătură între propoziţii şi părţi ale textului adesea absentă; impresia generală este nesatisfăcătoare.

 • 38

  6.11 Calculul notei finale

  Întrucât Scrisul reprezintă 40% din nota totală, suma celor trei teste de Scris trebuie multiplicate cu 4, iar suma testelor de Vorbit cu 6.Suma testelor de Scris şi de Vorbit se adună şi se împart la 10. (Acest calcul se va face automat de SLEST)

  Exemplu

  Scris(40%)

  Vorbit(60%)

  ParteaI �� ��ParteaII �� ��ParteaIII 80 �0

  Totalul împărţit la3 77 67

  (77 x 4 = 308) + (67 x 6 = 402) = 710 / 710 : 10 = 71

  Rezultatele se distribuie astfel:

  0 - 50 Respins 51 - 65 Admis66 - 79 Satisfăcător80-8� Bine90 - 100 Foarte bine

 • 3�

  Notarea şi 5Rezultatele

  6.12 Certificarea

  Candidaţii primesc un certificat care atestă calificativele lor pentru fiecare competenţă şi o descriere a nivelului atins în conformitate cu Cadrul European Comun. Notele vor fi înregistrate în felul următor: Pentru componentele Scrisului: o notă din 40Pentru componentele testului de Vorbit o notă din 60Totalul general al examenelor de Scris şi Vorbit

  Va fi şi o apreciere privind nivelul atins la aspectele Interculturale ale examinării.

 • 41

  Îndrumări pentru examinatori

 • 42

  7.1 Pregătirea testului de Vorbit

  Sesiunea de examinare nu trebuie să fie prima astfel de sesiune nici pentru interlocutor (evaluator local) şi nici pentru candidat. Încercaţi să faceţi o simulare de examinare respectând strict toate re-gulile, înainte de examenul real. Utilizaţi personalul, localul şi echi-pamentul pe care le veţi utiliza pentru examinarea reală, şi respectaţi timpii de examinare.

  Asiguraţi-vă că înaintea zilei de examen candidaţii ştiu la ce să se aştepte.

  7.1.1 Localul

  Pentru a desfăşura examenul, aveţi nevoie de o sală de pregătire şi o sală de examen, un supraveghetor şi un interlocutor. Alegeţi săli alăturate şi neafectate de zgomot, lipiţi pe uşa sălii de examen o notiţă pe care scrie Examen.

  7.1.2 Supraveghetorul

  Rolul său este de a supraveghea sala de pregătire. Mai întâi trebuie să vă asiguraţi că toţi candidaţii completează un formular de pre-zentare la examen. Candidatului i se dă o foaie cu sarcini. Utilizarea dicţionarelor nu este permisă în timpul pregătirii. Candidatului i se aminteşte că are la dispoziţie un timp de pregătire de 15 minute. Nu se comunică cu candidatul decât atunci când i se spune să intre în sala de examen. Supraveghetorul trebuie să vegheze ca orice candidat să intre în sala de examen cu formularul de prezentare la exa-men şi foaia cu sarcini de examen.

 • 43

  Îndrumări pentru examinatori

  7.1.3 Interlocutorul

  Interlocutorul trebuie să fie un profesor calificat şi experimentat în L2 şi poate fi chiar profesorul candidatului. Examinarea nu poate fi efectuată fără pregătire şi este nevoie să fii familiarizat cu conţinutul şi formatul examenului înainte de sesiunea reală de examen.

  La începutul examenului interlocutorul trebuie:

  Să adune formularele de prezentare la examen ale candidaţilor

  Să insereze numele candidatului pe fişa de evaluareDupă examinare, asiguraţi-vă că fiecare formular de prezentare la exa-men al fiecărui candidat este capsat la fişa corectă de evaluare. Semnaţi Formularul de Atestare.

  7.1.4 Recomandări pentru Interlocutori

  Rolul dv. este de interlocutor simpatic, de sprijin şi scopul dv. este de a ajuta candidatul să realizeze cea mai bună performanţă a competenţei sale.

  Nu dominaţi dialogul

  Nu utilizaţi un limbaj de nivel prea înalt sau prea scăzut.

