Home >Documents >C System Reliability 3b RO Traducere

C System Reliability 3b RO Traducere

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 C System Reliability 3b RO Traducere

  1/28

  Traducere:

  Ciobanasu Andrei

  Astefanoaiei Andrei

  Botez Madalin

  Grupa: 6404

  Metoda arborilor de defectare (FTA):

  Metoda arborilor de defectare (Faul Tree Analysis) a fost prima oara implementata in 1962 de catre Bell Telephone Laboratories pentru a obtine o ealuare mai precisa a riscurilor in priinta sistemului de lansare a proiectilelor intercontinental numite  Minuteman!

  "ompania Boeni# a continuat inbunatatirea acestei tehnici si a reusit sa obtina implentarea computeri$ata a unor pro#rame FTA atat pentru anali$a calitatia cat si cantitatia!

  Asta$i% metoda arborilor de defectare este una dintre cele mai folosite tehnici de anali$a a riscului si a fiabilitatii! & e'emplificare ce a doedit succesul acestei tehnici este un ca$ concret in care sa ealuat nielul de securitate intr un sistem de producere a ener#iei electrice prin putere nucleara (*+,-./92)!

  0rincipiul ce sta la ba$a metodei arborilor defectinilor este structurarea prin dia#rame lo#ice a unor relatii (dintrun sistem) intre eenimentele critice (accidente) si cau$ele care au dus la acele eenimente intrun sistem! Aceste cau$e pot fi relatate ca cau$e ce tin de conditiile mediului% erori de natura umana% eenimente aparent normale (eenimente preconi$ate sa apara in durata de iata a unui sistem)% cat si indisponibilitatea spontana a unei anumite componente!

  n functie de obiectie% o anali$a tip FTA pot fi calitatia% cantitatia sau poate inclunde ambele criterii! 3e e'emplu% re$ultatele posibile a unei anali$e pot fi

   

  & lista ce contine re$ultatele unui eeniment critic dintr un sistem% re$ultate ce

  sunt influentate de fluctuatii ale factorului de mediu% erori de natura umana%

  eenimente aparent normale sau indisponibilitatea unei componente!   0robabilitatea de aparitie a unui eeniment critic intrun anumit interal de timp!

  n acest capitol se a a'a pe pre$entarea metodei arborilor de defectare de tip calitati! Anali$a de tip cantitati este discutata in "apitolul /! & relatare ampla ce caracteri$ea$a acesta metoda poate fi re#asita in literature de specialitate! *+,-./92 si A4A (2..2)!

 • 8/16/2019 C System Reliability 3b RO Traducere

  2/28

  36!  "le#entele co#ponente ale #etodei arborilor de defectari

  Metoda arborilor de defectare are la ba$a o 5tehnica deductia si porneste de la  premi$a e'istentei unei caderi de sistem sau a unui accident! "aderea de sistem sau accidentul este numit eenimentul de arf al metodei arborilor de defectari!

  ,lementele potential cau$atoare (fie unul sau mai multe% indiiduale sau in combinatie) 7A1% A2% 8 eenimentului de arf (Top ,ent) sunt identificate si connectate printro  poarta lo#ica la ,! *rmatoarea etapa consta in indentificare tutoror eenimentelor  potential cau$atoare Ai%1% Ai%2% 8 ce conduc la eenimentul Ai pentru  : 1% 2% 8 Aceste eenimente sunt conectate eenimentului Ai printro poarta lo#ica! Acesta procedura a fi continuata intrun mod deducti (iners desfasurari sirului cau$elor) pana se a a;un#e la un niel de detalii satisfacator! ,enimentele ce sunt clasate la nielul de ;os sunt numite eenimente de ba$a (Basic ,ents) ale metodei arborilor de defectari!

  Anali$a caracteristica metodei arborilor de defectare este o anali$a binara! 4e porneste de la

   premi$a ca e'ista doar doua ca$uri in relatarea tuturor eenimentelor eenimentele oraparea sau nu or aparea< nu e'ista alte optiuni intermediare!

  +epre$entarea #rafica a metodei arborilor de defectare este in stransa le#atura cu tipul de standard pe care ale#em sa il urmam! Tabelul =!1 indica cele mai ulti$ate simboluri ale metodei arborilor de defectari% impreuna cu o scurta descriere le#ata de interpretare! & defasurare detalita a informatiilor se poate #asi% de e'eplu in *+,- 7 ./92 si A4A (2..2)! ,ste de notat faptul ca simbolurile utili$ate in standardul ,"61.2> sunt diferite de cele pre$entate in Tabelul =!1! Totusi% semnificatia simbolurilor ce corespund intre ele sunt orecum asemanatoare!

  Metoda arborilor de defectare este desfasurata in > pasi

  1! 3efinirea problemei si a conditiilor de functionare limita 2! "onstruirea arborelui defectiuniilor  =! dentificarea taieturilor ? drumurilor minimale! /! Anali$a calitatia a metodei arborilor de defectari >! Anali$a cantitatia a metodei arborilor de defectari!

  nteralul pasilor 1/ sunt relatati aici% iar pasul > este discutat in "apitolul /!