 • 4�

  Centrul de examinare, Proceduri şi Regulament

  1B. Regulamentul de examinare

 • 4�

  1.1 Indicaţii generale

  Numai Centrele de Examinare înregistrate pot efectua examinări SLEST. Pentru a deveni un Centru de Examinare înregistrat este necesar să se completeze un formular de cerere, care să se trimită la Oficiul Naţional SLEST.

  Se va aplica o taxă de înregistrare a Centrului de Examinare. Suma va fi stabilită de Oficiul Naţional SLEST împreună cu Centrul de Exami-nare.

  Centrul de Examinare aprobat va avea întreaga responsabilitate pentru efectuarea examinării.

  1.2 Locaţia

  Centrul trebuie să asigure suficient spaţiu pentru numărul de candidaţi propuşi. Cel puţin 1 Supraveghetor trebuie să fie prezent în sala de examen pe întreaga durată a testului. Dacă există peste 25 de candidaţi, se cere 1 Supraveghetor suplimentar la 25 de candidaţi suplimentari.

  Centrul trebuie să asigure spaţiu de 1 metru între candidaţii aşezaţi.

  SLEST îşi rezervă dreptul de a trimite un reprezentant care să verifice respectarea regulamentului de examen de către Centrul de examinare.

  Centrul trebuie să respecte în mod strict programul – date şi ore – sta-bilite de Oficiul Naţional SLEST.

 • 4�

  Centrul de examinare, Proceduri şi 5Regulament

  1.3 Situaţii de urgenţă

  În eventualitatea unei urgenţe (ex. incendiu/ alertă de bombă), candidaţii trebuie să fie escortaţi afară şi să nu se permită comu-nicarea între ei. Supraveghetorii trebuie să noteze timpul cât lipsesc din sală, astfel încât la întoarcere să li se dea timp suplimentar. Dacă situaţia de urgenţă durează mai mult de 30 de minute, sesiunea de examinare trebuie anulată cu înştiinţarea SLEST.

  1.4 Securitatea documentelor de examen

  Când se primesc documentele de examinare, ele trebuie să fie încuia-te şi nu vor fi deschise până la data examenului. Numai deţinătorii cheilor, desemnaţi prin aprobarea Centrului de examinare, au acces la seif. Secretarul comisiei de examinare va trebui să certifice că docu-mentele de examen au fost primite şi păstrate în condiţii de securitate.

 • 4�

  Derularea Examenului

  2

 • �0

  2.1 Instrucţiuni pentru Supraveghetori în timpul examenului scris

  2.1.1 Practica supravegherii înainte de începerea examenului

  Cel puţin 1 membru al echipei de supervizare trebuie să fie prezent în timpul examinării. Cu 30 minute înainte de examinare, 1 Supraveghetor va asigura următoarele:

  pe uşa sălii de examen să existe un bilet prin care să se ceară linişte

  sala să fie corespunzător aranjată, cu scaune la distanţă de 1 m, cu temperatură corespunzătoare şi un ceas vizibil de către toţi candidaţii

  să existe o tablă cu cretă sau un flipchart pe care să fie scrise detalii ale Centrului pe care toţi candidaţii trebuie să le scrie pe lucrare, plus ora de începere şi de terminare a examenului.

  orice echipament care nu este permis în timpul examinării trebuie să fie îndepărtat

  Registrul de Participare la examen trebuie semnat de candidaţi la intrare în sală, înainte de a-şi ocupa locurile

  să se distribuie candidaţilor foile de răspuns şi să se dea indicaţii privind modul de completare a datelor personale, a detaliilor de examen şi a detaliilor privind Centrul de examinare.

  Numai candidaţii ale căror nume apar în Registrul de Participare vor putea să intre în sala de examen. Candidaţii vor trebui să prezinte un act de identificare, precum paşaportul, CI, permisul de conducere. Toţi candidaţii trebuie să fie aşezaţi la locurile lor cu cel puţin 10 mi-nute înainte de începerea examenului. Toţi candidaţii trebuie să dea examenul în acelaşi timp în sala de examen. Numai în circumstanţe excepţionale un candidat poate intra în sala de examen după începe-

 • �1

  Derularea Examenului

  rea examenului; la 10 minute după începerea examenului nu se va mai admite nici o intrare. Dacă un candidat ajunge în întârziere, i se va permite să dea examen într-o altă sesiune, la discreţia Centrului de examinare.

  2.1.2 Practica supravegherii în timpul examenului

  Nici un candidat nu poate părăsi sala de examen înainte de 30 mi-nute de la începerea examenului. Dacă se întâmplă acest lucru, Supraveghetorul trebuie să asigure ca biletul de examen, foaia de răspuns şi alte echipamente să fie păstrate în sala de examen.

  Supraveghetorii trebuie să consacre tot timpul observării candidaţilor. Nu se admite nici o altă activitate în timpul examenului, iar revistele, ziarele, cărţile etc. nu sunt admise în sala de examen. Supraveghetorii trebuie să prevină utilizarea de mijloace incorecte pre-cum discuţii între candidaţi, ajutor între candidaţi, copiere, cărţi, notiţe etc. Utilizarea de telefoane mobile NU este permisă în timpul examenului şi ele trebuie deconectate.

  N.B. Dicţionarele bilingve sunt admise în timpul examenului Scris.

  Dacă un candidat este descoperit folosind mijloace incorecte, lucrarea va fi anulată, biletul de examen şi foaia de răspuns vor fi ridicate şi candidatului i se va cere să părăsească sala de examen şi să înştiinţeze membrul comisiei care răspunde de asigurarea calităţii.La sfârşitul sesiunii de examinare, Supraveghetorul va scoate din sală lucrarea anulată împreună cu celelalte lucrări. Va avea loc o investigaţie cu scopul de a se lua decizia privind următorii paşi de urmat. De exem-plu, este prudent să fie prevenit candidatul referitor la susţinerea ce-

 • �2

  lorlalte teste, sau să se anuleze testele date. Raportul final trebuie să fie trimis la Oficiul Naţional SLEST.

  2.1.3 Procedură la sfârşitul examenului

  Toate foile de examen şi biletele trebuie să fie adunate. Foile de exa-men trebuie confruntate din nou cu registrul de Participare pentru a ne asigura că nu a fost omisă nici o lucrare a unui candidat, apoi va fi semnată de Supraveghetor în spaţiul marcat pentru semnătura Coor-donatorului Centrului de Examinare.Toate materialele trebuie trimise prin poştă la examinatorii desemnaţi de Oficiul Naţional SLEST, în ziua în care a avut loc examenul. Dacă examinarea se încheie după închiderea poştei, materialul se încuie pe-ste noapte şi se trimite la prima oră a zilei următoare. Centrul trebuie să păstreze o fotocopie a fiecărui înscris al candidaţilor.

  2.2 Instrucţiuni pentru Supraveghetori în timpul testului de Vorbit

  Stabiliţi cu Evaluatorul ora la care va începe primul candidat testul.Asiguraţi-vă că fiecare candidat îşi lasă obiectele personale într-un seif în afara spaţiului de examinare.

  De îndată ce soseşte un candidat, i se înmânează un Formular de Pre-zentare la examen pentru a-l completa înainte de începerea timpului de pregătire. Formularul completat trebuie ţinut de candidat pe durata pregătirii, introdus apoi în sala de examen şi înmânat evaluatorului de către candidat.

 • �3

  Derularea Examenului

  Dicţionarele NU sunt permise în timpul pregătirii sau în timpul te-stului de Vorbire. Candidaţii vor duce cu ei în sala de examen numai:

  Formularul de Prezentare la examen

  Biletul de examen La începutul timpului de pregătire, înmânaţi candidatului biletul de examen.

  Timpul de pregătire este:

  B2 Intermediar 15 minute

  C1 Avansaţi 15 minute

  Candidaţilor nu li se permite să discute în timpul pregătirii. Suprave-ghetorul nu are voie să discute cu candidaţii despre conţinutul exame-nului. Candidaţii pot scrie o ciornă.