  =!6!2 $efinirea proble#ei si a conditiilor de functionare li#ita 

  0rimul pas in anali$a prin metoda arborilor de defectari% are la ba$a doua subpuncte

  • 3efinirea eenimentului critic (accidentul) ce urmea$a a fi anali$at • 3efinirea conditiilor de functionare limita utile in anali$a

 • 8/16/2019 C System Reliability 3b RO Traducere

  3/28

  ,enimentul critic (accidentul) ce trebuie anali$at este numit% in mod normal% eenimentul de arf (Top ,ent)! *n aspect foarte important al anali$ei este atribuirea unei definitii clare si neambi#uie eenimentului de arf! n ca$ contrar% anali$a a aea ca consecinta o limitare in alori!

  3e e'emplu% un eeniment descris de fra$a 5Fabrica este in flacari este mult prea ambi#uu si lipsit de detalii! 3escrierea eenimentului de arf trebuie sa raspunda la intrebari de tipul ce% unde si cand

  "e! 3escrie tipul de eeniment critic (accident) ce are loc (e' incediu)

  *nde! 3escrie unde are loc eenimentul critic (e' in procesul de o'idare al reactorului)

  "and! 3escrie cand are loc eenimentul critic (e' in conditii normale de e'ploatare)

  Tip %i#bol $escriere

  &orti lo'ice 0oarta 4A* 7 ,enimentul de iesire A apare odata cu eenimentul de intrare ,i

  0oarta 4 7 ,enimentul de iesire A apare doar in ca$ul

  aparitiei tuturor  eenimentelor de intrare ,i

  "eni#ente de intrare ,enimentul de ba$a repre$inta caderea

  echipamentelor% unde nu se mai insista pe alte de$oltari

  ale eenimentului cau$a

  ,enimentul necercetat repre$inta eenimentul a carui e'aminare nu a fii

  necesara deoarece nu e'ista informatii necesare sau

  consecintele e'ercitate sunt nesemnificatie!

  $escriere "aseta de comentariu  Folosita la descrierea

  eenimentelor

 • 8/16/2019 C System Reliability 3b RO Traducere

  4/28

  %i#boluri de transfer 4imbolul Transferiesire indica faptul ca FTAul poate fi de$oltat la intersectia cu

  simbolul Transferintrare

  Tabel =!1 4imbolurile ce corespund metodei arborilor de defectari

    & descriere mult mai precisa a eenimentului de ba$a poate fi 5ncediu sa produs in timpul procesului de o'idare al reactorului in conditii normale de e'ploatare!

  0entru a obtine o anali$a consistenta este imperios necesar definirea corecta a conditiilor de functionare limita! 0rin conditiile de functionare limita intele#em urmatorele

  • Limitele fi$ice ale sistemului! Ale#erea si stabilirea elementelor dintrun sistem ce

  urmea$a a fi anali$at!

  • "onditiile initiale! n ce re#im de operare se afla sistemul in momentul in care

  eenimentul de arf are [email protected] n ce conditii de e'ploatare se afla sistemul (ma'im?redus)@ n ce re#im se afla alele (inchis?deschis)@ "e pompe sunt aflate in [email protected] s!a!m!d

  • "onditiile de functionare limita in pre$enta unor constran#eri e'terne "e tip de

  constran#eri trebuie incluse in [email protected] 0rin constran#eri e'terne intele#em actiuni cau$ate de ra$boi% sabota;% cutremur% trasnet s!a!m!d

  •  ielul solutionarii! "at de amplu se or anali$a potentialele cau$e ale re#imului de

  [email protected] 3e e'emplu% ne putem multumii cu identificarea cau$ei ce a dus la re#imul de defect al unei ane sau om continua cu o anali$a desfasurata a [email protected] (la dispo$itiul de actinare% camera de distributie) !

  =!6!= "onstruirea arborilor de defectare

  0rimul pas in construirea arborelui de defectare porneste de la anali$a eenimentului de arf! Totodata% trebuie identificate toate eenimentele caracteristice re#imului de defect ce au condus la eenimentul de arf! Aceste cau$e se or atribuii

  eenimentului de arf printro poarta lo#ica! ,ste foarte important ca primul niel de cau$e aflat 5sub eenimentul de arf sa fie atribuite intro maniera structurata! 0rimul niel este deseori numit structura de arf al arborelui de defect! "au$ele ce formea$a structura de arf  sunt deseori catalo#ate a fii defectiuni in modulurile primare sau in functiile de ba$a ale sistemului! Apoi% om continua% niel cu niel pana om a;un#e in punctul in care cau$ele defectiunilor or fii corespun$atoare nielului de solutionare (pre$entat mai sus)! "u alte cuinte% anali$a este reali$ata intrun mod deducti si se desfasoara prin aplicarea repetata a intrebarii 5"are sunt cau$ele ce au condus catre acest e[email protected]

 • 8/16/2019 C System Reliability 3b RO Traducere

  5/28

  Depistarea temperaturii

  Depistarea fumului Releu de pronire

  Inchiderea sistemului

  Alarma de incendiu

  Activarea extinctoarelor

  Depistare manuala

   

  e'uli ce priesc costructia arborilor de defectare

Embed Size (px)
Recommended