  Este responsabilitatea Centrului garantarea faptului că în timpul pregătirii candidatul nu intră în contact cu alt candidat şi nu are acces la notiţe. Verificaţi intrarea şi ieşirea candidatului din sala de examen la ora corectă.

  Timpul de examinare este:

  B2 Intermediar 15 minute

  C1 Avansaţi 15 minute

  Verificaţi ca nici un candidat să nu iasă din sala de examen cu vreun material de examen. Adunaţi materialul de pregătire al candidatului de la Evaluator, care va fi astfel gata pentru următorul candidat.

  Asiguraţi-vă că tot materialul de examinare este în siguranţă în timpul

 • �4

  pauzelor dintre testări (ex.: sala de examen şi sala de pregătire trebuie să fie încuiate sau să fie înlăturate toate materialele de examinare).

  La sfârşitul examenului:

  asiguraţi-vă că fiecare foaie de notare a candidatului are capsată deasupra formularul de prezentare la examen.

  Formularul de Atestare trebuie semnat de Supraveghetor/i şi Eva-luator.

  Înmânaţi tort materialul de examinare Secretarului de Examen pen-tru a-l transmite examinatorului desemnat, conform Oficiului Naţional SLEST. Centrul trebuie să facă şi să păstreze fotocopii ale tuturor foilor de no-tare ale candidaţilor înainte de a le trimite.

 • ��

  Înregistrarea

  3

 • ��

  3.1 Prezentarea la examen

  Candidaţii se pot prezenta la examenul SLEST prin Centrul autorizat SLEST. O listă a Centrelor de examinare SLEST poate fi obţinută la cerere de la Oficiul Naţional SLEST.

  Aranjamentele de prezentare la examen pot fi făcute de centrul autori-zat sau de un colegiu în numele candidaţilor (în multe situaţii colegiul este centrul autorizat), sau de candidaţii înşişi în mod particular.

  Candidaţii particulari care-şi fac propriile aranjamente de prezentare la examen trebuie să afle de la Centrul la care doresc să susţină examenul, dacă când sunt locuri disponibile pentru sesiunea care-i interesează. Aceasta trebuie să se facă cu mult timp înainte de data de încheiere a înscrierii pentru examen, întrucât centrele locale pot fixa propriile date de încheiere a înscrierilor cu 1 lună înainte de data de încheiere SLEST, cu scopul de a lăsa destul timp pentru formalităţile de prezentare la examen.

  Datele de examen şi orele pot fi schimbate la latitudinea Centrului SLEST.

  Colegiile, care fac înscrieri la examene pentru candidaţi, trebuie să obţină formularele de înregistrare necesare şi să asigure că toţi candidaţii sunt informaţi despre datele de încheiere a înscrierilor şi de-spre taxe.

  N.B. Se poate ca unii candidaţi să se prezinte la examen fără să fi urmat cursul pregătitor SLEST.

 • ��

  Înregistrarea

  3.2 Data înregistrării

  Pentru examenul de Calificare Lingvistică Europeană pentru Ma-nagerii în Turism – SLEST, înregistrarea începe cu aproximativ 6 săptămâni înainte de examen şi va fi deschisă timp de 1 lună.

  Datele examenului vor fi fixate le Oficiul Naţional SLEST.

  3.3 Programarea Examinării Scrise şi Orale

  Intervalul de timp între examinările scrise şi orale trebuie să fie de maximum 1 lună. În cazul în care candidatul trebuie să se deplaseze de la distanţă la Centrul de examinare, atât examenul scris cât şi oral pot fi fixate în aceeaşi zi.

  N.B. Se aplică cerinţa de trecere a examinării scrise pentru a se obţine Calificarea SLEST. [Se cere un punctaj de admitere de 50% la examenul scris pentru a intra la examenul oral.]

 • ��

  Notare şi rezultate

  4

 • �0

  4.1.Notarea

  Notarea la examinări este efectuată de personal calificat şi instruit adecvat, supervizat în mod centralizat de SLEST. Testele de Vor-bire se dau faţă în faţă iar performanţa candidaţilor este evaluată în acelaşi timp de examinatorii SLEST aprobaţi, care sunt subiecţii standardizării şi monitorizării.

  4.2 Plagiatul

  Unde este evident că s-a creat o breşă în regulamentul de examinare prin plagiat, un consiliu de plagiat se va întruni pentru a constata evidenţa şi a lua o decizie.

  4.3 Declararea rezultatelor

  Rezultatele se dau prin Centre pentru toţi candidaţii care au fost admişi sau respinşi. SLEST îşi rezervă dreptul de a amenda informaţiile date înainte de eli-berarea certificatului. Amendamentele la declararea rezultatelor se pot datora (rareori) unei corecţii aduse rezultatului.

  SLEST îşi rezervă dreptul de a nu acorda un calificativ în astfel de cazuri.

 • �1

  Notare şi 5rezultate

  4.4 Informaţii despre rezultate şi contestaţii

  Se pot cere informaţii privind rezultatele şi se poate contesta un cali-ficativ, cerându-se repunctarea. Dacă apare o contestaţie, candida-tul trebuie să contacteze SLEST în scris. Un Consiliu de rezolvare a contestaţiilor, constituit din 2 evaluatori interni SLEST vor revedea calificativul şi vor repuncta testele.

  Pentru reevaluare şi repunctare se percepe o taxă.

  4.5 Certificate

  Pentru examinările prin care se dau calificative de admitere sau respingere, Centrul eliberează certificate pentru calificativele de admitere, la câtva timp după declararea rezultatelor. Datorită valorii reprezentate de certificate, Secretariatele locale pot cere ca înmânarea să se facă personal, contra semnătură.

  Un candidat care a pierdut certificatul poate cere Secretariatului Local un duplicat al certificatului, pentru care va plăti o taxă. SLEST va înlocui un certificat deteriorat, numai dacă originalul a fost deteriorat accidental, certificatul deteriorat fiind returnat şi perioada fiind mai mică de 5 ani de la eliberare.

  Certificatele sunt eliberate pe numele pe care candidatul îl are în momentul eliberării certificatului. Înlocuirea certificatului nu va opera şi o înlocuire de nume (inclusiv o schimbare de nume prin Deed Poll).

 • �3

  Taxa de examinare

 • �4

  5.1 Taxa

  Candidaţii trebuie să plătească taxa corespunzătoare notificată de Centrul în care s-a făcut înscrierea. Secretariatul Local răspunde de publicarea listei de taxe şi a instrucţiunilor privind locul şi timpul în care se va plăti Centrului. Taxele de examinare vor fi stabilite de Centrele Naţionale SLEST în mo-mentul în care se înfiinţează un Centru SLEST aprobat.

  5.2 Condiţii de plată

  Taxa se plăteşte odată cu înregistrarea. Centrele SLEST sunt obligate să transfere banii cu cel puţin 2 săptămâni înainte de programarea examinării.

  5.3Politica privind Restituirile

  După ce s-a încheiat perioada de înscriere, taxa de înscriere nu mai poate fi restituită. În cazurile în care candidatul nu poate partici-pa la sesiunea de examene, el se poate prezenta la examen în sesiunea următoare fără a plăti altă taxă de înregistrare.

  5.4 Concesii

  Pot exista reduceri de taxe pentru studenţi din Europa cu nevoi financiare şi care doresc să intre în colegii şi universităţi în care calificările SLEST sunt recomandate. Aceste cazuri vor fi analizate in-dividual de Oficiul Naţional SLEST.

 • ��

  Taxa de examinare

  N.B. În toate cazurile enunţate mai sus, se aplică legislaţia ţării respec-tive.

 • CESCOT NAZIONALE – Roma (Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario) -

  Promotore del progetto

  UET (Istituto Europeo per il Turismo) Roma e Milano

  Assoturismo (Federazione Italiana del Turismo) Roma

  Heilbronn University

  THR (Tourism, Hotel and Restaurant

  Consulting Group)

  NTA

  (National Tourist Association)

  Universidad de Màlaga ECBM

  (European College of Business and Management)

  GRETA du Pays d’Aix


Recommended